Mok Soon Sang dan Siew Fook Cheong.(1986).

Pengajaran dan Pembelajaran Matematik untuk Peringkat Sekolah Rendah. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Muhammad Yusof Arshad dan Fatimah Zaharah Seman.(2011). Analisis Item Soalan Matematik Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 mengikut Domain Kognitif Taksonomi Bloom. Dipetik pada 25 Mac 2013 daripada http://eprints.utm.my/13427/1/JSME-2011-2-003.pdf Dokumen Standard Matematik Tahun 1. Dipetik pada 21 Mac 2013 daripada http://www.moe.gov.my/bpk/v2/kssr/dokumen_kurikulum/tahap_i/modul_teras_asa s/matematik Sputnik 1. Dipetik pada 20 Mac 2013 daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1 School Mathematics Study Group. Dipetik pada 24 Mac 2013 daripada http://en.wikipedia.org/wiki/School_Mathematics_Study_Group School Mathematics Project. Dipetik pada 27 Mac 2013 daripada http://en.wikipedia.org/wiki/School_Mathematics_Project National Council of Teachers of Mathematics. Dipetik pada 22 Mac 2013 daripada http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_Teachers_of_Mathematics Aksiom. Dipetik pada 27 Mac 2013 daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Aksiom

http://www.namaberita.com/2011/12/perbezaan-kssr-kbsr.html perbezaan kssr & kbsr http://www.kssr.org/kssr-vs-kbsr/