Norma juridica- regula generala si obligatory de conduita al carui scop este acela de a asigura ordinea sociala , regula ce poate

fi adusa la indeplinire pe cale statala, in caz de nevoie prin constrangere. Raportul juridic- este o relatie ideological, individualizata reglementata de norma de drept, aparata de stat si caracterizata prin existenta drepturilor si a obligatiilor. Capacitatea juridica generala e atitudinea de a participa ca titular de drepturi si obligatii juridice in principiu in toate raporturile juridice, fara ca legea sa conditioneze aceasta participare de indeplinire a unor calitati. Capacitatea juridical speciala-posibilitatea recunoscuta de lege de a participa ca subiect de drept in raporturile in care trebuie indeplinite anumite conditii Continutul raportului juridic-e format din totalitatea drepturilor si obligatiilor subiectilor intr-un raport juridic determinat, drepturi si obligatiiprevazute de norma juridica. Dreptul subiectiv- poate fi considerat fie o facultate de a face ceva fie ca o pretentie ca altul sa indeplineasca ceva in virtutea unei obligatii Obligatia juridica-masura dreptului subiectiv ce obliga subiectul sa indestuleze dreptul subiectiv Drept absolut- este opozabil tuturor trebuie respectat de toti subiectii participanti la un raport juridic Drept relativ- se caracterizeaza –subiectul obligat este determinat sau nominalizat in cadrul raportului juridic Dreptul afaceriilor-subramura adreptului care incrimineaza si sanctioneaza in principal pe de o parte faptele indreptate impotriva ordinii economico-financiare, sociale, si cu privire la calitatea vietii iar pe de alta parte infractiunile contra proprietatii si a increderii publice atunci cand autorul actioneaza in cadrul unei societati comericiale ori in interesul acesteia. Actul de comert (juridic)- un act care realizeaza o interpunere in circulatia marfurilor efectuata cu intentia de a obtine anumite beneficiisau profit Faptele de comert-codul comercial definste acte de comert, actiuni pe care le clasifica drept fapte de comert. Comerciantul- sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesie obisnuita Capitalul social-valoarea totala a aportului asociatilor Patrimoniu – totalitatea drepturilor si obligatilor cu valoare economica ce apartin societatii Fondul de comert- totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale pe care un comerciant le efectueaza desfasurarii unui activ economic sau comercial in scopul atragerii clientului si implicit obtinerii de profit Restructurarea- fuziune si divizare Fuziunea e operatiunea prin care se realizeaza o concentrare a SC are 2 forme:absorbitia si contopirea; Divizarea e operatiunea prin care se realizeaza impartirea unei SC sau Despinderea unei parti dintr -o SC. Lichidarea – consta intr-un ansamblu de operatiuni comerciale care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii, incasarea creantelor, transformarea bunurilor SC in bani, plata datoriilor cat si impartirea activului intre asociati. Insolventa- repr acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile (ajuse la scadenta) Dizolvarea - acţiune în dizolvarea judiciară a societăţii comerciale ca sancţiune, mijloc procedural prin care orice persoană interesată sau Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate solicita instanţei judecătoreşti competente (tribunalului), în cazurile prevăzute de lege, dizolvarea societăţii. Acţiunea reprezintă un caz de dizolvare judiciară a unei societăţi comerciale, ce intervine ca o măsură sancţionatorie contra societăţilor neoperaţionale; Reorganizare judiciară - procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Procedura de r. presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de r. Insolvența este prezumată -ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a platit datoria sa faţă de creditor; prezumția este relativă; Iinsolventa este iminenta- atunci când se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

Faliment.confruntarea dintre ag.mecanismul firmelor offshore consta in stabilirea corporatiilor prin intermediul carora sunt derulate afaceri cu alte entitati domiciliate in alte tari. economici cu activitati similare sau asemanatoare exercitata in domeniile deschise pietei pt castigarea clientului in scopul rentabilizarii propriei intreprinderi Concurenta neloiala –savarsirea in docmeniile deschise competitiei economice a unor fapte contrare legii sau uzantelor cinstite ale activitatii comerciale.se întelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului în vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului. Paradisuri fiscale. Scopul acestora este evitarea impozitarii Concurenta. fiind urmata de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. in scopul cooptarii clientelei unor rivali de pe piata competitiva de a obtine un beneficiu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful