HISTOGRAM

FARHANA HUZAIFAH NOR HANNAN FATEHA

. tiada ruang yang kosong antara setiap bar. Poligon kekerapan (frequency polygon) ialah graf yang menyambung titik-titik tengah selang kelas pada hujung setiap lajur dalam suatu histogram.DEFINISI… • Histogram merupakan satu graf bar yang unik yang menunjukkan data frekuensi. Dalam histogram. Histogram bagi saiz selang kelas sama mempunyai lajur-lajur yang sama lebar. Tinggi setiap bar menggambarkan frekuensi untuk data.

tetapi dengan menggunakan berbagai bentuk gambarajah atau graf bagi memperlihatkan keadaan pola dan bentuk taburan tersebut. . Gambaran yang mungkin lebih jelas dapat dibuat bukan sahaja dengan jadual taburan kekerapan.KEPENTINGAN… • Kepentingan graf ialah untuk meringkaskan data yang tertabur dan seterusnya menggambarkan taburan secara sistematik.

PENERANGAN PENGIRAAN ANALISIS PERANCANGAN .TUJUAN PENGGUNAAN..

Masa (jam) 10 –14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 Bilangan pelajar 6 8 12 8 5 1 Jadual di atas menunjukkan masa belajar (dalam jam) 40 orang pelajar dalam seminggu.MELUKIS HISTOGRAM. ..

.• Penyelesaian: Langkah 1: Cari sempadan bawah (lower boundary) dan sempadan atas (upper boundary) bagi setiap selang kelas (class interval) seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

5 24.Masa (jam) 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 Bilangan pelajar 6 8 12 8 5 Sempadan bawah (lower boundary) 9.5 19.5 .5 35 – 39 1 34.5 24.5 29.5 19.5 29.5 34.5 14.5 39.5 Sepadan atas (upper boundary) 14.

Langkah 2: Pilih skala yang sesuai untuk paksi melinntang/mengufuk (horizontal axis) dan paksi menegak (vertical axis) supaya data boleh mudah diplotkan pada graf dan histogram. Paksi mengufuk/melintang mewakili selang kelas dan biasanya dilabelkan dengan sempadan kelas (class boundary). danketinggiannya (its height) mewakili kekerapan bagi setiap selang kelas (class interval). . Paksi menegak mewakili kekerapan (frequency) setiap kelas. Langkah 3: Lukis segi empat tepat (rectangle) untuk mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya (its breadth) adalah sama dengan saiz setiap selang kelas.

Contoh graf… .