You are on page 1of 2

Formularz zgoszeniowy do konferencji naukowej: Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach staroytnych Rzeszw 03-04.09. 2013 r.

Imi i nazwisko:

Kierunek studiw:

Tytu/Poziom studiw:

Uczelnia:

Proponowany temat referatu:

Nocleg (Prosz napisa tak lub nie):

Sprzt multimedialny do prezentacji (laptop, projektor, etc.):

Abstrakt (maks. 400 sw):

Niniejszy uczestnictwa

dokument

jest O

zarazem

wstpn

deklaracj prosz

w konferencji.

wszelkich

zmianach

informowa organizatorw drog mailow. Formularz i ewentualne informacje prosimy przesya na adres mailowy: ceo.rzeszow@ymail.com do dnia 31.05.2013 r.