You are on page 1of 1

Doktoranci Zakadu Historii Staroytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy wsppracy z Koem Naukowym Studentw i Doktorantw Historii Uniwersytetu

Rzeszowskiego, maj zaszczyt zaprosi do udziau w konferencji naukowej na temat Interakcje politycznokulturowe i religijne w dziejach staroytnych. Konferencja odbdzie si w dniach 03-04.09.2013. Wykad otwierajcy wygosi, Prof. Marek Jan Olbrycht, kierownik Zakadu Historii Staroytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem konferencji jest spotkanie si modych badaczy dziejw staroytnych (historykw, orientalistw, archeologw, filologw) z rnych orodkw naukowych i wymiana myli i spostrzee na interesujce ich tematy badawcze. Opata konferencyjna wynosi 30 PLN. Organizatorzy zapewniaj pokrycie kosztw obiadw. Zapewniamy rwnie pomoc przy organizacji noclegw na terenie Rzeszowa (m.in. domy studenckie URz). Przewidywane pokonferencyjnej. jest wydanie recenzowanej publikacji

Zgoszenia, prosimy przesya na formularzu do dnia 31.05.2013 r., na adres mailowy: ceo.rzeszow@ymail.com. O zakwalifikowaniu referatw informowa bdziemy drog mailow. Formularz zgoszeniowy do pobrania pod biecymi linkami: https://docs.google.com/file/d/0B3HonfWATgiUclpMdElvWHpCT3M/edit? usp=sharing https://sites.google.com/site/gnomesco/wydarzenia/konferencja

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Robert S. Wjcikowski Mgr Paulina Kucharska-Budzik Mgr Micha Podrazik Mgr Maciej Terczyski Mgr Tomasz Kurc Mgr Przemysaw M . Maryniak