P. 1
Kertas Kerja Bengkel Koir Hari Gujru 2012

Kertas Kerja Bengkel Koir Hari Gujru 2012

|Views: 6|Likes:
Published by Ismi Izmi
kertas kerja bengkel koir hari guru
kertas kerja bengkel koir hari guru

More info:

Published by: Ismi Izmi on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

Bengkel & Latihan L  Kumpulan n Koir Hari Guru Tahun T  2012 

 
SJK(C C) CHUNG SIN N 
 

KER RTAS KERJA K B BENGK KEL & L LATIHA AN  KUM MPULAN N KOIR R HARI I GURU U  PER RINGKA AT DAE ERAH B BATAN NG PADANG 
Tempa at: 
Bilik Mu uzik & De ewan Bes sar  SJK K(C) Chun ng Sin 

Tarikh h: 
Sepanja ang Bulan n MEI 2012 

Anjura an: 
Panitia Pendidikan Muzik  SJK K(C) Chun ng Sin 

Deng gan Kerj jasama: : 
Panitia Pendidikan Muzik  SJK( (C) Behra ang Ulu

Bengkel & Latihan L  Kumpulan n Koir Hari Guru Tahun T  2012 

     

     

 

JA AWATAN NKUASA A BENGKEL & L LATIHAN N KUMP PULAN KOIR K   HARI GURU G  PERINGK KAT DAE ERAH BA ATANG PADAN NG 
Nam ma Aktiviti  Program m Bengkel & Latihan Kumpulan Koi ir Hari Guru u  Peringka at Daerah Batang Padang. 
   

Pen nyelaras Akt tiviti 
 

En. Lim Li L  Wen dan Pn. Irene Chai C  Pei Lyn
 

Sasa aran 

52 orang g guru dari kelompok k  6 yang dipilih untuk me enyertai  persemb bahan. 

 

 

Tem mpat 
 

Bilik Muzik dan Dew wan Besar SJK(C) S  Chung g Sin 
 

Jang gkamasa Ak ktiviti 
 

Sepanjan ng bulan Mei 2012 
*Sila ruju uk lampiran 2 
 

Baje et Aktiviti 

Makanan & Minuman   : RM 93 36.00 Pakaian Persembah han  : RM 20 080.00  n                           : RM 10 0.00  Lain‐lain Jumlah Keseluruha K n      : RM 3026.00 3  

 

 

Cad dangan Jawa atankuasa 

Pengerusi: Guru Besar SJK(C) Chung C  Sin 
 

Naib Pen ngerusi:  Guru Besar SJK(C) Behrang B  Ulu u 
 

AJK:    K(C) Chung Sin S PKKK SJK PKKK SJK K(C) Behran ng Ulu 

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

 

 

1.0 PENGENALAN  Program Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru merupakan salah satu program  yang dapat meningkatkan qualiti persembahan dan sebagai persediaan kepada  kumpulan koir bagi mengadakan persembahan sempena hari guru peringkat Daerah  Batang Padang.    Program ini adalah penting dan perlu diadakan bagi memastikan program sambutan  hari guru berlangsung dengan lancar. Latihan‐latihan koir pada bengkel ini akan  dapat memastikan persembahan yang lebih baik dan menarik pada sambutan hari  guru yang akan berlangsung pada bulan JUN 2012.    2.0 MATLAMAT PROGRAM  Menyediakan kumpulan koir guru‐guru kelompok 6 untuk mempersembahkan dua  buah lagu iaitu lagu tema hari guru 2012 dan “Guru Malaysia” pada sambutan hari  guru.    3.0 RASIONAL  Program ini dirancang dan perlu dijalankan bagi memperkukuhkan persembahan  yang akan dijalankan pada hari guru. Setiap guru yang terlibat akan dilatih dan ini  menjamin persembahan koir yang lebih baik dan menarik.    4.0 OBJEKTIF PROGRAM  i. Meningkatkan keyakinan ahli‐ahli koir guru kelompok 6 melalui aktiviti yang  dijalankan.  ii. Mewujudkan suatu persefahaman di kalangan guru‐guru yang berlainan  agama, bangsa, dan sekolah.  iii. Memastikan persembahan yang dipersembahkan mencapai standard yang  ditetapkan.    5.0 KUMPULAN SASARAN  I. 52 orang  guru yang terpilih dari sekolah‐sekolah kelompok 6.  II. Bilangan guru yang terpilih adalah seperti yang berikut:  a) SJK(c) Chung Sin      : 16 Orang  b) SJK(C) Behrang Ulu      : 7 Orang  c) Sekolah‐sekolah kelompok 6    : 2 Orang (setiap sekolah)   
*Sila Rujuk Lampiran 3 untuk senarai Nama Guru‐guru terlibat.     

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

 

6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN  I. Pakaian (batik – kain sahaja)  II. Makanan dan Minuman     (semasa Latihan)  III. Lain‐lain (Photostat)   

52 helai  x RM 40 = RM 2080.00  52 Perseta x RM 2 x 9 hari = RM 936.00  RM 10.00  Jumlah Perbelanjaan : RM 3026.00 

     7.0 PENUTUP  Dengan terlaksananya Program Bengkel & Latihan Koir Hari Guru ini, ianya akan  dapat mengeratkan lagi hubungan di antara guru‐guru kelompok 6 serta  membolehkan program sambutan hari guru peringkat daerah batang padang akan  berlangsung dengan lebih lancar.    Diharapkan agar segala perancangan akan berjalan dengan lancar. Oleh itu, segala  kerjasama dan komitment daripada semua pihak sama ada secara langsung  mahupun tidak langsung adalah penting bagi melicinkan lagi perjalanan program ini  agar dapat direalisasikan dengan jayanya.    Disediakan Oleh,    __________________    LIM  LI  WEN        Penyelaras Bengkel & Latihan Koir  Perayaan Hari Guru Peringkat  Daerah Batang Padang 2012             
        s.k.  SJK(C) Chung Sin  SJK(C) Behrang ulu  PPD Batang Padang 

 

 

 

Disahkan Oleh, 

           

________________________  CHOO HENG FOO  JK Kecil Persembahan  Perayaan Hari Guru Peringkat  Daerah Batang Padang 2012   

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

8.0 LAMPIRAN  Lampiran 1  Carta Organisasi JK Kecil Persembahan (Bengkel & Latihan Koir) Perayaan Hari Guru  Peringkat Daerah Batang Padang Tahun 2012.   

PENGERUSI JK KECIL PERSEMBAHAN EN. CHOO HENG FOO

NAIB PENGERUSI JK KECIL PERSEMBAHAN PN. LIEW SEET HEONG

PENYELARAS 1. EN. LIM LI WEN (SJKC  CHUNG SIN) 2. PN. IRENE CHAI PEI LYN  (SJKC BEHRANG ULU)

AJK PKKK SJK(C)CHUNG SIN PKKK SJK(C) BEHRANG ULU

50 ORANG AHLI KOIR (KELOMPOK 6)

       

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

Lampiran 2  Jadual Bengkel & Latihan Koir  No  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Tarikh  Masa Latihan  26/4/2012 (Khamis)  3/5/2012 (Khamis)  8/5/2012 (Selasa)  10/5/2012 (Khamis)  3.00 pm. – 5.00 pm.  15/5/2012 (Selasa)  (2 jam)  17/5/2012 (Khamis)  22/5/2012 (Selasa)  24/5/2012 (Khamis)  13/6/2012 (Selasa)  14/6/2012 (Khamis)  PERAYAAN HARI GURU 

  * Guru‐guru yang terpilih untuk membuat persembahan adalah diwajibkan menghadiri  sesi latihan koir seperti dalam jadual di atas.         

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

Lampiran 3  Sekolah‐sekolah kelompok 6 
* Sila senaraikan seorang guru lelaki dan seorang guru perempuan bagi sekolah‐sekolah yang  menghantar 2 orang wakil. 

No.  SEKOLAH  1  SJK(C) CHUNG SIN 

NAMA 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. 

SJK(C) BEHRANG ULU 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

SK DATUK NAN KAYA 

1.  2. 

 

 

Bengkel & Latihan Kumpulan Koir Hari Guru Tahun 2012 

SK TANJONG MALIM 

1.  2. 

SK BEHRANG 

1.  2. 

SK METHODIST 

1. 2. 

SK DATO’ KAMARUDDIN 

1.  2. 

SJK(C) PHIN MIN 

1.  2. 

SJK(T) TSD MANICKAVASAGAM

1. 2. 

10 

SJK(T) LADANG BEHRANG RIVER 

1.  2. 

11 

SJK(T) LADANG KATOYANG 

1.  2. 

12 

SMK BANDAR BEHRANG 2020 

1.  2. 

13 

SMK KHIR JOHARI 

1.  2. 

14 

SMK METHODIST 

1. 2. 

15 

SMK KATHOLIK 

1.  2. 

16 

SK PROTON CITY 

1.  2. 

17 

SMK BANDAR BEHRANG 

1. 2. 

  * Sila lengkapkan senarai nama sebelum 19 APRIL 2012 dan hantar kepada SJK(C) Chung Sin. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->