UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

I.Ş.J. Călăraşi

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ A SATELOR DIN TRANSILVANIA 14.06.2012 CLASA a V-a Subiectul I.(30 puncte ) Calculaţi:

150 + 151 + 152 + ... + 200

Subiectul II.(20 puncte) Determinaţi suma numerelor cuprinse între 12 şi 50 care împărţite pe rând la 2,3 şi 4 dau acelaşi rest 1. Subiectul III.(20 puncte) Mama şi fiul au împreună cu 9 ani mai mult decât tatăl. Peste 4 ani, toţi trei vor avea 99 ani, iar fiul va avea o treime din vârsta mamei. Ce vârstă au fiecare în prezent ? Subiectul IV.(20 puncte ) Din pătratul magic de mai jos lipsesc opt numere. Ştiind că toate numerele din pătrat sunt din şirul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, iar suma lor pe orizontală, pe verticală şi pe diagonale este 34, să se completeze pătratul. 12 10 9 4 2 11 Subiectele au fost propuse de Cristian Petru Pop, ISJ Cluj Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp efectiv de lucru - 2 ore. “Matematică,matematică, matematică, matematică,........ Atâta matematică? Nu! Mai multă!” Succes! (Grigore Moisil) 3 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUj

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful