DECLARAŢIA Consiliului de Reformare a Partidului Liberal

Ţinând, cont de evoluţia evenimentelor de ultimă oră pe scena politică din Republica Moldova cauzate de criza politică, conştientizând pericolul întreruperii vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova, luând în consideraţie opţiunile alegătorilor şi a^membrilor Partidului Liberal ce ţin de realizarea interesului naţional prin integrarea în UE, urmărind promovarea şi menţinerea unui climat constructiv într-o guvernare de coaliţie democrată şi europeană, fiind îngrijoraţi de pericolul revenirii comuniştilor la guvernare si de schimbarea vectorului politicii externe, pledând pentru democratizarea internă a tuturor structurilor Partidului Liberal şi conştientizând responsabilitatea care revine Partidului Liberal în faţa cetăţenilor şi a electoratului său, membrii Consiliului de Reformare a Partidului Liberal declară: 1. Considerăm prioritar, în impasul creat, menţinerea neabătută a cursului european în concordanţă cu programul asumat prin revenirea la masa de negocieri a foştilor parteneri de coaliţie în condiţiile păstrării unităţii partidului. 2. Pledăm pentru menţinerea Partidului Liberal în actul guvernării, fapt care nu înseamnă o complicitate cu fenomenele corupţionale, justiţie selectivă, trafic de influenţă, subjugarea politică a instituţiilor statului, şi alte derapaje pe marginea cărora trebuie să-şi spună cuvântul ferm justiţia. 3. Exprimăm regretul în legătură cu atacurile declanşate împotriva mass-media şi chemăm totodată liderii partidelor politice şi factorii responsabili ai instituţiilor de stat să înceteze presiunile asupra presei, iar ziariştii şi proprietarii trusturilor mediatice să se conducă exclusiv de normele şi principiile deontologice, menţinând un climat credibil şi sănătos al unei prese cu adevărat libere şi pluraliste. 4. Optăm pentru înnoirea şi democratizarea activităţii interne a Partidului Liberal, realizată pe criterii de: _ - comunicare eficientă şi colegială în baza pluralismului de opinii într-un cadru de etică şi corectitudine reciprocă; - atragerea şi promovarea resurselor umane valoroase în bază de meritocraţie şi competiţie sănătoasă; - renunţarea la autoritarism şi promovarea unei democraţii reale a procesului decizional. 5. Considerăm oportună convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Liberal pentru demararea democratizării vieţii interne a partidului şi promovarea în fruntea Partidului Liberal al lui Dorin Chirtoacă şi altor noi lideri, astfel răspunzând aşteptărilor alegătorilor şi membrilor Partidului Liberal.

Apreciem meritele şi experienţa politică a domnului Mihai Ghimpu, unul din liderii marcanţi a mişcării de eliberare naţională. Totodată, luând în considerare evoluţia evenimentelor politice din Republica Moldova şi aşteptările faţă de Partidul Liberal ca partid reformator, proeuropean şi ataşat profund valorilor naţionale, considerăm că este momentul potrivit ca rolul principal în conducerea Partidului Liberal să revină lui Dorin Chirtoacă, exponentul schimbării şi înnoirii clasei politice din Republica Moldova. 6. Ne exprimăm solidaritatea şi încrederea în echipa parlamentară şi guvernamentală a Partidului Liberal, şi contăm pe solidaritatea şi coeziunea tuturor membrilor Partidului Liberal pentru consolidarea şi democratizarea cât mai eficientă şi mai grabnică a tuturor ~ structurilor sale teritoriale şi din diasporă. Prin cele declarate asigurăm cetăţenii Republicii Moldova, că Partidul Liberal este un partid responsabil şi conştient de rolul pe care-1 are în promovarea şi realizarea dezideratului naţional major de integrare europeană şi soluţionarea constructivă a crizei politice din Republica Moldova. ,,-1 y

Huut^L

^ u

(/> ce № Vt'c/mc

$

ŞtţjL/1

Seiû/'v
(7

га1 РсиШсЛ f h i ^ o ù ^ fi* ß oJ^ofiït/ci^^/ , . п rut / fi-и? пУ-е ^Fd-ie^-l р Л л л г ё О ' P L A u ' j . ^ Â J M ; ' Pi ţtfa&L fl

^Qj/gJ&Cb^ .

t

SiL/cXe-? PIC

^/^•éu-f ~ f
Р о А ч ЛЛ

Г'/-

^

t

/ ^ g
У

/ '

/

а / "

J ^Mvt^iJ

P:\i0 j I L 1

Рм

^ I fi &<ri /fi/ / а

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful