You are on page 1of 65

Predgovor

Miroqubivi `iteli na globalnoto selo! Vo ovaa kniga e pretstaven eden del od posebnite istoriski i providentni poraki od Neboto. Toa se porakite koi pre~esniot Mun, koj povikot od Neboto go primi na rana vozrast od 16 godini i ja postavi patekata na spasuvaweto na ~ove{tvoto, gi objavi i gi predava na celoto ~ove{tvo niz svetot vo negoviot 90 godi{en `ivoten vek. U~ewata na pre~esniot Mun ve}e se objaveni vo pove}e od 1000 knigi so govori. Ovaa bro{ura e izvadok od ^on Song Gjong, tom od 16 knigi, koj ja sodr`i "svetata kniga za Nebesnoto Kralstvo", kako {to e opi{ano od pre~esniot Mun. Prvata glava na ovaa bro{ura e prviot del od prvata glava na Pettata kniga "Zemniot `ivot i duhovniot svet". Vtorata, tretata i ~etvrtata glava se tretata, ~etvrtata i pettata glava na ^etvrtata kniga "Vistinskoto semejstvo" od ^on Song Gjong. Od mnogute u~ewa prenesuvani od pre~esniot Mun vo poslednite nekolku dekadi, sodr`inata na ovaa bro{ura ja rezimira qubovta kako {to e izvorno sozdadena, a toa e qubovta me|u vistinski ma` i `ena sosredoto~ena na vistinskiot `ivot i taka natamu. Taa e zbirka od govorite davani od 1950-tite do denes, na istata dadena tema i zatoa se prili~no povtoruvani, pa ~itatelot mo`e da ~uvstvuva deka nekoi zborovi pre~esto se povtoruvaat. Me|utoa, ako ~itatelot dlaboko se dr`i do su{tinata na zborovite vo sekoja prilika pri ~itaweto na istite, }e mo`e da razbere deka toa se zborovi na apsolutna vistina i deka duri i sekoj zbor izla~uva dlaboko i skrieno zna~ewe. Ova e zatoa {to ova ne se od ~ovek

izmisleni zborovi, tuku vistina od Neboto objavena preku ustata na pre~esniot Mun. Ova mo`e da se sporedi so faktot {to iako proletta doa|a sekoja godina, nema dve proletni sezoni koi se duri i sli~ni. Se nadevam deka nema da se otka`ete od golemata milost na pre~esniot Mun koj dozvoli da se objavi ovaa bro{ura osobeno za da ja prosvetli naizgled temnata idnina na ~ove{tvoto. Toj go primi nebesniot pe~at kako Vistinski Roditel na ~ove{tvoto, i ovaa kniga na ~ove{tvoto mu ja podaruva kako dar so qubov na roditel. Isto taka se nadevam deka ~itatelite }e ja pro~itaat ovaa bro{ura vnimatelno do krajot i }e $ ovozmo`at da slu`i kako pokazatel vo nivnite idni `ivoti. Onie koi sakaat da u~at ponatamu mo`at isto taka da gi nabavat i prou~uvaat Pjong Hua Hsin Gjong i ^on Song Gjong i knigite so govorite na pre~esniot San Mjong Mun za da bidat prosvetleni so u{te pogolema vistina. Neka milosta na Neboto bide so vas, va{ite semejstva i va{ite nacii. Izadava~ot

GLAVA 1

Tekot na na{iot `ivot
1 Del. Molitvi koi se odnesuvaat na tekot na `ivotot

"Sakan Nebesen Tatko, Ti blagodatam za Tvojata milost i za Tvojata za{tita vo moite borbi od moeto detstvo do sega; za vreme na tie godini jas bev zagri`en za sekoe poni`uvawe ili sram od koi Neboto mo`e da strada. Od site dobri ne{ta na zemjata, nema ni{to poskapoceno od povrzuvaweto so Tvoeto izvorno srce. Znaej}i go ova, nie mora beskrajno da kopneeme za taa vrska. Nie mora da imame na um deka onie koi ja po~uvstvuvale Tvojata qubov nema da `alat duri ako gi zaboravat site ne{ta od ovoj svet. Nie sega mora da go barame sovr{eniot svet, izvornata tatkovina, kade nie `iveeme so Tvojata qubov. Denes nie na zemjata mora da se podgotvime za denot na na{eto ra|awe kako oslobodeni deca, daruvani so avtoritetot na slobodata na na{iot tret `ivot. Nie mora da znaeme deka isto kako {to imame potreba da bideme zdravi vo utrobata za da se rodime i za da vodime zdrav `ivot na zemjata, imame potreba od zdrav zemen `ivot za da imame zdrav `ivot na neboto. Bidej}i svetot denes e svet na konflikti pod vlasta na zloto, nie mora da bideme opredeleni da se borime do smrt za da bideme blagosloveni so

nie mora da staneme sinovi i }erki koi obmisleno se opredeleni za da imame `ivotna sila koja izvira vo na{ite srca . Bez ogled kolku vremeto proletuva.17) "Sakan Tatko. isto taka. nie mora da bideme beskrajno blagodarni i radosni Tvoi sinovi i }erki koi `alat za faktot {to s# u{te ne sme Ti gi ponudile na{iot celosen `ivot i qubov. na{ite `ivoti se zamisleni harmonizirani i celosno apsorbirani vo Tebe i od Tebe. Kako {to pred cuteweto i donesuvaweto plod cvetot pominuva niz letoto i esenta. Sli~no na toa.sila koja e sposobna za prerodba vo eden nov svet. toa prvo apsorbira `ivotni elementi preku negovite koreni. i nie treba da pomineme niz sli~en proces za da doneseme plod. da ja pozdravime novata prolet. (49308.10. Ne smeeme da staneme takvi bedni du{i koi nikoga{ ne go napravile toa.sorabotkata od neboto i zemjata i za da go odr`ime ~ekorot so mo}nite sudbini na univerzumot. za da mo`eme i nie. steblo i granki na leto. Nie mora da re{ime na{ite potomci nikoga{ da ne bidat postaveni vo istata pozicija vo koja bevme nie". Vo na{ata predopredelena vrska so Tebe. na{ata vnatre{na `ivotna sila mora da odolee na nametnuvawata na sredinata i da opstoi neumorno na patot na raste`ot. koga mislime za Tvoeto postoewe i za neumolivata naso~enost da n# vovede{ vo nova prolet. sobiraj}i sovr{ena `ivotna sila za da donese vtor `ivot. 1971. Edinstveno na ovoj na~in nie mo`eme da ja . Mora da sfatime deka cvetovite }e procutat edinstveno koga za prv pat }e ja pozdravime proletta. bez ogled kolku zastra{uva~ki burite besneat. Znaeme deka za drvoto da donese plod. duri ako treba na{ite tela da umrat.

ako ja so~uvame na{ata vrednost kako izvornata su{tina koja {to mo`e da ja zajakne duhovnata `ivotna sila i kako seme koe mo`e da bide poseano vo beskrajniot svet. za da mo`eme ponizno da gi navedneme svoite glavi pred Tebe". 1958. i vodi n# da gi stekneme povtorno na{ite zagubeni tela denes. poka`uvaj}i go Svojot lik preku nego. (32-26. koj {to izvira od dlabo~inite na na{ite srca.14) "Tatko. Toa e tvore~kiot ideal. Zna~i. nie ne mo`eme da se povrzeme so Tebe vo ve~niot svet. 1970. iako mislime deka sme. Ove dve centralni to~ki pravat agol od 90 stepeni. Molam. tie za ve~nost bi gi . Celta {to lu|eto ja posakuvaat Bog nema telo. Na ist na~in. so cel da go projavi Svoeto telo. Dokolku Adam i Eva ne zgre{ile. koj povtorno mo`e da bide zasaden. tolku pove}e na{ata vnatre{na vrednost e celosna i obezbedena".6. Otvori gi portite na na{ite srca za da go po~ustvuvame Tvoeto srce i da go slu{neme Tvojot glas. sfativme deka bez `elbata da Ti slu`ime i ponizno da Ti se poklonime. Ova e Bo`jata cel na sozdavaweto i celta koja {to lu|eto ja posakuvaat. nie ne sme nesre}ni lu|e. originalniot izvor na vtoriot `ivot.9. Bog go koristel Adam kako Svoe telo. Bog e izvornata duhovna centralna to~ka.14) 2 Del.do~ekame novata prolet i da staneme seme. bez ogled kolku pateti~no mo`e da izgledame nadvore{no. dozvoli ni da sfatime deka kolku pobedno mo`e da izgledame nadvore{no. a Adam e izvornata fizi~ka centralna to~ka. (4-280. Pomogni ni da go po~ituvame Tvojot istoriski `ivoten pat na napor i maki za da go pronajde{ sekogo od nas.

zo{to sme rodeni? Nie sme rodeni za da pulsirame vo ritam so ovoj prostran univerzum. Site vie ste rodeni so u~estvo na mestoto kade va{ite majka i tatko eden so drug prekumerno se sakale i po~ituvale.22) Ako sme rodeni. Ne`niot vetrec gi uspokojuva na{ite srca. Zemjata i yvezdite. Zna~i. Bidej}i ste rodeni preku qubovta na va{ite roditeli. pravej}i kru`ni.7. ova bilo nevozmo`no. tuku sozdava srodni vrski so celinata. poradi Padot. (104-122. Vie ste u~esnici vo ovaa qubov. toga{ mo`eme da bideme blagodarni za na{eto ra|awe. e trkalezna. `iveeme i umreme vo qubov. odgledani. vie se smetate sebesi rodeni kako znamiwa posadeni preku qubovta na va{ite roditeli. Ovie znamiwa se leleat za da izrazat qubov.zazele poziciite na tatko i majka vo duhovniot svet. 1982. s# e sozdadeno na toj na~in. Duri i na{ata usta. gi zapliskuvaat na{ite srca. sekoj }e mo`el da otide na Neboto ednostavno sledej}i gi svoite roditeli kako {to tie go sledat Boga. 1979. univerzumot sozdava vrski vrtej}i se vo krug. cikli~ni dvi`ewa. `ivot i smrt.4. Rascutenite cvetovi osloboduvaat bogata mirizba i gi me{aat mirisite vo na{ite srca. no. s# e sozdadeno trkalezno. isto taka. Site nie sme predopredeleni niz na{ite `ivoti da `iveeme za . ako ja analizirame. toa ne postoi individualno samo po sebe. Bez ogled za {to stanuva zbor. Pri~ina za ra|aweto Ovoj sozdaden svet e nasekade trkalezen: Sonceto. Okeanskite branovi go zapliskuvaat bregot i. (119-109. Toga{.4) 3 Del. vozdivnuvaj}i tivko. Duri ako edno individualno ne{to ima kru`na forma. Ako nemalo Pad.

1979. tuku vo eden mig. Spravete se so `ivotot i re{ete gi problemite. Tie ne mo`at da stanat golemi lu|e. podra~jeto na pobedata e opredeleno vo eden mig.5. Ovoj fenomen se slu~uva vo prirodniot svet. Toa e edinstveniot na~in da bide opredeleno podra~jeto na pobedata. problem e na{iot stav. Na ovoj na~in. (31-217. Zatoa. duri i so sekoja misla koja ja zamisluvate. Onie koi ja znaat beskrajnata vrednost na eden svetol bleskav mig i `iveat spored toa. Zatoa vie treba da go veete znameto na qubovta za va{ata majka. praktikuvajte gri`a so sekoj zbor koj vie go iska`uvate. neophodno .31) Denes. Vrskata me|u migot i `ivotniot vek Va{eto `ivo telo ne mo`e da bide usovr{eno dokolku celoto va{e postoewe stanuva stojali{te za apsorbirawe na hranlivi materii. za dobroto na eden svetol bleskav mig. Na ovoj na~in. (103-258. Isto e so istoriskoto podra~je na pobedata i so kosmi~koto podra~je na pobedata. da go veete znamete na qubovta koga go gledate va{iot tatko i da go veete znameto na qubovta za va{ite bra}a i sestri.25) 4 Del. nitu da gi nasledat Bo`jiot tron i kruna. mo`at da stanat golemi lu|e. Krstopatite na `ivotot ne se pojavuvaat niz dolg vremenski period.2. Lu|eto koi go ignoriraat migot ne uspevaat da steknat ne{to skapoceno. 1970.dobroto na qubovta. Sekako. so sekoe dejstvo koe go prezemate. duri i svetci ili Bo`ji sinovi i }erki. krstopatot me|u `ivotot i smrtta e preminata vo eden mig. veruvaj}i deka sodr`inite na va{iot sekojdneven `ivot }e ostanat kako fenomen vo odnos na svetot.

samo eden ~as koj nie obi~no go `iveeme tolku bezgri`no vo na{iot sekojdneven `ivot stanuva . ona {to e pova`no e kako nie samite mo`eme li~no da se obedinime so Bo`jata volja. Avraam i Mojsej do semejstvoto na Isus. Poradi gre{kata vo toj eden mig. Padot na Adam i Eva ne bil ne{to planirano i ne dejstvuval vo tekot na edna godina ili decenija ili. Koga go razbirame ova. Nivnata gre{ka se slu~ila za mig. ~etiri iljadi godini ima od Adamovoto semejstvo. Toga{. Me|utoa. tolku mnogu lu|e koi odat po patekata na pravednosta vo tekot na istorijata morale da pominat neiska`livi stradawa. pak. edna godina. Vo semejstvoto na Adam. mo`eme da ja razbereme zastra{enosta i stravot od toj mig.e prvo da se posaka doa|aweto na kralstvoto i da se kopnee da se ostvari Voljata.vo ramkite na sferata na va{iot sekojdneven `ivot? Toa e mnogu va`no pra{awe. sosredoto~eno na Bog. na nekolku decenii. nie prvo mora da sozdademe sredini kako edinki.ako vi e daden eden ~as . kako se povrzuvame so Voljata vo ovoj eden ~as . preku semejstvata na Noe. Sepak. da re~eme. i koga pomisluvame kako taa gre{ka za eden mig e ovekove~uvana niz periodite. Ako se oddademe na ova eden ~as. Zna~i. Seto toa stana poteklo na ogromnata ponuda za nadomestok. semejstva. ona {to dovelo do nivnite gre{ki ne se slu~ilo vo tekot na. gledame deka na~inot koj go koristime da se obedinime so Voljata e pova`en od `elbata da dojde Bo`jeto kralstvo. kako rezultat na {to potoa mo`eme da prodol`ime da vospostavuvame vrska so Bo`jeto kralstvo. Gledaj}i ja istorijata na providenieto na obnovata. rodovi i narodi koi }e mo`at da ja nasledat Bo`jata volja. a mnogu rasi koi ne mo`ele da ja sledat Voljata padnale vo provalijata na propasta.

ne mo`ete da vlezete vo ve~niot svet ako ne uspeete da `iveete pobedonosno barem edna godina. kone~no. Ve~nosta ne zapo~nuva koga umirame. Ova istaknuvawe e klu~no. Duri i ve~noto Nebesno Kralstvo ne postoi bez da ima integralna vrska so eden mig. nie mora da ~uvstvuvame kolku e zastra{uva~ki migot.zastra{uva~ki. ne odolgovlekuvajte odlo`uvaj}i gi va{ite providentni odgovornosti od ovaa godina za slednata. Bez ogled kolku mo`ebi e dobra zemjata na va{iot prestoj. ona {to e duri pova`no e kako tie vsu{nost se osloboduvaat od zloto i dali stanale nositeli na standardot na dobrinata. Vo Adamovoto semejstvo Kain i Avel trebalo da go raskinat stradaweto na nivnite roditeli i da go sru{at yidot koj postoel me|u bra}ata i da sozdadat poteklo na edno semejstvo. Od ovaa gledna to~ka. osven toa. no. No. ve~nosta }e bide prekinata. a potoa za slednata godina ili od va{ata mladost do srednove~nosta i. koj bil . dodeka odime po patot na verata vo tekot na na{ite `ivoti. Zna~i. ubistvoto na Avel. Tie ne mo`at da odat vo Nebesnoto Kralstvo. vo va{ata starost. Ottuka. Adamovata mignovena gre{ka dovela do periodi na izma~uvawa. tuku vo migot koga ja osoznavame Bo`jata volja. Tuka. ne mo`ete da odite vo Nebesnoto Kralstvo dokolku ne ste sposobni da `iveete barem eden den spored pobedonosniot standard. Lu|eto so takov `ivoten stil }e umrat bez da imaat pominato ni eden den obedineti so Voljata vo tekot na nivniot `ivoten vek. duri i edna sekunda od eden ~as koja pominuva dodeka ~asovnikot ot~ukuva bez prestan. dodeka za vernicite e va`no da prodol`at sonuvaj}i za ve~nost. ako samo za mig ima skok vo vremenskite odnosi ili e sozdadena provalija. Ne mo`eme da `iveeme na takov na~in.

bile zakopni vo podra~jeto na ve~nata osuda. samo ednodnevno delo. tuku poto~no kako bebiwa.postaven za pretstavnik na providenieto na obnovata. Vremeto koe mu bilo potrebno da gi prese~e ponudite i da gi postavi na oltarot ne bilo pove}e od eden ~as. poprvo. Denes. na prokletstvoto i na blagoslovot. tuku. tuku pra{aweto kako tie }e gi usoglasat svoite sekojdnevni dejstva i kako }e se soo~at so krstopatite vo poramnuvaweto so Bo`jata volja. Bez zabele{kata deka Bog se odnesuval kako bremena majka koja posledovatelno ra|a. Detstvoto i trite podredeni nivoa na periodot na raste` Kako Bog gi sozdal Adam i Eva? Dokolku koristel glina. bilo isto taka momentalen incident.27) 5 Del. pa sepak toj eden ~as istoriski gi izrodil semiwata na celiot `ivot i na smrtta. onie koi ne. ona od {to vernicite treba da se pla{at ne e kaznata na sudot vo Poslednite denovi. Vo tekot na 120 godini koga Noe se trudel da ja izgradi arkata. Isto bilo i so Avraam: Bo`jeto vetuvawe deka negovite potomci "}e bidat brojni kako yvezdite na neboto i pesokot na bregot" (Bitie 22:17) bilo predadeno vo edno trepnuvawe so okoto. vo samo eden kratok mig Bog ja izrekol zapovedta: "Dojde denot da se ispolni Mojata `elba: site ka~ete se!" Onie koi ja sledele ovaa zapoved mo`ele da gi primat blagoslovite od ve~niot Bog.12. @rtvenata ponuda na Avraam ne barala decenii. (37-217. kakva glina bilo toa? Od kade zapo~nal Toj? Od koja to~ka zapo~nale `ivotite na Adam i Eva? Ne mo`e da mislime deka Bog gi sozdal kako vozrasni. neguva i hrani bebe. ne mo`eme logi~no da go objasnime sozdavaweto na celoto . 1970.

nam ni treba pogon i opredelba neophodni da dostigneme napredok vo spravuvaweto so detalite i slo`enosta na toj mesec. a mesecite vo godini. a dobroto i zloto imaat sprotivni celi. vsu{nost. (225-198.1. Na{iot `ivoten pat Bidej}i op{testvoto. Kakvo bilo detstvoto na Adam i Eva? Nie mora da prodol`ime od idejata deka nevidliviot Bog neguval bebe koe svoite po~etoci gi ima vo svetot bez forma i koe mo`elo da pomine niz `ivotniot pat vo fizi~koto podra~je. se slu~uvaat sekakvi vidovi na stradawa. Bez toa. Koga nedostasuva ova. dr`avata i svetot vo koj {to nie `iveeme se daleku od sovr{enstvo. Nam isto taka ni nedostasuva sredina koja vodi do soo~uvawe so na{ite mese~ni celi. Logi~no. Za eden mesec da zavr{i pobedonosno. Vo po{irok razmer na dejstva bi imale potreba od proporcionalno pogolema sila i opredelba da doneseme pobedonosen rezultat vo na{iot sekojdneven `ivot. nie ne . denot ne mo`e da bide pobedonosen. nam ni nedostasuva ubedenost deka mo`eme da ja ispolnime dnevnata rabota koja sme ja planirale toa utro. Ova e nebesen zakon. Adam i Eva go pominale detstvoto pred da vlezat vo nivoata na rastewe i na usovr{uvawe.20) 6 Del. Takvite denovi se svrtuvaat vo meseci. }e se otkrie deka sto procenti od niv se sudruvaat me| usebno vo borbata "sekoj za sebe" vo ramkite na svoite okolnosti da se spravat so barawata na nivnite sekojdnevni obvrski. vo na{eto sekojdnevie. Zna~i. 1992.postoewe niz tri podredeni nivoa na raste`. Ako zememe slu~aen primerok od sto ma`i.

dvaeset. celiot na{ `ivot. se razbira. Edinki. Toga{ mo`eme pobedonosno da ja proslavime taa godina. Izvornata tatkovina kon koja mora da se stremime Vie mo`ebi ne ja znaete realnosta na duhovniot svet. tolku pogolema treba da bide na{ata vnatre{na opredelba. Vo povisokite podra~ja na duhovniot svet mo`at da vlezat edinstveno onie koi `iveat altruisti~ki vo linija so Bo`jite univerzalni principi. rodovi. Celta }e bide nedosti`na dokolku ne odr`ime vnatre{na opredelba koja ja nadminuva celta niz procesot nare~en vreme. dr`avi i svetot. sedumdeset godini i. (31149. narodi. Svetot konstruiran dol` tie . no jas koristam posebna pridobivka od Bog da imam jasen uvid vo ona {to e nepoznato za svetot. pronajdov deka negovite principi se sosema ednostavni. site se dvi`at vo ramkite na vremeto.mo`eme pobedonosno da gi zavr{ime na{ite mese~ni aktivnosti.24) 7 Del. 1970. na krajot. potoa na dvaeset i na trieset godini i. Nie treba da se fokusirame na takva cel deset. trieset.5. 1970. Niz istorijata bilo isto taka. toa na krajot }e se svede na deset. Kopaj}i vo korenot na toj svet.4. sekoga{ postoi nekoja cel za dostignuvawe. Ako `iveeme edna godina na toj na~in i prodol`ime vo toa raspolo`enie. stanuva na{ `ivoten pat. semejstva. Kolku e pogolema celta. (31-30. Sekade kade {to postojat lu|e. Uspe{noto pominuvawe na godinata bara od nas da bideme opremeni so borben duh ili pogonska sila koja mo`e da gi turne nastrana site predizvici od s# i sekogo vo nejzinite 365 dena.12) Lu|eto koi denes `iveat na Zemjata ne mo`at da pobegnat od vremenskite ograni~uvawa.

tie n# u~at da bideme ne`ni i ponizni. Bog go vodi ~ove{tvoto kon obedinet svet na religija koja mo`e da napreduva nagore kon povisoko nivo.5. Tie se ve`bali{ta preku koi Toj gi naso~uval site lu|e na taa pateka. (78-115. Toa mesto e izvornata tatkovina koja ~ove{tvoto mora da ja bara. bez ogled na nivnata rasa.linii e sovr{enoto nebesno kralstvo. Poseduvaweto Bo`ja qubov e najvisokata i kone~na `ivotna cel. iako nie sme izgnanici od sopstvenata izvorna tatkovina i `iveeme gre{en `ivot. Na{iot najvisok `ivoten pat Kakov treba da bide na{iot `ivoten pat? Toa e patot na poseduvawe Bo`ja qubov. Sekoj. da se nao|ame vo pozicija da gi vozvi{uvame drugite i da `iveeme za niv. Bidej}i visoko razvienite religii se stremat da go istaknat ovoj princip. Zemaj}i gi predvid razlikite na kulturnite potekla koi se pro{iruvaat preku ~etirite agli na Zemjata. nie ne mo`eme da go storime toa so na{ite sopstveni napori. Seto ova slu`i da vsadi disciplina vo nas za da se pridr`uvame na zakonite na Nebesnoto Kralstvo.6) 8 Del. obi~ai i tradicii. Zatoa Bog sozdal mnogu razli~ni religii. Religiite se ve`bali{te za obuka na lu| eto da se kvalifikuvaat da se vratat vo izvornata tatkovina. i ma`ite kako i `enite. Bog moral da ja sozdava patekata za ova niz tekot na istorijata bidej}i. Denes. po`rtvuvano da gi slu`ime. 1975. Na{iot `ivoten pat mora da n# vodi do beskrajniot Bog . kulturno poteklo. mora da odat po ovoj pat. nie sme predopredeleni da se vratime tamu. Koe e centralnoto u~ewe na religijata koja gi vodi lu|eto kon izvornata tatkovina? Toa e `iveewe za dobroto na drugite.

Standardot na ra|aweto i standardot na `ivotot 9. nie poseduvame qubov poskapocena od na{ata. Koga sme postaveni na toa mesto na qubovta. Ako.1. vnatre{noto i nadvore{noto prv pat se obedinuvaat. Bog ne mo`e da bide na{. Ova e seriozen problem. Poradi Padot. Koja e krajnata to~ka na na{ite `elbi? Toa e poseduvawe Bo`ja qubov.10) 9 Del. `ivotot i lozata na Satanata. (39-210. Bidej}i Bo`jata qubov e takva. Dr`ava vtemelena vrz takva qubov stanuva sovr{ena tatkovina bez povisoki i poniski klasi. lu|eto se rodeni od Satanskata qubov. imeno Nebesnoto Kralstvo. Ako poseduvame edinstveno Bo`ja qubov. koja im e prenesena na nivnite roditeli. e mesto ispolneto so qubov. Najgolemiot `ivoten pat se sostoi od pronao|awe na Bo`jata qubov pominuvaj}i. Zatoa nie treba da poseduvame Bo`ja qubov. 1971. ~uvstvuvame deka nema ni{to pod sonceto koe ne izgleda dobro i koe ne postoi za nas. vo taa smisla. Satanskata krv go probi svojot pat nadolu preku `ivotite na na{ite majki i tatkovci do nas vo dene{niot . nebesniot svet koj e odredi{teto na lu| eto.na qubovta. Koga Negovata qubov stanuva moja i mojata Negova. Bo`jiot neprijatel. Pogre{niot standard na ra|aweto Lu|eto koi vo dene{niot svet go istaknuvaat svoeto poteklo i paradiraat so svoite diplomi kako obele`ja na socijalnata razlika se nesvesni deka nivnite ra|awa se duhovno neprifatlivi. toga{ toa }e bide vo red duri ako Toj ne e prisuten. Tie ne znaat deka tie se rodeni so qubovta. gi vrvovite na smrtta desetici.1. duri i stotici pati i prodol`uvaj}i vo taa potraga duri i po smrtta.

Kako takvi. Ne upatuvam samo na duhovniot svet tuku na ve~noto `iveewe na `ivotot. So drugi zborovi. site vie pripa|ate na satanskata loza.3. (216-109. mislam na ve~en `ivot. Sekoja edinka e sozdadena da bide . op{testvata. Bidej}i poteknuvame od la`ni roditeli. Zna~i. koga primate Blagoslov. Vie mora da veruvate vo ova pove}e otkolku vo sopstveniot `ivot. semejstvata. Zatoa Satanata avtomatski go donesuva negoviot sovr{en plod. Kolku seriozno e ova? Zadol`itelno e da nasledite Bo`ja qubov. Standardot na `ivotot Koga ovde velam `ivot. Ne treba da mislite deka toa e nekoj voobi~aen ritual samo zatoa {to toa e ceremonija na Obedinuva~kata Crkva. Toa e kako ~udesen lek. nie ne mo`eme da odime po toj pat nikoga{ pove}e! Plativme u`asna cena niz istorijata za toa {to ovekove~ivme nedozvolena qubov vo gre{niot duhoven i fizi~ki svet. nie treba da se vratime i odnovo da zapo~neme od vistinski roditeli. Satanskata krv te~e niz va{ite veni. Bidej}i va{iot po~etok bil celosno pogre{en. vie mora da se vratite do izvornata to~ka. Znaej}i go ova. Zatoa. za da gi vrati mrtvite vo `ivot. Na{ite predci napravile tolku smrtna gre{ka {to bezbroj lu|e padnale `rtva od posledicite niz tekot na ~ove~kata istorija. `ivot i loza odnovo.9) 9.2. dodeka Bog se stremi da gi oslobodi onie vistinski ma`i i `eni i da gi preobrazi vo izvorno ~isti i sovr{eni lu|e. protivotrov. dr`avite i za svetot. plodot na tie trojca ste vie.den. so dalekuse`ni posledici za edinkite. Site vie zapo~navte od Satanskata qubov i ste rodeni od negovata loza. vie pominuvate niz ceremonija za promena na lozata. 1991.

Takva qubov mo`e da ja obedini dr`avata. eden partner mo`e da go pridru`uva drugiot partner vo sekoja pozicija i da go sledi bezuslovno. Zna~i. Nie ne mo`eme da se dvi`ime slobodno vo ramkite na voobi~aenite ograni~uvawa. Za da go otkrijam ova pominav niz nesre}en `ivoten pat i sega stojam vrz taa osnova. jas se nao|am na ista pozicija so Bog. Nie izvorno sme sozdadeni kako ve~ni su{testva. ] e bideme slobodni dokolku staneme ve~ni su{testva na vistinskata qubov i odime vo duhovniot svet. Vie ste objekt partner na apsolutniot Bog i partner vo Negovata qubov. Negoviot ideal e duri pobezvremen. Toj e apsoluten i ve~en centar na `ivotot. Prviot standard na `ivotot e standardot na dobroto i zloto. Bog go neguva poimot za vistinska qubov pove}e otkolku {to se vrednuva Sebesi. a centarot na toj ideal e vistinska qubov. mo`ete da go imate vo celost vo sekoe vreme. Partnerot na taa qubov ste vie. a tretiot e ve~niot `ivot.3. Ako sakate ne{to vrz osnova na qubovta. Od taa pri~ina. Duhovniot svet e na poinakva dimenzija od ovoj ograni~en zemen svet. no bidej}i duhovniot svet e mesto so povisoka dimenzija. mo`ete da preskoknuvate niz vremeto.objekt na Bo`jata qubov. mo`ete da napravite s# na toa mesto. vtoriot e izvornata po~etna to~ka. nasekade. Ja spodeluvam ve~nata pozicija na vistinska qubov. Toa e vozvi{eno i blagorodno i ne mo`e da bide zameneto so ni{to: toa e neverojatna milost.9) . 1991. (216-107. Vie mo`ete da ja nasledite celata Bo`ja sre}a i duri celoto Negovo srce. Karakteristikata na qubovta potkrepuva edinstvo me|u partnerite.

Koga se spravuvate so ne{tata koi se odnesuvaat na odnosite gore i dolu. levo i desno i napred i nazad. levo i desno. napred i nazad i isto taka na problemite vo semejstvoto. Edinstveno toga{ statusot na va{ata polo`ba e stabilen. Semejstvoto e centralen model za site su{testva GLAVA 2 Koga se nao|ate vo svetot na prostorot. imate potreba od vrv i dno. napred i nazad. postoi samo edno . dr`avata i vo svetot.Semejstvoto e model za Nebesnoto Kralstvo 1 Del. levo i desno. Va{ata forma }e varira vo zavisnost od pozicijata vo koja se nao|ate: gore i dolu.

mora da postojat i roditeli i deca. Koga najstariot brat ispolnuva nekoja zada~a. svet. Isto kako {to mora da ima gore i dolu. Dokolku nivnite centri se razli~ni. soprug i sopruga i bra}a i sestri. zemjata gi pretstavuva decata. pomladite bra}a i sestri }e sorabotuvaat. vie mo`ete da bidete centar. levo i desno i napred i nazad ne treba da bidat razli~ni.sestrinska vrska. levo i desno i napred i nazad i zaedni~kata centralna to~ka se sobrani vo brojot . So liderot na dr`avata vo centarot. istok go simbolizira ma`ot. ovie tri vrski mora da se sretnat vo edna to~ka. Na ist na~in. site semejstva treba da gi prifatat civilizaciite od istok i zapad i civilizaciite od sever i jug. Koga gi zemate predvid istok i zapad. Ovoj model e ist za site. kade i da e toj. nebo i zemja i s# do Bog.dete. Centralnata to~ka e edna. vo bra~na vrska i vo bratsko . Zatoa sekoja li~nost treba da bide vo vrska roditel . Ne samo {to sakate da bidete centar na univerzumot.re{enie. So drugi zborovi. I samite vie ste centar na toj model. Zatoa po stapuvaweto vo brak. toa se pro{iruva vo dr`ava. Istoto se odnesuva na dr`avata. levo i desno i napred i nazad }e bidat neuramnote`eni. Dokolku razmisluvate za neboto kako za roditeli. a zapad `enata. Ovoj model go pretstavuva principot koj veli deka otkako doa|ate vo svoeto semejstvo. Isto e so odnosite na bra}ata i sestrite. Zna~i. a prifa}aj}i gi lu|eto od svetot kako svoi bra}a i sestri. levo i desno i napred i nazad so edinkata vo centarot. vrskite gore i dolu. gore i dolu. na krajot se vospostavuva model na semejstvo. semejstvoto e centarot na univerzumot. Centrite za gore i dolu. `enata odi kade {to e soprugot. Toa e sli~no na zapadnoto reflektirawe na so~evata svetlina koja sveti od istok.

2. Tie se edno telo. ostvaruvaj}i go idealot na vistinskoto semejstvo. ~etiri. roditelite i decata. od ova centralno jadro se ednakvi. a .dete e edna. Dokolku dedoto i negovite sinovi i }erki sakaat ne{to. a vnukot nema ni{to protiv toa. eden. donesuvaj}i harmonija i edinstvo. (299-114.sestrinskata vrska e edna. Zatoa koga go slu{ame ova za brojot sedum toa izgleda verojatno. soprugot i soprugata i bra}ata i sestrite. Kakvi se odnosite koi se vrtat okolu? Tie se vrtat okolu vistinskata qubov na Bog. toga{ site tri generacii }e go sakaat toa. {est i sedum. Da se sozdade brojot sedum na ovoj na~in zna~i da se bide semejstvo koe e obedineto vo vistinska qubov so Bog vo centarot i kade {to site ne{ta sozdavaat celosna sfera. tri. Semejstvoto e u~ebnik na qubovta preku koe nie mo`eme da se povrzeme so univerzalnata qubov [to e univerzumot? S# {to e sozdadeno vo svetot e dizajnirano kako eden vid podgotvitelna pomo{ za da im pomogne na sakanite Bo`ji sinovi i }erki da go najdat idealot na qubovta. ovaa centralno jadro }e se vrti zasekoga{ bez promeni. dva. Vrz osnova na vistinskata qubov.7) 2 Del.sedum. Nie ~estopati velime deka sedum e sre}en broj. koj e centarot na qubovta. soprugot i soprugata i sinovite i }erkite site go sledat centarot. Dedoto i babata. pet. Zatoa s# postoi vo recipro~ni odnosi. Isto taka. bidej}i s# e povrzano so jadroto. toga{ sekoja pozicija. nie velime deka vrskata roditel . bra~nata vrska e edna i bratsko . site stanuvaat edno. So zborovi na qubovta. Na ovoj na~in vrednosta na s# se izedna~uva. 1999. Mineralite se zasnovani na recipro~nite odnosi na subjekt i objekt partnerite. S# dodeka vistinskata qubov ne se menuva.

soprug i sopruga i deca). Dokolku gledate na semejstvoto koe celosno go ostvarilo idealot na semejnata qubov. Lu|eto od vrvot. odnesuvajte se kon nego kako kon sopstveniot dedo. {to mo`e da dovede do toa? Toa e qubovta. sredinata i dnoto vo na{eto semejstvo? Tie se prira~nik na qubovta. Bez recipro~nost tie ne mo`at da prodol`at da postojat. Odnesuvajte se kon lu|eto kako kon sopstvenite majki.12. Inaku ne mo`e da se sozdade sfera. levo i desno i napred i nazad. a koga zboruvame za napred i nazad zboruvame za bra}a i sestri. Tie se prira~nik na qubovta preku koj nie mo`eme da se sretneme so univerzalnata qubov. znaewe ili pari. Toga{. Izlezete vo op{testvoto i stavete go toa vo praktika.18) [to e univerzumot? Toa e pro{iruvawe na semejstvoto. Kako treba da go sledite ova u~ewe? Nie ne sme sigurni. Toga{. site se . Zatoa koga zboruvame za gore i dolu mislime na roditeli i deca. koga zboruvame za levo i desno mislime na soprug i sopruga. Protonite i elektronite isto taka postojat vrz osnova na recipro~nite odnosi na subjekt i objekt partnerite. kako kon sopstvenite tatkovci ili kako kon sopstvenite sinovi. univerzumot e svet sozdaden na takov na~in {to negoviot centar mo`e da se dostigne edinstveno preku lu|eto. Ova e apsolutna vistina. 1985. Koga odite vo svetot site treba da `iveete na ovoj na~in. Toa e principot. Preku {to site tie stanuvaat edno? Toa ne se slu~uva preku mo}. (137-59. napred i nazad i levo i desno. Koga odite vo svetot i sretnuvate dedo. sredinata i dnoto. toa ima vrv. Zna~i. sredina i dno (roditeli. {to se vrvot.isto taka i atomite. Bez dejstvo na davawe i primawe tie ne mo`at da postojat ve~no. Kako treba da sakame? Isus rekol: "Sakajte go bli`niot svoj kako {to se sakate sebesi".

Dokolku mo`ete da gi sakate site so takva qubov. ako gi sakate niv. sakate `ena koja gi pretstavuva site `eni. Zatoa semejstvoto e podgotvitelen teren da se primi takva obuka. Potoa Bog veli: "Bidej}i va{ite majka i tatko gi pretstavuvaat bezbrojnite majki i tatkovci na svetot kako prira~nik i model na qubovta. 1983. vistinskata qubov na univerzumot kako narod na Nebesnoto Kralstvo. dokolku gi sakate niv do krajnost. dokolku kako ma`. koj gi pretstavuva site ma`i. Zatoa.10. koj ve u~i na ovaa qubov. Va{ite baba i dedo na zemjata se isprateni kako pretstavnici na babite i dedovcite vo duhovniot svet. Osven toa. 1983. }e go prifatam toa kako uslov deka ste gi sakale site majki i tatkovci. jas }e go prifatam toa kako da ste gi sakale site babi i dedovci". Potoa Toj veli: "]e ja prifatam qubovta kon va{ite sinovi i }erki kako da ste gi sakale site sinovi i }erki". Bog }e prestojuva vo sredi{teto na taa qubov. va{ite bra}a i sestri i va{ite deca {to se tie ~etiri generacii? Tie se u~ebnik preku koj vie mo`ete dlaboko da ja do`iveete qubovta. .5. Va{ite dedo i baba. toa }e bide uslov deka ste gi sakale site `eni". Treba da znaete deka svetot e izlo`ba na lu|e. Semejstvoto e osnovata. Bog podgotvil ne{ta kako prira~nici ili zapisi koi sodr`at vetuvawa koi jasno velat: "Sakajte gi svoite baba i dedo.1) Ne mo`eme da `iveeme bez da ja nau~ime qubovta na univerzumot. (128-22. (129-96. va{ite majka i tatko. va{ata sopruga.29) [to e Nebesnoto Kralstvo? Toa e mesto kade {to gi sakate lu|eto od celiot svet kako sopstveno semejstvo. vid na u~ebnik. a lu|eto koi {to go pravat ova se narod na Nebesnoto Kralstvo.postaveni vo izlo`benata sala na svetot.

Toa gi ima site nivoa: nivo na dedo.1) Semejstvoto e najmalata edinica vo ramkite na toj podgotvitelen teren i isto taka prira~nik za vleguvawe vo Nebesnoto Kralstvo. mladite lu|e i decata se po{iroki rasprostranuvawa na semejstvoto. nivo na majka. Dokolku go poglednete svetot vnimatelno. (130-273. po celiot pat od sertifikat od osnovnoto u~ili{te do fakultetska diploma i doktorat. nivo na dvojka i nivo na bra}a i sestri. Ovie nivoa se pro{iruvaat vo pogolemi grupi na dedovci i babi. Semejstvoto se pro{iruva do svet. svet kade {to `iveat lu|e kako va{ite postari bra}a i sestri. }e vidite deka toa e svet kade {to `iveat dedovci i babi.2. ovie mesta kade {to `iveat starite. majki i tatkovci. svet kade {to `iveat mladite i svet kade {to `iveat decata. 1986. Edinstveno semejstvata koi mo`at da gi sakaat site lu|e kako sopstvenite sopru`nici i kako sopstvenite .10. va{i vrsnici i va{i sinovi i }erki i zadeno go sozdavaat ~ove{tvoto. svet kade {to `iveat vozrasni kako va{ite ~i~kovci i tetki.5) 3 Del. sredove~nite. toa }e go spasi svetot. Podgotvitelen teren na qubovta za vleguvawe vo kralstvoto na qubovta Bo`ja volja e da se ostvari kralstvoto na qubovta. 1984.Toa e trening proces za sakawe na svetot vo soglasnost so svetite tekstovi. semejstvoto e eksperimentalen teren kade mo`ete da zarabotite doverba. Dokolku Bo`jata volja e da se razvie i globalizira sovr{eniot svet na qubovta. Zna~i. Nie mo`eme da gi zamolime praktikantite da odat niz svetot i da gi sakaat babite i dedovcite od svetot namesto sopstvenite dedo i baba i ako tie re~at "da". (147-281.

3. Pro{iruvawe na semejstvoto e svetot. 1986. mo`at da go nasledat Nebesnoto Kralstvo. (143285. ako ne se znae kako da se saka Bog. Zatoa prvata zapoved e: "Sakaj go Gospod svojot Bog so celoto svoe srce i so celata svoja du{a i so celiot svoj duh". Vo semejstvoto vie treba dlaboko da ja do`iveete qubovta pominuvaj}i niz javniot tek na podgotvitelnata osnova. Semejstvoto e podgotvitelen teren za qubovta. s# }e bide ispolneto. svet na babite. va{iot podgotvitelen teren. Bez razlika kolku mo`e da bide golema duhovnata disciplina na religijata. ova }e otvori prav pat kon Nebesnoto Kralstvo. Ako ne mo`ete da go storite toa.20) Semejstvoto e u~ebnik na qubovta preku koja vo vremeto na smrtta vie primate pravo da bidete registrirani vo Palatata na mirot i vo Nebesnoto Kralstvo.roditeli i da gi slu`at kako sopstvenite sinovi i }erki. postoi svet na sopruzite i soprugite i svet na sinovite i }erkite. Svetot e napraven od pomali svetovi: postoi svet na dedovcite. ~ove{tvoto i celiot univerzum }e padnat na testot. {to e v~auruvawe na celiot univerzum. svet na majkite i tatkovcite. kade ste porasnale so svoite . dokolku gi sakate lu|eto od celiot svet kako {to go sakate svoeto semejstvo i kako {to go sakate Boga preku semejstvoto. Koga }e gi spoime niv go imame celiot svet. Ovde le`i pravoto da se nasledi celata mo} i vlast na neboto i zemjata sozdadeni od Bog. Treba da go nasledite ova od va{eto semejstvo. Ako go sakate Boga i go sakate ~ove{tvoto. a potoa toa se pro{iruva i se saka svetot. Zna~i. Toa e prekrasno. A vtorata zapoved e: "Sakaj go bli`niot svoj kako {to se saka{ sebesi". va{ata duhovna obuka }e propadne.

centarot na roditelite. 1986. Decata sodr`at istok i zapad i isto taka i sever i jug. sledete go ovoj pat. a svoite sinovi i }erki pove}e od svojata sopruga. site primateli na taa qubov }e dojdat i } e ja sakaat va{ata sopruga. Dokolku sakate na ovoj na~in.3. Zatoa vie treba da bidete kako niv i da ja nasledite idninata. tie se obedineti vo vistinska qubov i taka va{ite majka i tatko se obedineti. Roditelite ja pretstavuvaat sega{nosta. ~ove{tvoto pove}e od svojata sopruga i go sakate Boga pove}e od svojata sopruga. Nie apsolutno ne mo`eme da ja nasledime idninata bez da staneme vistinsko .site ovie se zasnovani vrz vistinska qubov.majka i tatko. [to nasleduvate preku va{ite dedo i baba i majka i tatko? Nasleduvate vistinska qubov. Ova ne zna~i deka treba da ja napu{tite svojata sopruga. Iako va{ite dedo i baba se stari. Tie isto taka se centar na celinata. s# }e bide ispolneto. centarot na decata i centarot na Bog . a sakaj}i gi decata u~ite za idninata. ako gi sakate svoite roditeli pove}e od svojata sopruga. Sega{nosta ja u~ite od svojot tatko. a decata ja simboliziraat idninata. Semejstvoto e model za Nebesnoto Kralstvo Kakva sudbina treba da ima li~nosta vo pozicija na dete? Decata treba da ja nasledat sudbinata na dedoto i babata i na roditelite.20) 4 Del. Dali postoi poslavno mesto od ova? Ako sakate da ja sakate va{ata sopruga. Dedoto i babata ja pretstavuvaat `ivata istorija od minatoto. Zo{to nekomu mu se potrebni dedo i baba? Bidej}i tie go pretstavuvaat minatoto. Centarot na dedoto i babata. (143-285. Taka sakaweto na dedo i baba i po~ituvaweto na roditelite zna~i da se nau~i i nasledi celoto minato. Zatoa.

Bez baba i dedo nie se ~uvstvuvame nestabilni. Ako edna li~nost gi saka site lu|e od vozrasta na nejziniot dedo vo svetot kako {to go saka sopstveniot dedo. koe gi pretstavuva sega{nosta i idninata. koga go primenuvate na svetot. Toa doa| a od neboto. }e mo`e da patuva slobodno niz site dr`avi. (162-140. a ova e prira~nik od koj nie u~ime za qubovta vo univerzumot.semejstvo. Koga go gledame `ivotinskiot svet. Modelot i prira~nikot za seto ova e semejstvoto. }e stanete Bo`ji deca ili sveti sinovi i }erki. vistinskata dr`ava i vistinskiot univerzum } e odat vo Nebesnoto Kralstvo. Dokolku misli za site mladi lu|e od site nacii kako za sopstveni sinovi i }erki. vistinskite deca. Qubovta na univerzumot prestojuva vo vistinskoto semejstvo. vistinskoto semejstvo.5) Semejstvoto e vid na obrazoven materijal koj n# u~i kako da go izgradime Nebesnoto Kralstvo. toa e kako da gledame vo univerzumot. vie }e bidete svetec. Dedoto i babata. Koga go primenuvate ova na dr`avata. }e mo`e slobodno da patuva niz Nebesnoto Kralstvo duri ako tamu ima dvanaeset biserni porti i nasoki. 1987. Edinstveno so toa {to gi imame niv nie mo`eme da se dvi`ime pravo kon Nebesnoto Kralstvo. Koga gi gledame ovie tri generacii. ]e nema granici duri iako odi vo duhovniot svet. ma`jakot i `enkata se sakaat. vistinskite roditeli. a koga go praktikuvate na neboto i zemjata. Lu|eto imaat takva . Onie koi gi sakale vistinskite dedo i baba.4. majkata i tatkoto i decata site }e odat vo Nebesnoto Kralstvo. Dokolku gi saka lu|eto na vozrast na svoite roditeli kako svoite roditeli. Zna~i. }e odi vo Nebesnoto Kralstvo. vie }e stanete patriot. semejstvoto e u~ebnik koj {to ni poka`uva kako da se povrzeme so Nebesnoto Kralstvo.

sega{nosta i idninata. Pa koja e krajnata to~ka po koja Bog traga{e {est iljadi godini? Toa e semejstvoto . Ova e prvata po~etna to~ka kon vospostavuvaweto ma`i i `eni. 1988. Semejstvoto generacii ja povrzuva qubovta na tri Semejstvoto gi opfa}a istorijata. Nao|aj}i se vo pozicija da go pretstavuvate semejstvoto koe ja praktikuva vistinskata qubov i e povrzano so izvornite roditeli preku Bo`jata qubov.18) Treba da bidete sposobni da gi pregrnete sinovite i }erkite od site rasi. Eva. Zna~i.5. Na ovoj na~in.12. za da mo`ete da vlezete bezbedno vo Nebesnoto Kralstvo vie mora da pronajdete semejstvo i. vo ramkite na podra~jeto na toa semejstvo vo ovoj svet. Adam. S# {to postoi doa|a pod negova vlast.17) . treba da se najdete vo pozicija da stanete sopstvenici na semejstvoto koe kako vistinski roditeli gi saka lu|eto od cel svet so vistinska qubov. kone~no }e mo`ete da vlezete vo Nebesnoto Kralstvo. i `ena. Ne mo`eme da ja napu{time na{ata vrska so ovoj apsoluten izvor na qubovta. tuku namesto toa sonuval za edno novo semejstvo kade tie bi bile obedineti. 1970.`elba. da vlezete i da `iveete na mesto kade mo`ete da se ~uvstvuvate zadovolni so Bo`jata qubov. kako i nivnite vnuci i vnuki. Edinstveno toga{ mo`ete da go nadminete ovoj svet. (137-77.3. Bog ne sakal tie ednostavno da zavr{at kako ma`.9) 5 Del. (30-85. 1985. Izgradbata na takvo semejstvo bila izvornata misija koja Bog im ja dal na Adam i Eva vo vremeto na sozdavaweto.semejstvo kade qubovta e zaemno povrzana i koe e obedineto vo qubov. (176-209.

mestoto kade nebesnata naklonost e po~uvstvuvana. jas mo`am dlaboko da ja do`iveam qubovta na tri generacii. da ja sakate sega{nosta sakaj}i go svojot partner i da ja sakate idninata sakaj}i gi svoite deca. Da se saka eden partner za vreme na va{iot `ivot e ednakvo na Bo`jata qubov kon svetot.17) Po {to tragal Bog s# dosega? Toj ne tragal po subjekt partner. Toa e mesto kade roditelite. Toj gi baral onie koi go otslikuvaat Boga i poseduvaat vnatre{ni i nadvore{ni aspekti na svetot koj Toj go sozdal. Ne postoi ni{to {to mo`e da go pretstavuva univerzumot podobro od semejstvoto. Roditelite go pretstavuvaat minatoto. Toj ne se razviva na drugo mesto. soprugot i soprugata ja pretstavuvaat sega{nosta i decata ja pretstavuvaat idninata. Zatoa koga vie go . (30-80. Nebesnoto Kralstvo e samo tridimenzionalno pro{iruvawe na semejstvoto. dvojkata i decata vo edinstvo ja ponuduvaat svojata qubov kako primer. poto~no Toj tragal po sovr{en objekt partner. vie mo`e da go sakate minatoto sakaj}i gi svoite roditeli.So cel da sozdadete semejno podra~je na qubovta vie mora da bidete bezuslovni. Tuka. }e se zapameti na neboto i na zemjata. pretstavuvaj}i gi neboto i zemjata. 1970.3. i im ka`uvaat na svoite naslednici da gi sledat. a ne ne{to koe odi zad podra~jeto na semejstvoto. (30-78. kade zapo~nuva `ivotot vo Nebesnoto Kralstvo? Toa e semejstvoto. Koja e po~etnata to~ka koja vodi do toj rezultat? Toa e semejstvoto. Mestoto kade ovie tri vida qubov se povrzani e semejstvoto.3. Zna~i. Izvornata tatkovina na srceto. Da se bide edno so roditelite e da se sretnat minatoto i sega{nosta. 1970.17) Toga{.

9. Istoto e i so Bog.pregrnuvate svojot soprug ili sopruga. (30-82. a . Duri ako Toj treba da go obnovi celiot svet. Da gi sakate svoite roditeli zna~i da gi povrzete lu|eto od istorijata so sebe kako `iteli na sega{nosta. (25-85. nema da mo`ete da `iveete dokolku nema kade da ja izrazite va{ata radost na srceto. spored s#. {to zna~i da se zdru`i sega{nosta so idninata. Da se sakaat roditelite zna~i da se povrze istorijata so sega{nosta i da se probie patot za Bog da dojde kaj vas. Nema da mo`ete da po~uvstvuvate dlaboko zadovolstvo od lu|eto koi se pod va{e rakovodstvo. va{ite slu`benici ili lu|eto koi ve sledat. Treba da bidete sposobni da se vratite doma i da po~uvstvuate radost preku va{ite sopruga i deca. nie imame potreba od na{ite semejstva. Zna~i. 1970. treba da mislite deka toa e ma`ot na svetot koj se obedinuva so `enata na svetot.30) Roditelite treba da bidat glava na semejstvoto. 1969. bez semejstvo Toj nema da po~uvstvuva radost.17) 6 Del. Mestoto kade mo`ete da ispolnite uslov deka ste go sakale ~ove{tvoto ne e drugo osven semejstvoto. Duri i da ste pretsedatel na dr`ava ili da poseduvate svetski avtoritet. Treba da go `iveete svojot `ivot na ovoj na~in. ne e vtorostepena radost. Mora da go po~uvstvuvate toa vo va{eto semejstvo.3. Na takov na~in treba da bidete gordi na ovaa radost pred drugite. A filosofijata koja go praktikuva ova i pee pofalbi na takva qubov iljadnici i desetici iljadi godini e Obedinuva~kata misla. Zatoa treba da gi sakate svoite roditeli. Semejstvoto e podgotvitelen teren za srceto Nie ne mo`eme da `iveeme oddeleno od srceto. Ovaa radost e prvi~na radost.

tuku podgotvitelno nivo. Kade zavr{uva toa? Zavr{uva so dr`avata. toga{ u~ili{teto e opitno podgotvitelen teren za op{testvoto. No obukata ne zavr{uva vo op{testvoto. Tie se mesta za obuka i usovr{uvawe. so toa pomagaj}i go va{iot fizi~ki razvitok. Zo{to na narodot mu nedostasuva pretsedatelot i saka da bide blisku do nego? Koga tie do`iveale s#. Roditelskoto obrazovanie e potrebno vo u~ili{teto. [to e semejstvoto? Toa e podgotvitelen teren za srceto. Roditelite treba da prenesat s# vo podra~jeto na srceto na nivnite deca. Toa e mesto kade {to vie go obu~uvate srceto da saka.u~itelite treba da bidat glava na obrazovnite institucii koi go pretstavuvaat op{testvoto. zo{to slu`i u~ili{teto? Toa ve obu~uva za idniot `ivot vo op{testvoto. rastenieto se vkorenuva i preku negovoto dejstvo na cirkulacija zapo~nuva rasteweto. od semejstvoto do op{testvoto. vo op{testvoto i vo dr`avata. tie odat na slednoto nivo. Po podelbata doa|a proizvodstvoto koga proizleguvaat cvetovite i plodot. Obukata ne e su{tinskiot `ivot. isto kako {to vi pomagaat emocionalno. Ne treba da napravite pogre{ni podgotovki. Tie treba da sozdadat osnova na srceto za nivnite deca u~ej}i gi da gi sledat stapkite na nivnite roditeli vo `ivotot na odreden na~in vo . Pretsedatelot e plod na tretoto nivo po nivoata na sozdavawe i na raste`. Dr`avata ima pretsedatel. U~ili{teto gi vozdignuva lu|eto potrebni na dr`avata preku obrazuvawe na kvalifikuvana elita za da mu slu`i na narodot. Toga{. Roditelite ve odgleduvaat davaj}i vi mleko. Dokolku semejstvoto e podgotvitelen teren za emociite. Koga semeto se podeluva. Zatoa vie treba da `iveete nakloneto sakaj}i gi bra}ata i sestrite vo u~ili{teto i da `iveete nakloneto sakaj}i gi bra}ata i sestrite vo dr`avata.

Zatoa site lu|e imaat nostalgi~no ~uvstvo za svojot roden grad i za zemjata na nivniot izvoren roden grad. Mestoto po koe kopneete duri i koga `iveete vo Republika Koreja e va{iot roden grad. Toa e dobro mesto bidej}i mojot pomlad brat e tamu i toa e dobro mesto bidej}i moite rodnini se tamu. bez razlika kolku e lo{o opkru`uvaweto ili kolku tro{na nivnata ku}a mo`e da bide. (29-16.semejstvoto. (180-130. Naso~eni nagore. Kakvo e toa srce? Toa e mesto kade ste vrzani od qubov. Roden grad.22) Koga go gledate semejstvoto. Ova e izvornata tatkovina za va{ite spomeni i izvor na motivacijata za celoto `iveewe. Zo{to e dobro? Toa e dobro mesto bidej}i moite majka i tatko se tamu. dokolku vi nudi mir i mo`ete da gi povrzete site ne{ta od va{iot `ivot.2. vo op{testvoto i vo dr`avata. kakvo mesto e va{iot roden grad? Toa e mesto kade va{eto srce e vozdignato vo ~etiri nasoki i tri dimenzii.15) 7 Del. semjstvoto e dobro mesto. Tie imaat podlaboki ~uvstva za nivniot roden grad. Semejstvoto e na{iot ve~en izvoren roden grad Semejstvo. va{ite majka i tatko ve povrzuvaat. . Zatoa toa stanuva osnova za opredeluvawe na na{ata sre}a vo `ivotot. Toa e dobro mesto bidej}i moite postari sestra i brat se tamu. Nasproti toa. otkolku za dr`avata. toa ne e neophodno dobro samo zatoa {to ima dobra ku}a i dobro opkru`uvawe. duri i koga sakate da `iveete vo Koreja i duri dodeka `iveete vo Koreja? Toa e va{iot roden grad.8. 1988. Toa ima osnova na srceto vrz koja roditelite i decata `iveat ednite za drugite. Za koe mesto kopneete duri i koga vi se dopa|a Koreja. 1970. levo i desno. toga{ toa e dobro semejstvo.

va{ite sinovi i }erki i rodninite ve povrzuvaat so tridimenzionalnata qubov. Ako Bog e Bog na qubovta.5. Tamu treba da bidat va{ite roditeli i va{ite bra}a i sestri. Toa e mestoto kade {to takvite sin i }erka stapuvaat vo brak i sozdavaat celosno semejstvo. 1969. Lu|eto ne mo`at da ne kopneat za svojot izvoren roden grad bidej}i tie gledaat deka e najdobra ovaa po~etna to~ka na sre}ata vtemelena vrz qubovta. I onie koi dolgo kopneete da gi vidite treba da bidat tamu. Treba da pronajdete takvo mesto. Toga{. {to mislite kakvo mesto e Bo`jiot izvoren roden grad? [to mislite koja e Bo`jata dr`ava na izvorniot roden grad na ovaa zemja? Treba da razmislime za ovie pra{awa. koj treba da bide vo izvorniot roden grad? Tamu treba da bidat onie koi vi nedostasuvaat. toj sigurno mora da podgotvil po~etna to~ka za `iveewe na ovaa zemja.18) Toga{. (23151. mora da razberete kako Bog ja podgotvil taa po~etna to~ka. Koga sakate da `iveete so niv tamu.vrskata me|u soprug i sopruga ve povrzuva. Kakvo mesto mo`e da stane po~etna to~ka na izvorniot roden grad kade mo`e da bide sozdadeno Bo`jeto semejstvo? Toa ne e niedno drugo mesto osven mestoto kade prestojuva sinot koj razbira deka Bog e negoviot vistinski tatko. Isto taka toa e mestoto kade {to prestojuva takva }erka. ednistveniot sakan sin koj mo`e da ja prezeme za sebe Bo`jata qubov. toa e mestoto kade {to postoi sinot. (23-80. . So drugi zborovi. Toa e izvorniot roden grad. a kade e taa po~etna to~ka? Za da go znaete ova. ne treba da bidete umorni duri ako `iveete so niv ve~no. dali }e bidete zadovolni ako gi vidite samo za mig? Dali }e bidete zadovolni ako gi sretnete i gi vidite samo za kratko vreme? Koga gi sretnuvate i `iveete so niv. nadolu. Toa e Nebesnoto Kralstvo kon koe se stremat dene{nite religii.

(26-189. Bez ova prifa}awe. 1969. 1969. Vo va{iot roden grad ima lu|e koi }e ve do~ekaat. n# do~ekuvaat kako vo minatoto sekoga{ koga gi posetuvavme i tie so~uvstvuvaat so nas. Tuka semejstvata igraat centralna uloga.1969. koi se pobliski do nas od koj bilo drug. Tie sekoga{ n# vodat.10. Narodite se zdru`uvaat da sozdadat dr`ava. (23-80.25) Koga semejstvoto e pro{ireno. a narodot e mestoto koe {to gi obedinuva rodovite. n# te{at i n# primaat so radost sekoga{ koga imame te{kotii. bra}a i sestri. toa stanuva horizontalen svet. va{eto o~ajni~ko kopne`livo srce }e propadne.5. Semejstvoto e mestoto kade se vospostaveni odnosite na soprug i sopruga i mestoto koe gi obedinuva soprugot i soprugata.5. Semejstvata postojat vo ovoj pogolem sozdaden objekt. Semejstvoto e krajniot standard za ispolnuvawe na kosmi~kata ideologija S# se podeluva od edno vo mnogu. edno se deli na mnogu i potoa se obedinuva povtorno vo edno. Ovie semejstva site imaat ista forma kako sekoe drugo. So drugi zborovi.11) 8 Del. Rodot e mestoto koe gi obedinuva semejstvata. koi na krajot se spojuvaat vo edna pogolema celina.11) Denes. pri~inata zo{to kopneeme po tloto na na{iot izvoren roden grad e zatoa {to vo na{iot roden grad se na{ite roditeli. a vie }e se vratite so ~uvstva na dlaboko `alewe. rodnini. duri i da kopneete za va{iot izvoren roden grad i se vratite tamu. Treba da go znaete toa. Ottuka toa se deli povtorno i stanuva ne{to duri pogolemo. Zatoa nitu edno op{testvo ne mo`e .

(26-189. Duhot i teloto mora da se obedinat. Znakot xu ( 宙) od ~on xu (kosmos) zna~i ku}a. Kosmosot gi zdru`uva duhovniot i fizi~kiot svet. Zatoa nie go koristime zborot kosmi~ka ideologija. Bo`jata qubovna osnova ne }e bide dostignata bez dejstvuvawe preku ova semejstvo. Zborot kosmos gi zdru`uva neboto i zemjata.da se uspee bez semejstvoto. }e stanat bedni lu|e bilo na zemjata ili vo duhovniot svet. Kakva vrska ima toa so nas? Nam ni e potrebno semejstvo. Neboto i zemjata se kako duhot i teloto na ~ovekot. Semejstvoto slu`i kako kone~en standard za ispolnuvawe na kosmi~kata ideologija. Edinstvoto na ma` i `ena vodi do semejstvo. nemate ni{to zaedni~ko so kosmi~kata ideologija.10. Potoa nie mora da ja razbereme kosmi~kata ideologija preku tie semejstva.10. Onie koi ne mo`at da peat mirovni pesni i da peat pofalni pesni za sre}ata ovde. Isto kako {to subjekt partnerot ima potreba od objekt partner. Dokolku semejstvata ne mo`at da bidat obnoveni. 1969. Zborot kosmizam (ideologija sosredoto~ena na kosmosot) sodr`i ~on so zna~ewe nebo i xu so zna~ewe ku}a.25) Kosmi~kata ideologija e filosofija koja gi obedinuva duhot i teloto sozdavaj}i semejstvo kako glavno telo na qubovta i ja povrzuva taa ideja so duhovniot i so fizi~kiot svet. 1969. ma`ot ima potreba od `ena. Toga{ kakva ideologija imame nie? Nie imame ideologija sosredoto~ena na semejstvoto. Dokolku ne uspeete da bidete obedineti vo va{eto semejstvoto.25) Od kade e ostvareno Nebesnoto Kralstvo? Toa e ostvareno od na{ite semejstva. toa zna~i ideologija na . svetot ne mo`e da bide obnoven. (26-189.

25) . Ova e ideologija na na{ata ku}a. 1969.10. Toa e ideologija na majkata i tatkoto. Ne mo`e da postoi ideologija povisoka od ovaa.18) Kakva ideologija e ideologijata sosredoto~ena na kosmosot? Toa e ideologija sosredoto~ena na vistinskiot roditel. Po~etokot e semejstvoto i zaklu~okot e semejstvoto.10. nejzinata `elba e da sretne sovr{en ma`. Dokolku lu|eto ne bea gre{ni. sovr{en ma` koj taa mo`e da go saka i so kogo taa mo`e da gi ima nejzinite sakani sinovi i }erki. Posle s#.nebesnata ku}a. Ottuka Obedinuva~kata Crkva treba da gi povrze ne{tata na srcata so nebesnata ideologija preku ideologijata sosredoto~ena na vistinskite roditeli vo ramkite na granicite na izvornoto sovr{eno semejstvo. (26-201. Osven toa. Isto taka najgolemata `elba na `enata e da sretne sovr{en soprug. ~ija ideologija }e go upravuva{e svetot? Toa bi bila ideologijata sosredoto~ena na Adam. Taa ideologija ne e ni{to drugo osven patot na vistinskite roditeli. Idealot na Obedinuva~kata Crkva ne e postaven na drugo mesto. Edinstveno toga{ zna~eweto na kosmosot (~on xu) stanuva jasno. ideologija na na{ata dr`ava i ideologija na vas individualno. {to e toa {to site ma`i go posakuvaat? Toa e da imaat sovr{ena sopruga. 1969. S# dodeka ostanuvaat semejstva koi internacionaliziraat takva ideologija. (26-102. Bez razlika kolku mo`e da bide gorda i slavna `ena koja ima doktorat. ovie dve ideologii gi poddr`uvaat roditelite. Obedinuva~kata Crkva nema da propadne. Ova e korenot na sre}ata. Zatoa site {eeset i {est knigi od Biblijata se ispolneti so zborovi koi posakuvaat sovr{eno semejstvo.

potoa `ivotot. Bidej}i na{iot `ivot e roden vo qubov. sozdadenoto. Zo{to se rodeni lu|eto? Dokolku se zapra{ame sebesi {to e prvo. (143-277. dali `ivotot ili qubovta. (Blagosloveno . Povrzuvaj}i go ova so srcevinata na univerzumot. Celta na ~ove~kiot `ivot e da se pronajde qubov koja makrokosmosot.GLAVA 3 Na{iot `ivoten pat sosredoto~en na qubovta 1 Del. mora da se zapra{ame {to doa|a prvo. zaklu~okot e deka nie mora da odime po patot na qubovta i da umreme za qubovta. 1986.3. prorodno e deka nie gi nudime svoite `ivoti za dobroto na qubovta.20) Koga istra`uvame od kade doa|a `ivotot. Toga{ ova obezbeduva odgovor za vistinskiot tek na na{iot `ivot. Prvo mora da dojde qubovta. Do sega ne mo`evme ova jasno da go opredelime. na{ite roditeli i angelskiot svet ja priznavaat. Taka jas go gledam toa. Toa e da se bide roden. koja Bog. tamu mora da postoi izvoren tek na qubovta. da se saka i da se umre vo sredi{teto na golemata univerzalna qubov. Bidej}i ona {to doa|a vtoro mora ponizno da mu se predade na ona {to e prvo. No. `ivotot ili qubovta. Takvi se ne{tata. ne mikrokosmosot mo`e da ja prifati. {to mislite deka navistina doa|a prvo? Qubovta doa|a prva. so cel ne{to da ima vrednost. mo`eme da tvrdime za sekoe od niv deka mo`e da e prvo.

e "Jas". Site ne{ta isto taka poteknuvaat .1062) Lu|eto ne se rodeni vrz osnova na sopstveniot izbor. (Blagosloveno semejstvo . Tie se rodeni poradi qubovta i od qubov. {to ja pravi qubovta tolku golema? Toa e faktot {to qubovta e izvornoto poteklo na `ivotot. vo semejstvoto. Qubovta ima mo} da sozdade s#. Tie se rodeni preku qubovta na svoite roditeli. Vie ste rodeni vo sredi{teto na qubovta na va{ite roditeli. vie treba da donesete plodovi na qubovta. Onoj koj {to e roden kako centar na celiot univerzum preku primawe na celata qubov na univerzumot ne e nikoj drug osven "Jas". Toga{. Soprug i sopruga stanuvaat celosni koga se obedinuvaat i imaat sinovi i }erki kako svoi objekt partneri. koja ja pretstavuva Bo`jata qubov. Onoj koj {to e roden kako nov `ivot preku roditelskata qubov.1062) Lu|eto ne mo`at da postojat oddeleno od qubovta. da se bide odgledan vo qubov. Vie ne ste rodeni od `elbata na va{ite roditeli za pari ili za znaewe. pretstavuvaj}i ja Bo`jata qubov. Zatoa ni se potrebni deca.semejstvo . Bidej}i ste rodeni vo qubov na ovoj na~in. pravilata na qubovta koja le`i vo centarot na univerzumot. da se `ivee so qubov i da se ostavi qubov zad sebe. Najvisokata cel na `ivotot e da se bide roden preku qubov. Tie se rodeni poradi Bo`jata `elba. Zatoa nie mo`eme da ka`eme deka "Jas" `ivee vrz osnova na qubovta.1062) Treba da razberete zo{to se rodeni lu|eto. Tie ne se rodeni za znaewe ili za politi~ka mo}. (Blagosloveno semejstvo . dali tie se rodeni poradi `elbite na nivnite roditeli? Ne. Najvrednoto ne{to da se stori e da se ispolnat. Toga{.

(Blagosloveno semejstvo 1062) 2 Del. ova }e bide beskorisno dokolku ne sme sre}ni. Celta na ~ovekovoto postoewe le`i vo ispolnuvaweto na idealot na qubovta. Na{iot sekojdneven `ivot treba da bide sre}en. [to e toa? [to e najskapoceno za ma` i `ena? Toa e qubovta. celta treba da se dostigne isto taka preku qubov. Lu|eto nastanuvaat preku qubov i zatoa nivnata cel e da ja usovr{at qubovta preku sozdavawe osnova na qubovta i preku nejzinoto pro{iruvawe i povrzuvawe. Nie `iveeme za dobroto na celta. tie ne mo`at da `iveat oddeleni od standardot na qubovta. Koga ja dostignuvame celta. Qubota e . So drugi zborovi. (Blagosloveno semejstvo . bidej}i po~etokot e qubov. Toga{ {to mislite kade e postavena celta na ~ovekovoto postoewe. ma` i `ena vo partnerstvoto mora da se obedinat vo qubov i da gi povrzat ona {to e napred i nazad. zatoa e nesporno deka lu|eto kako centar na sozdadeniot univerzum mora isto taka da zapo~nale vo qubov. (Blagosloveno semejstvo .1062) Bidej}i lu|eto zapo~nuvaat vo qubov i sozrevaat preku qubov.1062) Bez razlika kolku cvrsto sme se opredelile da staneme apsolutni su{testva i da izgradime apsolutna cel.od Bo`jata qubov. levo i desno i gore i dolu. @ivotot vo negovata izvorna forma [to mislite deka e pri~inata na ~ovekovoto postoewe? Pri~inata na ~ovekovoto postoewe e qubovta. Za ova. Postoeweto na site ne{ta zapo~nuva vrz osnova na qubovta. }e postoi ne{to novo koe {to e pogolemo od samoto postoewe.

klu~niot element potreben za do`uvuvawe na sre}ata.1064) Sekoj e roden preku qubov i raste vo qubov. Celta ne mo`e da se nao|a nad qubovta. dokolku ne uspee da vospostavi qubov koja mo`e da vladee so nejzinata cel. Sekoj e roden od qubov. . Zna~i. Bez razlika kolku vozvi{ena mo`e da bide celta na li~nosta. a bra~nata qubov ja narekuvame qubov na nivoto na raste`.26) Za {to `iveeme? Postojat nekoi koi velat deka `iveat za da jadat i nekoi koi velat deka `iveat za da rabotat ili `iveat bez cel. ova go narekuvame ~ove~ki `ivot. procesot na pominuvawe niz roditelska qubov. ja sre}ava sakanata sopruga i ja saka i umira vo taa qubov. kolku e veli~estven odgovor! Lu|eto se rodeni kako plod na qubovta. Zatoa tie sakaat da imaat deca.31) @ivotot e roden od qubov. bra~na qubov i detska qubov e osnovnoto jadro na ~ovekoviot `ivot i izvorniot pat na Bo`jiot ideal na qubovta pri sozdavaweto. `iveat vo qubov i $ se vra}aat na ve~nata qubov vo Bo`jata pregratka. Ova e nivoto na ispolnuvawe na qubovta. }e mora da se stremi kon nova cel. Ova e izvorniot `ivot na sozdadenoto. (Blagosloveno semejstvo .2. (48-11. Zna~i. ja nao|a i se povrzuva so qubovta na partnerot. Za {to `iveat lu|eto? Dokolku re~ete deka `iveete za qubovta. 1971. raste vo qubov dodeka e sakan od svoite roditeli. 1970. Potoa ja napu{ta qubovta na svoite roditeli. Bez ogled na toa kolku mnogu e vqubena dvojkata.8. (29-130. tie ne mo`at da vidat ispolnuvawe na nivnata qubov dodeka nemaat deca. koja e qubov od druga dimenzija. Roditelskata qubov ja narekuvame qubov na nivoto na formirawe.

1062) Isto kako {to site rastenija apsorbiraat son~eva svetlina kako element na `ivotot. taka {to roditelskata qubov. Osven toa.izvorno ne trebalo da ima taga ili bolka vo ~ove~kiot `ivot. bra~nata qubov i detskata qubov mo`at da se obedinat. e nare~ena ~etiripoziciona osnova. vo Obedinuva~kata Crkva. Zatoa e neophodna opredelena forma so cel toa da ostane nedopreno. Na{ata nade` e deka Nebesnoto Kralstvo na zemjata i Nebesnoto Kralstvo na neboto }e bidat izgradeni taka {to nie tamu bi mo`ele da `iveeme ve~no vo qubov i po~ituvawe. (Blagosloveno semejstvo .1062) .1062) Izvorno. Ovaa forma. Na ist na~in. koj e su{tinskiot element na `ivotot. tuku primate i qubov od nea. }e bide katastrofa dokolku ova mesto se uni{ti. qubovta e element na `ivotot za lu|eto. (Blagosloveno semejstvo . lu| eto koi `iveat na zemjata ne samo {to primaat fizi~ka ishrana od univerzumot (prirodata). vie ne samo {to primate hrana od va{ata majka. ve~niot element na `ivotot e qubovta Ne treba da zaboravite deka dodeka `iveete kako embrion. (Blagosloveno semejstvo -1062) 3 Del. (Blagosloveno semejstvo . Site duhovi vo duhovniot svet } e bidat fokusirani na ova. Zna~i. tie }e go za{tituvaat ova mesto taka {to nikoj ne }e mo`e da go napadne. tuku isto taka i qubov od Bog. centralnata to~ka na univerzumot e mesto kade site vertikalni i horizontalni kombinacii na qubovta se zdru`uvaat. Ova stanuva to~ka vrz koja e naso~en celiot univerzum i kade se orientirani site nasoki na site kletki vo univerzumot. Za lu|eto.

Nie nadminuvame te{kotii i prodol`uvame so cel da ja stekneme skapocenata qubov. mladosta ili periodot na sredove~nosta.Lu|eto se rodeni preku qubov i vo nivnoto detstvo rastat dodeka primaat qubov. tie n# sakaat na sekoe nivo od `ivotot. Koga doa|aat do pubertet. preku koja tie kone~no go nao|aat centarot na qubovta. (Blagosloveno semejstvo . da ja so~uvam qubovta i da sozdadam qubovno opkru`uvawe. roditelskata qubov ne e dovolna i tie ja pro{iruvaat nivnata qubov horizontalno preku qubovta me|u bra}ata i sestrite i qubovta na rodot. Se dvi`am so cel da steknam qubov. horizontalnata qubov na soprug i sopruga se stremi da ni se slu~i na site nas. (Blagosloveno semejstvo 1062) [to mislite deka e brakot? Toa e u~ili{te. a `enite go u~at ona {to tie ne go znaat za ma`ite. S# dodeka na{ite roditeli se `ivi. Mojata pateka e pateka na qubovta. Takvite `elbi i dela ja imaat za cel qubovta.1066) Od vremeto koga sme rodeni nie primame roditelska qubov. So drugi zborovi. tie rastat do sozrevawe dodeka gi primaat site vidovi qubov na neboto i zemjata.1062) Patekite po koi odat ma`ot i `enata postojat poradi qubovta i za qubovta. mesto kade ma`ite go u~at ona {to ne go znaat za `enite. Vpu{taweto vo ovaa qubov gi vodi do posestrana qubov. tie posebno se `edni za qubovta od sprotivniot pol. bilo da e detstvoto. Koga rasteme dodeka ja primame roditelskata qubov. Po izrasnuvaweto do izvesno nivo. Site . (Blagosloveno semejstvo . Isto taka za qubovta e i toa {to `enata se {minka i odi na masa`a.

.nivni oceni mora da bidat odli~ni za soprugot i soprugata da bidat zadovolni. mravkite polzat vnatre i nadvor za da go vidat svetot. [to e Bo`ja qubov? Obidete se da ja otkriete Bo`jata qubov. Site ne{ta se rakovodeni na ovoj na~in. Vie imate sinovi i }erki za da nau~ite kako da go sakate svetot. Isto kako {to krvnite sadovi vo ~ove~koto telo te~at nagore i nadolu. Kako mo`eme da ja karakterizirame Bo`jata qubov? Taa mo`e da se sporedi so topol proleten den kade {to belite oblaci ne`no plovat po neboto. p~elite se rojat i peperugite letaat od cvet na cvet. site se povrzani preku qubovta. vie mo`ete da odite nagore i nadolu po celiot pat do va{ite predci od deset milioni generacii vo duhovniot svet i isto taka da gi dostignete va{ite dale~ni potomci preku ova. Va{ite sinovi i }erki vi se dadeni kako obrazoven materijal preku kogo vie mo`ete da bidete povrzani so idniot svet. (Blagosloveno semejstvo . Mo`eme da ka`eme deka da se stane sluga na qubovta i rob na qubovta e najgolemata sre}a. Site ovie ne{ta se povrzani preku qubovta. toplinata se izdiga od zemjata. Zna~i. vie treba da znaete deka duhovniot svet i univerzumot se organizirani na ovoj na~in. soprugot i soprugata i sinovite i }erkite. planinskite vrbi izbliknuvaat pokraj potokot.1062) 4 Del. Va{eto ispolnuvawe na predanosta kon va{ite predci i dedo i baba e kako da dobivate obrazovanie od duhovniot svet. no vsu{nost ste budni i se ~uvstvuvate tolku dobro {to sakate da ostanete taka zasekoga{. Se ~uvstvuvate obzemeni vo takvo opkru`uvawe i se ~uvstvuvate pospani. Dedoto i babata. `abite peat novi proletni pesni. Bez niv vie ne mo`ete da se povrzete so idninata. insektite letaat naokolu.

dali go dr`ite za racete cvrsto ili ne? Dali vi se dopa|a koga nekoj silno ve dr`i za rakata? Sakate da vi se dopa|a.Koga Bog go pronao|a Negoviot sovr{en objekt partner. Stanuvate edno. tie se povrzani zaedno. Sekako ova ne se slu~uva bukvalno. Koga naiduvate na nekogo kogo sakate da go vidite. Dokolku `iveete so takva qubov. Takvi se ne{tata. mu ja dr`ite rakata cvrsto i se rakuvate. toga{ kako mo`e da vi se dopa|a? Bidete iskreni! Dokolku va{iot soprug ve saka. u`ivame da gledame takvi sceni. Se ~uvstvuvate dobro. Vie `iveete cvrsto prilepeni do va{iot soprug. dali se ~uvstvuvate dobro ili lo{o? Ovie slaboumni lu|e mo`ebi ne se svesni za toa. }e bidete li obedineti ili ne? Pomislete na toa. kako predno kopito na krava. Koga nekoj radosno veli: "Dolgo ne sme se videle!" i ja dr`i va{ata raka cvrsto. glup~o!" Koga sakate da vidite nekogo. dali se ~uvstvuvate dobro ili lo{o? Dokolku nekoj re~e deka se ~uvstvuva lo{o. Takva e Bo`jata qubov. Qubovta e ve~na. Sekoga{ e veli~estveno da se vidat ma` i `ena cvrsto da se dr`at za race. Koga ma` i `ena stanuvaat dvojka i se sakaat. samo udrete go. ti ima{ ubavi race". Toj go dobiva istoto ~uvstvo kako da e vo ubava gradina so cve}iwa kade {to peperugite i p~elite letaat naokolu. S# e predopredeleno da se obedini. Koga razmisluvate za ova. ne podeluvawe. vam ne vi e potrebno ni{to drugo. Ako `enata mu ka`e na ma`ot: "O. Qubovta e obedinuvawe. (Blagosloveno semejstvo -1062) . ma`ot }e bide navreden. velej}i: "Ti. Koga gledame filmovi. no vo srcata tie } e dostignat nivo duri i povisoko od ova. no mo`ebi ne vi se dopa|a navistina. a ako ne go znaete. osobeno koga ma{kata raka e gruba. Treba da znaete ne{to za da vi se dopa|a.

no po dobivaweto bebiwa i semejstvo tie po~nuvaat da razbiraat. Treba da ja iskusite qubovta od va{ite roditeli i da nau~ite kako da .1. Takvo podra~je na apsolutno osloboduvawe treba da postoi. Dokolku postoi nekoj koj {to ja vkusil ovaa qubov.11.Koga ma` i `ena se vqubuvaat. sekakvi ne{ta se slu~uvaat. no toa mo`e da se nau~i edinstveno koga decata imaat sopstveni sinovi i }erki. bra~na i detska qubov. zar ne? No dokolku najdete na~in da ja zapoznaete Bo`jata qubov i vistinski da ja vkusite. toga{ Negovata qubov ne mo`e da se sporedi so ni{to na ovoj svet. Decata ne mo`at da znaat kakva e roditelskata qubov. Tie razbiraat deka nivnite roditeli gi sakale niv dodeka gi rastele. Zna~i. (39-240. kako Bog ja izrazil Negovata radost na Adam otkako go sozdal? Bog moral da go nau~i Adam za Negovata roditelska radost. Centarot kade {to ovie tri formi se zdru`uvaat e Bo`jata qubov. (Blagosloveno semejstvo . (173-278. Periodot koga Toj mo`e da gi saka Svoite vnuci e poslaven od periodot koga Toj mo`e da gi saka Svoite sinovi i }erki. [to mislite.934) Treba da ja znaete Bo`jata qubov. 1971. Bo`jiot blagoslov vi dozvoluva da nasledite qubov i radost Slavno novo utro }e se razdeni koga Bog }e dobie fizi~ko telo. zar ne treba? Pra{aweto e kako da se pronajde.23) 5 Del. Tie se roditelska. nikakva te{kotija ili taga nema da mo`e da go porazi.15) Bo`jata qubov mo`e po{iroko da se podeli na tri golemi podra~ja na qubov. denot koga va{eto dete dobiva bra~en partner e den na slava i denot koga va{eto dete ima dete e den na slava. 1975.

im slu`ite. tie mo`at da zastanat gordo pred Bog vo duhovniot svet. (133-138. Koga roditelite umiraat tie gi ostvaat svoite su{tinski sopstva zad sebe so nivnite potomci. (Blagosloveno semejstvo . Nemojte samo da im zapoveduvate na va{ite deca. Koga roditelite ja prenesuvaat svojata qubov na svoite potomci. Vo zima treba da gi donesete ne{tata vo red i da ja nosite su{tinata na ova novo seme na qubovta vo svoeto .10) Roditelite sakaat nivnite deca da stapat vo brak bidej}i tie sakaat da im ja prenesat i celosno da gi nau~at na roditelska qubov. Osven toa. vo tekot na letoto rastenijata se razvivaat vo celost. Qubovta e ne{to koe trae zasekoga{. Treba isto taka da ja iskusite bra~nata qubov so va{iot sopru`nik i da nau~ite kako da mu slu`ite. a bez da bidete sopruga ne mo`ete da go poznavate soprugot. sekoj saka da ja nasledi so {iroko ra{ireni race. Ne mo`ete da razberete kolku mnogu Bog gi sakal lu|eto. a na esen nosat plod. Treba da ja znaete qubovta na va{ite deca. Ne mo`ete da ja razberete Bo`jata qubov. 1984. Svoite deca. Preku semejstvoto qubovta stanuva celosna. Edinstveno toga{ vie mo`ete da ja razberete Bo`jata qubov. Semiwata se poseani na prolet. Bez deca vie ste vo necelosna polo`ba. bez da bidete soprug.934) Lu|eto treba da go sledat ovoj princip.7. bez sinovi i }erki vie ne mo`ete da bidete vistinski roditeli. ne mo`ete da ja poznavate soprugata. Da se odi vo nebesnoto kralstvo preku semejstvoto zna~i deka podra~jeto na edinstvoto na qubovta e ostvareno. Zna~i. tuku nau~ete kako da gi razbirate i da im slu`ite i nim isto taka. Bidej}i qubovta e najvisokata ~ove~ka `elba. Zatoa nam ni se potrebni potomci. Decata ne znaat kakva e roditelskata qubov dodeka ne stanat roditeli.

1969. No. Lu|eto tragaat po centarot na qubovta Lu|eto se rodeni preku qubov. (Blagosloveno semejstvo .25) Zo{to lu|eto `alat koga nemaat sinovi i }erki? Tie `alat bidej}i ne mo`at da formiraat krug. Tie izbegnuvaat da imaat i da odgledaat sinovi i }erki.934) 6 Del.10. (Blagosloveno semejstvo -934) Sekoj treba da stapi vo brak. rastat vo roditelska qubov i sozrevaat dodeka ja pro{iruvaat qubovta horizontalno. koga lu| eto ne uspevaat da izgradat ~etiripoziciona osnova. mo`ete da ja prepoznaete dlabokata qubov na pticata majka. da ima i da gi odgleda svoite deca taka za tie da mo`at da ja znaat i detskata qubov i roditelskata qubov. no tie poka`uvaat najgolema qubov za decata. tie ne mo`at da odat vo Nebesnoto Kralstvo. Koga gi gledate pticite kako gi hranat nivnite male~ki. Mo`ete da sfatite kolku mnogu va{ite roditeli ve sakale koga imate sopstveni sinovi i }erki i niv gi odgleduvate. Tie se dvoumat da imaat deca bidej}i decata mo`at da ja ograni~at nivnata sloboda da stapuvaat vo brak i da se razveduvaat.srce. Lu|eto od zapad mo`ebi ne znaat deka na Orientot decata se posakani od vozrasnite. Izgleda deka lu|eto od zapad ne se takvi. Ova zna~i deka vo idnina vie treba da bidete roditeli i da odgledate sinovi i }erki kako vas. Edinstveno toga{ }e imate semiwa da poseete povtorno koga }e se vrati proletta. bidej}i tie ne ja poznavaat qubovta na Bo`jeto srce kon lu|eto. (26-158. Horizontalnata qubov go dostiga ispolnuvaweto na prvoto nivo koga ma` i `ena se . Lu|eto poka`uvaat po~ituvawe za vozrasnite.

Osven toa. sozdava pateka do centarot na qubovta. Stanuvaj}i roditel i sakaj}i gi svoite deca. Zatoa nie gi po~ituvame na{ite ostareni roditeli mnogu pove}e i gi ispolnuvame svoite obvrski na predanost so qubov. Stanuvaj}i roditel i sakaj}i gi svoite deca vie }e ~uvstvuvate i sfatite kolku va{ite roditeli ve sakale. . znaej}i deka ova e redot i zakonot na qubovta. vie }e razberete i dlaboko }e iskusite kako Bog gi sakal lu|eto. Deteto koe e rodeno kako za~etok od ma` i `ena koi spodeluvaat qubov vrz osnova na srceto. Sekoj treba da gi saka svoite ostareni roditeli pove}e otkolku {to gi saka svoite deca i da go saka Boga pove}e otkolku {to gi saka svoite roditeli. lu|eto dlaboko ja ~uvstvuvaat qubovta so koja Bog gi sozdal site ne{ta i lu|eto. Qubovta koja roditelite ja izleale na svoite deca ne e materijalisti~ka qubov.sretnuvaat i rastat zaedno do polo`bata kade tie mo`at da ja pretstvuvaat qubovta na neboto i zemjata i ra|aat deca kako plod na taa qubov. Ovoj centar }e go odvede direktno do Bog. Dokolku ne gi ispolnite ovie odgovornosti vie ne ste kvalifikuvani da stanete roditeli i va{ata qubov kon va{ite deca }e se smeta za hipokriti~na. So imaweto deca kako plod na qubovta. Qubovta koja roditelite im ja davaat na svoite deca ne se menuva duri i ako neboto i zemjata se smenat i se smenat istoriskite periodi. Preku sakaweto na sopstvenite deca tie dlaboko gi ~uvstvuvaat qubovta koja tie ja primile od svoite roditeli i roditelskoto srce. tie }e mora da go sakaat Boga poiskreno. tuku vrodena qubov. Decata se rodeni od sr`ta na srceto kako rezultat na qubovta. Lu|eto treba da ~uvstvuvaat i da sfatat kolku Bog gi sakal niv preku toa {to samite stanuvaat roditeli i gi sakaat svoite deca.

Koga tie se sakaat me| usebno i rotiraat. Centarot na qubovta e kade beskrajni sili se sobrani. Po deset meseci fetusot e roden vo sovremeniot . 1983.4. ja otvora i zatvora svojata usta i gi vitka svoite noze. e isto taka mesto kade {to prestojuva Bog. {to ovozmo`uva trajno dvi`ewe. Gi otvora i zatvora svoite race. Tie `iveat na zemjata izvesen vremenski period i potoa umiraat. Toa e s# {to mo`e da stori. (126-245. fetusot pominuva deset meseci vo utrobata na majkata. Koga zemaat partner od sprotivniot pol i spodeluvaat qubov. za fetusot utrobata na majkata e svet na sloboda i celiot svet. Pred ra|aweto. Zemjata postoi bidej}i isto taka se dvi`i postojano okolu ovoj centar na qubovta. ostvarena e vertikalnata qubov sledej}i ja horizontalnata qubov. tie imaat deca kako plod i stanuvaat roditeli. seto sozdadeno koe postoi vo svetot e rodeno i postoi preku Bo`jata qubov i se dvi`i vo potraga po centarot na Bo`jata qubov. sozdavaj}i krug na prvoto nivo.24) 7 Del. Centarot na qubovta koj proizleguva preku dvi`eweto sozdadeno od ovie qubovni odnosi e isto taka jadro na postoeweto na celiot sozdaden svet. Zna~i. Na{iot `ivot minuva niz tie periodi Lu|eto se rodeni po razvivaweto vo utrobata na majkata. Centarot koj {to se pojavuva preku sferata na qubovta na ovoj na~in. Raste primaj}i hrana od majkata preku papo~nata vrvca. Me|utoa. Ova sozdava sferi~en svet i vo isto vreme go vospostavuva centarot na qubovta.Bidej}i neboto i zemjata imaat sferi~na forma. kade {to ima ograni~ena sloboda. tie ja spodeluvaat horizontalnata qubov i rotiraat. Bog e pe~ka na qubovta.

ovaa nova dvojka }e ima sopstveni sinovi i }erki i }e gi saka. Sledej}i go ovoj `ivoten pat. tie se smesteni vo vistinska roditelska qubov i rastat vo utrobata na majkata. 1986. (Blagosloveni semejstva i sovr{enoto Nebesno Kralstvo . (143-283. isto taka mora da postoi i svet po smrtta. Edinstveno koga tie ja iskusuvaat dlabo~inata na Bo`jata qubov mo`e supstancijalnoto podra~je na Bo`jata qubov na objekt partnerot da bide ispolneta. Od ovaa pri~ina. Lu|eto }e `iveat stogodi{en period vo utrobata na univerzalnata majka. koja e pregratka na roditelska za{tita i qubov.3.zemen svet ili vo ~ove~koto op{testvo. Bez ogled na ~uvstvata na lu|eto ili ubeduvawata koi se odnesuvaat na svetot po smrtta.1062) .20) ^ove~kiot `ivot mo`e da se sporedi so `ivotot na fetusot vo utrobata na majkata. deteto treba da go sretne svojot ve~en quboven partner i da bide nakalemeno vo nebesnata qubov vo koja tie `iveat celosno eden za drug. vie morate da ja nadminete nedoverbata preku religioznata vera. Decata rastat do zrelost zagrnati so roditelska qubov. Isto kako {to fetusot ne go znae svetot nadvor od utrobata na majkata. koja so radost gi nadminuva site te{kotii bez prigovor. (Blagosloveno semejstvo . Tie imaat nejasno ~uvstvo deka. Tie mo`at da pretpostavuvaat. duhovniot svet navistina postoi. isto kako {to tie ne znaat za ~ove~kiot svet dodeka se vo utrobata na majkata.1062) Zo{to se rodeni lu|eto? Tie se rodeni za qubov. lu|eto koi {to `iveat denes se neuki za realnosta na duhovniot svet koj gi ~eka po smrtta. Bidej}i svetot po smrtta ne mo`e da bide sogledan so na{ite pet setila. Po dostignuvaweto zrelost na okolku dvaesetgodi{na vozrast.

1981. zemjen period i vozdu{en period. Me|utoa.9) 8 Del. duhovnoto bitie. Postoi i duhovniot svet. Ova ne ni{to drugo osven duhot. Tie ne mo`at da stignat daleku bez razlika kolku i da skokaat. nivnata scena na dejstvuvawe mora da bide ista kako Bo`jata. tie mora da postojat vo periodot na zemjata i tamu da bidat najvozvi{eni me|u site su{testva. (140-121. Potoa mora da postoi period na vozduhot. no toa ne e s#. Toga{ {to treba tie da napravat? Ova ne mo`e da se slu~i dodeka tie se vo fizi~koto telo. Toga{.4. S# mora da pomine niz ovie tri periodi. Za lu|eto da zastanat kako gospodari na sozdadenoto i za da bidat kvalifikuvani da rakovodat so site ne{ta. Zemniot `ivot e podgotvuvawe da se bide vo ritam so duhovniot svet . Potoa.12) Nie `iveeme vo ovoj svet. tie mora da bidat celosna `ivotna forma. pocelosna od koe bilo drugo su{testvo vo periodot na vodata i da `iveat vo tie ramki.2. bidej}i lu|eto treba da bidat gospodari na sozdadenoto koi imaat vlast i bidej}i stojat vo recipro~na pozicija na Bog. Na{iot fizi~ki `ivot e vreme na podgotovka za `ivotot vo ve~niot svet na duhot. @ivotinskiot svet isto taka ima voden period. koja patuva 300 iljadi kilometri vo sekunda. Kako mo`at tie da letaat bez krilja? Tie treba da mo`at da letaat povisoko i podaleku od pticite ili insektite. (112-201. Lu|eto mo`at da patuvaat pobrzo od svetlinata.Lu|eto pominuvaat niz tri periodi. No lu|eto nemaat krilja. 1986. koe e mestoto kade treba da odime i da `iveeme? Toa e ve~niot duhoven svet ispolnet so vozduh na qubov.

Jas imam dlaboko duhovno iskustvo. Duhovniot svet e mesto obvitkano vo elementi na qubov. Na zemjata nie di{eme vozduh, no vo duhovniot svet lu| eto `iveat vdi{uvaj}i qubov. Qubovta koja ja spodeluvate vo duhovniot svet ne e svetovna ~ove~ka qubov, tuku vistinska qubov. (145-267, 1986.5.15) Koga odite vo duhovniot svet }e otkriete deka onie koi celosno gi sakale svoite roditeli, bra}a i sestri, sopru`nik i deca, t.e. onie koi iskusile dlaboka qubov vo svojot semeen `ivot }e mo`at da u`ivaat golema sloboda. Tie mo`at da odat nasekade bez ograni~uvawe. Obratno, onie koi ne do`iveale qubov se ograni~eni i vo duhovniot svet, tie }e bidat izolirani i sami i }e nemaat nikakva sloboda. Qubovta me|u roditelite i decata e vertikalna vrska, qubovta me|u soprugot i soprugata e horizontalna vrska, a qubovta me|u bra}ata i sestrite e vrska koja kru`i i opkru`uva. Ovie tri vrski se razlikuvaat edna od druga. Zna~i, edinstveno koga do`ivuvate dlaboka qubov preku ovie tri zaemno razli~ni interakcii na zemjata, mo`ete slobodno da se dvi`ite vertikalno, horizontalno i kru`no. Onie koi ne ja vkusile roditelskata qubov zatoa {to nivnite roditeli umrele rano se vo tragi~na polo`ba bidej}i nim im nedostasuva va`no iskustvo od qubovta. Sli~no, onie koi ne iskusile bra~na qubovna vrska na soprug i sopruga isto kako i qubov vo semejstvoto, stanuvaat siroma{ni lu|e vo duhovniot svet bidej}i im nedostasuva klu~no `ivotno iskustvo. Onie koi nemaat bra}a i sestri isto taka }e bidat vo bedna pozicija vo duhovniot svet bidej}i im nedostasuva ova iskustvo. (Blagosloveno semejstvo -1062) Pri~inata da se stapi vo brak e da se iskusi dlaboko roditelskata qubov, bra~nata qubov i detskata qubov.

Nam ni se potrebni ovie iskustva bidej}i duhovniot svet e ispolnet so takva qubov. Vie treba da imate semejstvo za da se obu~ite sebesi da bidete vo ritam so duhovniot svet. Onie koi {to odat vo duhovniot svet bez ovie iskustva na qubov ne mo`at da go sledat ritamot tamu. Tie }e bidat kako koga nekoj bez nos da vdi{uva takov vozduh na qubov. (Blagosloveno semejstvo - 1062) Vie ste rodeni od va{ite tatko i majka. [to e poosnovno od faktot deka ste rodeni i od Bog koj ja pozajmil utrobata na va{ata majka. Gi pronao|ate vistinskite roditeli preku univerzalnite roditeli i preku va{ite fizi~ki roditeli. Va{ite fizi~ki roditeli se privremeni, pa migot na va{ata smrt e vreme na proslava koga odite da gi sretnete Vistinskite Roditeli. Vistinskata qubov na vistinskite roditeli e tamu. Ova e Nebesnoto Kralstvo na neboto, kade {to atmosferata e sostavena od qubov i ispolneta so roditelska qubov. Taa qubov ne e za mene; toa e qubov koja e vo soglasnost so zakonot pod principot na slu`ewe i `rtvuvawe. Vo soglasnost so ovoj princip, vie mora da go sakate univerzumot i ~ove{tvoto. Va{iot `ivot na zemjata e podgotvitelen teren za razvitok na takva qubov. (105-108, 1979.9.30) Kolku e va`en va{iot `ivot na zemjata? Vie `iveete samo edna{. Toa e kratok moment koj doa|a samo edna{. Koga se sporeduva so ve~niot `ivot, zemniot `ivot e samo to~ka. Toa e tolku kratok mig. Vo ovoj moment, nie mora da go nadmineme na{iot fizi~ki `ivot i da napravime podgotovka za duhovniot svet. (207-99, 1990.11.1)

Qubovta na ma`ot i `enata vo izvornata kreacija
1 Del. Izvornata qubov na ma`ot i `enata Koga ma` i `ena se vqubeni, pra{aweto e dali nivnata qubov e vo soglasnost so Bo`jata volja i so standardot koj Bog go bara za lu|eto za ova pra{awe. Dali nivnata qubov e vo soglasnost so modelot na qubovta vo Bo`jiot um. Zaklu~uvame deka dokolku prvite ma` i `ena se obedinele vo qubov vrz osnova na qubovta na Boga, toga{ nivnata qubov }e stanela univerzalen model na qubovta. Bog mora isto taka da baral takva qubov od lu|eto. Na ist na~in ma`ot i `enata mora da barale takva qubov eden od drug. Takva qubov mora da bide jadroto na univerzumot. Toa stanuva standardna merka. (Blagosloveno semejstvo -

GLAVA 4

Toga{. a `enata mo`e da ja poseduva Bo`jata qubov edinstveno preku ma`ot. ovaa zaemna naklonetost stanuva to~ka kade univerzumot se obedinuva.334) Bo`jata qubov i ~ovekovata qubov se isti vo su{tina. Neboto i zemjata }e se raduvaat da gi vidat ma`ot i `enata vo taa vredna pregratka. Pove}e od ova. celoto . Koga ma`ot i `enata se pregrnuvaat vo zaemna naklonetost. Zo{to ma`ot i `enata kopneat eden za drug? Bidej}i ma`ot mo`e da ja poseduva Bo`jata qubov edinstveno preku `enata. tie dvajca stanuvaat negovi objekt partneri. (Blagosloveno semejstvo .334) Koga Bo`jata sakana `ena `ivee vo srceto na ma`ot. a koga tie se sakaat eden so drug. Bog }e bide voshiten da ja gleda taa qubov i site ne{ta }e se raduvaat. a `enata isto taka treba da sretne ma` so kogo taa mo`e da se raduva. a Bo`jiot sakan ma` `ivee vo srceto na `enata isto taka. Na ovoj na~in izvornata slika se razotkriva vo Bo`jiot ideal. tie kopneat eden za drug bidej}i Bog doa|a i prestojuva kade {to ma`ot i `enata se obedinile vo qubov.334) Izvorno.334) Zemaj}i predvid deka izvorot na dvojnite karakteristiki e Bog. ma`ot treba da sretne `ena so koja toj }e mo`e da se raduva. Qubovta e napor da se stane edno. nie treba istovremeno da peeme pofalbi za blagorodnata vrednost na Bog i za dostoinstvoto i vrednosta na ma`ite i na `enite. (Blagosloveno semejstvo . toa treba da bide sredba preku koja mo`e da se raduvaat i Bog i site sozdadeni ne{ta. So drugi zborovi. (Blagosloveno semejstvo .

ma`ite se tri ili ~etiri naso~ni.sozdadeno }e bide mobilizirano za ovaa dvojka i }e saka da bide rakovodeno od niv. lu|eto }e se raduvaat.20) Ma`ot i `enata se fizi~ki sprotivni.11. @enite pove}e u`ivaat da ostanuvaat doma. (21-201. Na ist na~in. sovr{en svet. sre}ata i mirot. svetot }e be{e izvoren. Kade {to `enite se ednonaso~ni. Zastranuvaweto na najvisokoto podra~je na vistinata e najgolemoto zlo. nie treba da go pronajdeme podra~jeto na blagoslovot koj soodvetstvuva na takviot princip. site ne{ta }e se raduvaat. vistinata. Kako mo`e ma`ite i `enite . go vospostavil ovoj tvore~ki princip. a ma`ot e roden so cel da sretne `ena zar ne? Ova e najvisokata vistina. Pri~inata zo{to se rodeni ma`ite i `enite Koja e izvornata cel za ra|aweto na ma`ot? Ne mo`eme da go porekneme faktot deka toj e roden za `enata. Bog }e se raduva. `enata ne e rodena za nea samata. Bidej}i Bog. golemiot sopstvenik na neboto i zemjata. Pticite }e peat i peperugite }e letaat i tancuvaat radosno. nie ne mo`eme da vlezeme vo svetot na dobrinata.337) @enata e rodena so cel da sretne ma`. dokolku ne go sledime ovoj princip. 1968. Zna~i. Karakteristikite na ma`ite i `enite se sprotivni. a ma`ite pove}e sakaat da odat po svetot. (Blagosloveno semejstvo . (Blagosloveno semejstvo 334) 2 Del. Dokolku ~ovekovite predci ja zapo~naa istorijata so ostvaruvawe na takva pozicija. ili vo svetot na qubovta i idealot. Nie treba da znaeme deka }e proizleze problem dokolku taa ne uspee da se ubedi deka e rodena za dobroto na ma`ot.

1986. (132-146. 1971. (38-255. Ma`ot go ima ona {to $ pripa|a na `enata. Za kogo tie postojat? Tie ne nastanale za da postojat za niv samite.3. no toa ne zna~i deka toj e negoviot sopstvenik. (143-275.20) Polovite organi stanuvaat kanal preku koj duhot i teloto mo`at celosno da se spojat preku qubov. tuku da mo`at da zarabotuvaat za `iveewe za nivnite deca i `eni. Ona {to go ima ma`ot ne e negovo. Zo{to ma`ite i `enite se rodeni na zemjata? Tie se rodeni so cel da se sakaat edni so drugi. a `enata go ima ona {to mu pripa|a na ma`ot. Ma`ite imaat pogolemo telo ne za da mo`at da zarabotuvaat samo za sebe. nitu ona {to go ima `enata e nejzino. `enskiot polov organ e za ma`ot. pari ili za politi~ka mo}. Bidej}i Bog e golemiot kral na mudrosta. Qubovta gi obedinuva lu|eto i Bog. 1984.da stanuvaat edno? Tie se obedinuvaat preku qubov.31) Ma`ot ima polov organ. Na ist na~in. Toa e za dobroto na `enata. Toj ja zamenil sopstvenosta na nivnite qubovni organi.1. Tie treba jasno da znaat deka tie se rodeni za dobroto na svojot partner. Dali nekoga{ ste razmisluvale na vakov na~in? Ova ne e ne{to za smeewe. Ma`ot e roden za dobroto na `enata.8) Za {to e roden ma`ot? Toj ne e roden za akademski streme`i. Ma`ot i `enata ne se rodeni za sebe.5. Ako vie ma`i znaete deka }e dobiete kazna od . Ma{kiot polov organ postoi za `enata. Istoto e slu~ajot i so `enata. Ma{kiot i `enskiot polov organ se razli~ni. Onie koi dejstvuvale bezgri`no bez po~it za svojata sopstvenost na polovite organi }e bidat sudeni. [to e simbol na qubovta na ma`ot i `enata? Kade e krajnoto odredi{te na qubovta? Toa e poloviot organ koj gi pravi niv edno telo.

10. `enite se apsolutno neophodni. 1969. Na ma`ot mu treba `ena. zar. s# }e is~ezne za sto godini za sto godini dokolku ne postojat `eni. vie ste rodeni so ili bez znaewe deka postojat `eni? Dokolku ma` treba da se rodi i da otkrie deka postojat samo ma`i. taa }e se . ako `enata treba da se rodi i da otkrie deka postojat samo `eni. (67-267. celata ~ove~ka rasa }e is~ezne za sto godini. Ma`ite i `enite si se apsolutno potrebni eden na drug Qubovta e ne{to {to vi e apsolutno potrebno. toj }e se ~uvstvuva lo{o. Isto taka. a na `enata $ treba ma`. mo`ete li vie soprugi da mislite na drugi ma`i namesto na va{ite sopruzi? (Blagosloveno semejstvo 340) 3 Del.najzastra{uva~kiot zakon. taa treba da bide so ma`. 1973. toj treba da bide so `ena. (25-180.22) Koga ste rodeni kako ma`.ma`ot i `enata. Bez ogled na toa kolku eden ma` se fali za obednuvaweto na svetot. Po nivnoto ra| awe tie se otkrivaat sebesi kako ma` ili `ena. Koga gledame ma`.4) Koga velime "~ove~ko su{testvo". se apsolutno potreben element za qubov.7. `enata. zar ne? To~no li e toa? Lu|eto . dali }e se osmelite da mislite na drugi `eni namesto na va{ite soprugi? Obratno. nitu. pove}e od svetot i duri pove}e od Bog. ne? Isto taka. Kolku se tie potrebni eden na drug? Tie si se potrebni eden na drug pove}e od Koreja. pak. mislime na ma` i `ena. Zna~i. dokolku ne postoi `ena. a koga gledame `ena. ne e rodena spored svoja `elba. Ma`ot ne e roden po negova sopstvena `elba.

Koga takvite ma` i `ena se zdru`eni vo edno. (Blagosloveno semejstvo . a za toa na ma`ot mu treba `ena.22) Ma`ot ima apsolutna potreba od `ena. `enite ne razbrale deka nim apsolutno im trebaat ma`i. pri~inata {to sum roden kako vakov ma` e vo toa {to postoi `ena na koja sum $ potreben. ova ne zna~i ni{to koga toj e bez `ena. Treba da znaete deka apsolutniot ma` i apsolutnata `ena koi tragaat po vistinska qubov se zdru`eni preku nivnite napori da se obedinat vo srceto. a na `enata ma`. bez razlika kolku privle~en i zdrav mo`e da bide ma`ot. Pri~inata nekoj da e roden kako `ena e zatoa {to postoi ma` komu mu e potrebna.~uvstvuva lo{o. Na ist na~in. 1970. Bo`jeto postoewe apsolutno nema zna~ewe koga Toj e sam. Od druga strana. Sli~no. (37-19.340) Bidej}i Bog ne saka da gleda dvojka koja e zdru`ena vo vistinska qubov. onoj koj me rodil go znael toa. Zar ne e taka? Nie sme rodeni na ovoj na~in. so Bo`je znaewe. Pri~inata {to ~ove~kata istorija e bedna e zatoa {to ma`ite ne uspeale da ja sfatat pravilno apsolutnata potreba od `ena. dali taa e rodena so ili bez znaewe deka postojat ma`i? Iako jas bev roden bez da go znam toa. Vkusuvaweto vistinska qubov bara podra~je na idealot. Bog doa|a i prestojuva me|u niv. Iako Bog e seznaen i semo}en. no oddelena. no pred toa nemu mu e potreben partner nare~en `ena.12. Ma` koj {to `ivee voodu{even od sopstveniot izgled i zdravje e grdo postoewe i nema vrednost pred Bog. Problemot e deka postojat mnogu ma`i i `eni na svetot koi {to .. Ma`ot ima apolutna potreba od Bog. zar ne? Zatoa koga e rodena `ena. zatoa {to qubovta na apsolutnite ma` i `ena e ve~na.

Edinstveno koga se pojavuva objektot na qubovta.20) . bidej}i iskrenata qubov ne e ne{to {to e sebi~no. (34-331. Qubovta ne zapo~nuva od vas samite. Koga ne{to visoko blagorodno doa|a kaj mene. Zna~i. Od kade doa|a qubovta? Taa ne doa|a od mene. a ova e isto taka pri~ina zo{to istorijata se dvi`i kon tragedija. Ottuka doa|a nebesniot princip za `iveewe za dobroto na drugite.30) Koga sme sami qubovta ne mo`e da se pojavi sama. (Blagosloveno semejstvo . tuku ne{to {to zapo~nuva od mojot partner. Treba da go znaete ova. Qubovta ne e ne{to {to zapo~nuva od mene. koj e sopstvenik na qubovta? Va{iot bra~en drugar e sopstvenik na qubovta. Bidej}i doa|a od mojot partner.342) Velime deka roditelskata qubov e dobra i deka bra~nata qubov e dobra. (143-277. Mora da ja sfatime ovaa filosofija za `iveewe za dobroto na drugite. Qubovta doa|a od partnerot Qubovta ne se ostvaruva koga ste sami.340) 4 Del. (Blagosloveno semejstvo . 1970. jas moram da ja navednam glavata i da mu slu`am. jas moram da go po~ituvam i da mu slu`am za da go primam. tuku smo koga `ena se pojavuva kako negov objekt na qubovta. 1986. Treba da znaete deka postoi Bo`je providenie da go poravi i smeni svetot ispolnet so samonaso~enost.3.9. tuku od mojot partner. Qubovta doa|a od va{iot soprug i od va{ata sopruga i od va{ite sinovi i }erki i od va{ite bra}a i sestri. tuku od va{iot sopru`nik. Qubovta ne se pojavuva koga ma`ot e sam.`iveat potonati vo vakov narcizam. kone~no se ra|a qubov.

"Qubovta doa|a od mene" se zborovi koi s# dosega gi koristi Satanata. Osnovata na qubovta ne sum jas. ako nema partner. Bez razlika kolku privle~en mo`e da bide ma`ot. nejzinata ubavina.Od kade doa|a qubovta? Taa doa|a od va{iot partner. nejziniot miris. Ako va{iot parner izgleda lo{o i e grd. (Blagosloveno semejstvo . Osnovata na qubovta ne sum jas. S# do sega. kako nejziniot govor. moram za taa qubov da se `rtvuvam sebesi. bidej}i taa mo`e da se pronajde samo vo soglasnost so kon Boga sosredoto~eniot princip na qubovta. no nema da postoi napredok vo idnina dokolku takviot stav ne e celosno otfrlen i transformiran. i dvajcata baraj}i da bidat slu`eni. Vie mislite deka osnovata na qubovta ste vie samite. Bidej}i osnovata na qubovta ne le`i vo mene. qubovta se povlekuva. Na~inot na koj {to funkcionira qubovta e opredelen spored atributite na va{iot partner. Zborovite xabi i in se koristat samo . Od ovaa gledna to~ka. a ako va{iot partner izgleda ubavo i e privle~en. denes nikade vo kosmosot. Zborot xabi (so~uvstvo) ne mo`e da se izrazi ako nema qubov. nejziniot vkus. Zborot in (dobrodetelstvo. qubovta dejstvuva mnogu pobrgu. mo`eme da go pobedime Satanata. ~ove~nost. osven na zemjata. Ova gi uni{tuva{e vrskite. Imenkata qubov zboruva za recipro~ni odnosi. ako sakam da ja poseduvam taa qubov. tuku vo mojot sopru`nik.342) Kade e osnovata na qubovta? Osnovata na qubovta ne sum jas. toj e zaglaven bidej}i toj ne mo`e da saka sam. soprugite se stavaa sebesi vo centar i sopruzite se stavaa sebesi kako centar. Qubovta bara trpelivost i apsolutno bara `rtvuvawe. Bog cvrsto se dr`i za qubovta. humanost) isto taka ne doa|a sam.

Nie treba da bideme sinhronizirani so ritamot na univerzumot.18) 5 Del. a `enskite muskuli se ne`ni. pticite i sli~nite su{testva `iveat nad nea. dali sakate ne{to {to e samo visoko ili ne{to {to e samo nisko? Vie bi sakale ne{to {to sozdava harmonija. @enite edna{ mese~no imaat menstruacija. (Blagosloveno semejstvo . Ma`ite i `enite pravat qubovna harmonija Ma`ot go simbolizira neboto. So ogled na linijata na horizontot. Tuka se razotkriva harmonijata. nivnite leva i desna strana sozdavaat zaemen par. zatoa {to toa ja odrazuva harmonijata na univerzumot. koj ima sekakvi vozila koi odat nagore i nadolu. a `enite nemaat.vo recipro~ni odnosi.344) . Koga ja gledame fizi~kata struktura na lu|eto. Koga se sporeduvaat ma` i `ena. [to mislite {to e poprijatno. a cica~ite. Dami i gospoda. Ma`ot i `enata ostvaruvaat linija na ramnote`a i sozdavaat harmonija. 1971. Glasovite isto taka se razlikuvaat. a `enata ja simbolizira zemjata. Ma`ite imaat brada. Pri~inata {to na lu|eto im se dopa|a Diznilend. Ma{kite muskuli se grubi. nivnite sprotivni karakteristiki se soglasuvaat dobro. Ovie dve polovini se cvrsto prika~eni zaedno. e zatoa {to takov e univerzumot. Ma`ot i `enata se razli~ni. koj sozdava harmonija preku harmonijata na jin i jang. ribite `iveat pod nea. ma` da se harmonizira so drug ma` ili ma` da se harmonizira so `ena? Harmoniziraweto na ma` i `ena e mnogu podobro. Toa e kako di{ewe.7. kako plimata koja se menuva spored mese~inata. Dvete mora da se obedinat i da ostvarat harmonija. (46-35.

(Blagosloveno semejstvo 344) Za lu|eto qubovta e ne{to ve~no. a koga tie po~nuvaat da go sakaat duhot. Taka. a la`nata qubov ne mo`e da go napadne toa. i toa po~etnata to~ka na ~ove~kata ednakvost i op{ta filosofija. Izvornite lu|e se opijaneti so vistinska qubov Koe e najsvetoto ne{to na svetot? Najsvetoto . izraz na sovr{eniot svet na qubovta. Koga ma`ot i `enata se zdru`eni preku qubov. (Blagosloveno semejstvo . Tie se dve tela. tie }e go sakaat duhot edniot na drugiot preku svoite tela. silata koja gi opfa}a site interakcii na univerzumot e qubovta. nivnoto telo }e gi sledi. no stanuvaat edno telo preku obedinuvawe i vrtewe. tie zapo~nuvaat kru`no dvi`ewe. Koga ma`ot i `enata stanuvaat edno telo preku qubov i nosat plod na qubovta. Koga ma`ot i `enata se blagosloveni od Bog i dostignuvaat sovr{enstvo. Koga dvete tela stanuvaat edno telo. tie treba da `iveat zaedno vo tekot na `ivotot i potoa ve~no duri i po smrtta. Ova e poradi toa {to tamu e mo}ta na qubovta. Bog slobodno doa|a kaj niv. Toa e mesto kade {to `ivotot se pojavuva i se dvi`i. tie dvi`at kako {to toa go pravi Bog i sozdavaat ~etiripoziciona osnova na qubovta. Toa e edno i nikoga{ ne i razdeleno. Bog se spu{ta i tie odat nagore. Edinstveno vistinskata qubov prestojuva tamu. Centarot na sferata e mesto kade {to e ostvarena harmonijata na qubovta.344) 6 Del. Bog stanuva centar na ovaa sfera i zapo~nuva sferi~noto dvi`ewe. sre}avaj}i se na sredinata. Koga tie sozdavaat ~etiripoziciona osnova na qubovta.Koga ma`ot i `enata formiraat harmonija.

ne postoi drug na~in osven patot na vistinskata qubov. Toj mo`e da do`ivee takva ubavina samo koga ima partner. Kako bi se ~uvstvuval Bog koga bi gledal ubavi ma` i `ena koi sakaat da se spojat me|usebno gledaj}i se so o~ite obzemeni od vistinska qubov. da se baknat usni so ispolneti so vistinska qubov i da svirat melodija na srceto so vistinska qubov? Dokolku postoi Eva na vistinskata qubov. Bog bi imal . A za lu|eto. obzemeni o~i! Pomislete kolku {armantni bi bile nasmeanite usni na li~nosta ispolneta so vistinska qubov. Bog ne se raduva zatoa {to ima dijamanti ili drugi vidovi skapocenosti. Bog navistina go saka patot na vistinskata qubov. ako tie primat bakne` na qubov od Bog. tie }e ~uvstvuvaat radost koja gi pravi da ~uvstvuvaat kako deka }e eksplodiraat onatre. a ova e pri~inata zo{to Bog gi sozdal lu|eto. slu{ne. a bez pominuvawe niz patot na vistinskata qubov nie ne mo`eme da odime pred Bog. Bog sam ne mo`e da ja iskusi ubavinata na takva ubavina. Dokolku Bog postoi. jade i da dopre preku qubov. Kolku ubavo }e svetat ovie oboen. Bog bi imal `elba da go ispolni nejziniot svet na srceto.380) ^ove~koto telo ima pet setila i sekoj ~ovek ~uvstvuva i potvrduva vistinska qubov preku vozbudata na pette setila.ne{to na svetot e vistinskata qubov. Bog saka da vidi. (Blagosloveno semejstvo . Tamu le`i Bo`jata `elba. Ako o~ite se naso~eni kon vistinska qubov. Treba da go znaeme ova. Vistinskata qubov zapo~nuva so Bog. Obidete se da zamislite kolku ubava bi bila gletkata na pette ~ove~ki setila koi se dvi`at obzemeni so vistinska qubov i harmonijata na pette setila koi se dvi`at kon Bog. tie }e bidat oboeni i opijaneti so vistinska qubov.

kakov }e stanel svetot? Bidej}i Bog bi prestojuval vo nivnoto sredi{te. (Blagosloveno semejstvo . }e `ivee sre}en `ivot bez nikakvo kaewe. Sigurno e deka Bog bi sakal pove}e da patuva vo svetot na srceto na li~nosta na vistinska qubov otkolku po univerzumot. Ako. Bog bi sakal da minuva niz svetot na srcata na Adam i Eva. Bo`jata priroda e takva {to Toj saka da bide celosno sre}en za s# {to }e se slu~i vo ramkite na vistinskata qubov. Osven toa. Bog ne bi sakal nikoga{ da go napu{ti svetot na srceto i vistinskata qubov na Adam i Eva. svet poubav od sozdadenite nebo i zemja. Bogot koj dava odgovor ne bi `alel dokolku Toj celosno padnel vo vistinskata qubov. Za da gi vidam kako se baknuvaat jas gi staviv vo kafez. za da gi razberam principite na .380) Ako be{e usovr{ena vistinskata qubov. otkako Bog gi sozdal lu|eto. Qubovta e ostvarena vo celosno prirodno postavuvawe Ova e prikazna za ne{to {to se slu~i koga bev male~ok. od qubopitstvo. svetot sozdaden preku obedinuvaweto na Bog i lu|eto mora da bide ispolnet so radost i ubavina. Toj padnel vo nivnata vistinska qubov i stanel dete zagubeno vo taa qubovt. Ova be{e obid. Ako ~ove{tvoto `ivee vo svet na vistinska qubov. Go storiv toa od detska `elba da gi vidam kako se sakaat i peat sre}no. gi hranev i gi gledav. (Blagosloveno semejstvo . Eden den jas fativ par ptici i se obidov da gi nateram da se baknat edna so druga so klunovite. ovoj svet bi bil bez vojna i svetot bi bil sloboden od poplaki ili nesre}i.impulsivna `elba da proveri kolku e {irok i dlabok ovoj ubav svet na srceto na Eva.380) 7 Del.

{tom lu|eto se naviknat na vistinskiot. po podolgo vreme jas sfativ deka qubovta se ostvaruva samo vo prirodno opkru`uvawe. obukata na karakterot mo`e da ja dostigne svojata cel edinstveno koga e vrz osnova na qubovta. vo atmosfera koja e prirodna do najvisok stepen. koja obi~no e mnogu slatka.353) Ovie denovi ima lu|e nasekade koi qubat kako da jadat brza hrana. dlabok i prijaten vkus na korejskata supa od grav. (Blagosloveno semejstvo . Isto kako {to korejskata supa od grav go ima vistinskiot vkus edinstveno koga e poslu`ena vo debela korejska dlaboka ~inija. dali univerzitetskoto obrazovanie }e mu pomogne povtorno da se vqubi? Toj samo }e akumulira znaewe. [tom } e sviknete na vistinskiot. (Blagosloveno semejstvo .prirodata. Vo ovaa smisla. Jas go prodol`iv ovoj eksperiment. Cvetot na svetskata civilizacija treba da procuti vrz osnova na umetni~kata harmonija. dlabok i prijaten vkus na qubovta. Na ist na~in. ako mo`ete da dobiete qubov lesno i nasekade kako brzata hrana. No. za koj sega sfa}am deka bil sosema nepristoen. }e stane individualist i }e go obo`ava materijalizmot. nema da mo`ete da go zaboravite kade i da odite. tie nema da ja zamenat. . pe~enite rebra treba da bidat poslu`eni na ~inija. Iskrenata qubov se ostvaruva prirodno. nema da mo`eme da ja nare~eme vistinska qubov. Isto kako {to lesno se izmoruvate od brzata hrana. a korejskata supa od grav vo debela dlaboka korejska ~inija za da se proizvede nivniot vistinski vkus.353) Ako nekoj ja zagubil qubovta. Mi treba{e dolg period eksperimentirawe da dostignam pravilno razbirawe na qubovta. Toa e problemot.

(Blagosloveno semejstvo . Vistinskiot red na qubovta se pojavuva edinstveno koga ma` i `ena se sretnuvaat vrz osnova na idealot na partnerstvo. toa ne e do`ivuvawe na prirodna qubov. Bi rekol deka qubovta na dvojka koja `ivee na selo. jas ne znam dali se obiduvaat da vkusat qubov ili da vkusat pasta za zabi. Vie mo`e da mislite deka go sretnuvate svojot partner so cel da go sakate s# {to ve opkru`uva . koja se mie vo studena voda pred spiewe. nema da ima dejstva ili incidenti koi go prekr{uvaat redot na qubovta.univerzumot. sakate da go pregrnete i da go baknete. Dokolku dvojkata gi mie zabite pred da se bakne. (Blagosloveno semejstvo 355) . Mirisot na pastata za zabi }e gi spre~i da go vkusat edinstveniot miris koj sekoj od niv go ima. Prirodno ~ove~ko odnesuvawe da se najde partner i vospostavi vrska. Koga. Ova e prirodniot instinkt me|u sprotivnite polovi.Qubovta ne se prodlabo~uva samo zatoa {to se kapete vo kada so mirisi.353) Koga sretnuvate nekogo kogo go sakate i qubite. podolgotrajna i sekoga{ se prodlabo~uva. e po~ista. Koga gi gledam lu|eto koi gi mijat svoite zabi pred baknuvawe. ma`ot se povrze so `ena i `enat se povrze so ma` pod sovr{eniot ideal na partnerstvo.