Útmutató a helyes Schüssler-só megtalálásához

Segítség a személyes használathoz

Biokémiai kérdıív

Ez a kis brosúra azoknak nyújt hasznos segítséget, akik nem tudják eldönteni, melyik számukra a legmegfelelıbb Schüssler-só, és akik ezért gyakorlati segítséget igényelnek

EngelPharma ltd.
2

Biokémiai kérdıív

 EngelPharma ltd. - 2007
Minden jog fenntartva! Bárminemő utánnyomás, továbbá bármiféle optikai, akusztikai és elektromos feljegyzés, tárolás és leadás, valamint felhasználása tananyagként még részeiben is csak a kiadó személy írásos hozzájárulásával lehetséges!

ISBN: 963 460 476 5

3

Tartalom oldal
Bevezetés A biokémiai rendszerezés Az ásványi sók hatásai 1. Indikációk 2. Hiánytünetek 3. Jelzések és arcjelek 4. Modalitások 5. Alkat és öröklés 6. Psziché és kedv Kérdıív a biokémiai szerválasztáshoz A kérdıív felépítése A gyakorlati használata Kiértékelés Adagolás és bevétel A Kérdıív Kiértékelés 4 6 7 9 10 12 14 20 22 25 26 26 27 29 30 38

4

elemzésének és indikációs listáinak se szeri. behatóbb módon ismerhesse meg. úgy támad fel bennük a felismerés: minél jobban megismerik az egyes szereket. mint a német területeken (Svájc. 4-es szerrel sikerrel vészeltek át egy-két telet anélkül. hogy legalább egyszer eltüsszentették volna magukat. annál inkább rájönnek. hogy éppen ezeknek az embereknek adhassak egy fontos segítséget a kezükbe. hogy mind a 12 szert alkalmazniuk kellene. Ahogyan egyre többet és többet tudnak meg a „csodáról”. Talán még nálunk Magyarországon nem annyira. beszereznek még több információt. hogy – ahogyan mondani szokás – az események a biokémia terén itthon is felgyorsulhassanak. esetleg elmennek mondjuk a közelben rendezett biokémiai találkozóra. Schüssler biokémiájáról. És éppen ez jelenti sokak számára a továbblépés jelét. 3 és Nr. Az egyes szerek bemutatásának. fokozatosabban érdeklıdnek iránta. hogy a Dr. se száma. Wilhelm Heinrich Schüssler-féle biokémiát.Bevezetés Talán Ön is azok közé tartozik. Németország. akik a biokémiai Nr. kedves olvasó. de bízom benne. De vajon melyik a leginkább szükséges szer? Melyikkel kezdjék el a kúrát? Ismerıs ez a szituáció? Nagyon sokan járnak így. s annak szereit egy mélyebb. talán ellátogatnak egy szemináriumra is. Ausztria és az USA). Idıközben számos publicitás megjelent már Dr. Célom ezzel a kis füzettel az. s még többen ismerhessék 5 . amikor elindulnak Schüssler biokémiájának az útján. hogy munkánkkal jelentıs mértékben hozzá tudunk járulni ahhoz. és ott végighallgatnak egy elıadást. Ahogy ilyenkor lenni szokott. hiszen majdhogynem mindegyikben valahogyan visszatükrözve látják önmagukat.

melynek egyszerő és gyors kitöltésével lehetıség nyílik a legmegfelelıbb biokémiai szer(ek) megtalálására. hogy segítsek mindazoknak. természetgyógyászukhoz! De! Kiegészítés gyanánt bármely terápia esetében kitőnı segítségre lelhetünk a Schüssler-sókban. és mihamarabb elkezdeni életük talán legelsı Schüssler-kúráját.meg ezen természetes gyógymód fantasztikus lehetıségeit. akik szeretnék terápiájukat egy biztos alapra helyezni. Fontos: Azok a betegek. Célom elsısorban. hol is tud beszerezni minden érdeklıdı megfelelı irodalmat. amelyben bı és alapos ismeretekre tehet szert a Schüsslersókat illetıen. akiknek súlyos egészségi problémáik vannak. Éppen ezért itt most csak érintılegesen térnék ki a szerek leírásaira. 6 . feltétlenül forduljanak orvosukhoz. Különösen fontossággal bír a füzet végén található személyes kérdıív. de a füzet végén megadok bıvebb információkat arra nézve.

Biokémiai rendszerezés Legelıször is az alábbi kérdéssel kell kezdenünk: • • Hogyan is néz ki a biokémiai rendszerezés? Hogyan állapíthatom meg személyes szereimet? Szeretném most Önnek is bemutatni a különbözı alappilléreket. melyek alapvetı támogatást adnak abban. differenciálás Bizonytalan indikációk esetébeni segítség. hogy megtalálhassa személyes szereit. további hozzáférés krónikus. legmegfelelıbb szer megállapítását megkönnyíti Önnek is: az útmutatót a biokémiai szerekhez. Ezt követıen pedig közelebbrıl bemutatom azt a segítséget. amely a személyes. De lássuk elıször a biokémiai alapokat: Biokémiai szer Hatásuk Indikációk klinikai szimptómák Hiánytünetek jelzések arcjelek modalitások konstitúció öröklés psziché kedély Megelızés ill. nehezen gyógyuló problémáknál Kezelés 7 .

ahol ezek zavart szenvednek. akkor szintén ezt a listát tanulmányozzuk 8 . illetve a listán szerepelne. vagy bizonyos szimptómákhoz több szer passzolna. ha azonban a fiziológia nem elég világos. akkor vessünk mindig egy pillantást az egyes hiánytünetek listáira. hogy az emberi szervezet normális életfolyamatai és –mőködései állnak az elıtérben. Ez természetesen a praxisban is visszaigazolódik: aki egy szer hatáskörét megértette – és ez a lényege számos könyvnek. brosúrának. ott lesznek a Schüsslersók a mi legfontosabb segítıink. hogy egy adott problémánál melyik szer a helyes. Biokémiailag két irányt választhatunk: 1. Itt az egyes sók az indikációjuk által kerülnek „bevetésre” 2. És természetesen mindenhol. A biokémiai szerek fiziológiai szerek is egyben. és melyik nem. szemináriumnak és a mi munkánknak is – az az esetek többségében már tudni fogja. egy konkrét megbetegedés (többnyire akut esetekben) esetében különbözı klinikai szimptómák állnak az elıtérben. Ez más szóval azt jelenti. Éppen ezért nem véletlen beszélünk oly’ sokszor fiziológiai gyógyításról. De amennyiben a biokémiai szereket megelızı szándékkal kívánjuk alkalmazni.A biokémiai sók és hatásköreik Mint ahogyan az a korábbi ábrából szembetőnik. az út elején mindig az egyes szerek hatáskörei állnak.

7 Nr. Erısítı. 6 Nr. Katalizátor Májszer!!! Fájdalom. 12 9 . 10 Nr.és erısítıszer Regenerátor Gyulladáscsökkentı szer I. 1 Keményítı és puhító Konzerváló Kötıszöveti gyengeség Az erek szere Felépítı. izomszer Sérülések szere Gyulladáscsökkentı szer II. 9 Nr. Nyálkahártyák szere Nyirokszer Idegszer Fáradtság elleni szer Gyulladáscsökkentı szer III.és görcsök elleni szer Villámszer Vízszabályzó Vérszer Anyagcsere szere Neutralizáló.és salaktalanító szer Kivezetı. 8 Nr. 3 Nr. 4 Nr. elvezetı szer Salaktalanító szer Bır szere Genny szere Genny szere Nyálkahártya szere Nr. 11 Nr. 5 Nr.A biokémiai szerek legfıbb hatásai Nr. 2 Nr.ill.

mint mondjuk székrekedéskor. és ezúton szünteti meg a hasmenést. A Nr. A Ferrum phosphoricum (Nr. amelyet éppúgy alkalmazunk hasmenés esetében. hanem ahogyan azt az imént olvashatta. kevesebb átnedvesített táplálék tud a vérbe kerülni.1. Az indikációk Az indikációkat nem egy adott betegség elnevezésébıl származtatjuk. hogy egy szert az egymásnak egyébként ellentmondó folyamatokban is bevetünk. Schüssler így mondta: „Az egyes biokémiai funkciós szerek indikációit a fiziológiai és patológiai kémiából kell származtatnunk”. 10 . A hasmenés esetében pedig a bélbolyhok izmaiban következik be a vashiány. ennek okaként a béltevékenység lelanyhul és bekövetkezik a székrekedés. 3-as számú izomszer beszabályozza ezt a megzavart fiziológiát és így képes a székrekedésnek ellent hatni. és az eredmény: hasmenés. Ebbıl eredendıen nagymértékben lecsökken a bolyhok szívó hatása. A fiziológia megmutatja nekünk az összefüggéseket: a bélfal izmaiban bekövetkezı vashiány (Ferrum phosphoricum) a bélfalizmok ellazulását eredményezi. Kitőnı példája ennek a Nr. Így aztán az is elıfordulhat. 3 (Ferrum phosphoricum). ott reked a bélben nedvesen. 3) itt a bélbolyhok izommozgását aktiválja. a megzavart fiziológiai lefolyásokból.

sugárszerően jövı és világos-slejmő a Nr. Egyszerően fogalmazva a hiányzó biokémiai szer nincs a megfelelı idıben a megfelelı helyen. a többieknél csak 3 vagy 4. Mankó alatt nem egy általános. hiány) beszélt. Vegyük itt például a fejfájást. (Schüssler ezt molekuláris elosztódási zavarnak nevezte). 3g vas található. mint klinikai szimptómát. beveendı szert. mint kiváló infekciós szert. amely a „hiánytünetek” rubrikája alatt a legsőrőbben megjelenik. Az emberi szervezetünkben kb. Vegyük ismét példának a vasat (Nr. De ugyanakkor ezek a jelek rámutathatnak olyan sónak a hiányára is a testben. Az adott ásványi sóból a testben nem összességében áll túl kevés a rendelkezésre. 7-et (Magnesium phosphoricum) stb. Az a szer. hogy bár összességében ez a 3g vas a szervezet rendelkezésére áll (laboreredmény rendben!). összefoglaló hiányt értünk. hanem rosszul van elosztva. 8-at (Natrium chloratum) és a görcsös hányás pedig a Nr. A legideálisabb ilyenkor a 7 jelleggel bíró szer lenne. az a helyes szer. Vagy mondjuk a „Hányás” szimptómánál: Itt a test a váladék formájának. vérvételes laborvizsgálat) nem kimutatható. A szóba jövı szerek konstitúciójának összehasonlításánál a következıket állapítjuk meg: egy bizonyos szernél 7 jelleg egyezik.2. mégis bekövetkezik egy fiziológiai mankó: egy adott influenzahullámban rosszul osztódik el a vas és 11 . 3 Ferrum phosphoricum). 9-et (Natrium phosphoricum) követeli. Savas váladék a Nr. amely még klinikailag (pl. a vízszerő. hanem csak egy elosztási zavarról van szó. tartalmának megfelelıen fogja pontosan megmutatni a helyes. Schüssler az ilyen eseteknél „mankó-ról” (Manko = fogyatékosság. A hiánytünetek A hiánytünetek a leginkább megfelelı szer klinikai jellegének kérdéses besorolásánál segítenek. Sőrőn megesik.

Ennek következtében az illetı megfázik és máris egy vírusos influenza „részese lehet”. hogy mire van szüksége annak érdekében. ill. fenyegetı betegségeket még idıben megelızhessünk. hogy elkerülje a betegséget.túl kevés található belıle a lépben. melyek azonban nagyon értékesek és hasznosak. ahol egyébiránt fontos szerepe lenne a védısejtek képzésében. Mindenekelıtt azoknak. 12 . hogy egyes komolyabb. De! Ha a Ferrum phosphoricum-ot idıben beveszi (ezt már átélhette számos biokémia-barát). s így megfékezi a betegség kitörését. A testünk ezen idıbeni elırejelzéseinek megértése segít tehát bennünket abban. akik veszik a fáradtságot. akkor még idıben meg tudja erısíteni immunrendszerét. hogy „hallgassanak” saját testük jeleire és meg is értik azt. vagy pszichikai szinten. Ezek rendszerint igen finom kis jelzések testi. A test úgymond megmutatja.

Továbbá a tapasztalatok azt mutatják. Ilyenkor ennek a bizonyos sónak a tartalékai úgymond kifogyóban vannak. Itt is megmutatja a test.1 Jelzések és arcjelek Schüssler és követıi bizonyos idı elteltével felfedezték. melyek mindenek elıtt az arcon lépnek fel. hogy egy biokémiai kezelést követıen számos arcjel eltőnik. akkor késıbb mindenképpen kialakul a betegség. hányás. mint: váladékok (levedzı. A váladék. gennyesedések. színe vagy a nyelv rámutatnak a megfelelı szerre.2. Egy bizonyos ásványi só aktuális hiányára mutatnak. összetétele. Más szóval: a raktár ismét megtelik. a genny. Ide tartoznak a legtágabb értelemben vett területek. ráncképzıdések és különbözı fénytípusok. amelyek mindenféle klinikai megbetegedés nélkül jelentkezhetnek. – külsıleg láthatóan – hogy mi hiányzik neki. hogy létezik bizonyos fokú összefüggés egy adott ásványi só specifikus hiánya és bizonyos bırelváltozások között. Ezek azok az egyes színelváltozások. Egy ilyen jelet egy adott funkcionális zavar utalásának is tekinthetünk. száraz). vagy pedig egy korai figyelmeztetésnek: ha minden változatlan marad. 13 . a hányás állaga. nyelv.

4 Tejszínő (mindenekelıtt az alsó szemhéjon) Sajtszínő Nr. 2 Viasszerő elszínezıdés (a fülektıl kiindulva) Nr.Jelzések és arcjelek Nr. 3 Ferrum-piros Ferrum-árnyékok Nr. 11 Üvegszerő fényes Túlnyomóan ráncos arcbır Homlokráncok Nr. 1 Kockaszerő ráncok. 5 Hamuszürke elszínezıdés Beesett halánték Nr. 7 Magnézium-piros (foltokban) Lámpalázas piros Nr. barnás piros „Borvirágos” orr Nr. 12 Alabástrom-fehér szín az arcon 14 . 9 Zsíros fényő Mitesszerek Zsír. 6 Barnássárga tónus (a belsı szemsarkakban). pirosas-feketés elszínezıdéssel (a szemek belsı sarkában) Nr. Okkersárga szín („A-forma”) Nr. vízszerő arc Nr. 10 Zöldes-sárgás elszínezıdés Gyulladásos.és lógóorca Nr. 8 Zselatinos fény Kissé felpuffadt.

annak fájdalmai bizonyos viszonyokra javulnak. száraz levegın. 1 hidegre. lelki sérülésre mozgásra hidegre melegre könnyebb mozgásokra 15 . nyugalomra. ha az érintett személy állapota. és egy további segítséget jelentenek a differenciálás terén. 2 éjjel. 4 mozgásra. nedvességre. mozgásra Nr. hogy egy adott szerre nézve az a tipikus. 3 mozgásra. éjszaka. nyugalomra jobb melegre. étkezés után. Modalitások a biokémiában is léteznek. Nr. vagy rosszabbodnak (pl. Ezzel azt állapítjuk meg. Modalitások Rosszabb Nr.2. 5 testi megerıltetésre.2 Modalitások A „modalitás” elnevezés a homeopátiából származik. mozgásra stb. ágyban fekvésre Nr.). éjjel (4 – 6 óra) meleg helységekben Nr.

9 fájdalmak és általános állapotok. javulás száraz idıben és száraz helyiségben Nr. nedves-hideg idı Nr. a betakarására páciens 16 . meleg levegın Nr. 6 Fog-. zsíros ételek. melegre. nedves-hideg idıjárás Nr. 7 Fájdalmak (fogak is) rosszabb enyhe érintésre szabadlevegın. 12 melegre. éjjel (3 óra körül) nyomás és meleg hatására. mozgásra új/teliholdkor Nr. 8 reggelente. estére és megerıltetésre Nr. délelıtt. izzadás szellemi megerıltetés nedves-hővös idıben.és végtagfájdalmak rosszabbodnak zárt helységekben. fej. böfögéssel száraz. estére.Nr. 10 fájdalmak és általános állapotok rosszabb nedves idıben mozgás. hővösebb levegın Hidegre. Hasfájdalom az ujjal való nyomásra a fájdalmas hasi területen összegörnyedés. napforróság mozgás. 11 hidegre.

hogy kávéval/teával a keringést „felturbózzuk”. korpás fejbır (samponok nem segítenek!). erıs szomjúság. kávé. Energetikai blokádok. füstölt ételek iránti vágy. 7 fokozott éhség a csokoládéra. a késı délutáni órákban 17 . fehérlisztes sütemények után. 2 a pikáns. pl. ketchup és mustár Nr. 5 - Nr. és a fáradsági állapotokat elkerüljük Nr. kakaóra erıs körömrágás Nr. 3 tendencia arra nézve.További hiánytünetek A klasszikus modalitásokat kiegészítendı. ízületekben kattogás az Nr. pl. további hiánytünetek lehetnek: Nr. 6 a hiány kialakulásának felerısítése dohányzás. fáradtságérzés. 1 - Nr. 8 konyhasó utáni vágy. bizonyos gyógyszerek (májmegterhelés!) révén Nr. 9 fokozott éhség az édességek. 4 a hiány kialakulásának felerısítése alkoholfogyasztás. az elektro-szmog és a tehéntej révén Nr.

12 alabástromszerő arcszín 18 . 11 idı elıtti rohamos öregedés Nr.Nr. 10 bőzös szelek! Nr.

1 berepedezett. tiszta Nr. hólyagképzıdés Nr.Jellemzı jelek a megkülönböztetéshez Jelek a megkülönböztetésre Nr. pikkelyes Nr. ragacsos Nr. savanyú Nr. 5 okkerszínő bőzlı. lisztszerő Nr. 2 fehér (sárgás-fehér) kérges Nr. erıs Nr. 8 vízszerő (világos). 4 fehér (szürkés-fehér) slejmes. 6 sárga slejmes. 7 piros (foltos) tiszta Nr. 9 mézes-sárga gennyes. 10 sárga (sárgás-zöld) keserő 19 . 3 vörös.

kérges Nr. barnás gennyes.Nr. 12 gennyes (sárgás-zöld) 20 . 11 sárga.

21 . még megint mások – például én is – csupán az adott hiánytünetek kiegészítését helyezik az elıtérbe – mint ahogyan azt maga Schüssler is tette egykoron (mankó). változtatására. amely örökletes alapokon nyugszik… Az alkat a valamennyi veleszületett tulajdonságok összessége (és) számos faktor révén alakítható…” Az alkat tehát az egyes ember személyes hajlamát határozza meg a maga testi/lelki/szellemi pozitívumával és negatívumával együtt. még akkor is. hogy a Schüssler sókra ezek éppoly érvényesek lennének. miszerint a Schüssler-sók funkciós szerek. melyek hosszútávon sikeresen alkalmazhatóak egy adott személy erısítésére. Éppen ezért az alkati orvoslás mindig egy olyan orvoslás. A biokémiái irodalomban még mindig nem teljes az egyetértés annak tekintetében. a negatívumainkon dolgozva pedig.2. amely a páciens személyes alkatát veszi figyelembe a kezelés érdekében – és nem csak a klinikai diagnózisra figyel. Itt jelen vannak az egyes alkati szerek. és nem pedig alkati szerek. azokat fejleszteni. Ezek megismerése révén sikerülhet a pozitívumainkat még tovább erısíteni. ill.3 Alkat és öröklés Az egyik alkati (konstitúciós) orvoslás szakkönyvében így áll: „A konstitúció. az alkat fogalma alatt az egyes ember egyéni egységét értjük. Az alkati leírások remekül megtalálhatóak a homeopátiás szereknél. Némelyek átveszik kezeléseik során ezen típusokat. tehát a szervezetünk egyes sejtmőködéseire vannak hatással. hiszen a hiánynak önmagában semmi köze a személyiségjegyekhez! Nyomatékosan tartom véleményem. ha alkalmazásuk közben sokszor „alkati alapokon nyugvó funkciós zavarokra is” hathatunk.

Schüssler így mondta: „Az adott egyént kísérı szimptómáknak és konstitúciós. hogy az egyes rá jellemzı ásványi sókat szervezete fokozottabban használja fel és így a testi mőködési zavarok kialakulhatnak. az öröklések – tehát egy ember alkati viszonyai vezetnek oda. akkor azt mondhatjuk: a tipikus személyiségjegyek. alkati viszonyoknak kell a szerválasztásnál érvényesülniük. Hiszen ha pusztán a biokémiai hiánytünetekbıl indulunk ki. ” A gyakorlatban véleményem szerint ezek mellékesek. 22 .

kvázi egy biokémiai pszicho-szomatikához. Ez azt jelenti. helyesnek vélt szer megkülönböztetésére 2. A szokásos testi szinten kívül fokozottabb mértékben a pszichés szintek is érintettek. Itt extra szeretnék kitérni rájuk. mert a diagnózis és a kezelés egy másik szintjén fontosak. hogy egy bizonyos jellemzı alkat ahhoz vezet. Ha ismerjük egy adott biokémia szer hatását (melynek fontosságáról már említést tettem).4 Psziché és kedély A kedélyállapotok szorosan hozzátartoznak a klasszikus alkati tényezıkhöz. a szermélyes alkat erısítésére vagy átformálására 23 . és ha ezeket a test szintjérıl a pszichés szintre is átvisszük. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk. több adandó.2. hosszú távú megelızı kezelésre ill. hogy az adott Schüssler-só fokozottabb mértékő elhasználása következik be. nos akkor ezek jobban érthetıek számunkra. hiánytünetek kétféleképen értékelendıek: hogy a különbözı 1. és ezek testi problémákhoz vezethetnek. Kialakul egy hiánytünet. amelynek valószínőleg pszichés okai vannak.

ijedıs Psziché: karakterstruktúrák. 1 megalapozatlan félelmek. 5 matt. 4 lusta. pesszimista Nr. kényelmes Nr. 2 ideges. „könnyen robbanó” 24 . 3 ideges. könnyen idegesíthetı Nr. levert. rosszkedvő. tartások. depresszív. lehangolt. félıs. koncentrációs gyengeség Nr. 8 hipochonder.Psziché és kedély Kedélyszimptómák Nr. 9 mérges. életminta az élet flexibilitása. védelme „Mit mondanak mások rólam?” az élet egzisztenciája „Figyelnek rám egyáltalán?” külsı és belsı világ közötti surlódás érzéki szint. céltalan. 6 szomorú. félıs Nr. nyugtalan. túlzottan ideges Nr. túlérzékeny. 7 könnyen begurul. „nem felejtı!” Nr. védekezı minták („tele az orra…”) a világban túlzott szerepvállalás a saját életenergia rablása múlt régi problémák dédelgetése erıs belsı mozgások (szemérem + düh!) víz: ödéma (torlódás) az élet forrása utáni kérdés az élet savas és bázisos erıi Nr.

11 legyengült életerı. 12 - Megjegyzés: A tabellát példának készítettem. kudarc az elengedés kérdése összekötı funkció (kapocs) Elszigetelési problémák elszigeteltség híd a belsı és külsı világ között Nr. 25 . Ez azt jelenti. 10 egykedvő. hogy nincs minden feltőntetve. életunt Nr. hanem csak a gyors áttekintésre szolgálna.Nr.

egy körül-belüli „vezérfonalat” ad arra nézve. A kérdıívvel való foglalatossága közben nem csak intenzívebben ismerkedik meg az egyes biokémiai Schüssler szerekkel. A kiértékelés. Nem csak „valami tablettákat” fog beszedni. 26 . hanem mélyebben foglalkozik saját személyiségével. hogy alaposan kitöltse és értékelje. melyik a leginkább szükséges ásványi só. így segít abban is. majd az eredmény alapján meghatározhassa az Önnek (vagy akinek készíti) leginkább szóba jövı Schüsslersót. életét átértékelheti és így további öngyógyító erıket aktiválhat. melyet szintén saját maga végezhet el. Eközben a psziché. gyengeségével. megváltoztatja nézıpontját. a testi és a hiányjelek különbözı szintjeit is figyelembe veheti.Kérdıív a helyes Schüssler-só (biokémiai szer) megtalálásához A biokémiai kérdıív egy további könnyítést jelent a helyes szer megtalálásához. hanem még saját egészségével és betegségével is jobban konfrontálódik. erısségével. hogy „belülrıl” is változtasson! Mindezekkel egy aktív segítséget nyújt egészsége elérésében. Jobban megismerheti önmagát és egyéb háttér információkra is lelhet. melyek szintén aktív módon közrejátszhatnak egészsége és betegsége szempontjából. Talán egy félórára van szüksége.

A kérdıív felépítése A kérdıív minden szerhez 6 kérdést tartalmaz. melyekkel a kérdıív valóban hasznos információkat adhat. figyeljen ilyen esetekben a legelsı beugró érzésre. Hogyan használjuk a kérdıívet? A használat elsı lépése a kitöltés. hogy lehetıleg ıszintén és spontán módon próbáljon válaszolni. ez azt jelenti. célja a helyes biokémiai szer megtalálása!) Itt fokozottabban érvényes a saját magunk iránti ıszinteségünk. csak az egyes kérdéseket végigolvasnia és azután értelemszerően az „igen” vagy a „nem” válaszokat bejelölni. Azzal nem tesz jót saját magának sem. hogy minden szerhez 2 kérdés tartozik a psziché/kedély témakörhöz. segítséget nyújtson. Ehhez azt tanácsolom. kivizsgálását nem helyettesítheti. ha a legjobban csengı válaszokat igyekszik kiválogatni – az rossz eredményhez vezetne. Az egyes kérdések a különbözı szintek ugyanazon részeibıl származnak. akik a biokémiai szerekkel foglalatoskodnak és az egyes szereket már behatóbban ismerik. Megpróbáltam lehetıleg tipikus kérdéseket keresni. (Ne felejtse el. vagy képre. A lényege. Bízzon intuíciójában. Fontos azonban megemlíteni. tehát így összesen 72 kérdéssel foglalkozik. Nem kell mást tennie. ahol nem egészen biztos a válaszában. és ezután adja meg a választ. hogy mindazoknak a privát egészség megelızésben. hogy a kérdıív egy adott betegség esetében a szakavatott orvos vagy terapeuta anamnézisét. „belsı hangjában”. 2 kérdés a testi szimptómákéhoz és 2 kérdés pedig a modalitásokhoz. A spontán módon történı válaszadás különösen ott fontos. 27 .

amelyiknél minden csoportból legalább egy találat született. Vagyis ebben az esetben a 2-es számot kell a „B” bető mellett bejelölnie. Ha például az 1. még akkor is. az „igen” válasszal válaszolhatja meg. hogy valamennyi „igen” választ (azon kérdéseket. amelyek a kérdéseknél mindkét specifikus csoportnál találatként voltak feljegyezve. 2) jelöli és a „2” szám pedig a Calcium phosphoricum-hoz tartozó 6 kérdés egyikét. amelyeket „nem”-mel válaszolt meg. figyelmen kívül hagyhatja most már) beírja a kérdıívbe. mert a testi szimptómákhoz mindig két kérdés tartozik). akkor a kulcsbető ehhez a (B2). A „B” bető a Calcium phosphoricum-ot (Nr. 28 . 2) A második lépésben számolja össze minden sorban (tehát minden szernél) a megfelelı találatokat és ezeket az Össztalálatok -hoz a sor végére írja be. ha csak egy pontban érzi találónak. 3) A harmadik lépés pedig a csoport-specifikus kiértékeléshez szolgál. Ehhez azokra a kulcsbetőkre van szüksége. 1) Az elsı lépés a találatok beírása. test és modalitások). Ez azt jelenti.Azoknál a kérdéseknél. szimptóma szerepel. amelyek minden kérdés után a zárójelben találhatóak. kérdést „igen”-nel válaszolta meg. A kiértékelés A kérdıív kiértékeléséhez egy külön kiértékelési táblázat áll a rendelkezésére (38 oldal). Azután nézze végig a sorokat és jelölje meg azt a szert. (A „3”-as szám mindenkor kétszer fordul elı. amelyeknél több példa ill. Ide a különbözı csoportok közül azokat a szereket kell beírnia (psziché/kedély.

Attól függıen. Hogy mi mindent mond mindez Önnek? Hogyan juthat most már személyes biokémiai szeréhez? Az alábbi kritériumok segíthetnek ebben Önnek: • • • A legtöbb találattal rendelkezı szert (mindenek elıtt. 1. Egy szer jelentısége megnı. hogy egy adott betegséget. problémát hogyan közelít meg. ha már több terápiát is kipróbált (pl. Calcium fluoratum) a psziché/kedély csoportjába. 29 . ha 4 -nél több alkalommal talált) kezdheti el bevenni. Ez azt jelenti. egy sem a testi szimptómák területén (3-as szám) és egy találat a modalitások területén (4-5-ös számok). Ez például egy hosszabb ideje fennálló krónikus problémánál jelenthet nagy segítséget. hogy inkább a „testi szimptómák” állnak az elıtérben. különösen akkor. a csoport-specifikus kiértékelés segít Önnek. különbözı biokémiai receptúrákkal is) és a betegség stagnálni kezdett.Például az „A” szernél (Calcium fluoratum) 2 találata volt a psziché/kedély területén (1-2-es számok). Ebben az esetben egy „A” betőt írna (Nr. amennyiben minden csoportból legalább egy-egy találattal rendelkezik. vagy inkább a psziché oldaláról szeretné egyszer megközelíteni problémáját.

bevétel Ami az adagolást illeti. viszont egy huzamosabb idın át (akár több héten. Megjegyzendı mindazonáltal. óránkénti intervallumra áttérni.ill. annál sőrőbben adjuk a szert (adagolás annyit jelent. napi 3x2 tabletta). itt nem kívánok bıvebben kitérni.Adagolás. hogy amenynyiben több szert is szeretne alkalmazni. Schüssler-féle biokémiai életsó terápia – Gyógyulás a 12 ásványi sóval) találhatókra. Több biokémiai Schüssler-só egyidejő szedése nem elég világos még az irodalmakban. esetleg hónapon keresztül is). Éppen ezért erre most. Krónikus esetek kevesebb tablettát kívánnak (pl. a szabály alapján: minél akutabb egy probléma. Ugyanezek érvényesek a kúraszerően vagy megelızı szándékkal alkalmazni kívánt szerekre is. Itt éppúgy elegendı a kevesebb szer bevétele. Például elkezdhetjük 1 tablettával 10 percenként majd negyed-. szívesen utalok itt a különbözı irodalmakban (pl. A bevételi sőrőséget a probléma javulásával csökkenthetjük. úgy ezeket lehetıleg óránkénti vagy esetleg napi váltakoztatással tegye! Felhasznált irodalmak Vass Zsolt / Gyógyulás a 12 ásványi sóval Vass Zsolt / A vidám molekula Vass Zsolt / Immunrendszerünk és a Schüssler-sók 30 . hogy 1 vagy 2 tablettát helyezzünk a nyelv alá). Vass Zsolt/Dr. fél. melyek a következık: Az akut esetek az egyes szerek sőrőbb bevétele javasolt.

mattnak (F6) 4. sőrőn szokott gyomorégésem lenni (I3) 6. Idegeskedésem révén hajlamos vagyok a igen nem gyomor-. Számomra csak „vagy/vagy” létezik. és igen beesettnek tőnik igen nem □ □ igen nem □ □ igen nem □ □ igen nem □ □ (C5) 7. ill. Testileg igen hamar elfáradok.és szívpanaszokra (E3) □ □ 3. és hajlamos igen nem vagyok az idegeskedésre.Vass Zsolt Kérdıív a biokémiai szermeghatározáshoz 1. bél. illetve „minden vagy semmi”. hogy 31 . felületes dolgokat nem szeretem (M1) 5. Környezetemmel könnyen konfliktusba igen nem kerülök. Szemeim alól árnyékosnak. Félek a mások elıtti szerepléstıl – mások igen nem jelenléte feszélyez (A1) □ □ 8. Sőrőn kell böfögnöm. Végtagjaim sőrőn érzem nehéznek. vagy pedig saját túlzott önbizalmam késztet arra. Eközben vagy környezetem kihívásainak □ □ áldozataként érzem magam kiszolgáltatva. (B2) □ □ 2.

túl igen nem kényelmes vagyok. hasmenés. és nagyobb pórusú (mindenekelıtt középen) (A5) igen nem □ □ 14. A lepedék igen nem olyan. 10. igen nem (orrfolyás. Nyelvem berepedezett. (D3) □ □ igen nem □ □ 32 . Nagyon szeretem a pikáns és a füstölt ételeket igen nem (B4) □ □ 17. hónalji vagy lágyéki) sőrőn szoktak megdagadni (inkább puhák). Hajlamos vagyok a hurutokra vizes váladékkal. Nyelvem (fıleg) hátul lepedékes. hogy □ □ mit is akarok valójában (D2) 15. a nyaki.vagy könnyfolyás). Hajlamos vagyok a görcsös folyamatokra igen nem (görcsök. (G3) □ □ 13. és sőrőn nem is tudom. nyál. és kényszerítem testem a legvégsıkre. (E1) □ □ 16. akkor az nagyon kellemetlen igen nem szagú (fej-. Fáradtnak és kimerültnek érzem magam. (M5) □ □ 12. Aktivitásom alkalmával sőrőn hajszolom túl igen nem magam. görcsös köhögés). hónalj.vagy éjjeli izzadás) (L3) 18. Sőrőn érzem a „belsı ösztönzés” hiányát. láb-.túllıjek a célon (C1) igen nem (E2) □ □ 9. Ha izzadok. Nyirokcsomóim (pl. mint ha száraz enyv lenne. kólikák. migrén.(H3) □ □ 11.

21. 24. Életem bizonyos megtapasztalásain nehezen jutok keresztül. mintha egy vékony tejréteggel lenne áthúzva: (A4) □ □ igen nem □ □ igen nem □ □ tejeszerő-kékes. teltségérzet). (K2) □ □ 26. túl sokat foglalkozom a (F1) múltammal. néha igen nem olyan életuntnak érzem magam. (K3) 22. (G1) 25. Bıröm úgy néz ki. szelesedés. igen nem □ □ igen nem □ □ nehogy blamáljam magam. hogy a környezetem kihívásaira „helyesen” reagáljak. Rendkívül nehezemre esik minden.19. Bıröm sok helyen ráncos. epés hasmenés. Fontos számomra az. közben félek. ami mindenekelıtt az alsó szemhéj alatt látható (D5) 23. Nem vagyok képes erıimet rendesen beosztani igen nem és hajlamos vagyok ágyúval lıni a szúnyogra (I1) □ □ 33 . idı elıtti öregedési igen nem jeleket mutat (L5) □ □ 27. Problémáim (fájdalmak) inkább éjjel erısebbek. A hidegre és nedvességre súlyosbodnak igen nem (B5) □ □ igen nem problémáim. vagy tejszerő-pirosas. Sokrétő emésztési problémákra vagyok hajlamos (székrekedés. mint nappal 20.

(C3) □ □ 31. és rosszul alszom (G3) igen nem □ □ 30. megbékélhetetlenség. Nyugtalan vagyok. Úgy érzem. Nyugalom és a hideg javítják problémámat igen nem (C4) □ □ 35. □ □ (K1) 32. (B3) □ □ 37. A mozgás és a nedves. Hajlamos vagyok a keringési zavarokra (sőrőn igen nem érzem emiatt magam mattnak. Könnyen lesz bıröm berepedezett. és igen nem harmónia után vágyódom(sőrőn minden áron!)(L1) □ □ 34 . Sőrőn van rossz kedvem és inkább pessziigen nem mista vagyok. hogy mindenért felelıs vagyok. Sőrőn duzzadnak meg ajkaim és szenvedek igen nem ajakhólyagosodásban (H3) □ □ 29. erıtlennek). utálat. Sőrőn törnek rám olyan indulatok. és vannak igen nem hátfájdalmaim. Sőrőn vagyok nagyon feszült. (I4) igen nem □ □ 38.28. hideg idı fokozzák fájdalmaim. Lehetıleg hővösben szeretek aludni igen nem (M4) □ □ 33. durva: igen nem mindenekelıtt a kezeimen és a lábaimon (A3) □ □ 34. mint a igen nem győlölet neheztelés. (H2) □ □ 36.

hogy nem vesznek figyelembe igen nem (B1) □ □ 45. szöveteim szivacsszerőek igen nem (K3) □ □ 46. lelki igen nem izgalomra rosszabbak (E4) □ □ 35 . Nyálkahártyáim nagyon érzékenyek (ami minden nyálkahártyámat érintheti) 43.39. ill. Inkább testes vagyok. Nehezen tudom a sőrő változásokat megszokni. tisztátalan igen nem □ □ igen nem (D3) □ □ igen nem (F5) □ □ 44. Félek attól. Hajlamos vagyok az orr. krónikus problémák igen nem (M3) □ □ 47. Bıröm barnás-sárga. Sőrőn kínoznak gennyes. Sőrőn vagyok megfázva (C3) igen nem (A2) □ □ igen nem □ □ 49. a igen nem betegségek sőrőn nem tudnak teljesen kitörni.és fogínyvérzésre igen nem (M3) □ □ 40. Problémáim a szellemi terhelésre. Fájdalmaim reggel erısebbek (H4) 42. 48. ill. Hajlamos vagyok a krónikus esetekre. (F3) □ □ 41.

„nem felejtek” és igen nem sőrőn szoktam duzzogni (H1) □ □ 56. Nem bírom a hideg italokat igen nem □ □ igen nem (D4) □ □ 54. Túlerıltetés nálam könnyen elıidéz (izom) igen nem görcsöket (pl. és igen nem kerülök minden légáramlatot (L4) □ □ 57. Könnyen reagálok „mérgesen”. Rendkívül érzékeny vagyok a hidegre. túl kevés az önbizalmam igen nem (L2) □ □ 55. Hiányzik az életerım. hangra). (I2) □ □ 58. Meleg. még az ágyban sem lesz melegem igen nem (K4) □ □ 61. sőrőn vagyok igen nem kedvetlen vagy könnyen „robbanok”. ellennyomás javítják problémám (G4) 53. A zsíros ételeket nem bírom (I3) igen nem □ □ 51. egyik végletbıl igen nem a másikba (C2) □ □ 59.50. (F2) □ □ 60. (G2) □ □ 36 . Sőrőn fázom. Kedvem gyorsan megváltozhat. és a fájdalmaim igen nem dühítenek. Könnyen meg lehet bántani. A külsı ingerekre túlérzékenyen reagálok igen nem (pl. Könnyen fel lehet bosszantani. fényre szagra. írógörcsöt) (E3) □ □ 52.

hideg levegı állandóan igen nem javulást eredményez (F4) □ □ 68. bár mindig alaposan megmosom (E5) □ □ 65. mattságra. Hajlamos vagyok a reszketésre és az érzéskie. Arcom majdhogynem szürkés.igen nem sésre (mindenekelıtt a végtagokban) (B3) □ □ 67. Sőrőn vannak pattanásaim. Orrom feltőnıen vöröses 37 . igen nem nem segít a meleg. mitesszereim (I5) 69. és sőrőn kívánom a igen nem füstöltet (H5) □ □ 66. és mosdatlannak igen nem tőnik. Hajlamos vagyok a visszerekre (A3) 64. Egy kifejezett érzéki ember vagyok igen nem □ □ igen nem (D1) □ □ 70. Halalmos vagyok a gyengeségre. Hajlamos vagyok a gennyes állapotokra igen nem (L3) □ □ igen nem (K5) □ □ 72. Az orcám sőrőn szokott pirosas lenni igen nem (G5) □ □ igen nem □ □ 63. ellenkezıleg.62. Problémáimnak a friss. Sokszor vagyok szomjas. fokozza fájdalmam □ □ (M2) 71.

Nr. Nr.chlor.ph.phos. Csoport-specifikus értékelés Psziche/Kedély (1. Nr.sulf. Nr.3 Ferr.5 Kal.phos.1 Calc.2 Calc. Csoport-specifikus: csoportonként mindkét találatot számok 1 A B C D E F G H I K L M 2 3 3 4 5 Nr.7Magn.fluor.Kiértékelés 1.6 Kal. Nr. Nr. Írja be a találatok számát (a megfelelı számot jelölje be) 2. Minden csoportból legalább egy találatot (írja be az összes találatok számát és a szereket a találatokkal.8 Natr. Nr.szer találatok Nr.sulf. Nr. 5) 38 . Nr.10 Natr.chlo.11 Silicea Nr.9 Natr. minden csoportból) 3.phos. 2) Test (3. biok.4 Kal.sulf.12 Calc. Nr.phos. 3) Modalitások (4.

Schüssler-féle biokémiai élet sókat Vass Zsolt Dr.Könyvajánló Ismerje meg most Ön is a Dr. Schüssler ásványanyagainak biokémiájába … egy kissé másként. med. Felfedezıje szerint . Schüssler Biokémiája A Vidám molekula Bevezetés Dr.. egyszerő és bárki számára könnyedén alkalmazható gyógyterápia. Wilhelm Heinrich Schüssler . Schüssler Biokémiája Immunrendszerünk és a Schüssler-sók… Vass Zsolt Dr. Vass Zsolt Dr. Schüssler biokémiája) egy rizikómentes.testünk számos fizikai és lelki problémáit a sejtek szintjén kialakult szervetlen ásványi sók hiánya 39 . mint megszokott…. Schüssler-féle biokémiai életsó terápia Gyógyulás a 12 ásványi sóval Az ásványi anyag terápia vagy biokémia (Dr.Dr.

a szemináriumokon elsajátított tudásom és a praxisban is sikerrel alkalmazott tanácsaim adom tovább.reiki-vass. mellyel lehetıség nyílik egy fit és egészséges élet kialakítására a kiegyenlített ásványanyag háztartásnak köszönhetıen.eredményezi. mellyel megteremtik sejtszinten az egészséges fejlıdést. növekedést.com 40 . valamint a könyvek és brosúrák megrendelésével kapcsolatosan az alábbi címeken érdeklıdhet: Internet: www. továbbá bárminemő kérdésekkel. amelyek testünkben egy egészséges mőködés esetén egymással harmóniában és elegendı mennyiségben van jelen. méregtelenítést és életerıvel töltenek fel bennünket. elérhetıségek A biokémiával kapcsolatos tanfolyamokkal. Joggal nevezhetıek testünk. A Tartalomból: • • • • • • Schüssler-sók? Mik azok? Hogyan hatnak szervezetünkre A hiánytünetek kialakulásának okai A 12 funkciós szer alapos bemutatása A 12 Kiegészítıszer bemutatása A 11 biokémiai kenıcs bemutatása. szemináriumokkal és összejövetelekkel.com/sok e-mail: schuessler@reiki-vass. Ezen kívül erısítik immunrendszerünket. lelkünk fiatalságforrásának. s testünk öngyógyító erıit. pótolják a hiányokat. aktiválják anyagcserénket. a sokéves tapasztalatom.. …stb… Címek. Ebben a könyvben.. mint szerzı. A terápia központjában az a 12 ásványi kötés áll.

41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful