RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 (IKAN HIASAN)

baik hati. •Menyenarai nama jenis-jenis ikan Kemahiran berfikir :Mencirikan bahagian luar ikan Mengelaskan jenis ikan yang sesuai sebagai ikan hiasan Nilai : Kasih sayang.slide powerpoint.ikan hiasan.8 Ikan Hiasan Tajuk Pembelajaran : Pengenalan Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :•Mengenal pasti dan melabelkan bahagian luar ikan. lembaran kerja Pengetahuan Perlu Ada: Murid pernah melihat akuarium yang mempunyai ikan hiasan sama ada di mahupun di kedai ikan hiasan .30 pagi Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi Unit : 1.kesyukuran Bahan Bantu Mengajar: Akuarium.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 Mata pelajaran : Kemahiran Hidup Tahun/Ting : 5 Bestari Jumlah Murid : 32 orang Masa : 9.30 – 10.

Guru memurnikan . Murid diminta menyatakan tujuan memelihara ikan hiasan BBM i) Gambar 3. Murid menjawab soalan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka 4. Guru menunjukkan akuarium yang BBM 1. Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran Langkah 1 (5 minit) Contoh tujuan:   Mencantikkan ruang memberi ketenangan 1. Bersoal jawab dengan murid berkaitan ikan hiasan tersebut 3. 2. Guru memaparkan gambar akuarium serta ikan hiasan Kaedah Perbincangan 2.LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KAEDAH/NILAI/BBM/ KB/CATATAN Set Induksi (5 minit) Pengenalan Ikan Hiasan 1. Akuarium Ikan Hiasan mengandungi ikan hiasan 2.

ikan Guru memurnikan jawapan murid berkaitan bahagian luar ikan 4. Tayangan slaid BBM 1. Murid diminta menyenaraikan jenis – jenis ikan hiasan yang mereka ketahui Kaedah Perbincangan KBKK 1. 2. Penerangan guru berkaitan ikan hiasan 3. Murid menyenaraikan fungsi bahagian luar ikan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka 1. garisan lateral sirip dorsal sirip pektoral 3. 3. Guru meminta murid menyenaraikan fungsi setiap bahagian luar ikan 5. Gambar bahagian luar ikan 2. 2. Menjana idea BBM 1. Slaid . Murid diminta menamakan dan melabelkan bahagian luar KBKK 1. Mengelas 2. 3.Langkah 2 (15 minit) Bahagian Luar Badan Ikan dan fungsinya Contoh Bahagian ikan Hiasan : 1. Guru memaparkan gambar ikan Kaedah Penerangan 2. ikan arowana ikan gappy ikan koi 1. Slaid Langkah 3 (10 minit) Contoh Jenis ikan: 1.

Murid menjawab lembaran BBM 1. Slaid . Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid Kaedah Aktiviti Berkumpulan 2. Murid memberi pendapat jenis-jenis iakan hiasan yang sesuai dipelihara di dalam akuarium 2. Lembaran Kerja kerja dalam temph masa yang ditetapkan 3. Guru bersoala jawab Penutup (5 minit) dengan murid aktiviti yang telah dijalankan sepanjang pengajaran dan pembelajaran 2. Guru dan murid berbincang jawapan 1.Langkah 4 (25 minit) Pengukuhan Isi Pelajaran 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful