You are on page 1of 13

LAGĂRE CU ROSTOGOLIRE

 = 0. Lagărul cu rostogolire se obţine prin ..0. randamentul lagărelor cu rulmenţi este superior. • De aceea. aceste lagăre se numesc şi lagăre cu rulmenţi. Ca urmare.98. • Datorită înlocuirii frecării de alunecare prin frecare de rostogolire..înlocuirea cuzinetului din lagărul cu alunecare printr-un rulment. Celelalte elemente componente ale lagărelor cu rostogolire diferă foarte puţin de elementele lagărelor cu alunecare. studiul lagărelor cu rostogolire se reduce la studiul rulmenţilor.995.

• corpurile de rostogolire sub formă de bile sau role.Parti componente • Rulmenţii sunt alcătuiţi din mai multe părţi: • inelul interior şi cel exterior care formează calea de rulare. • diferite elemente pentru asamblare şi etanşare. • colivia pentru păstrarea distanţei între corpurile de rostogolire. .

In figura este reprezentat un lagăr cu rulment cu bile pe care se pot urmări principalele elemente componente şi dimensiunile de bază ale rulmentului. D — diametrul exterior al inelului exterior. corespunzător diametrului interior al corpului lagărului. care sunt: d — diametrul nominal corespunzător diametrului nominal al fusului. . B — lăţimea rulmentului.

• consum redus de lubrifiant în perioada de întreţinere. • eficienţă economică superioară. datorită randamentului ridicat. .avantaje • Lagărele cu rulmenţi prezintă următoarele avantaje principale faţă de lagărele cu alunecare: • pierderi mai mici de putere prin frecare. datorită avantajelor standardizării şi posibilităţii centralizării execuţiei lor prin întreprinderi specializate cu procese de producţie automatizate. • turaţii mari (20 000— 30 000 rot/min).

necesită o precizie mare de execuţie şi montaj. sînt mai rigide şi mai puţin rezistente la şocuri .Dezavantaje • Lagărele cu rulmenţi au dimensiunea radială mai mare decît lagărele cu alunecare.

cunoscut sub denumirea de RUL l RUL 2 (STAS 1456-75). duraluminiu sau materiale plastice . • Colivia rulmentului se execută din oţeluri obişnuite. • Corpurile de rostogolire şi elementele căii de rulare (inelul interior şi cel exterior) se execută din oţel special pentru rulmenţi.Materiale. bronzuri.

.

c — lagăr radial-axial din rulment radial combinat cu rulment axial.Lagăre cu rulmenţi: a — cu rulment radial. b — cu rulment axial. .

la notarea pe desenele tehnice şi în listele de piese de schimb. • . la precizarea comenzilor şi a livrărilor. pentru catalogarea tuturor tipodimensiunilor şi identificarea interschimbabilităţii lor din cataloage.Simbolizarea rulmenţilor • Simbolizarea rulmenţilor este necesară: la marcarea pe fiecare rulment.

celelalte dimensiuni ale rulmentului se extrag direct din catalog sau din tabelele cuprinse în standarde. Pentru diametre interioare d cuprinse între 20 şi 495 mm. care este şi diametrul nominal al fusului. • Semnificativă este grupa ultimelor două cifre caracteristice mărimii rulmentului. diametrul d al unui rulment reprezentat prin simbolul 92218 este : d = 18 x 5 = 90 mm. Corespunzător acestei mărimi. .Simbolizarea rulmenţilor • Simbolizarea se face prin cifre sau prin grupe de cifre care caracterizează rulmentul ca mărime — serie de lăţimi pentru acelaşi diametru interior d — tip — caracteristici speciale. • Gradul de precizie al rulmenţilor se simbolizează prin litere. • De exemplu. ultimele două cifre indică mărimea diametrului d înmulţite cu cifra 5.

mărimea diametrului fusului d este impusă. • Alegerea orientativă stabileşte tipul rulmentului pornind de la direcţia forţei principale (reacţiunii) din lagăr. avîndu-se în vedere caracteristicile de bază ale diferitelor tipuri de rulmenţi.Alegerea rulmenţilor • Alegerea rulmenţilor standardizaţi comportă două faze – alegerea orientativă şi alegerea definitivă. exprimată în milioane de rotaţii. a turaţiei. în funcţie de mărimea sarcinii. • Alegerea definitivă a seriei şi a dimensiunilor tipului de rulment ales în prima fază se face pe baza calculelor. • Uneori. . în acest caz nu rămâne decât să se aleagă tipul rulmentului şi să se verifice durata de funcţionare L. de durata de funcţionare şi de alte condiţii de funcţionare cînd acestea se impun.

3 — inel din pâslă pentru etanşare. . cum sînt: montarea corectă a rulmentului pe fus şi în lagăr. 4 — capac. 2. 6 — distantier. de stabilirea corespunzătoare a mărimii rulmentului. etanşarea lagărelor etc.•Măsuri suplimentare pentru asigurarea bunei funcţionări a lagărelor Buna funcţionare a lagărelor este influenţată nu numai de alegerea corectă a tipului. 5 —arbore. ci şi de alţi factori. Asamblarea corectă a rulmenţilor în lagăre: • • • • 1 — garnitură de etanşare. ungerea şi proprietăţile lubrifiantului.