You are on page 1of 1

Conceptul de cultură : cultura constă din din modele implicite sau explicite ale comportării şi pentru comportare, acumulate

şi transmise prin simboluri incluzând şi realizarea lor în unelte. Miezul esenţial al culturii : idei tradiţionale apărute şi selecţionate istoric şi în special din valori ce li se atrinuie; sistemele culturale pot fi pe de o parte ca produse ale acţiunii şi pe de alta ca elemente ce condiţionează acţiunea viitoare. UNESCO: cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura, de oarece omul este o unitate dintre biologic şi spiritual, dintre natural şi cultural. Graţie omului, natura devine cultură, în timp ce prin cultură omul dobândeşte adevărata sa natură. Etapele culturii sunt etape ale umanizării, ale ridicării spirituale a omului. Cultura cuprinde ansamblul fenomenelor social umane, care apar ca produse cumulative ale cunoaşteriişi totodată ca valori sintetice.
In fond, cultura este sau ar trebui sa fie o anumita forma de a iubi lumea si de a spera. (actavian paler) Cultura este suma tuturor formelor de artă, de iubire şi de gândire, care, pe parcursul secolelor, l -au ajutat pe om să fie tot mai puţin înrobit. Andre Malraux

Definiţia naţională a culturii : Legea culturii: totalitatea modelelor de gândire , simţire şi acţiune din sferele materială şi spirituală ale societăţii şi produsul valoric al acestora.

Cadrul legislativ în privinţa culturii:

Articolul 32 Libertatea opiniei şi a exprimării (1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Articolul 33 Libertatea creaţiei (1) Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii. (2) Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de lege. (3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale.