TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

august-septembrie 2012
testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice -

DREPT CIVIL
TEMATICĂ I. Partea generală 1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 2. Actul juridic civil (în sistemul Codului civil din 2009): - noţiune; - condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimţământul, obiectul şi cauza); - condiţiile de formă ale actului juridic civil; - modalităţile actului juridic civil; - efectele actului juridic civil: forţa obligatorie şi irevocabilitatea; relativitatea şi opozabilitatea; efectele specifice contractelor sinalagmatice (excepţia de neexecutare, rezoluţiunea, rezilierea, riscul contractului sinalagmatic); - nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte). 3. Prescripţia extinctivă - domeniul prescripţiei extinctive; - termenele de prescripţie extinctivă; - cursul prescripţiei (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen, împlinire). II. Drepturile reale principale 1. Dreptul de proprietate publică; 2. Dreptul de proprietate privată: noţiune, caractere juridice, prerogative; circulaţia juridică a bunurilor imobile; 3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată; 4. Acţiunea în revendicare; 5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată; 6. Accesiunea imobiliară artificială şi uzucapiunea; 7. Posesia. III.Teoria generală a obligaţiilor 1. Faptul juridic ca izvor de obligaţii: - gestiunea intereselor altei persoane; - plata nedatorată; - îmbogăţirea fără justă cauză.

Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: +4 (021) 310.21.10 Fax: +4 (021) 311.02.34 www.inm-lex.ro

1
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

clasa a treia de moştenitori legali (ascendenţii ordinari).dreptul de retenţie.noţiuni generale (nedemnitatea succesorală. de consumaţie). Stingerea obligaţiilor . 9. . 5.subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei. . reprezentarea succesorală).răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. clasa a patra de moştenitori legali (colateralii ordinari).răspunderea pentru fapta proprie.10 Fax: +4 (021) 311. IV . Garantarea obligaţiilor . . B-dul Regina Elisabeta. 53.răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Contractul de întreţinere. 3. . . .cesiunea de creanţă. . Contractul de tranzacţie. 2. caractere juridice. 6. 8.darea în plată.fideiusiunea.executarea directă (în natură) a obligaţiilor. Moştenirea legală . .remiterea de datorie. . 4. Efectele obligaţiilor . . . clasa întâi de moştenitori legali (descendenţii). 4. principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii. Contractul de mandat. Contractele speciale 1. 2. Moştenirea testamentară testamentul (definiţie.novaţia. 7. 5. 2 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. Contractul de rentă viageră.21. Sector 5 Tel. drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Contractul de donaţie.compensaţia. Nr. . . Contractul de depozit.răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului.ipoteca. clasa a doua de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi).confuziunea. condiţii de validitate.inm-lex. feluri).34 www. V.răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Contractul de locaţiune. . 3185 - Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti.: +4 (021) 310.delegaţia. 3.2. Succesiunile (moştenirea) 1. .02.ro .executarea indirectă (prin echivalent) a obligaţiilor. Răspunderea civilă delictuală . Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor . Contractul de vânzare-cumpărare.imposibilitatea fortuită de executare. 6. Contractul de împrumut (de folosinţă.drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

21. clasificare. rezerva succesorală (noţiune. revocare. II-V vor fi abordate conform reglementării anterioare intrării în vigoare a Codului civil din 2009.- legatul (noţiune.ro 3 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 1 . B-dul Regina Elisabeta. caractere juridice.34 www.10 Fax: +4 (021) 311. 3 şi la pct. Nr. 3.2 (Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 şi Actul juridic civil) vor fi abordate conform Codului civil din 2009. 3185 . iar materiile indicate la pct. moştenitorii rezervatari. raportul donaţiilor). I nr. 53. Dreptul de opţiune succesorală Notă: Materiile indicate la pct. caducitate). reducţiunea liberalităţilor excesive.02. calculul rezervei şi al cotităţii disponibile. I nr. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. nulitate. Sector 5 Tel.inm-lex.: +4 (021) 310.

3 şi pct. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. B-dul Regina Elisabeta. cu modificările şi completările ulterioare. republicată în Monitorul Oficial nr. cu modificările ulterioare. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. cu modificările şi completările ulterioare. 71/2011 (doar pentru materiile de la pct.2 din tematică). – Codul civil din 1864 (pentru materiile de la pct.10 Fax: +4 (021) 311. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ei juridic.ro 4 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr.BIBLIOGRAFIE În vederea pregătirii pentru concurs.02.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă. – Legea nr. – Decretul nr. privind circulaţia juridică a terenurilor. candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de _________ (data publicării anunţului privind organizarea concursului). LEGISLAŢIE RELEVANTÃ – Constituţia României. II-V din tematică). – Legea nr. Nr. 767/2003.: +4 (021) 310. Sector 5 Tel. – Codul civil din 2009 şi Legea nr. 3185 .inm-lex. Titlul X. I nr. 53. precum şi unele măsuri adiacente. – Legea nr. 1 . 319/1944 privind dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.34 www.21. I nr.

durată. executarea vremelnică. deliberarea şi pronunţarea. 3. termenele procedurale (noţiune şi clasificare. actele de procedură (noţiune şi clasificare. probele. excepţiile procesuale.34 www.ro . procedura divorţului. incidente referitoare la instanţa sesizată (întinderea competenţei instanţei sesizate. mijloacele procedurale de invocare a necompetenţei. Competenţa: competenţa generală a instanţelor judecătoreşti. cererea reconvenţională). cheltuielile de judecată. Executarea silită contestaţia la executare. coparticiparea procesuală. măsurile asigurătorii. îndreptarea. 3185 - Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. redactarea. principiul contradictorialităţii. efectele hotărârilor judecătoreşti. 7.21. lămurirea şi completarea hotărârilor). Judecata în primă instanţă: etapa scrisă (cererea de chemare în judecată. 5 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 6. 4. conflictele de competenţă). strămutarea. 53. revizuirea. drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor. 5. ordonanţa preşedinţială. competenţa teritorială. formele participării procurorului în procesul civil. Sector 5 Tel. incidente procedurale referitoare la compunerea şi constituirea instanţei). nulitatea actelor de procedură). conţinutul hotărârii. abuzul de drept procedural.10 Fax: +4 (021) 311. perimarea. Căile extraordinare de atac: contestaţia în anulare. hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti. actele procesuale de dispoziţie ale părţilor). citarea şi comunicarea actelor de procedură. Procedurile speciale: procedura necontencioasă. reprezentarea părţilor în procesul civil).: +4 (021) 310.02. decăderea şi repunerea în termen).DREPT PROCESUAL CIVIL TEMATICĂ 1. etapa dezbaterii (şedinţa de judecată. învestirea cu formula executorie. întâmpinarea. Dispoziţii generale de procedură: - - principiul disponibilităţii.inm-lex. executarea silită a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face. procedura partajului. părţile (condiţiile pentru a fi parte în proces. participarea terţilor la judecată. alcătuirea instanţei. termenul de graţie. condiţii generale pentru îndeplinirea actelor de procedură. 2. B-dul Regina Elisabeta. - competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. semnarea şi comunicarea hotărârii. Nr. Participanţii la procesul civil: instanţa de judecată (rolul activ al judecătorului. suspendarea judecăţii.

Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti.inm-lex. candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de _________ (data publicării anunţului privind organizarea concursului). .10 Fax: +4 (021) 311.Constituţia României.: +4 (021) 310. 3185 . 767/2003. B-dul Regina Elisabeta. Nr.Codul de procedură civilă din 1865. Sector 5 Tel.34 www.BIBLIOGRAFIE În vederea pregătirii pentru concurs.21. LEGISLAŢIE RELEVANTÃ . republicată în Monitorul Oficial nr.ro 6 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr.02. cu modificările şi completările ulterioare. 53.

3 Formele infracţiunii.34 www.3 Individualizarea pedepselor.21.DREPT PENAL TEMATICĂ I.9 Măsurile de siguranţă.1 Pedepsele principale. 4. 4. B-dul Regina Elisabeta. 4. 4. 4. 2. 4. 2.inm-lex. trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Răspunderea penală 3. regimul sancţionator. 2.5 Pluralitatea de infracţiuni. complementare şi accesorii aplicabile persoanei fizice.2 Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice. Infracţiunea 2. 3. conţinutul constitutiv al infracţiunii (inclusiv persoana juridică -subiect activ al infracţiunii). 4. 4.7 Liberarea condiţionată. 53.1 Noţiunea. 2. 4.: +4 (021) 310. Aplicarea în timp a legii penale 2.10 Cauzele care înlătură executarea pedepsei.2 Pedepsele principale şi complementare aplicabile persoanei juridice. 3185 .1 Principiile răspunderii penale.6 Pluralitatea de infractori. 3. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti.4 Circumstanţele atenuante şi agravante.10 Fax: +4 (021) 311.5 Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.2 Structura infracţiunii. Sector 5 Tel.3 Cauzele care înlătură răspunderea penală. 2. Nr. Partea generală 1.ro 7 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3. Sancţiunile 4. 4.11 Reabilitarea.02. 2.4 Unitatea infracţiunii. 4.7 Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.6 Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.8 Răspunderea penală a minorilor.

1. Falsificarea de monede sau alte valori: art.: +4 (021) 310.288. 246.191 C. 5. 5. Falsuri în înscrisuri: art. 217. 1. 262 . Nr. 248.208.2. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. 254.inm-lex. 291. 221 din Codul penal 3.1. 210. Infracţiuni contra autorităţii: art. 293 din Codul penal.305.10 Fax: +4 (021) 311. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială Infracţiuni contra familiei: art. Partea specială 1. 250. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: art. 215. Infracţiuni contra patrimoniului: art. 215 1. 249.3. integrităţii corporale şi sănătăţii. 6.pen. 256. 267. 220. 271. Infracţiuni contra libertăţii persoane .cu excepţia art. 214. 4.1.34 www. 213.1.259. 270. 2391 din Codul penal 4. 3185 . 247. 257 din Codul penal.II. 272 din Codul penal. 266.. B-dul Regina Elisabeta.2.190 şi art. 260. 306 din Codul penal. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei: art. 211.02. 289. 2. 290. 261. 239. 53. Infracţiuni contra vieţii.21. 292. 255.ro 8 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr.2. 209.282 din Codul penal. 216. 269. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. Sector 5 Tel. 6. Infracţiuni de fals 5. 268. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege 4. 1. 264. Infracţiuni contra persoanei 1.

21.02.: +4 (021) 310. LEGISLAŢIE RELEVANTÃ – – – Constituţia României republicată în Monitorul Oficial nr.BIBLIOGRAFIE În vederea pregătirii pentru concurs. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 3185 . Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. Nr. B-dul Regina Elisabeta. 53. candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de _________ (data publicării anunţului privind organizarea concursului).inm-lex. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii. Sector 5 Tel.10 Fax: +4 (021) 311. Codul penal.ro 9 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 767/2003.34 www.

B-dul Regina Elisabeta. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal.4. 4. Dispoziţii generale. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală.2. Felurile competenţei.2.6.2. Partea specială 1. 2. Părţile în procesul penal.DREPT PROCESUAL PENAL TEMATICĂ I. 2. 5. Termenele. Alte măsuri procesuale. Căile extraordinare de atac: revizuirea. 1.inm-lex. 3. 2. Dispoziţii generale.3. contestaţia în anulare.5. Partea generală 1.10 Fax: +4 (021) 311. Trimiterea în judecată. 1. Măsurile preventive. 2. Acte procesuale şi procedurale comune 5. 3185 . Probele şi mijloacele de probă 3.4. Incompatibilitatea şi strămutarea.2. Mandatul de aducere.5. 2. Executarea hotărârilor penale 3. Dispoziţii generale.1.ro 10 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr.2. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei. Comunicarea actelor procedurale. Reluarea urmăririi penale.1. 1.1. 3. Competenţa 2. 4.02.2.2.1.21.34 www.6.3.8.: +4 (021) 310. 1. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. Citarea. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. II. 1. 5.3. 5. 3. Judecata 2. Sector 5 Tel. 5. 1. Nr. Dispoziţii generale. Procedura plângerii prealabile. Asistenţa juridică şi reprezentarea. 3. 1. Amenda judiciară.1.7.2.1. Competenţa organelor de urmărire penală. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 4. Urmărirea penală 1. Mijloacele de probă.3. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. Judecata în primă instanţă. Cheltuielile judiciare. Nulităţile. 5. 53. 1. Reguli de bază şi acţiunile în procesul penal 1. 5. Efectuarea urmăririi penale.1.1. 1.

21.34 www. Sector 5 Tel. B-dul Regina Elisabeta.3. Contestaţia la executare.3.10 Fax: +4 (021) 311.ro 11 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr.inm-lex.02. Nr. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti.4. 4. 3185 . 3.: +4 (021) 310. Înlăturarea sau modificarea pedepsei.Procedura în cauzele cu infractori minori. Proceduri speciale . 53.

Constituţia României republicată în Monitorul Oficial nr.02.10 Fax: +4 (021) 311. Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti. . LEGISLAŢIE RELEVANTÃ .: +4 (021) 310. B-dul Regina Elisabeta.Codul de procedură penală. Nr. 767/2003. candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de _________ (data publicării anunţului privind organizarea concursului).34 www. 3185 .inm-lex. 53. cu modificările şi completările ulterioare.21.BIBLIOGRAFIE În vederea pregătirii pentru concurs.ro 12 Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. Sector 5 Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful