PENGENALAN KEPADA KOMPUTER (PERKAKASAN

)

DISEDIAKAN OLEH:- ABDUL RAHMAN BIN RASHID

APA ITU KOMPUTER?

Komputer ialah peranti / alat elektronik yang boleh menurut suruhan untuk menerima input, memproses input tersebut dan akhirnya ia akan menghasilkan maklumat.

PERKAKASAN KOMPUTER
  1. 2.

3.
4.

Perkakasan kompuler terdiri daripada pelbagai peranti yang berbeza. Peralatan fizikalnya terbahagi kepada empat kategori: unit sistem input / output storan sekunder, dan peranti komunikasi.

PERKAKASAN KOMPUTER

UNIT SISTEM

Unit sistem: merupakan litar elektronik yang tersimpan dalam mikropemproses (Mikroprosessor) dan ingatan (RAM- RANDOM ACESS MEMORY)). Dua kompunen utama unit sislem ialah mikropemproses (mikroprosessor) dan ingatan (RAM) Mikropemproses mengawal dan manipulasi data untuk menghasilkan maklumat. Ingatan juga dikenali sebagai storan primer atau ingatan capaian rawak (RAM - RANDOM ACESS MEMORY), berfungsi menyimpan data dan suruhan atur cara untuk memproses data. Ia juga menyimpan maklumat yang telah diproses sebelum ia di output kan. Ingatan juga dirujuk sebagai storan sementara kerana kandungannya akan hilang sekiranya kuasa elektrik pada komputer terputus.

UNIT SISTEM

PERANTI INPUT
 Peranti

input menterjemah data dan aturcara yang difahami oleh manusia ke dalam bentuk yang boleh diproses oleh komputer. Peranti input yang selalu digunakan ialah papan kekunci dan tetikus .

PAPAN KEKUNCI

TETIKUS (MOUSE)

PERANTI OUTPUT
 Peranti

output pula menterjemah maklumat yang diproses dari komputer ke bentuk yang boleh difahami manusia. Peranti output yang biasa ialah monitor atau skrin Paparan video dan pencetak.

MONITOR & PENCETAK

MONITOR

PENCETAK

PERANTI STORAN SEKUNDER

Berbeza dengan ingatan.Peranti storan sekunder menyimpan data dan aturcara walaupun kuasa elektrik ke komputer dimatikan. Jenis media sekunder yang paling penting ialah cakera liut, cakera keras , cakera optik dan pen drive @ thumb drive. Cakera liut digunakan dangan meluas untuk menyimpan dan mengalih data dari satu komputer ke komputer yang lain. Ia dipanggil liut kerana data disimpan didalam cakera yang nipis, fleksibel, atau plastik yang liut.

PERANTI STORAN SEKUNDER

CAKERA LIUT (DISKET)

PEN DRIVE MP3 & PEN DRIVE

CAKERA PADAT (CD)

CAKERA KERAS
 Biasanya

menyimpan aturcara dan fail data yang besar. Dengan menggunakan piring metalik tegar, cakera keras mempunyai kapisiti yang lebih besar dan berupaya mencapai maklumat dengan lebih pantas berbanding cakera liut.

CAKERA OPTIK
 Menggunakan

teknologi laser dan mempunyai kapisiti yang terbesar. Dua jenis asas cakera optik ialah cakera padat (CD) dan cakera VCD dan DVD.

PEN DRIVE / THUMB DRIVE

Pen drive @ thumb drive juga boleh menyimpan aturcara dan fail data yang besar dan mempunyai saiz-saiz tertentu seperti 128MB, 512MB dan 1 GB. Terkini terdapat pen drive mp3 dan mp4 yang boleh menyimpan lagu, video serta boleh memainkannya.

PORTABLE HARD DISK

Saiz lebih besar dari pen drive, bersaiz 40GB & 60 GB.

PERANTI KOMUNIKASI

Merupakan perkakasan komunikasi yang menghantar dan menerima data dan atur cara dari satu komputer atau peranti storan sekunder yang lain.  Peranti komunikasi tersebut dinamakan modem.  Modem menukarkan isyarat elektronik dari komputer ke isyarat yang boleh disalurkan melalui talian talipon dan terus ke internet.

RAJAH BELAKANG UNIT SISTEM / CPU

PORT VIDEO PORT BEKALAN KUASA PORT BERSIRI PORT PS2

PORT USB

PORT SELARI

SEKIAN TERIMA KASIH

staritc04@yahoo.com.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful