ÎNDRUMAR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ENGLEZE

PREFAŢĂ

1

Prezentul îndrumar tratează punctele esenţiale ale gramaticii limbii engleze, fiind un ghid, un manual indispensabil celor care-şi propun să studieze limba engleză. În acelaşi timp, este important de precizat că nu este decât un ajutor în pregătirea dumneavoastră pentru învăţarea limbii engleze.

2

A B R E VI E R I

Vb. S Aux. P.T. Wh. P.P. ’ll e.g. obj. N. D. Ac. G.

= verb; = subiect; = auxiliar; = Past Tense; = where (unde); who ( cine); = forma a treia a verbului de conjugat; = will; shall; = exemplu; = obiect; = Nominativ; = Dativ; = Acuzativ; = Genitiv;

3

.. a) b) c) d) e) Definiţie. b) Întrebuinţare. a) b) c) d) Definiţie. Sensul lexical al verbelor. Sistemul de timpuri al limbii engleze...interogativă... Vocabular............ Nr...24-26. PREZENTUL SIMPLU. 3. .... 4.. Funcţia sintactică a verbelor..SUBSTANTIVUL……………………………......... 4 .. ...PREZENTUL CONTINUU.. a) b) c) d) e) Definiţie... substantivelor . TIMPUL……………………………………………19....9 -10... 5..11.Substantive colective..VERBUL……………………………………….. 2. Vocabular.......18....CUPRINS GRAMATICĂ 1...20-23....Substantive unice....... Întrebuinţare. Clasificare.... Genul substantivelor. a) Formare.. a) b) c) Definiţie... .negativă. ... Forma: ...afirmativă. Vocabular...... Analiza timpului. Diferenţe de sens determinate de schimbarea numărului ..Substantive individuale........

Vocabular . b)Întrebuinţare. TIMPUL TRECUT CONTINUU …………………………. Alcătuire .TIMP – MAI MULT CA PERFECTUL CONTINUU………………55-59 . IMPERATIVUL…………………………………………. 7. Vocabular . a) b) c) Definiţie. Persoana I plural.c) Cazuri particulare (verbe care folosite la timpul Prezent Continuu au alt înţeles) . c) Întrebuinţare.41-44.MAI MULT CA PERFECTUL……………………53-54. TIMPUL PREZENT PERFECT……………………………45-47.TIMPUL PREZENT PERFECT CONTINUU……………48-52 . 12. Întrebuiţare .35-36. 5 . d) Traducerea Timpului Trecut Simplu. a) Formare. 9. Vocabular. d) Exerciţii. Exerciţii.întrebuinţare. b) Formă. 6. TIMP . Întrebuinţare. a) b) Persoana a II –a singular. 8. RECAPITULARE……………………………………27-34. c) Exerciţii.întrebuinţare. 10. a) b) c) d) Formă. a) b) c) d) Definiţie .. 11. a) Definiţie. Întrebuinţare .TIMPUL TRECUT SIMPLU………………………………37-40.

a) b) c) d) e)

Definiţie ; Întrebuinţare ; For/Since/Ago ; Exerciţii; Vocabular ;

13.VERBELE MODALE……………………………………60-69;
a) b) c) d)

Formare; Verbele modale( must- to have to,can- to be able to, may, need, will, would, shall, ought to); Vocabular; Exerciţii;

14. VIITORUL SIMPLU ………………………………………70-72;
a) b) c)

Definiţie; Formă; Întrebuinţare;

15. VIITORUL CONTINUU……………………………………73-76;
a) b)

Întrebuinţare; Vocabular;

16. DIATEZA PASIVĂ ŞI ACTIVĂ……………………………77-81; Alcătuire; Reguli; c) Exerciţii; d) Vocabular;
a) b)

17.ARTICOLUL…………………………………………………82-92;
a) b) c) d) e) d)

Definiţie; Formă; Poziţie; Exerciţii; Vocabular, Exerciţii;

18.PERSOANA ŞI NUMĂRUL ……………………………………93; d) Definiţie; 19.ADJECTIVUL……………………………………………94-109;
6

a) b)

Definiţie; Adjectivul nehotărât; - Definiţie; - Formă; - Întrebuinţare; Exerciţii; Vocabular; Comparativul; Vocabular; Superlativul ;

c) d) e) f) g)

20. NUMERALUL…………………………………………….110-118; Definiţie; Numeralul cardinal: - Forma numeralului cardinal; - Întrebuinţare; c) Numeralul ordinal : - Definiţie; - Formă; - Întrebuinţare; d)Numeralul multiplicativ; e) Numeralul adverbial; f) Exerciţii;
a) b)

21. PRONUMELE…………………………………………………119-123;
a) b) c) d) e)

Definiţie; Pronumele personal; Pronumele reflexiv; Pronume posesiv; Pronume interogativ;

22. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ „IF”………………………124-125; 23.CORECTAREA EXERCIŢIILOR………………………………126-135; 24. LEXIC……………………………………………………………..136-147; 25. ANEXE……………………………………………………………140-159 26. VERBELE NEREGULATE – TABEL…………………………..159-164

7

G R A M A T I C Ă

8

5.verbele cu sens lexical plin sunt predicative. adică pot forma singure 9 . d) Funcţia sintactică a verbelor: . verbe cu particulă adverbială: put on. În clasa verbelor cu sens lexical redus intră verbele copulative. put off. Din punct de vedere al structurii morfologice. verbele auxiliare şi verbele modale. b) Clasificare Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al sensului lexical al funcţiei. procese sau stări.  îndeplineşte funcţia sintactică de predicat. 3. verbe simple : stay. verbele pot fi clasificate în: 1. listen to. 2. verbe cu prepoziţie obligatorie: wait for.VERBUL – THE VERB a) Definiţie: Verbul este partea de vorbire care :  exprimă acţiuni. b) verbe cu sens lexical redus. verbe compuse: spotlight. 4. mod. c) Sensul lexical al verbelor Verbele în limba engleză se împart în: a) verbe cu sens lexical plin. numite de obicei verbe noţionale.  are categorii gramaticale de persoană şi număr comune cu alte părţi de vorbire şi categoriile specifice de timp. aspect şi diateză. rest. care sunt folosite mai mult cu funcţii gramaticale. locuţiuni verbale: take care off. put away.

• posibilitate: It might rain tomorrow. remain.be/ have/shall-should. must. may-might. a continua. verbe auxilaire . to grow = a creşte. Trebuie să te întorci înainte de căderea nopţii. to be = a fi. a învârti. a da impresia. get. eg. 10 . Pare obosit. to become = a deveni. shall/should /will /would. can-could. ought to. may/ might. . have to. seem.do). to remain = a rămîne. Verbele cu sens lexical redus se împart în: a. verbe copulative – be şi appear.: He seems tired. grow. will-would. to stay = a sta. to get = a obţine.a dobândi. to look = a privi. c. nume predictiv) pentru a deveni predicate. become.to stay etc. au nevoie de o complinire (verb noţional.verbe modale sau semiauxiliare – can/could.predicatul unei propoziţii. look. etc – verbe care arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ: • necesitate: You must return before nightfall.verbele cu sens lexical redus sunt nepredicative. turn. S-ar putea să plouă mâine. to turn = a întoarce. b.a sta. to seem = a părea.

femeie.: book ( carte) cap (şapcă) books (cărţi). noţiuni abstracte). el este o parte de vorbire principală (alături de verb). El are un înţeles „deplin” sau „de sine stătător”).SUBSTANTIVUL -THE NOUN a) Definiţie Substantivul denumeşte obiecte ( fiinţe. forma de plural a substantivelor individuale diferă de cea a singularului: . • children – copii.cele mai multe substantive individuale fac pluralul în –s : eg. împreună cu un determinant. Substantivul are număr: • a child – copil. Din punct de vedere morfologic. lucruri. Cu foarte puţine excepţii. the boy – băiatul. gen: • • man – bărbat. SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE – INDIVIDUAL NOUNS o Substantivele individuale au atât număr de singular cât şi număr plural. caps (şepci). caz: • • b)Numărul substantivelor – Number of Nouns 1. woman. 11 . the boy’s – al băiatului.

wharf(chei) roofs (acoperişuri). badge(semn.-oes: eg. .substantivele terminate în –o precedat de o consoană primesc –es.substantivele în –y precedat de o consoană formează pluralul prin transformarea lui-y în –i şi adăugarea terminaţiei –es.x sau –zz fac pluralul în –es: eg. Excepţie fac câteva substantive de origine italiană: eg. . mouth(gură) mouths(guri).substantivele în –f şi –fe primesc terminaţia –(e)s cu transformarea lui –f în –v: eg. wharf (chei).roof (acoperiş) .handkerchief(batistă) . wolves(lupi).: piano(pian) 12 .: fly( muscă) city(oraş) flies (muşte). . bushes (tufe). cities(oraşe). handkerchiefs(batiste).potatoes(cartofi). . . rose(trandafir) roses (trandafiri).: tomato(roşie) potato(cartof) . eg./wharves. însemn) badges(semne).: peach (piersică) bush(tufă) glass(pahar) box(cutie) peaches(piersici). glasses(pahare). lives(vieţi). boxes(cutii). Excepţii .tomatoes( roşii)..: leaf( frunză) wolf(lup) life(viaţă) leaves (frunze).lock(zăvor) locks(zăvoare).substantivele în –ch-sh-(s)s.

men. !!!!Atunci când un substantiv compus este exprimat în scris prin două sau mai multe cuvinte (legate sau nu prin liniuţă de unire) cuvântul (substantivul) de bază . 13 .teeth.bărbat) woman (femeie) goose (găscă) mouse (şoarece) tooth (dinte) ox (bou) die (zar) foot (picior) . . cameramen.. Substantivele compuse exprimate în scris printr-un singur cuvânt formează pluralul în conformitate cu regulile generale: eg.: schoolboy(şcolar) cameraman(fotograf) schoolboys. . pluralul se formează prin adăugarea unui. . Dacă prima parte a unui substantiv compus este exprimat prin cuvintele man sau woman.geese. .: forget-me -not (nu mă uita) . primeşte semnul pluralului: eg.: brother-in-law (cumnat) passer-by(trecător) brothers-in –law.servants.oxen.pianos(piane). .dice. .forget-me-nots. . ambele substantive componente primesc semnul pluralului: eg. passers-by.s la ultimul cuvânt: eg. cel care are sensul cel mai general.mice. Pluralele neregulate (păstrate din engleza veche):          child (copil) man (om.: man-servant men.women.feet. Dacă nici unul din elementele componente ale unui substantiv compus nu este substantiv.children. .

binoculars . ochelari.scissors compas (a pair(s)of compasses-un compas. nu pot fi pluralizate.pantaloni de călătorie.riding breeches .trousers . 14 .the sun .O varietate a substantivelor individuale o constituie aşa. foarfece. un costum de .compasses . b)unele denumiri de articole vestimentare: . Substantivele individual-defective se acordă cu verbul la plural. -haine (a suit of clothes. două compasuri.glasses . în consecinţă . Ele nu au decât o formă de plural. binoclu (three pair(s) of binoculars. În această categorie sunt cuprinse: a) unele denumiri de instrumente şi unelte: .numitele substantive individuale-defective – DEFECTIVE INDIVIDUAL NOUNS. pământul. : a pair of a suit of o pereche. luna.clothes . .pantaloni. 2. SUBSTANTIVE UNICE - UNIQUE NOUNS Substantivele unice nu sunt privite ca făcând parte dintr-o clasă de obiecte şi.the moon soarele. dar se pot număra prin asociere cu un „numerativ”: eg. nici generalizate: .the earth .un costum de haine).

. care nu au decât formă de singular şi nu se pot număra: sugar steel maize chicken water zahăr.: .etc. sudul.familie. porumb. extinderea. Sunt unice substantivele nume de materie.- the north the south the east the west nature paradise hell - nordul. pui. apă. 15 . estul. Unele substantive se pot folosi la şi la plural.echipaj.public.guvern. fie pentru a se sublinia cantitatea. . varietăţi de oţel. aceasta reiese din folosirea verbului la plural : crew family government team mankind public . vestul. . Formal.waters ape. oţel. vorbitorul accentuând nu noţiunea respectivă în întregul ei .salts săruri. natura. fie pentru a indica varietăţi: . . 3)SUBSTANTIVE COLECTIVE COLECTIVE NOUNS Substantivele colective propriu-zise.steel oţeluri. exclusiv oameni). deşi au formă de singular. iadul. carne de pui. ci elementele omogene alcătuitoare (fiinţe. . .omenire.snows zăpezi. paradisul. exprimă ideea de plural. .echipă.

cavalerie. . Substantivele pluralităţii (Nouns of Multitude) Substantivele pluralităţii sunt tot substantive colective.audience . . fie ca substantive ale pluralităţii: fish truot deer sheep head pair . însă se deosebesc de cele propriu-zise prin aceea că se folosesc cu verbul şi determinanţii exclusiv la plural: people folk horse cattle . Substantivele individuale ale pluralităţii( Individual Nouns of Multitude) – pot fi folosite fie ca substantive individuale.oaie. .people .peşte. 16 .cap. .căprioară. perechi.vite.: there were many people there – era multă lume acolo. .pereche. . eg.oameni. peşti. public. ..oameni. eg. capete (de vite).cerbi).oi. căprioare(cerb . lume. lume..popor.: the crew were on the deck – echipajul era pe punte. numai forma de plural al verbului îl transformă într-un substantiv colectiv. . păstrăvi. spectatori. ->……….audienţă.păstrăv. .

) – apartament (într-un bloc). oglinzi. plural advice . material . colour. glasses.locuinţă( cu chirie ash – scrum. nuanţă.stofe. number – numere. morals –morale. confort. barometre. 17 . condiţii favorabile. informaţii. apartment(amer. moravuri. compasses – compas. oglindă. facilities. clothes. aparatură. datini/vamă.versuri. number-număr.culoare. materiale /haine. povaţă. cloth.varietăţi de sticlă. telescop. colours – culoare. moral.sfat. ashes – cenuşă. facilitate. moralitate/moral. glass – sticlă. facility – uşurinţă. apartments –(Anglia). echipament. telescoape. customs-obiceiuri. busole. pahar.4) DIFERENŢE DE SENS DETERMINATE DE SCHIMBAREA NUMĂRULUI (Differences in Meaning Determined by Change of Number) ! Există substantive din limba engleză care îşi schimbă sensul în funcţie de numărul gramatical. compass – busolă. taxe vamale. datină. ochelari. drapel.morală(a unei povestiri). binoclu. custom – obicei.stofă. singular lunară). barometru.înlesniri . înlesniri. steag. pahare. nuanţe . advices – ştiri.

uncle – unchi. animale mari sau importante: . în consecinţă. . princess. substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite: 18 .girl . în consecinţă.c) GENUL SUBSTANTIVELOR .Gender of Nouns Ca şi în limba română. aunt – mătuşă.  Sunt de genul neutru (Neuter Gender) şi în consecinţă. Formal.girl-friend .  Sunt de genul feminin (Feminine Gender) şi. se înlocuiesc prin pronumele personal he.prinţesă. substantive care denumesc fiinţe de sex masculin: persoane. prince – prinţ.woman . substantivele de genul feminin se deosebesc de cele masculine : a) prin folosirea unor cuvinte diferite : sister – soră. corabie). she-wolf (lupoaică). substantive care denumesc fiinţe de sex feminin: persoane. actor –actor. Tot de genul feminin sunt şi substantivele: ship (vas.fată. animale mari sau importante: .Train (tren) şi plane (avion) sunt adesea tratate ca feminine. se înlocuiesc prin pronumele personal she. brother.femeie.frate.  Sunt de genul masculin (Masculine Gender) şi. actress – actriţă. se înlocuiesc prin pronumele personal it. în engleză există trei genuri ( masculin. female -femeie (male = bărbat).prietenă. feminin şi neutru). însă ele nu se referă la aceleaşi categorii de obiecte. tiger – tigru. .man-(bărbat). he-wolf (lup). car(maşină).femeie (man = bărbat). b) prin folosirea în compunere a cuvintelor : woman . c) prin folosirea sufixului – ess: tigress – tigroaică.elephant(elefant).

se referă la ordinea evenimentelor în timp. axa trecutului. trebuie luate în consideraţie trei elemente: a) momentul vorbirii. când ele au loc înainte de momentul vorbirii. aşa cum este percepută aceasta de vorbitor în momentul vorbirii. idea. categorie specifică verbelor. unele evenimente sunt: a) anterioare.. Present Perfect.  Momentul de referinţă reprezintă axa pe care se plasează vorbitorul în perceperea evenimentului: axa prezentului. c) simultane cu momentul vorbirii ( având loc în acelaşi timp).chair – scaun. TIMPUL . c) axa sau momentul de referinţă. Faţă de acest moment care constituie axa de referinţă a prezentului. b) momentul (săvârşirii ) acţiunii. b) posterioare faţă de momentul vorbirii( evenimentele fiind anticipate de vorbitor depoarece vor avea loc după după momentul vorbirii).idee. .pe axa trecutului:Past Tense.TENSE Categoria gramaticală a timpului . Future Perfect. În analiza timpului.  Momentul vorbirii = momentul în care enunţul este pronunţat de vorbitor. Momentul în care are loc acţiunea este momentul prezent(now). Past Perfect. tomorrow. În funcţie de cele trei elemente – momentul vorbirii. momentul acţiunii şi momentul de referinţă – limba engleză cunoaşte următorul sistem de timpuri: . then. Future in the Past.pe axa prezentului: Present.  Momentul acţiunii = momentul în care a avut loc acţiunea sau starea: now. 19 . axa viitorului.pe axa viitorului:Future. Future. . stick – băţ.

* Atenţie la modificarea ortografică în <. 2)Formă Din punct de vedere al formei. . (El) traversează. (El) bâzâie .-z.es> pentru verbele care se termină în: .-sh. (Ea) (se) spală . eg : He goes He carries He crosses He relaxes He buzzes She washes He watches = = = = = = = (El) merge. 20 . * Nu uitaţi să adăugaţi < . care adaugă (-e)s : • FORMA AFIRMATIVĂ : S + V (+ Obj.s > la persoana a treia singular. (El) priveşte .PREZENT TENSE SIMPLE TIMPUL PREZENT SIMPLU 1)Definiţie Prezentul Simplu desemnează un eveniment (o acţiune sau stare) care se întâmplă simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii ( prezentul generic şi habitual).tch.-y. -ss.o. prezentul simplu este identic cu infinitivul.-ch. la toate persoanele singular şi plural. Joc tenis. (El) cară (duce).-s.-x. (El) se relaxează.) eg: I play tennis. cu excepţia persoanei a III – a singular.

• FORMA INTEROGATIVĂ ( Wh-) + Aux + S + V + Obj. He goes to Scotland once a month. schimbă -y în –i şi adaugă –es : eg. : I don ’ t play tennis. Nu joc tenis. : I try – he tries. ? eg. Eu încerc – el încearcă. Joc tenis în fiecare zi. : I play tennis every day. El se duce în Scoţia o dată pe lună . 21 . ÎNTREBUINŢAREA PREZENTULUI SIMPLU Prezentul simplu are mai multe întrebuinţări : . doesn’ t) + V eg. : Do you play tennis ? Joci tenis ? Where do you play tennis ? Unde joci tenis ? 3). . • FORMA NEGATIVĂ : S + DO /DOES NOT (don’t .un adevăr general şi permanent.obişnuinţa sau frecvenţa unei acţiuni : eg.* Verbele terminate în –y precedate de consoană.

Dacă luni sunt liberă mă voi duce la piaţă.( comentariu). runs forward and scores. . I will tell him when I feel like him. unless. introduse de : when. b) condiţionale. cu referire la o propoziţie temporală precizată: eg. Trenul pleacă la ora 5 după-amiază. c) expresia viitorului pentru subiectele inanimate ( fără viaţă ). before : eg.m.: The sun rises in the East. as soon as.prezentul instantaneu (se întâlneşte în comentarii. . introduse de: if.: If Monday I have a free day I’ll go to the market. in case : eg. exclamaţii): eg: Zidane receives the ball. aleargă şi marchează. Soarele răsare în est. Zidane prinde mingea. 22 . Îi voi spune când am să simt la fel ca el.pentru exprimarea datei : eg. : We will leave as soon as he arrives. Vom pleca de îndată ce va sosi el. demonstraţii. : The train leaves at 5 p. Mâine este sâmbătă. provided. after.: Tomorrow is Saturday. once. Prezentul Simplu cu valoare de viitor este întrebuinţat şi în propoziţii subordonate : a) de timp.eg .

liber.Acolo ea a găsit o comoară îngropată. 23 . a simţi. a pleca. Plecăm din Bucureşti la ora şapte. . unor aranjamente pentru viitor.: We leave from Bucharest at seven. the girl goes to the woods.There she finds a buried treasure. de îndată ce. pentru înviorarea povestirii: eg. a privi. Într-o zi. a căra. a încerca.prezentul simplu cu valoare de trecut : a) în naraţiuni. New words : to go to carry to cross to watch to try to wash as soon as to arrive to fell to like train to leave to tell treasure liber(ă) = = = = = = = = = = = = = = = a merge.: One day. a traversa. a plăcea.d)pentru redarea unor acţiuni planificate. conform unui program stabilit: (mai ales cu verbe de mişcare): eg. fata s-a dus în pădure . a sosi. a spune. comoară. a spăla. tren.

: Peter is smoking before T.: He is not playing tennis . • FORMA INTEROGATIVĂ What is he playing ? Ce joacă ? Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima: . • FORMA NEGATIVĂ : S + BE + NOT + V-ing . El nu joacă tenis.prezentul continuu se formează din verbul be la prezent şi participiul prezent ( forma în –ing) a verbului de conjugat. eg. eg. El joacă tenis.ing . : He is playing tennis . 24 .PRESENT TENSE CONTINUOUS PREZENTUL CONTINUU 1) Formare .acţiune în desfăşurare în momentul vorbirii: eg. • FORMA AFIRMATIVĂ : S + BE (la prezentul simplu ) + V.V.

. Bob joacă tenis în acest an.tennis . eg.to wash up . = a face. = înainte.ca opoziţie a prezentului simplu.unele verbe nu pot avea forma BE +V-ing. = ce ?. I like her because she is very bright. Îmi place de ea (O plac) pentru că este foarte inteligentă. John pleacă într-o oră. = a spăla. în faţa. = oră. .while .hour . . excepţională şi care se află în derulare. = foarte. I usually drink tea but today I’m drinking coffee. fiind în general verbe de percepţie (senzorială).what .very = a (se ) juca. 25 .V. De obicei beau ceai dar astăzi beau o cafea (în acest moment).: I want to come with you. de judecată.before .to smoke . = în timp ce….pentru a exprima o acţiune viitoare planificată din prezent: eg. Plecăm mâine.to do .: We are living tomorrow. Vreau să vin cu tine. John is leaving in an hour.to play .(El nu a jucat până-n prezent ). New Words . : Bob is playing tennis this year . eg. = a fuma. de stare.Peter fumează în faţa T. = tennis. pentru a arăta că o situaţie este temporală.

to want . = a veni.coffee . a părăsi.bright . = a bea.to come . = an. = cafea. = de obicei..because = inteligent(ă) ă. = a dori. = a pleca.to drink . = pentru că … 26 .usually .to leave . strălucitor ( oare).year .

.. eg.: He/She/ it goes.. Ea vrea să fie soldat. Verbele care se termină într-o consoană urmatăde “Y” îl transformă pe “y” în “i” şi adaugă “ es”.s. -z.a singular. -x. : worry-worries 27 . El nu înţelege limba engleză.o. They play football every Sunday. She wants to be a soldier. He misses her/ He washes his hands. . eg.-ch primesc –“ES” la persoana a III.. Lucrez ca poliţist. crosses. +V He doesn’t understand English..PREZENTUL – RECAPITULARE PREZENTUL SIMPLU FORMARE : Forma afirmativă S +V(s) I work as a policeman . washes . Forma interogativă (WH-) +DO/DOES + S +V ? Do you need something ? Ai nevoie de ceva ? How does it work ? Cum funcţionează ? Verbele terminate în: .-sh. DO/DOES+Not Nu vorbeşti limba germană. relaxes.-ss. Forma negativă S+ You don’t speak German. Ei joacă fotbal în fiecare duminică. -tch.

Copilul plânge în fiecare noapte. De obicei ieşim în week-end (la sfârşit de săptămână ). Se îngrijorează prea mult.stil formal . ÎNTREBUINŢARE : .adevăr general –caracteristică permanentă : eg. prezentul simplu nu a descris acţiuni care se derulează în momentul prezent.cries The baby cries every night.obişnuinţă /frecvenţă: eg.: The sun rises in the East. . .Acţiuni prezente : reportaje. I speak four languages. : The train leaves at five . Trenul pleacă la ora 5. Soarele răsare la est.He worries too much.Orar. : We usually go out at the week-end. progrămări (fără viitor) . . succesiunea rapidă a acţiunilor. eg.Prezent în naraţie : rar în limba engleză. comentariu sportiv. sub ochii interlocutorilor: . cry. Fără implicarea interlocutorului : În exemplele precedente. New words : 28 . Vorbesc patru limbi străine.

= engleza. a munci. = a avea nevoie. = germană. = a răsări.- to work policeman soldier football Sunday to speak German to understand English to need something to rise = a lucra. = poliţist. = duminică. = ceva. = soldat. 29 . = fotbal. = a înţelege. = a vorbi.

Şeful nu pleacă acasă.: o Lucy is having breakfast. Lucrăm acum. The boss isn’t going home. o Lucy îşi ia micul dejun. - implicarea interlocutorului : o You are wasting your time ! o Îţi pierzi timpul ! - intenţie. Nu te comporţi corect. (WH-) BE+ S+ What is she looking at ? La ce se uită? V-ING ÎNTREBUINŢARE : .PRESENT CONTINUOUS Prezentul continuu FORMARE : S+ BE(present) + V-ING S +BE + NOT V-ING We are working now. 30 . Forma afirmativă Forma negativă Forma interogativă You are not behaving correctly.acţiune în derulare ( present < progresiv>) . proiect (fără viitor): o I’ m leaving tomorrow. eg.

în general. prezentul continuu.verbe de percepţie involuntare : eg. Te văd.a vedea. . . I see you.a asculta. Cazuri particulare : care folosite la Present Continous au alt înţeles : .cu verbe de activitate non-durativă. I’m seeing a doctor today. . o acţiune repetată în momentul vorbirii: o She is knocking on the door.:  to hear  to see - a auzi.această întrebuinţare este marcată de obicei de adverbe de timp ca: now (acum). o Ea bate la uşă. at this moment ( în momentul de faţă). exprimă o acţiune ce se desfăşoară în momentul vorbirii: o Listen! She is singing in the bathroom! o Ascultă! Ea cântă în baie! . .o Plec mâine.verbele cu sens apropiat :  to look  to listen eg. . . right moment (în acest moment).: 31 . a vedea. Mă duc la doctor astăzi.ing .

: I’m tasting the cake.etc. Deosebirea este următoarea: We are leaving tonight. mă uit la ea.  to smell = a mirosi. I’m looking at it . We live tonight. stabilit al excursiei). leave. arrive. = a privi. = a asculta.(Acesta este planul nostru personal). : Yes.  to taste = a gusta.(Present Simple) ATENŢIE!!! Atât prezentul continuu cât şi cel simplu exprimă o acţiune viitoare conform unui plan sau aranjament când sunt folosite cu verbe de mişcare ca go. pot primi terminaţia ing. (Acesta este programul oficial. Da. come. Plecăm diseară. (Present Continous) The cake tastes delicious. primesc ing :  to look  to listen eg. 32 . eg.Can you see that bird in the tree ? Poţi vedea pasărea aceea din copac ? Verbele cu sens apropiat. Plecăm diseară. Verbele precum :  to feel = a simţi.

El repetă deseori aceleaşi lucruri. Translate into English : (Traduceţi în limba engleză): a. b. cântă la pian .m. Fred se odihneşte pentru că este obosit.She (spend) a lot on clothes.She (go) to a wedding next month. c. He (talk) to Lucy. e. g) Bob (read) a book by the fireplace.His plane (leave) at 6 p. Choose the right form of the present tense : ( Alegeţi forma corectă a timpului prezent) a) Every Sunday he (go) to London to visit his parents. f) The child (run) across the street. Choose the right form of the present tense: (Alegeţi forma corectă a timpului prezent) : Look. 2. d) He (walk) to school this morning .Who (come) now ? It (be) old Fred. d. 33 .It (be) a pity the wind (blow) a lot of Birmingham. Ce este zgomotul acesta ?Fata vecinului. Vaca paşte pe imaş în această dimineaţă. c) I (drive) to town every morning. Toţi copiii fac zgomot. h) She often (come) to see me on Tuesdays.EXERCIS ES 1. the guests ( arrive). e) The Millers (live) in Bristol. De obicei ei îşi petrec vacanţele la Roma. f.I like Fred because he always ( say) funny things!I (be) sorry that he (leave) and I will be glad when he (come back). Lucy (wear) a new dress. b) They (have) dinner with their neighbours. You (know) that Fred (leave) for China tomorrow. 3.

părinţi . Vreţi să-l vedeţi pe tatăl meu ? Citeşte în grădină. a se odihni. Pisica toarce pe covor. mulţumit(ă). Joacă tenis cu Lucy. în general ? h. a conduce un autovehicul. James nu este acolo.V. Câinele vecinului latră. Ascultă! Lucy iar râde de Fred. 34 . Rămâneţi în salon ! Copiii îşi beau ceaiul în bucătărie! i. a sosi. n. New words : to purr to visit London parents to drive morning to run to see to wear wedding pity wind to blow guest to arrive to come plane glad funny to come back to rest usually = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a toarce. a vizita. de obicei. Ce se întâmplă ? m. j. nuntă. Se uită la T. păcat. necaz. k. musafir. a veni.Englezii nu manâncă multe legume. a se întoarce. Londra. a alerga. a sosi. vânt.g. avion. în fiecare zi de la 7 la 8 . o. Ce faci duminica. dimineaţă. a bate. caraghioas(ă). l. a purta. a vedea.

fii foarte atent! Do come in ! Intră! Dar intră. 35 .: Do be careful ! Fii atent! Şi mai mult decât atât. pentru (o) invitaţie de a face ceva.IMPERATIVUL 1.: Don’t be stupid ! Nu fi prost ! Don’t cry! Nu plânge! c) Imperativul de politeţe. fără marcă de timp eg.Persoana a II-a singular a) Fără subiect. eg. .: Be quiet ! Potoleşte-te ! Sit down ! Stai jos ! Make yourself at home ! Simte-te ca acasă !( Fă-te lejer ! ) . b) Negaţie : Formare DO NOT + V eg. te rog.emfatic -.

= a (se ) ruga. = a plînge.to make . = casă .careful .: Let’s go ! Să mergem ! Now. să ne rugăm ! New words : . 36 . let us pray ! Acum.home .to cry .to come in .to go .2) PRIMA PERSOANĂ LA PLURAL Let us ! Let’s ! eg. = a merge. = a intra.to pray = a face . = prost (proastă). = atent(ă).stupid .

asemănătoare cu perfectul simplu din limba română. eg.se referă la un lucru trecut.marca timpului Past Tense este. Formă: . Întrebuinţare .: She went to school at nine o’clock in the morning. Definiţie : Past Tense.PAST TENSE – TIMPUL TRECUT SIMPLU ! Past Tense englezesc este o formă verbală simplă. 37 .la forma negativă şi la forma interogativă. succesiunea acţiunilor în trecut . la verbele neregulate forma a doua a verbului de conjugat. . Ea a plecat la şcoală la ora 9 dimineaţa.timpul naraţiunii.verbele regulate formează Past Tense prin adăugarea terminaţiei –(e)d la forma de infinitiv. . desemnează un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în momentul prezent). aspectul simplu. verbul auxiliar este cel care poartă marca timpului şi a negaţiei. de mult definit. . terminat .

He carried a gun. They dealt with the enemy forces. 38 .) was S ( + obj) Past Tense simplu este folosit pentru a exprima:  o acţiune săvârşită şi încheiată într-un moment trecut: . three days ago (cu trei zile în urmă) last week (săptămâna trecută)./They weren’t here. They didn’t catch him. They caught a mass murderer. last year ( anul trecut). in 1990 (în 1990). Who was in the kitchen ? (WH . He didn’t carry a gun. yesterday( ieri). They stopped him at the frontier. (Wh-) did S + V Where did you find him ? (+obj) ? Did they catch him ? S+ was not (+adj) BE He wasn’t happy. last evening (seara trecută).forma neregulatăa II-a Interogativ Negaţie S did not + V (+obj) You did not stop him.momentul în care a avut loc acţiunea este de obicei menţionat prin adverbe de timp ca : an hour ago ( cu o oră în urmă). last night( noaptea trecută). Formă neregulată .Afirmativ V-ED (verbe regulate+ed) I looked for a guy in grey. last month ( luna trecută).

Despre acest moment se pot cere informaţii prin întrebări începând cu: When ? What time? How long ago? eg.: I met her on the market.: Have you read this book? Ai citit această carte? Yes. eg.  acţiune repetată în trecut. Da. 39 . M-am întâlnit cu ea la piaţă. chiar dacă acesta nu este menţionat. Mă întrebam dacă aţi putea să-mi împrumutaţi dicţionarul dumneavoastră.el putând fi dedus din context.  acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un anume moment trecut care este precizat ca rezultat al unui răspuns la Present Perfect. eg. pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish. – Am trecut pe la ea ieri.: I wonder if you could lend me your dictionary. looking at the passers-by. să stau în faţa casei mele. care se traduce de obicei prin imperfect în limba română: eg. intend: eg. am citit-o.  acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un moment trecut.  cu valoare de prezent.: When did you call on her? – Când ai trecut pe la ea? La ce oră ai trecut pe la ea? I called on her yesterday. like. Obişnuiam adesea. I read it. privind trecătorii. wonder.: I often sat in the front of my house.

: He said goodbye and left. b) viitor. 2. perfect compus (de obicei la persoana I şi a II-a): eg. de obicei însoţită de adverbe de frecvenţă: eg. 40 . În propoziţii subordonate. Mi-a spus că este bolnav. când Past Tense exprimă o acţiune : eg. Deseori îşi uita manualul de engleză acasă.: She often left her English textbook at home.: I lost my umbrella a few days ago. când Past Tense exprimă o acţiune repetată în trecut. în vorbirea indirectă (după un verb trecut).Traducerea lui Past Tense În limba română. He said he would bring me the book when he came to my place. Spuse la revedere şi plecă. Past Tense: . Mi-a spus că-mi va aduce cartea când mă va vizita. imperfect.când verbul din principală este la un timp trecut. Mi-am pierdut umbrela acum câteva zile.în propoziţiile principale sau independente: 1. şi perfect simplu (aproape exclusiv la persoana a III. eg.: He told me he was ill. prin : a) prezent. în propoziţiile temporale.plural).

• progresiv – acţiune în curs.?) No. he wasn’t. When I arrived. întreruptă de o acţiune non-durativă. 41 .: S + WAS/WERE/V-ING N: S + WAS/WERE NOT+V-ing I : WAS/WERE+S+Ving? eg. simplu – fapt nou care are loc şi care vine uneori să întrerupă acţiunea aflată deja în desfăşurare ( o acţiune durativă.( Nu.V. b)Întrebuinţare • o acţiune în curs de derulare (desfăşurare) la un moment dat din trecut.? (Se uita fratele tău la T. he was repairing his car. Suddenly she heard a footstep.: She was walking in a desert street. momentană) .PAST TENSE CONTINUOUS TRECUTUL CONTINUU a)Formare Aff.V. eg. Deodată a auzit paşi. el îşi repara maşina.( Citeam). Se plimba pe o stradă pustie. Când am sosit.: I was reading. Was your brother watching T. nu se uita).

42 . eg.car . = a (se) plimba. planificată întrun moment trecut.suddenly .dark .: He told met that he was taking an exam in June . = deodată.to walk .PAST TENSE SIMPLE .to tell . Mi-a spus că avea un examen în iunie.exam . = a lua. = a sosi. • Viitor în trecut ( poate exprima şi o acţiune viitoare.acţiunea este în desfăşurare la un moment dat din trecut. eg. fiind subînţeleasă neîndeplinirea ei ). = maşină. Se întuneca.to take .street . PAST TENSE CONTINUOUS .June = a citi.: It was getting dark.brother . = întuneric. New words : .to read .acţiunea s-a terminat în totalitate. = stradă.to arrive . = iunie. = frate. = a spune. = examen.

The sun (shine) when we (get up).What (you/do) when I (ring) the doorbell? h. e. i. she (go) to the shops. A mai adăugat că. Când am sunat la uşă. The sun (shine) and the birds (sing) when we (arrive) at Hyde Park Corner. f. Către sfărşitul conversaţiei noastre. dar noi ştiam că ea se va întoarce imediat ce copiii ei aveau nevoie de ea căci era o mamă afectuoasă. Lots of people (sit) on benches and (look) at what (go on) on the 43 . atunci când soţul ei va ieşi la pensie.EXERCIŢII 1. Traduceţi în limba engleză: Casa era foarte mare.When I (call) him he (tell) me he (paint) the door.While I (dig) in the garden it (begin) to rain. Puneţi verbele din paranteză la timpul potrivit: a. Completaţi propoziţiile folosind Past Tense Simple sau Past Tense Continuous Yesterday I (go) to London where I (buy) a few things that I (need). b. He (try) to open the door when he suddenly (remember) he had no key. am înţeles că se afla pe punctul de a pleca la Londra. d. 2. proprietara planta flori. g. vor călători mult. 3. Am fost impresionaţi de această femeie plăcută care vorbea cu accent străin. Ştia multe lucruri iar noi am ascultat-o cu atenţie. Era o femeie frumoasă. I (sleep) very well when the dog (wake) me up. a doua zi dimineaţă.When I (meet) her.I-am vorbit.As I (come) to her a policeman (stop) me. Ea ne-a spus că nu mai suporta pasările care cântau în grădină. c.When they (leave) we (work) in the kitchen.

= uşă. = lucru.to open .speech = a amuza.man . = sonerie. = a aminti(a-şi aduce aminte ). = a întâlni.dog .sun . = a deschide.thing . = prânz. New words . = în timp ce. The jokes (amuse) and old man who (give) him a handfull of coins.to wake up .to begin .to meet .yesterday . = magazin. = foarte bine. A young man who (say) he (be) from Sydney (give) a speech.lunch .to paint . = a chema.to call . = a vopsi.door .to find .joke .to shine .young . = a străluci.garden . = a râde.bird . = ploaie.to ring . = a decide.to amuse . The young Australian (be) pleased with the money and he (thank ) the old man heartly.while .to laugh .very well . = soare. = a trezi. He (make) people laugh with his Australian jokes.key .kitchen . = pasăre. = bucătărie. 44 . = a începe.streets. = cheie. = bătrân. = grădiniţă. = a suna. = glumă.shop . = bărbat.rain .to decide . = ieri.We (see) many foreigners. = a cânta. = cuvântare. Finally he (decide) to leave and (say) he would come back as soon as he (find) a $ 5 note to buy his lunch.doorbell .to sing . = a găsi. = câine.to remember . = tânăr(ă).old .

anterior momentului vorbirii. neterminată:(this year.momentul exact unde această acţiune s-a desfăşurat contează mai puţin. având un caracter nedefinit. 45 . eg. Present Perfect -întrebuinţare  folosirea timpului P. this century…. Am fost la piaţă în această săptămână.  uneori folosită cu valoare de Past Tense. .P. eg.).PRESENT PERFECT PERFECTUL PREZENT HAVE + forma a treia a verbului de conjugat a)Definiţie Present Perfect desemnează un eveniment văzut din perspectiva axei prezentului. . dar a cărui anterioritate nu este fixată.: She has eaten.:I have been to the market this week. este asociată cu adverbe care exprimă o perioadă de timp deschisă. pentru a exprima o acţiune săvîrşită în trecut şi terminată recent sau chiar înaintea momentului vorbirii.accentul este pus pe rezultatul actual al unei acţiuni desfăşurate în trecut.. A mâncat.

a a verbului ) rezultat. I’ ve seen that film.lungimea perioadei de timp : FOR …( for a long time. adevărat Acţiunea trecută trebuie să facă bilanţul în momentul în care vorbim. I ’ve been to Canada.for three days). Am fost în Canada. + forma a III–a a Nu s-a întors încă. I’ve done my exercice. I’ve heard she ‘s been to Australia. Am auzit că (ea) a fost în Australia. Acţiunea trecută trebuie să tragă o concluzie . de conj. Întrebuinţare …real. (-ed –vb.  este folosit pentru a exprima o acţiune începută în trecut şi care continuă şi în momentul vorbirii: .(Bilanţ : le-a făcut!).începutul perioadei de timp : SINCE…( since yesterday. dar autorii sau efectele evenimentelor mai există şi în prezent. . Formare HAVE + PP (forma a III.(Nu se precizeză momentul). Am văzut filmul acela.: I went to Canada in 1992. since 1976). (accentul este pus pe moment ).( Bilanţ: nu mai este acolo). Am fost în Canada în 1992. este folosit atunci când evenimentele au avut loc în trecut. vb. eg . bilanţ) …mental S + HAVE NOT She hasn’t come back yet. Mi-am făcut exerciţiile! He’ s gone this morning. Am fost deja plecat.regulate) (Wh-) have/has+S Where has he gone ? 46 . A plecat în dimineaţa asta.

yet . aceasta. Este plecat la coafor. = dimineaţa.morning .to do .film . = acesta. = a (se întoarce).+ forma a lll-a a vb. 47 . A fost la coafor. New words : . = film.this .to come back = a face . Unde a plecat ? He’s gone to the hairdresser’s. He’s been to the hairdresser’s .exercise . = exerciţiu. = încă.

3. Ei joacă tenis de o jumătate de oră. o acţiune repetată frecvent. care este cauza unui efect simţit în prezent. 2.: I have been working of this composition for three hours.: • Why are your hands so dirty? • I have been repairing my car. 48 . într-o perioadă de timp care se întinde din trecut până în prezent: eg. Această formă verbală exprimă : 1. o acţiune trecută.PRESENT PERFECT CONTINUOUS PERFECTUL PREZENT CONTINUU HAVE BEEN + V-ING a)Formă Present Perfect Continous este alcătuit din forma de Present Perfect a verbului be urmată de paricipiul prezent (-ing) al verbului de conjugat. o acţiune începută într-un moment trecut care continuă şi în prezent şi poate şi în viitor: eg.: They have been playing tennis for half an hour. Lucrez la această compunere de trei ore. eg. încheiată recent.

N-am mai lucrat la el de mult timp. I’ve been waiting for ages ! Aştept de ani de zile ! I’ve been working on this file since the morning! Lucrez la acest fişier de dimineaţă.are valoarea peiorativă. How long has he been working on it? De cât timp lucrează la el? HAVE +BEEN +V-ING S+ have not + been + v-ing (Wh-) have+ S +been + Vb. They haven’t been working on it for long. FORMARE ÎNTREBUINŢARE Acţiunea începe în trecut şi continuă şi în prezent.ING 49 .• De ce ai mâinile atât de murdare? • Mi-am reparat maşina. Implicarea puternică a interlocutorului .

(You/see ) my keys anywhere ? h. c.I (buy) a few oranges.(you/see ) her ? b) When I (get) home last night.John (cut) the grass ? e.We (not hear) from him lately. I (never meet) him. o) And how long (you/live) in Chicago ? -Two years .EXERCIŢII 1. i) I don’t know Carol’s husband. d. g. I (never meet) him. Then he gave it up. n) Where (you/live) before that ? –In Chicago.Puneţi verbele din paranteză la timpul corect : a) I don’t know where Amy is.No.but it (be) a mistake. I (be) very tired and I (go) straight to bed. b.Someone (steal) Mary’s car! f. Clark (work) in a bank for 15 years.Puneţi verbele din paranteză la Present Perfect Simple : a. l) -Where do you live ? – In Boston . g) (You/go) to the cinema last night ? Yes.(you/wash ) it ? d) George (not be) very well last week. k) When exactly (go out) ? – About ten minutes ago. The film (be) awful. m) How long (you/live) there ? –Five years. 50 .They (repair) the road. j) -Is your father at home ? . h) My grandfather (die) 30 years ago. c) Your car looks very clean.He (not pay) the telephone bill.She (not finish) her homework yet. She (live) there all her life. I’m afraid he (go ) out. e) Mrs. 2. f) Molly lives in Dublin.

4) (a/Did you lock /b/Where you locking /c/ Have you locked) the door before leaving the house ? 5) They (a/have stopped b/ stopped /c /having stopped ) working at 5 p.Puneţi verbele la timpul potrivit : a. d. Patricia (start) practicing tennis last month. Puneţi verbele din paranteză la timpul corect : a. Ann (earn) a lot of money this year. 5. g. i. h.(You/have) a holiday recently ? 4. g. I (not read) a newspaper yesterday.30. We (never be) in Switzerland. Peter and I (go) to the cinema last night. My neighbours (just buy) a new VCR. f. It (be) cold last week.3. e. She (not earn) so much last year. c. She (not finish) her homework yet.00 this morning.The weather (be) cold recently.Alege răspunsul corect : 1) We (a /have met /b/met/ c/have been meeting) John’ s parents last week. e.00 and (get) there by 11. b. d. 2) I (a/ started b/ have started /c/starting ) playing football two years ago. It (not rain) this week. Last year Jim (break) his leg. 51 . 3) He (a/hasn’t been having b/hasn’t had /c /didn’t have ) a cooked breakfast for ages.m. We (leave) home at 9. I (wait) for a few minutes. b. c. f. j. The Simpons (live) here since January. They (arrive) at 10.

= a şti. = în ultimul timp.bank . 52 .great .mistake . = groaznic(ă). = temă. = iarbă. = factură .road . New words : .clean . = telefon. 9) Mr. = curat(ă).how long? .to repair .awful . = a tăia. = a fura.homework . = greşeală.6) Peter (a/has just come b/just came c/was just coming ) back from Italy. = stradă.to pay . 10)Yesterday morning we (a/ have got up/b/ got up/ having got up ) very early. = a muri. = a curăţa.bill . = viaţă.to cook . = în.to know . = soţ. = bancă.early = a plăti .to clean . = grozav. = a repara.last night . = a-i fi frică.life .grass .lately .in .to be afraid .to die . = devreme.to steal . He looks great. = de cât timp ? = a găti.to cut .husband . 7) What (a/have you done b/have you been doing /c/did you do ) last night? 8) They (a /never were b/ have never been c/were never being ) abroad because they can afford it. Jenkins (a/was arriving /b/has arrived /c/ arrived) at 9 o’clock. = noaptea trecută.telephone .

şăvârşită într-o perioadă de timp anterioară unei alte acţiuni trecute. Mâncaseră toată mâncarea când am sosit.de conjugat . care este amintit în momentul vorbirii : 2) Alcătuire : *Past Perfect Simple : HAD + FORMA a III.se formează din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat: eg.este un timp folosit când vorbitorul se plasează psihologic pe o axă a trecutului.PAST PERFECT TENSE SIMPLE MAI MULT CA PERFECTUL 1) Definiţie : .a a vb.: *Past Perfect Continuous ( în –ing) : HAD BEEN +V –ING. b) o acţiune trecută. dar ajungând pînă la aceasta : 53 . 3) Întrebuinţare : Past Perfect descrie o stare /o acţiune : a) o acţiune trecută. : They had eaten all the food when I arrived. încheiată înaintea altei acţiuni trecute : eg. pentru a desemna un eveniment trecut. .

Tocmai primiseră scrisoarea lui când am sosit.to arrive = a sosi.(!) cu complinirile adverbiale SINCE + DATĂ .all = tot (toată).month = lună. . FOR + DURATĂ . .letter = scrisoare. Copilul se născuse de două zile când sosise el. . .: The child had been born for two days when he arrived. c) o acţiune trecută. New words : .food =mâncare. . încheiată înaintea altei acţiuni trecute : eg.to receive =a primi.three = trei. eg. 54 . . : They had just received his letter when I arrived.

PAST PERFECT CONTINUOUS MAI MULT CA PERFECTUL CONTINUU a)Definiţie . Ei cântaseră la pian toată dimineaţa. începută înaintea altei acţiuni trecute şi continuă pînă la ea: eg.mult-ca perfect şi din participiul în –ing al verbului de conjugat.: They had been playing piano all morning.  o acţiune trecută începută înaintea unui moment sau a unei acţiuni trecute. continuând până în acel moment sau până la acea acţiune şi poate şi după aceea: eg. Această formă verbală exprimă:  acţiune trecută. Îl aşteptam pe prietenul meu de la ora 2 când în sfârşit. 55 .Past Perfect Continuous se formează din verbul BE la mai. momentul de referinţă fiind însă axa trecutului. El are aceleaşi valori ca şi Present Perfect Continuu. a sosit.: I had been waiting for my friend since two o’clock when he finally arrived.

I haven’t seen Tom for three days.folosim în general FOR şi SINCE în sensul de < de când > cu Present Perfect. are sensul de –timp de…. anterioară unui moment sau unei acţiuni de asemenea trecute: FOR /SINCE /AGO FOR /SINCE . Folosim For pentru durată : For 2 hours /----------------------- 2 hours ago now (cu două ore în urmă) eg. Nu l-am văzut pe Tom de 3 zile.: 56 . Sally lucrează aici din luna aprilie. eg .: Sally ‘s been working here for 6 months.: Sally’s been working here since April. Nu l-am văzut pe Tom de luni. Folosim SINCE cu un punct de plecare precis: SINCE 8 O’CLOCK /-------------------------- 8 o’clock now eg. Sally lucrează aici de 6 luni . I haven’t seen Tom since Monday. o acţiune repetată frecvent într-o perioadă de timp trecută. FOR two hours twenty minutes five days six months a week fifty years a long time 8 o’clock Monday 12 May April SINCE 1977 Christmas lunchtime they were at school Când FOR este la Past Tense.

= aprilie. = mult timp.Canada = luni . 57 . I went to Canada two years ago. = zi. = şcoală. se afla. = a găsi. = Crăciun. AGO Ago + marcator de timp = exista.Chirstmas .May .school . = 20 . = 4. New words . Am fost în Canada acum doi ani (cu doi ani în urmă).day .clock . = slujbă. = minut. = şase.six . Şi-a găsit o slujbă acum 4 ore( cu patru ore în urmă).twenty .April . She found a job four hours ago.He lived in London for 2 years.long time .minute . = Canada. era.job .Monday . = ceas. A locuit în Londra timp de 2 ani. = mai.four .to find .

) a.The girls started playing chess at 4 .: She last called me at 2 o’clock = She hasn’t called me since 2 o’clock.Transformaţi frazele următoare urmând exemplul următor : eg. : We started walking 2 hours ago .I started waiting three hours ago. g. f. e. 2.We last received a letter from them on June 6 th. (Ultima dată m-a sunat la ora 2 = Nu m-a sunat de la ora 2.The sun started shining a fortnight ago . c. c. she’s still fishing. e. b.We started living in Bristol 5 years ago .) a. they’re still playing.John last came here at the beginning of the month. g. we’re still living there. we’are still walking = We have been walking for 2 hours.EXERCIŢII 1. (Am început să ne plimbăm acum două ore = încă ne plimbăm. Ne plimbăm de două ore. h.They last visited London in 1982. He started working for us in 1980. d. I last rode a bike when I was a boy.Bob last caught a fish when we arrived. b. he’s still working for us. d. it’s still shining.John started sleeping at 10 .She started fishing one hours ago . 58 . I’m still waiting.We last drank beer at the beginning of the week.Transformaţi frazele următoare urmând exemplul următor : eg. f.He last read a newspaper last week. he’s still sleeping .She last had lunch at a restaurant in March.

chess .h.afternoon . = a primi.newspaper . = săptămână. = două săptămâni.14 zile. = şah.March .last . = acolo. = peşte.bike . = după-amiază. = carte. = bere.book .there = ziar . = fată.girl .beginning .beer . = martie. a merge. Bill started reading that book at the beginning of the afternoon .to receive . he ‘s still reading it. = a aştepta.restaurant .week .fortnight . trecut (ă).to ride . = restaurant.fish . 59 .to wait . = ultimul (a). = bicicletă. New words : . = început. = a călări.

spre deosebire de el. MUST NOT : interdicţie . prin verbul to have to. 2) indică o probabilitate cu caracter aproape de certitudine: “probabil”. MUST : Verbul modal must are doar o singură formă. You mustn’t talk to your sister like that.”de bună seamă”.niciodată „ –s”la persoana a treia singular. 60 . 1) obligaţie : You must go now. Este înlocuit .(MUSTN’T ) = nu trebuie .care însă. Trebuie să se simtă foarte singur acum.se conjugă fără DO .Absenţa necesităţii se redă prin needn’t. . la formele lipsă . implică o necesitate izvorâtă din împrejurimi.sunt urmate de infinitiv fără ” to ”. . “ trebuie”(în construcţii afirmative): She must be very clever. Trebuie să pleci acum. He must feel very lonely now.VERBELE MODALE a)Formare : . Trebuie să fie foarte inteligentă. Nu trebuie să-i vorbeşti surorii tale pe un asemenea ton.

2. rugăminte politicoasă : (Ca o alternativă a lui MAY în exprimarea familiară). (Accidentele se pot produce ). DAR Don’t have to = absenţa obligaţiei. Can I go to the city ? Pot pleca la oraş? Of course you can. Desigur ( că poţi). .capacitatea subiectului ( fizică şi intelectuală ): I can swim (Pot să înot ). 4. enleză). I can speak English . CANNOT /CAN’T . Accidents can happen. 61 . ! CAN urmat de un verb de percepţie senzorială (ex.posibilitatea ( 90%) . 3.: see ) corespunde aspectului continuu al verbului respectiv.verbe de percepţie I can see you.ECHIVALENT cu TO HAVE TO .pentru a cere permisiunea. (Pot să vorbesc lb.To have to : exprimă obligaţia impusă din exterior.imposibilitate ( contrariul lui must ). cerere . ( te văd). CAN : 1.Must : obligaţia impusă de către vorbitor.

a cere un serviciu politicos : Could you please open the window ? Poţi să deschizi fereastra ? 62 . Putea să ne ajute dacă nu era atât de ocupat.) (la timpul trecut – I was able to swim.It can’t be true. a fi capabil să /de …. We were able to swim. 3. ceea ce include faptul că acţiunea nu se realizează forţat ) şi WAS ABLE TO pentru o acţiune precisă. Asta poate fi adevărată.condiţie: He could help us if he weren’t so busy. . I ‘m able to swim ( sunt în stare să înot). nuanţă de îndoială (30%): That could be true.interdicţie : You can’t behave like that ! Nu te poţi comporta astfel ! ECHIVALENT : TO BE ABLE TO ( a fi în stare de. Eram în stare să înot. 2. COULD 1. 4. Nu poate fi adevărat.folosim COULD pentru o capacitate permanentă (aş putea să-l fac. capacitatea trecutului: .

It might rain.Politicos + VALOARE IPOTETICĂ can’t might may can must will . 2) ipoteză : She may change her mind. a i se permite. S-ar putea să plouă. MIGHT: .Probabil -----|-------|---------|-------|------|----|-.+Probabil NEED 63 .incertitudine (20%) . PERMISSION : CAN COULD MAY Politicos – -----l---------l---------l--------.MAY 1) permisiunea( şi cerere) : You may leave (îţi dau voie să pleci ) = Poţi pleca.( Ea poate să-şi schimbe părerea). to be allowed to = a i se da voie.

intenţie fermă : You will do! Vei face! 3.atât verb obişnuit cât şi verb modal.cere un serviciu în mod politicos : Will you help me carry my suitcase ? Vrei să mă ajuţi să car valiza? 2.Interogativ:sens apropiat de MUST( aşteptarea unui răspuns negativ) .Negativ : absenţa necesităţii. Tom se trezea noaptea. 64 .Need I go to school ? – Yes. Când avea 4 ani. . trebuie/Nu.Tom would wake up at night.auxiliarul viitorului : You will succeed! Vei reuşi! WOULD 1) would folosit în mod repetat – caracteristic trecutului. WILL 1. you must. You needn’t worry.Trebuie să merg la şcoală ? Da. . you needn’t. . nu este nevoie.verbul modal se găseşte în principal la formele negative şi interogative. Nu trebuie să te îngrijorezi. ./No. When he was four. ..

2) infinitivul trecut : reproş 65 .: Shall we go to the cinema tonight ? Mergem diseară la cinema? 4) auxiliarul viitorului SHOULD 1) infinitivul prezent : sfat eg : You should be more careful.: You shall not kill. : We shall overcome (Vom învinge). If he was not that stupid. 2) angajament : eg. ar fi putut fi un baiat atât de drăguţ. Dacă nu era atât de idiot. sugestie : eg. 3) întrebare politicoasă. 3) a cere un serviciu. he would be such a nice guy.2)auxiliarul condiţionalului. în mod politicos. Would you please open the window ? Vrei să deschizi fereastra? SHALL 1) constrângere.( Nu trebuia să ucizi). Ar trebui să fii mult mai atent . regulament: eg.

are o singură formă. -răspuns pozitiv. OUGHT TO = AR TREBUI . XXXX 66 . -posibilitate (50/50) -imposibil . incapacitate -posibilitate . . . de obicei sub formă de sfat dat de către vorbitor : eg. -negaţie 50%.negaţia foarte mare .capacitate trecută. .verbe de percepţie -cererea unei permisii foarte politicos.: You ought to write a thank you letter.răspuns negativ. Ar fi trebuit sa fii mult mai atent. -incapacitate trecută. negativ.You should have been more careful.cererea unui serviciu în mod politicos. XXXX COULD CAN-ED . -posibilitate (30%) . BE ABLE TO MAY -cererea unei permisii foarte politicos. MODALE Valoare semantică -Obligaţie Negaţie -Nu -Interdicţie.respingere. -răspuns -răspuns pozitiv . Echivalent HAVE TO MUST CAN -capacitate . o datorie morală. . percepţiei.este urmat întotdeauna de un infinitiv to.indică o obligaţie. Valoare epistemică -o probabilitate foarte mare(95)%) NEGAŢIE -NU -fără îndoială. Ar trebui să scrii o scrisoare de mulţumire.imposibilitate trecută.

to behave . = desigur. = inteligent (ă). = a se întâmpla.to rain .accident . = atent(ă).true . = oraş. = noapte. = accident.to happen .cinema . 67 .school . = a schimba. = adevărat.night .to help .to change . = cinema. = a înota.New words : .to swim .of course . = a se comporta. = a ploua.city .now . = fereastră. = şcoală.clever .careful = acum . = valiză.suitcase .window . = a ajuta.

New words : . 2. 8.I miss having a view.Do you think it would be advisable for me to book a seat in advance? 12.It’s important for me to come to a decision soon. = dar. it is compulsory to fill in form RC4. 14. 11. I’ve forgotten to return the key of the safe. 9. 68 .He asked if he to would be allowed write in ballpoint pen during the exam.EXERCIŢII 1. It’s possible that he took a later plane. 5. Where would there be a chance of finding a flat to rent.Înlocuiţi cuvintele scrise îngroşat cu un verb modal : 1. It’s possible that you wont’t even have to show a pass to get it. 7. not mine ! 13.but .It was thoughtless of you not to give me a hand with the washing-up.You can try phoning but it’s possible that the car has been sold now. Otherwise I might lose the chance. = este posibil. After all. you obviously haven’t heard about the robbery. In my last house it was possible to see for miles on a clear day. I’m sure people have been looking everywhere for it.it’s possible = a încerca .to try . 10. it was your friends we had for dinner.If you’ve been out of the country.She’s unlikely to have left without warning anyone. 6. 3. If you want to apply for a council improvement grant. 4.Don’t start worrying.Don’t bother to make out a receipt. I only throw them away.

robbery = jaf. .to fill = a umple. . . .to rent = a închiria.don’t bother = nu te deranja. .chance = şansă. . .during = în timp ce…. 69 . . .plane = avion. . .clear day = zi senină.do you think = crezi că….receipt = chitanţă.to find = a găsi.decision = decizie.chance = şansă. .about = despre. . .a întregi.to return = a înapoia. .thoughless = nepăsare.country = ţară.to worn = a avertiza.it’s important = este important.compulsory = compulsive. . . .to book a seat in advance = a reţine un loc.unlikely = neplăcut(ă).ballpoint = pix cu pastă.to apply = a aplica. . . . . ..flat = apartament. .

we’ll go. he’ll go. you’ll go. Va cumpăra o maşină săptămâna viitoare. c) Întrebuinţare 70 .VIITORUL SIMPLU SHALL/WILL/FUTURE a)Definiţie Viitorul Simplu desemnează un eveniment posterior faţă de momentul vorbirii. Vom merge la munte luna viitoare. Ei vor cumpăra o maşină săptămâna viitoare. Forma contrasă a verbului este ’ll + infinitiv la toate persoanele: eg. şi infinitivul scurt al verbului de conjugat: eg. b)Formă În structura viitorului simplu intră verbul auxiliar shall la persoana l singular şi plural.: I shall go to the mountains next month. Voi merge la munte luna viitoare. they’ll go. We shall go to the mountains next month. They will buy a car next week.: I’ll go. He will buy a car next week. will la persoana a II-a şi a III-a singular şi plural.

o intenţie spontană. Este pe punctual de a o deschide. a intenţiona. Voi juca footbal mâine dimineaţă. neprevăzută It’s going to rain. Pentru a reda ideea de viitor apropiat . (Voi împlini 30 de ani luna viitoare ). indicând doar că acţiunea are loc întrun moment viitor. intenţie BE GOING TO . ele sunt întrebuinţate la prezentul continuu: Where are we going? Unde mergem? 71 .Viitorul simplu este un viitor pur. Viitorul simplu poate fi folosit în propoziţii care exprimă: WILL/’LL Dorinţă. Viitor iminent (imediat) He’s in front of the door. intenţie BE + V-ing BE ABOUT TO ( a fi pe punctul să…) I’m watching TV tonight. I won’t. Vă întoarceţi înainte de căderea nopţii.V. Mă uit la T. Viitor inevitabil I shall be 30 next month. -un aranjament/un ordin : The meeting is to take place in room 30. He’s about to open it. ( nu voi juca). BE TO + infinitiv !!! Verbele go şi come nu pot fi precedate de going to. He will finish the school next year. Refuz (dorinţă negativă) WON’T SHALL Will you play tennis ? No.: I’ll finish the school tomorrow. Va ploua (stă să plouă) I’m going to buy a new computer. prezicere (prevestire) I will play football tomorrow afternoon. Vei juca tenis ? Nu.a avea de gând. Este în faţa uşii . Viitor apropiat. Am de gând să cumpăr un nou computer. Întâlnirea va avea loc în camera 30. You are to return before nightfall. diseară. Viitor previzibil. mai apropiat sau adeseori mai îndepărtat. de momentul vorbirii: eg.

(Avem de gând) să mergem să mâncăm la restaurant. • – când avem un viitor: WHEN(când ) – You will have to speak English when you are abroad. Voi pleca în Spania în luna august. • Decizie imediată : I’ll go (viitor . WILL eg. (Va trebui să vorbeşti limba engleză când vei fi în străinătate). BE GOING TO : .: I’ll go to Spain in August. mă voi gândi la asta ! • Promisiune : 72 . O. FOLOSIM….CA REGULĂ GENERALĂ. O. I’ll think about it . (Ei) vor pleca mâine.: We are going to eat at the restaurant.k. BE + V – ing – când avem un timp prezent cu sens de viitor : eg.Voi pleca).: They are leaving tomorrow.K.când avem verbul < a merge> dar într-un sens al timpului viitor : eg.(viitor)...

= în faţa. = calculator. I will be eating. în paralel cu o altă acţiune în desfăşurare. = a cumpăra. eu voi mânca. tomorrow. Când va veni. = diseară.  O acţiune în desfăşurare în viitor întreruptă de o acţiune momentană: eg.in front of = mâine. Ea va desena în timp ce eu voi cânta la pian.computer . Mă voi duce la şcoală la ora 10 dimineaţa.: I shall be going to school at ten o’clock in the morning.to buy .tomorrow . New words . posterior momentului vorbirii: eg.: When he comes.tonight .: She will be drawing while I am playing the piano. mâine.FUTURE CONTINUOUS VIITORUL CONTINUU a) Întrebuinţare  Viitorul continuu exprimă o acţiune în desfăşurare într-un moment viitor. 73 . de asemenea în viitor: eg.  O acţiune în desfăşurare în viitor.

I am just going shopping . it’s not for 3 week. f.He ….. Don’t worry! f) You… listen to what I have to say whether you want or not ! g) …. c) I … never be able to get this machine to work properly. e) I… tell you when I get to the hotel.Could I ring you back in 15 minutes. 2.Try not to be late! 74 .. d) He … speak to you when he gets back from Edinburgh. = a vorbi.. want to. be born in the gymnasium. speak to you if you apologise.Spain . ring James and see if he is any better. don’t even bother ! c. but I don’t know if he ….about = întâlnire. otherwise the shops…be closed. = străinătate. = august.just say no. He … not even consider it ! b) Only rubber-soled footwear …. Anyway. = a gândi.I …. I open my presents now or do you want me to wait until after dinner ? h) We….a crede.Completaţi frazele următoare cu WILL sau BE GOING TO : a.Oh! We should have brought the umbrella.Completaţi frazele următoare cu will sau shall.They ….She … try and get him to come along to the party.Otherwise. see that film at the cinema tonight.to think . = despre. go to the cinema next Monday if I have enough money.abroad .contact you later in the year if they need your help.I…. be in front of the post office at 8 o’clock. d. g.to speak .August .meeting .Do you want to talk to him ? e.I …. = a avea loc.That ’s on Thursday night. EXERCIŢII 1.It………rain! b.to take place .. Indicaţi soluţiile duble : a) Go on !Ask him ! But I know he …. h. = Spania.

I don’t know exactly when. could give him this CD back ? I borrowed it from him last week . 4. at 5 o’clock if I manage to get everything done in time. You …. i. John tonight ?If you are. I…. f. this. b. f. I would like to (try). (leave). you…it?After all. whether you like it or not ! (listen to ). a. I’ll be back in a couple of minutes . g. j.(leave). b. Completaţi frazele următoare punând verbele din paranteză cu o formă care exprimă viitor. if I buy it for you ? (wear). . …. Paul ’ s just phoned.a cup of tea. Do you fancy one as well ? (make) ? d. you …. He……round to give me the film back.in a couple of minutes. (come). He … you any loger. (record) …. h. it’s the manufacturer ’s fault and not yours !(take back).. I … the film on to a casette for you tonight. I … a couple of weeks holiday in June. …. Hurry up! (leave). i. (open). what I have to say. They … for Madrid tomorrow. I’m so thirsty. What ….I …. tell).That’s the last time !(not disobey) . lunch with Joanna today. you me after 7 o’clock ? I… you all about it. You’re not …. I… the neighbours to ask them to keep the noise down. (take)... at least. c.3. so we’ll have to settle everything today. The train …. She phoned me last week and we arranged to meet.Or. I…. g.Completaţi frazele următoare cu be going to sau prezentul cu –ing . you this weekend ? Anything special ?(do). 75 . e. d. It’s not really worth going to Bringhton for the day.Look ! It …… (rain).. That letter. h.(phone.(see). I … and get into University to read English.(see). e. are you ? It’s not addressed to you. if you want me to cry. a.(have). c.

. . . . . . 76 .at least = cel puţin.not to be late = nu întârzia.dinner = cina. .only = doar. . .don’t bother = nu te deranja. atlfel.don’t worry = nu te îngrijora.after = după. . .to apologise = a cere scuze. .umbrella = umbrela. .to bring = a aduce. . .to consider = a considera.party = petrecere. .presents = cadouri.to help = a ajuta. . .New words .I’m thirsty = Mi-e sete! . a lua legătura.to worth = a merita. numai. .enough = destul (ă). . .until = până.otherwise = de altfel. .anyway = de altfel.to contact =a contacta.money = bani. .neighbour = vecin(ă).in a couple of minutes = în câteva minute.noise = zgomot.

PASIVE VOICE – DIATEZA PASIVĂ

1.Alcătuire S+ V+ - obj. Jim repairs the car.
Jim repară maşina.

S + Be + PP + by + obj. The car is repaired by Jim.
Maşina este reparată de Jim.

eg.: Dean washes my shirt every day. Dean îmi spală cămaşa în fiecare zi. (diateza activă ). My shirt is washed by Dean every day. Cămaşa mea este spălată în fiecare zi de Dean. 2.Reguli * complementul direct al propoziţiei de la diateza activă devine subiectul frazei la diateza pasivă ; * subiectul propoziţiei de diateză activă devine subiectul frazei la diateza pasivă ;

77

El este introdus de <by> în limba engleză, nu este obligatoriu . DIATEZA ACTIVĂ – ACTIVE VOICE - Verbul este la diateza activă când subiectul gramatical săvârşeşte acţiunea, care, la verbele tranzitive, se răsfrânge asupra obiectului.

DIATEZA PASIVĂ - Verbul este la diateza pasivă când subiectul gramatical suferă acţiunea săvârşită de subiect; Pentru a conjuga un verb la diateza pasivă, folosim auxiliarul < a fi > la acelaşi timp şi cu acelaşi aspect, ca cel de la diateza activă. El trebuie să fie urmat de participiul trecut al verbului . !Atenţie deci – totdeauna să se identifice bine timpurile verbelor la diateza activă,deoarece operaţi o transformare. Dacă există (se află) un auxiliar de mod, îl vom păstra.
eg :

-

They have punished him. L-au pedepsit. He has been punished (by them). A fost pedepsit (de ei).

Remarcă : păstrăm Present Perfect ; - Sophie’s mother is serving tea. Mama Sofiei serveşte ceaiul. - Tea is being served by Sophie’s mother. Ceaiul este servit de către mama Sofiei. Remarcă : păstrăm aspectul progresiv adăugând < fiind> (being) ;
-

Anyone can do it.Oricine poate face. It can be done by anyone.Poate fi făcut de oricine.
78

Remarcă : Păstrăm auxiliarul modal < can>. 2.Cazuri particulare - verbele cu prepoziţie : eg: Everyone laughed at her (diateza activă ). She was laughed at by everybody. (diateza pasivă). - regulă : prepoziţia se aşază imediat după verbul la diateza pasivă; 3.Exemple : • Prezent simplu Bob steals the jewels. Bob fură bijuteriile. The jewels are stolen. (By Bob);
Bijuteriile sunt furate (de Bob).

• Prezentul cu V-ing (Prezentul continuu ) Bob is stealing the jewels.
Bob fură bijuteriile.

The jewels are being stolen (by Bob).
Bijuteriile sunt furate (de Bob).

• HAVE + PP (partea a III- a a vb.neregulate/ed –vb.). Bob has stolen the jewels.
Bob a furat bijuteriile.

The jewels have been stolen.(by Bob).
Bijuteriile au fost furate (de Bob).

• Trecutul ( PAST TENSE) Bob stole the jewels. Bob a furat bijuteriile.
79

T. The jewels will be stolen. Bob poate a furat bijuteriile. The jewels may be stolen (by Bob). • Cu auxiliarele modale : Bob may steal the jewels.( de Bob). The jewels may have been stolen by (Bob). Bob a furat bijuteriile.Continous) Bob was stealing the jewels.(by Bob). Bob ar putea fura bijuteriiile. Bijuteriile ar putea fi furate (de Bob). Bob furase bijuteriile. • VIITOR Bob will steal the jewels. Bob may have stolen the jewels. Bijuteriile au fost furate (de Bob) . (by Bob). Bijuteriile fuseseră furate.The jewels were stolen (by Bob). • PAST TENSE în –ing (P. Bijuteriile poate au fost furate de (Bob). • HAD – V3 – forma a treia a verbului Bob had stolen the jewels. 80 . Bijuteriile vor fi făcute ( de Bob). The jewels were being stolen (by Bob). Bijuteriile au fost furate de Bob. Bob va fura bijuteriile. The jewels had been stolen.

bilet.Is someone collecting the tickets ? g. = a pedepsi.anyone .beach .French = fustă.Peter himself built that big house. = franceză. a.to punish . = tichet. = plajă.Someone told met to wait for a few minutes.ticket . = garaj. = oricine. e. h. = a repara.They will serve tea in the sitting-room at five. New words : . i.Ann has seen you walking in the park.They are pulling down the house round the corner.to repair .They should not allow dogs on the beach.EXERCIŢII 1.tea .skirt .Puneţi propoziţiile următoare la diateza pasivă. 81 . j. b. Mary was translating the letter into French.Paul has just painted the garage door. c.garage . = ceai . d. f. You must read the instructions carefully.

este de a arăta că substantivul înaintea căruia stă a fost menţionat în cursul discuţiei. A (un . (Articolul hotărât) : . datorită valorii sale semantice („un”. unul dintre cele mai dificile capitole.The Definite Article .Aproape fiecare substantiv din limba engleză este însoţit de un articol.The Indefinite Article . atât datorită numeroaselor sale funcţii cât şi implicaţiilor stilistice determinate de context şi. poetic. o) înaintea sunetelor vocalice . o ) înaintea sunetelor consonantice sau semiconsonantice.). de conversaţie. de stilurile funcţionale (ştiintific.Importanţa cunoaşterii modului de folosire a articolului englez nu poate să scape nimănui. An ( un . într-un sens mai larg.articolul nehotărât se aşază înaintea cuvântului pe care îl determină şi. 82 . întrucât articolul este cel mai de seamă determinant al substantivului.funcţia principală. caracteristică .”o”). b) Formele articolului : (Articolul nehotărât) :. a articolului hotărât.THE ARTICLE – ARTICOLUL a) Definiţie Articolul este.

este cunoscut în respectiva situaţie de către cel căruia i se adresează: . de fapt.I’d like tea and bread. pur şi simplu. 83 . înseamnă. sau a(n) însă articolul zero îndeplineşte funcţii precise şi înlocuirea lui poate atrage după sine fie schimbări de înţeles. • o anumită cantitate . Îmi place ceaiul şi pâinea. greşeli de exprimare: . Under the circumstances he could not act otherwise/În asemenea împrejurări.expunerii. Îmi plac (iubesc) trandafirii. fie. Am cumpărat trandafiri.sens general : I love roses. Urăsc ceaiul.nenumărabil : • sens general I hate tea. .folosim articolul zero cu : * Un plural numărat : . că într-un fel sau altul. .: He is definitely the man for the job.articolul hotărât <the>. nu putea proceda altfel: (Articolul Zero) : The Zero Article Articolul zero. paradoxal prin denumire. absenţa unui articol exprimat (the.un anume număr : I ’ ve bought roses. Este cu siguranţă omul potrivit pentru slujbă. descrierii. eg .

Era cu adevărat cea mai bună piesă pe care am văzut-o vreodată. It was quite the best play I have seen. Amândouă romanele sunt pe raft. Amândoi (oamenii ) erau vinovaţi. . Era foarte /destul de (mult) aproape o piesă bună.quite = complet.rather = mai degrabă. o piesă bună . Ei sunt cei care s-au distrat cel mai bine. eg. All the boys were there. 84 . Şi adverbele <quite > şi <rather> preced în mod normal articolul : . În acelaşi timp <quite > şi <rather>.determină şi. Both the novels are on the shelf.: It was quite /rather a good play. În acelaşi timp <all> şi <both> preced articolul hotărât ( se aşază după acestea): They had all the fun .c) Poziţia articolului . Both the men (= both men ) were guilty. destul de (mult) aproape. se aşează uneori după articolul nehotărât precum în : eg.: That was a rather unfortunate remark to make . datorită valorii sale semantice („un”.Toţi băieţii erau acolo.articolul precede substantivul şi toate adjectivele (cu sau fără adverb) aşezat înaintea unui substantiv.articolul nehotărât se aşază înaintea cuvântului pe care îl .”o”). A smart hat. . O pălărie elegantă. foarte exact .

Era mai degrabă o sarcină inutilă. N-am văzut niciodată un film atât de plictisitor. fără valoare. Deci avem construcţia : TOO/SO/AS + Adjectiv + Subiect eg. el este precedat : eg. eg. De asemenea. putem găsi < such as> (un altfel. I have never seen as fine an actor as Oliver. <as> = precum. N-am mai văzut niciodată o pictură atât de frumoasă. < Half > (jumătate) de asemenea. N-am văzut niciodată un actor atât de bun ca Olivier.: If that is not too great a favour to ask = dacă nu este prea mult (o prea mare favoare) să vă întreb… Never have I seen a film so boring.Era o remarcă mai degrabă regretabilă. precede în mod obişnuit articolul : 85 . preced adjectivul şi articolul nehotărât. asemenea ) şi <what a > = (ce ! ) She is such a fool ! Este aşa o proastă ! What a joke ! Ce glumă ! Remarcaţi faptul că < SUCH> (asemeni) cu < so >. I have never seen such a beautiful painting!/a painting so beautiful. aşadar.: That would be a quite useless task. N-am văzut niciodată o pictură atât de frumoasă.: I have never seen such a beautiful painting . Adverbele <too> = de asemenea. <so > = deci.

eg.: Why don’t you buy just a half bottle of rum ? De ce nu cumperi doar o jumătate de sticlă de rom ? Comparaţi cu : He drank half a bottle of rum. dinner …. Pentru a suprima noţiunea voinţei cu <will > construieşte de asemenea fraza : I will be back in half an hour. the Queen of England. Mă voi întoarce într-o jumătate de ora.fără articol . El a băut jumătate din sticla de rom . To have lunch . Jumătate din lume ştie despre asta.: Half the world knows about this . Câteva exemple de reţinut 1/-Tv-Video : To listen to the radio DAR To watch T. Dacă <half> şi substantivul formează un substantiv compus. (voinţa autorului).V. 3/ Mesele şi zilele săptămânii : . 2/ Autorităţi : To talk about the President of the USA. I will be back in half an hour. articolul se plasează primul : eg./On Monday… 86 . Mă voi întoarec în jumătate de oră. Dar President Clinton and Queen Elisabeth.

limba engleză./ Îmi place limba franceză. English …/I love French. 7/După prepoziţiile : AS/WITHOUT : . El este (un) doctor.4)Jocuri şi sporturi : .: I love the French. the Netherlands.: He is a doctor. the Soviet Union.fără articol. the Irish …people.: To play football.fără articol : I love French.…. DAR locuitorii. chess DAR articolul înaintea instrumentelor muzicale :  to play the guitar …. Iubesc francezii.articolul nehotărât : 87 . Îmi place limba franceză. primesc articolul hotărât : eg. eg.  to play the piano … 5) Limbi străine şi nume de ţări la singular : . irlandezii… DAR numele de ţări la plural sau care formează un element comun primesc art. tennis.articolul nehotărât : eg. 6/Profesii : .hotărât… The United States.

To have a headache. A avea răceală.articolul nehotărât : Once a day ! O dată pe zi ! 11/Expresii care primesc articolul hotărât : To have a cold .fără articol: At midnight. A fi fără maşină.fără articole sau uneori the flu .: To be without a car. dusk…/By car.articolul nehotărât : What a beautiful horse ! Ce cal frumos ! 10/ Expresii de timp : . To have a temperature.eg. … La miezul nopţii / Cu maşina … 9/ După exclamaţiile introduse de WHAT/SUCH: . boat. A avea temperatură. radio. A avea febră. 8/După prepoziţiile : AT/BY : . 12/Boli : . To have a fever. A avea o durere de cap.(gripa). 13/Cursuri de apă şi lanţurile muntoase : 88 . dawn.

in the morning = dimineaţa. many happy returns of the day= la mulţi ani! Articolul nehotărât apare în expresii: . in the long run = până la urmă. pentru moment..primesc articolul definit : The Mediterranean Sea.to have a care = a avea grijă. The Isle of Wight. the Himalayas. on the whole = în general.fără articol : Ben Nevis.to have a mind to = a-i fi poftă să. the Hudson. at the bginning = la început. a avea chef de. in the end = la sfârşit. Articolul hotărât apare în expresii: for the time being = deocamdată. the Atlantic Ocean. 89 . by the way = apropo. în cursul dimineţii. Mount Everest …. the day after tomorrow = poimâine. at the latest = cel mai târziu. Kilimandjaro. the Alps. 15) Lacuri / insule : . Easter Island. 16)Nume de mări : .. to have been through the mill= a fi trecut prin ciur şi sită. the Artic Ocean.nu primeşte articolul hotărât ( urmat de of) sau când sunt la plural : Lake Michigan. 14)Vârfuri : . .cu articolul hotărât : The Thames. The Great Lakes..

deodată. foarte exact. 90 .o piesă bună. = complet. la timp.hat . = mai degrabă. = plictisitor(oare).useless .unfortunate . un timp. o vreme.) once in a blue moon not to care a rap/straw to keep an eye on at a time all of a sudden = = = = = = = = a îndrăgi.quite .painting = pălăria. în conformitate cu. brusc. a nu slăbi din ochi/a fi cu ochii pe….never . din an în Paşte. pentru totdeauna. = bărbaţi.- to take a fancy to for a time in a nice fix(fam. în cele din urmă.în acelaşi timp. după ureche. cu căţel şi cu purcel. mână în mână. = vinovat(ă).boring . din greşeală.rather . Articolul zero în expresii: at random in time for good hand in hand at/by night at down at last on end bag and baggage by ear by word of mouth in keeping with side by side by mistake = = = = = = = = = = = = = = la întâmplare. la strâmtoare. neplăcut(ă). = niciodată. noaptea. = pictură. în şir. la anaghie. în zori.guilty . a nu-i păsa nici cât negru sub unghie. unul lângă altul.men . New words : . din gură în gură. fără valoare. = regretabil(ă). = inutil(ă).

= sticlă.My sister has just got job in bookshop in Manchester . d. Puneţi A/AN sau THE : a.about .rum .I’m just going to post office.I didn’t mean to do that. = febră.why . EXERCIŢII 1. There are two cars parked outside : ____blue one and ____grey one .There were no chairs.There is ___beautiful garden behind _____house .Could you close door. ____newspaper is in my bag but I don’t know where I put ___ magazine.fever = glumă.Have you finished book I lent you ? j. = despre.It was mistake. b.bottle . i.Would you like apple ? b.beautiful . This morning I bought ___newspaper and ____ magazine.world .I’m sorry. I ’ve got problem . ___car crashed into ___ tree.half . = lume.How often do you go to dentist ? c. c.joke .. 91 . = de ce? = a cumpăra. I would like to have _____garden like that. 2/Puneţi articolul unde este necesar: a. I saw ____accident this morning . = rom. so we had to sit on floor. My friends live in ___ old house in ___small village. ____driver of ___car wasn’t hurt but _____ was badly damaged.to buy . Can you help me ? g. where is bus station.Excuse me. e. please ? d. please ? f. = frumos(oasă).I won’t be long. h. = jumătate.

Did you have ____nice holiday ? Yes. I haven’t been to ____cinema for ages. but I watch a lot of films on _____TV.k. I’d love to go to ____moon. f. d. Would you like to travel in ____space ? Yes. it was ____ best holiday I’ve ever had. j.We live in small flat near city centre. 8. k. e. Where’s ___nearest shop? There ’s one at ____end of this steet . wasn’t it ? Yes. I lay down on ____ground and looked up at __ sky. g. it was. 4. Do you often listen top _____radio ? No.We went for a walk by ____sea. h. 92 . It was _____nice day yesterday. l. i. In fact I haven’t got ___radio. 5. 6. Where did you have ___lunch ? We went to ___restaurant. We spent all our money because we stayed at _____ most expensive hotel in town. Why don’t you stay at ____cheaper hotel ? 4/Puneţi articolul corect : 1. 7.There’s small supermarket at end of street I live in. please ? It’s on ______second floor . 2. Have you had _____dinner yet ? Emma and I arrived at _____same time. ____ television was on but nobody was watching it. 3. Peru is ____country in South America ____capital is Lima. c. What did you have for _______breakfast ?Nothing. Margaret spends most of her free time watching ___TV. 3/Puneţi articolul corect : a. Do you go to ______cinema often? No. Can you tell me where ___room 23 is. b.I never eat _____breakfast. You’ll find _____information you neeed at __top of____page 7.

(Verbele modale nu primesc. = podea. verbul englezesc are puţini indici formali care să marcheze persoana şi numărul. Persoana şi numărul în limba engleză sunt identificate de obicei cu ajutorul subiectului. PERSON AND NUMBER PERSOANA ŞI NUMĂRUL Spre deosebire de verbul românesc. = măr.cheaper . = mai ieftin.bag .floor . = grădină. 93 .New words : . = timp liber. indicativul present.garden . = greşeală. mai ales când acesta este exprimat printrun pronume personal. adaugată la forma de infinitiv a verbelor noţionale.driver . = şofer. Singura desinenţă specifică este –s pentru persoana a III-a singular.free time = geantă.s).apple .mistake .

stony – pietros.a good man . capable – capabil. copilăros. . El este un modificator sau un determinant al substantivului: .murdar. . fie ca însuşire a acestuia. beautiful. 94 .THE ADJECTIVEADJECTIVUL a. Adjectivele care exprimă însuşiri ale obiectelor ( adjectivele calitative au numeroase forme specifice: a) Sufixe pozitive: peaceful. Definiţie Adjectivul este partea de vorbire care exprimă caracteristică unui obiect. childish – copilăresc. jealous-gelos.un om bun (modificator).that man . neîngrijit. . timp.useless – nefolositor.neatent. b)Sufixul negativ –less.paşnic. manly – bărbătesc. friendly – prietenos.omul acela (determinant). inutil.frumos. cantitate. famous-faimos. dirty .careless . fie ca precizare a lui în spaţiu.

învecinat. last.INDEFINITE ADJECTIVES – ADJECTIVUL NEHOTĂRÂT a. nenumărate. next.neighbouringvecin. nu multe). last. puţine ( nu mulţi. multe. foregoing-anterior. numerous. nişte. past – trecut. several. next. b. al cantităţii.cătăva.mult(ă). former.  Adjective nehotărâte exprimând cantitatea: much. mai multe.o serie de. al numărului. alaituării în timp. few = puţini.numeroşi. a few (puţini. far – depărtat. puţine.present. future – viitor.primul. a series of.următorul.următorul.câteva. a number of.mai mulţi. puţin (ă).  Adjective nehotărâte exprimând numărul: many.ceva. al varietăţii.precedent. a little . present.ultimul. Se deosebesc mai multe categorii:  Adjective nehotărâte exprimând situarea în spaţiu: near.mulţi. de odinioară.  Adjective nehotărâte exprimând situarea în timp: preceding. Definiţie : Adjectivele nehotărâte determină într-un sens mai mult sau mai puţin general sau vag obiectele exprimate de substantive în sensul situării acestora în spaţiu .ultim.câţiva.apropiat. Formă : 95 . cîtva. numeroase.un număr de. littlepuţin(ă).numberlessnenumăraţi.

: He never called on us without some present . fiinţe. unele. ceea ce face ca în unele gramatici să fie tratate ca „echivalenţi ai articolelor”. puţină. 96 . el apare: . Un loc aparte în cadrul adjectivelor nehotărâte îl ocupă some şi any întrucât. nici un (ul). câteva. c.: I’d like some coffee. vreo. unii . o cantitate ce se întrebuinţează în propoziţii afirmative şi indică existenţa unui număr restrâns de lucruri. ANY= vreun. ele se apropie de funcţia articolelor. dacă înţelesul său este afirmativ: eg. interogative şi negative. Este folosit cu substantive numărabile la plural şi cu substantive nenumărabile la singular. se întrebuinţează în propoziţii afirmative. ceva. Cu toate acestea . Aş vrea nişte cafea. SOME/ANY 1) Fraze afirmative – SOME (în principiu. Nu venea niciodată la noi fără (să aducă) un cadou.în propoziţii negative. Întrebuinţare: SOME = nişte. some se foloseşte în propoziţii afirmative) : eg. nici una . a unei cantităţi restrânse.Adjectivul nehotărât este invariabil ca formă şi îndeplineşte funcţia sintactică de atribut .nici o. vreun.câţiva. vreo. în dese cazuri . puţin.

3)Propoziţia interogativă – ANY ( îl înlocuieşte în general pe some în propoziţiile interogative ( directe şi indirecte).: Have you got any stamp ? Ai cumva nişte timbre ? I doubt if he has any time now.: Why are there so many mistakes in some exercices? De ce sunt atâtea greşeli în unele exerciţii? . dacă întrebarea nu se referă la some: eg. condiţionale şi dubitative: eg.. sau în care some se referă la o parte dint-un întreg sau dintr-o cantitate: eg.: I hardly know any people here.: Have you some change about you? Ai (ceva) mărunţiş la tine? 2)Propoziţie afirmativă cu sens negativ (cu greu. N-am primit nici un ban. Mă îndoiesc că are timp acum.în propoziţiile interogative. Cu greu recunosc (ştiu) pe cineva. fără) –ANY eg. He tried to make a cake without using any eggs. 4)Propoziţii interogative într-un sens afirmativ : eg. N-am nici un ban.în propoziţii interogative prin care se exprimă o rugăminte sau o ofertă. 97 .: I have no money. A încercat să facă o prăjitură fără să folosească nici un ou. 5) Propoziţii negative –NOT ANY eg. niciodată . I haven’t got any money.: Would you like some more meat ? Vrei (doreşti ) mai multă carne.

Un pic de zahăr. . The Queen has little power.a little. A FEW. A LITTLE = un pic de … A little sugar. Regina are puţină putere. Câteva minute mai târziu. LITTLE . A LITTLE /FEW. little + nenumărabile . MUCH/MANY/A LOT OF MUCH + singular ..many = many 98 . Câţiva oameni au înţeles.putem folosi no SOME şi ANY se pot folosi ca pronume. few + numărabile . LITTLE = puţin din (sg) .a few. A FEW = câteva… A few minutes later. FEW = puţin (plural) Few people understood..Much = mult MANY + plural .: Have you got some ? They aren’t any. eg.

toate). EACH/EVERY Every = fiecare Each = fiecare (mai puţin la modul general.: I haven’t got much time.ambii). I know a lot of Italians.: He drank a lot. Ea a dat câte o fotografie semnată fiecărui muncitor. In afară de too. all (toţi. A băut prea mult.so. as. Every workman stood up when the Queen walked in . În propoziţiile afirmative. A băut mult. luat în parte ). very… eg. both (amândoi. LOTS OF. oricare). PLENTY OF. whole(întreg). She gave a signed photo to each workman . Alte adjective nehotărâte: either ( fiecare. Fiecare muncitor s-a ridicat în picioare când regina a intrat. He drank too much. certain (anumit. fiecare separat. Have you many records. Much şi many se află mai mult în propoziţii interogative şi negative.eg. 99 . găsim mai degrabă A LOT OF. anume).

Completaţi propoziţiile cu some sau any + body –thing-where: 1.Can you go and see who it is ? 3. EXERCIŢII 1. Can learn to use it in a very short time. I didn’t have …. If there are …words you don’t understand.I wasn’t feeling hungry. 100 . <Have you seen …. use a dictionary.This machine is very easy to use ….good films recently >? <No.Quick. Can you give me …information about places of interest in the town? With the special tourist train ticket. EVERY. 2. please? I was too tired to do …work.flowers. let’s go ! There’s … coming and I don’t want …to see us. where .thing.Would you like to eat ? 6. You can cash this traveller’s cheques at …bank. NO se poate combina cu – body. I haven’t been to the cinema for ages>. This evening I’m going out with…friends of mine. -one . you can travel on …train you like.money. so I had to borrow… Can I have … money.Does …mind if I open the window ? 4. Derivatele astfel formate urmează aceleaşi reguli.Completaţi propoziţiile cu some şi any : He didn’t buy …. so I didn’t eat… 5. so I had to borrow… Can I have …milk in my coffee.You must be hungry. 7. ANY.Sally was upset about… and refused to talk to … 8.SOME.There’s …at the door.I was too surprised to say… 2.

free time.sunny = a cumpăra. New Words . 2. He has … friends. = a înţelege. Did you take … photographs when you were on holiday ? 4.It was almost deserted.warm . = a folosi.There are… old buildings.rain. = bilet. = cald. = obosit(ă). He isn’t very popular. 11. 10. 3.to understand .Where shall we go on holiday ?Let’s go …warm and sunny.They stay at home all the time ? They never seem to go … 14. 1. many.If …phones while I’m out. 7.I’m not very busy today. can you tell me I’ll be back at 11.30 ? 15. She has ….to say . few or little .There was hardly …on the beach. 101 .flower .The museum was very crowded.The weather has been very dry recently.Why are you looking under the bed ?Have you lost …? 16….to buy .ticket . = însorit.to use . 13. I haven’t got … to do.Puneţi în spaţiile goale : much.We slept in a part because we didn’t have …to stay.Do you live…near Jim ? No.There were too …people.9. = a împrumuta.tired . 12. 5.to borrow . 3. he lives in another part of the town. Ann is very busy these days. We’ve had ….I’m going out now. = a spune. 6.Most of the town is modern.who saw the accident should contact the police. = floare.

Unele adjective precedate de o silabă sunt considerate ca fiind lungi : dead. tired. ele sunt întru totul comparabile cu gradele de comparaţie din limba română. COMPARATIV DE SUPERIORITATE (the Comparative of Superiority) ADJECTIVE SCURTE Adjectiv + ER John is taller than Wiliam.le (gentle. gradul comparativ ( the Comparative Degree) şi gradul superlativ ( the Superlative Degree). Indiferent de funcţiile şi formele lor. Adjectivele scurte au o silabă. frank. noble). Kate is thiner than Nelly. pleased. real. glad. drunk. . cross. Excepţii : adjectivele din două silabe sunt scurte şi se termină în Y precedat de o consoană sau de er – (clever).COMPARISON OF ADJECTIVES – COMPARATIVUL ŞI SUPERLATIVUL Gradele de comparaţie ale adjectivului din limba engleză sunt gradul pozitiv (the Positive Degree). John este mai înalt decât William. 102 . Kate este mai slabă decât Nelly. apt.

103 . 2/COMPARATIV DE INFERIORITATE ( the Comparative of Inferiority) ADJECTIVELE SCURTE : NOT AS +ADJECTIV +AS eg.COMPARATIV DE EGALITATE ( the Comparative of Equality) AS + ADJECTIV + AS eg.John is more intelligent. James nu este la fel de înalt ca Sam. William is stupid. ADJECTIVE LUNGI LESS + ADJECTIV +THAN Max is less intelligent than Peter.: This cake is as sweet as the other one. (este mai puţin) (decât) 3. William este prost.: James is not as tall as Sam . John este mai inteligent decât William. John este mai inteligent. Această prăjitură este la fel de dulce ca cealaltă . Max este mai puţin inteligent decât Peter.ADJECTIVE LUNGI MORE + ADJECTIV (+ THAN) John is more intelligent than William.

: This is the most expensive TV set I have ever seen ! Acesta este cel mai scump TV pe care l-am văzut vreodată.New words : . = inteligent(ă). SUPERLATIVE SUPERLATIVUL Adjective scurte the + ADJECTIVE +EST eg.the least + adjectiv = cel mai puţin+adjectiv 104 .tall .sweet . = dulce.cake = înalt(ă). El este cel mai înalt.thin .: He’s the funniest guy I’ve ever met. = prăjitură. = slab(ă).tall . = înalt(ă). .intelligent .the most + adjectiv = cel mai + adjectiv… eg.: He’s the tallest. El este cel mai caraghios băiat pe care l-am cunoscut vreodată! Adjectivele lungi . Aceleaşi excepţii pentru comparativul de superioritate. eg.

b)inegală (superioritate): eg.early > earlier . fără a se face o comparaţie .: He is as tall as his sister. număr şi caz Singurul mod de marcare formală este comparaţia. Categoria gramaticală a comparaţiei este concretizată în limba engleză ca şi în limba romănă -3 grade de comparaţie .: I’m younger than her.compară două obiecte în măsură egală (comparativ de egalitate ) : eg.: 2. Formarea comparativului şi superlativului pentru adverbe este aceeaşi ca a adjectivului în afară de adverbele terminate în –ly.There is the least beautiful boat I’ve ever seen.prezenţa normală a unei calităţi. .devreme > mai devreme . Este barca cea mai puţin frumoasă pe care am văzut-o. vom utiliza mereu : MORE şi THE MOST . Este la fel de înalt ca sora lui. Sunt mai tânără decât ea. ( El) este înalt. 105 . !Adjectivul din limba engleză nu se schimbă după gen. . gradul comparativ a)de egalitate : eg. gradul pozitiv . Excepţie : . 1. He is tall.

106 . termenul comparaţiei poate fi exprimat. 2/Comparativul şi superlativul – comparaţia neregulată .more heart –broken – the most heart-broken . 2. careful – more careful – the most careful . : This lesson is less intensive than the previous one. comparaţia se realizează cu ajutorul lui MORE şi THE MOST.: 1. = the oldest /the eldest . (He is more punctual). eg. well-known .better -known – the best known. El este mult mai punctual decât alţii 3. adjective compuse. Această lecţie este mai puţin intensă decât precedenta La comparativ. când două elemente formează un tot din punct de vedere al sensului.OLD = better = worse = further/farther = older /elder = the best . 3. eg.BAD 3. = the worst . 1. heart-broken . Este foarte inteligentă. Adjectivele formate din două sau mai multe silabe.FAR 4.GOOD/WELL 2.: She is very clever.: He is more punctual than the others (sau neexprimat). gradul superlativ – arată calitatea comparată în cel mai înalt grad. prin intermediul unei comparaţii directe (superlativ relativ: She is the cleverest of all) sau fără comparaţie directă (superlativ absolut). Further /Farther = distanţă Further : mai depărtat (distanţă) .c)inferioritate: eg. eg. = the furthest/the farthest .

2. 7. (Many) people play football in summer. 4.Alegeţi forma corectă a adjectivelor din paranteză . 5. 2. fewer and fewer ) friends have visited her. Summer is (good) season of the year . 3. 4.Since she has retired (less and less. 6. the better). The weather isn’t as (warm) as in summer. elder) sister didn’t come to the party. I think autumn is as (beautiful) as summer. EXERCIŢII 1. 9. în plus . THE ELDEST = cel mai în vârstă (membrii aceleiaşi familii (fraţi sau surori).Her (older.further = suplimentar. 8. 107 . skate or play with snow. The 22 nd of June is (long) day of the year. Football is (popular) game in Romania. Winter is (bad) season of the year. In summer the days are (long) and the nights are (short) than in spring. because they can ski.Some people think it is (interesting) season of the year.Puneţi adjectivele din paranteză la formă corectă: 1.Mike and Bob are students. the latter) studies architecture. It is cold and wet. 2. but the trees are (beautiful) than in summer. 3. ELDER = mai în vârstă ( despre membrii aceleiaşi familii – fraţi şi surori – opus lui younger) . 1.The former studies medicine ( the second. 10. adiţonal.From these two dresses the cheaper is ( the best. In July the days become (warm) and (warm).

3. This food is (<good) I expected. b. h. 3.Puneţi la comparativele de superioritate. The weather can’t be (bad) today ! Mr. Ai citit ultimul roman al lui Marin Preda ? El studiază din ce în ce mai mult . 5. Browns. e.5. I think that things are (<good) they used to be. c.Puneţi adjectivele la comparativul de superioritate : 1. b. Our car is (<comfortable) Mr. He has always told us that health was (important) money. de inferioritate. 8. Oxford is (old) university in Britain. the next ) person to come in. 108 . Peter says that geography is (> hard) history. 4. He said the cats were (intelligent) dogs. g. Their house is (big) mine. 7. O cunoşti pe sora lui mai mare ? Rochia ta este mai modernă decât a mea . 6. 6.The doctor asked ( the nearest. Peter has always been (good at maths) anyone. 2. d. 5. a. 5. de inegalitate sau de egalitate : a. I think that John is (= clever) his elder brother. This school is (big) building in our street. c. That bus is (= late) usual! Is it true that boys are (<sensitive) girls ? Your suitcase is (< heavy) I thought it was.Traduceţi în limba engleză : 1. The (tall) girl in our school is a basketball player. I think the book is (interesting) the film. 4.Puneţi la superlativul de superioritate. f. Care este planeta cea mai îndepărtată ? 4. 2. 3. Her dress is (expensive) Ann’s. Simpson is much (old) his wife.

109 . = joc. umed(ă). New words : . = patinaj.to ask . Cars are becoming more confortable these days.usually = vară. e. For him.Transformaţi ca în exemplul următor : a. He thinks that (elegant) dresses are Dior’s .snow . = următorul(ea). = ud. = rochie. h. Our house is getting older. That is probably (good) novel I have ever read. g. a înteba. = a (se) îmbrăca.spring . = zăpadă. f.cheap . a spune. h. = de obicei. being in good health is (important) thing. money is getting more important. e. Don’t you think we are going slower ? For him. Your English is getting better every day. = primăvară.ski .game . = rece. = ski.wet . I think my job is getting more interesting. = a cere. She opened her eyes wider every minute.d. c.bus .next .former . = ieftin (ă). = scump(ă).expensive .winter . d.summer .dress . b. I think Sharon is (pretty) girl in town.to dress . f. = autobuz. g. = primul(a). And now. = iarnă.skate . here is (late) news. He’s getting up earlier every morning.cold . 7.

Zero = o 110 .numeralele cardinale de la 1 la 12 în limba engleză sunt următoarele : 1 2 3 4 5 6 . . . grea.four.six . 7 8 9 10 11 12 .exprimă numărul (one. two.to expect .eleven .ten . o Forma numeralului cardinal . NUMERALUL CARDINAL ( The Cardinal Number) . determinarea numerică a obiectelor ( numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare(numeralul ordinal). .twelve.este partea de vorbire care : exprimă un număr. one hundred years). = probabil. . . .eight. = sănătate.heavy . Definiţie : . .probably = greu.five. THE NUMERAL NUMERALUL a.three.two..nine .seven.one. three) sau determinarea numerică a obiectelor ( four books.health . . = aştepta. . .

nineteen. 15 – fifteen. b) când sunt urmate de prepoziţia of : eg. 3-9 .. 13 – thirteen. 80. thousand şi million sunt întotdeauna precedate de articolul hotărât sau de un numeral :100/a hundred books. 90 –ninety .one thousand . 14 – fourteen.a/one thousand two hundred and fifty-three . 19 . 111 .eighty .thirty . mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci şi unităţi : 115= a/one hundred and fifteen. – three hundred . ! 17 . .fifty . între zeci şi unităţi se foloseşte liniuţa de unire : 68 . 60. 100 300 1000 1253 – one hundred .sixty . În limba engleză. 30 . 16 – sixteen. numeralele hundred.seventy .se adaugă sufixul – ty . .eighteen .numele zecilor 20 – twenty .: The number of young people studying in our schools amounts to hundreds of thousands.sixty-eight . ! Numeralele primesc terminaţia s când sunt folosite: a) ca substantive : eg. .:Thousands have read this book. 18 . 70. . ! Numeralele care denumesc sute.seventeen . 50.forty . 40.Numeralele cardinale între 13-19 se formează cu ajutorul sufixului – teen adăugat la nr. ! Când sunt folosite la singular.

Este ora două. propoziţia începe de obicei cu pronumele it . Este ora cinci fix.nineteen eighty – în engleza vorbit . two. anii se citesc : -1980 – one thousand nine hundred and eighty sau nineteen hundred and eighty – în stilul official .1966-one thousand nine hundred and sixty-six. . eg. three. în acest caz. • O’ clock se foloseşte numai cu ora fixă şi se poate omite: o What’ s the time ? Five. : It is two o’clock.). one hundred pupils . five sau a determinării numerice a obiectelor : three apples.o Întrebuinţarea numeralului cardinal : a) pentru exprimarea numerelor abstracte : one. În exprimarea timpului cronologioc. It is a quarter past three.lecţie. capitol . 112 . Este (ora) 3 şi un sfert. Este 10 şi jumătate. four. b) pentru exprimarea datei. autobuz. etc. : It is ten (minutes) past nine. 1980.casă.pentru a indica fracţiunile de ore până la ”şi jumătate” se menţionează numărul minutelor urmat de prepoziţia past şi de ora respectivă . Este ora 9 şi 10 (minute). It is five o’clock sharp. It is half past ten. c) pentru indicarea numărului unui anumit obiect (pagină. o Ce oră este? Cinci. eg.

: 2238 – double two three eight . eg.: It is twenty (minutes ) to six. 3002 – three oh oh one . . . prepoziţia to şi apoi ora : eg.! Fracţiunile între jumătate şi ora următoare se redau în limba engleză spunând numărul minutelor. Base înmulţit cu 5 fac treizeci. c) pentru exprimarea vârstei : How old are you ? Câţi ani ai ? I am ten years old. Pentru exprimarea operaţiilor de matematică : 2+5=7 7-3 =4 . Forty divided by 5 is/are 8.double five double five . Numerele de telefon se citesc cifră cu cifră 597216 = five nine seven two one six. Este ora 6 fără 20 ( de minute) . 40 : 5 = 8 . 6 x 5 = 30 . 5555 .nu se foloseşte cuvântul double dacă cifrele din mijloc sunt aceleaşi. . 113 . Seven minus three makes four. Am zece ani . se foloseşte cuvântul DOUBLE .Dacă primele sau ultimile două cifre sunt la fel. Six multiplied by 5 is/are thirty. Two plus five is/are seven . Şapte minus trei fac patru. Doi plus cinci fac şapte.

the third. the second.th.! În exprimarea vârstei în limba engleză. care poate fi considerat radicalul.the twelfth .4 (four) – the fourth .the thirtieth .the fifth . Câteva numere ordinale prezintă dificultăţi ortografice . articolul hotărât the. THE ORDINAL NUMERALS NUMERALUL ORDINAL 1. Definiţie . Am zece ani. The second house round the corner is mine. 30 . care precede radicalul şi sufixul .8 . Forma .: He was the first to come.indică ordinea în timp sau în spaţiu a obiectelor sau a acţiunilor : eg. se poate omite partea finală : I am ten ( years old). A doua casă după colţ este a mea. 7 –seven –the seventh .5 .numeralul cardinal. . care se adaugă la radical: . 114 . . 12 . 2.the eighth . A fost primul care a venit. Numeralele ordinale de la 1-3 au forme care se abat parţial de la această regulă : the first.

the 3 rd.the eleventh.the fourteenth . 15 . 1.the twentieth .the fortieth . 11 . 17 .the third .the second . 40 .the nineteenth .seventeenth . 16 . 6-the sixth .the (one) hundred . 12 .sixteenth . 30 .the ninth . .the eighteen . Întrebuinţare the 4 th..the fortieth . 20 . . numai ultimul număr primeşte -th . .million pot fi precedate numai de one. 18 . 21 .9 . the 1 st.the tenth. La numeralele compuse. 3. 100 .the thirteenth . . the 5 th. 115 .000 . 8-the eight .fifteenth . 27 – the twenty –seventh . ! Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele hundred.one hundred and first . the 2 nd. 40 .the twenty –first .the fifth . 13 . nu şi de a iar articolul hotărât poate fi omis : the one hundred and thirty-second. 101 . 10 .the first . 7-the seventh . 14 .the fourth .the twelfth . 19 . .the thirtieth . 236 –the two hundred and thirty –sixth . 9-the ninth . thousand.the one thousandth .

a) în exprimarea datei : - April 25 th the 25 th of April ;
,

La exprimarea datei, numeralul ordinal poate fi aşezat înainte sau după numele lunii; Dacă numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de „of ”: I was born on the 6th of April 1976. M-am născut pe data de 6 aprilie 1976. Dacă numeralul ordinal este aşezat după denumirea lunii, „of” este omis Ella was born on April (the) 6 th Ella s-a născut pe 6 aprilie. b) pentru a indica ordinea într-o serie: The Second World War. Al doilea război mondial.
c) pentru a exprima repetarea la intervale regulate:

- every second day - din două în două zile ; - every third month - din 3 în 3 luni ; (o dată la 3 luni );

116

NUMERALELE MULTIPLICATIVE – THE MULTIPLICATIVE NUMERALS

Numeralul multiplicativ arată proporţia în care a crescut o cantitate oarecare: double- dublu;twofold- dublu, threefold-întreit, fourfold-împătrit , fivefold- încincit.

NUMERALELE ADVERBIALETHE ADVERBIAL NUMERALS Numeralul adverbial arată de câte ori este săvârşită o acţiune: once-o dată , twice- de două ori, three times – de trei ori, four times- de patru ori, five times- de cinci ori, many times – de multe ori.

117

Exerciţii

1 / Traduceţi în limba engleză : 1) 24 ianuarie şi 1 Decembrie sunt sărbători naţionale ale poporului nostru. 2) Deschideţi cartea la pagina 48 şi citiţi cap.15 încă o dată. 3) Locuiesc pe strada Spiru Haret nr.48. 4) Câţi ani ai ? Am 12 ani. 5) La ora două şi jumătate iau autobuzul 331 şi mă duc la teatru. 6) Cât costă o pereche de pantofi ? 7) Te aştept de mai mult de o jumătate de oră. 8) Am format 558969 şi apoi am aşteptat. 9) Cred că au plecat cu trenul de 6.30. 10)În martie 1977 a avut loc un puternic cutremur.

118

Sunt student.: I am a student. gen. PRONUMELE PERSONAL (The Personal Pronoun) . Pronumele are categoriile gramaticale de persoană.desemnează persoanele ce pot apărea într-un dialog sau înlocuieşte obiectul despre care se vorbeşte . !!!! În limba engleză. She is a policewoman. pronumele şi verbul sunt singurele părţi de vorbire care au categoria gramaticală a persoanei : eg.THE PRONOUN PRONUMELE a) Definiţie : Pronumele reprezintă o clasă eterogenă. desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul sau desemnează global sau parţial obiecte sau fenomene . .în limba engleză. număr şi caz. 119 . care poate înlocui substantive în comunicare. pronumele I se scrie întotdeauna cu literă mare . Ea este poliţistă.

III – a sg. În limba engleză pronumele pentru persoana a lll –a plural (they) nu are forme distincte pentru gen.III – a sg.Pronumele personal are categoria gramaticală a genului numai la persoana a lll –a singular ./She has already arrived. persoana a III –a pl. It înlocuieşte nume de obiecte sau de animale. pers. He este folosit pentru a înlocui nume de persoane de sex bărbătesc.forme pentru cazul Nominativ. persoana a II-a pl. pers. pentru Dativ şiAcuzativ (cu excepţia lui you şi it): NOMINATIV: I You He She It We You They persoana I singular persoana a II –a sg/pl. us . . The car. DATIV /ACUZATIV me . you . She este întrebuinţat pentru nume de persoane de sex feminin. PRONUMELE PERSONAL .them. pers. it. ca în limba română. her..III – a sg. him. 120 . persoana a I –a pl.

număr şi caz şi poate îndeplini funcţiile sintactice de subiect. gen. III-a ca şi pronumele personal. .înlocuieşte atât numele obiectului posedat cât şi al posesorului. nume predicative.pronumele reflexiv înlocuieşte obiectul asupra căruia se exercită acţiunea verbului şi care este identic cu subiectul verbului . număr şi caz. Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv . .I.are terminaţia -self la singular şi –selves la plural. gen.are pers. Formele pronumelui posesiv Persoana Numărul 121 . complement. Persoana Persoana I Persoana II Persoana III masculin feminin neutru Numărul Singular Plural myself ourselves yourself yourselves himself herself itself themselves PRONUMELE POSESIV ( The Possessive Pronoun) . .are categoriile gramaticale de persoană. are categoriile gramaticale de persoană. II-a.PRONUMELE REFLEXIV . atribut .are forme distincte de gen numai la persoana a III –a singular. apoziţie.

Este a mea. cuvintelor aşteptate ca răspuns la întrebare . who are forme deosebite pentru fiecare .pron.: It belongs to me. Pronumele interogative sunt specializate : caz.pronumele interogativ ţine locul. (to) whom =cui ?. 122 who este folosit pentru fiinţe . ci le înlocuiesc. = Who ? = cine ? . PRONUME INTEROGATIV . .personal eg.posesiv eg. în propoziţiile interogative.: It’s mine. Este haina mea. . Din punct de vedere al flexiunii. which pentru fiinţe şi lucruri . Who – are următoarele forme : N. . what pentru lucruri .pron.posesiv eg. what kind of pentru calităţi .Singular Persoana I Persoana a II – a : Persoana a III – a : masculine : feminin mine yours his hers Plural ours theirs !Pronumele posesive nu determină substantive ca adjectivele posesive. Îmi aparţine. D. how much pentru cantităţi .adj.: It’s my coat.

by the way = apropo. . = Whose ? = a. hand in hand = mână în mână .pînă la lăsarea serii. WHAT ? .a. 123 . Structuri paralele : arm in arm = braţ la braţ .whose ( se poate referi şi la persoane şi la lucruri).Ac. from beginning to end = de la început până la sfârşit. from dawn to dusk = din zori de zi.implică selecţia dintr-un număr limitat de obiecte : Which of these books do you want ? Expresii fixe cu valoare de adverbe : at present = în prezent.ale cui ? . once in a while.= pe cine ? G. as a rule = de obicei. WHAT = ca pronume interogativ se referă la substantive sau înlocuitori ai acestora de orice gen. as a matter of fact = de fapt.who se referă numai la persoane. from right to left = de la dreapta la stânga. întunericului. now an then = din când din când. at once = imediat. from morning till night = de dimineaţă până seara . day by day = zi de zi . from east to west = de la est la vest.se traduce în limba română : CE ? What are you doing ? = Ce faci? CARE ? What are the films you want to watch ? = Ce (care) film vrei să-l vezi? CÂT ? What time is it ? = Cât este ceasul? WHICH ? . face to face = faţă în faţă. ai.= Whom ? Who? fam.

PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ – IF „ CLAUSE” Există trei tipuri mari de propoziţii circumstanţiale : 1. O condiţie reală viitoare sau generală, care exprimă o situaţie anticipată sau posibilă: - într-un moment viitor: We’ll leave tomorrow if the weather is fine. Vom pleca mâine dacă vremea este bună. - în general: If I make a mistake, my boss always knows it. Dacă fac o greşeală, şeful meu întotdeauna ştie. 2. O condiţie ireală prezentă sau viitoare, care se referă la: - situaţie imaginară, contrară unei realităţi prezente: If the weather were better now, we could go for a picnic. Dacă vremea ar fi mai bună, am putea face o plimbare. - o situaţie improbabilă într-un moment viitor: If I had money I would buy a car. Dacă aş avea bani, as cumpăra o maşină.

124

3. O condiţie ireală trecută, cu referire la o situaţie imaginaă sau contrară realităţii într-un moment trecut: If the weather had been better, I would have left last Sunday. Dacă vremea ar fi fost mai bună aş fi plecat duminica trecută.

TIMPURILE FOLOSITE:

Tipul de propoziţie condiţională

În propoziţia principală
Viitor/Prezent/Imperativ I’ll go swimming. A teacher is always happy Go and buy tickets

Timpul în condiţională
Prezent If th water is warm. If his pupils work hard

propoziţia

1

If you want to see the play. Past Tense If she were on holiday Past Perfect If I had seen her yesterday.

2 3

Condiţional prezent She would go on a trip Condiţionalul trecut I would have spoken to Ann

125

CORECTAREA EXERCIŢIILOR

Timpul prezent : Exercise 1 : a - goes; b- are having; c - drive; d- is walking; e - live; f - is running; g- is reading ; h- comes;

Exercise 2 : arrive; is wearing; spends; goes; is ; blows;
126

Near the end of our conversation.was shining /got up .were you doing/rang .- is coming. says. the landlady was planting flowers.were sitting –(were) looking .called/told/was painting.was sleeping/woke . 4. She told us that she could’t stand the birds that were singing in the garden any more.bought . 6. 5. 9. leaves. 2. Exercise 2 : The house was very big.When we rang the bell. is. She was a beautiful lady.was trying /remembered .arrived. 7. PAST TENSE 1.We talked to her. is leaving. 8. is talking.said-was –was giving127 . Exercise 3: went.met/was going. She added that when her husband would retire they would travel a lot.was digging /began/.needed. was going on –saw.was coming. comes back.We were impressed by this charming lady who was talking with a foreign accent. singing. leaves. know. She knew many things and we listened to her very carefully./stopped.left/were working . 3.we learnt that she was going to London the next day.were . I’m.but we knew that she should be back as soon as her children needed her because she was a loving mother as well.was shining.

4.b.c 8.have you seen .went.broke .c 10. 5. g.left-got . Exercise 4 a. e. d.have bought . 2. She didn’t earn so much last year. j. Exercise 3 : a. It was cold last week. 4.made-decided-said-found-amused-gavewas-thanked Present Perfect Exercise 1 1. 7.have never been.haven’t heard . e. 8. h. b. f. 2. 7. c. 3. Have you had a holiday recently ? Exercise 5 : 1. I didn’t read a newspaper yesterday . It hasn’t rained this week.hasn’t paid .b 9. h.c.’ve repaired . 6. f.b. 3.hasn’t finished.has John cut.a. d. 6.b.hasn’t finished . g.have waited.have you just bought . The weather has been cold recently. c. i.has stolen. Ann hasn’t earned a lot of money this year.have lived . 5.have arrived . b. I haven’t read a newspaper today.b 128 .started .a.

e) She’s been fishing for an hour.SINCE/ FOR/AGO Exercise 1: a. 9. Bob hasn’t caught a fish since we arrived. g) The sun has been shining for a fortnight. g. I could see . Exercise 2: a) John has been sleeping since 10 o’clock . the car may /could have been sold . c. people must have been looking . if he could write. 10. f. They haven’t visited London since 1982.m. 7. He hasn’t read a newspaper since last week. b) I have been waiting for 3 hours. c) He’s been working for us since 1980. 5. 6. 129 . she can’t have left. I must come . 8. She hasn’t had lunch at a restaurant since March. We haven’t received a letter from them since June 6 th. 4. e. d. h) Bill has been reading that book since the beginning of the afternoon. d) We’ve been living in Bristol for 5 years. 3. b.you might/may not even . I haven’t ridden a bike since I was a boy. 2. h. We haven’t drunk a beer since the beginning of the week. John hasn’t come here since the beginning of the month. you can’t have heard . where could I find . you have to fill . f) They ‘ve been playing chess since 4 p. MODALE Exercise 1 : 1.

h. g. d. 12. h) will.you needn’t make out a receipt.he may/might/could have taken . c) will. c.I should book a seat . 14. is coming. e) will. Exercise 3 : a. b) shall. f) shall. e. f. am going to see. are leaving. is going to. are you going to do. g) will. b) shall. g) will. h) will. 130 .you could have given me a hand . VIITORUL Exercice 1: a) is going to rain. d) will. 13. am going to try. going to open. b. Exercise 2: a) will –will . am going to make.11. f) shall. is going to rain. e) will. d) am going to . c) will/shall.

are you going to i. c. are you seeing. g. I’m having e. a small flat –the city centre. b. I’m recording h. h. Exercise 4 : a. f. shall listen d. Exercise 3 131 . d. will you phone –I’ll tell g. will you wear j. i. is leaving Articolele Exercise 1: a. d. I’m taking f. a-a-the –the an-a-a-the the –the a –a an-a –a-the-a Exercise 2 : a. b. will leave b. j.i. an apple the dentist the door a mistake the bus station a problem the post office the floor the book a job –a bookshop. k. won’t disobey c. c. e.

any .the-the 3.a-the Adjectivul nehotărât Exercise 1 Exercise 2: 1. b.any-some. d.the 7.anything 5.something 6. 6. 4. k.somebody 3.somebody.o 4. o-the o-the the-the o-o o-the the-o a-the o-o the-the the a Exercise 4 1. 2.the-the-o 8. f. Anybody 1.anything 2.some. i.a.any. 3. h.anybody 4. j. e.the 5. c.any.some.o 6. g. 5.something-anybody 132 .anybody 7.the 2.

something 16. 5. 8. 6. the longest.few. as beautiful as.anywhere 14. 2. the best .shorter.somewhere 13. 4. the worst. 10. 10.warmer.little 3.anybody 15.few . longer. 7.many . 7. 6. 9.the most interesting. 2. 3. more beautiful. 5. COMPARATIV ŞI SUPERLATIV Exercise 1: 1.any.anybody 17. the most popular.any 8.anybody anything Exercise 3 : 1.anybody 10.many. 9. 133 .7. warm. 8. most of the people.any.anywhere 12.somewhere 11.little.some. warmer. 4.much.anybody 9.

the next. b. 3. f.more interesting than the film 2.older than 7.Have you read Marin’s Preda last novel? 2.better at maths than 4.more important than Exercise 5 : a.Have you met his elder sister? 4.the better.Exercise 2: 1. 2. g. c. h. 5. e.more intelligent than 5.fewer and fewer.He studies more and more . d.worse than 6. harder than less comfortable than not as good as as late as more sensitive than not as heavy as not as good as as clever as 134 .bigger than 3.the latter. 3.more expensive than 8. 4.Which is the farthest planet? Exercise 4 : 1.elder. Exercise 3: 1.

Open the book at page 48 and read chapter 15 again.30 train.better and better 2.Exercise 6: a.more beautiful . 7/as beautiful as / 8 /warm.At half past two I’ll get on bus 331 and go to visit the exhibition./9/the worst /10/the most interesting. nine.I think they left by the 6.I dialed double five.I live at no. A terrible carthquake occured in March 1977. How old are you? I am 12 (years old).earlier and earlier 7. four and then I waited.6/the most popular .more and more important 6./3. the tallest c. the pretiest h. 5/many .wider and wider Numeralul The 24 th of January. the latest g. Spiru Haret street. Adjectivul 1/the best .2/longer .49. the oldest d. three.the longest .more and more interesting 3.warmer. the biggest b. the best .shorter . 4/warmer. seven. Exercise 7 1. the most important f.slower and slower 5. and the 1 st of December are national days of our people.older and older 8.more and more comfortable 4. How much is a pair of shoes? I have been waiting for you for more than half an hour. the most elegant e. 135 .

= deputat.accusation. = disculpă. . = a respinge.legal action . a anula.bring an action against . charge . a se împreuna.associate .bill of indictment .lunatic. alienat. get together .buy.breach of trust -overwhelming exhausting . .he studies more and more . = a cumpăra . shoot down . purchase . abroga.constable . a doborî.accused falsely .discharge . = acuzaţie.team up.administration .5/the next . delegat. LEXIC . = a se reţine de la ceva …. = acte de acuzare. 3/Have you read Marin’s Preda ’s last novel ? . = nebun.kill. = alibi. = toleranţă. = a asocia. = epuizare copleşitoare. = abuz de încredere.accused .insan = a ucide. = a agresa .alibi . = a echipa .policeman .2/the better /fewer and fewer /the latter /4/elder. a-i displace.tolerance .abstain for .which is the farthest /furthest planet.deputy . gestionare.accident . 136 . . = agent de poliţie. = acuzat pe nedrept. asalt.case . = caz.repeal . = acţiune legală. = administrare .have you met his elder sister .your dress is more modern than mine.assault . = acuzat. = a acţiona împotriva. a cheltui. = accident. a ataca.

station = brigadă.legal profession = baron. adunare . zonă. .police force = autoritate. . . .unit team.criminal code = codul (penal). acknowledgement = confesiune. session = audienţă . . .lawer. .to arrest = a aresta. .associate = co – autor .superintended = comisar.co-defendant = co-apărător.convinct = convingere.judgement.(police) sergeant = (poliţie) sergent. . 137 .crowd .solicitor = solicitant. . .gag = căluş. . .appearance = apariţie.accomplish = a realiza.asociat. a plăcea. . poweres = jurisdicţie. . . înţelegere .road block = baraj rutier. fight = bătălie. .witness box = boxa martorilor. . .fine = amendă.murder = criminal. counsel = avocat.bomb expert = expert în bombe -artificier. officially designed = legat prin jurământ.ballistic = balistic.sworn . putere. . .amnesty.bullet = glonţ.autoritaty = autoritate . . . bătaie.prison cell = celulă de închisoare.police station = comisariat. . .regatory comission = comisia. . . . join author. .office.decizie.hearing. decision = judecare. . desk = birou (mobilă).judgement by default = judecare greşită (din greşeală). legea graţierii. .bomb attack = atac cu bombă . . forta poliţiei .fighting. . . .penal code.confession. . -organised crime = crimă organizată.court of assizes = curtea regală. gag / a pune căluş. .assistant public prosecutor = avocat general. . .appear as a witness = a apărea ca un martor.post mortem examination = autopsie . .full confession = confesiune deplină. gathering = mulţime . . -co-author.district = district.appeal = a apela (la).jurisdiction.. . law of amnesty = iertare.

denunciation = denunţare.witness for defence = martor al apărării .Supreme court of appeal.informer = a informa.sentence = 1. ask = cerere. decline = refuz.certified true = conformă (copie). . . .martial court = curtea marţială.current account = cont curent. .criminal = criminal.refuse. . .crime = crimă.corrupt = corupt.conspiracy. . . . non appearance = greşeală. . . . plot = conspiraţie.imprisonment = închisoare.corpus delicti = corp delict. complot. .damages = pagube.guilty = vinovat. . notice = raport.crime scene report = proces-verbal al scenei de crimă.behead = decapitare. .compensation = compensaţie.constraint = constrângere. . .propoziţie 2. . constrain = a constrînge.counterfeit = contrafăcut. .decree.offender = supărare.offence = crimă. common law = Legea comună. . 138 .writ = decret. refuz. . . reject = respins. . . . .. . . .denial. . .crime. final court of appeal = Curtea Supremă de Apel . .request.report. -ofender = apărător. .pull out = a scoate. .defacement = degradare. .dismiss. refusal = negare. .coup = lovitură de stat .die = a muri. -forge. .delay = a întarzia.compel.residence = domiciliu. .condamnare. executive order . a amâna. notiţă. .clear = clar/curat.statement = declaraţie.custom. fără apariţie.issue a warrant = încredinţa un mandat.court of appeal = curte de apel. reşedinţă. . .defence = apărare.court = curte. .default .

.riot = revoltă. . .explode = a exploda.withdrawal = retragere.disarm = dezarma.deny. .clear up. . . .finger print = amprentă digitală. a rezolva.file = dosar.member of the Congress (US) = membru congresului. .rifle.stake = a risca.kidnapping = răpire. . remove from office .keep in detention = a ţine în închisoare.cartridge case = înzestrat.damage = pagubă. inform = report.report a crime. informare.injury = investigare. .manpower = efective. . . .customs = vame. solve = a elucida. . . .get drunk = a se îmbăta.costs. dezordine.customs duties = drepturile vamei. distinct = a nega. expenses = costuri. .investigation . .emigrant = emigrant . .commercial law = lege commercială.be taken in = a fi lăsat în. . .give evidence.report.private detective = dectectiv particular. . . treaptă.break –in = efracţie. .burst.civil law = legea civilă. .grade = eşalon. . . a băga la închisoare. . testify. report = a depune jurământ. . .member of parliament = membru al parlamentului. burger = puşcă. -discharge.imprison.trigger = trăgaci. 139 . cheltuieli.detention under remand = detenţie preventivă. . . .common law = lege comună.criminal law = legea penală.drug = drog. . . .police raid = raidul poliţiei. . . . . . .break the law = a încălca legea. dismiss.telephone tapping = telefon supravegheat. .. file a complaint = reportul unei crime.emancipate = a emancipa.drunkenness = beţie. put into jail = a închide.taxation law = cod fiscal.

. . . policeman = poliţist. . .cop = poliţai.coninct = condamnat (ă).investigator = anchetator.duties = datorii. .jam = ambuteiaj.secretary of the court = grefieră. . .go to court = „ a merge “ în justiţie.swindle .madness .in the act. fraud = fraudă. . .extradition = extrădare. .income tax department = fisc.extradite. . .confirm . statement.certificate.misbehaviour = greşeală.extract = certificate.traffic patrol officer = poliţist de circulaţie.free pardon .bankruptcy = faliment. 140 .excuse . . a sufoca . . .Gendarme = Jandarm. delicvenţă. crook = escroc. a ratifica.stranhle .explosive = exploziv. mercy = milă. . . . forge = a falsifica.guard .be on guard. . .feat = somaţie.warder = gardian.government = guvernământ. -patroman . guard = gardă.swindler. . clemenţă. .rank = şir. . on stationary duty = a fi pe fază.to spy = a spiona. .grenade = grenadă. . . .governor = guvernator.guarantee = garant. . . shadowing = filaj. rând.investigate = a investiga.. .hostess = gazdă.red-handed = prins în fapt. .record office of court = grefă ( de tribunal) . .watchman . . . . ratify = a confirma.lunacy = nebunie.grafologist = grafologist.extort = a extorca. . . -cutody = custodie.escape = a scăpa. .sentry. . apology = scuză. throttle = a strînge de gât.surveillance.alter. supraveghere.bodyguard = paznic.pay the penalty for = a plăti penalizare pentru … . . .

identify = a identific.unlawfulness.enabling of someone to do something= incapacitatea unei persoane de a face ceva. .ambush . .infit .immunity . .statesman = om de stat. line of command = ierarhie.news = ştiri. degradant. touch down = impact.infringement . illegal.war = război. . rotating lamp = girofar.illegal = illicit. . . . . lovitură. . .l inie de comandă. .be on the watch = a fi cu ochii pe … .inherit = a moşteni.trimis la închisoare.offence language . trap = cursă.capacitation = capacitate.privilegiu. . .unlawful. . indice.identity = identitate .hotel used as a call-house = hotel de trecere.impunity = a impune.impact. . .unable to pay for it = incapabil de a plăti pentru el . . send to jail = închis. offence = infracţiune. .inheritance. privilege = imunitate .imprison .. .mortgage. bond = ipotecă. .hierarchy. 141 . . . .blue light.red light. put down to someone .order of the court = ordinul curţii . insult = injurie .illicit . .indulgence . . .time clock = ceas. .usher = a conduce.infanticide = infamant.form = formă.first authentic copy = prima copie autentică.ascribe. .hold-up. armed robbery = jaf armat.charge . . . illegality = ilegalitate. impute = a imputa.compensation = compensaţie.identity card = carte de identitate . . insultă.counter . .registration = înmatriculare. .box –office = tejghea /casă de bilete . .inject = a injecta. . .inflict a penalty to someone = a plica o amendă cuiva.clue = cheie. . inapt = inapt.ofensă. . . leniency = indulgenţă. illegitimate = ilegitim.outlaw = în afara legii . ameninţa. . . . indict = inculpat.allowance = permisie. . legacy = moştenire.

knife = cuţit.in defence of someone else = în apărarea altcuiva.jurisdiction = jurisdicţie . hoot = a claxona.insolvent = insolvabil.judge. damages = pagube. .plea (of forgery) = pledoarie. examination of defendant = interogatoriu . .be brought up for trial = a fi adus la judecată. . . -legislate = legislaţie.acuzaţie. proces. . .stop and check someone = a interpela.legalize = a legaliza.laboratory = laborator. .go to law = a-şi face dreptate. proces.kepi = grijă. . judgement = judecată. . . .robber. . prohibit = interdicţie.not guity.trial. .judicial inquiry = pedeapsă judiciară.pass sentence . . 142 .legal owner = proprietar legal.horn . . . .by default = din greşeală . . inquiry = investigaţie .clear someone from a accusation = a scoate pe cineva de sub acuzaţie.kleptomania = cleptomanie. . .case law . .pretext. . . obiect mic. thief = hoţ. . .claim.forensic pathologist = medic legist.pass. .still pending. .juryman = juriu.self-defence = legitimă –apărare.blameless = innocent. . permit = a lăsa să treacă. . . larceny =mic furt. .judicial = judiciar .judicial inquiry = pedeapsă judiciară ..stab.petty theft .examining magistrate = judecător .dispense justice = justiţie . .deliver a sentence = a pronunţa o sentinţă . .remand a case court = rămâne cazul curţii .forbid. .questioning.blade = lamă.investigation .detective inspector = inspector (detectiv).innocent .tear gras = lacromigene (gaze). money laundering = spălare de bani. . . . . try = judecată. . .institute proceeding = procedurile instanţei. . jurisprudence = jurisprudenţă. . . nevinovat . still under discussion = încă în discuţie .lauder.institution = instituţie.

a vătăma. ameninţată .pimp = peşte.transfer = transfer. .mine = mină. . . .post –mortem lividity = lividitate cadaverică .set a prisoner free .licence = licenţă . . . . .machine-gun = mitralieră. .mutinity = răzmeriţă.law . nicotină.police informer . dispute at law .handcuff = cătuşă. .-bequeath = a lega. .mandate = mandat.offender = răufăcător. a lăsa prin testament. . .denunţător. . . .mortuary = morgă.committal order = angajare. minor.sneak . .handcuffs = cătuşe. . .search warrant = mandat de percheziţie.assault = asalt.case under dispute .drug .ill-will = rea-voinţă. . .discharge = a elibera un prizonier.deny = a nega. codaş .threaten = ameninţat.department of the public prosecutor = minister public.underworld = sub pământ.tie someone up. . . .murder = crimă. . .sub acoperire.mayor = maior.dishonest.mission = misiune. . .army medical officer = medic militar.Secretary of State = secretar de stat. .warrant of arrest = mandate de arestare. . act al parlamentului . . lawsuit = litigiu.encroach upon someone’s rights = a leza.militia = miliţia. . deceitful = necinstit. . . . narcotic = drog. .ammunitions = muniţie. .bind someone hand and foot = a lega fedeleş. . . informant = spion. . .juvenile = juvenile.ministry = minister. 143 . act of parliament = lege. .town hall = primărie.remove the seals = a revoca /ştampila .warrant = mandat judiciar.wad of banknotes = a face sul bacnote . .murderer = criminal.magistrate = magistrate. .

on duty = de serviciu .to obey = a (se) supune.duty = birou.opiates = substanţe opiacee ( droguri).officer = ofiţer. . . .public indecency = indecenţă publică. .parliament = Parlament.pickpocket = hoţ de buzunare . . .judge’s order . . .criminal investigation department = poliţia judiciară. criminal. . .oppium poppy = opium /mac .infiltrate = infiltra . . obiectiv. .department = department serviciu . . .caveat = a se opune executării . .house search = percheziţie . .plaintiff.penitentiary = penitenciar . .poison = otravă.patrol = patrolă .stab = a înjunghia.stop payment of = oprirea plăţii …. . .plead = a pleda. . .appear in court = a apărea în justiţie.stay of execution . . criminal = penal. .first aid = primul ajutor. complaint = plângere. a ordona .gun = puşcă.pedestrian . datorie.bullet –proof vest = vestă anti-glonţ. .police = poliţie.loot .crime report.hostage = ostatec. . .notify = a nota.congres . . .pleading = pledoarie.driving licence . ojective = scop. driver’s licence = permis de conducere . . passer-by = pieton .complain = a se plânge.aim . .. .order = ordin. . complaint = plângere. judge’s ruling .hanging = a atârna –atârnând . 144 . .peep-hole = vizor. trecător . .fireman = pompier.sub-machine gun = pistol-mitralieră.shot = împuşca. a prăda .office . . . . . . .liable to = posibil de …. sack = a jefui . .penal. . . .enactment = ordinul judecătorului .invalidity = invaliditate.

. . .kidnapping = răpire. .sampling = mostră.receiver. . . .police raid = raid de poliţie. .report = raport .powder = pudră.receiving and concealing stolen goods = tăinuire de obiecte furate.object to witness = obiect al marturisirii.accused of . . . 145 . .losses = prejudiciu.crown prosecutor = procurer.illegal carrying of a weapon = port illegal de arme. .administrative proceeding = procedură administrativă.charge..put one’s revolver back = a-şi pune revolverul la loc.whore = prostituată.procuring = proxenetism. . charge with = acuzat de …. .punishable = pedepsibil (ă). . . handler of stolen goods = tăinuitor de lucruri furate. . .legal proceeding = acte de procedură.pimping. . .recruit = a recruta. . .prostitute.conciliation board = cale de împăcare.premeditation = premeditare. prosecute = învinuire. .prison jail = închisoare. to relapse into crime = a recidiva. .supposed = a presupune.prohibit.apply for = a se adresa. . .criminal court trial = process criminal. .police force headquarters = poliţia din cartierul general. . .gallows = spânzurătoare.prescription = prescriere. .police report = proces-verbal.headquarters = cartier general.trial = process.ransom = răscumpărare.police station = secţie de poliţie.release = a se relaxa .prove = a demonstra. .punish = pedeapsă. . .projectile = proiectil.probă. .accost = a solicita.repeat an offence .qualification = calitate. .legal procedure = procedură legal.sentence = pronunţă o sentinţă. . forbid = a interzice. . . . . . . . a acosta.remorse = a se căi. -(just) solicit.

= substitut.be involved in = a cere. = tribunal pentru judecare. smuggle . pecete.swering in .notify .vote .suspicion . = droguri. = a se sinucide. competenţă. = traffic . = sigiliu.suspect .translator .crown prosecutor . = a persecute. = sondaj. = secret.pimp . = surogat.without appeal .summons to appear .Senate . = solvabil. stay of preecedings . = somaţie de apariţie.locksmith . competence . = a sesiza tribunalul. = Senat. narcotics .sue.(just) call for sentence . = evidenţă. = parcare.solvent .seal . = suspect.scope. disturbare. = mărime.to bribe . supraveghere.security . narcotice.survey .illegal restraint .seizure for security . = traducător. take an oath .surrogate .size . = somaţie.seizure . = sechestru.oath.settle . = susţinător.attempt . = încercare.safety. = a pune o întrebare.suicide .cancel . = vot. = scop. 146 . = măsură de securitate. a tocmi. = fără apel. scandal .prosecute . serve a notice upon .in solitary confinement . = suspiciune. = descriere. =secret.deal.brawl .testimony. = jurământ.parking . = securitate . secrecy . = lăcătuş. siguranţă. = a plăti. = semnificativ.disturbance . a reclama.description . = jurământ.delay. = a anula. = amânare.department . agency . evidence .secret.. = sechestrare. = scandal . = tortura.refer a matter to court .torture . = a fi implicat de. confiscare.warning shot .drugs . = încăierare.

= jaf.gangster . = trotuoar. = voyeur.victim . = urnă. crook.vice .emergency .(give a) fine .sidewalk . = furt.ballot box .holidays .case. = violator.shoplifting . = supraveghetor de noapte. = examinat şi trecut.theft . = urgenţă.vandalism .medical examination . = a ucide. = vandalism. = vagabondaj.peeping tom . = a da o amendă.to kill .usurer . = verificare. = viol.robbery . = vacanţe.rape . = gangster. = a vota.pavement. = cămătar. = valiză.vagrancy .uniform .felon.examination and passed on = Tribunal. = victimă.ballot .hooligan . hoţie.night watchman .court of justice . = hoţ de magazine. 147 .checking .rapist .. = viciu. = uniform. = huligan. = vizită medicală. suitcase .

Your name : on the top right (Numele tău) : în partea dreaptă de sus. The reader’s name : on the left Numele cititorului : pe partea stângă The date : 8th September 2005 ( 8 septembrie 2005.Sweet Dear Mrs Sweet Dear John Your faithful Yours sincerely Cordially years With best /kind regards.familiar) Dear Mr. 148 . FORMAL Opening salutation ( salutări sincere) Closing salutation Dear Sirs Dear Sir. etc.ANEXE Writing a letter properly Scrierea unei scrisori potrivite DON’T FORGET : KISS ( keep it short and simple) Nu uita : Sărut ( să fie scurt şi simplu) . Dear Madame INFORMAL (degajat.) Numele lunilor primesc întotdeauna o majusculă în limba engleză.

I wish to express our gratitude= Vreau să exprim gratitudinea noastră pentru… The months of the year are : Lunile anului sunt : January. Sfîrşitul unei scrisori - I look forward to hearing from you/to meeting you… Aştept să aud veşti de la dumneavoastră…/să vă întâlnesc… We would appreciate an answer /A reply by return of post… Un răspuns la scrisoare… We are extremely grateful for …/Vă suntem profund recunoscători … . February. . July.My most sincere thanks for…Cele mai sincere mulţumiri pentru… .October. . June. April. With best/kind regards = cele mai sincere urări .Your faithful = al dumneavoastră credincios.September. BUSINESS LETTERS = Scrisori de afaceri We thank you for your letter of …Vă mulţumim pentru scrisoarea dumneavoastră despre… With reference /in replay/Further to your letter of …Referitor/Ca replică/Urmare la … Following our (telephone) conversation…Ca urmare a conversaţiei ( telefonului ) nostru … We are pleased /happy to inform you that …/Sunt fericiţi /încântaţi să vă informăm faptul că…We would be grateful if you could …Vă vom fi foarte recunoscători dacă aţi putea. . 149 .November. . March. May.August.December. .

There are seven days in a week. Seasons. January and February are Winter months. Monday. Friday = vineri . the third day is Wednesday .Thursday and Friday are week days.July and August are Summer months.There are four weeks and a few days in a month. Monday = luni. Tuesday = marţi . the sixth day is Saturday and the seventh day is Sunday. The four seasons are Spring. Thursday = joi . Autumn and Winter. the second day is Tuesday . October and November are Autumn months.June. Saturday = sâmbătă . September. The days of the week : - Sunday = duminică . Wednesday = miercuri . summer ( vară) . December. There are twelve months in a year.Weeks. 150 .Wednesday. winter (iarna) .Summer.March . Months.There are about three months in each season.Seasons of the year : spring ( primăvara ). Try to translate into Romanian : Days. April and May are Spring months.The first day is Monday. autumn ( toamnă) . the fourth day is Thursday. Tuesday.Saturday and Sunday are week-end days and sometimes we call Sunday a holiday .the fifth day is Friday .

It’s me ! 151 . at dusk = la lăsarea serii .Who is it ? . sunrise = răsărit de soare . THE MEALS OF THE DAY breakfast = micul-dejun . Translate : MORNING COFFEE .MOMENTS OF DAYS AND NIGHTS dawn/daybreak = zori de zi/ a se crăpa de ziuă . dinner = cina . lunch = prânz . dusk = amurg . sunset = apus de soare . supper = supa .

at school. How is (Charlie). there are lots of roses = sunt o grămadă de trandafiri . Yes.are the roses from the garden ? Yes. thank you. Time for coffee.There are lots of roses. Yes. at school = la şcoală.please…Thank you. What a nice room ! Milk! No.How nice! Are you busy ?You are tired. sugar = zahăr .Ce face Charlie ? How is his work ? Cum este munca lui? from the garden = din grădină . How is Charlie ? He’s fine .- Oh! Hello. At school.please… Thank you.Where are the children ? At school …Sugar ? Yes. The garden is nice. Good. And how is David ? How is his work ? Oh!All right… Thank you. thank you.Brown ? Yes. 152 .come in. Mrs. Words : Who is it ? Cine este? How nice ! Ce drăguţ ! Are you busy ? Eşti ocupat ? You are tired? Eşti obosit ? Time for coffee ? Este timp pentru cafea ? milk = lapte. At school? Yes.

K.sir ? M : No. and your pretty little daughter? Happy as always? 153 .I have a business meeting this afternoon. An omlette and macaroni. good evening. All right. Fine. It’s good to have lunch with an old friend.Have you got any? W : I’m sorry sir.I’m leaving a small steak. but we’ve got some French cheese. Yes. for me please. M : No. one potatoes and which salad sir ? Tomato. and a salad.How are you ? I am very well. thanks. but I’m not having fish today. Yes. W : Any tomato or lettuce salad. Well I never have a lot of lunch. thank you. tomato.It’s very good cheese. and for me please. a big steak. Yes. That’s two steaks.We haven’t got any . please.At the restaurant Waiter : Good evening . sir.Good. lots of potatoes. you are here already. yes. please. what are you drinking ? I’m drinking a tomato juice. How are you Jerry ?O. How is your wife. it’s just a quick lunch today but it’s good to see an old friend.Now. Yes. Have you got any cheese ? W : What kind of cheese. thank you. and a beef steak and some bread and butter. So. a tomato salad for me.Oh. two tomato juices. it’s just a quick lunch with an old friend. thank you. a little salad and some of your potatoes. Man : Ah. what are we going to eat ? This fish is rather good here.sir ? M : Feta cheese. I am hungry and that’s why I’m having steak.We haven’t got French cheese in my country A MEAL AT RESTAURANT Translate: Hello Chris.sir.

Salt and pepper. come on. that was a good meal.Here you are.You’re welcome.And a bottle of water.Well. some fruit.Oh.what’s the time? . .one tomato salad.Just a moment.No.I know but steak and potatoes are not good without salt. ..Oh. . but I have a meeting .Mm. . thanks.I am going to work.Here you are gentleman. . . here is the food. yes sit . I’m sorry sir.I like this steak. we are eating at a restaurant . .Oh.Yes.I’m getting it.Now. .Oh! Five thanks.Yes sir .We’re near my office today.This is a very good bread.It’s two o’clock. . .Yes.Salt is not good for you. you’re right. thank you very much.And the tomatoes are fresh. .Enjoy yourself. sir. and one chips.Thank you.I’m …I’am putting butter on mine.Is no salt.K.Yes.Aren’t we all ? . .Where is the salt ? Oh. .He is working hard as usual.I’m not working this week-end.Two steaks. . no.Here you are. sir.Is that all sir ? .That’s O. isn’t she …mum.Yes sir ? .No. this is very good. . But when are we meeting again ? 154 .Yes. sir ? .I am gardening. that’s …. .K. . . and how is Andrew? . .it’s a lot for me.O. .Well.just a moment.no. too.Yes. she is always happy. very cold please. . . we have a very good baker. . it is good. .Some more butter please.Ah.I’m sorry. .The bread is very good…Waiter ! .Mm.The bill please. .Is that all sir ? .

The tree is green and its trunk is brown.Come on then. It is on the right of the hill. = acoperiş .The sun is yellow.too.There is a chimney on its roof.It is green.It’s blue sea.The sun in the sky. let’s back to work. Translate : A House Near The Sea There is a house in this picture. Well.It’s a white boat.hill .They are brown.It’s a green hill.There are men in the boat.It is green. but its roof is red. Yes.You have a good restaurant.On the right of the picture there is the sea. thank you sir.It’s an island in the sea.The house is white. WORDS : . Ah. Ok.one cow is white and black.The island is far from the hill.There is a boat on the sea .There is a plain in the picture.chimney . the hill and the sea is the sky.It is near the hill. = coş.There is a window and a door at the front of the house.There are two cows on the hill.There is an island in the sea.Next time we are meeting near my office.The boat is on the right of the picture. it’s fun.The island is on the right.roof = deal .- Any time.Above the mountains .The house is on the left of the picture.The grass on it is green.They are far from the hill.The island is far from the hill.The hill is at the front of the picture. Thank you.One cow is white and brown. Its colour is blue.It is a yellow plain. Its colour is blue.Behind the house there are mountains. It’s on the hill. 155 . too.There is a tree behind it. horn .

= roz.It is Nelson’s statue. = violet. = albastru-închis. = purpuriu. There are beautiful building round it. = lângă. = barcă . COLOURS : brown white black blue yellow green grey red orange pink purple violet bright-red dark. Some buildings are high and some are low.It is Lord Nelson’s monument. = negru. = roşu . = albastru (ă). = insulă. = verde. It is a big square in London. = iarbă.The statue is standind on a very high column.They are pigeons. = portocaliu. 156 . = cer . Translate into Romanian : Trafalgar Square London This is Trafalgar Square. = alb (ă). = galben (ă).blue = maro/cafeniu. = cenuşiu (e). = în spate . trandafiriu. There is a monument in the middle of the square. = trunchi .A lot of birsds are flying round it. = roşu-aprins.- in front behind trunk grass boat sky island near = în faţa .

= sub.Look at the church in the middle of the picture. = păsări .The aeroplane is flying over Trafalgar Square. = în jurul . some cars are fast but carts are slow. = faimos (ă). Da Vinci is Italian . 157 . = în mijlocul .Other passengers are going in.There are a lot of people going up its staircase. = pasager .Some are walking and some are sitting in the middle of the square under Nelson’s statue. = a zbura . = staţie de autobuz.Some people are going down .A lot of cars and buses are going round the square.There are famous pictures inside it.It is behind the monument. A girl is feeding some pigeons and a boy is looking up.They are all great men . = în jurul . = a hrăni. = înalt (ă) .Aeroplanes are very fast .Some passangers are coming out of the bus.One bus is stopping at the bus-stop. Words : square round it high low middle monument famous birds to fly pigeon building inside Greek lot of cars round passenger bus-stop church in the middle staircase under to feed = piaţă .It is not going round the square. dedesubt . = grec .They are going away. These pictures are paintings. = jos (ă) . There are a lot of other people in the square . = în mijlocul.They are visiting the church . Some are walking and some are sitting in the middle of the square .There is a big building on the left of the picture.He is looking at an aeroplane. = porumbel.Some of their paintings are inside the big building. ( casa scării ) . = monument . = clădire . = biserică. and Lord Nelson is English.El Greco and Da Vinci are great painters. = scări . = multe maşini . = înăuntrul .El Greco is Greek .

Hungarian. Spanish . = încet. Belgian. Italian . African. Swedish . Irish . Romanian . French . Japonese. Greek. Bulgarian. Polish . German. Scots . iute . Brasilian. COUNTRIES COUNTRIES CHINA JAPAN PORTUGAL SWITZERLAND VIETNAM AFRICA AMERICA BELGIUM BRAZIL BULGARIA GREECE GERMANY HUNGARY DENMARK FILAND FRANCE ITALY POLAND ROMANIA SPAIN SWEDEN ARABIA HOLLAND NETHERLAND IRELAND SCOTLAND NAŢIONALITĂŢI Chinese. încete . Finnish . Dutch . repezi. Arabic . American. Portuguese. 158 . = aeroplan. = repede. Dutch . Danish . Vietnamese. Swiss.- aeroplane fast slow aeroplane fly over = avion. = a zbura deasupra. avion .

Tu eşti britanic. It’s the flag of my country. steagul lor este albastru şi alb. galben şi albastru. ţara ta este Britania. Sunt român:ţara mea este România. Steagul nostru este roşu. ţara mea este Grecia. her country is Italy.I am Greek. I am a Romanian woman (man). yellow and blue. Este steagul ţării mele. My country is Romania. your country is Britain. their flag is blue and white. 159 . Eu sunt grec. Sunt român. galben şi albastru. ţara ei este Italia. Ea este italiancă. She is Italian. You are British. I am Romanian: my country is Romania . Ţara mea este România. They are Greek. my country is Greece. I am Romanian.Our flag is red. Sunt o româncă ( român). Ei sunt greci. yellow and blue . The flag of my country is red. Steagul ţării mele este roşu.

bite .a (se ) îndoi .blew .beat .a bate .a începe . .bend . 160 . a educa.borne .bore .bit .broke . .be .become .a se trezi . .bet .bent .break . .broken . . a purta .begun .blown .a suporta.bitten . .a deveni .arise .bent .a sulfa.become . .became .bet .bear .awake .begin .breed .bred .awoken .a creşte .began .blow .awoke .beaten .a (se) sparge .bet .arose .a fi .been .a paria .arisen . . .bred .a se ridica .a muşca .beat . .VERBELE NEREGULATE infinitiv trecut participiu traduction . . .was/were .

. .forbidden .came . .ate .dealt .burst .drunk .drink .eaten .a conduce .done .crept .cut . .a uita .a construi .cast .bought .burnt . .fought .built . . .a alege .a costa . .caught .cut .a interzice . .a mânca .burnt .forbid .fought .a veni .dreamt .eat .forgotten .build .dealt .a face .a prinde . .chosen .a (se) simţi .fed .a cumpăra .forgot . .felt .a arunca . .burst . a năvăli.dug .come .draw .cut .feel . .a arde .dream .do .a hrăni .a visa .a desena .a se tîrî.cost . a se ocupa de.burst . .a tăia .a trata.a cădea . .drive .felt .fell .a izbucni.cast .buy .choose .dreamt .brought .a săpa .fed . . .a simţi .drawn .cost . 161 . a se furişa. .cast . .dug .built .dig .cost .creep .catch . .fight .burn .drove .a aduce . .drew .chose .forbade .driven .fallen .crept .come . .bought . .deal .forget .a bea .feed .. .did .brought .caught .drank .fall . .bring .

lent .led .know . .knew .leant .leap . . .a îngheţa .had . .light .a (se) ascunde.heard .lay . .kept . .a sări .a se apleca . 162 . .a pune.got .get .a ţine.hear . .a merge.a auzi . .grew . .hung .give .leapt .heard .a da cu împrumut.hold .led .hidden .a creşte.forgiven .a atârna.held . .forgive .hung .got .a ştii.frozen .forgave .grow .hang . . a da.a prinde .lent .a zăcea.lean .a răni .know .laid .keep . a aşeza. .hide .hid .had .held .let . .lit - a primi . a părăsi..a conduce.a ţine.lit .left . -a învăţa.lain .have .went .gone .go . .lie . a se sprijini .learnt .hurt .leant .given .froze . .a lăsa .kept . .freeze .learn .a ierta . .hurt .gave . . a păstra.laid . .a avea .leapt . a permite. -a pleca.hurt . a se afla.lend .lead .leave .learnt – left .let .let .lay .grown .

a face. .sunk .speak .lost .shot .a căuta.a plăti .seek .a citi .shaken .shot .rise .sit . .a dormi. -a zâmbi. a fixa. . .set .said . . . .sold .shut .say .paid .shone .shown . .made -meant .a întâlni .a închide.run .a împuşca.see . .run .ridden .shut .lose .met .read .a scutura. . .meet .put .seen .met . .shoot .showed .rang .sell . .read .sat . .slept .sink .a pierde.mean .set . .make .put -read ..ride . .a vinde .a călări. .shine .set .a răsări .smelt . .a sta .a însemna.made .meant .shook .rose .shake .a suna .a vorbi .spoke .sought .slept . .sank . .ran .a spune. .pay .put .a vedea. a tremura.shut .a alerga.a cânta.sleep . 163 .a străluci. a se aşeza.sing .a pune .a arăta.a (se) scufunda.said .rung -rosen .saw . .paid . .rode .sung .a pune.smelt -spoken .lost . .sang .sought .shone . .ring .show .sat .smell .sold .

thought .torn -told .upset . .wrote . . .sworn ..strike . .swear .steal .throw .wear .worn .took .taught .a jura .sweep .stolen .tore .a purta.spread .spread .swore -swept .a plânge .understand – understood – understood .swing .win . . .woke .stood .spread .upset .write . .teach .taught .wept . .stuck .a arunca .a înţelege .a învinge .a fura .told .wore .threw .a mătura.stuck .spend . -a izvorî .stole . . .sprang .swung . . .sprung .a (se) trezi .a spune.spelt .won . 164 .a supăra. .tear .thrown .spent .won . .upset -woken .a gândi. .take .stick . a sfâşia.a înota.a rupe.s (se) întinde. . -.a cheltui.a învăţa.a otografia.spring . .stood . .a lua .a scrie.written .wake .think .spell .a sta ( în picioare).struck .a lovi.stand .swung .wept . .weep . .spelt .struck .thought .a lipi.taken .tell .swept . .spent .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful