You are on page 1of 1

Zakad Historii Staroytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koo Naukowe Studentw i Doktorantw Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego maj

zaszczyt zaprosi na konferencj pt.

Interakcje politycznokulturowe i religijne w dziejach staroytnych


Rzeszw 03-04.09.2013 Budynek UR Al. Rejtana 16C
Zgoszenia: ceo.rzeszow@ymail.com