You are on page 1of 6

INTRODUCERE Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare pe aceste meleaguri arse de soare, de ele au depins întotdeauna în mare măsură, bunăstarea

şi viaţa de toate zilele ale băştinaşului. Voia cea bună şi mulţimea de obiceiuri statornicite în satele de codru şi de stepă, au sorginte în trudită şi darnica viţă-de-vie. Oenologia şi industria vinului din Republica Moldova au înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent multe tipuri de vinuri seci, vinuri efervescente şi distilate de vinuri concurează cu cele mai fine licori din lume. Viticultura este una din ramurile principale ale economiei naţionale care asigură industria producătoare de vin şi alcool cu materie primă, producţia vinicolă este pe primul loc dintre produsele exportate din Moldova. Spre regret în ultimii ani se observă o scădere vădită a plantaţiilor de viţă-de-vie, de reducere a producţiei materialului săditor viticol ceea ce are drept rezultat final scăderea volumului de producţie vinicolă. În Moldova se cultivă toate soiurile europene de struguri. Soiurile albe ca Chardonnay, Aligote, Sauvignon, Riesling, Silvaner, Muscat etc, se cultivă în regiunea centrală a ţării, iar soiurile roşii ca Cabernet, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Saperavi etc, sunt cultivate preponderent în sudul ţării. La momentul actual sarcina principală a viticulturii este de a opri reducerea suprafeţelor plantaţiilor viticole şi stabilizarea nivelului de 150 mii ha. În acest, scop este necesar de a planta anual circa 5,6 mii ha, pentru a atinge nivelul de 200 mii ha în anul 2020. Anume de astfel de surse agroecologice dispune Republica Moldova pentru amplasarea viţeide-vie conform cercetărilor ştiinţifice, economice şi ecologice şi conform
1

de struguri marfă pentru masă şi vin. precum şi de comercializare a produselor finite. Ea de asemenea determină relaţiile persoanelor fizice şi juridice producătoare de material săditor viticol. de vinuri din struguri şi de alte produse vinicole. pentru satisfacerea cererii pieţei interne şi externe.cerinţelor Legii Viei şi Vinului adoptată la 2 iulie 1994. Pentru a asigura o calitate înaltă a producţiei vinicole este necesar de a folosi raţional resursele destinate pepinieritului viticol prin crearea unei întreprinderi (gospodării) supravegheate de stat pentru producerea materialului săditor viticol din soiurile europene calitative raionate.). deoarece contribuie la reducerea consumului de băuturi alcoolice tari. cînd pe piaţa mondială producţia vinicolă întâmpină o concurenţă tot mai dură din partea băuturilor de altă provenienţă ( berea etc. ceea ce are o mare importanţă socială. diversitatea vastă a ei. Aceste capacităţi au un grad de utilizare de circa 40%. avansate de producere a vinurilor. implementarea tehnologiilor moderne. indiferent de forma de proprietate cu alte structuri economice. o prosperare simţitoare în acest domeniu o poate asigura în primul rînd calitatea înaltă a producţiei. consolidarea economiei naţionale şi dezvoltarea eficientă a producţiei viti-vinicole din republica. Legea prezintă actul normativ care reglementează condiţiile generale şi speciale de producţie în viticultură şi vinificaţie. În prezent procentul de vinuri de masa liniştite şi efervescente alcătuieşte aproximativ 90-95% din volumul producţiei vinicole. Astăzi. aspectul exterior al ambalajului utilizat şi o largă campanie publicitară. 2 . Companiile din Moldova sunt echipate cu 140 linii de îmbuteliere a vinului cu o capacitate anuală de îmbuteliere de circa 45 milioane dai. De asemenea este necesară reutilarea întreprinderilor de vinificaţie primară. Industria vinicolă dispune de circa 150 întreprinderi amplasate uniform în regiunile centrale şi de sud ale republicii.

În zona de centru a republicii . Este susţinută univoc afirmaţia că este imposibilă descrierea acestui ţinut fără a menţiona blazonul care simbolizează ocupaţia prioritară a băştinaşilor . Aici avem toate şansele să ne convingem că nu există soiuri identice de poamă şi nici vinuri similare. deci după tăria şi gustul vinului putem lesne determina unele calităţi ale neamului nostru.se cultivă soiuri albe de struguri "Pinot". Merlot şi Rara Neagră care sunt înalt apreciate în ţară şi peste hotarele acesteia. conform vechiului obicei.Conturul geografic al Moldovei se aseamănă cu un strugure de poamă. să se desfăşoare Sărbătoarea Naţională a Vinului. iar în butoaie se fermentează noua recoltă.a. Pe parcursul unei întregi săptămâni toate întreprinderile vinicole din Moldova sunt antrenate într-o adevărată paradă a butoaielor şi a expoziţiilor de vinuri. sărbătoresc "naşterea vinului nou". în prima duminică a lunii octombrie. În partea de sud-est. cînd se face totalul muncii de un an. fapt ce determină specializarea în această ramură a tuturor regiunilor ţării. iar titlul de "Ţară cu porţile deschise în raiul vinului" deja ne aparţine. Finalul Sărbătorii se marchează în miez de noapte cu un foc de artificii din. "Traminer". semnificaţia acestei sărbători devine unul din însemnele culturii noastre naţionale prin care ni se relevează spiritul de secole.dopurile de la sticlele ce s-au golit: "Cabemet". "Riesling". "Muscat". aproape de râul Nistru se cultivă aşa soiuri ca Cabernet-Sauvignon. Moldova şi-a obţinut întotdeauna prestigiul pe piaţa mondială 3 .zonă a Codrilor .. A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an. "Aligote" ş. Bătrânii spun că gospodarul este apreciat după vinul ce-1 pune pe masă. Chişinăul şi oaspeţii lui. Astfel. "Cahor".. Toamna. Aşezarea geografică a micului "strugure de poamă" favorizează condiţiile de cultivare a viţei-de-vie.vinificaţia.

ca fiind ţara producătoare de vinuri de calitate. în care sînt expuse sticlele preţioase şi butoaiele. Galeriile naturale cu o lungime totală de 200 km. Fiind cel mai mare din lume acest oraş vinicol a apărut în galeriile calcaroase la adâncimea de 40 85 metri în anii '70 ai secolului trecut. Situat într-o împrejurare pitorească. Anume acest butoi.împărăţia subterană. El ocupă un loc destoinic în programul turistic al ţării. Acest oraş vinicol subteran duce faima Moldovei în lume. Fericiţilor. prin energia naturală a stejarului. 4 . dintre care peste 50 km valorificate. continuă şi astăzi să atragă vizitatori din toată lumea. pe lîngă cascada pitorească în genul curţilor boiereşti ale sec. care au ajuns aici. Element important al itinerarului turistic . aceasta împărăţie subterană a fost creată în urma îmbinării armonioase a omului cu natura. împietrit solemn pe postamentul de la intrarea în Combinat. li se oferă posibilitatea de a călători pe bulevardele umbrite şi pe străzile cu galantare şi nişe. IV. O raritate specifică este butoiul de 6 tone. Itinerarul începe de la drumul de acces. tăria "Cabernet"-ului. ÎS Combinatul de Vinuri de Calitate "MILEŞTII MICI" este lider în producerea vinurilor de calitate superioară şi a vinurilor de colecţie. fiind un articol de export al economiei naţionale. Acum comorile din "MILEŞTII MICI" menţin renumele vinurilor moldoveneşti. pe parcursul a mai multor ani. "Urmele istoriei se resimt pretutindeni. pot fi parcurse cu transportul.vinificaţiei datorită producătorilor calificaţi şi a respectării tradiţiei în fabricarea băuturilor. în general. a păstrat. Temperatura constantă de 1214° C şi umiditatea relativă de 85-95% ale acestui "regat vinicol" favorizează păstrarea rezervelor strategice ale Moldovei. Pe aici trece principala rută a vinului. Aici sunt aduse şi stocate pentru învechire materialele vinicole selecte ale anilor cu cea mai bună recoltă din toate regiunile ţării. fiind cel mai vechi loc de păstrare a "lichidului divin". înconjurat de zidurile cetăţilor medievale cu turnuleţe fantastice. Pânzele de păianjen şi harta galeriilor de vinuri sigilată cu ceară roşie.

Galeriile subterane creează senzaţia de confort: vitraliile multicolore la intrare. ceramică. "Mileştscoie".. Ea conţine circa două milioane de butelii de vinuri înalt apreciate de către vinificatorii din întreaga lume. "Colecţia de Aur MILEŞTII MICI" confirmă poziţia Moldovei pe piaţa industriei vinicole. "Feteasca". de colecţie cît şi de calitatea vinurilor spumante. "Codru". menţinându-i întâietatea. creează impresia de trecere într-un alt secol. . produse în acest oraş vinicol subteran sunt evaluate de către vizitatori în sălile de degustare.prezentă şi pe etichete. Aici chiar şi cel mai exigent vizitator va fi satisfăcut de calitatea vinurilor de consum curent. "Negru de Purcari". exoticul din gigantica sală-butoi. Combinatul de Vinuri de Calitate "MILEŞTII MICI" s-a învrednicit de onoarea de a desfăşura prezentarea vinurilor sale de colecţie la Strasbourg în incinta Adunării Generale Parlamentare a Consiliului European. La prezentare au participat mai mult de 500 de parlamentari europeni. păstrate aici. Vinurile. a celor de calitate superioară. Astăzi renovarea tradiţiei vinicole a atins performanţe confirmate de premiile obţinute la diverse concursuri internaţionale.. "Cahor-Ciumai". În septembrie 2002.Peste milioane de ani. În fiecare picătură a lor se resimte căldura soarelui şi forţa sevei pământului. "Trandafirul Moldovei". precum şi menţionate în avizele specialiştilor privind activitatea Combinatului de 5 . sticlă şi metal. locul Mării Sarmatice 1-a ocupat "Marea de vinuri" cu nuanţe variate de gust. "Dnestrovscoie". "Traminer". Valoarea tuturor băuturilor. Numeroase generaţii de meşteri populari şi-au lăsat aici o părticică a sufletului în lemn. care au apreciat înalt calitatea vinurilor de "MILEŞTII MICI". toate fabricate în strictă conformitate cu tradiţiile vechi moldoveneşti. cuprinşi între 1968 pînă în prezent: "Pinot". gustările naţionale ce completează spiritul ancestral al ţinutului. "Muscat". Designul acestora atrage atenţia tuturor. sunt produse din recolta diferitor ani. Astfel. "Auriu". "Riesling".

2004" din Moscova dintre care: 2 medalii de aur pentru vinurile de colecţie „Grătieşti" 1986 şi „Cahor-Ciumai" 1986. La Concursul Internaţional de Degustare „Одесский Залив"2004. Pentru ca. văzând o dată. să reveniţi mereu în căutarea vinului visurilor Dumneavoastră! 6 . iar recent ÎS Combinatului de Vinuri de Calitate "MILEŞTII MICI" a obţinut încă 10 medalii. în ultimii ani întreprinderea a cucerit GRAND PRIX-ul şi circa 30 medalii pentru majoritatea vinurilor sale. Astfel. o medalie de argint pentru vinul de colecţie „Riesling" 1986. iar cu medalii de bronz au fost premiate vinul de colecţie „Cabernet" 1986 şi spumant natural special „Moldova de Lux" roşu demidulce.5 medalii şi anume: 4 medalii de aur pentru vinurile de calitate superioară „Chardonnay" 1991 si „Cabernet" 1990. pentru vinul de colecţie „Negru de Purcari" 1986 şi pentru spumant natural special „Moldova de Lux" roşu demidulce şi o medalie de argint spumant natural special „Moldova de Lux" alb demidulce. Alte 5 medalii au fost obţinute la Concursul Internaţional „Prodexpo . Fiţi bineveniţi în galeriile vinicole subterane. în cadrul Expoziţiei simpozion „Вино и виноделие".Vinuri de Calitate "MILEŞTII MICI".