BAHAGIAN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN IKRAM-MUSLEH MODUL P&P BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 TOPIK SUB-TOPIK MASA

FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN OBJEKTIF PENERAPAN AMK : Jiran Sepakat Hidup Muafakat : Hari Bersama Jiran : 1 jam : 2.2: Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat : 4.1: Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu secara terperinci, tepat dan tersusun : Murid dapat membina ayat dengan menggunakan perkataan dan rangkai kata yang betul dan sesuai :“‫ن‬ َ ‫آا‬ َ‫ن‬ ْ ‫م أ‬ َ‫و‬ َ ، ‫ت‬ ْ ‫م أ‬ ُ‫ص‬ ْ ‫ي أ‬ َ‫ل‬ ِ‫و ي‬ ْ ‫أ أ‬ َ ‫را‬ ً‫ي ا‬ ْ ‫خ أ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ق أ‬ ُ‫ي‬ َ‫ل‬ ْ ‫ف أ‬ َ‫ر‬ ِ‫خ ي‬ ِ‫م ال ي‬ ِ‫و ي‬ ْ ‫ي أ‬ َ ‫وال‬ َ ‫ل‬ ِ‫بلا ي‬ ِ‫م ن ي‬ ِ‫ؤ ي‬ ْ ‫ی أ‬ ُ‫ن‬ َ ‫آا‬ َ‫ن‬ ْ ‫م أ‬ َ )) :‫ل‬ َ ‫قلا‬ َ ‫لق م‬ َّ ‫س‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ‫ي ي‬ ْ ‫ل أ‬ َ‫ع‬ َ ‫ل‬ ُ ‫لى ا‬ َّ ‫ص‬ َ ‫ل‬ ِ‫ل ا ي‬ َ‫و‬ ْ ‫س أ‬ ُ‫ر‬ َ ‫ن‬ َّ ‫أ‬ َ‫ه‬ ُ‫ن‬ ْ ‫ع أ‬ َ ‫ى ال‬ َ‫ض‬ ِ‫ر ي‬ َ ‫ة‬ َ‫ر‬ َ‫ی‬ ْ ‫ر أ‬ َ‫ه‬ ُ ‫ب ي‬ ِ‫أ ي‬ َ‫ن‬ ْ ‫ع أ‬ َ ‫ه (( رواه البخلاري ومسلق م‬ ُ‫ف‬ َ‫ي‬ ْ ‫ض أ‬ َ ‫م‬ ْ ‫ر أ‬ ِ‫ك ي‬ ْ ‫ي أ‬ ُ‫ل‬ ْ ‫ف أ‬ َ‫ر‬ ِ‫خ ي‬ ِ‫م ال ي‬ ِ‫و ي‬ ْ ‫ي أ‬ َ ‫ل وال‬ ِ‫بلا ي‬ ِ‫ن ي‬ ُ‫م‬ ِ‫ؤ ي‬ ْ ‫ی أ‬ ُ‫ن‬ َ ‫آا‬ َ‫ن‬ ْ ‫م أ‬ َ‫و‬ َ ، ‫ه‬ ُ‫ر‬ َ ‫جلا‬ َ ‫م‬ ْ ‫ر أ‬ ِ‫ك ي‬ ْ ‫ي أ‬ ُ‫ل‬ ْ ‫ف أ‬ َ‫ر‬ ِ‫خ ي‬ ِ‫م ال ي‬ ِ‫و ي‬ ْ ‫ي أ‬ َ ‫وال‬ َ ‫ل‬ ِ‫بلا ي‬ ِ‫ن ي‬ ُ‫م‬ ِ‫ؤ ي‬ ْ ‫ی أ‬ ُ. Daripada Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : “Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. (Hadith riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim)

Bercerita (10 minit) 5. Menulis Aktiviti 1: Menceritakan tentang sikap dan akhlak jiran yang paling disayangi Aktiviti 1: Murid menyenaraikan aktiviti yang terdapat dalam gambar . Membaca petikan pengumuman (10 minit) 3. Soal jawab lisan Aktiviti 1: Memilih beberapa murid untuk membaca teks pengumuman Aktiviti 1: Menyatakan perkara yang diumumkan dalam teks Aktiviti 2: Kepentingan hidup berjiran Soalan 1: Bilakah tarikh dan hari program yang bakal diadakan? Soalan 2: Apakah matlamat program tersebut? Soalan 3: Apakah antara aktiviti atau atur cara yang bakal berlangsung? Soalan 4: Kenapa kita mesti hidup berjiran? (10 minit) 4. Set induksi & pengenalan topik KAEDAH / AKTIVITI Aktiviti 1: Menunjukkan gambar jiran yang sedang tolong-menolong Aktiviti 2: Meminta murid nyatakan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar BBM CATATAN (10 minit) 2.LANGKAH & ISI PENTING 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.