PENGASAS UTAMA John Dewey George S. Counts Harold O. Rugg (SBG penyokong) .

Mazhab Falsafah Pendidikan Barat ini Merupakan pecahan daripada fahaman falsafah pragmatisme yang muncul sekitar tahun 1920-an. .

. Menurut mazhab ini. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi mendesak akan perlunya “order” baharu dalam masyarakat. pembentukan semula masyarakat adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan segera.Mazhab aliran rekonstruksionisme ialah lanjutan daripada progresivisme.

Murid-murid perlu didedahkan dengan isuisu sosial dalam masyarakat. guru dan pelajar ialah agen pembaharuan dan agen penyelesai masalah sosial. Untuk tujuan ini. . murid-murid perlu dilatih supaya memperoleh ilmu dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Menurut mereka.

TUJUAN PENDIDIKAN .

Menurut fahaman Falsafah Rekonstruksionisme pendidikan adalah untuk pembaharuan perkara-perkara yang terdapat dalam sistem sosial. . Pembaharuan perlu dilaksanakan segera bagi tujuan kepentingan sosial.

Masyarakat perlu mengamalkan prinsip demokrasi walaupun ahlinya bergantung antara satu sama lain. Sekolah perlu menyediakan pembelajaran yang dapat melahirkan individu yang mampu menyelesaikan masalah dan cabaran. .Sekolah adalah sebagai permulaan kepada pembaharuan yang perlu dalam sistem sosial.

Kemahiran yang diperoleh di sekolah boleh digunakan untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. .

.

Cthnya pemerhatian. ekonomi dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. penyelesaian masalah.Cadangan ISI KANDUNGAN KURIKULUM Kaedah P@P yang sesuai digunakan mestilah berstruktur/ mengandungi elemen-elemen kajian saintifik Meliputi aspek-aspek masalah sosial. penerokaan dan kaedah projek .