You are on page 1of 22

UNIVERSITATEA ’’POLITEHNICA’’ DIN TIMISOARA

SCHIMBATOARE DE CALDURA
S.C. RAAL S.A BISTRITA
Determinarea performantelor unui radiator
Prof. Mihai Nagi

Cursant:
Ing.Rus Alunita

- 2013-
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
1 Date intrare:
Sa se detemine performantele unui schimbator de caldura tip apa aer (Radiator de apa), pentru care
se cunosc urmatoarele marimi: gabaritul maxim dat de volumul LxHxG si urmatoarele marimi:
- w
a -
viteza de curgere a aerului prin schimbator;
-
w
w -
viteza de curgere a apei prin schimbator;

-
t’
a -
temperatura de intrare a aerului in schimbator;
-
t’
w -
temperatura de intrare a apei in schimbator;
n = 6
L= 400+(-1)
n
x n/2 [mm]
H~L
G =60+(-1)
n
x n/5 [mm]
De partea aerului se utilizeaza nervuri ondulate in care cunoastem:
h
a
= 13.5+(-1)
n
x n/50 [mm]
p
a
= 4.25+(-1)
n
x n/100 [mm]
h
w
= 2+(-1)
n
x n/100 [mm]
w
a
= 20+(-1)
n
x n/20 [m/s]
w
w
= 0.1+(-1)
n
x n/1000 [m/s]
t’
a
= 30+(-1)
n
x n/10 [
o
C]
t’
w
= 87+(-1)
n
x n/20 [
o
C]
g= 0.14 [mm]- grosime aripioara
g
pd
=0.5[mm]- grosime perete despartitor
g
pl
=3[mm]- grosime perete leteral


2
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
2. Rezolvare
2.1 Calcul dimensional


3
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
L= 400+6/2 =403 [mm]
H =L – teoretic
G= 60+1.2=61.2 [mm]
h
a
= 13.5+0.12 = 13.62 [mm]


4
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
p
a
= 4.25+0.06 = 4.31 [mm]
h
w
= 2+0.06 = 2.06 [mm]
w
a
= 20+0.3 = 20.3 [m/s]
w
w
= 0.1+0.006 = 0.106 [m/s]
t’
a
= 30+0.6= 30.6 [
o
C]
t’
w
= 87+0.3= 87.3 [
o
C]
g= 0.14[mm]
g
pd
= 0.5[mm]
g
pl
= 3[mm]
pas
m
=h
a
+h
w
+2g [mm]- pasul matricii;
pas
m
=13.62+2.06+1= 16.68 [mm]
Numarul canalelor de apa (Nw)
Nw= 23
68 . 16
62 . 13 6 1 403
2 2
·
− − −
·
− − −
m
a pl pd
pas
h g g H
H= Nca x pas
m
+h
a
+2g
pl
+2g
pd
= 23x16.68+13.62+6+1=404.26 [mm].
L = 403 [mm]
H = 404.26 [mm]
G = 61.2 [mm]
N w =23
N a =24 – numarul canalelor de aer
2.2 Marimi care definesc racitorul
w
C
.
[W/K]- fluxul capacitatii termice a apei
a
C
.
[W/K]- fluxul capacitatii termice a aerului
t’
w
; t’
a
; t’’
w
; t’’
a
; [
o
C] – temperaturile de intrare, iesire a apei sau aerului
A [m
2
]- suprafata de transfer termic
k [W/m
2
K] - coeficient global de transfer termic
Δt
m
[
o
C] – diferenta medie de temperatura, intre cele doua fluide pe suprafata de transfer
termic


5
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
.
Q
[W] Fluxul termic
Sistemul „S” alschimbatorului de caldura:
) " ' (
.
.
w w w
t t C Q − ·
) ' " (
.
.
a a a
t t C Q − ·

)
. .
m
t A k Q ∆ ⋅ ⋅ ·
2.3 Calculul sectiunilor de curgere
2.3.1 Calculul sectiunii de curgere pe partea apei
S
cW
= 52 x 2.06 = 107.12 [mm
2
] – sectiunea de curgere pe un canal de apa
S
W
= S
cW
x23 = 107.12x23 = 2463.76 [mm
2
] = 0.002463 [m
2
]
2.3.2 Calculul sectiunii de curgere pe partea aerului
Pe partea aerului avem 24 de canale


6
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
-Numar pasi aripioara
n
p
= 383: 4.31 =89;
- lungimea desfasurata pe un pas7
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA

Notam cu a portiunea inclinata a aripioarei
a= 387 . 12 38 . 12 42 . 0
2 2
· + [mm]
l
d1
= 0.3x2+0.6+12.387+0.57x3.14x2= 29.5 [mm] –lungimea desfasurata pe un pas.
l
d
= 89x l
d1
= 89x29.5= 2625.5 [mm]
Sca = (L-2b)x h
a
- l
d
x g – sectiunea de curgere printr-un canal de aer
Sca = 383x13.62-2625.5x0.14= 4849 [mm
2
]
Sa = n
a
x Sca =24x4849 = 116376 [mm
2
] = 0.1164 [m
2
] – aria de curgere pe aer
2.4 Calculul ariilor de schimb termic
2.4.1 Calculul ariilor de schimb termic pe partea apei
Aw [m
2
] - suprafata udata de apa – suprafata de schimb termic pe partea apei.
A
c
w = aria udata de apa pentru un canal – suprafata interioara a canalului de apa;
Aw = 23 x A
c
w.
A
c
w =2(2.06+52) x403= 43572.36 [mm
2
]
Aw = 23 x 43572.36 = 1002164.28 [mm=2]
1.002164 [m
2
]

2.4.2 Calculul ariilor de schimb termic pe partea aerului
A
c
a = aria udata de aer pentru un canal
A
c
a =2 Ap +2 Aar-4 A
ct

Ap = aria peretelui care e in contact cu aerul
Aar = aria aripioare
Ap =(L-20)xG =383x61.2=23439.6 [mm
2
]
A
ct
=0.6x61.2x89 = 3268.08 [mm
2
]- suprafata de contact dintre perete si aripioara care nu este
udata de aer.
Aar = ld xG = 2623.72x 61.2=160571.66 [mm
2
]
A
c
a =2x23439.6 + 2x160571.66 -4x 3268.08 =354948,9[mm
2
]
Aa =24x 354948,9= 8518773.6 [mm
2
] = 8.5188 [m
2
]


8
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
2.4.3 Calculul diametrului hidraulic pentru apa
d
hw
=
96 . 3
12 . 108
12 . 107 4 4
·

·

w U
w S
c
c
3 [mm] = 0.00396 [m]
S
c
w = 107.12 [mm
2
]
U
c
w =(2.06+52)2 = 108.12 [mm]
d
hw
= diametrul hidraulic la apa
S
c
w = sectiunea de curgere a apei pe 1 canal
U
c
w =perimetrul udat de apa pe un canal
2.4.4 Calculul diametrului hidraulic pentru aer
d
ha
=
pas U
pas S
a
ca
4
=
] [ 349 . 3
18 . 65
57 . 54 4
mm ·


d
ha
=0.003349[m]
S
ca
pas =pas x ha –ld1x0.14= 4.31x13.62-29.48x0.14 = 54.57 [mm
2
]
U
a
pas= (pas-0.6)x2+(l
d1
-0.6)x2= 65.18[mm]


9
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
3.0 Calcul marimilor termice
3.1 Calculul coeficietuliu de transfer termic pentru apa α
w
Alegem pentru apa temperatura se iesire t”w=64.7
o
C
t
mw
- temperatura medie pt apa
t
mw
=
76
2
7 . 64 3 . 87
2
"
'
·
+
·
+
w w
t t
[
o
C]
Alegem proprietatile apei la temperatura medie de76
o
C din tabelul A5 pag. 259 vol 2,
Schimbatoare de caldura
ρ
w
=974[kg/m
2
] - masa specifica
c
w
=4193.6 [J/kg k] - capacitatea termica masica
υ
w
x10
6
=0.380 [m
2
/s] – vâscozitatea cinematica
λ
w
=0.671 [W/m·k] -conductivitatea termica
Pr= 2.33 - numarul Prandtl
- Criteriul Reylnolds Re
Re
w
= 6 . 1104
/ 380 . 0
10 00396 . 0 / 106 . 0
2
6
·
⋅ ⋅
·

s m
m s m dh W
w w
ν
Re
w
< 2300 => curgere laminara
- Criteriul Nusselt
Nu =
λ
α
w w
dh ⋅
(1) Nu=
33 . 0
] Pr Re 173 . 4 028 . 49 [
L
dh
w
⋅ +
Conditia de utilizare a formulei: 0.1<Re ·Pr·dhw/L<10
Re ·Pr·dhw/L= 1104.6 ·2.33·0.00396/0.403=2527 => formula nu poate fi utilizata


10
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
(2) Nu=
88 . 4 217 . 1 66 . 3
29 . 25 045 . 0 1
29 . 25 0668 . 0
66 . 3
045 . 0 1
0668 . 0
66 . 3
3
2
3
2
· + ·
⋅ +

+ ·
+
+
Gz
Gz
Gz= ·
⋅ ⋅
L
dh
w
Pr Re
29 . 25
403 . 0
00396 . 0 33 . 2 6 . 1104
·
⋅ ⋅
(3) Nu= 54 . 4
403 . 0
00396 . 0
72 . 2573 55 . 1 ] [ 55 . 1
3
1
3
1
·
1
]
1

¸

· ⋅
L
dh
Pe
w
Pe= Pr·Re=2.33 x 1104.6=2573.72
Conditia de utilizare a formulei: Re<2300; (1/Pe)

·L/dhw ≤0.05; l/dhw>10.
(1/Pe)

·(L/dhw) = (1/2573.72)(0.403/0.00396) =0.0399.
(4) Nu= 46 . 5
403 . 0
00396 . 0
72 . 2573 86 . 1 ] [ 86 . 1
3
1
3
1
·
1
]
1

¸

· ⋅
L
dh
Pe
w
Conditia de utilizare aformulei:Re<2100; Pe x dh/L>10
Pe x dh/L =2573.72 x 0.00396/0.403=25.29
(5) Nu= 09 . 5 33 . 2
403 . 0
00396 . 0
6 . 1104 4 . 1 Pr ] [Re 4 . 1
33 .. 0
4 . 0
33 . 0 4 . 0
· ⋅
1
]
1

¸

· ⋅ ⋅
L
dh
w
Conditia de utilizare a formulei: Re >10; Pr
5/6
·Re ·dhw/L>15; l/dhw>10.
Pr
5/6
·Re ·dhw/L= 2.33
5/6
1104.6·0.00396/0.403 =21.96 =>.
Alegem Nu = 5.46
Nu =
λ
α
w w
dh ⋅
=>
k m W
m dh
Nu
w
w
2
/ 16 . 925
00396 . 0
W/m·k 671 . 0 46 . 5
·

·


·
λ
α
α
w
= 925.16 [W/m
2
·k]
3.2 Calculul coeficietuliu de transfer termic pentru aer α
a
Alegem pentru apa temperatura se iesire t”
a
=33.7
o
C
t
ma
- temperatura medie pt aer
t
ma
=
32
2
4 . 33 6 . 30
2
"
'
·
+
·
+
a a
t t
[
o
C]


11
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
Alegem proprietatile aerului la temperatura medie de32
o
C din tabelul A7 pag. 261 vol 2,
Schimbatoare de caldura
ρ
a
=1.157 [kg/m
2
] - masa specifica
c
a
=1003 [J/kg k] - capacitatea termica masica
υ
a
x10
6
=16.2[m
2
/s] – vâscozitatea cinematica
λ
a
=0.027 [W/m·k] -conductivitatea termica
Pr= 0.700 - numarul Prandtl
- Criteriul Reylnolds Re
Re
a
= 4199
/ 2 . 16
10 003349 . 0 / 3 . 20
2
6
·
⋅ ⋅
·

s m
m s m dh Wa
a
ν
2300> Re
a
> 10000 => curgere in regim tranzitoriu
- Criteriul Nusselt
Nu =
λ
α
a a
dh ⋅
(1)
1
1
1
1

,
_

¸
¸
+ ⋅
1
]
1

¸

− ·
3
2
3
2
3
2
1 Pr 125 Re 116 . 0
l
dh
Nu
a
1
1
1
1

,
_

¸
¸
+ ⋅
1
]
1

¸

− ·
3
2
3
2
3
2
0612 . 0
003349 . 0
1 70 . 0 125 4199 116 . 0 Nu
= 14.15
Nu=
25 . 0
43 . 0
Pr
Pr
Pr

,
_

¸
¸

p
f
K
o
= 12.8 97 . 10 1 70 . 0
43 . 0
· ⋅ ⋅
Ko= 12.8
Alegem Nu=12.5
Nu =
λ
α
a a
dh ⋅
=
W/m·k 027 . 0
003349 . 0 m
a
⋅ α


a
α
=
77 . 100
003349 . 0
027 . 0 5 . 12
·

W/m
2
K
3.3 Calculul randamentului nervurii η
a
( )
Aa
An
a 1
1 1 η η − − ·


12
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
[ ]
h m
h m th


·
1
1 1
1
(
η
8 . 83
00014 . 0 205
77 . 100 2 2
1
·


·

·
p p
a
d
m
λ
α
[1/m]
dp =0.00014 m –grosimea aripioarei
h1 = h/2 =6.81 mm
λp = 205 W/m·K
a
α
= 100.77 W/m
2
K
m1·h1=83.8 [1/m]·0.00681 [m]= 0.571
th(m1 x h1) = 516 . 0
1 1 1 1
1 1 1
·
+h m h m
h m mih
e e
e e
904 . 0 .
571 . 0
516 . 0
1
· · η
( ) 914 . 0
5188 . 8
7074 . 7
) 904 . 0 1 ( 1 1 1
1
· − − · − − ·
Aa
An
a
η η
An =ld xGx2 x24 = 2623.72 x.61.2x48=7707439.9 [mm
2
] = 7.7074 [m
2
]
Aa = 8.5188 [m
2
]
Ap- (L-0.010)xGx48x2=0.393x0.00612 x48x2 = 0.23 [m2]-arie peretilor
3.4 Calculul coeficientului global de transfer termic k
a
k
a
=
w w a a
Aw
Aa
p
p
Ap
Aa
η α λ
δ
η α
1 1
1
⋅ + ⋅ +

k
a
=
66 . 49
1 / 16 . 925
1
0021 . 1
5188 . 8
/ 205
0005 . 0
23 . 0
5188 . 8
914 . 0 / 77 . 100
1
1
2 2
2
2
2
2
·

⋅ +

⋅ +
⋅ K m W m
m
K m W
m
m
m
K m W
Ka=49.66[ W/m
2
K]
3.5 Calculul temperaturii medii Δtm
Δtm
cc
=
44
2
1 . 34 9 . 53
2
·
+
·
∆ + t t δ
[
o
C]
δt = t’w-t”a =87.3-33.4 =53.9
o
C


13
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
Δt = t”
w
-t’
a
=64.7-30.6 =34.1
o
C
Δtm
cc
=temperatura medie pentru curgerea in contracurent
Δtm = Δtm
cc
x ε = 44.0 x 0.98 = 43.12 [
o
C]
3.6 Calculul caracteristicii de exploatare Φ
Φ=
398 . 0
6 . 30 3 . 87
7 . 64 3 . 87
' '
" '
·


·


a w
w w
t t
t t
3.7 Calculul criteriului de similitudine μ
389 . 0
2741
39 . 1066
2
.
.
1
· · ·
C
C
µ => 1/μ= 2.57; µΦ= 0.155


14
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
K W k kg J s kg c m C
w
w w / 39 . 1066 / 6 . 4193 / 2543 . 0
. .
· ⋅ ⋅ · ⋅ ·
s kg m kg m s m S w m
w w w
w / 2543 . 0 / 974 002463 . 0 / 106 . 0
3 2
.
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ρ
K W k kg J s kg c m C
a
a a / 2 . 2741 / 1003 / 733 . 2
. .
· ⋅ ⋅ · ⋅ ·
s kg m kg m s m S w m
a a a
a / 733 . 2 / 157 . 1 1164 . 0 / 3 . 20
3 2
.
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ρ
=>ε = 0.98 (D7) pag 272 vol 2 - Schimbatoare de caldura
3.8 Verificarea temperaturilor de iesire
) " ' (
.
.
w w w w
t t C Q − ·
) ' " (
.
.
a a a a
t t C Q − ·

)
. .
m a a
t A k Q ∆ ⋅ ⋅ ·
Ka=49.66[W/m
2
K]
A
a
= 8.5188 [m
2
]
Δtm = 43.61 [
o
C] =>
.
Q
=49.66 · 8.5188 ·43.12= 18241.6 [W]
] [ 6 . 8241 1 ) " ' ( / 39 . 1066
. .
W t t K W Q
w w w
· − ·
=> t’
w
-t”
w
=
10 . 17
39 . 1066
18241.6
·
[
o
C]
t”
w
=87.3-17.10=70.2
o
C am ales t”
w
=64.7
o
C- consideram alegerea gresit
] [ 6 . 18241 ) ' " ( / 2741
. .
W t t K W Q
a a a
· − ·
=>
t”
a
-t’
a
=
65 . 6
2741
18241
·
[
o
C]
t”
a
=30.6+6.65=37.25
o
C am ales t”
a
=33.4
o
C consideram alegerea gresita.
4.0 Realegere temperaturi de iesire
4.1 Calculul coeficietuliu de transfer termic pentru apa α
w
Alegem pentru apa temperatura se iesire t”w=69.7
o
C


15
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
t
mw
- temperatura medie pt apa
t
mw
=
5 . 78
2
7 . 69 3 . 87
2
"
'
·
+
·
+
w w
t t
[
o
C]
Alegem proprietatile apei la temperatura medie de78.5
o
C din tabelul A5 pag. 259 vol 2,
Schimbatoare de caldura
ρ
w
=972.6 [kg/m
2
] - masa specifica
c
w
=4195 [J/kg k] - capacitatea termica masica
υ
w
x10
6
=0.368 [m
2
/s] – vâscozitatea cinematica
λ
w
=0.671 [W/m·k] -conductivitatea termica
Pr= 2.25 - numarul Prandtl
- Criteriul Reylnolds Re
Re
w
= 65 . 1140
/ 368 . 0
10 00396 . 0 / 106 . 0
2
6
·
⋅ ⋅
·

s m
m s m dh W
w w
ν
Re
w
< 2300 => curgere laminara
- Criteriul Nusselt
Nu =
λ
α
w w
dh ⋅
(1)Nu=
87 . 4 214 . 1 66 . 3
21 . 25 045 . 0 1
21 . 25 0668 . 0
66 . 3
045 . 0 1
0668 . 0
66 . 3
3
2
3
2
· + ·
⋅ +

+ ·
+
+
Gz
Gz

Gz= ·
⋅ ⋅
L
dh
w
Pr Re
21 . 25
403 . 0
00396 . 0 25 . 2 65 . 1140
·
⋅ ⋅
- invariantul Graetz
(2) Nu= 31 . 4
403 . 0
00396 . 0
46 . 2566 55 . 1 ] [ 55 . 1
3
1
3
1
·
1
]
1

¸

· ⋅
L
dh
Pe
w
Pe= Pr·Re=2.25 x 1140.65=2566.46
(3) Nu= 45 . 5
403 . 0
00396 . 0
46 . 2566 86 . 1 ] [ 86 . 1
3
1
3
1
·
1
]
1

¸

· ⋅
L
dh
Pe
w


16
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
(4) Nu= 09 . 5 25 . 2
403 . 0
00396 . 0
65 . 1140 4 . 1 Pr ] [Re 4 . 1
33 .. 0
4 . 0
33 . 0 4 . 0
· ⋅
1
]
1

¸

· ⋅ ⋅
L
dh
w
Alegem Nu = 5.279 meia de la ultimile doua NU.
Nu =
λ
α
w w
dh ⋅
=>
k m W
m dh
Nu
w
w
2
/ 2 . 9 . 892
00396 . 0
W/m·k 671 . 0 27 . 5
·

·


·
λ
α
α
w
= 892.9 [W/m
2
·k]
4.2 Calculul coeficietului de transfer termic pentru aer α
a
Alegem pentru apa temperatura se iesire t”
a
=32.7
o
C
t
ma
- temperatura medie pt aer
t
ma
=
34
2
4 . 37 6 . 30
2
"
'
·
+
·
+
a a
t t
[
o
C]
Alegem proprietatile aerului la temperatura medie de34
o
C din tabelul A7 pag. 261 vol 2,
Schimbatoare de caldura
ρ
a
=1.15 [kg/m
2
] - masa specifica
c
a
=1003 [J/kg k] - capacitatea termica masica
υ
a
x10
6
=16.4[m
2
/s] – vâscozitatea cinematica
λ
a
=0.027 [W/m·k] -conductivitatea termica
Pr= 0.700 - numarul Prandtl
- Criteriul Reylnolds Re
Re
a
= 4 . 4145
/ 4 . 16
10 003349 . 0 / 3 . 20
2
6
·
⋅ ⋅
·

s m
m s m dh Wa
a
ν
2300> Re
a
> 10000 => curgere in regim tranzitoriu
- Criteriul Nusselt
Nu =
λ
α
a a
dh ⋅


17
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
(1)
1
1
1
1

,
_

¸
¸
+ ⋅
1
]
1

¸

− ·
3
2
3
2
3
2
1 Pr 125 Re 116 . 0
l
dh
Nu
a
1
1
1
1

,
_

¸
¸
+ ⋅
1
]
1

¸

− ·
3
2
3
2
3
2
0612 . 0
003349 . 0
1 70 . 0 125 4 . 4145 116 . 0 Nu
= 13.92
Nu=
25 . 0
43 . 0
Pr
Pr
Pr

,
_

¸
¸

p
f
K
o
= 12.8 97 . 10 1 70 . 0
43 . 0
· ⋅ ⋅
Ko= 12.8
Alegem Nu=12.5
Nu =
λ
α
a a
dh ⋅
=
W/m·k 027 . 0
003349 . 0 m
a
⋅ α


a
α
=
77 . 100
003349 . 0
027 . 0 5 . 12
·

W/m
2
K
4.3 Calculul randamentului nervurii η
a
( )
Aa
An
a 1
1 1 η η − − ·
[ ]
h m
h m th


·
1
1 1
1
(
η
8 . 83
00014 . 0 205
77 . 100 2 2
1
·


·

·
p p
a
d
m
λ
α
[1/m]
dp =0.00014 m –grosimea aripioarei
h1 = h/2 =6.81 mm
λp = 205 W/m·K
a
α
= 100.77 W/m
2
K
m1·h1=83.8 [1/m]·0.00681 [m]= 0.571
th(m1 x h1) = 516 . 0
571 571 . 0
571 . 0 571 . 0
1 1 1 1
1 1 1
·
+

·
+

e e
e e
e e
e e
h m h m
h m mih
904 . 0 .
571 . 0
516 . 0
1
· · η
( ) 914 . 0
5188 . 8
7074 . 7
) 904 . 0 1 ( 1 1 1
1
· − − · − − ·
Aa
An
a
η η


18
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
An =ld xGx2 x24 = 2623.72 x.61.2x48=7707439.9 [mm
2
] = 7.7074 [m
2
]
Aa = 8.5188 [m
2
]
Ap- (L-0.010)xGx48x2=0.393x0.00612 x48x2 = 0.23 [m2]-arie peretilor
4.4 Calculul coeficientului global de transfer termic k
a
k
a
=
w w a a
Aw
Aa
p
p
Ap
Aa
η α λ
δ
η α
1 1
1
⋅ + ⋅ +

k
a
=
85 . 48
1 / 2 . 9 . 892
1
0021 . 1
5188 . 8
/ 205
0005 . 0
23 . 0
5188 . 8
914 . 0 / 77 . 100
1
1
2 2
2
2
2
2
·

⋅ +

⋅ +
⋅ K m W m
m
K m W
m
m
m
K m W
Ka=48.85[ W/m
2
K]
4.5 Calculul temperaturii medii Δtm
Δtm
cc
=
5 . 44
2
1 . 39 9 . 49
2
·
+
·
∆ + t t δ
[
o
C]
δt = t’w-t”a =87.3-37.4 =49.9
o
C
Δt = t”
w
-t’
a
=69.7-30.6 =39.1
o
C
Δtm
cc
=temperatura medie pentru curgerea in contracurent
Δtm = Δtm
cc
x ε = 44.5 x 0.98 = 43.61 [
o
C]


19
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
4.6 Calculul caracteristicii de exploatare Φ
Φ=
31 . 0
6 . 30 3 . 87
7 . 69 3 . 87
' '
" '
·


·


a w
w w
t t
t t
4.7 Calculul criteriului de similitudine μ


20
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
39 . 0
5 . 2725
1 . 1065
2
.
.
1
· · ·
C
C
µ => 1/μ= 2.556; µΦ= 0.121
K W k kg J s kg c m C
w
w w / 11 . 1065 / 4195 / 2539 . 0
. .
· ⋅ ⋅ · ⋅ ·
s kg m kg m s m S w m
w w w
w / 2539 . 0 / 6 . 972 002463 . 0 / 106 . 0
3 2
.
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ρ
K W k kg J s kg c m C
a
a a / 5 . 2725 / 1003 / 717 . 2
. .
· ⋅ ⋅ · ⋅ ·
s kg m kg m s m S w m
a a a
a / 717 . 2 / 15 . 1 1164 . 0 / 3 . 20
3 2
.
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ρ
=>ε = 0.98 (D7) pag 272 vol 2 - Schimbatoare de caldura
4.8 Verificarea temperaturilor de iesire
) " ' (
.
.
w w w w
t t C Q − ·
) ' " (
.
.
a a a a
t t C Q − ·

)
. .
m a a
t A k Q ∆ ⋅ ⋅ ·
Ka=48.85[W/m
2
K]
A
a
= 8.5188 [m
2
]
Δtm = 43.61 [
o
C] =>
.
Q
=48.85 · 8.5188 ·43.61= 18148 [W] =18.148 [kW]
] [ 17960.7 ) " ' ( / 11 . 1065
. .
W t t K W Q
w w w
· − ·
=> t’
w
-t”
w
=
03 . 17
11 . 1065
18148
·
[
o
C]
t”
w
=87.3-17.03=70.27
o
C am ales t”
w
=69.7
o
C consideram alegerea corecta
] [ 18149 ) ' " ( / 79 . 2304
. .
W t t K W Q
a a a
· − ·
=>
t”
a
-t’
a
=
87 . 7
79 . 2304
18148
·
[
o
C]
t”
a
=30.6+7.87=38.47
o
C am ales t”
a
=37.4
o
C consideram alegerea corecta


21
RAAL Bistrita CURS TERMOTEHNICA
4.9 Calculul caderii de presiune pe aer
] / [
2
4
2
2
m N
w
dha
L
cf p
ρ
⋅ · ∆
cf – coeficient e frecare= 0.003 [ D 15 pag 280 Vol 2}
] / [ 96 . 51
2
/ 15 . 1 3 . 20
003349 . 0
0612 . 0
003 . 0 4
2
3 2 2
m N
m kg m
m
m
p ·

⋅ ⋅ · ∆
Δp= 51.96 Pa
4.10 Puterea necesara vehicularii aerului (P)
P=
] [W
p V
η

V – debitul volumiv [m
3
/s]
η -randamentul total al agregatului il alegem 0.9
V = Wa ·Sa = 20.3 m/s·0.1164 m
2
=2.3629m
3
/s
P= s Nm
m N s
/ 123
9 . 0
/ 96 . 51 2.3629m3/
2
·

= 136.4W
4.11. Eficienta volumica ε
v
ε
va
=
3 3
3
2 2
/ 5 . 120 / 120505
00712 . 0
5188 . 8 / 77 . 100
m KW m W
m
m K m
Va
Aa
a
· ·

·
⋅ α

Va = Sa x G= 0.1164 m
2
·0.0612m=0.00712 m
3
– volumul pe aer
ε
vw
=
3 3
3
2 2
/ 17 . 901 / 7 . 58 . 901172
000993 . 0
0022 . 1 / 9 . 892
m KW m W
m
m K m W
Vw
Aw w
· ·

·
⋅ α
Vw = Sw x L= 0.002463 m
2
·0.403m=0.000993 m
3
– volumul pe apa
5. Concluzii finale
.
Q
= 18148 [W]= 18.148 Kw- Fluxul termic
t”
w
=37.4
o
C – temperatura de iesire apa
t”
a
=69.7
o
C – temperatura de iesire aer


22