COMPARAȚIA DINTRE CRIMA ORGANIZATĂ, SPĂLAREA BANILOR ȘI TERORISM

Ciobanu Alexandra Nacu Andreea Roxana Programul de masterat: Politici si Practici Fiscale, Anul II

Ce este crima organizată?

Crima organizată este definită prin existenţa unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infăptuirii unor activităţi ilegale, conspirative, având ca principal scop obţinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.


 

Principalele trasături ale Crimei Organizate Stabilitate în cadrul asociaţiei infracţionale; O anumită structură internă şi diviziune a roiurilor intre membrii asociaţiei; Continuitatea şi sistematizarea activităţii infracţionale; Scopul principal al asocierii infracţionale să fie obţinerea unor câştiguri importante; Activitatea infracţională să fie profesionalizată.

 Forme de manifestare ale crimei organizate Organizaţii specializate în extorcarea de fonduri     Organizaţii specializate în traficul de droguri Organizaţii specializate în contrabandă Organizaţii specializate în escrocherii (înşelăciuni) .

(1) din Legea nr. a dispoziţiei. judecată sau de la executarea pedepsei”. 23 alin. în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire. b) . cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni”.Infracţiunea de spălare a banilor     Este incriminată în art. lit.„schimbarea sau transferul de bunuri.656/2002 în trei variante: lit.„ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei. cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni. a) . a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora. cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”. a situării. deţinerea sau folosirea de bunuri.„dobândirea. . c) . lit.

care nu are nici o legătură cu infracţiunea principală. faptele de ascundere a bunurilor provenite din infracţiune.  Obiectul juridic special al acestei infracţiuni mai cuprinde şi relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în legătură cu activitatea justiţiei. . Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor poate fi şi autor al infracţiunii principale. dar şi o persoană specializată în spălarea banilor. împiedicând aflarea adevărului şi înfăptuirea justiţiei. Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor poate fi orice persoană responsabilă penal. nefiind precizată vreo calitate specială a subiectului.

. ca titular al obligaţiei de asigurare şi garantare a unui climat de normalitate în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii economicofinanciare şi de afaceri. Poate fi subiect pasiv orice persoană fizică sau juridică care este prejudiciată în urma săvârşirii acestei infracţiuni. în primul rând statul. Subiectul pasiv al infracţiunii de spălare a banilor este.

acţiunea de schimbare sau transfer de bunuri. a) . cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. . Elementul material al infracţiunii de spălare a banilor în prima variantă(lit. judecată sau de la executarea pedepsei. în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire.

cunoscând că aceste bunuri provin din săvârşirea de infracţiuni . b) . Elementul material al infracţiunii de spălare a banilor în a doua variantă (lit.acţiunea subiectului activ de ascundere sau disimulare a naturii reale a provenienţei. situării. dispoziţiei. circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor sau a dreptului asupra acestora.

 Elementul material al infracţiunii de spălare a banilor în a treia variantă (lit. cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. c) . a deţine sau a folosi bunuri.acţiunea subiectului activ de a dobândi. .

constă în vinovăţie sub forma intenţiei directe. disimularea. 656/2002. . întrucât subiectul activ înfăptuieşte acţiunile concrete ( schimbarea. posesia. ascunderea. utilizarea unui bun). 23 din Legea nr. cunoscând că bunurile provin din săvârşirea unei infracţiuni. dobândirea. Latura subiectivă a infracţiunii de spălare a banilor. în toate cele trei forme reglementate de art. transferul.

cercul infracţional. tehnici şi metode dintre cele mai rafinate. procedee. scoaterea fizică a banilor peste graniţă) sau mai complexe (de exemplu. utilizarea circuitelor financiar-bancare). prin utilizarea unor procedee. Spălarea banilor închide. practic. . continuă cu obţinerea produsului financiar (bani murdari) şi se finalizează prin spălarea acestui produs. Infracţiunea de spălare a banilor presupune un complex de activităţi. care începe cu săvârşirea uneia sau unora din infracţiunile prevăzute de lege. tehnici şi scheme mai simple (de exemplu.

urmărindu-se cu preponderenţă înspăimântarea unor colectivităţi de oameni. organizaţii criminale sau indivizi precum şi pentru impunerea unor revendicări politice.Terorismul  Reprezintă acea practică de rezolvare prin mijloace violente a divergenţelor dintre grupuri de interese. etnice sau de altă natură. . economice. religioase. care la rândul lor să execute presiuni asupra autorităţilor şi chiar a guvernului pentru satisfacerea revendicărilor pretinse de grupările sau organizaţiile teroriste. a opiniei publice.

.demnitatea etc.) şi privite ca drepturi absolute ale acesteia. integritatea corporală. libertatea.relaţiile sociale care asigură apărarea siguranţei statului în una din componentele sale fundamentale şi anume exercitarea puterii de stat fără nici o ameninţare care ar putea veni din interior sau din exterior SAU relaţiile sociale referitoare la fiecare din atributele esenţiale ale persoanei luate în parte (viaţa.Infracţiunea de terorism  Obiectul juridic special .

. subiect pasiv va fi atât statul pe teritoriul căruia a fost săvârşita infracţiunea. răniţi sau ucişi SAU persoanele care suportă nemijlocit actele de violenţă (victimele propriu – zise). rănirea sau uciderea unuia sau mai multor cetăţeni aparţinând unui alt stat.dar şi cei terorizaţi ca urmare a săvârşirii actelor teroriste. cât şi statul ai carui cetateni au fost rapiţi. Subiectul pasiv principal al infracţiunii de terorism poate fi colectiv: în cazul în care fapta teroristă săvârşită pe teritoriul unui stat constă în răpirea.  SubiectuI activ al infracţiunii de terorism este persoana sau grupul de persoane care săvârşesc în mod nemijlocit această infracţiune.

ucidere. Sunt însă unele situaţii în care autorul actului de terorism prevede rezultatul faptei ce urmează a o săvârşi şi. de teroare.  Elementul material: actele de violenţă (vătămare.sechestrare) săvârşite de infractori prin care să se inducă o stare de teamă profundă. Latura subiectivă – forma de vinovăţie în care este săvârşită infracţiunea de terorism este intenţia calificată prin scop – intenţia directă. . În această situaţie. deşi nu urmăreşte acest rezultat – nu este interesat de producerea lui – acceptă posibilitatea producerii. forma de vinovăţie a autorului va fi intenţia indirectă.

finanţare şi echipament precum şi indivizi pregătiţi pentru realizarea acţiunilor concrete de luptă.Caracteristici Violenţa şi amenintarea cu violenţa Folosirea sistematică şi persistentă a violenţei Terorismul presupune organizare.    . planificare.

Fracţiunea Armata Roşie Germană) Mişcări separatiste de eliberare naţională precum şi a minorităţilor naţionale (Organizaţia Bască din Spania. mişcările musulmane din ţările arabe. Kurzii din Turcia) .Clasificare grupări   Mişcările teroriste anarhiste şi de extremă stânga care doresc să promoveze schimbarea socială şi a regimului politic pe cale revoluţionară (Brigada Roşie Italiană. Armata Roşie Japoneză. Armata Republicană Irlandeză.

misiunile sinucigaşe ori kamikaze.   . Tipuri de acțiuni teroriste cele cu care teroriştii îşi iau măsuri pentru a scăpa cu viaţă după consumarea atentatului. de exemplu luarea de ostatici.

Siria.Grupări sau organizaţii teroriste:           "Brigăzile Roşii" din Italia. urmăreşte construirea unui stat după modelul iranian. Liban.urmăreşte înlăturarea influenţei americane şi vest-europene în zonă.Arabia Saudită şi Afganistan. Organizaţia Bască din Spania (ETA) . Al Qaeda . . înlăturarea puterii S.U. Armata Republicană Irlandeză (IRA) urmăreşte să scoată Irlanda de Nord din componenţa Regatului Unit.luptă împotriva inamicului sionist. Libia . Jihadul Islamic (război sfânt) în Beirut şi Liban. Frontul Democratic de Eliberare a Palestinei. Armata Roşie Japoneză acţionează pe teritoriul Asiei pentru sprijinirea revoluţiei marxist-leniniste mondiale. considerat diavolul pe pământ. Organizaţia Luptei Armatei Albe în Siria. urmăreşte o unire pe cale revoluţionară a lumii arabe şi înlăturarea puterilor imperialiste. are ca scop înlăturarea guvernului italian.afaceri împotriva statului.A. Irak . Lupta Populară Revoluţionară (ELA) Atena urmăreşte retragerea Greciei din NATO. Organizaţia Abu Nidal în Libia.

deoarece a renunţat la susţinerea terorismului şi a abandonat programele de cercetări ale armelor de distrugere în masă.State sponsor ale terorismului:  Cuba  Iran  Coreea de Nord  Sudan  Siria * Libia a fost retrasă din această categorie în anul 2003. .

explozii în trenurile şi staţiile de metrou şi întrun autobuz din Londra. Kennedy. F. URSS şi soţia acestuia. . Petroliştii. 2002 în Insula Bali au fost omorâte 202 persoane într-un club plin cu turişti. Federal Reserve. FBI. Jacqueline Kennedy) – presupusul asasin: Lee Harvey Oswald actul terorist din 11 Septembrie 2001. 22 Noiembrie 1963 (suspecţi: Mafia.Fidel Castro. Bulgaria . 2003. 18 iulie 2011 . asupra World Trade Center din New York şi Pentagonului (AL-Qaeda).multiple atacuri teroriste în Istanbul (revendicate de AlQaeda şi Frontul Islamic al Marelui Orient) 11 martie 2004 în Madrid: 190 morţi şi 1900 răniţi (ETA).atentatul de la Burgas. CIA. 07 iulie 2005 .a fost comis de un sinucigaş ( bilanţ – 7 morţi şi 32 răniţi).Atentate celebre        asasinarea preşedintelui american J.

.

Legăturile dintre crima organizată. cu prezenţa redusă a instituţiilor de ordine şi cu graniţe deschise ambele structuri apelează la coruperea oficialităţilor pentru a-şi atinge obiectivele . terorism şi spălarea banilor     teroriştii se angajează în activităţi de crimă organizată pentru a se întreţine financiar grupurile de crimă şi teroriştii sunt organizaţi în structuri de tip reţea iar teroriştii se pot ascunde în cadrul organizaţiilor criminale atât grupurile de crimă organizată cât şi grupurile teroriste operează în zone cu control guvernamental limitat.

terorismul este dependent de resursele financiare semnificative şi de alte activităţi economice. grupurile teroriste preiau tot mai mult experienţa. rambursările frauduloase de TVA. realizarea tranzacţiilor suspecte. de multe ori prin aceeaşi operatori.  se folosesesc mijloace similare de comunicare şi de utilizare a tehnologiei moderne “spălarea” banilor se efectuează în ambele structuri şi deseori utilizându-se metode similare. metodele şi mijloacele folosite de organizaţiile criminale.   .utilizarea firmelor fantomă.

Aceste casete au fost aparent larg răspândite în rândul stabilimentelor religioase prin intermediul religiei. Casetele conţineau un apel de a trimite donaţii la un număr de căsuţă poştală pentru a ajuta în luptă.Studiu de caz 1. Organizaţiile non-profit utilizate în transferuri ilegale au făcut obiectul şi a unei investigaţii penale asupra unei reţele de fundaţii (cel puţin 215 organizaţii non-profit) . Colectarea de fonduri printr-o organizaţie non-profit:  o organizaţie non-profit implicată în asigurarea bunăstării copiilor a folosit casete video care prezintă organizaţia religioasă “luptătorii liberi” în acţiune în diverse ţări. împreună cu imagini grafice de atrocităţi realizate împotriva membrilor aceleiaşi religii. Acelaşi număr de căsuţă poştală a fost asociat cu apeluri in reviste ce au publicat astfel de articole de către extremişti binecunoscuţi.

cu o concentrare în ţările cu o prezenţă mare de imigranţi aparţinând aceleiaşi comunităţi. 35 de organizaţii non-profit au trimis in străinătate peste 160 milioane USD. Rapoartele de tranzacţii suspecte de la bănci au fost direcţionate prin tranzacţii cu sume de bani neobişnuite în comparaţie cu scopul declarat si activităţile fundaţiei. a devenit clar ca unul dintre beneficiarii tranzacţiilor desfăşurate de către aceste organizaţii a fost o companie inclusa pe lista de persoane desemnate de Consiliul de Securitate ONU. .înfiinţata de către membrii unei comunităţi de imigranţi a evidenţiat că reţeaua transfera sume mari de bani in mod regulat în diferite conturi din altă ţară. Reţeaua era formată dintr-un număr important de fundaţii răspândit în ţară. După o analiză iniţială. Timp de 3 ani.

La aceeaşi dată. Ţara X a emis un ordin de blocare a valorilor organizaţiei non-profit şi asupra înregistrărilor aflate în curs de investigaţie. aceasta a operat în diverse locaţii utilizând nume diferite. scutită de plata taxelor şi impozitelor. Conducerea unei organizaţii non-profit poate fi utilizată în finanţarea terorismului.2. . Astfel. al cărei scop declarat este realizarea unor proiecte umanitare în lume. în Ţara X a fost descoperită o organizaţie non-profit care a fost înregistrată în Ţara X ca organizaţie caritabilă. Înregistrările financiare si comerciale au fost sechestrate de la un birou al organizaţiei non-profit şi de la preşedintele ofiţerilor executivi ai organizaţiei non-profit şi ai membrilor consiliului director. Deşi organizaţia non-profit a fost înregistrată în Ţara X.

şi pentru direcţionarea donaţiilor caritabile în valoare de 315.000 USD către organizaţiile teroriste.Unsprezece luni mai târziu. Înainte de aceste acţiuni. .Ţara X a solicitat ca organizaţia non-profit să fie inclusă de ONU în Rezoluţiile Consiliului de Securitate pentru sprijinirea organizaţiei teroriste. exista probe că organizaţia non-profit a furnizat direct şi indirect sprijin financiar organizaţiilor teroriste. Ţara X l-a condamnat pe directorul executiv al organizaţiei non-profit pentru fraudă şi infracţiuni legate de crima organizată.

3.în Franţa în urma unei investigaţii. Deturnarea fondurilor provenind din activităţi legitime . cheltuieli de transport etc. .000. În schimb. Banca unde A şi-a deschis contul a întocmit un raport de tranzacţii suspecte. ori acordarea acestora de diurne. s-a observat că un cont aparţinând lui A. din cauza discrepanţei existente între obiectul de activitate al restaurantului şi companiei de prelucrare a lemnului.000 Euro şi 1. Contul managerului nu era folosit şi pentru plata unor drepturi salariale angajaţilor. un manager de restaurant era folosit pentru depunerea unor semnificative sume de bani din partea companiei B.000 Euro. având ca obiect de activitate exploatarea lemnului. analiza rulajului contului companiei B a supus atenţiei retragerea unor importante sume de bani cuprinse între 500.

această sursă a fost folosită de cei doi terorişti implicaţi în atentatul de la Londra. În ceea ce priveşte activităţile de auto-finanţare. Investigaţiile financiare au punctat faptul că activităţile acestora erau legate de mişcarea Salafistă. . iar cazul a fost trimis spre investigare autorităţilor judiciare. din 7 iulie 2005.

Criminalitatea organizată investeşte în afaceri legale. unde caută să îşi plaseze afacerile şi produsele financiare.  . Acestea identifică şi exploatează rapid şi eficient slăbiciunile sistemelor legale şi juridice. fidelizarea angajaţilor permanenţi şi a clieţilor lor. apoi dirijează resursele financiare dobândite prin preluarea controlului asupra băncilor şi societăţilor comerciale implicate în spălarea banilor. ghidate de: obţinerea de profituri maxime cu cheltuieli minime.Concluzii   Grupările criminale sunt adevărate organizaţii economice care se comportă ca societăţi multinaţionale. dar şi facilităţile oferite de paradisurile fiscale.

devierea fondurilor prin mijloace frauduloase (spre exemplu: donatorilor li se spune că banii sunt destinaţi orfanilor). Există trei modalităţi principale prin care se deturnează fonduri în scopuri teroriste: .înfiinţarea unor organizaţii caritabile fantomă sub paravanul cărora funcţionează organizaţii teroriste .accesul nestingherit al teroriştilor la fondurile organizaţiilor caritabile. . sunt modalităţi de manifestare a criminalităţii organizate.  Spălarea banilor şi terorismul. . alături de corupţie.

Vă mulţumim! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful