You are on page 1of 2

Subiecte Curs 1. Definilia sdnlt[lii qi factorii careinfluenleazd starea de sdndtate 2. Nivele de instalare a bolii proteinelor 3. Clasificarea 4.

Ralia gi sursele de proteine 5. Efectele neadecvat consumului de proteine qi 6. Clasificarea lipidelor ralia de lipide 7. Rolul lipidelor qi efectele neadecvat consumului de lipide 8. Rolul qi ra[iaglucidelor 9. Ce gtiti despre zahfugi efectele lui asupra organismului 10.Ce gtili despre miereqi indulcitorii artificiali 11.Definifia postuluigi tipurile de post 12.Rolurile postului gi durataposfului 13.Cumpoatefi definit[ atitudinea fap de mincare.Precizalisemnele si perturbirii digestieiprin nerespectarea simptomele combinaliiloralimentare p auzeialimentare sau/gi gi efectele 14.Caresuntcombinatiile corecte alimentare procesului lor asupra de pentrufiecarecategorie. digestie? Dali exemple 15.Caresuntcombinaliile incorecte qi efectele alimentare lor asupra procesului de digestie? Dali exemplepentrufiecarecategorie. p6ineqi efectele 16.Ce gtiti despre consumului asupra organismului. (8 1,82, 83, 85, 8,6,87, 89, 812, C): rol, rafie, 17. Vitaminele hidrosolubile surse,efecteletulburirilor de aport 18.Vitamineleliposolubile(,\ D, E, K): rol, ra1ie, surse, efectele tulburlrilor de apon 19.Calciu:rol, rafie,surse, efectele tulburdrilorde aport 20. Fosfor:rol, surse, ratie,efectele tulburlrilor de aport 21. Fluor: rol, ratig surse> efectele tulburirilor de aport ZT.Magneziu: rol, surse, ra1ie, efectele fulburdrilorde aport 23. Potasiu: rol, surse, ralie, efectele tulburdrilorde aport 24. Sodiu:rol, surse, ralie,efectele tulburirilor de aport Lucrlri practice -formula de calcul,definilii gi valori normalepentrufiecare 25. Ralia energetic[ termen pe zi, pe meseqi sursele 26. Repartizarearaliei energetice de calorii. gi fiziologicedintreom qi carnivore 2T.Diferenfele anatomice 28. Consumulde carnegi efecteleasuprastdrii de s6n6tate gi dezavantajele 29. Avantajele consumului de lactate 30.Necesarul zilnic de apdpentruorganism, c[ile de pierdere a apeidin gi repartiliaapeiin organism. organism

31. cineo influenleazd. Caracteristicile dezinfectanlilor apei 34. 36. 33. metode. simptomatologie in funqie qi pierderile de de ap6. . Senzalia de sete. Dezinfeqiaapeicu ozon.Dezinfeqiaapei:defini1ie.Metodefolositepentrudeterminarea microorganismelor din aergi indicatorii microbieniutilizali.Dezinfecfia dezavantaje. valoarea clorului liber rezidual 35.m cdndne este sete.Metodefolositepentrucontrolulbacteriologic al suprafelelor.Cetrebuie ce nu trebuies[ consum5. 32.cdndapare. apeicu clor: avantaje.