The Facts

Structura procesului mental prin care trec înainte de a schiţa vreun lucru, e bazată în principal pe acumularea de date pe care le consider eu relevante, începând cu cele mai puţin interpretabile şi ajungând la cele care sunt extrem de relative. Hard Facts Datele acestea sunt cele care sunt cel mai puţin predispuse unei relativizări. Aici pot fi incluse lucruri precum studiul temei program şi identificarea principalelor elemente definitorii ale acesteia, studiul caracteristicilor locului unde urmează să se manifeste obiectul de arhitectură (sit, însorire, topologie, geomorfologie, climă, etc.), studiul locurilor adiacente şi al diverşilor poli de interes de care proiectul trebuie să fie racordat, adică integrarea obiectului propus în context lărgit (vecinătăţi, ţesuturi urbane/rurale, centre/aglomerări de activitate, noduri/fluxuri de comunicaţii, etc.) Medium Facts Bagajul informaţional de o factură mai volatilă, dar încă cu un grad mare de statornicie, este cel de factura antropologică, socio-culturală, istorică şi psihologică. Mi se pare important să cunoşti persoanele locului împreună cu tradiţiile şi cutumele lor, modul în care ei se pot şi se vor raporta la viitorul obiect arhitectural sprijinindu-l sau ignorându-l. De aceea încerc să definesc un sumar profil psihologic-cultural dorind să răspund nevoilor şi concepţiilor oamenilor. Soft Facts În această parte încerc să definesc principalele tuşe ale atmosferei fiecărui spaţiu, atmosferă bazată pe încercarea de a intui sau previziona anumite acţiuni/evenimente/situaţii care se pot sau se vor desfăşura în acele spaţii. E un joc schizoid între observarea obiectivă şi cea subiectivă a realităţii. Ce înseamnă arhitectura pentru mine ca arhitect? Ce vreau eu de la ea? Ce înseamnă arhitectura pentru mine ca om? Ce înseamnă obiectul de arhitectură pentru orice om care intra in contact cu el?

II Poetică . sunt rimele albe ale poeziilor sau vibraţiile unei chitări auzite in căşti. Adrian Foltean Facultatea de Arhitectură din Timișoara Arhitectură. dacă pot fi numite date. subconştiente. Acestea sunt frânturile de paradis pe care eu şi fiecare dintre noi le găsim ascunse într-o carte. de neînţeles deoarece aceste anumite lucruri. Acestea au menirea de a face viaţa să devină un dialog.Liquid Facts Aici lucrurile vor fi mereu haotice. sem. care marchează un proiect sunt cele care vin din cu totul alt fel de date. în timp ce te plimbi într-o dimineaţă sfâşiată de dinţii soarelui. anul III. într-o scenă dintr-un film sau dintr-o piesă de teatru.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.