Kasthuribai Narayanan Rancangan Pelajaran Pendidikan Muzik Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Masa Aspek Item : : : : : : Pendidikan Muzik 2 Cerdik 25 orang 8.20-8.40 Pengalaman Muzikal 1.2 Pengalaman Muzik 1.2.1 Dinamik kuat, lembut

Nama lagu Hasil Pembelajaran dapat:

: :

Katak Lompat Di akhir pengajaran ini sekurang-kurangnya 80% murid akan

i. ii. iii. Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Kemahiran generik : : :

Menyanyikan lagu dengan dinamik kuat dan lembut. Membuat gerakan berdasarkan lirik lagu yang dipelajari

Murid pernah menyanyikan lagu kanak-kanak Bekerjasama dan berdisiplin 1.Kemahiran Belajar Kemahiran mendengar Kemahiran Mengumpul maklumat Kemahiran Membanding-beza

2. Kemahiran KBKK: Menjana Idea Aspek Keselamatan : Berhati-hati semasa membuat pergerakkan.

Murid diminta membaca lirik lagu “Katak Lompat” .Satu kumpulan perlu menyanyi dengan kuat manakala kumpulan kedua menyanyi dengan lembut.Guru memainkan video atau lagu yang mempunyai dinamik yang yang berbeza. .Murid diminta menyatakan perbezaan dinamik yang terdapat dalam lagu itu. .Murid dikehendaki mengecam dinamik yang terdapat di dalam lagu itu. . .Murid menyanyikan lagu “Katak Lompat” dengan jelas dan betul diiringi oleh muzik .Dalam kumpulan murid diminta menyanyikan lagu “Katak Lompat” dengan nada yang pic yang betul. Catatan Langkah 1 (7 min) Pengalaman Muzikal . Penutup (3 min) .Kedua-dua kumpulan diminta membuat gerakan yang telah dihasilkan oleh mereka sambil menyanyikan lagu yang telah dipelajari.Langkah Set Induksi (3 min) Kandungan Pelajaran Pengalaman Muzikal Aktiviti . . . dengan bimbingan guru. .Murid diminta berada dalam 2 kumpulan.Murid diminta menyatakan perbezaan antara dinamik kuat dan dinamik lembut secara bertulis dalam Lembaran kerja yang diedarkan guru. Langkah 2 (7 min) Pengalaman Muzikal .Guru memberikan peneguhan terhadap konsep dinamik serta memberikan hadiah pensel bagi setiap kumpulan.

Related Interests