Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Soluţie

1. a) Se verifică prin calcul.
b) Tripletul ( ) 0, 1, 0 e soluţie a sistemului, , , a b c ∀ ∈\, deci acesta este compatibil.
Dacă 0 a b c + + ≠ şi
2 2 2
a b c ab bc ca + + ≠ + + , atunci soluţia precedentă este unică.
c) Din ipoteză rezultă că a b c = = .
Cum 0 a b c = = ≠ , rezultă
2 2
1
1
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
´
+ = −
¦
¹

2
2 2
1
1 1 2
2 2 2
z x y
x y
= − − ¦
¦
¦
| | ´
| | | |
+ + + =
|
¦ | |
|
\ . \ .
¦ \ . ¹
.
A doua ecuaţie din sistem are o infinitate de soluţii, care sunt coordonatele punctelor de pe cercul de centru
1 1
,
2 2
Q
| |
− −
|
\ .
şi rază
2
2
r = . Soluţiile sistemului sunt
1 2
cos
2 2
1 2
sin
2 2
1
t
t
t t t
x t
y t
z x y
¦
= − + ⋅
¦
¦
¦
¦
= − + ⋅
´
¦
= − − ¦
¦
¦
¹
, cu [ ) 0, 2 t ∈ π .
2. a) Deoarece a, b, c pot lua arbitrar câte 4 valori, există 4 4 4 64 ⋅ ⋅ = matrice în mulţimea G.
b) De exemplu, matricea
ˆ ˆ
2 0
ˆ ˆ
0 1
A
| |
= |
|
\ .
are proprietăţile cerute.
c) Fie
0
a b
X G
c
| |
= ∈
|
\ .
.
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .

2
2
ˆ
1
ˆ
( ) 0
ˆ
0
a
b a c
c
¦
=
¦
¦
+ =
´
¦
=
¦
¹

{ }
{ }
ˆ ˆ
1, 3
ˆ ˆ
0, 2
a
c
¦

¦
´
∈ ¦
¹
, deci
{ }
ˆ ˆ
1, 3 a c + ∈ .
Rezultă
ˆ
0 b = . Obţinem patru matrice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful