You are on page 1of 1

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MASALAH PELAJAR

Kes 1 : MEROKOK 1. adakah anda merokok? 2. jika ya, nyatakan sejak bila. 3. jika tidak nyatakan sebab Ya tidak ________________ tida ________________ k Ya tidak tida __________________ k __________________

1. adakah anda suka kepada perokok? 2. jika ya, nyatakan sebab. 3. jika tidak, nyatakan sebab.

1. jika anda merokok, nyatakan sebab.

Pengaruh rakan

Tekanan perasaan

Ingin mencuba

Lain – lain. Nyatakan.. _______________ 2. adakah anda merokok di asrama? 2. jika ya, nyatakan berapa kerap kali anda merokok dalam masa seminggu? Ya tida Lebih 10 k x tidak
Lebih 5 x Tak ingat

1. di manakah lokasi anda merokok?

tandas

Di dalam bilik

Belakang blok

Lain – lain. Nyatakan.. _____________ 2. bilakah anda merokok? 3. nyatakan masa anda merokok 4. adakah anda seronok merokok? 5. pernahkah anda berniat untuk berhenti merokok?
Pagi petang malam

_________________
Ya Ya Tidak Tidak Tak pasti