CV Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Rusu Horatiu
Str. General Grigore Balan, Nr.56, Sc.B, Ap.21, Loc. Bistrita, Jud. BN Mobil: 0767524199, 0740923936 dj_primaru@yahoo.com, herhector88@gmail.com Romana 30.08.1988 M

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Numele si firma angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 2010Student Universitatea de Vest Vasile Goldis Bistrita, Faculatea de Stiinte Economice, Specializarea Administrarea Afacerilor

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 2007 - 2010 Tehnician dentar/Tehnica Dentara Materiale dentare,Propedeutica Dentara, Protetica Dentara Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca -

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare En gle za

Romana

Înţelegere
Citire Participare la conversaţie 10

Vorbire
Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Limba Limba

10

10

10

10

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

proprietate proprie si ma pot mobiliza cu usurinta oriunde Anexe - Rusu Horatiu Administrarea Afacerilor An II Bistrita . masini -Detin permis de conducere de 6ani cat. muzica. responsabil de coordonarea a unui colectiv de 7 persoane) -Spiritic organizatoric -Experienta buna a managementului de proiect sau al echipei -O buna cunoastere a proceselor de control al calitatii (am fost responsabil cu implementarea controlului calitatii in departamentul in care am lucrat) -Utilizare calculator avansat -O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word. Excel. Access) -Cunostinte elementare ale aplicatiilor de grafica pe calculator (Adobe Illustrator.obtinute experienta de munca in strainatate -O buna capacitate de comunicare. obtinuta ca urmare a experientei de director -Leadership (in moment.Competenţe şi abilităţi sociale -Spirit echipa -Capacitate de adaptare la medii multiculturale. A.B Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare -Mentionez ca detin autoturism. Photoshop) -Hobby: sofat. PowerPoint.