contabilitatea-imobilizarilor

http://www.scritube.com/economie/contabilitate/CONTABILITATEA-IMOBILIZARILOR-4366158.

php

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
2.1 Definitii si structuri privind imobilizarile

Standardul international I.A.S.1 denumit ³Prezentarea situatiilor financiare´ defineste activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente. Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele imobilizate se grupeaza in: 1. imobilizari corporale 2. imobilizari necorporale 3. imobilizari financiare Imobilizarile corporale sunt ca elemente tangibile definite de I.A.S.16

care sunt detinute de o unitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestare de servicii pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune. Aceste imobilizari mai sunt cunoste sub denumirea de active corporale, active tangibile sau imobilizari fizice. Aceste denumiri tind sa fie inlocuite prin cea acceptata de S.I., cea de imobilizari corporale. Imobilizarile necorporale sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active identificabile, nemonetare, fara support material si detinute pentru a fi utilizate in procesul de productie sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru nevoi administrative.

-1Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu, sunt active detinute de o societate in vederea cresterii valorii averii sale prin incasarea unor sume din repartizari (dobanzi, redevente, dividende) prin cresterea valorii capitalizate sau prin obtinerea unor beneficii rezultate in urma vanzarii acestor investitii. 1. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale reprezinta bunuri care au o structura materiala asupra carora agentii economici exercita un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnica de productie si comercializare, creeaza venituri în concordanta cu obiectul de activitate al acestora. În categoria acestora intra mijloacele fixe si terenurile. Contabilitatea lor se tine cu grupa 21 ³Imobilizari corporale´. Definirea mijloacelor fixe este cuprinsa în art. 53 din Regulamentul aplicarii Legii contabilitatii nr. 82 / 1991: ³Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilita de lege; are o durata normala de utilizare mai mare de un an.´

Mijloacele fixe se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avându-si ratiunile sale: Din punct de vedere al domeniului în care se utilizeaza, mijloacele fixe se clasifica în :mijloace fixe de productie, care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare, mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale. a) Dupa apartenenta lor, mijloacele fixe se împart în mijloace fixe proprietate a unit636g615g 9;tii patrimoniale si mijloace fixe în folosinta temporara: închiriere, locatie de gestiune, concesiune pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii; b) Dupa structura, respectiv natura si particularitatile tehnico ± constructive, mijloacele fixe amortizabile se grupeaza în trei grupe principale

1. Constructii; 2. Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii; 3. Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. -2Aceasta clasificare sta la baza delimitarii mijloacelor fixe ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale si a normelor de amortizare. Mijloacele fixe sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si în familii. Fata de clasificarea anterioara, aprobata prin H.G. nr. 266 / 1994, noua clasificare aprobata prin H.G. nr. 520/1998, urmând tendinta manifestata pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile într ± un numar cât mai redus de grupe si clase, scopul urmarit fiind o operare cât mai usoara a amortizarii si nu inventarierea fizica a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din constructii s-a redus de la doua grupe cu 14 subgrupe la o grupa cu noua subgrupe. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare: codul de clasificare; denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile; - limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, în ani.

2.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Contabilitatea sintetica a existentei si miscarii mijloacelor fixe se organizeaza cu ajutorul contului 21,,Imobilizari corporale ´ desfasurat pe conturi de gradul II pe cele patru categorii de mijloace fixe. din punct de vedere al continutului economic este un cont de active imobilizate; - dupa functia contabila este un cont de activ; - se debiteaza cu valoarea mijloacelor fixe achizitionate prin creditul contului 404 ,,Furnizori de imobilizari´, realizate din productia proprie prin creditul contului 722 ³Venituri din productia de

. Instalatii tehnice. mijloace de transport. primite ca donatii cu titlu gratuit prin creditul contului 232. Constructii (A) ..Decontari cu asociatii privind capitalul´.Amortizari privind imobilizarile corporale´.imobilizari corporale´ aduse ca aport de catre asociati prin creditul contului 456... cu valoarea imobilizarilor corporale în curs.Amortizari privind mijloacele fixe´ cu valoarea amortizarii si a contului 6583. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A) .se crediteaza cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe complet amortizate scoase din functiune prin debitul contului 281 . 214.Decontari cu asociatii privind capitalul µ.. terminate.3 Clasificare si recunoastere.soldul debitor exprima valoarea mijloacelor fixe în gestiune. receptionate si puse în functiune prin creditul contului 231.. imobilizarile corporale sunt detaliate in urmatoarele structuri : a) terenuri si constructii b) instalatii tehnice si masini c) alte instalatii. cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe incomplet amortizate scoase din functiune prin debitul contului 281.Imobilizari corporale în curs´.Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital ´ cu valoarea neamortizata. valoarea mijloacelor fixe retrase în corespondenta cu debitul contului 456. -3. utilaje si mobilier avansuri si imobilizari corporale in curs Din grupa 21 ³Imobilizari corporale´ fac parte: 211.. Mobilier. aparatura birotica.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ´. cu valoarea de intrarea a mijloacelor fixe vândute incomplet amortizate prin debitul contului 281 cu valoarea amortizarii si a contului 6583. animale si plantatii . Terenuri si amenajari de terenuri 212.Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital ´. 213. Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale In reglementarile contabile din Romania.. 2. .

Contul 211 ³Terenuri si amenajari de terenuri´ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie.).valoarea terenurilor achizitionate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul pentru valoarea cresterii rezultate din reevaluarea . lucrarile de acces etc. împrejmuirile. Alte împrumuturi si datorii asimilate valoarea terenurilor primite primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale în curs de executie .valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit 167 .valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu 404 Furnizori de imobilizari . În debitul contului 211 ³Terenuri´ se înregistreaza: 211 = % 105 Rezerve din reevaluare terenurilor 133 Donatii investitii Donatii pentru investitii . Contul 211 ³Terenuri´ este un cont de activ.

Soldul debitor al contului reprezinta : .valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri..valoarea terenurilor reprezentând aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale .valoarea amortizata a terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul .valoarea terenurilor aportate.valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale . Terenuri .valoarea neamortizata terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:  2111.valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate .valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu În creditul contului 211 ³Terenuri´ se înregistreaza: % = 211 105 Rezerve din reevaluare . retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare .

valoarea la cost de constructiilor primite primite in regim de 281 Amortizari privind imobilizarile corporale la valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari . cont se tine evidenta existentei si Contul 212 "Constructii" este un cont de activ.valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit 167 Alte împrumuturi si datorii asimilate -valoarea leasing 231Imobilizari corporale executie productie constructiilor realizate pe cont propriu în curs de . Amenajari de terenuri -5- Contul 212 "Constructii" .Constructii.valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor 133 Donatii pentru investitii . În debitul contului 212 "Constructii" se înregistreaza: 212 = % 105 Rezerve din reevaluare . 2112. Cu ajutorul acestui miscarii constructiilor.Grupa 1 .

valoarea constructiilor achizitionate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul .valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate .valoarea constructiilor aportate.valoarea amortizata a constructiilor cedate sau casate -6456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul . retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare .valoarea la cost de productie a constructiilor realizate pe contpropriu În creditul contului 212 "Constructii" se înregistreaza: % = 212 105 Rezerve din reevaluare ..valoarea constructiilor reprezentând aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale .valoarea neamortizata constructiilor cedate sau scoase din evidenta .valoarea constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale .

animale si plantatii´ se înregistreaza: 213 = % 105 Rezerve din reevaluare . animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit 167 Alte împrumuturi si datorii asimilate . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. În debitul contului 213 ³Instalatii tehnice. Contul 213 ³Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. mijloace de transport.valoarea constructiilor distruse de calamitati Soldul debitor al contului reprezinta : .Grupa 2 . mijloace de transport. animale si plantatii´ este un cont de activ.Instalatii tehnice.valoarea constructiilor existente. mijloace de transport.valoarea instalatiilor tehnice.671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare . animale si plantatii´ . mijloace de transport. Contul 213 ³Instalatii tehnice. animalelor de reproductie si munca si plantatiilor. animale si plantatii.valoarea cresterii rezultate din reevaluare 133 Donatii pentru investitii .

reprezentând aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale . mijloacelor de transport. În creditul contului 213 ³Instalatii tehnice..valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. realizate pe cont propriu 281 Amortizari privind imobilizarile corporale valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari .valoarea la cost de productie a instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor.valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul .valoarea la cost de productie a instalatiilor tehnice.valoarea instalatiilor tehnice.valoarea descresterii rezultate din reevaluare . mijloace de transport.valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. taxe si varsaminte asimilate . 446 Alte impozite. animalelor si plantatiilor . animalelor si plantatiilor. animale si plantatii´ se înregistreaza: % = 213 la 105 Rezerve din reevaluare . mijloacelor de transport. realizate pe cont propriu. animalelor si plantatiilor achizitionate. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale în curs de executie .

valoarea instalatiilor tehnice. cedate sau scoase din evidenta. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale´ . existente. animalelor si plantatiilor . Mijloace de transport (A)  2134. animale si plantatii´.valoarea neamortizata instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar 281 Amortizari privind imobilizarile corporale . mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor aportate. Echipamente tehnologice (masini. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. utilaje si instalatii de lucru) (A)  2132. animalelor si plantatiilor .valoarea instalatiilor tehnice. mijloace de transport. mijloacelor de transport. Aparate si instalatii de masurare.se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:  2131.valoarea amortizata a instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor. control si reglare (A)  2133. Soldul debitot al contului reprezinta : . aparatura birotica.valoarea instalatiilor tehnice. Animale si plantatii (A) Contul 214 ³Mobilier.267 Creante imobilizate . retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare .cedate sau casate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul . mijloacelor de transport. Contul 213 ³Instalatii tehnice.

valoarea mobilierului. aparatura birotica. aparatura birotica. echipamentelor de protectie si altor active corporale. În debitul contului 214 ³Mobilier. Contul 214 ³Mobilier. primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale în curs de executie .valoarea la cost de productie a mobilierului. echipamentelor de protectie si altor active corporale. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale´ este un cont de activ. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie si altor active corporale. primite cu titlu gratuit 167 Alte împrumuturi si datorii asimilate . aparaturii birotice. aparaturii birotice. realizate pe cont propriu 281 Amortizari privind imobilizarile corporale valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari la . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. aparaturii birotice.valoarea mobilierului.valoarea cresterii rezultate din reevaluare 133 Donatii pentru investitii .Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale´ se înregistreaza: 214 = % 105 Rezerve din reevaluare .

valoarea mobilierului.valoarea amortizata mobilierului.valoarea descresterii rezultate din reevaluare 267 Creante imobilizate .. aparaturii birotice. aparatura birotica. realizate pe cont propriu În creditul contului 214 ³Mobilier.cedate in regim de leasing financiar 281 Amortizari privind imobilizarile corporale . echipamentelor de protectie si altor active corporale. reprezentând aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale . taxe si varsaminte asimilate .cedate sau casate . echipamentelor de protectie si altor active corporale .valoarea mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie si altor active corporale. echipamentelor de protectie si altor active corporale. 446 Alte impozite.valoarea mobilierului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale´ se înregistreaza: % = 214 105 Rezerve din reevaluare . aparaturii birotice. achizitionate. aparaturii birotice.valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul . echipamentelor de protectie si altor active corporale .valoarea la cost de productie a mobilierului. aparaturii birotice.

valoarea mobilierului. aparaturii birotice. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie si altor active corporale existente. aparaturii birotice.456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul . echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati. CAPITOLUL III ORGANIZAREA DOCUMENTAŢIEI PRIMARE sI A EVIDENŢEI OPERATIVE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 3. retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare .1 Evidenta tehnico ± operativa se organizeaza pe compartimente de activitate ale unitatii.valoarea neamortizata mobilierului. aparaturii birotice. Soldul debitor al contului reprezinta : . Obiectul evidentei operative îl constituie înregistrarea si reflectarea fenomenelor primare care au loc în unitate.valoarea mobilierului. cedate sau scoase din evidenta 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare -.valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate. adica intrarea si iesirea de . echipamentelor de protectie si altor active corporale.

denumirea si sediul unitatii care a întocmit documentul. . alte elemente impuse de caracterul operatiunii. ... astfel ca acestea sa poata fi citite. - Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala.. Documentele care stau la baza intrarii mijloacelor fixe în unitate sunt: 1.Procesul verbal de punere în functiune´ pentru utilajele care necesita montaj si probe tehnologice.Procesul verbal de receptie´ (preliminara sau definitiva) în cazul utilajelor care necesita montaj. ale persoanelor însarcinate cu exercitarea vizei de control financiar preventiv si a persoanelor în drept sa aprobe operatiunea respectiva. Documentele justificative trebuie sa cuprinda ca elemente: denumirea documentelor. iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.. datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate. dar nu necesita probe tehnologice. Erorile se corecteaza prin taierea cu linie a textului si a cifrelor gresite.Proces verbal de transformare´ pentru receptionarea inventarului gospodaresc de natura mijloacelor fixe rezultat din prelucrarea materialelor în atelierele proprii ale unitatii. semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii. cu pasta. 5. . . . masina de scris. .. 2.. precum si existenta lor într-un anumit loc al unitati sau la o anumita data. introducerea în comun sau în folosinta. 3. creion chimic.Procesul verbal de predare ± primire´ a mijloacelor fixe transferate. precum si a cladirilor si constructiilor speciale cu caracter administrativ si social ± cultural.Bonul de miscare a mijloacelor fixe´ pentru miscarea mijloacelor fixe în cadrul unitatii.valori materiale si banesti. numarul si denumirea partilor care participa la efectuarea operatiunilor. 4. fara stersaturi si razaturi.Procesul verbal de receptie´ pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice. . continutul operatiunilor si temeiul legal al efectuarii ei.

Unitatile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase care se deosebesc între ele din punct de vedere al constructiei. se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar care se trece în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. însusirilor tehnice. . cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta si a gradului de depreciere pe structura categoriilor de mijloace fixe.. gradul de depreciere. . de consemnare a materialelor rezultate din casare. si ca document de înregistrare în evidenta operativa si în contabilitate. etc. 3.6. de aceea.. locatie de gestiune si închiriere. prin care acestea se monteaza. . pentru identificarea cu usurinta a fiecarui mijloc si pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosinta.Procesul verbal de dare în custodie´ pentru mijloacele fixe primite în custodie. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se poate tine fie folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix. Aceasta se realizeaza cu ajutorul Registrului numerelor de inventar. vânzare. 7.Contractul de închiriere´ sau . laboratoarele sau serviciile care propun casarea.. în care se scrie denumirea fiecarui mijloc fix intrat. este consemnata în urmatoarele documente: Specificatia privind mijloacele fixe propuse spre scoaterea din functiune (casare) întocmite de sectiile. etc. adica scoaterea definitiva din functiune a mijloacelor fixe prin demontare. fie utilizând Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe. . reprezinta documentul prin care se constata îndeplinirea conditiilor de casare.Procesul verbal de închiriere´ pentru luarea în primire a mijloacelor fixe închiriate. de aprobare si executare a ei. Mijloacele fixe pot iesi definitiv din gestiune prin casare. de declasare a unor bunuri materiale. donatie iar temporar prin concesiune. darâmare. Casarea.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe trebuie astfel organizata încât sa asigure individualizarea fiecarui mijloc fix. destinatie.Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe. elaborat de catre comisia de casare.

CAPITOLUL IV OPERATII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE Imobilizarile corporale pot intra in întreprindere prin: -aport in natura la capitalul social -achizitionare de la furnizori interni/externi -constructie in antrepriza sau regie proprie -obtinere cu titlu gratuit. în ordinea succesiva a numerelor. primite cu titlu gratuit sau constatate ca plus de inventar. lipsuri de inventar. 4.. Dupa înscrierea mijlocului fix intrat în Registrul numerelor de inventar se completeaza Fisa mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea. Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente in societate la un moment dat.Terenuri´ = 404. amortizarea calculata.1 Operatiuni privind intrarea terenurilor: a)Terenuri achizitionate de la terti la pret de cumparare -achizitionarea terenurilor de la terti: % 2111. achizitionate. valoare de functiune. In credit se inregistreaza vanzari. numarul de inventar. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor intrate ca aport in natura. economic sunt conturi de activ. subventie.d.p. plus de inventar Imobilizarile corporale sunt contabilizate cu ajutorul conturilor sintetice prin care se delimiteaza structural.Furnizori de imobilizari´ . Sunt conturi de bilant sau de inventar care.v. codul de clasificare. d. realizate pe cont propriu.caracteristicile de identificare si numarul de inventar ce i se atribuie. scoateri din functiune..

.2 Operatiuni privind iesirea terenurilor din gestiunea unitatii: a)Valoarea terenurilor aportate retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati: 456..Terenuri´ = 131...Venituri din cedarea activelor si altor operatii de capital´ 4427.Conturi la banci in lei´ b)Terenuri aduse ca aport la capital de catre intreprinzatorii individuali sau de catre asociati la valoarea de aport: 2111....Terenuri´ .TVA deductibila´ -plata furnizorilor de imobilizari prin viramente bancare: 404.Furnizori de imobilizari´ = 5121..Decontari cu asociatii privind capitalul´ c)Terenuri primite cu titlu gratuit: 2111..Decontari cu asociatii privind capitalul´ b)Cedarea terenurilor ca urmare a vanzarii acestora: -vanzarea in baza facturii: 461.Amenajari de terenuri´ = 722.Debitori diversi´ = % 7583.4426..Subventii pentru investitii´ d)Amenajari de terenuri realizate pe cont propriu la cost de productie: 2112.Venituri din productia de imobilizari corporale´ 4.. Terenuri´ = 456.TVA colectata´ = 2111....

..Furnizori de imobilizari´ .Constructii´ = 456.Decontari cu asociatii privind capitalul´ 1011...-scoaterea din evidenta contabila a terenurilor vandute: 6583.Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital´ Daca se vand terenuri pentru care unitatea a efectuat investitii privind amenajarile de terenuri..Terenuri´ 1.astfel: 2811....Capital subscris nevarsat´ = 1012..Constructii´ = 404.Amenajari de terenuri´ = 2111.Decontari cu asociatii privind capitalul´ = % 1011..Amorizarea amenajarilor =2112.Capital subscris varsat´ b)Achizitionarea mijloacelor fixe in baza facturii si a procesului verbal de receptie se reflecta in contabilitate la pretul de achizitie astfel: % 212.Capital subscris nevarsat´ 1043.Operatiuni privind intrarea mijloacelor fixe in folosinta permanenta: a)Aportul in mijloace fixe la capitalul societatii comerciale: -subscrierea aportului in mijloace fixe: 456....Prime de emisiune sau aport´ -aducerea aportului in mijloace fixe: 212. atunci la cedarea acestora se va avea in vedere si amortizarea inregistrata la amenajarile de terenuri.

.Constructii´ = 231.. Operatiile economico-financiare de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale prin casare sunt : 1. demontarea sau dezmembrarea imobilizarilor corporale. Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor corporale Imobilizarile corporale pot iesi din patrimoniul intreprinderii prin : . schimb de active.Subventii pentru investitii´ d)Mijloace fixe intrate in patrimoniu ca urmare a terminarii lucrarilor de investitii terminate.. fie prin utilizarea lor la executarea altor imobilizari corporale. alte cazuri de forta majora. Iesirea prin casare constituie o modalitate complexa cuprinzand operatii : demolarea. Scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare partial recuperata se face cu aprobarea Consiliului de administratie.4426. valorificarea subansamblelor. ansamblelor. lipsuri constatate la inventar. Dupa obtinerea acestei aprobari se valorifica componentele rezultate din casare fie prinvanzare. cedari cu titlu gratuit...imobilizari corporale in curs´ 2.TVA deductibila´ c)Primirea mijlocului fix cu titlu sau constatate plus cu ocazia inventarierii la valoarea actuala: 212.casare. 1.Consructii´ = 131.receptionate si trecute in categoria mijloacelor fixe: 212. vanzare. Scaderea din evidenta contabila a imobilizarilor corporale: Aceasta se face diferit in functie de valoarea recuperata integral sau partial pe calea amortizarii si se inregistreza pe baza procesului verbal de scoatere din functiune astfel : . pieselor componente si a materialelor rezultate si scaderea din evidenta contabila a acestor imobilizari corporale.

a) daca valoarea este recuperata intergral pe calea amortizarii 281 = grupa 21 b) daca valoarea de intrare este recuperata partial pe seama amortizarii % = grupa 21 281 6583 valoarea intrata amortizarea cumulata VCN 2. Valorile materiale rezultate in urma dezmembrarilor:constituie pentru intreprindere venituri si se inregistreaza pe baza bonurilor de intrare astfel : Clasa 3 = 7588 valoarea materialelor recuperate 2. Operatii privind vanzarea mijloacelor fixe:Iesirea imobilizarilor corporale prin vanzarea (licitatie sau negociere directa) se contabilizeaza similar operatiei de scoatere din functiune privind scaderea prin evidenta a imobilizarii vandute. amortizat 90%. . Clasa 6 = % Clasa 3 Clasa 4 total cheltuieli 3.000lei.Cheltuieli ocazionate de scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale:sunt inregistrate dupa natura elementelor de cheltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6.000lei. iar pretul de vanzare este de 60. TVA 19%. tinand cont de valoarea de inregistrare recuperata integral sau partial pe calea amortizarii. Documentele pe baza carora se inregistreaza aceste cheltuieli sunt : bon de consum stat de plata a salariilor situatia de calcul a contributiei la asigurarile sociale. Un mijloc fix la valoarea de intrare de 50.

Debitori diversi´ = % 7583.3 Operatii privind cedarea de mijloace diminuarea capitalului social se evidentiaza astfel: fixe fara plata din 45..000lei 5.Cladiri´ 50.Amortizari privind imobilizarile corporale´ 4..000lei 200lei 1012.Venituri din cedarea activelor si altor operatii de capital´ 4427..400lei 71.000lei 11.Vanzarea mijlocului fix se evidentiaza in contabilitate asfel: a)Vanzarea in baza facturii: 461.Capital subscris varsat´ 800lei ..400lei 60.000lei % 281.TVA colectata´ b)Scoaterea din inventar a mijlocului fix vandut: % 6583.Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital´ 281....Mijloace de transport´ 1..000lei = 212.Amortizari privind imobilizarile corporale´ = 2133..

. atat lucrarile de investitii cat si amortizarea acestora se vor reflecta in contabilitatea chiriasului.de regula. In debitul contului se inregistreaza. valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate cu chirie.Echipamente 281. pe perioada aferenta inchirierii contractului de inchiriere. Contabilitate financiara conforma cu direcive europene. .Venituri din imobilizari financiare cedate´ 3. In creditul contului se inregistreaza valoarea acelorasi mijloace fixe restituite in baza proceselor verbale de predare.000lei 213.Amortizari 1.Mijloace fixe luate cu chirie´..4 Operatii privind mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati nou infiintate si care se evidentiaza: % tehnologice´ privind = 4. 2. BIBLIOGRAFIE 1..Editura FRM.000lei 4..Galiceanu.5 Operatiuni privind inchirierea(intrarea si iesirea temporara) mijloacelor fixe: La chiriasi organizarea contabilitatii mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti se realizeaza cu ajutorul contului in afara bilantului 8031. Bucuresti 2007.. Soldul contului arata valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.. M.000lei imobilizarile corporale´ 6641. Investitiile efectuate de chirias la mijloacele fixe inchiriate sunt supuse amortizarii.In acest caz. pe baza contractelor sau proceselor verbale de inchiriere.Actiuni detinute la entitati afiliate´ = 7641.. Contabilitate financiara. Hobeanu L. C..Galiceanu. Bogdanoiu. Editura Universitara 2006.4..Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate´ 261.

Bucuresti 2006. 6. Editura Fundatiei Romania de Maine. Contabilitate financiara. Feleaga Malciu. Bucuresti 2006. Liliana.2003 un numar de 250 centre de desfacere a buteliilor de aragaz desfasurate astfel: .Bucuresti 2006. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1080 bis din 30 noiembrie 2007. In judetul Teleorman societatea are la data de 31.Ilincuta.in Alexandria 20 centre. nr. Capitalul social al societatii este de 10.este inregistrata la Registrul Camerei de Comert sub nr. I si II.3.12. Contabilitatea financiara a entitatilor economice. .J34 / 1234 / 2002. Societatea are un numar de 5 asociati dintre care unul dintre ei este si presedintele consiliului de administratie si detine functia de director general. Societatea are ca obiect de activitate prestari servicii catre populatie si anume desfacerea gazului lichefiat tip butelie aragaz pe teritoriul judetului Teleorman.Ristea. Lucian-Dorel. Florin.Coman. Contabilitate financiara ± o abordare europeana si internationala. M.F. 4. vol.1. Mihai si colaboratorii Contabilitatea financiara a intreprinderii. CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1. pentru abordarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 7.000 lei.M.are codul fiscal R 1234567 si are sediul in Alexandria. conform Legii 31/1990.000. FIRMA SC GAZCOM SRL a fost infiintata in anul 2002. Editura Infomega. OF. Editura Universitara Bucuresti 2007. Editura Fundatiei Romania de Maine.Feleaga Niculae. 5.P.1752/2006.

1.000 locuitori per comuna) iar pentru sate cel putin un centru in functie de numarul de locuitori ai acestora.2. In localitatile rurale centrele sunt impartite astfel incat pentru fiecare comuna sa existe cel putin 3 centre de desfacere (la o populatie de aproximativ de 5. Pentru aceste autorizatii societatea tebuie sa investeasca un capital insemnat in vederea obtinerii acestora pentru nu a fi nevoita sa renunte la o parte din centre.in localitatile rurale 230 centre. DOMENIUL DE ACTIVITATE Activitate SC GAZCOM SRL este afectata intr-o masura mai mica sau mai mare de o serie de factori si anume: a) Factori juridici Buna desfasurare a activitatii societatii este afectata de legile si normele de aplicare a acestora aparute in decursul anului cu privire la autorizarea punctelor de lucru (centrelor) in ceea ce priveste securitatea din punct de vedere al PSI. Pentru aceasta activitate SC GAZCOM SRL primeste un comision de 30. b) Factori tehnici si tehnologici .. Cheltuielie necesare aprovizionarii comisionarului sunt suportate de catre furnizor iar cheltuielile privind aprovizionarea centrelor din Alexandria si din judet sunt asigurate de catre comisionar.necesar care se realizeaza la comanda comisionarului.centre care aduc un profit insemnat societatii.000 lei pentru fiecare butelie aragaz vanduta.comision din care societatea isi asigura cheltuielile efectuate pentru buna desfasurare a acestei activitati. La acesta se mai adauga si fructuatiile de curs valutar ce duce la modificari frecvente a pretului de productie a buteliei de aragaz si de asemenea si a pretului de desfacere catre populatie. Societatea are incheiat un contract de comisionar cu SNP PECO prin care aceasta asigura necesarul de butelii.

c) Alti factori Societatea se mai confrunta in decursul anului si cu factori naturali in special in anotimpul de iarna cat si in perioadele ploioase cand drumuri.3 Principalele obiective ale societatii sunt: 01.In primul rand extinderea activitatii . De asemenea in anumite perioade ale anului cand activitatea ajunge la parametri maximi societatea este obligata sa mareasca numarul de personal angajat pentru a asigura o fluenta benefica societatii.in special cele rurale. .in Turnu Magurele infiintarea a circa 70 de noi centre de desfacere.Societatea are in dotare un numar insuficient de utilaje si echipamente necesare desfasurari activitatii si anume mijloace de transport specifice acestui tip de activitate ( dotari cu stelaje si remorci speciale pentru transportul acestora). 1.in comunele si satele unde nu sunt centre infiintarea a circa 200 centre de desfacere.in Zimnicea infiintarea a circa 40 de noi centre de desfacere.Infiintarea in orasele judetului a unor centre de desfacere care sa asigure transportul si montajul buteliilor de aragaz la domiciliul clientului. infiintarea de noi centre care sa asigure necesarul de butelii de aragaz si in celelalte orase ale judetului si anume: . .Investitii majore in ceea ce priveste publicitatea produsului societatii.in Rosiori de Vede infiintarea a circa 70 de noi centre de desfacere.de comun acord si pe cat posibil cu SNP PECO. . 03.Diminuarea pe cat posibil a concurentei prin reducerea pretului de desfacere catre populatie. 02.sunt de cele mai multe ori inpracticabile ducand la diminuarea ritmului de apriovizionare al centrelor si implicit la diminuarea profiturilor societatii. 1. 04.4 PRODUSELE FIRMEI .

preturi mai mari . modul de prezentare si cel mai important siguranta pe care acesta o ofera populatiei.SC GAZCOM SRL a colaborat cu societatea furnizoare de butelii de aragaz in vederea protectiei buteliilor impotriva introducerii altor lichide ( apa) in interiorul acestora prin sigilarea cu o Äcaciulita´ speciala din material plastic aceasta ducand la cresterea increderii populatie asupra calitatii acestui produs. sate . Forma de desfacere al buteliei de aragaz este contractul incheiat cu persoane fizice ( centrasi) alese cu grija in functie de seriozitatea si puterea acestora de munca.preturi mai mici). 1. .comune ± venituri mai mici . Acest contract este de tip Ä conventie civila´ coroborat cu art.Gama de produse a societatii nu se rezuma numai la numarul acestora ( in cazul nostru unul singur:butelie de aragaz) ci la calitatea acestui produs . O alta latura a competitivitatii produsului nostru o reprezinta pretul scazut in comparatie cu cel al concurentei cat si diferentierea acestuia in functie de zona de desfacere (oras .5 PREVIZIUNI FINANCIARE In urma planurilor de viitor pe care le are societatea.sate. Pentru imbunatatirea imaginii produsului .aceasta urmeaza sa mai infiinteze un numar de 380 centre de desfacere pe intreg teritoriul judetului. In cadrul rezultatelor studiului de mai sus mentionat o latura importanta o constituie faptul ca peste 85 % din populatie aprecieaza calitatea acestui produs iar in proportie de ~ 98 % aprecieaza siguranta asupra sanatatii acestora al buteliilor de aragaz.374 Cod Civil conform caruia centrasul primeste un comision net lunar pentru fiecare butelie vanduta impozitele si taxele urmand a fi achitate de catre SC GAZCOM SRL.cat si achizitionarea echipamentelor angajatilor avand inpregnata pe fata si spate sigla societatii cat si desenul produsului. De asemenea societatea noastra a pus un accent deosebit pe publicitatii mai intensa prin dotarea fiecarui centru cu banere usor vizibile de la distanta in care se regasesc atat pretul de desfacere al buteliei cat si siglele celor doua societati SC GAZCOM SRL si SNP PECO. comune) si cuantumul veniturilor populatiei ( orase ± venituri mai mari .

Evaluarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale se realizeaza diferit pe fiecare element in parte. iar valoarea lor se recupereaza treptat pe calea amortizarii. prin includerea in cheltuieli.Acestea vor putea aduce un venit anual de circa 8.000 lei si un profit net in valoare de circa 2. pentru a fi inchiriate altora. contin in costul lor beneficii economice viitoare pe care intreprinderea trebuie sa le recupereze de la clienti sub forma de venituri.000.000. recuperarea valorica a partii din activele imobilizate consumate in activitatea intreprinderii. Pe parcursul utilizarii lor. Ele sunt recunoscute daca au potentialul de a aduce beneficii economice in timpul duratei de folosinta si daca au un cost sau o valoare stabilita in mod credibil. Deci.000. la randul lor. Imobilizarile sunt detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in procesul de productie sau furnizarea de bunuri sau servicii. imobilizarile consuma parti din valoarea lor ce se transmit sub forma de cheltuieli in costul noilor bunuri obtinute care.mijloace circulante. poarta denumirea de amortizare. in patru momente: .personal ). parte a activului patrimonial.000. ARGUMENT Contabilitatea Imobilizarilor Imobilizarile sunt bunuri economice. ele participand la mai multe cicluri de exploatare.000 lei urmand ca in anii urmatori aceste previziuni sa creasca concomitent cu majorarea investitiilor in toate sectoarele ( mijloace fixe. sau in scopuri administrative. adica prin includerea unor cote-parti in costul activitatii la care participa. care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea intreprinderii (mai multi ani).

institutie publica. accize etc. considerate costuri indirecte atribuite producerii acelui bun.- la intrarea imobilizarilor in intreprindere la inventariere la data inchiderii exercitiului financiar la iesirea imobolizarilor din intreprindere. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. 3) Valoarea justa reprezinta suma la care un activ poate fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza. Evaluarea in momentul intrarii.. 4) Costul de productie este utilizat pentru evaluarea imobilizarilor produse sau construite in cadrul intreprinderii si se formeaza din: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile utilizate + costurile inregistrate de intreprindere considerate direct atribuite acelui bun. exprimabile in bani. 2) Valoarea de utilitate apare/se foloseste la evaluarea imobilizarilor primite prin donatii (cu titlu gratuit) si a celor aduse ca aport in natura la societate. de utilitatea bunului pentru intreprindere. societate comerciala. Rusu defineste obiectivul contabilitatii ca fiind ansamblul miscarilor de valori. respectiv in momentul primei recunoasteri in contabilitate se face la: 1) Costul de achizitie este folosit la evaluarea imobilizarilor in momentul cumpararii lor si se formeaza din: pretul de cumparare care este consemnat in factura + taxele nerecuperabile (taxe vamale. societate bancara) precum si raporturile economocojuridice in care unitatea patrimoniala este parte si care genereaza decontari banesti.Bazele contabilitatii´ din 1980. profesorul D.calculele contabilitatii reflecta deodata miscarea si transformarea mijloacelor precum si resursele in ordinea lor de formare si dupa destinatia lor in . In plus. La stabilirea acestei valori se tine seama de pretul de piata. In lucrarea .) + cheltuieli de transport + cheltuieli de montaj si punere in functiune. dintru-un perimetru de mica sau de mare intindere(regie autonoma. costul de productie mai poate cuprinde: o pondere rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere.

4 Produsele firmei 1.Aceasta este in prezent conceptia scolii iesene de contabilitate.2 Domeniul de activitate 1. forma juridica si structura organizatorica 1.procesul de productie.5 Previziuni financiare CAPITOLUL II Definiri si clasificari privind imobilizarile corporale 1.L 1.1 Denumirea.3 Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale CAPITOLUL III Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative a imobilizarilor corporale 3.1 Definitii si structuri privind imobilizarile 1.C GAZCOM S.1Evidenta tehnico-operativa 3.3 Principalele obiective ale firmei 1.2 Oganizarea contabilitatii analitice CAPITOLUL IV Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale . CUPRINS CAPITOLUL I Prezentarea societatii comerciale S.2 Organizarea contabilitatii sintetice 1.R.

4.2 Contabilitatea operatiilor de iesire a imobilizarilor corporale 4.3 Operatiuni privind cedarea de mijloace fixe 4.6 Anexe .5 Bibliografie 4.1 Contabilitatea operatiilor de intrare a imobilizarilor corporale 4.4 Operatiuni privind inchirierea mijloacelor fixe 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful