COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET " BUCUREŞTI

COLOCVIILE HARETIANA Alternative şi atitudini educaţionale
- februarie 2013 Ediţie jubiliară, a XX-a, închinată centenarului inaugurării aşezământului şcolar "Spiru Haret"

INVITAŢIE – PROGRAM

inteligenţa. măcar cât de mică. oneşti. trebuie să fie regula vieţii voastre ". la edificiul întăririi si gloriei ei. A muri pentru dânsa. a pune o piatră.Îndemnul lui Spiru Haret pentru urmaşi " Fiţi harnici. devotaţi binelui public. -1- . mai presus de toate iubiţi-vă sfânta patrie. a închina binelui ei munca.

c.114 din 9 septembrie 1919 prin care M. 12 (1956-1963). In anii de după 1989. Liceul "Spiru Haret" (1 septembrie 1919-28 ianuarie 1948) a cărui inaugurare este decretată prin Inaltul Decret-Lege publicat în Monitorul Oficial nr. Şcoala Medie „Spiru Haret“ (19641965). Liceul „Spiru Haret“ (1965-1968). trecând prin Gimnaziul "Spiru Haret" (1 aprilie 1016-31 august 1919). cu o istorie. profesorul doctor Ştefan V. Şcoala Medie Mixtă de 11 ani Nr. Liceul Teoretic de Băieţi Nr. Reînnodând vechi tradiţii. Nanul. 12 (1954-1956). asociind pragmatism şi valori. de 90 de ani şi pagini ce poartă semnătura unor absolvenţi de imens renume : -2- . anul 2013 marchează centenarul fiinţării sale şi 90 de ani de la apariţia primului număr al revistei şcolii.100 de ani în lumina lui Spiru Haret Pentru liceul nostru. Regele Ferdinand „Binevoieşte să aprobe transformarea acelui gimnaziu în liceu pe ziua 1 Septembrie a. revendică transformarea claselor cursului inferior liceal din centrul oraşului Bucureşti într-un gimnaziu „neatârnat“ de liceul „metropolă“ („Matei Basarab“). 8 (28 ianuarie-31 octombrie 1948). Şcoala Medie de 10 ani Nr. evoluţia societăţii şi a ideologiilor dominante. 9 (1949-1952). Colegiul Naţional „Spiru Haret“ continuă editarea revistei "Vlăstarul". Liceul Teoretic de Băieţi Nr. această instituţie şcolară a urmat.“. "Vlăstarul". în forma ei de organizare şi funcţionare ca şi în corpul de valori transmise. e-adevarat întreruptă. recuperarea şi perpetuarea prestigiului acestui înalt loc de instrucţie şi educaţie a fost preocuparea tuturor celor care au avut şi au conştiinţa faptului că acest lucru este posibil doar printr-un angajament militant în sensul nobil al termenului. Liceul de Cultură Generală „Spiru Haret“ (1968-1972). Şcoala Medie Nr. Liceul de Fete Nr. De la Divizionarele din perioada 6 decembrie 1913-31 martie 1916 al căror coordonator. 2 (1948-1949). Liceul industrial „Spiru Haret“ şi până la Liceul Teoretic „Spiru Haret“ (1990) a cărui denumire este schimbată în Colegiul Naţional „Spiru Haret“ printr-o hotărâre a ministrului Educaţiei Naţionale la data de 15 februarie 2000. 9 Băieţi (1952-1954).S.

părintele învăţământului românesc modern. trebuie să se îngrijeasca nu numai a cultiva spiritul. "Vlăstarul". Nicolae. ceea ce se numeşte educaţiunea tinerimei”. aşa cum ilustrul nostru înaintaş îl preconiza la începutul veacului trecut într-o viziune de-o uimitoare şi incontestabilă actualitate: „…învăţământul. ca să fie desăvârşit. responsabilitate socială şi dăruire sufletească – triadă rară ce naşte astăzi o nostalgie amară. Nicolae Steinhardt. data comemorării Sfântului Spiridon. dar a cultiva şi inima. în fine. manifestările desfăşurate în această zi de sărbătoare dau prilejul dascălilor şi elevilor liceului nostru să dezbată pe marginea unor subiecte ştiinţifice sau culturale. a face. George). Constantin Noica. Dinu Pillat. remarcabilă prin competenţă şi pasiune profesională. iar începând cu 15 februarie 1994 Colocviile "Haretiana – Alternative şi atitudini educaţionale". fraţii Moisil. Petru Creţia şi mulţi alţii. De-a lungul timpului. Fără a avea pretenţia unor veritabile colocvii. haina pe care o îmbracă liceul în această zi este una de sărbătoare. Ioan. sărbătoare a minţii şi talentelor. în spiritul unui învăţământ modern. una din marile personalităţi ale neamului nostru. (Grigore. Directorul Colegiului Naţional "Spiru Haret" -3- . înavuţindu-l cu cunoştinţe multe. readuce sărbătoarea liceului. să organizeze mici evenimente artistice sau sportive. Oricare i-ar fi croiul. la data de 12 decembrie. să premieze participanţi la ateliere de creaţie sau diverse alte concursuri. Constantin. Ateneul "Spiru Haret" în anii '80. aceste manifestări s-au desfăşurat sub diverse forme cu diverse titulaturi : Serbările "Spiru Haret" în anii 1913-1948.fraţii Ciorănescu. să lanseze un număr nou din revista liceului. şi reînvie manifestările omagiale din 15 februarie dedicate aniversării naşterii lui Spiru Haret. Profesor Alexandru Constantinescu. a forma caracterul. Alexandru Elian. Ziua Absolventului. Ioan.

România viitoare nu se prezintă sub figura unui războinic cu coiful pe cap şi cu mâna înarmată." In ochii minţii mele. propagând limba şi cultura românească.4- . ci sub aceea a geniului păcii şi al luminii. inteligenţa şi geniul propriu naţional." .

a X-a G. a X-a F. Charles Baudelaire. a XI-a A. critic şi istoric literar Participă: elevi ai claselor a IX-a A. Arthur Rimbaud.quiz concurs şi prezentare PowerPoint -  Scrisoarea lui Spiru Haret către urmaşi  Dialog intercultural – momente sinestezice Nichita Stănescu. Mihăilescu.ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE  Spiru Haret – "Omul şcolii" . Rainer Maria Rilke  Lansarea noului număr al revistei " Vlăstarul "  Confluenţe spirituale: literatură – muzică – arte plastice Ipostaze ale modernismului . a XII-a D. a X-a A. a X-a B.30 -5- .Avangardismul Invitat: Domnul Dan C. a XII-a G Profesori coordonatori: membrii catedrelor de limba română şi limbi străine Sala Noica. William Shakespeare. a IX-a E. a XI-a F. orele 11.

-6- . Peste tot se impune a se face aplicaţiuni şi a se dezbrăca învăţământul cât mai mult posibil de caracterul abstract şi pur teoretic”.„…. profesorii să nu facă apel la memoria şcolarilor decât atunci când raţionamentul nu-i poate ţine locul.

fizică.ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE „SPIRA. profil ştiinţific Profesori coordonatori : membrii catedrelor de matematică.30 -7- .30-10.LA SPIRU”  Quiz Spiru Haret  Concurs interdisciplinar de Ştiinţe Aplicate chestionar cu întrebări din domeniile Matematică Fizică Chimie Biologie Participă echipe de elevi din clasele a IXa şi a X-a.. biologie Sala Noica – orele 08. chimie..

copilul trebuie să fie cuprins într-o atmosferă de moralitate. ci şi educaţiunea tinerimii şi aceasta a doua parte este mai importantă şi mai greu de realizat. decât cea dintâi. totul n-ar fi decât vorbe care zboară.„Scopul învăţământului nu este numai instrucţiunea. Altfel.” „Negreşit – o instrucţiune solidă şi variată este indispensabilă unui om în îndeplinirea îndatoririlor sale către sine.Cât traieşte.” -8- . însă ea nu este de ajuns pentru a satisface trebuinţele vieţii complete […].

00 -9- .ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE Educaţiunea integrală .30-11. Invitat: Dl profesor. Adrian Pascu Participă: elevii claselor a IX-a H.şcoala trebuie să dea nu numai instrucţie. a X-a H.profesor Codruţa Missbach şi elevii claselor a X-a B. mai tată? " Experiment . a X-a D Sala Noica – orele 17. fost director al liceului. ci şi educaţie morală şi fizică. a XI-a D.30 Lansare de carte " De ce ne certăm noi. a XII-a H Profesori coordonatori: membrii catedrelor de istorie şi stiinţe sociale Sala Noica – orele 10.

10 - . . în 1897. Dezideratul era ca şcolile de arte frumoase şi de muzică să pregătească maeştri pentru şcolile secundare şi speciale. trei comisii din care făceau parte toţi bărbaţii cunoscători ai artelor şi s-au elaborat trei proiecte de legi: unul pentru şcolile de arte frumoase.Spiru Haret formează. al doilea pentru şcolile de muzică şi declamaţie şi cel deal treilea pentru teatre.

susţinut de echipa reprezentativă a colegiului.00 . educaţie plastică şi educaţie fizică şi sport Sala de sport – orele 10.ARIILE CURRICULARE ARTE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT " Rezonanţe SpirArt-istice şi sportive "  Contribuţia lui Spiru Haret la dezvoltarea învăţământului artistic şi sportiv  Atelier de creaţie plastică .11 - .colaj colectiv  Concert al trupei Colegiului Naţional "Spiru Haret"  Meci demonstrativ de baschet. Profesori coordonatori: membrii catedrelor de educaţie muzicală.

se cuvine să-i deschidem ochii şi să-i îndreptăm privirile spre acele ramuri de activitate. care trebuie să facă tinerimea a cunoaşte mediul şi timpul în care trăieşte.” .12 - . ce ocupă un loc aşa de mare în viaţa noastră.„De vreme ce liceul este o şcoală de instrucţiune generală.

orele : 13.prezentarea machetei liceului  Concurs cu tema: Spiru Haret – personalitate marcantă a învăţământului românesc Participă: elevi ai claselor aV-a. a X-a D.00-14.00 .13 - . orele : 15.ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII e .Spiru Haret@CNSHB  filme şi prezentări în format electronic despre personalitatea lui Spiru Haret şi despre Colegiul Naţional “Spiru Haret”  expoziţie de postere cu tema: e . a VI-a. a XI-a B Profesori coordonatori: membrii catedrelor de informatică şi educaţie tehnologică Laboratoarele de informatică 3 si 4.Spiru Haret@CNSHB  “Spiru de ieri şi de astăzi”. a VIII-a.00-16. a X-a B. a IX-a E. a VII-a. a IX-a B.00 Sala 13.

matematică. profesor istorie. biologie.B. Sala Noica. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. profesor universitar. Domnul Victor Stoica. Bucureşti Domnul Dan C. limba franceză. Teatrul Naţional "I. Director "Tribuna învăţământului" Domnul Neculai Onţanu.B. Rectorul Universităţii Bucureşti Domnul Remus Pricopie. I.M. fizică.S.M. Avem noi astăzi dorinţa şi voinţa de a cuceri moştenirea lui Spiru Haret? Cu participarea invitaţilor de onoare : Domnul Mircea Dumitru. matematică. fost profesor de limba franceză la CNSH Domnul Mircea Gheordunescu.M. fost director al CNSH Domnul Marcel Petrişor. I. Doamna Maria Bujan. actor.S. Primarul sectorului 2 Domnul Constantin Trăistaru. Inspector de specialitate. decan al Facultătii de Pediatrie Doamna Felicia Cora.00 . absolvent din 1974. absolvent din 1974. ISMB Doamna Liliana Maria Toderiuc. Inspector general adjunct. Inspector general. absolventă din 1974. Inspectoratul sectorului 2 Doamna Alina Emilia Ionescu.B. Inspector de specialitate. Inspectoratul sectorului 2 Doamna Ioana Ariniş.B. profesor de istorie.S. profesor universitar.Dezbatere Malraux spunea în 1936 că "moştenirea nu se transmite ci se cucereşte". Inspector de specialitate. L. Inspector resurse umane. critic şi istoric literar Doamna Monica Pillat Săulescu. Domnul Ovidiu Şontea.S. Ministrul Educaţiei Naţionale Domnul Constantin Schifirneţ.14 - .M. fost profesor de limba română Doamna Norocica Cojescu. Inspector coordonator. Domnul Gabriel Vrânceanu. orele 13. Domnul Mihai Manea.S. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.B. Doamna Clementina Anghel.B. Mihăilescu.M. Domnul Cristinel Păun. manager Spital ”Victor Gomoiu” Domnul Gheorghe Safer. profesor universitar. Inspector resurse umane. fost profesor de fizică Domnul Ion Moldoveanu.S. scriitor. I. Inspector general adjunct.M. I. Inspector. Inspector de specialitate. ISMB Domnul Florian Ionel Lixandru. om de afaceri Domnul Sorin Ivan.M. director Şcoala Centrală Doamna Doina Popescu. arhitect Domnul Liviu Volf. Inspector de specialitate. istorie. implementarea descentralizării instituţionale. I. I. I. profesor universitar. ISMB Doamna Alexandrina Peter.S.B.M. limba engleză. Caragiale" Domnul Adrian Pascu. Inspector de specialitate. I.B. fiica lui Dinu Pillat Domnul Marin Moraru.S. absolventă din 1974.

Absolvenţi celebri ai colegiului Grigore Moisil (1906-1973 Dinu Pillat (1921-1975) Mircea Eliade (1907-1986) Constantin Noica (1909-1987) Nicolae Steinhardt (1912-1989) Petru Creţia (1927-1997) Alexandru Paleologu (1919-2005) Andrei Pleşu (1948 .15 - .) .

16 - . cu sprijinul domnului director Alexandru Constantinescu şi al doamnei directoare adjuncte Petronia Dumitrescu .Programul a fost întocmit de doamnele profesoare Mihaela Zoicaş şi Ana Durac.

Projet pour la Fontaine de Narcisse (1910-1913) Paris. stilizată pentru una din pieţele Bucureştiului." Haret fusese un izvor de apă vie pentru ţărănimea şi luminătorii ei – învăţătorii.Centre Georges Pompidou . cu apă pentru călătorii însetaţi. Musée National d'Art Moderne . O fântână reală. Şi am scris pe ea " Fântâna lui Haret ". M-am gândit să fac o fântână arhaică. Constantin Brâncuşi Constantin Brancuşi .

nr.” Ioan Alexandru. îţi mărturisesc. care admite toate.„De multe ori în convorbiri cu unii şi cu alţii mi-am exprimat părerea că avem un singur om politic cu totul superior. conştiinţa lui de datorie. care dispreţuia zeflemeaua. . că el era singurul om în faţa căruia mă simţeam umilit. Viaţa Românească. care nu confunda şiretenia cu inteligenţa.1/1913 . [Spiru Haret] Da. curăţenia sufletului lui evlavios şi uriaşa lui putere de muncă. Mă umilea măsura lui. pe el.singurul om pentru care realitatea sufletească era mai de preţ decât realitatea materială. singurul suflet de apostol. cât în însufleţirea lui […].Brătescu-Voinesti. era singurul om care nu glumea cu anumite lucruri. În vremea noastră de americanism şi de scepticism. pe care pusese complet stăpânire marea şi fără de preţ credinţă că mântuirea neamului nostru nu stă în îmbogăţirea lui.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.