MEDYTACJA

VIPASSANA
W PROSTYCH SŁOWACH
Czcigodny Henepola Gunaratana
(c) 1990

tłumaczyła

INDYGO
(c) 2004

Copyright © 2004 AstralDynamics.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja na kopiowanie

Prawa autorskie do niniejszej polskiej wersji „Medytacja Vipassana w prostych słowach” (Mindfulness in plain English) należą do serwisu AstralDynamics.pl Publikacja ta jest przeznaczona jedynie dla osobistego użytku. Można wykonywać jej papierowe kopie jedynie dla osobistego użytku. Poza powyższym wyjątkiem, żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani publikowana w jakiejkolwiek formie i przy pomocy jakichkolwiek środków, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, włączając w to fotokopie, bez pisemnej zgody autora.

AstralDynamics.pl

Spis treści

O autorze .................................................................................................................................... 4 Przedmowa ................................................................................................................................. 5 Buddyzm .................................................................................................................................... 6 Medytacja - dlaczego warto?...................................................................................................... 9 Czym medytacja nie jest .......................................................................................................... 15 Czym jest medytacja ................................................................................................................ 23 Postawa..................................................................................................................................... 30 Praktyka.................................................................................................................................... 34 Co robić z ciałem...................................................................................................................... 45 Co robić z umysłem.................................................................................................................. 48 Planowanie medytacji .............................................................................................................. 55 Ćwiczenia na początek ............................................................................................................. 60 Jak radzić sobie z problemami ................................................................................................. 66 Jak radzić sobie z tym, co nas rozprasza – cz. I ....................................................................... 77 Jak radzić sobie z tym, co nas rozprasza - cz. II ...................................................................... 81 Uważność (Sati) ....................................................................................................................... 92 Uważność a koncentracja ......................................................................................................... 99 Medytacja w życiu codziennym............................................................................................. 104 Co z tego jest dla ciebie.......................................................................................................... 112

3

AstralDynamics.pl

oraz dawał częste wykłady w Stanach Zjednoczonych. Jego nauczycielem był Czcigodny Kiribatkumbure Sonuttara Mahathera. D.pl ..C. Kanadzie. Spędził również dziesięć lat jako misjonarz w Malezji. Obecnie jest Przewodniczącym Bhavana Society w Zachodniej Virginii w Shenandoah Valley. prowadził medytacje w odosobnieniu. W wieku 20 lat uzyskał wyższe święcenia w Kandy w 1947 roku. Od roku 1973 pełni funkcję doradcy na American University. Indiach. pełniąc funkcję doradcy religijnego w Sasana Abhivurdhiwardhana Society. Uczył buddyzmu na kursach w American University. około 100 mil od Washingtonu. Delhi i Bombaju. gdzie uczy medytacji oraz prowadzi medytacje w odosobnieniu. Następnie przez 5 lat pracy misjonarskiej dla Mahabodhi Society jeździł do Indii. magisterski i doktorski w dziedzinie filozofii na American University. D. 4 AstralDynamics. Na zaproszenie Sasana Sevaka Society. na Sri Lance i Stanach Zjednoczonych. pomagając studentom zaintersowanym buddyzmem i medytacją buddyjską. W 1980 został wybrany na Przewodniczącego tegoż Stowarzyszenia. Buddhist Missionary Society oraz Buddhist Youth Federation of Malaysia. Rozwijał także swoje zaintersowania akademickie uzyskując kolejno stopnie licencjacki. Jego książki i artykuły zostały wydane w Malezji. służąc Harijana (Nietykalnym) w Sanchi. Otrzymał wykształcenie w Vidyalankara College oraz Buddhist Missionary College w Colombo. Australii i Nowej Zelandii. Europie. Georgetown University oraz University of Maryland. Czcigodny Gunaratana przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1968 aby pełnić funkcję Honorowego Sekretarza Generalnego w Buddhist Vihara Society of Washington.C.O autorze C zcigodny Henepola Gunaratana został wyświecony w wieku 12 lat na mnicha buddyjskiego w małej świątyni w miejscowości Malandeniya Village w Kurunegala District na Sri Lance. W tym czasie uczył buddyzmu na kursach. Był nauczycielem w Kishon Dial School oraz Temple Road Girls' School a także Dyrektorem Buddhist Institute w Kuala Lumpur.

H. by mogli medytować sami. że medytowanie jest czymś. Gunaratana Mahathera Bhavana Society Rt. Jestem im wszystkim głęboko wdzięczny. 1 Box 218-3 High View. że im język bardziej formalny. Ucząc. Patrick Hamilton. 1990 5 AstralDynamics. z czym nie stykają się na codzień. tym mniej zrozumiały.Przedmowa Z własnego doświadczenia wiem. nauczyłem się także. Daniel J. za ich nieocenione komentarze i uwagi krytyczne podczas pisania książki. Ludzie nie reagują otwarcie na sztywny i formalny język. jest używanie prostego języka. kiedy próbujemy nauczyć ich czegoś. Olmsted.pl . którym potrzebna była prosta książka napisana zrozumiałym. Wydaje im się. potocznym językiem W przygotowaniu tej książki pomogło mi wielu przyjaciół. tak. Składam podziękowania również Czcigodnej Siostrze Sama i Chrisowi O'Keefe za ich wkład w wydanie niniejszej książki. Carol Flickstein. Genny Hamilton. że najskuteczniejszym sposobem przekazania czegoś. Bhikkhu Dang Pham Jotika i Bhikkhu Sona. Bill Mayne. WV 26808 7 grudnia. zwłaszcza. Jako że coraz więcej ludzi zwraca się ku medytacji. kiedy nie mają nauczyciela. czego nie mogliby robić codziennie. potrzebują oni prostej instrukcji po to. Książka ta powstała dzięki prośbom wielu medytujących. aby inni to zrozumieli. Matthew Flickstein. Chciałbym zwłaszcza podziękować i wyrazić szczególną wdzięczność następującym osobom: John Patticord.

jako że celem tego systemu jest uzyskanie przez medytującego wglądu w naturę rzeczywistości oraz dokładne zrozumienie jak wszystko działa.pl . mogą osądzić nasz wysiłek. którzy chcą zacząć od razu.WSTĘP Buddyzm T ematem tej książki jest praktyka medytacji Vipassana. Jest to nigdy nie kończące się badanie rzeczywistości. jaka jest znana i praktykowana w buddyzmie w Azji południowej i południowo-wschodniej. którzy pragną medytować. W USA jest bardzo niewielu wykwalifikowanych nauczycieli medytacji buddyjskiej. w międzyczasie poznać można podstawy. Wcześniej czy później konieczna będzie obecność kompetentnego nauczyciela. a samo słowo często używane jest w szerokim znaczeniu. że książka ta mówi wyłącznie o medytacji Vipassana. Przeznaczony jest do używania. Buddyzm jako całość różni się całkowicie od teologicznych religii dobrze znanych większości mieszkańców Zachodu. Tylko ci. Tłumaczy się to często jako "medytacja wglądu" (Insight meditation). Niniejsza książka to podręcznik. takiej. Ma być praktyczny. a zwłaszcza dla tych. Jest bezpośrednią bramą do królestwa duchowego czy też boskiego. z jakim zetknąć się może medytujący. czy nie. praktyka. bez zwracania się do bóstw lub innych "pośredników". Każda z głównych tradycji religijnych posiada jakiś rodzaj procedury. o wiele bliższy temu. co nazwalibyśmy psychologią niż temu. Tylko ci. którzy postępować będą zgodnie z naszymi zaleceniami mogą ocenić czy nam się udało. Podkreślam. Jednakże. Podkreślamy. Wiele z nich jest bardzo dobrych. Jest to podręcznik medytacji zawierający praktyczne wskazówki. Naszym zamiarem jest przedstawienie podstawowych informacji koniecznych do tego by już sam początek był udany. Została napisana dla tych. przewodnik dający wgląd w medytację krok po kroku. do pełnego zrozumienia treści tych stron prowadzi długa droga. W żadnej książce nie można omówić każdego problemu. przez które zwykle 6 AstralDynamics. Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z nimi. mikroskopowe badanie procesu percepcji. Powstało już wiele książek szczegółowo omawiających buddyzm jako filozofię a także teoretyczne aspekty medytacji buddyjskiej. Jest wiele sposobów medytacji. którzy rzeczywiście medytują regularnie i pilnie. Ma odcień silnie beznamiętny. którego celem jest zerwanie zasłon kłamstwa i ułudy. co zwyczajowo nazwalibyśmy religią. którą nazywa medytacją.

Mahayanę i Theravadę. którym zależy na rytuałach. który oddziela go od żywego światła rzeczywistości. W Pali. Większość systemów medytacyjnych kładzie nacisk na element Samatha. mogą zapoznać się z praktyką Theravada w innych książkach i znajdą w nich bogactwo zwyczajów i ceremonii.Medytacja Vipassana w prostych słowach postrzegamy świat. co ważne. co dokładnie dzieje się w momencie. oryginalnym języku literatury Theravada. Chodzi o to. Buddyzm Mahayana przeważa we 7 AstralDynamics. Medytacja Vipassana jest starożytną i elegancką techniką właśnie temu służącą. stosując je w takim kontekście filozoficznym i emocjonalnym. Trwa to latami. Transformacja jest całkowita. Dołożymy wszelkich starań. w którym umysł uspokaja się. śpiewanie pieśni religijnych. zachwycające. bogatą tradycję.pl . Jest to stopniowy proces wiecznie ewoluującej świadomości. Są to dwie odrębne umiejętności mentalne. Słowo ''Samatha'' można przetłumaczyć jako ''koncentracja'' lub ''spokój''. którego trzeba doświadczyć. którym bliższe jest podejście bezosobowe mogą korzystać z samych technik. a tym samym odsłonięcie oblicza ostatecznej rzeczywistości. Ci czytelnicy. lecz dzielą się ona na dwa główne nurty . W Vipassanie medytujący używa koncentracji jako narzędzia. który trwa tak długo jak sama medytacja. gdy to się dzieje. Ci. dzięki któremu jego świadomość może przebić mur iluzji. tryby funkcjonowania lub cechy świadomości. Słowo ''Vipassana'' można przetłumaczyć jako ''wgląd''. W obrębie buddyzmu jest niezwykle wiele odmiennych odłamów (ścieżek). w których zawarte są te techniki. płomień świecy. Wyzwolenie jest celem wszystkich rodzajów praktyk buddyjskich. Oferuje również znaczący system oddawania czci i rytuałów. Medytacja Vipassana odnosi się do drugiego elementu . Po osiągnięciu tego stanu. czystą świadomość tego. głęboki spokój ogarnia ciało i umysł. aby go zrozumieć. i wyłącza inne myśli i doznania ze swojej świadomości. piękną i o głębokim znaczeniu. jest to stan spokoju. Jest nazywana wyzwoleniem i jest trwała. To stan. aż do rdzenia samej świadomości. lecz drogi do osiągnięcia tego celu są różne. wizerunek religijny lub cokolwiek innego.wglądu.5 tysiąca lat w obrębie bardzo tradycyjnych kultur południowej i południowowschodniej Azji. by praktykować. lecz pewnego dnia medytujący burzy mur i zanurza się w świetle. od tego. nazywane są one ''Vipassana'' i ''Samatha''. takich jak modlitwa. postęp w kierunku sedna rzeczywistości. pociągające i pełne znaczenia. Wynikiem jest stan uniesienia (ekstazy). Buddyzm Theravada oferuje nam skuteczny system służący badaniu głębszych warstw umysłu. aby w niniejszej książce oddzielić to. jaki im odpowiada. lecz jedynie tymczasowe doznanie. Buddyzm odnosi się do dwóch podstawowych rodzajów medytacji. Medytujący skupia swój umysł na wybranych elementach. i aby przedstawić samą prawdę. skupia na jednej tylko rzeczy i nie rozprasza się. Jest to wspaniałe. co służy tylko do ozdoby. Rozróżnienie pomiędzy medytacją Vipassana i innymi stylami medytacji jest niezwykle istotne i należy je w pełni zrozumieć. Ta piękna tradycja w naturalny sposób rozwijała się przez 2.

Visuddhimagga (Ścieżka Oczyszczenia). kim jesteś i jaki jest sens życia. Nie można jej nauczać jak przedmiotu wyłącznie szkolnego. Bijące serce tego procesu musi pochodzić z własnego osobistego doświadczenia nauczyciela. Uczy się obserwować zmiany zachodzące we wszystkich doznaniach fizycznych. Na temat ten powstało dużo skodyfikowanego materiału napisanego przez najwybitniejsze umysły. Książka ta stanowi wstęp do osiągnięcia uważności poprzez obserwację i zrozumienie całego procesu oddychania. Współcześni nauczyciele medytacji opierają się na Tipitaka oraz na własnym osobistym doświadczeniu. po raz pierwszy spróbować medytacji. to jest trzyczęściowego zbioru dzieł. W literaturze Pali opisano ponad czterdzieści różnych tematów medytacji. Birma.e. zakonnic. Większość z tez przedstawionych w książce zostało zaczerpniętych z Tipitaka. Korei. uczuciach i percepcji. Skupiając swoją uwagę na oddechu. Uczy się badać czynności swojego umysłu i fluktuacje w charakterze samej świadomości. medytujący czynnie obserwuje cały swój percepcyjny wszechświat. Tradycyjna literatura Theravada opisuje techniki zarówno Samatha (koncentracja i spokój umysłu) jak i Vipassana (wgląd lub czysta świadomość).oddychania. kształtując kulturę Chin. Suttas . Lecz niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje i ograniczymy się do omówienia najbardziej podstawowego z zalecanych tematów .dysput publicznych przypisywanych Buddzie. w którym podsumował nauki Buddy na temat medytacji. Tajlandia. które po dziś dzień pozostaje podstawowym tekstem na temat medytacji. Buddhaghosa. Medytacja to żywa czynność.pl . Celem naszym jest przedstawienie wskazówek na temat medytacji Vipassana w sposób maksymalnie klarowny i zwięzły. pisał o tym samym w innym dziele scholastycznym . Wszystkie te zmiany zachodzą nieustannie i są obecne w każdym momencie naszego doświadczenia. inny wielki buddyjski uczony. w których zachowały się oryginalne nauki Buddy. Od Ciebie zależy. 8 AstralDynamics. Warto tej literaturze poświęcić uwagę.. Japonii. Tipitaka składa się z Vinaya .Buddyzm wschodniej Azji.kodeksu dyscypliny dla mnichów. Nepalu. eksperymentalna w swej naturze.zbioru głębokich nauk psycho-filozoficznych. czy zrobisz pierwsze kroki na drodze do odkrycia. W V wieku n. Tybetu i Wietnamu. Wietnamie oraz USA. Poleca się je jako przedmioty koncentracji i jako przedmioty badania prowadzącego do wglądu. Korei. oraz z Abhidhamma . Warto wyruszyć w tę podróż. oraz ludzi świeckich. System Theravada przeważa w południowej i południowo-wschodniej Azji w krajach takich jak Sri Lanka. praktykowany głównie w Japonii. Książka niniejsza poświęcona jest praktyce Theravada. Życzymy powodzenia. Laos i Kambodża. Najszerzej znanym z systemów Mahajany jest Zen. W pierwszym wieku naszej ery wybitny buddyjski uczony Upatissa napisał dzieło zatytułowane Vimuttimagga (Ścieżka Wolności). Książka ta oferuje sposobność by.

gdy się tego najmniej spodziewasz. Pozostają ci tylko wspomnienia. Świat znowu jest obrzydliwy lub w najlepszym przypadku nudny. lepszy sposób patrzenia na świat. że musi być jakiś inny sposób życia. Teraz już będę szczęśliwy". Ponieważ jesteś człowiekiem. Wymaga mnóstwa cech.dlaczego warto? M edytacja nie jest łatwa. Prześlizgujesz się po powierzchni życia.ROZDZIAŁ 1 Medytacja . że coś jest nie tak. Nagle. Czujesz się zagubiony i zdajesz sobie z tego sprawę. A potem nawet to niewyraźne przeczucie znika.zwykle. W końcu czujesz się odizolowany. kiedy można się bawić? Dlaczego zawracać sobie głowę? To proste. że jesteś człowiekiem. Wymaga czasu i wysiłku. a także wytrwałości. Znowu nie dajesz sobie rady. udaje ci się do niego dotrzeć. przez przypadek. Można to określić słowem "determinacja". mimo że nie pokazujesz tego na zewnątrz. czas. Można je usunąć ze świadomości na jakiś czas. 9 AstralDynamics. Doświadczenia zmieniają się i mówisz sobie: "OK. Czasem. Lecz i to rozwiewa się jak dym na wietrze. I właśnie z tego prostego powodu. pozornie bez powodu. tylko jakoś tego nie dostrzegasz. a dzięki temu złe czasy i szarzyzna odchodzą w niepamięć. aby żyć pełnią życia. wygrywasz. zdecydowania i dyscypliny. Życie staje się bogatsze i jaśniejsze. Można je ignorować przez dłuższy czas. Robisz dobrą minę do złej gry. To emocjonalna huśtawka. by być na szczycie. I przez chwilę wszystko jest inne. zatrzymujesz się. lecz i tak zawsze powróci . marząc o tym. że życie przecieka ci między palcami. Dlaczego więc warto? Dlaczego poświęcać na nią czas i energię. dawnej rzeczywistości. Tymczasem w głębi duszy jesteś przekonany. a ty często jesteś na dnie. Lecz wspaniale to ukrywasz. Ale momenty rozpaczy. Ale w życiu jest jeszcze głębszy poziom wrażliwości. zakochujesz się. udało mi się. Z pewnością o wiele łatwiej jest nie przejmować się i oglądać telewizję. Dostajesz dobrą pracę. Jakoś wiążesz koniec z końcem i na pozór wszystko jest w porządku. Wspomnienia i niewyraźne przeczucie.pl . a ty ponownie znajdujesz się w tej samej. Czujesz jakbyś tkwił w kokonie odgradzającym cię od wspaniałych doświadczeń. że wszystko ci się wali. robisz podsumowanie. którego nie można się pozbyć. i zdajesz sobie sprawę z tego jak naprawdę wygląda twoje życie. tkwią w tobie. kiedy czujesz. twoim dziedzictwem jest wrodzone niezadowolenie z życia. sposób. Zaczynasz nagle rozumieć. które zwykle uważamy za nieprzyjemne i których wolelibyśmy uniknąć za wszelką cenę.

Powstaje następna i również znika. a świat zewsząd otacza cię. Musisz mieć więcej. W każdym z nas jest potwór. byłbym szczęśliwy. Ci ludzie nie żyją w harmonii z samymi sobą. Idź na mecz. który powtarza: "Jeszcze nie jesteś wystarczająco dobry. Musisz być lepszy. Idź na przyjęcie. Przyjaciele odchodzą. Skąd się to bierze. Przypatrz się niekontrolowanej frustracji ukrytej pod maską entuzjazmu i poczucia wspólnoty. Otwórz oczy. powtarzający się w różnych wariacjach. W twej głowie powstaje myśl. stopniowo możemy uczynić świadomym. emocjonalna martwota. 10 AstralDynamics.stopniowo. Musisz się bardziej postarać. Poczuj napięcie. Nie ma w tym nic złego. zablokowane uczucia. Możemy temu zaprzeczać. a zniknie. Stworzyliśmy całą kulturę. Ale ten potwór nie znika. ludzie tylko udają. Czai się w każdej myśli i każdym doznaniu . by to ukryć. lecz kryje się za nimi strach. lecz nasza kultura nauczyła nas reagować na ten nieustanny nurt w dziwny sposób. co nieświadome. kręcone włosy itd. i by odwrócić swoją uwagę od tego za pomocą celów. Obejrzyj wiadomości w TV. Zamknij je. W twoich uszach rozbrzmiewa dźwięk.węzeł gordyjski. że nie istnieje. poczuj presję. gwizdy. Przysłuchaj się słowom popularnych piosenek. Życie zdaje się być wielkim wysiłkiem i nieustanną beznadziejną walką z przeciwnościami losu. raz pod wozem. Jesteś po prostu człowiekiem. Pijaństwo. gdybym tylko schudł o 10 kilogramów. napięcie. bez końca. Życie upływa chwila za chwilą i nigdy nie jest takie samo. Sednem naszego doświadczenia są nieustannie zachodzące zmiany." To potwór. możemy próbować to stłumić. kto naprawdę by mnie kochał.pl . a co ważniejsze. bójki na trybunach. Znajdziesz w nich ten sam temat. opanowanym głosom. Możemy dostroić naszą świadomość. który zaplątaliśmy krok po kroku i możemy go rozplątać w ten sam sposób . a potem cisza. co każdy inny człowiek. To. Taka jest natura wszechświata. Bezustanna zmiana to istota wszechświata percepcyjnego. Czasem wygrywasz i równie często przegrywasz. Ludzie pojawiają się w twoim życiu i znikają. który przejawia się wszędzie w subtelnych formach. jacuzzi. krewni umierają. włączając w to najbliższych. Przyjrzyj się fanom na trybunach.bezdźwięczny głos w twojej głowie. Jest to głęboki. niedostrzegalny. Nikt nie jest naprawdę rozluźniony. statusu. Dzielimy doświadczenia na kategorie. Gdybym tylko znalazł kogoś. wszechobecny zestaw mentalnych nawyków . Zmiany są nieuchronne. który ma wiele macek: chroniczne napięcie. nieopanowany egotyzm w imię lojalności wobec klubu. Raz jesteś na wozie. Zazdrość. Cierpisz na tą samą chorobę.Medytacja Vipassana w prostych słowach Co więc z tobą jest nie tak? Jesteś dziwakiem? Nie. projektów. Przysłuchaj się śmiechom. a pół sekundy później już jej nie ma. poskładać rozsypane kawałki i oświetlić je. cierpienie. Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od tego. niezadowolenie. Wycie. brak szczerego współczucia dla innych.. Bardzo wiele macek. co można z tym zrobić? Bierze się z naszego umysłu. udając. Przyjrzyj się irracjonalnym wybuchom gniewu. Nie ma dwóch jednakowych chwil. gdybym tylko miał kolorowy telewizor. które żartują. Gdybym tylko miał więcej pieniędzy. którzy desperacko próbują uwolnić się od wewnętrznego napięcia. A jak radzimy sobie z tym brakiem zadowolenia? Dajemy złapać się w pułapkę "gdyby tylko". To ludzie.

Cierpimy. w którym jesteśmy w codziennym kieracie. kiedy patrzymy na to ze zwykłego. próbujemy odsunąć to od siebie. Nazwijmy ten nawyk mentalny "ignorowaniem". Uciekamy od tego. nie pozwalamy mu uciec. Pod warstwą radości odnajdziesz ledwo dostrzegalne. Trzymamy się go kurczowo. bez względu na to. A miedzy tymi momentami życie jest tak nudne. by ci nic nie ubyło oraz na plany jak zdobyć więcej. znajduje się szufladka neutralna. Pomiędzy tymi dwoma sposobami reakcji. to usiłujemy na nim zatrzymać czas. Nasze umysły pełne są opinii i uwag krytycznych. z tego poziomu. nieustanne ignorowanie 90 % naszego doświadczenia. robimy wszystko co w naszej mocy. nieustanna ucieczka od bólu. Na głębszym poziomie punkt widzenia zmienia się. kiedy ból cię dogania. nieprawdaż? Nie. do jednej z trzech szufladek w umyśle. Wybierz jakikolwiek moment. które nie są ani dobre. Nazwijmy ten nawyk mentalny "odrzuceniem" (rejecting). Cierpienie to ważne słowo w myśli buddyjskiej. na błędne koło naszego pożądania i niechęci. kiedy przegrywasz. zupełnie inny sposób patrzenia na wszechświat. Kiedy postrzegamy coś jako "złe". Następnie. A potem zastanawiamy się: "Dlaczego życie jest takie nudne?" W ostatecznym rozrachunku taki system nie działa. Bez względu na to. że cierpienie jest sednem życia. po to by je ignorować i kierujemy uwagę tam. Na pierwszy rzut oka jest to tak ponure i pesymistyczne. Oznacza głębokie. Brzmi ponuro tylko wtedy. nieustanna pogoń za przyjemnością. Próbujemy zaprzeczyć temu. napawamy się nim. Nazwijmy ten nawyk mentalny "chwytaniem" (grasping). Jeśli dane doświadczenie jest "dobre". Są obojętne. gdzie umysł 11 AstralDynamics. reagujemy na nie zestawem utrwalonych nawyków mentalnych. Po przeciwnej stronie umysłu znajduje się szufladka z napisem "złe". tj.pl . mimo wszystko. subtelne poczucie niezadowolenia. Ta kategoria doświadczeń pozbawiona jest należnej jej części uwagi. mentalnego punktu widzenia. jak bardzo gonisz za przyjemnością i sukcesem. w którym czułeś się spełniony i przeanalizuj go dokładnie. Tutaj umieszczamy doświadczenia. jest mnóstwo chwil. złe lub obojętne. pojawia się nowy. zawsze w końcu przemija. by doświadczenie powtórzyło się. Nieważne ile właśnie zdobyłeś i tak stracisz to częściowo albo poświęcisz resztę życia na pilnowanie. nadchodzą momenty. ani złe. Bez względu na to. pozbyć się tego w jakikolwiek sposób. że chce ci się wyć. będące częścią każdego kieratu umysłowego. do której szufladki je włożyliśmy. Walczymy z własnymi doznaniami. każdą odmianę mentalną w tym nieustającym nurcie. Czyż nie brzmi to ponuro? Na szczęście wcale tak nie jest. Bezpośrednim wynikiem tego szaleństwa jest nieustanny bieg donikąd w codziennym kieracie. To kluczowy termin i należy go dokładnie zrozumieć. W języku Pali określane jest jako 'dukkha' i oznacza ból nie tylko fizyczny.Medytacja – dlaczego warto? Próbujemy przyporządkować każde doznanie. co jest częścią nas samych. nieciekawe i nudne. Gdy to nie działa. Jest ono dobre. jak wspaniały był to moment. To poziom istnienia. wszechobecne napięcie. W końcu umrzesz. jak szybko uciekasz. odrzucić to. w zależności od tego. W końcu stracisz wszystko. Pakujemy je do szufladki neutralnej. Budda głosił. gdzie coś się dzieje. tylko nam się tak wydaje. Wszystko przemija. są momenty. Przecież. kiedy jesteśmy szczęśliwi. Zbudowaliśmy wokół siebie mury i jesteśmy więźniami swoich własnych kłamstw i niechęci. że aż wydaje się nieprawdziwe.

to nie działa. Spokój. ani zła. Na szczęście jest inne wyjście. Raz jeszcze powtarzam. że są powierzchowne. Możesz nauczyć się nie pożądać. zabiera lata. ale nie musisz gonić za tym. wszystko kontrolujemy. Zastanów się jednak przez chwilę. by cały świat tańczył jak mu zagramy. co musisz. Boisz się czegoś. o co nam chodzi. że możesz dalej wieść normalne życie. Na ulicach roi się od przestępców i szaleńców. To wspaniały sposób patrzenia na świat i można się go nauczyć. Są one tylko celami pośrednimi. Wszystko to ma na celu zapewnienie jakiegoś spokoju i bezpieczeństwa. wyrwać się z tego zamkniętego kręgu pożądania i nienawiści. kompulsywnego pożądania.Medytacja Vipassana w prostych słowach nie próbuje zatrzymać czasu. to niemożliwe. ubezpieczenia i zasiłki. ani bólu. Dlaczego? Bo pragnęli mieć całkowitą i absolutną kontrolę nad światem. To. To jest to. że pojęcie "szczęścia" jest zbyt abstrakcyjne: "Słuchaj. ja jestem praktyczny. Czasem nawet mówimy. Aha! Dobrze się poczujesz! Właśnie o to chodzi. odsetek chorych psychicznie stale wzrasta. Szczęście i spokój umysłu. kiedy jakaś potrzeba zostaje zaspokojona. Dlaczego? Bo jestem głodny. szczęście. Pragniesz czegoś. Mimo to. Czym więc jest szczęście? Dla większości z nas szczyt szczęścia oznacza. Także chorowali i także musieli umrzeć. Niestety. rozpoznawać swoje pragnienia. gdzie nie trzymamy się kurczowo przemijających doświadczeń. a zawsze jest ktoś. a przestępczość rośnie jeszcze szybciej. seksu. To. koniec z poczuciem niezaspokojenia. To są podstawowe kwestie w życiu człowieka. no to co? Jak coś zjem przestanę być głodny i poczuję się dobrze. Skoro jednak nie można kontrolować wszystkiego. czego wszyscy szukamy. gdzie nie usiłujemy ignorować ani blokować doznań. ani przyjemności. żeby wszyscy po tobie deptali. udajemy władcę. co niemożliwe. ponieważ zakrywamy te najważniejsze cele warstwami powierzchownych celów. Nie mogli kontrolować gwiazd. Robisz to. Z pewnością nie żyli w zgodzie z samymi sobą. Wypracowanie takiej postawy jest bardzo trudne. to poczucie ulgi.pl . Chcieli kontrolować wszystko. Spokój umysłu i szczęście! Czyż właśnie nie o to chodzi w cywilizacji? Budujemy drapacze chmur i autostrady. trzęsąc się ze strachu. pieniędzy. ale nie musisz stać. Czasem trudno to dostrzec. lepiej jest próbować robić to. Nie możesz mieć wszystkiego co chcesz. ale przyjąć zupełnie inny punkt widzenia. Niełatwo to zrobić. to nie powierzchowne cele. nie tędy droga. To nie znaczy. Po prostu daj mi pieniądze i kupię sobie wszystko. czego pragniemy. Przyjrzyj się tym celom. Chcemy jedzenia. koniec napięcia. o co nam chodzi. To znaczy. Mamy płatne urlopy i telewizję. gdzie nie ma ani dobra. a ktoś zaraz ukradnie ci 12 AstralDynamics. co trudne niż to. Przyjrzyjmy się historycznym postaciom. czego mi potrzeba do szczęścia". Istnieje jednak poziom doświadczenia. Jesteś głodny. a nie było to możliwe. Ulga. Mamy bezpłatne leczenie i zwolnienia lekarskie. które pojawia się. lecz jest to możliwe. że mamy wszystko. a odkryjesz. że kładziesz się na drodze i pozwalasz. Wystaw rękę za próg swojego bezpiecznego domu. które rzeczywiście miały tę nieograniczoną władzę. kto nie chce poddać się takiej kontroli. Nie byli szczęśliwymi ludźmi. Możesz nauczyć się kontrolować swój umysł. Chcesz jeść. ale nie dać się im kontrolować. rzeczy materialnych i szacunku. chcemy. ale wolny jesteś od obsesyjnego. rozluźnienie.

Dhammapada to starożytny tekst buddyjski. kim będziesz jutro. Zupełnie inna rzecz to przestrzeganie prawa. że dzięki wiedzy osoba oczytana jest cywilizowana. lecz nade wszystko. który wyprzedził Freuda o tysiące lat. ani krewni. I musisz dostrzegać to wszystko wyraźnie jako jedność. Oczyszcza ona proces myślowy z czegoś. Nauczymy się dostrzegać te momenty jasno i wyraźnie. dlatego że jesteśmy wolni od chciwości. jaka jest twoja odpowiedzialność wobec samego siebie jako jednostki żyjącej z innymi jednostkami. Lubimy myśleć. kim jesteś dziś. czy też podporządkowywać się regułom narzuconym przez autorytety. nic nie może być bardziej pomocne niż kultura duchowa. który go ciągnie. osądu i oporu. kim byłeś. z pęt. Skutki zła będą wlec się za tobą. jakim jesteś naprawdę. tak jak wóz podąża za wołem. które trzymają nas w niewoli emocjonalnej. co się stanie. by osiągnąć spokój i szczęście. Uważamy. to coś z tym zrobić. jako sieć wzajemnie powiązanych elementów. Po prostu zmiany w tobie zachodzą automatycznie. To. szczerze i obiektywnie. emocjonalnego aspektu. wychodząc z tych stanów. Gdy tylko to nastąpi.Medytacja – dlaczego warto? zegarek! Coś jest nie tak. kiedy może o sobie powiedzieć: "Jestem do niczego" oraz "Zwariowałem". inna rzecz. Musisz zobaczyć. Jednak cywilizacja daje powierzchowną ogładę. Nie musisz walczyć ze sobą lub innymi. Spójrzmy uważnie w głąb siebie. że zabijamy. Wydaje się to być skomplikowane." Celem medytacji jest oczyszczenie umysłu. lecz w głębi nic się nie 13 AstralDynamics. nikt. która sprawia. ale bez poczucia winy i będziemy się dalej rozwijać. w stan koncentracji i wglądu (zrozumienia). Zaczynamy pojmować. co można by nazwać psychicznymi czynnikami drażniącymi (psychic irritants). Jeśli chodzi o osiągnięcie tego rodzaju zrozumienia i pogodnego szczęścia. W naszym społeczeństwie wierzy się w wykształcenie. Musisz przekonać się. Nie możesz wprowadzić radykalnych zmian w sposobie życia. że kradniemy. lecz często następuje w jednej chwili.pl . którą zawdzięczamy medytacji. Wrzuć kamień do strumienia. jakie jest twoje miejsce w społeczeństwie i twoje zadanie jako istoty społecznej. Szczęśliwy człowiek nie czuje potrzeby zabijania. Jedna rzecz to mówić o degeneracji duchowego i moralnego życia współczesnej Ameryki.ani rodzice. Lecz uzyskanie tego wglądu jest trudnym zadaniem. Nikt nie może zrobić dla ciebie więcej niż twój oczyszczony umysł . i płacimy za ten błąd. nienawiści i zazdrości. a każdy z nas dostrzeże momenty. bez złudzeń. Jedna rzecz to przestrzeganie prawa ze względu na karę i obawę przed konsekwencjami. Wprowadza umysł w stan spokoju i świadomości. chciwości. wyniknie z tego. Skutki działań oczyszczonego umysłu pójdą za tobą jak cień. i od nienawiści. że materialna strona życia rozwinęła się nadmiernie kosztem głębszego. która sprawia. Musisz przekonać się. tj. zmiany zaczną zachodzić w sposób naturalny. jaki jesteś i kim jesteś. że nasze społeczeństwo wykorzystuje całą dostępną mu wiedzę. Jego nurt wygładzi jego powierzchnię. kim jesteś obecnie wynika z tego. jakie są twoje powinności i obowiązki wobec innych ludzi. Czytamy w nim: "To. które razem tworzą nową jakość. Zdyscyplinowany umysł przynosi szczęście. Wystawmy naszego wyrafinowanego dżentelmena na stresy wojny lub krachu ekonomicznego i zobaczmy. dopóki nie zobaczysz siebie dokładnie takim. Trzeba zacząć od siebie. ani przyjaciele.

czy medytacja warta jest wysiłku. podobnie jak i antagonizmy. To oczyszczająca próba ognia. która prowadzi powoli do zrozumienia. Niepokój słabnie. Buddyzm nie popiera wiary w tym znaczeniu. Rzeczy wracają na swoje miejsce i życie staje jest lotem a nie walką. Podobnie. wiara i moralność.pl . To tylko obietnice na papierze.Medytacja Vipassana w prostych słowach zmieni. Prawidłowa medytacja przygotowuje cię na porażki i sukcesy życiowe. trzeba najpierw wyciąć drzewa i wykarczować ziemię. A rozumiesz innych. Stopi się. słów i uczynków. że wierzymy w coś. 14 AstralDynamics. Zajrzałeś do swego wnętrza i ujrzałeś własne złudzenia i własne ludzkie słabości. tym bardziej jesteś tolerancyjny. ponieważ zrozumiałeś siebie. Naucz się medytować prawidłowo i medytuj. kamień zmieni się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Gotów jesteś wybaczyć i zapomnieć. tym więcej w tobie współczucia. moralności. że coś jest prawdziwe. krok po kroku. bo tak powiedział prorok lub tak naucza ktoś. Medytacja bardzo przypomina przygotowywanie ziemi pod uprawę. Następnie zaorać i użyźnić ja. Wzrasta precyzja myśli i stopniowo poznajesz rzeczy takimi. Ujrzałeś własne człowieczeństwo i nauczyłeś się wybaczać i kochać. w tym kontekście mają szczególne znaczenie. twoje podświadome motywy i mechanizmy stają się dla ciebie zrozumiałe. czyniąc cię wrażliwszym oraz głęboko świadomym swoich własnych myśli. Czy to wystarczające powody by zawracać sobie głowę? Niezupełnie. Potem użyźniasz. Jeśli nauczyłeś się współczucia wobec siebie. Cywilizacja zmienia człowieka na zewnątrz. Następnie siejesz ziarno i zbierasz żniwo wiary. by się przekonać. bez uprzedzeń i złudzeń. Po doświadczeniach medytacyjnych nie jesteś ta samą osobą. Medytacja wyostrza koncentrację i zdolność myślenia. A wszystko to dzieje się poprzez zrozumienie. bo tak jest napisane w książce. Przy okazji. Weź ten sam kamień i wrzuć go w ogień. Następnie. Stajesz się jak doskonały rodzic lub idealny nauczyciel. jakimi są naprawdę. Sam się przekonaj. osobiście. która dogłębnie rozumie życie i wcześniej czy później zaczyna je kochać głęboko i bezwarunkowo. Im więcej rozumiesz. Medytację nazywa się Wielkim Nauczycielem. bo sam się o tym przekonałeś. tym łatwiej ci się przystosować. Życie zaczyna płynąć bez zakłóceń. Aby przygotować swój umysł. aby nie odrosło. ponieważ ich rozumiesz. musisz najpierw pozbyć się tego. Doświadczony medytujący to osoba. co przeszkadza i drażni. Celem medytacji jest osobista transformacja. Aby zamienić las na ziemię uprawną. Jest tylko jeden sposób. Nawozisz glebę umysłu energią i dyscyplina. Wiesz. Twoja arogancja znika. Zmniejsza napięcie. kto cieszy się uznaniem. Medytacja całkowicie łagodzi jego wnętrze. Tutaj chodzi raczej o pewność (confidence). którą byłeś wcześniej. Medytacja zmienia twój charakter. a gwałtowne uczucia zostają poskromione. Potem siejesz ziarno i zbierasz żniwo. Im więcej rozumiesz. współczucie wobec innych przychodzi automatycznie. wyrwać to z korzeniami. uważności i mądrości. Wyostrza ci się intuicja. Kochasz innych. moralność to nie sztywne przestrzeganie narzuconych odgórnie reguł zachowania. lęki i obawy. Umysł staje się spokojny i niezmącony.

Większość z nich jest napisana wyłącznie z punktu widzenia określonej tradycji religijnej lub filozoficznej. wciąż powtarzają się te same pytania. Piszą o medytacji jakby podawali ogólne reguły. Proces myślenia opiera się na skojarzeniach. Niektóre z nich odnoszą się do innych rodzajów medytacji i nie mają nic wspólnego z praktyką Vipassany. czyż nie? Jest bardzo wiele książek poświęconych medytacji. Najlepiej jest od razu je wyjaśnić.pl . które wzajemnie sobie przeczą. inaczej bowiem nie sięgnąłbyś po tę książkę. Nie dostaniesz kolorowego pasa za osiągnięte wyniki i nie musisz golić głowy ani nosić turbanu. Celem jest świadomość. Zacznijmy więc od tego. Wynikiem jest chaos. To brzmi zachęcająco. po to by zrobić miejsce na nowe informacje. Zamierzamy nauczyć cię jak spokojnie i obiektywnie obserwować funkcjonowanie własnego umysłu. świadomość tak intensywna. by o tym wspomnieć. Zanim przejdziemy dalej powinniśmy oczyścić umysł ze śmieci. Nie musisz nawet rozdać swojego dobytku i zamieszkać w klasztorze. Niektóre są prawdopodobnie prawdziwe a inne to stek bzdur. Zajmujemy się wyłącznie medytacją Vipassana. że pozwoli ci wniknąć w naturę samej rzeczywistości. skoncentrowana i zharmonizowana. Na temat medytacji istnieje szereg fałszywych poglądów. co najbardziej oczywiste. chyba że prowadzisz niemoralne lub chaotyczne życie. Niniejsza książka jest szczególna. Nie zamierzamy uczyć jak kontemplować własny pępek lub intonować tajemnicze sylaby. po to byś mógł zrozumieć własne zachowanie. Skutkiem tego jest prawdziwy bałagan i gmatwanina sprzecznych opinii z towarzyszącym im natłokiem nieistotnych informacji. a słowo 'medytacja' przywodzi na myśl wiele różnych skojarzeń. ponieważ przekonanie o ich słuszności może od samego początku zablokować postępy. lecz w rzeczywistości są to wysoce specyficzne procedury charakterystyczne wyłącznie dla danego systemu. Słyszymy je wciąż z ust nowych uczniów. W rzeczywistości możesz zacząć natychmiast i od razu zrobić postępy. a wielu autorów nie zadało sobie trudu. Słyszałeś je już wcześniej.ROZDZIAŁ 2 Czym medytacja nie jest M edytacja to słowo. Lecz jeszcze gorsza jest różnorodność skomplikowanych teorii i interpretacji. Przyjrzymy się każdemu z osobna i rozprawimy się z nimi. Nie chodzi o pokonywanie demonów ani o wykorzystywanie niewidzialnych energii. 15 AstralDynamics.

Vipassana z definicji oznacza kultywowanie uważności i świadomości. na uspokojenie umysłu poprzez skoncentrowanie się na wybranym elemencie lub temacie. ale nie do Vipassany. Jest to przyjemność. że nie medytujesz. ale cel medytacji Vipassana jest znacznie wznioślejszy. Jeśli w trakcie medytacji tracisz świadomość. Z medytacją Vipassana jest inaczej. Nauczysz się dostrajać do swoich zmian emocjonalnych. które niczego nie czuje. Celem jest wgląd. są przydatnymi narzędziami i korzystnymi efektami ubocznymi. to znaczy. po prostu powtarzasz to doświadczenie przez resztę życia. Fałszywy pogląd nr 2 Medytacja oznacza wejście w trans Stwierdzenie to rzeczywiście można odnieść do niektórych typów medytacji. graniczący z ekstazą.Medytacja Vipassana w prostych słowach Fałszywy pogląd nr 1 Medytacja jest po prostu techniką relaksacyjną Diabeł tkwi tutaj w słowie "po prostu". a wywołanie tego typu zjawisk nie jest celem Vipassany. Nie chodzi o to byś zamienił się w warzywo. Vipassana dąży do innego celu . Ale nie są celem samym w sobie. Jeśli się przyłożymy to osiągniemy stan głębokiego. Medytacja wglądu nie jest formą hipnozy. Większość systemów zatrzymuje się na tym. Nauczysz się poznawać siebie z coraz większą jasnością i dokładnością. Jest to stan najwyższego spokoju. W rzeczywistości są one czymś dokładne przeciwnym. Tak czy inaczej.pl . głęboka koncentracja w stanie Jhana jest narzędziem lub jedynie etapem w drodze do wyższej świadomości. błogiego relaksu nazywanego Jhana. Powinny one poprzedzać medytację. zgodnie z definicją tego słowa w systemie Vipassany. Relaksacja to kluczowy składnik medytacji. Jak już wspomnieliśmy. Podobieństwo jest jednie powierzchowne. Wprost przeciwnie. To jest cel. stwierdzenie to jest generalnie prawdziwe w odniesieniu do wielu innych systemów medytacyjnych. Nie chodzi o to. 16 AstralDynamics. Osoba w transie hipnotycznym podatna jest na cudzą kontrolę. Wszystkie praktyki medytacyjne kładą nacisk na koncentrację umysłu. która ma na celu ni mniej ni więcej tylko oczyszczenie i transformację codziennego życia. podczas gdy w stanie głębokiej medytacji medytujący kontroluje sam siebie. W czasie nauki tej techniki mogą wystąpić pewne stany.świadomości. aby wyłączyć umysł i stracić świadomość. że aby go osiągnąć konieczne są koncentracja i rozluźnienie. Różnice pomiędzy koncentracją a wglądem omówimy dokładniej w Rozdziale 14. To proste. z którą żadne doświadczenie w normalnym stanie świadomości nie może się równać. które postronnemu obserwatorowi mogą przypominać trans. Uważa się. a kiedy do niego docierasz. Medytacja Vipassana to głęboka praktyka religijna.

że zboczyłeś z drogi i zmierzasz w kierunku stagnacji. Nie przejmuj się tym. Fałszywy pogląd nr 4 Celem medytacji jest zdobycie umiejętności parapsychicznych Nie. a inni niczego takiego nie doświadczą. samo w sobie. by pracować z takimi siłami bez niebezpieczeństwa. Jeśli będziesz słyszał głosy lub miał wizje. Prawdopodobnie się nie pojawią. Istnieje związek pomiędzy zjawiskami parapsychologicznymi a medytacją.Czym medytacja nie jest Fałszywy pogląd nr 3 Medytacja to tajemnicza niezrozumiała praktyka Jest to prawda tylko po części. Nie można się jej nauczyć teoretycznie. że kiedy osiągniemy w medytacji pewien stopień przewidywalności i powtarzalności to już to. to odnotuj ten fakt. celem medytacji jest rozwój świadomości. którzy dopiero zaczęli medytować. co wydarzy się podczas danej sesji medytacyjnej. Jeśli nie. Najlepiej jest nie zwracać na nie żadnej uwagi. Rozumiesz jak chodzić. Ale ma to miejsce znacznie później. Trzeba jej doświadczyć. Są głębsze poziomy zrozumienia niż słowa. by rozwinąć zdolności parapsychiczne. z tego względu. Za każdym razem jest to odkrywanie. Następnie rozwinie je po to. występować. Celem nie jest również umiejętność lewitacji. W rzeczywistości nigdy nie da się przewidzieć dokładnie. że wymkną się spod kontroli i zapanują nad jego życiem. W rzeczywistości takie zjawiska są dosyć niebezpieczne dla tych. by służyć innym. by nauczyć się podchodzić do każdej sekundy jakby była pierwszą i jedyną sekundą we wszechświecie. Medytację trzeba pojąć w ten sam sposób. Celem jest wyzwolenie. Nie należy przypisywać im nadmiernego znaczenia. Lecz do tego potrzebne są dziesiątki lat praktyki. Nie chodzi tu o naukę jak czytać w cudzych myślach. eksperyment i przygoda. Na pewnym etapie rozwoju medytujący może robić ćwiczenia po to. praktykując ją. jest znakiem. ale umiesz chodzić. ale związek ten jest dość skomplikowany. Tak czy inaczej nie uważa się tego za dobrze rozwinięte i wiarygodne zdolności parapsychiczne. Mogą być pułapką dla ego i zwabić nas z dobrej drogi. Na samym początku praktykowania medytacji takie zjawiska mogą. To nie oznacza jednak. Po prostu skoncentruj się na dalszym rozwijaniu świadomości. W medytacji mamy do czynienia z poziomami świadomości głębszymi niż symboliczne myśli. Niektórzy mogą mieć intuicyjne przeczucia lub wspomnienia z wcześniejszych wcieleń. że nie można jej zrozumieć. to też dobrze. Prawdopodobnie nie umiesz opisać kolejności.pl . w jakiej twoje nerwy i mięśnie kurczą się wówczas. Po osiągnięciu głębokiego stanu Jhany medytujący będzie wystarczająco zaawansowany. w porządku. Nie daj się wciągnąć. ale zignoruje je. że są zbyt kuszące. ale nie muszą. Jest to do tego stopnia prawdziwe. 17 AstralDynamics. Jeśli pojawią się. Wobec tego nie wszystko co dotyczy medytacji da się przekazać słowami. dzięki której można automatycznie uzyskać przewidywalne wyniki. Oznacza to. W medytacji Vipassana najważniejsze jest. Medytacja to nie jakaś bezmyślna formułka.

ludzie. Oczekujemy. Najpierw konieczna jest kultura mentalna. ale to nie znaczy.pl . dlatego. Jest to nieco podobne do sposobu. to prawda. że są święci. współczucie wobec innych 18 AstralDynamics. Oczywiście. samokontrola jest mało prawdopodobna. że powinniśmy się schronić w jakimś kokonie. jakie dokładnie jest zagrożenie. Vipassana to rozwój świadomości. możesz zwiększyć tempo rozwoju poprzez okresy intensywnej medytacji. Lecz jest to również korzystne. Możesz skręcić kark. aby poradzić sobie z niebezpieczeństwem. Jeśli zaczniesz medytować. Działaj delikatnie. gdzie mnichów i świętych otacza się nabożną czcią. Są święci. Moralność wymaga częściowej kontroli umysłu. To nie byłoby życie. Sposób. Samo w sobie nie jest to niebezpieczne. idealizuje i tworzy taki ich wizerunek. Na początku jednak nie spiesz się. Nie spiesz się. kiedy nadejdzie. a wszystko będzie w porządku. kiedy przechodzisz przez ulicę. ponieważ medytują. kiedy już będziesz pod opieką mądrego i kompetentnego nauczyciela. Zwiększona świadomość to ochrona przed niebezpieczeństwem. Niczego nie można robić na siłę. Możesz wpaść pod autobus. to wiedzieć. a jeśli myśli nieustannie kotłują się w umyśle. których życie jest bardzo aktywne. że należy postępować moralnie zanim można zacząć medytować. Fałszywy pogląd nr 6 Medytacja jest tylko dla świętych a nie dla przeciętnych ludzi Pogląd taki jest bardzo popularny w Azji. co stłumiłeś w sobie i dawno temu pogrzebałeś może być przerażające.Medytacja Vipassana w prostych słowach Fałszywy pogląd nr 5 Medytacja jest niebezpieczna i rozsądne osoby powinny jej unikać Wszystko jest niebezpieczne. Bezpośredni. Nic nie jest całkowicie wolne od ryzyka. To bardzo ważne. że większość świętych medytuje. pobożną osobą. że medytujący będzie jakąś niezwykłą. ale nie medytują. Trzema integralnymi składnikami medytacji w buddyzmie są: moralność. która pozwala ci zrozumieć sytuację. Osoby takie postrzega się według pewnego stereotypu. Temu służy niniejszy podręcznik. To warunek wstępny. któremu mało kto byłby w stanie sprostać. To podejście. i co zrobić. Nawet na Zachodzie podejście do medytacji jest częściowo podobne. Nie można przestrzegać jakichkolwiek zasad moralnych bez minimalnej choćby samokontroli. w jaki w Ameryce idealizuje się gwiazdy filmowe i zawodników grających w baseball. skąd może nadejść. choćby krótki. Jest na odwrót. Osiągnęli to dzięki medytacji. które nie ma szans powodzenia. to prawdopodobnie różne niemiłe sprawy z przeszłości powrócą do ciebie. A medytować zaczęli zanim stali się święci. To byłaby śmierć za życia. Te trzy składniki rozwijają się wspólnie w miarę pogłębiania się praktyki. Wpływają na siebie nawzajem i rozwijasz je wszystkie razem a nie każdą z osobna. Później. Wielu uczniów najwyraźniej uważa. a rozwój nastąpi naturalnie. Zwykle są to ludzie bardzo energiczni i pełni zapału. Medytacja prawidłowo przeprowadzana jest delikatnym i stopniowym procesem. kiedy bierzesz prysznic. Wszystko. Kiedy masz w sobie mądrość. kontakt z takimi ludźmi szybko rozwiewa te iluzje. wprost przeciwnie. koncentracja i mądrość.

pl . jest paradygmatem służącym za drogowskaz. osoba podejmująca te decyzje musi wznieść się ponad ograniczony osobisty punkt widzenia. Ponadto. aż ocean całkowicie się uspokoi. czeka na coś.Czym medytacja nie jest pojawia się automatycznie. przez ulubionego proroka. Problemy pojawiają się tylko wtedy. chyba że ktoś już urodził się święty. zazdrości i tego całego egoizmu. Ten poziom wymaga pewnej kontroli umysłu. że istnieją 3 poziomy moralności. takie również będzie twoje zachowanie. Najniższy poziom to przestrzeganie zasad i reguł ustalonych przez kogoś innego. Następnego dnia zmywasz naczynia. Bez względu na to. jest tak dużo różnych "ale". Ten poziom znajduje się na szczycie skali. to poznać zasady i przestrzegać ich. lecz etyka to lepsza nazwa dla niego. kto stałby nad tobą z batem. Musi spojrzeć na całą sytuację obiektywnie. Nawet robot to potrafi. Sam sobie wymierzasz karę za każdym razem. wodza plemienia lub ojca. Nie ma innego sposobu. Na tym poziomie konieczna jest wysoka inteligencja i umiejętność. myśląc o czymś całkiem innym i rozwiązanie samo przychodzi ci do głowy. umiejętność rozważania każdego aspektu. by nauczyć się tej umiejętności. gdyby reguły były proste. Innymi słowy. jest wyczerpująca. W ten sposób twoje zachowanie staje się automatycznie moralne. Przestrzegamy ich. to reguły i ktoś. np. Tak może zdarzyć się tylko. Jeśli nie dostrzegasz konsekwencji własnych czynów. lecz nasze zachowanie dostosowane jest do potrzeb sytuacji. Ten poziom moralności bezwzględnie wymaga medytacji. kiedy nie ma zrozumienia. ponieważ są w nas. Na szczęście nasza głębsza świadomość z łatwością się z tym upora. przez który nie możemy spojrzeć na sprawy z punktu widzenia innych. masz jakiś problem . że sam Salomon nie poradziłby sobie z tym. Ponadto. Jest trzeci poziom moralności. rozwód wujka Hermana. Gdybyś próbował logicznie rozważać wszystkie aspekty każdej sytuacji. gdy wyłączymy logikę i damy szansę swojemu głębszemu "ja" na 19 AstralDynamics. zanim wykąpie się w nim. kto chce zawsze postępować moralnie jeszcze zanim zacznie medytować. które mogłyby zranić ciebie lub innych. Po prostu pojawia się nagle. który czeka. Na poziomie etyki nie przestrzega się sztywnych reguł narzuconych z góry. gdy którąś z nich złamiesz. a szympans byłby bity za każdym razem. Jeśli twoje myśli są chaotyczne. Tylko wtedy może wybrać taką drogę działania. To dla niego za dużo. Ten poziom w ogóle nie wymaga medytacji. indywidualny i odpowiedni do sytuacji. a współczucie oznacza. Ktoś. przez państwo. Na przykład. jedyne co musisz zrobić na tym poziomie. Następny poziom moralności to przestrzeganie tych reguł nawet wtedy. Sytuacja wydaje się być patowa. która rzeczywiście będzie najbardziej optymalna w danej sytuacji. Według słów dawnych mędrców jest on jak człowiek. jak i innych. kto by nas karał. słów i uczynków. musi być wolna od chciwości. konieczna na tym poziomie.powiedzmy. kiedy złamie regułę. Kultura umysłowa redukuje chaos umysłowy. nienawiści. w jednakowym stopniu biorąc pod uwagę potrzeby własne. Aby dokładniej zrozumieć ten związek proponujemy przyjąć. że automatycznie powstrzymujesz się od myśli. by w każdej sytuacji brać pod uwagę wszystkie elementy oraz reagować w sposób twórczy. Wszystko czego potrzebujesz. będziesz popełniać błędy. gdy nie ma nikogo. kto ustanawia prawa. Intelekt nie jest w stanie podołać temu zadaniu. To niesamowite uczucie. Nawet tresowany szympans mógłby to zrobić. Medytacja zrobi to za ciebie. szybko zmęczyłbyś się. co nigdy się nie zdarzy. a ty mówisz 'Aha!' I po problemie.

Zobacz to. które pozwala im lepiej radzić sobie z problemami takimi jak rozwód wujka Hermana. Niestety. To sztuka polegająca na tym. gdzie cierpienie nie istnieje. to prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest mniejsze niż gdybyśmy medytowali we właściwym celu medytacji. kosmicznego objawienia z chórem aniołów. spodziewając się natychmiastowego. to są łatwiejsze sposoby ich osiągnięcia. by ukryć kłopoty. Medytacja nie oznacza wyrzeczenia się świata. jeśli zależy ci tylko na euforii i pozytywnych odczuciach. Jesteś. Fałszywy pogląd nr 8 Medytacja to wspaniały sposób na "odlot" Odpowiedź brzmi: i tak i nie. a oszukiwanie się. tylko pogrąża cię w iluzji. by się zapomnieć ani temu. Jest to. jeśli medytujemy właśnie po to.książka Josepha Hellera. co do własnych słabości i motywów. Medytacja to bieg w kierunku rzeczywistości. Lecz nie to jest celem i nie zawsze pojawiają się takie odczucia. Vipassanę praktykuje się specjalnie po to. co wywołuje reakcję łańcuchową.przyp.Medytacja Vipassana w prostych słowach znalezienie rozwiązania. Medytacja Vipassana nie służy temu. 20 AstralDynamics. Uczysz się widzieć siebie takiego. Poza tym. w pełni doświadczyć życia takiego. co jest i zaakceptuj to w pełni. Medytacja czasami wywołuje stan błogości. to jest w celu zwiększenia świadomości. To jak paragraf 22 ("Paragraf 22" . Medytacja uczy jak zdystansować się od procesu myślowego. co napotkamy. :-) Fałszywy pogląd nr 7 Medytacja to ucieczka od rzeczywistości Nieprawda. która koncentruje się na codziennych wydarzeniach i znajduje bezpośrednie zastosowanie w życiu każdego człowieka. tłum. w nieniejszym tekście oznacza sytuację paradoksalną . Medytacja to z pewnością nie jest jakaś oderwana od życia praktyka zarezerwowana wyłącznie dla pustelników i ascetów. Są dostępne w knajpach i na rogach ulic każdego miasta. gdy nie będziemy się o to specjalnie starać. jakim jesteś. Vipassana pozwala pozbyć się złudzeń i uwolnić się od ciągłego samooszukiwania. Zaczynają medytować.pl . Pozwala ci zagłębić się w życie i wszystkie jego aspekty tak dalece. Tylko wtedy możesz to zmienić. Najpierw pojawia się rozwiązanie problemów. co jest. Logiczny umysł po prostu w tym przeszkadza. Nie chroni cię przed bólem życia. że przekraczasz barierę bólu i docierasz tam. Ponadto. Przyjemność wynika z odprężenia. Błogostan osiągniemy tylko wtedy. jakim ono jest i aby stawić czoło temu. a umiejętność ta bardzo przydaje się w życiu codziennym. Chór anielski pojawia się trochę później. Zwykle dostają do ręki narzędzie.). że medytacja wywoła błogostan to wprowadzamy napięcie. kim jesteś. właśnie ten fakt dla niektórych uczniów stanowi przeszkodę. Jeśli oczekujemy. Niepotrzebnie są rozczarowani. by stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. To praktyczna umiejętność. aby zejść z utartej ścieżki. by je wywołać. a odprężenie to efekt uwolnienia napięcia.

co nadejdzie bez szufladkowania doświadczeń w umyśle. Świadomości tego. którzy długo medytują zgadzają się co do tego. 21 AstralDynamics. Będzie się często pojawiać. bezduszności. Robi się tak w niektórych systemach kontemplacyjnych. co jest. to się zdarzy. że często są oni zaangażowani w działalność dobroczynną. wszystkie dobre uczynki będą najprawdopodobniej służyć nadymaniu własnego ego i na dłuższą metę nie pomagają w niczym. Pozbywanie się własnego egoizmu to nie jest działanie egoistyczne. że jesteśmy bardziej samolubni niż nam się wydaje. Lecz przyjrzyjmy się jego motywom. Ale nie należy również koncentrować się na nich. Dzięki medytacji stajemy się świadomi tego. Powstają po prostu jako skutek uboczny. że doświadczasz tego. I wtedy dopiero zaczynamy naprawdę stawać się bezinteresowni. Rzadko natomiast będą w szeregach walczących misjonarzy. Medytujący po prostu siedzi sobie na poduszce. pomagając ofiarom katastrof? Nie. jacy jesteśmy naprawdę poprzez to. skłonnych do poświęcania jednostek dla dobra jakiejś religijnej idei. że zaczynamy zdawać sobie sprawę z różnych licznych subtelnych sposobów. Oczywiście jest to bardzo przyjemny stan. że siedzisz i myślisz o wzniosłych rzeczach To nieprawda. Czy jest dawcą krwi? Nie. Wielki Inkwizytor hiszpańskiej Inkwizycji miał na ustach najwznioślejsze hasła. w jakie przejawia się nasz egoizm. w czasie praktyki mogą cię najść wzniosłe myśli. To proste. Ale nie w Vipassanie. które blokują jego współczucie dla innych. Dlaczego to robi? Chce oczyścić własny umysł z gniewu. Co się zdarzy. Jest aktywnie zaangażowany w proces pozbywania się chciwości. nie zakładając niczego z góry i przyjmując wszystko. co jest. Prawda jest taka. napięcia. Vipassana to prosta praktyka. jeśli się go nie kontroluje. Dopóki się ich nie pozbędzie. To właśnie są przeszkody. Ego potrafi obrócić wniwecz najszlachetniejsze działania. tym częściej się pojawia.pl . bez względu na to. Fałszywy pogląd nr 9 Medytacja to egoizm Pozornie właśnie tak jest. że widzisz swoje życie obiektywnie. to jedna z najstarszych gier. takim jakie jest w każdej chwili. czy jest to najwyższa prawda. to możemy przekonać się. Procesy czarownic w Salem były przeprowadzane dla dobra publicznego. Gdy przyjrzeć się życiu osobistemu zaawansowanych medytujących. Z pewnością nie należy ich unikać. Czy pracuje. Vipassana oznacza. Oczywiście. co cię w życiu spotyka bezpośrednio. Krzywdzenie innych w imię pomocy. ale trzeba ją traktować jako skutek uboczny. Fałszywy pogląd nr 10 Medytacja oznacza. Polega na tym. Jest to. czy bezwartościowe śmieci. Wszyscy. a im dłużej się medytuje. Vipassana to praktykowanie świadomości. uprzedzeń i złej woli.Czym medytacja nie jest Euforia nie jest celem medytacji.

Medytacja Vipassana w prostych słowach

Fałszywy pogląd nr 11 Wystarczy kilka tygodni medytacji a wszystkie problemy znikną
Przykro mi, medytacja nie jest cudownym lekiem, który wszystko wyleczy natychmiast. Pierwsze zmiany zaczniesz zauważać od razu, ale na naprawdę głębokie efekty trzeba czekać latami. Tak już jest na świecie. Niczego, co naprawdę wartościowe, nie można zdobyć z dnia na dzień. Pod niektórymi względami medytacja jest bardzo trudna. Wymaga długotrwałej dyscypliny i niekiedy bolesnej praktyki. Za każdym razem, kiedy medytujesz, są jakieś rezultaty, ale często są one bardzo subtelne. Są głęboko w umyśle i uwidaczniają się dużo później. A jeżeli po każdej medytacji będziesz spodziewał się jakichś wielkich, natychmiastowych zmian, to zupełnie przegapisz te mniejsze. Zniechęcisz się, poddasz się i będziesz się zarzekał, że nie ma żadnych zmian. Cierpliwość jest kluczem. Cierpliwość. Nawet, jeśli medytacja niczego innego cię nie nauczy, to z pewnością nauczy cię cierpliwości. A to najcenniejsza lekcja, której można się nauczyć.

22

AstralDynamics.pl

ROZDZIAŁ 3

Czym jest medytacja

M

edytacja to słowo, a słowa są używane w różny sposób przez różne osoby. Takie stwierdzenie może wydawać się banalne, lecz tak nie jest. Ważne jest, by precyzyjnie określić, co dokładnie rozumiemy przez słowa, których używamy. Na przykład: każda kultura na Ziemi stworzyła jakiś rodzaj praktyki umysłu, który można by określić mianem medytacji. Wszystko zależy od tego, jak ścisłą definicję przyjmiemy. Medytację praktykują wszyscy, od Eskimosów po mieszkańców Afryki. Techniki te są niezwykle zróżnicowane i nie zamierzamy tutaj wymieniać ich wszystkich. Od tego są inne książki. Dla celów tej książki ograniczymy się do omówienia tych praktyk, które są najlepiej znane na Zachodzie i najczęściej kojarzone ze słowem medytacja. W obrębie tradycji judeochrześcijańskiej znajdujemy dwie zazębiające się techniki nazywane modlitwą i kontemplacją. Modlitwa to bezpośrednie zwrócenie się do jakiejś istoty duchowej. Kontemplacja to dłuższy okres świadomego rozmyślania na jakiś określony temat, zwykle dotyczący ideałów religijnych lub fragmentów z jakiejś świętej księgi. Z punktu widzenia umysłu, obydwie te czynności są ćwiczeniami w koncentracji. Zwykła gonitwa myśli zmniejsza się, a umysł jest skupiony i świadomy. Rezultat jest taki sam jak w przypadku innych praktyk opierających się na koncentracji: głębokie wyciszenie, fizjologiczne spowolnienie metabolizmu oraz uczucie spokoju i dobre samopoczucie. Z tradycji hinduskiej pochodzi medytacja jogi, która polega głównie na koncentracji. Tradycyjne podstawowe ćwiczenia polegają na skupieniu uwagi na pojedynczej rzeczy: kamieniu, płomieniu świecy, sylabie lub czymkolwiek innym po to, by umysł nie błądził. Po nabyciu podstawowych umiejętności jogin przechodzi do dalszej części praktyki, w której podczas medytacji koncentruje się na bardziej złożonych rzeczach, takich jak: śpiewanie pieśni religijnych, kolorowe obrazy o treści religijnej, kanały energetyczne w ciele itd. Jednak bez względu na to jak bardzo skomplikowany jest przedmiot medytacji, medytacja w swej istocie pozostaje wyłącznie ćwiczeniem koncentracji. Koncentrację wysoko ceni się również w obrębie tradycji buddyjskiej. Lecz tu dochodzi nowy element, na który kładzie się akcent. Elementem tym jest świadomość. Wszystkie rodzaje medytacji buddyjskiej mają na celu rozwój świadomości, przy użyciu koncentracji jako

23

AstralDynamics.pl

Medytacja Vipassana w prostych słowach narzędzia. Jednak tradycja buddyjska jest bardzo bogata i jest kilka różnych ścieżek prowadzących do tego celu. W medytacji Zen są dwie ścieżki. Pierwsza z nich to bezpośrednie zanurzenie się w świadomości dzięki samej sile woli. Siadasz i po prostu siedzisz, to znaczy wyrzucasz z umysłu wszystko, poza samą świadomością siedzenia. Brzmi to prosto, ale tak nie jest. Wystarczy spróbować, by przekonać się, jakie to trudne. Druga metoda, stosowana w szkole Rinzai, polega na przechytrzeniu umysłu tak, aby z poziomu świadomych myśli wzniósł się na poziom czystej świadomości. Student dostaje zagadkę, której nie da się rozwiązać, lecz on, tak czy inaczej, musi znaleźć rozwiązanie. Jednocześnie warunki, w których praktykuje, są bardzo trudne. Ponieważ nie może uciec od bólu sytuacji, jedyną drogą ucieczki jest pełne doświadczenie chwili. Nie ma dokąd uciec. Zen jest trudny. Jest skuteczny w przypadku wielu osób, lecz jest naprawdę trudny. Kolejna taktyka, buddyzm tantryczny, to coś niemalże odwrotnego. Świadoma myśl, przynamniej w naszym zwykłym rozumieniu, jest manifestacją ego, jaźni, którą, jak nam się zwykle wydaje, jesteśmy. Świadoma myśl jest ściśle związana z pojęciem jaźni. Jaźń lub ego to tylko i wyłącznie zestaw reakcji i wyobrażeń umysłowych, sztucznie przypisanych do nurtu czystej świadomości. Tantra dąży do osiągnięcia czystej świadomości poprzez zniszczenie ego. Osiąga się to dzięki procesowi wizualizacji. Uczeń otrzymuje konkretny wizerunek o treści religijnej, który obiera za przedmiot medytacji, np. jedno z bóstw z panteonu tantrycznego. Czyni to tak dogłębnie, że staje się tożsamy z tą istotą. Odrzuca własną osobowość i przyjmuje inną. Jak łatwo sobie wyobrazić, wymaga to czasu, lecz jest skuteczne. W trakcie tego procesu medytujący może zaobserwować, w jaki sposób powstaje ego. Rozpoznaje arbitralną naturę wszystkich ego, włączając w to jego własne, i wówczas wyzwala się z jego więzów. Osiąga stan, w którym może posiadać ego, jeśli taki jest jego wybór, swoje własne lub jakiekolwiek inne, lecz może także nie mieć żadnego. Rezultat czysta świadomość. Również Tantra to nie jest bułka z masłem. Vipassana to najstarsza z buddyjskich praktyk medytacyjnych. Pochodzi bezpośrednio z Sitipatthana Sutta, rozprawy przypisywanej samemu Buddzie. Vipassana to bezpośredni i stopniowy rozwój uważności i świadomości, następujący krok po kroku w przeciągu wielu lat. Uczeń skupia swą uwagę na dokładnym badaniu pewnych aspektów własnego życia. Medytujący uczy się jak postrzegać coraz więcej zdarzeń z nurtu swego życia. Vipassana to delikatna technika, ale jest również bardzo bardzo gruntowna i dokładna. To starożytny, skodyfikowany system treningu wrażliwości, zestaw ćwiczeń służących temu, byśmy stawali się bardziej otwarci na to, czego doświadczamy w życiu. Oznacza to uważne słuchanie, baczne obserwowanie i ostrożne testowanie. Uczymy się intensywnie odczuwać zapach, w pełni czuć dotyk i naprawdę zwracać uwagę na to, co czujemy. Uczymy się słuchać własnych myśli, bez wikłania się w nie. Celem praktyki Vipassany jest nauczyć się jak być uważnym. Wydaje nam się, że już to umiemy, lecz to tylko złudzenie. Dzieje się tak, ponieważ tak mało uwagi poświęcamy nieustannemu nurtowi własnych doznań, że równie dobrze moglibyśmy spać. Nie jesteśmy wystarczająco uważni, by zauważyć, że nie jesteśmy uważni. Jeszcze jeden Paragraf 22.

24

AstralDynamics.pl

który nauczy nas doświadczać świata w całkowicie nowy sposób. Tak wiec 'Bhavana' oznacza doskonalenie. Przekonasz się. aby dotrzeć do najbardziej pierwotnej rzeczywistości tej rzeczy. Podstawowe znaczenie to w szczególny sposób. Chcę się sam przekonać. powoli uświadamiamy sobie. by poczuć się lepiej. co jest wokół nas. Lecz jest w tym również konotacja ze słowami zarówno do. że jesteś obiektywnym obserwatorem. w. Życie staje się wówczas tak bogate. Ciągle jesteśmy czymś zajęci.Czym jest medytacja Przez to. kultywowanie. "Nieważne czego się nauczyłem. a nie po prostu przyjąć wyjaśnienia innej osoby. Uczymy się postrzegać rzeczywistość taką. złapani w pułapkę wiecznej pogoni za przyjemnością i zaspokojeniem oraz wiecznej ucieczki od bólu i nieprzyjemności. jak i przez. w którym obserwujemy własne doświadczenia. w którym bierzemy udział. co naprawdę dzieje się z tobą. osiągniesz sukces. widzisz rzeczy dokładnie takie. jakie są . który oznacza rosnąć lub stawać się. co akurat badamy. jaka naprawdę jest i ten szczególny sposób percepcji nazywamy "uważnością". Zwykle nie przyglądamy się temu. Słowo 'Bhavana' pochodzi od rdzenia 'Bhu'. Uważność naprawdę jest czymś zupełnie innym od tego. życie jest o wiele bogatsze. co znamy na codzień. W medytacji Vipassana kultywujemy ten szczególny sposób patrzenia na świat. podstawową rzeczywistość tego. Po raz pierwszy przekonasz się. Ćwiczyć należy z takim właśnie podejściem. czym naprawdę jest życie. to 'Vipassana Bhavana' oznacza: doskonalenie umysłu. W języku palijskim medytacja wglądu określana jest zwrotem 'Vipassana Bhavana'. a słowo to zawsze używane jest w odniesieniu do umysłu. W medytacji Vipassana 25 AstralDynamics. Jeśli wszystko złożymy razem. że nie dostrzegamy rzeczywistości. lizaki i dostawanie po łapach." Jeśli podejdziesz do medytacji w ten sposób. że stajemy się bardziej uważni. To proces odkrywania siebie. że nie da się tego bogactwa opisać. Zużywamy całą energię na to. Vipassana to forma treningu umysłowego. które mylnie bierzemy za rzeczywistość. To nie tylko sukcesy i porażki. Tak bardzo zaplątujemy się w nieprzerwanym strumieniu myśli. 'Bhavana' oznacza więc doskonalenie umysłu. w momencie gdy mają miejsce. którym zależy na tym. Słowo 'Vipassana' złożone jest z dwóch rdzeni. mające na celu spoglądanie na coś w szczególny sposób prowadzący do pełnego zrozumienia i wglądu. będąc jednocześnie ich uczestnikami. 'Passana' oznacza wzrok lub postrzeganie. Dla tych. stereotypach i uprzedzeniach. Znaczenie całego słowa to: spoglądanie na coś z precyzją i jasnością. by ukryć nasze lęki. badanie. by coś widzieć i potrafią patrzeć we właściwy sposób. Uświadamiamy sobie. Tego trzeba doświadczyć.pl . Widzimy życie poprzez zasłony myśli i pojęć. Trzeba zapomnieć o teoriach. kim naprawdę jesteśmy pod maską ego. Bez ustanku poszukujemy bezpieczeństwa. wokół ciebie i w tobie. Chcę pojąć prawdziwe i najgłębsze znaczenia życia. 'Vi' to prefiks o złożonym zestawie znaczeń. A tymczasem świat rzeczywistych doświadczeń umyka nam sprzed nosa niezauważony. Chcę wiedzieć jak to jest żyć naprawdę. Ten proces prowadzi do wglądu w zasadniczą. To złudzenie. Pragnę zrozumieć prawdziwą naturę życia. dostrzeganie każdego komponentu jako wyraźnego i odrębnego oraz przeszywanie go na wylot tak.niestałe i zmieniające się z chwili na chwilę.

niszczeje. Nie zamierzamy wdawać się w szczegóły. Medytacja wglądu to przede wszystkim praktyka odkrywania i badania siebie. Zapraszał wszystkich słowami: "Chodź i przekonaj się sam". że jesteśmy jakimś autorytetem w tej dziedzinie.pl . Kiedy pragniesz poznać rzeczywistość bez złudzeń. spokój przychodzi tylko wtedy. Na to również nie zwracasz uwagi. Pewnego dnia rozglądasz się dookoła. Cząsteczki. by rozwinąć warstwy. To nie jest jakaś teoria. abyś właśnie z takim podejściem czytał każde słowo w tym podręczniku. Skąd bierze się to cierpienie? Bierze się z braku uwagi. Kiedy porzucimy gorączkową pogoń za zaspokojeniem. Ślepa wiara nie ma z tym nic wspólnego. Proces zmian jest stały i niezmienny. a sam się przekonasz. Miał przez to na myśli. Do swoich uczniów mówił między innymi: "Niczyjej głowy nie cen wyżej swojej". To i tylko to może stanowić podstawę dla twojej wiary. Rzeczy ulotne postrzegamy jako trwałe. Trzeba sprawdzić samemu. coś o czym możesz i powinieneś sam się przekonać. lecz nie zwracasz na to uwagi. bo straciłeś to.ludzie. budynek stał się ruiną. Książka pożółkła i stała się bezużyteczna. Z punktu widzenia buddyzmu. lecz raczej propozycji. wszystko cię boli. pełną . Po tym. których dobry opis można znaleźć w innych książkach. To rzeczywistość. Nie twierdzimy niczego po to. Prawdziwe spełnienie pojawia się wtedy. To dostrzegalna rzeczywistość. my .Medytacja Vipassana w prostych słowach ćwiczymy się w tym. byś to zaakceptował tylko dlatego. rozpada na kawałki i ulega powolnemu rozkładowi. Naucz się dostosowywać swoją percepcję zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej książce. a każdy system filozoficzny o tak długiej tradycji miał czas. Kiedy czytasz te słowa. którą trzymasz w ręku. Druk zamazuje się. które każdy może zgłębić sam. buddyzm generalnie charakteryzuje się podejściem silnie doświadczalnym i antyautorytatywnym. twoje ciało starzeje się. co powiedzieliśmy do tej pory. Kolejny Paragraf 22. którą usiłujemy wbić ci do głowy. a wszystko porusza się. w której trzeba eksperymentować. Nie 26 AstralDynamics. by nie przyjmować niczyich słów na wiarę. a kartki niszczeją. że wszystko wokół nas się zmienia. Mury wokół ciebie murszeją. żyjemy w bardzo dziwny sposób. A ty tęsknisz za straconą młodością i płaczesz. Tak czy inaczej. kiedy przestajemy desperacko próbować go osiągnąć.wraz z towarzyszącym jej bólem i niebezpieczeństwami . Książka. Jego nauki nie były zbiorem dogmatów. Buddyzm liczy sobie 2500 lat. Budda Gautama był osobą bardzo niekonwencjonalną i przeciwnikiem tradycji. życie naprawdę staje się piękne. gdy znika paląca potrzeba podążania za przyjemnością. Jak na ironię. Twoje ciało jest pomarszczone i zniszczone. Chcemy. co do ciebie należało. przedstawimy teraz krótkie streszczenie kluczowych zagadnień filozofii buddyjskiej. wibrują z ogromną szybkością. z których mury te są zbudowane. by ignorować bezustanną potrzebę wygody i zamiast tego zanurzyć się w rzeczywistości. Jednak poniższe informacje są ważne dla zrozumienia Vipassany. dlatego należy o nich wspomnieć.wówczas prawdziwa wolność i bezpieczeństwo staną się twoim udziałem. doktryny i rytuały. pomimo tego.

które odbieramy. zanim jeszcze proces ten nabierze rozpędu. co w rzeczywistości jest przyczyną cierpienia. Musisz przyjrzeć się samemu początkowi tego procesu. tym początkowym stadiom. ciężarówka pędząca wprost na ciebie lub coś innego. To może być cokolwiek: piękna dziewczyna. Ignorujemy 99% wszystkich bodźców czuciowych. a następnie wyzwalamy serie reakcji emocjonalnych i myślowych: "Znowu ten pies. Nie. łódź motorowa. mamy wsteczne poglądy na życie. wraz z towarzyszącymi temu odczuciami. stanąć z boku i spokojnie obserwować. Przyczyną cierpienia jest syndrom pożądania lub odrzucenia. Niepokój to nie tylko stan. skomplikowane wzorce. naśladując nawyki percepcyjne otaczających cię osób. Słyszysz cudowne. Często się martwimy. może lepiej napiszę do właściciela tego psa list. w jaki tryby naszego umysłu mogą być używane. Nie. albo odsuwamy to od siebie. Możesz nauczyć się płynąć z prądem życia. Spostrzegasz coś nagle. Zmartwienie to proces. Gdzieś w oddali szczeka pies. my . Weźmy na przykład zmartwienia. W morzu ciszy wzbierają nagle wibrujące fale dźwięku. To wprawia w ruch 27 AstralDynamics. Może trzeba zadzwonić na policję. To. samo w sobie. Martwienie się samo w sobie jest problemem. Z punktu widzenia buddyzmu. Nigdy takie nie będą. to za duży kłopot. przystojny mężczyzna. bandyta z bronią." To są tylko nawyki umysłowe i percepcyjne. Zjawisko to. Pierwszym ogniwem łańcucha zmartwień jest reakcja pożądania/odrzucenia. ludzkie nawyki percepcyjne są pod niektórymi względami całkowicie bezsensowne. które przekształcane są w iskrzące bodźce elektryczne w systemie nerwowym.pl . a pozostałe zamieniamy w odrębne obiekty umysłowe. Po prostu kupię sobie zatyczki do uszu. lecz również pewna procedura.Czym jest medytacja obserwowałeś życia wnikliwie. Naklejamy na niego etykietki mentalne. samo w sobie. Następnie reagujemy na te obiekty w zaprogramowany. jest nieopisanie piękne. że będą one wieczne. coś tak pięknego jak taniec lub symfonia. Uczysz się takich reakcji jako dziecko. To nie jedyny sposób. gdy one następowały. Nie zauważyłeś wciąż zachodzących w świecie zmian wtedy. To tylko kwestia czasu i ćwiczeń. czego się nauczyliśmy. "książka". "budynek". A może lepiej po hycli. Zamiast tego przekształcamy nasze doznanie w obiekt umysłowy. Niech to diabli. ludzie. jeśli tylko zechcemy mu się przyjrzeć. w którym my wygarnę. Co noc tak przeszkadza. który ma swoje etapy. i założyłeś. Tego można się nauczyć. Możesz nauczyć się postrzegać swoje życie jako nieustanny ruch. co robimy w trakcie. Gdy tylko coś pojawi się w umyśle. nawykowy sposób. to albo się tego kurczowo chwytamy. Możesz nauczyć się jak czerpać radość z nieustannego przemijania zjawisk. Trzeba zacząć od tego. Nasze. Ciągle szczeka w nocy. kiedy to robimy. jest piękne i daje poczucie pełni. Możemy oduczyć się tego. o którym mówiliśmy wcześniej. by zrozumieć. Ale możesz przystosować się do zachodzących nieustannie zmian. postrzegamy jako szczęście. następną rzeczą będzie reakcja na ten bodziec. Cokolwiek by to było. Stworzyłeś sobie zbiór wyobrażeń umysłowych: "ja". a nie wciąż walczyć z nim. Jednak my. zazwyczaj całkowicie to ignorujemy.ludzie. Te reakcje percepcyjne nie są cechą wrodzoną naszego systemu nerwowego. Ktoś powinien coś z tym zrobić. No to zadzwonię. Na przykład: siedzisz sobie samotnie w spokoju i ciszy nocy. Doświadczenie to.

co może nam pomóc. czyli medytację Vipassana. I tak to trwa. Obsesyjna natura myśli powoli zamiera. jakby była trwała i niezmienna. Następnie przykleiliśmy jej etykietkę "ja" i traktujemy ją. że tworzymy ją wtedy. Uczymy się obserwować ze spokojem i jasnością własne reakcje na bodźce. Razem z tą nową rzeczywistością pojawia się nowe spojrzenie na najważniejszy aspekt rzeczywistości: "ja". możemy. Ze względu na te zalety buddyzm uważa taki sposób patrzenia na świat za odpowiedni. słowem i uczynkiem przez te wszystkie lata. taką. którą tworzymy. nie dając się w nie uwikłać. co zrobiliśmy z innymi doznaniami. utrwalając go każdą myślą. Wciąż możemy kogoś poślubić. Wówczas odchodzi ona. oraz jak to robimy. jeśli poświęcisz mu odpowiednią ilość czasu i uwagi. doznań i stworzyliśmy z niego konstrukcję mentalną. Nie oczekuj jednak. Krótki rzut oka wystarczy. 28 AstralDynamics. Uczymy się obserwować powstawanie myśli i doznań z pogodnym dystansem i bezstronnością.Medytacja Vipassana w prostych słowach mechanizm zmartwienia. Postrzegamy ją jako odrębną od innych rzeczy. jak precyzyjnie badać własny proces percepcyjny. Lekceważymy naszą łączność ze wszystkimi istotami i decydujemy. które otwierają nas stopniowo na nową rzeczywistość. A potem użalamy się nad własną samotnością. Pojęcie "ja" to pewien proces. że jesteśmy tacy chciwi i niewrażliwi. za pomocą którego unicestwiamy je. jaka naprawdę jest. a potem nie możemy się nadziwić. Po troszeczku usuwamy je. To rzecz. zrobiliśmy także z pojęciem "ja". a teksty buddyjskie nazywają go "widzeniem rzeczy takimi. jak chmura przesuwająca się po czystym niebie. Mamy wybór. całkowita zmiana mechanizmu percepcyjnego. Odcinamy się od reszty procesu nieustannych zmian. Niesie ze sobą spokój i przekonanie o słuszności. Wciąż możemy uskoczyć przed nadjeżdżającą ciężarówką. że to. które tworzą wszechświat. że "ja" musi mieć więcej dla "siebie". jakimi naprawdę są". To całkowita zmiana paradygmatu. Całe życie spędziłeś tworząc i budując to przekonanie. Nie ma przymusu. Medytacja Vipassana to proces. Medytacja Vipassana uczy nas. Na szczęście mamy coś. ale nie musimy czegoś robić. każdy przykład bezduszności na świecie ma swoje źródło bezpośrednio w fałszywym odczuciu odrębności "ja" od wszystkich innych rzeczy. Widzimy własne reakcje. w zależności od sytuacji. Osiągamy stan. Takie odejście od obsesyjnej natury myśli pozwala w nowy sposób spojrzeć na rzeczywistość. świeżą chęć życia oraz poczucie pełni towarzyszące każdej czynności. Ale wcale nie musimy przy tym przechodzić przez piekło. Nie zniknie od razu. Wzięliśmy nurt myśli. kiedy to robimy.pl . uczuć. której możemy użyć by spowodować zwarcie w tym mechanizmie. Medytacja Vipassana to zestaw ćwiczeń. Każdy zły uczynek. w którym. po prostu obserwując. Odejdzie. a cały twój wszechświat zmienia się. W medytacji Vipassana uczymy się dostrzegać. Wystarczy pozbyć się iluzji dotyczących tego jednego przekonania. by zrozumieć. że nastąpi to w ciągu jednego dnia.

Lecz można bardzo wiele zyskać w ostatecznym rozrachunku. aby nadać sens egzystencji własnej oraz innych. Twoja droga do wyzwolenia jest mierzona ilością przemedytowanych godzin. Nie ma nad tobą kija poza twoim własnym pragnieniem. tym więcej dowiadujesz się o prawdziwej naturze swojej egzystencji. a wszystkie jego cierpienia ustają. kiedy już masz dosyć. Każde z nich oznacza głębokie zrozumienie jednego z fundamentalnych aspektów ludzkiego życia. 29 AstralDynamics. na odczucia. Zyski pojawiają się natychmiast i w ciągu lat kumulują się. Im więcej czasu poświęcasz na medytację. możesz zatrzymać się. wtedy. Medytujący. Nie siedzisz i nie snujesz wzniosłych i wysublimowanych myśli o życiu. Medytacja Vipassana jest eksperymentalna w swej naturze. Medytacja Vipassana to przede wszystkim nauka jak żyć. który do końca podąża tą ścieżką. A za każdym razem. wymagają znacznego wysiłku. Lecz aby odnieść korzyści nie trzeba czekać na koniec podróży. by przekonać się. Nie jest to błahy cel. Dzięki nim życie zmienia się całkowicie. odczuwa czystą miłość do wszystkich żyjących istot. gdy powstają one w twoim umyśle. tym bardziej rozwijasz umiejętność spokojnej obserwacji każdego impulsu i intencji. Nie przychodzą szybko.Czym jest medytacja Oczywiście wszystko to są wielkie doświadczenia. Nie jest teoretyczna. osiąga doskonałe zdrowie umysłowe. Im częściej medytujesz.pl . jakie naprawdę jest życie. każdej myśli i doznania. Praktykując medytację stajemy się wrażliwi na rzeczywiste doznanie życia. tylko żyjesz.

Jesteśmy częścią świata. która odbija się od tego co napotka i porusza się po liniach prostych. maleńką twardą kulką.pl . co widzisz. Ale nie pozwól. by medytacja nauczyła cię tego. która oznacza jednoczesny udział. Umysł składa się z serii wydarzeń a obserwator uczestniczy w tych zdarzeniach za każdym razem. Elektron to raczej wydarzenie niż przedmiot. Z jednej strony. Świadomość medytacyjna dąży do postrzegania rzeczywistości dokładnie takiej. na co patrzysz.ROZDZIAŁ 4 Postawa ostatnim stuleciu zachodnia nauka poczyniła niezwykłe odkrycie w dziedzinie fizyki. Pozwól. Tutaj zbieramy je wszystkie jako zbiór zasad. Elektron jest niezwykle mały. Większość z nich już została uprzednio przedstawiona. które obserwujemy. Tego typu interakcji nie da się uniknąć w żaden sposób. W 30 AstralDynamics. reaguje na proces obserwacji. kiedy spogląda w głąb. Pozwól. Jeśli już o tym mowa. a rezultat całkowicie zależy od stanu umysłu medytującego. których należy przestrzegać. Nie można go zobaczyć bez specjalnej aparatury. A obserwator uczestniczy w tym wydarzeniu dzięki samemu procesowi obserwacji. nie oczekuj jakichkolwiek wyników. Rozważmy następujący przykład. Zainteresuj się aktywnie samym testem. Potraktuj to jak eksperyment. i od tej aparatury zależy. by twoje oczekiwania względem rezultatów rozproszyły cię. promieniuje i pulsuje. Bez względu na to czy to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Medytacja to obserwacja. To. jak patrzysz. Poniższe zasady mają wielkie znaczenie dla sukcesu w praktyce. W przeciwnym przypadku będą nam one przeszkadzać. 1. który nas otacza. Sama czynność obserwacji wpływa na rzeczy. Niczego nie oczekuj: po prostu siedź i obserwuj. zależy od tego. jeśli spojrzymy na elektron wydaje się on być cząsteczką. Wschodnia nauka już od dawna o tym wie. co obserwator zobaczy. opinie i interpretacje na górną półkę. a to. co się dzieje. czego powinieneś się nauczyć. by medytacja biegła własnym rytmem i torem. czy nie. Z drugiej jednak strony elektron wydaje się przyjmować postać niematerialnej fali. Patrzysz na siebie. konieczne jest byśmy na chwilę porzucili wstępne założenia i wyobrażenia. jaką ona jest. Na jakiś czas musimy odłożyć nasze wyobrażenia. Tak więc proces medytacji jest niezwykle subtelny.

9. cierpliwość. zaczyna się od całkowitej samoakceptacji. To nie znaczy. to dobrze. Zaakceptuj swoje doświadczenia. Masz problem? Świetnie. zagłęb się w nim i badaj go. Niczego nie przesądzaj z góry. że masz wady i słabości. działaj powoli. Cierpliwość. Bez niego praktyka jest powierzchowna. by rezultaty doprowadziły cię do prawdy. To woda na twój młyn. Sam się przekonaj. ani nie staraj się za bardzo. kim będziesz. 3. że powinieneś opierać się na własnym doświadczeniu. nie potępiaj siebie ani nie cierp w milczeniu. 4. zuchwały lub odnosić się do innych z lekceważeniem. Jeśli pojawią się negatywne wyobrażenia. nawet te. Nie napinaj się: nie przyspieszaj niczego. Naucz się postrzegać wszystkie zjawiska zachodzące w twoim umyśle jako absolutnie naturalne i zrozumiałe. bezstronną akceptację wobec wszystkiego. po prostu obserwuj to uważnie. Spróbuj wyrobić w sobie nieustającą. Medytacja wglądu rozwija się z wewnętrznej tęsknoty do tego. czego doświadczasz. Nie potępiaj się za to. 8. ale jesteś wszystkim. Potraktuj je wszystkie równo i cokolwiek się zdarzy przyjmij to ze spokojem. to też dobrze. 5. co się pojawi: zaakceptuj swoje uczucia. Bądź dla siebie łagodny: bądź dla siebie miły. których wolałbyś nie mieć. 31 AstralDynamics. Nie uciekaj od nich. bo powiedział to ktoś. To znaczy. Medytacja nie jest agresywna. co jest prawdziwe i uzyskać wgląd w prawdziwą strukturę egzystencji. Wszystko co cenne.pl . 6. Niczego nie trzymaj się kurczowo i niczego nie odrzucaj: niech się dzieje. że masz być cyniczny. Proces stawania się tym. Odpuść sobie: naucz się płynąc z nurtem zachodzących zmian. by się czegoś nauczyć i rozwinąć. Jeśli pojawią się pozytywne wyobrażenia. Potraktuj problemy jak wyzwania: potraktuj negatywne doświadczenia jak okazję. Całą praktyka opiera się na pragnieniu. Być może nie jesteś ideałem. Należy usadowić się na poduszce i siedzieć jakby miało się cały dzień wolny. czego doświadczasz. aby uświadomić sobie. Nie walcz z tym. który przyniesie wyzwolenie. 7. Poddaj wszystkie stwierdzenia testowi własnych doświadczeń i pozwól. których nienawidzisz. cokolwiek by to było. kto jest święty. Nie wierz w coś tylko dlatego. Nie spiesz się: nie ma pośpiechu. nawet te. wymaga czasu. cierpliwość. co się dzieje. Zaakceptuj wszystko. żeby poznać prawdę. Działaj systematycznie i bez napięcia. Obserwuj siebie: kwestionuj wszystko. przystosuj się do tego.Medytacja Vipassana w prostych słowach 2. Nie można niczego gwałtownie robić na siłę. że brzmi to mądrze i pobożnie. Rozluźnij się i zrelaksuj. z czym będziesz pracował. Ciesz się.

Powinien obserwować pojawiające się uczucia i będące ich skutkiem czynności umysłu. Samo to wystarczy. by pozbyć się rzeczy. Obserwuj. iloraz inteligencji. Dziewczyna. To jeden z powodów. że to co widzi. dumy. zazdrości i nienawiści. Zaleca się. nieprzyjemne lub neutralne uczucia. Pojęcia i rozumowanie są tylko zawadą. pożądanie lub zazdrość. wymieniają gaz z otoczeniem. medytujący skupia się na podobieństwach.Postawa 10. Jeśli nie będziemy ostrożni. Nie rozmyślaj: nie musisz wszystkiego rozumieć. jeśli chodzi o: wygląd. dla których podczas medytacji koncentrujemy się właśnie na oddechu. że przymykamy oczy na wszystkie różnice wokół nas. medytujący musi być świadom tego. Mężczyzna. zachodzi ono także w umysłach innych osób i powinien on wyraźnie sobie zdawać z tego sprawę. może natychmiast pomyśleć: "Wygląda lepiej ode mnie. Zalecana jest następująca procedura: Kiedy medytujący spostrzeże jakikolwiek obiekt. To negatywny nawyk mentalny. nie powinien rozmyślać o nim w zwykły. doprowadzi nas to wprost do egoizmu. Wszystkie żyjące istoty. Takie porównywanie to nawyk mentalny. a nie do poczucia wyobcowania. Oznacza to po prostu. negatywnych uczuć. W medytacji umysł oczyszcza się w naturalny sposób poprzez uważność. Powinien raczej obserwować proces percepcji sam w sobie. pozarozumowa percepcja czym są i jak działają. Powinien zaobserwować zmiany. bogactwo.pl . negatywnych odczuć: chciwości. To początkowe doznanie wywoła przyjemne. Porównujemy się z innymi. jeśli już w ogóle się pojawią. Oddychanie to uniwersalny proces. który prowadzi bezpośrednio do takich czy innych. zawiści. Może odczuwać chciwość. który widzi innego mężczyznę na ulicy. Podobnie jak w jego umyśle. jest uniwersalne.wyobcowania. Zamiast skupiać się na różnicach pomiędzy sobą a innymi." Od razu pojawia się duma. zazdrości i dumy." Od razu pojawia się zawiść lub wstyd. Zadaniem medytującego jest pozbycie się tego negatywnego nawyku poprzez dokładne zbadanie go. która widzi inną dziewczynę może pomyśleć: "Jestem ładniejsza od niej. to czysta. Nie myśl. Dzięki temu. Obserwując te zjawiska. które cię zniewalają. lecz tak właśnie robimy cały czas. odwiecznego związku z resztą życia. które zbliżą go do innych. które w wyniku tego zachodzą w jego świadomości. osiągnięcia. sukces. by medytujący badał proces własnego oddechu. by się ich pozbyć. 11. To powszechne zjawisko. w taki czy inny sposób. stan posiadania. Ogniskuje swą uwagę na tych czynnikach. Nie zastanawiaj się nad kontrastami: ludzie są różni. Wszystko czego trzeba. co pozwoli mu na zrozumienie jego pierwotnego. Dyskursywne myślenie nie uwolni cię z pułapki. Tok zwykłego ludzkiego rozumowania pełen jest chciwości. że przestajemy podkreślać różnice a zaczynamy akcentować elementy uniwersalne. a wszystko to prowadzi do tego samego miejsca . 32 AstralDynamics. prowadzą raczej do poczucia wspólnoty. bez słów. Na te odczucia może zareagować w różny sposób. porównania. poprzez samą uwagę. To nie znaczy. Nawyk roztrząsania problemów nie jest konieczny. lecz roztrząsanie tych różnic to niebezpieczna rzecz. egoistyczny sposób. barier pomiędzy ludźmi. Może odczuwać lęk. które są uniwersalne dla wszystkich żyjących istot. Różnice istnieją. na rzeczach. a następnie zastąpienie go innym nawykiem. Wszystkie kręgowce oddychają generalnie w ten sam sposób.

Jest po prostu nowy. Po prostu zauważa je i następnie uogólnia.Medytacja Vipassana w prostych słowach niepokój. Słabości i wady innych już nas nie denerwują. nudę lub martwić się. ten zwyczaj zastąpi zwykły nawyk egoistycznego porównywania. a na dłuższą metę okaże się on o wiele bardziej naturalny. W miarę jak będziemy praktykować. Powinien zdawać sobie sprawę z tego. Na początku taki typ praktyki może wydawać się sztuczny i wymuszony. co robimy zazwyczaj. Zmierzamy w kierunku harmonii z całym życiem. że takie reakcje są zwykłymi ludzkimi reakcjami i każdy może ich doświadczyć. Takie reakcje są powszechne.pl . 33 AstralDynamics. Dzięki temu mamy w sobie dużo zrozumienia. lecz jest nie mniej naturalny niż to.

której kulminacją jest wgląd i mądrość. to nie mamy na myśli powierzchownego postrzegania przedmiotów za pomocą wzroku. lecz postrzeganie rzeczy z mądrością. powinniśmy odizolować uczucie samo w sobie i obserwować je uważnie. nie myląc uczuć z wytworami umysłu. ponieważ nasze umysły generalnie są pod wpływem naszych pragnień. Celem jest doskonalenie uważności. Pamiętaj. W tym momencie. by zrozumieć prawdę taką. Dzieje się tak. 34 AstralDynamics. ponieważ każdy. jakie są" to wyrażenie niejednoznaczne i niosące ze sobą wiele treści. niezbyt głęboka koncentracja. jeśli nie będziemy postrzegać rzeczy takimi. Kiedy uważnie obserwujemy odczucia cielesne. by zacząć od całkowitego skupienia uwagi na oddechu. to nie jest praktyka techniki koncentracji. Wielu początkujących medytujących zastanawia się. takimi jakie są same w sobie. nienawiści i złudzeniach.pl . Na przykład: siedzimy wygodnie. mamy tendencję do ukrywania lub ignorowania rzeczy dla nas nieprzyjemnych i kurczowego trzymania się rzeczy przyjemnych. Umysłu nie można oczyścić. ponieważ odczucia fizyczne mogą powstać w oderwaniu od umysłu. "Widzenie rzeczy takimi. po to by wejść w stan niezbyt głębokiej koncentracji. siła życiowa oraz świadomość.ROZDZIAŁ 5 Praktyka C hoć tematów medytacji jest wiele. wytwory umysłu. Nasze ego. co mamy na myśli. jaźń lub poglądy stają na przeszkodzie i wpływają na nasz osąd. Celem jest dokładne poznanie rzeczywistego mechanizmu współdziałania ciała i umysłu. do której potrzebna jest ci tylko częściowa. Postrzeganie z mądrością oznacza postrzeganie rzeczy w ramach współdziałania ciała i umysłu. Celem jest pozbycie się psychicznych zadr. Zwykle kiedy obserwujemy wzajemne oddziaływanie ciała i umysłu. jakie są. koncentracja. Nasz umysł natychmiast doświadcza tego dyskomfortu i tworzy wiele myśli dotyczących tego uczucia. Kiedy używamy tego wyrażenia w odniesieniu do wglądu uzyskanego dzięki medytacji. zdecydowanie zalecamy. Odczucie to jeden z siedmiu uniwersalnych czynników mentalnych. nie powinniśmy mylić ich z tym. co powstaje w umyśle. jaka jest. dostrzega jakie rzeczy są. bez uprzedzeń lub przesądów mających swe źródło w chciwości. percepcja. Po chwili może pojawić się ból w plecach lub nogach. Praktykujesz uważność. Pozostałych sześć to: kontakt. po to by uczynić swoje życie prawdziwie spokojnym i szczęśliwym. żalów i złudzeń. kto ma dobry wzrok.

nasza głębsza wiedza dotycząca braku szczęścia przewyższa naszą chciwość. jest bardzo wzbogacające. choć gorzkie. Sam umysł nic nie może osiągnąć bez ciała. może jedynie poddać się nietrwałości. to odkryjemy wiele gorzkich prawd. Jest wiele przyczyn i okoliczności zachodzących wydarzeń. możemy osiągnąć pewien stopień uważności. których nie kochamy. siedząc w jednym miejscu. Żaden z nich sam nie może wiele osiągnąć. jakim jest. będąca zawsze pod ręką. psychologiczne i duchowe korzenie. Kiedy obserwujemy własny umysł i ciało. rozkładowi. samo nic nie może zdziałać. że części składowe współpracują ze sobą. emocje. by medytować nieprzerwanie. niezliczonych myśli i różnych stanów świadomości może w końcu przynieść nam spokój i ukojenie. lub żyć z tymi. Kiedy już zrozumiemy każde z nich z osobna. Ponieważ nie podobają się nam one. spostrzeżeń. a u podstaw tego tkwi brak miłości do siebie. który widzi.Medytacja Vipassana w prostych słowach Kiedy indziej z kolei możemy doświadczać emocji takich jak: rozżlaenie. Zwykle nie mamy tyle czasu. wytwory umysłu i świadomość wrzucamy do jednego worka i próbujemy je traktować jak uczucie. Kiedy naszą formę. To znaczy odkryjemy. Jest jak kłoda. Wobec tego powinniśmy znaleźć sposób na to. A na dłuższą metę odkrycie to uwalnia nas od cierpienia mającego głębokie. Jeśli po prostu zastanawiamy się nad samym uczuciem. uważamy. Kiedy uważnie obserwujemy zarówno ciało. Kiedy nasz wgląd staje się wyraźny. spostrzeżenia. tracimy orientację. strach lub pożądanie. To odkrycie. Wyjazd w odosobnione miejsce i spędzenie kilku dni lub miesięcy na obserwowaniu własnych uczuć. aby przezwyciężyć złość i urazę. których kochamy. by być uważnym w życiu codziennym. że mamy rację. uprzedzeń. Ale jeśli ślepiec weźmie na plecy osobę kaleką. nieprzewidywalnymi okolicznościami. po to byśmy mogli radzić sobie z codziennymi. Możemy przekonać się o rzeczywistym znaczeniu słynnej metafory o ślepcu. uważnie zbadamy własny umysł. która jest przyczyną braku szczęścia. kurczowo trzymamy się naszych poglądów. i kalece. Żadna nie może istnieć bez pozostałych. wzajemną współzależność. jesteśmy przywiązani do naszego ego. Uważność to nasza apteczka pierwszej pomocy. doznań. że jesteśmy samolubni. nasze osiągnięcie bezinteresowności przewyższa ignorancję powstałą w związku z pojęciem jaźni i własnej osoby. zrozumienie/zrealizowanie prawdy staje się bardzo trudne. a wszyscy inni się mylą. w której czujemy oburzenie. Najpierw powinniśmy przyjrzeć się ciału i umysłowi osobno. jest nieprzewidywalny i pełen uwarunkowań. ignorując inne czynniki mentalne. jak i umysł. Podobnie ciało. jesteśmy pełni przesądów. stajemy się coraz bardziej świadomi faktu. Co nam się nie podoba? Nie lubimy oddalać się od tych. ponieważ nie zobaczymy źródła uczucia. jesteśmy egocentryczni. niezdolne do ruchu lub działania. Nie wiemy co przyniesie każdy nowy dzień. powinniśmy zobaczyć ich zasadniczą. ponieważ świat.pl . Uważność to praktyka stuprocentowej szczerości wobec siebie samego. starając się nie mylić go z niczym innym. który może chodzić. Chcemy uzyskać wgląd w doświadczenie nietrwałości. próbujemy je odrzucić. śmierci. Jeśli tylko siedzimy bez ruchu. Jeśli w sytuacji. zaczynamy zdawać sobie sprawę z różnych nieprzyjemnych dla nas rzeczy. widzimy ilu wspaniałych rzeczy mogą one wspólnie dokonać. 35 AstralDynamics. wspólnie z łatwością mogą podróżować i osiągać swoje cele. w którym żyjemy. Powinniśmy obserwować doznanie dokładnie takim.

Praktyka Lubimy bądź nie lubimy nie tylko ludzi, miejsc i przedmiotów, lecz również opinii, pojęć, wierzeń i decyzji. Nie lubimy tego, co w naturalny sposób dzieje się z nami. Na przykład nie lubimy starzenia się, choroby, słabości lub przyznawania się do wieku, ponieważ jest w nas silne dążenie do tego, by dobrze wyglądać. Nie lubimy, kiedy ktoś wytyka nam błędy, bo jesteśmy z siebie dumni. Nie lubimy, kiedy ktoś jest mądrzejszy od nas, bowiem mamy złudzenia na własny temat. To tylko nieliczne przykłady naszego osobistego doświadczenia chciwości, nienawiści i ignorancji. Kiedy chciwość, nienawiść i ignorancja ujawniają się w naszym codziennym życiu, używamy naszej uważności, aby je wytropić i zrozumieć ich korzenie. Korzenie każdego z tych stanów umysłu tkwią w nas. Jeśli np. nie ma w nas korzeni nienawiści, to nikt nie jest w stanie nas rozgniewać, bowiem to właśnie korzenie gniewu wywołują naszą reakcję na czyjeś słowa, działanie lub zachowanie. Jeśli jesteśmy uważni, użyjemy naszej mądrości do tego, by starannie zbadać własny umysł. Jeśli nie ma w nas nienawiści, nie będziemy mieć nic przeciwko temu, że ktoś wytyka nam wady. Będziemy raczej wdzięczni osobie, która zwraca nam uwagę na nasze wady. Musimy mieć w sobie niezwykłą mądrość i uważność, by podziękować osobie, która wyjaśnia nam nasze błędy, tak abyśmy kroczyli ścieżką, która poprowadzi nas do udoskonalania siebie. W każdym z nas jest coś, czego nie rozumiemy. Inna osoba jest lustrem, w którym nasza mądrość pozwala nam dostrzec własne błędy. Osobę, która wytyka nam nasze niedoskonałości powinniśmy traktować jak kogoś, kto wydobywa ukryty w nas skarb, z istnienia którego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Tylko kiedy znamy własne słabości, możemy pracować nad sobą, by stawać się lepszymi. Doskonalenie się to najpewniejsza droga do perfekcji, która jest celem naszego życia. Tylko poprzez przezwyciężenie własnych słabości możemy kultywować w sobie szlachetne cechy ukryte głęboko w naszej podświadomości. Zanim zmierzymy się z naszymi wadami, by pokonać je, powinniśmy wiedzieć, jakie one są. Jeśli jesteśmy chorzy, musimy odkryć przyczynę naszej choroby. Dopiero wtedy możemy zacząć leczenie. Jeśli udajemy, że nie jesteśmy chorzy, choć cierpimy, nigdy nie wyzdrowiejemy. Podobnie, jeśli wydaje nam się, że nie mamy wad, to nigdy nie oczyścimy naszej duchowej ścieżki. Jeśli jesteśmy ślepi na własne wady, potrzebujemy kogoś, kto nam je wytknie. Kiedy ktoś nam wytyka nasze błędy, powinniśmy mu być wdzięczni, tak jak czcigodny Sariputta, który powiedział: "Nawet jeśli siedmioletni nowicjusz pokaże mi moje błędy, przyjmę to z najwyższym szacunkiem dla niego." Czcigodny Sariputta był Arahantem (Arahant - święty mędrzec, który osiągnął wyzwolenie poprzez oczyszczenie się z wszelkich negatywności i pragnień) w stu procentach świadomym i nie miał żadnych wad. Lecz ponieważ nie było w nim pychy, potrafił zachować się tak jak powyżej. Choć nie jesteśmy Arahantami, powinniśmy starać się naśladować go, ponieważ naszym celem w życiu jest osiągnięcie tego, co i on osiągnął. Oczywiście osoba, która wytyka nam błędy, może sama nie być od nich wolna, lecz być może widzi nasze problemy, tak jak my widzimy jej problemy, których ona z kolei nie widzi, dopóki my jej o nich nie powiemy.

36

AstralDynamics.pl

Medytacja Vipassana w prostych słowach Zarówno mówienie o czyichś wadach, jak i reagowanie na takie uwagi, powinno być taktowne. Ktoś, kto wytyka wady bez kultury, używając nieprzyjemnych i szorstkich słów, może uczynić więcej szkody niż pożytku zarówno sobie, jak i osobie, której błędy wytyka. Ktoś, kto mówi ze złością i urazą nie może być uważny i nie jest w stanie jasno się wyrażać. Ktoś, kogo szorstkie słowa ranią, może przestać uważać i nie słyszeć tego, co naprawdę mówi druga osoba. Powinniśmy zarówno mówić, jak i słuchać z uwagą, aby odnieść korzyść zarówno z mówienia, jak i ze słuchania. Kiedy słuchamy i mówimy z uwagą, nasz umysł wolny jest od chciwości, samolubstwa, nienawiści i złudzeń. Oto Nasz Cel. Kiedy medytujemy, wszyscy musimy obrać sobie jakiś cel, bowiem jeśli go nie mamy, będziemy błądzić po omacku w ciemności, ślepo podążając za czyimiś wskazówkami dotyczącymi medytacji. Cokolwiek robimy świadomie i z chęcią, musi to być celowe. Celem osoby praktykującej medytację Vipassana nie jest ściganie się z innymi o to, kto pierwszy uzyska oświecenie lub by mieć większą władzę albo by odnieść więcej korzyści niż inni, ponieważ praktykujący uważność nie rywalizują ze sobą. Naszym celem jest osiągnięcie doskonałości dotyczącej szlachetnych i pożądanych cech ukrytych w naszej podświadomości. Na ten cel składa się pięć elementów: oczyszczenie umysłu, przezwyciężenie smutku i rozpaczy, przezwyciężenie bólu i żalu, wydeptanie właściwej ścieżki prowadzącej do osiągnięcia wiecznego spokoju oraz szczęścia dzięki podążaniu tą ścieżką. Mając w pamięci ten 5-elementowy cel, możemy kroczyć do przodu z nadzieją i pewnością, że go osiągniemy.

Praktyka
Kiedy już usiądziesz, nie zmieniaj pozycji aż upłynie czas, który wyznaczyłeś sobie na początku. Przypuśćmy, że zmienisz pozycję, ponieważ jest niewygodna i przyjmujesz inną pozycję. Po chwili również ta nowa pozycja staje się niewygodna. Wtedy chcesz ponownie zmienić ją, lecz również i ona po chwili będzie niewygodna. Tak więc przez cały czas, kiedy siedzisz na poduszce medytacyjnej, będziesz wiercił się, ruszał, zmieniał pozycje i być może nie osiągniesz stanu głębokiej i odpowiedniej koncentracji. Dlatego też nie zmieniaj pozycji, którą wybrałeś na początku, bez względu na to, jak bardzo byłaby bolesna. Aby uniknąć zmiany pozycji określ od razu na początku, jak długo będziesz medytować. Jeśli nigdy wcześniej nie medytowałeś, siedź bez ruchu najwyżej 20 minut. W miarę praktyki możesz wydłużyć czas siedzenia. Długość siedzenia zależy od tego, jak dużo czasu masz na praktykę oraz od tego, jak długo możesz siedzieć, nie odczuwając przeszywającego bólu. Nie powinniśmy wyznaczać sobie jakiegoś okresu czasu na osiągnięcie celu, ponieważ nasze osiągnięcia zależą od tego, jakie postępy czynimy w praktyce w oparciu o zrozumienie i rozwój naszych przymiotów duchowych. Musimy wytrwale i uważnie pracować, by osiągnąć

37

AstralDynamics.pl

Praktyka cel, nie wyznaczając sobie czasu, w jakim musimy go osiągnąć. Dotrzemy do celu, kiedy będziemy gotowi. Wszystko, co musimy zrobić, to przygotować się na jego osiągnięcie. Kiedy będziesz już siedział bez ruchu, zamknij oczy. Nasz umysł przypomina filiżankę z mętną wodą. Im dłużej jej nie poruszamy, tym więcej mułu się osadzi, a woda stanie się przeźroczysta. Podobnie, jeśli pozostaniesz w ciszy i bezruchu, niepodzielnie skupiając cała uwagę na przedmiocie medytacji, twój umysł uspokoi się i zacznie doświadczać błogości. Aby przygotować się na to osiągnięcie, powinniśmy koncentrować umysł na chwili obecnej. Chwila obecna zmienia się tak szybko, że przypadkowy obserwator wydaje się w ogóle nie dostrzegać jej istnienia. W każdej chwili coś się dzieje i żadna nie umyka bez zwrócenia uwagi na to, co się w niej dzieje. Wobec tego moment, na którym próbujemy całkowicie skupić uwagę, to chwila obecna. Umysł przechodzi przez serię wydarzeń, podobnie jak seria przeźroczy przechodzi przez projektor. Niektóre z tych przeźroczy pochodzą z przeszłości, a inne są naszymi wyobrażeniami rzeczy, które zamierzamy robić w przyszłości. Umysłowi trudno się skupić bez obiektu. Wobec tego musimy dać umysłowi obiekt, który zawsze i wszędzie będzie pod ręką. Czymś takim jest oddech. Umysł nie musi bardzo się wysilać, by odnaleźć oddech, bowiem oddech w każdej chwili wpływa i wypływa przez nasze nozdrza. Kiedy praktykujemy uważność w każdym momencie, umysł z łatwością skupia się na oddechu, ponieważ oddech jest bardziej wyraźny i trwały niż jakikolwiek inny obiekt. Kiedy już usiądziesz w sposób opisany powyżej i podzielisz się życzliwością ze wszystkimi, weź trzy głębokie oddechy. Kiedy tak zrobisz, zacznij oddychać normalnie, pozwalając, by oddech wpływał i wypływał swobodnie, bez wysiłku i zacznij koncentrować się na brzegu nozdrzy. Po prostu zwróć uwagę na wdech i wydech. Między wdechem a wydechem, jest krótka przerwa. Zwróć na nią uwagę, jak również na moment, kiedy zaczyna się wydech. Kiedy skończy się wydech, jest kolejna krótka przerwa, zanim zacznie się wdech. Zwróć uwagę również i na tę krótką przerwę. Oznacza to, że w trakcie oddechu następują dwie przerwy - jedna pod koniec wdechu, druga pod koniec wydechu. Obydwie są tak krótkie, że być może nie zdajesz sobie z nich sprawy. Lecz jeśli jesteś uważny, zauważysz je. Nie próbuj niczego ubierać w słowa ani obejmować rozumem. Po prostu zauważaj wdech i wydech bez mówienia sobie "robię wdech" lub "robię wydech". Kiedy skupisz uwagę na oddechu, ignoruj pojawiające się myśli, wspomnienia, dźwięki, zapachy, smaki itd., i skoncentruj uwagę wyłącznie na oddechu, na niczym innym. Na początku zarówno wdechy, jak i wydechy są krótkie, ponieważ ani ciało, ani umysł nie są spokojne i zrelaksowane. Zwróć uwagę na odczucie krótkiego wdechu i krótkiego wydechu, kiedy mają miejsce, nie mówiąc sobie "krótki wdech" lub "krótki wydech". Kiedy tak obserwujesz odczucie krótkiego wdechu i krótkiego wydechu, twoje ciało i umysł stają się stosunkowo spokojne. Wtedy oddech wydłuża się. Zwróć uwagę na to odczucie, nie mówiąc sobie "długi oddech". Następnie obserwuj cały proces oddychania od początku do końca. W

38

AstralDynamics.pl

Następnie podczas następnego wdechu licz: "trzy. których długo nie widziałeś. a potem policz: "jeden. dwa. cztery. aż płuca napełnią się powietrzem.. cztery. Oznacza to. ile to będzie konieczne.". Jednakże za kilka chwil znowu możesz zacząć myśleć o rachunkach do zapłacenia. o zakupach. Nie licz na głos.. Jest wiele sposobów liczenia. dziewięć. dziesięć". by skupić się na oddechu. Znowu policz: "jeden. aż w płucach nie będzie powietrza. c) Trzecia metoda polega na liczeniu do dziesięciu. a następnie zrób wydech licząc jednocześnie: "jeden. cztery. cztery. skup się. pięć. licząc jednocześnie: "jeden. dwa. trzy. dwa. trzy. książkę. którą czytałeś dawno temu. Każdy z poniżej podanych odnosi się do liczenia w myślach. Celem liczenia jest po prostu skupienie się na oddechu. trzy. Kiedy umysł skupi się na oddechu. 1. Liczenie W podobnej sytuacji pomocne jest liczenie. siedem. Oto niektóre sposoby liczenia: a) Podczas wdechu licz: "jeden. cztery. o telefonie. dwa. 39 AstralDynamics. dziewięć. jeden. o planach na następne wakacje itd. pięć" (tylko do pięciu) przy wdechu. Zaobserwuj uczucie spokoju związane z oddechem. ile to konieczne. a ciało i umysł spokojniejsze niż uprzednio. siedem.. zaprzestań liczenia. których poznałeś. Kiedy tylko zauważysz. które odwiedziłeś.. o przyjęciu. sześć. dwa. o praniu. o liście do napisania.. dziesięć". b) Druga metoda polega na szybkim liczeniu do dziesięciu. dwa. że rozproszyłeś się. trzy. osiem. Poniżej znajduje się kilka sugestii pomocnych w uzyskaniu koncentracji koniecznej do praktykowania uważności.". by skoncentrować uwagę na oddechu. przyjaciół. jeden.". Może powrócić do przeszłych wydarzeń i nagle zorientujesz się. by umysł był skupiony na oddechu. jeden. Kiedy tylko zauważysz. cztery. aż w płucach nie będzie powietrza.Medytacja Vipassana w prostych słowach konsekwencji oddech stanie się subtelny. pięć. Co robić kiedy rozpraszamy się? Pomimo ustawicznych wysiłków.. że twój umysł nie jest skupiony na oddechu. że wspominasz miejsca. Powtórz tę procedurę tyle razy. osiem. przywróć go z uważnością do teraźniejszości i tam zatrzymaj.. aż płuca znów napełnią się powietrzem. dwa. To sposób na osiągnięcie koncentracji. ale narastająco. ludzi.pl . trzy. że podczas jednego wdechu powinieneś policzyć do dziesięciu i podczas jednego wydechu powinieneś policzyć do dziesięciu. trzy. pięć. sześć. Tym razem policz: "jeden. smak wczorajszego posiłku itd.". dwa. cztery. Dolicz do dziesięciu i powtórz tę procedurę tyle razy. Weź wdech. trzy. sześć" (do sześciu) przy wydechu. umysł może rozproszyć się. a podczas wydechu licz: "cztery. Podczas wydechu licz: "dwa.. które trzeba zanieść do pralni.

2. którą chce przeciąć. siedem" (tylko do siedmiu) przy wdechu. powinieneś przestać liczyć. Wdychaj i wydychaj jednym oddechem wpływającym i wypływającym z nozdrzy. jak robi to stolarz Stolarz rysuje prostą linię na desce. którą narysował. ile to konieczne. Kiedy w płucach nie ma już powietrza. d) Czwarta metoda polega na długim oddechu. w którym czujesz oddech na brzegu nozdrzy. e) Piąta metoda polega na połączeniu wdechu i wydechu. gdzie wdech styka się z wydechem.pl . Skupia raczej całą swoją uwagę na linii. W ten sposób należy policzyć tylko do pięciu. którą narysował. Tym razem zarówno wdech. cztery. liczmy w myślach "cztery". dotykającym i ocierającym się o nie. Powtórz te procedurę tyle razy. osiem" przy wydechu. nieprzerwanym oddechem. 5. aby obydwa stały się jednym. by przez cały czas liczyć. zrób wydech i w myślach policz "dwa". jak i wydech powinien być policzony na jeden. pięć. liczymy "trzy" i wydychamy powietrze do końca. a potem liczyć z powrotem do jednego. cztery. Skupienie Kiedy już połączysz wdech z wydechem. W ten sposób należy liczyć oddechy do dziesięciu. po to by równo przeciąć deskę. sześć. Podobnie i ty. że nie będzie można odróżnić wdechu od wydechu. dwa. w myślach liczymy "jeden" i wydychamy powietrze. 4. Umysł jak odźwierny 40 AstralDynamics. a potem z powrotem od pięciu do jednego. aż zaczniesz oddychać cicho i z lekkością. Kiedy tylko umysł skupi się na czubku nozdrzy. gdzie wdech łączy się z wydechem. Wtedy w myślach liczymy "dwa". by skupić umysł na oddechu. Nie patrzy na ząbki piły tnące deskę. a oddech stanie się tak płynny i cichy. Następnie znów liczymy od jednego do dziesięciu i ponownie od dziesięciu do jednego. Skup umysł tak. skup umysł na punkcie. skup uwagę na punkcie. policz w myślach "jeden". Znowu bierzemy długi wdech. Łączenie Po wdechu zignoruj krótką przerwę przed wydechem łącząc wdech i wydech tak. pięć. Znów weź wdech. Następnie policz: "jeden. 3. tak jak poprzednio. Kiedy płuca są pełne. Liczenie jest wykorzystywane tylko do tego. Powtarzaj tę procedurę dotąd. że nie chodzi o to. Następnie tnie deskę piłą wzdłuż linii. sześć. Kiedy w płucach nie ma powietrza. Dolicz do dziewięciu przy wdechu i do dziesięciu przy wydechu. Pamiętaj.Praktyka trzy. trzy. aż płuca opróżnią się. by wyćwiczyć umysł w koncentracji na jednej rzeczy. siedem.

nie martw się. by przywrócić odczucie oddechu na brzegu nozdrzy. Możesz nawet mieć odczucie. Będzie to przyjemne odczucie. W miarę jak znak się rozwija. Obudziwszy się nie znajduje swoich wołów.Medytacja Vipassana w prostych słowach Odźwierny nie kontroluje osób wchodzących do budynku. który wykorzystuje woły do zaorania swojego pola ryżowego. Jeśli skoncentrujesz się na brzegach nozdrzy. Bez problemu przyprowadza je z powrotem. starsza strefa drewna zlokalizowana między rdzeniem a bielem. kiedy robisz to ćwiczenie. Nie martwi się jednak. gdzie zwierzęta zbierają się. nie powinieneś kontrolować swoich doznań. Może to być gwiazda lub kołek zrobiony z twardzieli (twardziel. lecz idzie w kierunku wodopoju. Nie martw się. Lecz świadomość pozostaje całkowicie skupiona na brzegu nozdrzy. Kiedy w środku dnia jest zmęczony. wyprzęga woły i odpoczywa w chłodnym cieniu drzewa. jakby twoje ciało wystrzeliło w niebo. Obserwuje jedynie jak ludzie wchodzą i wychodzą przez drzwi. myśląc. że straciłeś kontakt z oddechem lub że nic nie dzieje się w twojej praktyce medytacyjnej. Po prostu zwróć uwagę na odczucia pojawiające się na brzegu nozdrzy. Weź kilka szybkich oddechów i znowu go zauważysz. Porównanie do rolnika Wyobraźmy sobie rolnika. Początkowo kiedy żelazne serce uderza o czaszę dzwonu słyszysz mocny dźwięk. zauważysz znak. złożona wyłącznie z elementów martwych. kiedy oddech dotyka brzegu nozdrzy. Subtelność znaku porównać można do dźwięku dzwonu. Jest tam gdzie był . że być może w ogóle go nie zauważysz. Podobnie. twój oddech staje się tak delikatny i subtelny. lecz oddech staje się subtelniejszy. który pojawi się na początku. Ten bardzo subtelny oddech jest celem. znak. wiarę uważność. Z powodu tej subtelności możesz nie zauważyć oddechu.pl . Nie czuj się rozczarowany. inne obiekty medytacji stają się coraz wyraźniejsze. pojawi się subtelny oddech. staje się bardzo subtelny. Różne osoby różnie to odczuwają. by ugasić pragnienie w skwarze południa i tam znajduje swoje woły. znak staje się bardzo subtelny. Bądź uważny i zdeterminowany. że możesz czuć się jakbyś unosił się w powietrzu lub na wodzie. do którego dąży twój umysł. Znak-cel. jest mało delikatny. koncentrację i mądrość. który początkowo pojawia się. Jeśli tak się stanie. Podobnie w oddechu. kiedy koncentrujesz się. W miarę jak skupiasz się tylko na nim. To oznaka koncentracji. ponownie zaprzęga do jarzma i zaczyna orać pole. zostanie zastąpiony przez subtelniejszy znak-cel. jednocześnie utrzymując w równowadze energię. Oddech nie zniknął. Podobnie. 41 AstralDynamics. W miarę praktyki ciało i umysł nabierają takiej lekkości. Następnie całkowicie koncentruj się dalej na odczuciu powstającym.wewnętrzna. Kiedy "szorstkość" twojego oddechu zmniejszy się. Właśnie wtedy powinieneś praktykować z większym wigorem. związane z wdechem i wydechem. że medytacja rozwija się. W miarę jak dźwięk cichnie. drewno twarde .na brzegu nozdrzy.

Zmienia się z nimi. co dzieje się w chwili obecnej. tarcza księżyca lub słońca. bez kurczowego chwytania się żadnej z nich. o czym kiedyś myślałeś. niezadowolenie i bezinteresowność. bardziej refleksyjne i dojrzalsze podejście do własnego życia. Taka jedność umysłu z chwilą obecną nazywana jest chwilową koncentracją (momentary concentration). potrzebny jest ten rodzaj chwilowej koncentracji. Kiedy całkowicie skoncentrujesz na nim uwagę. Wszystko. umysłowych czy fizycznych. Niech twój umysł dotrzymuje kroku zmieniającym się chwilom. tak aby zawsze był dostępny kiedy tego chcesz. Kiedy skupisz umysł na trzecim obiekcie. Kiedy chwile mijają jedna za drugą. We wcześniejszej praktyce przedmiotem medytacji był wdech i wydech. chmura dymu. Obserwuj je w całym swoim ciele. Zjednocz umysł ze znakiem dostępnym w chwili obecnej i pozwól. Zauważaj również pojawiające się myśli. ponieważ umysłu nie można zatrzymać. Znak ten jest wyraźnie odczuwalny na brzegu nozdrzy.pl . to każda chwila może być chwilą koncentracji. Jako że chwila teraźniejsza zawsze jest obecna. zostanie zastąpione przez głębszy wgląd w nietrwałość. świadomość tego odczucia i świadomość znaku są elementami mentalnymi. że jest 42 AstralDynamics.Praktyka mechanicznych. na myślach itd. Aby zjednoczyć umysł z chwilą obecną. pojawianiu się i znikaniu jakiegokolwiek uczucia. że twój umysł może koncentrować się tylko na chwili obecnej. co dzieje się w nowym momencie. niesatysfakcjonująca i bezinteresowna natura. Musi nadążać za tym. Ta znajomość rzeczywistości dzięki doświadczeniu jej. możesz wykorzystywać go do skupienia uwagi na czymkolwiek czego doświadczasz . które w naturalny sposób nie byłoby obecne w jakiejkolwiek części twojego ciała. warstwa chmur. falowaniu oddechu. Zwróć również uwagę na to. pogoń za przyjemnością i pojęcie jaźni. Nie próbuj wywoływać żadnego uczucia. zobaczysz również. pojawia i znika z nimi. musimy znaleźć coś. Poza odczuciem oddechu możesz mieć różnego rodzaju doznania fizyczne w ciele. Jeśli spróbujemy zatrzymać umysł w jednej z chwil. Opanuj go w stopniu mistrzowskim i uzyskaj nad nim pełną kontrolę. a odczucie oddechu. negatywny stosunek do nieprzyjemnych doświadczeń. Jednakże umysł nie może skoncentrować się na każdej upływającej chwili bez częściowej koncentracji. umysł podąża za nimi. kwiat lotosu. wznoszeniu się i opadaniu klatki piersiowej. Kiedy z tak skoncentrowanym umysłem skupisz się na zmianach zachodzących w ciele i umyśle. że znak zmienia się nieustannie. że cały czas się zmieniają. że twój oddech jest elementem fizycznym. przekonasz się. a więc nie pełniąca już funkcji przewodzących). co powinieneś zauważać w tych doświadczeniach. twój umysł skoncentruje się w stopniu wystarczającym do praktykowania medytacji wglądu. pomaga Ci zachować spokojniejsze. by umysł płynął wraz z każdym nadchodzącym momentem. wianek z kwiatów. zauważysz.wznoszeniu się i opadaniu brzucha. Aby poczynić postępy w praktyce medytacji wglądu. że to. Przekonasz się. długa nić. ponieważ każde twoje doświadczenie trwa tylko chwilę. Kiedy je dostrzeżesz. będziemy sfrustrowani. Teraz znak jest trzecim obiektem medytacji. Kiedy już osiągniesz ten poziom koncentracji. pajęczyna. W miarę rozwoju uważności twoja niechęć do zmian. To wszystko czego potrzebujesz do praktykowania medytacji wglądu. to ich nietrwała.

Lecz ani napięcie nie odejdzie tak szybko. łączy się z elementem ziemi naszych nozdrzy. Wszystko unosi się i opada. nasz umysł staje się wyciszony i spokojny. W wyniku kontaktu z elementem ognia. emocjom. Wraz z wdechem doświadczamy odrobiny spokoju. wspomnieniom. brzucha i podbrzusza. jakbyśmy pragnęli. które pojawia się. Po wydechu odczuwamy napięcie. w nozdrzach lub innych częściach ciała pojawia się uczucie ciepła. musimy zrobić wydech. jak byśmy sobie życzyli.pl . kiedy nasze płuca są pełne. umysł nie czuje go. jeśli w ciągu kilku chwil nie nastąpi wydech. kiedy brakuje nam oddechu. Chcielibyśmy. kiedy element ziemski oddechu dotyka nozdrzy. Kiedy robimy wydech napięcie uwalnia się. a napięcie zniknęło szybciej niż zwykle. aby spokój pozostał na dłużej. musimy zrobić wdech. Również twój umysł nie jest w stanie przez cały czas obserwować odczuć związanych z oddechem. powstałym na skutek oddychania. Ten wgląd wskaże ci drogę do spokoju i szczęścia oraz da ci mądrość. Jednak dostrzeżesz wiele z nich. kiedy robimy wydech. Jednakże my głównie zajmiemy się wznoszeniem się i opadaniem oddechu oraz elementami ciała i umysłu. Ponieważ nie możemy kontrolować tej sytuacji. świadomości. doświadczamy odrobiny spokoju. lecz doświadczamy wyłącznie nietrwałości. by spokój wrócił na dłużej. Kiedy robimy wdech. Pragniemy spokoju i uwolnienia napięcia. nie starając się osiągnąć spokoju i nie irytując się z powodu napięcia powstałego na skutek wdychania i wydychania. Odczuwamy również kurczenie i rozszerzanie się płuc. zmienia się tak szybko. Kiedy umysł zjednoczy się z nieustającym nurtem oddechu. doznaniom. potrzebną by radzić sobie z codziennymi problemami w życiu. jakie pojawia się. w naturalny sposób będziemy mogli skoncentrować się na chwili obecnej. jeśli zbyt długo czekamy na ponowny wdech. Zwraca się ku dźwiękom. Odczucie nietrwałości oddechu pojawia się. ogarnie nas jeszcze większe rozczarowanie. Na tym przykładzie widzimy. 43 AstralDynamics. Ta odrobina spokoju wolnego od napięcia przeradza się w napięcie. umysł odczuwa jak powietrze wpływa i wypływa. Dostrzeżesz subtelność nietrwałości oraz subtelność bezinteresowności. bowiem pragniemy. kiedy świeże powietrze jest pompowane i wypompowywane z płuc. które wdychamy i wydychamy.Medytacja Vipassana w prostych słowach trwałe. że za każdym razem. Wszystko we Wszechświecie rozszerza się i kurczy rytmicznie podobnie jak nasz oddech i ciało. nie lubimy napięcia i uczucia. Zauważymy odczucie. braku satysfakcji i bezinteresowności naszego oddechu. Choć element wody obecny jest w oddechu. iż nawet twój umysł nie nadąża za tymi zmianami. Oznacza to. jak najmniejsze nawet pragnienie stałości w niestałej sytuacji powoduje ból i nieszczęście. Jednakże jeśli obserwujemy oddech. doświadczamy odrobiny spokoju. a napięcie szybko odeszło i nigdy nie wróciło. Kiedy element ziemi w powietrzu. Rozszerzanie się i kurczenie brzucha. a kiedy są puste. podbrzusza i klatki piersiowej jest częścią uniwersalnego rytmu. ani spokój nie zostanie tak długo. Wobec tego znów odczuwamy zaniepokojenie i irytację. kiedy oddech łączy się z brzegiem nozdrzy.

nie wszystkie na raz. Dzięki obiektywnej i bezstronnej obserwacji tych zdarzeń umysł uzyskuje głębszy wgląd. 44 AstralDynamics.Praktyka jak i tworom mentalnym. powinniśmy zapomnieć o oddechu i natychmiast skupić się na nich . by uzyskać głębszy wgląd w rzeczywistość współdziałania ciała i umysłu. by umysł powrócił do oddechu. Uzyskuje on wgląd w fakt.pl . niezadowolenie oraz bezinteresowność. rożne stany świadomości i liczne twory mentalne mają służyć tylko temu. te uczucia.po jednym. który jest fundamentem domu. że wszystkie te umysłowe podróże odbywają się w samym umyśle. Musimy pamiętać. że to ciało. Kiedy znikną. Kiedy doświadczamy tych stanów. Za każdym razem. ma coraz głębszy wgląd w nietrwałość. do którego umysł powraca z krótkiej lub długiej podróży do różnych stanów umysłu i ciała. pozwalamy. kiedy umysł powraca do oddechu.

Twoim celem jest uzyskanie takiej postawy. a w konsekwencji możesz skoncentrować się na przedmiocie medytacji. a kiedy odpoczywamy . Wymaga to praktyki. które ogromnie wspomagają proces doskonalenia się. Zwykle chodzimy. w której będziesz mógł przesiedzieć całą medytację w bezruchu.leżymy rozwaleni. To wywołuje stan stabilnej i spokojnej koncentracji. młode drzewo wyrastające z miękkiej gleby. a prosta postawa jest niezwykle ważna.pl . żadnej sztywności. siedzimy lub rozmawiamy w sztywnych. gdzie się chce. Głowa powinna znajdować się w jednej linii z resztą kręgosłupa. A reszta ciała po prostu wisi na nim luźno. To są tylko nawyki kulturowe i można się ich oduczyć. Medytacja nie oznacza siedzenia w pozycji lotosu. Pamiętaj jednak. W związku z tym zaleca się pewne praktyki fizyczne. Dzięki temu nie musisz się martwić o rzeczy takie jak utrzymanie równowagi czy napięcie mięśni. Należy pamiętać o rozluźnieniu. ani o drugie. pozwalają ci siedzieć przez dłuższy okres czasu i nie poddać się trzem głównym wrogom medytującego: bólowi. Nie jesteś ołowianym żołnierzykiem. Kręgosłup powinien być wyprostowany. Na początku będziesz prawdopodobnie czuł się nieswojo. by siedzieć z prostym kręgosłupem. że te postawy są jedynie pomocą w praktyce. Nie pomyl ich z praktyką. Będziesz musiał nieco poeksperymentować. Po pierwsze. Ale przyzwyczaisz się do tego. Wykorzystaj je. sprzyjają one zachowaniu bezruchu ciała. Należy się do nich stosować. przyspieszą rozwój i postępy. Najważniejsze jest. Praktyka buddyjska zawsze uznawała. Utrzymywaniu prostej postawy nie powinno towarzyszyć napięcie mięśni. Po trzecie. a jedno wpływa na drugie.ROZDZIAŁ 6 Co robić z ciałem M edytacja praktykowana jest już od kilku tysięcy lat. To dość dużo czasu na eksperymentowanie. powściągliwych pozach. zapewniają one poczucie stabilności ciała. napięciu fizycznemu oraz snowi. Kręgosłup powinien być jak prężne. Po drugie. który znajduje swoje odbicie w bezruchu umysłu. Można ją praktykować. nie stoi nad tobą żaden sierżant. a procedura została bardzo starannie udoskonalona. siedząc z wyprostowanym kręgosłupem. Ogólne zasady Stosowanie tych pozycji ma 3 cele. a kręgi ułożone jak monety jedna na drugiej. Tu nie chodzi ani o jedno. To czynność umysłu. że ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane. W 45 AstralDynamics. Lecz postawy te pomogą ci w opanowaniu tej czynności. Siedź z lekkością i łatwością.

Jeśli blokuje krążenie lub uciska nerwy. Półlotos. która będzie niezbyt miękka i po ściśnięciu gruba na przynajmniej 8 cm. Obydwa kolana dotykają podłogi. Ubranie Ubranie do medytacji powinno być luźne i miękkie. będziesz potrzebował poduszki. w tradycyjnym stylu azjatyckim. ponieważ taka pozycja powoduje. że zaśniesz. sarongi lub kimona. za którą idzie pobudzenie umysłowe. Pełny lotos. Każdemu można polecić luźne spodnie z cienkiego lub elastycznego materiału. W efekcie rozbolą cię nogi. jaką postawę wybierzesz. aby siedzieć z prostym kręgosłupem. Zbyt miękkie mogą spowodować. rozepnij go. Wystarczy złożony koc. które zwykle opisujemy jako "cierpnięcie". Jeśli na podłodze jest dywan. Jedna noga wraz ze stopą leży płasko wzdłuż łydki drugiej nogi. Podeszwy obu stóp zwrócone są ku górze. Jeśli to nie wystarczy. takich jak np. że brzeg poduszki wbija się w uda. nogi krzyżują się w okolicy łydek. 1. także je zdejmij. Lewa stopa spoczywa na prawym udzie. Dla kobiet wskazane są długie spódnice. 3. Styl birmański. lejące się ubiory. Wybierz taką. Zdejmij buty. Nogi można skrzyżować na kilka sposobów. Jest wiele stylów. prawa stopa spoczywa na lewym udzie. Jeśli nosisz pasek.Medytacja Vipassana w prostych słowach fizjologii jest to pozycja znana jako pozycja pobudzająca. to może wystarczyć do tego. Nogi są skrzyżowane w taki sposób. Poduszka lub miejsce do siedzenia powinny być starannie dobrane pod względem twardości. Nie siedź całym ciężarem ciała na poduszce. co z kolei prowadzi do ucisku na nerwy i ich skurczu. a jeśli nosisz obcisłe lub grube rajstopy. W Azji tradycyjnie nosi się miękkie. Obydwa kolana dotykają podłogi. wywołujesz tym senność. Równie ważne jest. że obydwie spoczywają płasko na podłodze od kolana do stopy. będziesz prawdopodobnie musiał coś podłożyć pod nogi. w zależności od tego.pl . na czym siedzisz. Jeśli się garbisz. 46 AstralDynamics. 2. to odczujemy ból oraz/lub drętwienie. równolegle do siebie. Będziesz potrzebować krzesła lub poduszki. by uchronić twoje łydki i kostki od ucisku. skrzyżowane nogi leżą na podłodze. jedna przed drugą (a nie jedna na drugiej). Zbyt twarde spowodują ból. Tradycyjne postawy Jeśli siedzisz na podłodze. Usiądź na brzegu poduszki. Podajemy cztery pozycje począwszy od najbardziej zalecanej. Nie ubieraj obcisłych lub grubych spodni.

Jednak ciało musi również być na tyle pobudzone. Używanie krzesła Być może nie będziesz w stanie siedzieć na podłodze ze względu na ból lub z jakichś innych przyczyn. Przepona powinna być rozluźniona tak. Prawa stopa jest pod lewym kolanem. To nie problem. co mówią inni. Nie każdy jednak potrafi zrobić lotos. Eksperymentuj z różnymi pozycjami. Styl Indian Amerykańskich. skieruj wzrok w okolice czubka nosa lub przed siebie. Wybierz takie. Najlepiej jest usiąść tak. Pozycje lotosu i półlotosu są tradycyjnymi pozycjami medytacyjnymi w Azji. Nie pozwól. Jeśli będą otwarte. które ma płaskie siedzenie. w której jak najdłużej będziesz mógł siedzieć nieruchomo. możesz siedzieć całkowicie nieruchomo przez dłuższy okres czasu. Używaj go z rozsądkiem. Rozluźnij mięśnie ramion. Jest nim twoja wygoda. Wówczas możesz dążyć do opanowania pozycji pełnego lotosu. jedna w drugiej. Podbródek powinien być skierowany do góry. Oczy można mieć zamknięte lub otwarte. by nie opierać się plecami o oparcie. W każdej z tych pozycji ręce spoczywają jedna w drugiej. więc możesz zapomnieć o tym. Chodzi o to. Ponadto. W miarę praktyki ścięgna rozluźnią się i rozciągną. Wybierając którąkolwiek z powyższych pozycji pamiętaj. Nie siedź sztywno. głównym kryterium wyboru pozycji dla siebie nie jest to.pl . proste oparcie i nie ma bocznych poręczy. Kiedy już się w niej usadowisz. Przypomnij sobie porównanie z mętną wodą. co jest twoim celem. by pojawiło się napięcie w brzuchu. Oczy mogą być otwarte lub zamknięte. Tak więc eksperymentuj. ale tak byś nie zasnął. Spoczywają tuż poniżej pępka z nadgarstkami opartymi o uda. Taka pozycja rąk zapewnia solidne oparcie dla górnej części ciała. Wybierz taką pozycję. ponieważ aby w nim siedzieć. pozwól.Co robić z ciałem 4. musimy mieć bardzo rozciągnięte ścięgna w nogach. Pozycja pełnego lotosu uważana jest za najlepszą. co z kolei wywoła podobne uspokojenie umysłu. Kierujesz wzrok tam. Nie napinaj mięśni szyi lub ramion i rozluźnij mięśnie rąk. Brzeg krzesła nie powinien wbijać ci się w uda. Rozluźnij się. A w każdym razie jest najbardziej stabilną. by wywołać stan czujności fizycznej. której towarzyszyć będzie jasność umysłu. Nie spinaj się. gdzie nie ma nic szczególnego do zobaczenia. Nie napinaj mięśni szyi. a lewa stopa jest pod prawym kolanem. na udach. 47 AstralDynamics. o którą nam chodzi. Zawsze możesz zamiast tego usiąść na krześle. Aby zawisło na wyprostowanym kręgosłupie jak szmaciana lalka. Nie wpatruj się w nic. jak w tradycyjnych pozycjach. aby ciało było całkowicie stabilne i nieruchome. by ciało było w naturalnej rozluźnionej pozie. Twoje ciało to narzędzie służące stworzeniu pożądanego stanu umysłu. Ułóż nogi obok siebie. by mogła rozciągnąć się maksymalnie. Ręce połóż tak. ułożone na udach i z dłońmi zwróconymi ku górze. co widzisz. Jest nim osiągnięcie całkowitego bezruchu fizycznego. stopy płasko na podłodze.

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych instrukcji. Ta różnica jest bardzo subtelna. Piętnaście minut później budzimy się nagle i uświadamiamy sobie. Inni polecają skupienie się na odczuciu kontaktu ciała z poduszką. nie dając początku kolejnej myśli w łańcuchu. na których można się skupić podczas medytacji jest niemalże nieograniczona. której jesteś po prostu świadom. którą wyjaśniamy poniżej. co dzieje się w umyśle? W rzeczywistości istnieją techniki medytacyjne tego typu. Myśl. ilość rozmaitych obiektów. Niektórzy nauczyciele medytacji nauczają. że jesteśmy świadomi myśli. że cały ten czas spędziliśmy pogrążeni w marzeniach na jawie lub snując fantazje erotyczne. Dlaczegóż by po prostu nie usiąść i być świadomym tego. i kolejnej.ROZDZIAŁ 7 Co robić z umysłem M edytacja. Jest to przede wszystkim kwestia odczucia lub struktury. Typowa świadoma myśl 48 AstralDynamics. Jedna myśl prowadzi do następnej. Jak już zostało powiedziane. by podążać za oddechem. lub stykających się nóg.pl . Jest różnica pomiędzy myśleniem a tym. Pierwsze pytanie. Myśl ze swej natury jest skomplikowaną procedurą. Taka myśl powstaje z lekkością bańki mydlanej i odchodzi. obserwując jak powietrze wpływa i wypływa przez nos. istnieje poczucie dystansu pomiędzy myślą a obserwującą ją świadomością. a przez wieki ludzie wykorzystali wielką ich liczbę. Umysł jest podstępny i sprytny. dzięki samej uwadze ma lekką strukturę. dla których warto ją stosować. która prowadzi do kolejnej i kolejnej. Satipatthana Sutta. dłoni spoczywającej na drugiej dłoni. że dajemy złapać się w pułapkę. Określa się je czasem mianem "medytacja bezprzedmiotowa" i są one dosyć trudne. Na pierwszy rzut oka procedura ta wydaje się być bardzo stara i bezużyteczna. uważana jest za najbardziej tradycyjną i przypuszczalnie właśnie jej Budda nauczał swoich uczniów. na które moglibyśmy odpowiedzieć brzmi: dlaczego w ogóle koncentrować się na czymś? Przecież staramy się rozwijać świadomość. Nawet w tradycji Vipassana istnieje zróżnicowanie. omotać i w końcu spętać łańcuchem myśli. Siedzimy. Oznacza to. a w następnej kolejności obserwować wszystkie inne pojawiające się zjawiska fizyczne i umysłowe. lub zamartwiając się rachunkami lub czymkolwiek innym. obserwując podnoszenie się i opadanie brzucha. mówi w szczególności. nazywana jest Medytacją Wglądu. że należy rozpocząć od skupiania uwagi na oddechu. której nauczamy. przyjrzyjmy się powodom. oryginalna rozprawa Buddy na temat uważności. itd. Jednakże metoda.

tak aby nie było między nimi żadnej przerwy. Jest z natury obsesyjna i prowadzi wprost do następnej myśli w łańcuchu. Koncentracja to nasz mikroskop służący do obserwacji subtelnych stanów wewnętrznych. Następne pytanie. Roztargnienie i rozproszenie nie istnieje. Skupiamy się na oddechu. Używamy uwagi po to. Słoń. W efekcie tego wzrasta nasza umiejętność badania procesu myślowego. co jest powszechnie dostępne i tanie. by zaobserwować. Powinno to być coś. Praktyczny przedmiot medytacji powinien sprzyjać uważności. Na tym etapie można było zacząć karmić go i ostrożnie zbliżać się do niego. jakie powoduje skutki. aby wykonywał różne prace. Różnica pomiędzy tym. W tym porównaniu dziki słoń to twój niespokojny. które cały czas mają miejsce jako część zwykłego procesu myślowego. którego można było zaprząc do pożytecznej pracy. dopóki nie stanie się tak silne. że jesteśmy świadomi myśli a myśleniem. w odniesieniu do którego możemy obserwować nieustannie zachodzące zmiany i zakłócenia. W końcu zaczynał pojmować. Oddychanie spełnia wszystkie te kryteria. by dostrzec tę różnicę. W końcu można było w ogóle obejść się bez sznura i pala. Służy on jako główny punkt odniesienia. dopóki nie ma czegoś. gniew. 49 AstralDynamics. który można zaprząc do niezwykle ciężkiej pracy usuwania warstw iluzji fałszujących rzeczywistość. na które musimy odpowiedzieć to: Dlaczego właśnie oddech jest przedmiotem medytacji? Dlaczego nie coś bardziej interesującego? Odpowiedzi jest wiele. pokonani przez nieustające fale zmian przelewające się przez umysł. takie jak: chciwość. a nawet więcej. że nie może uciec i uspokajał się. apodyktyczna i przymusowa. skoncentrowany umysł. Głęboka medytacja spowalnia tok myśli. Medytacja oswaja umysł.pl . Koncentracja jest jednym z narzędzi koniecznych do tego. I tak miało się oswojonego słonia. której nie zostaje już na to. aktywny umysł. napięcie mięśni lub przyspieszenie pulsu. przez wiele dni usiłując zerwać się ze sznura. z którego umysł wyrusza i do którego wraca. Skupia na sobie całą twoją uwagę. Bez stałego punktu odniesienia gubimy się. Wsysa cię i przejmuje kontrolę nad świadomością. od których próbujemy się uwolnić. Powinno to być również coś. co było wokół niego. że przeradza się w ból. i tresować słonia tak. jest rzeczywista. by umysł ze spokojem i bez przerw mógł skupić się w jednym punkcie. to dobrze wyćwiczony. co nie wpędzi nas w te stany umysłu. To jest ten punkt.oddech. co zawsze można mieć przy sobie. Świadoma myśl wywołuje odpowiadające jej napięcie w ciele.Medytacja Vipassana w prostych słowach ma znacznie cięższą strukturę. od czego nasza uwaga zostaje oderwana. złudzenia. jednocześnie ożywiając obserwującą go świadomość. np. Oczywiście słoń sprzeciwiał się. a pal to przedmiot medytacji . Lecz nie czujemy tego napięcia. Starożytny tekst Pali porównuje medytację do procesu oswajania dzikiego słonia. Ryczał i tratował wszystko. sznur to uważność. Jest ciężka. majestatyczna. ponieważ świadoma myśl jest chciwa. wytrzymałym sznurem. W tamtych czasach wyglądało to następująco: schwytane zwierzę przywiązywało się do słupa silnym. lecz niezwykle subtelna i trudna do uchwycenia. który w końcu staje się oswojony.

zawsze dostępny. Oczywiście. Jest to ogniwo. to bardzo aktywny proces. bez świadomego udziału woli. doświadczalne zrozumienie tego procesu zbliża cię do innych żywych istot. lecz mimo to wyraźne kiedy już nauczymy się. Uświadamia ci. Jesteśmy wyciągani z bagna wyobrażeń mentalnych i doświadczamy tu-i-teraz. namacalne odczucie powietrza przepływającego przez nozdrza. Odnalezienie go wymaga wysiłku. oddech jest żywą częścią rzeczywistości. czego szukasz. w którym najwyraźniej czujesz przepływające powietrze. Oddech przychodzi w cyklach . Jeśli chcemy w medytacji skupić się na oddechu. pojedynczy akt woli może go zwolnić lub przyspieszyć. jak się do niego dostroić. czego można doświadczyć bezpośrednio. Uważna obserwacja takiego miniaturowego modelu życia prowadzi do wglądu. Tym samym jest miniaturowym modelem życia samego w sobie. ale nie wolno przesadzić. A mimo to. Ponadto. Zawsze pod ręką. Wydłużyć i uspokoić lub skrócić i sprawić. co jest w świecie zewnętrznym. Większość czasu spędzamy uwikłani we wspomnienia z przeszłości lub wyczekując przyszłości. nie ustaje od narodzin do śmierci i nic nie kosztuje. wdychanie i wydychanie. jest fizyczne. bez potrzeby myślenia. przez które to. pełni zmartwień i planów. Jest z nami gdziekolwiek się udajemy. tuż przy czubku. Kiedy rzeczywiście obserwujemy oddech. automatycznie przenosimy się do teraźniejszości.pl . lub na górnej wardze. Właśnie z tego miejsca będziesz śledzić pełny cykl oddechu. by był nierówny.wdech. Prawdziwe. oddychanie stanowi idealny przedmiot medytacji. gdzie 50 AstralDynamics. wydech. że zachodzi zawsze tu-i-teraz. jak je formujemy. Następnie zrób wydech i ponownie skoncentruj się na odczuciu dokładnie w tym samym miejscu. Odczucie oddechu jest subtelne. Aby odnaleźć ten punkt u siebie. Oddech jest zjawiskiem wspólnym dla wszystkich żyjących istot. Trzeba się postarać. Oddychanie jest zwykle procesem instynktownym. Mamy przez to na myśli. co nazywamy "ja" i staje się jego częścią. Kiedy już dokładnie określisz. Tym. Właśnie z tych powodów. to pierwszym krokiem jest odnalezienie go. przebiegającym we własnym tempie. Punkt na czubku nozdrzy można postrzegać jako rodzaj okna pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym. Oddech nie ma w sobie nic z tej "innej-czasowości" ('other-timeness'). lecz czymś. aspekt życia podlegający nieustannej zmianie. Tu z kolei można wiele nauczyć się o pojęciu jaźni i o tym. każdy jest w stanie to zrobić. weź szybki głęboki oddech i zwróć uwagę na miejsce wewnątrz nosa. że w swej istocie jesteś połączony ze wszystkim co żyje. przedostaje się do tego. Jest także miejscem. Zwykle odczucie to najwyraźniejsze jest wewnątrz nosa. zwykle nie żyjemy w teraźniejszości. przez które część "ja" wydostaje się i łączy ze światem zewnętrznym. punkt węzłowy oraz miejsce przepływu energii. który ma zastosowanie również do wszystkich innych naszych doświadczeń. Oddychanie nie jest procesem intelektualnym. oddychanie to proces mający miejsce w teraźniejszości. Jednak jego umiejscowienie jest różne u różnych osób w zależności od kształtu nosa. Utrzymanie równowagi pomiędzy spontanicznym oddechem a wymuszoną manipulacją oddechem jest bardzo subtelne. Można się przy tym wiele nauczyć o naturze woli i pożądania. Mimo to. W tym znaczeniu.Co robić z umysłem Oddychanie to coś właściwego każdej ludzkiej istocie. Ponadto.

Zakręciłoby ci się w głowie. w którym ząbki piły zanurzają się w drewnie. którego i tak nigdy nie złapiesz. Nie próbuj regulować go lub podkreślać w jakikolwiek sposób. Skoncentruj się na naturalnym i spontanicznym przepływie oddechu. ale jest trudniejsze. podobnie jak i każdy wydech. Nie pogłębiaj swojego oddechu na siłę. pełne jest subtelnych odmian. płytki oraz głęboki. Nie próbuj kontrolować oddechu. jest w rzeczywistości niezwykle skomplikowanym i fascynującym procesem. w którym widać najwyraźniej. Wykorzystaj tę sposobność. Przestań się przejmować i pozwól. impulsem by kontrolować oddech oraz impulsem by przestać kontrolować oddech. to poza nim. Jeśli kiedykolwiek piłowałeś drewno. Uważnie obserwuj oddech. Kiedy dotrzesz do tego punktu. Kategorie te łączą się wzajemnie ze sobą na różne. Przekonasz się. 51 AstralDynamics. a nie pomaga skoncentrować się. dzięki któremu można się wiele nauczyć. Głębokość i szybkość oddechu zmienia się w zależności od emocji. w którym czujesz powietrze najmocniej. Nie obserwuj jedynie zarysu oddechu. by nim manipulować. przemieszcza i płynie. To ostanie odnosi się zwłaszcza do medytacji grupowych. Każdy wdech. patrząc na ostrze poruszające się tam i z powrotem. Pozwól. W końcu proces oddychania będzie toczył się swoim własnym torem. że są fascynujące. goniąc za oddechem. że nauczyłeś się tego co najważniejsze o własnej obsesyjnej potrzebie kontrolowania Wszechświata. które na pierwszy rzut oka wydaje się być takie zwykłe i nudne. Przyjrzyj się tym zjawiskom. to będziesz koncentrował się to na wnętrzu nosa.pl . wiesz w czym rzecz. Tylko w taki sposób możesz przeciąć drewno prosto. Z tego punktu. Badaj go naprawdę. obserwujesz cały proces oddychania uważnie i w skupieniu. Większość początkujących ma z tym problemy. oznacza to. Jest wdech i wydech. takie jak w Jodze. W efekcie tego pojawia się wymuszony i nienaturalny wysiłek. Używaj go do skupiania uwagi. Odkryjesz niezliczone odmiany i stałe cykle powtarzających się wzorów. nieświadomie podkreślają oddech. by zaobserwować naturę świadomej intencji. myśli pojawiających się w umyśle oraz dochodzących dźwięków. nie oddalaj się od niego. i okres ten szybko mija.Medytacja Vipassana w prostych słowach znajduje się twój punkt oddechu. Na początku może być to dla ciebie źródłem frustracji. Nie zniechęcaj się. środek i koniec. Obserwuj subtelne wzajemne związki pomiędzy oddechem. rozwoju i śmierci. płynny i nierówny. W medytacji skupiasz uwagę dokładnie na tym punkcie w nosie. Aby łatwiej było im skupić się na odczuciu. Można zobaczyć więcej niż sam tylko wdech i wydech. To nie jest ćwiczenie oddechowe. niż się zdaje. ani też nie oddychaj głośno. tak jak we śnie. To jak symfonia. by proces toczył się własnym rytmem. jeśli natrafisz na opór swojej woli. Jeśli mu się przyjrzeć. Brzmi to prosto. który w rzeczywistości utrudnia. Głośny oddech naprawdę może irytować innych. Oddychanie. by oddech wypływał naturalnie. lub na tchawicy. oddech długi i krótki. A ty nie będziesz czuł potrzeby. bo zmienia się on nieustannie. Jeśli nie odnajdziesz tego punktu. przechodzi przez etap narodzin. ale jest to nieocenione doświadczenie. subtelne i skomplikowane sposoby. Każdy oddech ma początek. Jako stolarz nie stoisz. Skupiasz uwagę na miejscu.

że myślałeś. po prostu powróć do zwykłego fizycznego odczucia oddechu. To coś. bądź przygotowany na trudności. i tak za każdym razem dotąd. Przekonasz się. lecz ponownie skieruj uwagę na oddech. Kiedy już dojdzie do tego. że jesteś na dobrej drodze. prowadząc w myślach rozmowę z samym sobą: "Oddech jest krótki i nierówny. by to odkrycie wyprowadziło cię z równowagi. Obserwuj fizyczne doznania towarzyszące wdechowi. po prostu nigdy wcześniej tego nie zauważyłeś. które pragniemy kultywować. W pogrążającym się umyśle nie ma żadnej z nich. Po jakimś czasie. W którymś punkcie tego procesu staniesz nagle twarzą w twarz z szokującą prawdą. Już sam fakt. W rzeczywistości jedyna różnica jest taka. niezakłócona czujność. nie ma obserwacji oddechu. W najlepszym przypadku jest to rodzaj próżni umysłowej. Pogrążający się umysł to pustka. znak prawdziwego postępu. Twój umysł to hałaśliwy dom wariatów na kółkach. Poczuj dotyk wydechu. pogrążający się umysł oznacza jakikolwiek rodzaj otępienia świadomości. bez żadnej kontroli i bez nadziei. nie ma świadomości czegokolwiek. to nie jest Vipassana. że rozproszyłeś się. że twój umysł się pogrąża. że spojrzałeś prawdzie w oczy. szary obszar podobny do snu bez marzeń sennych. Nie jesteś bardziej szalony niż wczoraj. martwiłeś się lub robiłeś cokolwiek innego. Kiedy obserwujemy oddech w ciszy.pl . Ignorancja może oznaczać szczęście. Ciekawe jaki będzie następny?" Nie. może po kilku tygodniach lub miesiącach. że to się zdarza. że jesteś kompletnie szalony. Pogrążający się umysł to coś niemal zupełnie odwrotnego. bez zamartwiania się lub osądzania za to. po prostu odnotuj fakt. Nie jesteś bardziej szalony niż ludzie wokół ciebie.stracisz czas. Rób tak za każdym razem. Umysł znowu będzie przeszkadzać. Małpi umysł to powszechnie znane zjawisko. że masz siedzieć. Nie pozwól. Na początku. toczący się chaotycznie na łeb na szyję w dół. Nie ma sprawy. marzyłeś. Jako termin ogólny. ty też sobie poradzisz. Inni poradzili sobie z tym w taki czy inny sposób. To jest myślenie. Po prostu dostrzeż to zjawisko i ponownie zacznij obserwować odczucia towarzyszące oddychaniu.rób 52 AstralDynamics. W rzeczywistości jest to kamień milowy. dwóch rzeczy należy unikać: myślenia i pogrążania się. lub głęboki i długi. Spróbuj się nie martwić. że ty stawiłeś czoło tej sytuacji. pędząc jak pijany trzmiel kreślący w powietrzu chaotyczne linie. Zawsze tak było. Samadhi i Sati .Co robić z umysłem Nie znaczy to jednak. Unikaj tego. To również mija.to dwie umiejętności. z czym każdy zaawansowany medytujący musiał się zmierzyć. Koncentracja to silne. Świadomość to żywa. że są w lepszej sytuacji. Rób wdechy i wydechy i obserwuj co się dzieje. Kiedy zauważysz. Twój umysł będzie błądził nieustannie. Po prostu ćwicz dalej . po prostu odnotuj ten fakt i skieruj uwagę na odczucie oddechu. To luka. w której nie ma myśli. bezkształtny. kiedy zaczniesz to ćwiczyć. oznacza. Ale to wcale nie znaczy. Dlatego oni wciąż czują się stosunkowo dobrze. Łagodnie ale stanowczo. ale nie prowadzi do wyzwolenia. Myślenie przejawia się najczęściej w postaci zjawiska małpiego umysłu. a oni nie. aż przestanie do tego dochodzić. które już omówiliśmy. W najgorszym przypadku po prostu zaśniesz. w najlepszym . pełne energii skupienie na pojedynczym obiekcie. Medytacja Vipassana jest aktywna. zwłaszcza na początku. zaczniesz odbierać te doznania jak obiekt fizyczny.

To brzmi prosto. W miarę pogłębiania się koncentracji będziesz mieć coraz mniej problemów ze swoim małpim umysłem. których nie będziesz w stanie osiągnąć. wysiłku i cierpliwości. Lecz nawet te krótkie doświadczenia zmienią twoje życie. zazdrości. że będziesz podążał za oddechem tylko przez krótki moment trwania tego właśnie wdechu. Nie trzeba się spieszyć. że nie będzie ci się udawać raz za razem. Jest nietrwały i przemija wraz z końcem medytacji. Lecz takie wymagania są nierealistyczne. Doświadczenie medytacyjne to nie wyścigi. nienawiści. błogi stan umysłu. To samo w sobie jest wystarczającą nagrodą. Zaufaj sobie w ten sposób. pogodna i radosna energia. To spokojna. Mimo. Twoje zadanie polega na przedzieraniu się coraz głębiej poprzez warstwy iluzji. Odsuń je delikatnie na bok. by dużo od siebie wymagać i być skrupulatnym. przez co na początku będziesz miał tendencję. lecz przynajmniej wykonalne. Dotarcie choćby do tych kamieni wymaga czasu. że będziesz podążał za oddechem tylko przez krótki moment trwania tego właśnie wydechu. To wspaniały. pogodny. Ale nie ma żadnego planu lekcji. Nie ma chciwości. Obserwuj co się dzieje. czysty. by twoja medytacja była urlopem. Można się nim cieszyć dla niego samego. Bądź dla siebie łagodny. co drażni umysł. bez przerw. Dążymy do konkretnego celu. co zakłóca koncentrację. Pozwól. że twoja uwaga zwraca się ku tym problemom. Nawet to nie jest proste. Oddech spowolni się i coraz łatwiej ci będzie podążać za nim. Nie wyznaczaj sobie celów. Następnie. Próbujesz nieustannie i bez przerwy podążać za własnym oddechem. Zaczniesz doświadczać stanu głębokiego spokoju. zawiści. bądź wytrwały. Nie jest to wyzwolenie. że poradzisz sobie z tymi problemami później. Nie oczekuj jednak natychmiastowego oświecenia. Pod koniec właściwie przeprowadzonej sesji medytacyjnej odczujesz wspaniałą świeżość umysłu.Medytacja Vipassana w prostych słowach wdechy i wydechy. przekonasz się. postanów sobie. którą następnie możesz wykorzystać do rozwiązywania problemów codziennego życia. Zamiast tego podziel czas na niewielkie odcinki. Proces ten sam w sobie jest fascynujący i daje poczucie spełnienia. ku zrozumieniu najwyższej prawdy dotyczącej naszej egzystencji. a właśnie tak się stanie. uwierz w to. ale są to kamienie milowe na drodze wiodącej w jego kierunku. Zaufaj sobie. Jednakże celem medytacji nie jest rozwiązywanie problemów. na początku wydechu. wykorzystując energię i świeżość umysłu uzyskaną dzięki medytacji. radzenie sobie z nimi jest dodatkową korzyścią i tak właśnie powinno być traktowane. Nie myśl o swoich problemach w trakcie praktyki. Lęk mija. Przestań się martwić i planować. pożądania. Jeśli za bardzo skoncentrujesz się na aspekcie rozwiązywania problemów. Na początku wdechu postanów sobie. Niepokój i wzburzenie odchodzą. w którym cieszyć się będziesz całkowitą wolnością od tego. 53 AstralDynamics. wakacjami.pl .

Wymaga praktyki. Zaczyna się wdech i właśnie na to zwracasz uwagę. zacznij od nowa. niewielkim odcinku czasu. dokładnie w taki sposób i w tym momencie. Dzięki temu w końcu pojawi się ciągła. Następnie. Zaczynamy od tego. kiedy nam się uda.pl . jesteśmy na drodze do doświadczania życia na nowo w zupełnie inny sposób. 54 AstralDynamics. kiedy nie uda ci się. nieprzerwana świadomość. Kiedy wdech właśnie się zaczyna. niepodzielna świadomość w teraźniejszości. jesteś świadomy tylko tego. Dążysz do osiągnięcia stanu.Co robić z umysłem Za każdym razem. na to i na nic innego. którego nie da się osiągnąć od razu. Zapominasz o poprzednim oddechu i nie wyczekujesz następnego. w którym będziesz całkowicie świadomy wszystkiego. że jesteśmy całkowicie świadomi niewielkiego wycinka czasu. Nie spiesz się do mającego nastąpić wydechu. Kiedy robisz to właściwie. kiedy to się dzieje. co dzieje się w teraźniejszości. tylko jednego jedynego wdechu. nie patrzysz przed siebie. Obserwuj każdy oddech z uwagą i precyzją. przy tym. Na tym poziomie możesz wygrać tę grę. całkowita. czego doświadczasz w swoim własnym wszechświecie. nie wyczekuj jego końca.zaczynaj od nowa przy każdym następnym cyklu oddechowym. Uważność w procesie oddychania to świadomość chwili obecnej. co się dzieje teraz. Jeden oddech naraz. Tego się trzymaj . sekunda po sekundzie. Ta medytacja jest procesem przekwalifikowania umysłu. Nie oglądasz się za siebie. Zostań tam gdzie jesteś. To niezwykle ambitny cel. zaczynamy więc od małych kroków.

Siedzimy sobie i pozornie tyle z nas pożytku co z kamiennego posągu. W medytacji trzymamy się tej samej prostej procedury. tak abyśmy mogli zobaczyć. Stawiał twoje stopy jedna za drugą. aż sam się tego nauczyłeś. Najlepiej jest po prostu pozwolić mu się osadzić. Ta mentalna zupa osadza się. Jeśli przyglądamy się temu z zewnątrz. Spróbuj na siłę coś wyrzucić z umysłu. które w rzeczywistości stanowią przeciwieństwo ideału nieustającej uważności. Jest to tłumienie i jest nieskuteczne. Schowa się to w nieświadomości. by radzić sobie z tym. czego usiłujesz się pozbyć. Zachęcał. Przede wszystkim. po czym nagle wyskoczy nie pozostawiając Ci żadnych szans na wygraną w tej walce. 55 AstralDynamics. W medytacji przeznaczamy wyznaczony czas właśnie na ten proces oczyszczenia. Jak już zostało powiedziane. co jest w wodzie. Nie jest to umiejętność. a przekonasz się. Jest to proces naturalny.pl . nasze umysły są jak szklanka z mętną wodą. co przyniesie życie. jak się zabrać za medytację. Te chwile nauki stanowiły oficjalną praktykę sztuki chodzenia. Daj mu czas. poświęcony wyłącznie rozwijaniu umiejętności umysłu nazywanej uważnością. Spędziliśmy całe życie wyrabiając w sobie nawyki mentalne. powoduje oczyszczenie. by wywołać to oczyszczenie ma dokładnie odwrotny skutek. zachodzący automatycznie. musisz wyznaczyć sobie stałe godziny praktyki. a umysł się oczyszcza. ale na dłuższą metę tylko wzmocnisz to. Celem medytacji jest usunięcie osadu. której łatwo się nauczyć. Czas ten przeznaczamy wyłącznie na tę czynność i tak sobie wszystko organizujemy. który poświęcisz tylko i wyłącznie na medytację Vipassana. wydaje się to być całkowicie bezużyteczne. samo w sobie. Wewnątrz jednak dużo się dzieje. Nie znaczy to. żeby nic nam nie przeszkadzało. że musimy robić cokolwiek.ROZDZIAŁ 8 Planowanie medytacji D o tego momentu wszystko było tylko teorią. by cię tego nauczyć. Ktoś zadał sobie wiele trudu. Podtrzymywał cię. Może udać ci się na chwilę. Uwolnienie się od tych nawyków wymaga pewnej strategii. by spowodować osadzanie się. W końcu woda będzie czysta. Siedzenie z uważnością. Kiedy byłeś dzieckiem nie umiałeś chodzić. a sam się osadzi. Wyznaczamy konkretny czas. że w ten sposób dodajesz temu energii. konkretny okres czasu. kiedy nie będziesz patrzył. W rzeczywistości jakikolwiek wysiłek z naszej strony. Teraz zagłębimy się w praktykę. co przygotowuje nas do tego.

w którym nie będziesz skrępowany i gdzie będziesz mógł medytować bez zbędnego rozproszenia. Szybko miejsce to zacznie ci się kojarzyć ze spokojem głębokiej koncentracji. co pomyślą inni. by siedzieć w miejscu.Medytacja Vipassana w prostych słowach Jeśli porównamy umysł do wody. aż znajdziesz to. gdzie będzie ci wygodnie i gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Będziesz musiał troszkę poeksperymentować. Prawdopodobnie pomoże ci. które nieustannie stymulują umysł. Wyznaczamy sobie czas medytacji po to. tak już pozostanie. Najważniejsze jest. w którym będzie ci najwygodniej. którymi się zajmujesz. To są jednak tylko dodatki. W trakcie normalnej aktywności jesteś pod taką presją wydarzeń. A potem odchodzi. by wprowadzić się w odpowiedni nastrój. Jedyny wysiłek na jaki musimy się zdobyć to łagodna cierpliwa uważność. ale absolutnie nie są sednem praktyki. Gdzie siedzieć? Znajdź sobie ciche. co ci się przytrafia. pienią i ropieją. odosobnione miejsce. zobaczyć czym jest i pozwolić odejść. takie jak: przyciemniony pokój. Musisz po prostu znaleźć miejsce. Kiedy się osadzi. Zajmują one umysł w sposób. kadzidełko. jeśli codziennie będziesz siedział w tym samym miejscu. Właśnie to wszystko. czy emocjonalnej. zapalona świeczka. Istnieją tradycyjne sposoby. a wszystko z nas wychodzi. Najgorsze są muzyka i rozmowa. Spróbuj wybrać miejsce możliwie jak najcichsze i najspokojniejsze. Czas kiedy medytujemy jest jak przekrój całego dnia. dzwoneczek na początku i na końcu sesji medytacyjnej. by stworzyć warunki sprzyjające takiemu uwolnieniu. 56 AstralDynamics. że rzadko do końca załatwiasz najważniejsze sprawy. Po prostu uważnie obserwuj jak muł osadza się nie ingerując w ten proces. które czujesz. a nie zamartwianiu się. Wypróbuj kilka miejsc. ale powinno to być miejsce. W medytacji posługujemy się energią. nad którym nie masz kontroli i już po koncentracji. Większości ludzi pomaga wydzielenie osobnego miejsca przeznaczonego tylko i wyłącznie do medytacji. Dla większości z nas to nieosiągalne. czy to w formie myślowej. Gromadzą się one w nieświadomości. gdzie kotłują się. Medytacja ładuje twoją uważność.pl . gdzie nikt nie będzie ci się przyglądał. To jak ładowanie akumulatorów. ale niektóre rodzaje hałasu są szczególnie rozpraszające i należy ich unikać. Cała twoja uwaga powinna być poświęcona medytacji. Powinno to być również miejsce. A potem zastanawiasz się skąd bierze się to całe napięcie. jeśli nie przywracamy ją. w tej czy innej formie wychodzi podczas medytacji. Wszystko. w którym będziesz sam. Masz szansę przyjrzeć się temu. to najlepszym sposobem oczyszczenia go jest pozwolić by zanieczyszczenie samo z siebie osadziło się na dnie. przechowywane jest w umyśle. Dla niektórych ludzi stanowią zachętę. Wycofujemy się z każdej czynności. Nie trzeba poświęcać na to dodatkowej energii. To nie musi być jakieś idealne miejsce na polanie pośrodku lasu. która pobudza emocje. Udajemy się do cichego miejsca i siedzimy nieporuszeni. a nie siłą. gdy cię zobaczą. Regularnie co jakiś czas sprawdzamy czy utrzymujemy uważność. Oddalamy się od tych wydarzeń. To nie musi być dźwiękoszczelny pokój. że będzie sprzyjać praktyce. a skojarzenie to ułatwi ci szybsze wchodzenie w głębszą koncentrację.

Używaj grupy jako pomocy. Medytacja to czynność psychologiczna. umysł jest rześki. Aby poprawić sobie krążenie możesz też wcześniej wykonać kilka ćwiczeń fizycznych. że coś jest nie tak. Pokonujesz resztę dnia z większą lekkością. a stało się ciężarem. kiedy masz na to ochotę. Jednakże pamiętaj. następnie usiądź do medytacji. Poranna medytacja to doskonały sposób na rozpoczęcie dnia. Niech będzie rozsądny. Nie staraj się za mało. W konsekwencji. Zanim zaczniesz. by się całkiem rozbudzić. Utrzymuj uważność. co stanowi zachętę. Z drugiej jednak strony powinieneś umieć praktykować sam. że siadasz do medytacji. To znaczy. spodziewając się nużącego mozołu. Może w swojej okolicy znajdziesz grupę medytacyjną. cierpliwą wytrwałością. na którą bardzo duży wpływ ma nasze podejście do każdej sesji. Jednakże. że ustalasz sobie plan praktyki i trzymasz się go z łagodną. że trzymanie się planu przestało być zachętą. jeszcze zanim pochłoną cię obowiązki. Właściwie przeprowadzona medytacja jest przyjemnością. Dyscyplina regularnej praktyki jest ważna i wielu ludziom łatwiej jest praktykować regularnie. to zmień coś. 57 AstralDynamics. Kiedy siadasz. od których zaczynasz dzień. tak więc najpierw się wyśpij. Nie poczynisz postępów. Nieważne jaki rodzaj medytacji praktykują. Niech medytacja będzie pierwszą z ważnych rzeczy. jeśli przekonasz się. że droga do wyzwolenia jest pracą w kieracie. jeżeli po prostu będziesz siedział drzemiąc. zastosowanie znajduje opis buddyzmu jako Drogi Środka. Medytacja nie jest obowiązkiem. Nastraja cię pozytywnie i przygotowuje do radzenia sobie z tym. Inną dogodną porą do medytacji jest wieczór. Będziesz miał bezpośrednio do czynienia z żywymi uczuciami i emocjami. Dałeś słowo i wiesz. co przyniesie dzień. o ile jest to medytacja praktykowana w ciszy. tego właśnie najprawdopodobniej doświadczysz. które uzbierały się w ciągu dnia i najlepiej byłoby pozbyć się tego ciężaru przed snem. wymyj twarz lub weź prysznic. jeśli nie będziesz mógł się doczekać medytacji. który będzie wykonalny. Nie staraj się za bardzo. To nie znaczy. Jeśli jednak czujesz. Niech będzie dostosowany do reszty twojego życia. że ktoś czeka na ciebie. Po prostu zbyt łatwo jest zapomnieć o medytacji. jeśli zobowiązują się praktykować w grupie. a twój sen będzie prawdziwym snem. Najprawdopodobniej dostaniesz to. Ustal sobie zatem taki plan medytacji. Ustalenie planu działa jak zachęta. Dzięki temu można zręcznie ominąć wymówkę "jestem zbyt zajęty". czego się spodziewasz. Najlepiej jest medytować tuż po obudzeniu. Zrób cokolwiek będzie konieczne. Medytacja oczyści i orzeźwi twój umysł. Jednakże pamiętaj. Nie polegaj na obecności grupy jako jedynym czynniku motywującym cię do praktyki.pl . jest to czynność. Kiedy siedzieć? Tutaj najważniejszą zasadą jest: jeśli chodzi o medytację. Twój umysł pełen jest śmieci mentalnych. Wtedy. a nie jako podpórki. przeszkodą. by nie dać się całkowicie pochłonąć codziennym obowiązkom.Planowanie medytacji Dla wielu osób pomocą i wsparciem jest medytacja w grupie. Wobec tego twoja praktyka będzie najbardziej udana. to znaczy. że musisz być całkiem rozbudzony.

kiedy zaczynasz medytować. Zaczynają one od praktykowania po kilkanaście godzin dziennie przez kilka tygodni. W przypadku osób. Nic nie musisz nikomu udowadniać. Nie mają na to czasu. Początkowo trudno medytować dłużej. A wszystko to przychodzi naturalnie. bez żadnego wymuszonego wysiłku. Nie przesadzaj. Trzeba tu jeszcze nadmienić o jednej ważnej rzeczy: medytacja Vipassana nie jest formą ascezy. Mniej więcej po roku regularnej praktyki powinieneś być w stanie bez problemu medytować przez godzinę w czasie jednej sesji. których się nauczysz. Próbujemy praktykować uważność. a potem dogania ich codzienne życie. zwłaszcza na początku. Doświadczeni medytujący medytują od trzech do czterech godzin dziennie. które dopiero zaczynają medytować. Nie chodzi o to. Odrobiny bólu nie da się uniknąć. Dzieje się tak w sposób spontaniczny. Jeśli masz ochotę medytować częściej. Jeśli odczuwasz przeszywający ból. W miarę jak przyzwyczaisz się do procedury. można zaobserwować syndrom wypalenia. Prowadzą normalne życie w codziennym świecie i wciąż mają na to wszystko czas. żebyś mógł powiedzieć.Medytacja Vipassana w prostych słowach Początkowo. a nie ból. żeby nie przesadzić. 58 AstralDynamics. Jak długo medytować? Podobna zasada znajduje zastosowanie i tutaj: medytuj tak długo jak możesz. Nie wypal się już po pierwszym tygodniu. To bezużyteczne ćwiczenie ego. Należy zaznaczyć. że przeznaczasz na nią coraz więcej czasu w swoim planie dnia. W rozdziale 10 dokładnie opiszemy zagadnienie bólu oraz jak sobie z nim radzić. Dla ludzi Zachodu taka postawa fizyczna jest obca i upływa trochę czasu zanim ciało przyzwyczai się do niej. Pamiętaj o swoich ograniczeniach i nie potępiaj siebie. zwłaszcza bólu nóg. Wtedy uznają. jeżeli nie jesteś w stanie siedzieć bez przerwy. by się umartwiać. Śpiesz się powoli. że wysiedziałeś przez godzinę. by rozwijała się stopniowo i łagodnie. że cała ta medytacja jest zbyt czasochłonna oraz że wymaga zbyt wielu wyrzeczeń. w porządku. wystarczy. że nie jest to konkurs wytrzymałości. Również postawa umysłu jest obca i na tę zmianę także trzeba czasu. możesz stopniowo wydłużać czas medytacji. nie zmuszaj się do medytacji tylko po to. I sprawia im to przyjemność. Daj sobie czas na to. jeśli będziesz to robił raz dziennie. Niech twój wysiłek będzie konsekwentny. miarowy i stały. samo z siebie. nieruchomo jak skała. by włączyć praktykę medytacyjną w swoje życie i pozwolić. tak by odnieść z tego korzyść. W miarę jak twoje zainteresowanie medytacją rośnie. Większość początkujących zaczyna od 20 lub 30 minut.pl . przekonasz się. ale nie przesadzaj. tylko pamiętaj. Istnieją specjalne postawy i techniki radzenia sobie z niewygodą. Nie wpadnij w tę pułapkę.

bo tak naprawdę nigdy nie zadałeś sobie trudu. Ku twojemu zaskoczeniu. W konsekwencji twoje życie staje się piękniejsze. A tam jest pusto. by spojrzeć. Nie patrz na zegarek. niecierpliwość. że naprawdę nie dasz rady tak długo siedzieć. Nie ma żadnych sztywnych reguł dotyczących długości trwania sesji. Możesz używać zegarka. W tej sytuacji nie jest to medytacja. Jeśli tego nie zrobisz. To nie znaczy. Poddajesz się im z przyzwyczajenia. po której kroczysz."Cierpliwość". grożą. by medytować krótko. Ogólna zasada jest taka. 'Dyscyplina' to dla większości z nas trudne słowo. że tego dnia powinieneś sobie odpuścić. Zobaczysz czym dokładnie są: zwykłymi impulsami. ból . To umiejętność przejrzenia na wskroś pustego. kto stoi nad nami z kijem i mówi nam. by medytować regularnie. Nawisem mówiąc. głuchego krzyku własnych impulsów i przeniknięcia ich sekretu. lub zawsze gdy poczujesz niepokój. będziesz miał tendencję do tego. Jeśli będziesz to robił wystarczająco często. 59 AstralDynamics. by mierzyć długość sesji. Poddajesz się. Generalnie. kiedy pojawi się coś nieprzyjemnego. Ale spójrz w głąb siebie i przyglądaj się temu. które chcemy się nauczyć uważnie obserwować. Nawet jeżeli wyznaczyłeś sobie jakieś absolutne minimum. ale nie spoglądaj na niego co dwie minuty. a niepokój to właśnie jedna z głównych rzeczy.pl . Zdekoncentrujesz się i ogarnie cię niepokój. powinieneś siedzieć tak długo. To tylko przedstawienie. Tak po prostu. to mogą być takie dni. że czas przeznaczony na medytację już minął. To są doświadczenia. To niedobrze. Pojawi się i zniknie. kiedy już medytujesz. że najlepiej jest po prostu sprawdzić. Słowa na tej stronie nie wystarczą. równiejsza i prostsza. że nie będziesz mógł doczekać się końca. Ale samodyscyplina to coś innego.Planowanie medytacji W miarę jak medytacja staje się coraz ważniejszą częścią twojego życia. gdy je przesiedzi. częścią przedstawienia. wszystko to po prostu odejdzie. Nawet dziesięć minut medytacji jest bardzo korzystne. o długości sesji decydujesz zanim zaczniesz medytować. W ten sposób łatwo jest poddać się niepokojowi. które kiedyś się kończy. Będziesz kończył szybko za każdym razem. Mimo to dobrze jest określić minimum. stracą one swoją władzę nad tobą. a potem siedzieć pięć minut dłużej. Twoje nałogi i potrzeby wrzeszczą na ciebie i grożą ci. Przekonasz się wtedy. niepokój. przychodzącymi i odchodzącymi. dopóki nie będzie ci się wydawało. Przypatrz się im uważnie.obserwuj tylko i nie daj się wciągnąć. możesz przedłużyć sesje do ponad godziny. Niezwykle ważne jest. Samodyscyplina określana jest jeszcze jednym słowem . jaka na danym etapie jest najodpowiedniejsza dla ciebie długość sesji. podlizują ci się. Przywodzi na myśl obraz kogoś. lecz w rzeczywistości nie mają na ciebie bata.nerwowość. jak masz ochotę. Nie mają one nad tobą władzy. W rzeczywistości w ogóle nie musisz patrzyć na zegarek. ale tylko wtedy. Nie ma żadnej magicznej długości czasu. Wyznacz więc sobie realistyczny okres czasu i trzymaj się go. Ale można się o tym przekonać tylko w jeden sposób. tylko obserwacja zegarka. Musisz nauczyć się obserwować je ze spokojem i jasnością. przypochlebiają. oszustwo. by sprawdzać jak ci idzie. Nie rób tego. przynajmniej nie za każdym razem kiedy medytujesz. co kryje się pod groźbą. a droga. co wychodzi na wierzch . z których medytujący może najwięcej skorzystać. że się mylimy.

Oznacza to jedynie. nie pomogą ci wydostać się z pułapki. które wymagają aktywnego udziału umysłu. to tylko pogłębiasz swoje uzależnienie od słów i pojęć. To nie są magiczne zaklęcia. inaczej obrazoburcze. Mamrotanie słów bez żadnej intencji jest bezcelowe. Potrójne Przewodnictwo 2 Medytacja jest trudnym zadaniem. Amerykanie zwykle odrzucają je już na pierwszy rzut oka. Oddala cię to raczej od milczącej percepcji rzeczywistości. 1 2 60 AstralDynamics.jako nauka Buddy o Prawdzie lub jako droga do poznania Prawdy. Budda w swoich czasach był uważany za buntownika. Pojedyncza osoba walczy przeciwko niezwykle potężnym siłom. Jest to czynność w swej naturze samotnicza. traktując je jedynie jako nieszkodliwe rytuały. Technika ta jest najskuteczniejsza w atmosferze spokoju i pewności siebie.jako jego życie. To narzędzia służące oczyszczeniu psychiki. Wielokrotnie wypowiadał się przeciw stosowaniu rytuałów dla nich samych i był w tej kwestii nieustępliwy. Budda . Jednakże. Medytacja Vipassana to delikatna czynność psychologiczna. Nie oznacza to jednak. czym są i jak działają. tej części struktury umysłu. Urodził się w społeczeństwie. rytuały. braterstwo) w indywidualnej drodze człowieka dążącego do Oświecenia. w którym zbyt wielką wagę przywiązywano do rytuałów.ROZDZIAŁ 9 Ćwiczenia na początek W krajach buddyzmu Theravada tradycyjnie rozpoczyna się sesje medytacyjne od intonowania pewnych formułek. a zhierarchizowane społeczeństwo uważało jego idee za ikonoklastyczne1. te tzw. Prawda. musimy jasno zrozumieć. Warto przyjrzeć im się dokładniej. Sangha jako braterstwo ludzi dążących do Oświecenia lub do poznania Prawdy. Formułki te służą wywołaniu właśnie takiej postawy. jeśli mają być skuteczne. zostały stworzone i udoskonalone przez grono praktycznych i oddanych osób. która Ikonoklastyczne. że rytuały są bezużyteczne. której towarzyszy życzliwość. wykonywane jako sztuka dla sztuki.pl . że rytuały same w sobie. w szerszym znaczeniu. "Potrójne Przewodnictwo" trzech rzeczy Buddha. sprzeciwiające się ogólnie przyjętym normom. Jeśli wierzysz w to. i służą celom wyłącznie praktycznym. Dhamma . Używane poprawnie mogą stanowić pomocne narzędzie na drodze do wyzwolenia. Dhamma. jeśli już używamy tych formułek. Dlatego. że samo powtarzanie słów zbawi cię. Sangha (Budda. a postawa umysłu osoby praktykującej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. postępując ze wskazówkami Buddy. a nie zbliża do niej.

Oby mi się udało". warto pamiętać. Potem. do sposobu funkcjonowania. Pozostawił klarowne wskazówki w formie Dhammy. Aby przeciwdziałać temu uczuciu. to jak uda nam się być wystarczająco uważnym od razu na początku? Zawsze w jakimś stopniu jesteśmy uważni. a idący nią wspierali się. Jeśli się tego pozbędę. Nie dam rady przez to przejść. powtarzaj następujące zdania. Po prostu nie dam rady". aby osiągnąć cel. Problemem jest tylko. co czujesz. co cię zaszokuje. Chciwość i nienawiść są głównymi przejawami działalności ego. To. co mnie otacza. można wyrazić takimi słowami: "Jestem tu. wspólnotę mnichów. Możemy osłabić te aspekty ego. Oby moja energia wzięła górę. By zgromadzić energię na to zadanie. Nie jesteś sam. Założył Sanghę.pl . co powtarzasz. które są najbardziej szkodliwe. aby poprowadzić nas tą samą ścieżką. Rezultaty łatwo dostrzec. Jest w tym jednak pewien haczyk. Medytacja wymaga energii. walcząc z czymś tak potężnym. gdy uważność przygląda się działaniu ego. To.Medytacja Vipassana w prostych słowach medytuje. w której ego zostanie zniszczone przez przenikliwe spojrzenie uważności. gdy ego ma pełną kontrolę nad umysłem i ciałem. w której nie ma ego. i tego używałem. i niszczy je kawałek po kawałku. co ma jakiekolwiek znaczenie. "Zaraz wstąpię na tę samą ścieżkę. dociera do korzeni. Trzeba odwagi. Znajdziesz się przed nim. Spojrzysz w głąb i pojmiesz ogrom tego. cały świat mi się rozpadnie i umrę. Recytuj je z przekonaniem. gapiąc się i mówiąc do siebie: "Co? Mam przez to przejść? Ależ to niemożliwe! To wszystko. że nie jesteś sam. po to. by być wystarczająco uważnym. że nie da się tego pojąć". Na tyle trudno będzie być uważnym. a sytuacja nie jest beznadziejna. po to. by ścieżka przetrwała. przez który nie przedziera się nawet promyk światła. Leniwa osoba nie może nią kroczyć. co istnieje. Budda pokonał ten sam mur. by przesiedzieć różne nieprzyjemne stany umysłu. oraz determinacji. Kiedy się w to zagłębisz. oraz stworzyli wspólnotę. dzięki którym można osiągnąć sukces. aby uważność napotkała na jak najmniejszy opór. Praktyka Uniwersalnej Miłości-Życzliwości Medytacja Vipassana to ćwiczenie w uważności. budzące poczucie osamotnienia. z czym walczysz. Praktykujący rozpoczyna ją. Stawili czoła tej samej przeszkodzie i przetarli szlak do światła. Jeśli zaczniemy. Możemy w tym celu posłużyć się sprytną taktyką. którą kroczył Budda oraz jego wielcy i święci uczniowie. całkiem sam. by się wzajemnie zachęcać i wspierać. by określić siebie i zrozumieć wszystko. przez co chcesz się przedrzeć. To procedura. Inni przed tobą przeszli tę drogę. Uważność to świadomość. wygląda jak solidny mur. na ile chwytanie i odrzucanie są obecne w umyśle. Określili zasady. siedząc. zdasz sobie sprawę z czegoś. a za nim poszło wielu innych. To cały świat. gdy ego będzie miało pełną kontrolę. Miej na myśli to. Jeśli 61 AstralDynamics. by stawić czoła bardzo trudnym zjawiskom umysłowym. świadomości pozbawionej ego. To wszystko. To niezwykle przerażające uczucie. Lenistwo nie opłaci się.

aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Niech ominą mnie trudności. Minuty medytacji są cenne. ale nie dlatego. Nie jest to więc uwarunkowanie. Jeśli jesteś pochłonięty myślami: jak zarobić więcej . trudnościom. przynajmniej na jakiś czas. Obym zawsze osiągał sukcesy. bo ktoś cię właśnie obraził. zrozumienie i determinację. by wypełniły Cię dobre uczucia i życzenia. obym był szczęśliwy i spokojny. Obym zawsze miał cierpliwość. Na początku oddal od siebie myśli. Najlepiej jest nie marnować ich. Osoba wyzwolona będzie szczodra i pełna dobroci. zrozumienie i determinację. Oby moim rodzicom zawsze się dobrze powodziło. To raczej lekarstwo psychologiczne. Niech nie spotka ich żadna krzywda. na którą cierpisz. odwagę. Negatywną emocję można zrównoważyć emocją pozytywną. Wtedy możesz zająć się samą chorobą. Jeśli jesteś wściekły. Niech ominą ich trudności. Nie można uwarunkować Oświecenia. Na początku każdej sesji medytacyjnej powtarzaj z przekonaniem następujące zdania: 1. tylko i wyłącznie. Potem robisz to samo z osobami ci najbliższymi. Najpierw pozwalasz. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Nibbana to stan niczym nieuwarunkowany. porażkom. Oby moim nauczycielom zawsze się dobrze powodziło. Oby zawsze mieli cierpliwość. 62 AstralDynamics. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Niech ominą ich trudności. trudnościom. że wyrobiła sobie taki nawyk. Będzie taka. zrozumienie i determinację. Tradycja Theravada rozwinęła pożyteczne narzędzie. Życzliwość i dobroć są przeciwieństwem nienawiści. porażkom. Niech ominą ich problemy. będąc obsesyjnie do czegoś przywiązanym.Ćwiczenia na początek siadasz do medytacji. odwagę. Ćwiczenie to wykonane prawidłowo może bardzo silnie działać i wywoływać zmiany. co jest stosunkowo łatwe. które pozwoli ci pokonać bariery tkwiące w twoim umyśle. Oby zawsze mieli cierpliwość. odwagę. w których potępiasz i nienawidzisz siebie. Oby zawsze osiągali sukcesy. Niech ominą mnie problemy. trudnościom. i pokonać je.to prawdopodobnie przez resztę medytacji będziesz myślał tylko o tym. Niech nie spotka ich żadna krzywda.pl . Niech ominą ich problemy. Dawanie jest przeciwieństwem chciwości. Możesz jedną ideę zastąpić inną. Stopniowo robisz tak z innymi osobami. porażkom. aż dojdziesz do wrogów i wszystkich żywych istot. byś mógł usunąć ich korzenie na trwałe. nie ograniczana już przez ego. i pokonać je. Niech nie spotka mnie żadna krzywda. Oby zawsze mi się dobrze powodziło. 3. przyniesie ci tymczasową ulgę od dolegliwości spowodowanych chorobą. to nie zajdziesz daleko. i aby je pokonać. 2. Oby zawsze osiągali sukcesy. to twój umysł będzie tym zajęty. oby byli szczęśliwi i spokojni. Jeśli zażyjesz je zgodnie z zaleceniami. ponieważ w taki sposób przejawi się jej prawdziwa natura. Należy jasno powiedzieć: to nie jest próba wyzwolenia siebie poprzez autohipnozę. oby byli szczęśliwi i spokojni.

aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. 7. Niech nie spotka ich żadna krzywda. Niech ominą ich trudności. Oby moim krewnym zawsze się dobrze powodziło. zrozumienie i determinację. porażkom. i pokonać je. odłóż na bok wszystkie swoje kłopoty i konflikty na czas praktyki. Oby wszystkim osobom. ludzi. odwagę. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. trudnościom. czy innych stworzeń. Niech ominą ich trudności. Niech ominą ich problemy. Być może poczujesz oburzenie. zawsze się dobrze powodziło. Oby moim wrogom zawsze się dobrze powodziło. 5. oby byli szczęśliwi i spokojni. Oby zawsze miały cierpliwość. co cię rozprasza. Oby zawsze osiągały sukcesy. Niech nie spotka ich żadna krzywda. Niech ominą ich problemy. których nie znam. porażkom. Uważa się. Oby zawsze mieli cierpliwość. Oby moim przyjaciołom zawsze się dobrze powodziło. potraktuj je jak to. i pokonać je. 6. Niech ominą ich problemy. Praktyka Uniwersalnej Miłości-Życzliwości zalecana jest również przed udaniem się na spoczynek i tuż po obudzeniu się. Sprawia. i pokonać je. porażkom. zrozumienie i determinację. odwagę. oby były szczęśliwe i spokojne. odwagę. odwagę. tkwiących w umyśle. że jesteśmy przyjaźnie nastawieni i otwarci wobec wszystkich: czy to przyjaciół. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Niech nie spotka ich żadna krzywda.czy to fizycznie. Oby zawsze miały cierpliwość. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Niech ominą ich trudności. Kiedy już skończysz powtarzać powyższe formułki. porażkom. zrozumienie i determinację. Niech ominą ich problemy. Łatwiej jest również rano wstać. oby byli szczęśliwi i spokojni. odwagę. że dzięki niej śpi się spokojnie oraz że pomaga pozbyć się koszmarów nocnych. Niech nie spotka ich żadna krzywda. Niech ominą ich trudności. trudnościom. i pokonać je. Porzuć je po prostu. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Oby zawsze mieli cierpliwość. czyli czymś.pl . Oby zawsze osiągali sukcesy. trudnościom. Oby zawsze osiągali sukcesy. porażkom. Niech nie spotka ich żadna krzywda. Oby zawsze mieli cierpliwość. który cię zranił . czy psychicznie. Niech ominą ich problemy. Oby zawsze osiągały sukcesy. Oby wszystkim żyjącym istotom zawsze się dobrze powodziło. zrozumienie i determinację. Takie 63 AstralDynamics. oby byli szczęśliwi i spokojni. oby były szczęśliwe i spokojne. zrozumienie i determinację. trudnościom. czy wrogów. zwłaszcza kiedy umysł jest pogrążony w ciszy. Oby zawsze osiągali sukcesy. Uraza i złość są najbardziej szkodliwymi z czynników psychicznych. Niech ominą ich trudności. Jeśli później powrócą w medytacji. 8. czym są.Medytacja Vipassana w prostych słowach 4. kiedy przypomnisz sobie jakiś incydent. trudnościom. i pokonać je.

Twoje szlachetne zachowanie ułatwi ci praktyczną pomoc innym w tym. Oby zawsze osiągali sukcesy. im więcej w nich lęku. bólu i cierpienia mogą spowodować na świecie. by osiągnąć spokój i wyzwolić się od bólu oraz cierpienia. Gdybyś potrafił złą osobę zmienić w 64 AstralDynamics. Pamiętaj. Współczucie to przejaw miłości-życzliwości w działaniu. Oby zawsze mieli cierpliwość. napięcia. zrozumienie i determinację. nerwicy. napięcia. tak byś mógł żyć w spokoju i szczęściu. Im bardziej są neurotyczni. Być może nie będziesz wtedy w stanie medytować. pełne prawdy i powinny przynosić korzyść tobie jak i innym. Zawsze powinieneś mówić i działać z uważnością miłości-życzliwości. napięcia. Tylko ludzie pełni współczucia mogą pomóc innym. niepokoju itd. porażkom. i mają swoje konsekwencje. to zachowanie nie może być szlachetne. Najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest pomoc wrogom w rozwiązaniu ich problemów.. by zmniejszyć ich cierpienie i ból. myśli lub uczynki ranią ciebie lub/i innych. Jeśli byliby wolni od problemów. W miarę jak praktykujesz w sobie miłość-życzliwość. słowa i uczynki powinny być łagodne. bez uprzedzeń. W miarę postępu praktyki miłości-życzliwości twoje myśli. psychoz. Któregoś dnia nasze szlachetne myśli znajdą swoje odzwierciedlenie w szlachetnym zachowaniu. Z drugiej strony. że praktykujesz miłość-życzliwość. paranoi. po to. gdyby byli pełni spokoju i szczęścia. i pokonać je"? Musisz pamiętać.Ćwiczenia na początek doświadczenie może wywołać w tobie uczucie niepokoju. zaczniesz zachowywać się w przyjacielski sposób. z praktycznego punktu widzenia. że twoje myśli przekształcają się w mowę i czyny. odwagę. jeśli potrafisz. Szlachetne zachowanie oznacza bycie przyjacielskim i serdecznym. przyjemne. że jeśli twoim wrogom dobrze by się powodziło. które przybierają formę czynów mogą mieć namacalne skutki. to musisz zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście praktykujesz miłość-życzliwość? To oczywiste. Zachowanie obejmuje myśli. a ten. lęku. Niech ominą ich trudności. tym więcej kłopotu. nie może pomóc innym. podenerwowania i zmartwienia. nie byliby twoimi wrogami. cierpienia. Jeśli któryś z tych trzech elementów nie jest taki. jak możemy wypowiadać takie życzenia: "Oby moim wrogom zawsze się dobrze powodziło. Niech nie spotka ich żadna krzywda. nieszczęścia. że jeśli zachowujesz się w sposób dokładnie odwrotny. W rzeczywistości.. niepokoju itd. mowę i uczynki. negatywnego nastawienia. psychotyczni. Być może zastanawiasz się. o wiele lepiej jest kultywować szlachetne myśli: "Oby wszystkie istoty były szczęśliwe" niż myśli typu: "Nienawidzę go". abyś zaczął medytację od praktyki Uniwersalnej Miłości-Życzliwości. Myśli. nie byliby twoimi wrogami. Jeśli twoje słowa. by pojęli prawdziwe znaczenie pokoju. a myśli pełne złości w złym zachowaniu.pl . kto nie ma miłości-życzliwości. dyskryminacji lub nienawiści. powinieneś wypełnić umysły wszystkich swoich wrogów miłością-życzliwością i sprawić. trudnościom. bólu. oby byli szczęśliwi i spokojni. aby stawić czoło nieuniknionym życiowym problemom. Dlatego zdecydowanie zalecamy. aby oczyścić umysł. tak jak praktykujesz medytację. Niech ominą ich problemy. to i inni będą się wobec ciebie tak zachowywać. Przy okazji miłości-życzliwości należy wspomnieć. pełne znaczenia. byś ty mógł żyć w pokoju i szczęściu.

żeby nie był sławny. żeby mu się źle powodziło. Nie jesteś w stanie dostrzec prawdy. zanim na poważnie zacznie się praktykować medytację. najpierw naprawdę poczuj w sobie miłośćżyczliwość. Podobnie. Kultywujmy w sobie stosowną mądrość oraz miłość-życzliwość. osiągnięć. Kiedy kogoś nienawidzisz. aby złe umysły zmienić w święte. Kiedy będziesz powtarzał te zdania. Tak długo. Dlatego też zdecydowanie zalecamy praktykę miłości-życzliwości. Pamiętaj jednak. twarz ma inny wyraz. 65 AstralDynamics. Nie działają same z siebie. W rzeczywistości jednak twoje ciało wytwarza tyle szkodliwych substancji chemicznych. to zmarnujesz jedynie czas i energię. że nie są to magiczne zaklęcia. dobrze ci posłużą. dokonałbyś cudu. jak ten stan się utrzymuje. Wypróbuj je. tracisz apetyt. sukcesów itp. czego życzyłeś wrogowi. ponieważ jest chory na żółtaczkę. Sam się przekonaj.pl . któremu nic nie smakuje.Medytacja Vipassana w prostych słowach świętego. serce szybciej ci bije. żeby się mylił. Ale jeśli będziesz powtarzać je z zaangażowaniem i włożysz w to całą swą energię. Powtarzaj powyższe formułki niezwykle uważnie i nadaj im znaczenie. żeby po śmierci trafił do piekła". napięcia. nie możesz spać i jesteś niemiły dla innych. Przechodzisz przez to. Twój umysł jest jak wrzątek lub przypominasz pacjenta. nie możesz bowiem podzielić się czymś. a potem podziel się nią z innymi. Jeśli tak będziesz ich używał. że doświadczasz bólu. czego nie masz w sobie. nie będziesz w stanie dobrze medytować. nie umiesz docenić czyjegoś wyglądu. żeby się zwijał z bólu. żeby był brzydki. to myślisz: "Życzę mu. żeby nie miał przyjaciół.

jeśli poczujesz się. by nauczyć się stawać twarzą w twarz z mniej przyjemnymi aspektami życia. Naszym zadaniem podczas medytacji jest nauczyć się być cierpliwym wobec siebie. tak się stanie. w której możemy zbadać ten syndrom i odkryć sposoby radzenia sobie z nim. a jedyne. które cię martwią. co nam szkodzi. jakby był przed tobą mur. by nie wmawiać sobie uczuć. Powodem. że nieustannie uciekamy od swoich problemów i gonimy za przyjemnościami. Jeśli nauczysz się traktować te przeszkody jak sposobność. Każdy doświadczony medytujący natknął się na swój własny mur. by poczynić postępy w praktyce. co nieprzyjemne. Jednym z popularnych sposobów radzenia sobie z trudnościami jest autosugestia: kiedy pojawia się coś przykrego. że jesteś wyjątkiem. Spodziewaj się ich i bądź przygotowany. szansę. Różne przeszkody i problemy powstające podczas medytacji są wodą na nasz młyn. Nauki Buddy wzywają nas do tego. niż ukrywać bądź maskować. Mury ciągle się pojawiają. jest to. Paradoksalnie. jak każdy. co pojawia się podczas medytacji. które idą ręka w rękę. możesz przekonać siebie. razem z naszymi smutkami i wadami. Musimy nauczyć się być mili dla samych siebie. aby radząc sobie z nimi. Są materiałem. Taktyka Buddy jest dokładnie odwrotna. Trudności to nieodłączna część twojej praktyki. Twoja umiejętność radzenia sobie z kłopotami zależy od twojej postawy. których w nas nie ma. Życie składa się z radości i smutków. że się pojawią. Nie myśl. ekstaza i lęk.ROZDZIAŁ 10 Jak radzić sobie z problemami M edytując. Nie ma przyjemności bez odrobiny bólu. że jest to przyjemne. przeniesie się na resztę naszego życia i pozwoli doprowadzić do porządku wszystkie sprawy. unikanie nieprzyjemnych rzeczy to coś. z którym pracujemy. lub 66 AstralDynamics. Nie należy ich unikać. by raczej zbadać to. przyjąć odpowiednią postawę. Na dłuższą metę. to to. Medytacja dostarcza nam sytuacji laboratoryjnej. Należy je wykorzystać. Dostarczają nam nieocenionej okazji do nauki. Ważne jest. Przybierają one różnoraką postać. czego możesz być pewien. to tylko wzmocnisz nawyk. który sprawia.pl . Cała sztuka w tym. Medytacja nie jest wyjątkiem. Buddyzm radzi. Umiejętność radzenia sobie z tym. Będą dobre i złe chwile. co nieprzyjemne. dla którego tkwimy w marazmie. że życie czasami jest nie do zniesienia. napotkasz problemy. Nie ma bólu bez odrobiny przyjemności. patrzeć na siebie obiektywnie. Nie bądź więc zaskoczony. Jeśli podczas medytacji będziesz próbował unikać wszystkiego. uprzejmość pociąga za sobą konieczność konfrontacji z tym.

Niektóre z nich będą natury fizycznej. Sposobem na wyrwanie się z pułapki jest poznanie samej pułapki. gdybyś jutro stracił matkę. poszukując sposobów zintensyfikowania przyjemności i zmniejszenia cierpienia. Ból istnieje. które obecnie kontrolują twój umysł. Wszystkie stanowią sposobność.wybór należy do ciebie. rozbierając ją kawałek po kawałku. jak radzić sobie z tym. że spędzisz resztę życia na wózku inwalidzkim? Jak poradzisz sobie z bólem w przypadku nieuleczalnego raka. że to zbiór pesymistycznych nauk. inne emocjonalnej. Zrobisz to. to jesteś nieszczęśliwy. bez uchylania się. Jeśli rozłożysz ją na kawałki. nie jest pesymizmem. jeśli to tylko możliwe. jeśli okaże się. jak jest zbudowana. że na niego chorujesz? Jak poradzisz sobie z perspektywą zbliżającej się śmierci? Być może unikniesz większości tych nieszczęść. Ale trochę czasu poświęć również na medytację. w której istnieje ból. którzy zapoznali się z buddyzmem jedynie powierzchownie. Możesz cierpieć z tego powodu lub możesz stanąć z tym twarzą w twarz . że tego samego dnia straciłbyś pracę. będziesz cierpiał. Bólu nie da się uniknąć. a jeszcze inne będą wynikać z niewłaściwego podejścia. ciągle odwołujących się do nieprzyjemnych rzeczy. jak działa. ale buddyzm zaleca. oszczędności i władzę w rękach.w rzeczywistości jest wprost przeciwnie. Większość ludzi poświęca całą swoją energię. Buddyjscy myśliciele nie uważają siebie za pesymistów .pl . obserwuj uważnie. by poświęcić trochę czasu i energii na naukę. siostrę lub najbliższego przyjaciela? Przypuśćmy. Bólu należy unikać. które są. przypatrz się trudnościom. jak sobie z nim radzić. ale jeden z najmniej rozumianych aspektów filozofii buddyjskiej. to jedyny sposób. której nie dostrzegłeś. Podczas praktyki pojawiają się problemy. każdy z nas choruje od czasu do czasu. Nauka. co nieprzyjemne. takich jak cierpienie. zawsze wzywających nas do tego. Pieniądze i poczucie bezpieczeństwa są w porządku. Jeśli jesteś nieszczęśliwy. Czas poświęcony uczeniu się alternatywnych wzorców zachowań to czas dobrze wykorzystany.Medytacja Vipassana w prostych słowach unikać tych. i umartwiać się. ale na pewno nie wszystkich. a z pewnością któregoś dnia umrzesz. taka jest rzeczywistość. co posiadasz. zbadaj to zjawisko i naucz się. Dzięki temu uzyskasz wolność. Popatrz temu prosto w oczy. Jak poradziłbyś sobie ze śmiercią współmałżonka? Jak czułbyś się. Ci. byśmy skonfrontowali się z rzeczywistością. 67 AstralDynamics. czy potrafiłbyś pogodzić się z tym. Z każdym można sobie poradzić i na każdy jest jakiś sposób. nie możesz się w nią złapać. To bardzo ważna kwestia. Nauka. jak radzić sobie z niepokojem. właśnie to się dzieje. ale cierpienia tak. mogą wyciągnąć pochopny wniosek. Nikt nie każe rozdać ci wszystkiego. by się uwolnić. Jeśli w obecnym stanie umysłu dotkną cię jakieś tragedie. Kiedy jest ci ciężko. Buddyzm nie każe zupełnie tego zaprzestać. Wzorce nawyków. Większość z nas traci przyjaciół i krewnych w którymś momencie naszego życia. nie da się go całkowicie wyeliminować. staw temu czoło. by przygotować się na spotkanie z ciężarówką. śmierć i choroba. uskocz w bok. Kiedy widzisz ciężarówkę pędzącą wprost na ciebie. Ból i cierpienie to dwa różne zwierzęta. ale bardzo pragmatyczną formą optymizmu. co jest w nich trudnego. tego. bowiem bólu nie da się uniknąć całkowicie. zamkną cię w tym cierpieniu i nie będzie ucieczki.

to najpierw będziesz musiał się do tego przystosować. można zastosować różne środki. że odciąga twą uwagę od oddechu.Jak radzić sobie z problemami Problem 1 Ból fizyczny Nikt nie lubi bólu. Drugą jest twój opór wobec tego doznania. Jeśli bolą cię nogi lub kolana. by głowa opadała do przodu. Nie walcz. spinasz się również psychicznie. zastosuj maść lub coś. Reakcja oporu jest częściowo mentalna a częściowo fizyczna. Ponadto. W pełni zanurz się w ból. W zależności od tego. w razie potrzeby. Następnie. Nie przyciągaj ich do talii. Nie blokuj tego doświadczenia. mogą przeszkadzać. na ile to możliwe. by uwaga skupiła się doznaniu. Badaj to doznanie. choć każdy go czasem doświadcza. Odrzucenie to niezwerbalizowana postawa typu "nie lubię tego uczucia" lub "zostaw mnie w spokoju". Pomimo zastosowania powyższych porad. Pierwszy krok to radzić sobie z nim na poziomie fizycznym. gdzie odczuwasz ból. Być może jest oznaką takiej czy innej choroby. Kiedy stanie się uporczywy. Rozluźnij gumkę lub odepnij guzik w pasie. Po prostu uważnie obserwuj ból. Na część fizyczną składa się napięcie mięśni w bolącym miejscu i wokół niego. Radzenie sobie z bólem to proces przebiegający w dwóch etapach. istnieje ból charakterystyczny dla pozycji siedzącej. przekonasz się. Jeśli nigdy nie siedzisz długo na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Kiedy spinasz się fizycznie. Niewygoda do pewnego stopnia jest nieunikniona. Ból szyi lub górnej części kręgosłupa ma kilka przyczyn. które się pod nią znajduje. gorączki. Powinna mieć po ściśnięciu około 8 cm grubości. Rozluźnij ramiona i mięśnie szyi. Sprawdź również poduszkę. Wyjdź poza reakcję unikania i dotrzyj do czystego doznania. ale siedź z wyprostowanym kręgosłupem. Ręce powinny spoczywać wygodnie na udach. Odkryjesz dwie rzeczy. Garbienie się nigdy nie jest wygodne. zastosuj tradycyjną kurację medyczną: weź leki. W takim wypadku zrób następującą rzecz: uczyń ból przedmiotem medytacji. poluźnij pasek. W takim przypadku. Znajdź ją i rozluźnij ją również. Jest ledwie dostrzegalna. Pozwól. Jeśli są za ciasne lub uszyte z grubego materiału. Następnie zajmij się mentalną stroną oporu. Zajmij się nimi stopniowo. Pierwsza z nich to niewłaściwe ułożenie rąk. Ale jest i możesz ją odnaleźć. Pierwszą z nich jest proste doznanie . ból wciąż może się utrzymywać. Jeśli boli cię dolna część pleców. Najpierw pozbądź się go. jeden po drugim. w jednej linii z kręgosłupem. Twój umysł chwyta się kurczowo doznania bólu. Nie usztywniaj się ani nie spinaj.ból sam w sobie. lub na tyle. co zwykle stosujesz. Nie pozwól. wyprostuj się. Jeśli boli cię okolica talii.pl . zanim zasiądziesz do medytacji. jeśli naprawdę jej poszukasz. 68 AstralDynamics. Nie daj się ponieść emocjom. i rozluźnij każdy całkowicie. To jedno z doświadczeń życiowych i z pewnością pojawi się podczas medytacji w takiej czy innej formie. jeśli nie ustaje. Prawdopodobnie już sam ten krok znacznie zmniejszy ból. sprawdź spodnie. Rozluźnij te mięśnie. Przebierz się. jeśli to możliwe. Trzymaj ją prosto. bólu głowy. siniaków lub czegokolwiek innego. próbujesz odgrodzić się od niego i wyrzucić ze świadomości. wykorzystaj go jako przedmiot medytacji. to prawdopodobne siedzisz w niewłaściwej pozycji.

To jest ćwiczenie w świadomości. Możesz używać jej w jakiejkolwiek nieprzyjemnej sytuacji. jak jesteś świadomy oddechu. Nie chodzi o umartwianie się. jako jednego procesu. Nie zalecamy tutaj masochizmu. ale nie trać żadnej jego części. To luka. Dla nich rozluźnić ciało to rozluźnić umysł i na odwrót. używając analogii. Tak nie jest. rozluźnij się całkowicie. nie ma takich reakcji. Możesz być świadomy bólu tak samo. a jeden obiekt jest równie dobry jak drugi. niepokój lub gniew. że wielu ludzi nie postrzega tego jak procedury składającej się z dwóch części. które omówiliśmy w rozdziale czwartym. W efekcie jest wolność od bólu. w bólu.Medytacja Vipassana w prostych słowach Ta ostatnia część jest ledwie uchwytna. Obserwuj. w jaki rozluźniasz ciało. Jak w przypadku większości naszych umiejętności. Nie ma słów. Jest to cierpliwość. Nic do niego nie dodawaj. Jeśli postrzegamy go prawidłowo. Gdy będzie silny. Kiedy już nauczysz się techniki radzenia sobie z bólem fizycznym. Na początku odniesiesz sukces w przypadku niewielkiego bólu. jak stosują się do jakiegokolwiek innego stanu umysłu. Co skutkuje w przypadku bólu. To granica pomiędzy "ja" a "bólem". tym łatwiej jest pozostać w pełni świadomym. Uczniowie ci postrzegają uważność jako coś odrębnego od doświadczenia bólu. "Ja". Buddyzm uznaje. Reguły. i zrób to samo w sferze umysłowej . by opisać to działanie dokładnie. Jeśli nie postrzegamy bólu w świetle uważności. Im mniej się ruszasz. kiedy czują ból. Technika ta jest jedną z najbardziej użytecznych i uniwersalnych. będzie coraz lepiej. doświadczenie. Ta trudność wynika z nieporozumienia. prosta energia. że trudno im pozostać uważnym. odeszło. Obserwujesz jego przypływy i odpływy i dzieje się coś zaskakującego. fizycznego i psychicznego. 69 AstralDynamics.rozluźnij umysł w taki sam sposób. tak byś nie przegapił ani jego początku. jak radzisz sobie z napiętymi mięśniami. Nie zabrudzaj czystego doświadczenia pojęciami i obrazami lub myśleniem dyskursywnym. Cierpienie odchodzi. ale zrób to powoli i świadomie.pl . Uważność nigdy nie istnieje sama z siebie. Tak czy inaczej. którą sam zbudowałeś. aż twoja świadomość zwolni przy przeszkodzie. Stajesz się bólem. Im więcej praktykujesz. możesz używać jej do wszystkiego innego w swoim życiu. Ból to stan umysłu. ani nie zlekceważyć tego odczucia. Sprawdź. Obserwuj. by ani nie przecenić. Usuń tę przeszkodę. stosują się do bólu tak samo. Zrozum to dokładnie. Ci ludzie doświadczą całkowitego rozluźnienia. Zwalniając. Jeśli ból stanie się nie do zniesienia. zadziała też w przypadku niepokoju lub chronicznej depresji. poczucie dystansu pomiędzy jaźnią a innymi. Ale mimo to postaraj się nie ruszać za wiele. może ci się nie udać. ani końca. z tym większym bólem sobie poradzisz. Najlepiej podejść do tego. wypływasz na wzburzone morze doświadczeń i stapiasz się z bólem. że ciało i umysł są ściśle ze sobą połączone. możesz poruszyć się. Zawsze ma jakiś obiekt. Jest to do tego stopnia prawdziwe. w miarę praktyki. Sprawdź. daje on początek reakcjom emocjonalnym. Już nie boli. a nie w umartwianiu się. Bądź ostrożny. jak odczuwasz ruch. jak wpływa on na ból. Utrzymuj świadomość w chwili obecnej. pojawi się zaledwie odczucie. takim jak lęk. Czasem początkujący w medytacji mówią. To proces narastający. które czuło ból. Pozostaje tylko ból. Obserwuj swoje ruchy. nic więcej. jak ból się zmniejsza. a oddzielenie znika.

Niektórzy czują swędzenie. Zaczynasz więc "odpływać". Kiedy zdrętwieją ci nogi podczas medytacji. w której nogi są skrzyżowane. nie czując drętwienia. Innych coś szczypie lub kłuje. a nie brakiem krążenia. Po prostu nie są oni przyzwyczajeni do postawy. Drętwieniem nóg nie trzeba się przejmować. Senność ma kilka charakterystycznych cech. medytując na siedząco. Czują. Kiedy zauważysz. Zastosuj więc tę technikę co zwykle. Nie ma to szczególnego znaczenia. czują się lekko lub jakby unosili się na powierzchni wody. układ nerwowy po prostu zaczyna przewodzić bodźce czuciowe bardziej skutecznie. że jak krew nie będzie im dopływać do nóg to dostaną gangreny. dając początek różnego rodzaju niezwykłym doznaniom. Będziesz wówczas mógł siedzieć długo. Zrelaksuj się. Nie daj się im wciągnąć. Początkujący często ekscytują się takimi doznaniami. Problem 3 Dziwne odczucia Ludzie mają różnorodne odczucia podczas medytacji. kiedy zasypiamy. Związane są z nią odczucia fizyczne. zwykle doświadczamy tego stanu. Zbadaj jak. gdzie w ciele ich doświadczasz. Po prostu bądź spokojny i obserwuj. jak pojawiają się i znikają. że tak się dzieje. i kojarzymy go właśnie ze snem. Problem 4 Senność Bardzo często zdarza się. Działa w specyficzny sposób na proces myślowy. że jesteśmy senni podczas medytacji.i właśnie o to chodzi.Jak radzić sobie z problemami Problem 2 Drętwienie nóg Początkującym bardzo często drętwieją nogi podczas medytacji. Jest ono spowodowane uciskiem na nerwy. że muszą wstać i pochodzić sobie. Uspokajamy się i rozluźniamy . po prostu uważnie obserwuj to zjawisko. Twoje ciało po prostu przyzwyczai się do codziennej praktyki. albo unosi w powietrzu. jeśli się nie napniesz.pl . Sprawdź. 70 AstralDynamics. Jest to po prostu odczucie. Niestety. Niektórych ludzi bardzo to niepokoi. że się rośnie lub kurczy. Sprawdź. Nie możesz uszkodzić sobie nóg. Po jakimś czasie praktyki drętwienie zacznie stopniowo zanikać. jak je odbierasz. inni głęboko się rozluźniają. Obserwuj. Niektórzy są nawet święcie przekonani. ale nie będzie bolesne. Nie ma znaczenia czy nogi ci zdrętwieją i już tak zostaną do końca medytacji. W miarę jak się rozluźniamy. Może to być troszkę niewygodne. Duża ilość uprzednio zablokowanych bodźców sensorycznych zostaje odblokowana. bądź uważny wobec stanu senności. Można też mieć uczucie.

Jeśli masz jakiś problem. Inny czynnik. jeśli poprzedniej nocy spałeś tylko kilka godzin. Wszystkie powieści beletrystyczne bazują na tym do tego stopnia. Przed medytacją lepiej jest zjeść lekki posiłek lub odczekać godzinę po obfitym. Jeśli cały dzień ciężko pracowałeś fizycznie. w twojej medytacji będzie wiele potworów. Podobnie będzie. Najlepiej temu zaradzić poprzez proste zmiany w swym rozkładzie dnia. jak potrafisz. lecz dzięki medytacji. Jeśli jesteś bardzo śpiący. spowoduje. że istnieją pewne czynniki zewnętrzne sprzyjające temu zjawisku. Jeśli właśnie byłeś na najlepszym filmie roku. Wykorzystaj medytację do uwolnienia się od egocentrycznych postaw. Następnie powróć do normalnego oddechu. Czasem nie da się załatwić wszystkiego przed medytacją. niepokój przeniesie się na medytację. Opróżnienie umysłu nie jest tak ważne. Medytacja przebiega w cyklach. to przedstawione postacie i wyobrażenia wywierają potężny i długotrwały wpływ na umysł. Jeśli jest w tobie niepokój. że senność zniknie. można sobie z tym radzić za pomocą technik przedstawionych w rozdziale o przeszkodach. że jeśli pisarz jest dobry. a ty nie AstralDynamics. co umysł czyni. potem medytuj. to podczas medytacji pojawi się z niego wiele obrazów. Masz dobre i złe dni. potem przeczytaj książkę lub idź do kina. jak bycie świadomym. Pozostań przytomny i uważny. będąca przeciwieństwem senności. to oczywiście będziesz zmęczony. Następnie zrób powolny wydech. jak wcześniej mówiliśmy o cyklicznej odmianie. Zaspokój najpierw potrzeby fizyczne.pl 71 . to twój stan emocjonalny. Twoje życie stanie się łatwiejsze i nie zmarnujesz czasu poświęconego na praktykę. Powinieneś jednak także wiedzieć. Zmień więc kolejność wydarzeń. Najpierw medytuj. o ile to możliwe. Ale nie stosuj tej rady jako sposobu na uniknięcie medytacji. Weź kolejny głęboki wdech. Nie poddawaj się senności. ponieważ sen i koncentracja w medytacji to dwa diametralnie odmienne doświadczenia. Zbadaj to i zajmij się tym. Mogą przebywać w umyśle przez długi okres czasu. Medytacja Vipassana to przede wszystkim ćwiczenie świadomości. a senność nie odejdzie. iż umysł nigdy się nie uspokoi. zatrzymaj go na tak długo. że przyczyna tkwi w ciele. Jeśli właśnie jesteś w połowie przerażającego horroru. Łatwiej będzie ci po niej rozwiązać problemy. to można przypuszczać. I nie przegap także najbardziej oczywistej przyczyny. który ma duży wpływ. Wyobrażenia mentalne to potężne byty. i powoli wydychaj. Przyczyną może być to. które trzymają cię w potrzasku własnego ograniczonego punktu widzenia. weź głęboki oddech i wstrzymaj go na tak długo. Medytuj mimo to. Problem 5 Trudności z koncentracją Wszyscy są od czasu do czasu nieuważni i nie mogą się skoncentrować. Czasem są też takie dni. że tuż przed medytacją zjadłeś duży posiłek. jak potrafisz. że nie wiadomo dlaczego wydaje się. Jeśli nawet to nie pomoże. Wglądu nie uzyskasz poprzez sen. Staraj się rozwiązywać codzienne problemy przed medytacją. Generalnie rzecz biorąc. Przypomnij sobie.Medytacja Vipassana w prostych słowach Ciekawska świadomość. Powtórz to ćwiczenie dopóki ciało nie rozgrzeje się.

Jest to zjawisko powszechne. Nie bądź pewien. Może to być coś. Uważność postrzega każdą sekundę. Jeśli tak robisz. to doświadczanie. gdy wszystko. Uważność nigdy nie jest nudna. jak powietrze wpływa i wypływa przez nos. by go zatrzymać. Uważność patrzy na wszystko oczyma dziecka. To wszystko jesteś ty. Emocjonalna zawartość myśli często przenika do świadomości jeszcze zanim wynurzy się sama myśl. Przyjrzyj się jeszcze raz. To będzie kolejny krok naprzód w podróży odkrywania siebie. to nigdy nie jest on nudny. Jeśli cała twoja uwaga skupiona jest na oddechu. to możesz być pewien jednego: przestałeś obserwować go z prawdziwą uważnością. mające różne przyczyny. że konceptualizujesz ten proces. Nuda to stan umysłu i tak należy ją traktować. co masz do roboty. jakby była ona pierwszą i jedyną sekundą we wszechświecie. po prostu obserwuj. co wyparłeś ze świadomości dawno temu. nie czuj się sfrustrowany nieustannym trajkotaniem swojego umysłu. czym jest oddech. że to okropnie nudne ciągle obserwować oddech. że wszystko już widziałeś.pl . Taktyka A: Przywróć prawdziwą uważność Jeśli wydaje ci się. Podczas medytacji często będziesz stykał się z tym problemem. Kilka prostych rad pomoże ci radzić sobie z nią. 72 AstralDynamics. Czym jest nuda? Gdzie jest nuda? Jak ją odczuwasz? Z jakich części umysłu się składa? Czy wiąże się z jakimś odczuciem fizycznym? Jak wpływa na twoje myśli? Przyjrzyj się nudzie na nowo. to znaczy. myśli powstają najpierw w podświadomości. Nie obserwujesz go jako żywej rzeczywistości. Nie zakładaj z góry. Taktyka B: Obserwuj stan swojego umysłu Przyjrzyj się uważnie swojej nudzie. To dotyczy każdego. Przyjrzyj się dokładnie raz jeszcze. tak jakbyś nigdy jej wcześniej nie doświadczył.Jak radzić sobie z problemami możesz nic zrobić. Problem 6 Nuda Trudno jest wyobrazić sobie coś nudniejszego niż siedzenie nieruchomo przez godzinę. Pamiętaj. Ta paplanina jest tylko kolejną rzeczą. Problem 7 Lęk Czasem podczas medytacji bez żadnego konkretnego powodu pojawia się lęk. że wiesz. jak na cud. Przede wszystkim zaś. której trzeba być świadomym.

by ją schować. po prostu go obserwuj. by nie musieć się nimi zajmować. lecz energia mentalna. Staniesz twarzą w twarz z ostateczną prawdą. Obserwuj pojawiające się reakcje emocjonalne i traktuj je jak to. Cokolwiek to jest. to może być cokolwiek: poczucie winy. Ukrywamy myśl. Trzecia możliwość: lęk. Problem 8 Niepokój Niepokój to często przykrywka dla jakichś innych. Gdyby była silnie rozwinięta. Zamiast skonfrontować się z nieprzyjemnymi myślami. skupiasz się na niej. by odszedł. Nie pozwól. że niepokój jest tak naprawdę raczej powierzchownym stanem umysłu. że skupienie przeniosło się na coś innego. wypłynie na powierzchnię. Nie możesz się rozluźnić. Odejdzie na dobre. w końcu on przeminie. której używamy. a ona karmi się energią twojej uwagi i rozwija się. i poradziłaby sobie z tym w zwykły sposób. My. Na niczym nie możesz się skupić. Nieprzyjemne doświadczenie. co się pojawia". I nie walcz z nim. głębszych doświadczeń mających miejsce w podświadomości. Wówczas. próbujemy je zakopać. by nad tobą zapanował. Niszczysz mur iluzji. Stań z boku i nie daj się wciągnąć. To tylko wspomnienie. uczuć lub wyobrażeń. Nie próbuj stłumić wspomnień. Jeśli siedzisz w bezruchu i obserwujesz swój niepokój. W którymś momencie praktyki pojmiesz nagle. Ruszaj przed siebie i zanurz się w to. choroba lub dopiero oznaki jej rozwoju. Jego natura jest AstralDynamics. jak poważne jest to. by cały ten bałagan wypłynął na powierzchnię. To może być lekki ból. Niech będzie. kiedy pojawi się przerażająca fantazja. i obserwuj go uważnie. Po prostu usuń się na bok i pozwól. mógł powstać samoistnie. Być może uruchomiłeś nieświadomy program. natychmiast po fakcie dostrzegłaby. Niestety zwykle nam się nie udaje. czym są. Przekonasz się. Problem polega na tym. Nie zrywaj się i nie uciekaj.Medytacja Vipassana w prostych słowach Możesz też mieć do czynienia z lękiem. Bez względu na to. którego zawsze używałeś. ludzie. pozwól się temu ujawnić i przyjrzyj się uważnie. Kiedy pozwolisz. Nie jesteś na luzie. czym się martwiłeś. które nazywamy pobudzeniem. tkwi tam nadal i wrze. co zostało wyparte ze świadomości. Może mieć źródło w nieprawidłowej koncentracji. które się pojawiają. Ale w końcu trzeba stawić temu czoła. i odkryjesz. którego próbujesz uniknąć. wspaniale potrafimy tłumić rzeczy. tylko wyobrażenie. by "badać to. uważność jest lekarstwem. Nie może cię zranić. nie wróci do podświadomości. Skutkiem tego jest poczucie niepokoju. by pojawił się w polu twej świadomej uwagi. Nie będzie nawiedzać cię później. że wtedy uważność jest słaba. który odczuwasz. jakbyś był gapiem. co robisz. Wiele cię nauczy. podejdź do tego. przynajmniej nie w pełni. z czego wypływa lęk. by wytłumaczyć sobie życie i aby chronić się od palącego płomienia rzeczywistości. Przesiedzenie niepokoju jest małym przełomem w twojej praktyce medytacyjnej. a następnie odpłynął. Wówczas to.pl 73 . którego obawiamy się wszyscy: "lęk przed nieznanym". chciwość lub problemy. To nic innego jak lęk. Można się tego przestraszyć. gdzie jest. A przede wszystkim nie walcz z sytuacją. Kiedy taki niemiły stan pojawi się podczas medytacji.

Jeśli zaczniesz się 74 AstralDynamics. byś to odrzucił. jeszcze zanim zdoła się pojawić. Odkładają ją na bok. prowadzi to do sztywności i niezadowolenia. Czujesz się jak nieudacznik. Umieją śmiać się z własnych błędów i wad. Musisz nauczyć się płynąć z nurtem tego. Naciskają. dokąd zmierza. a odwrotne oczekiwania nie przynoszą nic dobrego. Mają wygórowane i przesadne oczekiwania. Pocą się i wysilają. że medytacji można uczyć się tylko medytując. że nie robisz takich postępów. Należy podkreślić.pl . dokąd prowadzi praktyka. Porzuć oczekiwania i wysiłek. poczucia winy i potępiania siebie. Nie dała im tego. i wszystko jest okropnie ponure i uroczyste. Medytacja sama zajmie się przyszłością. Po prostu bądź uważny. podchodząc do wszystkiego bardzo. powinien spodziewać się problemów. Uczysz się. Wobec tego początkujący nie wie. To prawdziwe poczucie humoru. Napinają się. Początkujący medytujący często są zbyt poważni. a to zabija uważność. Pojawia się i znika. Początkującym często bardzo zależy na rezultatach. Po prostu medytuj w zrównoważony sposób. Zawadzają. z osobistych klęsk. Oczekiwania nowicjusza są z gruntu nierealistyczne i biorą się z niewiedzy. Jako początkujący. o co w niej chodzi i dokąd prowadzi tylko poprzez bezpośrednie jej doświadczenie. Posiadają najcenniejszy z ludzkich skarbów . Ważne jest. czego oczekiwali. Problem 10 Zniechęcenie Gdy za bardzo się starasz. Problem 9 Gdy za bardzo się starasz Zaawansowani medytujący przeważnie są jowialni. Zaczynają i od razu spodziewają się niezwykłych rezultatów. bezpośrednim tego efektem jest frustracja. Jest na to sposób. co się dzieje. że ta medytacja wcale nie jest taka interesująca. Wysiłek staje się wówczas mechaniczny. jakich się spodziewałeś i zniechęcasz się. może przydarzyć się i tobie. bardzo poważnie. Niech medytacja sprawia Ci przyjemność i nie obciążaj się walką i wysiłkiem. Radzimy.poczucie humoru.Jak radzić sobie z problemami nietrwała. Jesteś spięty. To naturalna kolej rzeczy. Nie posuwasz się do przodu. Zdajesz sobie sprawę z tego. Jest to powszechne zjawisko i pomimo dobrych rad. Bierze się z nierealistycznych oczekiwań. Gdy człowiek za bardzo się stara. W rzeczywistości nie ma nad tobą władzy. Wtedy uznają. by odprężyć się podczas sesji medytacyjnej. Oczywiście wtedy osiągają bardzo niewiele. Stan takiego napięcia to dokładne przeciwieństwo uważności. ponieważ nie wyrobił sobie poczucia. ale można jej uniknąć. Śmiej się więc czasem. jeśli będziesz spięty i będziesz coś robił na siłę. jakie słyszy się w programach typu talk show. Możesz wynieść z tego korzyści na resztę swojego życia. To nie jest błyskotliwe. Nie uda ci się to. lecz płytkie ripostowanie.

efemeryda. Innym razem opór spowodowany może być jakimiś problemami. po prostu obserwuj dokładnie swój stan umysłu. Niczego nie dodawaj. Jeśli po prostu staniesz z boku i będziesz się przyglądał . będzie karmić się twoją energią i rozwinie się. Istnieją przeszkody i trudności. Nie pozwól. W innych przypadkach wywołana jest złym nastrojem danego dnia i wtedy trwa dłużej. Ale nie ma porażki. Jeśli nie wiesz.pl . których jesteś bądź nie jesteś świadomy. która zniknie na naszych oczach. po prostu będziesz musiał to przetrzymać. Wówczas problem. W ten prosty sposób ponownie przywracasz uważność. ale opuszczanie sesji medytacyjnej z łatwością może stać się nawykiem. Chwila. Po prostu przesiedź opór i obserwuj uważnie. dopóki całkowicie się nie poddasz. sama w sobie jest aktem uważności. zastosuj którąś z rad lub technik podanych w książce. Lepiej jest pozbyć się jej w ciągu dwudziestu lub trzydziestu minut medytacji. kiedy szczególnie się nudzimy. o co chodzi. Nie jest to również ponury. że praktyka źle ci idzie. Jeśli niechęć do medytacji towarzyszy ci stale w czasie praktyki. Decyzja należy do ciebie. by nie być uważnym. Po prostu stań się świadomy poczucia porażki. Jednodniowa przerwa w praktyce nie robi wielkiej różnicy. by reakcja emocjonalna cię rozproszyła. to możesz być uważny zawsze. Żal. przemija. które masz z praktyką. Jeśli wiesz. to można przypuszczać. Mimo to. Jeśli dasz się omotać. a opór rozwieje się jak dym na wietrze. Idź i medytuj mimo wszystko. kiedy tylko będziesz chciał. to tylko jeszcze jeden sposób. Jeśli usiądziesz do medytacji zniknie po pięciu minutach. niż nosić ją w sobie i pozwolić. by zniszczyła nam resztę dnia.odejdzie. Obserwuj uczucie niechęci. Kiedy zniknie problem. Sam zniknie. 75 AstralDynamics. Nie istnieje coś takiego jak porażka w medytacji. Nie udało ci się być uważnym. kiedy nie chce ci się medytować i na samą myśl czujesz wstręt. Zacznij ją właśnie tak traktować. co traktujesz jak porażkę w medytacji. który go wywołał.Medytacja Vipassana w prostych słowach zniechęcać. Nawet jeśli przez dwadzieścia lat niczego nie osiągniesz. Czujesz. Medytacja jest twoim przyjacielem. Mądrzej jest przejść przez ten opór. łatwo będzie sobie z tym poradzić. To nowy sposób widzenia i rodzaj zabawy. że jest jakiś nieuchwytny błąd w twoim podejściu. w której zrozumiesz. Medytacja to nie rytuał odprawiany w jakiejś szczególnej pozycji. W większości przypadków jest to tylko przemijająca emocja. zakończy się samoistnie. Powodem poczucia porażki jest nic innego jak pamięć. na czym polega problem. Jeśli zniechęca cię to. wypłynie na powierzchnię i będziesz mógł zająć się nim. że przestałeś być uważny. To nie jest bolesne ćwiczenie lub czas. Problem 11 Niechęć do medytacji Są takie chwile. Poczucie porażki jest tylko kolejną przemijającą reakcją emocjonalną. zniknie opór. Po prostu obserwuj. Medytacja to uważność. uroczysty obowiązek. Kontynuuj ten proces.

Potraktuj otępienie jak otępienie. Każdy je napotyka. będziesz tylko bardziej cierpiał. ale może się tak zdarzyć. która sięga poza tematy poruszane w tej książce. otępienie Mówiliśmy już o zjawisku pogrążającego się umysłu.pl . Ten stan zaczyna sprawiać ci przyjemność i uważność oddala się. Nie daj się wciągnąć. co prowadzi do utraty uważności. a nadal będziesz odczuwał niechęć. To bardzo przyjemne uczucie. Traktuj uczucia jak uczucia. Problem 12 Odrętwienie. Lekiem jest oczywiście uważność. W medytacji napotkasz problemy. by nauczyć się czegoś i rozwinąć. jesteś nieporuszony i nieco "oddzielony" od ciała. Poszukaj wykwalifikowanych nauczycieli medytacji Vipassana i poproś ich o pomoc w rozwiązaniu problemów. Jeśli podejdziesz do nich jak do okazji. Nie daj mu się omotać. Zwykle nie dotyczy to początkujących.Jak radzić sobie z problemami Jeśli wypróbujesz wszystkie podane metody. do rodzaju ekstatycznego otępienia. Możesz je potraktować albo jako okropną mękę. 76 AstralDynamics. Medytujący może natrafić na przeszkodę natury metafizycznej. Nie ma potrzeby unikać go. Początkowo jesteś skoncentrowany na oddechu. To wywołuje uczucie głębokiego spokoju i lekkości w ciele. Poszukaj pomocy. Wiedzie do niego droga. W miarę jego trwania jednak. Dokładnie takie jest ich zadanie. Jeśli będą dla ciebie ciężarem. jak powstają i jak odchodzą. a rozpłyną się. albo jako wyzwanie do pokonania. To uczucie fizyczne i potraktuj je jako takie. Skupienie znika. W miarę jak relaks pogłębia się. Uważnie obserwuj te zjawiska. umysł błądzi apatycznie w nieokreślonym stanie błogości. Obserwuj. to może znaczyć. przyjemne doznania pogłębiają się i odciągają twoją uwagę od oddechu. Otępienie umysłowe może być skutkiem ubocznym pogłębiającej się koncentracji. Zaakceptuj napływające uczucie błogości. twoje perspektywy duchowe są nieograniczone. Nie poddawaj się. której powinieneś się wystrzegać. mięśnie się rozluźniają oraz zmienia się przewodzenie bodźców nerwowych. że istnieje jakiś problem.

kiedy zaczniesz praktykować tę technikę. jak sobie z tym radzić. kiedy zacząłem myśleć o pieniądzach". Koncentracja i uważność idą ręka w rękę. sprawdzając. porzuć to i powróć do oddechu. co go rozproszy. Przerwa sama w sobie nie jest ważna. kiedy pies zaczął szczekać" albo "od chwili. 77 AstralDynamics. Na szczęście taka metoda istnieje. Sposób 1 Odmierzanie czasu Pierwsza technika została opisana w jednym z wcześniejszych rozdziałów. na jak długo straciłeś koncentrację.pl . co cię rozproszyło. że śnisz na jawie. byłem nieuważny przez mniej więcej minutę albo dwie" lub "od chwili. W rzeczywistości masz wybór spośród różnorodnych. będziesz mówił do siebie w myślach. tak by nie miało nad tobą żadnej kontroli oraz abyś całą swą uwagę ponownie poświęcił oddechowi. Nie chodzi o pomiar dokładny. by wyrwać się z nieuważności i powrócić do oddechu. ile trwała. Gdy mamy gorsze dni. co cię zdekoncentrowało. Pamiętajcie. Istnieją eleganckie sposoby na to. by odmierzanie czasu odciągnęło cię od uważności. Na początku. a wszystko będzie działo się szybko i bez słów. i potrzebne mu będą wskazówki.ROZDZIAŁ 11 Jak radzić sobie z tym. tradycyjnych. lecz o szacunkowy. Kiedy już uwolnisz się od tego. Potrzebna ci metoda przywrócenia koncentracji. zwykle trudno nam się skoncentrować. Uwalniasz się od danej myśli poprzez skupienie się na niej na tyle. Nie pozwól. Jedno jest dopełnieniem drugiego. Po prostu powiedz sobie: "Ok. Możesz to określić w minutach lub w sposób opisowy. Można to osiągnąć. by odejść od tego. by móc określić. możesz pozbyć się tego nawyku. praktycznych sposobów. ma to wpływ na drugie. co nas rozprasza – cz. Chodzi o to. by pomóc ci powrócić na właściwy tor szybciej. Coś odciągnęło twoją uwagę od oddechu i nagle zdajesz sobie sprawę z tego. nawet jeśli umysł się temu sprzeciwia. Umysł wędruje bez celu. przede wszystkim chodzi o to. Kiedy już nabierzesz wprawy. I W cześniej czy później każdy medytujący natrafi podczas praktyki na coś. Jeśli którekolwiek z nich jest słabe. niż gdybyś usiłował dokonać tego jedynie za pomocą silnej woli.

Sposób 4 Metoda W – Z To metoda alternatywna do liczenia. wtedy przestań. oddechy można liczyć na różne sposoby. To wzmacnia odczucia w nozdrzach i ułatwia skupienie. że uwaga całkowicie skupi się na oddechu. Wówczas możesz zacząć je liczyć jako jeden cykl. Wdech płynnie łączy się z wydechem. głębokich oddechów. Pamiętaj.Z". płynnego przepływu. zapomnij o wdechach i wydechach.Medytacja Vipassana w prostych słowach Sposób 2 Głęboki oddech Kiedy twój umysł jest niespokojny i pobudzony. Prawdopodobnie zauważysz zmianę po takim liczeniu. Wciągnij mocno powietrze i wypuść je w taki sam sposób. działa na podobnej zasadzie.pl . Oddech spowolni się lub stanie się lżejszy i delikatniejszy. Sposób 3 Liczenie Liczenie oddechów to najbardziej tradycyjna procedura. przejdź do następnego etapu. Przywróć uważność za pomocą siły woli. że trudno ci jednoznacznie oddzielić wdech od wydechu. Wydają się być połączone ze sobą. My. W tym momencie oddech jest zwykle już tak lekki lub tak szybki i delikatny. kiedy nie będzie ci to już potrzebne. To jeden z naszych największych problemów. Po prostu skieruj uwagę na oddech i w myślach opisz każdy cykl słowami "Wdech . by twoja uwaga skupiona była na oddechu. Wydech" lub "W . Pamiętaj.. Kontynuuj do momentu. Mamy tendencję do zagłębiania się w rzeczy takie jak: 78 AstralDynamics. Prawdopodobnie przekonasz się. Licz dalej. ale tylko do pięciu. W niektórych szkołach właśnie jej naucza się na początku jako podstawowej techniki. ludzie. jesteśmy pełni obsesji. potem zacznij od nowa. To sygnał z ciała. Po prostu zanurz się w niczym niezakłócone doświadczenie oddechu. Vipassana wykorzystuje ją jako technikę pomocniczą dla powrotu do uważności i wzmocnienia koncentracji. Kiedy liczenie stanie się nużące. Przestań zawracać sobie głowę liczeniem. Jak już opisaliśmy w rozdziale 5. koncentrację można pogłębić.. Sposób 5 Zastępowanie jednej myśli inną Niektórych myśli nie sposób się pozbyć. często można przywrócić uważność za pomocą kilku szybkich. że koncentracja pogłębiła się. Jeden oddech przechodzi w następny w niekończącym się cyklu czystego.

że można ich używać jako specjalnego środka zaradczego przeciwko "niewprawnym" myślom. gdyby ktoś zmusił cię do noszenia padliny zawieszonej na szyi. tzn. W takim przypadku musisz ją osłabić. Buddyzm rozwinął własny system klasyfikacji. Następnie. Wmiatają je pod dywan na tyle długo. jak inni widzą cię przez nią. ale to nie jest to. Zastanów się nad nią. takie jak te. starając się wzbudzić uczucie odwrotne do niej. w jaki sposób opóźnia twój postęp ku Wyzwoleniu. Myśl o życzliwości może stwarzać pozory życzliwości. chciwością lub złudzeniami. I fantazje seksualne. szczęście. Przyjrzyj się. możesz osłabić ją lub pozbyć się jej. jedna z najbardziej niepożądanych emocji. zanim się jej pozbędziesz. Pisma Pali zalecają. jeszcze raz zrównoważ pozostałości obsesji poprzez wzbudzenie emocji przeciwnej. Obsesja jest po prostu zbyt silna. Spróbuj zobaczyć. że oddalają cię od celu. Zamiast dzielić myśli na "dobre" i "złe". Są "wprawne" w tym sensie. Przez całe lata karmimy je poprzez kompleksy i ćwiczymy je. która związana jest z nienawiścią. o co chodzi. Oto przykład . jakie czułbyś. ataku frontalnego na pełną skalę. Tak więc "wprawne" myśli same w sobie nie uwolnią cię z pułapki. Czasami sam ten sposób nie wystarcza. które przynosi Wyzwolenie. Nie można również uwarunkować osobistych cech. Mają znaczenie tylko wtedy. Myśli o współczuciu wywołują jedynie powierzchowne współczucie. Jeśli to nie pomoże. Możesz wtedy dalej medytować. wymagają bezpośredniego podejścia. by wywołać takie poczucie obrzydzenia i poniżenia. Właśnie tu przydaje się wina. Zasada ta może być stosowana w medytacji codziennie. "Wprawne" myśli. by zrobić to naprawdę starannie. współczuciem i mądrością. bawiąc się z nimi w każdej wolnej chwili. "Niewprawna" myśl to taka. spróbuj wysłać w jego kierunku strumień miłości i życzliwości. dzięki czemu pomogą ci na drodze do Wyzwolenia. kiedy zastosujemy je jako antidotum na "niewprawne" myśli. kiedy uważność dotrze już do korzeni ego. Myśli o hojności mogą tymczasowo usunąć chciwość.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz. jak się czujesz przez nią. 79 AstralDynamics. zmartwienia i ambicje. Masz wzbudzić w sobie prawdziwą odrazę i wstręt. w końcu częściowo się przydaje. Są "niewprawne" w tym sensie. jak wpływa na twoje życie. każemy im odejść i zostawić nas w spokoju. Prawdopodobnie jego obraz natychmiast zniknie z twojego umysłu. z drugiej strony. To nie jest stan zbudowany z myśli. to te związane z hojnością. że nas nie słuchają. Już sam ten krok może rozwiązać problem. Przyjrzyj się. To właśnie z tych myśli umysł najczęściej tworzy obsesje. Wyzwolenie nie jest uwarunkowane. Jeśli trapi cię jakiś szczególny rodzaj obsesji. Wyzwolenia. Nic dziwnego. Uporczywe myśli. myśliciele buddyjscy wolą traktować je jak "wprawne" (skillful) bądź "niewprawne" (unskillful). Spójrz. Przyjrzyj się bardzo dokładnie reakcji emocjonalnej. by uważność mogła bez przeszkód wykonać swoją pracę. Załamie się pod naciskiem. chciwość znika i pojawia się prawdziwa hojność. której próbujesz się pozbyć. zdrowie i związki. A kiedy zasiadamy do medytacji.jeśli nienawidzisz Charliego i wciąż masz jego pochmurną twarz przed oczami.pl . Radzą.

Przed oczyma migają obrazy. Złudzenia obejmują wszystko. Słowa. Hojność niweluje chciwość. wyrażenia. Czasem twój umysł uspokoi się. które nieustannie przypływają i odpływają. całe zdania wyskakują z nieświadomości bez żadnego wyraźnego powodu. począwszy od chęci pożądania dóbr materialnych. Gama myśli o nienawiści rozciąga się od złośliwości po morderczy gniew. stanowią bardzo skuteczną broń w walce z małpim umysłem. aż do subtelnej potrzeby bycia szanowaną osobą. 80 AstralDynamics. by skupić umysł na oddechu. Innym razem być może będziesz musiał powtórzyć to kilka razy.pl . jeśli tylko pomyślisz przez chwilę.Medytacja Vipassana w prostych słowach Myśli dotyczące chciwości obejmują wszystko. Pojawiają się rzeczy. by tracić czas na takie myśli. zanim jeszcze skończysz to mówić. Sposób 6 Ponowne skupienie na celu Zdarza się. Właściwie zastosowane. Jest to doświadczenie. Na każdą niepokojącą myśl możesz znaleźć antidotum. W takich chwilach jak ta często wystarczy pamiętać. które wywołuje niepokój. Twój umysł jest jak flaga łopocząca na silnym wietrze. który jest uniwersalny i wspólny dla wszystkich żywych istot". Jest jak fale oceanu. po co tu jesteś. co wiąże się z pragnieniami. Technik tych można używać pojedynczo lub łączyć je ze sobą. Dobra wola i współczucie niwelują nienawiść. Jestem tu. zanim ponownie skupisz się na oddechu. od fantazjowania po rzeczywiste halucynacje. najwyraźniej przypadkowo. że przychodzi ci coś na myśl. Możesz sobie powiedzieć: "Nie siedzę tu po to.

co jest przedmiotem medytacji. A jeśli chcesz coś zmienić. spokojny. Zauważasz i to. Właśnie to rozproszenie uwagi stanowi klucz.pl . tylko że niecałkiem ci się to udaje. to jest dekoncentracja. I tak to idzie. I wtedy.. Kluczem jest nauczyć się radzić sobie z nim. Wdech. Podążasz po prostu płynnie za oddechem. pogodny. wydech. I wtedy pojawia się: "Zapłaciłem ten rachunek za gaz?". marzy na jawie. Ależ to uciążliwe. kręcąc się w kółko. W 81 AstralDynamics. co nas rozprasza ." Kolejne rozproszenie. Zostawiasz je i powracasz do oddechu. Trajkocze. to naturalne. pojawia ci się w głowie myśl nie mająca nic wspólnego z medytacją: "Ale mam ochotę na loda".. Fantazjuje. jest rozbrykany. Twoje ciało tkwi w całkowitym bezruchu. uderzy cię to. Nauczyć się zauważać je. nie dając mu się złapać w pułapkę. wydech. Goni sam siebie. Skacze. Wszystko jest doskonałe. Nie myśl o nim jak o wrogu. Kiedy twój umysł odbiega od tego.. "Jest nowy film science-fiction.. wydech. nie we wtorek. rozproszenie za rozproszeniem. Zauważasz to.. Nie to miałeś robić. Nie. Może pójdę go obejrzeć we wtorek wieczorem. II spaniale ci się medytuje. Lepiej we czwartek. znowu słyszysz w głowie: "Ale mnie bolą plecy". bo zanim kolejny raz powrócisz do oddechu. bo w środę mam dużo roboty. i znowu powracasz do oddechu. skoncentrowany. wdech. ale przecież w taki sposób normalnie funkcjonuje nasz umysł. jakie to naprawdę jest. Oczywiście. Rozmyśla. wdech. kręci się.. Kolejne rozproszenie. wydech. Jest to po prostu rzeczywistość.cz. pozornie bez końca. powracasz do oddechu.ROZDZIAŁ 12 Jak radzić sobie z tym. jak w rzeczywistości niewiarygodnie aktywny jest umysł.. a umysł jest wyciszony. Właśnie po to tu jesteśmy. wdech. Oczywiście takie rozproszenie umysłu nie jest miłe. z powrotem do płynnego rytmu: wdech. Ale właśnie o to chodzi. to najpierw musisz zobaczyć. Nie martw się tym. nagle. wdech. po prostu obserwuj ten proces uważnie.. wydech. Kiedy pierwszy raz usiądziesz i skoncentrujesz się na oddechu. wydech.

by zdążyć się temu przyjrzeć. sam w sobie. To powoduje problem. by cię w nim bardziej pogrążyć. Co to jest? Jak silne jest? Jak długo trwa? Kiedy już odpowiesz sobie na te pytania (bez słów) w myślach. która stanowi ułamek sekundy.pl . Uwaga zawsze ma być skupiona głownie na oddechu. musimy nabrać do niego dystansu. zamiast obserwowania myśli z uwagą. zanim zrozumienie dojdzie do poziomu świadomego. Te pytania są po to. to znaczy. To dosyć ważne. Pomogą ci dostroić się do tego. Ta różnica. abyś oddalił się od myślenia i powrócił do bezpośredniego. Tylko zwróć uwagę na ważny zwrot "(bez słów) w myślach". a nie po to. kiedy będziesz praktykował tę technikę. odbywającego się bez słów. Nie chodzi o to. jakiego rodzaju jest rozproszenie. że zakończyłeś badanie tego. lub jakikolwiek inny stan umysłu. Będziesz zadawał sobie pytania słowami i uzyskiwał odpowiedź słowną. Na początku. mamy na myśli cokolwiek. musimy ustalić. niekonceptualnego doświadczenia oddechu. w miarę jak mu się przyglądamy. odejść od niego. co cię rozprasza i pozbyć się tego wszystko jednocześnie. Nie oczekujemy. 82 AstralDynamics. prawdopodobnie będziesz musiał używać słów. Kierujesz swoją uwagę na to. co cię rozproszyło i uczyń to na chwilę przedmiotem medytacji. Wszystko to dzieje się błyskawicznie. że co trzy sekundy będziesz zmieniał obiekt medytacji. Tu pojawia się nowa. Dla nas naturalne jest. Uwalniamy się w ten sposób od rozproszenia i przywracamy uważność. zwróć uwagę na wyrażenie "na chwilę". Proces ten. w stronę aktywności umysłu. Nasze trzy pytania są dobrym lekiem na tę chorobę.Medytacja Vipassana w prostych słowach Kiedy mówimy o rozproszeniu w Medytacji Wglądu. W ten sposób. Dopiero chwilę potem przechodzi do świadomości. co cię rozproszyło i możesz skierować uwagę ponownie na oddech. Te pytania nie stanowią zaproszenia do rozbudzenia umysłu. jest bardzo ważna. uwolnić się i spojrzeć na niego obiektywnie. ponieważ tyle czasu wystarczy. w pewnym sensie. co absorbuje cię. Zanim staniemy się świadomi rozproszenia już w nim tkwimy. Jest pewien problem: kiedy pojawia się rozproszenie. coraz bardziej zaplątując się w rozproszeniu. Na tym etapie płynnie powracamy do koncentracji na uważności i do oddechu. My pragniemy. Chwytanie następuje niemal natychmiast i ma miejsce najpierw w nieświadomości. obiektywnej świadomości. już zaczynamy się go chwytać. by uwolnić cię od rozproszenia i dać ci wgląd w jego naturę. zwróć na krótko swą uwagę ku temu. To byłby ruch w niewłaściwym kierunku. Wtedy już zdecydowanie jest to myślenie. Proszę. jeśli chcemy je uczynić obiektem badania. byś zdążył je uchwycić. ważna zasada stosowana w medytacji: jeśli pojawia się jakikolwiek stan umysłu na tyle silny. musiał on najpierw dojrzeć w podświadomości. Aby to zrobić. że kontynuujemy ten proces. odciągając twoją uwagę od oddechu. abyś nagle zawracał w połowie drogi. co cię rozprasza tylko na tyle. Aby odpowiedzieć na nie. na czym koncentrujesz się podczas medytacji. by odciągnąć cię od tego. Musimy przestać myśleć myśl lub odczuwać uczucie. jest ćwiczeniem uważności. bezstronnej.

To bardzo dziwne. by przełamać ich władzę nad nami. Przekonasz się. nawykowe wzorce myślowe wymagają nieustannej uważności. Same w sobie nie mają władzy. Oddech. jest ono naturalne. Każda najmniejsza nawet ilość energii. Oddech. Oczywiście. że się rozproszyłeś. Pojawia się i odchodzi. jakieś fizyczne odczucie. głęboko zakorzenionym wzorcem myślowym. będziesz po prostu zauważał rozproszenie. Cokolwiek to będzie. płynny proces.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz. a uwaga powróci do oddechu z łatwością. I nie potępiaj się za rozproszenie. Głęboko zakorzenione. Po prostu obserwuj rozproszenie i powracaj do oddechu. To również jest naturalne. że twoja uwaga bez wysiłku kieruje się z powrotem ku oddechowi. To walka. Rozproszyć nas może cokolwiek: dźwięk. co cię rozprasza. Oddech. Nie walcz z rozpraszającymi cię myślami. tym słabsze się staje. Uważność to fukncja. co cię rozprasza z uwagą. Obserwuj je wystarczająco długo. fantazja. umierają. Nie próbuj więc na siłę wypychać takich myśli z umysłu. Kluczem oczywiście jest cierpliwość. cokolwiek. złością i chciwością.pl . W takim przypadku po prostu obserwuj je z uwagą. II Jednak już wkrótce możesz porzucić formalność słów całkowicie. nie dając się w nie wciągnąć. Po prostu obserwuj proces potępienia jako jeszcze jedno rozproszenie i potem powróć do oddechu. a urosną w siłę. Nie napinaj się ani nie walcz. a samo odejdzie. Nie zniechęcaj się. To niepotrzebna strata. jeśli wykonujesz go prawidłowo. której nigdy nie możesz wygrać. którą spożytkujesz na ten opór. Oświeć je światłem świadomości. Jeśli masz do czynienia ze starym. Powracasz do oddechu. z uwagą. Pojawia się myśl. Czujesz frustrację z powodu rozproszenia. Jest to proces całkowicie niekonceptualny i bardzo szybki. Zbadaj to rozproszenie w ciszy. emocja. która cię rozprasza. znikną. bez słów. a odejdzie samo. Niezbyt silne rozproszenie można rozbroić jednym spojrzeniem. Jeśli nauczysz się obserwować te chwile dekoncentracji. która powoduje "rozbrojenie" rozproszenia w taki sam sposób. a przeminą. a natychmiast wyparuje. To naprawdę bardzo naturalny. Jeśli odmówisz karmienia ich swoim własnym lękiem. do takich sytuacji może dochodzić ciągle. Nie próbuj na siłę pozbyć się tego z umysłu. że się potępiłeś. Zauważasz to. To jak najbardziej naturalne. Najważniejsza 83 AstralDynamics. w jaki saper rozbraja bombę. Obserwuj kolejność wydarzeń: Oddech. Obserwuj je z dystansem. Potępiasz się za to. nie próbuj tego tłumić. by walczyć. ale im więcej czystej uwagi poświęcisz temu. Nie ma więc potrzeby. wzmacnia myśli. Jeśli się ich nie karmi. Pomimo tej rozsądnej rady i tak będziesz się potępiał. czasami nawet przez lata. Uważność to najważniejszy aspekt medytacji. Walcz z nimi. z tym. a odejdą na zawsze. jego cechy i powracał do oddechu. Po prostu obserwuj to. czasem nawet tyle nie trzeba. może ono powrócić w identycznej postaci chwilę później. nieważne jak wiele czasu trzeba na to poświęcić. Nie ma takiej potrzeby. Właśnie to przede wszystkim starasz się kultywować. Po prostu prześlizguj się przez rozproszenie. Rozproszenie to tak naprawdę papierowy tygrys. Kiedy ustalą się już nawyki mentalne. wszystko będzie proste. by już nigdy nie powrócić. Po prostu obserwuj to z uwagą. co cię rozprasza.

Z pewnością są taką samą częścią rzeczywistości jak oddech. Jej znaczenie jest drugorzędne wobec czystej uwagi. uważności i koncentracji. W zrozumieniu tego nie ma nic teoretycznego. Choć jest on bardzo przyjemny. rozmiary i smaki. a ty sam skoncentrowany. Nie wspieramy jej. tj. To nie znaczy jednakże. postrzegane jest jako jeszcze jedna okazja. Po prostu nie zachęcamy jej. nie zatrzymujemy. od początku do końca. nie zakłócamy w najmniejszy nawet sposób. Obserwujemy w ten sposób całą dynamikę procesu jej powstawania. pozwalamy jej odejść. i przyglądamy się temu po kolei. Nie chcemy przedłużać jakiegokolwiek stanu chciwości. lub też tego. ponieważ jego kontynuacja prowadzi do zniewolenia i smutku. Cokolwiek pojawia się w umyśle. Obserwujemy jej działanie: jak nam przeszkadza.Medytacja Vipassana w prostych słowach rzecz. 84 AstralDynamics. na ile zostaje. Dzięki temu bezpośredniemu doświadczeniu przekonujemy się w praktyce. Celem medytacji nie jest nieprzerwana koncentracja na oddechu już na zawsze. unikać ich lub potępiać. Pamiętaj. a w twoim umyśle panuje bałagan. że jeśli pojawi się w umyśle myśl. że mamy je stłumić. ponieważ blokują rozwój obydwu składników medytacji. Samo to byłoby bezcelowe. Pozwalamy jej przyjść. że twój umysł jest spokojny. Weźmy na przykład chciwość.pl . Uważność i tylko uważność daje Oświecenie. w którym umysł będzie w absolutnym bezruchu i spokoju. Możesz być świadomy oddechu lub tego. Rozproszenie przybiera najrozmaitsze formy. Nazywane są tak. W ten sam sposób radzimy sobie ze wszystkim. i dowiadujemy się o niej tyle. to ją z niego wyrzucamy. że życie z poziomu chciwości nie jest wygodne. że ciągle jesteśmy niezadowoleni. jak sprawia. Po prostu utrzymaj tę uważność. gdy już jest. sam w sobie nie prowadzi do wyzwolenia. Rozproszenie to obiekt naszego skupienia w drugim rzędzie. by kultywować uważność. który powstaje. których chcemy się pozbyć. a pojawi się również koncentracja. wiecznie w stanie niezaspokojonej tęsknoty. jak sprawia kłopoty innym. Uwaga na to określenie: słowo "zawady" niesie ze sobą negatywne konotacje i rzeczywiście są to takie stany umysłu. co cię rozprasza. że oddech to najważniejszy obiekt medytacji. co się wydarza. Wszystko to jest uważnością. że nie możesz się skoncentrować. nie oceniamy jej. To nie znaczy. Zauważamy. Pamiętaj. Zostaje na tyle. to bycie świadomym tego. ile możemy. co nam przeszkadza. by pozostała. na nim przede wszystkim skupiamy uwagę. Celem medytacji nie jest osiągnięcie stanu. Możesz być świadomy faktu. Jedną z tych kategorii są zawady. W gruncie rzeczy nie jest ważne. na czym skupimy uwagę. Celem medytacji jest osiągnięcie nieprzerwanej uważności. koncentracja jest narzędziem. Z punktu widzenia uważności nie ma w gruncie rzeczy czegoś takiego jak rozproszenie. a nie kontrolowanie tego. W filozofii buddyjskiej grupuje się je w kategorie. Stajemy zwyczajnie z boku i obserwujemy jak powstaje. Kiedy obserwujemy chciwość niczym niezakłóconą uwagą.

jak długo trwa oraz kiedy odchodzi. lub chęć. że podczas medytacji rozproszyła cię myśl o czymś przyjemnym. Ospałość to niemalże odwrotność uważności. Bez względu na naturę pożądania. Zauważaj stan odrzucenia. Musisz pozbyć się jej zaraz na początku i zastosować odpowiednie dawki czystej świadomości od 85 AstralDynamics. który towarzyszy pożądaniu. Może to być coś. To może być np. które przychodzi wraz z doświadczeniem medytacji. skieruj uwagę na oddech. że jest snem. Odnotuj. kiedy powstaje. Cokolwiek to jest. stępienie ostrości poznawczej i zmysłowej. począwszy od lekkiej senności aż po intensywne znużenie. Sposób radzenia sobie z tym jest w gruncie rzeczy taki sam. Zwróć uwagę na myśl lub uczucie. albo je odrzucasz. kiedy w końcu znika. Cokolwiek stanowi treść myśli lub doświadczenia.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz. Następnie skieruj uwagę ponownie na oddech. o czym myśleliście. przyjemna fantazja lub poczucie dumy.pl . Zauważaj stan umysłu. miłości lub nawet fizycznej rozkoszy. Tak czy inaczej. II Pożądanie: Załóżmy. by uchwycić to zjawisko odpowiednio wcześnie. jak długo trwa oraz momenty. w którym odchodzi. które udaje. jak długo trwa oraz moment. depresja lub ból. że rozproszyło cię doświadczenie negatywne. Ospałość umysłowa jest ściśle powiązana z niechęcią. Szczególnie istotne jest tu. Zauważaj dokładny zasięg lub nasilenie pożądania. który jednocześnie się pojawia i przyjrzyj się. w tym sensie. co dla umysłu jest nieprzyjemne. Kiedy już to zrobisz. czego doświadczacie. wywołuje uczucie pożądania . powinno się radzić sobie z nim w następujący sposób. poczucie własnej wartości. Obserwuj powstawanie myśli lub uczucia. a nie ciała. kiedy zacznie się pojawiać. by dostać to. Niechęć: Załóżmy. że jest to jeden z najsprytniejszych sposobów na unikanie tego. ponieważ jego obecność jest dokładnym przeciwieństwem uważności. uważność jest lekiem również i na to utrudnienie. Senność spowodowana zmęczeniem fizycznym to coś zupełnie innego i według klasyfikacji buddyjskiej zaliczane jest do odczuć fizycznych. by przedłużyć to. a sposób postępowania jest taki sam. To może być poczucie winy. czego się boisz lub czym się bardzo martwisz.pożądanie. Może być ciężko sobie z nim poradzić. oprzeć się jej lub zaprzeczyć jej. Następnie odnotuj. oraz na jej nasilenie. kiedy się pojawia. jaki jest intensywny. Zwróć uwagę na senność. To nasilone ogłupienie. albo tłumisz .usiłując jej uniknąć. Ospałość to coś w rodzaju wyłączenia mechanizmu umysłu. Mówimy tu o stanie umysłu. jako odrębny. Ospałość: Może pojawić się w różnym natężeniu.

Którą drogą powinien pójść? Skąd ma wiedzieć? Stoi więc i waha się. Zobacz. Nie daj się złapać w tę pułapkę. Po prostu nie wiem". coś jak: "Co ja robię tak siedząc? Czy naprawdę mam coś z tego wszystkiego? Ach! Oczywiście. Uczucie niepokoju jest głównym składnikiem. kiedy się pojawia i jak długo trwa. Nie daj się mu złapać w pułapkę. da się zdefiniować. Nie. Bardzo dobrze opisują to teksty pali. Aby sobie poradzić z wątpliwościami. Gdy już je zauważysz. że zrobię to i zamierzam dotrzymać słowa. Umysł nie chce się uspokoić. Następnie niech twoja uwaga powróci do oddechu. Łatwo jest wymienić niektóre z nich. To jest dla mnie dobre. to prawdopodobnie stanie się ona silniejsza niż uważność. Lekiem na ten stan są te same podstawowe środki. który błąka się po pustyni i dociera do miejsca. Niepokój wiąże się z pewnym uczuciem w świadomości. W medytacji objawia się to często m. ale nie ma drogowskazu. Wątpliwości: To szczególny rodzaj odczucia w świadomości. jakiego doznaje człowiek. odmawiając zatrzymania się przy czymkolwiek. depresja. która ma powstrzymać cię od zrobienia najstraszniejszej rzeczy na świecie: stania się rzeczywiście świadomym tego. Twój umysł jest w nieustannym ruchu. Niepokój: Stan pobudzenia i zmartwienia są wyrazem umysłowego niepokoju. ponieważ mogą odnosić się do rzeczy powszechnie uznawanych za dobre lub godne szacunku. Przyrzekłem. co się dzieje. rezultatem będzie pogrążający się umysł i/lub sen. Tak było napisane w książce. jak długo trwa oraz kiedy odchodzi. Kolejna zasłona dymna umysłu. To uczucie. Poprzez rozproszenie rozumiemy jakikolwiek stan umysłu. Właśnie takiego sposobu postępowania można używać za każdym razem. Można to nazwać smakiem bądź fakturą. A może tylko jestem uparty? Nie wiem. który utrudnia medytację. Stań z boku i przyjrzyj się mu. poirytowanie i frustracja. Obserwuj. Jeśli pozwolisz się jej rozwinąć. nie poddam się. gniew.in. Łatwo jest zauważyć stany negatywne: brak poczucia bezpieczeństwa. to uczucie niepokoju ma swoją charakterystykę. by 86 AstralDynamics. i powróć do oddechu. Jakkolwiek to nazwiesz. Ciągle skacze. Możesz doświadczyć pragnienia. lęk. to szaleństwo.Medytacja Vipassana w prostych słowach razu. poprzez wewnętrzny dialog. Nie.pl . czy jest silny. zobacz ile go jest. Pożądanie i pragnienie nieco trudniej zauważyć. Gdy wygra ospałość. że tak. jak odchodzi. kiedy pojawi się rozproszenie. w którym drogi rozwidlają się. Będziesz być może natykać się wciąż na te same rzeczy. Szukaj go. To tylko kolejna przeszkoda. To strata czasu. jak powstaje. Niektóre z nich są bardzo subtelne. A potem obserwuj. po prostu bądź świadomy tego chybotliwego stanu umysłu jako przedmiotu obserwacji.

Chodzi o to. ponieważ nie widzisz. Każdy stan umysłu rodzi się. to by uchwycić powstawanie stanu mentalnego. gdy już wywalamy się spod tego wpływu i rozproszenie zmierza ku końcowi. Jednak największą pułapką są te głęboko pozytywne stany umysłu. Koncentracja pomaga ci poszerzyć świadomość i schodzić w kłębiącą się ciemność. Przychodzą i odchodzą. To przychodzi z praktyką. współczucie dla wszystkich istot. rozwija i zanika. jak silny jest i jak długo trwa. Z cierpliwością nauczymy się rozpoznawać je. 87 AstralDynamics. musisz poszerzyć swoją świadomość na obszary nieświadome. gdy będą wydostawać się stopniowo z głębszych warstw naszego umysłu. Ale możesz nauczyć się odbierać to delikatnie jako ruch i posługiwać się czymś w rodzaju mentalnego zmysłu dotyku.pl . do stanów mentalnych musimy podchodzić twarzą w twarz. Są stanami umysłu. Rodzą się i umierają. takie stany będą się zdarzały coraz częściej. W końcu jednak to tylko silniejsze pragnienie. gdy się pojawia. co dzieje się w podświadomości. a przynamniej nie w taki sposób. czym jest. gdzie uczucia i doznania mają swój początek. Jak już zwróciliśmy uwagę. Trudno zdystansować się od takich altruistycznych uczuć. abyś postrzegał je jako to. kiedy wychodzą z podświadomości jeszcze zanim zobaczysz je w świadomości. mają swoje etapy. sny na jawie lub cokolwiek innego. Jest to trudne. Podobnie jak przy konfrontacji z niebezpieczną bestią. II się doskonalić. W miarę jak będziesz medytował. Możesz bardzo chcieć być człowiekiem pełnym cnót. Wszystko to przypomina bardziej przemijający spektakl naszego własnego umysłowego wszechświata. stajemy się ich świadomi dopiero wtedy. że odpłynęliśmy w fantazje. gdy wkraczają w świadomość i przebywają tam przez jakiś czas. by się do nich nie przywiązywać. Ale oczywiście wtedy jest już za późno. podobnie jak oddychanie. wewnętrzne zadowolenie. by się tak czuć. które wkradają się w naszą medytację: szczęście. uświadamiamy sobie. spokój. Koncentracja spowalnia powstawanie tych stanów mentalnych i daje ci czas. czym są. Sprawia to. Chcemy jedynie. w jaki widzisz świadomą myśl.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz. środek i koniec. każda myśl i doznanie zaczynają się najpierw w nieświadomym obszarze umysłu i dopiero później przechodzą do świadomości. Zobacz. Nie jest to jednak proste. Stany umysłu. Potem obserwuj jak odchodzi. co nie jest zbyt rozsądne. Właśnie wtedy nagle zdajemy sobie sprawę z tego. Możemy nazwać to zjawisko łapaniem lwa za ogon. Jako że stany umysłu powstają najpierw w nieświadomości. To pragnienie zaspokojenia i sprytny sposób unikania rzeczywistości chwili obecnej. Powinieneś starać się widzieć te etapy wyraźnie. Nie radzimy ci. Po prostu obserwuj każdy z nich. Te stany umysłu są tak słodkie i pełne życzliwości. że czujesz się jak zdrajca wobec ludzkości. Nie ma potrzeby. Możesz nawet przywiązać się do rozkoszy doświadczenia medytacyjnego. byś odrzucił te stany umysłu i stał się maszyną bez serca. Istotnie. by poczuć każdy z nich. że coś nas rozprasza dopiero wtedy. że z trudem się od nich dystansujesz. Każdy oddech ma początek. Ogólnie rzecz biorąc. a zdolność ta jest kolejnym z efektów głębokiego spokoju koncentracji.

udane związki jako skutek udanych manipulacji pojęciami. sukcesy w codziennym życiu. dokładnie takiego. do którego dążymy. dodać do niego coś ponad to. Nie powinno się przyklejać mu etykietek ani kojarzyć z nim jakichś pojęć. identyfikujesz się z bólem. Zatrzymują się na chwilę w świadomości i odpływają. Żadnej myśli i żadnego odrzucenia. W początkowym etapie praktyki medytacyjnej musimy przemyśleć nasze podstawowe przekonania dotyczące konceptualizacji. To tylko etykietki przyklejone do żywej rzeczywistości. Jeśli "ja" wtrąca się w twoje doświadczenie bólu. Jednakże podczas rozwijania uważności. 88 AstralDynamics. Są zewnętrznymi. a do tego zdradliwymi dodatkami. Bardzo łatwo jest wyolbrzymić doznanie. który istnieje. lub jakiekolwiek inne doświadczenie. Może widzisz obrazek nogi z bólem przedstawionym w postaci jakiegoś koloru. ale nie tego chcemy. obraz bólu. Podczas medytacji dążymy do doświadczenia umysłu na tym poziomie. niczym nie zakłócona świadomość pozwoli doświadczyć to wydarzenie po prostu jako płynny wzorzec energii i nic ponad to.pl . Czysta. Najprawdopodobniej przekonasz się. coś. czasowo zawieszamy proces konceptualizacji i skupiamy się na czystej naturze zjawisk umysłowych. Równie łatwo jest je zlekceważyć. jakim jest. Z uwagą obserwuj zjawisko identyfikowania się przez ciebie z bólem. tworzysz pojęciową lukę pomiędzy rzeczywistością a świadomością. która postrzega tę rzeczywistość. Jeśli pozbędziesz się "ja" z tego procesu. Ideałem. że umiała logicznie wykorzystywać zjawiska umysłowe . Większość z nas zdobywała wysokie oceny w szkole i w życiu dzięki temu.każde z osobna. Płynie z miejsca na miejsce. Kiedy wprowadzasz do tego obrazu "ja". nie dodając do niego niczego i nie pomijając żadnej jego części. Zastosowanie świadomości wobec stanów umysłu jest operacją wymagającą precyzji. Ból to nie rzecz. co naprawdę w nim jest. raz wolniej. Może nawet być piękny. Wydobywają się powoli z nieświadomości. To jedynie nasila go. Jest tylko czystym przepływem energii. oddalone od siebie. raz szybciej. To wydarzenie. Dotyczy to zwłaszcza uczuć i doznań fizycznych. Zaczynasz budować wyobrażenie umysłowe. Po prostu energia. Myśli takie jak "ja" czy "moje" nie mają miejsca w bezpośredniej świadomości. co zostało dodane do samego doświadczenia. zyskujesz zdolność. że myślisz: "Ja odczuwam ból w nodze". to po prostu obserwuj to z uważnością.Medytacja Vipassana w prostych słowach W miarę jak pogłębia się twoja koncentracja.pojęcia. Kiedy wprowadzasz "ja" do tego procesu. De facto jest to czysty strumień doznań. To jest pojęcie. To bardzo twórcze i ciekawe. Zmienia się nieustannie. To etykietka. zanim pojawią się pojęcia. Lecz umysł ludzi tworzy pojęcia ze zjawisk takich jak ból. W większości postrzegamy nasze kariery. Myślisz o nim jako o "bólu". ból nie jest bolesny. odczuć je tylko częściowo bądź wcale. "Ja" to też pojęcie. nieistotnymi. jest doświadczanie każdego stanu umysłu w pełni. To dodatek do czystego doświadczenia. tzn. wciąż inny z chwili na chwilę. gdy powoli rozwijają się. jak bańki mydlane . wyobrażając go sobie jako pewien kształt. Weźmy za przykład ból w nodze. by widzieć myśli i uczucia.

Będziesz zdumiony tym. czy szczęście. Oto kolejny przykład: siedzisz medytując i nagle do ucha dociera dźwięk. co wywołuje w tobie lęk. Żadnych wewnętrznych dialogów na dany temat. podnosząc rzeczy i pozwalając im upaść bez opóźnień. jakiś nieokreślony hałas. Nie 89 AstralDynamics. Możesz pomyśleć o czymś. Fale dźwiękowe docierają do ucha jako pewien niepowtarzalny wzorzec. przegapisz początek. Dźwięk dociera do ucha. ale fantazje przewijają się nam przed oczami. Konceptualizacja jest podstępnym procesem. to przegapisz pojawienie się następnego doznania. czystym doświadczeniem słuchowym? Zagubiło się. Wkraczamy w świat fantazji. że odepchnie wszystko inne. jakiś skurcz w żołądku. Twój związek z doznaniami nie powinien nigdy być przyszły lub przeszły. skieruj całą swoją uwagę na doznanie słuchowe. by rzeczywiście zobaczyć każde doznanie. Odrzuć to. Przypatrz się swojemu doświadczeniu. które odeszło. zaswędzi cię ucho. Nie zobaczysz całości. Jeśli będziesz kurczowo trzymać się pamięci o jakimś doznaniu. Żadnych pojęć. Musisz to zrobić dokładnie w określonej chwili. Jest tylko jeden sposób. jest tak proste. i przeważnie tak właśnie się dzieje. kto i co upuścił. nieomal zbyt prosta. przegapić to. Fale te są przetwarzane w mózgu na impulsy elektryczne i te impulsy docierają do świadomości jako wzorce dźwiękowe. Ta sama reguła stosuje się do każdego innego doznania. Jeśli jest to znajome ci otoczenie. ale zawsze odnoszący się do prostej i bezpośredniej teraźniejszości. Trzeba być bardzo delikatnym. Żadnych obrazów. czy nudę. Przekop się przez pokłady mentalnych błahostek i zobacz. to może być cokolwiek. Weźmy na przykład słuch. jak proste i piękne ono jest. ból w plecach. Siedzisz medytując. I tak w kółko. zostało odsunięte i zapomniane. Kiedy podczas medytacji słyszysz dźwięk. Wyskoczy z podświadomości jasno. Twoja świadomość każdego doznania musi być dokładnie skoordynowana z chwilą jego pojawienia się. Jeśli złapiesz go o chwile za późno. Po prostu hałas. Nie dostajemy odpowiedzi. Każde najprostsze doznanie wywoła falę myślenia. Musisz trwać w chwili obecnej. wyraźnie i tak nieodparcie. Następnie prawdopodobnie wydarzy się coś takiego: "Co to było? Kto to? Skąd dochodzi? Gdzieś z daleka? Czy to jakieś niebezpieczeństwo?". Kiedy słyszysz dźwięk. Wszystko to po kolei pojawi się natychmiast w świadomości. w jego naturalnej i niezafałszowanej formie. II Ogólna idea jest jednak bardzo prosta. Tracimy rzeczywistość. Umysł ludzki w swoim dążeniu do konceptualizacji zjawisk stworzył na to kilka sprytnych sposobów. coś jak stłumiony chrzęst. Czasami pojawi się jednocześnie wiele doznań. czy to ból. każdej emocji. np. wszystko na raz. skieruj uwagę na słyszenie. każdego twojego doświadczenia. Żadnych filmów w głowie. Widzisz też prawdopodobnie osobę upuszczającą talerz. Po prostu chodzi o to. A co się dzieje z pierwotnym doznaniem. a ktoś w pokoju obok upuszcza talerz. aby doświadczyć go w pełni. Na to i tylko na to. co się dzieje. Wszystko inne to tylko paplanina. To wszystko. co tam jest naprawdę. że możemy. Rzeczywistość jest elegancko prosta i niezafałszowana. jeśli dasz umysłowi wolną rękę. twój dom. To bardzo delikatna operacja. by to zrobić. to prawdopodobnie przed oczami przewinie cię się kolorowy film o tym.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz. Natychmiast masz przed oczyma obraz drugiego pokoju. To.pl . który wkrada się w twoje doświadczenie i po prostu je przejmuje.

które hołubisz. Lubimy smak niektórych trucizn i uparcie je spożywamy. Niech te doznania przychodzą do ciebie. Stosunkowo łatwo jest stosować świadomość do nieprzyjemnych aspektów życia. pomimo tego. Pozwól. uświadamiając sobie. zastanawiając się. jak odpływa. To jak ćwiczenie mięśni . co cię rozprasza. z grzęzawiska naszych pragnień i niechęci. To najtrudniejsze z zadań. wzmacniasz je i powiększasz. że właśnie wzmogła się twoja uważność. To tylko kolejne rozproszenie. co wybrać. obserwuj to po prostu z niczym niezmąconą uwagą. A to oznacza. Nie szukaj innych fizycznych czy umysłowych doznań. zniechęcony lub potępiasz siebie. patriotyzm. czasem nagle ockniesz się. Po prostu powróć do oddechu. Uważność wzrasta dzięki jej ćwiczeniu. Nie kiwaj się w przód i w tył. Niszczy powoli to. Następnie powróć do oddechu. kiedy wykonujesz ćwiczenia. że jesteś sfrustrowany. zrób to samo. Przekonasz się. Medytacja to trochę jak trucizna w umyśle. Nawet gdy praktykujesz od dawna. Sam fakt uświadomienia sobie. Kiedy poczujesz. które właśnie przedstawiliśmy mogą i powinny być w całości stosowane wobec wszystkich stanów mentalnych. bo ci przeszkadzają. Poświęć mu odrobinę uwagi i zobacz jak odchodzi. Jedno z nich będzie najsilniejsze. Jeśli poczujesz. jakich kiedykolwiek się podejmiesz.Medytacja Vipassana w prostych słowach siedź przytłoczony tym. Przekonasz się. Chcesz się ich pozbyć. 90 AstralDynamics. by uwaga naturalnie popłynęła w stronę tego. Nie można jednak tego przedłużać.za każdym razem. póki rozproszenie nie zniknie. na co ją wylejesz. O wiele trudniej jest zastosować ten sam proces w odniesieniu do stanów mentalnych. oznacza. podczas gdy do innych bardzo niechętnie. że wygrywasz. Czysta świadomość to coś więcej niż przyjemna rozrywka. że niektóre myśli z zapałem wykorzenisz z umysłu. że stosunkowo chętnie będziesz stosował tę technikę do niektórych doświadczeń. że to bardzo surowy nakaz. To są nieprzyjemne stany umysłu. Myśli. Powróć do oddechu bez żalu. powróć do oddechu. intensywnym świetle świadomości. Poświęć mu więc uwagę na tyle długo. Nie siedź. będziesz chciał powtórzyć ten proces. jest aktywną świadomością. a następnie powróć do oddechu. Przekonasz się.kolejny nawyk umysłowy. by widzieć. że się rozproszyłeś. że nas zabijają. Już sam fakt. nie walcz z tym. dopóki coś innego nie odciągnie twojej uwagi. Kiedy skończysz.pl . Gdy zobaczysz jak lęk i depresja znikają w gorącym. Wtedy powróć do oddechu. w którym tkwimy. że na chwilę zboczyłeś. że zboczyłeś ze ścieżki na tyle to a tyle czasu i powróć do oddechu. Taka właśnie jest natura człowiecza. na których mógłbyś się skupić. Utrzymuj uważność na oddechu. Nie ma żadnego powodu do negatywnej reakcji. Nie zniechęcaj się. do których jesteśmy przywiązani. Oczywiście czasami zdarzy ci się odpłynąć. że tak się dzieje. ludzie. to trucizna. jak np. które sprawiają ból. a najbardziej natarczywe z tych doznań wkradnie się i będzie domagać się twojej uwagi. Żal jest tylko uwarunkowaną reakcją i może się pojawić tak czy inaczej . Zasady. podczas gdy innych będziesz bronił i strzegł zazdrośnie. Po prostu otwórz się. jesteśmy bardzo dziwnymi istotami. My. To droga w górę. Medytacja Vipassana to nie gra. że się ocknąłeś. Po prostu przyjmij do wiadomości. szukając rzeczy. która wyprowadzi nas z bagna. Jeśli wkradnie się kolejne. To ćwiczenie czystej uważności samo w sobie. i tam ją utrzymuj.

Z relacji tych.pl . warte jest to każdego wysiłku. którzy z trudem pokonali drogę do tego szczytnego celu. II troska rodzicielska lub prawdziwa miłość. możesz wznieść się ponad te ograniczenia na tyle. Przywiązanie do pozytywnych rzeczy ogranicza cię tak samo jak przywiązanie do negatywnych. Ale to jest również konieczne. Medytacja Vipassana to droga do Nirvany. Jeśli będziesz pilnie praktykował medytację Vipassana. 91 AstralDynamics. by oddychać lżej.Jak radzić sobie z tym co nas rozprasza – cz.

Fakt. To etap uważności.ROZDZIAŁ 13 Uważność (Sati) S łowo "uważność" to tłumaczenie słowa "Sati" z języka Pali. a mimo to każdy opis może być prawdziwy. można jej doświadczyć . która daje początek słowom . to pies". Tak czy inaczej. Sati to aktywność. zanim coś rozpoznasz. nie czyni go nierealnym. delikatny moment skupienia czystej świadomości to uważność. W chwili. Nie jest ona ograniczona logiką. co opisują. przemijającym momencie doświadczasz danej rzeczy jako nierzeczy (un-thing). by zrozumieć. a nie oddzielone od niej. nieostrej świadomości zawiera w sobie rodzaj 92 AstralDynamics. Nie są tym. że słowa to tylko palec wskazujący na księżyc·. w którym kierujesz wzrok ku czemuś. które połączone jest z resztą rzeczywistości. Ważne jest więc. tuż zanim to uprzedmiotowisz. co dalej powiemy. że proces ten jest poza i ponad słowami. że wszystko. których tu użyjemy. Technika medytacyjna nazywana Vipassaną (wglądem). Ten ulotny. A jednak ta chwila delikatnej. którego używasz właśnie w tej chwili. Słowa powstają na symbolicznych poziomach umysłu i opisują te rzeczywistości. o ile pamięta się. przynajmniej nie za pomocą słów. Doświadczasz chwili łagodnego przepływu czystego doświadczenia.a słowa są po prostu niewyraźnymi cieniami rzeczywistości. W tym krótkim. Zawsze pozostanie to poza logiką słowną. To ten ułamek sekundy. Uważność jest tą rzeczywistością. jest analogią.zanim umysł powie: "Och. Uważność to delikatny proces. Ale można tego doświadczyć. Nie będzie to całkowicie sensowne. Zwykle etap ten jest bardzo krótki. Uważność można opisać za pomocą pojęć zupełnie odmiennych od tych. zapoczątkowana przez Buddę około 25 wieków temu. ograniczysz to swoim umysłem i oddzielisz od reszty istnienia. Rzeczywiste doświadczenie wykracza poza słowa i jest ponad symbolami.i można ją opisać. którymi zajmuje się myślenie symboliczne.pl .dosyć łatwo . tuż zanim zaczniesz myśleć o tym . których szczególnym celem jest doświadczenie stanu nieprzerwanej uważności. Uważność jest presymboliczna. Co to dokładnie znaczy? Nie można udzielić dokładnej odpowiedzi. kiedy sobie coś uświadamiasz. w przeciwieństwie do ostrości obrazu przy widzeniu normalnym lub centralnym. Uważność jest jak widzenie peryferyjne (kątem oka). Dzieje się to. jest zbiorem czynności mentalnych. najpierw jest ulotny moment czystej świadomości tuż zanim przykleisz etykietkę pojęciową. wprost przeciwnie. skupiając na tym swój umysł.

że jest to głębokie doświadczenie i że zmienia ono całe twoje spojrzenie na wszechświat. musimy zaakceptować fakt. jakby się 93 AstralDynamics. co się aktualnie wydarza. Tylko patrzy. Tylko spostrzega. i dokładnie w sposób. Uważność nie zakochuje się w pozytywnych stanach umysłu ani nie próbuje uciekać od złych. dzięki zastosowaniu właściwych technik. Czegokolwiek doświadczamy. Dzięki tej zdolności widzimy rzeczy bez potępiania lub osądzania. Nie ma żadnego lgnięcia do przyjemności. w jaki się to wydarza. a przede wszystkim dajemy się omotać długiemu łańcuchowi symbolicznych myśli na jego temat. co dzieje się wewnątrz nas. Nie przykleja im etykietek ani nie kategoryzuje ich. wszelkie myśli jako równe. To szczególnie dotyczy stanów nieprzyjemnych. To samo dotyczy irytacji. rozpoznajemy je. Uważność nie ma faworytów. gdy skupimy umysł i uprzedmiotowimy daną rzecz. że uważność posiada wiele interesujących aspektów. stan uważności przedłuży się. Uważność widzi wszelkie doświadczenia jako równe. W procesie zwykłej percepcji uważność trwa tak krótko. to jest. którą tracimy w chwili. żadnego uciekania od nieprzyjemności.pl . Uważność jest nieoceniającą obserwacją. To jest po prostu kolejne życiowe zdarzenie. Tylko obserwujemy.Medytacja Vipassana w prostych słowach głębokiej wiedzy. kolejna rzecz. Bez żadnych wypaczeń. odkryjesz. Nie czepia się tego. Początkowy moment uważności szybko odchodzi. Nic nie jest hamowane. Uważność rejestruje doświadczenia. której należy być świadomym. Jest niemożliwym. abyśmy obiektywnie obserwowali. Kiedy już nauczysz się odpowiedniej techniki. wszelkie uczucia jako równe. Tylko wszystkie obserwuje. jeśli równocześnie nie akceptujemy występowania naszych różnych stanów umysłu. Nie rozstrzygamy i nie osądzamy. nic osobistego nie wchodzi w grę . że jej nie dostrzegamy. Nie możemy badać naszej własnej depresji bez akceptowania jej w pełni. ale nie porównuje ich. Uważność jest zwierciadłem umysłu. Nie jest ona myśleniem. Nic nie jest tłumione. by marnować uwagę na pozostałe elementy. jeśli jesteś zajęty odrzucaniem istnienia tego. Aby obserwować nasz własny strach. żadnego wstydu. że się boimy. Uważność jest niekonceptualną świadomością. Nie wikła się w myśli lub koncepcje. opinii lub wspomnień. Jest zdolnością umysłu do obserwowania bez krytycyzmu. Nie czepia się idei. Nie możesz badać czegoś w pełni. skupiamy się na doświadczeniu. co jest postrzegane. przekonasz się. Jest w nas pełne równowagi zainteresowanie rzeczami dokładnie takimi. Nic nas nie zaskakuje. Innym jej określeniem jest 'czysta uwaga'. Celem medytacji Vipassana jest nauczyć nas. uważność to zwyczajnie akceptuje. przylepiamy mu etykietkę. Nabraliśmy nawyku. Nie stoi po niczyjej stronie. niepokoju.co jest. frustracji i wszystkich innych niepożądanych stanów emocjonalnych. Żadnej dumy. Odbija tylko to. jakimi one są w ich naturalnym stanie. Jednak takiego stanu postrzegania trzeba się nauczyć i wymaga to regularnej praktyki. jak przedłużać ten moment świadomości. Kiedy. Uważność jest bezstronną czujnością.

nasze myśli. doświadczamy rzeczywistości w obecnej chwili. doświadczamy ich w tej samej chwili. Jeśli konceptualizujesz ten proces i mówisz do siebie: "Pamiętam swojego nauczyciela". Uważność jest uczestniczącą (participatory) obserwacją. W medytacji każdy jest swoim własnym laboratorium. unosząc się nieustannie na fali mijającego czasu. jak rzeczy się zmieniają.Uważność (Sati) zdarzały pierwszy raz. Obserwuje wszelkie zjawiska . Nie ma nic. Wewnętrzny świat zawiera ogromny zasób informacji będących odbiciem zewnętrznego świata i wiele więcej. Uważność powstrzymuje nas od dodawania czegokolwiek do postrzegania lub od odejmowania czegokolwiek od niego. Jeśli obserwujemy swoje emocje lub fizyczne doznania. ale w medytacji obszarem naszego zainteresowania jest nasze własne doświadczenie. Ma miejsce bez odniesienia do jaźni. bez przerw. W procesie postrzegania jest przed myślą. co się zdarza. Medytujący jest równocześnie uczestnikiem i obserwatorem. wzrastanie i dojrzewanie wszelkich zjawisk. że pamiętasz swojego nauczyciela. W uważności jesteśmy bezstronnym obserwatorem. nasze uczucia i nasze doznania. bez pośrednictwa myśli. Uważność nie jest intelektualną świadomością. Obserwujemy tylko to. On istnieje. Załóżmy. Jeśli pamiętasz swojego nauczyciela. Zwykła świadomość powiedziałaby: "Boli mnie". W uważności obserwujemy wewnętrzny świat. w obecnej chwili. który rozwija uważność. Nie próbujemy dokonywać czegoś. Siedzimy tylko i patrzymy na przedstawienie. Ma miejsce tu i teraz. to jest to uważność. Po 94 AstralDynamics. Widzi zanik i śmierć zjawisk. Uważność jest świadomością bez celu. umysłowe lub emocjonalne . Medytujący. Jest raczej bezpośrednim i natychmiastowym doświadczeniem czegokolwiek. Widzi. Jest postrzeganiem tego. Z uważnością po prostu dostrzegamy doznanie jako doznanie. w jakiejkolwiek formie ona istnieje. Obserwuje przemijające doświadczenie. którego jedyną pracą jest śledzenie przemijającego pokazu wewnętrznego świata. "mnie" lub "moje". Nie przyklejamy do niego dodatkowej koncepcji "ja". Uważność jest nieegoistyczną czujnością. Gdy jesteś świadomy tego. nie jest zainteresowany zewnętrznym światem. Uważność jest świadomością zmian. to jest to pamięć. Niczego nie podkreślamy. że boli cię lewa noga. Jest widzeniem przychodzenia i odchodzenia rzeczy. Jest tylko obserwacja. Nie jest analizą opartą na refleksji i pamięci. Niczego nie wzmagamy. Z uważnością widzimy wszelkie zjawiska bez odniesienia do takich koncepcji jak: "ja". co jest . Badanie tego materiału wiedzie do całkowitej wolności.bez wypaczeń. jak rzeczy na nas wpływają i jak na nie reagujemy. to jest to myślenie. W uważności nie wysilamy się dla rezultatów. Podkreślmy ten ostatni punkt.mające właśnie miejsce w umyśle. Uważność widzi rzeczy z chwili na chwilę. Gdy jesteśmy uważni. co wydarza się właśnie teraz.fizyczne. Widzi. Uważność jest obserwacją podstawowej natury każdego przemijającego zjawiska.pl . Widzi narodziny. co trzeba by było zrobić. Uważność jest świadomością chwili obecnej. Zawsze pozostaje w teraźniejszości.

nie dlatego.Medytacja Vipassana w prostych słowach prostu JEST. bez względu na to. że twój umysł wędruje oraz co powinieneś robić. a i tak za ich pomocą nie zdefiniujesz jej całkowicie. ale dlatego.. 3. ale nie jest zimna lub nieczuła. a krótkie. Jedynym wyjściem jest być równie wytrwałym w kultywowaniu uważności.pl . To przebudzone doświadczanie życia. czym ona jest. a teraz to". Uważność jest obiektywna. Uważność to funkcja presymboliczna.. W medytacji skupiasz się na jednej rzeczy. co dzieje się za jej przyczyną. Długie słowa zwykle mają zwięzłe definicje. Regularna praktyka medytacji czyni z tej funkcji nawyk umysłu. 95 AstralDynamics. Uważność to nie myślenie. to będzie to obiekt medytacji. Wszystko to dzieje się momentalnie i bez wewnętrznego dialogu. To właśnie uważność kieruje cię z powrotem ku przedmiotowi medytacji. podstawowe słowa. Nawyk zagrzebywania się w myślach. To bardzo szczytny ideał. mają definicje na całą stronę.te. każdego dnia. czy siedzi medytując. Nigdy nie będziemy w stanie w pełni wyrazić. 2. a teraz to. bez zagubienia się w tym . Najbardziej podstawowe pojęcia są najtrudniejsze do określenia. że jest tak prosta i otwarta. co się pojawia."Aha. Natomiast w fizyce najtrudniej opisać najbardziej podstawowe funkcje . Uważność przypomina ci o tym. Ten sam problem dotyczy każdej sfery ludzkiego doświadczenia. Przy jej obecności zauważysz. Możesz bawić się symbolami słownymi cały dzień. Uważność pozwala skupić się znowu na właściwej rzeczy. czy nie. którego osiągniecie może zająć medytującym lata lub nawet dziesiątki lat. pojawiło się to. co się dzieje. Właśnie dostrzeżenie tego pozwala ci wycofać się z procesu myślowego i uwolnić się od niego. który następnie przenosi się na resztę życia. Uważność jest pojęciem skrajnie trudnym do opisania słowami . Jeśli nie medytujesz. że utknąłeś w myślach. że jest tak złożona. to będzie to po prostu niezakłócona uwaga sama w sobie. jakie są naprawdę. a teraz tamto. widzi głęboką naturę wszystkich zjawisk. przypomina nam o tym. Ale możemy powiedzieć. który mamy od lat. Kiedy twój umysł oddala się od niej. czujny udział w dziejącym się procesie życia. które dotyczą najbardziej fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej. a zobaczysz to wyraźnie. Zajrzyj do słownika. Trzy podstawowe czynności W uważności istnieją trzy podstawowe czynności.. widzi rzeczy takimi. dostrzeżenie tego. Możemy wykorzystać je do zdefiniowania tego terminu: 1.. co powinniśmy robić. co powinieneś robić. to właśnie uważność pokazuje ci. Osoba. będzie uporczywie się nas trzymał. Jeśli właśnie wtedy medytujesz. takie jak "the·" czy "jest". Przyjrzyjmy się tym definicjom nieco dokładniej. cały czas zwraca uwagę na to. która poważnie podchodzi do medytacji.

Uważność działa jak mikroskop elektronowy. "Aha. niezgrabna i wybredna.stałe. jak jest naprawdę. Dostrzega. To niezakłócona niczym uwaga. jakie są naprawdę.Uważność (Sati) Uważność jest jednocześnie uwagą samą w sobie. jak i funkcją przypominającą nam. Dukkha (brak satysfakcji lub cierpienie) i Anatta (nieistnienie wiecznej. i jeszcze to". Uważność widzi rzeczy takimi. Widzi ulotną i przejściową naturę wszystkiego. To naprawdę bardzo proste. co się pojawia.. że żadne zjawisko w swej istocie nie posiada "ja". istnieją tylko procesy. odcięliśmy je od reszty płynącego wartkim strumieniem doświadczenia i stworzyliśmy z nich pojęcia . W ten sposób nie można odnaleźć spokoju i szczęścia. W porównaniu do niej świadoma myśl jest ciężka. Widzi też. praktyka jest najważniejsza. uważność widzi. że można de facto bezpośrednio zajrzeć w te sfery rzeczywistości. które według nauk buddyzmu są najgłębszymi prawdami egzystencji. Praktyka pozwoli zobaczyć ci różnicę. napełnia nas pojęciami i ideami. by skupiać uwagę całkowicie. by odsłonić najgłębsze poziomy rzeczywistości dostępne ludzkiej obserwacji. działa na tak głębokim i delikatnym poziomie. Ale i tak są to znowu tylko słowa.pl . Uważność dostrzega nietrwały charakter tego. W końcu także. to z definicji dostrzegasz i znowu powracasz do niczym nie zakłóconej uwagi. że nie ma sensu chwytać się tych przemijających obrazów. b) w końcu okazuje się.lekki. co pojawia się w umyśle. Uważność to metoda sprawdzenia tego. Gdy tylko dostrzeżesz. Gdy jesteś uważny. że żadna ziemska rzecz nie daje spełnienia. Uważność dostrzega prawdziwą naturę wszystkich zjawisk. Wtedy znajdziesz swoje własne słowa. czysty. która przygląda się temu. Sama w sobie ma moc. nazywanej Duszą lub Jaźnią). że zniknęła. to. jeśli się rozproszymy. Niczego nie zniekształca. co postrzegamy. lęków i wyobrażeń.. które są teoretyczną konstrukcją świadomego procesu myślowego. zmartwień. Czysta uwaga to dostrzeganie.. by sprawdzić w odpowiedni sposób. a te tutaj staną się niepotrzebne. Jedynie zauważasz dokładnie to. Na tym poziomie zaobserwować można następujące rzeczy: a) wszystkie rzeczy uwarunkowane są ze swej natury nietrwałe. Widzi też. Ona i tylko ona umie dostrzec trzy podstawowe cechy. 96 AstralDynamics. Powraca ona poprzez dostrzeżenie. energetyczny aromat. Świadoma myśl przykleja etykietki doświadczeniu.. że wszystkie uwarunkowane rzeczy są ze swej natury przemijające. zanurza nas w kotłującym się wirze planów. W Pali te trzy cechy nazywane są Anicca (nietrwałość). jak arbitralnie wybraliśmy pewne rodzaje doznań. Pamiętaj. tzn. Ma swój aromat . a potem zauważasz kolejną rzecz. Buddyści uważają. komu zależy na tym. że nie dostrzegałeś. i to. W naukach buddyjskich prawdy te nie są dogmatami wymagającymi ślepej wiary. nie grasz w tę grę. Niczego nie dodaje i niczego nie ujmuje z percepcji. że te prawdy są uniwersalne i oczywiste dla każdego. c) nie istnieje nic. Uważność jest w świadomości odczuwana w szczególny/indywidualny sposób. niezmiennej jednostki. co nie podlegałoby zmianom lub przemijaniu.

nie ma chciwości. i przekonuje się. Nie istnieją one w rzeczywistości jako odrębne jednostki. by wykorzystał energię potrzebną. ale nie zachodzi stopniowo. Kiedy już 97 AstralDynamics. Większość z nas ciągle błądzi. niczym nie zakłócona uwaga to dostrzeganie rzeczy takimi. to Appamada. Są całkowicie rezultatem naszej walki. co jest właściwe. cierpienie i brak jaźni). Medytacja Uważności (Sati) i Wglądu (Vipassana) Uważność jest sednem medytacji Vipassana i kluczem do całego procesu. Ten. Tak długo jak jest on utrzymywany. Gdy energia ta jest właściwie zastosowana. bez zniekształcenia. te. kto nieustannie zważa na to. natychmiast osiągniesz wyzwolenie (wolność od wszystkich ludzkich słabości). by stało się to częścią świadomego życia. to kolejny proces. Jeszcze jedno palijskie słowo. bezpośrednie poznanie. Uważność naprawdę dostrzega te rzeczy. Pomimo szczerego wysiłku medytujący czasem pozwala.pl . osiąga stan całkowitego zdrowia psychicznego. zauważenie tego samo w sobie jest skutkiem uważności. Te potknięcia ciągle się zdarzają. W pełni rozwinięta uważność dostrzega te trzy cechy egzystencji bezpośrednio. Wszystko to dzieje się w umyśle w przeciągu kilku chwil. Palijskie określenie Sati również niesie konotacje z pamiętaniem. co jest. tego. lecz raczej czyste. Dukkha i Anatta (nietrwałość. a uważność jest niczym niezakłóconą uwagą. będąc uważnym. ile potrzeba na wykonanie tego zadania. pożądania czy lenistwa. Jest to zarówno cel tej medytacji. by się z tego wydostać. medytujący pozostaje nieprzerwanie w stanie spokoju i jednoczesnej czujności. tak jak i nauka. nie mogą powstać . Nauka. Nie znaczy to jednak. warte wysiłku. lecz w miarę praktyki ich częstotliwość maleje. Uważność jest procesem. że utknął w niefortunnych. Osiągasz uważność. a co niewłaściwe. ale zwykłych. Nie myśli o nich. A charakteryzuje je Anicca. Uważność przypomina medytującemu. że w chwili gdy doświadczysz pierwszy raz uważności. czego nie ma. ludzkich porażkach. co naprawdę dzieje się w jego umyśle. To holistyczny proces odbywający się jako całość: zauważasz brak uważności. natychmiast oraz bez pośrednictwa świadomej myśli.Medytacja Vipassana w prostych słowach oddzielne jednostki. jak sprawić. jak przedłużać stan uważności. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. tego. widzi je bezpośrednio. które tłumaczy się na angielski jako uważność. by skupiał uwagę na właściwym obiekcie we właściwej chwili i by zużył na to dokładnie tyle energii. bez słów. co oznacza nielekceważenie lub brak złości i szaleństwa. jakie są. To właśnie uważność dostrzega tę zmianę. i tego. by uważność odeszła. Nie jest to pamięć w sensie idei i obrazów z przeszłości. które wywołują rozdrażnienie. co robimy i jak powinniśmy do tego podchodzić. nienawiści. Są to jednak radosne procesy. Lecz w gruncie rzeczy nawet te trzy cechy są same w sobie arbitralne. tego. by wziąć ten zasadniczo prosty proces nazywany uważnością i wyrazić go poprzez niepraktyczne i nieprzystające w swej istocie symbole myślowe na poziomie świadomym. To właśnie uważność przypomina mu. jak i droga do celu. stany umysłu nazywane "przeszkodami".

Uważność neutralizuje zanieczyszczenia w umyśle. Wobec tego jest ona szczególnym antidotum na przeszkody. i wobec tego jest bezpośrednim przeciwieństwem stanu roztargnienia. I to ona potem próbuje zostać na stałe. tak aby opór nie mógł pojawić się ponownie. by utrzymywał ostrość umysłu potrzebną. pożądanie. Uważność to nie-powierzchowna świadomość.chwytanie. Mechanizm ten daje początek tym stanom umysłu. a perypetie życiowe nie mają na niego wpływu. Następnie pojawia się opór i przyćmiewa naszą świadomość. by omijać przeszkody i by osiągnąć wyzwolenie od naszych ludzkich słabości. i skupia uwagę tak.pl .jesteśmy zbyt zajęci myśleniem o zemście.Uważność (Sati) uważność odsunie je na bok. co istnieje. pożądanie zostaje zastąpione przez bezstronność. co umysł postrzega jako piękne i przyjemne doświadczenia. Nienawiść ustępuje miejsca kochającej życzliwości. gdzie obecna jest uważność. zastąpią je zdrowsze stany umysłu. co jest pod poziomem pojęć i opinii. Przejawia się przede wszystkim jako stała i niezachwiana uwaga. W pełni rozwinięta uważność to stan całkowitego nieprzywiązywania się i absolutny brak kurczowego trzymania się czegokolwiek. ale ujawnia ich mechanizm i niszczy je. ale dlatego. wyszkolony medytujący szybko zrozumie. 98 AstralDynamics. To uważność dostrzega zmianę. To ona pamięta. które są brzydkie i bolesne. To zarówno lek. Ta czysta i nieskażona badawcza świadomość nie tylko trzyma przeszkody na odległość. nie będziemy potrzebować żadnego innego sposobu. Jest ona skupieniem uwagi na rzeczywistości chwili obecnej. że mają charakter obsesji. a odrzuca te. które towarzyszy przeszkodom. która nigdy nie słabnie i nigdy się nie odwraca. co się dzieje. że przejmują kontrolę nad umysłem i całkowicie skupiają na sobie uwagę. Bez uważności nie mogą one w pełni dojrzeć. Gdy medytujemy. by te stany się utrzymywały. gdy pozwalamy uważności umknąć. a także całkowitego braku wątpliwości. niechęć i zazdrość. to. że pomieszanie odchodzi. czego się nauczyła. który akceptuje to. że zachodzi zmiana . Te przeszkody nie mogą pojawić się tam. jak i środek zapobiegawczy. takim jak: chciwość. Podczas gdy osoba niewyszkolona będzie trwać w tym stanie niewiadomo jak długo. Taki rodzaj głębokiej obserwacji prowadzi do absolutnej pewności. że są złe w potocznym tego słowa rozumieniu. nienawiść.przejmują kontrolę tylko wtedy. Nie dostrzegamy. Tę zmianę uważność również zauważa i przypomina medytującemu. Jeśli umiemy utrzymać ten stan. których uczymy się unikać. dlatego. Wolimy ich unikać nie dlatego. kurczowe trzymanie się i odrzucanie . Uważność umożliwia wzrost mądrości i współczucia. Głęboko w umyśle znajduje się mechanizm. ponieważ są jak błędne koło myśli. chciwości lub czymkolwiek innym. Dzięki temu umysł pozostaje czysty i niepodatny na zranienia. Widzi głębię rzeczy. głębsze mechanizmy umysłowe . a także oddzielają nas od żywej rzeczywistości.

Koncentracja to w dużym stopniu czynność wymuszona. jeśli już się pojawi.jeśli można tak powiedzieć. że prawdziwa koncentracja jest zdrowym skupieniem umysłu na jednym . ale nie doprowadzi cię do wyzwolenia. czego nienawidzisz. Kiedy już się ją rozwinie. Należy podkreślić. medytacja schodzi na manowce. Uważność. statycznym punkcie.to znaczy stanem wolnym od chciwości. Ale to samo światło skupione w M 99 AstralDynamics. Fale świetlne padające równolegle na kartkę papieru co najwyżej ogrzeją jego powierzchnię. Można ją rozwinąć siłą. z kolei.uważności i koncentracji. Koncentrację można zdefiniować jako umiejętność skupienia umysłu na jednej rzeczy bez przerwy. Celem jest pielęgnowanie dwóch różnych przymiotów umysłu . Dlatego też ważne jest. Niezdrowe skupienie na jednym również jest możliwe. Nieprzerwane skupienie na czymś. W rzeczywistości taka niezdrowa koncentracja. równowaga umysłu jest zakłócona i medytacja nie jest możliwa. zachowuje ona posmak tej siły. W idealnej sytuacji uważność również jest w tym związku. a związek pomiędzy nimi jest określony i delikatny. nienawiści i złudzeń. ale prowadzi cię to donikąd. Kiedy czegoś pożądasz. Proszę zwrócić uwagę na słowo ZMUSZANIE. Koncentracja dostarcza siły .zwłaszcza. jest delikatna i prowadzi do subtelnej wrażliwości.pl . jesteś bardzo skupiony na jednej rzeczy. W idealnej sytuacji współpracują one ze sobą. Koncentracja i uważność są partnerami podczas medytacji. Koncentracja i uważność to dwie oddzielne funkcje.ROZDZIAŁ 14 Uważność a koncentracja edytacja Vipassana jest rodzajem działania służącego zrównoważeniu umysłu. Jest to stan. Jeśli którykolwiek z tych dwóch elementów jest słaby. Koncentracja jest często nazywana skupieniem umysłu na jednym (one-pointedness of mind). kiedy używamy jej. Uważność wybiera przedmiot skupienia i zauważa. Uważność jest wrażliwa zauważa rzeczy. by zaszkodzić innym. Jeśli jedna jest rozwijana kosztem drugiej. Tworzą tandem . Koncentracja wykonuje pracę polegającą na utrzymaniu ciągłej uwagi na wybranym przedmiocie. by pozostawał w jednym. zwykłą nieustępliwą siłą woli. w ogóle ci nie pomaga. Każda z nich odgrywa swoją rolę w medytacji. kiedy skupienie odchodzi. Polega ona na zmuszaniu umysłu. trwa krótko . by pielęgnować je jednocześnie. w zrównoważony sposób. Prawdziwa koncentracja sama w sobie wolna jest od takich szkodliwych czynników. Możemy posłużyć się analogią z lupą. w którym umysł jest skupiony i dzięki temu zyskuje siłę i intensywność.utrzymuje uwagę na jednej rzeczy.

nienawiść. z drugiej strony. Kobiety i mężczyźni żyją osobno. na którym soczewka skupi światło. ospałość umysłowa. Prawdziwie głęboka koncentracja może pojawić się tylko w pewnych szczególnych warunkach. by budować sale medytacyjne i klasztory. Ostrym nożem można wyrzeźbić coś pięknego lub kogoś zranić. Problem leży w tym. dzięki czemu nie ma kłótni o to. np. Bez tego wsparcia niektórzy wahają się. w każdych okolicznościach. Można jej używać w ramach współzawodnictwa i dążenia do osiągnięć. o swojej tożsamości i o wszystkim. Tu bardzo pomocny jest klasztor. by zobaczyć to. jakie się pojawią. Tylko uważność rozumie. jak by mogli. Należy wspomnieć o jeszcze jednej przeszkodzie dla koncentracji. by uzyskać wgląd w głębsze warstwy umysłu. i jest mniejsza szansa na powstanie chciwości i pożądania. Nie jest ona zależna od żadnych szczególnych okoliczności. niepokój oraz wątpliwości. Uważność wybiera sobie przedmiot. Do pewnego stopnia istnieje w każdej chwili. można jej użyć w dobrym lub złym celu. gdzie ten rodzaj hałasu emocjonalnego zredukowany jest do minimum. który tylko zauważa. aby być samolubnym. Koncentracja jest taką lupą. czy wejść w tak głęboką medytację. by pojawiło się pożądanie. co mogłoby przeszkodzić. co pojawia się w świetle. Tylko uważność przynosi mądrość. Ich głównym celem jest stworzenie środowiska zewnętrznego wolnego od czynników zakłócających. kto używa noża. która mogłaby spojrzeć na lupę i zobaczyć to. Nie wolno nic posiadać. że sama koncentracja nie pozwoli ci spojrzeć na samego siebie z perspektywy. Równie ważne jest jednakże stworzenie środowiska wolnego od przeszkód emocjonalnych.Medytacja Vipassana w prostych słowach soczewce pada na jeden punkt i papier zapala się. Uważność nie jest ograniczona żadnymi warunkami. Jeśli nie ma uważności. Wytwarza ona płonącą intensywność. Właściwie użyta może pomóc ci w uwolnieniu się. nic. Ale może również zostać użyta w służbie ego. Można ją wykorzystać. Tak jak każdego narzędzia. że zapominasz o mniej ważnych rzeczach. by dokopać się do głębokich stanów psychiki. Koncentracja niesie ze sobą również inne ograniczenia. co kto ma. Ale nawet wtedy nie pojmie się sił egoizmu. że jest ktoś. takich jak jedzenie czy bezpieczeństwo fizyczne. Klasztor to środowisko kontrolowane. Przez to jest mniej okazji. W stanie naprawdę głębokiej koncentracji. o swoim ciele. Wszystko zależy od tego. a następnie patrzy poprzez lupę. Nie rzuci światła na podstawowe problemy egoizmu i natury cierpienia. 100 AstralDynamics. Ona jest czynnikiem. w którym można nauczyć się tej umiejętności. Uważność. Żadnego hałasu. to wszystko na nic. Koncentrację należy traktować jak narzędzie. co się pojawi pożądanie. Dobrze jest wiedzieć. co cię otacza. Buddyści zadają sobie wiele trudu. by dominować nad innymi. Rozwój koncentracji może zostać zablokowany poprzez obecność pięciu stanów umysłu nazywanych przeszkodami. Można użyć koncentracji. wolna jest od tych wszystkich mankamentów. kto zajmie się nami poprzez doglądanie ziemskich aspektów. To może zrobić tylko uważność. Można jej użyć. Omówiliśmy te stany w rozdziale 12. zewnętrznych czy jakichkolwiek innych.pl . co pod nią widać. konieczną. Wobec tego może dostrzegać wszystko. tak bardzo zatracasz się w jej przedmiocie. nienawiść lub hałas. Są to: pożądanie. Z koncentracją jest podobnie.

Skupia się na jednej rzeczy i ignoruje wszystko inne. W rzeczywistości jedynie spowolni postęp. Tylko obserwuje. że uważność następuje sama z siebie. teraz to. W stanie czystej uważności nie ma żadnego "ja". "Zmiana. zmiana. czego się doświadcza. i widzisz to. obejmuje ona wszystko. wysiłek bez wysiłku. łagodnie. Przebijasz się przez warstwę kłamstw. W ten sposób dysponuje nieskończoną ilością obiektów. Uważność nie próbuje nic osiągnąć. Widzisz. czego nie lubisz. cokolwiek to jest. To właśnie uważność zauważa rozproszenie i to ona kieruje uwagę z powrotem na kamień. Uważności nie można wykształcić poprzez walkę. Stoi z boku i widzi wszystko z szerszej perspektywy. łagodnie. Obserwuje zmianę. co już istnieje. a teraz to". świadoma koncentracji na kamieniu. uważność nie skupia się na żadnym obiekcie. Teraz to. W tym procesie nie ma miejsca na rywalizację i dążenie do sukcesu. W stanie czystej uważności. Uważność kultywuje się poprzez łagodny wysiłek. W stanie uważności widzisz siebie dokładnie takim. zmiana. które mogłoby być egoistyczne.Uważność a koncentracja Ponadto. by wniknąć swoim 101 AstralDynamics. to taki jestem naprawdę". I widzisz też jak sam je tworzysz. co naprawdę jest. Widzisz swoje własne cierpienie. by utrzymywać świadomość na tym. co przechodzi przez umysł. Widzi tylko to. Wprost przeciwnie. koncentracja dostrzeże tylko kamień. które zwykle sobie powtarzasz. że możesz się im przyjrzeć i powiedzieć: "Aha. jeśli uwaga przenosi się gdzie indziej. Medytujący rozwija uważność poprzez nieustanne łagodne przypominanie sobie. Siła woli i zaciskanie zębów na nic się nie zda. Uważność to szersza i większa funkcja niż koncentracja. Dlatego też pragnienie i niechęć nie są z nią związane. To nieegoistyczna czujność. by czuć się swobodnie ze wszystkim. obserwuje z taką samą uwagą jak formalny przedmiot medytacji. Widzisz swoje własne egoistyczne zachowanie. to właśnie uważność daje ci prawdziwą perspektywę na siebie. Uważności nie można również użyć w sposób samolubny. Uważność trudniej jest kultywować niż koncentrację. na których może skupić uwagę. co akurat się dzieje. To. Potrzebna jest do tego energia. Ale wysiłek ten jest inny od siły. przez osadzenie w chwili i pozwolenie sobie na to. jakim jesteś. Uważności nie można rozwinąć na siłę. Uważność nie dąży do żadnego celu. Uważność stoi z boku tego procesu. Jeśli skupisz umysł na kamieniu. co rozprasza i przeszkadza. podobnie jak skupiona jest wiązka lasera. Wzrasta ona poprzez zrozumienie. To nie znaczy. jakie zachodzą w umyśle. Uważność obejmuje wszystko. natychmiast dostrzegając wszystkie zmiany. Posiada moc. Koncentracja to zaledwie skupienie umysłu. Uważność wzrasta poprzez ciągłe przywracanie siebie do stanu świadomości. Nie ma ego. świadoma intensywności skupienia i od razu świadoma utraty koncentracji. łagodnie.pl . Po prostu patrzy na wszystko. Wytrwałość i łagodny kontakt są jej tajemnicą. jak ranisz innych. potrzebny jest wysiłek. świadoma kamienia. ponieważ sięga ona głębiej. i nie kategoryzuje. uwaga po prostu towarzyszy wszystkim zmianom. Uważność prowadzi do mądrości. tak. Wprost przeciwnie. Koncentracja jest "wyłączna". uwolnienie. Pozwala ci zrobić ten najważniejszy krok w kierunku przeciwnym do swoich pragnień i tego.

doprowadzi do syndromu 'Kamiennego Buddy'. Kiedy zaczynamy medytować. Lecz istnieje proste rozwiązanie. a to również znaczy cierpliwy. przez to. Uważność nie reaguje na to. by ciągle nie błądziła. akceptujemy siebie takimi. Jeśli chcemy. Właśnie to jest prawdziwe. musisz po prostu zaakceptować. Cudzołożymy i kłamiemy. ale absolutnie konieczne. Cokolwiek to będzie. Chcemy zaprzeczać. W rzeczywistości najgłębsze poziomy koncentracji nie są potrzebne do wyzwolenia. to. podobnego do tego. Uważność jest esencją cierpliwości. W tradycji Theravada zjawisko to nazywane jest 'małpim umysłem'. Po kilku miesiącach rozwiniesz siłę koncentracji. poirytowanie lub lęk. Z kolei zbyt wiele koncentracji bez równoważącej jej świadomości. że koncentracja nie będzie możliwa. jaki występuje po zażyciu LSD. będzie tyle rzeczy. Jeśli na tym etapie wyróżnisz świadomość. Nie można wymusić tego procesu i nie można go przyspieszyć. zmieniać lub usprawiedliwiać. że widzimy te fakty i mamy cierpliwość do samych siebie. To są fakty. jakimi jesteśmy. Uważność po prostu akceptuje to. Ich współpraca prowadzi do wglądu i zrozumienia. Koncentracja dostarcza siły. Nie chcemy akceptować. Szczególnie delikatne są początkowe stadia pielęgnacji tych cech. Uważność może przeniknąć tajemnicę cierpienia i mechanizm niewygody. Nieco silniejszy nacisk kładzie się na uważność. Pełne wskazówki jak to zrobić znajdują się w rozdziałach 7 i 8. Koncentracja i uważność idą ręka w rękę podczas medytacji. co zobaczy. właśnie tacy jesteśmy. Medytujący jest pogrążony w tak głębokim spokoju. doprowadzi do stanu nieopanowanej nadwrażliwości. Po prostu pilnuj uwagi. by uważność wzrastała. Być może to będzie nuda. Obydwu tych stanów należy unikać. Uważność wzrasta tylko w jeden sposób: poprzez nieustające praktykowanie uważności. cierpliwa akceptacja jest jedyną drogą. co jest. co znajdzie. co dostrzeżesz. Jesteśmy ignorantami. musimy zaakceptować to. co widzi. Jesteśmy samolubni. Uważność jest kierownikiem tego procesu. chciwi i lubimy się przechwalać. co się w nim znajduje. Być może słabość. dzięki której uważność może dotrzeć do najgłębszych warstw umysłu. Uważność kieruje siłą koncentracji. Jeśli chcesz. jest to. jak niewiarygodnie aktywny jest w rzeczywistości umysł. Ale nie rozumie tego. że siedzi jak skała. To przydarza się wszystkim. Nie zniechęcaj się. Wobec tego. uznać i obserwować bez emocji. Uważność oznacza.Medytacja Vipassana w prostych słowach promieniem głęboko w umysł i oświetlić to. Zbytni nacisk na uważność na tym etapie opóźni jedynie rozwój koncentracji.pl . Wtedy możesz kierować 102 AstralDynamics. nieudolność lub wady. Biegnie on w swoim własnym tempie. To niełatwe. że starasz się być uważny. Tradycja tybetańska porównuje je do wodospadu myśli. by uważność w nas wzrastała. Na początku większość swojego wysiłku wkładaj w skupienie na jednym. Należy je kultywować jednocześnie oraz w równowadze. jakie dostrzeżemy. Jest w tym jednak pewien haczyk. Nie zrażaj się. których można być świadomym. Uważność może zbadać działanie egoizmu i pojąć to. Uważność może cię wyzwolić. Ale akceptacja jest esencją uważności. który ją zrównoważy. To jest wbrew naszej naturze. Tylko obserwuje i rozumie. ponieważ to właśnie ona stanowi sedno medytacji. Jednak równowaga ma zasadnicze znaczenie. co widzi. Zbyt wiele świadomości bez spokoju. jedną z pierwszych rzeczy.

Medytacja to coś.Uważność a koncentracja energię ku uważności. Możesz być uważny podczas intensywnego wysiłku umysłowego. mimo wszystko. Tak więc te dwa czynniki wzajemnie równoważą i wspierają swój rozwój w naturalny sposób. 103 AstralDynamics. uważność jest ważniejsza. Uważność jest twoim przewodnikiem w medytacji. że uważność nie jest uzależniona od żadnego stanu emocjonalnego bądź umysłowego. Nie musisz nawet być spokojny. by wspierać rozwój koncentracji i nauczyć się uważności. Jeśli wpadasz w otępienie. Większość błędów dotyczących równowagi miedzy nimi z czasem zniknie samoistnie. To nie wyścig. że pojawi się łańcuch myśli o tym. Potem połóż nacisk na uważność. Uważność zapewnia podstawę konieczną dla następującego po niej rozwoju głębszej koncentracji. Właściwy stan koncentracji rozwija się w sposób naturalny jako konsekwencja mocnej uważności. Im lepsza koncentracja. by nie przesadzać z koncentracją. Jeśli twój umysł jest wyjątkowo aktywny. Należy rozwinąć ją. dopóki małpi umysł nie ochłonie. stworzone po to.pl . gdzie powinna być. jest ważniejsza z tych dwóch elementów. Rozwój koncentracji wspiera rozwój uważności. a nawet powinieneś. gdy tylko będziesz mógł to zrobić bez problemu. Możesz być uważny nawet będąc w samym centrum wściekłej furii. Jednakże gdy już się jej nauczysz. Nie rywalizujesz z nikim. połóż nacisk na uważność. i powrócisz do tego. to skupianie wysiłku na koncentracji. Naturalnym skutkiem będzie zwiększona koncentracja. Możesz być uważny podczas bijatyki kibiców piłkarskich. Jedyna zasada. Uważność. których najtrudniej się nauczyć jest to. które się kiedyś skończy. Jedną z rzeczy. ponieważ może ona być świadoma samej siebie. jaką się musisz kierować na początkowym etapie. Po prostu zauważysz rozproszenie i skierujesz uwagę tam. To są warunki szkoleniowe. niepokój. Czynności umysłowe i fizyczne nie są żadną przeszkodą dla uważności. To tylko część wewnętrznego przedstawienia. bo możesz wpaść w otępienie. połóż nacisk na koncentrację. przestać przestrzegać ograniczenia. by być uważnym. co cię rozprasza. Pamiętaj jednak. jak sobie radzisz. tym szybciej zauważysz rozproszenie i tym szybciej wyjdziesz z niego. Im lepiej nauczysz się dostrzegać. na czym formalnie skupiasz uwagę. Nie musisz poruszać się jak ślimak. tym mniejsza szansa. którzy poruszają się powoli. Ale nie martw się tym zbytnio. Jeśli wpadasz we wściekłość. nie ma żadnego planu. Mamy pewne wyobrażenia na temat medytacji. to po prostu obserwuj naturę i natężenie tej aktywności. Uważność powie ci. możesz. To właśnie uważność pozwoli ci spojrzeć na praktykę z dystansu. Ogólnie jednak. co w cichych jaskiniach robią spokojni ludzie.

w którą gra medytujący. która nie ma połączenia z resztą życia. Medytacja. A grą. od której zaczyna się naukę gry na pianinie i której nigdy nie przestaje się ćwiczyć. że medytacja "siedząca" sama w sobie nie jest grą. i zniechęcisz się do praktyki. to doświadczenie swego własnego życia. Podstawowe umiejętności zawsze muszą być dobrze opanowane. której nie można zaniedbać. Czas.pl . kiedy po raz pierwszy uświadamiasz sobie. Uczysz się nowych sposobów odbierania i rozumienia doznań. jest ta. na którym gra. to jego własne zmysły. W przeciwnym przypadku medytacja jest jałowa i bezowocna. przeznaczony jest na to. by połączyć te dwie rzeczy. Jednak nie wolno nam zapominać. Najprawdopodobniej będziesz miał poczucie.ROZDZIAŁ 15 Medytacja w życiu codziennym K ażdy muzyk zaczyna od ćwiczenia gam. której nie stosuje się w życiu codziennym. by umysł nabrał nowych nawyków. którą uznasz za bezowocną. ni więcej. której uczysz się w drużynie dziecięcej i której nigdy nie przestajesz ćwiczyć. Instrument. Te nowe zachowania umysłu naprawdę muszą stać się częścią całego życia. Rozwijasz nowe metody radzenia sobie ze świadomymi myślami oraz nowe podejście do bezustannego napływu emocji. Ma ona zrewolucjonizować całe twoje doświadczenie życiowe. w której te umiejętności znajdą zastosowanie. jest nasze przyszłe doświadczanie życia. To podstawowa umiejętność. Bardzo ważny jest wysiłek służący temu. To pierwsza rzecz. To pierwsza rzecz. że jesteś w stanie medytacji podczas wykonywania zwykłej codziennej 104 AstralDynamics. Częściowe przeniesienie nastąpi automatycznie. Każde Mistrzostwa Świata zaczynają się od tego. ale proces ten będzie długotrwały i niepewny. które najlepiej pamięta się w praktyce medytacji. To praktyka. Nawet najbardziej zaawansowany medytujący nadal ćwiczy medytację siedzącą. Medytacja w pozycji siedzącej to arena. na której medytujący doskonali swe podstawowe umiejętności. Najlepszy pianista na świecie też ćwiczy gamy. ponieważ taka praktyka powoduje wyćwiczenie podstawowych umiejętności umysłu potrzebnych do tej gry. Jedną z chwil. Każdy bejsbolista ćwiczy uderzenia piłki kijem. tylko radykalna i trwała transformacja całego twojego doświadczenia zmysłowego i poznawczego. że zmierzasz donikąd. jest jałowa i ograniczona. jest teorią. kiedy siedzisz w medytacji. Celem medytacji Vipassana jest ni mniej. Gra.

jeżdżąc na wrotkach lub pisząc list. jak to jest . Kiedy kończy się sesja. Świadomość ćwiczymy w pozycji siedzącej w spokojnym miejscu przede wszystkim dlatego. czego uczysz się w czasie medytacji. Najważniejszy moment medytacji to ten. ścigany przez swoje potrzeby i pragnienia. jak wszystko przepływa. hałaśliwej czynności jest jeszcze trudniejsza. a sam się przekonasz. takich jak romans czy kłótnia. przenosić do codziennego życia. Możesz rzucić okiem na to. A medytacja w samym środku gorączkowych poczynań ego. że taka transformacja świadomości mogłaby naprawdę stać się trwałym elementem twojego doświadczenia. To magiczna chwila. Nie musisz siedzieć. trzymając się z daleka od osłabiającego cię jazgotu twoich własnych obsesji. jeśli nie będziesz aktywnie starać się. Wizja ta jednak może pozostać niezrealizowana. że nasz spokój i koncentracja znikają w przeciągu minut. Ten punkt przejściowy pomiędzy końcem sesji medytacyjnej a początkiem "prawdziwego życia" to wielki skok. Nie jest to łatwe. a my wcale nie czujemy się lepiej. Medytacja w trakcie pośpiesznej. Przekonujemy się. Spróbuj. w którym wstajesz z poduszki medytacyjnej. jest prawdziwą radością. Jest ona jak okienko z widokiem na przyszłość. Dla większości z nas trwa zbyt długo. że mógłbyś spędzić resztę życia.Medytacja Vipassana w prostych słowach czynności.stać z boku i obserwować. Wprowadzanie medytacji w wydarzenia codziennego życia to trudny proces. Takie spontaniczne pojawienie się umiejętności. czym jest medytacja. kto medytację traktuje poważnie. Pojmujesz. nie uciekałbyś już na oślep. by to. by medytować. buddyści wypracowali poprzez wieki szereg ćwiczeń mających na celu ułatwienie tego przejścia. 105 AstralDynamics. że w tej sytuacji jest najłatwiej to zrobić. możesz wstać i zapomnieć o wszystkim lub też możesz przenieść te umiejętności na resztę wykonywanych czynności. Podzielili je po prostu na krótsze etapy. Nie jest to jakaś pozycja ciała ani też zestaw ćwiczeń dla umysłu. Medytacja to świadomość i należy stosować ją do każdej czynności codziennej. Aby zbudować most nad tą przepaścią. Możesz medytować podczas mycia naczyń. Medytacja w ruchu jest trudniejsza. Początkujący i tak będzie miał pełne ręce roboty przy mniej stresujących czynnościach. Jedziesz samochodem lub wynosisz śmieci i stan ten pojawia się samoistnie. by nie uginała się ona nawet pod największym ciężarem życia we współczesnym społeczeństwie. rzadko się nudzi. z których każdy może być praktykowany osobno. Medytacja to kultywowanie oraz zastosowanie uważności. Jednak ostatecznym celem praktyki pozostaje rozwinięcie koncentracji i świadomości na tyle.pl . biorąc prysznic. Najważniejsze to zrozumieć. Możesz choć trochę przekonać się. Pojawia się myśl. którą tak długo ćwiczyłeś. Możesz medytować. czym rzeczywiście jest praktyka. Życie stawia przed nami wiele wyzwań i ktoś. jest największym wyzwaniem.

Głowę trzymaj prosto i rozluźnij szyję. jakbyś był oderwany od codziennego życia. Chodzenie jest szczególnie wskazane w tych chwilach. Ręce trzymaj tak. z którego można wynieść korzyści. Potrzebne jest nam jakieś ćwiczenie przejściowe. Dla ludzi świeckich zwykle są jedno. istnieje ograniczenie zalecanego czasu siedzenia. Następnie powtórz wszystko. by stopa opierała się tylko na palcach. zwykle znikają. dzięki któremu nauczymy się pozostawać spokojni i świadomi nawet podczas ruchu. gdzie nic nie będzie ci zawadzać. ale nie skupiaj na niczym wzroku. Standardowa praktyka buddyjska zaleca częste odosobnienia jako dopełnienie codziennej praktyki siedzenia. Podczas kolejnego wdechu podnieś tę stopę. Osoby zaawansowane.Medytacja w życiu codziennym 1. gdy tylko się poruszymy. i stań u wybranego końca. Będziesz chodzić tam i z powrotem bardzo powoli. przebywające w klasztorach. z tyłu lub po bokach. po czym dotknij nią podłogi. Zwykle czas siedzenia przeplatany jest medytacją podczas chodzenia. Przejdź bardzo powoli do przeciwległego końca. podnieś piętę. zarówno jeśli chodzi o ciało. Wskazówki "techniczne" są proste. jak i o umysł. kiedy czujemy wielki niepokój. by nie stracić równowagi. Miej oczy otwarte. Staraj się utrzymywać jak najwolniejsze tempo. stój tam przez minutę. to więcej z niej skorzystasz. znacznie przewyższający moc ich koncentracji. podczas wdechu. Jest to medytacja w ruchu i często jest stosowana jako alternatywa do medytacji siedzącej. przenieś ją w przód i podczas wydechu przenieś ją w dół. które nie mają co najmniej kilkuletniej praktyki.z przodu. na tyle duży. Odosobnienie. jak ci wygodnie . Wybierz miejsce. Taka praktyka jest rygorystyczna i wymagająca. by było 106 AstralDynamics. Odosobnienie to stosunkowo dłuższy czas poświęcony wyłącznie medytacji. Spaceruj w naturalny sposób. Tego ćwiczenia raczej nie wykonuje się na trawniku przed domem. Stój przez minutę w postawie pełnej uwagi. Stany jasności i spokoju. Podczas wydechu stań tak. Jeśli następnie przejdziesz do medytacji siedzącej. by można w nim było zrobić od 5 do 10 kroków w linii prostej. Obydwa etapy trwają po godzinie. Wybierz miejsce. następnie odwróć się bardzo powoli i postój przez minutę zanim przejdziesz z powrotem.pl . Do medytacji w trakcie chodzenia potrzebny jest pokój. Powtórz tę procedurę z drugą nogą. w którym nikt nam nie będzie przeszkadzał.lub dwudniowe odosobnienia. jednak takie. musi uwzględniać zmiany pozycji oraz odrobinę ruchu. mogą spędzać na medytacji miesiące. Następnie. gdzie będziesz mógł cieszyć się prywatnością. W przypadku osób. z przerwami miedzy nimi. gdzie można niepotrzebnie ściągnąć na siebie uwagę. Medytacja podczas chodzenia pomoże nam przejść z etapu siedzenia do codziennego życia. Medytacja w ruchu Nasze powszednie życie pełne jest ruchu i aktywności. Siedzenie w bezruchu godzinami jest niemalże dokładnym przeciwieństwem codzienności. Dziesięć solidnie przesiedzianych godzin u większości początkujących spowoduje ból nie do wytrzymania. nie robiąc w tym czasie nic innego. Godzina medytacji podczas chodzenia często pozwala uporać się z energią niepokoju a jednocześnie zachować jasność umysłu. dla większości ludzi z kręgu kultury zachodniej wyglądać będziesz dziwnie. pojawiające się pośród całkowitego bezruchu.

Każdy z tych etapów ma początek. i uwalniaj je. Większość z tego. Jest tylko przestrzeń doznań dotykowych i kinestetycznych. środek i koniec. W międzyczasie nie patrz na swoje stopy. Uczymy się tu nie tyle uciekać od rzeczywistości. co robimy 107 AstralDynamics. To nie jest ani ćwiczenie kondycyjne. Postaraj się niczego nie przegapić. jak się pojawiają. Przekonasz się. zauważ to. Aby zestroić się z ciągiem tych ruchów. ruch w powietrzu. Odnotuj "podnoszenie. Obserwuj napięcia. że jesteś zanurzony w płynnej. nie twórz w umyśle obrazu stóp i nóg. Nie ma potrzeby odczuwania własnego ja. Nie ma czasu na "chwytanie" (grasping) ani też na to. Nie myśl. nieprzerwanej świadomości ruchu. To jest ćwiczenie świadomości. Twoja stopa stanie się całym wszechświatem. Będziesz używać mięśni nóg w nowy sposób i potrzeba czasu. i nie zwracaj uwagi na otoczenie. Zanurz się w nieskalanym doświadczeniu chodzenia i dostrzegaj każdy subtelny niuans tego ruchu. dotknięcie podłogi. znajduje on bezpośrednie zastosowanie do reszty naszego przepełnionego pojęciami życia. po prostu zauważ to i pozwól jej odejść. jak to tylko możliwe. Po prostu zauważaj doznania w miarę. najmniejszej zmiany w doznaniach dotykowych. Postaraj się zarejestrować tyle informacji o każdej ze stóp podczas ruchu. w jaki sposób te pozornie płynne ruchy składają się ze złożonych serii drobnych ruchów. przeniesienie ciężaru" itd. a następnie jest stawiana. ani taniec. a następnie znów skieruj uwagę na chodzenie. Technika medytacji Vipassana podczas chodzenia ma na celu dostarczenie świadomości dużej ilości prostych doznań na tyle. Aby twoja wrażliwość się zwiększyła. Skup całą uwagę na doznaniach ze stóp i nóg. chodząc tam i z powrotem. 2. Jeśli umysł będzie błądził. Twoim celem jest osiągnięcie całkowitej czujności. Nie ma miejsca na myśli. Doświadczaj każdej. kiedy stopa dotyka podłogi. że żadnego z nich nie przegapisz. tylko czuj. by się nauczyć. jak zwykle. możesz zacząć od wyodrębnienia ich w umyśle. Postawy Celem naszej praktyki jest to. a następnie unosi się ponownie. niczym nie zablokowanego doświadczenia ruchu podczas chodzenia. podwyższonej wrażliwości i pełnego. Jeśli pojawi się frustracja. Każda stopa najpierw jest podnoszona. Poczuj ruch każdego mięśnia. nie będziesz miał czasu na słowa. możesz podzielić ten ruch na odrębne etapy. Nie staraj się ładnie wyglądać. Na początku możesz mieć problemy z równowagą. co dążyć ku rzeczywistości. Zauważ.pl . Kiedy jednak staniesz się bardziej świadomy niezliczonej ilości ulotnych zdarzeń. by stać się w pełni świadomym wszystkich aspektów naszej egzystencji w ich nieprzerwanym przepływie z chwili na chwilę. jakie tworzą się w ciele. Jest to procedura treningowa służąca zapoznaniu cię z kolejnością ruchów i upewnieniu się. by zamrozić czynność i przekształcić ją w serię pojęć. Nie potrzebujesz pojęcia czy też obrazu stóp. potem znajduje się w powietrzu. opuszczanie. Nie staraj się poruszać ze szczególną gracją. by wszystko inne zostało zepchnięte na bok.Medytacja Vipassana w prostych słowach wygodne. Jakikolwiek wgląd uzyskamy. nie ma miejsca na emocje. niekończący się i nieustannie zmieniający się przepływ czystego doświadczenia. gdy tylko je zauważysz.

twoje ramię i stół. jak filiżanka dotyka ust i płyn spływa do ust. jak w twoim umyśle pojawia się zamiar podniesienia ręki. To ćwiczenie nie służy temu. Zginasz się. Otworzy ono przed tobą cały nowy wymiar doznań i poczujesz się jak ślepiec.w tym sensie. Skupiaj stopniowo uwagę na swoim ciele. Na zwykłe zawiązywanie sznurówek składa się skomplikowana seria drobnych ruchów. 3. jeśli zaszczepisz w sobie głęboko ten nawyk umysłowy. Nie osądzaj się przy tym. Obserwuj. jest całkowicie nieświadoma . Brzmi to absurdalnie prosto. zwracając uwagę na każde doznanie oraz na przepływ myśli i emocji. "leżenie" lub "stanie". jeśli w pełni się na nim skupisz. Wąchaj aromat herbaty. Siedzisz i stoisz. że wykonujemy to całkowicie nieuważnie bądź tylko z odrobiną uważności. W myślach odnotuj: "spacer". którą wykonujesz. ale nie lekceważ tej procedury. To potężne ćwiczenie.pl . Cały proces jest fascynujący i piękny. Nasz umysł skoncentrowany jest na czymś zupełnie innym. aby otworzyć tamę i pozwolić przeniknąć im do świadomości. Kreskówka w technikolorze.jednocześnie kierując całą uwagę na każdy niuans tej czynności. jak je utrzymujesz. by sprawdzić postawę swego ciała. Co kilka minut poświęć kilka sekund w ciągu dnia na to. Jeśli wykonasz je sumiennie. że mamy tendencję do całkowitego odwracania uwagi od wrażeń dotykowych i kinestetycznych. możesz wykonywać proste czynności bardzo powoli . Przykładem może być siedzenie przy stole i picie herbaty. jest tak nęcąca. czołgasz lub siadasz niedbale. Informacje te przekazywane są nerwami do mózgu w każdej sekundzie. Dochodzą do niższych poziomów umysłu. 108 AstralDynamics. gdzie jest filiżanka. ale nie dalej. Można przy tym wiele doświadczyć. zwróć uwagę na to. herbata. następnie obserwuj zamiar opuszczenia ręki. Jednym z najczęściej ignorowanych przez nas aspektów naszego życia jest nasze ciało. Jest to kolejny sposób. Twoje ciało porusza się na różne sposoby w ciągu dnia. może on zrewolucjonizować twoje doświadczenie. Aby wyrobić sobie nawyk uważności. Spacerujesz i leżysz. Buddyści wymyślili ćwiczenie. i poczuj. Większości z tych szczegółów nie zauważamy. byś stał się świadomy tego nieustannego tańca. zaczynając od góry. Nauczyciele medytacji nawołują cię. Smakuj herbatę. biegasz. który odzyskał wzrok. wyświetlana w naszej głowie. zagubieni we mgle marzeń na jawie i trosk. poczuj. Spędzamy większość czasu jakby na automatycznym pilocie.Medytacja w życiu codziennym i czego doświadczamy. czuj uszko filiżanki pomiędzy palcami. by nieświadome uczynić świadomym. "siedzenie". jak podnosi się ona. złożona jest z odrębnych elementów. ale w większości przypadków wypieramy je ze świadomości. Powolne wykonywanie czynności Każda czynność. byś korygował swą postawę lub byś lepiej wyglądał. Obserwuj swoją postawę podczas siedzenia. poczuj.

Czysta uwaga porządkuje nieład. opuszczonych zakamarkach naszego umysłu. a uważność pogłębia się. kiedy naprawdę zbadamy. Widzisz. A im głębiej rozumiesz te procesy mentalne. tym mniejszą kontrolę mają one nad tobą. Twoja intuicja staje się bardzo praktycznym darem. Stan uważności to stan gotowości umysłu. skutecznie i bez niepotrzebnego zamieszania. Łatwiej utrzymać świadomość w teraźniejszości. słabość i tworzysz ograniczenia. To bardzo praktyczne zalecenie. co się pojawia. by zachować spokój i rozsądek. Właśnie wtedy możemy naprawdę ocenić. Umysł nie jest zaprzątnięty zmartwieniami lub codziennymi obowiązkami. słów i ruchów pozwoli ci przeniknąć je dużo głębiej niż dotychczas. Celowe zwolnienie myśli. co dzieje się w naszym wnętrzu w samym środku wykonywania codziennych czynności. lęki i napięcie. Tę samą regułę można zastosować w trakcie robienia czegoś. Możesz skoordynować czynność z oddechem. gdy medytację praktykuje się dwadzieścia cztery godziny na dobę. zaskoczy nas. ale wszystko będzie pożyteczne. jaki tworzy się w tych małych. zapomnianych. Początkowo bardzo trudno jest utrzymać to powolne tempo w trakcie codziennych czynności. kiedy wydaje się. 4. co odnajdziesz. co odkryjemy. ale jeszcze głębszy wgląd może pojawić się. zadziwi cię całkowicie. że nie ma rozwiązania. i zobaczyć różnicę pomiędzy naszymi prawdziwymi motywami a maską. To jest laboratorium. Nie stoisz i nie trzęsiesz się. wiele wzburzy.Medytacja Vipassana w prostych słowach Tę samą metodę można zastosować do innych codziennych czynności. Można sobie od razu poradzić z tym. To pozwala ruchowi nadać płynny rytm i łagodzi wiele nagłych przejść. którą nosimy na co dzień. 109 AstralDynamics. Po prostu zajmujesz się kolejną rzeczą do zrobienia. Kiedy jesteś prawdziwie uważny. To. Kiedy osiągniesz zrozumienie wśród zwykłych codziennych zajęć. Zaczynasz dostrzegać. W tych rzadkich przypadkach. nie uciekasz w jakiś cichy kąt. gdy oświetlasz przenikającym światłem uważności irracjonalne zakamarki i kryjówki w umyśle. jak sam tworzysz własne nieszczęście. Głębokie zrozumienie pojawia się podczas siedzenia. nie martwisz się tym. Po prostu radzisz sobie. układ nerwowy ma świeżość i żywotność.pl . które sprzyjają wglądowi. Wiele z tego. Widzisz. w którym naprawdę zaczynamy widzieć mechanizmy kierujące naszymi emocjami oraz działanie naszych namiętności. ale umiejętność ta rozwija się z czasem. w jaki sposób powodujesz własne cierpienie. do jakiego stopnia sam jesteś odpowiedzialny za swoje cierpienie umysłowe. Łatwiej się wtedy skupić na czynności. na ile niezawodne jest nasze rozumowanie. by oszukiwać siebie i innych. Problem pojawia się i po prostu rozwiązujesz go szybko. by usiąść i pomedytować. uzyskasz też zdolność. Najlepiej. Całkowita koncentracja na nieustannie zmieniającym się oddechu wprowadza nas w chwilę obecną. Koordynacja oddechu Podczas medytacji siedzącej skupiamy się głównie na oddechu.

kiedy gdzieś idziesz. Jeśli stoisz poirytowany w kolejce w banku. To bardzo ambitny cel. Zawsze możesz obserwować ruch. nawet jeśli jest to nudna mordęga. aby być uważnym. co można obserwować. Jeśli rzeczywiście zastosujesz medytację. kiedy jesteś sam. na ile to możliwe podczas całego dnia. Twoje ciało prawie nigdy nie jest w bezruchu. Musisz sprawić. Wykorzystaj każdą wolną sekundę. aby różnica pomiędzy medytacją siedzącą a resztą doświadczeń była możliwie jak najmniejsza. które wykonuje się przede wszystkim mechanicznie. a kiedy oszukujesz się. Najlepiej podejść do tego zadania. Wykorzystaj wszystkie możliwe momenty. Jeśli medytacja nie pomaga ci radzić sobie z codziennymi konfliktami i walką. ubieranie itd. by być świadomym postawy ciała. która traktuje medytację poważnie. 110 AstralDynamics. że uda ci się od razu. Koncentracja na każdej czynności Postaraj się utrzymać uważność podczas każdej czynności i każdego doznania w trakcie dnia. Bądź uważny wobec tego. medytuj nudę. przyjemnych. Twój umysł nigdy nie przestaje trajkotać. Dostarcza ci doświadczeń i wyzwań potrzebnych do tego. medytuj lęk. Zawsze pojawia się coś. kiedy jest pogrążony w najgłębszej koncentracji. nerwowo kręcąc młynka palcami. 6. Na medytację można wykorzystać każdą wolną chwilę. Wykorzystaj chwile. To twoje laboratorium. To ogień. mycie się. by ćwiczyć obserwację poszczególnych stanów umysłu: np. by twoja praktyka stawała się coraz głębsza i prawdziwsza. by twoje umiejętności rozwijały się stopniowo. lub też przeszkód albo myśli. Zawsze jest przynajmniej oddech. Martwe chwile w ciągu dnia można spożytkować. który oczyszcza praktykę z oszustw i błędów.pl . Wydziel jakiś czas na to. Spróbuj tak ułożyć codzienne zajęcia. co właśnie dzieje się teraz. Pozwól. który pokazuje ci. by jedna naturalnie przechodziła w drugą. Nie spiesz się i pozwól. piętnaście minut. Wybór należy do ciebie. dzieląc dzień na mniejsze odcinki. Skradzione chwile Osoba. Nie spodziewaj się. a następnie rozciągnij tę uważność na inne proste czynności: jedzenie. medytuj tę irytację. papierek lakmusowy. Jeśli siedzisz przestraszony w poczekalni u dentysty. zaczynając od pierwszej rzeczy. jaką zauważysz po obudzeniu. Jeśli czekasz znudzony na przystanku. by ćwiczyć się w dostrzeganiu różnych rzeczy i by utrzymywać stan uważności w pełni. nieprzyjemnych i neutralnych. nie zna pojęcia "czas stracony". to zawsze będziesz miał co obserwować. Wykorzystaj czynności. np. poza chwilami. Chodzi o to. Staraj się zachować uwagę i świadomość w ciągu dnia. Możesz przeznaczyć część dnia. a kończąc na ostatniej myśli przed zaśnięciem.Medytacja w życiu codziennym 5. by twoja praktyka miała zastosowanie w każdej codziennej sytuacji.

że oświecenie można osiągnąć w każdym momencie. Medytacja wglądu to praktykowanie uważności z chwili na chwilę. Jeśli jesteś w trakcie wykonywania codziennych czynności i zaczynasz się nudzić. to medytacja. Mówi się. 111 AstralDynamics. Jeśli twoje codzienne reakcje emocjonalne nie stają się dla ciebie bardziej zrozumiałe i nie jest ci łatwiej sobie z nimi radzić. przygląda się własnemu doświadczeniu. lecz wywołuje on stan elastyczności umysłu. rozwój i śmierć wszystkich zjawisk zachodzących w umyśle. ale i dystansem. Medytacja. która nie jest rozwinięta.pl . może on stać się twoim udziałem już w tej chwili. że tracisz czas. jeśli tylko umysł utrzymywany jest w stanie gotowości medytacyjnej. Zbadaj mechanizm gniewu. Początkiem przygody może stać się odczucie trzymania tej książki w dłoniach. medytuj depresję. Jeśli jesteś w szponach mrocznej depresji. oraz jak się zmieniają. jak działa i z czego się składa. jak ją odczuwasz. działania i pragnienia. Medytujący utrzymuje otwarty umysł w każdej sekundzie. Badaj jej labirynt i poznaj mapę jej ścieżek. Widzi je takie. Jeśli jesteś gotowy.myśli i emocje. Najważniejszy jest stan otwartości i gotowości. póki nie poddasz się testowi. Nie uciekaj od niej na oślep. jak ci idzie. czy są one miłe. czy okropne. to medytuj nudę. Nie uciekaj od niego. Taki rodzaj praktyki jest niezwykle rygorystyczny i wymagający. Nie wiesz. która udaje się tylko wtedy. Jeśli czujesz gniew. piękne czy wstydliwe. Nieustannie bada życie. Nie odwraca się od żadnego z nich i żadnemu nie pozwala uciec . Nie ma znaczenia. jakie są. Ogląda je wszystkie nieustannie. to znaczy. Najdrobniejsze. Medytujący uczy się kierować niczym niezakłóconą uwagę na narodziny. Jeśli jesteś gotowy. która się pojawi.Medytacja Vipassana w prostych słowach to znaczy. Dzięki temu będzie ci łatwiej poradzić sobie z następną depresją. możesz osiągnąć oświecenie już teraz. Żaden aspekt doświadczenia nie jest wyłączony czy pominięty. medytuj gniew. że jest płytka. szum wiatru w liściach drzew. ile sposób. co widzimy. śpiew ptaka. Przekonaj się. nie taką. Dzięki temu otwarty jest na prawdę w każdej formie. Ważne jest nie tyle to. którą zajmujesz się tylko okazjonalnie. Być może wystarczy dźwięk tych słów w umyśle. podchodzi do życia z ciekawością. w jaki podchodzimy do tego doświadczenia. Badaj depresję dociekliwie i w sposób bezstronny. którego z niczym nie da się porównać. To bardzo gruntowna procedura. z każdego źródła i w każdej sekundzie. całe przedstawienie. Praktyka uważności ma być w zamierzeniu praktyką uniwersalną. gdy wycofujesz się do jakiejś dźwiękoszczelnej wieży z kości słoniowej. najzwyklejsze doznanie może stanowić bodziec: widok księżyca. Medytacja pośród codziennych wzlotów i upadków życiowych jest sednem Vipassany. lecz przez cały czas. Właśnie taki stan umysłu potrzebny jest do Wyzwolenia.

Uważność postrzega rzeczy głęboko i z wielką jasnością.ROZDZIAŁ 16 Co z tego jest dla ciebie Z medytacji możesz spodziewać się pewnych korzyści. w naturalny sposób przestaniesz jej ulegać. Dzięki temu. działa szybciej niż myśl. co nazywamy przeszkodami. jak dzielić się miłością-życzliwością (loving-kindness). co nazywamy "inni". że się sparzyło. i zacznie płakać. prozaiczne rzeczy. a tym. mury ego walą się. Jedyne. Ich skala waha się od prostoty po majestat i wysublimowanie. nieustająca uważność powoduje. Kieruje naszą uwagę na korzenie tych przeszkód i ujawnia mechanizmy ich działania. mówią zwykle. to coś więcej niż tylko nieprzyjemne nawyki umysłu. co nazywamy "ja". Wszystkie przeszkody są uzależnione od tego. a tym. by uszczknąć coś dla siebie. Na początku są to praktyczne. Uczysz się. którzy w ogóle są skłonni ją opisywać. że ostateczna esencja czy też natura 112 AstralDynamics. Czysta uważność hamuje rozwój przeszkód. Są pierwotnym przejawem procesu ego samego w sobie. Poczucie ego jako takie jest przede wszystkim poczuciem oddzielenia . Kiedy dziecko sparzy się. Chciwość i pożądanie to próby.pl . Przedstawimy tu niektóre z nich. bez podejmowania decyzji. by cofnęło rękę. co je podsyca. Nie można jej oszukać. Lecz ci. czy dostrzegamy barierę pomiędzy sobą a innymi. Uważność działa na tej samej zasadzie .postrzeganiem dystansu pomiędzy tym. dotykając gorącego pieca. nienawiść i niechęć to próby. w miarę jak prawdziwa uważność wzrasta. Tradycyjnie już buddyści niechętnie mówią o ostatecznym charakterze natury ludzkiej. jest spontaniczna i całkowicie skuteczna. że znikają. gdy jest nieustannie podsycane. to twoje własne doświadczenie. zmniejsza się pożądanie.nie potrzebuje słów. która dokładnie temu służy. zanim jeszcze uświadomi sobie. są przeszkody. robi to w naturalny sposób. Widzi ich owoce i wpływ na nas. i wszystkie z nich są wzmacniane. gdy przy nich trwamy. Kiedy już wyraźnie zobaczysz. dalsze etapy mają charakter głęboko transcendentalny. co się liczy. Dziecko zdąży odsunąć rękę od źródła bólu. czym jest chciwość i co w rzeczywistości robi z tobą i innymi. stajesz się coraz bardziej otwarty. To. postawa obronna oraz sztywność słabną. by zwiększyć dystans pomiędzy "mną" a "tamtym". nie musisz mu mówić. Takie postrzeganie ma miejsce tylko wtedy. robi to nieświadomie. łatwiej ci akceptować oraz dostosowywać się. Refleks to funkcja systemu nerwowego.

kiedy po prostu uczestniczysz w zjawisku. jak i na to.pl . staje się wyraźne i precyzyjne. że ich doświadczanie tej ostatecznej natury zostało zatrzymane. która niczego nie dodaje ani niczego nie ujmuje od tego. Z tego punktu widzenia wszystko widać z jasnością. zablokowane jak woda wstrzymywana przez zaporę. niczego do niego nie dodając. zmieniającym się procesem. obrazami z przeszłości i swoimi opiniami. Wiesz z pewnością. żadne doświadczenie nie jest po prostu "zwyczajne". jak zniekształcasz rzeczywistość komentarzami umysłu. samo doznanie bycia świadomym. Coraz bardziej stajesz się wyczulony na sposoby. staje się również nieprzerwana. a nie jako doświadczana rzeczywistość. Staje się czymś. co dostrzegamy nieustannie. Nie kategoryzujesz już swoich doznań i nie wkładasz ich do szufladek w głowie. Kiedy medytacja nabiera mocy. Nie postrzegasz go już jako następujących po sobie zwykłych wdechów i wydechów. Z takim sposobem postrzegania będziesz wyraźnie widzieć te chwile. Niezliczone aktywności umysłu i ciała widać dokładnie w każdym szczególe. Uważnie obserwujesz ustawiczne wznoszenie się i opadanie 113 AstralDynamics. nie jest już ograniczony do statycznego. czego wcześniej doświadczyłeś. W miarę rozwoju medytacyjnej uważności zmienia się całe doświadczenie życiowe. nie jest to już jakieś nic nie znaczące. co ma do powiedzenia. Przeszkody to cegły. Kiedy już zaczniesz postrzegać z tą absolutną pewnością. co jest. a wtedy współczucie i pełna sympatii radość zaczynają wypływać. Czas traktowany jest jako pojęcie. Jest to uproszczona. Oddech staje się ożywionym. chwile nie zlewają się już w niedostrzegalną plamę. według którego będziesz mierzyć wszystkie nowe doświadczenia. jakbyś słyszał ją po raz pierwszy. co pojawia się w umyśle. a także te. Gdy uważność rozpuszcza cegły. czymś żywym i fascynującym. dla którego istoty ludzkie zdają się być inne. co robisz. Obserwujesz. pozwalasz. co zachodzi w czasie. że to jest prawdziwe. ani niedocenione.Medytacja Vipassana w prostych słowach Buddy jest czysta. kiedy zakłócasz je postawami swojego umysłu. zyskujesz świeży punkt widzenia. nie jest to już niedostrzegalne tło dla różnych zajęć. i słuchasz tak. Jest zakorzeniona w żywym nurcie teraźniejszości oraz cechuje ją wyraźne poczucie rzeczywistości. Jedynym powodem. Słowa nie wystarczą. Tego można jedynie doświadczyć. Nic nie jest ani przerysowane. nowe kryterium. w zaporze powstają dziury. wtedy. z których zbudowana jest zapora. prawdziwsze niż cokolwiek. Wszystko wygląda wspaniale i wyjątkowo. odarta z nieistotnych szczegółów. za pomocą których przegapiasz prawdziwą rzeczywistość. której nie da się opisać. Każdy moment jest wyjątkowy. znanego ci niegdyś pojęcia. Stajesz się bardzo spostrzegawczy. Twoje doświadczanie życia. aby każda chwila mówiła sama za siebie. Słuchasz tego. Oddech przestaje być jedynie oddechem. podstawowa świadomość. jest traktowany jako chwila teraźniejsza sama w sobie. święta i dobra. Odczuwasz coraz większą stabilność i po prostu doświadczasz życia z chwili na chwilę. Odrzucasz opisy i interpretacje. Nieustannie kierujesz uwagę zarówno na oddech. monotonne doświadczenie. Kiedy już umysł wolny jest od myśli. jest to. Wiesz. Nie jest już czymś. kiedy to robisz. staje się jasny i przebudzony oraz spokojny w całkowicie prostej świadomości. i zaczynasz skłaniać się ku prostej obiektywnej perspektywie.

co już osiągnąłeś. narasta i znika. wszystko. jest pełne życia. obserwujesz niekończący się strumień doznań i ruchów ciała. uczucia. czego mógłbyś się chwycić. Wszystko porusza się. Nie są to już teoretyczne pojęcia .Co z tego jest dla ciebie oddechu. Jest to głębokie napięcie. poczucie braku bezpieczeństwa w obliczu życia i śmierci. jak tworzą delikatną tkaninę skutku i przyczyny. co masz. Reakcje te biorą się z tego. Widzisz ból straty i żalu. czujesz też odbijający się echem rytm nieustannie upływającego czasu. które sięga korzeni myśli i sprawia. A jednak ta nietrwałość nie jest powodem do smutku. Wszystko jest w ciągłym ruchu. z lęku przed utratą tego. że nic takiego nie ma. choroba. jak wszystko płynie. Nie ma żadnych wyjątków. starzeje i umiera. co by nie podlegało zmianom. Obserwujesz siebie. Widzisz.pl . podobnie jak życie. Postrzegasz wszechświat jako wielką rzekę doświadczenia. a uczucia dają początek nowym myślom. że nie możesz dostać tego. jakie łączą wszystkie mentalne. jest w nieustannym ruchu. pilnie przyglądasz się. jak powierzchowna jest większość twoich zmartwień w rzeczywistości. stojąc pośród ruchomych piasków. Widzisz. jak w codziennym. jak postępuje ból. jak niespokojnie błądzisz po omacku. dzięki któremu dochodzisz do jednoznacznej konkluzji. który obserwuje. jak ból przychodzi nieproszony. śmierć powoduje powstanie reakcji emocjonalnej. począwszy od każdej najmniejszej cząsteczki po Ocean Indyjski. Widzisz. i obserwujesz siebie. uświadamiasz sobie bliskie związki. cielesne i emocjonalne zjawiska. A ty stoisz w bezruchu. zwykłym życiu musisz dostosować się do zmian. Czyny. jak jedna myśl powoduje powstanie drugiej. a także jasno dostrzegasz ich źródło. wszystko. Najcenniejsze. gdy cicho stoisz z boku i jedynie obserwujesz. przyglądasz się sobie. jak z niepokojem walczysz. pożądanie widzisz je wszystkie połączone. jak przegrywasz. myśli. cokolwiek. Dostrzegasz swój lęk. że twoje życie naznaczone jest rozczarowaniem i frustracją. oraz z nawyku. Rozglądasz się i widzisz. że przyjemne doświadczenia zaczynają się i kończą. że te wszystkie okropne rzeczy wcale nie są takie straszne. Budzisz się ku nieustannym zmianom we własnym życiu. To żywe laboratorium. W miarę jak obserwujesz te zmiany i dostrzegasz. W tym stanie percepcji nic nie jest takie samo w żadnym momencie. że całe życie staje się walką.sam się przekonałeś i wiesz. i dostrzegasz. by się go pozbyć. wszystko. i reagujesz na to pełną zdumienia radością. pojawia się i znika. że nigdy nie są trwałe. Wszystko rodzi się. jak uczucia i myśli gwałtownie następują po sobie. jest tylko obserwacja. 114 AstralDynamics. z lękiem sięgasz po coś. starość i śmierć. i widzisz. jak wszystko się zazębia. nie ma nic. że nigdy nie jesteś zadowolony z tego. co żyje. Pośród całego tego nieprzerwanego ruchu nie ma tego. wpatrując się w tę niekończącą się aktywność. co byś chciał. Wznosi się i opada. One są po prostu rzeczywistością. co posiadasz. które sprawiają ci ból. znika. i widzisz. Jesteś świadkiem napięć i konfliktów stanowiących część procesu codziennego życia i widzisz. Wszystko. Widzisz. Obserwujesz. tańczy. że to prawda. Wszystko to ciągle się dzieje. Uczysz się zachwycać tym.

Całe twoje spojrzenie na siebie samego zmienia się w tym momencie. wzorce myślowe i opinie.materia. a błogosławiona Nibbana . i dostrzegasz. Dom jest pusty. Kiedy patrzymy na nie gołym okiem. są emocje. Wszystko. że nagle budzisz się. po prostu je obserwujesz i postrzegasz je jako sedno ludzkich myśli. pojmując. jakbyś patrzył na zdjęcie w gazecie. Jaźń znika. doznania cielesne. przejmując kontrolę nad umysłem i biorąc świadomość w niewolę. oraz prawdy. to niezliczone bezosobowe procesy wywołane i uwarunkowane wcześniejszymi procesami. co możesz znaleźć w całym tym zbiorze konstrukcji umysłowych. Nie blokujesz tych doznań. Widzisz. Szukasz dalej i odnajdujesz wszystkie te zjawiska umysłowe. jak bardzo zidentyfikowałeś się z tym opakowaniem ze skóry i kości. od razu pojawia się ból. zaglądając w każdy zakamarek i kryjówkę. jak identyfikujesz się z każdym z nich. Nie ma żadnego stałego "ja". jak się pojawia i jaki ma na ciebie wpływ. W środku każdego nieprzyjemnego doświadczenia obserwujesz potężny opór przed nim. Wygasa pożądanie i pozbywasz się wielkiego ciężaru. Obserwujesz. zdjęcie jest wyraźne i coś przedstawia.to. W środku każdego przyjemnego doświadczenia przyglądasz się własnym żądzom i chęci zatrzymania wszystkiego.nietrwałość (anicca). Widzisz. wszystko to są procesy. Gdy tylko zapoznasz się z mechanizmem pożądania. Kiedy popatrzymy na nie przez szkło powiększające.bez wysiłku. traci swoją stałość i rozpuszcza się.Medytacja Vipassana w prostych słowach Poprzez tę intensywną obserwację negatywnych aspektów swojego życia zapoznajesz się gruntownie z dukkha (cierpieniem). "ja" lub "bycia" kimś. gdy trzy cechy życia . Zaczynasz postrzegać dukkha na wszystkich poziomach ludzkiego życia. Doświadczasz intensywnie nietrwałości życia. Zaczynasz postrzegać siebie tak. uczucia i emocje . Niczego nie znajdujesz. ale znajdujesz jedynie ciało fizyczne oraz odkrywasz to. prawdy. 115 AstralDynamics. bez śladu oporu lub napięcia. w tym niekończącym się strumieniu wiecznie zmieniającego się doświadczenia. Nikogo w nim nie ma.zostaje osiągnięta. jak całkowicie niedorzeczne i bezcelowe jest pożądanie. jak stajesz się zaborczy. ale nie ma tego. że jaźń nie istnieje. Pozostaje tylko spokój. że chwytanie się czegokolwiek przynosi cierpienie .gdy tylko chcesz coś zatrzymać. Szperasz gwałtownie w tym wszystkim. takie jak emocje. staje się złożonym układem kropek. przejawiając się na każdym poziomie. opiekuńczy i nastawiony obronnie wobec tych niegodnych uwagi rzeczy i jakie to jest bezsensowne. Pozostaje jedynie przepływ .wszystko to wciąż wiruje. cierpienie (dukkha) i brak jaźni (anatta) . kto myśli. co nie-stworzone . co nazywasz "ja". bez końca polując na "ja". chwytanie i opór. stajesz się na nie wyczulony. od tych najbardziej oczywistych do najbardziej subtelnych. Są myśli. Podobnie pod przeszywającym wzrokiem uważności poczucie jaźni. ale nie ma tego. powodując upadanie pojęć. które są uwarunkowane i zmienne. jak działa. nieustannie poszukując siebie . W medytacji wglądu nadchodzi chwila. które można by odnaleźć. że w naturę życia ludzkiego wpisane jest cierpienie. kiedy w tym ryjesz. Poszukujesz tego. Widzisz. kto je wywołuje.pojawiają się.pl . W czystości i jasności tego głębokiego momentu nasza świadomość przechodzi transformację. Pozostaje jedynie nieskończoność wzajemnie ze sobą powiązanych bezosobowych zjawisk. Doświadczasz tych rzeczy tak obrazowo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful