Discurs Pro Eficientizarea Învăţământului în Mediul rural

Introducere A. B. C. D. CAPTAREA ATENŢIEI – povestioară etc. DEFINIREA PROBLEMEI SUSŢINUTE SUSŢINEREA PROBLEMEI CU DOVEZI CREDIBILE RELEVANŢA PROBLEMEI PENTRU MINE-NOI

Măsura dezvoltării unei societăţii poate fi relevată nu numai de indicatorii economici şi de calitate a vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modalităţile de distribuire în societate a educaţiei. A proiecta, a evalua şi a analiza performanţele şcolare înseamnă a prospecta viitorul ţării pentru că revoluţia cunoaşterii re defineşte ecuaţia dezvoltării şi pune educaţia împreună cu capitalul uman şi intelectual, cu cel instituţional şi social în centrul strategiilor de dezvoltare rurală. Este clar că lumea actuală dispune de o cantitate enormă de cunoaştere şi de mijloace adecvate de gestionare a acesteia. Diferenţa dintre societăţi, în privinţa gradului lor de dezvoltare, rezultă, mai ales, din modul de activare al cunoaşterii, la nivel individual şi social. Decalajul dintre cunoaşterea existentă şi cea aplicată sau între diverse moduri de utilizare a cunoaşterii justifică diferenţele dintre creşterea şi stagnarea economiei. În acest caz, educaţia este fundamentala, în conservarea sau înlăturarea acestui decalaj.
E. CLAIM – CE SE CERE DE LA AUDIENŢĂ F. REZUMATUL PUNCTELOR DISCUTATE - Dificultăţi şi probleme referitoare la resurse umane Şcolile din mediul rural sunt cele mai afectate când se fac disponibilizări deoarece aici predau suplinitorii. Numărul mic de ore pe care le predau aceştia, nu le permite să ocupe posturi titularizabile. Majoritatea cadrelor didactice de aici fac naveta peste 100 de km zilnic pentru a ajunge la şcoală sau locuiesc cu chirie din salariul lor mic.

-

Dificultăţi şi probleme referitoare la resurse materiale

Concluzie a. b. Restatement of claim Review main points Review relevancy Final Strategii de ameliorare a calităţii educaţiei în aceste zone . c.Corp Dificultăţi şi probleme referitoare la resurse financiare Dificultăţi şi probleme referitoare la cererea şi oferta de educaţie Descrierea în detaliu a punctelor de la F. d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful