You are on page 1of 6

Polska Grupa Energetyczna

pyta:

Minister odpowiada: wszczem z urzdu postpowanie w


sprawie uniewanienia decyzji Wojewody Pomorskiego wskazujcej lokalizacj obiektu energetyki jdrowej w LUBIATOWIE. LUBIATOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Gdasku odpowiada: nie ma podstawy prawnej do


przeprowadzenia bada terenowych.

Stowarzyszenie WYDMA LUBIATOWSKA


przypomina:

PGE
pisze do mieszkacw

LUBIATOWA i KOPALINA. KOPALINA

Gdzie jest projekt bada terenowych ! Finlandia udostpnia tego rodzaju projekt. ! To co opracowa Energoprojekt nie mona nazwa modelem rankingowym !

Zgodnie z opini Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku badania nie mog by przeprowadzone. Nie ma podstawy prawnej !!!

Kto sprawdzi jako pracy tych ludzi ? PGE, prosimy nie artowa !

Jak PGE nie ma w Naszej Gminie, to Czujemy si bezpiecznie i Szanujemy Nasze rodowisko NATURA 2000. Po ostatnim wystpie M. Orzeszyny nie ma na to co liczy !!!

Ta broszura nie do, e niczego nie wyjania, to zawiera rwnie bdy merytoryczne.

Przykadowe rozmieszczenie odwiertw geologicznych

Sprzt do bada terenowych

Teren chroniony prawem krajowym i unijnym.

Natura 2000 PLH220003

Sprzt, jak na zdjciach, bdzie jedzi po wydmach Natura 2000. PGE nazywa to poszanowaniem rodowiska !

Harmonogram przygotowany przez PGE jest bdny !!!

0. ROK Poprawiony harmonogram gwarantuje ochron rodowiska, poniewa uruchamia procedury administracyjne zgodne z prawem krajowym i unijnym. To co proponuje PGE jest niezgodne z obowizujcym prawem.

Mwi o tym
Zastpca Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska dr Piotr Otawski dla czytelnikw Forbesa: Planowane przedsiwzicia, ktre mog znaczco oddziaywa na obszar Natura 2000, a nie s bezporednio zwizane z jego ochron lub z niej nie wynikaj, wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazuj, czy przedsiwzicie bdzie mogo zosta zrealizowane.