KERAJAAN BANI ABBASIYAH

PERKEMBANGAN KETENTERAAN

Memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera.

Membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan arab seperti Turki dan Parsi.

Mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan.

STRUKTUR ORGANISASI KETENTERAAN KERAJAAN ABBASIYAH :)
1) Struktur

Organisasi.

Khalifah

Dewan al-jund ( kementerian pertahanan )

Al-wazir

2)

KEMENTERIAN PERTAHANAN .

Bahagian kewangan ( majlis takrir ) :

Mengurus hal-hal gaji dan imbuhan tentera

Mengurus hal-hal ketenteraan

Mengurus belanjawan khusus untuk pengurusan, latihan dan peralatan ketenteraan

2)

>

Bahagian latihan ( majlis al-muqabalah ) Mengurus pengambilan dan latihan kepada tentera baru.

3)

Bahagian peninjau ( al-massahuun ) > Membuat panduan dan menasihatkan penglima angkatan tentera tentang topografi sesuatu tempat. Bahagian pengurusan sumber manusia ( dewan at-tasnif ) > Mengurus kenaikan pangkat. > Mengurus penyusunan tentera mengikut pasukan. Depot simpanan ( dewan al-aradh ) > Mengurus stor dan kelengkapan persenjataan. Bahagian perisikan ( al-jawasis ) > Mengintip kekuatan dan kedudukan musuh serta tahap kesetiaan tentera islam. Bahagian kejuruteraan ( dairah al-muhandasah ) Mengurus pembinaan kem-kem tentera dan kubu-kubu pertahanan. Bahagian tentera laut ( al-bahriah ) > Mengawasi perairan kerajaan abbasiyah > Mengawasi kerja-kerja pembinaan kapal-kapal perang > Menyusun angakatan tentera laut

4)

5)

6)

7) · > 8)

·

FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN TENTERA ISLAM PADA ZAMAN ABBASIYAH :
 

Dasar ketenteraan yang terbuka. Keanggotaan tentera dibuka kepada orang bukan arab seperti Parsi dan Turki. Pemimpin yang berkaliber. Para khalifah seperti Abu Ja'far AlMansur dan Harun Ar-rasyid amat mengambil berat terhadap kebajikan tentera. Peralatan ketenteraan yang canggih. Peralatan perang diubahsuai mengikut perkembangan semasa seperti Manjanik, Dabbabah, Baruud dan kapal perang. Strategi peperangan yang berkesan. Ia sentiasa diubahsuai mengikut keperluan dan perkembangan semasa sama ada dari segi strukur ketenteraan / cara menyerang. Keimanan dan semangat jihad tentera islam. Tahap keimanan yang mantap, semangat jihad dan cinta kepada agama bantu mereka untuk berjuang bermatian-matian demi menjaga agama Islam daripada dihancurkan.

KEPENTINGAN KESELAMATAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN NEGARA

:

Kestabilan politik akan tergugat jika ngara tidak aman. Ekonomi akan lumpuh dan pendidikan akan terjejas jika negara islam yang dibentuk mudah dicerobohi oleh anasir buruk. Agama Islam akan diketepikan dan dirosakkan oleh agama lain jika negara islam dijajah oleh bangsa yang bukan Islam.

AHLI :D

 SHARIFAH 


NUR AISYAH A`FIFI SYED ISMAIL . A`DILAH HANUM AZMAN . SYARIFAH NUR ALYA SY MD SAIFUDDIN . NORHUDA DALYA AB RAZAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful