You are on page 1of 5

Recurs in interesul legii promovat

Angajarea raspunderii juridice civile a asiguratorului in procesul penal
Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_16913/Recurs-in-interesullegii-promovat-Angajarea-raspunderii-juridice-civile-a-asiguratorului-in-procesulpenal.html#ixzz1zlDldXOI Procurorul General al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a inaintat, luni, un recurs in interesul legii vizeaza inexistenta unui punct de vedere unitar in ceea ce priveste angajarea raspunderii juridice civile a asiguratorului in procesul penal in ipoteza asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. In recursul promovat catre ICCJ, procurorul general a constatat ca jurisprudenta actuala in aceasta materie este diferita in functie de optiunea instantelor de a achiesa la una dintre urmatoarele orientari: 1. Retinand ca terte persoane au fost prejudiciate prin accidente de circulatie in care au fost implicate autovehicule asigurate prin efectul legii, unele instante au citat in cauza penala societatea de asigurare si au constatat ca are calitatea de asigurator de raspundere civila numai pentru opozabilitatea hotararii . In motivarea solutiei, instantele au argumentat in sensul ca „in cadrul procesului penal, persoana raspunzatoare de producerea accidentului este inculpatul care are calitate de parte principala astfel incat dispozitiile art.54 din Legea nr.136/1995, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.61/2005, au o aplicativitate limitata la actiunea civila in fata instantei civile si nu pot fi extinse prin analogie la actiunea civila in cadrul procesului penal, fiind exclusa posibilitatea obligarii directe a asiguratorului la plata despagubirilor”. 2. Intr-o alta orientare jurisprudentiala, asiguratorul a fost obligat la plata despagubirilor in solidar cu inculpatul Aceste instante au apreciat ca prin decizia nr.I din 28 martie 2005 a Sectiilor Unite s-a retinut ca raporturile juridice dintre asigurat si asigurator au la baza o solidaritate tacita, stabilita prin conventie. Raspunderea civila delictuala a celui care prin fapta sa a cauzat efecte pagubitoare si raspunderea contractuala a asiguratorului impun obligarea solidara a acestora. Totodata, a obliga doar inculpatul la plata despagubirilor civile ar putea crea situatia in care partea vatamata sa nu-si poata recupera daunele materiale sau morale obtinute in

4 din Legea nr.48 alin.136/1995 modificata. . alte instante au obligat numai societatea de asigurare la repararea prejudiciului cauzat de autovehicul asigurat. Argumentele Procurorului General "Asigurarea de raspundere civila pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule (denumita in continuare asigurare de raspundere civila auto sau RCA) este. obligatie pe care si-a asumat-o in mod expres. Acestea sunt conditiile cumulative pe care legea (art. Expresia acestui caracter obligatoriu o reprezinta faptul ca persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii / inregistrarii in Romania. 3. Unele dintre acestea vizeaza. cat si faptul ca in asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator.49 si art. corelativ incasarii primelor de asigurare. Adeptii acestei orientari au precizat ca raspunderea societatii este antrenata direct in temeiul contractului de asigurare.art.24 din Anexa 1 la Ordinul nr. nu si a persoanei asigurate (art. 4. necesara fiind implicarea in accident a autovehiculului asigurat.53).49 – 52) le instituie pentru angajarea raspunderii asiguratorului si la care se adauga conditiile suplimentare stabilite prin norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (art. Prin urmare. drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege (art. In aceasta abordare.1 din legea mentionata) sa incheie o astfel de asigurare. Cu privire la acelasi aspect. Mai mult.50 din Legea nr. de pilda nivelul despagubirilor (art.51 alin.686 din 9 octombrie 2007). In aceeasi materie. sa acorde despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule (prejudicii ale bunurilor. precum si tramvaie au obligatia legala (art. potrivit art. despagubirea se plateste de catre asigurator chiar si atunci cand accidentul este produs de o alta persoana decat asiguratul. integritatii corporale sau vietii unor terte persoane . instantele au retinut ca temeiurile juridice diferite ale raspunderii asiguratorului si inculpatului (contractuala.3).136/1995).11 din 2 octombrie 2007 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor – Monitorul Oficial nr. asigurarea de raspundere civila auto este un contract fortat prin care asiguratorul se obliga. alte instante au obligat societatea de asigurare in limitele obligatiei acesteia la plata despagubirilor alaturi de inculpat . respectiv delictuala) exclud solidaritatea acestora. in limita obligatiei sale.1). o asigurare obligatorie. Ratiunea incheierii politiei de asigurare este tocmai aceea de a inlatura riscul insolvabilitatii celui vinovat de producerea accidentului rutier.instanta penala.

Numai in aceste cazuri asiguratorul are un rol de simplu garant al platii despagubirilor. ci isi indeplineste propria obligatie asumata prin contractul de asigurare. totodata. Ipotezele art. . anterior mentionat).49). prejudiciul cauzat prin culpa asiguratorului sau. asumata prin contractul de asigurare. fie prin procedura administrativa instituita prin normele Comisiei de Supraveghere (a se vedea art. adica de regula asiguratorul nu este doar un simplu garant. asiguratorul raspunzand pentru fapta sa de a-si asuma conduita (riscurile acesteia) asiguratului. Asiguratorul are actiune in regres pentru despagubirile platite numai in cazurile speciale.1 cu referire la art.43 si art.58 din Legea nr. dar numai daca asiguratii au despagubit ei persoanele prejudiciate (art. este o raspundere contractuala.58 din Legea nr. ci suporta. o suma care va reintra in patrimoniul sau pe calea regresului.55 alin. Aceasta este natura juridica a raspunderii asiguratorului in cazul asigurarii de raspundere civila obligatorie. se poate concluziona ca raspunderea asiguratorului fata de persoana prejudiciata.54) se realizeaza in baza contractului de asigurare (art. In toate celelalte situatii. ci adevaratul debitor al despagubirii care se cuvinte tertului prejudiciat.58 reprezinta o situatie de exceptie. deoarece el nu doar avanseaza.Stabilirea si efectuarea despagubirii (art. Cuantumul acestor despagubiri trebuie sa respecte nivelul stabilit prin normele Comisiei de Asigurari (art.1 De la aceasta concluzie cu caracter de regula se deroga numai cazurile prevazute de art.55). nu face o plata pentru faptuitor si nici alaturi de faptuitor. precum si de faptul ca in cazul proceselor penale se regasesc cel mai adesea ipotezele de exceptie prevazute de art.58 din Legea nr.136/1995. fie prin hotarare judecatoreasca. expres si limitativ prevazute de art. asiguratorul nu are actiune in regres. etc.136/1995 cand despagubirea platita de catre asigurator persoanei pagubite se recupereaza de la persoana responsabila de producerea accidentului. o raspundere directa. Despagubirea platita de catre asigurator celor pagubiti prin accidente produse de autovehicule nu se recupereaza de catre acesta de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei.53). fara a o suporta finalmente. Din aceasta perspectiva analitica. in materia asigurarii de raspundere civila auto.11/2007. accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie – ipoteza cea mai frecventa.35 si urmatoarele din Anexa 1 la Ordinul nr. efectiv si definitiv. Tinand seama de aceasta concluzie. avansand. in aceasta materie. Despagubirea se plateste de catre asigurator persoanei pagubite sau asiguratului. Asiguratorul.136/1995 (accidentul a fost produs cu intentie.) asiguratorul va fi obligat la plata despagubirilor catre terta persoana pagubita. derogatorie de la regula potrivit careia. atunci cand acopera prejudiciul suferit de tertul victima a accidentului. Este.

de delictul comis.54 alin.58.53 din Legea nr. prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (abilitata in acest sens de art. In ipoteza in care nu este incident art.136/1995 fiind abrogat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. asa cum aratam dispozitiile art. fiecare dintre acestia nu poate fi obligat la intreaga suma. asiguratorul nu mai are la dispozitie actiunea in regres. In acest caz al stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca. respectiv la executarea obligatiei asumate prin contractul de asigurare. Originea acestei obligatii este reprezentata. obligarea asiguratorului la plata despagubirii va trebui sa tina seama de caracterul in solidum al raspunderii sale.61/2005). instanta va trebui sa tina seama de faptul ca persoana pagubita este indreptatita sa ceara intreaga prestatie de la oricare dintre cele doua parti ale contractului de asigurare fara sa aiba obligatia sa isi divida creanta. Cu privire la acest aspect. in oricare dintre situatii – cu sau fara incidenta art. plata se va efectua de catre asigurator in maximum 15 zile de la data la care acesta a primit hotararea judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca (art.136/1995 modificata nu contine decat dispozitia cuprinsa in art. Cu privire la acest aspect Legea nr.1 (art. de contractul de asigurare. In concluzie. In consecinta.58 – asiguratorul va fi obligat la despagubiri. obligatiile asiguratorului si asiguratului fata de persoana prejudiciata nu sunt unite prin existenta unei obligatii unice.58.58 din Legea nr. Din acest motiv asiguratorul si asiguratul nu pot fi obligati in solidar la plata despagubirii. iar cel al raspunderii asiguratului este delictual. asadar.136/1995 si de eventuala plafonare. pentru a putea dispune obligarea de catre instanta penala a asiguratorului este necesara prezenta acestuia in procesul penal.36 alin.1 teza finala din Anexa 1 la Ordinul nr.Fiind incidente. de existenta actiunii in regres a acestuia impotriva persoanei responsabile de producerea accidentului numai in ipotezele normate de art.57 din varianta originara a Legii nr. ci prin dreptul creditorului de a cere oricaruia dintre acestia plata in intregime a delictului la care este obligat fiecare in parte. pentru asigurator. Pe de alta parte. temeiul raspunderii asiguratorului este conventional. iar pentru asigurat. . dupa cum.11/2007 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. respectiv identificarea calitatii sale procesuale. Prin urmare. anterior mentionat). a nivelului despagubirilor. Aceasta se va realiza insa in cadrul unui alt proces decat cel penal si prin care asiguratorul a fost obligat la despagubiri. asiguratorul va avea drept de regres pentru suma platita ca despagubire impotriva persoanei raspunzatoare de producerea accidentului.3 Toate acestea caracterizeaza o obligatie in solidum. separat si distinct.136/1995).

asa cum a fost aceasta identificata cu raspunderea civila delictuala. asiguratorul are in procesul penal calitatea procesuala de parte responsabila civilmente. Raspunderea pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului / inculpatului (altuia) nu se reduce la raspunderea civila pentru fapta altuia.3 din Codul de procedura penala instituie ca persoana responsabila civilmente persoana chemata in procesul penal sa raspunda. demonstreaza ca vizeaza exclusiv un proces civil. In consecinta. In realitate. iar nu calitatea lor procesual penala (…). art. vinovat de producerea accidentului putand fi si o alta persoana. Aceasta deoarece raspunderea asiguratorului este angajata de un contract intuitu rei. Art.1. terta fata de contractul de asigurare. Aceasta este si concluzia doctrinei4 care a aratat ca in intentia legiuitorului a fost ca." . iar nu intuitu personae. asiguratorul raspunde pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului vinovat de producerea accidentului.136/1995 o consfinteste expres. In acest context. devin direct incidente dispozitiile procesual penale referitoare la parti.Art.3 din Codul de procedura penala cuprinde si raspunderea contractuala.1 din Legea nr. (…) sa reglementeze identitatea partilor in procesul civil (…). Or.3 din Codul de procedura penala nu se refera la raspunderea pentru fapta altuia. potrivit contractului de asigurare. raspunderea instituita de art. ci la raspunderea pentru prejudiciul produs prin fapta altuia. tocmai aceasta este si pozitia asiguratorului si pe care art.24 alin.51 alin.24 alin.24 alin. conditia esentiala fiind aceea ca autovehiculul implicat in accident sa fie asigurat (art.49 din Legea nr. potrivit legii civile. obligandu-se sa despagubeasca persoanele prejudiciate. pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului. si aceasta din urma fiind o raspundere potrivit legii civile. prin aspectele pe care le precizeaza. Este indiferent daca intre persoana invinuitului/inculpatului si cea a asiguratului exista identitate.54 alin. Or. Astfel. ca si cea delictuala.136/1995).