TAINA TAINELOR DIN PIRAMIDA LUI KEOPS V.V.

Moisescu Editura Multimedia Arad, 2000 © Cristian Moisescu, 2000 Tiparita în România la S.C. Multimedia, Arad Str. C-tin Brâncusi, nr. 87 Tel. 057-289271 ISBN 973-9278-55-8 CUPRINS Secretul Marii Piramide dezlegat de un român..................................1 Prima minune arhitectonică..................................... ........................ 3 Începutul Revelaţiilor............................................. ..........................4 Datele geografice............................................................... ..............4 Datele astronomice................................................... .......................5 Datele profetice...................................................... .........................22 Piramida reală şi cea ideală.............................................. ................26 Factorul deficient 286.......................................................... ............28 Tranşarea nodului gordian..................................... ..........................34 Însemnatatea numărului 7............................................. ..................35 Cercul divizat septimal................................................................... ..37 Numărul fiarei...................................................... ...........................40 Isus rastignit ca Şarpele de aramă................................. ............'.......42 Miezul descoperirii...................................................... ....................42 O profeţie uimitoare.................................................................. .......45 O dată revelatoare............................................................... .............48 "Numărul numelui" Isus................................................................. ..52 Aplicatii cu 286 şi 1.1.1.............................................. .....................55 Numărul 111 privit ca unificator.......................................... ............57 Piramida ca simbol al învierii...................................... ....................60 "Numele secret al soarelui ascuns"............................. .....................62 Dumnezeu-omul: Isus.............'............................................. ............62 "Piatra din capul unghiului"....................................................... ......64 Menirea social-politică a lui Christos ţine de viitor...........................68 Spiritualităţii de sens contrar..................................................... .....69 Concepţii greşite asupra sensului vieţii............................... .............70 Revelaţia divină e dreptarul......................................................... .....72 Simplitatea acestei descoperiri providenţiale.......................... ..........74 Anexe: Curiozităţi aritmetice......................................... ................77 SECRETUL MARII PIRAMIDE DEZLEGAT DE UN ROMÂN De curând, ziarele şi opinia publică au primit cu deosebit entuziasm vestea despre descoperirile, într-adevar surprinzatoare, asupra Marii Piramide, făcute de un neobosit cercetator român, Dl. profesor V.V. Moisescu. Suspendăm în acest numar seria unor articole asupra timpurilor actuale, pentru a face loc cu plăcere articolului pe care Dl. profesor V.V. Moisescu a avut bunavoinţa a-1 scrie pentru revista noastră. 1 Taina Tainelor din Piramida lui Keopsa aparut în revista Neo-Europa numerele 23-24 (ianuarie-februarie1944) şi 25-28 (martie-iunie 1944). Dl. profesor V.V. Moisescu şi-a consacrat viaţa cercetarilor Marii Piramide. Domnia sa a studiat teologia, dupa aceea filosofia, arheologia, filologia comparată, obţinând magna cum laude, şi în fine matematicile, pentru a se putea consacra cu cea mai mare competenţă cercetarilor sale favorite. Cunoscând în mod desăvârşit limbile clasice, precum şi orice alte studii asupra misterelor antice, ca încununare a toate. Domnia sa a citit de multe ori Biblia în original, ajungând la concluzii neaşteptate, îndeosebi prin transpunerea literelor textelor sfinte din limbile respective în valorile numerice corespunzatoare, căci se ştie că la cei vechi numerele erau reprezentate prin litere, actualele cifre venindu-ne ulterior de la arabi.

S-ar parea ca omul care avea sa sintetizeze atâtea cercetari în domeniul Marii Piramide şi să adâncească înţelesul atâtor măsuratori şi contramasurători, făcute cu toate mijloacele tehnicii moderne, trebuia să fie în acelaşi timp teolog, fără a fi înlănţuit de haina preoţiei, filosof, făra a fi anchilozat în doctrine oficiale, şi pe deasupra matematician. Nu numai atât, dar pare că trebuia să fie român. Un strămos al nostru, tracul ORFEU, a primit din Egipt luminile care au strălucit în misterele orfice, misterele solare, apolonice, foarte asemănătoare cu religia ştiinţifică ascunsă în Marea Piramidă. Sunt profunzimi în fiinţa românească, moştenite de la stramoşii noştri daci, cum perseverează să ne convingă Dl. Gh. Lungulescu, care filtrate prin ciudata încrucişare de rase care a format poporul român, au dat naştere unui suflet înzestrat cu cea mai armonioasă spiritualitate. Nicăieri în Europa, în adevar, în decursul veacurilor nu s-a produs o încrucişare mai mare de rase şi deci de aporturi ancestrale mai diferite. Traci prin daci, latini prin romani, noi purtăm în sângele nostru altoiul german prin triburile de barbari Goţi care, ca în toată Europa, s-au stabilit şi la noi; dar mai purtam spre deosebire de popoarele apusene sângele slav şi sângele mongol şi, spre deosebire de popoarele Orientului, sângele roman şi german. Pe un astfel de amalgam complex s-a grefat un suflet de o deosebită receptivitate, capabil să îmbine pozitivismul ştiinţei Occidentului cu misticismul profund al Orientului, şi în măsură să ridice gândirea omenească la cea mai înaltă spiritualitate. Dar, va spune cineva, ce legatură exista între preocuparile unei reviste social-economice ca a noastră şi cercetările piramidologice ale D-lui profesor Moisescu? O revistă social-economică se ocupa cu problemele materiale ale vieţii; cum trebuie să organizăm producţia, pentru a stoarce planetei un număr mai impresionant de bunuri şi cum să împărţim eventual mai echitabil între noi aceste binefaceri. Bunurile materiale constituie un scop în sine - muncim pentru a face bani, to make money, faire de argent. Aceasta este preocuparea comună a oamenilor de la invenţia monedei până azi. Ea a dus atâta suferinţă omenirii, încât de câte ori relele provocate de greşita întrebuinţare a monedei depăşesc pe oameni, ei se gândesc la reformarea ei, dacă nu chiar la desfiinţare. Ştiinţa care se ocupa cu mijloacele de productie a bunurilor, economia politică, şi-a limitat aici domeniul său. Revista noastră are însă şi preocupări sociale. Ori problemele sociale agită astăzi omenirea mai presus de orice, căci războaiele actuale, după ce s-au declanşat pe mobile economice, tind din ce în ce să se transforme în fenomene sociale de o proporţie fără precedent. Dacă problemele sociale s-au tranşat până în prezent, trecând din greşala în greşala, noi credem că aceasta iluzorie rezolvare provine din faptul că în cercetarea lor nu s-a avut în vedere un fir conducător. Au fost mereu alte fire conducatoare, care stăteau la baza diferitelor concepţii, împingând omenirea dintr-o eroare în alta. Firul conducator unic trebuie neapărat să-1 căutăm cel puţin acum, pentru a da o stabilitate întocmirilor noastre după acest razboi. Unde îl va gasi omenirea? Rămâne un semn de întrebare. Noi credem că trebuie să-1 căutăm într-o nouă spiritualitate. Datoria noastră este să cercetăm în domeniile în care acest fir conducator ar putea fi descoperit: filosofie, istorie, religie etc. Cercetările în domeniul Marii Piramide, sunt de natură să ne aducă noi elemente în judecarea fenomenelor omeneşti. Noi nu vrem să trecem cu usurinţă asupra unor descoperiri, care ar putea într-o zi revoluţiona toată concepţia noastră despre fenomenele sociale, considerate până în prezent simple preocupări materiale. Căci dacă omenirea va ajunge, de exemplu, într-o zi să-şi pună cu tot dinadinsul întrebarea pe care şi-a pus-o fără s-o dezlege Abatele Moreux şi anume de unde au cunoscut constructorii Piramidei toate secretele înscrise cu atâta măiestrie în dimensiunile ei, atunci va trebui neapărat dat un răspuns, chiar dacă acesta ar răsturna toate concepţiile noastre despre fenomenele sociale, în ce priveşte cauzalitatea lor. În ziua când vom constata în decursul evoluţiei fenomenelor omeneşti o altă cauzalitate de cât cea aparentă, pe care o vedem azi, tot ce am clădit că ştiinţa socială ne va părea simplă dibuială. Credem de aceea, ca este cazul ca NEO-EUROPA, titlu care indică preocupările noastre pentru aşezarea lumii de mâine, să îmbrăţiseze cu căldura cercetări ca acelea ale D-lui profesor Moisescu şi să le expună cititorilor săi în speranţa ca interesul extraordinar pe care îl provoacă aceste cercetări, va rodi în inimi o mai intensă preocupare sufletească în dirijarea paşilor noştri de fiecare zi. Dar nimeni nu-i profet în ţara sa. Razboiul îl împiedica pe Dl. profesor Moisescu să-şi consacre opera acolo unde, prin lucrările premergătoare ale înaintaşilor, ar putea fi pusă în adevărata ei valoare. Până când şi ceilalti piramidologi, care vor mai fi în viaţă la sfârşitul acestui război, vor avea putinţa să se exprime asupra descoperirilor unui român într-un domeniu atât de puţin accesibil, considerăm că este de datoria noastră să dăm cuvântul D-lui profesor V.V. Moisescu pentru a expune publicului

românesc într-un articol sumar, o schita doar a ceea ce este lucrarea Domniei sale care va apare la timpul său, editată de un înţelegator compatriot. Şi acum un ultim cuvânt. Dezlegarea supremei taine piramidice va da naştere, fără îndoială, la obiecţiuni. Această dezlegare, socotim noi, corespunde totuşi ridicării celui de AL TREILEA ŞI ULTIM VOAL din anticamera care prin culoarul scund duce la camera supremă a Marii Piramide: CAMERA JUDECARII NAŢIUNILOR. Nu e o întâmplare că descoperirile piramidologice s-au produs abia în vremea noastră, adică în durata de timp ce corespunde anticamerei dintre culoarele Marii Piramide. Cartea Morţilor şi anumite adâncituri în pereţii camerei arată că în aceasta încăpere este situat întreitul voal care acoperea misterul devenirii. PRIMUL ŞI AL DOILEA VOAL fuseseră ridicate prin descoperirea datelor ştiinţifice şi în cele din urmă profetice de către cercetătorii anteriori, în frunte cu D. Davidson, Piazzi-Smith, Forman, Habermann, Aldersmith, Menzies, col. Garnier, etc. cărora le rămăsese nedezlegat un mare semn de întrebare, NUMĂRUL 286,1. Avem convingerea că ULTIMUL VOAL l-au ridicat lucrările D-lui profesor Moisescu, căutând în Sistemul Septimal dezlegarea misterului acestui număr şi identificându-1, după îndelungate şi minuţioase cercetări, cu numele DOMNULUI NOSTRU ISUS, ceea ce constituie pe drept cuvânt sinteza descoperirilor moderne. CALEA NUMERELOR CARE STAU LA BAZA CONSTRUCŢIEI UNIVERSULUI ŞI LA BAZA ŞTIINŢELOR ACTUALE, este pozitivă şi deci nu poate fi contestată. Intelectualul modern pretinde ca nu crede decât ceea ce i se poate dovedi. S-ar parea că Dumnezeu a vrut ca şi această exigenţă în clipa supremă ca şi lui Toma necredinciosul, să ne fie satisfacută. Identificarea chipului Mântuitorului pe giulgiul ce se află în biserica din Turin, datorita mijloacelor, tehnice moderne, este încă o probă palpabilă despre importanţa cardinală a momentului pe care îl trăim. Momentul acesta a fost de altfel prevestit omenirii, cu o mie nouă sute de ani în urmă prin Apocalipsa. E drept că nu odată în decursul istoriei oamenii au crezut că ceasul apocaliptic a sosit. Atâtea coincidenţe providenţiale ale timpurilor noastre, cât şi evenimentele fără precedent în curs de desfăşurare, ne dau totuşi nouă privilegiul de a ne socoti aleşi pentru a întâmpina supremele revelatii. Dacă nici după aceste revelaţii îndrumătorii sărmanelor suflete obidite ale omenirii nu vor înţelege că drumul pe care au apucat este greşit, că sensul mişcării aparente conduce la Antichrist, cu tot cortegiul lui de suferinţe şi nenorociri şi nu vor face cale întoarsă înapoi spre învăţătura lui Christos, omenirea se va prabuşi în convulsiuni şi sfâşieri cumplite, aşa cum le întrezărim de pe acum. Dumnezeu însă a spus prin glasul evanghelistului Matei, că în ceasul acela suprem va face semn celor buni şi-i va salva de la pierzanie. Iată Dumnezeu ne-a facut semnul Său, neghina să se separe de grâu şi cei buni să-şi deschidă sufletul pentru a fi călăuziţi şi îndreptaţi pe căile Domnului şi astfel vor fi salvaţi de pierzania care urlă cu mânie în jurul nostru, putându-ne în orice clipă pentru totdeauna înghiţi. Marcel Bibiri-Sturia PRIMA MINUNE ARHITECTONICA "Nu pot să o descriu", se exprima Champollion vorbind despre Marea Piramidă, "căci din două lucruri unul: ori cuvintele mele nu vor reda nici a mia parte din cele ce trebuie spus, ori dacă dau imaginea cea mai palidă, aş fi luat drept exaltat, poate chiar nebun". Egiptologul Ed. Meyer afirma că e aproape de necrezut că un asemenea proiect să poată fi executat: "Vis supraomenesc care odata realizat pe pamânt, nu se va mai repeta niciodată". Deşi Dl. dr. Bibiri Sturia mi-a pus la dispoziţie cu generozitate atâtea pagini ale distinsei domniei sale reviste, mă simt totusi stingherit când îmi dau seama că trebuie să-mi limitez expunerea doar la câteva aspecte din diversitatea punctelor de vedere din care poate fi studiată piramida lui Keops. Ce să aleg pentru cititorii revistei NEO-EUROPA din cele 147 capitole ale primului volum consacrat Piramidei, în Apus, mai cu seamă în lumea anglo-saxonă, milioane de intelectuali urmăresc cu încordare până şi cea mai neînsemnata investigaţie în domeniile nesfârşite ale Piramidei. În România însă fu sortit să apară, pentru prima dată, tocmai descoperirea coronament a Marii Piramide, dezlegarea celui mai fecund mister al ei, care unifica pe toate celelalte. S-o mărturisim: în ţara noastră abia se ştie că această relicvă a ascuns timp de 46 de veacuri secrete ştiinţifice sau profetice, pe lângă faptul că pune probleme arhitectonice încă nedezlegate de tehnica modernă.

Templul Ştiinţei Pure. au considerat Marea Piramidă ca prima dintre cele şapte minuni ale lumii. Petru din Roma. de ţi se pare. (Plansa 1) . alesul şi înţeleptul Său prin excelenţă!" Dacă s-ar face efective semnalizări luminoase către locuitorii altor planete. Piazzi-Smith.000 degete piramidale cubice. astronomul englez. încât pe neobişnuit de lunga lor suprafaţă.Doar două exemple: unele blocuri. limbajul conventional în stare să le atragă atenţia nu ar fi altul decât figurile geometrice. Sub cerul totdeauna fără nori al Egiptului. prezentând şi unele formule fizice de cea mai mare importanţă. lungi de 10 m. distins dintre zecile de mii de jargoane filosofic-religioase. Aceasta e şi părerea ghizilor arabi când susţin că O ANUMITĂ CAMERĂ DIN PIRAMIDĂ E SĂPATĂ ÎN MUNTE. înălţate pe un pătrat cu latura de 230 m. deasupra platoului din Gizeh. care a violat piramida ermetic închisă. înalta de 131 m. nu a găsit în ea decât un COSCIUG GOL. Întreaga bogăţie a Egiptului n-ar ajunge să fie cheltuită cu desfacerea acestor şase milioane tone de pietrărie. nu poate fi decât că Dumnezeul lui Israel. Capacitatea acestui cosciug gol este de 168. schema gândirii însăşi degajată de spaţiu-timp aşa cum îl percepem noi. Grecii. Toate popoarele din cea mai veche antichitate au admirat opera lui Keops doar ca pe un colos de o perfecţiune constructivă care făcea să se creadă ca e coborâtă de-a dreptul din cer. ca şi prin Biblie. dă de vestigiile vreunui înaintas al său. rătăcind printre sălbatici. ÎNCEPUTUL REVELATIILOR DATELE GEOGRAFICE Inginerii lui Napoleon au observat că meridianul piramidei lui Keops împarte exact în două delta Nilului. arhitectul Marii Piramide şi pe Moise profetul Său şi pe Solomon. Astăzi nu mai poate afla credit părerea că şi Marea Piramida este un cavou. blocurile să se unească imperceptibil.. va înfrunta veacurile. după cum vom arăta pe larg în lucrarea noastră. a inspirat în acest scop şi pe urmaşul lui Sem. Când triunghiurile laterale ale Piramidei erau intacte. Dacă celelalte şase minunăţii au dispărut fără urmă. chiar pipăindu-le. Inginerii moderni recunosc apoi că azi nu se poate tăia aşa de exact granitul dur. Califul. marele miracol al Piramidei. au fost ridicate la circa 50 m. Încape între dimensiunile acestei piramide enorma biserica Sf. zicea: "Singurul răspuns posibil. Vorbind despre această ciudată potrivire. că formează un singur conglomerat. mai întins decât o piaţă de 5 hectare.5293 m. punând şi generaţiilor viitoare aceleaşi întrebări arzatoare pe care am început să le descifrăm. luciul lor reflecta soarele ca niste oglinzi gigantice. pentru explicarea acestei coincidenţe. Herodot scrie clar că Keops a fost înmormântat într-altă parte. care trăieşte veşnic. aşa se bucură de Marea Piramidă cei care aud prin ea. Platforma prin care e trunchiata piramida e înălţată cu 140. opera lui Keops părea coborârea pe pamânt a zeului solar. adica exact capacitatea Arcei Aliantei lui Moise şi a fiecarui dintre bazinele din templul lui Solomon. Există aşadar în mijlocul babiloniei pământeşti o întrupare a nobilei limbi ceresti! Ca şi un civilizat care. "glasul Pastorului". acei înfocaţi admiratori a tot ce poartă pecetea geniului. Probabil că spiritele mult înălţate îşi transmit ideile prin forme şi numere. SIMBOL AL ÎNVIERII. iar nu zidită.

din motive astronomice) înmulţită cu 480 (4/3 din gradele cercului) dă lungimea unui grad de meridian. platoul constructiv spre care tind coridoarele ce arată mersul vremurilor. fireşte. După calculele mele. Este adevărat că alegoria solar-osirica joacă un rol considerabil în sistematizarea pe cale arhitectonică a principalelor date cosmografice. Acesta va fi pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului" (Isaia19:1920a). căci este . şi la hotar. Pentru a putea pătrunde tainele de ordin spiritual ale Marii Piramide. ea fiind o călăuză religioasă filosoficoastronomică în invizibil. iar slujba revărsării se oficia când Nilul era aproape secat! Faptul acesta constituie unul din argumentele că planul Piramidei nu a fost dezvăluit nici constructorilor lui. Coordonata aceasta (a treia parte din distanta de la polul Nord la Ecuator) o pot socoti ca ecuator al terenurilor locuibile. La răstimpuri.42614 mm. Acest zeu. trebuie să pătrunzi mai întâi sutele de mici premise piramidice. ca nişte solii ale centrului bazei ce cuprinde taina lui Osiris. deduse mai ales din stratul al 50-lea de blocuri. DATELE ASTRONOMICE Ocupând Egiptul. ei se apropie cel mai mult de taina centrului de neatins al creaţiunii. decupând planisfera (uscatul) pe un carton. aşa cum scrie apostolul Petru despre profeţi. cu măsurile lor de lungime. că dacă s-ar fi ştiut aceasta. Perimetrul bazei conţine. aşa cum e redactat în Biblie. zilele şi fracţiunile de zi din 100 de ani. al carui minut este mila marina de 1852 m. Anumite considerente astronomice. chiar şi în străinatate. Cum se face că măsurile engleze sunt aproape identice cu ale Piramidei şi cu cele de la Templul din Ierusalim. Bănuiesc că aceste afirmaţii par riscante cititorilor care n-au fost conduşi. ţinând seama de refracţia atmosferică. ceea ce aducea o perturbare nemaipomenită. deci zilele dintr-un an cu fracţiunea de zi calculată atât de precis. Veritabilii savanţi sunt spiritualişti. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului. Această măsură e ca şi incia engleză sau ţolul. lucru ce poate nu convine începătorilor în studiul de faţă. E UN INEXPLICABIL SIMBOL AL MÂNTUITORULUI LUMII ÎNTREGI. Chiar egiptenii se necăjeau cu un calendar fără ziua bisectilă. Unii pretind că după textul ei s-a conceput structura Marii Piramide. în degete piramidice. Vârful Piramidei este aşezat precis pe latitudinea 30°. măsurat la latitudinea medie de 45°. epoca noastră. Nu te poti abţine să nu faci si juste comparaţii între planul epocilor. Perimetrul bazei este a 120-a parte dintr-un grad al Ecuatorului. în procesiunea sacro-ştiinţfică a iniţierii celei mai de neaşteptat. am putea zice exclusiv. divizându-1 în două părti egale. Tăind-o prin meridianul Piramidei. nu ar fi existat atâtea calendare prost alcătuite (Plansa 2). neutilizate decât la aceste două clădiri enigmatice? Răspunsul necesită un lung capitol. latura răsăriteană (baza nu e un pătrat riguros. Francezii au descoperit multe potriviri dintre măsurile Marii Piramide şi datele geodezice. va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. singurul cunoscut mai bine. Aşa se întâmplă şi în cunoaşterea universului. Despre el trateaza cea mai veche carte a istoriei: "CARTEA MORŢILOR". Diagonalele prelungite ale Marii Piramide trec prin inima tuturor continentelor. sărbătoarea secerişului cădea când Nilul se revărsa. şi între uimitor de potrivitele relatări ale Piramidei. De aceea sa revenim la abecedarul piramidic. având 25. căci de la colţurile continentelor sudice pâna la polul Sud nu e decât apă. Marea Piramida se află în centrul geometric şi în acelaşi timp la extremitatea sudică a cvadrantului. ne obligă să acceptăm noua ipoteza că templul acesta priveşte. ea cântareste la fel şi de o parte şi de cealaltă. al carui titlu în limba egipteană este: "EXODUL SPRE LUMINA".Acesta e meridianul ideal. A fost o surprindere generala când s-a comunicat ca o latura a bazei are 365 de coti si aproape un sfert. căci trece prin cel mai mult uscat. Iarăşi anticipez. Cotul utilizat de constructorii Marii Piramide este unitatea de măsură ideală. după cercetările geofizicienilor. exceptând miturile vulgare asupra lui. Se poate face o experienţă. pentru că ei se degaja prin studiu de conceptele informe ale maselor care mişuna la baza aşezărilor piramidice. Un exemplu: Cvadrantul deltei Nilului. pas cu pas. a 25-a parte din cot. englezii au măsurat Piramida. pe aceeasi întindere de 30°.

ca şi când ar arăta că în cadrul ei. DATELE PROFETICE Suma celor două diagonale ale bazei e de 25.52 degete piramidice. socotind depărtarea la data de 17 februarie. căci ea variază după anotimpuri. omenirea a păşit pe platforma celui de al 50-lea etaj al Piramidei. iar nu din socotelile strâmte.259 coti sacri = numarul de zile din anul anomalistic A zecea milioana parte din raza polară a pământului.52) arată. Într-adevar.242 coti sacri = numarul de zile din anul solar AEFB = 365. chiar din razboiul trecut. măsoară tot 25. tocmai anii din perioada numita de Platon "ANUL DIVIN" care este mult importantul ciclu a precesiunii echinocţiilor. de exemplu. câte raze polare terestre se cuprind între Soare şi Pământ.(Plansa nr. într-o vreme când nu se ştia că Pământul nu e un glob perfect. pe când numărul zilelor dintr-un an îl dă de asta dată diagonala acestui strat.256 coti sacri = numarul de zile din anul sideral AFB = 365. pe când. adânc semnificativul An Jubiliar ce revenea după fiecare 49 de ani. astfel cum ne . Bineînţeles că astfel de răsturnări a valorilor vor fi precedate de "ziua ispăşirii" care echivalează cu "marea strâmtorare". Stelele din preajma acestuia devin rând pe rând polare. fără de care nu s-ar putea efectua celelalte măsuratori cosmografice în ceea ce priveţte: spaţiul. Cei 147. ai înălţimii verticale a Piramidei nu exprimă decât milioanele de km ai acestei distanţe. materia.826. numar simbolic ce arata mari înnoiri. AB = 365. prin ascensiunea spaţială şi cronologică a coridoarelor. numai că intervertite. asa cum sunt invizibile diagonalele bazei ce deţin secretul "anului divin".52 degete cât ANUL PRECESIONAL. lungă de 6356. timpul. De aceea el nu redă numeric proporţiile universului.7 km. fiind în Biblie început de veac septimal. Perimetrul stratului 50 al Piramidei. rezervat epocii noastre. punctul vernal parcurge cele 12 constelatii zodiacale. axa polilor descrie pe cer un larg rotocol. Distanţele celelalte se deduc din diversele nivele ale subsolului Marii Piramide.803 m. În pătratul mai mic se întâlnesc deci aceleaşi valori de la pătratul bazei.826. numărul de coţi ai înălţimii verticale (232. energia. Anul zilelor omeneşti (365) este deci ascuns înauntrul pătratului ce poartă chivotul. În decurs de aproape 26 MILENII. Aici sus "plinirea vremii" divine e singura scoasă în evidenţă. Un miliard de piramide încap între planeta noastră şi astrul zilei. Metrul nostru este dedus greşit dintr-un grad oarecare al meridianului. în primele cinci cifre. se întâmplă evenimentele actuale. 2) Constructia bazei Marii Piramide (Scobitura în zidărie este mult exagerată pentru a arăta efectul). în tot atâta timp. Aşadar şi unitatea de măsură cosmografică e ascunsă în acest rezervor de date ştiinţifice.

Cu titlu de document. dar aceasta sinteză n-o obţii decât studiind serios Biblia. dacă e să credem unele manuscrise vechi arabe. Vom avea nu numai o Europă nouă. În timpul . că s-a fixat în Piramidă izbucnirea revolutiei bolşevice prin prelungirea invizibilă a unui perete situat dedesubtul anticamerei? Trebuie să cunoşti mai întâi liniamentele generale ale istoriei. Fiecare întretăiere de linii din planul ei marchează un eveniment epocal. semnată de celebrul piramidolog D. 3 Cele doua coridoare din Marea Piramida Măsurând interiorul Marii Piramide în degete. naşterea. patriarhului Enoh. în perfectă concordanţă cu simbolismul geometric al coridoarelor scunde. Keops (Miron din Tomis conform lui Tudor Diaconu) n-a făcut decât SĂ ASCULTE DE PORUNCA DIVINITATII când a executat planul misterioasei clădiri. de vreme ce au fost impecabil prezise. ci Pământul întreg va fi refăcut în întregime. ci abia după împlinirea lor să fie martore că CINEVA le-a aranjat. mai curând ca oricând. au atras atenţia lumii întregi. chiar cu 7 zecimale. Nu-i nimic arbitrar în aceasta schitare spaţiala a timpului. Davidson. mai mult decât datele ei astronomice. plan transmis. valabilă şi profetică. aparută în numarul festiv din februarie 1935 al revistei The National Message. măsurate micrometric. De exemplu: Exodul (prefigurarea jertfei de pe cruce) la 2513. după cum spune Biblia. cei ce o cunosc numai din articolele de senzaţie. în loc de obişnuitele hieroglife prin care se lăudau suveranii ctitori. după bunul nostru plac. Curiozitate în parte îndreptăţită dar de care au abuzat unii. ca să descurci cu oarecare siguranţă prelungirea lor în viitor. cheia prin care revelaţiile devin clare ca lumina zilei. coincid minuţios cu perioadele din istoria omenirii. (Plansa 3) Plansa nr. Noi însă nu putem afla.555469 ani după Adam. cum e cazul cu relatările despre trecut. Dupa cele spuse de Herodot. o consultă asupra desfăşurării evenimentelor actuale. pot arăta până şi secunda când s-a încheiat o epocă. de exemplu. botezul şi răstignirea Mântuitorului. (toate în perfecta concordanţă cu cronologia biblică). prin cele mai groaznice cataclisme. Cine ar fi prevazut. precis redate în Piramidă. căci datele astronomice incluse în structura Piramidei incomparabile îţi pun la îndemână scara de proporţie. precum şi războaiele mondiale. Doar cei purificaţi se vor bucura de binefacerile erei celei noi. Calculatorii pripiti se vede ca nu ştiu ce scria Newton şi anume că scopul prorocirilor biblice nu e să facă pronosticuri. dau în planşa 4 fotocopia unei schiţe a interiorului Piramidei. Astăzi. S-a parut ciudat tuturora că aici se află schiţa istoriei biblice. ce se vor efectua deplin doar prin intervenţia directă a Dumnezeirii. deoarece am vazut că un ţol piramidic echivalează cu un an.arată cele două Testamente biblice. s-a observat că dimensiunile încăperilor. restul vor fi daţi la rebut. Aceste reforme. se pregătesc şi prin războiul de faţă. Astfel de proorociri. Fracţiunile de ţol.

Doar înăţtimea ideală este aceea care dă reducerea. Vârful teoretic se află împărţind la 2 p perimetrul ideal. Iată deci că Piramida construită sub faraonul Keops încorporează şi raportul acesta.1416. Acestea însă apar măsurând nu piramida zidită. Se dă astfel rezolvarea. pi (3. Nici anul obişnuit de 365 de zile. (Plansele 5 si 6) Lespezi uriase de calcar alb ce înveleau Marea Piramida. a distantei Soare-Pamânt. singura cu putinţă.826 ani si nici raza vectoriala a orbitei (23. descrie un cerc lung cât perimetrul bazei. ci aceea doar schiţată pe teren de înşişi constructorii ei. 4 Sunt nenumărate datele astronomice şi profetice ale Marii Piramide. singura prin care se obţin datele precise asupra cosmosului. nici anul cosmic de 25. cunoscut cu . căci înălţimea verticală. de 10 la puterea nouă.14).construcţiei templele zeilor au fost închise. extrem de util. Această ramă nu are nici un scop practic sau estetic. o dovada în plus că ACEASTĂ PRIMA PIRAMIDĂ ESTE DEDICATĂ SINGURULUI DUMNEZEU. luată ca rază. a cvadraturii cercului! Nici în cazul de faţă nu s-a lucrat cu supozitii. căci lespezile acoperământului au înclinarea cerută de unghiul lui 3.252 raze polare) nu reies din măsurarea zidăriei. prin nişte linii săpate împrejurul bazei. Plansa nr. ci numai unul filosofic: să contureze piramida cea nematerială.

bogată în tot felul de aplicaţii la descifrarea enigmelor cosmice. FACTORUL DEFICIENT 286 Diferenţa dintre înconjurul piramidei concrete şi perimetrul celei ideale. este fix de 286.1022 degete piramidice. adica "Soarele Echinoctiului". redând astfel prin linii drepte cercurile din cosmografie. Piramida ideală rezultă din adausul pretutindeni al acestui "factor deficient sau de deplasare". Interiorul Piramidei este şi el impregnat de acest numar. aşa cum se manifestş de la un capăt la celălalt şi într-un chip pe care ingeniozitatea creierului omenesc este complet incapabila să-1 imagineze". Omniprezenţa lui 286 în geometricul templu al stiinţei-religii scoate în relief piramida cea mai presus de simţuri care îmbracă pe cea reală zidită din toate părţile. "Economisirea aceasta de material" poartă însă o adâncă semnificaţie. Davidson. numit astfel de către cel mai mare piramidolog: D. ori că geniile de atunci depăşeau pe cele de azi în puterea de sintetizare. făcându-te să crezi ori că autorul ei a fost inspirat. ca un număr să se afle ţesut în toate dimensiunile. şi până la vârful ei abstract este o verticală invizibilă de 286. "Soarele Dreptatii" (Maleahi 4:2). în ziua echinocţiilor. nezidite.1022 degete piramidice. exasperant de precise. La nici un alt monument din lume nu se mai întâlneşte o structura asemănătoare. îl vede completând golul de pe acest tron rezervat lui Osiris sau mai bine zis ACELUIA pe care îl preînchipuia: ISUS. care este baza mică a capului diafan al piramidei ideale. din pricină că axa coridoarelor e deplasată spre răsărit tot cu 286 degete piramidice faţă de jumătatea laturii de nord a bazei. "Acest factor 286". Dacă ne-am lua după aparenţe. 7 Piramida ideala reprezentând scopul divin pentru planeta noastra prin Isus Christos care este simbolizat prin vârful asezat pe locul lasat liber. .exactitate doar prin calculul infinitesimal modern pi dă naştere multor proporţii din piramidă aceasta. Numerele piramidei tangibile nu spun nimic sau prea puţin. Piramida propriu-zisă este construită ceva mai înăuntru decât indică fundaţiile rămase inutilizabile. tocmai cu acelaşi număr urmat de aceeasi suita de zecimale. fără de care nu poate fi concepută nici o interpretare astronomică sau profetică a Marii Piramide. nu ne-am putea explica realizarea redusă a piramidei decât că Keops a ordonat o schimbare a primului plan ce îmbraţişa o concepţie mai vastă. Cine priveşte Soarele de la baza piramidei. Era în planul construcţiei această ciuntire a vârfului. "Cartea Morţilor" scoate din fenomenele astronomice comparaţii mai presus de metafizica celorlalte religii. De la platforma. Plansa nr. scrie Davidson. ca un nimb astral. (Plansa 7). "e de o valoare transcendentă.

Tot ansamblul ei.1022 degete la acei arhitecţi care în atâtea detalii ale clădirii au prevăzut până şi sutimile de miimi de milimetru? Trebuie să fii prea sceptic ca să le atribui atâta lipsă de calcul. Mai sunt multe alte forme sub care se ascunde numărul acesta enigmatic. Dezlegarea enigmei lui nefiind adusă la cunoştinţa publică decât anul acesta şi numai în România. Tot aşa în Univers exista ceva şi CINEVA pentru care merită să trăieţti. Numai numărul acesta dă un sens îngrămădirii de pietre.2745489 m = 286.1022 degete între tavanul galeriei scunde ce arată epoca mozaică şi între tavanul Marii galerii. transfigurezi prin aceasta orice colţisor din Marea Piramidă. ajungi să distingi cum răsună dinspre "sala Adevărului în lumină" limba Patriei de Sus. iar sub forma de 2. pe scara cronologică a Marii Piramide. Tonul pare declamator. la drept vorbind. extraordinar de precis. acolo unde. 8 Latura nordica a Marii Piramide Observati deplasarea intrării spre stânga. se regăseşte pretutindeni în structura Marii Piramide. nefăcând coordonarea. Primii care au observat empiric acest adaus aplicat pretutindeni piramidei concrete. pe baza lecţiilor învaţate deja. astfel dirijat.G. Mărimea deplasării este de 286 ţoli (1 ţol = 2. Forman în "Les propheties â travers les siecles" scrie ca "Anomalia aceasta. constituind. care doar a semnalat ubicuitatea acestui număr în piramida ridicată parcă anume pentru el. constituie încă pentru piramidologi o ENIGMA DIN CELE MAI DE NEDEZLEGAT din tot studiul Marii Piramide". popularizatorul lui Davidson. cele mai complexe si cele mai semnificative din Piramidă. scrie şi el despre 286 astfel: "Aici atingem unul din punctele cele mai delicate. Numărul cheie al Marii Piramide se mai întâlneşte la diferenţa între diagonalele reale şi cele ideale. dar nu vom mai aminti decât prezenţa lui la locul cel mai însemnat din acest templu al spiritualitatii: e vorba de diferenta de 286. motivul central ştiinţific al alegoriei piramidice". Adăugând la fiecare dimensiune ciuntită bagheta magică a numărului ascuns. Plansa nr. inerenta unei asa enorme cladiri". probabil plictisitoare pentru unii ca şi învăţarea gramaticii. Acest număr. dar în mijlocul indicaţiilor.861022 coti la diferenta între o latură ideală şi una reală. dă o armonie. vreau să fac auzit ecoul de tunet îndepartat al maiestuosului Verb divin. e plasată răstignirea Domnului şi începutul epocii creştine (Plansele 9 si 10). cu adevarat a sferelor cosmice. graiul Celui Strălucit = Osiris nemistificat de preoţii egipteni. la est fata de axa centrală şi absenta piesei din vârf. asa numitul factor de deplasare Cum putea fi însă o eroare de 7. la începutul ei nordic.54 cm). în afară de vârf. au conchis ca aici e o "eroare de constructie. Urmărind cu sârguinţă labirintul geometric al Piramidei. Aflarea lui se datoreşte contramăsurătorilor oficiale efectuate de vestitul arheolog Flinders Petrie. prin care întreg sistemul e deplasat faţă de centru. . Barbarin. de perimetrul bazei şi de ţolii deplasării coridoarelor. nici n-a avut cum să fie susţinută de marele piramidolog. ca să combată pe celebrul astronom şi piramidolog Piazzi Smith. (Plansa 8) Istoricul aflării acestui leit-motiv al piramidei lui Keops este o garanţie că nu a fost inventat pentru nevoia unei cauze.

G. Planşa 10 .

şi mai presus de toate. . * quaternal. sute. ci numai de utilizarea sistemului septimal în piramidologie. Ştiinta în sine nu este altceva decât aplicarea aritmeticii şi geometriei.1022 degete ale peretelui nordic al acestui coridor. şi nicidecum nu s-a oprit la 7 unităţi.latura bazei e cât 7 divizori comuni înmulţiţi cu p. am întrebat toate ştiintele.a. cu indicaţia vagă că se pot înşirui numerele şi în alte sisteme: binar. în duzine. Probabil că sistemul acesta aristocratic era mânuit cu multă dexteritate de către iniţiaţii templelor.. Providenţa a pregătit pe dezlegător să înţeleagă graiul numerelor. (în loc de 10). căci în dezlegarea lui se cuprinde şi înţelesul acestor cuvinte ale DOMNULUI ISUS: "Dacă ucenicii vor tăcea. singurul existent totuşi. căci prin numere se cârmuieşte lumea. ne mărginim să indicăm câteva frânturi. numar corespunzator sutei zecimale s. Nu vorbesc despre ele acum. Nu-mi este greu să spun dintru început cu ce număr septimal se traduce 286.d. iar 7 serii sa formeze o grupa si mai mare: 49. pietrele vor striga" (Luca 19:40). Din cauza aceasta. sunt obligat să scriu despre: ÎNSEMNĂTATEA NUMĂRULUI 7 Ceea ce este cotul sacru pentru dezvăluirea atâtor date astronomice ascunse în dimensiunile Marii Piramide. tot aşa sistemul septimal este recomandat ca dezlegător al tainei piramidice prin cele 7 etaje ale Marii galerii. ele depasind cadrul acestui articol.m. Iată că a sosit vremea când spinoasa enigmă arheologică. Fără număratoarea din 7 în 7 este de neconceput sa afli sensul factorului deficient al Piramidei enigmă. am aprofundat studiul Sfintei Scripturi. cum vom vorbi despre SLAVA ce depăşeste graniţele universului? TRANŞAREA NODULUI GORDIAN Bournier şi atâţia alţii. zeci. dar nu e folositor pentru cititor. după câte ştim.. decât în grupe de câte 10: unităţi. de când s-a pomenit nu a cugetat şi nici n-a exprimat numerele altfel. este dezlegată strict matematic. Nevoia m-a făcut să formulez şi regulile aritmetice ale transformării. care formeaza seria septimala. Iată însă că CERUL a găsit cu cale să dezvăluie în sfârşit ceea ce patru milenii a ţinut ascuns. Chimistul şi fizicianul ştiu însă că însuşirile atribuite obiectelor pipăibile nu-s decât calităţi subiective. sexagesimal. La fel şi piramida reală e literă moartă până n-o însufleţeşti cu spiritul care patrunde şi o învăluie de pretutindeni. quinal. După vreo douăzeci de ani de cercetari am obţinut ca rezultat "LEGILE SERIILOR SEPTIMALE" care odată şi odată se vor aplica în toate domeniile cunoştinţelor omeneşti. este şi numărul 7 pentru interpretarea rezultatelor măsurătorii. zeci de mii. Proportiile principalelor dimensiuni ale acestei Piramide cuprind pe 7 astfel: . Arheologii din Apus nu s-au gândit să toarne pe zecimalul 286 în grupe de 7. Dacă nu pricepem cele apropiate de experienţa noastra. care se prelungesc din cele 286. dar cum n-a ajuns până la noi decât ecoul acestui sistem secret. care prin numere se unifică. căci. nu mi-ar fi venit în minte să "traduc" pe 286 din numărătoarea obişnuită în cea din 7 în 7. menite să convingă despre importanţa numarului 7 ca încheietor al seriei. afirmă că "secretul Marii Piramide face parte vădit din domeniul interzis". mii. nu s-a mai ocupat altcineva cu echivalarea numerelor în acest neobisnuit sistem aritmetic. Cu echivalarea numerelor în clase septimale nu se ocupă nici aritmetica superioară decât în treacat. al piramidei abstracte îşi regăsesc toate dimensiunile raţiunea lor de a fi. Creierul şi limbajul omenesc. necorepunzând obiectelor în sine. Dacă nu aş fi lucrat atâta vreme cu el. În "irealul". După cum lungimea cotului piramidic şi a submultiplului său degetul este dată pe un relief din interiorul Marii Piramide. Am iscodit filosolia pitagoriciana. Nu s-a descoperit misterul misterelor din Marea Piramidă decât acum la sfârşitul veacurilor. Tot ce este ştiinta exactă şi experimentală se reduce la numere. Marea Piramidă mai conţine numărul enigmatic şi în cele 7 coridoare ale ei. trinar. nişte trepte în formă de boltă. până nu îl deprindem cu mentalitatea septimală. declarată că e de nepătruns chiar de către cel care şi-a dat seama cel mai bine de importanţa ei. fiindcă exclusiv pe calea numerelor ne vorbeşte monumentul cel mai straniu al omenirii. cu cel al numărului ce formează nevăzuta piramidă ideală. fiind privit ca hieratic din cea mai îndepărtată antichitate.Cel profan în cuceririle stiinţifice crede că ceea ce este sub ochii şi mâna lui e adevarata realitate.

Două cercuri nu pot avea între ele decât 7 pozitii: externe. Nu e fără rost faptul că săptămâna are 7 zile. ramuri. În capitolul 13 din Matei sunt 7 parabole ce se pot studia paralel cu cele 7 epoci ale cârmuirii divine.O serie mecanică: spaţiu. forme verbale sau împrejurări. până şi în numărul de capitole. Şi în filosofia egipteană erau cunoscute seriile septimale. repartizate după simetria enunţată într-una din legile seriilor: la capetele seriei (1 si 7) sunt cele două zone polare. . etc. .Creierul 7 straturi de neuroni. În Apocalipsa. din ce în ce mai mici (Plansa 11). concentrice şi identice. litere. frunze. Egiptenii nu socoteau o întâmplare că Nilul se vărsa în mare prin 7 guri şi că avea 7 nivele (cădea în 6 cataracte). Am găsit nenumarate serii septimale.. datorită acţiunii numărului 7. săptămâna de 7 ani şi săptămâna de 7 milenii. Dam un singur exemplu: egiptenii ştiau ca fiinţa umană e constituită din 7 principii. printre altele. În Vechiul Testament există şi săptămâna de 7 săptămâni. .Capul intră de 7 ori în statura umană. putem înţelege mai uşor cercul cu numere de la 1 la 343 pe care le-am repartizat în grupe de 7. raiul terestru. în limbile sacre. MAREA PIRAMIDĂ. . . La fel şi în alte ştiinţe. interne. dar ne oprim aici. pentru a fi în acord cu armoniile din natură. Amintim misteriosul candelabru cu 7 braţe ce se acordau unele cu altele în jurul unui pivot central. tangente interne. determinând geografia şi istoria. Fără să intru în amănunte. . număr. toate aşezate după sensul aflat prin legile seriilor. Aceasta serie e foarte cuprinzătoare. amintesc pe cele mai simple cu putinţă: .Gama muzicală e compusă din 7 trepte.1 nu se poate soluţiona decât cu sistemul septimal. tangente externe. Templul lui Denderah avea intenţionat 7 porţi. CERCUL DIVIZAT SEPTIMAL Cu această sumară pregătire.Planta tipică e compusă din 7 părti: rădăcina. numărul 7 se află de nenumărate ori în Cartea Sfântă.Curcubeul are 7 culori. tot ce face esenţa ei este seriat după 7. aritmetica şi geometria.muchea cât 7 divizori comuni x 3. Numărul 7 ordinal e pomenit de 98 ori în Sfânta Scriptura. formă. ca adevarata lumina ne vine prin sistemul septimal.înalţimea verticală cât 7 divizori comuni x 2. chimia şi fizica. iar principalele lucruri despre care tratează această carte profetică sunt orânduite în 7 serii de câte 7. urmate de cele toride (3 si 5) care sunt de o parte si de cealaltă a zonei ecuatoriale (4). concepute mult timp înainte de a lua fiinţă poporul grec sau evreu. Sunt atâtea şi atâtea serii. indicându-ne şi pe calea aceasta că enigma lui 286. materie. adica 7 x7x7+7x7. 7 e pomenit de 7X7. În templu erau 7 obiecte principale. Se întelege ca e vorba doar de originalul celor 70 de cărti ale Bibliei. . cuvinte. iar nuanţele muzicale sunt tot 7.Omul 7 vârste. toate pivotând în jurul lui 4 ca centru.Pitagora inventase un instrument muzical cu 7 coarde. aflăm cu ce număr din sistemul septimal corespunde fiecare dintre aceste 343 numere zecimale. iar până la templul din Karnac al lui Amon te suiai prin 7 trepte. cel mai respectat în filosofia lui matematică. fructe şi seminţe. energie şi timp. . deci cât numărul prin excelenţă piramidic. bine studiate. Pentru . Numărul 7 cardinal e mentionat direct în Biblie de 287 de ori. de comparat cu cei 7 stâlpi ai înţelepciunii. În total de 392 ori. secante.Pamântul are 7 zone climaterice. Doar un exemplu din geometrie: .Gestatia la om şi animale durează perioade alcătuite din zile multiplii de 7. Indirect. .Muzica se scrie cu 7 valori de note. mişcare. Fiecare din aceste părţi se divid şi subdivid septimal. fraze. de unde se deduce că mileniul spre care păsim va fi readucerea sabatului creaţiunii.Luna are 7 faze. . proportiile ei corespund cu ale acestuia. El simboliza. Cu ajutorul subdiviziunilor. mai ales filosofice. Lângă ele (2 si 6) sunt zonele temperate. FIIND IMAGINEA SCHEMATICA A SISTEMULUI SOLAR. . În Delta lui înfloreau 7 oraşe. În natură. Templul lui Abydos avea 7 capele. flori. . Numărul 7 distributiv de 7 ori. tulpină.

În limbajul culorilor-numere. aşa cum scriem zecimal pe 666. Să luăm ca exemplu de preschimbare chiar pe 286. adică retrograd.6. numim pe 286 astfel: Indigo din indigo. care la rândul lui. de care s-a şi început să se facă mare caz. tot mereu după numărul 7. după cum şi celelalte culori se potrivesc cu numerele ce le corespund în ordinea septimală. nu li se pot enumăra nici măcar titlurile într-un simplu articol.6. Intrăm apoi în sectorul al Vl-lea şi înaintăm peste 5 sectoare ale lui ce corespund zecilor şi ne aflăm în subsectorul 41. 6. arată destul de clar cum se traduce un numar obişnuit (din cele mentionate pe tablou) în numere septimale. parcurgem 5 sectoare mari ce corespund sutelor. Pe 286 îl găsim abia după ce mai traversăm alte 5 sectoare ce corespund unităţilor. ele se exprima şi mai uşor. e condiţionată de anumite evenimente încă nerealizate: reînfiinţarea Imperiului Roman (UNIUNEA EUROPEANĂ). Să demonstrăm şi altfel echivalarea lui 286 zecimal cu 6. Numărul tainic al Piramidei este aşadar situat ÎN 3 SECTOARE NUMEROTATE FIECARE CU 6. reclădirea Templului din Ierusalim (IN SUA SUNT DEJA GATA PREGĂTITE ŞI NUMEROTATE TOATE PIETRELE DE CONSTRUCŢIE PENTRU TEMPLU). Pornind numărătoarea pe cerc de la punctul zero. se pot colora sectoarele din cerc cu cele 7 culori ale spectrului solar. căci după Biblie apariţia supremului Anticrist.6. septimal. mai simplă decât a cifrelor arabe. căci se disting astfel mai bine cărui număr aparţin şi apoi pentru motivul că Soarele joacă un rol considerabil în simbolismul astronomic-piramidic. El figureaza ca al ŞASELEA număr periferic din sectorul mijlociu 41. Obţinem deci Nr. SOARELE era socotit ca imaginea lui Osiris. care în mod frapant preînchipuia pe Christos. Sectoarele divizate şi subdivizate la infinit. al Vl-lea din 6 precedent. în sensul cum se mişcă acele unui ceasornic. Aceste afirmatii desigur cer dovezi amanuntite pe care le-am dat într-un voluminos manuscris. carora le-am dat aici notarea lor. foarte potrivită cu sensurile numarului 6.uşurinţa transformării numerelor. e a ŞASEA diviziune din al ŞASELEA mare sector. în tot cazul premature. din indigo. Presupunându-le colorate. .6. Calculele unora sunt însă în parte arbitrarii. culoarea cea mai sumbră. Aspectele sub care am studiat Marea Piramida fiind numeroase. supraomul diabolic.

Pentru lămurire. Unul din colturile hexagonului format de rază cade în dreptul lui 286. pe drept surprinde pe cel care se aştepta ca numărul enigma să înfăţişeze altceva decât antiteza lui Christos. precum şi despre sensul defavorabil atribuit numărului şase în diferite domenii. Deschiderea compasului cât raza taie exact de 6 ori lungimea cercului. spre chivotul din "Sala mormântului deschis". 49 si 343. Aici e înţelepciunea. verticala ce marchează ora când MÂNTUITORUL Si-a dat duhul.6.1022 degete. Numărul bestiei antichriste mocneşte în fiecare om depărtat de Dumnezeu. Nilul. cu încrustarea lui la începutul Marii galerii. cum nu se poate mai bine. cum e 7. tot fiară este. Pe de alta parte.6. interpretată ca devierea istoriei lumii de la "planul armoniei divine". Intruziunea numărului antichristic se produce aşadar şi în dreptul evenimentului crucial când toate "puterile întunericului" asaltau pe Cel răstignit în locul nostru. al trudei fără sărbatoare. Cifra 6 repetată de 3 ori (în cele 3 sfere: trup. revincâte 3 cuvinte în ordinea naturala a textului grecesc. vultur. până la 777 AL ARMONIEI DIVINE. Lui 666 îi lipseste în trei rânduri câte o unitate. fie în mişcarea directă. despre mica piramidă invizibilă a vârfului care recapitulează principalele simbolisme piramidice. omenirea şi pe om. Aceasta taină e simbolizată prin şarpele de aramă cu care Domnul S-a comparat în Ioan 3:14. Manifestarea numărului acesta în 286. căci numarul 7 arată ceva deplin. să socotească numărul fiarei. Vom vorbi mai departe despre sensul acestei decapitări. NUMARUL FIAREI În Apocalipsa cap. Cine are pricepere. produce adesea nenorociri sau prevesteste ceva sinistru. Versetul din cerc sintetizează Biblia. am vazut din datele extrem de precise ale coridoarelor că Piramida face din jertfa lui Isus centrul ei şi implicit al cosmosului. Şi numărul ei este 666. Diferenţa de 286. numele fiarei sau numărul numelui ei. Devierea coridoarelor faţă de axul central. cu condiţia să urcăm pe coridoarele ascendente. iar R x 2 p = circumferinta-perimetru. dar S-a şi "facut păcat în locul nostru". justifică îndeajuns prezenţa numărului nefast în Piramidă ce simbolizează sub diverse aspecte sistemul solar. ISUS RĂSTIGNIT CA ŞARPELE DE ARAMĂ Marele mister. Paralela 30. înfăţişată pe cerc prin meridianul din dreptul lui 7. într-adevar. etc. cum grăiesc Sfintele Scripturi. căci este un numar de om. tradus aici ad literam. misterul central al creştinismului. sustragerea unei unităţi dintr-un ansamblu. Acest ultim cuvânt al Sau. adică spre data introducerii legii provizorii. ori lup. fie în mişcarea aparentă. 1022 degete între tavanele acestor două galerii e singurul loc din Marea Piramida unde 286 poate fi socotit ca o completare concretă. din cele 7 rostiri de pe cruce. de 7 ori. în locul multor capitole în care tratez despre 286 privit ca 666. întelesul celor 21 cuvinte se potriveste cu precizie cu semnificaţia culorilor corespunzatoare din acest "CURCUBEU AL NOULUI LEGAMÂNT"'.Numerele de la 1-343 (zecimale) plasate retrograd în diviziunile sistemului septimal. coridorul scund al "adevărului în umbra" (cum îl numesc textele egiptene) se înalţă aici dintr-odata. sub raportul distanţării de la punctul O. se potriveşte. Doar Căminul spiritual ne domesticeste. constă în faptul că pe Golgota Domnul Isus nu numai că a purtat fărădelegile noastre. În folclor. cuprins între punctul iniţial-final. putem spune că răspântia din punctul crucificării conţine pe 286 sub aspectul de 6. lipsindu-i din înălţimea verticală ideală 286. dând loc epocii "Adevarului în Lumina". descriind astfel un triunghi cu laturile egale. al nedesăvârşirii. Că blazonul e leu. urs. Coridorul cu înfăţişare de templu solemn se micşorează însă de 7 ori dacă intrăm în coborâşuri spre Exod. deci împlinirea celor prefigurate în Vechiul Testament. (mişcarea retrogradă). centru şi 286. deoarece la data răstignirii se încrucişează (riguros în 4 unghiuri drepte) planul ecuatorului ceresc cu linia ce porneste de la steaua polara spre centrul bazei piramidice. Piramida văzută este uşor trunchiată. la fel pare rastignit pe "meridianul armoniei divine". suflet şi duh) e numărul omenescului. prezentând multe armonii. Un exemplu: De fiecare culoare a curcubeului. 13 versete 17-18 este arătat 666 ca semn distinctiv al lui Antichrist: Fiara a făcut ca toţi să primească semnul. care este cheia atâtor taine astronomice. Numai în sensul acestei regresări. al eşuării. ca un balaur. tocmai capul. Cu ajutorul acestei planşe se pot afla şi numerele clasate septimal. Pătratul punctat reprezinta baza piramidei al carei perimetru este egal cu lungimea circumferinţei descrisă de înălţimea verticală luată ca rază. Avem aşadar raportul R x p: 2 = o latura bazică. e chiar peretele nordic al Marii galerii. spre care ţinteste vârful Piramidei. Aşa se face că . zicând: "S-a împlinit!". dăm câteva reflecţii.

primului zece si primei unitati.7. Pitagora şi alţii au folosit din plin prilejul că se utilizau literele ca numere. arată doar poziţia sa ÎN diviziunile septimale. înlăturarea de pe pământ a lui Mesia este numai pentru o vreme.1. am strabatut de 3 ori câte un sector. septimal adică 343 în sistemul zecimal. Abia 342 (7 la cub minus 1) este ca 666 zecimal caci este format din 6 sute septimale peste care se adauga 6 zeci depline si apoi 6 unitati complete. adică începutul cu sfârşitul. (Şi aici rimează 1 cu 7. crezând numai ce văd ochii.6). ca unul Care a devenit Locţiitor al nostru.7. într-adevăr. În felul acesta.6. căci 1. În scrierile antice nu existau cifre. însă prin mişcarea inversă) în cazul acesta vedem pe 286 ca echivalând cu 5. mene. ceea ce revine la mişcarea iluzorie a bolţii cereşti prin care s-a aflat echivalarea lui 286 cu 666. Aceste trei sectoare corespund: sutei întâi. apoi un întreg sector al zecilor septimale şi. În lipsa lor. parcurgem. 6. Astfel în scrierea latină următoarele litere se socoteau ca cifre: MDCLXVI = 1666. ci în mişcarea spre dreapta. Dacă ne plasăm din punctul de vedere al distantarii DE LA punctul initial (în felul aflarii lui 1.1. cuprinde un întreg sector ce corespunde sutelor. ca să atingă extrema lor perfecţiune naturală sau întreita. În original. cerinţa aceasta este îndeplinită.6. Inspiraţia literă cu literă a Bibliei s-a dovedit şi pe calea aceasta. aşa cum le arată orice gramatică la capitolul rezervat alfabetului ori numeralelor. poate fi privit si ca 7. dar realitatea este tocmai contrariul! Acum suntem si mai bine pregatiti sa întelegem: MIEZUL DESCOPERIRII Pentru aceasta. Mirarea e că 1. candidat să ajungă un adevarat discipol al ACELUIA pe care nu îndrăzneau să-L numească profeţii şi marii preoţi ai templelor solare.7. căci fiecărei clase îi lipseşte ultimul număr.01 degete piramidale : 17 x 342.numai în timp ce pătimea în locul nostru. 41. neaparentă.1. Spre exemplu.1.1. În "graffiti" din Pompei se pot citi pe ziduri însemnări ca acestea: "Iubesc pe aceea al carei numar e 545" sau 'Numarul frumosului ei nume este 45". ceea ce este iarasi o aparenţă. ca cel mai de pe urmă secret. căci aşa se numea această geometrie a literelor. Infinitul înţeles al morţii Lui răscumparatoare nu se poate pătrunde când cugetăm cu aparenţele. dedus din 286 prin mişcarea neaparentă. la fel ca în tipăriturile chirilice. Ce reprezintă însă 111? Ma înfior la gândul că destăinui acum ceea ce discipolii hierofantilor ţineau cu juramânt. care aproape se confundă). contine un joc gematric prin care poporul facea legatura între Nero si matricidul comis de el. La 1.1. Înaltimea verticala ideala de 5813. Nr. tekel.6. cu alte cuvinte 1. S-ar putea spune că Satan (în traducere Adversarul) se lăuda că pe cruce a ucis pe Fiul lui Dumnezeu. corect dedus din 286 prin mişcarea aparentă. căci Isus a înviat ca biruitor al balaurului spiritual. Între 6. Cea mai mare parte din alfabetele antice se pretau la "gematrie". cea reală.6.. 42 si 287 lipseau cantitativ aceste 3 unuri ce au calitatea de septuri. Mântuitorul poate fi socotit ca purtând numarul 666 al păcatelor fiecăruia din noi. fiind toate trei colorate cu violetul slavei.1 septimal. ca să poată fi interpretată. 6. căci în ambele Testamente totul e "numărat. vârful (1) predominând astfel întreaga zidire (6. La cei vechi gematria era mult uzitata. Numărul 17 e al 7-lea "numar prim" (indivizibil cu alt numar). se întrebuinţau literele alfabetului. trebuie să consultăm planşa cu cercul divizat septimal: în mişcarea nu spre stânga. Cifrele au fost introduse în Europa abia în secolul al XIII-lea.7. expresia: "mene. MARELE ARHITECT AL LUMILOR ne-a. numărat. divina desăvârşire a lui 7. la fel si cele 6 "zeci" şi cele 6 unităţi. în nr.6.5. arătând prin aceasta că incontestabila interpretare a factorului piramidic 286 este întreită repetare a lui 1. deci sistemul septimal într-un aspect mai înalt decât simplu 7. Capitolul 39 din "Viata lui Nero" scrisa pe Suetoniu. Întâlnim gematria şi în inscripţiile din Pergam. în "Romanul lui Alexandru" de Pseudo-Callisthene. septimal.. tocmai unităţile ce lipseau lui 6.1. MIELUL NEVINOVAT AL LUI DUMNEZEU ISPĂŞEA VINOVAŢIA FIAREI DINLĂUNTRUL NOSTRU. si 286 şi între 7. ufarsin" îşi are exigenţele ei. De fapt însă numai aparent este similar cu numărul zecimal al fiarei.6.1. şi în fine al 287-lea sector mic (a 343-a parte din cerc). oferit o .5. în fine.6. cântărit şi împartit".1. zeul Sarapis îşi revelează numele princifre. Poţi să fii perfect convins că Soarele se mişca iar Pământul sta pe loc. septimal. încă un examen şi cititorul va deveni iniţiat al Marii Piramide. al VII-lea sector de marimea cea mai mare (adica a VII parte din cerc) apoi al 42-lea subsector (a 49-a parte din cerc). cea directă. a VI "suta" septimala nu e completa. în total. o unitate întreagă. Încă o pregătire. de la zero până la limita dinspre 343 a lui 286.

În capitolul 9 versetul 5..Carte misterioasa care trebuie cercetată. asezat tocmai unde este Marea Piramida. Semnificatia celui de al 5449-lea tol din planul Marii Piramide.. 19:19) vorbeşte în mod direct despre un monument. Vremea este aproape. Am descoperit atâtea formule în Biblie câte nu le poţi cuprinde. numărul de ordine al versetului cuprins între acoladele adaugate de noi. Astfel profetul Isaia (Is. De remarcat că valoarea numerică a textului biblic ebraic din Isaia 19:19-20 este 5449.150 nouă. expusă în primul nostru volum asupra Marii Piramide. dăm numai o mostră biblică ce ne conduce şi ea. acesta fiind dezlegarea misterului ascuns în 286. ca de altfel orice altă operă a LUI. la marginea desertului si care va sluji "ca marturie pentru Cel Vesnic" (Plansa 12). Ceea ce facem aici e doar începutul unei noi etape piramidologice. 86 Si va fi 421 domnia 55550 pe 100 umărul Său. după cerinţele stiinţei experimentale bazată numai pe numere. Primele două cuvinte fac parte din versetul 4. Platforma din vârful Marii Piarmide se afla la al 5449-lea strat de inci măsuraţi de la baza Piramidei. O PROFEŢIE UIMITOARE Până la demonstrarea pur ştiinţifică a lui 286. 86 un Fiu 702 a fost dat 1. Ele nu se socotesc printre cele 66 litere ale originalului reprodus dupa Biblia poliglota. Litera din marginea dreapta arata pe 5. citit de la dreapta spre stânga. Cuvântul subliniat din rândul 3 se citeste Pele. Isaia capitolul 9 versetul 5 "Căci 30 un Copil 44 S-a născut 44 nouă.579 . 366 Total 3. Cele şase trăsături de unire din text despart cuvintele. conceput după o matematică transcendentă nu poate fi atribuit întâmplării. prin alte mijloace mai uşor de înţeles la dezlegarea enigmei enigmelor din "Biblia de piatră". Punctele sunt vocalele ce n-au valoare numerică. după norma limbilor semite. Planul Bibliei. valoarea numerică a literelor ebraice dă consonante uluitoare cu numarul tainic al Piramidei.

Cine zice că fenomenele numerice din această profeţie ar fi o simplă sau ciudată "întâmplare". Nu se poate concepe ca atâtea coincidenţe să nu atragă oricui atenţia că aici e vorba de acelaşi mister numeric 111. numărul enigmaticei naşteri dă Numele din Vechiul şi Noul Testament ale CELUI MAI PRESUS DE FIRE.Si va fi chemat 317 Numele Lui. nu ne putem abţine ca în această carte să oferim ceea ce revelează data naşterii DOMNULUI ISUS. E cu atât mai de pret. Zecimalele 1022 au şi ele simbolisme. atunci când măsuram de la coridorul orizontal în jos (De comparat cu sensul retrograd sinistrogir). Menţionăm ca 21 e valoarea numerică a Numelui divin: "Eu Sunt" cu semnificaţia de "Existenţă absolută". Cifra 7 în loc de 6 îşi are la fel rostul ei.579 Total general 7. prin intervenţia sistemului septimal. după altă uzanţă. 111 Sfetnic 986 286x7 =2002 Dumnezeu. Transformată în altă măsură de 36 degete. 2) Cuvintele: "Şi va fi Numele Lui. au valoarea numerică 2002.. poartă în trei forme pe 286. Descoperirea de faţă am făcut-o recent.1022. calculând fie cu o singură latură a bazei. în loc de 900 ca finală.. o dublă interpretare: se divide de 36 ori cu 111.. adică cu numărul Numelui Transcendent dat profetic Copilului din ieslea Betleemului. 211 2862 Părinte. comportă. 13 (al) Vecie(i). e o distanţă de 3996 degete-ani.525 Report I 3.. din pricina omisiunii celorlalte. ca şi 286. Biblie. În planşa 11 (cercul divizat septimal) e traducerea "ad literam" a celor 21 de cuvinte ale versetului în dreptul cărora am trecut corespondentul lor numeric. deci de 10 ori 286. sunt destinate să-i dezarmeze pe cei sceptici.2422 arată în coţi şi degete zilele dintr-un an. Numărul acesta. Numele acestea au fost întotdeauna atribuite lui Mesia." inclusiv primele 4 Nume. Toate Numele la un loc dau totalul 2862. 31 Erou. când amintesc că. deci 286 x 7.. Cele 8 Nume profetice. marcând ziua naşterii Domnului. până la întretăierea a două soluri. Varianta aceasta este şi ea valabilă.104 = 111x64 = 888x8 O DATĂ REVELATOARE Din mulţimea numerelor care arată frapantele corespondenţe dintre piramidă. Aceeaşi distanţă de 101. valorile pe care se bazează au fost stabilite cu mult timp înainte de a se şti ce ascund ele.60473 metri cuprinde 1118. Palma fiind a 7-a parte din cot. încă netipărit. Ea vine direct în spijinul demonstraţiei esenţiale asupra traducerii factorului piramidic 286 cu 111 septimal. De la punctul zero al cronologiei piramidic-biblice. adica a 70-a milioana parte din raza polară a pământului.88 palme piramidice. se învederează iaraşi ca. în evenimentele care au sistat tipărirea prezentei cărţi. nu calculează literele finale cu valoare aparte. Se divide însă şi cu 666 de 6 ori. după cum 365. trebuie să i se adauge o unitate pe tărâmul careia trec fracţiunile. greu de explicat aici. Multe alte fenomene strict numerice tăinuite de acest punct extrem de important. Spicuim aici doar principalele aspecte care sunt dezvoltate în volumul în extenso asupra piramidei. Virgula nu schimbă sumele 111 şi 888 puse imediat una după alta în numărul de palme. 346 MISTER. care leagă venirile pe lume a lui Adam cel terestru şi a Celui ceresc. arătând astfel pe Adam cel decăzut. scris arhitectural şi în Biblie şi în structura simfonică a . 500 Pace (sau: al pacii 936 Total. căci unii ar pretinde că întrucât 286 are zecimale. partea II 3. istorie şi ştiinţa propriu zisă. deci încă odată Numele ÄMinune´ ! Cei 159 de coti din dreptul acestui punct al cronologiei figurată geometric exprimă gematric verbul grecesc gennan întrebuinţat de evanghelist când relatează împlinirea prorociei cu naşterea Mântuitorului lumii. numărul omniprezent în piramida ideală: 1) Primele două Nume dau suma 287. dă dovadă că este ori un interesat ori un inveterat spirit negativ. când socotim litera tadec la valoarea ei iniţială de 90. date Aceleiasi Persoane. fie cu perimetrul. majorând zecimala 1. 74 Domn. adică MISTER 111 = ISUS = 888. aceeaşi lungime dintre începutul celor două omeniri este de 111 yarzi. fiindcă satisface pe cei care.

Primul din cele 8 Nume mesianice "Pele" din aceasta celebră profeţie. adică Alfa. Fiecare din literele acestui Nume "Minunat" deschide orizonturi piramidice. tocmai a şaptea parte din valoarea numerică a primelor 5 versete de la începutul Evangheliei după Ioan! Aşadar. 14 Unghiul Lui Christos Din Marea Piramida Plansa 15 Unghiul lui Christos pe harta. Traducerea lui este multiplă: MISTER. Dacă îl citim de la stânga spre dreapta. Partea doua a versetului cercetat are valoarea numerică 3525. Plansa nr. cele 8 Nume se manifestă pe deplin (sensul numărului 7) în "Cuvântul" (Logos-ul filosofilor greci) Care este una cu Dumnezeu şi prin Care Cuvânt toate s-au creat. MINUNE. având în plus accentuat sensul de 1 şi de prioritate. aflam Numele: "Aleph". prima literă a alfabetelor sacre. cu aceeaşi valoare 111.Marii Piramide. Există nenumărate corespondenţe de felul acesta între Vechiul şi Noul Testament şi între amândouă şi numerele din Piramidă. latura de sus trecând exact prin Betleem . are valoarea numerică 111 (80+30+1) deci nrumărul 286 al Marii Piramide. TRANSCENDENT. etc. GREU DE DEZLEGAT.

Cartea întâi sibilină (în versurile 324-331) proroceşte despre Mesia astfel: ". Inspiratorul profeţiei vrând să demonstreze prin aceasta că pentru fiecare Nume mesianic din acel pasaj e rezervat câte un 888. În armonia sunetelor. La fel în concertul celor 8 Nume primul îşi amplifică importanţa prin aportul celorlalte 7.14). Numere perfect omogene ca 666 şi 888 au atras atenţia antichităţii. ce a dat naştere lui 1. care cântau prefacerile iminente ale lumii de atunci. căci 8 ca cifră şi unitate nu poate exista în sistemul septimal. Tot ce trece peste 7 e ca şi ce trece peste 10. Dar vreau să-ţi spun numărul întreg: opt unităţi. nu de 10 ca în numărătoarea profană. un rol al persoanei ce purta un nume cu aceste numere. ca încheiere a celor 7 trepte muzicale. Cel Minunat". Primul Nume mesianic concentrează într-unul sensurile celorlalte 7. 8:2231). în plus tot atâtea zeci şi opt sute. 2. 2:14). Isus este "Misterul Transcendent. Isus este Sfetnicul lui Dumnezeu: (Prov. 888 este transpunerea lui 111 în sfera divina.1. magii aşteptau perioada a opta: "pleroma" velniciei. Adunând ca numere literele din Numele grecesc IHCOYC (se citeste Iesus). gnosticul Valentin vorbea de ogdoada celor 8 eoni superiori. chintesenţa femininei culturi moderne. nu e altceva decât 1. . iată ce va revela Numele (Iesoys) oamenilor prieteni ai necredintei. a cărui consoana (s) se repetă. invers de ceea ce am văzut la 6. În mediul pagân erau mult răspândite cărţile sibiline. etc. Isus este Veşnicia (1 Ioan 5:20). precum în spectrul solar cele 7 culori sunt sintetizate în culoarea a opta: albul. Nr.1. Numele acesta multiform produce mereu încurcătură celor care nu-i caută dezlegarea în Isus Mesia. ea fiind ultimul cuvânt al armoniei divine. raza solară nerefractată prin nici o prismă.1. din 286. iar mithriastii de cele 8 ceruri. Atunci va veni la oameni Fiul marelui Dumnezeu. privit în notaţia septimală. Isus este Eroul de la Golgota: (Ioan 16:33). (în ebraică. e dovada că duminicii i se zice în carţile sacre "ziua întâi" sau "ziua a opta" dacă se urmăreşte sensul ei ce depăşeşte sabatul evreiesc. aşa că 8 septimal e ca 1 din sistemul zecimal. Tocmai aceasta e definiţia numărătorii din 7 în 7: să se oprească la grupe de 7. Acest fenomen numeric dovedeşte că Mesia nu poate fi altul decât Acela Care poartă un Nume a cărui valoare numerică e întreită repetare a numărului 8 al transcendenţei. îmbrăcat cu trup.8.6. Opt răspunde unui "ce" superior. cuvântul opt vine de la radicalul: ceea ce trece peste). care privesc fericirea sub "specie aeternitatis". Că nu facem jonglerie cu numerele. Isus este Domnul (1.NUMĂRUL NUMELUI ISUS Limba Vechiului Testament este ebraica cea sobra. cugetă bine la nemuritorul şi prea înaltul Fiu al lui Dumnezeu. Cor. Domnul Isus Christos Şi-a început Predica de pe munte cu cele 8 fericiri.. 3. omicron pe 70 şi i grec pe 400 (10+8+200+70+400+200=888). Oracolul sibilei din Cumae a fost citat de Virgiliu în Bucolica IV unde vesteşte naşterea Unui Copil care va readuce pe pământ epoca de aur. în duhul tău. sigma majuscul reprezenta pe 200.. la fel ca muritorii. la Unsul" (Christos în greceste). dar tu. faţă de perfecţiunea normală a lui 7. I era semnul aritmetic al numărului 10..1. 51:41 în original). Cât de simplă. Isus este "Pacea noastră": (Efes. Se numea "isopsefie" anumite calcule asupra numerelor. 6. ca să fie la unison cu sensul de transcendent ce aparţine numarului-8. "Octava summa perfectionis est". Nr. Numele Lui având 4 vocale. Isus este Părintele noii omeniri: (Rom 5:14-20). Isus este Dumnezeu însuşi (Ioan 1:1. înrudită cu egipteana. prima treaptă a gamei devine octavă. ca fiind o corespundere stabilită providential pentru a însemna un caracter oarecare. El va fi Părintele unei rase de oameni cereşti. 5.8. (Exemplu Galateni 4:25: leremia 25:26. Adăugirea unei unităţi la un număr consacrat (7+1=8) înseamna plenitudinea supraabundentă. 8. 7. Egalitatea numerică a două nume sau a unui nume propriu cu un epitet de aceeasi valoare numerică era socotită ca semn de identitate. obtinem totalul 888. litera e era cifra 8. (888).6. 4. 12:3) 8. cauzal şi sublim. Totalul numeric al întregului verset 5 din Isaia 9 e de 8 ori 888. Pitagoricienii se entuziasmau de armonia celor 8 sfere. însă cea a Noului Testament e maiestrită limba elină. cât de adâncă totuşi este ecuaţia divină: Cele 8 Nume = 8 x 888 = Isus! 1.

7. ca să ne împace cu Dumnezeu. sunt şi ele aranjate după anumite raporturi în care 3. insigna lui Mesia. după cum le menţionează un dictionar biblic). ca fiind zidită pentru Isus.1. Prin mişcarea neaparentă. armonia din creaţiune sau destinele omenirii de El aranjate.1. văzută numai de ochii spiritului. În greceşte.7. această TAINĂ a TAINELOR din templul cel mai enigmatic este ISUS CHRISTOS ! De altfel şi prin Apocalipsă (cuvânt ce însemnează revelaţie) ne-a fost descoperit indirect acelaşi număr piramidic. cuvintele "Mântuirea lui Dumnezeu" adică traducerea numelui ebraic Isus are valoare numerica 2861.După cum a îndeplinit totul. Care. Domnul Isus zice: "Pe cel care va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu si voi scrie pe el NUMELE MEU CEL NOU". tot aşa numai El va asigura pacea pe pământ. Numărul acesta citit însă inversat. Or în greceste unul din Numele Domnului este "Martorul". NUMĂRUL 111 PRIVIT CA UNIFICATOR Laturile bazei şi diagonalele Piramidei arată diverse epoci de timp. Păcătosul care primeşte iertare este îmbrăcat cu meritele Nevinovatului osândit în locul celor vinovati. 8 x 111=888 ce manifestă triumful Domnului Isus.111. "secretul initierilor ascunse". Isus este Mărturia necurmată că Dumnezeu există şi Se interesează cu drag de noi.1.14 joacă un rol important. deci echivalarea lui 286 plus zecimala. Ea este centrul de echilibru al balanţei universale. De la el pornesc toate dimensiunile. divina perfectiune. Meridianul armonic echivalează cu "starea omului după voia lui Dumnezeu". Acela spre Care ne îndreaptă toate simbolismele din Piramida. să-1 reconstruiască după modelul Celui Care este "Planul Armoniei divine". Isaia 19:19 arată că monumentul acesta are rostul de a sluji ca "mărturie pentru Cel Vesnic". Dovada şi structura Marii Piramide în care orice punct proclamă Numele Lui (Psalmul 29:9). dă precis înzecitul lui 286. iar înălţimea ei arată depărtarea spaţială dintre Soare şi Pământ. Coridoarele. expresie ce dă numai un aspect al unui termen juridic din originalul biblic. dincoace de piramida invizibilă. numărul 286 care le dă trup.1 cu zecimala pusă înainte. Omul ideal: ISUS. ca 1. APLICATII CU 286 SI 1. pe unde perioadele istoriei sacre se scurg ca într-o procesiune. În capitolul 3:12. toată construcţia este impregnată de 1. se poate spune că cealaltă profeţie de la Isaia 19:19 concordă şi cu această dedicaţie a Piramidei. Unificarea noţiunilor de spatiu-timp e rezervată totuşi punctului suprem de pe înălţimea ideală. .1. Toate punctele din Piramidă îşi determină poziţia după distanţa ce le separă de vârful dominant.1. ca şi în natură. ca 8. adica 286. (Atâtea Nume are El. menite să revoluţioneze viaţa cititorului. ca în notaţia septimală cu unităţile în cpăt. Numarul 286 simplu e si valoarea numerica a expresiei: Be Melhisedec = PENTRU REGELE DREPTĂŢII.1. Cu alte cuvinte.286. tradus aproximativ cu: dreptate.8. apare 286 ca 7. Pe de altă parte. valoarea numerică a Numelui Christos (= Mesia) este 1.1 mister. căci oamenii nu se pot înţelege între ei dacă le lipseşte pacea divină.682. supranatural.1.8. Nimeni nu ştie azi cum sună acest al 111-lea Nume al Mântuitorului. după raportul p. după ce S-a adus chiar pe Sine jertfă ca Mare Preot. refuzat şi celor care l-au căutat pe calea invocării spiritelor (Isaia 8:19 . Dan 2:27). Noul Melhisedec. cu valoarea numerică 1. numărul 8 fiind plinirea sublimizată. întrunite simetric într-un text restrâns sunt tot atâtea pietre fundamentale ce fac de nezguduit profeţia aceasta a carei cheie nu se poate potrivi decât lui "Isus Fiul lui David". "Misterul (111) lui Dumnezeu" din Apocalipsa 10:7 arată planul Său împlinit. fiind ca şi coborât în tot lungul verticalei până la centrul unde se întretaie diagonalele. Aceste principale aspecte ale numarului Piramidei. departat de platformă cu 286=1. Expresia: "Numele Meu cel nou" are valoarea numerică 1.1. toate acestea dirijate. Jertfa Mântuitorului e firul călăuzitor şi în Biblie şi în Marea Piramidă. Personajul biblic cu acest nume preînchipuind pe Mesia. va reveni ca Rege al Păcii şi al Dreptăţii. aşa fel că după manifestarea deplină a fiarei să se demonstreze prin contrast cât de plină de binecuvântari este cârmuirea Mielului. factorul numeric fără de care nu mai putem concepe planul admirabilei construcţii şi care a oprit în loc pe savanţi. Concluziile care se deduc imperios de aici şi din atâtea alte pasaje biblic-piramidice sunt formidabile.

pentru naţiuni şi pentru ins aparte. E tocmai metodica pentru cursul inferior din piramidologie. după cum ceva oglindit presupune existenţa unui lucru ce se reflectează. 343. Centrul sau vârful Piramidei în aceasta schemă a legilor planetare. avea totuşi titlul "pirmharu". Pe latini i-a uimit mai mult unitatea spre care tind toate din univers.. Cine este Minunatul Arhitect al lumilor? Cui e destinat acest armonios Cămin? Cosmos în greceste însemnează: podoabă. focul sacru al zeului lăuntric. PIRAMIDA CA SIMBOL AL ÎNVIERII Mântuitorul a zis: "Eu sunt ÎNVIEREA şi Viaţa". Din demonstraţiile asupra lui (prea lungi pentru acest articol) rezultă concluzii surprinzătoare. cele trei lumi interpenetrante. deci înviere. pentru a afla cu ajutorul ei pe celelalte ale exteriorului şi chiar să verifici cu ea multe din interior. sub împătritul lor aspect. Acolo se întâlnesc toate directiile vânturilor ce pornesc spre cele patru puncte cardinale. Se întelege că aici enunţ doar câteva care nu necesită explicaţii. schiţează aşadar roza duhurilor în care e transfigurată cununa de spini a Celui Răstignit. Marea Piramida prin similitudinea numelui şi prin forma ei. în mişcarea neaparentă. (în limbile biblice duh şi vânt sunt sinonime). ce joacă acelasi rol ca motivul într-o opera muzicală. căci centrul bazei e tot una cu încrucişarea diagonalelor sau apotemelor oblice. e de ajuns să ştii anumite raporturi proprii numai ei. ordine. Aşa numita "Carte a Morţilor". cele 3 violeturi ale proslăvirii dintre punctul de începere al numărătorii septimale şi 286. În limba egipteană "pirmus" înseamnă ieşire din pământ. numărul perfecţiunii în cele 3 sfere: 7. spre deosebire de pluralitatea celorlalte dimensiuni. nu-i altceva decât Soarele. Într-un cuvânt. În ea îşi dă mâna ştiinţa exactă a Occidentului cu mistica Orientului. Chiar pentru astronomii prozaici. Ca o ploaie de raze. ieşirea la lumină.. Ea este un vast sistem de proporţii care toate se reduc la baza ei de măsurătoare: raza orbitei solare în miniatură. acolo pe unde trece "planul armoniei divine" pe lângă "mormântul deschis".Deşi din punct de vedere geometric. Doar o singură dimensiune a Marii Piramide e necesară. se datorează substituirii şi simbolic răstignirii. Toate oblicităţile piramidice se înclină înspre ascensiunea directă. În Marea Piramidă lumea invizibilă este nedezlipită de exteriorul ei vizibil. presupune un sens de care este însufleţit. el este generatorul întregului tot piramidic. oglindindu-se în operele Sale. . Numai prosternaţi la picioarele tronului Majestăţii divine. va arde astfel necurmat Agni. Cuvântul învierea are în originalul Evangheliei valoarea numerică 777. apexul piramidei cosmice. soarele central se proiectează astfel pe sol. punctul acesta prezident nu are dimensiuni. cu ajutorul instrumentelor potrivite singurului mediu recunoscut de mintea lui. Ea e axa planului armoniei divine. i se potriveşte şi ei spusa Evangheliei: "Un singur lucru trebuieşte" (sau după original: "De la Unul este nevoie"). ne pătrundem de armonia planului trasat pentru astre şi atomi. dar care se scoală în nestricăciune". ca la obârşie când formau un singur glob înflăcărat. Dar extrema acestei raze este vârful Piramidei. redevenit feciorelnic. Cugetăorul de azi e încântat de splendoarea cosmică întruchipată în Marea Piramida. dar să nu-i vorbeşti despre Creatorul Care îl aşteaptă în sala tronului. Intelectualul modern trebuie eliberat din şubreda filosofie materialistă.(Planşele 16 si 17) Pentru a da de firul conducător al Marii Piramide. cartea egipteană prin excelenţă. Zenitul. Un corp ca al Piramidei lui Keops. Toate argumentările le sprijin cu realităţi acceptabile. aşa cum diagonalele ei prelungite unesc toate continentele în inima sa. cum afirmă apostolul Pavel. mărginite între două muchii coborâtoare. Marea Piramidă e în aşa fel alcatuită că nu poţi să te sustragi de la căutarea sensului ce-1 poartă numărul ei specific care înmănunchează principalele date astronomice asupra universului. e tot una dacă ei notează centrul eclipticei cu S (Soarele) sau cu P (Pamântul). Unul suprem. Aceasta unificare. Prin această inimă a cerului trece meridianul Dreptăţii veşnice. aşa de minunat zidit. din întunecimile mormântului la strălucita înviere a celor drepţi. indivizibil ca şi Divinitatea. Aflarea şi demonstrarea pe cale raţională a acestui sens convergent este obiectul studiilor mele piramidologice. e deci un hieroglif gigantic ce vorbeste despre răsărirea trupului "semănat în putrezire. dă la iveală dualitatea exprimată în suprafeţele laterale. ca într-o adorare. Cu laturile bazei formează fiecare triunghiul trinitar. ea fiind totul în Piramida. Doar Unitatea Celui Prea înalt poate sa ne pună de acord cu El din haosul în care ne zbatem. în afară de cele avute în comun cu orice alta piramidă. Înălţimea verticală e singura unitară. 49. Pe altarul vestalic al sufletului nostru. centrul bolţii cereşti spre care ţinteşte vârful. este culmea cerului.

robii cu vitele de jertfă.8. Soare. La sarbatoarea lui Osiris. cu împărţirea timpului adusă de ele. De sus. Din vremuri imemoriale. deci 2. fiecare triunghi al vreuneia din cele 80 piramide egiptene arată în preajma-i o necropolă regală. Osiris era uşoara desfigurare a făgăduinţei din Eden.Egiptul. se ştia că movila de forma piramidică e semnul unui mormânt. ca a unui bun suveran care poartă mereu grijă de supuşii lui credincioşi. precum de alte profeţii care circulau în străvechiul Orient. Acesti iţiatori ai chimiei poate nu prevedeau ce ne arată azi ştiinţa. se pomeneau şi morţii. nu trebuie să trecem uşurinţă peste această constatare. din cauza unor afinităţi care necesită prea multe explicaţii. Ginecologii afirmă că durata normala a vieţii omului în pântecele mamei este de 16 zile. scot în evidenţă frapantele asemănări dintre acest problematic începator al Ädinastiei divine´ din Egipt şi între Cel Care era prezis de Biblie. rudele celor din cavouri cu stâlpari. ca şi Numele dat de Isaia Domnului Isus. cât vezi cu ochii spre sud. deci numărul piramidic plus 1001 de un adânc simbolism. Deasupra Piramidei cenotaf (mormânt gol) al lui Osiris (privindu-i atent costumaţia vom remarca coloritul şi modelelele ca de pe costumele populare olteneşti cu alb. mai ales A. flori şi roade în mână. Tripla prezenţă a lui 286 în profeţia de la Isaia se justifică şi prin considerentul că în pasajul acesta mesianic e vorba de naşterea (286) "Copilului". Aceasta nu e decât una din multiplele corespondenţe stiinţific-filosofice dintre Osiris. Remarc doar în treacăt că sulful era numit de alchimisti Osiris. dăm pretutindeni de mistere şi mai mari decât cele dezlegate deja. NUMELE SECRET AL SOARELUI ASCUNS E dezvăluit acum prin numărul tainic al Piramidei. Era aşteptat de toate neamurile. înaintea fiecarei case se aprindea o lampă consacrată. albastru etc. descrescânde de la centru spre periferie. acest cimitir parcă învia: pretutindeni veşminte viu colorate. Prin durabilitatea ei. ca o nesfârşită primăvara ce alunga "puterile întunericului". ca în cadrul "centrului-soare" din atomul de sulf se rotesc pe prima orbită 2 elctroni-planete. când. ca un cadran pentru zei. Ai zice o mângâiere de Sus. Isus însuşi este de pe acum "Lumina lumii" lor. Istoricii. Doar în Exod şi-n "Cartea exodului spre Lumina" mai e revelată înfăţisare a "Numelui Său ce nu se poate spune". conform căreia urma să vina Răscumpărătorul omenirii decăzute. ca partizat în clase zecimale. Toate acestea converg spre Dumnezeu-omul: Isus .) am spus că strălucea soarele însuşi şi apoi luna. nicăieri ca în Piramida aceasta nu am găsit schiţat mai potrivit acest adevar central. pârga noului univers. primul teosof elevul gymnosofiştilor indieni. Egiptul e antidotul cel mai eficace contra otrăvii budiste şi contra falsităţii acestei teosofii al cărui ignorant sacrilegiu a confundat pe Christos cu Buda. (111) naşterea Lui supranaturala fiind profeţita anterior în capitolul 7:14. Acum. credincioşii ca preoţi-împăraţi nu au însă nevoie nici de astrele văzute. 286 şi Isus. scrie Merejkowski în Les mysteres d'Orient. Prelunga şi larga umbră a acestui deal artificial se miscă deodată cu soarele. când ştim că acest număr se poate traduce septimal cu 6. 8 pe cea următoare şi 6 pe ultima. Cel Care este "Misterul" întrupat poate singur dezvălui şi profundul mister al învierii. semnul ştiinţei şi luminii suprafireşti ce ne depăşeste pe noi sărmanii locuitori ai planetei. pe cel mai mare DA cu cel mai mare NU. roşu. În seara sărbătorii osirice. după superstiţiile egiptene. Marea Piramida simbolizeaza viaţa biruitoare lângă pustiul unde totul vorbeşte despre moarte. Moret. Învierea egipteană a cărnii e mai apropiată de învăţătura creştină decât nemurirea sufletului propovaduită de păgâni şi de noi. asupra jertfei benevole a Fiului Său care ne aduce viaţa veşnică? în afara de Biblie.6. şi că Apocalipsa îl numeşte "număr de om". Adevăratul Osiris "Cel de nenumit" era aratat în textele egiptene şi prin numele Mister. Cu ce mijloc mai familiar ni s-ar fi adresat Dumnezeu ca să ne spună ceva foarte de seamă asupra marii taine a vieţii şi a morţii. aşa cum 286 este în Piramida acel meta (după) al metafizicii. Expresia: "Soarele Dreptăţii" echinoctiale are în greceste valoarea numerica 1. El este Adam cel necăzut. Obârşia unei noi omeniri. Minune. dincolo de marginile universului-piramidă. din vârful ei. Împărăţia cărora aparţin "nu-i din lumea aceasta".6.287. n-a căutat metafizica nemuririi ci fizica învierii. La picioarele Piramidei lui Keops spre răsărit se desfaşoară privirii aleile marelui cimitir al dinastiei a IV-a. înţelegem de ce dincolo de ceea ce este cognoscibil. Toate erau dominate de Piramidă. Învăluind în mister şi răcoare rând pe rând cartiere întregi din acest oraş al morţilor. În templul spiritual şi veşnic. Acum când ştim că 286 e corespondentul cuvântului Mister.6. Confuzia aceasta a luat naştere odată cu Apollonius din Thyana. .

deduse prin geometria ce întrebuinţează infinitul în determinările sale. încât şi în sensul acesta I se potriveste numărul omului. căci se complineşte prelungind în sus muchiile zidite. îl umple Soarele la echinocţii.După cum piramida concretă a luat naştere din cea ideală. tot aşa Cel Veşnic îşi plămădi prin Duhul Sfânt un trup material. culmea perfecţiunii umane "Fiul Celui Prea înalt" întrupat în creaţiunea Sa. Aceasta intuire ne poartă cu gândul la Logosul divin pe Care începutul Evangheliei după Ioan îl prezintă ca Arhetip al creaţiunii. Putem spune că fenomenul acesta a fost ales să simbolizeze ocuparea tronului cu adevarat mondial de către Isus "împăratul împăraţilor". după modelul Căruia s-a zidit totul. Piramida invizibila a vârfului cuprinde în miniatură proporţiile piramidei întregite. CU . care caută să detroneze pe Mesia de la drepturile Lui eterne. lasă mână liberă pe scena dramei umane lucrării antichristice. devenind Om (666) în toata puterea cuvântului. Lipsa Lui. ACEASTA EPOPEE. prin ştirbirea ei pretutindeni cu 286 măsuri sacre. iată ce ne destăinuie numarul 286. ÄPIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI" Partea neterminată dinspre vârful Piramidei se vede doar cu ochii minţii. până la echinocţiul venirii Sale. Planşa nr. (286=666). 16 Piatra din vârful Marii Piramide generând Piramida ideala Plansa nr. Golul de 7. leitmotivul simfoniei piramidice. diminuându-Se de bună voie (factorul deficient). de la el în jos până la platformă.274 m = 186. mai corect e să spui că prelungirile ei în jos formează piramida invizibilă.1022 degete piramidale. 17 Vârful ideal are nesfârşite simbolisme.

abia după ce. a cărui înălţime echivalează prin mişcarea neaparenta cu 1. Vedem deci pretutindeni cifrele 2. "Stapânul piramidei". nici la figurat. etc. Zidarii neiniţiati întreabă în problemele lor masonice ce să facă cu o astfel de stâncă piramidală cu 8 muchii.) este mereu desconsiderată. nu ca azi doar Cheie de boltă a templului Său alcătuit numai din "pietre vii". Interpretarea de la 1 Corinteni 10:4 asupra adăpării în pustie este în directă legătură cu piatra unghiulară.8 exact de 8 x 286. oricum ai pune-o pe pământ. Mântuitorul a spus la Luca 20:17-19 că despre Sine vorbeste acest pasaj din psalmul 118 versetul 22 "Piatra pe care au lepădat-o cei ce clădeau a ajuns principala piatră unghiulară. Cuvântul "ceva minunat" contine în originalul ebraic radicalul Pele =111. care altfel rămâne ca şi decapitată. Blocul ce ar completa unghiurile vârfului nu poate fi asezat decât atunci când Piramida se considera terminată.6. Mai sunt multe alte apropieri de felul acesta în psalmul 118. schiţate sub formă de Piramidă. VA AVEA UN SUBLIM DEZNODĂMÂNT. cum e numit Arhetipul lui Osiris de către textele egiptene. Marele Arhitect al lumilor rezervă însă lui 111 cel mai de frunte rol. Nici unei alte clădiri decât Piramidei nu i se potriveşte descrierea acestei ciudate pietre. chiar în ziua când se împlinea ciclul astronomic-profetic de la Daniel 9:20-27. nici la propriu. Perimetrul vârfului este de 2288.8. totdeauna cu un vârf ascuţit în sus. demn de Acela pentru Care e destinat.6. a acestui "Chef de voüte". este chiar Atotţiitorul în mâna Căruia se află şi cheia cu care pătrunzi la tainele Lui. Cu aceasta strigare fu întâmpinat Mântuitorul la Florii. Prea le stă în cale şi se poticnesc de ea. ceea ce nu s-a întâmplat până acum. 18 Factorul de rectificare în dimensiunile vârfului lipsă din Marea Piramidă MENIREA SOCIAL POLITICĂ A LUI CHRISTOS ŢINE DE VIITOR "Piatra din capul unghiului" despre Care scriu apostolii (Efes. dacă se opreşte la 6.ORIZONTURI CE DEPĂŞESC PLANETA. CĂCI EROUL PRINCIPAL ESTE CEL VEŞNIC ÎN PERSOANĂ. Acum îşi dovedeşte puterea mai degrabă în aceştia care. ceea ce îl pune în directă legatură cu vârful Piramidei (286=111) precum şi cu Numele lui Mesia. ). Numărul 286 face din Piramidă un magnific palat.111 este valoarea numerică a cuvintelor: "Iar Stânca era Christosul". Abia la urmă constructorii simt lipsa Capului piramidei umane. mai ales de aceia care îşi bat mult capul să făurească ei destinele omenirii. = ţoli piramidici Plansa nr. . adică din credincioşi regeneraţi. Expresia din acelaşi verset: "Stânca spirituală ce îi urma" are valoare numerică 2686. spiritualiceste vorbind 666 va atinge nivelul formei ce trunchiază piramida. Abia când măsura răului va fi umplută. SCRISĂ ÎN DIMENSIUNILE CELUI MAI VECHI MONUMENT AL CIVILIZAŢIEI. se va vedea că Christos este Cel mai potrivit să fie Cap şi al piramidei sociale. întreita coroana a Piramidei. De la Cel Veşnic fu aceasta şi este ceva minunat în ochii noştri". deoarece 2.6 şi 111 în legatura cu Mesia.1.1.1. 1 Petru 2:2. de exemplu în versetul 25 ovaţiunea Osianna! care în greceste are valoarea numerică 1112. în zarva şantierului.

apoi prin intervenţia mişcării. cuvântul păcat înseamnă: Äabatere de la ţintă". Prin sine însuşi. datorită neînţelegerii perspectivei spirituale. umai prin studiu ne dăm seama că adevărata direcţie a rotirii diurne este de la Apus spre Răsărit. CONCEPŢII GREŞITE ASUPRA SENSULUI VIEŢII Nu-i destul să te trezeşti la o viaţă deasupra mulţimii. 53:2) pentru constructorii atei. când Mielul de la echinocţiul primei veniri îşi va lua în primire tronul dobândit prin biruinţa de pe Golgota. Concepţiile omului nerenăscut sunt de-a-ndoaselea decât cele divine asupra aceloraşi obiecte. Călcarea legilor naturii de toate sensurile atrage sancţiunile inflexibile. Un exemplu că gloata se înşală asupra adevăratelor valori e şi noţiunea de fericire. lunecând astfel pe "calea largă" spre "camera haotica" (666) de sub baza templului piramidic. fiul pierzarii". începe să iasă din neutralitatea sistemului zecimal. Spiritualitatea cea adevarată este însă dispreţuită de oamenii orbiti. cel mai clarificat în tainele noii epoci a "harului". ci are importanţă sensul acestei mişcări. deci la Antichrist "omul pacatului. de la care suntem abăţuti "ca nişte oi fără Păstor". Orice infracţiune a voii divine. El le va rezolva. Isus în toate e de-ajuns! Adevărata concepţie creştină. Doar Răscumpărătorul ne poate readuce în planul armoniei divine. Dovada că omenirea. "Nimeni nu poate sluji la doi stapâni". de la belşugul celor trecătoare. cu ştiinţă sau involuntar. "Nazarineanul" (valoarea numerică 1113) deţine unica soluţionare a problemelor ce frământa omenirea. Se poate un dar mai sublim? Lumea însă cerşeşte fericirea de la simţurile trupeşti. Sunt însă două direcţii de mişcare spirituală: pentru ori contra. chiar în martirul pentru cauza Lui. de Maia speculatiei budiste. Până când nu izbuteşte să iasă din sine (mai ales cu ajutorul numerelor. PRIMA ALTERNATIVA SE PETRECE AZI. ofensat). Din pricina aceasta sunt şi două spiritualităţi. sunt răsplătiţi actualmente cu "Împaratia Cerurilor". Tot aşa cel care respinge revelaţia Scripturii asupra lumii spirituale nici nu vrea să auda că "realitatea" în care se agită orbeşte este de fapt o răsturnare a veritabilelor valori. unde în toate Isus este "Factorul Suficienţii" absolute. Nu mai departe dovada subiectivismului provocat de simţurile noastre imperfecte. la nevoie. adica a graţierii ce nu mai poate fi prelungită. . 286 abia dacă spune ceva. categoric ca şi logica numerelor. analog cu factorul christic 286 ce contureaza piramida cea ideală. vieţuim şi suntem". numărul 286 nu-i nicidecum în acelaşi timp şi numărul lui Christ (111=888) şi totodată numărul lui Antihrist: 666. ci cu toată forţa Lui divină. cer Cui trebuie astfel de bunuri. o încleştare în lupta din care totdeauna reprezentantul lui Satan va ieşi învins. de la armonia cu Creatorul. nu exagerez când afirm. 888 din matematica transcendentă. E numai o ciocnire în acelasi punct a două direcţii contrarii. va ajunge Blocul terminal spre uimirea lumii întregi şi spre anihilarea celor care îl resping: "Oricine va cadea peste acea Piatră va fi zdrobit (împuns. nicidecum în mod speculativ neputincios. Exemplu e fostul fariseul Saul. departe de a fi învechită. cu toate că ea este roada Duhului Sfânt. acestea fiind imparţialitatea însăşi) cel care se pretinde pozitivist nu poate fi învins că în jurul Soarelui spiritual "ne mişcăm. Această falsă spiritualitate. până la echinocţiul de toamnă al Balanţei din zodiacul profetic piramidic. SPIRITUALITĂŢILE DE SENS CONTRAR Nici un alt număr de pe cercul divizat septimal nu e capabil ca 286 să redea şi pe Christ şi pe Antichrist. Cea "en vogue" fascinează cu etalarea lucrurilor minunate ale naturii nevăzute din care însă trage concluzii contra Creatorului ei şi contra voii Lui revelată în Biblie. duce la 666. va fi singura acceptabilă în viitor. că piramidei sociale îi lipseşte Vârful. El transformă chiar pe cel mai zelos prigonitor al lui Isus în martorul şi. devenit apostolul Pavel. ajung un templu spiritual. simţindu-se săraci în cele duhovnicesti. E o greşeală funestă.primindu-L ca Mântuitor şi Căpetenie a întregii lor fiinţe. (Luca 20:18). Cei nepăsători faţă de ordinea firii confundă la raspântia lui 286 pe Isus cu Satan şi astfel sunt pregătiţi să fie înşelaţi de Antichrist care se va da drept Mesia. dar prin numărătoarea sacră. produsă de sensul aparent. În limba greacă. Isus spune că cei care. ca şi pentru creştinii de formă. este de fapt o deviere (286=666) de la scopul vieţii. în genere. a apucat drumul cel greşit este şi suferinţa de tot felul. armonios proporţionat. Piatra indezirabila (Is. Aceasta e trista realitate a uzurpării facută de 666. dar pe acela peste care ea va cădea îl va spulbera". Dupa ce în cadrul exigentei reviste Neo-Europa am arătat destul de sumar cum numărul 286 reprezinta pe Mesia Isus.

autorul fiind complet absent cu inerentele lui comentarii. Misiunea Piramidei este să vorbească cugetului. stă de pază. SIMPLITATEA ACESTEI DESCOPERIRI PROVIDENŢIALE Aproape nu există templu care să nu fi avut un gardian arhitectural. sunt sigur că cifrele Piramidei pot convinge pe oricine a impus tăcere ideilor preconcepute de care aşa zisa ştiinta e plină. a făcut un plan ideal pentru fiecare din noi. astronomice şi istorice. căreia i-a fost adresată.Numai sub domnia Izbăvitorului vor fi "fericiti cei blânzi. Este ca şi când vii la cineva cu interese de ordin exterior. după ce a dezarmat mintea cea mai subtilă. a păstrat abia pentru "la urma vinul cel mai bun". Cuvântul lui Dumnezeu m-a biruit însă prin puterea lui intrinsecă. să învinuim oare numerele că ne duc la ea? Dacă nici pe calea cifrelor. Tot aşa repertorul de numere al Piramidei numai interpretat septimal ne grăieşte şi spiritual. Cifrul piramidic 286. ca dealtfel toate din Piramidă. Numai cine nu urmăreşte cu atenţie raţionamentele din aceste pagini n-ar şti ce are de ales. Şi una şi cealaltă sunt opera Aceluiaşi Spirit. Ca un leu îmblânzit. Aşa se face că El rămâne mereu acelaşi mare Necunoscut. Chiar lăsând doar numerele să vorbească. simplă ca figura geometrică a Piramidei. De aceea este continuu înlăturat în atâtea feluri. căci răstignirea Domnului unifică tainele din toate domeniile. Am amintit cum Scriptura este construită după numarul 7. cu semnătura omniprezentă a Celui mai presus de ceruri. Tatăl ceresc. ce ne pune la îndemână nesfârşite comori de cunoştinţă. nu ştim ce mijloc raţional mai rămâne de încercat de către cel ce are pretenţia că nu se convinge asupra Lui decât printr-o ireprosabilă demonstraţie. Enigma dezlegată a Piramidei e răspunsul divin la întrebarea chinuitoare a celor încurcaţi în labirintul cugetării moderne. ele fiind mai presus de orice discuţie tendenţioasă. adică formulele ei geometrice. un argint lamurit în cuptor de pământ si curăţat de 7 ori" (Ps. REVELAŢIA DIVINĂ E DREPTARUL Amănuntele de construcţie ale Piramidei. însuşindu-şi rara putere a blândeţii Mielului vin. După ce ne-am convins că Marea Piramidă este un templu. numai prin Mântuitorul. "Cuvintele Celui Vesnic sunt cuvinte pure. garante ale obiectivismului. Pe aceştia îi rog să ia cunoştinţă ca am fost un îndărătnic vrajmaş al revelaţiei sfinte. nu trebuie să-i căutam cerberul decât în sfinxul din apropierea ei. Nu trebuie să-i adaugi sau să-i scazi nimic. Astăzi se întâmplă invers: Cei care au reuşit să-si domine bruta înnăscută. Am fost unul dintre aceştia. Aplicaţiile biblice aduse în legatură cu dezlegarea enigmei piramidice dau pretext de suspectare unora. oamenii au păreri anapoda (etimologic: cu picioarele în sus). chestiunea că el concordă sau nu cu datele sigure ale ştiinţei trecând pe al doilea plan. Concluzia logicmatematică dedusă din premisele Piramidei aceasta fiind şi nu alta. care nu sunt decât plicul despecetluit în vremea aceasta a necredinţei. cu faţa lui umanizată. 12:6). îndeosebi între cei ce se numesc creştini. făcând din ea mai degrabă un instrument de propagandă anticreştină. De aceea umărul Lui se află pretutindeni în structura Piramidei. Cine n-a auzit de surâsul enigmatic al sfinxului? Ce ascunde tăcerea lui milenară care a fost martoră la perindarea imperiilor şi la întrebările arzătoare ale ştiinţei omeneşti? . de aceea mă simt obligat să împărtăşesc şi altora această veste bună a descoperirii. tocmai ei sunt expuşi să fie sfâşiati de lupii "veacului acesta rău". dar observi ca el îţi satisface cerinţe de care începuseşi să părăseşti nădejdea de a le realiza vreodată. până m-am decis să cercetez "Cartea cărţilor" după metodologia cerută oricarei discipline. simbolizând stăpânirea materiei de către spirit. căci ei vor moşteni pământul". fără interpunerea altor mijlocitori decât "El singur" (Faptele apostolilor 4:11-12). Mai ales asupra Pietrei principale a credinţei care este Isus şi nimic altceva. ea cuprinzând tot ce vrea Dumnezeu să spună. nu ne încredinţăm de Adevărul adevărurilor. îndreptat spre soare-răsare. redau clar planul reconstruirii unui suflet omenesc. în chip de nepătruns. prin corectitudinea ei în cele exterioare. Nu trebuie să contrarieze pe nimeni faptul că Cel Răstignit este unica dezlegare a tainei biblic-piramidice. Fie îngăduit Dragostei Care ne-a creat să ne vorbească şi prin acest limbaj al numerelor. Misterul care pe drept părea de nedezlegat (deoarece se apela doar la mijloacele obişnuite) nu putea fi descoperit decât "la timpul sau". în Egipt sfincşii îndeplineau acest rol. Aşa cum ne grăbim să credem soliile ei ştiinţifice sau profetice. exact şi armonios ca la Piramidă. Înapoia lui e tezaurul cu mistere al Piramidei. tot aşa de încrezători să citim însăşi epistola de piatră.

indiferent numele ei. este un putregai din mijlocul căreia răsari. Ce oare aş fi reuşit a da în vileag. În surâsul sfinxului e şi milă condescendenţă pentru frământările minţii. Desigur. Iată Evanghelia.1112=12345678. cum arată răscrucea piramidică din dreptul rastignirii Mântuitorului. dar fără ea totul rămânea trudă zadarnică. prin "străbaterea apelor pure ale vieţii".111.1112=123456789. adică "vestea buna". Taina Tainelor: ISUS. În loc de a ne părăsi în precipitarea spre neant. Fără să-ţi însuşeşti jertfa Mielului. De la El radiaza infinitele mistere. până atunci i se părea un nonsens să concentreze în acelaşi capăt şi ascuţişul şi orificiul. Când a apucat cu mâna vârful lancii. De vreme ce El pe Golgota a suferit pedeapsa pe care noi o meritam.104 (vezi totalul de 7.7654321 111. mult lăudat că a dezlegat cutare sau cutare mister." La fel a spus Iosif lui faraon: "Nu eu. pe câtă vreme răspunsul e aşa de simplu: Cel Care a creat universul a dezlegat pentru noi cea mai gravă problemă: a îndepărtării de El.1112=1234567." Interpretarile nu sunt oare ale lui Dumnezeu? "De ce vă uitaţi la noi?" au spus şi apostolii. Ca în mitul cu Oedip. "pare bună în ochii omului.111.104 referitor la textul din Isaia 9:5 ) Schema următoare arată şirurile de 1 la pătrat cum echivalează cu numerele ale căror cifre sunt în ordine crescândă şi apoi descrescândă. ca să se apere.4321 111. vracii. Într-o noapte de zbucium.111.888x8 = 7.321 = 1. cititorule. a constatat că aparatul nu funcţiona. că în vremuri de bejenie. E necesar să închei şi eu cu următoarele mărturisiri. 888. Ansamblul pare o piramidă trunchiată unde semnele egalităţii amintesc "planul armoniei divine". a ajuns la utilizarea invenţiei.111. Nu uita că Domnul Isus este "Calea. cel mântuit se socoteşte mort faţă de tot ce s-a osândit la cruce. dacă facem abstracţie de cifrele descrescânde: (2 reprezintă coeficientul la pătrat) 12=1 112=12. dobândind o fire nouă.789+ 987. a făcut totul să ne creeze din nou. "încât dacă este cineva în Christos devine o zidire nouă". cărturarii şi ghicitorii.111. după ce pusese la punct 99% din mecanismul ei. Numai admiţând felul neobişnuit (Iov 28:4) de a rezolva problema..321 11. ultimul având 17 cifre. Până când Acela Căruia îi dedic lucrarea va îngădui s-o dezvălui complet şi să aplic la toate dimensiunile Misterul piramidic-biblic. Starea noastră degradată şi fără leac. nu scapi de coborâşul spre iad. primit prin naşterea din nou.111.Piramida ne dezvăluie acest secret din locul prea sfânt.21 1.CURIOZITATI ARITMETICE Ce spun mult despre simetriile ascunse în 111 şi 888.456.654. Orice altă cale decât EL. ci Dumnezeu va da un răspuns.111.1112:=1234. am luat în grabă ce am avut mai la îndemână din cele vreo mie de pagini ale manuscrisului cu primul meu volum asupra Piramidei. înseamnă că juridic acela este achitat care se refugiaza sub beneficiul Jertfei ispăşitoare. intră în cele mai dinlăuntru ale fiinţei tale şi. Adevărul şi Viaţa".1112=123456.1 1112=123. În consecinţă. dar sfârşitul este pierzarea veşnică".654321 11. a visat că cineva căuta sa-1 străpungă cu o lance.11122= 12345. integrat în Cel ce este reala Piramidă ideală. că în tainitele Piramidei. Aşa de simplă era inspiraţia. întreabă-te dacă înaintezi în direcţia cea adevarătă spre biruinţă simbolizată prin "camera învierii" ori te prabusesti spre ceea ce închipuie "camera haotica" din monumentul cercetat aici. dar este un Dumnezeu în ceruri Care revelează secretele. în tăcerea izolării de tumultul lumesc. 123.110 Reamintim că 111 e numele Mister. nu poţi înţelege legea cea nouă săpată de Duhul Sfânt pe tablele inimii. a observat că acesta era găurit.. fără de care enigma lui 286 ar fi rămas neelucidată? Inventatorul maşinii de cusut. sfinxul vietii sfâşie pe oricine nu poate răspunde la parola prin care ai intrare în templul spiritual.54321 1. altoi din Isus. ANEXE .888. Profetul Daniel. Atragem atenţia că ele nu se obţin cu alte cifre şi că matematicienii care le-au descoperit nu cunoşteau semnificaţia numerelor 111 şi 888.87654321 . adica înviezi ca om nou. Atâta i-a fost de ajuns sa înţeleagă că trebuie să aşeze la vârful acului gaura prin care circula aţa. În expunerea de faţă. în cazul când îndelungatei mele trude în piramidologie i-ar fi lipsit tocmai acel 1% procent de inspiraţie. a raspuns: "Secretul pe care împăratul 1-a cerut nu pot să-1 arate împăratului întelepţii.

ca şi punctul iniţial de pe cercul divizat septimal. Unitatea nu apare în toate gamele acestea numerice decât odată. 888.8 98765x9+ 3= 987654x9+2= 9876543x9+1=888. . de jos în sus: 999. atât de limpezi. La piramida această-cifrată nu mai e nevoie să faci calcule ca sa notezi rezultatele. numerele descresc de la multiplicitatea exterioară spre unitatea centrală: 987654. Pe oblicitatea stânga. ca şi aşteptările celor care caută în Marea Piramidă legile naturii fizice şi spirituale şi le află cu o simplitate de necrezut. ceva mai regulată decât precedenta. arătând descendenţa sau ascensiunea de la 0 la 8.O piramidă de cifre. este aceasta: 0+8=8 9x9+7=88 98x9+6=888 987x9+5=888. exprimată simbolic prin 888.. ANEXE COMENTARIILE MELE (Lămăşanu Cezar) 1).. Vertical.. cifrele sunt din ce în ce mai necomplete.. Toate numerele din dreapta sunt formate exclusiv din cifra 8. Şirul vertical de 9 repetat de 8 ori parcă ar corespunde cu axa galeriilor..8 9876x9+4=888. cifrele se aliniaza rând pe rând în straturi. căreia trebuie să-i adaugi pe 286 ca sa atingă armonia meridianică. Progresiile vin aşa de natural.. Mai ales 9 formează un unghi cu laturile limitate numai de 9. 98765432x9+0 Planul armoniei corespunde aici cu cifrele de adunat. aratând că ecuatia de nesfârşit a universului este unificată în numărul Numelui Isus. în variate înfăţişăari. aşa de simetric. 777. Singura condiţie e să ştii cheia 286=888=ISUS. cu cât te apropii de colţurile bazei.. Orizontal. 666.. restul sub forma ei transcendentă (8) pe când toate celelalte cifre sunt bine reprezentate.

spune Ioan Ticleanu.Ostrea sau Novac din legendele româneşti. Acelaşi tip de poşte se găsesc şi în Egipt care se îndreaptă spre sud până în Sudan. zeii traiau sau intrau in legatura cu oamenii pe varful muntilor.Nicolae Densuşianu) 3).Nicolae Densuşianu) 2).Hr. dar obisnuit in limba egipteana. apoi pe cele drepte. inalt de 1900 de metri. divinitate suprema a egiptenilor. In conceptia popoarelor antice. nu exista practic nici o deosebire" explica Ioan Ticleanu. Prima dinastie de faraoni era compusă din oltenii care au migrat spre vest trecând Gibraltarul. "Serapus" este un cuvant inexistent in limba romana. fata de templul aflat in apropierea sa. apoi asa-numitele piramide strambe. piramida de pe Toaca ar putea avea o vechime de 10. Stramosii dacilor si chiar dacii insisi practicau. asa cum arata ea initial. Stanca Piatra Ciobanului se afla la Vest de Toaca. Mai mult. potrivit unor cercetatori. populând tot nordul Africii când Sahara era savană şi ajungând şi stabilindu-se pe Nil. Unghiul pantei de pe partea de Nord a varfului (mai ferita de eroziune decat celelalte) este de 52 de grade. Tot el a construit şi înşiruirea de pietre (poşte vizibilă şi azi în Basarabia pe valea Bâcului) pentru uşurarea orientării în pustiul stepelor de la nordul Mării Negre ± parte finală vestică a drumului mătăsii. la exact 90 de grade. inaltimea totala a acestei forme de relief fiind astazi de 107 metri. Este constructorul Brazdei lui Novac ce începe în Ungaria traversează Muntenia şi Basarabia şi se pierde undeva dincolo de Bug. raportul intre lungimea laturii si inaltime. Multe sunt pietrele si varfurile din Carpati care poarta nume cel putin ciudate: Omu. ce fertiliza cu aluviunile sale solul. Apoi. o religie in care Soarele ocupa un loc central.500 de ani i. Langa Toaca se afla varful Panaghia (un alt nume pentru Maica Domnului) si Piatra Ciobanului. Privind Ceahlaul dinspre Est. acesta. organizata in fiecare an pe 6 august in Ceahlau. situata la fel ca si mormantul lui Osiris. pornind din zona dunareana. întemeind Cartagina care la început s-a chemat Bârsa.olteanul nostru fiul al ÎMPĂRATULUI PELASG SATURN şi frate cu TAIFUN cu care s-a luptat pe teritoriul nostru în regiunea Olteniei şi Mehedinţiului pentru supremaţie şi introducerea agriculturii. pentru a ajunge in varf dimineata. Geometric. prezentata de Diodor. Exista elemente care duc la ipoteza ca piramidele egiptene isi au arhetipul in Ceahlau. sarbatorita de ortodocsi la aceeasi data. datorita caracterului sau inedit. acelasi ca si la faimoasa piramida a lui Keops. Daca Targul de fete de pe Muntele Gaina este mai cunoscut. are aceeasi valoare cu cea in care se incadreaza si piramida reconstituita pe Toaca. cat si in teren. Piramida lui Keops se inscrie perfect in reconstituirea piramidei de pe Toaca CEAHLĂU. Pe limita brazdei s-au împărţit pământurile noilor agricultori care până atunci erau majoritar ciobani şi vânători. cate o sarbatoare. cum o arata numeroase dovezi arheologice. Piramidele puteau reprezenta dorinta faraonilor de a fi cat mai aproape de zeul suprem RA. "Piramida lui Keops se inscrie perfect intr-o reconstituire a piramidei initiale de pe Toaca. Ioan Ticleanu a fost surprins de aspectul piramidal al virfului Toaca. Toate cele trei modele se regasesc pe Toaca. pe cand piramida lui Keops este datata 2. prin stereoscopie. Cercetarile facute atat pe harta topografica. Oamenii pleaca de cu noapte. care era cioban.000 de ani. s-a facut reconstituirea piramidei. folosit de arhitectii egipteni. In Muntii Vrancei exista chiar o zona numita Valea Serapusului. Sfinxul. Baza absolut patrata a trunchiului de piramida. Ziua Muntelui. a trecut in Creta si dupa 3000 de ani a ajuns in Egipt". iar fata similara a varfului Toaca se abate cu doar 13 grade de la aceeasi directie. intre credinta dacilor in viata de apoi. . Doar doi munti au. Ceahlaul a fost unul dintre muntii sfinti ai dacilor. continuat cu un varf piramidal tesit. "Am motive sa cred ca Ceahlaul este unul dintre muntii sfinti ai dacilor. Plecand de la acest unghi. Posibila interventie a omului este sustinuta si de faptul ca conglomeratele din care este format varful se pot ciopli mult mai usor decat granitul sau calcarul. Similitudinile cu piramida lui Keops sunt tulburatoare: constructia egipteana are una din fete aproape perpendiculara pe directia Nord. OSIRIS .numele zeului (identic la egipteni) si ZA . in mod natural. Aceasta credinta ne-ar putea fi transmisa pana astazi prin cuvantul "raza": RA . Toate invaziile barbare au ocolit Ceahlaul. Egiptenii au construit mai intai piramida in trepte. de pe soseaua ce margineste lacul de acumulare de la Bicaz. are o semnificatie ce se pierde in negura timpurilor si nu poate fi confundata cu "Schimbarea la fata". (Dacia preistorică . (Dacia preistorică .OSIRIS-OSTREA-NOVAC . zeul soarelui. Modelul piramidei ar fi putut circula similar cu motivul spiralei de pe obiectele de ceramica. in Romania. conduc la concluzia ca varful Toaca a fost modelat in forma de piramida. toate trei asezate pe aceeasi axa. cu latura de 296 de metri. prezentata de Herodot si cea a egiptenilor antici.zeu. Este aproape imposibil ca doua creste sa se intersecteze. cand rasare soarele. varful este constituit la partea inferioara dintr-un trunchi de piramida.

nici cetatea dacica de la Piatra Neamt. Prelungirea pe sub el pană la intersecţia cu orizontala et. sau poate ne-au ajutat altii sa ne resemnam. Poate ne vom explica aceasta lipsa de incredere in noi insine dupa ce vom explica cum am trecut de la faimoasa cultura Cucuteni. Stim prea putin despre trecutul nostru. oricat de indrazneata ar parea. care apara intrarea pe valea spre muntele sfant si nici faptul ca toate invaziile pe teritoriul vechii Dacii au ocolit Ceahlaul. Apropierea aceasta s-a deplasat lent. grecii spuneau despre hiperboreeni ca merg pe nori. la bordeiele sapate in pamant. precum ciobanul din Miorita. imaginea unui om care merge in diminetile cu neguri dese si albe pe platoul de pe Ceahlau este cea a unui calator pe nori".grecii noştri" de la Cozia.000 a.guverna lumea. cu case mari cu etaj si ferestre. ajungând la 2 ianuarie. 56) şi al lui Deucalion (Apollodor. Este posibil ca pe munte sa fi existat o comunitate de sacerdoti. ca argumente in favoarea statutului special al Ceahlaului.000 de ani (printre cele mai vechi din Europa). Pe de alta parte. semne. între care tabernacolul lui Moise egal cu cenatofagul gol din Keops. fix 500 Vn(radical din pi) = 886. Scrierea hieratică aminteşte grecilor ce au uitat despre pelasgi iar românilor cine erau etruscii. Piramidologii au descoperit numeroase .coincidenţe" stranii. mai înainte de a fi faraon. masoară vertical. n-ar mai fi corespuns cu înclinarea coridorului după Vn(radical din pi). Dacă 0 initial ar fi fost plasat altundeva. pană la baza piramidei. evenimentele apar logice.Faraonul . Misterioşii scribi de la Argeş duc în lume hieroglifele. El. dimineata aveau exact aceeasi priveliste. O repetare a poveştii cu grebla. H. Un alt argument al acestei alegeri a punctului zero cronologic este că prelungirea ipotetică a tavanului scund ascendent. ci .. fara argumente la fel de puternice ca si cele care o sprijina. 1.226 incii. 4). Acel an e marcat de apropierea maximă a Pământului de Soare (perigeu) sau mai exact a Soarelui de Pământ (periheliu). Punctul zero al istoriei piramidice e plasat la echinocţiul toamnei din anul 4. .altfel de neînţeles . paralela cu prelungirea crestei . de la intersectarea cu orizontala crestei acestuia. care puteau fi obiecte de cult. "noi nu vom putea face niciodata ca ei". "noi nu avem ce au ei". şi istoria poate intra cu faţa sus printre ştiinţe.. iar numele sau era MIRON. judecă drept câte au fost să fie şi prevede ce va fi. limba adamică reocupându-şi locul ce-l merită. care creează codul grec. Egiptul . tocmai în ziua da echinocţiul toamnei. Traind in aceste asezari. construite la inaltimi cuprinse intre 1300 si 1800 de metri. Scuturate de praful minciunii. În Keops nu e vorba doar de cronologie. care. Ioan Ticleanu cauta indicii. reproduce acest prag. format de cel de al 50-lea strat de blocuri.. la verticala zero. in fata sortii implacabile. ca orice ipoteza. acolo unde se intersectează planul feţei laterale nordice cu prelungirea ipotetică a tavanului scund ascendent. unde nu grecii din josul peninsulei crează cultura. Desi in sinea noastra suntem mandri ca suntem romani si ca traim in acest spatiu. după care s-au stabilit şi stilizat gradele cercului. marele Keops (Huffu). Nu neglijeaza. Miturile despre cele două potopuri din timpul lui Ogyges (Herodot. Romanul zice "noi nu vom ajunge niciodata ca ei". marturii in sprijinul ipotezei sale care. VIII. cea a Soarelui rasarind de dupa piramida de pe Toaca. cum spune o inscripţie. Ori.. Cronologia oblică (o incie = un an tropic) sfârşeşte la prag. Înaintea ei.Ceahlaul este inconjurat de asezari. ca sa ne grabim a contrazice o astfel de ipoteza. ramane in domeniul incert al posibilitatilor. "S-au descoperit margele. perfecţionat de o castă Istriano Cozia. 50 schimbă scara la o incia = 30 de zile din lună şi anul abstract de fix 360 zile. 2) arată primordialitatea spaţiulul dobrogean.pragului vremii". pana la confirmarea stiintifica.se dovedeşte a fi centrul religios de unde Marele Preot al întregii antichitati . fusese episcop de Tomis. desi era usor de trecut.. vechi de 10. ne-am resemnat.

Zona Valcea a fost capitala mondială a acestui fenomen astronomic. În opinia dumnealui. ce dă direcţia principală a fenomenului astral. După deplasările obositoare până aici. continuându-se prin Tomis (Constanţa). . un superb areal montan de pe Valea Oltului El sustine ca a descoperit acolo. m-am simţit extraordinar de bine imediat ce am intrat în templu. urcă pieptiş o pantă pietroasă de 75-80 de grade. Templul se afla dincolo de Mânăstirea Cozia. pe creastă. terminată pe creastă. porneşte din Retezat. prin adevaratul Nazaret (Stânişoara). M-am refăcut pe loc! Câţiva alpinişti de treabă au amenajat puncte de sprijin pe versant şi eclipsa din 11 august a putut fi urmărita perfect de aici. la o cascadă de vreo 25 metri înălţime. de pe cupola templului. De curând. profesorul piteştean Tudor Diaconu a vizitat Lotrişorul. După câţiva kilometri. de numeroşi turişti români şi străini".500 ani. Urmează coborârea în tunelul prin care apa se prăvăleşte în cascadă. Prin stânga ei. în zona vâlceană.O linie imaginară. adevarata capitală a geto-dacilor ".. se ajunge pe un drum forestier.Profesorul piteştean Tudor Diaconu susţine ca Iisus s-a născut la Stânişoara In această vară atenţia întregii lumi a fost îndreptată asupra ultimei eclipse totale de Soare a mileniului. acest templu a fost reactivat de o forma de energie necunoscută. Profesorul Diaconu este convins că în acest templu s-a întâmplat ceva extraordinar. în preajma eclipsei. ÄTemplul are cristale Gama care acţionează la nivel mental de la 14 la 24 cicluri pe secundă. Cercetările pe care le face de peste 35 ani l-au condus pe profesorul Diaconu la o concluzie uluitoare: există o legatură clară între templu şi faptul că aici a fost o zona de maximă vizibilitate a eclipsei. pe partea dreaptă a Oltului. trece prin zona Troiei (Templul Gama de la Lotrişor). un templu care datează de circa 7. .

) La templul Gama. de lângă Cozia.Profesorul piteştean susţine că unele fragmente din Apocalipsa se referă la acest templu: ÄTemeliile zidului cetăţii sunt împodobite cu tot felul de pietre scumpe. Astfel spus. iar cealaltă cu chipul Sfântului Nicolae. Nu e un secret că preoţii îşi alocă nume cereşti.. De aici toată confuzia. Noul Ierusalim. Dubletele create pentru a ascunde adevărul i-au indus în eroare pe istorici. pe drept cuvânt. . a patra de smarald (. Toate enigmele s-au creat prin numerologia sacră. temelia este de smarald. Întâia piatră de temelie este de jasp. se arată clar că este vorba despre Mânăstirea Stânişoara. această zonă poate fi numită.. a doua de safir. Decodificând cuvântul Bethleem. În apropierea ei sunt două peşteri: una cu chipul lui Iisus. Aceste mărturii există şi pot fi văzute la Stânişoara şi la Templul Gama. a treia de halcedon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful