You are on page 1of 1

Sistem Pengurusan Pembelajaran.

(SPP) Jawap kesemua salan berikut dengan merujuk kepada senarai laman web yang telah diberikan. Anda juga perlu merujuk bahan-bahan rujukan yang lain untuk mendapat gambaran keseluruhan konsep SPP. 1. Apakah yang anda faham tentang Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP)/ Learning Management System (LMS)? 2. Nyatakan ciri-ciri utama satu Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP)/ Learning Management System (LMS) 3. Huraikan 3 kekuatan dan 3 kelemahan pelaksanaan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP)/ Learning Management System (LMS) 4. Nyata dan huraikan 3 kemudahan-kemudahan yang boleh didapati dalam satu Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP)/ Learning Management System (LMS)? 5. Berikan 3 contoh perisian Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP)/ Learning Management System (LMS)

Senarai Laman Web berkaitan: http://www.trainingforce.com/content/what_is_a_lms.aspx http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm http://www.gov.mb.ca/csc/osd/whatis.html http://www.nmatec.com/lms/what.html http://coggno.com/tour/learning-management-system-lms