You are on page 1of 5

IES JOSEP PLA

DEPARTAMENT DE MÚSICA

COGNOM / NOM:

DATA:

EL JAZZ A L’ABAST Després de llegir la presentació sobre el jazz i la seva evolució i de realitzar les activitats JClic sobre el jazz respon les següents preguntes: 1. Quins són els elements africans que heretarà el jazz?

2. Quins són els antecedents del jazz? Defineix els diferents estils que porten a l’aparició del jazz? *

*

*

*

*

1

IES JOSEP PLA

DEPARTAMENT DE MÚSICA

COGNOM / NOM:

DATA:

3. Relaciona els següents músics amb aquests estils musicals (Ragtime, Blues, Gospel): Mahalia Jackson: Bessie Smith: Scott Joplin: 4. Explica l’estructura d’un blues clàssic i fes el seu musicograma:

5. Quins són els instruments més habituals del blues?

6. Quins instruments formen una instruments rítmics dels melòdics: RÍTMICS MELÒDICS

big

band?

Distingeix

els

7. Quins instruments formaran part habitualment jazz?

d’un combo de

8. Defineix: * Jam sesion?

2

IES JOSEP PLA

DEPARTAMENT DE MÚSICA

COGNOM / NOM:

DATA:

* Swing:

* Improvisació:

* Chorus:

* Estàndard:

* Break:

* Riff:

* Sordina:

9. Situa els següents estils de jazz a la dècada corresponent: Cool, New Orleans, Jazz modal, Hardbop, Postbop,Jazz actual, Jazz Fusion, Swing, Bebop, Free jazz, Bossanova. 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

3

IES JOSEP PLA

DEPARTAMENT DE MÚSICA

COGNOM / NOM:

DATA:

10. Defineix els estils ordenats cronològicament i escriu al costat els músics corresponents: Ella Fitgerald, Miles Davis, Duke Ellington, Cannonball Adderley, Sarah Vaughan, John Coltrane, Dizzie Gillespie, Chet Baker, Louis Armstrong, Clifford Brown, Gil Evans, King Oliver, Ornette Coleman, Bill Evans, Count Basie, Charlie Parker, Glen Miller, Art Blackey, Wynton Marsalis, Billie Holliday

4

IES JOSEP PLA

DEPARTAMENT DE MÚSICA

COGNOM / NOM:

DATA:

11.Quin és el músic de jazz més important de Catalunya? Quins altres músics i/o grups de jazz coneixes?

12.Digues tres pel·lícules relacionades amb el jazz:

13. Digues el nom de dos músics nordamericans de música clàssica contemporània que s’han apropat a la sonoritat del jazz?

5