You are on page 1of 11

Revoluția Spirituală înapoi la Biblie

Este un privilegiu deosebit să vorbesc unui astfel de grup de învățători și lideri spirituali dedicați ai Bisericii Mondiale Adventiste de ziua a Șaptea. Această a treia Conferință Biblică Internațională a fost planificată meticulos. A fost, și va continua să fie pentru următoarele câteva zile o binecuvântare deosebită pentru fiecare dintre noi, să ne concentrăm pe antropologia Biblică în formele ei variate. Ce vei lua de la această Conferință Biblică când te vei întoarce? Ce inspirație și motivație va anima modul tău de predicare și de învățare? Cum îi vei încuraja pe studenți să înțeleagă timpul în care trăim? Cum te vor motiva prezentările și vizitele la fața locului, pentru ai motiva apoi pe tineri să fie parte din cea mai mare misiune pe care a cunoscut-o lumea vreodată? Cum vor fi prezentările voastre centrate pe apropiata venire a lui Isus Hristos? Ce perspective spirituale ale acestei conferințe Biblice te vor convinge să proclami fără rezerve frumusețea lui Hristos și Neprihănirea Sa și să arăți portretul magnific al Acestuia cu un zel și interes reînnoit de serviciului de la Sanctuar care demonstrează ceea ce Isus a făcut și face pentru noi chiar acum? Ce convingere cerească îți va cuprinde sufletul pentru ai ajuta pe tineri și pe toți ceilalți din cercul tău de influență de a se întoarce cu toată inima la rădăcina puternică a Adventismului a studiului biblic puternic și convingător sub influența Duhului Sfânt? Dumnezeu v-a chemat ca lideri spirituali ai campusului universităților și colegiilor Adventiste de ziua a Șaptea pentru un scop special în acest ceas al istoriei. El vă cheamă să stați fermi pentru Dumnezeu, autoritatea Biblică, mesajul Biblic al Bisericii Adventiste despre judecata ce vine, și minunata siguranță în Hristos și neprihănirea Sa. El vă cheamă să-i întorceți pe oameni înapoi la închinarea adevăratului Dumnezeu într-un timp când permisivitatea şi corectitudinea politică din păcate au luat locul Cuvântului lui Dumnezeu. Despre acest lucru este vorba în realitate în cele trei solii îngerești și El ne cheamă să proclamăm aceste mesaje cu mare claritate și iubire cerească. A-ți fost înzestrați de Dumnezeu cu un intelect strălucitor. El vă cheamă să -i pregătiți pe studenți pentru marea strigare finală ce va fi transmisă chiar înainte de ziua culminantă a venirii lui Isus! Datorită acestui fapt, vă chem pe voi liderii spirituali să începeți o revoluție pozitivă în campusurile voastre, o revoluție pentru întoarcerea înapoi la Biblie cu o poziție istoricistă și cu o abordare biblică istorică. Conduceți-i pe studenți și pe cei din campus înapoi la Biblie cu un convingător ”Așa zice Domnul” nu doar în clase dar la un nivel personal de studiu al Bibliei.

Ați fost chemați să-L înălțați pe Hristos. fiindcă avem un Mare Preot însemnat.Conduceți pe studenți să se umilească înaintea Domnului și să se roage pentru redeșteptare și reformă posibilă doar prin Duhul Sfânt. Fiți liderii în apărarea libertății religioase dar evitați orice compromis și activitate ecumenică. Acel verset deosebit pe care traducerea Phillips îl redă în felul următor. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. judecata și eliberarea cerească. Vă invit să priviți la pasajul biblic deosebit din Evrei 4:1416 care spune. Acesta este timpul când trebuie să implorăm Duhul Sfânt pentru ploaia târzie. ”Nu lăsați ca lumea din jurul vostru să vă deformeze după modelul ei…”. Economia acestei lumii est e la marginea prăpastiei a unui dezastru iminent. neprihănirea. care a străbătut cerurile – pe Isus. Iubește păcătosul și urăște păcatul. prin misiunea în orașe cum și în zonele rurale acum când judecata stă să înceapă. slujirea Sa din Sanctuar. Cuvântul Său Sfânt. Judecata nu este ceva de care să-ți fie frică dacă te Îl cunoști pe Avocatul și Judecătorul tău și te sprijini total pe El – Isus Hristos. mîntuirea și neprihănirea Sa. Lumea din jurul nostru se prăbușește. judecata Lui și a doua Sa venire. ” Astfel. Conducătorii lumii nu mai sunt în stare să controleze evenimentele politice. Rămâneți fermi la poziția biblică cu privire la acest subiect. Judecata se apropie cu repeziciune. cele trei solii îngerești. Conduceți pe studenți înapoi la Biblie prin orice metodă potrivită inclusiv programul ”Redeșteptat prin Cuvântul Său”inițiat de curând la întâlnirea din primăvara anului 2012 a Comitetului Executiv de la Conferința Generală unde liderii mondiali sau dedicat studiului Scripturii mult mai intens și să-i încurajeze pe toți membrii bisericii noastre să citească cel puțin un capitol din Biblie pe zi pentru citirea întregii Biblii până la următoarea Sesiune a Conferinței Generale. Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Cum ar fi fost să facem parte din poporul lui Dumnezeu în urmă cu multe se cole în marea zi a Ispășirii? De fapt. Stricăciunea morală și socială este prezentă peste tot inclusiv avansarea rapidă a presiunii societale în susținerea nebiblică a căsătoriilor de același sex și a homosexualității. nu trebuie să ne mirăm. Conduceți pe studenți la o abordare Biblică centrată pe Hristos pentru a înțelege cine suntem noi ca popor unic ales de Dumnezeu pentru a proclama un ultim mesaj de speranță și mântuire în Hristos. ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi. și putere de a împlini Romani 12:2 ca și profesori și teologi temători de Dumnezeu care se sprijină cu totul pe Dumnezeu și pe cuvântul Său și întipăresc aceste lucruri în mintea studenților. Ați fost chemați să proclamți în campusurile voastre și oriunde mesajul speranței și al puterii Duhului Sfânt centrate în Hristos și planul de mântuire. Astăzi suntem parte din poporul lui Dumnezeu și suntem în ziua Ispășirii. Eforturile ecumenice spre compromisul final și reducerea libertății religioase și a libertății de conștiință sunt în creștere. Îndreptând atenția studenților la Biblie. . Dezastrele naturale cresc în intensitate și frecvență. ajutați-i să vadă planul măreț al mântuirii întrețesut în toată Scriptură și cel mai bine portretizat în seviciul Sanctuarului.

dar. pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. mijlocește pentru noi ca Mare Preot în Sfânta Sfintelor din Sanctuar. Să ne apropiem. ne-a dat haina neprihănirii Sale. s-a înălțat la cer ca să șadă la dreapta Tatălui. Noi credem în Dumnezeire – Hristos a existat întotdeauna și va exista mereu ca parte a Dumnezeirii. Tragedia Veacurilor.” Isus participă activ în Sanctuarul ceresc literal. A oferit un semn vizibil al prezenței Sale alături de creațiunea Sa. ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El (puterea de îndreptățire a lui Hristos pentru a ne face neprihăniți prin sacrificiul Său).dar fără păcat. Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta. ca să căpătăm îndurare şi să găsim har. ca experți pregătiți în studiul Bibliei. şi Eu voi locui în mijlocul lor. pag. Tatăl. Hristos. aşa ca ea să nu stăruie asupra lucrării pe care ar trebui să o cunoaştem foarte bine. folosesc sanctuarul pentru a ilustra lucrarea de salvare a sufletelor. Fiul și Duhul Sfânt. cu deplină încredere de scaunul harului. El (Tatăl) L-a făcut păcat pentru noi (a luat locul nostru pentru păcatele noastre).” A fost întotdeauna planul lui Dumnezeu de a locui în mijlocul nostru. Evrei 8:1. El a realizat două lucruri: 1. Ceea mai ilustrativă reprezentare a vieții veșnice prin planul de mântuire este se găsește în serviciul din Sanctuar. El ştie că. 2. Arianismul sau anti-trinitarianismul este unul din atacurile Satanei pentru a-L discredita pe Isus și a-i îndepărta autoritatea ca și Creator al acestui pământ și recreator al noului pământ. a venit pe acest pământ ca un om umil. Dumnezeu a spus în Exod 25:8-9. a trăit o viață desăvârștă în ciuda tuturor ispitelor întâlnite. care scot în evidenţă o jertfă ispăşitoare şi un Mijlocitor puternic.2 afirmă că: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că . în ceea ce-l priveşte. Când Isus s-a înălțat la ceruri nu era doar ”Mielul înjunghiat”.” El a fost singurul calificat să facă acest lucru după ce s -a oferit pe El însuși să moară pentru noi ca să avem viața veșnică prin sângele și harul Său.” Planul de mântuire este așa de simplu încât și un copil îl poate înțelege dar și atât de profund încât îl vom studia toată veșnicia. accentuează importanța înțelegerii acestei lucrări de ispășire. să faceți acest lucru la clasele de studiu. a purtat păcatul nostru. ” Satana inventează nenumărate planuri pentru a ne ocupa mintea. și se va întoarce curând să ne ducă acasă. care există în mijlocul cerului ca o parte vitală a planului de mântuire.” Este atât de important să înțelegem de ce Dumnezeu. Sper că și voi. am simțit îndemnul de a predica și explica mai mult despre sanctuar și serviciile lui. Biserica Adventistă de ziua a Șaptea are o perspectivă unică despre sanctuar care este crucială pentru teologia noastră și pentru înțelegerea unicității noastre ca popor. Când poporul Israel era în pustia Sinaiului. a murit pentru noi crucea cea crudă ca noi să trăim. Arhiamăgitorul urăşte adevărurile mari. Neprihănirea și Răscumpărarea noastră. De curând. conducătorul universului. ”Să-Mi facă un locaş sfânt. 2 Corinteni 5:21 explică frumos prin cuvintele: „Pe Cel (Isus) ce n-a cunoscut nici un păcat (Hristos a fost perfect). totul depinde de abaterea minţilor de la Isus şi de la adevărul Său. Prin oferirea unui ”model” a ceea ce există în ceruri. astfel anulând impactul incredibil al serviciului din Sanctuar. 488. dar a devenit și ”Marele nostru Preot” și ”Mijlocitor. A explicat în cea mai simplă formă planul mântuirii. Este în legătură strânsă cu relația noastră cu Hristos.

aducându-ne foarte aproape de încheierea vremii şi . pentru o lume deturnată de Satana. El deschide privirii Planul de Mântuire. Vocile Adventiștilor ar trebui să fie cele mai puternice în proclamarea mântuirii numai prin Hristos! Cele două mari dispoziții ale mântuirii – îndreptățirea și sfințirea – nu pot fi despărțite pt că ele constituie. Calea către Hristos cap. ca să Se înfăţişeze acum. în timp ce așteptăm a doua venire.” Evrei 6:19-20 afirmă lucrarea din ceruri a lui Hristos. Sanctuarul arată spre neprihănirea lui Isus și planul de salvare.”Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos în favoarea oamenilor. Trebuie să înfățișăm Sanctuarul și însemnătatea lui într-un mod puternic. sau mântuirea legalistă prin fapte. și ”legalismul” de cealaltă parte îndepărtată.unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător. student și adult ar trebui să înțeleagă pe deplin mesajul puternic pe care Dumnezeu îl transmite prin Sanctuar. El cuprinde orice suflet care trăieşte pe pământ. plinătatea lui Hristos neprihănirea noastră. după chipul adevăratului locaş de închinare. pag. în ceruri. o nădejde tare şi neclintită. după rânduiala lui Melhisedec. Apelez la voi ca lideri spirituali să rămâneți în centrul voinței lui Hristos și a adevărului.avem un Mare Preot. Nu fiți ispitiți de Satana să alunecați fie la dreapta fie la stânga acestui șanț. și ajung la harul ieftin. e mai bun. Orice copil.” Evrei 8:6 spune. ” pe care o avem ca o ancoră a sufletului. ci a intrat chiar în cer. 7 și 8 explică relația dintre cele două întrun mod atât de dinamic.” Evrei 9:24 subliniază lucrarea lui Isus pentru noi spunând. Mesajul Sanctuarului are un ultim răspuns spiritual pentru două poziții extreme de ambele părți ale evangheliei. țineți-vă ochii la Hristos . 488 spune.promovând neprihănirea prin fapte. Adventiștii de ziua a Șaptea au fost acuzați că sunt legaliști. care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului. care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi. Este planul Său nu al nostru. Sanctuarul arată universului planul incredibil de răscumpărare a lui Dumnezeu. înaintea lui Dumnezeu. căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. când a fost făcut Mare Preot în veac. ” Căci Hristos n -a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. Dar neprihănirea atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu atât de frumos redată în serviciile sanctuarului implică deplinătatea și a îndreptățirii dar și a sfințirii. să fim conștienți că temelia reformei și redeșteptării nu este altceva decât o acceptare deplină și corectă a neprihănirii atotcuprinzătoare a lui Hristos. Unii promovează îndreptățirea până când elimină sfințirea. ci de Domnul. . numai la Hristos. arătând că. care a fost ridicat nu d e un om. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr! În timp ce înțelegem nevoia noastră de reformă și redeșteptare în aceste zile din urmă. dar să fi e asupra impactului pe care îl are Sanctuarul asupra noastră personal. În Tragedia Veacurilor.” Atenția noastră nu trebuie să fie doar asupra obiectelor și a mobilierului din Sanctuar. ” Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. Uneori pare să fie confuzie între îndreptățire și sfințire și modul în care se raportează una alteia în mântuirea noastră. Așa cum spune Biblia și Spiritul Profetic. bazată doar pe adevarurile Bibliei. „harul ieftin” de o parte îndepărtată. ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort. Alții se concentrează exclusiv pe sfințire și ajung la perfecționism. pentru noi.

Vă rog să recitiți această carte. ci este centrată în Hristos. studii biblice. în campus. Ellen White a spus că Tragedia Veacurilor este cartea pe care o dorește răspândită mai mult ca oricare altă carte scrisă. Matei și Apocalipsa cât și spre a doua venire a lui Isus. Acest mesaj a fost încredinţat adventiştilor de ziua a şaptea. serviciilor sale și cum se aplică pentru noi ca și biserica a rămășiței.descoperindu-ne sfârşitul plin de biruinţă. Site-urile ṣi adresele listate în aceste cărti vor conduce mai departe spre adevărul biblic. Cred din inimă în mesajul acestei cărți bazat pe profeția Biblică.. în lupta dintre neprihănire şi păcat. Ne închinăm Lui astăzi în ziua a şaptea. Serviciul din Sanctuar şi lucrarea lui Hristos prezentate în mesajul celor trei în geri din Apocalipsa 14 ne cheamă să acceptăm umili neprihănirea lui Hristos în timp ce aşteptăm judecata Lui şi apropiata Lui venire. și în biserici și să fim parte din biserica rămșiței proclamând cele trei solii îngerești din Apoc 14:6-12 care prezintă neprihănirea lui Hristos. în Sabat. arată spre împlinirea profețiilor din Daniel.. Este un mesaj al puterii Duhului Sfânt venit din cer. Ca şi om.” Evenimentele care au loc acum. iar apoi încurajații să o distribuie cu grijă iubitoare. Vă îndemn să folosiți la clasele voastre cartea inspirată divin. si doar în El. versiunea completă a cărtii ṣi multe alte resurse pline de adevăr. Este de o importanţă copleşitoare ca toţi să cerceteze cu grijă aceste subiecte şi să fie în stare să dea un răspuns oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.. Anul acesta și cel viitor prin harul lui Dumnezeu membrii bisericii Adventiste din toată lumea vor distribui 175 de milionane de cărți Tragedia Veacurilor. deoarece EL ne-a cerut să facem aşa şi pentru că este o aducere aminte a creaţiei Lui. Nu este momentul pentru jumătăţi de măsură în privinţa credinţei. Dumnezeu va folosi acest proiect pentru a ajuta la circulația altor cărți ale Spiritului Profetic și alte cărți deosebite. ca și biserica rămăşiţei Lui a ultimelor zile. Mesajul primului înger proclamând Evanghelia veşnică şi faptul că a sosit ora judecăţiii lui Dumnezeu este un apel special care îi face pe oameni să se întoarcă la adevărata închinare la Dumnezeu – Creatorul care a făcut totul şi care merită închinarea noastră. Osea 6 ce vor da putere proclamării mesajului de salvare prin credinţa în Hristos. Mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14 ne arată prin semnificația Sanctuarului relaţia lui Hristos cu poporul Lui. prezentat în pasaje ca Ioel 2. El a ţinut Sabatul când a fost pe . Lucrarea Sanctuarului ne arată în detaliu acest plan minunat de îndreptăţire şi sfinţire. este timpul să stăruim la Dumnezeu pentru redeşteptare şi reformă autentică care poate fi produsă doar de Duhul Sfânt. favorita mea. „Tragedia Veacurilor”. Tragedia Veacurilor are multe de spus pe tema Sanctuarului. Faptele Apostolilor 2. și studenții voștri deasemenea. Aceasta nu este doar o iniţiativă legalistă. contacte ale depozitelor media adventiste. Ce timp special pentru a fi liderii spirituali în clase. incluzând ți forma clasică. și un apel de întoarcere înapoi la adevărata închinare a lui Dumnezeu și pentru o identificare a noastră cu adevărul biblic explicat în serviciul din Sanctuar! Ne apropiem de încheierea marii lupte dintre Hristos și Satana.

mesajul sanctuarului ṣi multe alte convingeri Biblice adventiste. pagina 554 : “Spiritismul învaţă "că omul este creaţia progresului. Găsim o definiţie a spiritismului în Marea Luptă. Cu toate acestea. spre Dumnezeu” .pământ. Fii credincios adevărului biblic al lui Dumnezeu. unul din cele mai mari atacuri împoriva Bibliei. Nu este doar cazul profesorilor de religie. prin puterea lui Dumnezeu. Mesajul preţios al creaţiunii în șase zile literale. este baza închinării noastre în ziua Sabatului. întărită atât de clar de Spiritul Profetic ṣi votată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea la nivel mondial în cadrul Sesiunii Conferinţei Generale din 2010. Asta este important în cadrul ultimei lucrări a lui Dumnezeu. ci deoarece crezi în el din toată inima ta. este să progreseze. Acest preţios adevăr biblic al unei creaţiuni literale ṣi recente este puternic atacat de către seculariṣti ṣi umaniṣti necredincioṣi ṣi respins chiar de către unii ce pretind a fi adventiṣti de ziua a ṣaptea. care este influenţată de abordarea nebiblică a « înalta critică ». până în veşnicie. întelegerea serviciului din sanctuar nu are sens. evoluţionismul nu este o ṣtiinţă. este o formă falsă de religie ṣi un element component al spiritismului. că destinul lui. consecutive. nu doar fiindcă eṣti angajat de către Biserică. In esenţă. creaţiunea. Fără o înţelegere literală a puterii creatoare ṣi salvatoare a lui Dumnezeu. este cazul oricărui profesor ce face parte din sis temul nostru adventist de ziua a șaptea. Respingeţi această abordare centrată pe sine ṣi inspirată de diavol… această abordare nu îi conduce pe oameni să se încreadă în Dumnezeu ṣi în Cuvântul Lui. vine din metoda istorico-critică de explicare a Bibliei. în schimb va distruge propria voastră înţelegere ca teolog adventist de ziua a ṣaptea sau ca profesor de religie privind teologia biblică corectă ṣi misiunea preţioasă a miṣcării advente. Această abordare pune un individ deasupra abordării directe a Scripturii ṣi îi dă o autoritate nepotrivită de a decide ceea ce el sau ea acceptă ca adevăr bazat pe resursele ṣi educațialui. este un oximoron. Vă chem să fiţi campioni ai creaţiunii bazate pe relatarea biblică. Poziţia unei religii teistice evoluţioniste sau pur evoluţioniste . arătându-Si puterea de a recrea în noi o nouă inimă prin neprihanirea Sa ṣi prin lucrarea de îndreptăţire ṣi sfinţire. Biserica noastră a folosit pentru mult timp metoda istorico-gramaticală de interpretare a Scripturii. a unei teologii sau a unui profesor de Biblie într-un colegiu. chiar de la naştere. principiu după principiu. înelegerea profetică. Ca lideri spirituali în campusurile colegiilor ṣi universităţilor adventiste din lumea întreagă. ţineţi cu tărie la creaţiunea recentă literală ṣi respingeţi evoluţionismul teistic ṣi teoriile evoluţioniste generale. permiţând Bibliei să se interpreteze pe ea însăṣi… linie după linie. universitate sau academie adventistă. un duṣman ucigător al teologiei ṣi misiunii noastre. Asta nu poate exista ṣi nu trebuie să existe. . Dumnezeu ne-a creat într-un sens literal ṣi aceasta este strâns legată de salvarea lui Dumnezeu demonstrată în serviciul sanctuarului.

în ceruri. Perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor nu atingea tavanul. în timp ce cealaltă aripă era aplecată în reverență și umilință. recunoscând nevoia noastră de iertare și izbăvire ce El ni le oferă la judecată. capitolul 30 sunt fascinante. sfeșnicul cu șapte brate ca Lumina a lumii. Scopul lui era acela de a reaminti lumii de moartea lui Hristos pe cruce pentru păcatele noastre. sânge cu care era stropită și perdeaua. Dumnezeu i-a dat lui Moise o viziune a sanctuarului pământesc. Capacul Ispășirii ce închidea Chivotul era protejat de doi heruvimi ce aveau o aripă întinsă. altarul tămâierii arătând prezența lui Dumnezeu prin focul pe care El l-a aprins și rugăciunile care se ridică la El pentru iertare. Evrei 8. un vas de aur cu mană și toiagul lui Aaron înflorit arătând interesul constant a lui Dumnezeu în viețile noastre și grija Sa pentru nevoile noastre.Principalul accent al mesajului primului inger cade asupra judecații tuturor celor care trăiesc ṣi au trăit vreodată.1-2 spune despre Isus astfel :”…avem un Mare Preot care S-a aṣezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi. » Descrierile mobilierului și structurii sanctuarului din Exod 25-28 și din „Patriarhi și Profeți”. La fel cum El era în sanctuarul pământesc. Despre asta e judecata -----. pâinile de punere înainte ca Pâine a vieții. Totul din Sanctuar ne amintește de Hristos. de transferul ultim al păcatului asupra lui Satan ṣi cum Hristos va rezolva problema păcatului prin neprihănirea ṣi judecata Sa.de aceea reverența în prezența Sa este atât de importantă. care a fost ridicat nu de un om. balamale de argint. Această judecată are loc în cer chiar acum ṣi face parte din planul de salvare bazat pe lucrarea lui Hristos pentru noi aici pe pământ ṣi în sanctuarul ceresc. manifestarea fizică a prezenței lui Dumnezeu. ca slujitor al Locului Preasfânt ṣi al adevăratului cort. curtea din pânză fină. Deasupra Capacului Ispășirii sălășuiește Shekinah. ci de Domnul. lighianul de curățare -puterea curățitoare a lui Hristos-. misiunea Sa și perfecțiunea Sa: pereți auriți. Acest lucru reprezintă reverența cu care cerul privește la Legea lui Dumnezeu și interesul pentru planul de mântuire.ispășirea noastră prin sângele lui Isus -----supunerea și pocăința noastră umilă față de El. Sfințenia sanctuarului. simbolizând transferul vinei de la persoană asupra sanctuarului. unind cerul cu pământul. . altarul de bronz reprezentând vărasarea sângelui lui Hristos . Sfânta Sfintelor avea Chivotul Legământului ce conținea cele Zece Porunci. prezența și puterea lui Dumnezeu sunt profunde. este și acum în sanctuarul ceresc și este deasemenea cu noi astăzi prin Duhul Sfânt ……. Coarnele altarului erau atinse cu sângele de la jertfele de ispășire. astfel tămâia pătrundea în Sfânta Sfintelor deasupra Capacului Ispășirii a Chivotului legământului unde avea loc serviciul divin de ispășire simbolic.

după cum spune în Evrei 4:16 : “Sa ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har.” După înviere. Era dus apoi în pustie să moară.Cartea « Patriarhi și Profeți » spune la pagina 349 : “Astfel. pagina 757. sângele era stropit de preot pe perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor. În mod normal. la poarta Tabernacolului. Odată pe an. Omenirea suferindă și păcătoasă nu mai are nevoie să aștepte după Marele Preot. ‘mila și adevărul se întâlnesc.celălalt țap îl reprezenta pe Satana. preotul din templu se pregătea să aducă jertfa de seară un miel. reprezentând sângele lui Hristos ce a curs pentru noi ---. această mare lucrare în adevărata Sfânta Sf inelor din Sanctuarul ceresc. pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Conform profeției temporale despre cele 2300 de seri și dimineți și principiului biblic zi/an.” Acesta a fost rezultatul salvator de vieți al crucii și al cuielor. arătând transferul zilnic al păcatului asupra sanctuarului. Evrei 6:19 ne spune că El a intrat „dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului”. unde mijlocește timp de optspezece secole. El a intrat în Sfânta Sfintelor să-Și înceapă ultima lucrarea de judecată și slujire în favoarea noastră. a început în anul 1844. Când Hristos a murit perdeaua ce despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Hristos S-a înălțat la ceruri și a început să mijlocească pentru noi ca Mare Preot. citim: “Marele sacrificiu ce a fost făcut……O cale nouă și vie a fost pregătită pentru toți.’ Ps 85:10.” așa cum este înregistrat în Matei 27:51 . apoi Sfântul Locaș va fi curățit!”. punând astfel capăt pentru totdeauna păcatului. în acel moment de vineri după-masa. își punea mâna deasupra capului animalului și își mărturisea păcatul. după care. Doi țapi erau aduși la intrarea în cort ---. simbolizată prin serviciul din sanctuar. La moartea lui Hristos pe cruce. sângele fiind adus în Sfânta Sfintelor și stropit peste Capacul Ispășirii. Un păcătos. în lucrarea lui Hristos de mântuire a noastră. În “Hristos Lumina Lumii” .Unul era adus pentru a fi jertfă de ispăsire pentru oameni. Așadar. . Salvatorul avea să fie Marele Preot și Avocatul nostru în ceruri. arătând că în cele din urmă Satana va suporta pedeapsa finală pentru păcat. potrivit profeției din Daniel 8:14 care spune „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți.” Serviciul din sanctuar ilustrează planul lui Dumnezeu de mântuire prin sângele lui Hristos. în Sfânta din Sanctuarul ceresc. dreptatea și pacea se sărută. Mielul de sacrificiu a scăpat din mâinile preotului. a fost ruptă “de sus până jos. Marele Preot își așeza mâinile pe capul lui și mărturisea păcatele adunate ale poporului Israel. moartea. serviciul din Ziua Ispășirii îndepărta păcatele adunate prin procesul Marelui Preot de a intra în Sfânta Sfintelor și de a curăța sanctuarul de păcat. transferându-l simbolic asupra jerfei inocente și apoi ucidea jertfa. transferând astfel păcatele din sanctuar asupra țapului.

Credința noastră se bazează pe Biblie. ar trebui să ne sprijinim pe Hristos mai mult ca oricând. Această doctrină a fost demonstrată într-un mod minunat de cercetători biblici adventiști și a fost clar confirmată de Spiritul Profeției. Spiritul uşuratic şi frivol. Acum.La pagina 486. La pagina 489. ei își distrug deasemenea încrederea și credința în Spiritul Profetic. Curând. că Spiritul Profetic este unul dintre cele mai mari daruri oferite de Dumnezeu Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. și lucrarea Marelui nostru Preot.” .Tragedia Veacurilor explică faptul că „La data hotărâtă pentru judecată — încheierea celor 2300 de zile în anul 1844 — a început lucrarea de cercetare şi de ştergere a păcatelor. Tragedia Veacurilor ne vorbește astăzi declarând că „Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului. nu au decât un singur scop: ca tu și cu mine și toți cei care I se supun. să avem privilegiul minunat de a ne mărturisi păcatele și de a-L accepta ca Mântuitor. stă o luptă stăruitoare. Doctrina Sanctuarului și Judecata sunt argumente teologice importante pentru implicarea adventiștilor în mandatul Evangheliei și într-o misiune mondială de predicare a celor trei solii îngerești. ca moartea Sa pe cruce … Trăim acum în marea Zi a Ispășirii. Jertfa noastră de pe cruce. Eu cred. nu înțeleg adevăratul fundament pentru serviciul de la Sanctuar. în Sanctuarul ceresc. trăim în timpul ultimei lucrări a lui Isus de curățire a Sanctuarului ― Ziua Ispășirii și Judecata. și susținute de Spiritul Profetic. Toţi aceia care au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să fie cercetați îndeaproape. În faţa tuturor acelora care vor să-şi supună înclinaţiile rele ce vor să stăpânească. și sper că și dumneavoastră. nici una din principalele doctrine biblice. trebuie îndepărtat.” Pentru că suntem în Ziua Ispășirii. Dacă oamenii nu acceptă acest adevăr biblic extraordinar. Isus Hristos. inclusiv miile de studenți pentru care sunteți responsabili. îngăduit de atât de mulți creştini. Isus Se va întoarce și va așeza. fiind astfel făcuți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și apoi crescând pentru a deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos care oferă viața veșnică…totul prin lucrarea Lui de pe cruce și din Sanctuarul ceresc.” Aceasta este o doctrină vitală și crucială. citim că „Trebuie să se dea pe faţă o cercetare de inimă profundă şi sinceră. permițându -I să ne pregătească inimile pentru redeșteptare și reformă. Cei care nu înțeleg sau nu cred că profeția celor 2300 de ani se încheie în 1844. Este o împlinire directă a pasajului din Apocalipsa 12:17. Lucrarea de pregătire este o lucrare personală … Solemne sunt scenele care sunt legate de încheierea lucrării de ispăşire … Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus. folosind abordarea istorică și metodele istorico-biblice de înțelegere a Bibliei. care ne face să fim ceea ce suntem. pedeapsa finală asurpa lui Satana. Sângele lui Isus Hristos. Continuând. este tot atât de importantă pentru Plan ul de Mântuire. în cele din urmă. din Sanctuarul de sus. care a fost atacată.

Marelui Preot. ridicându-vă în picioare în liniște. ce mângâiere este să avem neprihănirea lui Hristos care să lucreze în noi și prin noi! Ce încurajare să știm că avem un Mare Preot care știe nevoile noastre. prin perdeaua dinăuntru. meritele. De aceea ne putem identifica atât de bine cu declarația minunată și învingătoare a apostolului Pavel din Evrei 10: 19-23. vă rog să vă alăturați mie. mila și harul Său? Nu vreți să duceți această revoluție spirituală în campusuri. bazat pe Cuvântul puternic al lui Dumnezeu! Specialiști. pentru a ne dedica Lui și Sfântului Său Cuvânt prin rugăciune! Ted N. Nu vreți ca astăzi. arătând că Hristos mijlocește pentru fiecare dintre noi și că este credincios în a ne aduce într -o relație corectă cu El pentru veșnicie dacă ne vom supune cu umilință neprihănirii și harului Său. C. înapoi la Biblie? Dacă vreți. şi fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu.Având în vedere judecata care are loc în Sanctuarul ceresc. 2012 A Treia Conferință Biblică Internațională Ierusalim. Mielului nostru pentru jertfă. și Rege care vine. fraţilor. în timp ce ne pregătim pe noi înșine și lum ea. cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre. să vă preocupați cu seriozitate de ceea ce Hristos face pentru voi și pentru studenții voștri în Sfânta Sfintelor. fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne -a deschis-o El. Israel . Răscumpărătorului. să ne apropiem cu o inimă curată. chiar acum. pentru ca să înfruntați judecata prin sîngele. în campus și în lume! Este un mesaj revoluționar. pentru apropiata Revenire a lui Hristos pe nori de slavă? Nu vreți să vă reînnoiți acceptarea și proclamarea Creatorului nostru. profesori ― duceți această revoluție biblică pozitivă în campusurile voastre. căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. și faptul că suntem în Ziua Ispășirii. cu credinţă deplină. prin puterea Duhului Sfânt. care spune: „Astfel dar. poartă poverile noastre și a făcut o cale de scăpare. Wilson 16 Iunie. adică trupul Său. teologi.” Ce mesaj de speranță pe care teologii și profesorii de religie adventiști să -l ducă la clasă.