P. 1
cursuri_logica

cursuri_logica

|Views: 6|Likes:
Published by Andrei Cimpoesu

More info:

Published by: Andrei Cimpoesu on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a

Cursul I
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 53
1
Introducere
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 53
Scopul acestui curs
baz˘a teoretic˘a pentru alte cursuri de matematic˘a ¸si informatic˘a
exersarea unor tehnici fundamentale de rat ¸ionament matematic
formalizarea (adic˘a exprimarea matematic˘a, exprimarea ˆın simboluri
matematice a) acestor tehnici de rat ¸ionament ca metode generale de a
rat ¸iona, ¸si studiul lor cu mijloace matematice, prin intermediul acestui cadru
formal care permite exprimarea lor matematic˘a (vom vedea)
nu este un curs de programare! Doritorii pot rezolva exercit ¸ii de programare
care se refer˘a ˆın mod direct la not ¸iunile ¸si rezultatele teoretice ˆınv˘at ¸ate la
acest curs.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 53
Cerint ¸e pentru bunul mers al acestui curs
Student ¸ii trebuie s˘a–¸si salveze cursul meu de logic˘a matematic˘a ¸si
computat ¸ional˘a de anul trecut, de pe serverul de cursuri (moodle) al
facult˘at ¸ii.
Un reprezentant al seriei sau cˆate un reprezentant al fiec˘arei grupe trebuie
s˘a–mi scrie pe adresele de email:
cmuresan11@yahoo.com
cmuresan@fmi.unibuc.ro
¸si s˘a–mi cear˘a, ˆın subiectul mesajului, materiale pentru cursul de logic˘a. Eu
voi r˘aspunde acestor mesaje, ¸si voi trimite o serie de materiale ajut˘atoare la
ˆınceputul semestrului, apoi, ˆın fiecare s˘apt˘amˆan˘a, o versiune preliminar˘a a
cursului urm˘ator. La un moment dat, voi trimite, prin email, ¸si versiunile
finale ale cursurilor anterioare. Reprezentantul seriei/reprezentant ¸ii grupelor
va/vor distribui aceste materiale la ˆıntreaga serie/fiecare grup˘a.
Student ¸ii trebuie s˘a–¸si salveze materialele pe care le voi trimite pe mail la
ˆınceputul semestrului, precum ¸si pe cele pe care le voi trimite s˘apt˘amˆanal.
Student ¸ii trebuie s˘a aduc˘a la fiecare curs prezent˘arile cursurilor mele de anul
trecut, precum ¸si versiunea preliminar˘a a prezent˘arii cursului curent, printate
sau pe laptopuri cu bateriile ˆınc˘arcate.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 53
Cerint ¸e pentru bunul mers al acestui curs
Student ¸ii care ˆıntˆarzie la orele mele au voie s˘a intre ˆın sal˘a indiferent cˆat au
ˆıntˆarziat, cu condit ¸ia ca intrarea lor la or˘a ¸si a¸sezarea lor ˆın banc˘a s˘a se fac˘a
ˆın lini¸ste, f˘ar˘a a perturba ora. O regul˘a similar˘a se aplic˘a pentru plecarea de
la orele mele.
Prezent ¸a la cursurile ¸si seminariile mele nu este necesar˘a, dar este
recomandat˘a, ˆın sensul c˘a absent ¸ele nu duc la sc˘aderea notei finale la aceast˘a
materie, dar atrag dup˘a ele obligat ¸ia student ¸ilor care absenteaz˘a de a
parcurge o parte din materie f˘ar˘a ca eu s˘a le–o predau la or˘a. Aceea¸si regul˘a
se aplic˘a ˆın cazul absent ¸elor ˆın mas˘a ori ˆın unanimitate.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 53
Introducere
Logica matematic˘a: modelare matematic˘a a legilor gˆandirii
ˆ
Inainte de a trece la prezentarea unor sisteme logice, este necesar un capitol de
preliminarii algebrice, ˆın care va fi introdus˘a o structur˘a algebric˘a numit˘a algebr˘a
Boole, structur˘a cu foarte multe aplicat ¸ii ˆın matematic˘a ¸si informatic˘a.
Aplicat ¸ii ale algebrelor Boole ˆın informatic˘a:
la proiectarea circuitelor electronice
la crearea de sisteme ¸si aplicat ¸ii software
ˆın fundamentarea matematic˘a a multor ramuri ale informaticii
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 53
Cuprinsul orientativ al cursului
Capitolul 1: Latici ¸si algebre Boole:
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Relat ¸ii binare. Relat ¸ii de echivalent ¸˘a. Relat ¸ii de ordine. Mult ¸imi (part ¸ial)
ordonate
Latici
Algebre Boole. Morfisme de algebre Boole. Filtre ¸si congruent ¸e ˆın algebre
Boole. Ultrafiltre. Teorema de reprezentare a lui Stone. Structura algebrelor
Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 53
Cuprinsul orientativ al cursului
Capitolul 2: Calculul propozit ¸ional clasic:
Sintaxa
Algebra Lindenbaum–Tarski
Semantica
Teorema de completitudine
Capitolul 3: Calculul cu predicate clasic:
Structuri de ordinul I
Sintaxa
Semantica
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 53
Bibliografie
S. Burris, H. P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, The
Millenium Edition, disponibil˘a online.
D. Bu¸sneag, D. Piciu, Lect ¸ii de algebr˘a, Editura Universitaria Craiova, 2002.
D. Bu¸sneag, D. Piciu, Probleme de logic˘a ¸si teoria mult ¸imilor, Craiova, 2003.
V. E. C˘az˘anescu, Curs de bazele informaticii, Tipografia Universit˘at ¸ii din
Bucure¸sti, 1974, 1975, 1976.
G. Georgescu, Elemente de logic˘a matematic˘a, Academia Militar˘a, Bucure¸sti,
1978.
G. Georgescu, A. Iorgulescu, Logic˘a matematic˘a, Editura ASE, Bucure¸sti,
2010.
K. Kuratowski, Introducere ˆın teoria mult ¸imilor ¸si ˆın topologie, traducere din
limba polonez˘a, Editura Tehnic˘a, Bucure¸sti, 1969.
S. Rudeanu, Curs de bazele informaticii, Tipografia Universit˘at ¸ii din
Bucure¸sti, 1982.
A. Scorpan, Introducere ˆın teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor, Editura
Universit˘at ¸ii din Bucure¸sti, 1996.
Articolele de logic˘a (inclusiv cele cu probleme date la examenul de logic˘a
matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a) din Revista de logic˘a a Profesorului Adrian
Atanasiu, publicat ¸ie online.
Cursurile de logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a postate pe serverul de
cursuri (moodle) al facult˘at ¸ii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 53
Prescurt˘ari uzuale
i. e. = id est = adic˘a
ddac˘a = dac˘a ¸si numai dac˘a
a. ˆı. = astfel ˆıncˆat
¸s. a. m. d. = ¸si a¸sa mai departe
Vom folosi ¸si notat ¸ia “:=“, cu semnificat ¸ia de atribuire, ca prescurtare pentru
scrierea
definit ¸ie
= sau
notat ¸ie
= .
Exemplu
Scrierea “x := f (y)“ poate semnifica:
se atribuie lui x valoarea f (y)
se define¸ste x ca fiind f (y)
se noteaz˘a f (y) cu x
Semnificat ¸ia exact˘a se va deduce din context, ˆın fiecare aparit ¸ie a unei notat ¸ii de
acest tip.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 53
1
Introducere
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 53
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
ˆ
Incepem Capitolul 1 al cursului: “Latici ¸si algebre Boole“, cu sect ¸iunea “Mult ¸imi
¸si funct ¸ii“.
Ce este o mult ¸ime?
Teoria naiv˘a a mult ¸imilor versus teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
O definit ¸ie din teoria naiv˘a a mult ¸imilor: o mult ¸ime este o colect ¸ie de
obiecte bine determinate ¸si distincte, numite elementele mult ¸imii.
distincte: o mult ¸ime nu cont ¸ine un acela¸si obiect de mai multe ori; un
element apare ˆıntr-o mult ¸ime o singur˘a dat˘a
bine determinate: orice mult ¸ime are o descriere precis˘a, care o identific˘a ˆın
mod unic, adic˘a ˆıi identific˘a ˆın mod unic elementele
Exemplu
S˘a consider˘am mult ¸imea zerourilor (i. e. a r˘ad˘acinilor) funct ¸iei zeta a lui
Riemann. Nu sunt cunoscute toate elementele acestei mult ¸imi (a se vedea
ipoteza lui Riemann, care este o parte din a 8-a problem˘a a lui Hilbert,
problem˘a de un milion de dolari, ˆın enciclopedia online wikipedia sau ˆın cartea
Vˆarsta de aur a matematicii a lui Devlin etc.), dar nu exist˘a dou˘a mult ¸imi
distincte (diferite) fiecare avˆand ca elemente zerourile funct ¸iei zeta a lui Riemann,
deci aceast˘a definit ¸ie descrie o mult ¸ime, o identific˘a ˆın mod unic.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 53
Teoria naiv˘a a mult ¸imilor
Teoria naiv˘a a mult ¸imilor a fost init ¸iat˘a de matematicianul Georg Cantor, care,
ˆın 1884, a definit pentru prima dat˘a not ¸iunea de mult ¸ime, ca fiind o “grupare
ˆıntr-un tot a unor obiecte distincte ale intuit ¸iei sau gˆandirii noastre“.
O mult ¸ime este considerat˘a ca un tot unitar, deci ca un obiect unitar, care poate
fi a¸sadar element al altei mult ¸imi.
teorie naiv˘a: ambiguitatea exprim˘arii ˆın aceast˘a definit ¸ie, care las˘a loc de
interpret˘ari: ce este un “obiect (al intuit ¸iei sau gˆandirii noastre)“, ce este o
“grupare ˆıntr-un tot“?
teorie naiv˘a: din definit ¸ii exprimate ˆın limbaj natural (metalimbaj) (vom
vedea), adesea ambigue cˆand descriu not ¸iuni abstracte, se ˆıncearc˘a stabilirea
unor propriet˘at ¸i ale not ¸iunilor definite
matematica lucreaz˘a cu not ¸iuni precise ⇒ necesitatea fundament˘arii
axiomatice (vom vedea)
teorie axiomatic˘a: se lucreaz˘a cu not ¸iuni distinse init ¸ial doar prin denumirile
lor, asupra c˘arora se impun axiome (vom vedea), propriet˘at ¸i, reguli de lucru
precise cu acele not ¸iuni; de ce este mai avantajoas˘a aceast˘a abordare? pentru
c˘a matematica este interesat˘a de propriet˘at ¸ile not ¸iunilor cu care lucreaz˘a, nu
de natura lor; vom relua aceast˘a discut ¸ie cˆand vom vorbi despre egalitate
versus izomorfism (la seminar)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 53
Paradoxul lui Russell
Not ¸iunea de mult ¸ime se dovede¸ste a nu fi suficient de cuprinz˘atoare: ˆın 1903,
Bertrand Russell demonstreaz˘a c˘a nu exist˘a mult ¸imea tuturor mult ¸imilor, prin
paradoxul care ˆıi poart˘a numele.
Este unanim acceptat faptul c˘a, dac˘a M este o mult ¸ime, iar P este o proprietate
referitoare la elementele mult ¸imii M, atunci colect ¸ia tuturor elementelor lui M
care satisfac (au) proprietatea P este tot o mult ¸ime, notat˘a uzual astfel:
{x ∈ M | P(x)}; facem apel aici la cuno¸stint ¸ele despre notat ¸iile legate de mult ¸imi
ˆınv˘at ¸ate ˆın gimnaziu ¸si liceu, unde se studiaz˘a teoria naiv˘a a mult ¸imilor: M este o
liter˘a (o notat ¸ie, un nume, o variabil˘a) ce desemneaz˘a o mult ¸ime arbitrar˘a (dar
fixat˘a), x este o liter˘a ce desemneaz˘a un element arbitrar al mult ¸imii M, ∈ este
simbolul de apartenent ¸˘a, scrierea x ∈ M semnific˘a faptul c˘a x este un element al
mult ¸imii M, iar scrierea P(x) semnific˘a faptul c˘a elementul x satisface
proprietatea P. Acoladele ˆıncadreaz˘a o mult ¸ime, dat˘a fie prin enumerarea
elementelor ei separate de virgule, fie prin specificarea unei propriet˘at ¸i asupra
elementelor unei mult ¸imi “mai mari“ ¸si a faptului c˘a mult ¸imea la care ne referim
se obt ¸ine din acea mult ¸ime “mai mare“ prin selectarea elementelor care au acea
proprietate, cum este cazul de fat ¸˘a. Vom folosi ¸si simbolul / ∈, care este negat ¸ia
apartenent ¸ei, adic˘a scrierea x / ∈ M semnific˘a faptul c˘a nu are loc x ∈ M, i. e. x
nu este un element al lui M.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 53
Paradoxul lui Russell
“arbitrar, dar fixat“ = care poate fi ˆınlocuit cu orice obiect “de acela¸si tip“
(de exemplu, ˆın cazul de mai sus, cu orice mult ¸ime), dar, ˆın momentul ˆın care
lucr˘am cu un astfel de obiect, atunci acel obiect (cu care lucr˘am) este fixat,
adic˘a “nu se schimb˘a“, “nu este ˆınlocuit“ cu un alt obiect ˆın timp ce lucr˘am
cu el
Ce s–ar ˆıntˆampla dac˘a ar exista mult ¸imea tuturor mult ¸imilor, adic˘a mult ¸imea
avˆand ca elemente toate mult ¸imile? S˘a presupunem c˘a aceast˘a mult ¸ime a tuturor
mult ¸imilor exist˘a, ¸si s–o not˘am cu M. Am presupus c˘a M este mult ¸ime, deci,
ˆıntrucˆat M cont ¸ine toate mult ¸imile, ˆınseamn˘a c˘a M se cont ¸ine pe sine: M ∈ M,
un fapt “neobi¸snuit“ ˆın condit ¸iile ˆın care pˆan˘a acum am lucrat doar cu mult ¸imi
care nu se cont ¸in pe ele ˆınsele ca elemente (mult ¸imea numerelor naturale cont ¸ine
numai numerele naturale, nu ¸si mult ¸imea acestor numere, adic˘a pe sine, ca
element; ¸si la fel stau lucrurile cu toate mult ¸imile pe care le–am ˆıntˆalnit ˆın
gimnaziu ¸si liceu).
Acest fapt ne furnizeaz˘a ideea de a considera proprietatea ca o mult ¸ime s˘a nu se
cont ¸in˘a pe sine. Fie a¸sadar P proprietatea referitoare la elementele lui M, adic˘a la
mult ¸imi, definit˘a astfel: o mult ¸ime A satisface proprietatea P ddac˘a A / ∈ A (i. e.
A nu se cont ¸ine pe sine).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 53
Paradoxul lui Russell
S¸i acum s˘a consider˘am mult ¸imea tuturor mult ¸imilor care nu se cont ¸in pe ele
ˆınsele, adic˘a mult ¸imea {A ∈ M | P(A)} a mult ¸imilor care satisfac proprietatea P,
sau, altfel scris, mult ¸imea {A ∈ M | A / ∈ A}, ¸si s˘a not˘am aceast˘a mult ¸ime cu X.
Paradoxul lui Russell: X satisface proprietatea P sau n-o satisface? Adic˘a
X / ∈ X sau X ∈ X (este adev˘arat c˘a X / ∈ X sau c˘a X ∈ X)?
Dac˘a X ∈ X, atunci, ˆıntrucˆat elementele lui X sunt mult ¸imile care nu se cont ¸in pe
ele ˆınsele, ˆınseamn˘a c˘a X nu se cont ¸ine pe sine: X / ∈ X. Am obt ¸inut o
contradict ¸ie, pentru c˘a nu pot avea loc simultan propriet˘at ¸ile X ∈ X ¸si X / ∈ X
(cea de–a doua este negat ¸ia primeia).
Dac˘a X / ∈ X, atunci, ˆıntrucˆat X cont ¸ine toate mult ¸imile care nu se cont ¸in pe ele
ˆınsele, ˆınseamn˘a c˘a X nu este una dintre mult ¸imile care nu se cont ¸in pe ele ˆınsele,
adic˘a X se cont ¸ine pe sine: X ∈ X. Iar˘a¸si am obt ¸inut o contradict ¸ie.
Sigur c˘a, pentru orice mult ¸ime X, are loc una dintre situat ¸iile: X ∈ X ¸si X / ∈ X
(¸si numai una), pentru c˘a, dac˘a una dintre aceste dou˘a propriet˘at ¸i nu este
satisf˘acut˘a, atunci cealalt˘a este satisf˘acut˘a.
Deci oricare dintre cazurile posibile duce la o contradict ¸ie.
De unde a provenit contradict ¸ia? Din presupunerea c˘a exist˘a mult ¸imea tuturor
mult ¸imilor.
ˆ
Inseamn˘a c˘a aceast˘a presupunere este fals˘a, i. e. nu exist˘a mult ¸imea
tuturor mult ¸imilor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 53
Paradoxul lui Russell
Totalitatea mult ¸imilor nu formeaz˘a o mult ¸ime, ci o clas˘a. Din punctul de vedere
al teoriei naive a mult ¸imilor, nu se pot spune multe lucruri despre not ¸iunea de
clas˘a, decˆat c˘a este “ceva mai vag/mai mare/mai cuprinz˘ator decˆat o mult ¸ime“.
Se consider˘a c˘a orice mult ¸ime este o clas˘a, dar nu ¸si invers.
Semnul (simbolul) de apartenent ¸˘a nu poate ap˘area la dreapta unei clase care nu
este mult ¸ime, adic˘a nu se consider˘a a avea sens faptul c˘a o clas˘a care nu este
mult ¸ime apart ¸ine unui alt obiect. O mult ¸ime poate apart ¸ine unei clase (chiar ¸si
unei mult ¸imi), dar niciodat˘a invers, adic˘a nicio clas˘a care nu este mult ¸ime nu
apart ¸ine unei mult ¸imi, ¸si, mai mult, nicio clas˘a care nu este mult ¸ime nu apart ¸ine
unei clase (sau vreunui alt fel de obiect).
ˆ
In particular, ultima dintre observat ¸iile
anterioare arat˘a c˘a nu exist˘a clasa tuturor claselor, din simplul motiv c˘a s–a
impus restrict ¸ia ca o clas˘a care nu este mult ¸ime s˘a nu fie element al niciunui
obiect, ¸si deci nu exist˘a un obiect care s˘a aib˘a clase care nu sunt mult ¸imi ca
elemente. Dac˘a nu s–ar fi impus aceast˘a restrict ¸ie, atunci clasele nu s–ar fi
deosebit semnificativ de mult ¸imi, ¸si procesul de a considera mereu obiecte
matematice “mai cuprinz˘atoare“ ar fi continuat la infinit: s˘a denumim ε tipul de
obiect ˆın care se ˆıncadreaz˘a obiectul care are drept elemente toate clasele, s˘a
denumim Ω tipul de obiect ˆın care se ˆıncadreaz˘a obiectul care are drept elemente
toate ε–urile, ¸s. a. m. d..
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
Ce este o axiom˘a?
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
O axiom˘a este un fapt dat ca fiind adev˘arat ˆıntr-o teorie matematic˘a.
O axiom˘a nu se demonstreaz˘a, ci pur ¸si simplu este dat˘a ca fiind adev˘arat˘a.
Orice teorie matematic˘a trebuie s˘a aib˘a la baz˘a (i. e. ca fundament) un
sistem (i. e. o colect ¸ie) de axiome. Pornind de la aceste axiome, se
demonstreaz˘a teoremele (rezultatele matematice) ale acelei teorii.
Scopul axiomatiz˘arii, adic˘a al construirii unui sistem de axiome pentru o
teorie matematic˘a, este acela de a elimina ambiguit˘at ¸ile din definirea
not ¸iunilor, conceptelor cu care lucreaz˘a acea teorie matematic˘a.
Desigur, axiomele unei teorii matematice care modeleaz˘a un fenomen din
lumea ˆınconjur˘atoare trebuie s˘a reflecte propriet˘at ¸ile acelui fenomen, de
regul˘a obt ¸inute experimental.
ˆ
Ins˘a respectiva construct ¸ie (teorie) matematic˘a
ˆın sine, ca orice teorie matematic˘a, trebuie s˘a beneficieze de un sistem de
axiome, din rat ¸iuni ce t ¸in de natura matematicii ca ¸stiint ¸˘a, de ceea ce se
nume¸ste rigoare matematic˘a, anume lipsa ambiguit˘at ¸ilor, de necesitatea
oric˘arei teorii matematice de a fi o construct ¸ie de sine st˘at˘atoare, independent
de fenomenul pe care ˆıl modeleaz˘a. Aceste tr˘as˘aturi ale matematicii sunt
esent ¸iale pentru ˆındeplinirea rolului ei ˆın alte ¸stiint ¸e, ˆın care este aplicat˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
Exemplu de axiom˘a: axioma paralelelor pentru geometria euclidian˘a:
“dou˘a drepte paralele t˘aiate de o secant˘a formeaz˘a unghiuri alterne interne
congruente“.
Faptul de a fi axiom˘a nu este o proprietate intrinsec˘a a unei afirmat ¸ii,
chiar dac˘a, a¸sa cum am ment ¸ionat mai sus, la originea sistemelor axiomatice
se afl˘a “propriet˘at ¸i observabile“, “judec˘at ¸i primare“, fapte considerate
“fundamentale“, considerate a fi necesare ca “baz˘a“ a unei teorii
matematice, care nu se demonstreaz˘a pornind de la alte fapte, ci tocmai
invers, ele servesc la demonstrarea altor fapte ˆın acea teorie matematic˘a.
Exist˘a mai multe sisteme axiomatice pentru geometria euclidian˘a, iar enunt ¸ul
denumit mai sus axioma paralelelor nu este considerat ca axiom˘a ˆın toate
aceste sisteme. De aceea spunem c˘a acest enunt ¸ nu are ca proprietate
intrinsec˘a faptul de a fi axiom˘a.
Acest enunt ¸ este echivalent cu alte enunt ¸uri, adic˘a acele alte enunt ¸uri se
deduc din el (atunci cˆand el este considerat ca axiom˘a), dar ¸si el se deduce
din fiecare dintre acele alte enunt ¸uri (atunci cˆand acele enunt ¸uri sunt
considerate ca axiome, ¸si atunci spunem c˘a acest enunt ¸ de mai sus este un
rezultat, o teorem˘a a geometriei euclidiene, bazate pe un alt sistem
axiomatic).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
Sigur c˘a oricare dou˘a sisteme axiomatice pentru o aceea¸si teorie
matematic˘a trebuie s˘a fie echivalente, adic˘a din fiecare dintre ele trebuie s˘a
se deduc˘a fiecare altul dintre ele, iar acest lucru ˆınseamn˘a nimic altceva decˆat
faptul c˘a din oricare dou˘a sisteme axiomatice pentru o teorie se deduc
acelea¸si rezultate, adic˘a se construie¸ste aceea¸si teorie matematic˘a.
De exemplu, toate axiomatiz˘arile geometriei euclidiene sunt echivalente.
De asemenea, toate axiomatiz˘arile teoriei mult ¸imilor (dintre care vom vedea
ˆın continuare una) sunt echivalente. De exemplu, axioma alegerii ¸si
axioma lui Zorn (din axiomatiz˘ari diferite ale teoriei mult ¸imilor) sunt
echivalente, ¸si cˆand prima este aleas˘a ca axiom˘a, atunci a doua se nume¸ste
lema lui Zorn (¸si se deduce din prima), iar cˆand a doua este aleas˘a ca
axiom˘a, atunci prima se nume¸ste lema alegerii (¸si se deduce din a doua).
ˆ
In cazurile date ca exemple mai sus, avem enunt ¸uri (individuale)
echivalente, dar, a¸sa cum am ment ¸ionat, putem avea sisteme de enunt ¸uri
echivalente, caz ˆın care fiecare enunt ¸ din oricare dintre acele sisteme se
deduce dintr–un ˆıntreg alt sistem de enunt ¸uri, adic˘a din toate
enunt ¸urile acelui alt sistem luate la un loc.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
Precum am ment ¸ionat mai sus, sunt cunoscute mai multe sisteme axiomatice (i.
e. sisteme de axiome) pentru teoria mult ¸imilor. De exemplu urm˘atoarele,
denumite astfel dup˘a matematicienii care le-au creat:
sistemul axiomatic Zermelo–Fraenkel, care lucreaz˘a numai cu mult ¸imi
sistemul axiomatic von Neumann–Bernays, numit ¸si sistemul axiomatic
von Neumann–Bernays–G¨odel, care admite ¸si existent ¸a claselor
S-a demonstrat c˘a:
Orice rezultat despre mult ¸imi care poate fi demonstrat pornind de la
(axiomele) sistemul(ui) axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel poate fi
demonstrat ¸si pornind de la sistemul axiomatic Zermelo–Fraenkel.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 53
Teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor
Este de ment ¸ionat faptul c˘a problema fundament˘arii prin sisteme axiomatice a
teoriei mult ¸imilor (care este ea ˆıns˘a¸si un fundament al ˆıntregii matematici) a dat
na¸stere la controverse care nu sunt ˆıncheiate nici ˆın ziua de azi, pentru c˘a scopul
principal al elabor˘arii oric˘aror sisteme axiomatice, anume eliminarea tuturor
ambiguit˘at ¸ilor (de limbaj, din definit ¸ii, din formul˘ari de propriet˘at ¸i etc.)
dintr-o teorie matematic˘a, este foarte greu de atins ˆın cazul teoriei mult ¸imilor,
tocmai datorit˘a caracterului ei primar, de baz˘a, de fundament al ˆıntregii
matematici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Vom face acum o scurt˘a prezentare a sistemului axiomatic von
Neumann–Bernays–G¨odel, dup˘a cartea Foundations of Set Theory, de Abraham
A. Fraenkel, Yehoshua Bar–Hillel ¸si Azriel Levy (seria “Studies in Logic and the
Foundations of Mathematics“, volumul 67).
Primul lucru de care vom avea nevoie este o formalizare a limbajului teoriei
mult ¸imilor, care s˘a elimine ambiguit˘at ¸ile din acest limbaj.
formalizare: exprimare folosind numai simboluri matematice
metalimbaj: “limbajul natural“, “vorbirea curent˘a (obi¸snuit˘a)“, “exprimarea
ˆın cuvinte“, “f˘ar˘a simboluri matematice“
un enunt ¸ formalizat nu cont ¸ine elemente (cuvinte, exprim˘ari) din metalimbaj
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Precum am anunt ¸at mai sus, acest sistem axiomatic opereaz˘a atˆat cu mult ¸imi,
cˆat ¸si cu clase. Natura mult ¸imilor ¸si a claselor este neprecizat˘a, ˆın sensul c˘a ele
sunt considerate a fi obiecte matematice date doar prin denumirile de mult ¸ime ¸si
clas˘a, ¸si tot ce ¸stim despre ele sunt propriet˘at ¸ile care vor fi enumerate mai jos (a
se vedea mai sus o discut ¸ie despre abordarea axiomatic˘a ¸si avantajele ei).
A¸sadar, primele elemente ale limbajului pe care ˆıl vom construi sunt:
mult ¸imile ¸si clasele, denumite generic obiecte, care satisfac condit ¸ia c˘a orice
mult ¸ime este o clas˘a (dar nu orice clas˘a este o mult ¸ime)
Pentru a scrie axiomele, vom avea nevoie s˘a putem atribui (asocia) nume
mult ¸imilor ¸si claselor arbitrare, dar ¸si mult ¸imilor ¸si claselor precizate, fixate,
constante.
Deci vom folosi not ¸iunile de:
variabil˘a sau nume variabil, care semnific˘a un nume atribuit unui obiect
arbitrar ¸si neprecizat
constant˘a sau nume constant, care semnific˘a un nume atribuit unui obiect
fixat, precizat
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
regul˘a: ˆın definit ¸iile ¸si axiomele acestui sistem axiomatic, numele variabile ¸si
numele constante vor fi litere din alfabetul latin; numele atribuite mult ¸imilor
vor fi litere mici, iar numele atribuite claselor (care pot fi mult ¸imi, dar despre
care nu se precizeaz˘a dac˘a sunt sau nu sunt mult ¸imi) vor fi litere mari
ˆın prezentarea limbajului acestui sistem axiomatic, vom folosi litere grece¸sti
ca nume variabile pentru orice fel de obiecte, i. e. ¸si pentru mult ¸imi, ¸si
pentru clase care pot s˘a nu fie mult ¸imi
ˆın majoritatea cazurilor, vom folosi litere de tipurile enumerate mai sus f˘ar˘a a
preciza c˘a ele denumesc mult ¸imi, clase care nu sunt neap˘arat mult ¸imi sau
obiecte de oricare dintre aceste tipuri, iar convent ¸iile pe care tocmai le–am
stabilit ne vor spune la ce fel de obiecte ne vom referi
Vom folosi urm˘atoarele simboluri pentru a enunt ¸a propriet˘at ¸i ale obiectelor: ∈, / ∈,
=, =, ¬, ∨, ∧, →, ↔, ∀, ∃.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
∈ ¸si / ∈:
∈ se nume¸ste simbolul de apartenent ¸˘a; α ∈ β (este un enunt ¸ (i. e. o
proprietate), care) se cite¸ste “α apart ¸ine lui β“ sau “β cont ¸ine pe α“
un obiect care apart ¸ine unui alt obiect va fi numit element sau membru al
obiectului c˘aruia ˆıi apart ¸ine
simbolul / ∈ va fi folosit cu semnificat ¸ia: α / ∈ β (este un enunt ¸ (i. e. o
proprietate), care este satisf˘acut) ddac˘a nu are loc α ∈ β (¸si se cite¸ste “α nu
apart ¸ine lui β“ sau “β nu cont ¸ine pe α“)
Am precizat c˘a obiectele cu care lucr˘am se numesc mult ¸imi sau clase. Deci orice
element la care ne vom referi este la rˆandul s˘au o mult ¸ime sau o clas˘a (de fapt un
element nu va fi niciodat˘a o clas˘a care nu e mult ¸ime, ci orice element va fi o
mult ¸ime; o clas˘a care nu e mult ¸ime nu apart ¸ine niciunui obiect; nu vom ˆıntˆalni ˆın
acest sistem axiomatic clase care nu sunt mult ¸imi ¸si sunt elemente ale unui obiect;
a se vedea o discut ¸ie de mai sus referitoare la acest aspect legat de clase ¸si de
proprietatea de apartenent ¸˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
= ¸si =:
= se nume¸ste simbolul de egalitate; α = β (este un enunt ¸ (i. e. o
proprietate), care) se cite¸ste “α coincide cu β“ ¸si semnific˘a faptul c˘a α ¸si β
sunt (nume pentru) (denumesc) (reprezint˘a) acela¸si obiect
simbolul = se consider˘a a avea urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
reflexivitate: pentru orice obiect α, are loc α = α
simetrie: pentru orice obiecte α ¸si β, dac˘a α = β, atunci are loc ¸si β = α
tranzitivitate: pentru orice obiecte α, β ¸si γ, dac˘a α = β ¸si β = γ, atunci are
loc ¸si α = γ
substitutivitate: pentru orice obiecte α ¸si β ¸si orice proprietate P referitoare la
obiecte, dac˘a P(α) (adic˘a α satisface proprietatea P; am mai folosit aceast˘a
notat ¸ie) ¸si α = β, atunci are loc ¸si P(β)
simbolul = va fi folosit cu semnificat ¸ia: α = β (este un enunt ¸ (i. e. o
proprietate), care este satisf˘acut) ddac˘a nu are loc α = β (¸si se cite¸ste “α nu
coincide cu β“)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Simbolurile ¬, ∨, ∧, → ¸si ↔ se numesc conectorii logici.
¬ se nume¸ste negat ¸ia ¸si se cite¸ste “non“ sau “not“; dac˘a E este un enunt ¸ (o
proprietate) referitor la obiecte, atunci ¬E se cite¸ste “non E“ sau “not E“ ¸si
semnific˘a negat ¸ia propriet˘at ¸ii E, adic˘a acea proprietate care este adev˘arat˘a
ddac˘a E este fals˘a (¸si, desigur, fals˘a ddac˘a E este adev˘arat˘a)
∨ se nume¸ste disjunct ¸ia ¸si se cite¸ste “sau“; dac˘a E ¸si F sunt enunt ¸uri
(propriet˘at ¸i) referitoare la obiecte, atunci E ∨ F se cite¸ste “E sau F“ ¸si
semnific˘a acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a m˘acar (cel put ¸in) una
dintre propriet˘at ¸ile E ¸si F este adev˘arat˘a
∧ se nume¸ste conjunct ¸ia ¸si se cite¸ste “¸si“; dac˘a E ¸si F sunt enunt ¸uri
(propriet˘at ¸i) referitoare la obiecte, atunci E ∧ F se cite¸ste “E ¸si F“ ¸si
semnific˘a acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a ambele propriet˘at ¸i E ¸si
F sunt adev˘arate (i. e. ddac˘a fiecare dintre propriet˘at ¸ile E ¸si F este
adev˘arat˘a)
Conectorii logici → ¸si ↔ se pot defini pe baza conectorilor logici ¬, ∨ ¸si ∧, astfel:
pentru orice enunt ¸uri E ¸si F:
E → F este, prin definit ¸ie, enunt ¸ul ¬E ∨ F
E ↔ F este, prin definit ¸ie, enunt ¸ul (E → F) ∧ (F → E)
Urmeaz˘a definit ¸iile lor “ˆın cuvinte“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
→ se nume¸ste implicat ¸ia ¸si se cite¸ste “implic˘a“; dac˘a E ¸si F sunt enunt ¸uri
(propriet˘at ¸i) referitoare la obiecte, atunci E → F se cite¸ste “E implic˘a F“ ¸si
semnific˘a acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a din E rezult˘a (i. e. se
deduce) F, i. e. acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a, ˆın situat ¸ia cˆand
E este adev˘arat˘a, atunci ¸si F este adev˘arat˘a, i. e. acea proprietate care este
adev˘arat˘a ddac˘a fie E este fals˘a, fie F este adev˘arat˘a (fie ambele)
definit ¸ia de mai sus a implicat ¸iei pare s˘a contrazic˘a intuit ¸ia noastr˘a, dar ea
ilustreaz˘a de fapt foarte bine modul de a rat ¸iona matematic: cum
demonstr˘am c˘a o proprietate E implic˘a o proprietate F? (c˘a din E rezult˘a F?
c˘a din E se deduce F?); ce avem, de fapt, de ar˘atat? avem de ar˘atat c˘a,
dac˘a E este adev˘arat˘a, atunci ¸si F este adev˘arat˘a; deci, dac˘a E este fals˘a,
atunci nu avem nimic de demonstrat, dac˘a E este fals˘a, atunci nu ne
intereseaz˘a cum este F, ¸si, neavˆand nimic de demonstrat, putem spune c˘a
implicat ¸ia “E implic˘a F“ este adev˘arat˘a; dac˘a E este adev˘arat˘a, atunci
trebuie ca F s˘a fie adev˘arat˘a pentru ca aceast˘a implicat ¸ie s˘a fie adev˘arat˘a;
deci, indiferent cum este E, dac˘a F este adev˘arat˘a, atunci implicat ¸ia
respectiv˘a este adev˘arat˘a; ¸si, dac˘a recitim acest paragraf, observ˘am c˘a
implicat ¸ia “E implic˘a F“ este adev˘arat˘a exact atunci cˆand (adic˘a atunci ¸si
numai atunci cˆand) fie E este fals˘a, fie F este adev˘arat˘a (fie ambele)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
↔ se nume¸ste echivalent ¸a ¸si se cite¸ste “echivalent“; dac˘a E ¸si F sunt
enunt ¸uri (propriet˘at ¸i) referitoare la obiecte, atunci E ↔ F se cite¸ste “E este
echivalent˘a cu F“ ¸si semnific˘a acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a au
loc ¸si E → F, ¸si F → E, i. e. acea proprietate care este adev˘arat˘a ddac˘a E ¸si
F sunt simultan false sau simultan adev˘arate (adic˘a sunt ambele false sau
ambele adev˘arate, i. e. au aceea¸si “valoare de adev˘ar“)
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Citit ¸i de mai sus semnificat ¸ia implicat ¸iei ¸si justificat ¸i (i. e. ar˘atat ¸i “ˆın cuvinte“)
faptul c˘a proprietatea E ↔ F (adic˘a ambele propriet˘at ¸i E → F ¸si F → E, adic˘a
proprietatea (E → F) ∧ (F → E), dup˘a cum arat˘a definit ¸ia conjunct ¸iei) este
adev˘arat˘a ddac˘a E ¸si F sunt fie ambele false, fie ambele adev˘arate).
Observat ¸ie
Se lucreaz˘a numai cu enunt ¸uri (mai precis propozit ¸ii – vom vedea) care sunt fie
false, fie adev˘arate, adic˘a au valoare de adev˘ar, ¸si aceasta poate fi numai
“fals“ sau “adev˘arat“. Cu astfel de enunt ¸uri vom lucra ˆın logica
propozit ¸ional˘a clasic˘a, pe care o vom studia ˆıntr–o serie de cursuri viitoare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Observat ¸ie
Cerint ¸a ca un enunt ¸ s˘a aib˘a valoare de adev˘ar, ¸si aceasta s˘a fie “fals“ sau
adev˘arat“, nu este trivial˘a, nici m˘acar pentru enunt ¸urile afirmative, dac˘a ne
referim la limbajul natural (cele interogative sau exclamative nu au valori de
adev˘ar).
De exemplu: ce valoare de adev˘ar are enunt ¸ul A de mai jos? Dar enunt ¸ul B?
A : Mestecenii sunt frumo¸si.
B : Afirmat ¸ia pe care eu o rostesc ˆın acest moment este fals˘a.
ˆ
In cazul enunt ¸ului A, se simte nevoia introducerii a mai mult de dou˘a valori de
adev˘ar, din cauza naturii subiective a respectivei afirmat ¸ii.
Enunt ¸ul B duce la un paradox (binecunoscutul paradox al mincinosului) dac˘a
vrem s˘a–i evalu˘am valoarea de adev˘ar la fals sau adev˘arat (dac˘a e fals, atunci
rezult˘a c˘a e adev˘arat, iar, dac˘a e adev˘arat, atunci rezult˘a c˘a e fals).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Simbolurile ∀ ¸si ∃ se numesc cuantificatorii.
∀ se nume¸ste cuantificatorul universal ¸si se cite¸ste “oricare ar fi“; dac˘a α este
o variabil˘a (un nume variabil) ¸si P este o proprietate referitoare la obiecte,
atunci ∀αP(α) se cite¸ste “pentru orice α, P(α)“ ¸si este acea proprietate care
este adev˘arat˘a ddac˘a orice obiect α satisface proprietatea P (α poate fi un
nume variabil pentru mult ¸imi, caz ˆın care condit ¸ia anterioar˘a devine: orice
mult ¸ime satisface proprietatea P, sau poate fi un nume variabil pentru clase,
caz ˆın care condit ¸ia anterioar˘a devine: orice clas˘a satisface proprietatea P)
∃ se nume¸ste cuantificatorul existent ¸ial ¸si se cite¸ste “exist˘a“; dac˘a α este o
variabil˘a (un nume variabil) ¸si P este o proprietate referitoare la obiecte,
atunci ∃αP(α) se cite¸ste “exist˘a α, a. ˆı. P(α)“ ¸si este acea proprietate care
este adev˘arat˘a ddac˘a exist˘a (m˘acar, cel put ¸in) un obiect α care satisface
proprietatea P (α poate fi un nume variabil pentru mult ¸imi, caz ˆın care
condit ¸ia anterioar˘a devine: exist˘a (m˘acar) o mult ¸ime care satisface
proprietatea P, sau poate fi un nume variabil pentru clase, caz ˆın care condit ¸ia
anterioar˘a devine: exist˘a (m˘acar) o clas˘a care satisface proprietatea P)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Vom folosi ¸si parantezele rotunde ¸si p˘atrate, pentru a delimita enunt ¸uri (i. e.
propriet˘at ¸i) ¸si obiecte cu notat ¸ii compuse din mai multe simboluri (vom vedea
ce sunt acestea).
Am prezentat limbajul pe care ˆıl vom folosi. Acum ˆıncepem prezentarea (efectiv˘a
a) acestui sistem axiomatic pentru teoria mult ¸imilor, prezentarea axiomelor care ˆıl
compun.
ˆ
In primul rˆand, se consider˘a c˘a exist˘a cel put ¸in o mult ¸ime.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi x ¸si y, dac˘a, oricare ar fi z, faptul c˘a z ∈ x implic˘a z ∈ y
(adic˘a orice element al lui x este ¸si element al lui y), atunci scriem x ⊆ y ¸si
spunem c˘a x este o submult ¸ime a lui y.
I. Axioma extensionalit˘at ¸ii de mult ¸imi:
Intuitiv: Dac˘a x ⊆ y ¸si y ⊆ x, atunci x = y.
Formal (i. e. formalizat):

∀x∀y[(x ⊆ y ∧ y ⊆ x) → x = y]
sau
∀x∀y[∀z(z ∈ x ↔ z ∈ y) → x = y]
Dac˘a citim a doua exprimare formalizat˘a a acestei axiome, observ˘am c˘a ea spune
c˘a dou˘a mult ¸imi cu acelea¸si elemente coincid.
Pentru cele ce urmeaz˘a, aceast˘a prim˘a axiom˘a arat˘a unicitatea mult ¸imilor la care
ne vom referi mai jos, care sunt descrise prin precizarea elementelor lor.
Reciproca afirmat ¸iei din aceast˘a axiom˘a, anume faptul c˘a dou˘a mult ¸imi care
coincid au acelea¸si elemente, este o consecint ¸˘a a propriet˘at ¸ii de substitutivitate a
simbolului =.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Definit ¸ie
O mult ¸ime n care nu cont ¸ine niciun element (i. e. pentru care are loc:
¬∃x(x ∈ n))) se nume¸ste mult ¸ime vid˘a.
Teorem˘a
Exist˘a o unic˘a mult ¸ime vid˘a.
ˆ
In acest punct ˆı¸si are locul doar unicitatea din teorema anterioar˘a, care este o
consecint ¸˘a a Axiomei I. Pentru a demonstra existent ¸a, se aplic˘a Axioma XI
pentru a ar˘ata c˘a exist˘a o clas˘a N avˆand ca elemente acele obiecte x care satisfac
proprietatea x = x, ¸si Axioma V pentru a ar˘ata c˘a “intersect ¸ia“ dintre clasa N ¸si
o mult ¸ime arbitrar˘a a este o mult ¸ime, pe care o not˘am cu n. Deci
n = {x ∈ a | x = x}, folosind notat ¸iile cunoscute din teoria naiv˘a a mult ¸imilor.
Sigur c˘a niciun obiect x nu satisface proprietatea x = x, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a n nu
are niciun element. Deci partea de existent ¸˘a din aceast˘a teorem˘a ˆı¸si are locul dup˘a
Axioma XI.
Notat ¸ie
Vom nota cu n mult ¸imea vid˘a (dac˘a aceasta exist˘a).
n este un nume constant (a se vedea mai sus limbajul acestui sistem axiomatic).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
II. Axioma perechii:
Intuitiv: Pentru orice elemente a ¸si b, exist˘a o mult ¸ime y care cont ¸ine doar a
¸si b.
Formal: ∀a∀b∃y∀x[x ∈ y ↔ (x = a ∨ x = b)]
Definit ¸ie
O mult ¸ime care cont ¸ine doar elementele a ¸si b se nume¸ste perechea format˘a din a
¸si b ¸si se noteaz˘a {a, b} sau {b, a}. Perechea ordonat˘a format˘a din a ¸si b se
noteaz˘a < a, b > ¸si se define¸ste prin: < a, b >= {a, {a, b}}.
S˘a remarc˘am c˘a, ˆın Axioma II ¸si definit ¸ia anterioar˘a, nu a fost impus˘a condit ¸ia ca
a s˘a nu coincid˘a cu b.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Definit ¸ie
O clas˘a se nume¸ste relat ¸ie ddac˘a toate elementele ei sunt perechi ordonate.
Definit ¸ie
Dac˘a F este o clas˘a (relat ¸ie sau clas˘a oarecare), atunci definim:
domeniul lui F, notat D(F), ca fiind clasa ce are ca membri exact acele
elemente x pentru care exist˘a y astfel ˆıncˆat < x, y >∈ F
imaginea lui F, notat˘a R(F), ca fiind clasa ce are ca membri exact acele
elemente y pentru care exist˘a x astfel ˆıncˆat < x, y >∈ F (R de la englezescul
“range“)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Definit ¸ie
O clas˘a F se nume¸ste funct ¸ie ddac˘a F este relat ¸ie ¸si are loc:
∀x∀y∀z[(< x, y >∈ F∧ < x, z >∈ F) → y = z]
(intuitiv: pentru orice x, exist˘a cel mult un y (desigur, y ∈ R(F)) a. ˆı.
< x, y >∈ F, sau, cu o exprimare echivalent˘a: pentru orice x ∈ D(F), exist˘a un
unic y (desigur, y ∈ R(F)) a. ˆı. < x, y >∈ F).
Notat ¸ie
S˘a not˘am cu Fnc proprietatea care se aplic˘a claselor ¸si spune c˘a o clas˘a este
funct ¸ie, adic˘a, pentru orice clas˘a F, notat ¸ia Fnc(F) semnific˘a faptul c˘a F este o
funct ¸ie.
Notat ¸ie
Dac˘a F este o funct ¸ie ¸si x ∈ D(F), atunci not˘am cu F(x) unicul element y
(desigur, y ∈ R(F)) care verific˘a: < x, y >∈ F.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
III. Axioma reuniunii:
Intuitiv: Pentru orice mult ¸ime a, exist˘a mult ¸imea ale c˘arei elemente sunt
exact membrii membrilor lui a (“exact“ = “nici mai mult, nici mai put ¸in“ =
“sunt toate acestea ¸si numai acestea“).
Formal: ∀a∃y∀x[x ∈ y ↔ ∃z(x ∈ z ∧ z ∈ a)]
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi a ¸si b, mult ¸imea ale c˘arei elemente sunt membrii membrilor
perechii {a, b} (adic˘a membrii lui a ¸si membrii lui b, adic˘a membrii lui a sau b) se
nume¸ste reuniunea lui a ¸si b ¸si se noteaz˘a a ∪ b.
ˆ
In axioma de mai sus intervine o reuniune arbitrar˘a (vom vedea) (se reunesc
membrii lui a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
IV. Axioma mult ¸imii p˘art ¸ilor:
Intuitiv: Pentru orice mult ¸ime a, exist˘a mult ¸imea ale c˘arei elemente sunt
exact submult ¸imile lui a.
Formal: ∀a∃y∀x(x ∈ y ↔ x ⊆ a)
S¸tim c˘a mult ¸imea submult ¸imilor unei mult ¸imi a se mai nume¸ste mult ¸imea p˘art ¸ilor
lui a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
V. Axioma submult ¸imilor:
Intuitiv: Pentru orice clas˘a P ¸si orice mult ¸ime a, exist˘a o mult ¸ime ale c˘arei
elemente sunt exact acei membri ai lui a care sunt ¸si membri ai lui P (ˆın
limbajul cunoscut al teoriei naive a mult ¸imilor, intersect ¸ia unei mult ¸imi cu o
clas˘a este o mult ¸ime, ¸si, prin urmare, orice submult ¸ime a unei mult ¸imi este, la
rˆandul ei, o mult ¸ime, sau, dac˘a dorim s˘a renunt ¸˘am la restrict ¸ia simbolului ⊆
la mult ¸imi, impus˘a ˆın definit ¸ia acestui simbol, care face afirmat ¸ia anterioar˘a
trivial˘a, orice “subclas˘a“ a unei mult ¸imi este, la rˆandul ei, o mult ¸ime).
Formal: ∀P∀a∃y∀x[x ∈ y ↔ (x ∈ a ∧ x ∈ P)]
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
VI. Axioma infinit˘at ¸ii:
Intuitiv: Pentru orice element o, exist˘a o mult ¸ime z cu urm˘atoarele
propriet˘at ¸i:

o ∈ z
¸si
dac˘a x ∈ z, atunci (x ∪ {x}) ∈ z.
Formal: ∀o∃z[o ∈ z ∧ ∀x(x ∈ z → (x ∪ {x}) ∈ z)]
De ce se nume¸ste axioma infinit˘at ¸ii aceast˘a axiom˘a? Observ˘am c˘a aceast˘a a
VI-a axiom˘a “seam˘an˘a“ cu principiul induct ¸iei matematice.
ˆ
In fapt, aceast˘a
axiom˘a poate fi folosit˘a pentru a defini numerele naturale, pentru a “construi“
mult ¸imea numerelor naturale. Cum?
ˆ
In primul rˆand, ce vor fi numerele naturale?
Ca s˘a fie obiecte ˆın cadrul acestui sistem axiomatic (altfel spus, ˆın teoria
matematic˘a fundamentat˘a pe (generat˘a de) acest sistem axiomatic), vor trebui s˘a
fie mult ¸imi sau clase, pentru c˘a acestea sunt obiectele aici. Ca s˘a fie elemente
ale unei mult ¸imi, pe care o vom numi mult ¸imea numerelor naturale, vor trebui s˘a
fie mult ¸imi, pentru c˘a nicio clas˘a nu va fi element al unui obiect, ˆın particular
element al mult ¸imii numerelor naturale.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
S¸i atunci, cum putem construi numerele naturale 0, 1, 2, 3, . . . , m, . . ., ¸si mult ¸imea
lor, notat˘a N, pe baza axiomei infinit˘at ¸ii? Pur ¸si simplu:
alegem ˆın locul variabilei o din aceast˘a axiom˘a un element arbitrar, pe care ˆıl
fix˘am ¸si ˆıl not˘am cu 0,
mult ¸imea obt ¸inut˘a din aceast˘a axiom˘a, din Axioma XI (vom vedea) ¸si
Axioma V (a submult ¸imilor) pornind de la elementul 0 ˆın locul lui o ¸si
neavˆand niciun element ˆın plus fat ¸˘a de elementele obt ¸inute din 0 “prin
procedeul descris ˆın aceast˘a axiom˘a“, adic˘a mult ¸imea avˆand ca elemente
exact pe 0 ¸si elementele de mai jos, va fi notat˘a cu N,
iar numerele naturale “nenule“ vor fi definite “recurent“, sau “din aproape ˆın
aproape“:1 := 0 ∪ {0},
2 := 1 ∪ {1},
3 := 2 ∪ {2},
.
.
.
m + 1 := m ∪ {m},
.
.
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Iar, cu aceast˘a construct ¸ie, Axioma I (a extensionalit˘at ¸ii de mult ¸imi) (care
spune c˘a dou˘a mult ¸imi cu acelea¸si elemente coincid) implic˘a principiul induct ¸iei
matematice:
dac˘a mult ¸imea M a numerelor naturale care verific˘a o anumit˘a proprietate
cont ¸ine pe 0 ¸si, pentru orice num˘ar natural m pe care ˆıl cont ¸ine, M cont ¸ine ¸si
num˘arul natural m + 1, atunci M = N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 45 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
VII. Axioma ˆınlocuirii:
Intuitiv: Dac˘a F este o funct ¸ie ¸si a este o mult ¸ime, atunci exist˘a o mult ¸ime
ale c˘arei elemente sunt exact elementele F(x), pentru tot ¸i membrii x ai lui a
care se afl˘a ˆın D(F).
Formal: ∀F[Fnc(F) → ∀a∃b∀y[y ∈ b ↔ ∃x(x ∈ a ∧ x ∈ D(F) ∧ y = F(x))]]
Cine este acea mult ¸ime b, ˆın limbajul cunoscut din teoria naiv˘a a mult ¸imilor? b
este imaginea mult ¸imii a ∩ D(F) prin funct ¸ia F, notat˘a uzual cu F(a ∩ D(F)).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 46 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
VIII. Axioma alegerii globale:
Intuitiv: Exist˘a o funct ¸ie F al c˘arei domeniu cont ¸ine toate mult ¸imile nevide ¸si
astfel ˆıncˆat, pentru fiecare mult ¸ime nevid˘a y, F(y) este membru al lui y
(desigur, o mult ¸ime nevid˘a este, prin definit ¸ie, o mult ¸ime care nu coincide cu
mult ¸imea vid˘a, n).
Formal: ∃F[Fnc(F) ∧ ∀y[y = n → (y ∈ D(F) ∧ F(y) ∈ y)]]
Funct ¸ia F “alege“ cˆate un element F(y) din fiecare mult ¸ime nevid˘a y.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 47 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
IX. Axioma fund˘arii:
Intuitiv: Orice clas˘a P care are cel put ¸in un membru are un membru minimal
u, i. e. exist˘a un element u cu proprietatea c˘a u este membru al lui P, dar
niciun membru al lui u nu este membru al lui P.
Formal: ∀P[∃u(u ∈ P) → ∃u[u ∈ P ∧ ∀x(x ∈ u → x / ∈ P)]]
Aceast˘a axiom˘a spune c˘a orice ¸sir u
0
, u
1
, u
2
, u
3
, . . . de membri ai unei clase P, cu
u
1
∈ u
0
, u
2
∈ u
1
, u
3
∈ u
2
¸s. a. m. d., este finit (i. e. nu exist˘a un astfel de ¸sir
infinit; cu notat ¸iile cunoscute din teoria naiv˘a a mult ¸imilor, nu exist˘a un ¸sir
(u
m
)
m∈N
⊆ P cu u
m+1
∈ u
m
pentru orice m ∈ N).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 48 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
X. Axioma extensionalit˘at ¸ii claselor:
Intuitiv: Oricare ar fi clasele A ¸si B, dac˘a, pentru fiecare element x, x este
membru al clasei A ddac˘a x este membru al clasei B, atunci A coincide cu B.
Formal: ∀A∀B[∀x(x ∈ A ↔ x ∈ B) → A = B]
Aceast˘a axiom˘a spune c˘a dou˘a clase cu acelea¸si elemente coincid, ˆıntocmai cum
se ˆıntˆampl˘a ˆın cazul particular al mult ¸imilor, ˆın care acest fapt era cunoscut din
Axioma I (a extensionalit˘at ¸ii de mult ¸imi).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 49 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
XI. Axioma comprehensiunii predicative:
Intuitiv: Dac˘a P este o proprietate referitoare la obiecte, care nu cont ¸ine
cuantificatori aplicat ¸i unor clase (adic˘a expresii de forma “oricare ar fi o clas˘a
X“ sau “exist˘a o clas˘a X astfel ˆıncˆat“), atunci exist˘a o clas˘a avˆand ca membri
exact acele elemente x care satisfac proprietatea P.
Formal, pentru o proprietate P ca mai sus: ∃A∀x(x ∈ A ↔ P(x))
A¸sa cum am anunt ¸at mai sus, ˆıntr–o referire la teoria naiv˘a a mult ¸imilor ¸si ˆın mai
multe aplicat ¸ii, dac˘a, ˆın axioma anterioar˘a, elementele x nu sunt oarecare, ci sunt
elemente ale unei mult ¸imi y, atunci, conform Axiomei V (a submult ¸imilor), A
este o mult ¸ime, anume, cu notat ¸iile cunoscute din teoria naiv˘a a mult ¸imilor,
A = {x ∈ y | P(x)}.
Restrict ¸ia impus˘a ˆın aceast˘a axiom˘a este cea ment ¸ionat˘a ¸si mai sus: obiectele care
apart ¸in unei clase sunt mult ¸imi.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 50 / 53
Sistemul axiomatic von Neumann–Bernays–G¨odel
Motivul pentru care Axioma XI (a comprehensiunii predicative) poart˘a acest
nume este faptul c˘a astfel de propriet˘at ¸i P, care cap˘at˘a sens (ˆınt ¸eles, “valoare de
adev˘ar“, adic˘a putem spune despre ele c˘a sunt adev˘arate sau false) numai atunci
cˆand sunt aplicate unor obiecte “concrete“, fixate, constante, adic˘a numai atunci
cˆand scriem P(ω), cu ω obiect fixat, constant, se numesc predicate, sau propozit ¸ii
(enunt ¸uri) cu variabile (variabil˘a ˆın acest caz, dar ˆın general putem avea mai
multe variabile, ¸si s˘a scriem P(α, β), P(α, β, γ) etc.).
Propriet˘at ¸ile (enunt ¸urile) “f˘ar˘a variabile“, care nu se aplic˘a unor obiecte, ci sunt
“ˆın sine (ele ˆınsele)“ adev˘arate sau false, se numesc propozit ¸ii.
Aceste definit ¸ii fac parte din limbajul logicii matematice, ¸si vor fi formulate riguros
mai tˆarziu.
Exemplu
Enunt ¸ul “2 este un num˘ar par“ este o propozit ¸ie (adev˘arat˘a).
Enunt ¸ul “x este un num˘ar par“ este un predicat cu variabila x, ˆın care ˆınlocuirea
lui x cu 2 produce o propozit ¸ie adev˘arat˘a (anume chiar propozit ¸ia de mai sus), iar
ˆınlocuirea lui x cu 1 produce o propozit ¸ie fals˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 51 / 53
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Observat ¸ie
ˆ
In cursurile urm˘atoare, vom adopta punctul de vedere al teoriei naive a mult ¸imilor,
cu except ¸ia cazurilor ˆın care vom ment ¸iona c˘a facem apel la o axiom˘a a teoriei
mult ¸imilor.
A nu se ˆınt ¸elege c˘a aceasta ˆınseamn˘a ceva distinct de faptul de a ne situa ˆın teoria
axiomatic˘a a mult ¸imilor, ˆıntrucˆat toate rezultatele pe care le cunoa¸stem din
gimnaziu ¸si liceu despre mult ¸imi ¸si funct ¸ii pot fi demonstrate pornind de la orice
sistem axiomatic al teoriei mult ¸imilor, ˆın particular de la cel de mai sus, deci, ˆın
orice moment, ˆın ce vom studia, ne vom afla ˆın cadrul acestor sisteme axiomatice.
Definit ¸ia funct ¸iei ˆıns˘a nu o vom da ˆın cazul general de mai sus, ci vom adopta
definit ¸ia din gimnaziu ¸si liceu, unde o funct ¸ie este considerat˘a a fi definit˘a ˆıntre
dou˘a mult ¸imi, nu ˆıntre dou˘a clase oarecare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 52 / 53
Despre examen
Observat ¸ie
Materialul prezentat pˆan˘a ˆın acest moment nu face parte din materia pentru
examen, cu except ¸ia primei definit ¸ii naive a not ¸iunii de mult ¸ime. Dar parcurgerea
acestui material este foarte util˘a pentru ˆınt ¸elegerea cursurilor care vor urma.
Observat ¸ie
La sfˆar¸situl cursului urm˘ator vom discuta despre examenul la aceast˘a materie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs I logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 53 / 53
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul II
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 56
Cuprinsul acestui curs
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 56
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 56
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
Conectorii logici: folosit ¸i pentru a lega enunt ¸uri, formˆand astfel enunt ¸uri compuse:
disjunct ¸ia: sau
conjunct ¸ia: ¸si
negat ¸ia: non
implicat ¸ia: ⇒
echivalent ¸a: ⇔
Amintim urm˘atoarele propriet˘at ¸i logice, justificate ˆın primul seminar, ¸si folosite
acolo pentru demonstrarea unor egalit˘at ¸i corespunz˘atoare ˆıntre mult ¸imi, ˆın care
conectorii logici erau ˆınlocuit ¸i cu operat ¸ii cu mult ¸imi: dac˘a p, q ¸si r sunt enunt ¸uri
(propozit ¸ii, afirmat ¸ii, propriet˘at ¸i), atunci au loc echivalent ¸ele urm˘atoare, ˆın care
parantezele sunt folosite pentru a delimita enunt ¸urile compuse:
[p sau (q ¸si r )] ⇔ [(p sau q) ¸si (p sau r )]
[p ¸si (q sau r )] ⇔ [(p ¸si q) sau (p ¸si r )]
non (p sau q) ⇔ [(non p) ¸si (non q)]
non (p ¸si q) ⇔ [(non p) sau (non q)]
(p ⇒ q) ⇔ [(non p) sau q]
(p ⇒ q) ⇔ [(non q) ⇒ (non p)] (principiul reducerii la absurd)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 56
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
Am justificat prin duble implicat ¸ii aceste echivalent ¸e ˆıntre enunt ¸uri. De exemplu,
pentru a demonstra c˘a:
implicat ¸ia [p ⇒ q] este echivalent˘a cu [(non p) sau q],
ceea ce arat˘a c˘a:
implicat ¸ia [p ⇒ q] este adev˘arat˘a ddac˘a p e fals˘a sau q e adev˘arat˘a ([fals
implic˘a orice] este adev˘arat, ¸si [adev˘arat implic˘a adev˘arat] este adev˘arat),
implicat ¸ia [p ⇒ q] este fals˘a ddac˘a p e adev˘arat˘a ¸si q e fals˘a ([adev˘arat
implic˘a fals] este fals),
am demonstrat:
implicat ¸ia direct˘a ([p ⇒ q] implic˘a [(non p) sau q]) observˆand c˘a, dac˘a are
loc [p ⇒ q], atunci, cˆand [non p] e fals˘a, adic˘a p e adev˘arat˘a, rezult˘a c˘a e
adev˘arat˘a ¸si q, a¸sadar, ori de cˆate ori [p ⇒ q] este adev˘arat˘a, rezult˘a c˘a ¸si
[(non p) sau q] este adev˘arat˘a;
implicat ¸ia invers˘a ([(non p) sau q] implic˘a [p ⇒ q]) prin faptul c˘a, dac˘a
[(non p) sau q] este adev˘arat˘a, atunci, cˆand p este adev˘arat˘a ¸si deci [non p]
este fals˘a, rezult˘a c˘a este adev˘arat˘a q, prin urmare implicat ¸ia [p ⇒ q] este
adev˘arat˘a.
Amintim c˘a lucr˘am numai cu enunt ¸uri (afirmat ¸ii) care sunt fie false, fie
adev˘arate (a se revedea primul curs).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 56
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
Cuantificatorii:
cuantificatorul universal: ∀
cuantificatorul existent ¸ial: ∃
Tot ˆın primul seminar am justificat ¸si folosit faptul c˘a, dac˘a x este o variabil˘a, iar
p(x) este o proprietate referitoare la x (mai precis o proprietate referitoare la
elementele pe care le parcurge/le poate denumi x), atunci:
non [(∀x) p(x)] ⇔ (∃x) (non p(x))
non [(∃x) p(x)] ⇔ (∀x) (non p(x))
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 56
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 56
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Continu˘am recapitularea din sect ¸iunea “Mult ¸imi ¸si funct ¸ii“.
Notat ¸ie
P˘astr˘am notat ¸ia consacrat˘a ∈ pentru simbolul de apartenent ¸˘a, ce indic˘a faptul c˘a
un obiect este element al altui obiect (mult ¸ime, clas˘a).
Notat ¸ie
P˘astr˘am notat ¸iile ⊆, , ⊇ ¸si pentru incluziunile ¸si incluziunile stricte dintre
mult ¸imi ˆın fiecare sens. Vom mai nota incluziunile stricte ¸si cu ⊂ ¸si respectiv ⊃,
dar numai atunci cˆand precizarea c˘a este vorba de o incluziune strict˘a ¸si nu poate
avea loc egalitatea de mult ¸imi nu ne folose¸ste ˆın cele prezentate.
Notat ¸ie
P˘astr˘am notat ¸iile cunoscute ∪, ∩, \ ¸si ∆ pentru reuniunea, intersect ¸ia, diferent ¸a
¸si respectiv diferent ¸a simetric˘a ˆıntre mult ¸imi (amintim c˘a
A∆B
def.
= (A \ B) ∪ (B \ A), pentru orice mult ¸imi A ¸si B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 56
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Amintim din primul curs ¸si primul seminar faptul c˘a are sens s˘a ne referim la
obiecte (elemente, mult ¸imi, clase) arbitrare, pentru care nu specific˘am un
domeniu al valorilor.
Amintim din primul seminar urm˘atoarea metod˘a de a demonstra c˘a dou˘a
mult ¸imi A ¸si B satisfac incluziunea A ⊆ B: A ⊆ B ddac˘a, pentru orice
element x, are loc implicat ¸ia x ∈ A ⇒ x ∈ B.
Amintim din primul seminar urm˘atoarea metod˘a de a demonstra c˘a dou˘a
mult ¸imi A ¸si B sunt egale, provenit˘a din faptul c˘a egalitatea de mult ¸imi este
echivalent˘a cu dubla incluziune ˆıntre ele ¸si din metoda descris˘a imediat mai
sus pentru demonstrarea incluziunii ˆıntre dou˘a mult ¸imi: A = B ddac˘a, pentru
orice element x, are loc echivalent ¸a x ∈ A ⇔ x ∈ B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 56
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
Notat ¸ie
Al˘aturarea de simboluri ∃! semnific˘a “exist˘a un unic“, “exist˘a ¸si este unic“.
Notat ¸ie
P˘astr˘am notat ¸ia clasic˘a, folosind acolade, pentru specificarea elementelor unei
mult ¸imi (fie prin enumerare, fie printr–o proprietate a lor).
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸ime T, vom nota cu P(T) mult ¸imea p˘art ¸ilor lui T, i. e.
mult ¸imea submult ¸imilor lui T: P(T) = {X | X ⊆ T}.
Notat ¸ie
Vom nota cu ∅ mult ¸imea vid˘a, adic˘a mult ¸imea f˘ar˘a elemente.
Remarc˘a
Este evident faptul c˘a singura submult ¸ime a mult ¸imii vide este mult ¸imea vid˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 56
Produsul direct a dou˘a mult ¸imi
Notat ¸ie
Pentru orice elemente a ¸si b, not˘am cu (a, b) perechea ordonat˘a format˘a din a ¸si
b.
Definit ¸ie (egalitatea de perechi semnific˘a egalitatea pe componente)
Pentru orice elemente a
1
, a
2
, x
1
, x
2
:
(a
1
, a
2
) = (x
1
, x
2
)
def.

_
¸
_
¸
_
a
1
= x
1
¸si
a
2
= x
2
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, se define¸ste produsul cartezian dintre A ¸si B (numit
¸si produsul direct dintre A ¸si B) ca fiind mult ¸imea de perechi ordonate
{(a, b) | a ∈ A, b ∈ B}, notat˘a A ×B:
A ×B = {(a, b) | a ∈ A ¸si b ∈ B}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 56
Produsul direct a dou˘a mult ¸imi
Remarc˘a
Se demonstreaz˘a u¸sor c˘a, pentru orice mult ¸ime A, A ×∅ = ∅ ×A = ∅.
De asemenea, se demonstreaz˘a u¸sor c˘a produsul cartezian este distributiv fat ¸˘a de
reuniunea, intersect ¸ia, diferent ¸a ¸si diferent ¸a simetric˘a ˆıntre mult ¸imi (¸si la stˆanga, ¸si
la dreapta), adic˘a, pentru orice mult ¸imi A, B ¸si C, au loc egalit˘at ¸ile:
1
A ×(B ∪ C) = (A ×B) ∪ (A ×C) ¸si (B ∪ C) ×A = (B ×A) ∪ (C ×A)
2
A ×(B ∩ C) = (A ×B) ∩ (A ×C) ¸si (B ∩ C) ×A = (B ×A) ∩ (C ×A)
3
A ×(B \ C) = (A ×B) \ (A ×C) ¸si (B \ C) ×A = (B ×A) \ (C ×A)
4
A ×(B∆C) = (A ×B)∆(A ×C) ¸si (B∆C) ×A = (B ×A)∆(C ×A)
Avet ¸i ca tem˘a pentru acas˘a demonstrarea tuturor acestor egalit˘at ¸i. Indicat ¸ie: se
folosesc, ˆın mod direct, definit ¸iile acestor operat ¸ii cu mult ¸imi. La (1) se folose¸ste
¸si “distributivitatea conjunct ¸iei fat ¸˘a de disjunct ¸ie“ (a doua echivalent ¸˘a logic˘a
amintit˘a la ˆınceputul acestui curs), iar (4) poate fi demonstrat˘a prin calcul direct,
pe baza lui (1) ¸si (3).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 56
Reuniunea disjunct˘a a dou˘a mult ¸imi
La operat ¸iile cu mult ¸imi cunoscute pˆan˘a acum (∪, ∩, \, ∆, ×) ad˘aug˘am reuniunea
disjunct˘a:
Definit ¸ie
Fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi. Se define¸ste reuniunea disjunct˘a a mult ¸imilor A ¸si B ca
fiind mult ¸imea notat˘a A

B ¸si definit˘a prin:
A

B := (A ×{1}) ∪ (B ×{2}).
Exemplu
Fie A = {0, 1, 2, 3} ¸si B = {1, 3, 5}. Atunci:
A

B = {(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 2), (5, 2)}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 56
Reuniunea disjunct˘a a dou˘a mult ¸imi
Observat ¸ie
Reuniunea disjunct˘a este “un fel de reuniune“ ˆın care mult ¸imile care se reunesc
sunt “f˘acute disjuncte“, prin ata¸sarea la fiecare element al uneia dintre aceste
mult ¸imi a unui indice corespunz˘ator mult ¸imii respective (un element diferit de cel
ata¸sat elementelor celeilalte mult ¸imi) (vom vorbi despre indici ˆıntr–o discut ¸ie
despre familii arbitrare de mult ¸imi, tot ˆın acest curs).
ˆ
Intr–adev˘ar, pentru orice mult ¸imi A ¸si B, (A ×{1}) ∩ (B ×{2}) = ∅, pentru c˘a,
dac˘a, prin absurd, ar exista un element α ∈ (A ×{1}) ∩ (B ×{2}), atunci,
conform definit ¸iei produsului direct:
α ∈ A ×{1}, adic˘a exist˘a a ∈ A a. ˆı. α = (a, 1)
¸si
α ∈ B ×{2}, adic˘a exist˘a b ∈ B a. ˆı. α = (b, 2),
prin urmare (a, 1) = α = (b, 2),
deci (a, 1) = (b, 2), adic˘a
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
a = b
¸si
1 = 2, iar aceast˘a ultim˘a egalitate nu este satisf˘acut˘a,
ceea ce ˆınseamn˘a c˘a am obt ¸inut o contradict ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 56
Definit ¸ia unei funct ¸ii
Definit ¸ie
Fie A ¸si B mult ¸imi oarecare. Se nume¸ste funct ¸ie de la A la B un triplet
f := (A, G, B), unde G ⊆ A ×B, a. ˆı., pentru orice a ∈ A, exist˘a un unic b ∈ B,
cu proprietatea c˘a (a, b) ∈ G.
Formal: (∀a ∈ A)(∃!b ∈ B)(a, b) ∈ G.
Faptul c˘a f este o funct ¸ie de la A la B se noteaz˘a cu f : A → B sau A
f
→ B.
Mult ¸imea A se nume¸ste domeniul funct ¸iei f , B se nume¸ste codomeniul sau
domeniul valorilor lui f , iar G se nume¸ste graficul lui f .
Pentru fiecare a ∈ A, unicul b ∈ B cu proprietatea c˘a (a, b) ∈ G se noteaz˘a cu
f (a) ¸si se nume¸ste valoarea funct ¸iei f ˆın punctul a.
Exemplu
Care dintre urm˘atoarele corespondent ¸e este o funct ¸ie de la A la B?
f
r
r
A
r
r
r
B
Z
Z~
g
r
r
A
r
r
r
B
Z
Z~
X
Xz
h
r
r
A
r
r
r
B
Z
Z~
X
Xz

:
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 56
Exist˘a o unic˘a funct ¸ie de la ∅ la o mult ¸ime arbitrar˘a
Remarc˘a
Fie B o mult ¸ime oarecare (poate fi vid˘a ¸si poate fi nevid˘a). Atunci exist˘a o
unic˘a funct ¸ie f : ∅ → B.
ˆ
Intr-adev˘ar, o funct ¸ie f : ∅ → B trebuie s˘a fie un triplet f = (∅, G, B), cu
G ⊆ ∅ ×B = ∅, deci G = ∅. A¸sadar, exist˘a cel mult o funct ¸ie f : ∅ → B, anume
f = (∅, ∅, B) este unica posibilitate. S˘a ar˘at˘am c˘a acest triplet satisface definit ¸ia
funct ¸iei:
(∀a ∈ ∅)(∃!b ∈ B)(a, b) ∈ ∅, i. e.:
(∀a)[a ∈ ∅ ⇒ (∃!b)(b ∈ B ¸si (a, b) ∈ ∅)].
Pentru orice element a, proprietatea a ∈ ∅ este fals˘a, a¸sadar, pentru orice element
a, implicat ¸ia [a ∈ ∅ ⇒ . . .] este adev˘arat˘a. Iar acest lucru ˆınseamn˘a exact faptul
c˘a ˆıntreaga proprietate (∀a)[a ∈ ∅ ⇒ . . .] este adev˘arat˘a, deci f este funct ¸ie. Prin
urmare, exist˘a o unic˘a funct ¸ie f : ∅ → B, anume f = (∅, ∅, B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 56
Nu exist˘a nicio funct ¸ie de la o mult ¸ime nevid˘a la ∅
Remarc˘a
Fie A o mult ¸ime nevid˘a. Atunci nu exist˘a nicio funct ¸ie f : A → ∅.
ˆ
Intr-adev˘ar, o funct ¸ie f : A → ∅ trebuie s˘a fie un triplet f = (A, G, ∅), cu
G ⊆ A×∅ = ∅, deci G = ∅. A¸sadar, dac˘a ar exista o funct ¸ie f : A → ∅, atunci am
avea neap˘arat f = (A, ∅, ∅). S˘a vedem dac˘a acest triplet verific˘a definit ¸ia funct ¸iei:
(∀a ∈ A)(∃!b ∈ ∅)(a, b) ∈ ∅, i. e.:
(∀a)[a ∈ A ⇒ [[(∃b)(b ∈ ∅ ¸si (a, b) ∈ ∅)] ¸si
[(∀c)(∀d)((c ∈ ∅ ¸si d ∈ ∅ ¸si (a, c) ∈ ∅ ¸si (a, d) ∈ ∅) ⇒ c = d)]]].
Oricare ar fi elementul b, proprietatea b ∈ ∅ este fals˘a, deci, oricare ar fi
elementele a ¸si b, conjunct ¸ia (b ∈ ∅ ¸si (a, b) ∈ ∅) este fals˘a, deci, oricare ar fi
elementul a, proprietatea (∃b)(b ∈ ∅ ¸si (a, b) ∈ ∅) este fals˘a, a¸sadar, oricare ar fi
elementul a, conjunct ¸ia care succede mai sus implicat ¸iei avˆand ca antecedent pe
a ∈ A este fals˘a.
ˆ
In schimb, ˆıntrucˆat A este nevid˘a, rezult˘a c˘a proprietatea a ∈ A
este adev˘arat˘a pentru m˘acar un element a. Prin urmare, implicat ¸ia [a ∈ A ⇒ . . .]
de mai sus este fals˘a pentru cel put ¸in un element a, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a ˆıntreaga
proprietate (∀a)[a ∈ A ⇒ . . .] este fals˘a, ¸si deci f nu este funct ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 56
Imaginea ¸si preimaginea printr–o funct ¸ie
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, orice funct ¸ie f : A → B ¸si orice submult ¸imi X ⊆ A ¸si
Y ⊆ B, se definesc:
imaginea lui X prin f sau imaginea direct˘a a lui X prin f , notat˘a f (X), este
submult ¸imea lui B: f (X) = {f (x) | x ∈ X} ⊆ B
f (A) = {f (a) | a ∈ A} ⊆ B se mai noteaz˘a cu Im(f ) ¸si se nume¸ste imaginea
lui f
preimaginea lui Y prin f sau imaginea invers˘a a lui Y prin f , notat˘a f
−1
(Y)
(f

(Y) ˆın unele c˘art ¸i, pentru a o deosebi de imaginea lui Y prin inversa f
−1
a lui f , care exist˘a numai atunci cˆand f este inversabil˘a, adic˘a numai atunci
cˆand f este bijectiv˘a, pe cˆand preimaginea unei submult ¸imi a codomeniului
poate fi definit˘a pentru orice funct ¸ie), este submult ¸imea lui A:
f
−1
(Y) = {x ∈ A | f (x) ∈ Y} ⊆ A
Remarc˘a
Evident, cu notat ¸iile de mai sus, f
−1
(B) = A.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 56
Funct ¸ii injective, surjective, bijective
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, se noteaz˘a cu B
A
mult ¸imea funct ¸iilor de la A la B:
B
A
= {f | f : A → B}.
Definit ¸ie
Fie A ¸si B mult ¸imi ¸si f : A → B o funct ¸ie. f se zice:
injectiv˘a ddac˘a are loc oricare dintre urm˘atoarele condit ¸ii echivalente:
pentru orice b ∈ B, exist˘a cel mult un a ∈ A, astfel ˆıncˆat f (a) = b
pentru orice a
1
, a
2
∈ A, dac˘a a
1
= a
2
, atunci f (a
1
) = f (a
2
)
pentru orice a
1
, a
2
∈ A, dac˘a f (a
1
) = f (a
2
), atunci a
1
= a
2
surjectiv˘a ddac˘a are loc oricare dintre urm˘atoarele condit ¸ii echivalente:
pentru orice b ∈ B, exist˘a cel put ¸in un a ∈ A, astfel ˆıncˆat f (a) = b
f (A) = B
bijectiv˘a ddac˘a are loc oricare dintre urm˘atoarele condit ¸ii echivalente:
f este simultan injectiv˘a ¸si surjectiv˘a
pentru orice b ∈ B, exist˘a exact un a ∈ A, astfel ˆıncˆat f (a) = b (formal:
(∀b ∈ B)(∃!a ∈ A)f (a) = b)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 56
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 56
Numere cardinale
Definit ¸ie
Dou˘a mult ¸imi A ¸si B se zic cardinal echivalente ddac˘a exist˘a o funct ¸ie bijectiv˘a de
la A la B, fapt notat prin: A

= B.
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime A, se nume¸ste cardinalul lui A sau num˘arul cardinal al lui A
clasa tuturor mult ¸imilor B cu A

= B, notat˘a |A|.
Este simplu de demonstrat, folosind operat ¸ii cu biject ¸ii pe care le consider˘am
cunoscute din gimnaziu ¸si liceu, c˘a:
pentru orice mult ¸ime A, A

= A, deci A ∈ |A|
pentru orice mult ¸imi A ¸si B, dac˘a A

= B, atunci B

= A ¸si |A| = |B|, i. e.
orice mult ¸ime C satisface A

= C ddac˘a satisface B

= C
pentru orice mult ¸imi A ¸si B, dac˘a A B, atunci nu exist˘a nicio mult ¸ime C
cu propriet˘at ¸ile: C ∈ |A| (i. e. A

= C) ¸si C ∈ |B| (i. e. B

= C)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 56
Operat ¸ii cu numere cardinale
Definit ¸ie
Se definesc suma, produsul ¸si, respectiv, puterea de numere cardinale, astfel:
pentru orice mult ¸imi A ¸si B, avem, prin definit ¸ie:
|A| +|B| := |A

B|
|A| · |B| := |A ×B|
|B|
|A|
:= |B
A
|
Observ˘am c˘a operat ¸iile cu numere cardinale au fost definite ˆın funct ¸ie de
reprezentant ¸i ai claselor date de cardinalele |A|, |B|, anume de mult ¸imile A ∈ |A| ¸si
B ∈ |B|. Pentru ca definit ¸ia anterioar˘a s˘a fie corect˘a (¸si, ˆın caz afirmativ, spunem
c˘a operat ¸iile cu cardinali sunt bine definite ca mai sus), trebuie ca, dac˘a lu˘am, ˆın
definit ¸iile de mai sus ale acestor operat ¸ii, alt ¸i reprezentant ¸i pentru clasele |A|, |B|,
adic˘a alte mult ¸imi A

∈ |A| ¸si B

∈ |B|, atunci, prin ˆınlocuirea lui A cu A

¸si a lui
B cu B

ˆın egalit˘at ¸ile de mai sus, s˘a obt ¸inem acelea¸si rezultate, i. e. acelea¸si
cardinale. Aceast˘a problem˘a se pune ori de cˆate ori definim ceva pentru clase prin
intermediul unor reprezentant ¸i ai claselor respective. Corectitudinea unei astfel de
definit ¸ii ˆınseamn˘a independent ¸a acelei definit ¸ii de reprezentant ¸ii claselor, adic˘a
faptul c˘a, indiferent ce reprezentant ¸i alegem pentru acele clase, obiectul definit nu
se schimb˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 56
Operat ¸iile cu numere cardinale sunt bine definite
Propozit ¸ie (independent ¸a de reprezentant ¸i a operat ¸iilor cu numere
cardinale)
Operat ¸iile cu numere cardinale, definite ca mai sus, nu depind de reprezentant ¸ii
claselor, adic˘a: pentru orice mult ¸imi A, A

, B ¸si B

astfel ˆıncˆat |A| = |A

| ¸si
|B| = |B

|, au loc:
|A

B| = |A

B

|
|A ×B| = |A

×B

|
|B
A
| = |(B

)
(A

)
|
Avet ¸i ca tem˘a pentru acas˘a demonstrarea propozit ¸iei anterioare. Ca indicat ¸ie:
dac˘a ϕ : A → A

¸si ψ : B → B

sunt biject ¸ii, atunci funct ¸iile f : A

B → A

B

,
g : A ×B → A

×B

¸si h : B
A
→ (B

)
(A

)
, definite prin: pentru orice a ∈ A, orice
b ∈ B ¸si orice p : A → B, f (a, 1) := (ϕ(a), 1), f (b, 2) := (ψ(b), 2),
g(a, b) := (ϕ(a), ψ(b)) ¸si h(p) := ψ ◦ p ◦ ϕ
−1
, sunt, de asemenea, biject ¸ii.
Observat ¸ie
ˆ
In indicat ¸ia de mai sus, am folosit licent ¸a de scriere (convent ¸ia) ca ˆın scrierea
funct ¸iilor aplicate unor perechi de elemente s˘a elimin˘am o pereche de paranteze:
de exemplu, scriem g(a, b) ˆın loc de g((a, b)).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 56
Inegalit˘at ¸i ˆıntre numere cardinale
Observat ¸ie
Demonstrat ¸ia propozit ¸iei anterioare nu face parte din materia pentru examen.
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, not˘am cu:
|A| ≤ |B| faptul c˘a exist˘a o inject ¸ie j : A → B
|A| < |B| faptul c˘a |A| ≤ |B| ¸si |A| = |B|, i. e. exist˘a o inject ¸ie j : A → B,
dar nu exist˘a nicio biject ¸ie f : A → B
Remarc˘a
Rezult˘a imediat, din faptul c˘a o compunere de biject ¸ii este biject ¸ie ¸si compunerea
unei biject ¸ii cu o inject ¸ie este inject ¸ie, c˘a definit ¸ia anterioar˘a este independent˘a de
reprezentant ¸ii claselor, i. e., pentru orice mult ¸imi A, A

, B ¸si B

astfel ˆıncˆat
|A| = |A

| ¸si |B| = |B

|, exist˘a o inject ¸ie de la A la B ddac˘a exist˘a o inject ¸ie de la
A

la B

, ¸si A B ddac˘a A

B

.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 56
Inegalit˘at ¸i ˆıntre numere cardinale
Remarc˘a (definit ¸ii echivalente pentru inegalit˘at ¸i ˆıntre numere
cardinale)
Se demonstreaz˘a c˘a, pentru orice mult ¸imi A ¸si B:
|A| ≤ |B| ddac˘a exist˘a o surject ¸ie t : B → A ddac˘a [exist˘a o mult ¸ime C, a. ˆı.
|B| = |A| +|C|]
|A| < |B| ddac˘a [exist˘a o surject ¸ie t : B → A, dar nu exist˘a nicio biject ¸ie
g : B → A] ddac˘a [exist˘a o mult ¸ime nevid˘a C, a. ˆı. |B| = |A| +|C|]
Remarc˘a
Inegalitatea ≤ este corect definit˘a ca mai sus, ˆın sensul c˘a, pentru orice mult ¸imi A
¸si B, |A| = |B| ddac˘a [|A| ≤ |B| ¸si |B| ≤ |A|].
Observat ¸ie
Demonstrat ¸iile celor trei remarci precedente nu fac parte din materia pentru
examen.
Teorem˘a (Cantor)
Pentru orice mult ¸ime X, |X| < |P(X)|.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 56
Inegalit˘at ¸i ˆıntre numere cardinale
Demonstrat ¸ie: Dac˘a X = ∅, atunci se poate verifica faptul c˘a unica funct ¸ie
f : X = ∅ → P(X) = P(∅) = {∅}, anume f = (∅, ∅, {∅}), este inject ¸ie, dar nu
este surject ¸ie, deci nu este biject ¸ie.
Pentru cele ce urmeaz˘a, s˘a presupunem c˘a X = ∅.
Definim j : X → P(X), pentru orice x ∈ X, j (x) = {x} ∈ P(X). Funct ¸ia j este
bine definit˘a ¸si injectiv˘a, pentru c˘a, oricare ar fi x, y ∈ X cu j (x) = j (y), i. e.
{x} = {y}, rezult˘a x = y (deoarece dou˘a mult ¸imi coincid ddac˘a au acelea¸si
elemente). A¸sadar |X| ≤ |P(X)|.
S˘a presupunem prin absurd c˘a exist˘a o surject ¸ie g : X → P(X). Deci, pentru orice
x ∈ X, g(x) ∈ P(X), i. e. g(x) ⊆ X. S˘a not˘am
A := {x ∈ X | x / ∈ g(x)} ∈ P(X). g este surjectiv˘a, prin urmare exist˘a un
element x
0
∈ X a. ˆı. g(x
0
) = A.
Paradox: x
0
∈ g(x
0
) = A sau x
0
/ ∈ g(x
0
) = A?
Dac˘a x
0
∈ g(x
0
) = A = {x ∈ X | x / ∈ g(x)}, rezult˘a c˘a x
0
/ ∈ g(x
0
).
Dac˘a x
0
/ ∈ g(x
0
) = A = {x ∈ X | x / ∈ g(x)}, rezult˘a c˘a x
0
∈ A = g(x
0
).
Am obt ¸inut o contradict ¸ie (ˆın fiecare situat ¸ie posibil˘a), prin urmare presupunerea
f˘acut˘a este fals˘a, adic˘a nu exist˘a nicio surject ¸ie g : X → P(X), deci nu exist˘a
nicio biject ¸ie f : X → P(X), a¸sadar X P(X), deci |X| = |P(X)|.
A¸sadar |X| < |P(X)|.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 56
O construct ¸ie pentru mult ¸imea numerelor naturale
Numerele naturale pot fi construite cu ajutorul cardinalelor (al numerelor
cardinale), ˆıntr–un mod care nu este fundamental diferit de construct ¸ia
ment ¸ionat˘a ˆın primul curs:
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
0 := |∅|,
1 := |{∅}|,
2 := |{∅, {∅}}|,
3 := |{∅, {∅}, {∅, {∅}}}|,
.
.
.
Mereu se consider˘a mult ¸imea avˆand drept elemente toate mult ¸imile de la pa¸sii
anteriori. Iar mult ¸imea tuturor elementelor construite astfel, denumite numere
naturale, se noteaz˘a cu N.
Mult ¸imea numerelor naturale, N, este o mult ¸ime infinit˘a, mai precis o mult ¸ime
num˘arabil˘a.
Ce este o mult ¸ime finit˘a?
Ce este o mult ¸ime infinit˘a?
Ce este o mult ¸ime num˘arabil˘a?
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 56
Mult ¸imi infinite
Notat ¸ie
Cardinalul mult ¸imii numerelor naturale se noteaz˘a cu ℵ
0
, pronunt ¸at “alef 0“:

0
:= |N|.
Definit ¸ie
O mult ¸ime X se zice num˘arabil˘a ddac˘a |X| = ℵ
0
, i. e. ddac˘a X

= N.
Definit ¸ie
O mult ¸ime X se zice infinit˘a:
1
ˆın sens Dedekind, ddac˘a exist˘a S X a. ˆı. S

= X
2
ˆın sens Cantor, ddac˘a exist˘a S ⊆ X, a. ˆı. S este num˘arabil˘a
3
ˆın sens obi¸snuit, ddac˘a, pentru orice n ∈ N, X {1, 2, . . . , n}
Teorem˘a
Cele trei definit ¸ii de mai sus ale mult ¸imilor infinite sunt echivalente.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 56
Mult ¸imi finite
Observat ¸ie
Pentru demonstrat ¸ia teoremei anterioare, a se vedea finalul primului capitol al
c˘art ¸ii: D. Bu¸sneag, D. Piciu, Lect ¸ii de algebr˘a, Editura Universitaria Craiova,
2002. Aceast˘a demonstrat ¸ie nu face parte din materia pentru examen.
Desigur, o mult ¸ime finit˘a este, prin definit ¸ie, o mult ¸ime care nu este infinit˘a,
adic˘a, ˆın conformitate cu definit ¸ia de mai sus a mult ¸imilor infinite ˆın sens obi¸snuit:
Definit ¸ie
O mult ¸ime finit˘a este o mult ¸ime X cu proprietatea c˘a X

= {1, 2, . . . , n} pentru un
anumit n ∈ N.
Pentru a face mai clar˘a leg˘atura dintre mult ¸imile finite ¸si construct ¸ia numerelor
naturale prezentat˘a mai sus, putem formula echivalent definit ¸ia anterioar˘a, astfel:
o mult ¸ime finit˘a este o mult ¸ime X cu proprietatea c˘a X

= {0, 1, 2, . . . , n −1}
pentru un anumit n ∈ N

:= N \ {0} (unde n −1 este predecesorul lui n ˆın N, ˆın
construct ¸ia anterioar˘a).
Desigur, am folosit licent ¸a de scriere (convent ¸ia): {1, 2, . . . , n} = ∅ pentru
n = 0 (respectiv {0, 1, 2, . . . , n −1} = ∅ pentru n = 0).
Definit ¸ia anterioar˘a spune c˘a, ˆın cazul mult ¸imilor finite, cardinalul semnific˘a
num˘arul de elemente.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 56
Mult ¸imi num˘arabile sau cel mult num˘arabile
Remarc˘a
Definit ¸ia mult ¸imilor infinite ˆın sens Cantor arat˘a c˘a ℵ
0
(i. e. cardinalul mult ¸imilor
num˘arabile) este cel mai mic cardinal infinit, unde cardinal infinit (sau cardinal
transfinit) ˆınseamn˘a cardinal al unei mult ¸imi infinite.
ˆ
In particular, N este o
mult ¸ime infinit˘a, ¸si orice mult ¸ime num˘arabil˘a este o mult ¸ime infinit˘a.
Definit ¸ie
O mult ¸ime cel mult num˘arabil˘a este o mult ¸ime finit˘a sau num˘arabil˘a (adic˘a avˆand
cardinalul mai mic sau egal cu ℵ
0
).
N este o mult ¸ime infinit˘a, deci, conform definit ¸iei mult ¸imilor infinite ˆın sens
Dedekind, poate fi pus˘a ˆın biject ¸ie cu o submult ¸ime proprie (i. e. strict˘a, i. e.
diferit˘a de ˆıntreaga mult ¸ime N, i. e. strict inclus˘a ˆın N) a sa.
Notat ¸ie
Amintim urm˘atoarea notat ¸ie consacrat˘a pentru un segment al mult ¸imii Z a
numerelor ˆıntregi: pentru orice a, b ∈ Z, a, b :=
_
{a, a + 1, . . . , b}, dac˘a a ≤ b;
∅, dac˘a a > b.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 56
Mult ¸imi infinite
Exemplu
Un hotel are o infinitate de camere, numerotate cu numerele naturale, ¸si toate
camerele sale sunt ocupate. Cum poate fi cazat un nou turist ˆın acel hotel?
Solut ¸ie: mut˘am ocupantul camerei 0 ˆın camera 1, pe cel al camerei 1 ˆın camera 2,
pe cel al camerei 2 ˆın camera 3 ¸s. a. m. d.. Iar noul turist este cazat ˆın camera 0.
“Morala:“ cum punem pe Nˆın biject ¸ie cu N

= N \ {0}? Definim f : N →N

,
pentru orice n ∈ N, f (n) := n + 1. f este o biject ¸ie.
Exemplu
Un hotel are o infinitate de camere, numerotate cu numerele naturale, ¸si toate
camerele sale sunt ocupate. Cum pot fi cazat ¸i un milion de noi turi¸sti ˆın acel
hotel?
Solut ¸ie: mut˘am ocupantul camerei 0 ˆın camera 1.000.000, pe cel al camerei 1 ˆın
camera 1.000.001, pe cel al camerei 2 ˆın camera 1.000.002 ¸s. a. m. d.. Iar noii
turi¸sti sunt cazat ¸i ˆın camerele 0, 1, 2, . . . , 999.999.
“Morala:“ cum punem pe Nˆın biject ¸ie cu
N \ 0, 999.999 = {n ∈ N | n ≥ 1.000.000}? Definim g : N →N \ 0, 999.999,
pentru orice n ∈ N, g(n) = n + 1.000.000. g este o biject ¸ie.
Remarc˘a
Mult ¸imea Z a numerelor ˆıntregi este num˘arabil˘a.
ˆ
Intr-adev˘ar, funct ¸ia h : Z →N,
definit˘a prin: pentru orice x ∈ Z, h(x) =
_
2x, dac˘a x ≥ 0,
−2x −1, dac˘a x < 0,
este o biject ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 56
Q este num˘arabil˘a
Remarc˘a
Mult ¸imea Q a numerelor rat ¸ionale este num˘arabil˘a, fapt care poate fi demonstrat
printr-o mare varietate de procedee, cum ar fi: punˆand mai ˆıntˆai pe Q∩ [0, ∞) ˆın
biject ¸ie cu cu Q∩ [0, 1) prin x
x
x + 1
, apoi pe Q∩ [0, 1) ˆın biject ¸ie cu N prin
a¸sezarea elementelor lui Q∩ [0, 1) ˆın ¸sirul
0
1
,
0
2
,
1
2
,
0
3
,
1
3
,
2
3
, . . . ,
0
n
,
1
n
,
2
n
, . . . ,
n −1
n
,
0
n + 1
, . . . ¸si eliminarea duplicatelor din
acest ¸sir, iar pa¸sii de pˆan˘a acum conduc, prin compunere de biject ¸ii, la existent ¸a
unei biject ¸ii π : Q∩ [0, ∞) →N cu π(0) = 0 (deci
π |
Q∩(0,∞)
: Q∩ (0, ∞) →N

= N \ {0} este, la rˆandul ei, o biject ¸ie), ceea ce
permite obt ¸inerea unei biject ¸ii f : Q →N, definite prin: pentru orice x ∈ Q,
f (x) =
_
2π(x), dac˘a x ≥ 0,
2π(−x) −1, dac˘a x < 0.
A se vedea alte metode de a construi o
biject ¸ie ˆıntre Q ¸si Nˆın primul capitol al c˘art ¸ii: D. Bu¸sneag, D. Piciu, Lect ¸ii de
algebr˘a, Editura Universitaria Craiova, 2002.
Observat ¸ie
Demonstrarea faptului c˘a Q

= N nu face parte din materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 56
R este nenum˘arabil˘a
Definit ¸ie
O mult ¸ime nenum˘arabil˘a este, prin definit ¸ie, o mult ¸ime infinit˘a care nu este
num˘arabil˘a, i. e. o mult ¸ime avˆand cardinalul strict mai mare decˆat ℵ
0
.
Remarc˘a
Mult ¸imea R a numerelor reale este nenum˘arabil˘a (sigur c˘a este infinit˘a, ˆın baza
definit ¸iei lui Cantor pentru mult ¸imile infinite, deoarece include pe N). Acest fapt
poate fi ar˘atat, de exemplu, prin procedeul diagonal al lui Cantor: s˘a
consider˘am o funct ¸ie arbitrar˘a f : N →R ¸si, pentru fiecare n ∈ N, s˘a scriem pe
f (n) ca fract ¸ie zecimal˘a: f (n) = [f (n)] + 0, a
n,1
a
n,2
a
n,3
. . . a
n,n
a
n,n+1
. . . a
n,k
. . .,
unde [f (n)] este partea ˆıntreag˘a a lui f (n) ¸si a
n,1
, a
n,2
, a
n,3
, . . . sunt cifrele zecimale
de dup˘a virgul˘a ale lui f (n). S˘a consider˘am un num˘ar real b, cu scrierea ca fract ¸ie
zecimal˘a: b = 0, b
1
b
2
b
3
. . . b
n
. . ., cu cifrele zecimale b
1
, b
2
, b
3
, . . . , b
n
, . . . ¸si cu
proprietatea c˘a, pentru orice n ∈ N, b
n
/ ∈ {0, a
n,n
, 9} (elimin˘am pe 0 ¸si 9 pentru a
evita cazul dat de egalitatea 1 = 0, (9) = 0, 9999 . . ., u¸sor verificabil˘a prin
exprimarea cu fract ¸ii a acestor numere). Atunci, pentru orice n ∈ N, b = f (n),
pentru c˘a au a n–a zecimal˘a diferit˘a, ceea ce arat˘a c˘a f nu este surjectiv˘a. Deci
nu exist˘a nicio surject ¸ie de la N la R, a¸sadar nu exist˘a nicio biject ¸ie ˆıntre N ¸si R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 56
R este nenum˘arabil˘a
Remarc˘a
Nenum˘arabilitatea lui R poate fi demonstrat˘a ¸si prin remarca urm˘atoare ¸si
teorema lui Cantor privind inegalitatea strict˘a dintre cardinalul unei mult ¸imi
arbitrare X ¸si cardinalul mult ¸imii p˘art ¸ilor lui X.
Remarc˘a
Se poate ar˘ata c˘a R

= P(N), ˆın numeroase moduri, de exemplu ca mai jos.
Dac˘a not˘am cu Bin := {x ∈ [0, 1) | x are numai cifre de 0 ¸si 1}, atunci
urm˘atoarea funct ¸ie este o biject ¸ie: ϕ : P(N) → Bin, pentru orice X ∈ P(N),
ϕ(X) := 0, s
0
s
1
. . . s
n
. . . ∈ Bin, unde, pentru orice n ∈ N, s
n
=
_
0, dac˘a n / ∈ X;
1, dac˘a n ∈ X.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 56
R este nenum˘arabil˘a
De la [0, 1) la Bin exist˘a o inject ¸ie, de exemplu o funct ¸ie care ˆınlocuie¸ste cifrele
zecimale cu o reprezentare a lor ˆın binar, fie pe acela¸si num˘ar de cifre binare
pentru fiecare cifr˘a zecimal˘a, fie doar avˆand proprietatea prefixului. Deci
|[0, 1)| ≤ |Bin|. Dar Bin ⊂ [0, 1), deci incluziunea este o inject ¸ie de la Bin la
[0, 1), a¸sadar |Bin| ≤ |[0, 1)|. Prin urmare |[0, 1)| = |Bin|, adic˘a exist˘a o biject ¸ie
ψ : [0, 1) → Bin. Funct ¸iile f : R → (0, ∞), (∀x ∈ R) f (x) := e
x
,
g : (0, ∞) → (0, 1), (∀x ∈ (0, ∞)) g(x) := x/(x + 1) ¸si j : [0, 1) → (0, 1), (∀x ∈
[0, 1)) j (x) :=
_
¸
_
¸
_
10
−1
, dac˘a x = 0,
10
−n−1
, dac˘a x = 10
−n
, pentru un n ∈ N

,
x, altfel,
sunt biject ¸ii.
A¸sadar, f
−1
◦ g
−1
◦ j ◦ ψ
−1
◦ ϕ : P(N) →R este o biject ¸ie.
Observat ¸ie
Demonstrat ¸ia nenum˘arabilit˘at ¸ii lui R, precum ¸si cea a cardinal echivalent ¸ei lui R
cu mult ¸imea p˘art ¸ilor lui N, nu fac parte din materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 56
Ipoteza continuumului
Este |R| primul cardinal infinit nenum˘arabil?
Definit ¸ie
|R| se nume¸ste puterea continuumului.
Ipoteza continuumului (propus˘a de Georg Cantor, 1878): Nu exist˘a niciun
cardinal C cu proprietatea c˘a ℵ
0
= |N| < C < |R| = |P(N)|. (Adic˘a |R| este
primul cardinal infinit nenum˘arabil.)
S-a demonstrat c˘a (Paul Cohen, 1963): ipoteza continuumului este o
proprietate independent˘a de sistemele consacrate de axiome pentru teoria
mult ¸imilor (Zermelo–Fraenkel, von Neumann–Bernays–G¨odel etc.), i. e. nu
poate fi nici demonstrat˘a, nici infirmat˘a pornind de la axiomele din aceste
sisteme.
Ipoteza generalizat˘a a continuumului (generalizare a ipotezei
continuumului, a¸sa cum anunt ¸˘a ¸si denumirea ei): Nu exist˘a niciun cardinal
C cu proprietatea c˘a |N| < C < |P(N)| sau |P(N)| < C < |P(P(N))| sau
|P(P(N))| < C < |P(P(P(N)))| ¸s. a. m. d..
Ipoteza generalizat˘a a continuumului implic˘a axioma alegerii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 56
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 56
Familii arbitrare de mult ¸imi
Ce este un ¸sir de numere reale indexat de N? Un ¸sir (x
n
)
n∈N
⊂ R este o
funct ¸ie f : N →R. Pentru orice n ∈ N, se noteaz˘a x
n
:= f (n) ∈ R.
Ce este o familie arbitrar˘a de numere reale? Fie I o mult ¸ime arbitrar˘a. Ce
este o familie de numere reale indexat˘a de I ? O familie (x
i
)
i ∈I
⊆ R este o
funct ¸ie f : I →R. Pentru orice i ∈ I , se noteaz˘a x
i
:= f (i ) ∈ R. Elementele
mult ¸imii I se numesc indicii familiei (x
i
)
i ∈I
.
Dat˘a o mult ¸ime arbitrar˘a M:
ce este un ¸sir de elemente ale lui M indexat de N?
ce este o familie arbitrar˘a de elemente ale lui M?
ˆ
Inlocuind mai sus pe R cu M, se obt ¸in definit ¸iile acestor not ¸iuni.
Ce este un ¸sir de mult ¸imi indexat de N?
Ce este o familie arbitrar˘a de mult ¸imi?
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 56
Familii arbitrare de mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie T o mult ¸ime arbitrar˘a. Se nume¸ste ¸sir de submult ¸imi ale lui T indexat de N o
funct ¸ie f : N → P(T). Pentru fiecare n ∈ N, se noteaz˘a A
n
:= f (n) ∈ P(T), iar
¸sirul de submult ¸imi ale lui T se noteaz˘a cu (A
n
)
n∈N
. Scriem (A
n
)
n∈N
⊆ P(T) cu
semnificat ¸ia c˘a, pentru fiecare n ∈ N, A
n
∈ P(T).
Definit ¸ie
Fie T ¸si I dou˘a mult ¸imi arbitrare. Se nume¸ste familie de submult ¸imi ale lui T
indexat˘a de I o funct ¸ie f : I → P(T). Pentru fiecare i ∈ I , se noteaz˘a
A
i
:= f (i ) ∈ P(T), iar familia de submult ¸imi ale lui T se noteaz˘a cu (A
i
)
i ∈I
.
Scriem (A
i
)
i ∈I
⊆ P(T) cu semnificat ¸ia c˘a, pentru fiecare i ∈ I , A
i
∈ P(T).
Elementele mult ¸imii I se numesc indicii familiei (A
i
)
i ∈I
.
Putem generaliza definit ¸iile anterioare la ¸siruri de mult ¸imi oarecare ¸si familii de
mult ¸imi oarecare, nu neap˘arat p˘art ¸i ale unei mult ¸imi precizate, dar vom avea
nevoie de acea definit ¸ie mai cuprinz˘atoare a not ¸iunii de funct ¸ie, care permite unei
funct ¸ii f definite pe N, respectiv pe I , s˘a aib˘a drept codomeniu o clas˘a (nu
neap˘arat o mult ¸ime), anume clasa tuturor mult ¸imilor ˆın acest caz.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 56
Operat ¸ii cu familii arbitrare de mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie I o mult ¸ime arbitrar˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o familie de mult ¸imi (p˘art ¸i ale unei mult ¸imi T
sau mult ¸imi arbitrare) indexat˘a de I .
Se definesc urm˘atoarele operat ¸ii:
reuniunea familiei (A
i
)
i ∈I
este mult ¸imea notat˘a
_
i ∈I
A
i
¸si definit˘a prin:
_
i ∈I
A
i
= {x | (∃i ∈ I ) x ∈ A
i
} = {x | (∃i ) (i ∈ I ¸si x ∈ A
i
)}
intersect ¸ia familiei (A
i
)
i ∈I
este mult ¸imea notat˘a

i ∈I
A
i
¸si definit˘a prin:

i ∈I
A
i
= {x | (∀i ∈ I ) x ∈ A
i
} = {x | (∀i ) (i ∈ I ⇒ x ∈ A
i
)}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 56
Operat ¸ii cu familii arbitrare de mult ¸imi
Definit ¸ie
produsul cartezian al familiei (A
i
)
i ∈I
(numit ¸si produsul direct al familiei
(A
i
)
i ∈I
) este mult ¸imea notat˘a

i ∈I
A
i
¸si definit˘a prin:

i ∈I
A
i
= {(a
i
)
i ∈I

_
i ∈I
A
i
| (∀i ∈ I )a
i
∈ A
i
} =
= {(a
i
)
i ∈I

_
i ∈I
A
i
| (∀i )(i ∈ I ⇒ a
i
∈ A
i
)},
sau, altfel scris (cu definit ¸ia unei familii de elemente exemplificate mai sus pe
familii de numere reale):

i ∈I
A
i
= {f | f : I →
_
i ∈I
A
i
, (∀i ∈ I )f (i ) ∈ A
i
} =
= {f | f : I →
_
i ∈I
A
i
, (∀i )(i ∈ I ⇒ f (i ) ∈ A
i
)}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 56
Produsul direct al unei familii finite nevide de mult ¸imi
Notat ¸ie
Fie n ∈ N

¸si mult ¸imile A
1
, A
2
, . . . , A
n
. Produsul direct

i ∈1,n
A
i
se mai noteaz˘a cu
n

i =1
A
i
, iar un element (a
i
)
i ∈1,n
al acestui produs direct se mai noteaz˘a cu
(a
1
, a
2
, . . . , a
n
).
Ca ¸si la funct ¸ii aplicate unor perechi de elemente, folosim licent ¸a de scriere
(convent ¸ia): pentru orice n ∈ N

, orice mult ¸imi A
1
, A
2
, . . . , A
n
, B, orice funct ¸ie
f :
n

i =1
A
i
→ B ¸si orice elemente a
1
∈ A
1
, a
2
∈ A
2
, . . . , a
n
∈ A
n
, se noteaz˘a
f (a
1
, a
2
, . . . , a
n
) := f ((a
1
, a
2
, . . . , a
n
)) (i. e. una dintre perechile de paranteze se
poate elimina din scriere).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 56
Asociativitatea produsului direct
Propozit ¸ie (asociativitatea produsului direct)
Fie A
1
, A
2
, A
3
mult ¸imi arbitrare. Atunci:
A
1
×(A
2
×A
3
)

= (A
1
×A
2
) ×A
3

=
3

i =1
A
i
, ˆıntrucˆat urm˘atoarele funct ¸ii sunt
biject ¸ii: A
1
×(A
2
×A
3
)
ϕ
→ (A
1
×A
2
) ×A
3
ψ

3

i =1
A
i
, pentru orice a
1
∈ A
1
, orice
a
2
∈ A
2
¸si orice a
3
∈ A
3
, ϕ(a
1
, (a
2
, a
3
)) := ((a
1
, a
2
), a
3
) ¸si
ψ((a
1
, a
2
), a
3
) := (a
1
, a
2
, a
3
).
ˆ
In plus, fiecare dintre biject ¸iile ϕ ¸si ψ se identific˘a cu identitatea (i. e. cu
egalitatea), adic˘a se stabilesc prin convent ¸ie egalit˘at ¸ile:
(a
1
, (a
2
, a
3
)) = ((a
1
, a
2
), a
3
) = (a
1
, a
2
, a
3
) pentru orice a
1
∈ A
1
, orice a
2
∈ A
2
¸si
orice a
3
∈ A
3
.
Prin urmare, putem scrie: A
1
×(A
2
×A
3
) = (A
1
×A
2
) ×A
3
=
3

i =1
A
i
.
Demonstrat ¸ie: Este evident c˘a ϕ ¸si ψ sunt biject ¸ii, adic˘a orice element din
codomeniul fiec˘areia dintre ele este imaginea unuia ¸si numai unuia dintre
elementele din domeniul s˘au.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 56
Produsul direct al unei familii finite nevide de mult ¸imi
Asociativitatea produsului direct semnific˘a faptul c˘a, ˆıntr-un ¸sir de produse directe
(ca operat ¸ii binare notate infixat, i. e. cu operatorul binar produs direct ˆıntre
argumentele (operanzii, variabilele) sale; a se vedea mai jos), nu conteaz˘a cum
punem parantezele, i. e., indiferent care dintre produsele directe din acel ¸sir sunt
efectuate mai devreme ¸si care mai tˆarziu, rezultatul obt ¸inut este acela¸si.
De aceea, asociativitatea produsului direct face legitim˘a (i. e. corect˘a) notat ¸ia
urm˘atoare pentru un ¸sir de produse directe notate infixat (i. e. cu operatorul
binar produs direct ˆıntre argumentele sale, ca mai jos) f˘ar˘a paranteze: pentru orice
n ∈ N

¸si orice mult ¸imi A
1
, A
2
, . . . , A
n
, putem scrie A
1
×A
2
×A
3
×. . . ×A
n
ˆın loc
de (. . . ((A
1
×A
2
) ×A
3
) ×. . .) ×A
n
, iar acest din urm˘a produs direct, conform
asociativit˘at ¸ii produsului direct, este egal cu
n

i =1
A
i
:
n

i =1
A
i
= (. . . ((A
1
×A
2
) ×A
3
) ×. . .) ×A
n
not.
= A
1
×A
2
×A
3
×. . . ×A
n
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 56
Reuniunea disjunct˘a a unei familii arbitrare de mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie I o mult ¸ime arbitrar˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o familie de mult ¸imi (p˘art ¸i ale unei mult ¸imi T
sau mult ¸imi arbitrare) indexat˘a de I . Se define¸ste reuniunea disjunct˘a a familiei
(A
i
)
i ∈I
ca fiind mult ¸imea notat˘a

i ∈I
A
i
¸si definit˘a prin:

i ∈I
A
i
:=
_
i ∈I
(A
i
×{i })
Observat ¸ie
Reuniunea disjunct˘a este “un fel de reuniune“ ˆın care mult ¸imile care se reunesc
sunt “f˘acute disjuncte“, prin ata¸sarea la fiecare element al uneia dintre aceste
mult ¸imi a indicelui mult ¸imii respective.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 45 / 56
Reuniunea disjunct˘a a unei familii arbitrare de mult ¸imi
Notat ¸ie
Adesea, elementele reuniunii disjuncte se noteaz˘a f˘ar˘a indicii ata¸sati, considerˆand
c˘a, atunci cˆand se specific˘a, despre un element x al reuniunii disjuncte

i ∈I
A
i
, c˘a
x ∈ A
i
0
, pentru un anumit i
0
∈ I , atunci se ˆınt ¸elege c˘a este vorba despre elementul
(x, i
0
) al reuniunii disjuncte

i ∈I
A
i
(se identific˘a x cu (x, i
0
)).
Exemplu
La fel ca ˆın exemplul anterior pentru reuniunea disjunct˘a, fie A = {0, 1, 2, 3} ¸si
B = {1, 3, 5}. Cine este reuniunea disjunct˘a A

B, aici privit˘a ca reuniunea
disjunct˘a a familiei cu dou˘a elemente {A, B}?
Putem considera c˘a familia de mult ¸imi {A, B} este indexat˘a de mult ¸imea {1, 2},
iar A are indicele 1 ¸si B are indicele 2, adic˘a {A, B} = {A
1
, A
2
}, cu A
1
:= A ¸si
A
2
:= B. Avem, a¸sadar:
A

B = A
1

A
2
= {(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 2), (5, 2)}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 46 / 56
Ca ¸si produsul direct, reuniunea disjunct˘a este asociativ˘a
Notat ¸ie
La fel ca la produsul direct, dac˘a avem o familie finit˘a ¸si nevid˘a de mult ¸imi,
(A
i
)
i ∈1,n
, cu n ∈ N

, atunci avem notat ¸iile echivalente pentru reuniunea disjunct˘a
a acestei familii:

i ∈1,n
A
i
notat ¸ie
=
n

i =1
A
i
notat ¸ie
= A
1

A
2

. . .

A
n
Remarc˘a
Ultima dintre notat ¸iile de mai sus este permis˘a datorit˘a asociativit˘at ¸ii reuniunii
disjuncte ca operat ¸ie binar˘a (adic˘a aplicat˘a unei familii formate din dou˘a
mult ¸imi): pentru orice mult ¸imi A
1
, A
2
, A
3
, se arat˘a imediat (folosind definit ¸ia
reuniunii disjuncte ¸si o identificare de indici, adic˘a o biject ¸ie ˆıntre mult ¸imile de
indici care apar) c˘a are loc legea de asociativitate:
A
1

(A
2

A
3
)

= (A
1

A
2
)

A
3
, adic˘a, prin identificarea biject ¸iei din aceast˘a
egalitate cu identitatea, putem scrie: A
1

(A
2

A
3
)

= (A
1

A
2
)

A
3
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 47 / 56
Operat ¸ii de diferite arit˘at ¸i
Am vorbit mai sus despre produsul direct ¸si reuniunea disjunct˘a ca operat ¸ii binare.
Aritatea unei operat ¸ii a unei structuri algebrice (cu o singur˘a mult ¸ime suport, o
singur˘a mult ¸ime de elemente) este num˘arul argumentelor (operanzilor,
variabilelor) acelei operat ¸ii. Dac˘a structura algebric˘a are mult ¸imea suport A, iar f
este o operat ¸ie n–ar˘a pe A, cu n ∈ N, atunci f : A ×A ×. . . ×A
. ¸¸ .
n de A
→ A (f este o
funct ¸ie cu n argumente din A, cu valori tot ˆın A).
Exemplu
ˆ
Intr–un grup (G, ◦,
−1
, e), avem trei operat ¸ii:
operat ¸ia binar˘a ◦ (compunerea elementelor grupului, dou˘a cˆate dou˘a)
(operat ¸ie de aritate 2, operat ¸ie cu dou˘a argumente): ◦ : G ×G → G
operat ¸ia unar˘a
−1
(inversarea fiec˘arui element din grup) (operat ¸ie de
aritate 1, operat ¸ie cu un singur argument):
−1
: G → G
operat ¸ia zeroar˘a (sau nular˘a) e (elementul neutru al grupului) (operat ¸ie de
aritate 0, operat ¸ie f˘ar˘a argumente, i. e. constant˘a din G): e ∈ G
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 48 / 56
Operat ¸iile zeroare sunt elemente distinse, i. e. constante
De ce operat ¸iile zeroare sunt acela¸si lucru cu elemente distinse, constante din
mult ¸imea suport a structurii algebrice?
Urmˆand regula de mai sus, elementul neutru e al grupului G trebuie s˘a fie o
funct ¸ie de la produsul direct al familiei vide la G.
Produsul direct al familiei vide nu este ∅, cum s–ar putea crede, ci este un
singleton, adic˘a o mult ¸ime cu un singur element.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a recitim de mai sus definit ¸ia produsului direct al unei familii
arbitrare de mult ¸imi, observ˘am c˘a produsul direct al familiei vide este mult ¸imea
funct ¸iilor de la mult ¸imea vid˘a la reuniunea familiei vide, care satisfac o proprietate
ˆıntotdeauna adev˘arat˘a (anume (∀i )(i ∈ ∅ ⇒ . . .), iar i ∈ ∅ este fals pentru orice i ,
deci implicat ¸ia anterioar˘a este adev˘arat˘a pentru orice i , deci aceast˘a proprietate
cu variabila i cuantificat˘a universal este adev˘arat˘a), adic˘a produsul direct al
familiei vide este mult ¸imea funct ¸iilor de la mult ¸imea vid˘a la reuniunea familiei
vide, care are un singur element, pentru c˘a de la ∅ la orice mult ¸ime exist˘a o unic˘a
funct ¸ie, a¸sa cum am v˘azut la ˆınceputul cursului. Dac˘a recitim ¸si definit ¸ia reuniunii
unei familii arbitrare, observ˘am c˘a reuniunea familiei vide este mult ¸imea
elementelor pentru care exist˘a un i ∈ ∅ cu o anumit˘a proprietate, condit ¸ie care
este ˆıntotdeauna fals˘a, deci reuniunea familiei vide este ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 49 / 56
Operat ¸iile zeroare sunt elemente distinse, i. e. constante
A¸sadar, produsul direct al familiei vide este mult ¸imea cu unicul element dat de
unica funct ¸ie de la ∅ la ∅, anume (∅, ∅, ∅), adic˘a produsul direct al familiei vide
este singletonul {(∅, ∅, ∅)}.
Prin urmare, elementul neutru al grupului G este o funct ¸ie ϕ de la un singleton
(anume {(∅, ∅, ∅)}) la G: ϕ : {(∅, ∅, ∅)} → G, iar o funct ¸ie definit˘a pe un
singleton are o singur˘a valoare (ϕ(∅, ∅, ∅) ∈ G), deci poate fi identificat˘a cu
aceast˘a unic˘a valoare a ei, care este un element distins, o constant˘a din G:
ϕ(∅, ∅, ∅) = e ∈ G, ¸si identific˘am ϕ = e.
Ca o parantez˘a, o structur˘a algebric˘a cu dou˘a mult ¸imi suport este spat ¸iul
vectorial, care are ca mult ¸imi suport mult ¸imea scalarilor (formˆand un corp, K),
¸si mult ¸imea vectorilor (formˆand un grup abelian, V). Nu este acela¸si lucru cu o
structur˘a algebric˘a avˆand ca unic˘a mult ¸ime suport pe K ×V, pentru c˘a nu avem
operat ¸ii pe K ×V (i. e. operat ¸ii de la K ×V ×K ×V ×. . . ×K ×V la K ×V),
ci avem operat ¸ii de grup pe V, operat ¸ii de corp pe K ¸si operat ¸ia de compunere
(ˆınmult ¸ire) a scalarilor cu vectorii, de la K ×V la V.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 50 / 56
Operat ¸ii binare asociative ¸si recursii
Fie n ∈ N

¸si (A
i
)
i ∈1,n
not.
= (A
i
)
n
i =1
o familie de mult ¸imi. Datorit˘a asociativit˘at ¸ii
reuniunii, intersect ¸iei, produsului direct ¸si reuniunii disjuncte (ca operat ¸ii binare),
au loc urm˘atoarele recursii: pentru orice m ∈ 1, n:
m
_
i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
A
1
, dac˘a m = 1,
_
m−1
_
i =1
A
i
_
∪ A
m
, dac˘a m > 1;
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
A
1
, dac˘a m = 1,
_
m−1

i =1
A
i
_
∩ A
m
, dac˘a m > 1;
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
A
1
, dac˘a m = 1,
_
m−1

i =1
A
i
_
×A
m
, dac˘a m > 1;
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
A
1
, dac˘a m = 1,
_
m−1

i =1
A
i
_

A
m
, dac˘a m > 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 51 / 56
Operat ¸ii binare asociative ¸si recursii
ˆ
Ins˘a recursiile de mai sus pot porni ¸si de la familia vid˘a
((A
i
)
0
i =1
= (A
i
)
i ∈1,0
= (A
i
)
i ∈∅
):
ˆıntrucˆat reuniunea familiei vide este ∅, fapt ce rezult˘a imediat din definit ¸ia
unei reuniuni arbitrare, ¸si folosit deja la calculul produsului direct al familiei
vide, avem, pentru orice m ∈ 0, n:
m
_
i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
∅, dac˘a m = 0,
_
m−1
_
i =1
A
i
_
∪ A
m
, dac˘a m ≥ 1;
vom vedea ˆın unul dintre cursurile viitoare c˘a intersect ¸ia familiei vide de
mult ¸imi are sens numai ˆın cazul ˆın care familia vid˘a este considerat˘a ca
familie de p˘art ¸i ale unei mult ¸imi T, ¸si, ˆın acest caz, intersect ¸ia familiei vide
este T; a¸sadar, dac˘a T este o mult ¸ime ¸si (A
i
)
n
i =1
⊆ P(T), atunci avem,
pentru orice m ∈ 0, n:
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
T, dac˘a m = 0,
_
m−1

i =1
A
i
_
∩ A
m
, dac˘a m ≥ 1;
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 52 / 56
Operat ¸ii binare asociative ¸si recursii
ˆıntrucˆat, dup˘a cum am v˘azut mai sus, produsul direct al familiei vide este
singletonul {∗}, cu ∗ = (∅, ∅, ∅), avem, pentru orice m ∈ 0, n:
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
{∗}, dac˘a m = 0,
_
m−1

i =1
A
i
_
×A
m
, dac˘a m ≥ 1;
nu este nimic diferit fat ¸˘a de
recursia anterioar˘a pentru produsul direct, deoarece, oricare ar fi mult ¸imea A,
A

= {∗} ×A, cu biject ¸ia care duce fiecare a ∈ A ˆın perechea (∗, a), iar
aceast˘a biject ¸ie se poate asimila cu identitatea (funct ¸ia identic˘a, egalitatea);
similar, vom ˆıntˆalni izomorfisme (ˆıntre unele structuri algebrice) care se
asimileaz˘a cu identitatea (funct ¸ia identic˘a, egalitatea);
ˆıntrucˆat reuniunea disjunct˘a a familiei vide, conform definit ¸iei reuniunii
disjuncte, este egal˘a cu reuniunea familiei vide, anume cu ∅, avem, pentru
orice m ∈ 0, n:
m

i =1
A
i
=
_
¸
_
¸
_
∅, dac˘a m = 0,
_
m−1

i =1
A
i
_

A
m
, dac˘a m ≥ 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 53 / 56
1
Echivalent ¸e logice cunoscute ˆıntre diferite enunt ¸uri
2
Mult ¸imi ¸si funct ¸ii
3
Teoria cardinalelor
4
Familii arbitrare de mult ¸imi
5
Despre examenul la aceast˘a materie
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 54 / 56
Examenul aferent acestui curs
Subiectele de examen vor consta numai din exercit ¸ii bazate pe teoria predat˘a
la curs ¸si aplicat ¸iile rezolvate la seminar. Toat˘a teoria necesar˘a pentru a
ˆınt ¸elege lect ¸iile de curs ¸si seminar (inclusiv baza de cuno¸stint ¸e din
ˆınv˘at ¸˘amˆantul preuniversitar la care se face apel) este considerat˘a cunoscut˘a
ˆın momentul pred˘arii acestor lect ¸ii.
Nu vor exista la examen subiecte de teorie pur˘a (de tipul enunt ¸are ¸si
demonstrare a unor teoreme din curs, spre exemplu).
Timpul pe care student ¸ii ˆıl vor avea la dispozit ¸ie pentru rezolvarea subiectelor
de examen va fi de 2 ore ˆıncepˆand din momentul ˆıncheierii scrierii subiectelor
pe tabl˘a.
Student ¸ii vor avea voie s˘a aduc˘a ¸si s˘a consulte la examen orice materiale
ajut˘atoare, scrise de mˆan˘a sau tip˘arite, printate sau afi¸sate pe ecrane de
laptopuri (cu bateriile ˆınc˘arcate!), dar nu vor avea voie ˆın examen cu mijloace
de comunicare ˆıntre ei sau cu exteriorul (de exemplu telefoane mobile,
laptopuri conectate la internet etc.).
Fiecare student va aduce la examen propriile sale materiale ajut˘atoare. Nu
este permis schimbul de materiale ˆıntre student ¸i ˆın timpul examenului.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 55 / 56
Examenul aferent acestui curs
Fiecare student va prezenta la examen carnetul de student ¸si cartea de
identitate/pa¸saportul.
Fiecare student se va semna pe fiecare foaie din lucrarea de examen cu
numele complet scris ˆın clar ¸si num˘arul grupei din care face parte.
Fiecare student va scrie pe prima foaie a lucr˘arii denumirea materiei (logic˘a
matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a) ¸si data examenului.
Fiecare grup˘a va fixa examenul ˆıntr–o alt˘a zi sau la o alt˘a or˘a fat ¸˘a de
examenele celorlalte grupe, cu cel put ¸in 4 ore diferent ¸˘a ˆıntre orele la care vor
fi programate s˘a ˆınceap˘a eventualele examene ale unor grupe diferite ˆıntr–o
aceea¸si zi.
Prefer ca orele la care vor fi programate s˘a ˆınceap˘a examenele s˘a fie cuprinse
ˆıntre 10 : 00 dimineat ¸a ¸si 16 : 00.
Dac˘a vor exista student ¸i care s˘a fie nevoit ¸i s˘a dea examen la o alt˘a grup˘a
decˆat cea din care fac parte, atunci este de dorit ca acei student ¸i s˘a m˘a
anunt ¸e cˆat mai din timp despre acest lucru.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs II logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 56 / 56
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul III
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 43
Cuprinsul acestui curs
1
Preliminarii
2
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
3
Funct ¸ii caracteristice
4
Relat ¸ii binare
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 43
1
Preliminarii
2
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
3
Funct ¸ii caracteristice
4
Relat ¸ii binare
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 43
Notat ¸ii uzuale
Notat ¸ie
Pentru orice a, b ∈ Z, not˘am cu a, b segmentul din Z de capete a ¸si b:
a, b := {k ∈ Z | a ≤ k ≤ b} =

{a, a + 1, a + 2, . . . , b −1, b}, dac˘a a ≤ b
∅, dac˘a a > b.
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸ime A, not˘am cu id
A
funct ¸ia identic˘a a lui A:
id
A
: A → A, pentru orice x ∈ A, id
A
(x) = x.
Notat ¸ie
Amintim c˘a, pentru orice mult ¸ime A, am notat cu P(A) mult ¸imea p˘art ¸ilor lui A, i.
e. mult ¸imea submult ¸imilor lui A:
P(A) := {X | X ⊆ A}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 43
Egalitatea ˆıntre familii de elemente
Exist˘a o singur˘a familie vid˘a de elemente ale unei mult ¸imi arbitrare A, pentru
c˘a exist˘a o singur˘a funct ¸ie de la ∅ la A (a se vedea mai jos, precum ¸si
cursurile anterioare).
Familia vid˘a nu este egal˘a cu nicio familie nevid˘a, ci este egal˘a doar cu ea
ˆıns˘a¸si.
Fie I ¸si A dou˘a mult ¸imi nevide, iar (a
i
)
i ∈I
¸si (b
i
)
i ∈I
dou˘a familii de elemente din A
indexate de I :
I = ∅, A = ∅
(a
i
)
i ∈I
⊆ A, i. e., pentru orice i ∈ I , a
i
∈ A
(b
i
)
i ∈I
⊆ A, i. e., pentru orice i ∈ I , b
i
∈ A
Amintim c˘a familiile de elemente din A indexate de I sunt, prin definit ¸ie, funct ¸ii de
la I la A, iar notat ¸ia lor ca mai sus se adopt˘a pentru comoditate:
(a
i
)
i ∈I
= f : I → A, unde, pentru orice i ∈ I , f (i ) = a
i
(b
i
)
i ∈I
= g : I → A, unde, pentru orice i ∈ I , g(i ) = b
i
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 43
Egalitatea ˆıntre familii de elemente
Egalitatea de funct ¸ii semnific˘a egalitatea domeniilor ¸si a codomeniilor (valabil˘a
pentru f ¸si g, pentru c˘a au ambele domeniul I ¸si codomeniul A) ¸si egalitatea
punctual˘a, adic˘a egalitatea ˆın fiecare punct: dou˘a funct ¸ii cu acela¸si domeniu ¸si
acela¸si codomeniu sunt egale ddac˘a sunt egale ˆın fiecare punct al domeniului lor
comun:
f = g ddac˘a, pentru orice i ∈ I , f (i ) = g(i ).
Deci ce semnific˘a egalitatea a dou˘a familii de elemente din aceea¸si mult ¸ime
indexate de aceea¸si mult ¸ime? Egalitatea pe componente: cele dou˘a familii sunt
egale ddac˘a sunt egale pe componente:
(a
i
)
i ∈I
= (b
i
)
i ∈I
ddac˘a, pentru orice i ∈ I , a
i
= b
i
.
Caz particular: cazul finit nevid: I = 1, n, cu n natural nenul:
(a
1
, a
2
, . . . , a
n
) = (b
1
, b
2
, . . . , b
n
) ddac˘aa
1
= b
1
,
a
2
= b
2
,
.
.
.
a
n
= b
n
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 43
1
Preliminarii
2
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
3
Funct ¸ii caracteristice
4
Relat ¸ii binare
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 43
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
Remarc˘a
Primul dintre exercit ¸iile urm˘atoare poate fi folosit pentru a demonstra echivalent ¸a
caracteriz˘arilor alternative ale inegalit˘at ¸ilor ˆıntre numerele cardinale (a se vedea
Cursul II) (tem˘a).
Remarc˘a (tem˘a)
Pentru orice mult ¸imi nevide A ¸si B ¸si orice funct ¸ie f : A → B, au loc incluziunile:
pentru orice M ⊆ A, f
−1
(f (M)) ⊇ M;
pentru orice N ⊆ B, f (f
−1
(N)) ⊆ N; ˆın schimb, pentru orice
N ⊆ f (A) = Im(f ), f (f
−1
(N)) = N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 43
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
Exercit ¸iu (caracterizarea surjectivit˘at ¸ii prin existent ¸a unei inverse la
dreapta, ¸si a injectivit˘at ¸ii prin existent ¸a unei inverse la stˆanga – tem˘a)
Fie A ¸si B mult ¸imi nevide, iar f : A → B. Atunci:
1
f este surjectiv˘a ddac˘a (∃g : B → A) f ◦ g = id
B
;
2
f este bijectiv˘a ddac˘a (∃! g : B → A) f ◦ g = id
B
; ˆın plus, ˆın caz afirmativ,
unica invers˘a la dreapta g a lui f este g = f
−1
, care este simultan invers˘a la
dreapta ¸si invers˘a la stˆanga pentru f ;
3
f este injectiv˘a ddac˘a (∃h : B → A) h ◦ f = id
A
;
4
f este bijectiv˘a ddac˘a (∃! h : B → A) h ◦ f = id
A
; ˆın plus, ˆın caz afirmativ,
unica invers˘a la stˆanga h a lui f este h = f
−1
, care este simultan invers˘a la
stˆanga ¸si invers˘a la dreapta pentru f ;
5
dup˘a cum ¸stim, f este bijectiv˘a ddac˘a este inversabil˘a, i. e. f este bijectiv˘a
ddac˘a (∃j : B → A) f ◦ j = id
B
¸si j ◦ f = id
A
; ˆın plus, ˆın caz afirmativ, j este
unic˘a, se noteaz˘a cu f
−1
¸si se nume¸ste inversa lui f ; dar, conform (1) ¸si (3),
avem ¸si urm˘atoarea caracterizare a bijectivit˘at ¸ii: f este bijectiv˘a ddac˘a
(∃g, h : B → A) f ◦ g = id
B
¸si h ◦ f = id
A
; ˆın plus, conform (2) ¸si (4), ˆın caz
afirmativ, g ¸si h sunt unice ¸si g = h = f
−1
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 43
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
Exercit ¸iu (funct ¸iile imagine direct˘a ¸si imagine invers˘a – tem˘a)
Fie A ¸si B mult ¸imi nevide, iar f : A → B. Consider˘am funct ¸iile:

f

: P(A) → P(B), (∀M ⊆ A) f

(M) := f (M);
f

: P(B) → P(A), (∀N ⊆ B) f

(M) := f
−1
(M).
Atunci au loc urm˘atoarele echivalent ¸e:
1
f este injectiv˘a ddac˘a f

este injectiv˘a ddac˘a f

este surjectiv˘a ddac˘a
f

◦ f

= id
P(A)
(i. e. (∀M ⊆ A) f
−1
(f (M)) = M) ddac˘a
(∀M ⊆ A) f (A \ M) ⊆ B \ f (M);
2
f este surjectiv˘a ddac˘a f

este surjectiv˘a ddac˘a f

este injectiv˘a ddac˘a
f

◦ f

= id
P(B)
(i. e. (∀N ⊆ B) f (f
−1
(N)) = N) ddac˘a
(∀M ⊆ A) f (A \ M) ⊇ B \ f (M);
3
din (1) ¸si (2), obt ¸inem: f este bijectiv˘a ddac˘a f

este bijectiv˘a ddac˘a f

este
bijectiv˘a ddac˘a f

¸si f

sunt inverse una alteia ddac˘a
(∀M ⊆ A) f (A \ M) = B \ f (M).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 43
1
Preliminarii
2
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
3
Funct ¸ii caracteristice
4
Relat ¸ii binare
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Tehnica de demonstrat ¸ie pentru incluziunea sau egalitatea de mult ¸imi, folosit˘a
pˆan˘a acum atˆat la curs cˆat ¸si la seminar, poate fi adaptat˘a la cazul particular al
submult ¸imilor unei mult ¸imi date T, astfel:
pentru stabilirea incluziunii ˆıntre dou˘a submult ¸imi A ¸si B ale lui T, ˆın loc de
a se demonstra c˘a, pentru orice element x, x ∈ A ⇒ x ∈ B, este suficient s˘a
se demonstreze c˘a, pentru orice element x ∈ T, x ∈ A ⇒ x ∈ B, ceea ce,
conform metodei din cazul general, ˆınseamn˘a c˘a A∩T ⊆ B ∩T, dar, ˆıntrucˆat
A, B ∈ P(T), avem c˘a A ∩ T = A ¸si B ∩ T = B, ¸si rezult˘a c˘a A ⊆ B;
pentru a stabili egalitatea a dou˘a submult ¸imi A ¸si B ale lui T, ˆın loc de a se
demonstra c˘a, pentru orice element x, x ∈ A ⇔ x ∈ B, este suficient s˘a se
arate c˘a: pentru orice x ∈ T, x ∈ A ⇔ x ∈ B, ceea ce, conform variantei
demonstrat ¸iei din cazul general, arat˘a c˘a: A ∩ T = B ∩ T; dar, ˆıntrucˆat
A, B ∈ P(T), au loc: A ∩ T = A ¸si B ∩ T = B, de unde rezult˘a c˘a A = B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 43
Funct ¸ia caracteristic˘a a unei submult ¸imi a unei mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie T o mult ¸ime nevid˘a arbitrar˘a, fixat˘a. Pentru orice A ∈ P(T), definim funct ¸ia
caracteristic˘a a lui A (raportat la T): χ
A
: T → {0, 1}, pentru orice x ∈ T,
χ
A
(x) =

0, dac˘a x / ∈ A,
1, dac˘a x ∈ A.
Observat ¸ie
ˆ
In definit ¸ia de mai sus pentru funct ¸iile caracteristice ale submult ¸imilor unei
mult ¸imi T, am folosit notat ¸ia (consacrat˘a) χ
A
pentru funct ¸ia caracteristic˘a a
unei submult ¸imi A a lui T, care sugereaz˘a faptul c˘a aceast˘a funct ¸ie ar depinde
numai de A. Motivul pentru care nu se ata¸seaz˘a la aceast˘a notat ¸ie ¸si indicele T,
pentru a ar˘ata faptul evident c˘a aceast˘a funct ¸ie depinde ¸si de T, este c˘a, ˆın mod
uzual, se consider˘a mult ¸imea total˘a T ca fiind fixat˘a atunci cˆand lucr˘am cu
funct ¸iile caracteristice ale p˘art ¸ilor sale.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Remarc˘a
Probabil c˘a funct ¸iile caracteristice au mai fost ˆıntˆalnite pˆan˘a acum, cel put ¸in ˆın
cazul particular cˆand mult ¸imea total˘a T este finit˘a: T = {x
1
, x
2
, . . . , x
n
}, cu
n ∈ N

= N \ {0}.
ˆ
In acest caz, pentru orice A ∈ P(T), funct ¸ia caracteristic˘a χ
A
poate fi dat˘a prin vectorul valorilor sale: (χ
A
(x
1
), χ
A
(x
2
), . . . , χ
A
(x
n
)); acest
vector de valori din mult ¸imea {0, 1} se nume¸ste vectorul caracteristic al lui A ¸si
poate fi reprezentat printr-un num˘ar scris ˆın baza 2.
Dup˘a cum se ¸stie, vectorii caracteristici (generat ¸i, de exemplu, ca numere ˆın binar,
de la 0 la 11 . . . 1) pot fi folosit ¸i la generarea submult ¸imilor mult ¸imii finite T:
fiecare A ∈ P(T) este egal˘a cu mult ¸imea elementelor x
i
cu proprietatea c˘a, ˆın
vectorul caracteristic al lui A, pe pozit ¸ia i apare 1.
Ca o anticipare a similarit˘at ¸ilor dintre calculul cardinalelor pentru mult ¸imi finite ¸si
expresiile funct ¸iilor caracteristice pe care le vom obt ¸ine, este interesant de observat
c˘a, ˆın cazul particular finit prezentat mai sus, fiecare A ∈ P(T) este, de asemenea,
finit˘a, ¸si are cardinalul: |A| =

x∈T
χ
A
(x) =
n

i =1
χ
A
(x
i
). Acest fapt, ˆımpreun˘a cu
punctul (7) din a doua propozit ¸ie care urmeaz˘a, arat˘a c˘a, pentru orice mult ¸imi
finite A ¸si B, |A ∪ B| = |A| +|B| −|A ∩ B|, de unde, prin induct ¸ie matematic˘a
dup˘a num˘arul de mult ¸imi, se obt ¸ine principiul includerii ¸si al excluderii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 43
Principiul includerii ¸si al excluderii
Propozit ¸ie (principiul includerii ¸si al excluderii)
Pentru orice n natural nenul ¸si orice mult ¸imi finite M
1
, M
2
, . . . , M
n
, are loc
egalitatea:
|
n

i =1
M
i
| =
n

i =1
|M
i
| −

1≤i <j ≤n
|M
i
∩ M
j
| +

1≤i <j <k≤n
|M
i
∩ M
j
∩ M
k
| −. . . +
+(−1)
n−1
· |M
1
∩ M
2
∩ . . . M
n
| =
n

s=1

1≤i
1
<i
2
<...i
s
≤n
(−1)
s−1
· |M
i
1
∩ M
i
2
∩ . . . M
i
s
|.
S¸i dual:
|
n

i =1
M
i
| =
n

i =1
|M
i
| −

1≤i <j ≤n
|M
i
∪ M
j
| +

1≤i <j <k≤n
|M
i
∪ M
j
∪ M
k
| −. . . +
+(−1)
n−1
· |M
1
∪ M
2
∩ . . . M
n
| =
n

s=1

1≤i
1
<i
2
<...i
s
≤n
(−1)
s−1
· |M
i
1
∪ M
i
2
∪ . . . M
i
s
|.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Observat ¸ie
Exist˘a, ˆın literatura matematic˘a, numeroase demonstrat ¸ii pentru principiul
includerii ¸si al excluderii. Una dintre aceste demonstrat ¸ii se g˘ase¸ste, de exemplu,
ˆın cartea Probleme de logic˘a ¸si teoria mult ¸imilor, de Dumitru Bu¸sneag ¸si Dana
Piciu, inclus˘a ˆın bibliografia din primul curs. Aceast˘a demonstrat ¸ie se poate
adapta, lucrˆand cu funct ¸ii caracteristice ˆın locul operat ¸iilor cu mult ¸imi.
Odat˘a demonstrat˘a prima egalitate din principiul includerii ¸si al excluderii, care
d˘a cardinalul unei reuniuni finite de mult ¸imi finite, a doua se demonstreaz˘a
analog, dar interschimbˆand reuniunile cu intersect ¸iile.
Demonstrat ¸ia principiului includerii ¸si al excluderii nu face parte din
materia pentru examen.
Remarc˘a
ˆ
In cele ce urmeaz˘a vom considera codomeniul funct ¸iilor caracteristice {0, 1} ⊂ N
(sau {0, 1} ⊂ Z, sau {0, 1} ⊂ R), iar operat ¸iile aritmetice care vor fi efectuate vor
fi operat ¸iile uzuale de pe N (sau Z, sau R).
ˆ
In schimb, rezultatele operat ¸iilor
efectuate se vor afla ˆın mult ¸imea {0, 1}, a¸sa cum trebuie, pentru c˘a aceste
rezultate vor fi valori ale unor funct ¸ii caracteristice.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Propozit ¸ie (Propriet˘at ¸ile funct ¸iilor caracteristice)
Fie T o mult ¸ime nevid˘a arbitrar˘a, fixat˘a. Pentru orice A ∈ P(T), not˘am cu χ
A
funct ¸ia caracteristic˘a a lui A (raportat la T). Mai not˘am funct ¸iile constante:
0 : T → {0, 1} ¸si 1 : T → {0, 1}, pentru orice x ∈ T, 0(x) = 0 ¸si 1(x) = 1.
Atunci au loc propriet˘at ¸ile:
1
χ

= 0 ¸si χ
T
= 1
2
pentru orice A ∈ P(T), A = χ
−1
A
({1})
3
pentru orice A, B ∈ P(T), are loc echivalent ¸a: A ⊆ B ddac˘a χ
A
≤ χ
B
(punctual, i. e.: pentru orice x ∈ T, χ
A
(x) ≤ χ
B
(x))
4
pentru orice A, B ∈ P(T), are loc echivalent ¸a: A = B ddac˘a χ
A
= χ
B
5
pentru orice A, B ∈ P(T), χ
A∩B
= χ
A
· χ
B
6
pentru orice A ∈ P(T), χ
A
= χ
2
A
7
pentru orice A, B ∈ P(T), χ
A∪B
= χ
A

B
−χ
A
· χ
B
8
pentru orice A, B ∈ P(T), χ
A\B
= χ
A
−χ
A
· χ
B
9
pentru orice A ∈ P(T), χ
T\A
= 1 −χ
A
10
χ
A∆B
= χ
A

B
−2 · χ
A
· χ
B
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Demonstrat ¸ie: Pentru ˆınceput, amintim c˘a egalitatea a dou˘a funct ¸ii cu acela¸si
domeniu ¸si acela¸si codomeniu semnific˘a egalitatea punctual˘a, i. e. ˆın fiecare
punct, de exemplu, la punctul (4): χ
A
= χ
B
ddac˘a (prin definit ¸ia egalit˘at ¸ii de
funct ¸ii), pentru orice x ∈ T, χ
A
(x) = χ
B
(x) (ˆıntocmai ca la punctul (3), unde am
explicitat inegalitatea ≤ˆıntre dou˘a funct ¸ii cu acela¸si domeniu ¸si acela¸si
codomeniu).
De asemenea, funct ¸iile de la punctele (5)–(10), date prin operat ¸ii aplicate
funct ¸iilor χ
A
¸si χ
B
, sunt definite punctual, ca orice operat ¸ii asupra unor funct ¸ii cu
acela¸si domeniu ¸si acela¸si codomeniu, operat ¸ii care se pot defini ˆıntre elementele
codomeniului respectiv: de exemplu, la punctul (8), funct ¸ia
χ
A
−χ
A
· χ
B
: T → {0, 1} se define¸ste prin: pentru orice x ∈ T,

A
−χ
A
· χ
B
)(x) := χ
A
(x) −χ
A
(x) · χ
B
(x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 43
Funct ¸ii caracteristice
(1) Din faptul c˘a orice x ∈ T satisface: x / ∈ ∅ ¸si x ∈ T.
(2) Fie x ∈ T. Avem: x ∈ A ddac˘a χ
A
(x) = 1 ddac˘a x ∈ χ
−1
A
({1}). A¸sadar
A = χ
−1
A
({1}).
(3) Are loc: A ⊆ B ddac˘a (∀x ∈ T)(x ∈ A ⇒ x ∈ B) ddac˘a
(∀x ∈ T)(χ
A
(x) = 1 ⇒ χ
B
(x) = 1) ddac˘a (∀x ∈ T)χ
A
(x) ≤ χ
B
(x) ddac˘a
χ
A
≤ χ
B
(amintim c˘a domeniul valorilor lui χ
A
¸si χ
B
este {0, 1}).
(4) Putem folosi punctul (3): A = B ddac˘a [A ⊆ B ¸si B ⊆ A] ddac˘a [χ
A
≤ χ
B
¸si
χ
B
≤ χ
A
] ddac˘a χ
A
= χ
B
.
Sau putem folosi punctul (2): A = B ddac˘a χ
−1
A
({1}) = χ
−1
B
({1}) ddac˘a
χ
A
= χ
B
(amintim c˘a domeniul valorilor lui χ
A
¸si χ
B
este mult ¸imea cu dou˘a
elemente {0, 1}).
(5) Fie x ∈ T, arbitrar, fixat. Distingem patru cazuri:
x / ∈ A ¸si x / ∈ B (deci x / ∈ A ∩ B)
x / ∈ A ¸si x ∈ B (deci x / ∈ A ∩ B)
x ∈ A ¸si x / ∈ B (deci x / ∈ A ∩ B)
x ∈ A ¸si x ∈ B (deci x ∈ A ∩ B)
ˆ
In primul dintre aceste cazuri, χ
A∩B
(x) = 0 = 0 · 0 = χ
A
(x) · χ
B
(x). La fel se
analizeaz˘a celelalte trei cazuri, ¸si rezult˘a c˘a χ
A∩B
(x) = χ
A
(x) · χ
B
(x) pentru orice
x ∈ T, i. e. χ
A∩B
= χ
A
· χ
B
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 43
Funct ¸ii caracteristice
(6) Aplicˆand (5) cazului particular A = B, obt ¸inem: χ
A
= χ
A∩A
= χ
A
· χ
A
= χ
2
A
.
Sau putem aplica faptul c˘a fiecare dintre elementele 0 ¸si 1 este egal cu p˘atratul
s˘au, iar codomeniul lui χ
A
este {0, 1}.
(7) Analog demonstrat ¸iei pentru punctul (5).
(8) Analog demonstrat ¸iei pentru fiecare dintre punctele (5) ¸si (7).
(9) Conform punctelor (8) ¸si (1), χ
T\A
= χ
T
−χ
T
· χ
A
= 1 −1 · χ
A
= 1 −χ
A
.
(Este clar c˘a 1 · χ
A
= χ
A
. Se putea folosi, ca alternativ˘a, ¸si punctul (5), pentru a
deduce: χ
T
· χ
A
= χ
T∩A
= χ
A
.)
(10) Putem calcula, conform punctelor (7), (8), (5) ¸si (1):
χ
A∆B
= χ
(A\B)∪(B\A)
= χ
A\B

B\A
−χ
A\B
· χ
B\A
=
χ
A
−χ
A
· χ
B

B
−χ
A
· χ
B
−χ
(A\B)∩(B\A)
= χ
A

B
−2 · χ
A
· χ
B
−χ

=
χ
A

B
−2 · χ
A
· χ
B
−0 = χ
A

B
−2 · χ
A
· χ
B
. Am aplicat faptul c˘a orice
element al intersect ¸iei (A \ B) ∩ (B \ A) simultan apart ¸ine lui A ¸si nu apart ¸ine lui
A (¸si simultan apart ¸ine lui B ¸si nu apart ¸ine lui B); sigur c˘a nu exist˘a un astfel de
element, a¸sadar acea intersect ¸ie este vid˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Remarc˘a
Punctul (5) al propozit ¸iei precedente poate fi demonstrat folosind faptul c˘a
funct ¸iile χ
A∩B
¸si χ
A
· χ
B
au drept codomeniu mult ¸imea cu dou˘a elemente
{0, 1} ¸si observˆand c˘a orice x ∈ T satisface: χ
A∩B
(x) = 1 ddac˘a x ∈ A ∩ B
ddac˘a x ∈ A ¸si x ∈ B ddac˘a χ
A
(x) = 1 ¸si χ
B
(x) = 1 ddac˘a
χ
A
(x) · χ
B
(x) = 1 ddac˘a (χ
A
· χ
B
)(x) = 1.
De asemenea, punctul (8) al propozit ¸iei precedente poate fi demonstrat
folosind faptul c˘a funct ¸iile care intervin ˆın acea egalitate au codomeniul
{0, 1} ¸si observˆand c˘a orice x ∈ T satisface: χ
A\B
(x) = 1 ddac˘a x ∈ A \ B
ddac˘a x ∈ A ¸si x / ∈ B ddac˘a χ
A
(x) = 1 ¸si χ
B
(x) = 0 ddac˘a χ
A
(x) = 1 ¸si
χ
A
(x) · χ
B
(x) = 0 ddac˘a χ
A
(x) −χ
A
(x) · χ
B
(x) = 1 ddac˘a

A
−χ
A
· χ
B
)(x) = 1.
Remarc˘a
Punctele (3) ¸si (4) ale propozit ¸iei precedente ne ofer˘a posibilitatea de a demonstra
incluziunea ¸si egalitatea de mult ¸imi folosind funct ¸ia caracteristic˘a a mult ¸imilor
respective.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
S˘a se demonstreze, folosind funct ¸ii caracteristice (nu conteaz˘a fat ¸˘a de ce mult ¸ime
total˘a T; se poate lua orice mult ¸ime nevid˘a T care include mult ¸imile care intr˘a ˆın
discut ¸ie, de exemplu se poate lua T egal˘a cu reuniunea acelor mult ¸imi, reunit˘a cu
o mult ¸ime nevid˘a, de exemplu {0}, pentru a avea sigurant ¸a c˘a T e nevid˘a), c˘a,
pentru orice mult ¸imi A, B, C:
asociativitatea diferent ¸ei simetrice: A∆(B∆C) = (A∆B)∆C (indicat ¸ie:
prin calcul, folosind propozit ¸ia precedent˘a, se obt ¸ine χ
A∆(B∆C)
= χ
(A∆B)∆C
,
ceea ce este echivalent cu egalitatea A∆(B∆C) = (A∆B)∆C care trebuie
demonstrat˘a; la fel se poate proceda mai jos)
distributivitatea lui ∪ fat ¸˘a de ∩: A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
distributivitatea lui ∩ fat ¸˘a de ∪: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
A ⊆ B ddac˘a A ∩ B = A ddac˘a A ∪ B = B
dac˘a A ⊆ B, atunci A ∪ C ⊆ B ∪ C ¸si A ∩ C ⊆ B ∩ C
dac˘a A ⊆ B ¸si C ⊆ D, atunci A ∪ C ⊆ B ∪ D ¸si A ∩ C ⊆ B ∩ D (rezult˘a ¸si
prin aplicarea de cˆate dou˘a ori a implicat ¸iilor de la punctul precedent)
alte rezultate privind calculul cu mult ¸imi demonstrate la seminar
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Fie T o mult ¸ime nevid˘a. Pentru orice X ⊆ T, vom nota cu X := T \ X
(complementara lui X fat ¸˘a de T). S˘a se demonstreze, folosind funct ¸ii
caracteristice (raportat la T), c˘a, pentru orice A, B ∈ P(T):
operat ¸ia de trecere la complementar˘a este autodual˘a (autoinvers˘a,
propria ei invers˘a): A = A
legile lui de Morgan pentru ∪ ¸si ∩:

A ∪ B = A ∩ B
A ∩ B = A ∪ B
trecerea la complementar˘a inverseaz˘a sensul incluziunii: A ⊆ B ddac˘a B ⊆ A
A = B ddac˘a A = B (rezult˘a ¸si din punctul anterior, prin exprimarea
egalit˘at ¸ii de mult ¸imi ca dubl˘a incluziune)
A \ B = A ∩ B
A ∩ B = ∅ ddac˘a A ⊆ B ddac˘a B ⊆ A
A ∪ B = T ddac˘a B ⊆ A ddac˘a A ⊆ B
mult ¸imi complementare: A = B ddac˘a B = A ddac˘a

A ∪ B = T ¸si
A ∩ B = ∅
alte rezultate demonstrate la seminar implicˆand complementare de mult ¸imi
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Remarc˘a
A se observa c˘a, ˆın propozit ¸ia anterioar˘a, conform punctelor (5), (7) ¸si (8), au loc,
pentru orice A, B ∈ P(T):
χ
A∪B
= χ
A

B
−χ
A∩B
χ
A\B
= χ
A
−χ
A∩B
De asemenea, pentru orice α, β ∈ {0, 1} (care este domeniul valorilor funct ¸iilor
caracteristice), au loc:
α · β = min{α, β}
α +β −α · β = α +β −min{α, β} = max{α, β}
Aceste egalit˘at ¸i pot fi demonstrate, de exemplu, prin ˆınlocuirea fiec˘aruia dintre
elementele α ¸si β cu fiecare dintre valorile 0 ¸si 1 ˆın fiecare egalitate.
Din egalit˘at ¸ile de mai sus ¸si punctele (5) ¸si (7) ale propozit ¸iei precedente rezult˘a
c˘a, pentru orice A, B ∈ P(T), au loc:
χ
A∩B
= min{χ
A
, χ
B
}
χ
A∪B
= max{χ
A
, χ
B
}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Remarc˘a (generalizare a ultimelor egalit˘at ¸i din remarca anterioar˘a)
Fie T ¸si I dou˘a mult ¸imi nevide ¸si (A
i
)
i ∈I
⊆ P(T) o familie de p˘art ¸i ale lui T
indexat˘a de I . S˘a demonstr˘am urm˘atoarele egalit˘at ¸i satisf˘acute de funct ¸iile
caracteristice raportat la T:
χ

i ∈I
A
i
= max{χ
A
i
| i ∈ I }
χ

i ∈I
A
i
= min{χ
A
i
| i ∈ I }
S˘a not˘am cu F := max{χ
A
i
| i ∈ I } : T → {0, 1}, definit˘a, desigur, punctual:
pentru orice x ∈ T, F(x) = max{χ
A
i
(x) | i ∈ I }. Observ˘am c˘a maximul unei
familii de elemente din mult ¸imea {0, 1} este egal cu 1 ddac˘a exist˘a m˘acar un
element egal cu 1 ˆın acea familie. Pentru orice x ∈ T, avem: χ

i ∈I
A
i
(x) = 1
ddac˘a x ∈

i ∈I
A
i
ddac˘a (∃i ∈ I )x ∈ A
i
ddac˘a (∃i ∈ I )χ
A
i
(x) = 1 ddac˘a
max{χ
A
i
(x) | i ∈ I } = 1 ddac˘a F(x) = 1. Rezult˘a c˘a χ

i ∈I
A
i
= F, ˆıntrucˆat
codomeniul acestor dou˘a funct ¸ii este mult ¸imea cu dou˘a elemente {0, 1}.
Avet ¸i demonstrarea celei de–a doua egalit˘at ¸i ca tem˘a. Indicat ¸ie: observat ¸i c˘a
minimul unei familii de elemente din mult ¸imea {0, 1} este egal cu 1 ddac˘a toate
elementele acelei familii sunt egale cu 1, ¸si rescriet ¸i demonstrat ¸ia de mai sus
ˆınlocuind ˆın ea maximul cu minimul, ∃ cu ∀ ¸si reuniunea cu intersect ¸ia.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Remarc˘a (legile de distributivitate generalizat˘a pentru ∪ ¸si ∩ – tem˘a)
Remarca anterioar˘a poate fi folosit˘a pentru a demonstra c˘a, pentru orice mult ¸ime
nevid˘a I , orice mult ¸ime A ¸si orice familie de mult ¸imi (A
i
)
i ∈I
, au loc egalit˘at ¸ile:
distributivitatea generalizat˘a a ∪ fat ¸˘a de ∩: A ∪ (

i ∈I
A
i
) =

i ∈I
(A ∪ A
i
)
distributivitatea generalizat˘a a ∩ fat ¸˘a de ∪: A ∩ (

i ∈I
A
i
) =

i ∈I
(A ∩ A
i
)
Fiecare dintre acestea poate fi folosit˘a pentru a “sparge“ simultan (de fapt, pe
rˆand) dou˘a paranteze (de fapt, orice num˘ar natural nenul de paranteze, dup˘a cum
arat˘a un rat ¸ionament imediat prin induct ¸ie matematic˘a): pentru orice mult ¸imi
nevide I ¸si J ¸si orice familii de mult ¸imi (B
j
)
j ∈J
¸si (A
i
)
i ∈I
:
(

j ∈J
B
j
) ∪ (

i ∈I
A
i
) =

i ∈I

j ∈J
(B
j
∪ A
i
) =

j ∈J

i ∈I
(B
j
∪ A
i
) =

(i ,j )∈I ×J
(B
j
∪ A
i
)
(

j ∈J
B
j
) ∩ (

i ∈I
A
i
) =

i ∈I

j ∈J
(B
j
∩ A
i
) =

j ∈J

i ∈I
(B
j
∩ A
i
) =

(i ,j )∈I ×J
(B
j
∩ A
i
)
Am dat cˆate trei scrieri echivalente pentru ultimii termeni din egalit˘at ¸ile
precedente, dintre care prima corespunde “spargerii“ mai ˆıntˆai a celei de–a doua
paranteze, a doua corespunde “spargerii“ mai ˆıntˆai a primei paranteze, iar ultima,
cu un singur indice, sugereaz˘a ideea de “spargere“ simultan˘a a parantezelor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Amintim c˘a:
Definit ¸ie
Spunem c˘a dou˘a mult ¸imi A ¸si B sunt cardinal echivalente, ¸si scriem A

= B, ddac˘a
exist˘a o biject ¸ie f : A → B.
Amintim c˘a:
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, se noteaz˘a cu B
A
mult ¸imea funct ¸iilor de la A la B:
B
A
= {f | f : A → B}.
Propozit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime nevid˘a T, P(T)

= {0, 1}
T
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 43
Funct ¸ii caracteristice
Demonstrat ¸ie: Consider˘am aplicat ¸ia
f : P(T) → {0, 1}
T
= {ϕ | ϕ : T → {0, 1}}, definit˘a prin: pentru orice
A ∈ P(T), f (A) = χ
A
(funct ¸ia caracteristic˘a a lui A raportat la T).
Conform punctului (4) al propozit ¸iei cont ¸inˆand propriet˘at ¸ile funct ¸iei caracteristice,
pentru orice A, B ∈ P(T), avem:
dac˘a A = B, atunci χ
A
= χ
B
, adic˘a f (A) = f (B), deci f e bine definit˘a (i.
e. este funct ¸ie, adic˘a asociaz˘a unui element din domeniul ei, P(T), un unic
element din codomeniul ei, {0, 1}
T
)
¸si reciproc: dac˘a f (A) = f (B), adic˘a χ
A
= χ
B
, atunci A = B, deci f este
injectiv˘a.
Fie ϕ ∈ {0, 1}
T
, i. e. ϕ : T → {0, 1}. Fie A = ϕ
−1
({1}) = {a ∈ T | ϕ(a) = 1}.
Atunci χ
A
∈ {0, 1}
T
are proprietatea c˘a, pentru orice x ∈ T: χ
A
(x) = 1 ddac˘a
x ∈ A = ϕ
−1
({1}) ddac˘a ϕ(x) = 1. Cum χ
A
¸si ϕ au ca domeniu al valorilor
mult ¸imea cu dou˘a elemente {0, 1}, rezult˘a c˘a ϕ = χ
A
= f (A), deci f este ¸si
surjectiv˘a.
Am demonstrat c˘a f : P(T) → {0, 1}
T
este o biject ¸ie, deci P(T)

= {0, 1}
T
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 43
1
Preliminarii
2
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor
3
Funct ¸ii caracteristice
4
Relat ¸ii binare
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 43
Relat ¸ii n–are, relat ¸ii binare
Definit ¸ie
Fie n ∈ N

¸si A
1
, A
2
, . . . , A
n
mult ¸imi. Se nume¸ste relat ¸ie n–ar˘a ˆıntre mult ¸imile
A
1
, A
2
, . . . , A
n
o submult ¸ime a produsului cartezian A
1
×A
2
×. . . ×A
n
.
Observat ¸ie
Pentru n = 1 ˆın definit ¸ia anterioar˘a se obt ¸ine not ¸iunea de relat ¸ie unar˘a pe o
mult ¸ime: prin definit ¸ie, o relat ¸ie unar˘a pe o mult ¸ime A este o submult ¸ime a lui A.
Pentru n = 2 ˆın definit ¸ia anterioar˘a se obt ¸ine not ¸iunea de relat ¸ie binar˘a.
Definit ¸ie
Fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi. Se nume¸ste relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ¸si B o submult ¸ime R a
produsului direct A ×B.
Pentru fiecare a ∈ A ¸si fiecare b ∈ B, faptul c˘a (a, b) ∈ R se mai noteaz˘a cu aRb
¸si se cite¸ste: a este ˆın relat ¸ia R cu b.
Exemplu
Pentru orice mult ¸imi A ¸si B, produsul direct A ×B este o relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ¸si
B (evident, cea mai mare ˆın sensul incluziunii dintre toate relat ¸iile binare ˆıntre A ¸si
B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 43
Tipuri de relat ¸ii binare
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare)
Fie A ¸si B mult ¸imi, iar R ⊆ A×B (i. e. R o relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ¸si B). R se zice:
funct ¸ional˘a ddac˘a: pentru orice a ∈ A ¸si orice b
1
, b
2
∈ B, dac˘a aRb
1
¸si aRb
2
,
atunci b
1
= b
2
; o relat ¸ie funct ¸ional˘a ˆıntre A ¸si B se mai nume¸ste funct ¸ie
part ¸ial˘a de la A la B;
total˘a ddac˘a: pentru orice a ∈ A, exist˘a b ∈ B, a. ˆı. aRb; o relat ¸ie
funct ¸ional˘a total˘a ˆıntre A ¸si B se mai nume¸ste funct ¸ie de la A la B;
injectiv˘a ddac˘a, pentru orice a
1
, a
2
∈ A ¸si orice b ∈ B, dac˘a a
1
Rb ¸si a
2
Rb,
atunci a
1
= a
2
;
surjectiv˘a ddac˘a, pentru orice b ∈ B, exist˘a a ∈ A, astfel ˆıncˆat aRb.
Remarc˘a
Definit ¸ia de mai sus a unei funct ¸ii este exact definit ¸ia din cursul al doilea, ˆın care
identific˘am o funct ¸ie cu graficul ei: o funct ¸ie f = (A, G, B) se identific˘a cu
G ⊆ A ×B.
De asemenea, cu aceast˘a identificare, not ¸iunea de funct ¸ie injectiv˘a, respectiv
surjectiv˘a, respectiv bijectiv˘a, coincide cu aceea de relat ¸ie funct ¸ional˘a total˘a
injectiv˘a, respectiv surjectiv˘a, respectiv injectiv˘a ¸si surjectiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 43
Tipuri de relat ¸ii binare
ˆ
Intr–adev˘ar:
Remarc˘a
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a:
R este o relat ¸ie funct ¸ional˘a (funct ¸ie part ¸ial˘a) ddac˘a: pentru orice a ∈ A,
exist˘a cel mult un b ∈ B, a. ˆı. aRb;
R este o relat ¸ie total˘a ddac˘a: pentru orice a ∈ A, exist˘a cel put ¸in un b ∈ B,
a. ˆı. aRb;
a¸sadar, R este o funct ¸ie ddac˘a: pentru orice a ∈ A, exist˘a un unic b ∈ B, a.
ˆı. aRb;
R este o relat ¸ie injectiv˘a ddac˘a: pentru orice b ∈ B, exist˘a cel mult un
a ∈ A, a. ˆı. aRb;
R este o relat ¸ie surjectiv˘a ddac˘a: pentru orice b ∈ B, exist˘a cel put ¸in un
a ∈ A, a. ˆı. aRb;
R este o relat ¸ie injectiv˘a ¸si surjectiv˘a ddac˘a: pentru orice b ∈ B, exist˘a un
unic a ∈ A, a. ˆı. aRb;
R este o relat ¸ie funct ¸ional˘a total˘a injectiv˘a/surjectiv˘a/injectiv˘a ¸si
surjectiv˘a ddac˘a este o funct ¸ie injectiv˘a/surjectiv˘a/bijectiv˘a, respectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 43
Diagonala unei mult ¸imi
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime A,

A
:= {(a, a) |a ∈ A}
este o relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ¸si A, numit˘a diagonala lui A.
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime A, ∆
A
este chiar relat ¸ia de egalitate pe A, adic˘a, pentru
orice a, b ∈ A, avem:
a∆
A
b ddac˘a a = b.
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime A, ∆
A
este o funct ¸ie, chiar o funct ¸ie bijectiv˘a, anume
funct ¸ia identic˘a a lui A (identitatea lui A):

A
= id
A
: A → A, pentru orice a ∈ A, id
A
(a) = a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Relat ¸iile sunt mult ¸imi, a¸sadar li se pot aplica operat ¸iile obi¸snuite cu mult ¸imi:
reuniunea, intersect ¸ia, diferent ¸a etc..
Astfel, pentru orice mult ¸imi A, B ¸si orice relat ¸ii binare R ¸si S ˆıntre A ¸si B:
R ∪S, R ∩S, R \ S, R := (A×B) \ R (complementara lui R) sunt tot relat ¸ii
binare ˆıntre A ¸si B.
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A, B, A

, B

¸si orice relat ¸ii binare R ⊆ A×B ¸si R

⊆ A

×B

,
se define¸ste produsul direct al relat ¸iilor R ¸si R

, notat R ×R

, ca fiind urm˘atoarea
relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ×A

¸si B ×B

: R ×R

:= {((a, a

), (b, b

)) | a ∈ A, a


A

, b ∈ B, b

∈ B

, (a, b) ∈ R, (a

, b

) ∈ R

} ⊆ (A ×A

) ×(B ×B

).
Generalizare: pentru orice mult ¸ime I , orice familii de mult ¸imi (A
i
)
i ∈I
¸si (B
i
)
i ∈I
¸si
orice familie de relat ¸ii binare (R
i
)
i ∈I
, cu R
i
⊆ A
i
×B
i
, pentru orice i ∈ I , se
define¸ste produsul direct al familiei (R
i
)
i ∈I
, notat

i ∈I
R
i
, ca fiind urm˘atoarea
relat ¸ie binar˘a ˆıntre

i ∈I
A
i
¸si

i ∈I
B
i
:

i ∈I
R
i
:= {((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) | (∀i ∈ I ) a
i
∈ A
i
, b
i
∈ B
i
¸si a
i
R
i
b
i
} ⊆

i ∈I
A
i
×

i ∈I
B
i
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Observat ¸ie
Definit ¸ia produsului direct de relat ¸ii binare este diferit˘a de definit ¸ia produsului
direct de mult ¸imi al acelora¸si relat ¸ii binare, adic˘a de produsul lor direct ca mult ¸imi.
Mult ¸imile obt ¸inute prin cele dou˘a tipuri de produs direct sunt ˆın biject ¸ie, dar nu
sunt egale, dac˘a nu consider˘am produsul direct de mult ¸imi ca fiind comutativ, prin
asimilarea biject ¸iei ˆın cauz˘a cu identitatea.
Exemplu
Dac˘a R := {(1, 1), (1, −1)} ⊆ N ×Z ¸si S := {(0, 0)} ⊆ N ×N, atunci:
produsul direct al relat ¸iilor binare R ¸si S este:
R ×S = {((1, 0), (1, 0)), ((1, 0), (−1, 0))} ⊆ (N ×N) ×(Z ×N);
produsul direct al mult ¸imilor R ¸si S este:
R ×S = {((1, 1), (0, 0)), ((1, −1), (0, 0))} = {(1, 1, 0, 0), (1, −1, 0, 0)} ⊆
N ×Z ×N ×N (dou˘a scrieri alternative, dintre care este folosit˘a, de obicei, a
doua, f˘ar˘a paranteze redundante).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Remarc˘a
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a, dac˘a avem ˆınc˘a o pereche de relat ¸ii binare
S ⊆ A ×B ¸si S

⊆ A

×B

, atunci:
R ×R

= S ×S

ddac˘a R = S ¸si R

= S

.
ˆ
In general, dac˘a avem ˆınc˘a o familie de relat ¸ii binare (S
i
)
i ∈I
, cu S
i
⊆ A
i
×B
i
,
pentru orice i ∈ I , atunci:

i ∈I
R
i
=

i ∈I
S
i
ddac˘a R
i
= S
i
pentru fiecare i ∈ I .
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a ne referim la cazul general, echivalent ¸a de mai sus rezult˘a, prin
dubl˘a implicat ¸ie, din faptul c˘a:
((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) ∈

i ∈I
R
i
ddac˘a (a
i
, b
i
) ∈ R
i
pentru fiecare i ∈ I ;
((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) ∈

i ∈I
S
i
ddac˘a (a
i
, b
i
) ∈ S
i
pentru fiecare i ∈ I ;
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Remarc˘a (continuare)

i ∈I
R
i
=

i ∈I
S
i
ddac˘a are loc echivalent ¸a:
((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) ∈

i ∈I
R
i
⇔ ((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) ∈

i ∈I
S
i
;
pentru fiecare i ∈ I , R
i
= S
i
ddac˘a are loc echivalent ¸a:
(a
i
, b
i
) ∈ R
i
⇔ (a
i
, b
i
) ∈ S
i
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A, B, C ¸si orice relat ¸ii binare R ⊆ A ×B ¸si S ⊆ B ×C, se
define¸ste compunerea lui S cu R ca fiind relat ¸ia binar˘a ˆıntre A ¸si C notat˘a S ◦ R ¸si
definit˘a prin:
S ◦ R = {(a, c) | a ∈ A, c ∈ C, (∃b ∈ B)[(a, b) ∈ R ¸si (b, c) ∈ S]} ⊆ A ×C.
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Diagonala unei mult ¸imi este element neutru la compunere ¸si la dreapta, ¸si la
stˆanga, i. e., pentru orice mult ¸imi A, B ¸si orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A ×B,
R ◦ ∆
A
= R ¸si ∆
B
◦ R = R.
Demonstrat ¸ia folose¸ste faptul c˘a diagonala unei mult ¸imi este relat ¸ia de egalitate
pe acea mult ¸ime, ¸si este imediat˘a.
Remarc˘a
Compunerea ca relat ¸ii binare a dou˘a funct ¸ii coincide cu compunerea lor ca funct ¸ii.
ˆ
In particular, rezultatul ei este tot o funct ¸ie. Aceste fapte sunt u¸sor de observat.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸imi A, B ¸si orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A ×B, se define¸ste inversa
lui R, notat˘a R
−1
, ca fiind urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a ˆıntre B ¸si A:
R
−1
= {(b, a) | (a, b) ∈ R} ⊆ B ×A. Altfel scris: prin definit ¸ie, R
−1
⊆ B ×A, a.
ˆı., pentru orice a ∈ A ¸si orice b ∈ B, bR
−1
a ddac˘a aRb.
Remarc˘a
A se observa faptul c˘a, pentru orice relat ¸ie binar˘a R, se define¸ste inversa ei R
−1
,
spre deosebire de cazul inverselor de funct ¸ii, care se definesc numai pentru
funct ¸iile bijective, aceast˘a restrict ¸ie provenind atˆat din constrˆangerea ca relat ¸ia
binar˘a s˘a fie funct ¸ie, cˆat si din constrˆangerea ca inversa ei s˘a fie tot funct ¸ie (a se
vedea o remarc˘a de mai jos, care arat˘a c˘a definit ¸ia funct ¸iei este exact definit ¸ia
bijectivit˘at ¸ii (i. e. a injectivit˘at ¸ii ¸si surjectivit˘at ¸ii) ˆın oglind˘a).
Remarc˘a
Este imediat faptul c˘a inversa ca relat ¸ie a unei funct ¸ii bijective este inversa ei ca
funct ¸ie (a se vedea ¸si remarca urm˘atoare).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Remarc˘a (tem˘a)
Fie A, B mult ¸imi ¸si R ⊆ A ×B. Atunci:
R este injectiv˘a ddac˘a R
−1
este funct ¸ional˘a;
R este surjectiv˘a ddac˘a R
−1
este total˘a;
prin urmare: R este injectiv˘a ¸si surjectiv˘a ddac˘a R
−1
este funct ¸ie.
Remarc˘a
A se observa c˘a o relat ¸ie binar˘a injectiv˘a ¸si surjectiv˘a nu este neap˘arat o funct ¸ie
(bijectiv˘a), pentru c˘a nu i se impune condit ¸ia de a fi funct ¸ional˘a, ¸si nici cea de a fi
total˘a.
Exercit ¸iu (tem˘a)
Fie A, B mult ¸imi ¸si R ⊆ A ×B. Dac˘a R este injectiv˘a, atunci:
R
−1
◦ R ⊆ ∆
A
;
R
−1
◦ R = ∆
A
ddac˘a R este total˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Remarc˘a (asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare)
Fie A, B, C, D mult ¸imi, R ⊆ A ×B, S ⊆ B ×C ¸si T ⊆ C ×D. Atunci:
T ◦ (S ◦ R) = (T ◦ S) ◦ R.
ˆ
Intr-adev˘ar, T ◦ (S ◦ R) = {(a, d) | a ∈ A, d ∈ D, (∃c ∈ C)((a, c) ∈
S ◦ R ¸si (c, d) ∈ T)} = {(a, d) | a ∈ A, d ∈ D, (∃c ∈ C)(∃b ∈ B)((a, b) ∈
R ¸si (b, c) ∈ S ¸si (c, d) ∈ T)} = {(a, d) | a ∈ A, d ∈ D, (∃b ∈ B)(∃c ∈
C)((a, b) ∈ R ¸si (b, c) ∈ S ¸si (c, d) ∈ T)} = {(a, d) | a ∈ A, d ∈ D, (∃b ∈
B)((a, b) ∈ R ¸si (b, d) ∈ T ◦ S)} = (T ◦ S) ◦ R. Am aplicat faptul c˘a doi
cuantificatori de acela¸si fel comut˘a (aici avem doi cuantificatori existent ¸iali).
Remarc˘a
Fie A, B, C mult ¸imi, R ⊆ A ×B ¸si S ⊆ B ×C. Atunci:
(S ◦ R)
−1
= R
−1
◦ S
−1
.
ˆ
Intr-adev˘ar, R
−1
◦ S
−1
= {(c, a) | c ∈ C, a ∈ A, (∃b ∈ B)((c, b) ∈ S
−1
¸si (b, a) ∈
R
−1
)} = {(c, a) | a ∈ A, c ∈ C, (∃b ∈ B)((a, b) ∈ R ¸si (b, c) ∈ S)} =
{(c, a) | (a, c) ∈ S ◦ R} = (S ◦ R)
−1
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Fie A, B, C ¸si I mult ¸imi nevide (de fapt, pot fi ¸si vide – vom vedea), P ⊆ C ×A,
R ⊆ A ×B, S ⊆ A ×B ¸si T ⊆ B ×C relat ¸ii binare, iar (R
i
)
i ∈I
o familie de relat ¸ii
binare de la A la B, i. e., pentru orice i ∈ I , R
i
⊆ A ×B.
S˘a se demonstreze c˘a:

−1
A
= ∆
A
(R
−1
)
−1
= R
R ⊆ S ddac˘a R
−1
⊆ S
−1
R = S ddac˘a R
−1
= S
−1
inversa comut˘a cu reuniunea ¸si cu intersect ¸ia:
1
(R ∪ S)
−1
= R
−1
∪ S
−1
2
(R ∩ S)
−1
= R
−1
∩ S
−1
Generalizare:
1
(

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
2
(

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 43
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar – continuare)
compunerea este distributiv˘a fat ¸˘a de reuniune, la stˆanga ¸si la dreapta:
1
T ◦ (R ∪ S) = (T ◦ R) ∪ (T ◦ S)
2
(R ∪ S) ◦ P = (R ◦ P) ∪ (S ◦ P)
Generalizare:
1
T ◦ (

i ∈I
R
i
) =

i ∈I
(T ◦ R
i
)
2
(

i ∈I
R
i
) ◦ P =

i ∈I
(R
i
◦ P)
compunerea nu este distributiv˘a fat ¸˘a de intersect ¸ie (contraexemplu
pentru aceast˘a distributivitate: dac˘a x ∈ A, y, z ∈ B cu y = z ¸si t ∈ C,
iar R := {(x, y)}, S := {(x, z)} ¸si T := {(y, t), (z, t)}, atunci:
T ◦ (R ∩ S) = T ◦ ∅ = ∅ = {(x, t)} = T ◦ R = T ◦ S = (T ◦ R) ∩ (T ◦ S))
compunerea (la stˆanga ¸si la dreapta) p˘astreaz˘a incluziunile nestricte:
1
R ⊆ S implic˘a T ◦ R ⊆ T ◦ S
2
R ⊆ S implic˘a R ◦ P ⊆ S ◦ P
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs III logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 43
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul IV
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 53
Cuprinsul acestui curs
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 53
Putere a unei mult ¸imi
Fie I o mult ¸ime arbitrar˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o familie de mult ¸imi.
Amintim definit ¸ia produsului cartezian al familiei (A
i
)
i ∈I
(numit ¸si produsul
direct al familiei (A
i
)
i ∈I
):

i ∈I
A
i
= {(a
i
)
i ∈I

_
i ∈I
A
i
| (∀i ∈ I )a
i
∈ A
i
} =
= {f | f : I →
_
i ∈I
A
i
, (∀i ∈ I )f (i ) ∈ A
i
}.
Fie A o mult ¸ime arbitrar˘a.
Puterea de mult ¸imi este un caz particular al produsului direct, anume cazul
A
i
= A, pentru orice i ∈ I :
A
I
= {f | f : I → A} = {(a
i
)
i ∈I
| (∀i ∈ I )a
i
∈ A} =

i ∈I
A.
Notat ¸ia urm˘atoare, a puterii a n–a a unei mult ¸imi A, A
n
, pentru un num˘ar natural
nenul n, corespunde cazului particular I = 1, n ¸si A
1
= A
2
= . . . = A
n
= A.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 53
Putere a unei mult ¸imi
Notat ¸ie
Pentru orice n ∈ N

¸si orice mult ¸ime A, se noteaz˘a:
A
n
:= A
1,n
= {f | f : 1, n → A} =
= {(a
1
, a
2
, . . . , a
n
) | (∀i ∈ 1, n) a
i
∈ A} =
n

i =1
A = A ×A ×. . . ×A
. ¸¸ .
n de A
.
Caz particular: pentru n = 2:
A
2
= A ×A.
Cˆand va fi convenabil s˘a folosim urm˘atoarea convent ¸ie, ¸si va fi clar la elementele
c˘aror mult ¸imi ne vom referi, prin notat ¸ii de forma:
(a
i
)
i ∈I
∈ (A
i
)
i ∈I
vom subˆınt ¸elege: a
i
∈ A
i
pentru fiecare i ∈ I ,
(a
i
)
i ∈I
∈ A
I
vom subˆınt ¸elege: a
i
∈ A pentru fiecare i ∈ I ,
(a
1
, a
2
, . . . a
n
) ∈ A
1
×A
2
×. . . ×A
n
vom subˆınt ¸elege: a
i
∈ A
i
pentru fiecare
i ∈ 1, n,
(a
1
, a
2
, . . . a
n
) ∈ A
n
vom subˆınt ¸elege: a
i
∈ A pentru fiecare i ∈ 1, n,
(a, b) ∈ A ×B vom subˆınt ¸elege: a ∈ A ¸si b ∈ B,
(a, b) ∈ A
2
vom subˆınt ¸elege: a, b ∈ A,
unde I este o mult ¸ime nevid˘a, n ∈ N

, A, B, A
1
, A
2
, . . . , A
n
sunt mult ¸imi, iar
(A
i
)
i ∈I
este o familie de mult ¸imi.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 53
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
ˆ
In tot restul acestui curs, cˆand nu se va ment ¸iona altfel, A va fi o mult ¸ime
arbitrar˘a.
Definit ¸ie
Se nume¸ste relat ¸ie binar˘a pe A o relat ¸ie binar˘a ˆıntre A ¸si A, i. e. o submult ¸ime a
produsului direct A
2
= A ×A.
Exemplu
A
2
¸si ∆
A
sunt relat ¸ii binare pe A.
Remarc˘a
Dac˘a A este finit˘a ¸si nevid˘a, iar R este o relat ¸ie binar˘a pe A, atunci perechea
(A, R) este un graf orientat (cu mult ¸imea vˆarfurilor A ¸si mult ¸imea arcelor R),
a¸sadar relat ¸ia binar˘a R poate fi reprezentat˘a grafic chiar prin acest graf orientat.
Exemplu
Relat ¸ia binar˘a R = {(a, a), (a, b), (a, d), (b, c), (c, b)} pe mult ¸imea cu exact 4
elemente A = {a, b, c, d} poate fi reprezentat˘a grafic astfel:
r r r r E E
a
b c
d
©
d T
©
¨
c
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie (puterile naturale ale unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Pentru orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A ×A ¸si orice n ∈ N, se define¸ste puterea a n–a a
lui R, notat˘a R
n
⊆ A ×A, recursiv, astfel:
_
R
0
:= ∆
A
;
R
n+1
:= R
n
◦ R, pentru orice n ∈ N.
Remarc˘a
Cum ∆
A
este element neutru la compunerea de relat ¸ii binare, din definit ¸ia
anterioar˘a obt ¸inem c˘a, pentru orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A ×A, R
1
= R, pentru c˘a:
R
1
= R
0
◦ R = ∆
A
◦ R = R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare permite urm˘atoarea scriere f˘ar˘a
paranteze pentru orice relat ¸ie binar˘a R pe A ¸si orice num˘ar natural n:
R
n
= R ◦ R ◦ . . . ◦ R
. ¸¸ .
n de R
,
cu licent ¸a de scriere (convent ¸ia):
R
0
= R ◦ R ◦ . . . ◦ R
. ¸¸ .
0 de R
= ∆
A
.
Faptul c˘a ∆
A
este element neutru la compunere face posibil˘a aceast˘a notat ¸ie
unitar˘a (pentru orice n natural, inclusiv pentru 0) ˆın urm˘atoarea remarc˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (comutarea ¸si adunarea exponent ¸ilor naturali la compunerea
puterilor unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Compunerea de relat ¸ii binare nu este comutativ˘a, nici ˆın cazul ˆın care relat ¸iile
compuse sunt relat ¸ii binare pe aceea¸si mult ¸ime, ˆın care ar avea sens
comutativitatea compunerii. S¸tim c˘a, nici ˆın cazul particular al compunerii de
funct ¸ii (de la o mult ¸ime la aceea¸si mult ¸ime, ca s˘a aib˘a sens comutativitatea),
compunerea nu este comutativ˘a. Dar, ˆın cazul particular al compunerii puterilor
naturale (chiar ˆıntregi de acela¸si semn – vom vedea) ale unei aceleia¸si relat ¸ii
binare, are loc comutativitatea compunerii (¸si, ˆın plus, adunarea exponent ¸ilor).
Asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare implic˘a faptul c˘a dou˘a puteri naturale
ale aceleia¸si relat ¸ii binare comut˘a ¸si se adun˘a la compunere.
ˆ
Intr-adev˘ar, pentru
orice R ⊆ A ×A ¸si orice n, k ∈ N, R
n
◦ R
k
= (R ◦ . . . ◦ R)
. ¸¸ .
n de R
◦ (R ◦ . . . ◦ R)
. ¸¸ .
k de R
=
(R ◦ . . . ◦ R)
. ¸¸ .
k de R
◦ (R ◦ . . . ◦ R)
. ¸¸ .
n de R
= R
k
◦ R
n
= R ◦ . . . ◦ R
. ¸¸ .
n + k de R
= R
n+k
(am mutat
parantezele, apoi le–am eliminat).
Vom vedea c˘a aceste egalit˘at ¸i sunt valabile pentru orice n, k ˆıntregi de acela¸si
semn.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a

−1
A
= ∆
A
.
ˆ
Intr-adev˘ar, ∆
−1
A
= {(b, a) | a ∈ A, b ∈ A, (a, b) ∈ ∆
A
} = {(b, a) | a ∈ A, b ∈
A, a = b} = {(a, a) | a ∈ A} = ∆
A
.
Remarc˘a
Pentru orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A ×A ¸si orice n ∈ N:
(R
n
)
−1
= (R
−1
)
n
.
Aplic˘am induct ¸ie dup˘a n ∈ N:
Pasul de verificare: Pentru n = 0 avem: (R
0
)
−1
= (∆
A
)
−1
= ∆
A
= (R
−1
)
0
.
Pasul de induct ¸ie: Presupunem c˘a (R
n
)
−1
= (R
−1
)
n
pentru un n ∈ N, arbitrar,
fixat. Conform egalit˘at ¸ii (S ◦ R)
−1
= R
−1
◦ S
−1
, stabilite ˆın cursul anterior,
ipotezei de induct ¸ie ¸si adun˘arii exponent ¸ilor naturali la compunerea puterilor unei
relat ¸ii binare, observate mai sus,
(R
n+1
)
−1
= (R
n
◦ R)
−1
= R
−1
◦ (R
n
)
−1
= R
−1
◦ (R
−1
)
n
= (R
−1
)
n+1
.
Rat ¸ionamentul prin induct ¸ie matematic˘a este ˆıncheiat.
A¸sadar (R
n
)
−1
= (R
−1
)
n
pentru orice n ∈ N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie (puterile ˆıntregi negative ale unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Pentru orice relat ¸ie binar˘a R ⊆ A
2
¸si orice n ∈ N

, se define¸ste:
R
−n
:= (R
−1
)
n
.
Remarc˘a
Din remarca precedent˘a ¸si faptul c˘a ∆
A
= ∆
−1
A
, obt ¸inem: pentru orice relat ¸ie
binar˘a R ⊆ A
2
¸si orice n ∈ N:
R
−n
= (R
−1
)
n
= (R
n
)
−1
.
Aplicˆand aceste egalit˘at ¸i pentru R
−1
¸si un n ∈ N arbitrar, al˘aturi de faptul c˘a
(R
−1
)
−1
= R (a se revedea Cursul III), rezult˘a:
R
−(−n)
= R
n
= ((R
−1
)
−1
)
n
= (R
−1
)
−n
= ((R
−1
)
n
)
−1
= (R
−n
)
−1
, a¸sadar
egalit˘at ¸ile de mai sus sunt valabile pentru orice n ˆıntreg: oricare ar fi R ⊆ A
2
¸si
oricare ar fi n ∈ Z:
R
−n
= (R
−1
)
n
= (R
n
)
−1
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (comutarea ¸si adunarea exponent ¸ilor ˆıntregi de acela¸si semn
la compunerea puterilor unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie R ⊆ A
2
¸si n, k dou˘a numere ˆıntregi de acela¸si semn, adic˘a n, k ≥ 0 sau
n, k ≤ 0. Atunci:
R
n
◦ R
k
= R
k
◦ R
n
= R
n+k
.
Aceste egalit˘at ¸i au fost stabilite pentru n, k ∈ N. Folosindu–le, al˘aturi de prima
egalitate din remarca anterioar˘a (care spune c˘a egalitatea din definit ¸ia precedent˘a
este valabil˘a ¸si pentru n = 0), obt ¸inem: pentru orice n, k ˆıntregi cu n, k ≤ 0,
R
n
◦ R
k
= (R
−1
)
−n
◦ (R
−1
)
−k
= (R
−1
)
−k
◦ (R
−1
)
−n
= R
k
◦ R
n
= (R
−1
)
−n−k
=
R
n+k
.
Remarc˘a (exponent ¸ii ˆıntregi de semne diferite (i. e. unul natural
nenul, iar cel˘alalt ˆıntreg strict negativ) nu comut˘a ¸si nu se adun˘a la
compunerea puterilor unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime, ˆın general)
Dup˘a cum ¸stim, ˆın cazul particular al funct ¸iilor, orice exponent ¸i ˆıntregi comut˘a ¸si
se adun˘a la compunerea puterilor unei funct ¸ii de la o mult ¸ime la aceea¸si mult ¸ime,
dar numai ˆın cazul ˆın care puterile negative ale unei funct ¸ii sunt tot funct ¸ii, adic˘a
ˆın cazul funct ¸iilor bijective, pentru care se define¸ste inversa ca funct ¸ie, nu numai
ca relat ¸ie binar˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 53
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (exponent ¸ii ˆıntregi de semne diferite nu comut˘a ¸si nu se
adun˘a la compunerea puterilor unei relat ¸ii binare pe o mult ¸ime, ˆın
general – continuare)
ˆ
In cazul general al relat ¸iilor binare, aceste propriet˘at ¸i nu sunt valabile. De
exemplu, dac˘a A = {a, b, c} este o mult ¸ime cu exact 3 elemente ¸si
R = {(a, b), (a, c)}, atunci:
R
−1
= {(b, a), (c, a)}, a¸sadar:
R
−1
◦ R = {(a, a)},
R ◦ R
−1
= {(b, b), (b, c), (c, b), (c, c)},
¸si, desigur, {(a, a), (b, b), (c, c)} = ∆
A
= R
0
= R
1−1
= R
−1+1
.
Prin urmare (considerˆand exponent ¸ii n = 1 ¸si k = −1):
R
−1
◦ R
1
= R
−1
◦ R ∆
A
= R
−1+1
;
R
1
◦ R
−1
= R ◦ R
−1
= ∆
A
= R
1−1
, chiar R ◦ R
−1
¸si ∆
A
sunt incomparabile,
adic˘a: R ◦ R
−1

A
¸si R ◦ R
−1

A
;
R
−1
◦ R = R ◦ R
−1
, chiar R
−1
◦ R ¸si R ◦ R
−1
sunt incomparabile:
R
−1
◦ R R ◦ R
−1
¸si R
−1
◦ R R ◦ R
−1
, ¸si sunt chiar disjuncte:
(R
−1
◦ R) ∩ (R ◦ R
−1
) = ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 53
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie R ⊆ A
2
(i. e. R o relat ¸ie binar˘a pe A). R se zice:
reflexiv˘a ddac˘a, pentru orice a ∈ A, aRa;
ireflexiv˘a ddac˘a, pentru orice a ∈ A, (a, a) / ∈ R, i. e. nu exist˘a a ∈ A cu aRa;
simetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb, atunci bRa;
antisimetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRa, atunci a = b;
asimetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a (a, b) ∈ R, atunci (b, a) / ∈ R;
tranzitiv˘a ddac˘a, pentru orice a, b, c ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRc, atunci aRc;
total˘a (ˆıntr-un al doilea sens) ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A cu a = b, au loc
aRb sau bRa;
complet˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, au loc aRb sau bRa.
Observat ¸ie
Acest al doilea sens pentru denumirea de relat ¸ie binar˘a total˘a este specific
relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime. Primul sens a fost ˆıntˆalnit la relat ¸ii binare ˆın
general (relat ¸ii binare ˆıntre dou˘a mult ¸imi), ¸si nu coincide cu sensul de aici
pe acest caz particular al relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 53
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (caracterizarea acestor tipuri de relat ¸ii binare prin operat ¸ii cu
mult ¸imi – tem˘a pentru seminar)
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A. Atunci au loc:
R este reflexiv˘a ddac˘a ∆
A
⊆ R;
R este ireflexiv˘a ddac˘a ∆
A
∩ R = ∅;
ˆın cazul ˆın care A = ∅: dac˘a R este ireflexiv˘a, atunci R nu este reflexiv˘a, dar
nu ¸si reciproc;
R este simetric˘a ddac˘a R ⊆ R
−1
ddac˘a R = R
−1
;
R este antisimetric˘a ddac˘a R ∩ R
−1
⊆ ∆
A
;
R este simetric˘a ¸si antisimetric˘a ddac˘a R ⊆ ∆
A
;
singura relat ¸ie binar˘a pe A care este simultan reflexiv˘a, simetric˘a ¸si
antisimetric˘a este ∆
A
;
R este asimetric˘a ddac˘a R ∩ R
−1
= ∅;
dac˘a R este asimetric˘a, atunci R este antisimetric˘a, dar nu ¸si reciproc;
singura relat ¸ie binar˘a pe A care este simultan simetric˘a ¸si asimetric˘a este ∅;
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 53
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (caracterizarea acestor tipuri de relat ¸ii binare prin operat ¸ii cu
mult ¸imi – tem˘a pentru seminar – continuare)
dac˘a R este asimetric˘a, atunci R este ireflexiv˘a, dar nu ¸si reciproc;
R este asimetric˘a ¸si tranzitiv˘a ddac˘a R este ireflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a;
R este tranzitiv˘a ddac˘a R
2
⊆ R;
dac˘a R este reflexiv˘a, atunci R ⊆ R
2
;
R este total˘a ddac˘a ∆
A
∪ R ∪ R
−1
= A
2
;
R este complet˘a ddac˘a R ∪ R
−1
= A
2
;
R este complet˘a ddac˘a R este reflexiv˘a ¸si total˘a.
Observat ¸ie (pentru seminar)
Cazul degenerat A = ∅ este trivial (toate propriet˘at ¸ile de mai sus sunt, evident,
satisf˘acute pentru A = ∅) ¸si poate fi eliminat din demonstrat ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 53
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie R ⊆ A
2
(i. e. R o relat ¸ie binar˘a pe A). R se nume¸ste:
(relat ¸ie de) preordine ddac˘a e reflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) echivalent ¸˘a ddac˘a e o preordine simetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) ordine (part ¸ial˘a) ddac˘a e o preordine antisimetric˘a, i. e. o relat ¸ie
reflexiv˘a, tranzitiv˘a ¸si antisimetric˘a;
(relat ¸ie de) ordine total˘a ddac˘a e simultan o relat ¸ie de ordine ¸si o relat ¸ie
total˘a (ˆın acest al doilea sens de mai sus);
(relat ¸ie de) ordine strict˘a ddac˘a e asimetric˘a ¸si tranzitiv˘a.
Remarc˘a (consecint ¸˘a a remarcii anterioare)
ˆ
Intrucˆat orice relat ¸ie de ordine este reflexiv˘a, rezult˘a c˘a o relat ¸ie de ordine
este total˘a (ˆın acest al doilea sens) ddac˘a este complet˘a.
ˆ
Intrucˆat ∆
A
este tranzitiv˘a, rezult˘a c˘a ∆
A
este unica relat ¸ie binar˘a pe A care
este simultan relat ¸ie de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ie de ordine.
Dac˘a R este o preordine, atunci R = R
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 53
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Am v˘azut mai sus c˘a urm˘atoarele caracteriz˘ari pentru relat ¸iile de ordine strict˘a
sunt echivalente: o relat ¸ie binar˘a pe o mult ¸ime este asimetric˘a ¸si tranzitiv˘a
ddac˘a este ireflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a.
Remarc˘a
Orice relat ¸ie de ordine este reflexiv˘a, ¸si orice relat ¸ie de ordine strict˘a este ireflexiv˘a.
Nu exist˘a relat ¸ii binare pe o mult ¸ime nevid˘a care s˘a fie simultan reflexive ¸si
ireflexive.
Prin urmare, nu exist˘a relat ¸ii binare pe o mult ¸ime nevid˘a care s˘a fie simultan
relat ¸ii de ordine ¸si relat ¸ii de ordine strict˘a (i. e. nicio relat ¸ie de ordine pe o
mult ¸ime nevid˘a nu e relat ¸ie de ordine strict˘a, ¸si nicio relat ¸ie de ordine strict˘a pe o
mult ¸ime nevid˘a nu e relat ¸ie de ordine).
Remarc˘a (tem˘a)
Dat˘a o relat ¸ie de ordine R pe A, rezult˘a c˘a R \ ∆
A
e o relat ¸ie de ordine strict˘a pe
A, ¸si, dat˘a o relat ¸ie de ordine strict˘a S pe A, rezult˘a c˘a S ∪ ∆
A
e o relat ¸ie de
ordine pe A. (Vom reveni la aceast˘a remarc˘a.)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 53
Exemple de diferite tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Relat ¸ia ≤ pe N, Z, Q, R este o relat ¸ie de ordine total˘a, numit˘a relat ¸ia de
ordine natural˘a pe fiecare dintre aceste mult ¸imi de numere, iar relat ¸ia < pe
fiecare dintre aceste mult ¸imi este o relat ¸ie de ordine strict˘a.
Pentru orice mult ¸ime T, relat ¸ia ⊆ pe P(T) este o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a,
care este relat ¸ie de ordine total˘a ddac˘a |T| ≤ 1, iar este o relat ¸ie de ordine
strict˘a pe P(T).
Relat ¸ia de divizibilitate pe N este o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a.
Relat ¸ia de divizibilitate pe Z este o preordine care nu este antisimetric˘a (deci
nu e relat ¸ie de ordine), pentru c˘a, de exemplu: (−3)|3 ¸si 3|(−3), dar −3 = 3.
Relat ¸ia binar˘a de a avea aceea¸si paritate (sau acela¸si rest modulo n ∈ N

), pe
N sau Z, este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a.

A
¸si A
2
sunt relat ¸ii de echivalent ¸˘a pe A, anume cea mai mic˘a ¸si respectiv
cea mai mare relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A, ˆın sensul incluziunii, adic˘a raportat
la relat ¸ia ⊆ (i. e., pentru orice relat ¸ie de echivalent ¸˘a R pe A, avem

A
⊆ R ⊆ A
2
, unde prima incluziune are loc datorit˘a reflexivit˘at ¸ii lui R, iar
cea de–a doua este dat˘a de definit ¸ia unei relat ¸ii binare pe A).

A
este ¸si o relat ¸ie de ordine, anume cea mai mic˘a relat ¸ie de ordine pe A, ˆın
sensul incluziunii (datorit˘a reflexivit˘at ¸ii relat ¸iilor de ordine).
Relat ¸ia == {(a, b) | a, b ∈ A, a = b} = A
2
\ ∆
A
este o relat ¸ie ireflexiv˘a ¸si
simetric˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 53
Matrici caracteristice
S¸tim din cursul trecut c˘a, pentru orice mult ¸ime T, are loc:
P(T)

= {0, 1}
T
= {f | f : T → {0, 1}}, cu biject ¸ia care duce fiecare
X ∈ P(T) ˆın funct ¸ia sa caracteristic˘a χ
X
: T → {0, 1}.
Relat ¸iile binare pe A sunt p˘art ¸ile lui A
2
, prin urmare exist˘a o biject ¸ie ˆıntre
mult ¸imea P(A
2
) a relat ¸iilor binare pe A ¸si {0, 1}
A
2
= {f | f : A
2
→ {0, 1}},
anume biject ¸ia care duce fiecare relat ¸ie binar˘a R pe A ˆın funct ¸ia sa
caracteristic˘a: χ
R
: A
2
→ {0, 1}, pentru orice a, b ∈ A,
χ
R
(a, b) =
_
0, (a, b) / ∈ R
1, (a, b) ∈ R
ˆ
In cazul particular ˆın care |A| = n ∈ N

, A = {a
1
, a
2
, . . . , a
n
}, pentru orice
R ⊆ A
2
, funct ¸ia caracteristic˘a χ
R
: A
2
→ {0, 1} a lui R poate fi dat˘a prin
matricea valorilor ei, anume: M(R) := (χ
R
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
∈ M
n
({0, 1}), prin
urmare mult ¸imea relat ¸iilor binare pe A se afl˘a ˆın biject ¸ie cu mult ¸imea
M
n
({0, 1}) a matricilor p˘atratice de dimensiune n peste {0, 1}, prin biject ¸ia
care duce fiecare relat ¸ie binar˘a R pe A ˆın matricea M(R), numit˘a matricea
boolean˘a sau matricea caracteristic˘a a relat ¸iei R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 53
Matrici caracteristice
Definit ¸ie
Pentru orice n ∈ N

¸si orice M = (m
i ,j
)
i ,j ∈1,n
, P = (p
i ,j
)
i ,j ∈1,n
∈ M
n
({0, 1}),
definim operat ¸iile:
M ∨ P := (max{m
i ,j
, p
i ,j
})
i ,j ∈1,n
∈ M
n
({0, 1})
M ∧ P := (min{m
i ,j
, p
i ,j
})
i ,j ∈1,n
∈ M
n
({0, 1})
M := (1 −m
i ,j
)
i ,j ∈1,n
∈ M
n
({0, 1})
M ◦ P = (min{1, r
i ,j
})
i ,j ∈1,n
, unde (r
i ,j
)
i ,j ∈1,n
= M · P ∈ M
n
(N)
Propozit ¸ie
Fie n ∈ N

, A = {a
1
, a
2
, . . . , a
n
} o mult ¸ime cu exact n elemente ¸si R ¸si S dou˘a
relat ¸ii binare pe A. Atunci:
1
M(∆
A
) = I
n
(matricea unitate)
2
M(R ∪ S) = M(R) ∨ M(S) ¸si M(R ∩ S) = M(R) ∧ M(S)
3
M(R) = M(R)
4
M(R
−1
) =
t
M(R) (transpusa lui M(R))
5
M(S ◦ R) = M(R) ◦ M(S)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 53
Matrici caracteristice
Demonstrat ¸ie: (1) M(∆
A
) = (χ

A
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
= I
n
, pentru c˘a: oricare ar fi
i , j ∈ 1, n, χ

A
(a
i
, a
j
) = 1 ddac˘a (a
i
, a
j
) ∈ ∆
A
ddac˘a a
i
= a
j
ddac˘a i = j .
(2) Amintim din cursul II urm˘atoarea proprietate a funct ¸iilor caracteristice: pentru
orice B, C ∈ P(A
2
), χ
B∪C
= χ
B

C
−χ
B
· χ
C
= max{χ
B
, χ
C
}, pentru c˘a
β +γ −β · γ = max{β, γ} pentru orice β, γ ∈ {0, 1}, care este codomeniul
funct ¸iilor caracteristice. Avem, a¸sadar: M(R) ∨ M(S) =
(max{χ
R
(a
i
, a
j
)), χ
S
(a
i
, a
j
)})
i ,j ∈1,n
= (χ
R∪S
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
= M(R ∪ S).
Amintim din cursul II urm˘atoarea proprietate a funct ¸iilor caracteristice: pentru
orice B, C ∈ P(A
2
), χ
B∩C
= χ
B
· χ
C
= min{χ
B
, χ
C
}, pentru c˘a
β · γ = min{β, γ} pentru orice β, γ ∈ {0, 1}, care este codomeniul funct ¸iilor
caracteristice. Avem, a¸sadar: M(R) ∧ M(S) =
(min{χ
R
(a
i
, a
j
)), χ
S
(a
i
, a
j
)})
i ,j ∈1,n
= (χ
R∩S
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
= M(R ∩ S).
(3) R = A
2
\ R. Pentru orice i , j ∈ 1, n, [(a
i
, a
j
) ∈ R ddac˘a (a
i
, a
j
) / ∈ R], deci

R
(a
i
, a
j
) = 1 ddac˘a χ
R
(a
i
, a
j
) = 0 ddac˘a 1 −χ
R
(a
i
, a
j
) = 1], a¸sadar
χ
R
(a
i
, a
j
) = 1 −χ
R
(a
i
, a
j
). Prin urmare
M(R) = (χ
R
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
= (1 −χ
R
(a
i
, a
j
))
i ,j ∈1,n
= M(R).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 53
Matrici caracteristice
(4) Pentru orice i , j ∈ 1, n, [(a
i
, a
j
) ∈ R
−1
ddac˘a (a
j
, a
i
) ∈ R], adic˘a

R
−1 (a
i
, a
j
) = 1 ddac˘a χ
R
(a
j
, a
i
) = 1], deci χ
R
−1 (a
i
, a
j
) = χ
R
(a
j
, a
i
), prin urmare
M(R
−1
) =
t
M(R).
(5) Pentru orice i , j ∈ 1, n, [(a
i
, a
j
) ∈ S ◦ R ddac˘a exist˘a m˘acar un k ∈ 1, n a. ˆı.
(a
i
, a
k
) ∈ R ¸si (a
k
, a
j
) ∈ S], adic˘a [χ
S◦R
(a
i
, a
j
) = 1 ddac˘a exist˘a m˘acar un
k ∈ 1, n a. ˆı. χ
R
(a
i
, a
k
) = 1 ¸si χ
S
(a
k
, a
j
) = 1 ddac˘a exist˘a k ∈ 1, n a. ˆı.
min{χ
R
(a
i
, a
k
), χ
S
(a
k
, a
j
)} = 1 ddac˘a exist˘a k ∈ 1, n a. ˆı.
χ
R
(a
i
, a
k
) · χ
S
(a
k
, a
j
) = 1 ddac˘a
n

k=1
χ
R
(a
i
, a
k
) · χ
S
(a
k
, a
j
) ≥ 1 ddac˘a
min{1,
n

k=1
χ
R
(a
i
, a
k
) · χ
S
(a
k
, a
j
)} = 1], de unde rezult˘a egalitatea din enunt ¸.
Observat ¸ie
Notat ¸ia ◦ pentru operat ¸ia de mai sus ˆıntre matrici caracteristice nu este
consacrat˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 53
Matrici caracteristice
Exercit ¸iu
Fie n ∈ N

, A = {a
1
, a
2
, . . . , a
n
} o mult ¸ime cu exact n elemente, I o mult ¸ime
nevid˘a ¸si (R
i
)
i ∈I
o familie de relat ¸ii binare pe A. S˘a se demonstreze c˘a:
1
M(
_
i ∈I
R
i
) =

i ∈I
M(R
i
)
2
M(

i ∈I
R
i
) =

i ∈I
M(R
i
)
Rezolvare: (1) Folosind rezultatul din cursul al doilea care spune c˘a funct ¸ia
caracteristic˘a a unei reuniuni arbitrare de mult ¸imi este egal˘a (punctual, adic˘a ˆın
fiecare punct) cu maximul dintre funct ¸iile caracteristice ale mult ¸imilor care se
reunesc, obt ¸inem:

i ∈I
M(R
i
) = (max{χ
R
i
(a
j
, a
k
) | i ∈ I })
j ,k∈1,n
= (χ
_
i ∈I
R
i
(a
j
, a
k
))
j ,k∈1,n
= M(
_
i ∈I
R
i
).
(2) Analog cu (1). Tem˘a pentru acas˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 53
Matrici caracteristice
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Consider˘am A = {a
1
, a
2
} (o mult ¸ime cu exact 2 elemente; ¸si putem lua a
1
= 1 ¸si
a
2
= 2, de exemplu) ¸si R, S urm˘atoarele relat ¸ii binare pe A:
R = {(a
1
, a
1
), (a
1
, a
2
), (a
2
, a
1
)}, S = {(a
2
, a
1
), (a
2
, a
2
)}. S˘a se determine relat ¸ia
binar˘a Q pe A dat˘a de egalitatea: Q = (R
3
◦ S
−1
) ∪ ((S
2
◦ R) ∩ R
−1
).
Indicat ¸ie: M(R) =
_
1 1
1 0
_
¸si M(S) =
_
0 0
1 1
_
. Folosind propozit ¸ia
anterioar˘a, putem calcula:
M(Q) = (
t
M(S) ◦ M(R) ◦ M(R) ◦ M(R)) ∨ ((M(R) ◦ M(S) ◦ M(S)) ∧
t
M(R)),
iar Q este unica relat ¸ie binar˘a pe A care are aceast˘a matrice caracteristic˘a ¸si poate
fi u¸sor determinat˘a pe baza acestei matrici, folosind definit ¸ia matricii
caracteristice: pentru fiecare i , j ∈ 1, 2 = {1, 2}, (a
i
, a
j
) ∈ Q ddac˘a, ˆın matricea
M(Q), componenta de pe linia i ¸si coloana j are valoarea 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 53
Matrici caracteristice
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Fie n ∈ N

¸si A = {a
1
, a
2
, . . . , a
n
} o mult ¸ime cu exact n elemente, iar R ⊆ A
2
.
Atunci:
1
R e reflexiv˘a ddac˘a M(R) are valoarea 1 pe toat˘a diagonala principal˘a;
2
R e ireflexiv˘a ddac˘a M(R) are valoarea 0 pe toat˘a diagonala principal˘a;
3
R e simetric˘a ddac˘a M(R) e matrice simetric˘a, i. e. ddac˘a M(R) =
t
M(R);
4
R e asimetric˘a ddac˘a M(R) ∧
t
M(R) = 0
n
(matricea cu toate componentele
nule);
5
R e total˘a ddac˘a I
n
∨ M(R) ∨
t
M(R) = 1
n
(matricea cu toate componentele
egale cu 1);
6
R e complet˘a ddac˘a M(R) ∨
t
M(R) = 1
n
.
Pot fi stabilite mai multe propriet˘at ¸i de acest gen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 53
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
Amintim:
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie R ⊆ A
2
(i. e. R o relat ¸ie binar˘a pe A). R se nume¸ste:
relat ¸ie reflexiv˘a ddac˘a, pentru orice a ∈ A, aRa;
relat ¸ie simetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb, atunci bRa;
relat ¸ie tranzitiv˘a ddac˘a, pentru orice a, b, c ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRc, atunci aRc;
(relat ¸ie de) preordine ddac˘a e reflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) echivalent ¸˘a ddac˘a e o preordine simetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a.
Exemplu

A
¸si A
2
sunt relat ¸ii de echivalent ¸˘a pe A, anume cea mai mic˘a ¸si, respectiv, cea
mai mare relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A, ˆın sensul incluziunii, adic˘a raportat la relat ¸ia
de incluziune ˆıntre mult ¸imi.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 53
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie A nevid˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o familie nevid˘a (i. e. cu I = ∅) de submult ¸imi ale lui A.
Familia (A
i
)
i ∈I
se nume¸ste partit ¸ie a lui A ddac˘a satisface urm˘atoarele condit ¸ii:
1
pentru orice i ∈ I , A
i
= ∅
2
pentru orice i , j ∈ I , dac˘a i = j , atunci A
i
∩ A
j
= ∅ (i. e. mult ¸imile din
familia (A
i
)
i ∈I
sunt dou˘a cˆate dou˘a disjuncte)
3
_
i ∈I
A
i
= A
Exemplu
Urm˘atoarele familii de mult ¸imi sunt partit ¸ii ale lui N (unde not˘am
aN + b = {an + b | n ∈ N}, pentru orice a, b ∈ N):
{N}
{2N, 2N + 1}
{5N, 5N + 1, 5N + 2, 5N + 3, 5N + 4}
{{n} | n ∈ N}, altfel scris˘a: ({n})
n∈N
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 53
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
Propozit ¸ie
Fie A nevid˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o partit ¸ie a lui A. Atunci, pentru orice x ∈ A, exist˘a un
unic i
0
∈ I , a. ˆı. x ∈ A
i
0
.
Demonstrat ¸ie:
ˆ
Intr-adev˘ar, considerˆand un element x ∈ A =
_
i ∈I
A
i
, rezult˘a c˘a
exist˘a i
0
∈ I , a. ˆı. x ∈ A
i
0
.
Presupunˆand prin absurd c˘a exist˘a un i
1
∈ I , cu i
0
= i
1
¸si x ∈ A
i
1
, rezult˘a c˘a
x ∈ A
i
0
∩A
i
1
= ∅, ceea ce este o contradict ¸ie. Deci i
0
∈ I este unic cu proprietatea
c˘a x ∈ A
i
0
.
Observat ¸ie
ˆ
In cele ce urmeaz˘a vom defini clasele unei relat ¸ii de echivalent ¸˘a. Aici vom
folosi cuvˆantul clas˘a cu un alt sens decˆat acela din Cursul I, unde am vorbit
despre teoria axiomatic˘a a mult ¸imilor. Aici, toate clasele de echivalent ¸˘a sunt
mult ¸imi, ˆın aceast˘a accept ¸iune a relat ¸iilor binare ca fiind definite ˆıntre mult ¸imi.
Dac˘a adopt˘am definit ¸ia relat ¸iilor binare din sistemul axiomatic prezentat ˆın Cursul
I, care permitea unei relat ¸ii binare s˘a fie definit˘a ˆıntre dou˘a clase, atunci putem
spune c˘a relat ¸ia de cardinal echivalent ¸˘a, studiat˘a ˆın Cursul II, este o relat ¸ie de
echivalent ¸˘a pe clasa mult ¸imilor, iar clasele ei de echivalent ¸˘a sunt clase care nu
sunt mult ¸imi (de data aceasta, clase ˆın sensul din Cursul I).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 53
1
Putere a unei mult ¸imi
2
Relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Operat ¸ii cu relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
4
Tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
5
Matrici caracteristice
6
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a
7
Partit ¸ie a unei mult ¸imi
8
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Pentru cele ce urmeaz˘a, vom considera mult ¸imea A nevid˘a, ¸si o relat ¸ie de
echivalent ¸˘a ∼ pe A, i. e.:
∼ este o relat ¸ie binar˘a pe A: ∼⊆ A
2
∼ este reflexiv˘a: pentru orice x ∈ A, x ∼ x
∼ este simetric˘a: pentru orice x, y ∈ A, dac˘a x ∼ y, atunci y ∼ x
∼ este tranzitiv˘a: pentru orice x, y, z ∈ A, dac˘a x ∼ y ¸si y ∼ z, atunci x ∼ z
S˘a observ˘am c˘a, ˆın definit ¸ia simetriei, putem interschimba x ¸si y ¸si continua seria
de implicat ¸ii, obt ¸inˆand implicat ¸ie dubl˘a, adic˘a: ∼ este simetric˘a ddac˘a, pentru
orice x, y ∈ A, are loc echivalent ¸a: x ∼ y ddac˘a y ∼ x.
Definit ¸ie
Pentru fiecare x ∈ A, definim clasa de echivalent ¸˘a a lui x raportat la ∼ ca fiind
urm˘atoarea submult ¸ime a lui A, notat˘a cu ˆ x: ˆ x := {y ∈ A | x ∼ y}.
Remarc˘a
Observ˘am c˘a simetria lui ∼ ne asigur˘a de faptul c˘a: pentru orice x ∈ A,
ˆ x = {y ∈ A | y ∼ x}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Propozit ¸ie (propriet˘at ¸ile claselor de echivalent ¸˘a)
1
Pentru orice x ∈ A, x ∈ ˆ x, ¸si, a¸sadar, ˆ x = ∅.
2
Pentru orice x, y ∈ A, avem:
dac˘a x ∼ y, atunci ˆ x = ˆ y;
dac˘a (x, y) / ∈∼, atunci ˆ x ∩ ˆ y = ∅.
Demonstrat ¸ie: (1)
ˆ
Intrucˆat ∼ este reflexiv˘a, pentru orice x ∈ A, avem: x ∼ x,
deci x ∈ ˆ x, prin urmare ˆ x este nevid˘a.
(2) Fie x, y ∈ A, arbitrare, fixate.
Dac˘a x ∼ y, atunci:
pentru orice z ∈ ˆ y, are loc y ∼ z, ceea ce implic˘a x ∼ z datorit˘a tranzitivit˘at ¸ii
lui ∼, a¸sadar z ∈ ˆ x, deci ˆ y ⊆ ˆ x;
conform simetriei lui ∼, are loc ¸si y ∼ x, prin urmare: pentru orice z ∈ ˆ x, are
loc x ∼ z, ceea ce implic˘a y ∼ z datorit˘a tranzitivit˘at ¸ii lui ∼, a¸sadar z ∈ ˆ y,
deci ˆ x ⊆ ˆ y;
rezult˘a c˘a ˆ x = ˆ y.
Dac˘a (x, y) / ∈∼, atunci, presupunˆand prin absurd c˘a exist˘a z ∈ ˆ x ∩ ˆ y, i. e.
z ∈ ˆ x ¸si z ∈ ˆ y, adic˘a z ∈ A ¸si x ∼ z ¸si z ∼ y, tranzitivitatea lui ∼ implic˘a
x ∼ y, ceea ce este o contradict ¸ie cu ipoteza acestui caz; a¸sadar ˆ x ∩ ˆ y = ∅ ˆın
acest caz.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Propozit ¸ie (propriet˘at ¸ile claselor de echivalent ¸˘a)
Pentru orice x, y ∈ A:
x ∼ y ddac˘a y ∼ x ddac˘a x ∈ ˆ y ddac˘a y ∈ ˆ x ddac˘a ˆ x = ˆ y;
(x, y) / ∈∼ ddac˘a (y, x) / ∈∼ ddac˘a x / ∈ ˆ y ddac˘a y / ∈ ˆ x ddac˘a ˆ x ∩ ˆ y = ∅.
Demonstrat ¸ie: Fie x, y ∈ A, arbitrare, fixate.
Cum ∼ este simetric˘a, are loc echivalent ¸a: x ∼ y ddac˘a y ∼ x, iar definit ¸ia
claselor de echivalent ¸˘a ne asigur˘a de faptul c˘a fiecare dintre aceste condit ¸ii este
echivalent˘a cu fiecare dintre condit ¸iile x ∈ ˆ y ¸si y ∈ ˆ x.
Prin urmare (dup˘a cum se poate verifica aplicˆand metoda reducerii la absurd) au
loc ¸si echivalent ¸ele ˆıntre negat ¸iile propriet˘at ¸ilor de mai sus: (x, y) / ∈∼ ddac˘a
(y, x) / ∈∼ ddac˘a x / ∈ ˆ y ddac˘a y / ∈ ˆ x.
Ad˘augˆand aceste propriet˘at ¸i la propozit ¸ia precedent˘a, obt ¸inem, pentru orice
x, y ∈ A:
x ∼ y ddac˘a y ∼ x ddac˘a x ∈ ˆ y ddac˘a y ∈ ˆ x implic˘a ˆ x = ˆ y
(x, y) / ∈∼ ddac˘a (y, x) / ∈∼ ddac˘a x / ∈ ˆ y ddac˘a y / ∈ ˆ x implic˘a ˆ x ∩ ˆ y = ∅
Deci mai avem de demonstrat c˘a implicat ¸iile care ˆıncheie fiecare dintre cele dou˘a
rˆanduri anterioare sunt chiar echivalent ¸e, adic˘a au r˘amas de demonstrat
implicat ¸iile reciproce acelora de la capetele celor dou˘a rˆanduri anterioare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Dac˘a ˆ x = ˆ y, atunci, cum x ∈ ˆ x conform propozit ¸iei anterioare, rezult˘a c˘a
x ∈ ˆ y, ceea ce arat˘a prima implicat ¸ie reciproc˘a dintre cele dou˘a.
Dac˘a ˆ x ∩ ˆ y = ∅, atunci, ˆıntrucˆat x ∈ ˆ x conform propozit ¸iei anterioare, rezult˘a
c˘a x / ∈ ˆ y, ceea ce ˆıncheie demonstrat ¸ia celei de–a doua implicat ¸ii reciproce.
O alt˘a metod˘a de a demonstra implicat ¸iile reciproce ale acestor dou˘a implicat ¸ii
este reducerea la absurd, folosind, pentru demonstrarea fiec˘arei implicat ¸ii
reciproce, cealalt˘a implicat ¸ie direct˘a:
dac˘a ˆ x = ˆ y, ¸si presupunem prin absurd c˘a (x, y) / ∈∼, atunci, conform celei
de–a doua implicat ¸ii, rezult˘a c˘a ˆ x ∩ ˆ y = ∅, iar, acum, faptul c˘a ˆ x = ˆ y arat˘a
c˘a ˆ x = ∅, ceea ce este o contradict ¸ie cu propozit ¸ia precedent˘a;
dac˘a ˆ x ∩ ˆ y = ∅, ¸si presupunem prin absurd c˘a x ∼ y, atunci, conform primei
implicat ¸ii, rezult˘a c˘a ˆ x = ˆ y, ¸si, acum, ca ¸si mai sus, rezult˘a c˘a ˆ x = ∅, ceea ce
este o contradict ¸ie cu propozit ¸ia precedent˘a.
Cu toate c˘a, ˆın acest caz, metoda a doua, a reducerii la absurd, este mai
ineficient˘a decˆat prima metod˘a, aceast˘a a doua metod˘a are meritul de a fi
aplicabil˘a ˆın cazul general al unor astfel de ¸siruri de echivalent ¸e terminate prin
implicat ¸ii, ˆıntre propriet˘at ¸i complementare (spunem c˘a dou˘a propriet˘at ¸i sunt
complementare ddac˘a, la un moment dat (i. e. pentru anumite elemente, anumite
date), una ¸si numai una dintre ele este satisf˘acut˘a; denumirea de propriet˘at ¸i
complementare este ad–hoc, nu consacrat˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Observat ¸ie
Propriet˘at ¸ile complementare sunt propriet˘at ¸ile de forma p ¸si non p (o proprietate
¸si negat ¸ia ei).
Generalitatea metodei reducerii la absurd, ment ¸ionat˘a mai sus, se refer˘a la faptul
c˘a, pentru orice propriet˘at ¸i p ¸si q, are loc principiul reducerii la absurd:
[p ⇒ q] ddac˘a [non q ⇒ non p],
de unde, folosind faptul c˘a [p ⇔ q] ddac˘a [p ⇒ q ¸si q ⇒ p], obt ¸inem:
[p ⇔ q] ddac˘a [non p ⇔ non q].
Definit ¸ie
Fiecare x ∈ A se nume¸ste reprezentant al clasei ˆ x.
Remarc˘a (propriet˘at ¸ile claselor de echivalent ¸˘a)
Pentru fiecare x ∈ A, orice y ∈ ˆ x este reprezentant al clasei ˆ x.
ˆ
Intr–adev˘ar, conform propozit ¸iei precedente, pentru orice x, y ∈ A, are loc
echivalent ¸a: y ∈ ˆ x ddac˘a ˆ x = ˆ y, iar, conform definit ¸iei anterioare, orice y este
reprezentant al clasei ˆ y, care este egal˘a cu ˆ x exact atunci cˆand y ∈ ˆ x, deci orice
y ∈ ˆ x este reprezentant al clasei ˆ x.
Mai mult, tocmai am demonstrat c˘a:
pentru fiecare x, y ∈ A, y este reprezentant al clasei ˆ x ddac˘a y ∈ ˆ x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Definit ¸ie
Mult ¸imea claselor de echivalent ¸˘a ale lui ∼ se noteaz˘a cu A/

¸si se nume¸ste
mult ¸imea factor a lui A prin ∼ sau mult ¸imea cˆat a lui A prin ∼:
A/

= {ˆ x | x ∈ A}.
Propozit ¸ie (clasele de echivalent ¸˘a formeaz˘a o partit ¸ie)
Mult ¸imea factor A/

este o partit ¸ie a lui A.
Demonstrat ¸ie: Verific˘am propriet˘at ¸ile din definit ¸ia unei partit ¸ii, aplicˆand cele
dou˘a propozit ¸ii anterioare cu propriet˘at ¸ile claselor de echivalent ¸˘a.
(1) Conform primeia dintre cele dou˘a propozit ¸ii precedente, pentru orice x ∈ A,
ˆ x = ∅.
(2) Conform celei de–a doua dintre cele dou˘a propozit ¸ii anterioare, pentru orice
x, y ∈ A, dac˘a ˆ x = ˆ y, atunci ˆ x ∩ ˆ y = ∅.
(3) Conform primeia dintre cele dou˘a propozit ¸ii anterioare, pentru orice x ∈ A,
x ∈ ˆ x ⊆ A, prin urmare A =
_
x∈A
{x} ⊆
_
x∈A
ˆ x ⊆ A, a¸sadar A =
_
x∈A
ˆ x.
Deci A/

= {ˆ x | x ∈ A} este o partit ¸ie a lui A.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Notat ¸ie
Pentru orice num˘ar real x, vom nota cu [x] partea ˆıntreag˘a a lui x (notat ¸ie
consacrat˘a), ¸si cu frac{x} partea fract ¸ionar˘a a lui x (notat ¸ie neconsacrat˘a). I.
e.:
[x] := max{n ∈ Z | n ≤ x} ∈ Z
frac{x} := x −[x] ∈ [0, 1) ⊂ R
Exemplu
[5] = 5 ¸si frac{5} = 0
[−7] = −7 ¸si frac{−7} = 0
[4, 3] = 4 ¸si frac{4, 3} = 0, 3
[−3, 2] = −4 ¸si frac{−3, 2} = 0, 8
Remarc˘a
Este imediat faptul c˘a, pentru orice x ∈ R, are loc: x ∈ Z ddac˘a x = [x].
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Consider˘am urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe R:
ρ := {(x, y) | x, y ∈ R, x −y ∈ Z} ⊂ R
2
Demonstrat ¸i c˘a:
ρ = {(x, y) | x, y ∈ R, frac{x} = frac{y}} ⊂ R
2
(indicat ¸ie: folosit ¸i expresia
p˘art ¸ii fract ¸ionare de pe slide–ul anterior, i. e. chiar definit ¸ia p˘art ¸ii
fract ¸ionare);
ρ este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe R;
mult ¸imea factor R/
ρ
este ˆın biject ¸ie cu intervalul real [0, 1).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 53
Clase de echivalent ¸˘a, mult ¸ime factor (mult ¸ime cˆat)
Remarc˘a
Cu notat ¸iile anterioare exercit ¸iului de mai sus, funct ¸ia p : A → A/

, definit˘a prin:
pentru orice x ∈ A, p(x) := ˆ x, este surjectiv˘a (sigur c˘a este corect definit˘a, pentru
c˘a ˆ x este unic determinat de x, oricare ar fi x ∈ A).
Definit ¸ie
Cu notat ¸iile de mai sus, funct ¸ia p se nume¸ste surject ¸ia canonic˘a de la A la A/

.
Propozit ¸ie
Mult ¸imea partit ¸iilor unei mult ¸imi nevide este ˆın biject ¸ie cu mult ¸imea relat ¸iilor de
echivalent ¸˘a pe acea mult ¸ime.
Demonstrat ¸ie: Fie A o mult ¸ime nevid˘a. Not˘am cu Part(A) mult ¸imea partit ¸iilor
lui A ¸si cu Echiv(A) mult ¸imea relat ¸iilor de echivalent ¸˘a pe mult ¸imea A.
Avem de demonstrat c˘a:
Part(A)

= Echiv(A)
Definim ϕ : Echiv(A) → Part(A), prin: pentru orice ∼∈ Echiv(A), ϕ(∼) = A/

(mult ¸imea factor a lui A prin ∼). Conform propozit ¸iei anterioare, pentru orice
∼∈ Echiv(A), A/

∈ Part(A), a¸sadar ϕ este o funct ¸ie corect definit˘a de la
Echiv(A) la Part(A).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 45 / 53
Biject ¸ia partit ¸ii

= relat ¸ii de echivalent ¸˘a
Definim ψ : Part(A) → Echiv(A), prin: pentru orice (A
i
)
i ∈I
∈ Part(A),
ψ((A
i
)
i ∈I
) ⊆ A
2
(relat ¸ie binar˘a pe A), definit˘a astfel:
ψ((A
i
)
i ∈I
) = {(x, y) | x, y ∈ A, (∃i ∈ I )x, y ∈ A
i
} =
_
i ∈I
A
2
i
.
Pentru a demonstra c˘a ψ este corect definit˘a, s˘a consider˘am (A
i
)
i ∈I
∈ Part(A), s˘a
not˘am ∼= ψ((A
i
)
i ∈I
) ¸si s˘a demonstr˘am c˘a ∼∈ Echiv(A).
Reflexivitatea lui ∼: pentru orice x ∈ A, cum
_
i ∈I
A
i
= A conform definit ¸iei unei
partit ¸ii, urmeaz˘a c˘a x ∈
_
i ∈I
A
i
, deci exist˘a (chiar un unic, a se vedea o propozit ¸ie
de mai sus) un i
0
∈ I a. ˆı. x ∈ A
i
0
(deci (x, x) ∈ A
2
i
0
), prin urmare x ∼ x conform
definit ¸iei lui ∼.
Simetria lui ∼: pentru orice x, y ∈ A, dac˘a x ∼ y, atunci exist˘a i
0
∈ I a. ˆı.
x, y ∈ A
i
0
, deci y, x ∈ A
i
0
, a¸sadar y ∼ x.
Tranzitivitatea lui ∼: pentru orice x, y, z ∈ A, dac˘a x ∼ y ¸si y ∼ z, atunci exist˘a
i
0
, i
1
∈ I a. ˆı. x, y ∈ A
i
0
¸si y, z ∈ A
i
1
, prin urmare y ∈ A
i
0
∩ A
i
1
, deci A
i
0
∩ A
i
1
= ∅,
a¸sadar i
0
= i
1
conform definit ¸iei unei partit ¸ii, prin urmare x, z ∈ A
i
0
= A
i
1
, deci
x ∼ z (din nou puteam folosi acea propozit ¸ie de mai sus, pentru y).
A¸sadar ∼∈ Echiv(A), prin urmare ψ este o funct ¸ie corect definit˘a de la Part(A) la
Echiv(A).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 46 / 53
Biject ¸ia partit ¸ii

= relat ¸ii de echivalent ¸˘a
Pentru a ar˘ata c˘a Part(A)

= Echiv(A), este suficient s˘a demonstr˘am c˘a funct ¸iile
ϕ ¸si ψ sunt inverse una alteia, ceea ce va ar˘ata c˘a aceste funct ¸ii sunt inversabile,
deci bijective.
S˘a demonstr˘am c˘a ψ ◦ ϕ = id
Echiv(A)
.
Fie ∼∈ Echiv(A), arbitrar˘a, fixat˘a.
ϕ(∼) = A/

= {ˆa | a ∈ A}.
Not˘am σ = ψ(ϕ(∼)).
Conform definit ¸iilor lui ϕ ¸si ψ ¸si propriet˘at ¸ilor claselor de echivalent ¸˘a, pentru orice
x, y ∈ A, xσy ddac˘a exist˘a a ∈ A, cu x, y ∈ ˆa ddac˘a exist˘a a ∈ A cu ˆa = ˆ x = ˆ y
ddac˘a ˆ x = ˆ y (pentru c˘a lu˘am a = x la implicat ¸ia invers˘a) ddac˘a x ∼ y. A¸sadar
σ =∼, i. e. ψ(ϕ(∼)) =∼.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 47 / 53
Biject ¸ia partit ¸ii

= relat ¸ii de echivalent ¸˘a
Acum s˘a demonstr˘am c˘a ϕ ◦ ψ = id
Part(A)
.
Fie α := (A
i
)
i ∈I
∈ Part(A), arbitrar˘a, fixat˘a.
Calcul˘am ϕ(ψ(α)).
Conform definit ¸iei lui ψ, relat ¸ia de echivalent ¸˘a ψ(α) = ψ((A
i
)
i ∈I
) =
_
i ∈I
A
2
i
.
Fie x ∈ A, arbitrar, fixat. Conform aceleia¸si propozit ¸ii de mai sus asupra partit ¸iilor
unei mult ¸imi, exist˘a un unic i
0
∈ I a. ˆı. x ∈ A
i
0
. Din expresia anterioar˘a a relat ¸iei
de echivalent ¸˘a ψ(α) ¸si faptul c˘a mult ¸imile din partit ¸ia (A
i
)
i ∈I
sunt dou˘a cˆate dou˘a
disjuncte, un y ∈ A are proprietatea c˘a xψ(α)y ddac˘a y ∈ A
i
0
, a¸sadar
{y ∈ A | xψ(α)y} = A
i
0
, deci clasa de echivalent ¸˘a ˆ x a lui x raportat la ψ(α) este
A
i
0
. Prin urmare, ϕ(ψ(α)) = A/
ψ(α)
= {ˆ x | x ∈ A} ⊆ (A
i
)
i ∈I
= α.
Pentru fiecare i ∈ I , A
i
este nevid ¸si, a¸sadar, este, conform celor de mai sus, clasa
de echivalent ¸˘a a oric˘arui element al s˘au raportat la ψ(α). Acest fapt ˆınseamn˘a c˘a
α = (A
i
)
i ∈I
⊆ {ˆ x | x ∈ A} = A/
ψ(α)
= ϕ(ψ(α)).
Prin urmare, ϕ(ψ(α)) ⊆ α ¸si α ⊆ ϕ(ψ(α)), a¸sadar ϕ(ψ(α)) = α.
Am demonstrat c˘a ψ ◦ ϕ = id
Echiv(A)
¸si ϕ ◦ ψ = id
Part(A)
, i. e.
ϕ : Echiv(A) → Part(A) ¸si ψ : Part(A) → Echiv(A) sunt funct ¸ii inverse una alteia,
deci sunt funct ¸ii inversabile, deci bijective, a¸sadar Part(A)

= Echiv(A).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 48 / 53
Proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor
ˆ
In cazul morfismelor ˆıntre structuri algebrice (de acela¸si tip) (i. e. funct ¸iile
care comut˘a cu operat ¸iile acelor structuri algebrice), nucleul se define¸ste ˆın
funct ¸ie de un element distins din structura codomeniu, cum este elementul
neutru la grupuri.
ˆ
In cazul funct ¸iilor, definite ˆıntre dou˘a mult ¸imi pe care nu se dau structuri
algebrice, pentru definirea unei not ¸iuni de nucleu, o funct ¸ie nu poate fi
raportat˘a decˆat la ea ˆıns˘a¸si, de unde ¸si denumirea din definit ¸ia urm˘atoare.
Pentru cele ce urmeaz˘a, fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi nevide arbitrare ¸si f : A → B
o funct ¸ie arbitrar˘a.
Urm˘atoarea diagram˘a (reprezentare grafic˘a) este doar pentru intuit ¸ie:
A B
E
E
f
f
Definit ¸ie (nucleul de s˘ageat˘a dubl˘a)
Se nume¸ste nucleul (de s˘ageat˘a dubl˘a al) lui f urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe A,
notat˘a Ker (f ):
Ker (f ) := {(x, y) | x, y ∈ A, f (x) = f (y)} ⊆ A
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 49 / 53
Proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor
ˆ
In cazul morfismelor, au loc propriet˘at ¸i de forma: morfismul este injectiv
ddac˘a nucleul s˘au este trivial.
S¸i aici avem o proprietate de acest tip:
Remarc˘a
1
Ker (f ) ⊇ ∆
A
;
2
Ker (f ) = ∆
A
ddac˘a f este injectiv˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, proprietatea (1) este imediat˘a ¸si demonstreaz˘a c˘a proprietatea (2)
este echivalent˘a cu:
Ker (f ) ⊆ ∆
A
ddac˘a f este injectiv˘a.
Pentru a demonstra aceast˘a din urm˘a proprietate, aplic˘am faptul c˘a ∆
A
este
relat ¸ia de egalitate pe A: Ker (f ) ⊆ ∆
A
ddac˘a, pentru orice x, y ∈ A,
(x, y) ∈ Ker (f ) implic˘a (x, y) ∈ ∆
A
, ddac˘a, pentru orice x, y ∈ A, f (x) = f (y)
implic˘a x = y, ceea ce este echivalent cu faptul c˘a f este injectiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 50 / 53
Proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor
Remarc˘a
Ker (f ) este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A.
Acest fapt rezult˘a imediat, chiar din definit ¸ia nucleului de s˘ageat˘a dubl˘a al lui f ¸si
din faptul c˘a egalitatea pe B (∆
B
) este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe B: definit ¸ia lui
Ker (f ) poate fi scris˘a sub forma:
Ker (f ) = {(x, y) | x, y ∈ A, (f (x), f (y)) ∈ ∆
B
}
Nucleele morfismelor sunt congruent ¸e, adic˘a relat ¸ii de echivalent ¸˘a care
p˘astreaz˘a operat ¸iile structurilor algebrice respective. (Vom vorbi despre
congruent ¸e pe algebre Boole ˆın unele dintre cursurile urm˘atoare.)
Cu privire la proprietatea care urmeaz˘a: intuitiv, o diagram˘a (cu mult ¸imi ¸si
funct ¸ii, ca aceea din propozit ¸ia urm˘atoare, de exemplu) se zice comutativ˘a
ddac˘a, indiferent pe ce drum “urm˘arim s˘aget ¸ile“ ¸si compunem funct ¸iile, ˆıntre
oricare dou˘a mult ¸imi din diagram˘a se obt ¸ine aceea¸si funct ¸ie, i. e. toate
compunerile de funct ¸ii ˆıntre acele mult ¸imi sunt egale (mult ¸imile pot fi ¸si 4 sau
mai multe, nu neap˘arat 3, ca ˆın cazul diagramei urm˘atoare).
Pentru cele ce urmeaz˘a, renunt ¸˘am la fixarea lui A, B ¸si f .
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 51 / 53
Proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor
Propozit ¸ie (proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor)
Fie A o mult ¸ime nevid˘a, ∼ o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A ¸si p : A → A/

surject ¸ia
canonic˘a: pentru orice x ∈ A, p(x) = ˆ x = {y ∈ A | x ∼ y}.
Atunci: pentru orice mult ¸ime nevid˘a B ¸si orice funct ¸ie f : A → B cu ∼⊆ Ker (f ),
exist˘a o unic˘a funct ¸ie
˜
f : A/

→ B care face comutativ˘a urm˘atoarea diagram˘a, i.
e. cu proprietatea c˘a:
˜
f ◦ p = f ,
i. e., pentru orice x ∈ A:
˜
f (ˆ x) = f (x).
A
E
p
A/

B
d
d

f

©
˜
f
Demonstrat ¸ie: Unicitatea lui
˜
f : Fie g, h : A/

→ B, astfel ˆıncˆat
g ◦ p = f = h ◦ p, i. e., pentru orice x ∈ A, g(ˆ x) = f (x) = h(ˆ x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 52 / 53
Proprietatea de universalitate a mult ¸imii factor
Cum {ˆ x | x ∈ A} = A/

(p e surjectiv˘a), rezult˘a c˘a g ¸si h coincid pe fiecare
element din domeniul lor, A/

, i. e. g = h.
Existent ¸a lui
˜
f : Fie
˜
f : A/

→ B, definit˘a prin:
˜
f (ˆ x) := f (x) ∈ B, pentru orice
x ∈ A. {ˆ x | x ∈ A} = A/

, a¸sadar aplicat ¸ia
˜
f este definit˘a pe ˆıntreaga mult ¸ime
A/

.
ˆ
Ins˘a
˜
f este definit˘a pe fiecare clas˘a (ˆ x) prin intermediul unui reprezentant al acelei
clase (x), a¸sadar, pentru a ar˘ata c˘a
˜
f este o funct ¸ie de la A/

la B (i. e., pentru
a ar˘ata c˘a
˜
f asociaz˘a fiec˘arui element din A/

un unic element din B), trebuie s˘a
demonstr˘am c˘a
˜
f este bine definit˘a, i. e. independent˘a de reprezentant ¸i, i. e.,
indiferent ce reprezentant alegem pentru o clas˘a, valoarea lui
˜
f , definit˘a prin
intermediul acelui reprezentant, este aceea¸si, adic˘a: pentru orice x, y ∈ A cu
ˆ x = ˆ y, are loc:
˜
f (ˆ x) = f (x) = f (y) =
˜
f (ˆ y).
Fie, a¸sadar, x, y ∈ A cu ˆ x = ˆ y, i. e. x ∼ y (a se revedea propriet˘at ¸ile claselor de
echivalent ¸˘a), i. e. (x, y) ∈∼. Dar, prin ipotez˘a, ∼⊆ Ker (f ), deci (x, y) ∈ Ker (f ),
i. e. f (x) = f (y). Prin urmare,
˜
f este bine definit˘a, i. e. este o funct ¸ie de la A/

la B.
Din definit ¸ia lui
˜
f , avem: pentru orice x ∈ A,
˜
f (p(x)) =
˜
f (ˆ x) = f (x), a¸sadar
˜
f ◦ p = f .
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 53 / 53
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul V
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 38
Cuprinsul acestui curs
1
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
2
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 38
1
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
2
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Vom studia ˆın cele ce urmeaz˘a operatorii de ˆınchidere pe mult ¸imea p˘art ¸ilor
unei mult ¸imi ¸si familiile Moore (sistemele de ˆınchidere) de p˘art ¸i ale unei
mult ¸imi.
Aceste not ¸iuni pot fi definite ¸si studiate pe mult ¸imi ordonate arbitrare
(vom vedea ce sunt acestea), adic˘a, ˆın considerat ¸iile de mai jos, se poate
ˆınlocui mult ¸imea p˘art ¸ilor unei mult ¸imi cu o mult ¸ime arbitrar˘a M, incluziunea
de mult ¸imi cu o relat ¸ie de ordine arbitrar˘a ≤ pe M, iar intersect ¸ia cu
infimumul ˆın mult ¸imea ordonat˘a (M, ≤) (ˆın timp ce reuniunea va avea
drept generalizare o not ¸iune numit˘a supremum) (vom vedea ce sunt toate
acestea).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 38
Intersect ¸ia familiei vide de mult ¸imi
Vom vedea c˘a, ˆın mult ¸imi ordonate arbitrare:
1
supremumul familiei vide este minimul (cele dou˘a exist˘a simultan);
2
infimumul familiei vide este maximul (cele dou˘a exist˘a simultan).
Pentru familii de mult ¸imi:
1
am demonstrat c˘a reuniunea familiei vide de mult ¸imi este ∅ (cea mai mic˘a
mult ¸ime ˆın sensul incluziunii, adic˘a raportat la incluziunea de mult ¸imi: ∅ ⊆ A,
pentru orice mult ¸ime A);
2
nu exist˘a o cea mai mare mult ¸ime (dintre toate mult ¸imile) ˆın sensul incluziunii,
pentru c˘a, dac˘a ar exista, atunci aceasta ar include pe P(A), pentru orice
mult ¸ime A, deci ar cont ¸ine fiecare mult ¸ime A, deci ar avea ca submult ¸ime
mult ¸imea tuturor mult ¸imilor, care nu exist˘a (a se revedea Cursul I); dar exist˘a
o cea mai mare mult ¸ime dintre p˘art ¸ile unei anumite mult ¸imi. Deci ce mult ¸ime
va fi intersect ¸ia familiei vide de mult ¸imi?
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Fie I o mult ¸ime nevid˘a ¸si (A
i
)
i ∈I
o familie de mult ¸imi. Atunci, pentru orice
∅ = S ⊆ I , au loc incluziunile:
1

s∈S
A
s

i ∈I
A
i
2

s∈S
A
s

i ∈I
A
i
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 38
Intersect ¸ia familiei vide de mult ¸imi
Remarc˘a
Conform celor de mai sus, incluziunea de la punctul (1) din exercit ¸iul anterior este
valabil˘a ¸si pentru S = ∅.
Vom vedea c˘a ¸si incluziunea de la punctul (2) este valabil˘a ¸si pentru S = ∅, atunci
cˆand are sens intersect ¸ia familiei vide.
S˘a transcriem definit ¸ia intersect ¸iei unei familii arbitrare de mult ¸imi pentru familia
vid˘a:

i ∈∅
A
i
= {x | (∀i ∈ ∅) x ∈ A
i
} = {x | (∀i ) (i ∈ ∅ ⇒ x ∈ A
i
)}.
Proprietatea i ∈ ∅ este fals˘a pentru orice element i , a¸sadar implicat ¸ia
i ∈ ∅ ⇒ x ∈ A
i
este adev˘arat˘a pentru orice i ¸si orice x, deci proprietatea
(∀i ) (i ∈ ∅ ⇒ x ∈ A
i
) este adev˘arat˘a pentru orice x. Sigur c˘a nu exist˘a o mult ¸ime
care s˘a cont ¸in˘a toate obiectele x. O astfel de mult ¸ime ar cont ¸ine, ˆın particular,
toate mult ¸imile, deci ar avea drept submult ¸ime mult ¸imea tuturor mult ¸imilor, care
nu exist˘a (a se revedea Cursul I).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 38
Intersect ¸ia familiei vide de mult ¸imi
Remarc˘a
Intersect ¸ia familiei vide nu exist˘a decˆat raportat la o mult ¸ime total˘a T: intersect ¸ia
familiei vide de p˘art ¸i ale lui T (adic˘a infimumul familiei vide ˆın mult ¸imea ordonat˘a
(P(T), ⊆) – vom vedea), se define¸ste ˆın urm˘atorul mod, ¸si este egal˘a cu
mult ¸imea total˘a T:

i ∈∅
A
i
:= {x ∈ T | (∀i ∈ ∅) x ∈ A
i
} = {x ∈ T | (∀i ) (i ∈ ∅ ⇒ x ∈ A
i
)} = T,
ˆıntrucˆat proprietatea (∀i ) (i ∈ ∅ ⇒ x ∈ A
i
) este adev˘arat˘a pentru orice x, dup˘a
cum am ar˘atat mai sus.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 38
Intersect ¸ia familiei vide de mult ¸imi
S˘a transcriem enunt ¸ul exercit ¸iului anterior pentru familii de p˘art ¸i ale unei mult ¸imi
T, familii c˘arora le permitem s˘a fie ¸si vide. Vom folosi acest rezultat ˆın cele ce
urmeaz˘a, ¸si vom vedea o generalizare a sa cˆand vom studia mult ¸imile ordonate
arbitrare.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Fie T o mult ¸ime, iar X ⊆ Y ⊆ P(T) (mult ¸imi de p˘art ¸i ale lui T care satisfac
aceast˘a incluziune). Atunci au loc incluziunile:
1

A∈X
A ⊆

A∈Y
A
2

A∈X
A ⊇

A∈Y
A
ˆ
In particular, dac˘a M ∈ Y ⊆ P(T) (i. e. ∅ = Y ⊆ P(T) ¸si M ∈ Y, adic˘a pentru
X = {M} mai sus (un singleton, i. e. o mult ¸ime cu un singur element)), atunci:
1
M ⊆

A∈Y
A
2
M ⊇

A∈Y
A
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Cele dou˘a not ¸iuni care fac obiectul acestei prime sect ¸iuni a cursului sunt strˆans
legate una de cealalt˘a, a¸sa c˘a le vom descrie pe amˆandou˘a ˆın cadrul unei singure
definit ¸ii, cu toate c˘a nu sunt legate ˆıntre ele prin definit ¸ie (nu se define¸ste una ˆın
funct ¸ie de cealalt˘a).
Definit ¸ie
Fie T o mult ¸ime arbitrar˘a.
Se nume¸ste familie Moore de p˘art ¸i ale lui T o familie de p˘art ¸i ale lui T
ˆınchis˘a la intersect ¸ii arbitrare, i. e. o familie de mult ¸imi
M = (M
i
)
i ∈I
⊆ P(T), cu I mult ¸ime arbitrar˘a, avˆand proprietatea c˘a, pentru
orice S ⊆ I ,

s∈S
M
s
∈ M (i. e., pentru orice S ⊆ I , exist˘a i
S
∈ I , astfel ˆıncˆat

s∈S
M
s
= M
i
S
). Familiile Moore se mai numesc sisteme de ˆınchidere.
Se nume¸ste operator de ˆınchidere pe P(T) o funct ¸ie C : P(T) → P(T),
astfel ˆıncˆat, pentru orice X, Y ∈ P(T), au loc propriet˘at ¸ile:
1
C(C(X)) = C(X) (C este idempotent);
2
X ⊆ C(X) (C este extensiv);
3
dac˘a X ⊆ Y, atunci C(X) ⊆ C(Y) (C este cresc˘ator).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Peste tot ˆın restul acestei sect ¸iuni, T va fi o mult ¸ime arbitrar˘a.
Remarc˘a
Orice familie Moore de p˘art ¸i ale lui T cont ¸ine intersect ¸ia familiei vide de p˘art ¸i ale
lui T, adic˘a pe T.
Exemplu
id
P(T)
este un operator de ˆınchidere pe P(T).
Orice funct ¸ie constant˘a pe P(T) este un operator de ˆınchidere pe P(T)
(dat˘a A ∈ P(T), ¸si definind C : P(T) → P(T), pentru orice X ∈ P(T),
C(X) := A, rezult˘a c˘a funct ¸ia C este un operator de ˆınchidere pe P(T)).
P(T) este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui T.
∅ nu este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui T, pentru c˘a nu ˆıl cont ¸ine pe T.
A¸sadar:
Remarc˘a
Orice familie Moore este nevid˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Propozit ¸ie
Dac˘a M este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui T, atunci, pentru orice A ∈ P(T),
exist˘a o (unic˘a) cea mai mic˘a mult ¸ime din M care include pe A (cea mai mic˘a ˆın
sensul incluziunii), ¸si aceasta este egal˘a cu intersect ¸ia mult ¸imilor din M care
includ pe A.
Demonstrat ¸ie: Fie A ∈ P(T), I o mult ¸ime ¸si M = (M
i
)
i ∈I
o familie Moore de
p˘art ¸i ale lui T. Conform remarcii anterioare, M este nevid˘a, i. e. I este nevid˘a.
Consider˘am S ⊆ I , dat˘a de: S := {s ∈ I | A ⊆ M
s
}, ¸si fie M :=

s∈S
M
s
. A se
observa c˘a S este nevid˘a, pentru c˘a T ∈ M ¸si A ⊆ T.
Avem, datorit˘a faptului c˘a M =

s∈S
M
s
:
1
ˆıntrucˆat M este o familie Moore, rezult˘a c˘a M ∈ M;
2
ˆıntrucˆat A ⊆ M
s
, pentru orice s ∈ S, rezult˘a c˘a A ⊆ M;
3
pentru orice i ∈ I astfel ˆıncˆat A ⊆ M
i
, rezult˘a c˘a i ∈ S, prin urmare M ⊆ M
i
.
Cele trei propriet˘at ¸i anterioare spun exact c˘a M este cea mai mic˘a mult ¸ime din M
care include pe A. Unicitatea lui M rezult˘a din cele de mai sus ¸si antisimetria lui
⊆: dac˘a N este o (alt˘a) cea mai mic˘a mult ¸ime din M care include pe A, atunci,
conform lui (3), au loc M ⊆ N ¸si N ⊆ M, a¸sadar M = N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Propozit ¸ie
Fie I o mult ¸ime nevid˘a ¸si M = (M
i
)
i ∈I
o familie Moore de p˘art ¸i ale lui T.
Definim funct ¸ia C
M
: P(T) → P(T) astfel: pentru orice X ∈ P(T), C
M
(X)
este, prin definit ¸ie, cea mai mic˘a mult ¸ime din M care include pe X, adic˘a
C
M
(X) :=

M∈M,
X⊆M
M.
Atunci C
M
este un operator de ˆınchidere pe P(T).
Demonstrat ¸ie: Fie X, Y ∈ P(T), arbitrare.
Definit ¸ia lui C
M
arat˘a c˘a C
M
(X) ∈ M, ¸si, aplicˆand din nou definit ¸ia lui C
M
,
observ˘am c˘a C
M
(C
M
(X)) = C
M
(X) (pentru c˘a, dac˘a A ∈ M, atunci cea mai
mic˘a mult ¸ime din M care include pe A este chiar A). A¸sadar, C
M
este
idempotent.
Definit ¸ia lui C
M
arat˘a c˘a C
M
(X) ⊇ X, adic˘a C
M
este extensiv.
Dac˘a X ⊆ Y, atunci orice mult ¸ime M cu Y ⊆ M satisface ¸si X ⊆ M (prin
tranzitivitatea lui ⊆), prin urmare {M ∈ M | Y ⊆ M} ⊆ {M ∈ M | X ⊆ M},
a¸sadar

M∈M,
X⊆M
M ⊆

M∈M,
Y⊆M
M, adic˘a C
M
(X) ⊆ C
M
(Y), deci C
M
este cresc˘ator.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Prin urmare, C
M
este un operator de ˆınchidere pe P(T).
Definit ¸ie (mult ¸imi ˆınchise)
Fie C : P(T) → P(T) un operator de ˆınchidere pe P(T). Mult ¸imile de forma
C(X), cu X ∈ P(T), se numesc mult ¸imi ˆınchise raportat la operatorul de
ˆınchidere C.
Propozit ¸ie (caracterizare echivalent˘a pentru mult ¸imile ˆınchise)
Fie C : P(T) → P(T) un operator de ˆınchidere pe P(T). Atunci mult ¸imile
ˆınchise raportat la operatorul de ˆınchidere C sunt exact acele mult ¸imi X ∈ P(T)
care satisfac X = C(X), i. e.: {C(X) | X ∈ P(T)} = {X ∈ P(T) | X = C(X)}.
Demonstrat ¸ie: Fie A := {C(X) | X ∈ P(T)} ¸si B := {X ∈ P(T) | X = C(X)}.
Avem de demonstrat c˘a A = B.
Fie Y ∈ A, adic˘a Y = C(X) pentru un X ∈ P(T). Atunci, conform idempotent ¸ei
lui C, C(Y) = C(C(X)) = C(X) = Y, deci Y ∈ B. A¸sadar, A ⊆ B.
Fie X ∈ B. Atunci X = C(X) ∈ A. Deci B ⊆ A.
Prin urmare, A = B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Propozit ¸ie
Fie C : P(T) → P(T) un operator de ˆınchidere pe P(T).
Definim M
C
⊆ P(T), M
C
:= {C(X) | X ∈ P(T)} = {X ∈ P(T) | X = C(X)}
(familia mult ¸imilor ˆınchise din P(T) raportat la operatorul de ˆınchidere C).
Atunci M
C
este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui T.
Demonstrat ¸ie: C(T) ⊆ T ⊆ C(T) (din extensivitatea lui T), a¸sadar
T = C(T) ∈ M
C
, iar T este intersect ¸ia familiei vide de p˘art ¸i ale lui T, deci M
C
cont ¸ine intersect ¸ia familiei vide de p˘art ¸i ale lui T.
Fie acum S o mult ¸ime nevid˘a ¸si (M
s
)
s∈S
⊆ M
C
, deci M
s
= C(M
s
), pentru orice
s ∈ S. C este extensiv, deci

s∈S
M
s
⊆ C(

s∈S
M
s
). Pe de alt˘a parte, oricare ar fi
s
0
∈ S,

s∈S
M
s
⊆ M
s
0
, deci, cum C este cresc˘ator, C(

s∈S
M
s
) ⊆ C(M
s
0
) pentru
orice s
0
∈ S, a¸sadar C(

s∈S
M
s
) ⊆

s∈S
C(M
s
) =

s∈S
M
s
. Am obt ¸inut c˘a

s∈S
M
s
= C(

s∈S
M
s
) ∈ M
C
, deci M
C
este ˆınchis˘a la intersect ¸ii nevide arbitrare.
A¸sadar, M
C
este ˆınchis˘a la intersect ¸ii arbitrare, adic˘a este familie Moore.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
Propozit ¸ie
Aplicat ¸iile din cele dou˘a propozit ¸ii precedente sunt inverse una alteia, adic˘a:
1
pentru orice operator de ˆınchidere C : P(T) → P(T), C
M
C
= C;
2
pentru orice familie Moore M de p˘art ¸i ale lui T, M
C
M
= M.
A¸sadar aceste aplicat ¸ii sunt biject ¸ii, deci mult ¸imea operatorilor de ˆınchidere pe
P(T) ¸si mult ¸imea familiilor Moore de p˘art ¸i ale lui T sunt ˆın biject ¸ie.
Demonstrat ¸ie: (1) M
C
= {C(X) | X ∈ P(T)} = {X ∈ P(T) | X = C(X)}.
A¸sadar, pentru orice X ∈ P(T), C
M
C
(X) =

M∈M
C
,
M⊇X
M =

Y∈P(T),
C(Y)⊇X
C(Y) ⊇ C(X),
pentru c˘a fiecare termen al acestei intersect ¸ii C(Y) = C(C(Y)) ⊇ C(X). Dar
C(X) ⊇ X, deci C(X) este unul dintre termenii acestei intersect ¸ii, a¸sadar

Y∈P(T),
C(Y)⊇X
C(Y) ⊆ C(X). Prin urmare, C
M
C
(X) =

Y∈P(T),
C(Y)⊇X
C(Y) = C(X), deci are
loc egalitatea C
M
C
= C.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 38
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
(2) Conform definit ¸iei sale, pentru orice X ∈ P(T), C
M
(X) ∈ M, a¸sadar
M
C
M
= {C
M
(X) | X ∈ P(T)} ⊆ M.
Acum fie X ∈ M. Conform definit ¸iei lui C
M
, are loc X = C
M
(X) ∈ M
C
M
. Deci
are loc ¸si incluziunea M ⊆ M
C
M
.
Prin urmare, M
C
M
= M.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 38
1
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
2
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Amintim:
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie A o mult ¸ime ¸si R ⊆ A
2
(i. e. R o relat ¸ie binar˘a pe A). R se nume¸ste:
relat ¸ie reflexiv˘a ddac˘a, pentru orice a ∈ A, aRa;
relat ¸ie simetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb, atunci bRa;
relat ¸ie antisimetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRa, atunci
a = b;
relat ¸ie tranzitiv˘a ddac˘a, pentru orice a, b, c ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRc, atunci aRc;
(relat ¸ie de) preordine ddac˘a e reflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) ordine ddac˘a e o preordine antisimetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
tranzitiv˘a ¸si antisimetric˘a;
(relat ¸ie de) echivalent ¸˘a ddac˘a e o preordine simetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a.
Exemplu
ˆ
In mod evident, pentru orice mult ¸ime A, A
2
este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A, i.
e. este o relat ¸ie binar˘a pe A, reflexiv˘a, simetric˘a ¸si tranzitiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie
Fie A o mult ¸ime. Se definesc:
diagonala lui A: ∆
A
:= {(a, a) | a ∈ A} ⊆ A
2
pentru orice R ⊆ A
2
, inversa lui R: R
−1
= {(b, a) | (a, b) ∈ R} ⊆ A
2
pentru orice R, S ⊆ A
2
, compunerea lui S cu R:
S ◦ R = {(a, c) | a, c ∈ A, (∃b ∈ A)(aRb ¸si bSc)} ⊆ A
2
pentru orice R ⊆ A
2
¸si orice n ∈ N, puterea a n–a a lui R: R
n
⊆ A
2
, definit˘a
recursiv:

R
0
:= ∆
A
R
n+1
:= R
n
◦ R, pentru orice n ∈ N
pentru orice R ⊆ A
2
, puterile ˆıntregi negative ale lui R: pentru orice n ∈ N

,
R
−n
⊆ A
2
, definit˘a prin: R
−n
:= (R
−1
)
n
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Fie, ˆın restul acestei sect ¸iuni recapitulative, A o mult ¸ime arbitrar˘a.
Remarc˘a
Pentru orice R ⊆ A
2
¸si orice a, b ∈ A, aRb ddac˘a bR
−1
a.
Compunerea de relat ¸ii binare pe A este asociativ˘a, i. e., pentru orice
R, S, T ⊆ A
2
, T ◦ (S ◦ R) = (T ◦ S) ◦ R.

A
este chiar o funct ¸ie, chiar funct ¸ie bijectiv˘a, anume identitatea lui A:
id
A
: A → A, pentru orice a ∈ A, id
A
(a) = a.

A
este relat ¸ia de egalitate pe A: pentru orice a, b ∈ A, a∆
A
b ddac˘a
a = b.

A
este element neutru la compunerea de relat ¸ii binare pe A: pentru orice
R ⊆ A
2
, R ◦ ∆
A
= ∆
A
◦ R = R.
Din proprietatea anterioar˘a ¸si definit ¸ia recursiv˘a a puterilor naturale ale unei
relat ¸ii binare, se obt ¸ine: pentru orice R ⊆ A
2
, R
1
= R
0
◦ R = ∆
A
◦ R = R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare ¸si definit ¸ia precedent˘a arat˘a c˘a:
pentru orice n ∈ N, R
n
= R ◦ R ◦ R ◦ . . . ◦ R

n de R
, cu licent ¸a de scriere
(convent ¸ia): R ◦ R ◦ R ◦ . . . ◦ R

0 de R
= ∆
A
.
Pentru orice R ⊆ A
2
¸si orice n, k ∈ N, R
n
◦ R
k
= R
n+k
= R
k
◦ R
n
(fapt care
rezult˘a din asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare ¸si scrierea anterioar˘a a
puterilor naturale ale unei relat ¸ii binare). De fapt, aceste egalit˘at ¸i sunt
valabile pentru orice n, k ˆıntregi de acela¸si semn, adic˘a pentru orice n, k ∈ Z
cu n, k ≥ 0 sau n, k ≤ 0 (ceea ce rezult˘a din aceste egalit˘at ¸i, scrise pentru
n, k ≥ 0, ca mai sus, ¸si definit ¸ia puterilor ˆıntregi negative ale lui R).

−1
A
= ∆
A
.
Pentru orice R, S ⊆ A
2
, (S ◦ R)
−1
= R
−1
◦ S
−1
.
Pentru orice R ⊆ A
2
¸si orice n ∈ N, (R
n
)
−1
= (R
−1
)
n
(
def.
= R
−n
), fapt care
rezult˘a din definit ¸ia recursiv˘a a puterilor naturale ale lui R, comutarea
acestora la compunere (a doua proprietate de mai sus), ¸si cele dou˘a
propriet˘at ¸i anterioare, prin induct ¸ie dup˘a n ∈ N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Fie R, S, T ∈ P(A
2
), I o mult ¸ime arbitrar˘a ¸si (R
i
)
i ∈I
⊆ P(A
2
). Atunci:
R este reflexiv˘a ddac˘a ∆
A
⊆ R
R este simetric˘a ddac˘a R ⊆ R
−1
ddac˘a R = R
−1
(R
−1
)
−1
= R
R ⊆ S ddac˘a R
−1
⊆ S
−1
R = S ddac˘a R
−1
= S
−1
(

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
¸si (

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
S ◦ (

i ∈I
R
i
) =

i ∈I
(S ◦ R
i
)
(

i ∈I
R
i
) ◦ S =

i ∈I
(R
i
◦ S)
R ⊆ S implic˘a T ◦ R ⊆ T ◦ S
R ⊆ S implic˘a R ◦ T ⊆ S ◦ T
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
A se observa c˘a egalit˘at ¸ile de mai sus privind familia de relat ¸ii binare (R
i
)
i ∈I
sunt valabile ¸si pentru I = ∅, inclusiv ˆın cazul general al relat ¸iilor binare ˆıntre
dou˘a mult ¸imi, cum apar la sfˆar¸situl Cursului III.
Cˆateva dintre not ¸iunile ¸si propriet˘at ¸ile amintite ˆın aceast˘a sect ¸iune a cursului
sunt valabile ˆın cazul general al relat ¸iilor binare ˆıntre dou˘a mult ¸imi (a se
revedea cursurile anterioare). Le–am amintit doar pentru cazul particular al
relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime pentru a nu ˆınc˘arca ipotezele, ¸si pentru c˘a ˆın
acest caz particular sunt folosite ˆın rezultatele care urmeaz˘a, inclusiv ˆın cele
l˘asate ca tem˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 38
1
Operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore
2
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Peste tot ˆın aceast˘a sect ¸iune a cursului, A va fi o mult ¸ime arbitrar˘a.
P(A
2
) este mult ¸imea submult ¸imilor lui A
2
= A ×A, adic˘a mult ¸imea relat ¸iilor
binare pe A.
Propozit ¸ie
Fie (R
i
)
i ∈I
o familie nevid˘a (i. e. cu I = ∅) de relat ¸ii binare pe A. Atunci:
1
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e reflexiv˘a, atunci

i ∈I
R
i
e reflexiv˘a
2
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e simetric˘a, atunci

i ∈I
R
i
e simetric˘a
3
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e tranzitiv˘a, atunci

i ∈I
R
i
e tranzitiv˘a
4
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e o preordine, atunci

i ∈I
R
i
e o preordine
5
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e o relat ¸ie de echivalent ¸˘a, atunci

i ∈I
R
i
e o
relat ¸ie de echivalent ¸˘a
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Demonstrat ¸ie: (1) Dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e reflexiv˘a, i. e., pentru fiecare
i ∈ I , ∆
A
⊆ R
i
, atunci ∆
A

i ∈I
R
i
, i. e.

i ∈I
R
i
este reflexiv˘a.
(2) Conform unor rezultate anterioare, pentru fiecare i ∈ I , R
i
e simetric˘a ddac˘a,
pentru fiecare i ∈ I , R
i
= R
−1
i
, de unde rezult˘a c˘a (

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
=

i ∈I
R
i
,
prin urmare

i ∈I
R
i
e simetric˘a.
(3) Not˘am S :=

i ∈I
R
i
. Fie x, y, z ∈ A, a. ˆı. xSy ¸si ySz, i. e. (x, y), (y, z) ∈ S, i.
e. (x, y), (y, z) ∈

i ∈I
R
i
, i. e., pentru fiecare i ∈ I , (x, y), (y, z) ∈ R
i
, i. e., pentru
fiecare i ∈ I , xR
i
y ¸si yR
i
z, iar faptul c˘a fiecare relat ¸ie R
i
este tranzitiv˘a implic˘a
xR
i
z pentru fiecare i ∈ I , i. e. (x, z) ∈ R
i
pentru fiecare i ∈ I , i. e.
(x, z) ∈

i ∈I
R
i
= S, i. e. xSz, deci S e tranzitiv˘a.
(4) Rezult˘a din (1) ¸si (3).
(5) Rezult˘a din (1), (2) ¸si (3) (sau din (2) ¸si (4)).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Propozit ¸ia anterioar˘a arat˘a c˘a familia relat ¸iilor binare reflexive/simetrice/
tranzitive/de preodine/de echivalent ¸˘a pe A este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui A
2
.
ˆ
Intr–adev˘ar, A
2
satisface toate aceste propriet˘at ¸i, fiind relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A.
S¸i, de exemplu, pentru reflexivitate: familia relat ¸iilor reflexive pe A cont ¸ine pe A
2
,
care este intersect ¸ia familiei vide din P(A
2
), iar, conform propozit ¸iei anterioare,
aceast˘a familie este ˆınchis˘a la intersect ¸ii nevide arbitrare. A¸sadar, familia relat ¸iilor
reflexive pe A este ˆınchis˘a la intersect ¸ii arbitrare, i. e. este o familie Moore.
Remarc˘a
Remarca anterioar˘a ¸si o serie de propozit ¸ii despre familii Moore ¸si operatori de
ˆınchidere de mai sus arat˘a c˘a, pentru orice relat ¸ie binar˘a R pe A, exist˘a o cea mai
mic˘a relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe A care include pe R, anume intersect ¸ia tuturor
relat ¸iilor binare reflexive pe A care includ pe R, adic˘a unica relat ¸ie binar˘a R pe A
care satisface urm˘atoarele trei propriet˘at ¸i:
R este reflexiv˘a
R ⊆ R
pentru orice relat ¸ie reflexiv˘a S pe A cu R ⊆ S, rezult˘a c˘a R ⊆ S
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a (continuare)
ˆ
In plus, R : P(A
2
) → P(A
2
), pentru orice R ∈ P(A
2
), R(R) := R, este un
operator de ˆınchidere pe P(A
2
).
Toate aceste considerat ¸ii r˘amˆan valabile dac˘a ˆınlocuim proprietatea de reflexivitate
cu oricare dintre propriet˘at ¸ile:
simetrie – operatorul de ˆınchidere corespunz˘ator va fi notat cu S
tranzitivitate – operatorul de ˆınchidere corespunz˘ator va fi notat cu T
proprietatea de a fi preordine – operatorul de ˆınchidere corespunz˘ator va fi
notat cu Pre
proprietatea de a fi relat ¸ie de echivalent ¸˘a – operatorul de ˆınchidere
corespunz˘ator va fi notat cu E
Aceste notat ¸ii nu sunt consacrate, ci sunt notat ¸ii ad–hoc pe care le adopt˘am ˆın
expunerea care urmeaz˘a, ¸si pe care le vom p˘astra ˆın toate cursurile urm˘atoare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A. Se nume¸ste:
ˆınchiderea reflexiv˘a a lui R cea mai mic˘a relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe A care
include pe R, adic˘a R(R);
ˆınchiderea simetric˘a a lui R cea mai mic˘a relat ¸ie binar˘a simetric˘a pe A care
include pe R, adic˘a S(R);
ˆınchiderea tranzitiv˘a a lui R cea mai mic˘a relat ¸ie binar˘a tranzitiv˘a pe A care
include pe R, adic˘a T (R);
preordinea generat˘a de R (sau ˆınchiderea reflexiv–tranzitiv˘a a lui R) cea mai
mic˘a preordine pe A care include pe R, adic˘a Pre(R);
relat ¸ia de echivalent ¸˘a generat˘a de R cea mai mic˘a relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A
care include pe R, adic˘a E(R).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Idempotent ¸a operatorilor de ˆınchidere arat˘a c˘a, pentru orice relat ¸ie binar˘a R pe A:
R(R(R)) = R(R), S(S(R)) = S(R), T (T (R)) = T (R), Pre(Pre(R)) = Pre(R)
¸si E(E(R)) = R.
Remarc˘a
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A. Conform descrierii mult ¸imilor ˆınchise din sect ¸iunea
despre operatori de ˆınchidere ¸si familii Moore, au loc:
R este reflexiv˘a ddac˘a R = R(R)
R este simetric˘a ddac˘a R = S(R)
R este tranzitiv˘a ddac˘a R = T (R)
R este o preordine ddac˘a R = Pre(R)
R este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a ddac˘a R = E(R)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Propozit ¸ie
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A. Atunci:
1
R(R) = R ∪ ∆
A
2
S(R) = R ∪ R
−1
3
T (R) =

n=1
R
n
4
Pre(R) = R(T (R)) =

n=0
R
n
5
E(R) = T (R(S(R))) =

n=1
(R ∪ R
−1
∪ ∆
A
)
n
Demonstrat ¸ie: Folosim o caracterizare a ˆınchiderilor dintr–o remarc˘a de mai sus,
caracterizare care este pur ¸si simplu definit ¸ia acestor ˆınchideri, scris˘a sub forma a
trei condit ¸ii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
(1) Avem de demonstrat c˘a: R ∪ ∆
A
este reflexiv˘a, include pe R ¸si este inclus˘a ˆın
orice relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe A care include pe R.

A
⊆ R ∪ ∆
A
, deci R ∪ ∆
A
este reflexiv˘a.
Evident, R ⊆ R ∪ ∆
A
.
Fie Q o relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe A cu R ⊆ Q. Q este reflexiv˘a, deci ∆
A
⊆ Q.
Cum avem ¸si R ⊆ Q, rezult˘a c˘a R ∪ ∆
A
⊆ Q.
Prin urmare, R ∪ ∆
A
= R(R).
(2) Avem de demonstrat c˘a: R ∪ R
−1
este simetric˘a, include pe R ¸si este inclus˘a
ˆın orice relat ¸ie binar˘a simetric˘a pe A care include pe R.
Conform unor rezultate anterioare,
(R ∪ R
−1
)
−1
= R
−1
∪ (R
−1
)
−1
= R
−1
∪ R = R ∪ R
−1
, deci R ∪ R
−1
este
simetric˘a.
Evident, R ⊆ R ∪ R
−1
.
Fie Q o relat ¸ie binar˘a simetric˘a pe A cu R ⊆ Q, prin urmare R
−1
⊆ Q
−1
. Q este
simetric˘a, deci Q = Q
−1
, a¸sadar am obt ¸inut R ⊆ Q ¸si R
−1
⊆ Q, prin urmare
R ∪ R
−1
⊆ Q.
Rezult˘a c˘a R ∪ R
−1
= S(R).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
(3) Not˘am S :=

n=1
R
n
. Pentru a ar˘ata c˘a S = T (R), avem de demonstrat c˘a: S
este tranzitiv˘a, include pe R ¸si este inclus˘a ˆın orice relat ¸ie binar˘a tranzitiv˘a pe A
care include pe R.
Fie x, y, z ∈ A, cu xSy ¸si ySz, i. e. (x, y), (y, z) ∈ S =

n=1
R
n
, i. e. exist˘a
n
0
, n
1
∈ N

, cu (x, y) ∈ R
n
0
¸si (y, z) ∈ R
n
1
, prin urmare, aplicˆand definit ¸ia
compunerii de relat ¸ii binare ¸si a puterilor naturale ale unei relat ¸ii binare, precum ¸si
asociativitatea compunerii de relat ¸ii binare, obt ¸inem c˘a
(x, z) ∈ R
n
1
◦ R
n
0
= R
n
0
+n
1
⊆ S, deci (x, z) ∈ S, i. e. xSz. A¸sadar S e tranzitiv˘a.
R = R
1
⊆ S.
Fie Q o relat ¸ie binar˘a tranzitiv˘a pe A cu R ⊆ Q. Pentru a ar˘ata c˘a
S =

n=1
R
n
⊆ Q, vom demonstra prin induct ¸ie matematic˘a dup˘a n ∈ N

c˘a
R
n
⊆ Q pentru orice n ∈ N

.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Pasul de verificare: R
1
= R ⊆ Q, conform alegerii lui Q.
Pasul de induct ¸ie: Presupunem c˘a R
n
⊆ Q pentru un n ∈ N

, arbitrar, fixat.
Fie (x, z) ∈ R
n+1
= R
n
◦ R, arbitrar, fixat. Atunci exist˘a y ∈ A a. ˆı. (x, y) ∈ R ¸si
(y, z) ∈ R
n
. Dar R ⊆ Q conform alegerii lui Q ¸si R
n
⊆ Q conform ipotezei de
induct ¸ie. A¸sadar (x, y), (y, z) ∈ Q, i. e. xQy ¸si yQz. Iar Q este tranzitiv˘a,
conform alegerii sale, prin urmare xQz, i. e. (x, z) ∈ Q. Rezult˘a c˘a R
n+1
⊆ Q ¸si
rat ¸ionamentul prin induct ¸ie este ˆıncheiat.
Am demonstrat c˘a, pentru orice n ∈ N

, R
n
⊆ Q, a¸sadar S =

n=1
R
n
⊆ Q.
Rezult˘a c˘a:

n=1
R
n
= S = T (R).
(4) Tem˘a pentru seminar.
(5) Tem˘a pentru seminar.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Exemplu (tem˘a pentru acas˘a)
Fie R relat ¸ia “sunt numere consecutive“ pe N, i. e.:
R = {(k, k + 1) | k ∈ N} ⊂ N
2
. S˘a se arate c˘a:
1
R(R) = {(x, y) | x, y ∈ N, y −x ∈ {0, 1}}
2
S(R) = {(x, y) | x, y ∈ N, |y −x| = 1}
3
T (R) =<= {(x, y) | x, y ∈ N, x < y} (indicat ¸ie: s˘a se arate, prin induct ¸ie
matematic˘a dup˘a n ∈ N

, c˘a R
n
= {(k, k + n) | k ∈ N} pentru orice n ∈ N

;
de fapt, aceast˘a egalitate este valabil˘a pentru orice n ∈ N)
4
Pre(R) =≤= {(x, y) | x, y ∈ N, x ≤ y}
5
E(R) = N
2
Propozit ¸ie (tem˘a pentru seminar)
Dac˘a A este o mult ¸ime finit˘a ¸si nevid˘a avˆand |A| = k ∈ N

, atunci:
1
T (R) =
k

n=1
R
n
;
2
¸sirul R
0
, R
1
, R
2
, . . . , R
n
, . . . este periodic ˆıncepˆand de la un anumit
exponent.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Indicat ¸ie pentru demonstrat ¸ia propozit ¸iei anterioare:
(1) Intuitiv, acest lucru este u¸sor de observat, dac˘a ne gˆandim la reprezentarea
relat ¸iilor binare prin grafuri orientate: pentru orice n ∈ N

(chiar orice n ∈ N), R
n
este mult ¸imea arcelor avˆand drept capete capetele drumurilor de lungime n
formate din arce din R (unde lungimea unui drum este num˘arul arcelor care ˆıl
compun, cu fiecare aparit ¸ie a fiec˘arui arc num˘arat˘a, chiar dac˘a acel arc apare mai
mult de o dat˘a ˆın acel drum), ˆın timp ce T (R) este mult ¸imea arcelor avˆand drept
capete capetele drumurilor nevide (i. e. cu cel put ¸in un arc) formate din arce din
R. Iar, dac˘a graful orientat are |A| = k ∈ N

vˆarfuri, atunci orice drum din acest
graf de lungime strict mai mare decˆat k cont ¸ine cel put ¸in un circuit, care poate fi
eliminat din acest drum, obt ¸inˆandu–se un drum ˆıntre acelea¸si vˆarfuri ¸si de lungime
strict mai mic˘a; acest procedeu poate continua pˆan˘a la obt ¸inerea unui drum ˆıntre
acelea¸si vˆarfuri ¸si de lungime mai mic˘a sau egal˘a cu k.
(2) Aici se folose¸ste faptul c˘a exist˘a doar un num˘ar finit de relat ¸ii binare pe A,
anume |P(A
2
)| = 2
k
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 38
Formulele ˆınchiderilor relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Propozit ¸ie (comut˘arile ˆınchiderilor – tem˘a pentru seminar, cu
contraexemplu pentru comutarea de la ultimul punct)
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A. Atunci:
1
R(S(R)) = S(R(R));
2
R(T (R)) = T (R(R));
3
T (S(R)) ¸si S(T (R)) nu sunt neap˘arat egale.
Adic˘a: ˆınchiderea reflexiv˘a comut˘a cu fiecare dintre ˆınchiderile simetric˘a ¸si
tranzitiv˘a, dar (ˆın general) ˆınchiderile simetric˘a ¸si tranzitiv˘a nu comut˘a una cu
cealalt˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 38
ˆ
Inchiderile relat ¸iilor binare pe o mult ¸ime
Remarc˘a
Fie R o relat ¸ie binar˘a pe A, arbitrar˘a.
De ce nu calcul˘am o ˆınchidere antisimetric˘a a lui R, sau o relat ¸ie de ordine
generat˘a de R?
Dou˘a motive sunt urm˘atoarele fapte, fiecare u¸sor de verificat:
dac˘a R nu este antisimetric˘a, atunci nicio relat ¸ie binar˘a S pe A cu R ⊆ S nu
este antisimetric˘a (direct din definit ¸ia antisimetriei), ¸si deci nu este nici
relat ¸ie de ordine;
dac˘a |A| ≥ 2, atunci A
2
nu este antisimetric˘a (pentru c˘a, atunci, A cont ¸ine
cel put ¸in dou˘a elemente distincte a ¸si b, a¸sadar (a, b), (b, a) ∈ A
2
, dar
a = b), deci A
2
nu este o relat ¸ie de ordine, prin urmare A
2
nu apart ¸ine
familiei relat ¸iilor antisimetrice pe A, deci nici familiei relat ¸iilor de ordine pe A,
a¸sadar niciuna dintre aceste familii nu este o familie Moore de p˘art ¸i ale lui
A
2
, pentru c˘a niciuna dintre ele nu cont ¸ine intersect ¸ia familiei vide de p˘art ¸i
ale lui A
2
, anume pe A
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs V logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 38
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul VI
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 38
Cuprinsul acestui curs
1
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
2
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
4
Relat ¸ii de ordine
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 38
1
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
2
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
4
Relat ¸ii de ordine
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie (tipuri de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime)
Fie A o mult ¸ime ¸si R ⊆ A
2
not.
= A A (i. e. R o relat ¸ie binar˘a pe A; pentru orice
a, b ∈ A, faptul c˘a (a, b) ∈ R se noteaz˘a ¸si sub forma aRb). R se nume¸ste:
relat ¸ie reflexiv˘a ddac˘a, pentru orice a ∈ A, aRa;
relat ¸ie ireflexiv˘a ddac˘a nu exist˘a a ∈ A a. ˆı. aRa;
relat ¸ie simetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb, atunci bRa;
relat ¸ie antisimetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRa, atunci
a = b;
relat ¸ie asimetric˘a ddac˘a, pentru orice a, b ∈ A, dac˘a (a, b) ∈ R, atunci
(b, a) / ∈ R;
relat ¸ie tranzitiv˘a ddac˘a, pentru orice a, b, c ∈ A, dac˘a aRb ¸si bRc, atunci
aRc;
(relat ¸ie de) preordine ddac˘a e reflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) echivalent ¸˘a ddac˘a e o preordine simetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a;
(relat ¸ie de) ordine ddac˘a e o preordine antisimetric˘a, i. e. o relat ¸ie reflexiv˘a,
tranzitiv˘a ¸si antisimetric˘a;
(relat ¸ie de) ordine strict˘a ddac˘a este asimetric˘a (deci ¸si antisimetric˘a) ¸si
tranzitiv˘a, sau, echivalent, ddac˘a este ireflexiv˘a ¸si tranzitiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Definit ¸ie
Fie A o mult ¸ime. Se definesc:
diagonala lui A: ∆
A
:= ¦(a, a) [ a ∈ A¦ ⊆ A
2
pentru orice R ⊆ A
2
, inversa lui R: R
−1
= ¦(b, a) [ (a, b) ∈ R¦ ⊆ A
2
pentru orice R, S ⊆ A
2
, compunerea lui S cu R:
S ◦ R = ¦(a, c) [ a, c ∈ A, (∃b ∈ A)(aRb ¸si bSc)¦ ⊆ A
2
pentru orice R ⊆ A
2
¸si orice n ∈ N, puterea a n–a a lui R: R
n
⊆ A
2
, definit˘a
recursiv:

R
0
:= ∆
A
,
R
n+1
:= R
n
◦ R, pentru orice n ∈ N,
iar R
−n
:= (R
−1
)
n
(= (R
n
)
−1
)
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime A, ∆
A
= id
A
=relat ¸ia de egalitate pe A: pentru orice
a, b ∈ A, a∆
A
b ddac˘a a = b.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 38
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Propozit ¸ie (caracterizare pentru diferite tipuri de relat ¸ii binare pe o
mult ¸ime prin operat ¸ii cu relat ¸ii binare)
Cu notat ¸iile din prima definit ¸ie recapitulativ˘a:
R este reflexiv˘a ddac˘a ∆
A
⊆ R
R este ireflexiv˘a ddac˘a ∆
A
∩ R = ∅
R este simetric˘a ddac˘a R ⊆ R
−1
ddac˘a R = R
−1
R este antisimetric˘a ddac˘a R ∩ R
−1
⊆ ∆
A
R este asimetric˘a ddac˘a R ∩ R
−1
= ∅
R este tranzitiv˘a ddac˘a R
2
⊆ R
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime I , orice familie de mult ¸imi (A
i
)
i ∈I
¸si orice familie (R
i
)
i ∈I
de
relat ¸ii binare, cu R
i
⊆ A
2
i
= A
i
A
i
, pentru orice i ∈ I , se define¸ste produsul
direct al familiei (R
i
)
i ∈I
, notat

i ∈I
R
i
, ca fiind urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe

i ∈I
A
i
:

i ∈I
R
i
:= ¦((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) [ (∀i ∈ I ) a
i
, b
i
∈ A
i
¸si a
i
R
i
b
i
¦ =
¦((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) [ (∀i ∈ I ) (a
i
, b
i
) ∈ R
i
¦ ⊆ (

i ∈I
A
i
)
2
= (

i ∈I
A
i
) (

i ∈I
A
i
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 38
1
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
2
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
4
Relat ¸ii de ordine
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 38
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Propozit ¸ie
Fie I o mult ¸ime nevid˘a, (A
i
)
i ∈I
o familie de mult ¸imi ¸si (R
i
)
i ∈I
o familie de relat ¸ii
binare, cu R
i
⊆ A
2
i
= A
i
A
i
, pentru orice i ∈ I . Atunci:
1

i ∈I
R
i
este reflexiv˘a ddac˘a R
i
este reflexiv˘a, pentru fiecare i ∈ I
2

i ∈I
R
i
este ireflexiv˘a ddac˘a R
i
este ireflexiv˘a, pentru fiecare i ∈ I
3

i ∈I
R
i
este simetric˘a ddac˘a R
i
este simetric˘a, pentru fiecare i ∈ I
4

i ∈I
R
i
este antisimetric˘a ddac˘a R
i
este antisimetric˘a, pentru fiecare i ∈ I
5

i ∈I
R
i
este asimetric˘a ddac˘a R
i
este asimetric˘a, pentru fiecare i ∈ I
6

i ∈I
R
i
este tranzitiv˘a ddac˘a R
i
este tranzitiv˘a, pentru fiecare i ∈ I
Prin urmare,

i ∈I
R
i
este o preordine, respectiv echivalent ¸˘a, respectiv ordine,
respectiv ordine strict˘a, ddac˘a R
i
este o preordine, respectiv echivalent ¸˘a, respectiv
ordine, respectiv ordine strict˘a, pentru fiecare i ∈ I .
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 38
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Demonstrat ¸ie: Conform definit ¸iei produsului direct de relat ¸ii binare, avem
urm˘atoarele propriet˘at ¸i (tem˘a), dintre care le vom marca prin (∗) pe cele valabile
pentru familii de relat ¸ii binare ˆın general (i. e. ˆıntre mult ¸imi nu neap˘arat egale):

i ∈I
A
i
=

i ∈I

A
i
(∗) (

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
pentru orice familie de relat ¸ii binare (S
i
)
i ∈I
, cu S
i
⊆ A
2
i
, pentru fiecare i ∈ I :
1
(∗)

i ∈I
R
i

i ∈I
S
i
ddac˘a R
i
⊆ S
i
, pentru fiecare i ∈ I , prin urmare:
2
(∗)

i ∈I
R
i
=

i ∈I
S
i
ddac˘a R
i
= S
i
, pentru fiecare i ∈ I
3
(∗) (

i ∈I
R
i
) ∩ (

i ∈I
S
i
) =

i ∈I
(R
i
∩ S
i
) (¸si la fel pentru ∪, \, ∆ ˆın loc de ∩)
4
(∗) (

i ∈I
R
i
) ◦ (

i ∈I
S
i
) =

i ∈I
(R
i
◦ S
i
) ¸si (∗) (

i ∈I
R
i
)
−1
=

i ∈I
R
−1
i
, prin urmare:
5
pentru orice n ∈ Z, (

i ∈I
R
i
)
n
=

i ∈I
R
n
i
; ˆın particular: (

i ∈I
R
i
)
2
=

i ∈I
R
2
i
Din propriet˘at ¸ile de mai sus ¸si caracteriz˘arile acestor tipuri de relat ¸ii binare prin
operat ¸ii cu ele, rezult˘a propriet˘at ¸ile din enunt ¸.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 38
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
Exemplific˘am pentru proprietatea (3).
Amintim, dintr–un curs anterior, c˘a produsele directe a dou˘a familii de relat ¸ii
binare sunt egale ddac˘a relat ¸iile binare corespunz˘atoare acelora¸si indici din cele
dou˘a familii sunt egale. Este subˆınt ¸eles faptul c˘a familiile respective trebuie s˘a fie
indexate de aceea¸si mult ¸ime ¸si c˘a, pentru fiecare indice, relat ¸iile binare
corespunz˘atoare acelui indice din cele dou˘a familii trebuie s˘a fie definite pe aceea¸si
mult ¸ime.
(

i ∈I
R
i
)
−1
:= ¦((b
i
)
i ∈I
, (a
i
)
i ∈I
) [ ((a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
) ∈

i ∈I
R
i
¦ =
¦((b
i
)
i ∈I
, (a
i
)
i ∈I
) [ (∀i ∈ I ) (a
i
, b
i
) ∈ R
i
¦ = ¦((b
i
)
i ∈I
, (a
i
)
i ∈I
) [ (∀i ∈ I ) (b
i
, a
i
) ∈
R
−1
i
¦ =

i ∈I
R
−1
i
.
Prin urmare, avem:

i ∈I
R
i
este simetric˘a ddac˘a

i ∈I
R
i
= (

i ∈I
R
i
)
−1
ddac˘a

i ∈I
R
i
=

i ∈I
R
−1
i
ddac˘a, pentru fiecare i ∈ I , R
i
= R
−1
i
ddac˘a, pentru fiecare
i ∈ I , R
i
este simetric˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 38
1
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
2
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
4
Relat ¸ii de ordine
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 38
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
Remarc˘a
Fie A o mult ¸ime ¸si R ⊆ A
2
. Atunci: R este simetric˘a ¸si antisimetric˘a ddac˘a
R ⊆ ∆
A
.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a R ⊆ ∆
A
, atunci R este simetric˘a ¸si antisimetric˘a. Reciproc,
dac˘a R este simetric˘a ¸si antisimetric˘a, atunci, conform caracteriz˘arilor acestor
propriet˘at ¸i prin operat ¸ii cu R, au loc: R = R
−1
¸si R ∩ R
−1
⊆ ∆
A
, prin urmare

A
⊇ R ∩ R = R.
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime A, ∆
A
este singura relat ¸ie binar˘a pe A care este simultan
reflexiv˘a, simetric˘a ¸si antisimetric˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, conform caracteriz˘arii reflexivit˘at ¸ii ¸si remarcii anterioare, o relat ¸ie
binar˘a R ⊆ A
2
este reflexiv˘a, simetric˘a ¸si antisimetric˘a ddac˘a ∆
A
⊆ R ¸si R ⊆ ∆
A
ddac˘a R = ∆
A
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 38
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime A, ∆
A
este singura relat ¸ie binar˘a pe A care este simultan
relat ¸ie de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ie de ordine.
Acest fapt rezult˘a din remarca anterioar˘a ¸si faptul c˘a ∆
A
este tranzitiv˘a.
ˆ
In plus, cum ∆
A
este cea mai mic˘a relat ¸ie reflexiv˘a pe A, ˆın sensul incluziunii (i. e.

A
este reflexiv˘a ¸si este inclus˘a ˆın orice relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe A), rezult˘a c˘a

A
este cea mai mic˘a relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A ¸si cea mai mic˘a relat ¸ie de ordine
pe A, ˆın sensul incluziunii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 38
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
Remarc˘a (tem˘a)
Fie A o mult ¸ime nevid˘a ¸si R ⊆ A
2
o relat ¸ie de preordine pe A.
Fie ∼:= R ∩ R
−1
(i. e. ∼⊆ A
2
, pentru orice x, y ∈ A, x ∼ y ddac˘a [xRy ¸si yRx]).
Se demonstreaz˘a c˘a ∼ este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe A.
Consider˘am mult ¸imea factor A/

= ¦ˆ x [ x ∈ A¦, unde
ˆ x = ¦y ∈ A [ x ∼ y¦ = ¦y ∈ A [ y ∼ x¦, pentru fiecare x ∈ A. Pe A/

definim
relat ¸ia binar˘a ≤, astfel: pentru orice x, y ∈ A, ˆ x ≤ ˆ y ddac˘a xRy.
Se demonstreaz˘a c˘a ≤ este bine definit˘a, adic˘a este independent˘a de
reprezentant ¸i, i. e., pentru orice x, y, z, t ∈ A a. ˆı. ˆ x = ˆ z (ceea ce este echivalent
cu x ∼ z) ¸si ˆ y =
ˆ
t (ceea ce este echivalent cu y ∼ t), are loc echivalent ¸a:
xRy ddac˘a zRt.
S¸i se demonstreaz˘a c˘a ≤ este o relat ¸ie de ordine pe A/

.
Observat ¸ie
Remarca anterioar˘a se g˘ase¸ste, de exemplu, ˆın cartea Distributive Lattices, de R.
Balbes ¸si P. Dwinger (University of Missouri Press, 1974), la pagina 40.
Demonstrat ¸ia ei nu face parte din materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 38
1
Mnemonic despre relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
2
Despre produsul direct de relat ¸ii binare pe o mult ¸ime
3
Relat ¸ii de echivalent ¸˘a ¸si relat ¸ii de ordine
4
Relat ¸ii de ordine
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 38
Ordine versus ordine strict˘a
Remarc˘a
Dac˘a A e o mult ¸ime nevid˘a, atunci nu exist˘a nicio relat ¸ie binar˘a pe A care s˘a fie ¸si
reflexiv˘a, ¸si ireflexiv˘a, prin urmare nu exist˘a nicio relat ¸ie binar˘a pe A care s˘a fie ¸si
relat ¸ie de ordine, ¸si relat ¸ie de ordine strict˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a ar exista R ⊆ A
2
a. ˆı. R s˘a fie ¸si reflexiv˘a, ¸si ireflexiv˘a, atunci

A
⊆ R ¸si ∆
A
∩R = ∅, deci ∅ = ∆
A
∩R = ∆
A
, prin urmare ∆
A
= ∅, ceea ce este
o contradict ¸ie cu A ,= ∅.
Exemplu

A
este cea mai mic˘a relat ¸ie de ordine pe A, ˆın sensul incluziunii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 38
Ordine versus ordine strict˘a
Exercit ¸iu (tem˘a)
Fie A o mult ¸ime, O mult ¸imea relat ¸iilor de ordine pe A ¸si S mult ¸imea relat ¸iilor de
ordine strict˘a pe A.
S˘a se demonstreze c˘a aplicat ¸iile ϕ : O → S ¸si ψ : S → O, definite prin:
pentru orice ≤∈ O, ϕ(≤) =≤ ¸∆
A
= ¦(x, y) ∈ A
2
[ x ≤ y ¸si x ,= y¦,
pentru orice <∈ S, ψ(<) =< ∪∆
A
= ¦(x, y) ∈ A
2
[ x < y sau x = y¦,
sunt:
corect definite, i. e. ˆıntr-adev˘ar Im(ϕ) ⊆ S ¸si Im(ψ) ⊆ O, i. e.:
sc˘azˆand din orice relat ¸ie de ordine pe A diagonala lui A, se obt ¸ine o relat ¸ie de
ordine strict˘a pe A;
reunind orice relat ¸ie de ordine strict˘a pe A cu diagonala lui A, se obt ¸ine o
relat ¸ie de ordine pe A;
inverse una alteia, i. e. ψ ◦ ϕ = id
O
¸si ϕ ◦ ψ = id
S
(acest din urm˘a fapt
poate fi verificat foarte u¸sor pornind de la observat ¸ia c˘a orice relat ¸ie de ordine
pe A include ∆
A
¸si orice relat ¸ie de ordine strict˘a pe A este disjunct˘a de ∆
A
,
¸si v˘azˆand cum se comport˘a ¸si propriet˘at ¸ile de tranzitivitate, antisimetrie ¸si
asimetrie vizavi de operat ¸iile de sc˘adere a diagonalei mult ¸imii, respectiv
reuniune cu diagonala mult ¸imii), ceea ce ˆınseamn˘a c˘a ϕ ¸si ψ sunt biject ¸ii
ˆıntre O ¸si S.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 38
Ordine versus ordine strict˘a
Definit ¸ie
Fie A o mult ¸ime, ≤ o relat ¸ie de ordine pe A ¸si < o relat ¸ie de ordine strict˘a pe A.
Atunci:
≤ ¸∆
A
= ¦(x, y) ∈ A
2
[ x ≤ y ¸si x ,= y¦ se nume¸ste relat ¸ia de ordine strict˘a
asociat˘a lui ≤;
< ∪∆
A
= ¦(x, y) ∈ A
2
[ x < y sau x = y¦ se nume¸ste relat ¸ia de ordine
asociat˘a lui <.
(A se vedea exercit ¸iul anterior.)
Remarc˘a
Relat ¸ia de ordine strict˘a asociat˘a unei relat ¸ii de ordine totale este o relat ¸ie total˘a
(desigur, nu complet˘a, decˆat ˆın cazul ˆın care mult ¸imea pe care este definit˘a este
∅).
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸ime A, orice R ⊆ A
2
¸si orice a
1
, a
2
, a
3
, . . . ∈ A, vom nota faptul
c˘a a
1
Ra
2
, a
2
Ra
3
, . . . ¸si prin: a
1
Ra
2
Ra
3
. . ..
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 38
Exemple de relat ¸ii de ordine
Exemplu
Se verific˘a u¸sor (tem˘a pentru acas˘a) c˘a:
≤ este o relat ¸ie de ordine total˘a (i. e. liniar˘a) pe fiecare dintre mult ¸imile: N,
Z, Q, R, numit˘a relat ¸ia de ordine natural˘a pe aceste mult ¸imi (desigur, am
notat cu ≤ relat ¸ia de ordine “uzual˘a“ pe fiecare dintre aceste mult ¸imi,
definit˘a prin: x ≤ y ddac˘a exist˘a un num˘ar nenegativ a, a. ˆı. y = x + a,
unde numerele nenegative ¸si adunarea pot fi definite ˆın diverse moduri ˆın
fiecare dintre aceste mult ¸imi; de exemplu, se poate porni de la construct ¸ia cu
numere cardinale pentru numerele naturale ¸si operat ¸iile cu ele, apoi, pe baza
numerelor naturale, se pot construi Z, apoi Q, apoi R, ˆın modurile cunoscute)
fie relat ¸ia binar˘a pe C pe care o vom nota cu _ ¸si pe care o definim prin:
pentru orice a, b, c, d ∈ R, a + bi _ c + di ddac˘a a ≤ c ¸si b ≤ d, unde ≤
este ordinea natural˘a pe R; atunci _ este o relat ¸ie de ordine pe C care nu
este total˘a (pentru c˘a, de exemplu, (2 + 5i, 5 + 2i) / ∈_ ¸si (5 + 2i, 2 + 5i) / ∈_)
[ (divizibilitatea) pe N ([ = ¦(n, a n) [ a, n ∈ N¦ ⊂ N
2
) este o relat ¸ie de
ordine care nu este total˘a (pentru c˘a, de exemplu, 3 nu divide 7 ¸si 7 nu divide
3)
[ (divizibilitatea) pe Z ([ = ¦(n, a n) [ a, n ∈ Z¦ ⊂ Z
2
) este o preordine care
nu este relat ¸ie de ordine (pentru c˘a, de exemplu, 5[(−5) ¸si (−5)[5, dar
5 ,= −5, prin urmare [ pe Z nu este antisimetric˘a)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 38
Exemple de relat ¸ii de ordine
Exemplu
Se verific˘a u¸sor (tem˘a pentru acas˘a) c˘a:
pentru orice mult ¸ime T, ⊆ este o relat ¸ie de ordine pe T(T), care este relat ¸ie
de ordine total˘a ddac˘a [T[ ≤ 1; ˆıntr–adev˘ar:
dac˘a T = ∅, atunci P(T) = P(∅) = {∅}, iar relat ¸ia de ordine ⊆ pe {∅} este
total˘a (i. e. liniar˘a), pentru c˘a ∅ ⊆ ∅
dac˘a T = {} (singleton, i. e. mult ¸ime cu un singur element, mult ¸ime de
cardinal 1), atunci P(T) = P({}) = {∅, {}}, iar relat ¸ia de ordine ⊆ pe
{∅, {}} este total˘a (i. e. liniar˘a), pentru c˘a: ∅ ⊆ ∅, ∅ ⊆ {} ¸si {} ⊆ {}
dac˘a |T| ≥ 2, adic˘a T are cel put ¸in dou˘a elemente distincte, atunci: alegˆand
(la ˆıntˆamplare, i. e. arbitrar) dou˘a elemente a, b ∈ T cu a = b, rezult˘a c˘a
{a} ∈ P(T), {b} ∈ P(T), ¸si {a} {b} ¸si {b} {a}
Observat ¸ie
Vom folosi adesea notat ¸ia ≤ pentru relat ¸ii de ordine, chiar dac˘a nu este vorba de
relat ¸ia de ordine uzual˘a pe o mult ¸ime de numere.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 38
Mult ¸imi ordonate
Definit ¸ie
O mult ¸ime A ˆınzestrat˘a cu o relat ¸ie de ordine ≤⊆ A
2
se noteaz˘a (A, ≤) ¸si se
nume¸ste mult ¸ime (part ¸ial) ordonat˘a sau poset (de la englezescul “partially
ordered set“).
Dac˘a, ˆın plus, ≤ este o relat ¸ie de ordine total˘a, atunci (A, ≤) se nume¸ste
mult ¸ime total ordonat˘a sau mult ¸ime liniar ordonat˘a sau lant ¸.
Exemplu
Posetul (N, ≤) este lant ¸ (unde ≤ este relat ¸ia de ordine natural˘a pe N).
Posetul (N, [) nu este lant ¸.
A se vedea ¸si celelalte exemple de relat ¸ii de ordine de mai sus.
Observat ¸ie
Poseturile sunt un tip de structuri algebrice, diferite de cele studiate ˆın liceu,
precum monoizii, grupurile, inelele, corpurile etc., prin faptul c˘a sunt ˆınzestrate nu
cu operat ¸ii, ci cu o relat ¸ie binar˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 38
Mult ¸imi ordonate
Observat ¸ie (continuare)
Terminologia cunoscut˘a pentru structurile algebrice studiate pˆan˘a acum se
p˘astreaz˘a, ˆıns˘a: cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a, A se nume¸ste mult ¸imea
elementelor, sau mult ¸imea suport, sau mult ¸imea subiacent˘a posetului (A, ≤). Vom
vedea mai jos ¸si not ¸iunea de substructur˘a a unui poset.
Definit ¸ie
Fie (A, ≤) un poset ¸si <:=≤ ¸∆
A
= ¦(a, b) ∈ A
2
[ a ≤ b ¸si a ,= b¦ relat ¸ia de
ordine strict˘a asociat˘a lui ≤.
Relat ¸iei de ordine ≤ pe A i se asociaz˘a relat ¸ia de succesiune (numit˘a ¸si relat ¸ia de
acoperire), notat˘a ≺ ¸si definit˘a astfel:
≺:= ¦(a, b) ∈ A
2
[ a < b ¸si nu exist˘a x ∈ A a. ˆı. a < x < b¦ ⊆ A
2
.
Pentru orice a, b ∈ A cu a ≺ b:
b se nume¸ste succesor al lui a (se mai spune c˘a b acoper˘a pe a)
a se nume¸ste predecesor al lui b (sau se spune c˘a a este acoperit de b)
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a, ≺ e asimetric˘a (deci ¸si ireflexiv˘a) ¸si nu e
tranzitiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 38
Mult ¸imi ordonate
Notat ¸ie (notat ¸ii uzuale ˆıntr–un poset)
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a: ≥:=≤
−1
, >:=<
−1
=≥ ¸∆
A
¸si ~:=≺
−1
.
Exemplu (tem˘a pentru acas˘a)
Relat ¸ia de succesiune asociat˘a ordinii naturale pe N este relat ¸ia “sunt numere
consecutive“, i. e. relat ¸ia ¦(n, n + 1) [ n ∈ N¦.
Relat ¸ia de succesiune asociat˘a ordinii naturale pe Q sau R este ∅, pentru c˘a,
oricare ar fi a, b ∈ Q (sau a, b ∈ R) cu a < b, exist˘a x ∈ Q (sau x ∈ R), a. ˆı.
a < x < b.
Proprietatea observat˘a mai sus a mult ¸imilor ordonate (Q, ≤) ¸si (R, ≤) se
nume¸ste densitate ¸si, de obicei, se enunt ¸˘a pentru mult ¸imi total ordonate, dar
poate fi definit˘a ¸si ˆın cazul general al poseturilor, astfel:
Definit ¸ie
Fie (A, ≤) un poset ¸si < ordinea strict˘a asociat˘a lui ≤. Spunem c˘a mult ¸imea A
este dens˘a raportat la ordinea ≤, sau c˘a ≤ este o ordine dens˘a pe A ddac˘a, oricare
ar fi a, b ∈ A cu a < b, exist˘a x ∈ A a. ˆı. a < x < b.
A¸sadar, ≤ este o ordine dens˘a pe Q ¸si pe R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Amintim c˘a relat ¸iile binare (pe mult ¸imi finite ¸si nevide) se pot reprezenta
grafic prin grafuri orientate.
Relat ¸iile de ordine, ˆıns˘a, beneficiaz˘a de o reprezentare grafic˘a mai
avantajoas˘a, minimal˘a ˆın sensul c˘a t ¸ine seama de propriet˘at ¸ile de reflexivitate,
tranzitivitate ¸si antisimetrie ale unei relat ¸ii de ordine pentru a elimina
redundant ¸ele create ˆın reprezentarea grafic˘a de aceste propriet˘at ¸i. Aceast˘a
reprezentare grafic˘a a unei relat ¸ii de ordine se nume¸ste diagram˘a Hasse.
S¸i aceast˘a reprezentare grafic˘a este, de obicei, folosit˘a pentru relat ¸ii (de
ordine) pe mult ¸imi finite ¸si nevide.
Dac˘a (A, ≤) este un poset finit ¸si nevid (i. e. cu A finit˘a ¸si nevid˘a), atunci
diagrama Hasse a posetului (A, ≤) este graful neorientat avˆand mult ¸imea
nodurilor egal˘a cu A ¸si mult ¸imea muchiilor egal˘a cu relat ¸ia de succesiune ≺
asociat˘a lui ≤ ¸si a c˘arui reprezentare grafic˘a respect˘a regula:
orice nod se va afla dedesubtul fiec˘aruia dintre succesorii s˘ai (i. e., pentru
orice a, b ∈ A a. ˆı. a ≺ b, a va fi reprezentat dedesubtul lui b),
prin urmare:
orice nod se va afla dedesubtul fiec˘aruia dintre nodurile cu care se
g˘ase¸ste ˆın relat ¸ia de ordine strict˘a < asociat˘a lui ≤, i. e. nodurile “strict
mai mari“ decˆat el.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Exemplu
Posetul (A, ≤) dat de A = ¦a, b, c, d¦ ¸si
≤= ¦(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (d, d)¦ are urm˘atoarea
diagram˘a Hasse:
r
r
r r

d
d
a
b
c d
Observat ¸ie (diagrama Hasse: reprezentare minimal˘a, f˘ar˘a redundant ¸e)
ˆ
Intr–o diagram˘a Hasse, buclele sunt eliminate (orice ordine este reflexiv˘a, deci nu
e nevoie s˘a se deseneze arce ˆıntre un vˆarf ¸si el ˆınsu¸si), ¸si orice arc care rezult˘a prin
tranzitivitate din altele este, de asemenea, eliminat. Mai mult, antisimetria unei
ordini arat˘a c˘a nu exist˘a circuite ˆın graful orientat asociat unei ordini (graf
orientat asociat la fel ca ˆın cazul relat ¸iilor binare oarecare), iar acest fapt permite
reprezentarea printr–un graf neorientat, cu acea convent ¸ie privind pozit ¸ionarea
nodurilor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Observat ¸ie
Faptul c˘a, ˆıntr–un poset finit ¸si nevid (A, ≤), dou˘a elemente x, y ∈ A satisfac
x < y (cu <:=≤ ¸∆
A
) este reprezentat ˆın diagrama Hasse a posetului (A, ≤) prin
urm˘atoarele caracteristici:
elementul x este reprezentat dedesubtul elementului y ¸si
x ¸si y sunt conectate printr–un lant ¸ (mai precis, prin cel put ¸in un lant ¸; aici,
lant ¸ ˆın sensul de drumˆın graful neorientat dat de diagrama Hasse; dar sigur
c˘a submult ¸imea lui A format˘a din elementele ce corespund nodurilor de pe un
astfel de drum este o submult ¸ime total ordonat˘a a posetului (A, ≤), adic˘a
este un lant ¸ cu ordinea indus˘a).
Observat ¸ie
ˆ
In diagramele Hasse nu exist˘a muchii orizontale, ci numai muchii verticale
sau oblice.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Observat ¸ie
Diagrama Hasse a unei mult ¸imi liniar ordonate este “liniar˘a“.
Amintim c˘a o mult ¸ime liniar ordonat˘a se mai nume¸ste mult ¸ime total ordonat˘a
sau lant ¸.
Notat ¸ie
Pentru orice k ∈ N

, vom nota lant ¸ul cu k elemente prin L
k
(articolul hot˘arˆat
va fi explicat ˆın remarca urm˘atoare). De obicei, mult ¸imea suport a lant ¸ului L
k
se
noteaz˘a cu L
k
. Evident, orice mult ¸ime cu exact k elemente poate servi drept
suport pentru lant ¸ul cu k elemente.
Remarc˘a
Pentru orice k ∈ N

, lant ¸ul cu k elemente este unic, modulo o permutare a
elementelor, i. e. pe o mult ¸ime cu k elemente se poate defini o unic˘a ordine
total˘a, modulo o permutare a elementelor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Remarc˘a (continuare)
Mai precis, dac˘a L
k
este o mult ¸ime cu exact k elemente, iar ≤ ¸si _ sunt dou˘a
ordini totale pe L
k
, atunci poseturile (L
k
, ≤) ¸si (L
k
, _) sunt izomorfe, i. e. exist˘a
ˆıntre ele un izomorfism de poseturi. Vom vedea ce este un izomorfism de
poseturi. Deocamdat˘a, ne mult ¸umim cu explicat ¸ia intuitiv˘a: dou˘a poseturi finite ¸si
nevide sunt izomorfe ddac˘a au aceea¸si diagram˘a Hasse.
Exemplu
Lant ¸ul cu 4 elemente: L
4
= (L
4
, ≤), cu L
4
:= ¦1, 2, 3, 4¦ ¸si
≤= ¦(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2, ), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)¦, are
urm˘atoarea diagram˘a Hasse:
r
r
r
r
1
2
3
4
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Pˆan˘a ˆın momentul ˆın care se va specifica altfel, fie (A, ≤) un poset ¸si X ⊆ A.
Remarc˘a
Este imediat faptul c˘a relat ¸ia binar˘a pe X dat˘a de mult ¸imea de perechi
¦(x, y)[x ∈ X, y ∈ X, x ≤ y¦ =≤ ∩X
2
este o ordine pe X, ¸si c˘a, dac˘a ordinea ≤
pe A este total˘a, atunci aceast˘a ordine pe X este, de asemenea, total˘a.
Definit ¸ie
Ordinea pe X din remarca anterioar˘a se nume¸ste ordinea indus˘a de ≤ pe X ¸si se
noteaz˘a tot cu ≤.
Posetul (X, ≤) se nume¸ste subposet sau submult ¸ime (part ¸ial) ordonat˘a a lui
(A, ≤).
Dac˘a (X, ≤) este un lant ¸ (i. e. are fiecare dou˘a elemente comparabile), atunci
(X, ≤) se nume¸ste submult ¸ime total ordonat˘a a lui (A, ≤).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Definit ¸ie
Un element a ∈ A se nume¸ste:
minorant pentru X ddac˘a, pentru orice x ∈ X, a ≤ x
majorant pentru X ddac˘a, pentru orice x ∈ X, x ≤ a
Remarc˘a
X poate avea mai mult ¸i minorant ¸i (majorant ¸i), ¸si poate s˘a nu aib˘a niciun
minorant (majorant).
Exemplu
ˆ
In posetul dat de diagrama Hasse:
r
r
r r

d
d
a
b
c d
submult ¸imea ¦b, c, d¦ are minorant ¸ii a ¸si b ¸si nu are niciun majorant.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Definit ¸ie
Un minorant al lui X care apart ¸ine lui X (i. e. un element m ∈ X cu m ≤ x
pentru orice x ∈ X) se nume¸ste minim al lui X sau prim element al lui X sau
cel mai mic element al lui X ¸si se noteaz˘a cu min(X) sau min(X, ≤).
Un majorant al lui X care apart ¸ine lui X (i. e. un element M ∈ X cu x ≤ M
pentru orice x ∈ X) se nume¸ste maxim al lui X sau ultim element al lui X
sau cel mai mare element al lui X ¸si se noteaz˘a cu max(X) sau max(X, ≤).
Remarc˘a
Dup˘a cum arat˘a primul exemplu de mai jos, minimul nu exist˘a ˆıntotdeauna. Dar
antisimetria lui ≤ implic˘a faptul c˘a minimul (dac˘a exist˘a) este unic (ceea ce
justific˘a notat ¸ia de mai sus pentru minim, care indic˘a faptul c˘a minimul lui X este
unic determinat de X (¸si ≤)).
La fel pentru maxim.
Definit ¸ie
Un poset cu minim ¸si maxim se nume¸ste poset m˘arginit. (Minimul ¸si maximul
trebuie s˘a fie ale ˆıntregului poset, deci trebuie luat X := A ˆın definit ¸ia anterioar˘a.)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Exemplu
ˆ
In posetul avˆand diagrama Hasse:
r
r
r r

d
d
a
b
c d
submult ¸imea ¦b, c, d¦ are minimul b ¸si nu are maxim, iar ˆıntreaga mult ¸ime
¦a, b, c, d¦ (ˆıntregul poset) are minimul a ¸si nu are maxim.
Exemplu
Lant ¸ul cu 4 elemente este un poset m˘arginit (la fel ca orice lant ¸ finit ¸si nevid; a se
vedea ¸si: Sergiu Rudeanu, Curs de bazele informaticii. Latici ¸si algebre booleene).
Remarc˘a
O mult ¸ime care are minim sau maxim are cel put ¸in un element (pentru c˘a minimul
unei mult ¸imi apart ¸ine acelei mult ¸imi ¸si la fel ¸si maximul), deci nu poate fi vid˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Definit ¸ie
Un element x ∈ X se nume¸ste:
element minimal al lui X ddac˘a este minimul submult ¸imii lui X format˘a din
elementele comparabile cu x, sau, echivalent, ddac˘a, oricare ar fi y ∈ X cu
y ≤ x, rezult˘a x = y
element maximal al lui X ddac˘a este maximul submult ¸imii lui X format˘a din
elementele comparabile cu x, sau, echivalent, ddac˘a, oricare ar fi y ∈ X cu
x ≤ y, rezult˘a x = y
Remarc˘a
Din definit ¸ia anterioar˘a, rezult˘a imediat, pentru orice x ∈ X:
x este simultan element minimal al lui X ¸si minorant pentru X ddac˘a
x = min(X)
x este simultan element minimal al lui X ¸si element comparabil cu orice
element al lui X ddac˘a x = min(X)
x este simultan element maximal al lui X ¸si majorant pentru X ddac˘a
x = max(X)
x este simultan element maximal al lui X ¸si element comparabil cu orice
element al lui X ddac˘a x = max(X)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 38
Reprezentarea grafic˘a a ordinilor: diagramele Hasse
Reprezentarea prin diagrame Hasse a poseturilor finite se bazeaz˘a pe
urm˘atoarele rezultate, care pot fi demonstrate simplu, prin reducere la absurd
¸si induct ¸ie matematic˘a, ajungˆandu–se la contradict ¸ie cu finitudinea posetului
(a se vedea ¸si: Sergiu Rudeanu, Curs de bazele informaticii. Latici ¸si algebre
booleene); a treia remarc˘a de mai jos arat˘a c˘a orice diagram˘a Hasse
corespunde unui unic poset:
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Orice poset finit ¸si nevid are elemente maximale ¸si elemente minimale, mai precis,
pentru orice element a ∈ A al unui poset finit ¸si nevid (A, ≤), exist˘a un element
minimal e ¸si un element maximal E ˆın posetul (A, ≤), cu proprietatea c˘a
e ≤ a ≤ E.
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
ˆ
In orice poset finit ¸si nevid, orice element care nu este element maximal are cel
put ¸in un succesor, ¸si orice element care nu este element minimal are cel put ¸in un
predecesor.
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
ˆ
In orice poset finit ¸si nevid, ˆınchiderea tranzitiv˘a a relat ¸iei de succesiune este
relat ¸ia de ordine strict˘a, iar ˆınchiderea reflexiv–tranzitiv˘a a relat ¸iei de succesiune
(i. e. preordinea generat˘a de relat ¸ia de succesiune) este relat ¸ia de ordine.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Definit ¸ie
Infimumul lui X este cel mai mare minorant al lui X, adic˘a maximul mult ¸imii
minorant ¸ilor lui X, ¸si se noteaz˘a cu inf(X) sau inf(X, ≤).
Supremumul lui X este cel mai mic majorant al lui X, adic˘a minimul mult ¸imii
majorant ¸ilor lui X, ¸si se noteaz˘a cu sup(X) sau sup(X, ≤).
Remarc˘a
Dup˘a cum arat˘a exemplele de mai jos, infimumul nu exist˘a ˆıntotdeauna, nici
m˘acar atunci cˆand mult ¸imea minorant ¸ilor este nevid˘a.
Dar, fiind maximul unei mult ¸imi, infimumul (dac˘a exist˘a) este unic (ceea ce ˆıi
justific˘a denumirea cu articol hot˘arˆat ¸si notat ¸ia, fiecare dintre acestea indicˆand
faptul c˘a infimumul este unic determinat de X (¸si ≤)).
La fel pentru supremum.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Exemplu
ˆ
In posetul dat de diagrama Hasse:
r
r
r r

d
d
a
b
c d
submult ¸imea ¦c, d¦ are infimumul b ¸si nu are supremum, pentru c˘a mult ¸imea
majorant ¸ilor lui ¦c, d¦ este vid˘a ¸si, deci, nu are minim.
Observat ¸ie
ˆ
Intr–o diagram˘a Hasse, nodurile sunt marcate prin cerculet ¸e. Nu toate intersect ¸iile
de muchii sunt noduri, dup˘a cum ilustreaz˘a urm˘atorul exemplu.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Exemplu
Not˘am relat ¸ia de ordine a posetului dat de urm˘atoarea diagram˘a Hasse cu ≤, iar
relat ¸ia de ordine strict˘a asociat˘a ei cu <.
r
r r
r r
r
d
d

d
d
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
0
a b
c d
1
ˆ
In acest poset m˘arginit, submult ¸imea ¦a, b¦ nu are supremum, pentru c˘a
mult ¸imea majorant ¸ilor s˘ai este ¦c, d, 1¦, care nu are minim (c < 1, d < 1 ¸si c ¸si d
sunt incomparabile, i. e. c d ¸si d c).
ˆ
In mod similar, submult ¸imea ¦c, d¦ nu are infimum, pentru c˘a mult ¸imea
minorant ¸ilor s˘ai este ¦0, a, b¦, care nu are maxim (0 < a, 0 < b ¸si a ¸si b sunt
incomparabile).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 38
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Remarc˘a
Infimumul este un minorant, prin urmare infimumul apart ¸ine mult ¸imii ddac˘a este
minimul mult ¸imii: ∃inf(X) ∈ X ddac˘a ∃min(X), ¸si atunci min(X) = inf(X).
Analog, supremumul este un majorant, prin urmare supremumul apart ¸ine mult ¸imii
ddac˘a este maximul mult ¸imii: ∃sup(X) ∈ X ddac˘a ∃max(X), ¸si atunci
sup(X) = max(X).
Remarc˘a
Din definit ¸ia infimumului ¸si a supremumului, rezult˘a urm˘atoarele caracteriz˘ari:
exist˘a inf(X) = m (∈ A) ddac˘a:
pentru orice x ∈ X, m ≤ x ¸si
oricare ar fi a ∈ A a. ˆı., pentru orice x ∈ X, a ≤ x, rezult˘a c˘a a ≤ m
exist˘a sup(X) = M (∈ A) ddac˘a:
pentru orice x ∈ X, x ≤ M ¸si
oricare ar fi a ∈ A a. ˆı., pentru orice x ∈ X, x ≤ a, rezult˘a c˘a M ≤ a
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 38
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul VII
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 42
1
Mult ¸imi part ¸ial ordonate (poseturi)
2
Latici
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 42
Mult ¸imi part ¸ial ordonate (poseturi)
Amintim:
Definit ¸ie
Se nume¸ste mult ¸ime (part ¸ial) ordonat˘a sau poset (de la englezescul “partially
ordered set“) o pereche (L, ≤) format˘a dintr–o mult ¸ime L ¸si o relat ¸ie de ordine
≤ pe L, i. e.:
≤ este o relat ¸ie binar˘a pe L: ≤⊆ L
2
:= L L
≤ este reflexiv˘a: pentru orice x ∈ L, x ≤ x
≤ este tranzitiv˘a: pentru orice x, y, z ∈ L, x ≤ y ¸si y ≤ z implic˘a x ≤ z
≤ este antisimetric˘a: pentru orice x, y ∈ L, x ≤ y ¸si y ≤ x implic˘a x = y
Dac˘a, ˆın plus, relat ¸ia de ordine ≤ este total˘a, i. e. liniar˘a, i. e.: pentru orice
x, y ∈ L, x ≤ y sau y ≤ x, atunci (L, ≤) se nume¸ste mult ¸ime total ordonat˘a sau
mult ¸ime liniar ordonat˘a sau lant ¸.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 42
Mult ¸imi part ¸ial ordonate (poseturi)
La fel ca ˆın cazul structurilor algebrice studiate ˆın liceu, cu notat ¸iile din
definit ¸ia de mai sus, spunem c˘a L este mult ¸imea subiacent˘a sau mult ¸imea
suport a structurii (L, ≤).
Aceste denumiri sunt valabile ¸si pentru latici ¸si algebre Boole, structuri pe
care le vom studia ˆın cele ce urmeaz˘a.
Adesea, poseturile, laticile, algebrele Boole etc. vor fi referite prin mult ¸imile
lor subiacente, f˘ar˘a a le mai preciza ˆıntreaga structur˘a algebric˘a, cu
ment ¸ionarea relat ¸iei de ordine ¸si/sau a operat ¸iilor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Definit ¸ie
Fie (L, ≤) un poset ¸si X ⊆ L. Urm˘atoarele not ¸iuni se definesc relativ la posetul
(L, ≤), i. e. ˆın posetul (L, ≤).
Un element m ∈ L se nume¸ste minorant pentru X ddac˘a, pentru orice x ∈ X,
m ≤ x.
Un element M ∈ L se nume¸ste majorant pentru X ddac˘a, pentru orice x ∈ X,
x ≤ M.
Un element al lui X se nume¸ste minimul lui X, ¸si se noteaz˘a cu min(X),
ddac˘a este minorant pentru X.
Un element al lui X se nume¸ste maximul lui X, ¸si se noteaz˘a cu max(X),
ddac˘a este majorant pentru X.
(L, ≤) se nume¸ste poset m˘arginit ddac˘a L are minim ¸si maxim.
Infimumul lui X este cel mai mare minorant al lui X, adic˘a maximul mult ¸imii
minorant ¸ilor lui X, ¸si se noteaz˘a cu inf(X).
Supremumul lui X este cel mai mic majorant al lui X, adic˘a minimul mult ¸imii
majorant ¸ilor lui X, ¸si se noteaz˘a cu sup(X).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Remarc˘a
O submult ¸ime a unui poset poate s˘a nu aib˘a niciun minorant sau s˘a aib˘a mai
mult ¸i minorant ¸i. La fel pentru majorant ¸i.
Minimul unei submult ¸imi a unui poset nu exist˘a ˆıntotdeauna, dar, dac˘a exist˘a,
atunci este unic. La fel pentru maxim, infimum ¸si supremum.
Unicitatea minimului, a maximului, a infimumului ¸si a supremumului, cu alte
cuvinte faptul c˘a aceste not ¸iuni, aplicate unei submult ¸imi X a unui poset
considerat fixat, sunt unic determinate de X, justific˘a notat ¸iile lor: min(X),
max(X), inf(X) ¸si sup(X).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Remarc˘a
Din definit ¸ia infimumului ¸si a supremumului, rezult˘a urm˘atoarele caracteriz˘ari,
unde (L, ≤) este un poset ¸si X ⊆ L:
exist˘a inf(X) = m ∈ L ddac˘a:
pentru orice x ∈ X, m ≤ x ¸si
oricare ar fi a ∈ L a. ˆı., pentru orice x ∈ X, a ≤ x, rezult˘a c˘a a ≤ m
exist˘a sup(X) = M ∈ L ddac˘a:
pentru orice x ∈ X, x ≤ M ¸si
oricare ar fi a ∈ L a. ˆı., pentru orice x ∈ X, x ≤ a, rezult˘a c˘a M ≤ a
Remarc˘a
Din definit ¸iile not ¸iunilor de maxim, minim, supremum ¸si infimum se deduc imediat
afirmat ¸iile urm˘atoare, valabile pentru orice poset (L, ≤) ¸si orice X ⊆ L:
exist˘a sup(X) ∈ X ddac˘a exist˘a max(X) ˆın L, ¸si ˆın acest caz
sup(X) = max(X)
exist˘a inf(X) ∈ X ddac˘a exist˘a min(X) ˆın L, ¸si ˆın acest caz inf(X) = min(X)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Lem˘a
Fie (L, ≤) un poset. Atunci, pentru orice x, y ∈ L, urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt
echivalente:
1
x ≤ y
2
exist˘a ˆın L inf¦x, y¦ = x
3
exist˘a ˆın L sup¦x, y¦ = y
Demonstrat ¸ie: Vom folosi definit ¸iile infimumului, supremumului, minimului ¸si
maximului unei submult ¸imi a unui poset, ¸si le vom aplica acestui caz particular al
submult ¸imilor cu 1 sau 2 elemente.
Fie x, y ∈ L.
(1) ⇒ (2): Dac˘a x ≤ y, atunci x = min¦x, y¦ = inf¦x, y¦ ˆın L.
(1) ⇒ (3): Dac˘a x ≤ y, atunci y = max¦x, y¦ = sup¦x, y¦ ˆın L.
(2) ⇒ (1): Dac˘a exist˘a ˆın L inf¦x, y¦, atunci inf¦x, y¦ ≤ y, prin urmare, dac˘a, ˆın
plus, inf¦x, y¦ = x, atunci x ≤ y.
(3) ⇒ (1): Dac˘a exist˘a ˆın L sup¦x, y¦, atunci x ≤ sup¦x, y¦, prin urmare, dac˘a,
ˆın plus, sup¦x, y¦ = y, atunci x ≤ y.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 42
Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi
Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi: Orice rezultat privind un poset
arbitrar (fapt esent ¸ial) (A, ≤) r˘amˆane valabil dac˘a ˆınlocuim ≤ cu ≤
−1
(notat˘a ≥; conform definit ¸iei inversei unei relat ¸ii binare, ≥=≤
−1
⊆ A
2
,
definit˘a prin: oricare ar fi x, y ∈ A, x ≥ y ddac˘a y ≤ x; la fel ˆın continuare),
< cu <
−1
(notat˘a >), ≺ cu ≺
−1
(notat˘a ~), tot ¸i minorant ¸ii cu majorant ¸i
(ca not ¸iuni) ¸si vice–versa, toate elementele minimale cu elemente maximale ¸si
vice-versa, toate minimurile cu maximuri ¸si vice-versa ¸si toate infimumurile cu
supremumuri ¸si vice–versa.
Valabilitatea acestui principiu este u¸sor de observat din faptul c˘a: pentru
orice ordine ≤, ≥ este tot o ordine, cu ordinea strict˘a asociat˘a > si relat ¸ia de
succesiune ~, ≤ este total˘a ddac˘a ≥ este total˘a, pentru orice X ⊆ A,
minorant ¸ii lui (X, ≤) sunt exact majorant ¸ii lui (X, ≥) ¸si vice–versa,
elementele minimale ale lui (X, ≤) sunt exact elementele maximale ale lui
(X, ≥) ¸si vice–versa, min(X, ≤) = max(X, ≥) ¸si vice–versa (exist˘a simultan,
i. e. min(X, ≤) exist˘a ddac˘a max(X, ≥) exist˘a, ¸si, atunci cˆand exist˘a, sunt
egale; la fel vice–versa), inf(X, ≤) = sup(X, ≥) ¸si vice–versa (de asemenea,
exist˘a simultan). Se spune c˘a not ¸iunile de minorant ¸si majorant sunt duale
una alteia, ¸si la fel pentru not ¸iunile de element minimal ¸si element maximal,
minim ¸si maxim, infimum ¸si supremum, respectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 42
Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi
Posetul (A, ≥) se nume¸ste posetul dual al posetului (A, ≤).
Este evident c˘a dualul dualului unui poset (A, ≤) este chiar (A, ≤).
De acum ˆıncolo, ori de cˆate ori vom face apel la Principiul dualit˘at ¸ii pentru
poseturi ˆın demonstrat ¸ii, vom scrie, simplu, “prin dualitate“.
Exemplu
Se poate demonstra c˘a orice submult ¸ime finit˘a ¸si nevid˘a a unui lant ¸ are un minim
¸si un maxim, astfel: ar˘atˆand prin induct ¸ie dup˘a cardinalul submult ¸imii existent ¸a
minimului, iar existent ¸a maximului rezult˘a prin dualitate.
Observat ¸ie
O consecint ¸˘a a remarcii din exemplul anterior este faptul c˘a orice lant ¸ finit ¸si nevid
este un poset m˘arginit (fapt ment ¸ionat ¸si mai sus).
Remarc˘a
Fie (L, ≤) un poset ¸si ∅ , = X ⊆ L, a. ˆı. exist˘a ˆın (L, ≤) inf(X) ¸si sup(X). Atunci
inf(X) ≤ sup(X).
ˆ
Intr–adev˘ar, cum X ,= ∅, rezult˘a c˘a exist˘a x ∈ X. inf(X) este un minorant al lui
X, iar sup(X) este un majorant al lui X, prin urmare inf(X) ≤ x ≤ sup(X), deci
inf(X) ≤ sup(X) prin tranzitivitate.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Remarc˘a (tem˘a)
Pentru orice mult ¸ime T, ˆın posetul (T(T), ⊆), oricare ar fi X ⊆ T(T):
exist˘a sup(X) =

A∈X
A
exist˘a inf(X) =

A∈X
A
SE DEM. FOLOSIND CARACTERIZAREA SUP. SI A INF..
Remarc˘a (generalizare a rezultatului pentru posetul p˘art ¸ilor unei
mult ¸imi cu incluziunea – tem˘a pentru seminar)
Fie (L, ≤) un poset ¸si X ⊆ L, Y ⊆ L, a. ˆı. X ⊆ Y. Atunci:
dac˘a exist˘a ˆın (L, ≤) sup(X) ¸si sup(Y), atunci sup(X) ≤ sup(Y)
dac˘a exist˘a ˆın (L, ≤) inf(X) ¸si inf(Y), atunci inf(Y) ≤ inf(X)
Pentru tratarea cazurilor ˆın care X este vid˘a, a se vedea remarca urm˘atoare.
DE SCRIS SI CAZUL CU X SINGLETON, PE CARE L–AM TRATAT SI IN
VERSIUNEA PARTICULARIZATA CU PARTILE UNEI MULTIMI!
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
Remarc˘a
ˆ
Intr–un poset (L, ≤), sup(∅) exist˘a ddac˘a min(L) exist˘a, ¸si, dac˘a acestea exist˘a,
atunci sunt egale. Dual, la fel se ˆıntˆampl˘a pentru inf(∅) ¸si max(L).
ˆ
Intr–adev˘ar, sup(∅)
definit ¸ie
= min¦x [ x ∈ L, a. ˆı. (∀y)(y ∈ ∅ ⇒ y ≤ x)¦ =
min¦x [ x ∈ L¦ = min(L) (sup(∅) ¸si min(L) exist˘a simultan, ¸si, atunci cˆand exist˘a,
sunt egale), pentru c˘a, oricare ar fi un element y, afirmat ¸ia y ∈ ∅ este fals˘a, ¸si
deci implicat ¸ia y ∈ ∅ ⇒ y ≤ x este adev˘arat˘a pentru orice element x. Dual, inf(∅)
¸si max(L) exist˘a simultan, ¸si, atunci cˆand exist˘a, sunt egale.
Propozit ¸ie
Fie (L, ≤) un poset. Atunci urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
pentru orice A ⊆ L, inf(A) exist˘a ˆın L;
2
pentru orice A ⊆ L, sup(A) exist˘a ˆın L.
Demonstrat ¸ie: Condit ¸ia (1) aplicat˘a lui A := L spune c˘a (L, ≤) are minim, iar
condit ¸ia (2) aplicat˘a lui A := L spune c˘a (L, ≤) are maxim. Deci, dac˘a (L, ≤)
satisface una dintre condit ¸iile (1) ¸si (2), atunci L este nevid˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 42
Elemente distinse ˆıntr–un poset
(1) ⇒ (2) : Ipoteza acestei implicat ¸ii, anume existent ¸a ˆın (L, ≤) a infimumurilor
tuturor submult ¸imilor lui L, implic˘a faptul c˘a:
L este nevid˘a;
ˆın (L, ≤) exist˘a inf(∅) = max(L), conform remarcii anterioare; deci (L, ≤) are
maxim;
ˆın (L, ≤) exist˘a inf(L) = min(L); deci (L, ≤) are minim.
Conform remarcii anterioare, rezult˘a c˘a ˆın (L, ≤) exist˘a sup(∅) = min(L).
Fie, acum, ∅ , = A ⊆ L ¸si M := ¦m ∈ L [ (∀x ∈ A)x ≤ m¦ ⊆ L, i. e. M este
mult ¸imea majorant ¸ilor lui A. M ,= ∅, pentru c˘a max(L) ∈ M.
Faptul c˘a (L, ≤) satisface condit ¸ia (1) arat˘a c˘a exist˘a s := inf(M) ∈ L.
Pentru orice x ∈ A ¸si orice y ∈ M, are loc x ≤ y, conform definit ¸iei mult ¸imii M.
Deci orice element x al mult ¸imii nevide A este minorant al lui M. Definit ¸ia
infimumului arat˘a acum c˘a x ≤ inf(M) = s, oricare ar fi x ∈ A. Deci s = inf(M)
este un majorant al lui A, adic˘a s = inf(M) ∈ M, conform definit ¸iei lui M. Dar
s = inf(M) ∈ M ˆınseamn˘a c˘a s = min(M), adic˘a s este cel mai mic majorant al
lui A, adic˘a s = sup(A), conform definit ¸iei supremumului.
(2) ⇒ (1) : Rezult˘a, prin dualitate, din prima implicat ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 42
Diagrama Hasse a unui poset
Amintim c˘a orice poset finit poate fi reprezentat printr–o diagram˘a Hasse,
care este un graf neorientat avˆand drept noduri elementele posetului, ˆın care
elementele “mai mari“ sunt reprezentate “mai sus“ fat ¸˘a de cele “mai mici“,
¸si ˆın care exist˘a muchie ˆıntre dou˘a noduri ddac˘a unul dintre elementele
posetului reprezentate de cele dou˘a noduri este “strict mai mic“ decˆat cel˘alalt
¸si “ˆıntre cele dou˘a elemente“ nu este “cuprins strict“ niciun alt element.
Relat ¸ia de ordine (part ¸ial˘a) reprezentat˘a de o diagram˘a Hasse este format˘a
din perechile corespunz˘atoare muchiilor din diagrama Hasse, la care se
adaug˘a buclele ¸si muchiile obt ¸inute “prin tranzitivitate“.
Exemplu
Posetul dat de diagrama Hasse:
r
r
r r

d
d
a
b
c d
este: (L, ≤), cu:
L = ¦a, b, c, d¦ ¸si
≤= ¦(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (d, d)¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 42
Diagrama Hasse a unui poset
Exemplu
Posetul dat de diagrama Hasse:
r
r
r
r
1
2
3
4
este lant ¸ul cu 4 elemente: (L
4
, ≤), cu:
L
4
= ¦1, 2, 3, 4¦ ¸si
≤= ¦(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2, ), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)¦.
Amintim c˘a, pentru orice n ∈ N

, not˘am cu L
n
lant ¸ul cu n elemente, a c˘arui
relat ¸ie de ordine este unic determinat˘a modulo o permutare a celor n elemente ale
sale.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 42
1
Mult ¸imi part ¸ial ordonate (poseturi)
2
Latici
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 42
Latice Ore
O latice este simultan un poset ¸si o structur˘a algebric˘a ˆınzestrat˘a cu dou˘a
operat ¸ii binare, fiecare dintre acestea cu anumite propriet˘at ¸i specifice. Vom
defini mai jos dou˘a tipuri de latici, anume laticile Ore ¸si laticile Dedekind, ¸si
apoi vom demonstra c˘a orice latice Ore poate fi organizat˘a ca o latice
Dedekind, ¸si orice latice Dedekind poate fi organizat˘a ca o latice Ore; a¸sadar,
vom ar˘ata c˘a, de fapt, exist˘a un singur fel de latice, care este simultan o
latice Ore ¸si o latice Dedekind.
Definit ¸ie
O latice Ore este un poset (L, ≤) cu proprietatea c˘a, pentru orice x, y ∈ L, exist˘a
inf¦x, y¦ ∈ L ¸si sup¦x, y¦ ∈ L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 42
Poset finit ¸si m˘arginit care nu este latice Ore
Exemplu
r
r r
r r
r
d
d

d
d
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
0
a b
c d
1
ˆ
In acest poset m˘arginit, submult ¸imea ¦a, b¦ nu are supremum, pentru c˘a
mult ¸imea majorant ¸ilor s˘ai este ¦c, d, 1¦, care nu are minim (c ≤ 1, d ≤ 1 ¸si c ¸si d
sunt incomparabile, i. e. c d ¸si d c).
ˆ
In mod similar, submult ¸imea ¦c, d¦ nu are infimum, pentru c˘a mult ¸imea
minorant ¸ilor s˘ai este ¦0, a, b¦, care nu are maxim (0 ≤ a, 0 ≤ b ¸si a ¸si b sunt
incomparabile).
A¸sadar, acest poset nu este o latice Ore, cu toate c˘a este m˘arginit, a¸sa cum vom
vedea c˘a sunt toate laticile finite.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 42
Latice Ore
ALTE EXEMPLE DE POSETURI FINITE SI MARGINITE CARE NU SUNT
LATICI ORE: PE TABLA (V. FORMA FINALA A CURSULUI).
Exemplu
Urm˘atoarele poseturi sunt latici Ore, dup˘a cum se poate verifica direct:
0
r
r
r
m
1
0
r
r r
r
d
d

d
d
α β
1
0
r
r r r
r
d
d

d
d
a b c
1
0
r
r
r
r
r
d
d

d
x
y
z
1
L
3
rombul diamantul pentagonul
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 42
Latice Dedekind
Definit ¸ie
O latice Dedekind este o structur˘a algebric˘a (L, ∨, ∧), unde L este o mult ¸ime, iar
∨ ¸si ∧ sunt dou˘a operat ¸ii binare pe L (notate infixat ¸si numite respectiv sau ¸si ¸si,
sau disjunct ¸ie ¸si conjunct ¸ie, sau reuniune ¸si intersect ¸ie) care satisfac urm˘atoarele
propriet˘at ¸i:
idempotent ¸˘a: pentru orice x ∈ L, x ∨ x = x ¸si x ∧ x = x;
comutativitate: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ y = y ∨ x ¸si x ∧ y = y ∧ x;
asociativitate: pentru orice x, y, z ∈ L, (x ∨ y) ∨ z = x ∨ (y ∨ z) ¸si
(x ∧ y) ∧ z = x ∧ (y ∧ z);
absorbt ¸ie: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si x ∧ (x ∨ y) = x.
Exemplu
Pentru orice mult ¸ime T, se verific˘a u¸sor c˘a (T(T), ∪, ∩) este o latice Dedekind.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 42
Latici
Amintim:
Lem˘a
Fie (L, ≤) un poset. Atunci, pentru orice x, y ∈ L, urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt
echivalente:
1
x ≤ y
2
exist˘a ˆın L inf¦x, y¦ = x
3
exist˘a ˆın L sup¦x, y¦ = y
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 42
Latici
Lem˘a
Fie (L, ∨, ∧) o latice Dedekind. Atunci, pentru orice x, y ∈ L, urm˘atoarele
afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
x ∧ y = x
2
x ∨ y = y
Demonstrat ¸ie: Fie x, y ∈ L.
(1) ⇒ (2):
ˆ
In urm˘atorul ¸sir de egalit˘at ¸i, mai ˆıntˆai scriem x ˆın concordant ¸˘a cu
ipoteza (1), apoi aplic˘am comutativitatea lui ∨ ¸si cea a lui ∧, ¸si, ˆın final,
absorbt ¸ia: x ∧ y = x implic˘a x ∨ y = (x ∧ y) ∨ y = y ∨ (x ∧ y) = y ∨ (y ∧ x) = y.
(2) ⇒ (1): Urm˘arim pa¸sii demonstrat ¸iei implicat ¸iei anterioare, s˘arind peste
aplicarea comutativit˘at ¸ii, pentru c˘a aici nu este necesar˘a: x ∨ y = y implic˘a
x ∧ y = x ∧ (x ∨ y) = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Teorem˘a
Cele dou˘a definit ¸ii ale not ¸iunii de latice sunt echivalente. Mai precis, au loc
urm˘atoarele fapte.
1
Fie L := (L, ≤) o latice Ore. Definim Φ(L) := (L, ∨, ∧), unde ∨ ¸si ∧ sunt
operat ¸ii binare pe mult ¸imea L, definite prin: pentru orice x, y ∈ L,
x ∨ y := sup¦x, y¦ ¸si x ∧ y := inf¦x, y¦ ˆın laticea Ore L. Atunci Φ(L) este o
latice Dedekind.
2
Fie L := (L, ∨, ∧) o latice Dedekind. Definim Ψ(L) := (L, ≤), unde ≤ este o
relat ¸ie binar˘a pe mult ¸imea L, definit˘a prin: pentru orice x, y ∈ L, x ≤ y
ddac˘a x ∨ y = y (ceea ce este echivalent cu x ∧ y = x, dup˘a cum ne asigur˘a
o lem˘a de mai sus). Atunci Ψ(L) este o latice Ore, ˆın care, pentru orice
x, y ∈ L, inf¦x, y¦ = x ∧ y ¸si sup¦x, y¦ = x ∨ y.
3
Aplicat ¸iile Φ ¸si Ψ sunt inverse una alteia, adic˘a: pentru orice latice Ore L,
Ψ(Φ(L)) = L, ¸si, pentru orice latice Dedekind L, Φ(Ψ(L)) = L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Demonstrat ¸ie: (1) Ca ˆın enunt ¸, s˘a consider˘am o latice Ore L := (L, ≤), ¸si s˘a
definim Φ(L) := (L, ∨, ∧), unde ∨ ¸si ∧ sunt operat ¸ii binare pe mult ¸imea L,
definite prin: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ y := sup¦x, y¦ ¸si x ∧ y := inf¦x, y¦ ˆın
laticea Ore L. Trebuie s˘a demonstr˘am c˘a Φ(L) = (L, ∨, ∧) este o latice Dedekind.
A se observa c˘a identit˘at ¸ile stabilite mai jos sunt valabile ˆın orice poset ˆın care
exist˘a infimumurile ¸si supremumurile care apar ˆın aceste identit˘at ¸i.
Este evident, din definit ¸ia maximului ¸si a minimului ¸si din reflexivitatea unei relat ¸ii
de ordine, c˘a orice submult ¸ime a lui L cu un singur element are maxim ¸si minim,
ambele egale cu unicul s˘au element. A¸sadar, pentru orice x ∈ L,
x ∨ x = sup¦x, x¦ = sup¦x¦ = max¦x¦ = x ¸si
x ∧ x = inf¦x, x¦ = inf¦x¦ = min¦x¦ = x, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a operat ¸iile ∨ ¸si ∧
sunt idempotente.
Pentru orice x, y ∈ L, avem egalitatea de mult ¸imi ¦x, y¦ = ¦y, x¦, prin urmare
x ∨ y = sup¦x, y¦ = sup¦y, x¦ = y ∨ x ¸si x ∧ y = inf¦x, y¦ = inf¦y, x¦ = y ∧ x,
deci ∨ ¸si ∧ sunt comutative.
Fie x, y, z ∈ L. Vom demonstra c˘a exist˘a ˆın L sup¦x, y, z¦ ¸si
sup¦x, y, z¦ = sup¦x, sup¦y, z¦¦ (¸stim c˘a ˆın L exist˘a supremumurile mult ¸imilor de
1 sau 2 elemente, deci sup¦x, sup¦y, z¦¦ exist˘a ˆın L).
S˘a not˘am t := sup¦y, z¦ ¸si u := sup¦x, t¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Egalitatea t = sup¦y, z¦ ¸si definit ¸ia supremumului arat˘a c˘a y ≤ t ¸si z ≤ t.
Similar, faptul c˘a u = sup¦x, t¦ implic˘a t ≤ u.
y ≤ t ¸si t ≤ u, deci y ≤ u conform tranzitivit˘at ¸ii lui ≤. Analog, z ≤ t ¸si t ≤ u
implic˘a z ≤ u conform tranzitivit˘at ¸ii lui ≤.
u = sup¦x, t¦, prin urmare x ≤ u.
Deci x ≤ u, y ≤ u, z ≤ u, a¸sadar u este un majorant al mult ¸imii ¦x, y, z¦. Deci
mult ¸imea ¦x, y, z¦ are cel put ¸in un majorant. Vom demonstra c˘a u este cel mai
mic majorant al mult ¸imii ¦x, y, z¦, adic˘a este supremumul acestei mult ¸imi.
Fie s ∈ L un majorant arbitrar (dar fixat) al mult ¸imii ¦x, y, z¦.
ˆ
Intrucˆat s este majorant pentru ¦x, y, z¦, avem y ≤ s ¸si z ≤ s, de unde, t ¸inˆand
seama de faptul c˘a t = sup¦y, z¦, obt ¸inem t ≤ s conform caracteriz˘arii
supremumului.
Dar faptul c˘a s este majorant pentru ¦x, y, z¦ implic˘a ¸si x ≤ s.
Deci x ≤ s, t ≤ s ¸si u = sup¦x, t¦, de unde obt ¸inem u ≤ s conform caracteriz˘arii
supremumului.
Am ar˘atat c˘a u ≤ s pentru orice majorant al mult ¸imii ¦x, y, z¦, ceea ce ˆınseamn˘a
c˘a sup¦x, y, z¦ exist˘a ˆın L ¸si sup¦x, y, z¦ = u = sup¦x, sup¦y, z¦¦.
Dar aceast˘a egalitate ne d˘a ¸si
sup¦x, y, z¦ = sup¦z, x, y¦ = sup¦z, sup¦x, y¦¦ = sup¦sup¦x, y¦, z¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Prin urmare, sup¦x, sup¦y, z¦¦ = sup¦x, y, z¦ = sup¦sup¦x, y¦, z¦, deci
sup¦x, sup¦y, z¦¦ = sup¦sup¦x, y¦, z¦, a¸sadar x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z.
(A se observa c˘a, la fel ca mai sus, se poate demonstra, “din aproape ˆın aproape“
sau prin induct ¸ie matematic˘a, faptul c˘a ˆın L exist˘a supremumul oric˘arei mult ¸imi
finite nevide, ¸si, oricare ar fi n ∈ N

¸si oricare ar fi x
1
, . . . , x
n
∈ L,
sup¦x
1
, . . . , x
n
¦ =

x
1
, n = 1,
sup¦sup¦x
1
, . . . , x
n−1
¦, x
n
¦, n > 1.
)
Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi ¸si identitatea
sup¦x, sup¦y, z¦¦ = sup¦sup¦x, y¦, z¦ arat˘a c˘a avem ¸si
inf¦x, inf¦y, z¦¦ = inf¦inf¦x, y¦, z¦, adic˘a x ∧ (y ∧ z) = (x ∧ y) ∧ z.
Am demonstrat c˘a ∨ ¸si ∧ sunt asociative.
Pentru a demonstra absorbt ¸ia, s˘a consider˘am x, y ∈ L. Avem de ar˘atat c˘a
inf¦x, sup¦x, y¦¦ = x. S˘a not˘am a¸sadar s := sup¦x, y¦ ¸si i := inf¦x, s¦.
s = sup¦x, y¦, deci x ≤ s, prin urmare i = inf¦x, s¦ = min¦x, s¦ = x, conform
unei propriet˘at ¸i a poseturilor demonstrate mai sus.
Deci i = x, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a inf¦x, sup¦x, y¦¦ = x, adic˘a x ∧ (x ∨ y) = x.
Faptul c˘a inf¦x, sup¦x, y¦¦ = x ¸si Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi arat˘a c˘a
avem ¸si sup¦x, inf¦x, y¦¦ = x, adic˘a x ∨ (x ∧ y) = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Prin urmare, ∨ ¸si ∧ satisfac ¸si absorbt ¸ia, ceea ce ˆıncheie demonstrat ¸ia punctului
(1): Φ(L) = (L, ∨, ∧) este o latice Dedekind.
(2) Ca ˆın enunt ¸, s˘a consider˘am o latice Dedekind L := (L, ∨, ∧) ¸si s˘a definim
Ψ(L) := (L, ≤), unde ≤ este o relat ¸ie binar˘a pe mult ¸imea L, definit˘a prin: pentru
orice x, y ∈ L, x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y (ddac˘a x ∧ y = x, conform unei leme de
mai sus). Trebuie s˘a demonstr˘am c˘a Ψ(L) = (L, ≤) este o latice Ore, ˆın care,
pentru orice x, y ∈ L, inf¦x, y¦ = x ∧ y ¸si sup¦x, y¦ = x ∨ y.
Din idempotent ¸a lui ∨, avem c˘a, pentru orice x ∈ L, x ∨ x = x, deci x ≤ x, adic˘a
≤ este reflexiv˘a.
Fie x, y, z ∈ L astfel ˆıncˆat x ≤ y ¸si y ≤ z, i. e. x ∨ y = y ¸si y ∨ z = z, prin
urmare, folosind aceste dou˘a egalit˘at ¸i ¸si asociativitatea lui ∨, obt ¸inem:
x ∨ z = x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z = y ∨ z = z, deci x ∨ z = z, ceea ce ˆınseamn˘a
c˘a x ≤ z. A¸sadar ≤ este tranzitiv˘a.
Acum fie x, y ∈ L a. ˆı. x ≤ y ¸si y ≤ x, adic˘a x ∨ y = y ¸si y ∨ x = x. Dar
x ∨ y = y ∨ x din comutativitatea lui ∨, deci x = y. A¸sadar ≤ este antisimetric˘a.
Am demonstrat c˘a ≤ este o relat ¸ie de ordine.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Fie x, y ∈ L, arbitrare, fixate. Trebuie s˘a demonstr˘am c˘a exist˘a ˆın Ψ(L) = (L, ≤)
infimumul ¸si supremumul mult ¸imii ¦x, y¦ ¸si c˘a acestea sunt egale cu x ∧ y ¸si
respectiv x ∨ y.
Din asociativitatea ¸si idempotent ¸a lui ∨, avem c˘a
x ∨ (x ∨ y) = (x ∨ x) ∨ y = x ∨ y, deci x ≤ x ∨ y. Din comutativitatea,
asociativitatea ¸si idempotent ¸a lui ∨, obt ¸inem
y ∨ (x ∨ y) = (x ∨ y) ∨ y = x ∨ (y ∨ y) = x ∨ y, deci y ≤ x ∨ y.
Fie l ∈ L, a. ˆı. x ≤ l ¸si y ≤ l , adic˘a x ∨ l = l ¸si y ∨ l = l . Atunci, conform
asociativit˘at ¸ii lui ∨, (x ∨ y) ∨ l = x ∨ (y ∨ l ) = x ∨ l = l , deci x ∨ y ≤ l .
Caracterizarea supremumului ne d˘a acum: sup¦x, y¦ = x ∨ y.
Din comutativitatea, asociativitatea ¸si idempotent ¸a lui ∧, obt ¸inem:
(x ∧ y) ∧ x = x ∧ (x ∧ y) = (x ∧ x) ∧ y = x ∧ y, deci x ∧ y ≤ x.
Din asociativitatea ¸si idempotent ¸a lui ∧, avem: (x ∧ y) ∧ y = x ∧ (y ∧ y) = x ∧ y,
deci x ∧ y ≤ y.
Fie l ∈ L, a. ˆı. l ≤ x ¸si l ≤ y, adic˘a l ∧ y = l ¸si l ∧ y = l . Atunci, conform
asociativit˘at ¸ii lui ∧, l ∧ (x ∧ y) = (l ∧ x) ∧ y = l ∧ y = l , a¸sadar l ≤ x ∧ y.
Caracterizarea infimumului ne d˘a acum: inf¦x, y¦ = x ∧ y, ceea ce ˆıncheie
demonstrat ¸ia punctului (2): Ψ(L) = (L, ≤) este o latice Ore.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 42
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
(3) Fie L = (L, ≤) o latice Ore. Atunci Φ(L) = (L, ∨, ∧) este o latice Dedekind,
unde, pentru orice x, y ∈ L, x ∨ y = sup¦x, y¦ ¸si x ∧ y = inf¦x, y¦ ˆın L = (L, ≤).
Fie Ψ(Φ(L)) = (L, _). Atunci (L, _) este o latice Ore, cu _ definit˘a prin: pentru
orice x, y ∈ L, x _ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a ˆın L = (L, ≤) avem
sup¦x, y¦ = y ∈ ¦x, y¦ ddac˘a ˆın L = (L, ≤) avem max¦x, y¦ = sup¦x, y¦ = y (a
se vedea o proprietate de mai sus) ddac˘a x ≤ y. A¸sadar _=≤, deci
(L, _) = (L, ≤), adic˘a Ψ(Φ(L)) = L.
Acum fie L = (L, ∨, ∧) o latice Dedekind. Atunci Ψ(L) = (L, ≤) este o latice Ore,
unde relat ¸ia de ordine ≤ este definit˘a prin: pentru orice x, y ∈ L, x ≤ y ddac˘a
x ∨ y = y, sau, echivalent, x ≤ y ddac˘a x ∧ y = x, iar supremumurile ¸si
infimumurile sunt date de: pentru orice x, y ∈ L, sup¦x, y¦ = x ∨ y ¸si
inf¦x, y¦ = x ∧ y.
Atunci Φ(Ψ(L)) = (L, ., ¯) este o latice Dedekind, cu . ¸si ¯ definite dup˘a cum
urmeaz˘a, ˆın funct ¸ie de supremumurile ¸si infimumurile din laticea Ore
Ψ(L) = (L, ≤): pentru orice x, y ∈ L, x . y = sup¦x, y¦ = x ∨ y ¸si
x ¯ y = inf¦x, y¦ = x ∧ y, deci . = ∨ ¸si ¯ = ∧, a¸sadar (L, ., ¯) = (L, ∨, ∧), ceea
ce ˆınseamn˘a c˘a Φ(Ψ(L)) = L.
Demonstrat ¸ia teoremei este ˆıncheiat˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 42
Notat ¸ii alternative pentru latici
De acum ˆıncolo, vom numi orice latice Ore ¸si orice latice Dedekind, simplu,
latice.
Conform teoremei anterioare, orice latice este simultan o latice Ore ¸si o latice
Dedekind.
Ori de cˆate ori va fi dat˘a o latice, vom lucra cu ordinea ei part ¸ial˘a (care o
face latice Ore) ¸si cu operat ¸iile ei binare (disjunct ¸ia ¸si conjunct ¸ia, care o fac
latice Dedekind) f˘ar˘a a specifica la care dintre cele dou˘a definit ¸ii echivalente
ale unei latici ne vom referi ˆıntr–un anumit moment.
Pentru orice latice L, vom folosi oricare dintre notat ¸iile: (L, ≤), (L, ∨, ∧) ¸si
(L, ∨, ∧, ≤), ˆın funct ¸ie de ce trebuie specificat despre structura de latice a lui
L: ordinea ei part ¸ial˘a ≤, operat ¸iile ei binare ∨ ¸si ∧, sau toate acestea.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 42
Exemple de latici
Exemplu
Cu ultima dintre notat ¸iile de mai sus, urm˘atoarele structuri sunt latici:
(∅, (∅, ∅, ∅), (∅, ∅, ∅), ∅), pentru c˘a ∅ ∅ = ∅ este unica relat ¸ie binar˘a pe ∅, iar
unica operat ¸ie binar˘a pe ∅ , adic˘a funct ¸ie definit˘a pe ∅ ∅ = ∅ cu valori ˆın ∅,
este (∅, ∅, ∅), ¸si toate aceste componente satisfac, ˆın mod trivial, condit ¸iile
din definit ¸ia unei latici;
(T(T), ∪, ∩, ⊆), pentru orice mult ¸ime T;
(N, cmmmc, cmmdc, [);
(D
n
, cmmmc, cmmdc, [), unde n ∈ N

, arbitrar, ¸si D
n
este mult ¸imea
divizorilor naturali ai lui n;
orice lant ¸ (L, max, min, ≤), de exemplu: (L
n
, max, min, ≤) cu n ∈ N

,
arbitrar, (R, max, min, ≤), (Q, max, min, ≤), (Z, max, min, ≤),
(N, max, min, ≤).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 42
Latici
Proprietatea urm˘atoare generalizeaz˘a compunerea incluziunilor nestricte ¸si de
acela¸si sens de mult ¸imi cu ∪, precum ¸si cu ∩, membru cu membru.
Propozit ¸ie (dou˘a inegalit˘at ¸i nestricte ¸si de acela¸si sens ˆıntr–o latice se
pot compune cu ∨, precum ¸si cu ∧, membru cu membru; altfel spus,
relat ¸ia de ordine ˆıntr–o latice este compatibil˘a cu ∨ ¸si cu ∧)
Pentru orice elemente x, y, a, b ale unei latici (L, ∨, ∧, ≤), dac˘a x ≤ a ¸si y ≤ b,
atunci x ∧ y ≤ a ∧ b ¸si x ∨ y ≤ a ∨ b.
Demonstrat ¸ie: x ≤ a ˆınseamn˘a c˘a x ∧ a = x ¸si x ∨ a = a.
y ≤ b ˆınseamn˘a c˘a y ∧ b = y ¸si y ∨ b = b.
Atunci (x ∧y) ∧(a ∧b) = x ∧y ∧a ∧b = x ∧a ∧y ∧b = (x ∧a) ∧(y ∧b) = x ∧y,
deci x ∧ y ≤ a ∧ b.
S¸i (x ∨ y) ∨ (a ∨ b) = x ∨ y ∨ a ∨ b = x ∨ a ∨ y ∨ b = (x ∨ a) ∨ (y ∨ b) = a ∨ b,
deci x ∨ y ≤ a ∨ b.
Am folosit comutativitatea ¸si asociativitatea lui ∨ ¸si ∧. (Asociativitatea acestor
operat ¸ii ne–a permis scrierile f˘ar˘a paranteze de mai sus.)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 42
Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici
ˆ
In concordant ¸˘a cu Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, urm˘atoarele not ¸iuni
legate de definit ¸ia unei latici sunt duale unele fat ¸˘a de celelalte: ∨ ¸si ∧, ≤ ¸si ≥,
respectiv, unde, ca ¸si la enunt ¸area Principiului dualit˘at ¸ii pentru poseturi (ˆın
Cursul V), am notat ≥:=≤
−1
.
Pentru a exprima acest fapt mai precis, dac˘a (L, ∨, ∧, ≤) este o latice, atunci este
imediat, din definit ¸ia unei latici ¸si principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, c˘a
(L, ∧, ∨, ≥) este, de asemenea, o latice, iar aceast˘a latice se nume¸ste duala laticii
(L, ∨, ∧, ≤).
Este evident c˘a duala dualei unei latici (L, ∨, ∧, ≤) este chiar (L, ∨, ∧, ≤).
Aceste fapte ne conduc la Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici: orice rezultat
privind o latice arbitrar˘a (L, ∨, ∧, ≤) r˘amˆane valabil dac˘a ˆın el interschimb˘am ∨ cu
∧ ¸si ≤ cu ≥.
Ca ¸si la Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, este esent ¸ial ca laticea s˘a fie
arbitrar˘a, adic˘a acest principiu se refer˘a ˆın mod strict la rezultate valabile ˆın
toate laticile.
De acum ˆıncolo, ori de cˆate ori vom apela la Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici,
vom scrie, simplu, “prin dualitate“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Fie (A, ≤) ¸si (B, _) dou˘a poseturi, iar f : A → B o funct ¸ie.
f se zice izoton˘a (sau cresc˘atoare) ddac˘a f p˘astreaz˘a ordinea, i. e.: pentru orice
x, y ∈ A, x ≤ y implic˘a f (x) _ f (y).
f se zice antiton˘a (sau descresc˘atoare) ddac˘a f inverseaz˘a ordinea, i. e.: pentru
orice x, y ∈ A, x ≤ y implic˘a f (y) _ f (x).
Definit ¸ie
Fie (L, ∨, ∧) ¸si (M, ., ¯) dou˘a latici ¸si f : L → M o funct ¸ie.
f se nume¸ste morfism de latici ddac˘a f comut˘a cu operat ¸iile de latici, i. e.: pentru
orice x, y ∈ L,
1
f (x ∨ y) = f (x) . f (y)
¸si
2
f (x ∧ y) = f (x) ¯ f (y).
Un morfism de latici de la o latice la ea ˆıns˘a¸si se nume¸ste endomorfism al acelei
latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Remarc˘a
Orice morfism de latici este funct ¸ie izoton˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a (L, ∨, ∧, ≤) ¸si (M, ., ¯, _) sunt dou˘a latici ¸si f : L → M este un
morfism de latici, atunci, pentru orice x, y ∈ L a. ˆı. x ≤ y, ceea ce este echivalent
cu x ∨ y = y, avem: f (x) . f (y) = f (x ∨ y) = f (y), a¸sadar f (x) _ f (y).
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Compunerea a dou˘a funct ¸ii izotone, respectiv morfisme de latici, este o funct ¸ie
izoton˘a, respectiv un morfism de latici.
Demonstrat ¸ia se face prin aplicarea definit ¸iilor acestor not ¸iuni.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Un izomorfism de latici este un morfism de latici inversabil, i. e. un morfism de
latici care este o funct ¸ie inversabil˘a ¸si a c˘arei invers˘a este tot un morfism de latici.
Un automorfism de latici este un izomorfism de latici ˆıntre o latice ¸si ea ˆıns˘a¸si
(adic˘a un endomorfism de latici inversabil).
Definit ¸ie
Dou˘a latici ˆıntre care exist˘a un izomorfism de latici se zic izomorfe.
ˆ
In general, oricare dou˘a structuri algebrice de acela¸si tip ˆıntre care exist˘a un
izomorfism se vor zice izomorfe.
Propozit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a latici este un izomorfism de latici ddac˘a este un morfism
bijectiv de latici, adic˘a un morfism de latici care este funct ¸ie bijectiv˘a.
Cu alte cuvinte, inversa oric˘arui morfism bijectiv de latici este, de asemenea, un
morfism de latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Demonstrat ¸ie: Implicat ¸ia direct˘a este imediat˘a, pentru c˘a, a¸sa cum sugereaz˘a
enunt ¸ul, orice izomorfism de latici este simultan un morfism de latici ¸si o funct ¸ie
inversabil˘a, deci bijectiv˘a.
Reciproc, fie (L, ∨, ∧) ¸si (M, ., ¯) dou˘a latici ¸si f : L → M un morfism bijectiv de
latici. S˘a demonstr˘am c˘a, ˆın aceste ipoteze, rezult˘a c˘a f este un izomorfism de
latici.
f este, a¸sadar, o funct ¸ie bijectiv˘a, deci inversabil˘a. Fie f
−1
: M → L inversa
funct ¸iei f .
Fie a, b ∈ M. f este bijectiv˘a, deci surjectiv˘a, deci exist˘a x, y ∈ L a. ˆı. f (x) = a ¸si
f (y) = b. Aplicˆand f
−1
ˆın ambii membri ai fiec˘areia dintre aceste dou˘a egalit˘at ¸i,
obt ¸inem: f
−1
(a) = f
−1
(f (x)) = x ¸si f
−1
(b) = f
−1
(f (y)) = y.
Rezult˘a c˘a
f
−1
(a . b)
=
f
−1
(f (x) . f (y)) = f
−1
(f (x ∨ y)) = x ∨ y = f
−1
(a) ∨ f
−1
(b). Prin
dualitate, rezult˘a c˘a avem ¸si: f
−1
(a ¯ b) = f
−1
(a) ∧ f
−1
(b). A¸sadar f
−1
este
morfism de latici, prin urmare f este un morfism de latici inversabil cu inversa
morfism de latici, i. e. f este un izomorfism de latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a poseturi se nume¸ste izomorfism de ordine sau izomorfism de
poseturi ddac˘a este izoton˘a, bijectiv˘a ¸si cu inversa izoton˘a.
Exemplu
Funct ¸ia f ˆıntre urm˘atoarele dou˘a poseturi (pe care le not˘am (¦0, a, b¦, ≤) ¸si
(¦0, x, 1¦, _), respectiv), dat˘a prin f (0) = 0, f (a) = x ¸si f (b) = 1, este izoton˘a ¸si
bijectiv˘a, dar inversa ei, care are valorile: f
−1
(0) = 0, f
−1
(x) = a ¸si f
−1
(1) = b,
nu este izoton˘a, pentru c˘a x _ 1 ˆın al doilea poset, dar f
−1
(x) = a b = f
−1
(1)
(ˆın primul poset, a ¸si b sunt incomparabile).
0
r
r r
d
d

a b
E
f
0
r
r
r
x
1
Propozit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a latici este izomorfism de latici ddac˘a este izomorfism de
ordine (ˆıntre poseturile subiacente celor dou˘a latici).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Demonstrat ¸ie: Implicat ¸ia direct˘a rezult˘a din definit ¸ia unui izomorfism de latici ¸si
faptul c˘a orice morfism de latici este funct ¸ie izoton˘a.
Reciproc, fie (L, ∨, ∧, ≤) ¸si (M, ., ¯, _) dou˘a latici ¸si f : L → M un izomorfism de
ordine ˆıntre poseturile (L, ≤) ¸si (M, _), adic˘a f este o funct ¸ie izoton˘a bijectiv˘a, iar
inversa ei, f
−1
: M → L, este, de asemenea, izoton˘a.
Fie a, b ∈ L, arbitrare, fixate. Demonstr˘am c˘a f (a ∨ b) = f (a) . f (b).
a ∨ b = sup¦a, b¦, iar a ≤ sup¦a, b¦ ¸si b ≤ sup¦a, b¦.
A¸sadar, a ≤ a ∨ b ¸si b ≤ a ∨ b, iar f este izoton˘a, prin urmare f (a) _ f (a ∨ b) ¸si
f (b) _ f (a ∨ b), deci f (a ∨ b) este un majorant al submult ¸imii ¦f (a), f (b)¦ a lui
(M, _), prin urmare sup¦f (a), f (b)¦ _ f (a ∨ b), conform definit ¸iei supremumului.
Dar f (a) . f (b) = sup¦f (a), f (b)¦, deci f (a) . f (b) _ f (a ∨ b).
De aici, demonstrat ¸ia poate continua ˆın mai multe moduri.
De exemplu, s˘a not˘am cu u := f (a) . f (b) ∈ M, pentru comoditatea scrierii ˆın
cele ce urmeaz˘a.
Cu aceast˘a notat ¸ie, ultima relat ¸ie de mai sus devine: u _ f (a ∨ b).
Au loc: f (a) _ sup¦f (a), f (b)¦ = f (a) . f (b) = u ¸si
f (b) _ sup¦f (a), f (b)¦ = f (a) . f (b) = u, deci f (a) _ u ¸si f (b) _ u.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Ipoteza c˘a f
−1
este izoton˘a ¸si ultimele dou˘a relat ¸ii de mai sus implic˘a
a = f
−1
(f (a)) ≤ f
−1
(u) ¸si b = f
−1
(f (b)) ≤ f
−1
(u), deci f
−1
(u) este majorant
pentru submult ¸imea ¦a, b¦ a lui (L, ≤).
Acum aplic˘am din nou definit ¸ia supremumului, ¸si obt ¸inem:
a ∨ b = sup¦a, b¦ ≤ f
−1
(u).
Prin urmare, ˆıntrucˆat f este izoton˘a, avem: f (a ∨ b) _ f (f
−1
(u)) = u.
ˆ
In relat ¸ia f (a ∨ b) _ u, pe care tocmai am demonstrat–o, ˆınlocuim
u = f (a) . f (b) conform notat ¸iei de mai sus, ¸si obt ¸inem f (a ∨ b) _ f (a) . f (b).
A¸sadar, f (a ∨ b) = f (a) . f (b).
Prin dualitate, rezult˘a c˘a ¸si f (a ∧ b) = f (a) ¯ f (b).
Ultimele dou˘a egalit˘at ¸i arat˘a c˘a f este un morfism de latici.
Dar, prin ipotez˘a, f este o funct ¸ie inversabil˘a, deci bijectiv˘a.
Deci f este un morfism bijectiv de latici, a¸sadar, conform propozit ¸iei anterioare,
rezult˘a c˘a f este un izomorfism de latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 42
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Remarc˘a
Fie (L, ≤) un lant ¸ (adic˘a o mult ¸ime total ordonat˘a, adic˘a o mult ¸ime liniar
ordonat˘a). Atunci, pentru orice a, b ∈ L, a b implic˘a b < a, unde <:=≤ ¸∆
L
este ordinea strict˘a asociat˘a lui ≤.
ˆ
Intr–adev˘ar, pentru orice a, b ∈ L, faptul c˘a
(L, ≤) este lant ¸ implic˘a a ≤ b sau b ≤ a, a¸sadar, dac˘a a b, atunci b ≤ a ¸si
a ,= b, prin urmare b < a.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Fie f : L → M o funct ¸ie bijectiv˘a izoton˘a ˆıntre dou˘a poseturi (L, ≤) ¸si (M, _).
Ar˘atat ¸i c˘a, dac˘a (L, ≤) este lant ¸, atunci inversa lui f , f
−1
, este izoton˘a, adic˘a f
este izomorfism de ordine.
Indicat ¸ie: aplicat ¸i metoda reducerii la absurd, remarca anterioar˘a ¸si injectivitatea
funct ¸iei din enunt ¸.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Fie f : L → M o funct ¸ie surjectiv˘a izoton˘a ˆıntre dou˘a poseturi (L, ≤) ¸si (M, _).
Ar˘atat ¸i c˘a, dac˘a (L, ≤) este lant ¸, atunci (M, _) este lant ¸.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 42
Funct ¸ii izotone
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Orice funct ¸ie izoton˘a injectiv˘a p˘astreaz˘a ordinea strict˘a. (ENUNT DETALIAT IN
FORMA FINALA A CURSULUI.)
Exercit ¸iu (Teorema Knaster–Tarski – tem˘a pentru seminar)
Fie (L, ≤) un poset, iar f : L → L o funct ¸ie izoton˘a, cu proprietatea c˘a exist˘a ˆın
(L, ≤) inf¦x ∈ L [ f (x) ≤ x¦ = a ∈ L.
Atunci:
1
f (a) = a (i. e. a este punct fix al lui f );
2
dac˘a b ∈ L a. ˆı. f (b) = b, atunci a ≤ b (i. e. a este cel mai mic punct fix al
lui f ).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 42
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul VIII
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 44
Cuprinsul acestui curs
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 44
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele.
Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
Generic, o structur˘a algebric˘a este o mult ¸ime A ˆınzestrat˘a cu operat ¸ii ¸si/sau
relat ¸ii, supuse anumitor condit ¸ii algebrice (i. e. c˘arora li se cere s˘a aib˘a
anumite propriet˘at ¸i algebrice, cum sunt, de exemplu, idempotent ¸a,
comutativitatea ¸si asociativitatea operat ¸iilor binare ale unei latici, precum
¸si proprietatea de absorbt ¸ie, ˆın care apar amˆandou˘a dintre aceste operat ¸ii
binare, sau condit ¸ia ca relat ¸ia binar˘a de pe o latice s˘a fie relat ¸ie de ordine
cu proprietatea existent ¸ei supremumurilor ¸si a infimumurilor oric˘aror
dou˘a elemente ale laticii). O structur˘a algebric˘a se noteaz˘a sub forma
/ = (A, . . .), unde, ˆın parantez˘a, mult ¸imea A este urmat˘a de operat ¸iile ¸si/sau
relat ¸iile definite pe ea, ˆımpreun˘a cu care formeaz˘a structura algebric˘a notat˘a
/.
/ este, a¸sadar, ˆıntreaga structur˘a, format˘a din mult ¸imea A ¸si totalitatea
operat ¸iilor ¸si/sau relat ¸iilor definite pe A.
Mult ¸imea A se nume¸ste mult ¸imea elementelor, mult ¸imea suport sau mult ¸imea
subiacent˘a structurii /.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 44
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele.
Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
Exist˘a ¸si not ¸iunea de structur˘a subiacent˘a unei structuri algebrice
/ = (A, . . .), care semnific˘a o “structur˘a mai s˘arac˘a decˆat /“, adic˘a o
structur˘a algebric˘a B = (A, . . .), cu aceea¸si mult ¸ime suport, A, ca ¸si /, dar
considerat˘a ˆımpreun˘a cu doar o parte dintre operat ¸iile ¸si/sau relat ¸iile din
structura / (“uit˘am“ o parte dintre aceste operat ¸ii ¸si/sau relat ¸ii, ¸si, astfel,
din / obt ¸inem o structur˘a cu mai put ¸ine operat ¸ii ¸si/sau relat ¸ii).
Exemplu: monoidul subiacent unui grup (considerat cu operat ¸iile:
compunerea a cˆate dou˘a elemente, elementul neutru, ca operat ¸ie zeroar˘a, i.
e. constant˘a, ¸si inversul cˆate unui element), grupul subiacent unui inel,
laticea subiacent˘a unei algebre Boole (vom vedea).
Se pot defini ¸si structuri algebrice cu mai multe mult ¸imi suport, cum sunt, de
exemplu, spat ¸iile vectoriale, care au dou˘a mult ¸imi suport: mult ¸imea V a
vectorilor, pe care este definit˘a o structur˘a de grup abelian, ¸si mult ¸imea K
a scalarilor, pe care este definit˘a o structur˘a de corp, ¸si exist˘a operat ¸ia de
compunere a vectorilor cu scalarii, definit˘a pe K V cu valori ˆın V, care
trebuie s˘a satisfac˘a anumite condit ¸ii algebrice.
Nu vom lucra la cursul de logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a cu structuri
algebrice cu mai multe mult ¸imi suport (numite algebre multisortate sau
Σ–algebre).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 44
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele.
Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
ˆ
In linii mari, dou˘a structuri algebrice se zic de acela¸si tip ddac˘a sunt
ˆınzestrate cu operat ¸ii ¸si/sau relat ¸ii de acelea¸si arit˘at ¸i (adic˘a avˆand acela¸si
num˘ar de argumente) ¸si supuse acelora¸si condit ¸ii algebrice. De exemplu:
dou˘a grupuri, dou˘a inele, dou˘a poseturi etc..
Generic, un morfism ˆıntre dou˘a structuri algebrice de acela¸si tip este o
funct ¸ie ˆıntre mult ¸imile subiacente celor dou˘a structuri, care comut˘a cu
operat ¸iile structurilor ¸si p˘astreaz˘a relat ¸iile structurilor respective.
Facem urm˘atoarea convent ¸ie: cˆand pe o mult ¸ime A am definit o singur˘a
structur˘a algebric˘a (de un anumit tip), / = (A, . . .), atunci vom putea referi
structura / prin mult ¸imea sa subiacent˘a, A, f˘ar˘a a–i mai preciza ˆıntreaga
structur˘a algebric˘a, cu ment ¸ionarea tuturor operat ¸iilor ¸si/sau relat ¸iilor.
Ca o consecint ¸˘a fireasc˘a a convent ¸iei anterioare, facem ¸si urm˘atoarea
convent ¸ie: dac˘a structurile algebrice de acela¸si tip / = (A, . . .) ¸si
B = (B, . . .) sunt singurele structuri algebrice (de acel tip) definite pe
mult ¸imile A ¸si, respectiv, B, atunci, cˆand vom spune c˘a o funct ¸ie f : A → B
este morfism de structuri algebrice de acel tip, vom subˆınt ¸elege c˘a f este
morfism ˆıntre structurile algebrice / ¸si B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 44
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
Un poset (o mult ¸ime (part ¸ial) ordonat˘a) este, prin definit ¸ie, o mult ¸ime
ˆınzestrat˘a cu o relat ¸ie de ordine pe ea.
poset = “partially ordered set“
Notat ¸ie: (L, ≤), unde L este mult ¸imea (elementelor), iar ≤ este relat ¸ia de
ordine pe L.
Un poset a c˘arui relat ¸ie de ordine este total˘a (i. e. liniar˘a, i. e. oricare dou˘a
elemente ale posetului sunt comparabile) se nume¸ste mult ¸ime total ordonat˘a
sau mult ¸ime liniar ordonat˘a sau lant ¸.
O latice este simultan un poset ¸si o structur˘a algebric˘a ˆınzestrat˘a cu dou˘a
operat ¸ii binare, fiecare dintre acestea cu anumite propriet˘at ¸i specifice.
Am definit dou˘a tipuri de latici, anume laticile Ore ¸si laticile Dedekind, ¸si
apoi am demonstrat c˘a orice latice Ore poate fi organizat˘a ca o latice
Dedekind, ¸si orice latice Dedekind poate fi organizat˘a ca o latice Ore, a¸sadar,
de fapt, exist˘a un singur fel de latice, care este simultan o latice Ore ¸si o
latice Dedekind.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 44
Cele dou˘a definit ¸ii ale not ¸iunii de latice
Definit ¸ie
O latice Ore este un poset (L, ≤) cu proprietatea c˘a, pentru orice x, y ∈ L, exist˘a
ˆın posetul (L, ≤) inf¦x, y¦ ∈ L ¸si sup¦x, y¦ ∈ L.
Definit ¸ie
O latice Dedekind este o structur˘a algebric˘a (L, ∨, ∧), unde L este o mult ¸ime, iar
∨ ¸si ∧ sunt dou˘a operat ¸ii binare pe L (notate infixat ¸si numite respectiv sau ¸si ¸si,
sau disjunct ¸ie ¸si conjunct ¸ie, sau reuniune ¸si intersect ¸ie) care satisfac urm˘atoarele
propriet˘at ¸i:
idempotent ¸˘a: pentru orice x ∈ L, x ∨ x = x ¸si x ∧ x = x;
comutativitate: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ y = y ∨ x ¸si x ∧ y = y ∧ x;
asociativitate: pentru orice x, y, z ∈ L, (x ∨ y) ∨ z = x ∨ (y ∨ z) ¸si
(x ∧ y) ∧ z = x ∧ (y ∧ z);
absorbt ¸ie: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si x ∧ (x ∨ y) = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 44
Echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii
Teorem˘a
Cele dou˘a definit ¸ii ale not ¸iunii de latice sunt echivalente. Mai precis, au loc
urm˘atoarele fapte.
1
Fie L := (L, ≤) o latice Ore. Definim Φ(L) := (L, ∨, ∧), unde ∨ ¸si ∧ sunt
operat ¸ii binare pe mult ¸imea L, definite prin: pentru orice x, y ∈ L,
x ∨ y := sup¦x, y¦ ¸si x ∧ y := inf¦x, y¦ ˆın laticea Ore L. Atunci Φ(L) este o
latice Dedekind.
2
Fie L := (L, ∨, ∧) o latice Dedekind. Definim Ψ(L) := (L, ≤), unde ≤ este o
relat ¸ie binar˘a pe mult ¸imea L, definit˘a prin: pentru orice x, y ∈ L, x ≤ y
ddac˘a x ∨ y = y (ceea ce este echivalent cu x ∧ y = x, dup˘a cum ne asigur˘a
o lem˘a dintr–un curs anterior). Atunci Ψ(L) este o latice Ore, ˆın care, pentru
orice x, y ∈ L, inf¦x, y¦ = x ∧ y ¸si sup¦x, y¦ = x ∨ y.
3
Aplicat ¸iile Φ ¸si Ψ sunt inverse una alteia, adic˘a: pentru orice latice Ore L,
Ψ(Φ(L)) = L, ¸si, pentru orice latice Dedekind L, Φ(Ψ(L)) = L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 44
Latici
De acum ˆıncolo, vom numi orice latice Ore ¸si orice latice Dedekind, simplu,
latice.
Conform teoremei anterioare, orice latice este simultan o latice Ore ¸si o latice
Dedekind.
Ori de cˆate ori va fi dat˘a o latice, vom lucra cu ordinea ei part ¸ial˘a (care o
face latice Ore) ¸si cu operat ¸iile ei binare (disjunct ¸ia ¸si conjunct ¸ia, care o fac
latice Dedekind) f˘ar˘a a specifica la care dintre cele dou˘a definit ¸ii echivalente
ale unei latici ne vom referi ˆıntr–un anumit moment.
Pentru orice latice L, vom folosi oricare dintre notat ¸iile: (L, ≤), (L, ∨, ∧) ¸si
(L, ∨, ∧, ≤), ˆın funct ¸ie de ce trebuie specificat despre structura de latice a lui
L: ordinea ei part ¸ial˘a ≤, operat ¸iile ei binare ∨ ¸si ∧, sau toate acestea.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 44
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
ˆ
In esent ¸˘a, a¸sadar, ˆıntr–o latice (L, ∨, ∧, ≤), avem:
o mult ¸ime L,
o relat ¸ie de ordine (part ¸ial˘a) ≤ pe L,
dou˘a operat ¸ii binare ∨ ¸si ∧ pe L, notate infixat,
iar aceste componente ale structurii algebrice de latice au propriet˘at ¸ile:
oricare ar fi x, y ∈ L, exist˘a sup¦x, y¦ ¸si inf¦x, y¦ ˆın posetul (L, ≤);
∨ ¸si ∧ sunt idempotente, comutative ¸si asociative, i. e.: pentru orice
x, y, z ∈ L, au loc: x ∨ x = x, x ∨ y = y ∨ x, x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z, ¸si la
fel pentru ∧;
∨ ¸si ∧ verific˘a absorbt ¸ia: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si
x ∧ (x ∨ y) = x;
¸si sunt legate ˆıntre ele prin relat ¸iile: pentru orice x, y ∈ L:
x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = x;
x ∨ y = sup¦x, y¦;
x ∧ y = inf¦x, y¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 44
Exemple de latici
Exemplu
Urm˘atoarele structuri sunt latici:
(T(T), ∪, ∩, ⊆), pentru orice mult ¸ime T
(N, cmmmc, cmmdc, [)
(D
n
, cmmmc, cmmdc, [), unde n ∈ N, arbitrar, ¸si D
n
este mult ¸imea divizorilor
naturali ai lui n (D
0
= N, ˆın timp ce, pentru orice n ∈ N

, D
n
este finit˘a)
orice lant ¸ (L, max, min, ≤) (pentru c˘a oricare dou˘a elemente ale unui lant ¸
sunt comparabile, deci infimumul lor este minimul dintre ele, iar supremumul
lor este maximul dintre ele; a se revedea acest rezultat de la poseturi), de
exemplu: (L
n
, max, min, ≤) (lant ¸ul cu n elemente) cu n ∈ N

, arbitrar,
(R, max, min, ≤), (Q, max, min, ≤), (Z, max, min, ≤), (N, max, min, ≤) (R,
Q, Z, N, fiecare cu ordinea natural˘a pe ea)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 44
Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici
ˆ
In concordant ¸˘a cu Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, urm˘atoarele not ¸iuni
legate de definit ¸ia unei latici sunt duale unele fat ¸˘a de celelalte: ∨ ¸si ∧, ≤ ¸si ≥,
respectiv, unde, ca ¸si la enunt ¸area Principiului dualit˘at ¸ii pentru poseturi (ˆın
Cursul V), am notat ≥:=≤
−1
.
Pentru a exprima acest fapt mai precis, dac˘a (L, ∨, ∧, ≤) este o latice, atunci este
imediat, din definit ¸ia unei latici ¸si principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, c˘a
(L, ∧, ∨, ≥) este, de asemenea, o latice, iar aceast˘a latice se nume¸ste duala laticii
(L, ∨, ∧, ≤).
Este evident c˘a duala dualei unei latici (L, ∨, ∧, ≤) este chiar (L, ∨, ∧, ≤).
Aceste fapte ne conduc la Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici: orice rezultat
privind o latice arbitrar˘a (L, ∨, ∧, ≤) r˘amˆane valabil dac˘a ˆın el interschimb˘am ∨ cu
∧ ¸si ≤ cu ≥.
Ca ¸si la Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi, este esent ¸ial ca laticea s˘a fie
arbitrar˘a, adic˘a acest principiu se refer˘a ˆın mod strict la rezultate valabile ˆın
toate laticile.
De acum ˆıncolo, ori de cˆate ori vom apela la Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici,
vom scrie, simplu, “prin dualitate“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 44
Latici m˘arginite
Definit ¸ie
Un poset m˘arginit care este latice se nume¸ste latice m˘arginit˘a.
Dac˘a exist˘a, primul element al (adic˘a minimul) unei latici se noteaz˘a, de obicei, cu
0.
Dac˘a exist˘a, ultimul element al (adic˘a maximul) unei latici se noteaz˘a, de obicei,
cu 1.
O latice m˘arginit˘a va fi notat˘a (L, ≤, 0, 1), sau (L, ∨, ∧, 0, 1), sau (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1),
cu notat ¸iile prezentate mai sus.
O latice m˘arginit˘a se mai nume¸ste latice cu 0 ¸si 1 sau latice cu prim ¸si ultim
element.
Definit ¸ie
Laticea m˘arginit˘a cu un singur element (adic˘a laticea m˘arginit˘a cu 0 = 1) se
nume¸ste laticea m˘arginit˘a trivial˘a.
Orice latice m˘arginit˘a de cardinal strict mai mare decˆat 1 (adic˘a orice latice
m˘arginit˘a ˆın care 0 ,= 1) se nume¸ste latice m˘arginit˘a netrivial˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 44
Exemple de latici m˘arginite
Exemplu
∅ este latice, dar nu este latice m˘arginit˘a, deoarece, dup˘a cum ¸stim, un poset
m˘arginit are cel put ¸in un element (anume minimul sau maximul, care pot fi egale,
dar nu pot s˘a lipseasc˘a).
Exemplu
Urm˘atoarele structuri sunt latici m˘arginite:
(T(T), ∪, ∩, ⊆, ∅, T), pentru orice mult ¸ime T
(N, cmmmc, cmmdc, [, 1, 0)
(D
n
, cmmmc, cmmdc, [, 1, n), unde n ∈ N, arbitrar, ¸si D
n
este mult ¸imea
divizorilor naturali ai lui n
orice lant ¸ finit ¸si nevid; ˆıntr–adev˘ar, ¸stim din cursul anterior c˘a orice lant ¸ finit
¸si nevid este un poset m˘arginit, iar, conform unui rezultat de mai sus, orice
lant ¸ este o latice, cu ∨ = sup = max ¸si ∧ = inf = min (ca operat ¸ii binare).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 44
Latici m˘arginite
Remarc˘a
Este evident c˘a orice latice finit˘a nevid˘a L este m˘arginit˘a, pentru c˘a existent ¸a
infimumurilor ¸si a supremumurilor submult ¸imilor lui L cu unul sau dou˘a elemente
implic˘a existent ¸a infimumurilor ¸si a supremumurilor tuturor submult ¸imilor finite
nevide ale lui L, dup˘a cum se poate deduce u¸sor din demonstrat ¸ia teoremei privind
echivalent ¸a celor dou˘a definit ¸ii ale laticii (a se vedea cursul anterior): pentru orice
n ∈ N

¸si orice x
1
, . . . , x
n
∈ L,
sup¦x
1
, . . . , x
n
¦ =

x
1
, n = 1,
sup¦sup¦x
1
, . . . , x
n−1
¦, x
n
¦, n > 1,
¸si
inf¦x
1
, . . . , x
n
¦ =

x
1
, n = 1,
inf¦inf¦x
1
, . . . , x
n−1
¦, x
n
¦, n > 1.
ˆ
In consecint ¸˘a, dac˘a o latice L este finit˘a ¸si nevid˘a, atunci ˆıntreaga mult ¸ime
ordonat˘a L are infimum ¸si supremum, care, desigur, apart ¸in lui L, deci sunt minim
¸si respectiv maxim pentru L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 44
Latici m˘arginite
Remarc˘a
Dup˘a cum am amintit ˆın exemplul precedent, orice lant ¸ se poate organiza ca
latice, cu ∨ = sup = max ¸si ∧ = inf = min, ca operat ¸ii binare. A nu se ˆınt ¸elege
c˘a, ˆın orice lant ¸ (nevid), ar exista supremumurile ¸si infimumurile mult ¸imilor
arbitrare, ¸si c˘a acestea ar coincide cu maximurile ¸si minimurile acestor mult ¸imi!
Aceste lucruri sunt valabile pentru submult ¸imi finite ¸si nevide (fapt cunoscut din
cursurile anterioare, ¸si simplu de demonstrat; ˆıntr–adev˘ar, ca ˆın remarca
anterioar˘a, se poate demonstra, prin induct ¸ie matematic˘a dup˘a cardinalul
submult ¸imii, c˘a orice submult ¸ime finit˘a ¸si nevid˘a a unui lant ¸ are minim ¸si maxim,
iar acestea, dup˘a cum ¸stim c˘a se ˆıntˆampl˘a ˆın orice poset, sunt infimumul ¸si,
respectiv, supremumul acelei submult ¸imi), dar nu sunt valabile ˆın general, i. e. nu
sunt neap˘arat valabile pentru mult ¸imi vide sau infinite.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 44
Latici m˘arginite
Remarc˘a (continuare)
ˆ
Intr–adev˘ar, de exemplu, ˆın lant ¸ul (N, ≤) (N cu ordinea natural˘a), nu exist˘a
inf(∅), pentru c˘a nu exist˘a max(N), dar exist˘a sup(∅) = 0, pentru c˘a exist˘a
min(N) = 0 (a se revedea un rezultat de la poseturi arbitrare).
ˆ
In lant ¸ul (Z, ≤) (Z cu ordinea natural˘a), nu exist˘a inf(∅), pentru c˘a nu exist˘a
max(Z), ¸si nu exist˘a sup(∅), pentru c˘a nu exist˘a min(Z). La fel pentru cele
dou˘a lant ¸uri date ca exemple mai jos. Desigur, ∅ nu are nici minim, nici
maxim, ˆın niciun poset, i. e. raportat la nicio relat ¸ie de ordine, pentru c˘a
mult ¸imile care au minim sau maxim au m˘acar un element (minimul, respectiv
maximul), deci aceste mult ¸imi sunt nevide.
ˆ
In lant ¸ul (Q, ≤) (Q cu ordinea natural˘a), nu exist˘a sup(Q∩ (−

2,

2)) ¸si
nici inf(Q∩ (−

2,

2)).
ˆ
In schimb, ˆın lant ¸ul (R, ≤) (R cu ordinea natural˘a), exist˘a
sup(−

2,

2) =

2 / ∈ (−

2,

2) ¸si inf(−

2,

2) =

2 / ∈ (−

2,

2),
deci acest supremum nu este maxim ¸si acest infimum nu este minim: ˆın
lant ¸ul (R, ≤) nu exist˘a max(−

2,

2) ¸si nici min(−

2,

2).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 44
Latici m˘arginite
Exemplu
Nu orice poset finit, nevid ¸si m˘arginit este latice, dup˘a cum arat˘a acest exemplu,
cunoscut din cursurile anterioare:
r
r r
r r
r
d
d

d
d
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
0
a b
c d
1
Amintim c˘a submult ¸imea ¦a, b¦ nu are supremum, pentru c˘a mult ¸imea
majorant ¸ilor s˘ai este ¦c, d, 1¦, care nu are minim, iar submult ¸imea ¦c, d¦ nu are
infimum, pentru c˘a mult ¸imea minorant ¸ilor s˘ai este ¦0, a, b¦, care nu are maxim.
Remarc˘a
Este imediat c˘a, ˆın orice latice m˘arginit˘a (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1), pentru orice element
x ∈ L, ˆıntrucˆat 0 ≤ x ≤ 1, rezult˘a c˘a avem: x ∧ 0 = inf¦x, 0¦ = min¦x, 0¦ = 0 ¸si,
cu demonstrat ¸ii similare, x ∨ 0 = x, x ∧ 1 = x ¸si x ∨ 1 = 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 44
Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici m˘arginite
Conform Principiului dualit˘at ¸ii pentru poseturi, 0 ¸si 1 sunt not ¸iuni duale ˆıntr–o
latice m˘arginit˘a, iar acest fapt, ˆımpreun˘a cu Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici,
ne d˘a Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici m˘arginite: orice rezultat privind o latice
m˘arginit˘a arbitrar˘a (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1) r˘amˆane valabil dac˘a ˆın el interschimb˘am ∨ cu
∧, ≤ cu ≥:=≤
−1
¸si 0 cu 1.
Ca ¸si la Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi ¸si la Principiul dualit˘at ¸ii pentru
latici, este esent ¸ial ca laticea m˘arginit˘a s˘a fie arbitrar˘a, adic˘a acest principiu se
refer˘a ˆın mod strict la rezultate valabile ˆın toate laticile m˘arginite.
Motivul valabilit˘at ¸ii acestui principiu este faptul c˘a, dac˘a (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este o
latice m˘arginit˘a, atunci, dup˘a cum arat˘a Principiul dualit˘at ¸ii pentru poseturi ¸si
Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici, (L, ∧, ∨, ≥, 1, 0) este, de asemenea, o latice
m˘arginit˘a, numit˘a duala laticii m˘arginite (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1).
Este evident c˘a duala dualei unei latici m˘arginite (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este chiar
(L, ∨, ∧, ≤, 0, 1).
De acum ˆıncolo, atunci cˆand vom face apel la Principiul dualit˘at ¸ii pentru latici
m˘arginite, vom scrie, simplu, “prin dualitate“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Fie (A, ≤) ¸si (B, _) dou˘a poseturi, iar f : A → B o funct ¸ie.
f se nume¸ste funct ¸ie izoton˘a (sau funct ¸ie cresc˘atoare, sau morfism de poseturi)
ddac˘a f p˘astreaz˘a ordinea, i. e.: pentru orice x, y ∈ A, x ≤ y implic˘a f (x) _ f (y).
f se nume¸ste funct ¸ie antiton˘a (sau funct ¸ie descresc˘atoare) ddac˘a f inverseaz˘a
ordinea, i. e.: pentru orice x, y ∈ A, x ≤ y implic˘a f (y) _ f (x).
Observat ¸ie
Se consider˘a c˘a denumirea de funct ¸ie cresc˘atoare este legat˘a de ordinile naturale
de pe mult ¸imile de numere, ¸si, de aceea, se prefer˘a denumirea de funct ¸ie izoton˘a
ˆın cazul funct ¸iilor ˆıntre poseturi arbitrare.
Remarc˘a
Cu notat ¸iile din definit ¸ia de mai sus, f este funct ¸ie antiton˘a ddac˘a este morfism
ˆıntre posetul (A, ≤) ¸si posetul dual lui (B, _), anume (B, _), unde _:=_
−1
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Fie (L, ∨, ∧) ¸si (M, ., ¯) dou˘a latici ¸si f : L → M o funct ¸ie.
f se nume¸ste morfism de latici ddac˘a f comut˘a cu operat ¸iile de latici, i. e.: pentru
orice x, y ∈ L,
1
f (x ∨ y) = f (x) . f (y)
¸si
2
f (x ∧ y) = f (x) ¯ f (y).
Un morfism de latici de la o latice la ea ˆıns˘a¸si se nume¸ste endomorfism al acelei
latici.
Remarc˘a
Orice morfism de latici este funct ¸ie izoton˘a, dar nu ¸si reciproc.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a (L, ∨, ∧, ≤) ¸si (M, ., ¯, _) sunt dou˘a latici ¸si f : L → M este un
morfism de latici, atunci, pentru orice x, y ∈ L a. ˆı. x ≤ y, ceea ce este echivalent
cu x ∨ y = y, avem: f (x) . f (y) = f (x ∨ y) = f (y), a¸sadar f (x) _ f (y).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Remarc˘a (continuare)
ˆ
In ce prive¸ste implicat ¸ia reciproc˘a, s˘a consider˘am urm˘atorul contraexemplu, ˆın
care f este funct ¸ie izoton˘a, dar nu este morfism de latici, pentru c˘a
f (α ∨ β) = f (1) = 1 ,= p = m ∨ p = f (α) ∨ f (β):
0
r
r r
r
d
d

d
d
α β
1
E
f
0
r
r
r
r
m
p
1
rombul: (R, ∨, ∧) = L
2
2
(vom vedea) (L
4
, ∨, ∧)
x 0 α β 1
f (x) 0 m p 1
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Fie (L, ∨, ∧, 0, 1) ¸si (M, ., ¯, ⊥, ·) dou˘a latici m˘arginite ¸si f : L → M o funct ¸ie.
f se nume¸ste morfism de latici m˘arginite ddac˘a este morfism de latici ¸si f (0) =⊥
¸si f (1) = ·.
Un morfism de latici m˘arginite de la o latice m˘arginit˘a la ea ˆıns˘a¸si se nume¸ste
endomorfism al acelei latici m˘arginite.
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Compunerea a dou˘a funct ¸ii izotone (respectiv morfisme de latici, respectiv
morfisme de latici m˘arginite) este o funct ¸ie izoton˘a (respectiv un morfism de
latici, respectiv un morfism de latici m˘arginite).
Demonstrat ¸ia se face prin aplicarea definit ¸iilor acestor not ¸iuni.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 44
Funct ¸ii izotone
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Orice funct ¸ie izoton˘a injectiv˘a p˘astreaz˘a ordinea strict˘a.
I. e., dac˘a:
(A, ≤) ¸si (B, _) sunt dou˘a poseturi,
<:=≤ ¸∆
A
¸si :=_ ¸∆
B
sunt ordinile stricte asociate lui ≤ ¸si, respectiv, _,
iar f : A → B este o funct ¸ie izoton˘a injectiv˘a,
atunci, pentru orice x, y ∈ A:
x < y implic˘a f (x) f (y).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 44
Funct ¸ii izotone
Teorem˘a (Teorema Knaster–Tarski)
Fie (L, ≤) un poset, iar f : L → L o funct ¸ie izoton˘a.
Dac˘a exist˘a ˆın posetul (L, ≤) inf¦x ∈ L [ f (x) ≤ x¦
not.
= a ∈ L, atunci:
1
f (a) = a (i. e. a este punct fix al lui f ) ¸si a = min¦x ∈ L [ f (x) ≤ x¦;
2
dac˘a b ∈ L a. ˆı. f (b) = b, atunci a ≤ b (i. e. a este cel mai mic punct fix al
lui f ).
S¸i dual: dac˘a exist˘a ˆın posetul (L, ≤) sup¦x ∈ L [ x ≤ f (x)¦
not.
= c ∈ L, atunci :
1
f (c) = c (i. e. c este punct fix al lui f ) ¸si c = max¦x ∈ L [ x ≤ f (x)¦;
2
dac˘a d ∈ L a. ˆı. f (d) = d, atunci d ≤ c (i. e. c este cel mai mare punct fix
al lui f ).
Demonstrat ¸ie: Vom demonstra doar primul rezultat, iar cel dual va rezulta,
desigur, prin dualitate.
S˘a not˘am, a¸sadar: A := ¦x ∈ L [ f (x) ≤ x¦ ⊆ L, ¸si s˘a presupunem c˘a exist˘a ˆın
posetul (L, ≤) inf(A)
not.
= a ∈ L.
RESTUL, LA TABLA.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
Un izomorfism de latici (m˘arginite) este un morfism de latici (m˘arginite)
inversabil, i. e. un morfism de latici (m˘arginite) care este o funct ¸ie inversabil˘a a
c˘arei invers˘a este tot un morfism de latici (m˘arginite).
Un automorfism de latici (m˘arginite) este un izomorfism de latici (m˘arginite) ˆıntre
o latice (m˘arginit˘a) ¸si ea ˆıns˘a¸si (adic˘a un endomorfism de latici (m˘arginite)
inversabil).
Definit ¸ie
Dou˘a latici (m˘arginite) ˆıntre care exist˘a un izomorfism de latici (m˘arginite) se zic
izomorfe.
ˆ
In general, oricare dou˘a structuri algebrice de acela¸si tip ˆıntre care exist˘a un
izomorfism se vor zice izomorfe.
Propozit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a latici (m˘arginite) este un izomorfism de latici (m˘arginite)
ddac˘a este un morfism bijectiv de latici (m˘arginite), adic˘a un morfism de latici
(m˘arginite) care este funct ¸ie bijectiv˘a.
Cu alte cuvinte, inversa oric˘arui morfism bijectiv de latici (m˘arginite) este, de
asemenea, un morfism de latici (m˘arginite).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Demonstrat ¸ie: Implicat ¸ia direct˘a este imediat˘a, pentru c˘a, a¸sa cum sugereaz˘a
enunt ¸ul, orice izomorfism de latici (m˘arginite) este simultan un morfism de latici
(m˘arginite) ¸si o funct ¸ie inversabil˘a, deci bijectiv˘a.
Reciproc, fie (L, ∨, ∧) ¸si (M, ., ¯) dou˘a latici ¸si f : L → M un morfism bijectiv de
latici. S˘a demonstr˘am c˘a, ˆın aceste ipoteze, rezult˘a c˘a f este un izomorfism de
latici.
f este, a¸sadar, o funct ¸ie bijectiv˘a, deci inversabil˘a. Fie f
−1
: M → L inversa
funct ¸iei f .
Fie a, b ∈ M. f este bijectiv˘a, deci surjectiv˘a, deci exist˘a x, y ∈ L a. ˆı. f (x) = a ¸si
f (y) = b. Aplicˆand f
−1
ˆın ambii membri ai fiec˘areia dintre aceste dou˘a egalit˘at ¸i,
obt ¸inem: f
−1
(a) = f
−1
(f (x)) = x ¸si f
−1
(b) = f
−1
(f (y)) = y.
Rezult˘a c˘a
f
−1
(a . b)
=
f
−1
(f (x) . f (y)) = f
−1
(f (x ∨ y)) = x ∨ y = f
−1
(a) ∨ f
−1
(b). Prin
dualitate, rezult˘a c˘a avem ¸si: f
−1
(a ¯ b) = f
−1
(a) ∧ f
−1
(b). A¸sadar f
−1
este
morfism de latici, prin urmare f este un morfism de latici inversabil cu inversa
morfism de latici, i. e. f este un izomorfism de latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Dac˘a (L, ∨, ∧, 0, 1) ¸si (M, ., ¯, ⊥, ·) sunt latici m˘arginite ¸si f : L → M este un
morfism bijectiv de latici m˘arginite, atunci:
f este un morfism bijectiv de latici, prin urmare, conform celor de mai sus,
inversa f
−1
: M → L a lui f este un morfism de latici;
ˆın plus, conform definit ¸iei unui morfism de latici m˘arginite, f (0) =⊥ ¸si
f (1) = ·, deci f
−1
(⊥) = f
−1
(f (0)) = 0 ¸si f
−1
(·) = f
−1
(f (1)) = 1, a¸sadar
f
−1
este un morfism de latici m˘arginite.
A¸sadar, f este un morfism de latici m˘arginite inversabil cu inversa morfism de
latici m˘arginite, i. e. f este un izomorfism de latici m˘arginite.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Definit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a poseturi se nume¸ste izomorfism de ordine sau izomorfism de
poseturi ddac˘a este izoton˘a, bijectiv˘a ¸si cu inversa izoton˘a.
Exemplu (MORFISM BIJECTIV VERSUS IZOMORFISM)
Funct ¸ia f ˆıntre urm˘atoarele dou˘a poseturi (pe care le not˘am (¦0, a, b¦, ≤) ¸si
(¦0, x, 1¦, _), respectiv), dat˘a prin f (0) = 0, f (a) = x ¸si f (b) = 1, este izoton˘a ¸si
bijectiv˘a, dar inversa ei, care are valorile: f
−1
(0) = 0, f
−1
(x) = a ¸si f
−1
(1) = b,
nu este izoton˘a, pentru c˘a x _ 1 ˆın al doilea poset, dar f
−1
(x) = a b = f
−1
(1)
(ˆın primul poset, a ¸si b sunt incomparabile).
0
r
r r
d
d

a b
E
f
0
r
r
r
x
1
Propozit ¸ie
O funct ¸ie ˆıntre dou˘a latici este izomorfism de latici ddac˘a este izomorfism de
ordine (ˆıntre poseturile subiacente celor dou˘a latici).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Demonstrat ¸ie: Implicat ¸ia direct˘a rezult˘a din definit ¸ia unui izomorfism de latici ¸si
faptul c˘a orice morfism de latici este funct ¸ie izoton˘a.
Reciproc, fie (L, ∨, ∧, ≤) ¸si (M, ., ¯, _) dou˘a latici ¸si f : L → M un izomorfism de
ordine ˆıntre poseturile (L, ≤) ¸si (M, _), adic˘a f este o funct ¸ie izoton˘a bijectiv˘a, iar
inversa ei, f
−1
: M → L, este, de asemenea, izoton˘a.
Fie a, b ∈ L, arbitrare, fixate. Demonstr˘am c˘a f (a ∨ b) = f (a) . f (b).
a ∨ b = sup¦a, b¦, iar a ≤ sup¦a, b¦ ¸si b ≤ sup¦a, b¦.
A¸sadar, a ≤ a ∨ b ¸si b ≤ a ∨ b, iar f este izoton˘a, prin urmare f (a) _ f (a ∨ b) ¸si
f (b) _ f (a ∨ b), deci f (a ∨ b) este un majorant al submult ¸imii ¦f (a), f (b)¦ a lui
(M, _), prin urmare sup¦f (a), f (b)¦ _ f (a ∨ b), conform definit ¸iei supremumului.
Dar f (a) . f (b) = sup¦f (a), f (b)¦, deci f (a) . f (b) _ f (a ∨ b).
De aici, demonstrat ¸ia poate continua ˆın mai multe moduri.
De exemplu, s˘a not˘am cu u := f (a) . f (b) ∈ M, pentru comoditatea scrierii ˆın
cele ce urmeaz˘a.
Cu aceast˘a notat ¸ie, ultima relat ¸ie de mai sus devine: u _ f (a ∨ b).
Au loc: f (a) _ sup¦f (a), f (b)¦ = f (a) . f (b) = u ¸si
f (b) _ sup¦f (a), f (b)¦ = f (a) . f (b) = u, deci f (a) _ u ¸si f (b) _ u.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Ipoteza c˘a f
−1
este izoton˘a ¸si ultimele dou˘a relat ¸ii de mai sus implic˘a
a = f
−1
(f (a)) ≤ f
−1
(u) ¸si b = f
−1
(f (b)) ≤ f
−1
(u), deci f
−1
(u) este majorant
pentru submult ¸imea ¦a, b¦ a lui (L, ≤).
Acum aplic˘am din nou definit ¸ia supremumului, ¸si obt ¸inem:
a ∨ b = sup¦a, b¦ ≤ f
−1
(u).
Prin urmare, ˆıntrucˆat f este izoton˘a, avem: f (a ∨ b) _ f (f
−1
(u)) = u.
ˆ
In relat ¸ia f (a ∨ b) _ u, pe care tocmai am demonstrat–o, ˆınlocuim
u = f (a) . f (b) conform notat ¸iei de mai sus, ¸si obt ¸inem f (a ∨ b) _ f (a) . f (b).
A¸sadar, f (a ∨ b) = f (a) . f (b).
Prin dualitate, rezult˘a c˘a ¸si f (a ∧ b) = f (a) ¯ f (b).
Ultimele dou˘a egalit˘at ¸i arat˘a c˘a f este un morfism de latici.
Dar, prin ipotez˘a, f este o funct ¸ie inversabil˘a, deci bijectiv˘a.
Deci f este un morfism bijectiv de latici, a¸sadar, conform propozit ¸iei anterioare,
rezult˘a c˘a f este un izomorfism de latici.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Remarc˘a
Fie (L, ≤) un lant ¸ (adic˘a o mult ¸ime total ordonat˘a, adic˘a o mult ¸ime liniar
ordonat˘a). Atunci, pentru orice a, b ∈ L, a b implic˘a b < a, unde <:=≤ ¸∆
L
este ordinea strict˘a asociat˘a lui ≤.
ˆ
Intr–adev˘ar, pentru orice a, b ∈ L, faptul c˘a
(L, ≤) este lant ¸ implic˘a a ≤ b sau b ≤ a, a¸sadar, dac˘a a b, atunci b ≤ a ¸si
a ,= b, prin urmare b < a.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Fie f : L → M o funct ¸ie bijectiv˘a izoton˘a ˆıntre dou˘a poseturi (L, ≤) ¸si (M, _).
Ar˘atat ¸i c˘a, dac˘a (L, ≤) este lant ¸, atunci inversa lui f , f
−1
, este izoton˘a, adic˘a f
este izomorfism de ordine.
Indicat ¸ie: aplicat ¸i metoda reducerii la absurd, remarca anterioar˘a ¸si injectivitatea
funct ¸iei din enunt ¸.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Fie f : L → M o funct ¸ie surjectiv˘a izoton˘a ˆıntre dou˘a poseturi (L, ≤) ¸si (M, _).
Ar˘atat ¸i c˘a, dac˘a (L, ≤) este lant ¸, atunci (M, _) este lant ¸.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 44
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
Remarc˘a
Am afirmat la un moment dat c˘a ordinea total˘a pe o mult ¸ime finit˘a este unic˘a,
modulo o permutare a elementelor mult ¸imii (desigur, ¸si exist˘a o astfel de ordine
total˘a). DETALII.
Semnificat ¸ia acestei afirmat ¸ii este c˘a oricare dou˘a lant ¸uri finite cu aceea¸si mult ¸ime
suport sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici, este acela¸si lucru – a se revedea un
rezultat de mai sus), adic˘a: pentru orice mult ¸ime finit˘a A, dac˘a ≤ ¸si _ sunt ordini
totale pe A, atunci poseturile (laticile) (A, ≤) ¸si (A, _) sunt izomorfe.
Ca o consecint ¸˘a imediat˘a, oricare dou˘a lant ¸uri finite cu acela¸si cardinal (i. e.
num˘ar de elemente, aici, ˆın cazul finit) sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici,
este acela¸si lucru), adic˘a, pentru orice n ∈ N, lant ¸ul cu n elemente este unic,
modulo un izomorfism (altfel spus, pˆan˘a la un izomorfism), i. e. oricare dou˘a
lant ¸uri cu n elemente sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici, este acela¸si lucru).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 44
1
Despre structuri algebrice ¸si morfisme ˆıntre ele. Generalit˘at ¸i, denumiri, convent ¸ii
2
Mnemonic despre poseturi ¸si latici
3
Latici
4
Latici m˘arginite
5
Funct ¸ii izotone versus morfisme de latici
6
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 44
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
GENERIC: SUBSTRUCTURA A UNEI STRUCTURI ALGEBRICE /:
SUBMULTIME A MULTIMII SUBIACENTE A LUI /, INCHISA LA OPERATIILE
LUI /, SI ORGANIZATA CA STRUCTURA ALGEBRICA DE ACELASI TIP CU
/, CU OPERATIILE SI RELATIILE INDUSE PE ACEA SUBMULTIME DE
OPERATIILE SI RELATIILE LUI /.
Definit ¸ie
Dat˘a o latice (L, ∨, ∧), o submult ¸ime M a lui L se nume¸ste sublatice a lui L ddac˘a
este ˆınchis˘a la operat ¸iile de latice ale lui L, adic˘a:
pentru orice x, y ∈ M, rezult˘a c˘a x ∨ y, x ∧ y ∈ M.
Dat˘a o latice m˘arginit˘a (L, ∨, ∧, 0, 1), o submult ¸ime M a lui L se nume¸ste
sublatice m˘arginit˘a a lui L ddac˘a este ˆınchis˘a la operat ¸iile de latice m˘arginit˘a ale
lui L, adic˘a:
pentru orice x, y ∈ M, rezult˘a c˘a x ∨ y, x ∧ y ∈ M;
0, 1 ∈ M.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 44
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Remarc˘a
Este imediat c˘a o sublatice (m˘arginit˘a) M a unei latici (m˘arginite) L este o latice
(m˘arginit˘a) cu operat ¸iile induse pe M de operat ¸iile lui L, adic˘a restrict ¸iile
operat ¸iilor lui L la M:
restrict ¸ia lui ∨ la M este operat ¸ia binar˘a . pe M, definit˘a prin: oricare ar fi
x, y ∈ M, x . y := x ∨ y;
restrict ¸ia lui ∧ la M este operat ¸ia binar˘a ¯ pe M, definit˘a prin: oricare ar fi
x, y ∈ M, x ¯ y := x ∧ y;
pentru latici m˘arginite:
restrict ¸ia lui 1 la M la M este 1 (aceasta este o constant˘a, i. e. o operat ¸ie
zeroar˘a, adic˘a o operat ¸ie f˘ar˘a argumente);
restrict ¸ia lui 0 la M la M este 0 (¸si aceasta este o constant˘a, i. e. o operat ¸ie
zeroar˘a, adic˘a o operat ¸ie f˘ar˘a argumente).
Operat ¸iile induse se noteaz˘a, de obicei, la fel ca operat ¸iile laticii L:
operat ¸ia ., definit˘a mai sus, se noteaz˘a, de obicei, tot cu ∨;
operat ¸ia ¯, definit˘a mai sus, se noteaz˘a, de obicei, tot cu ∧;
ˆın cazul laticilor m˘arginite, primul ¸si ultimul element al sublaticii m˘arginite
M, ca prim ¸si, respectiv, ultim element al laticii m˘arginite M, se noteaz˘a, de
obicei tot cu 0 ¸si 1, respectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 44
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Remarc˘a
Cu notat ¸iile din remarca anterioar˘a, este trivial c˘a ordinea part ¸ial˘a a unei sublatici
M a lui L (ca latice cu operat ¸iile induse de cele ale lui L) este exact ordinea
part ¸ial˘a a lui L restrict ¸ionat˘a la M, care (amintim) se noteaz˘a, ˆın mod uzual, la fel
ca ordinea part ¸ial˘a a lui L:
notˆand cu _ ordinea laticii M, pentru orice x, y ∈ M, avem: x _ y ddac˘a
x . y = y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ≤ y;
deci ordinea _ a laticii M este, ˆıntr–adev˘ar, restrict ¸ia lui ≤ la M, ¸si _ se
noteaz˘a, de obicei, tot cu ≤.
ORICE SUBMULTIME A UNEI LATICI ESTE POSET CU ORDINEA INDUSA,
DAR NU ESTE NEAPARAT SI LATICE, PENTRU CA POATE SA NU CONTINA
INFIMUMURILE SI SUPREMUMURILE PERECHILOR DE ELEMENTE ALE
SALE.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 44
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Exemplu
Fie L laticea m˘arginit˘a dat˘a de urm˘atoarea diagram˘a Hasse:
0
d
d

d
d
r
r r
r
a
r
r
d
1
b c
Se observ˘a, direct din aceast˘a diagram˘a Hasse, c˘a submult ¸imea M := ¦a, b, c, d¦
este o sublatice a lui L, pentru c˘a este ˆınchis˘a la infimumurile ¸si supremumurile
perechilor de elemente ale ei.
Evident, M este o latice m˘arginit˘a, cu primul element a ¸si ultimul element d.
Dar 0, 1 / ∈ M (primul ¸si ultimul element din L nu apart ¸in lui M), a¸sadar M nu este
o sublatice m˘arginit˘a a lui L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 44
Sublatici ¸si sublatici m˘arginite
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
S˘a se demonstreze c˘a:
1
imaginea unui morfism de latici (m˘arginite) este o sublatice (m˘arginit˘a) a
codomeniului acelui morfism;
2
mai general: imaginea printr–un morfism de latici (m˘arginite) a unei sublatici
(m˘arginite) a domeniului s˘au este o sublatice (m˘arginit˘a) a codomeniului
acelui morfism;
3
preimaginea printr–un morfism de latici (m˘arginite) a unei sublatici
(m˘arginite) a codomeniului s˘au este o sublatice (m˘arginit˘a) a domeniului
acelui morfism.
(Desigur, preimaginea ˆıntregului codomeniu este ˆıntregul domeniu (pentru orice
funct ¸ie), deci acest caz particular la punctul (3) este trivial.)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs VIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 44
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul IX
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 61
Cuprinsul acestui curs
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 61
Mnemonic despre latici
ˆ
Intr–o latice (L, ∨, ∧, ≤), avem:
o mult ¸ime L,
o relat ¸ie de ordine (part ¸ial˘a) ≤ pe L,
dou˘a operat ¸ii binare ∨ ¸si ∧ pe L, notate infixat,
iar aceste componente ale structurii algebrice de latice au propriet˘at ¸ile:
oricare ar fi x, y ∈ L, exist˘a sup¦x, y¦ ¸si inf¦x, y¦ ˆın posetul (L, ≤);
∨ ¸si ∧ sunt idempotente, comutative ¸si asociative, i. e.: pentru orice
x, y, z ∈ L, au loc: x ∨ x = x, x ∨ y = y ∨ x, x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z, ¸si la
fel pentru ∧;
∨ ¸si ∧ verific˘a absorbt ¸ia: pentru orice x, y ∈ L, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si
x ∧ (x ∨ y) = x;
¸si sunt legate ˆıntre ele prin relat ¸iile: pentru orice x, y ∈ L:
x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = x;
x ∨ y = sup¦x, y¦;
x ∧ y = inf¦x, y¦.
Dac˘a, ˆın plus, posetul (L, ≤) este m˘arginit, cu minimul 0 ¸si maximul 1 (notat ¸ii
uzuale), atunci (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este o latice m˘arginit˘a (latice cu prim ¸si ultim
element, latice cu 0 ¸si 1).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 61
Latici distributive
Propozit ¸ie
ˆ
In orice latice (L, ∨, ∧), urm˘atoarele dou˘a afirmat ¸ii, numite legile de
distributivitate, sunt echivalente:
(d
1
) pentru orice x, y, z ∈ L, x ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ z);
(d
2
) pentru orice x, y, z ∈ L, x ∨ (y ∧ z) = (x ∨ y) ∧ (x ∨ z).
Demonstrat ¸ie: (d
1
) ⇒ (d
2
): Din (d
1
), comutativitatea lui ∧ aplicat˘a de dou˘a ori,
absorbt ¸ia, din nou (d
1
), asociativitatea lui ∨, din nou comutativitatea lui ∧, apoi
absorbt ¸ia, ¸si, ˆın final, ˆınc˘a o dat˘a comutativitatea lui ∧, avem: pentru orice
x, y, z ∈ L, (x ∨ y) ∧ (x ∨ z) = ((x ∨ y) ∧ x) ∨ ((x ∨ y) ∧ z) =
(x ∧ (x ∨ y)) ∨ (z ∧ (x ∨ y)) = x ∨ (z ∧ (x ∨ y)) = x ∨ ((z ∧ x) ∨ (z ∧ y)) =
(x ∨ (z ∧ x)) ∨ (z ∧ y) = (x ∨ (x ∧ z)) ∨ (z ∧ y) = x ∨ (z ∧ y) = x ∨ (y ∧ z), deci
(x ∨ y) ∧ (x ∨ z) = x ∨ (y ∧ z).
(d
2
) ⇒ (d
1
): Prin dualitate, din implicat ¸ia precedent˘a.
Definit ¸ie
O latice se zice distributiv˘a ddac˘a satisface una (¸si deci pe amˆandou˘a) dintre
condit ¸iile (d
1
) ¸si (d
2
) din propozit ¸ia precedent˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 61
Latici distributive
Remarc˘a
A se observa c˘a egalit˘at ¸ile din legile de distributivitate nu sunt echivalente pentru
orice x, y, z ∈ L, ci este necesar ca fiecare dintre aceste egalit˘at ¸i s˘a fie satisf˘acut˘a
pentru orice x, y, z ∈ L pentru a rezulta c˘a ¸si cealalt˘a este satisf˘acut˘a (de
asemenea, pentru orice x, y, z ∈ L).
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime T, laticea (T(T), ∪, ∩) este distributiv˘a. Acest fapt este
cunoscut de la seminar.
Remarc˘a (tem˘a)
Diamantul ¸si pentagonul nu sunt latici distributive. Acest fapt se poate verifica
prin considerarea, ˆın fiecare dintre aceste latici, a celor trei elemente diferite de
maximul ¸si minimul laticii respective ca poset, ¸si a¸sezarea lor ˆıntr–o anumit˘a
ordine ˆıntr–o lege de distributivitate, astfel ˆıncˆat acea lege s˘a nu fie satisf˘acut˘a.
(diamantul)
0
r
r r r
r
d
d

d
d
a b c
1
0
r
r
r
r
r
d
d

d
x
y
z
1
(pentagonul)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 61
Latici distributive
Remarc˘a
Orice lant ¸ este o latice distributiv˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a (L, ≤) este un lant ¸ (i. e. o mult ¸ime total ordonat˘a), atunci ¸stim
c˘a (L, ≤) este o latice ˆın care, pentru orice x, y ∈ L,
x ∧ y = inf¦x, y¦ = min¦x, y¦ ¸si x ∨ y = sup¦x, y¦ = max¦x, y¦.
Atunci, considerˆand trei elemente arbitrare x, y, z ∈ L, faptul c˘a (L, ≤) este lant ¸
ne asigur˘a de existent ¸a unei ordon˘ari ˆıntre aceste elemente, de exemplu
x ≤ y ≤ z; ˆın acest caz, din definit ¸iile lui ∨ and ∧ de mai sus (∨ = max ¸si
∧ = min), obt ¸inem: x ∧(y ∨z) = x ∧z = x = x ∨x = (x ∧y) ∨(x ∧z). Celelalte
cazuri, privind alte ordon˘ari posibile ˆıntre x, y and z, se trateaz˘a similar, ¸si, din
analiza tuturor acestor cazuri, rezult˘a c˘a laticea (L, ≤) este distributiv˘a.
Remarc˘a
Remarca anterioar˘a arat˘a c˘a, de exemplu, L
n
(cu n ∈ N

, arbitrar, fixat), (N, ≤),
(Z, ≤), (Q, ≤), (R, ≤) sunt latici distributive.
Am dat mai sus un exemplu de latice distributiv˘a care nu este lant ¸: dup˘a cum
¸stim din cursurile anterioare, (T(T), ∪, ∩, ⊆) nu este lant ¸ dac˘a mult ¸imea T are
cardinalul mai mare sau egal cu 2.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 61
Latici distributive
Rezultatul urm˘ator pune ˆın evident ¸˘a un alt exemplu de latice distributiv˘a care nu
este lant ¸.
Corolar
(N, cmmmc, cmmdc, [) este o latice distributiv˘a.
Demonstrat ¸ie: Acest fapt rezult˘a din distributivitatea lant ¸ului (N, ≤).
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a not˘am cu T mult ¸imea numerelor prime naturale, observ˘am c˘a
fiecare num˘ar natural nenul n se scrie sub forma: n =

p ∈ T
p
e
p
(n)
, unde
e
p
(n) = max¦k ∈ N [ p
k
[n¦ ∈ N pentru fiecare p ∈ T, iar produsul anterior este
finit, i. e. familia (e
p
(n))
p ∈ T
este de suport finit, adic˘a doar un num˘ar finit de
elemente din aceast˘a familie sunt nenule.
Se mai observ˘a c˘a, pentru orice m, n ∈ N

,
cmmmc¦m, n¦ =

p ∈ T
p
max¦e
p
(m), e
p
(n)¦
¸si
cmmdc¦m, n¦ =

p ∈ T
p
min¦e
p
(m), e
p
(n)¦
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 61
Latici distributive
Distributivitatea lant ¸ului (N, max, min, ≤) ne asigur˘a de faptul c˘a, pentru orice
x, y, z ∈ N

¸si orice p ∈ T,
min¦e
p
(x), max¦e
p
(y), e
p
(z)¦¦ = max¦min¦e
p
(x), e
p
(y)¦, min¦e
p
(x), e
p
(z)¦¦, de
unde rezult˘a c˘a:

p ∈ T
p
min¦e
p
(x), max¦e
p
(y), e
p
(z)¦¦
=

p ∈ T
p
max¦min¦e
p
(x), e
p
(y)¦, min¦e
p
(x), e
p
(z)¦¦
, adic˘a:
cmmdc¦x, cmmmc¦y, z¦¦ = cmmmc¦cmmdc¦x, y¦, cmmdc¦x, z¦¦, iar aceast˘a
egalitate este exact prima lege de distributivitate aplicat˘a numerelor naturale
nenule x, y, z.
(Dac˘a nu suntet ¸i obi¸snuit ¸i cu acest gen de scriere, putet ¸i efectua produsele de mai
sus numai dup˘a numerele naturale prime p care divid m˘acar unul dintre numerele
naturale nenule x, y, z.)
A r˘amas de demonstrat faptul c˘a, atunci cˆand num˘arul 0 apare ˆın prima lege de
distributivitate, egalitatea obt ¸inut˘a este satisf˘acut˘a, fapt ce poate fi ar˘atat foarte
u¸sor, t ¸inˆand seama de identit˘at ¸ile: cmmmc¦0, n¦ = 0 ¸si cmmdc¦0, n¦ = n, oricare
ar fi n ∈ N (inclusiv pentru n = 0).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 61
Latici distributive
Remarc˘a (tem˘a)
Este evident c˘a orice sublatice a unei latici distributive este distributiv˘a.
Remarc˘a (tem˘a)
Este imediat c˘a imaginea oric˘arei latici distributive printr–un morfism de latici este
o latice distributiv˘a.
Propozit ¸ie (caracterizare a laticilor distributive)
O latice L este distributiv˘a ddac˘a nu are nicio sublatice izomorf˘a cu diamantul sau
cu pentagonul.
Observat ¸ie
Demonstrat ¸ia propozit ¸iei anterioare se g˘ase¸ste ˆın Curs de bazele informaticii.
Latici ¸si algebre booleene, de Sergiu Rudeanu, precum ¸si ˆın cele dou˘a c˘art ¸i de D.
Bu¸sneag ¸si D. Piciu din bibliografia din primul curs.
Aceast˘a demonstrat ¸ie nu face parte din materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 61
Complementul unui element ˆıntr–o latice m˘arginit˘a
Definit ¸ie
Fie (L, ∨, ∧, 0, 1) latice m˘arginit˘a.
Un element x ∈ L se zice complementat ddac˘a exist˘a un element y ∈ L a. ˆı.
x ∨ y = 1 ¸si x ∧ y = 0.
Un astfel de element y se nume¸ste complement al lui x.
O latice m˘arginit˘a se zice complementat˘a ddac˘a toate elementele sale sunt
complementate.
Remarc˘a
ˆ
In mod evident, dac˘a (L, ∨, ∧, 0, 1) este o latice m˘arginit˘a ¸si x, y ∈ L sunt a. ˆı. y
este un complement al lui x, atunci x este un complement al lui y, dup˘a cum
arat˘a comutativitatea lui ∨ ¸si ∧.
Remarc˘a
Este imediat faptul c˘a, ˆın orice latice m˘arginit˘a (L, ∨, ∧, 0, 1), 0 ¸si 1 sunt
complemente unul altuia ¸si niciunul dintre ele nu are alte complemente, pentru c˘a,
dac˘a a ∈ L este un complement al lui 0, atunci a = a ∨ 0 = 1, iar, dac˘a b ∈ L este
un complement al lui 1, atunci b = b ∧ 1 = 0.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 61
Unicitatea complementului ˆın latici distributive m˘arginite
Remarc˘a
ˆ
In orice latice distributiv˘a m˘arginit˘a, complementul unui element, dac˘a exist˘a, este
unic.
ˆ
Intr–adev˘ar, fie (L, ∨, ∧, ≤, 0, 1) o latice distributiv˘a m˘arginit˘a ¸si x, a, b ∈ L a. ˆı. a
¸si b sunt complemente ale lui x, adic˘a:
_
x ∨ a = 1
x ∧ a = 0
¸si
_
x ∨ b = 1
x ∧ b = 0
Atunci, conform relat ¸iilor de mai sus (care dau definit ¸ia unui complement),
distributivit˘at ¸ii lui L ¸si commutativit˘at ¸ii lui ∧,
a = a ∧1 = a ∧(x ∨b) = (a ∧x) ∨(a ∧b) = (x ∧a) ∨(a ∧b) = 0 ∨(a ∧b) = a ∧b,
deci a = a ∧ b, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a a ≤ b (a se vedea teorema privind echivalent ¸a
celor dou˘a definit ¸ii ale not ¸iunii de latice).
Interschimbˆand a ¸si b ˆın ¸sirul de egalit˘at ¸i de mai sus, obt ¸inem b = b ∧ a, deci
b ≤ a.
Prin urmare a = b, conform antisimetriei relat ¸iei de ordine ≤.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 61
Unicitatea complementului ˆın latici distributive m˘arginite
Exemplu
0
r
r r r
r
d
d

d
d
a b c
1
0
r
r
r
r
r
d
d

d
x
y
z
1
diamantul pentagonul
Aceste dou˘a latici m˘arginite nu sunt distributive, iar acest fapt poate fi
demonstrat ¸si prin intermediul remarcii anterioare.
ˆ
Intr–adev˘ar, ˆın diamant, fiecare dou˘a dintre elementele a, b, c sunt complemente
ale celui de–al treilea.
Iar, ˆın pentagon, y ¸si z sunt complemente ale lui x.
Deci aceste dou˘a latici m˘arginite nu satisfac proprietatea de unicitate a
complementului, a¸sadar nu sunt distributive, conform remarcii de mai sus.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 61
Latici complete
Definit ¸ie
O latice (L, ≤) se zice complet˘a ddac˘a, pentru orice A ⊆ L, exist˘a inf(A) ¸si sup(A)
ˆın posetul (L, ≤).
Pentru orice A ⊆ L, inf(A) se mai noteaz˘a cu

x∈A
x, iar sup(A) se mai noteaz˘a cu

x∈A
x.
Exemplu
Pentru orice mult ¸ime T, laticea (T(T), ∪, ∩, ⊆, ∅, T) este m˘arginit˘a,
distributiv˘a ¸si complet˘a.
Considerˆand 0, 1 ∈ R ¸si ordinea natural˘a ≤ pe R (desigur, restrict ¸ionat˘a la
mult ¸imea suport a fiec˘areia dintre cele dou˘a latici de mai jos), avem:
1
laticea ([0, 1] ∩ Q, max, min, ≤, 0, 1) este m˘arginit˘a, este distributiv˘a (fiind
lant ¸, i. e. mult ¸ime total ordonat˘a) ¸si nu este complet˘a (de exemplu, nu exist˘a
ˆın [0, 1] ∩ Q inf{x ∈ [0, 1] ∩ Q | x >

2});
2
laticea ((0, 1), max, min, ≤) nu este m˘arginit˘a, este distributiv˘a (fiind lant ¸, i. e.
mult ¸ime total ordonat˘a) ¸si nu este complet˘a (de exemplu, nu exist˘a ˆın (0, 1)
inf{1/n | n ∈ N

}).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 61
Latici complete
Remarc˘a
Orice latice complet˘a (L, ≤) este nevid˘a ¸si m˘arginit˘a, pentru c˘a exist˘a
inf(L) ∈ L ¸si sup(L) ∈ L, deci acestea sunt respectiv min(L) = 0 ¸si
max(L) = 1, cu notat ¸ia clasic˘a pentru primul ¸si ultimul element al unei latici.
Orice latice finit˘a ¸si nevid˘a este complet˘a, pentru c˘a, dup˘a cum am
demonstrat ˆıntr–un curs anterior, orice latice nevid˘a cont ¸ine infimumurile ¸si
supremumurile tuturor submult ¸imilor sale finite ¸si nevide ¸si, ˆın plus, orice
latice finit˘a ¸si nevid˘a are prim ¸si ultim element, iar acestea sunt, respectiv,
supremumul ¸si infimumul mult ¸imii vide (a se revedea cursurile anterioare).
O latice (L, ≤) este complet˘a ddac˘a, pentru orice A ⊆ L, inf(A) exist˘a ˆın
(L, ≤), ddac˘a, pentru orice A ⊆ L, sup(A) exist˘a ˆın (L, ≤). Aceste
echivalent ¸e rezult˘a din urm˘atorul fapt, cunoscut din cursurile anterioare: ˆın
orice poset (L, ≤), urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
pentru orice A ⊆ L, inf(A) exist˘a ˆın (L, ≤);
2
pentru orice A ⊆ L, sup(A) exist˘a ˆın (L, ≤).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 61
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
Definit ¸ie
Fie (A
i
)
i ∈I
o familie arbitrar˘a de mult ¸imi. Se define¸ste reuniunea disjunct˘a a
familiei (A
i
)
i ∈I
ca fiind mult ¸imea notat˘a

i ∈I
A
i
¸si definit˘a prin:

i ∈I
A
i
:=
_
i ∈I
(A
i
¦i ¦)
Observat ¸ie
Reuniunea disjunct˘a este “un fel de reuniune“ ˆın care mult ¸imile care se reunesc
sunt “f˘acute disjuncte“, prin ata¸sarea la fiecare element al uneia dintre aceste
mult ¸imi a indicelui mult ¸imii respective.
Notat ¸ie
Adesea, elementele reuniunii disjuncte se noteaz˘a f˘ar˘a indicii ata¸sati, considerˆand
c˘a, atunci cˆand se specific˘a, despre un element x al reuniunii disjuncte

i ∈I
A
i
, c˘a
x ∈ A
i
0
, pentru un anumit i
0
∈ I , atunci se ˆınt ¸elege c˘a este vorba despre elementul
(x, i
0
) al reuniunii disjuncte

i ∈I
A
i
(se identific˘a x cu (x, i
0
)).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 61
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
Notat ¸ie
Dac˘a avem o familie finit˘a ¸si nevid˘a de mult ¸imi, (A
i
)
i ∈1,n
, cu n ∈ N

, atunci avem
notat ¸iile echivalente pentru reuniunea disjunct˘a a acestei familii:

i ∈1,n
A
i
notat ¸ie
=
n

i =1
A
i
notat ¸ie
= A
1

A
2

. . .

A
n
Remarc˘a
Ultima dintre notat ¸iile de mai sus este permis˘a datorit˘a asociativit˘at ¸ii reuniunii
disjuncte ca operat ¸ie binar˘a (adic˘a aplicat˘a unei familii formate din dou˘a
mult ¸imi): pentru orice mult ¸imi A, B, C, se arat˘a imediat (folosind definit ¸ia
reuniunii disjuncte ¸si o identificare de indici, adic˘a o biject ¸ie ˆıntre mult ¸imile de
indici care apar) c˘a are loc legea de asociativitate: A

(B

C) = (A

B)

C.
Exemplu
Fie A = ¦0, 1, 2, 3¦ ¸si B = ¦1, 3, 5¦. Cine este reuniunea disjunct˘a A

B?
Putem considera c˘a familia de mult ¸imi ¦A,B¦ este indexat˘a de mult ¸imea ¦1, 2¦,
iar A are indicele 1 ¸si B are indicele 2, adic˘a ¦A, B¦ = ¦A
1
, A
2
¦, cu A
1
:= A ¸si
A
2
:= B. Avem, a¸sadar:
A

B = A
1

A
2
= ¦(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 2), (5, 2)¦
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Definit ¸ie
Fie (A, ≤) ¸si (B, _) dou˘a poseturi. Se definesc:
suma direct˘a a poseturilor (A, ≤) ¸si (B, _), notat˘a (A, ≤) ⊕(B, _), ca fiind
perechea (A

B, ≤ ⊕ _), unde ≤ ⊕ _ este urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe
A

B: ≤ ⊕ _:=≤ ∪ _ ∪¦(a, b) [ a ∈ A, b ∈ B¦, cu identificarea ˆıntre
fiecare element al lui A ∪ B ¸si elementul reuniunii disjuncte A

B care ˆıi
corespunde;
produsul direct al poseturilor (A, ≤) ¸si (B, _), notat (A, ≤) (B, _), ca fiind
perechea (A B, ≤ _), unde ≤ _ este urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe
mult ¸imea produs direct A B:
≤ _:= ¦((a
1
, b
1
), (a
2
, b
2
)) [ a
1
, a
2
∈ A, b
1
, b
2
∈ B, a
1
≤ a
2
, b
1
_ b
2
¦.
Observat ¸ie
Definit ¸ia de mai sus a relat ¸iei binare ≤ _ este un caz particular al definit ¸iei unui
produs direct arbitrar de relat ¸ii binare, prezentate ˆıntr–un curs anterior.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a, relat ¸iile binare sum˘a direct˘a, ≤ ⊕ _, ¸si produs
direct, ≤ _, sunt relat ¸ii de ordine pe A

B ¸si A B, respectiv. Adic˘a:
(A

B, ≤ ⊕ _) ¸si (A B, ≤ _)
sunt poseturi.
Acest fapt se demonstreaz˘a prin verificarea direct˘a, cu definit ¸ia, a propriet˘at ¸ilor
unei relat ¸ii de ordine (reflexivitate, tranzitivitate, antisimetrie).
ˆ
In cazul sumei directe, se analizeaz˘a toate cazurile ˆın care se pot afla cˆate dou˘a
elemente x, y ∈ A

B vizavi de mult ¸imile “din care provin“ acestea: sunt ambele
din A, ambele din B, sau unul din A ¸si unul din B.
ˆ
In cazul produsului direct, acest fapt se obt ¸ine dintr–un rezultat mai general,
dintr–un curs anterior, rezultat privind propriet˘at ¸ile unui produs direct arbitrar de
relat ¸ii binare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Remarc˘a (tem˘a pentru acas˘a)
Se observ˘a din diagramele Hasse care urmeaz˘a ¸si se demonstreaz˘a u¸sor c˘a:
suma direct˘a de poseturi este asociativ˘a, dar nu este comutativ˘a;
produsul direct de poseturi este asociativ ¸si comutativ, pˆan˘a la un
izomorfism de poseturi, i. e., pentru orice poseturi (A, ≤
A
), (B, ≤
B
) ¸si
(C, ≤
C
), exist˘a un izomorfism de poseturi ˆıntre
((A, ≤
A
) (B, ≤
B
)) (C, ≤
C
) ¸si (A, ≤
A
) ((B, ≤
B
) (C, ≤
C
)) (anume
f : (A B) C → A (B C), pentru orice a ∈ A, b ∈ B ¸si c ∈ C,
f ((a, b), c) = (a, (b, c))) ¸si exist˘a un izomorfism de poseturi ˆıntre
(A, ≤
A
) (B, ≤
B
) ¸si (B, ≤
B
) (A, ≤
A
) (anume g : A B → B A, pentru
orice a ∈ A ¸si b ∈ B, g(a, b) = (b, a)).
Se demonstreaz˘a simplu c˘a ¸si produsul direct de latici, latici m˘arginite, respectiv
algebre Boole (structuri pe care le vom studia mai tˆarziu) este asociativ ¸si
comutativ, pˆan˘a la un izomorfism, ˆın aceste cazuri un izomorfism de latici,
latici m˘arginite, respectiv algebre Boole (a se vedea urm˘atoarea parte a acestui
curs pentru definit ¸ia unui produs direct de algebre).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Remarc˘a (tem˘a pentru seminar)
Fie (A, ≤) ¸si (B, _) dou˘a poseturi.
1
Dac˘a [A[ ≥ 2 ¸si [B[ ≥ 2, atunci produsul direct (A, ≤) (B, _) nu este lant ¸.
2
Dac˘a A este un singleton (i. e. o mult ¸ime cu un singur element), atunci
poseturile (A, ≤) (B, _) ¸si (B, _) sunt izomorfe (i. e. exist˘a un izomorfism
de poseturi ˆıntre ele).
3
Dac˘a B este un singleton, atunci poseturile (A, ≤) (B, _) ¸si (A, ≤) sunt
izomorfe.
4
Dac˘a A = ∅, atunci A B = ∅, deci (A, ≤) (B, _) = (∅, ∅) = (A, ≤).
5
Dac˘a B = ∅, atunci A B = ∅, deci (A, ≤) (B, _) = (∅, ∅) = (B, _).
Remarc˘a
Remarca anterioar˘a arat˘a c˘a lant ¸urile sunt indecompozabile raportat la produsul
direct (i. e. lant ¸urile nu pot fi descompuse ˆın produs direct de alte poseturi).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
S˘a vedem cum arat˘a diagramele Hasse ale poseturilor sum˘a direct˘a ¸si produs
direct de dou˘a poseturi finite.
Fie, pentru exemplificare, urm˘atoarele dou˘a poseturi:
r
a
r
b
r
c
d
d

(A, ≤)
r
u
r
z
r
x
r
y

d
d
(B, _)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Diagrama Hasse a sumei directe (A

B, ≤ ⊕ _) se obt ¸ine astfel: se deseneaz˘a
diagrama Hasse a lui (A, ≤) dedesubtul diagramei Hasse a lui (B, _), apoi se
une¸ste fiecare element maximal al lui A cu fiecare element minimal al lui B:
r
a
r&
&
&
&




b
r
c
d
d

(A

B, ≤ ⊕ _)
r
u
r
z
r
x
r
y

d
d
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Diagrama Hasse a produsului direct (A B, ≤ _) se obt ¸ine astfel:
se deseneaz˘a [B[ (adic˘a 4, aici) copii ale diagramei Hasse a lui (A, ≤) ¸si se
a¸seaz˘a pe pozit ¸iile ˆın care apar nodurile ˆın diagrama Hasse a lui (B, _);
se eticheteaz˘a fiecare nod din fiecare copie a diagramei Hasse a lui (A, ≤) cu
perechea format˘a din:
eticheta lui din diagrama Hasse a lui (A, ≤)
¸si
eticheta nodului din diagrama Hasse a lui (B, ) c˘aruia ˆıi corespunde
respectiva copie a diagramei Hasse a lui (A, ≤);
se adaug˘a muchiile care unesc fiecare nod etichetat cu (α, β), cu α ∈ A ¸si
β ∈ B, cu fiecare nod etichetat cu (α, γ), cu γ ∈ B ¸si β ¸si γ unite prin
muchie ˆın diagrama Hasse a lui (B, _):
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
r
(a, x)
r
(b, x)
r
(c, x)
d
d

(A B, ≤ _)
r
(a, y)
r
(b, y)
r
(c, y)
d
d

r
(a, u)
r
(b, u)
r
(c, u)
d
d

r
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
r
r
r
(a, z)
r
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
r
r
r
(b, z)
r
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
r
r
r
r
r
r
r
(c, z)
d
d

Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Remarc˘a
Conform unei remarci de mai sus, operat ¸ia sum˘a direct˘a de poseturi este
asociativ˘a, ceea ce permite generalizarea ei la sum˘a direct˘a a unei familii finite
nevide de poseturi (A
i
, ≤
i
)
i ∈1,n
, cu n ∈ N

, prin urm˘atoarea definit ¸ie recursiv˘a:
suma direct˘a a familiei (A
i
, ≤
i
)
i ∈1,n
se noteaz˘a cu
(A
1
, ≤
1
) ⊕(A
2
, ≤
2
) ⊕. . . ⊕(A
n
, ≤
n
) sau
n

i =1
(A
i
, ≤
i
) sau
(A
1

A
2

. . .

A
n
, ≤
1
⊕ ≤
2
⊕. . . ⊕ ≤
n
) sau (
n

i =1
A
i
,
n

i =1

i
) ¸si este posetul
definit, recursiv, astfel:
n

i =1
(A
i
, ≤
i
) :=
_
¸
_
¸
_
(A
1
, ≤
1
), dac˘a n = 1;
(
n−1

i =1
(A
i
, ≤
i
)) ⊕(A
n
, ≤
n
), dac˘a n > 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Remarc˘a
Conform unei remarci de mai sus, operat ¸ia produs direct de poseturi este
asociativ˘a, ceea ce permite generalizarea ei la produs direct al unei familii finite
nevide de poseturi (A
i
, ≤
i
)
i ∈1,n
, cu n ∈ N

, prin definit ¸ia recursiv˘a: produsul
direct al familiei (A
i
, ≤
i
)
i ∈1,n
se noteaz˘a cu (A
1
, ≤
1
) (A
2
, ≤
2
) . . . (A
n
, ≤
n
)
sau
n

i =1
(A
i
, ≤
i
) sau (A
1
A
2
. . . A
n
, ≤
1

2
. . . ≤
n
) sau (
n

i =1
A
i
,
n

i =1

i
)
¸si este posetul definit, recursiv, astfel:
n

i =1
(A
i
, ≤
i
) :=
_
¸
_
¸
_
(A
1
, ≤
1
), dac˘a n = 1;
(
n−1

i =1
(A
i
, ≤
i
)) (A
n
, ≤
n
), dac˘a n > 1.
Notat ¸ie
Cu notat ¸iile din remarca anterioar˘a, dac˘a
(A
1
, ≤
1
) = (A
2
, ≤
2
) = . . . = (A
n
, ≤
n
) = (A, ≤), atunci produsul direct
(A A . . . A
. ¸¸ .
n de A
, ≤ ≤ . . . ≤
. ¸¸ .
n de ≤
) se mai noteaz˘a cu (A
n
, ≤).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 61
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
Definit ¸ie
Produsul direct poate fi generalizat la familii arbitrare de poseturi, astfel: fie
((A
i
, ≤
i
))
i ∈I
o familie arbitrar˘a de poseturi. Atunci se define¸ste produsul direct al
acestei familii, notat

i ∈I
(A
i
, ≤
i
), ca fiind (

i ∈I
A
i
, ≤), unde ≤:=

i ∈I

i
este
urm˘atoarea relat ¸ie binar˘a pe produsul direct de mult ¸imi

i ∈I
A
i
= ¦f [ f : I →
_
i ∈I
A
i
, (∀i ∈ I )f (i ) ∈ A
i
¦: pentru orice f , g ∈

i ∈I
A
i
,
f ≤ g ddac˘a f (i ) ≤ g(i ), oricare ar fi i ∈ I .
Dup˘a cum ¸stim din rezultatul privind propriet˘at ¸ile unui produs direct arbitrar de
relat ¸ii binare, relat ¸ia ≤ definit˘a mai sus este o relat ¸ie de ordine pe

i ∈I
A
i
, deci
(

i ∈I
A
i
, ≤) =

i ∈I
(A
i
, ≤
i
) este un poset.
Notat ¸ie
Pentru (A
i
, ≤
i
) = (A, ≤), oricare ar fi i ∈ I , ˆın definit ¸ia anterioar˘a, produsul direct
al familiei ((A
i
, ≤
i
))
i ∈I
devine (A
I
, ≤) (notˆand ordinea de pe A
I
= ¦f : I → A¦ la
fel ca ordinea de pe A).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 61
Produsul direct al familiei vide
Remarc˘a
Produsul direct al familiei vide de mult ¸imi este un singleton, adic˘a o mult ¸ime
cu un singur element.
Prin urmare, produsul direct al familiei vide de poseturi este un singleton ¦∗¦,
organizat ca poset cu unica relat ¸ie de ordine pe un singleton, anume ¦(∗, ∗)¦.
La fel stau lucrurile pentru produsul direct al unei familii vide de structuri
algebrice de un anumit tip (a se vedea mai jos aceast˘a generalizare).
ˆ
Intr–adev˘ar, s˘a ˆınlocuim mult ¸imea de indici I cu ∅ ˆın definit ¸ia anterioar˘a.
Reuniunea familiei vide de mult ¸imi este ∅, a¸sadar mult ¸imea

i ∈∅
A
i
= ¦f [ f : ∅ → ∅¦ = ¦(∅, ∅, ∅)¦ (unica funct ¸ie de la ∅ la ∅; a se vedea
definit ¸ia unei funct ¸ii).
A¸sadar, pentru orice mult ¸ime A, A

= ¦(∅, ∅, ∅)¦.
Este admis˘a ¸si notat ¸ia A
0
ˆın loc de A

.
Aceste notat ¸ii pot fi extinse la produsul direct al familiei vide de poseturi sau de
structuri algebrice de un anumit tip (a se vedea mai jos).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 61
Algebre produs direct
Remarc˘a
Dup˘a cum ¸stim, ˆın definit ¸iile produsului direct (a dou˘a poseturi, al unei familii
finite nevide de poseturi, al unei familii arbitrare de poseturi) se pot ˆınlocui
poseturile cu mult ¸imi ˆınzestrate cu relat ¸ii binare arbitrare, ¸si se obt ¸ine
not ¸iunea de produs direct al unor relat ¸ii binare, care este o relat ¸ie binar˘a pe
mult ¸imea dat˘a de produsul direct al respectivelor mult ¸imi.
Dar produsul direct se poate defini ¸si pentru structuri algebrice de acela¸si tip,
ˆınzestrate cu anumite operat ¸ii, pe baza c˘arora se definesc, punctual, operat ¸iile
produsului direct.
ˆ
In cazul laticilor, a c˘aror definit ¸ie o vom aminti ˆındat˘a, produsul direct al unor
latici este simultan un poset produs direct (latice Ore) ¸si o structur˘a
algebric˘a produs direct, cu dou˘a operat ¸ii binare (latice Dedekind).
Vom exemplifica mai jos not ¸iunea de produs direct al unor mult ¸imi ˆınzestrate
¸si cu operat ¸ii, ¸si cu relat ¸ii binare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 61
Algebre produs direct
S˘a exemplific˘am pe o structur˘a format˘a dintr–o mult ¸ime ˆınzestrat˘a cu o relat ¸ie
binar˘a ¸si trei operat ¸ii, dintre care una binar˘a, una unar˘a (adic˘a avˆand un singur
argument) ¸si una zeroar˘a (adic˘a f˘ar˘a argumente, adic˘a o constant˘a).
Mai ˆıntˆai pentru produse directe finite nevide.
Fie n ∈ N

¸si n structuri algebrice de acela¸si tip (A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
), cu i ∈ 1, n, unde,
pentru fiecare i ∈ 1, n:

i
: A
i
A
i
→ A
i
este o operat ¸ie binar˘a (pe care o vom nota infixat: x ◦
i
y,
pentru x, y ∈ A
i
),
f
i
: A
i
→ A
i
este o operat ¸ie unar˘a,
c
i
∈ A
i
este o operat ¸ie zeroar˘a (adic˘a o constant˘a),
ρ
i
⊆ A
i
A
i
este o relat ¸ie binar˘a,
fiecare dintre acestea pe mult ¸imea A
i
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 61
Algebre produs direct
Atunci putem defini algebra produs direct (A, ◦, f , c, ρ), cu:
A
definit ¸ie
=
n

i =1
A
i
,
cu operat ¸iile produs direct:

definit ¸ie
=
n

i =1

i
notat ¸ie
= (◦
1
, . . . , ◦
n
),
f
definit ¸ie
=
n

i =1
f
i
notat ¸ie
= (f
1
, . . . , f
n
),
c
definit ¸ie
=
n

i =1
c
i
notat ¸ie
= (c
1
, . . . , c
n
)
¸si relat ¸ia binar˘a produs direct:
ρ
definit ¸ie
=
n

i =1
ρ
i
notat ¸ie
= (ρ
1
, . . . , ρ
n
),
definite pe componente, i. e. ca mai jos, unde notat ¸ia pentru un element
a = (a
1
, . . . , a
n
) ∈ A semnific˘a faptul c˘a a
1
∈ A
1
, . . . , a
n
∈ A
n
:
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 61
Algebre produs direct
pentru orice x = (x
1
, . . . , x
n
), y = (y
1
, . . . y
n
) ∈ A,
x ◦ y
definit ¸ie
= (x
1

1
y
1
, . . . , x
n

n
y
n
) ∈ A;
pentru orice x = (x
1
, . . . , x
n
) ∈ A, f (x)
definit ¸ie
= (f
1
(x
1
), . . . , f
n
(x
n
)) ∈ A;
constanta c
definit ¸ie
= (c
1
, . . . , c
n
) ∈ A;
pentru orice x = (x
1
, . . . , x
n
), y = (y
1
, . . . y
n
) ∈ A, prin definit ¸ie, xρy ddac˘a
x
1
ρ
1
y
1
, . . . , x
n
ρ
n
y
n
.
Dac˘a (A
1
, ◦
1
, f
1
, c
1
, ρ
1
) = . . . = (A
n
, ◦
n
, f
n
, c
n
, ρ
n
) = (B, ◦
B
, f
B
, c
B
, ρ
B
), atunci
A = B
n
= ¦(b
1
, . . . , b
n
) [ b
1
, . . . , b
n
∈ B¦, ¸si operat ¸iile ¸si relat ¸ia binar˘a produs pot
fi notate la fel ca acelea ale lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 61
Algebre produs direct
S¸i acum cazul general: fie ((A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
))
i ∈I
o familie arbitrar˘a de structuri
algebrice, unde, pentru fiecare i ∈ I :

i
: A
i
A
i
→ A
i
este o operat ¸ie binar˘a (pe care o vom nota infixat: x ◦
i
y,
pentru x, y ∈ A
i
),
f
i
: A
i
→ A
i
este o operat ¸ie unar˘a,
c
i
∈ A
i
este o operat ¸ie zeroar˘a (adic˘a o constant˘a),
ρ
i
⊆ A
i
A
i
este o relat ¸ie binar˘a,
fiecare dintre acestea pe mult ¸imea A
i
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 61
Algebre produs direct
Atunci putem defini algebra produs direct (A, ◦, f , c, ρ), cu:
A
definit ¸ie
=

i ∈I
A
i
= ¦h [ h : I →
_
i ∈I
A
i
, (∀i ∈ I )h(i ) ∈ A
i
¦,
cu operat ¸iile produs direct ◦ (binar˘a), f (unar˘a), c (zeroar˘a, i. e. constant˘a) ¸si
relat ¸ia binar˘a produs direct ρ pe A definite punctual, pe baza celor ale structurilor
algebrice (A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
), cu i ∈ I , i. e. ca mai jos:
pentru orice g, h ∈ A, g ◦ h ∈ A, definit˘a prin: oricare ar fi i ∈ I ,
(g ◦ h)(i ) = g(i ) ◦
i
h(i );
pentru orice h ∈ A, f (h) ∈ A, definit˘a prin: oricare ar fi i ∈ I ,
(f (h))(i ) = f
i
(h(i ));
c ∈ A, definit˘a prin: pentru orice i ∈ I , c(i ) = c
i
∈ A
i
;
pentru orice g, h ∈ A, prin definit ¸ie, gρh ddac˘a g(i )ρ
i
h(i ), oricare ar fi i ∈ I .
Dac˘a (A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
) = (B, ◦
B
, f
B
, c
B
, ρ
B
) pentru fiecare i ∈ I , atunci
A = B
I
= ¦h [ h : I → B¦, ¸si operat ¸iile ¸si relat ¸ia binar˘a produs direct pot fi notate
la fel ca acelea ale lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 61
Algebre produs direct
Scriere alternativ˘a pentru algebra produs direct (A, ◦, f , c, ρ):
A
definit ¸ie
=

i ∈I
A
i
= ¦(a
i
)
i ∈I
[ (∀i ∈ I )a
i
∈ A
i
¦,
cu operat ¸iile produs direct ◦ (binar˘a), f (unar˘a), c (zeroar˘a, i. e. constant˘a) ¸si
relat ¸ia binar˘a produs direct ρ pe A definite punctual, pe baza celor ale structurilor
algebrice (A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
), cu i ∈ I , i. e. ca mai jos:
pentru orice (a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
∈ A, (a
i
)
i ∈I
◦ (b
i
)
i ∈I
:= (a
i

i
b
i
)
i ∈I
∈ A;
pentru orice (a
i
)
i ∈I
∈ A, f ((a
i
)
i ∈I
) := (f
i
(a
i
))
i ∈I
∈ A;
c := (c
i
)
i ∈I
∈ A;
pentru orice (a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
∈ A, prin definit ¸ie, (a
i
)
i ∈I
ρ(b
i
)
i ∈I
ddac˘a a
i
ρ
i
b
i
,
oricare ar fi i ∈ I .
Dac˘a (A
i
, ◦
i
, f
i
, c
i
, ρ
i
) = (B, ◦
B
, f
B
, c
B
, ρ
B
) pentru fiecare i ∈ I , atunci
A = B
I
= ¦(a
i
)
i ∈I
[ (∀i ∈ I )a
i
∈ B¦, ¸si operat ¸iile ¸si relat ¸ia binar˘a produs direct
pot fi notate la fel ca acelea ale lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 61
Produsul direct al familiei vide de structuri algebrice de
acela¸si tip
ˆ
In cazul ˆın care I = ∅, obt ¸inem algebra produs direct al familiei vide de
algebre de tipul de mai sus, anume (A, ◦, f , c, ρ), unde:
A este un singleton: A = ¦∗¦ (a se vedea, mai sus, produsul direct al familiei
vide de poseturi);
operat ¸iile ◦, f ¸si c au singurele definit ¸ii posibile pe un singleton, anume:
∗ ◦ ∗ := ∗, f (∗) := ∗ ¸si c := ∗;
ρ este un singleton, deci nu poate fi decˆat: ρ := ¦(∗, ∗)¦.
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
S˘a se demonstreze c˘a un produs direct arbitrar de latici (m˘arginite) este o latice
(m˘arginit˘a).
Exercit ¸iu (tem˘a pentru seminar)
Pentru un num˘ar natural nenul arbitrar n, s˘a se descompun˘a laticea m˘arginit˘a
(D
n
:= ¦d ∈ N [ d[n¦, cmmmc, cmmdc, [, 1, n) ˆın produs direct de lant ¸uri.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 61
1
Mnemonic despre latici
2
Latici distributive
3
Elemente complementate ˆın latici m˘arginite
4
Mnemonic despre suma direct˘a de mult ¸imi
5
Suma direct˘a ¸si produsul direct de poseturi
6
Algebre produs direct
7
Algebre Boole
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 61
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
Definit ¸ie
O algebr˘a Boole (sau algebr˘a boolean˘a) este o latice m˘arginit˘a distributiv˘a
complementat˘a.
Notat ¸ie
Remarca anterioar˘a arat˘a c˘a, ˆıntr–o algebr˘a Boole, datorit˘a distributivit˘at ¸ii,
complementul oric˘arui element x este unic, ceea ce ne permite s˘a ˆıl not˘am prin x
(sau x).
Existent ¸a complementului oric˘arui element al unei algebre Boole de mult ¸ime
suport B (existent ¸˘a impus˘a ˆın definit ¸ia anterioar˘a), al˘aturi de unicitatea
complementului, ne dau posibilitatea de a defini o operat ¸ie unar˘a : B → B (sau
: B → B), care duce fiecare element al lui B ˆın complementul s˘au.
Aceast˘a operat ¸ie se va numi complementare ¸si se va citi not.
O algebr˘a Boole va fi notat˘a (B, ≤, , 0, 1), sau (B, ∨, ∧, , 0, 1), sau
(B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1), unde (B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este laticea distributiv˘a m˘arginit˘a
subiacent˘a algebrei Boole, iar este operat ¸ia ei de complementare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 61
Exemple de algebre Boole
La fel ca ˆın cazul laticilor m˘arginite:
Remarc˘a
O algebr˘a Boole nu poate fi vid˘a, pentru c˘a are minim ¸si maxim.
Definit ¸ie
Algebra Boole cu un singur element (adic˘a algebra Boole cu 0 = 1, anume
lant ¸ul cu un singur element, L
1
) se nume¸ste algebra Boole trivial˘a.
Orice algebr˘a Boole de cardinal strict mai mare decˆat 1 (i. e. orice algebr˘a
Boole cu cel put ¸in 2 elemente, adic˘a orice algebr˘a Boole cu 0 ,= 1) se
nume¸ste algebr˘a Boole netrivial˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 45 / 61
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Lant ¸ul cu dou˘a elemente este o algebr˘a Boole.
ˆ
Intr–adev˘ar, (L
2
= ¦0, 1¦, ≤), cu 0 < 1 (i. e. 0 ≤ 1 ¸si 0 ,= 1):
este un lant ¸, deci o latice distributiv˘a, cu ∨ = max ¸si ∧ = min (a se vedea un
rezultat dintr–un curs anterior);
este, evident, o latice m˘arginit˘a;
are proprietatea c˘a 0 ¸si 1 sunt complemente unul altuia ¸si nu au alte
complemente (fapt valabil ˆın orice latice m˘arginit˘a), deci 0 = 1 ¸si 1 = 0.
A¸sadar, (L
2
, ∨ = max, ∧ = min, ≤, , 0, 1) este o algebr˘a Boole.
Aceast˘a algebr˘a Boole se nume¸ste algebra Boole standard ¸si are urm˘atoarea
diagram˘a Hasse ca poset:
r
r
0
1
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 46 / 61
Exemple de algebre Boole
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Demonstrat ¸i c˘a singurele algebre Boole total ordonate sunt algebra Boole trivial˘a
¸si algebra Boole standard.
Indicat ¸ie: presupunet ¸i prin absurd c˘a exist˘a o algebr˘a Boole care s˘a fie un lant ¸
(L, max, min, ≤, , 0, 1) cu cel put ¸in 3 elemente, adic˘a exist˘a x ∈ L ¸ ¦0, 1¦. L fiind
total ordonat˘a, avem: x ≤ x sau x ≤ x. Cine este x, conform definit ¸iei
complementului?
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 47 / 61
Exemple de algebre Boole
Remarc˘a
Se arat˘a imediat, direct cu definit ¸ia unei algebre Boole, c˘a orice produs direct de
algebre Boole este o algebr˘a Boole, cu operat ¸iile ¸si ordinea part ¸ial˘a definite
punctual.
Remarc˘a
ˆ
In particular, considerˆand algebra Boole standard L
2
¸si o mult ¸ime arbitrar˘a I ,
remarca anterioar˘a ne asigur˘a de faptul c˘a L
I
2
este o algebr˘a Boole. Care sunt
operat ¸iile ei de algebr˘a Boole ¸si ordinea ei part ¸ial˘a?
Considerˆand reprezentarea elementelor sale ca funct ¸ii de la I la L
2
, avem:
L
I
2
= ¦f [ f : I → L
2
¦.
Operat ¸iile de algebr˘a Boole ¸si ordinea part ¸ial˘a pe aceste funct ¸ii vor fi definite
punctual, pornind de la cele ale algebrei Boole standard, (L
2
, ∨, ∧, ≤, , 0, 1):
pentru orice f , g ∈ L
I
2
:
f ∨ g, f ∧ g, f , 0, 1 ∈ L
I
2
, definite prin: pentru orice i ∈ I :
(f ∨ g)(i ) = f (i ) ∨ g(i )
(f ∧ g)(i ) = f (i ) ∧ g(i )
f (i ) = f (i )
0(i ) = 0 ¸si 1(i ) = 1
f ≤ g ddac˘a f (i ) ≤ g(i ) pentru fiecare i ∈ I .
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 48 / 61
Exemple de algebre Boole
Remarc˘a (continuare)
ˆ
In reprezentarea elementelor acestei algebre Boole ca familii indexate de I cu
elemente din L
2
, avem: L
I
2
= ¦(a
i
)
i ∈I
[ (∀i ∈ I ) a
i
∈ L
2
¦.
Operat ¸iile de algebr˘a Boole ¸si ordinea part ¸ial˘a pe aceste familii vor fi definite pe
componente, pornind de la cele ale algebrei Boole standard: pentru orice
(a
i
)
i ∈I
, (b
i
)
i ∈I
∈ L
I
2
:
(a
i
)
i ∈I
∨ (b
i
)
i ∈I
= (a
i
∨ b
i
)
i ∈I
(a
i
)
i ∈I
∧ (b
i
)
i ∈I
= (a
i
∧ b
i
)
i ∈I
(a
i
)
i ∈I
= (a
i
)
i ∈I
0 = (0)
i ∈I
¸si 1 = (1)
i ∈I
(a
i
)
i ∈I
≤ (b
i
)
i ∈I
ddac˘a a
i
≤ b
i
pentru fiecare i ∈ I .
Remarc˘a
Aplicˆand remarca anterioar˘a cazului ˆın care I este finit˘a, de cardinal n ∈ N,
obt ¸inem c˘a L
n
2
este o algebr˘a Boole.
L
0
2
= L
1
este algebra Boole trivial˘a.
L
1
2
= L
2
este algebra Boole standard.
Urm˘atoarele exemple prezint˘a algebrele Boole L
2
2
¸si L
3
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 49 / 61
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Algebra Boole L
2
2
se nume¸ste rombul, datorit˘a formei diagramei ei Hasse:
r
r r
r
d
d

d
d
0
a b
1
Am notat: 0 = (0, 0), 1 = (1, 1), a = (0, 1), b = (1, 0), unde L
2
= ¦0, 1¦.
Diagrama de mai sus este corect˘a, pentru c˘a ordinea part ¸ial˘a produs, ≤, satisface:
(0, 0) ≤ (0, 1) ≤ (1, 1),
(0, 0) ≤ (1, 0) ≤ (1, 1),
(0, 1) ¸si (1, 0) sunt incomparabile ((0, 1) (1, 0) ¸si (1, 0) (0, 1), pentru c˘a
1 0 ˆın L
2
).
Definit ¸iile operat ¸iilor de algebr˘a Boole se fac pe componente, pornind de la cele
ale lui L
2
(de exemplu, a ∨ b = (0, 1) ∨ (1, 0) = (0 ∨ 1, 1 ∨ 0) = (1, 1) = 1), dar
pot fi determinate ¸si din diagrama Hasse a acestei algebre Boole.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 50 / 61
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Algebra Boole L
3
2
se nume¸ste cubul, datorit˘a formei diagramei ei Hasse:
r
0

d
d
r r r
r r r
r

d
d

d
d

d
d
a b c
x y z
1
Cu notat ¸ia uzual˘a L
2
= ¦0, 1¦ pentru elementele algebrei Boole standard,
elementele din diagrama Hasse de mai sus sunt: 0 = (0, 0, 0), a = (0, 0, 1),
b = (0, 1, 0), c = (1, 0, 0), x = (0, 1, 1), y = (1, 0, 1), z = (1, 1, 0) ¸si 1 = (1, 1, 1).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 51 / 61
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Pentru orice mult ¸ime I , (T(I ), ∪, ∩, ⊆, , ∅, I ), unde A = I ¸ A pentru orice
A ∈ T(I ), este o algebr˘a Boole.
Acest fapt poate fi verificat foarte u¸sor, cu definit ¸ia unei algebre Boole, folosind
funct ¸iile caracteristice ale submult ¸imilor lui I raportat la I sau, direct, calcul cu
mult ¸imi pentru a demonstra propriet˘at ¸ile operat ¸iilor lui T(I ).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 52 / 61
Operat ¸ii derivate ˆıntr–o algebr˘a Boole
Notat ¸ie
ˆ
In orice algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, , 0, 1), se definesc urm˘atoarele operat ¸ii binare
derivate:
implicat ¸ia (boolean˘a), →: pentru orice a, b ∈ B, a → b := a ∨ b;
echivalent ¸a (boolean˘a), ↔: pentru orice a, b ∈ B,
a ↔ b := (a → b) ∧ (b → a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 53 / 61
Subalgebre Boole
Definit ¸ie
Dat˘a o algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, , 0, 1), o submult ¸ime S a lui B se nume¸ste
subalgebr˘a Boole a lui B ddac˘a este ˆınchis˘a la operat ¸iile de algebr˘a Boole ale
lui B, i. e.:
pentru orice x, y ∈ S, rezult˘a x ∨ y, x ∧ y ∈ S;
pentru orice x ∈ S, rezult˘a x ∈ S;
0, 1 ∈ S.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 54 / 61
Subalgebre Boole
Remarc˘a
Este imediat c˘a o subalgebr˘a Boole S a unei algebre Boole B este o algebr˘a
Boole cu operat ¸iile induse pe S de operat ¸iile de algebr˘a Boole ale lui B ¸si cu
ordinea part ¸ial˘a indus˘a pe S de ordinea part ¸ial˘a a lui B.
Notat ¸ie
Cu notat ¸iile de mai sus, operat ¸iile induse (adic˘a restrict ¸iile la S ale operat ¸iilor
lui B) se noteaz˘a, de obicei, la fel ca operat ¸iile de algebr˘a Boole ale lui B, iar
ordinea part ¸ial˘a indus˘a (adic˘a ordinea part ¸ial˘a a lui B restrict ¸ionat˘a la S) se
noteaz˘a, de obicei, la fel ca ordinea part ¸ial˘a a lui B.
Remarc˘a
Este imediat c˘a orice subalgebr˘a Boole S a unei algebre Boole B este ˆınchis˘a la
operat ¸iile derivate → ¸si ↔ ale lui B (adic˘a x → y, x ↔ y ∈ S pentru orice
x, y ∈ S), ¸si c˘a operat ¸iile pe care acestea le induc pe S sunt exact implicat ¸ia ¸si,
respectiv, echivalent ¸a algebrei Boole S (notate, ˆın mod uzual, la fel ca implicat ¸ia
¸si, respectiv, echivalent ¸a lui B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 55 / 61
Morfisme booleene
Definit ¸ie
Date dou˘a algebre Boole (A, ∨, ∧, , 0, 1) ¸si (B, ., ¯, , ⊥, ·), o funct ¸ie
f : A → B se nume¸ste morfism boolean (sau morfism de algebre Boole) ddac˘a f
comut˘a cu operat ¸iile de algebre Boole ale lui A ¸si B, i. e. ddac˘a f este
morfism de latici m˘arginite ˆıntre (A, ∨, ∧, 0, 1) ¸si (B, ., ¯, ⊥, ·) ¸si, pentru orice
x ∈ A, f (x) = (f (x)).
Un endomorfism boolean este un morfism boolean ˆıntre o algebr˘a Boole ¸si ea
ˆıns˘a¸si.
Un izomorfism boolean este un morfism boolean bijectiv, ceea ce este acela¸si lucru
cu un morfism boolean inversabil, pentru c˘a inversa unui morfism Boolean bijectiv
este morfism boolean, ceea ce se observ˘a imediat, dac˘a aplic˘am rezultatul similar
de la latici (tem˘a pentru acas˘a).
Un automorfism boolean este un izomorfism boolean ˆıntre o algebr˘a Boole ¸si ea
ˆıns˘a¸si, adic˘a un endomorfism boolean bijectiv.
Remarc˘a (tem˘a)
Orice morfism boolean comut˘a cu implicat ¸ia ¸si echivalent ¸a boolean˘a.
Compunerea a dou˘a morfisme booleene este un morfism boolean.
Imaginea unui morfism boolean este o subalgebr˘a Boole a codomeniului acelui
morfism boolean.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 56 / 61
Algebre Boole izomorfe
Propozit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime I , algebrele Boole (T(I ), ∪, ∩, , ∅, I ) ¸si (L
I
2
, ∨, ∧, , 0, 1) sunt
izomorfe (i. e. exist˘a un izomorfism boolean ˆıntre ele).
Demonstrat ¸ie: Dac˘a I = ∅, atunci cele dou˘a algebre Boole din enunt ¸ coincid cu
algebra Boole trivial˘a, a¸sadar sunt izomorfe, cu izomorfismul boolean dat de
identitatea algebrei Boole triviale.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, vom considera I nevid˘a.
Putem considera L
2
= ¦0, 1¦ ⊂ N, ceea ce ne permite s˘a exprim˘am operat ¸iile de
algebr˘a Boole ale lui (L
2
, ∨, ∧, , 0, 1) ˆın funct ¸ie de operat ¸iile aritmetice +, − ¸si
de pe N, astfel: pentru orice x, y ∈ L
2
= ¦0, 1¦:
_
¸
_
¸
_
x ∨ y = max¦x, y¦ = x + y −x y,
x ∧ y = min¦x, y¦ = x y,
x = 1 −x.
Aceste egalit˘at ¸i pot fi verificate u¸sor, de exemplu prin considerarea tuturor
cazurilor privind valorile posibile ale lui x, y ∈ L
2
= ¦0, 1¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 57 / 61
Algebre Boole izomorfe
A¸sadar, ˆın algebra Boole (L
I
2
= ¦f [f : I → L
2
¦, ∨, ∧, , 0, 1), operat ¸iile sunt
definite punctual pe baza celor ale lui L
2
, astfel:
0 : I → L
2
, pentru orice i ∈ I , 0(i ) := 0;
1 : I → L
2
, pentru orice i ∈ I , 1(i ) := 1;
pentru orice f : I → L
2
, f : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar fi i ∈ I ,
f (i ) := f (i ) = 1 −f (i ) = (1 −f )(i ), unde 1 este funct ¸ia constant˘a de mai
sus; a¸sadar f = 1 −f ;
pentru orice f : I → L
2
¸si g : I → L
2
, f ∨g : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar
fi i ∈ I ,
(f ∨ g)(i ) := f (i ) ∨ g(i ) = f (i ) + g(i ) −f (i ) g(i ) = (f + g −f g)(i );
a¸sadar f ∨ g = f + g −f g;
pentru orice f : I → L
2
¸si g : I → L
2
, f ∧g : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar
fi i ∈ I , (f ∧g)(i ) := f (i ) ∧g(i ) = f (i ) g(i ) = (f g)(i ); a¸sadar f ∧g = f g.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 58 / 61
Algebre Boole izomorfe
Amintim c˘a am demonstrat c˘a urm˘atoarea funct ¸ie este o biject ¸ie: ϕ : T(I ) → L
I
2
,
definit˘a prin: oricare ar fi A ∈ T(I ), ϕ(A) := χ
A
∈ L
I
2
= ¦f [f : I → L
2
¦ (funct ¸ia
caracteristic˘a a lui A raportat la I ).
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, vom aplica propriet˘at ¸ile funct ¸iilor caracteristice.
ϕ(∅) = χ

= 0 ¸si ϕ(I ) = χ
I
= 1.
Pentru orice A ∈ T(I ), ϕ(A) = χ
A
= χ
I \A
= 1 −χ
A
= 1 −ϕ(A) = ϕ(A).
Pentru orice A, B ∈ T(I ),
ϕ(A∪B) = χ
(A∪B)
= χ
A

B
−χ
A
χ
B
= ϕ(A)+ϕ(B)−ϕ(A)ϕ(B) = ϕ(A)∨ϕ(B).
Pentru orice A, B ∈ T(I ),
ϕ(A ∩ B) = χ
(A∩B)
= χ
A
χ
B
= ϕ(A) ϕ(B) = ϕ(A) ∧ ϕ(B).
A¸sadar ϕ este un morfism boolean, iar faptul c˘a este ¸si bijectiv˘a arat˘a c˘a ϕ este
un izomorfism boolean.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 59 / 61
Algebre Boole
Exemplul de mai jos este o ilustrare pentru o serie de not ¸iuni generice privind
structurile algebrice ¸si morfismele ˆıntre ele care au fost ment ¸ionate ˆıntr–un
curs anterior.
Exemplu (pentru structuri algebrice de acela¸si tip)
Rombul ¸si pentagonul sunt ambele latici m˘arginite.
Rombul ¸si lant ¸ul cu 3 elemente sunt ambele latici distributive m˘arginite.
Not ¸iunea de morfism nu este influent ¸at˘a de propriet˘at ¸i precum
distributivitatea, i. e. nu cap˘at˘a o alt˘a definit ¸ie ˆın prezent ¸a unor astfel de
propriet˘at ¸i pentru structurile algebrice ˆıntre care este definit. Un morfism de
latici distributive m˘arginite este un morfism de latici m˘arginite ˆıntre dou˘a
latici distributive m˘arginite. Motivul este c˘a laticile distributive m˘arginite au
acelea¸si operat ¸ii (¸si relat ¸ie) ca ¸si laticile m˘arginite, ¸si au ˆın plus doar o
proprietate aritmetic˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 60 / 61
Algebre Boole
Exemplu (pentru structuri algebrice de acela¸si tip – continuare)
Rombul ¸si cubul sunt ambele algebre Boole.
Morfismelor de algebre Boole li se cere, prin definit ¸ie, ˆın plus fat ¸˘a de cerint ¸ele
pentru morfismele de latici m˘arginite, s˘a comute ¸si cu operat ¸ia de
complementare.
ˆ
Intˆampl˘ator, un morfism de latici m˘arginite ˆıntre dou˘a
algebre Boole este chiar morfism de algebre Boole, pentru c˘a propriet˘at ¸ile de
comutare cu operat ¸iile de latici m˘arginite (∨, ∧, 0, 1) implic˘a ¸si comutarea cu
operat ¸ia de complementare, dar definit ¸ia acestor tipuri de morfisme nu este
aceea¸si, ¸si, ˆın general, morfismele ˆıntre “structuri mai bogate“ nu coincid cu
morfismele ˆıntre structuri subiacente acestora.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs IX logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 61 / 61
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul X
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012-2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 1 / 54
Cuprinsul acestui curs
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 2 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 3 / 54
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
Definit ¸ie
O algebr˘a Boole (sau algebr˘a boolean˘a) este o latice m˘arginit˘a distributiv˘a
complementat˘a.
Remarc˘a
ˆ
In orice algebr˘a Boole, datorit˘a distributivit˘at ¸ii, complementul oric˘arui element x
este unic, ceea ce ne permite s˘a ˆıl not˘am prin x (sau x).
Existent ¸a complementului oric˘arui element al unei algebre Boole de mult ¸ime
suport B (existent ¸˘a impus˘a ˆın definit ¸ia anterioar˘a), al˘aturi de unicitatea
complementului, ne dau posibilitatea de a defini o operat ¸ie unar˘a : B → B (sau
: B → B), care duce fiecare element al lui B ˆın complementul s˘au.
Aceast˘a operat ¸ie se va numi complementare ¸si se va citi not.
Notat ¸ie
O algebr˘a Boole va fi notat˘a (B, ≤, , 0, 1), sau (B, ∨, ∧, , 0, 1), sau
(B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1), unde (B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este laticea distributiv˘a m˘arginit˘a
subiacent˘a algebrei Boole, iar este operat ¸ia ei de complementare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 4 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 5 / 54
Exemple de algebre Boole
La fel ca ˆın cazul laticilor m˘arginite:
Remarc˘a
O algebr˘a Boole nu poate fi vid˘a, pentru c˘a are minim ¸si maxim.
Definit ¸ie
Algebra Boole cu un singur element (adic˘a algebra Boole cu 0 = 1, anume
lant ¸ul cu un singur element, L
1
) se nume¸ste algebra Boole trivial˘a.
Orice algebr˘a Boole de cardinal strict mai mare decˆat 1 (i. e. orice algebr˘a
Boole cu cel put ¸in 2 elemente, adic˘a orice algebr˘a Boole cu 0 ,= 1) se
nume¸ste algebr˘a Boole netrivial˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 6 / 54
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Lant ¸ul cu dou˘a elemente este o algebr˘a Boole.
ˆ
Intr–adev˘ar, (L
2
= ¦0, 1¦, ≤), cu 0 < 1 (i. e. 0 ≤ 1 ¸si 0 ,= 1):
este un lant ¸, deci o latice distributiv˘a, cu ∨ = max ¸si ∧ = min;
este, evident, o latice m˘arginit˘a;
are proprietatea c˘a 0 ¸si 1 sunt complemente unul altuia ¸si nu au alte
complemente (fapt valabil ˆın orice latice m˘arginit˘a), deci 0 = 1 ¸si 1 = 0.
A¸sadar, (L
2
, ∨ = max, ∧ = min, ≤, , 0, 1) este o algebr˘a Boole.
Aceast˘a algebr˘a Boole se nume¸ste algebra Boole standard ¸si are urm˘atoarea
diagram˘a Hasse ca poset:
r
r
0
1
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 7 / 54
Exemple de algebre Boole
Remarc˘a
Se arat˘a imediat, direct cu definit ¸ia unei algebre Boole, c˘a orice produs direct de
algebre Boole este o algebr˘a Boole, cu operat ¸iile ¸si ordinea part ¸ial˘a definite
punctual.
Remarc˘a
ˆ
In particular, considerˆand algebra Boole standard L
2
¸si o mult ¸ime arbitrar˘a I ,
remarca anterioar˘a ne asigur˘a de faptul c˘a produsul direct
(L
I
2
= ¦f [f : I → L
2
¦, ∨, ∧, ≤, , 0, 1) este o algebr˘a Boole, cu operat ¸iile ¸si ordinea
part ¸ial˘a definite punctual, pornind de la cele ale algebrei Boole standard
(L
2
, ∨, ∧, ≤, , 0, 1):
pentru orice f , g ∈ L
I
2
, f ∨ g, f ∧ g, f , 0, 1 ∈ L
I
2
, definite prin: pentru orice
i ∈ I :
(f ∨ g)(i ) := f (i ) ∨ g(i )
(f ∧ g)(i ) := f (i ) ∧ g(i )
f (i ) := f (i )
0(i ) := 0 ¸si 1(i ) := 1
iar f ≤ g ˆın L
I
2
dac˘a, pentru fiecare i ∈ I , f (i ) ≤ g(i ) ˆın L
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 8 / 54
Exemple de algebre Boole
Remarc˘a
Aplicˆand remarca anterioar˘a cazului ˆın care I este finit˘a, de cardinal n ∈ N,
obt ¸inem c˘a (L
n
2
= ¦(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) [ x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ L
2
= ¦0, 1¦¦, ∨, ∧, ≤, , 0, 1)
este o algebr˘a Boole, cu operat ¸iile ¸si relat ¸ia de ordine definite pe componente,
pornind de la cele ale algebrei Boole standard (L
2
, ∨, ∧, ≤, , 0, 1): pentru orice
x
1
, x
2
, . . . , x
n
, y
1
, y
2
, . . . , y
n
∈ L
2
:
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∨ (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) := (x
1
∨ y
1
, x
2
∨ y
2
, . . . , x
n
∨ y
n
)
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∧ (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) := (x
1
∧ y
1
, x
2
∧ y
2
, . . . , x
n
∧ y
n
)
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) := (x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
0 := (0, 0, . . . , 0)

n de 0
¸si 1 := (1, 1, . . . , 1)

n de 1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ≤ (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) ˆın L
n
2
ddac˘a x
1
≤ y
1
, x
2
≤ y
2
, . . ., x
n
≤ y
n
ˆın L
2
L
0
2
= L
1
este algebra Boole trivial˘a.
L
1
2
= L
2
este algebra Boole standard.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 9 / 54
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Algebra Boole L
2
2
se nume¸ste rombul, datorit˘a formei diagramei ei Hasse:
r
r r
r
d
d

d
d
0
a b
1
Am notat: 0 = (0, 0), 1 = (1, 1), a = (0, 1), b = (1, 0), unde L
2
= ¦0, 1¦.
Diagrama de mai sus este corect˘a, pentru c˘a ordinea part ¸ial˘a produs, ≤, satisface:
(0, 0) ≤ (0, 1) ≤ (1, 1),
(0, 0) ≤ (1, 0) ≤ (1, 1),
(0, 1) ¸si (1, 0) sunt incomparabile ((0, 1) (1, 0) ¸si (1, 0) (0, 1), pentru c˘a
1 0 ˆın L
2
).
Definit ¸iile operat ¸iilor de algebr˘a Boole se fac pe componente, pornind de la cele
ale lui L
2
(de exemplu, a ∨ b = (0, 1) ∨ (1, 0) = (0 ∨ 1, 1 ∨ 0) = (1, 1) = 1), dar
pot fi determinate ¸si din diagrama Hasse a acestei algebre Boole.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 10 / 54
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Algebra Boole L
3
2
se nume¸ste cubul, datorit˘a formei diagramei ei Hasse:
r
0

d
d
r r r
r r r
r

d
d

d
d

d
d
a b c
x y z
1
Cu notat ¸ia uzual˘a L
2
= ¦0, 1¦ pentru elementele algebrei Boole standard,
elementele din diagrama Hasse de mai sus sunt: 0 = (0, 0, 0), a = (0, 0, 1),
b = (0, 1, 0), c = (1, 0, 0), x = (0, 1, 1), y = (1, 0, 1), z = (1, 1, 0) ¸si 1 = (1, 1, 1).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 11 / 54
Exemple de algebre Boole
Exemplu
Pentru orice mult ¸ime I , (T(I ), ∪, ∩, ⊆, , ∅, I ), unde A = I ¸ A pentru orice
A ∈ T(I ), este o algebr˘a Boole.
Acest fapt poate fi verificat foarte u¸sor, cu definit ¸ia unei algebre Boole, folosind
funct ¸iile caracteristice ale submult ¸imilor lui I raportat la I sau, direct, calcul cu
mult ¸imi pentru a demonstra propriet˘at ¸ile operat ¸iilor lui T(I ).
Exercit ¸iu (tem˘a pentru acas˘a)
Demonstrat ¸i c˘a singurele algebre Boole total ordonate sunt algebra Boole trivial˘a
¸si algebra Boole standard.
Indicat ¸ie: presupunet ¸i prin absurd c˘a exist˘a o algebr˘a Boole care s˘a fie un lant ¸
(L, max, min, ≤, , 0, 1) cu cel put ¸in 3 elemente, adic˘a exist˘a x ∈ L ¸ ¦0, 1¦. L fiind
total ordonat˘a, avem: x ≤ x sau x ≤ x. Cine este x, conform definit ¸iei
complementului?
Propozit ¸ie (tem˘a pentru seminar)
Mult ¸imea elementelor complementate ale unei latici distributive m˘arginite este o
algebr˘a Boole (cu operat ¸iile induse, la care se adaug˘a operat ¸ia de complementare).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 12 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 13 / 54
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
Definit ¸ie
Pentru orice algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, , 0, 1), se definesc urm˘atoarele operat ¸ii binare
derivate:
implicat ¸ia (boolean˘a), →: pentru orice a, b ∈ B, a → b := a ∨ b;
echivalent ¸a (boolean˘a), ↔: pentru orice a, b ∈ B,
a ↔ b := (a → b) ∧ (b → a).
Remarc˘a (complementarea este idempotent˘a)
Dat˘a o algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1), pentru orice x ∈ B, x = x.
Acest fapt se arat˘a direct cu definit ¸ia complementului, folosind unicitatea lui ˆın
algebre Boole.
ˆ
Intr–adev˘ar, definit ¸ia complementului x al lui x arat˘a c˘a x satisface
condit ¸iile care definesc complementul x al lui x, a¸sadar x = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 14 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 15 / 54
Definit ¸ia unei algebre Boole
ˆ
Inainte de a trece mai departe, amintim c˘a: o algebr˘a Boole este o latice
distributiv˘a m˘arginit˘a complementat˘a, i. e. o structur˘a (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1)
compus˘a din:
o mult ¸ime B,
o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a ≤ pe B,
dou˘a operat ¸ii binare ∨ ¸si ∧ pe B, notate infixat,
dou˘a constante 0, 1 ∈ B,
o operat ¸ie unar˘a pe B,
iar aceste componente au propriet˘at ¸ile:
(B, ∨, ∧, ≤) este o latice, i. e.:
oricare ar fi x, y ∈ B, exist˘a sup{x, y} ¸si inf{x, y} ˆın posetul (B, ≤);
∨ ¸si ∧ sunt idempotente, comutative ¸si asociative, i. e.: pentru orice
x, y, z ∈ B, au loc: x ∨ x = x, x ∨ y = y ∨ x, x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z, ¸si la
fel pentru ∧;
∨ ¸si ∧ verific˘a absorbt ¸ia: pentru orice x, y ∈ B, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si
x ∧ (x ∨ y) = x;
pentru orice x, y ∈ B, x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = x;
pentru orice x, y ∈ B, x ∨ y = sup{x, y};
pentru orice x, y ∈ B, x ∧ y = inf{x, y};
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 16 / 54
Definit ¸ia unei algebre Boole
laticea (B, ∨, ∧, ≤) este distributiv˘a, i. e.:
∨ este distributiv˘a fat ¸˘a de ∧, i. e.: pentru orice x, y, z ∈ B,
x ∨ (y ∧ z) = (x ∨ y) ∧ (x ∨ z);
∧ este distributiv˘a fat ¸˘a de ∨, i. e.: pentru orice x, y, z ∈ B,
x ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ z);
(B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este o latice m˘arginit˘a, i. e., ˆın plus:
0 este minimul posetului (B, ≤);
1 este maximul posetului (B, ≤);
laticea m˘arginit˘a (B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este complementat˘a ¸si satisface
unicitatea complementului, datorit˘a distributivit˘at ¸ii, iar este operat ¸ia de
complementare:
pentru orice x ∈ B, x este unicul complement al lui x, adic˘a unicul element
x ∈ B care satisface:

x ∨ x = 1
¸si
x ∧ x = 0.
ˆ
In plus, ˆın orice algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1), se definesc urm˘atoarele operat ¸ii
binare derivate:
implicat ¸ia (boolean˘a), →: pentru orice x, y ∈ B, x → y := x ∨ y;
echivalent ¸a (boolean˘a), ↔: pentru orice x, y ∈ B,
x ↔ y := (x → y) ∧ (y → x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 17 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 18 / 54
Principiul dualit˘at ¸ii pentru algebre Boole
Remarc˘a
Pentru orice algebr˘a Boole B := (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1), se arat˘a u¸sor c˘a
(B, ∧, ∨, ≥, , 1, 0) este o algebr˘a Boole, numit˘a duala algebrei Boole B.
Se ¸stie, din capitolul despre latici al cursului, c˘a:
∨ ¸si ∧,
≤ ¸si ≥:=≤
−1
,
0 ¸si 1
sunt duale una alteia, respectiv.
Este imediat c˘a operat ¸ia unar˘a este dual˘a ei ˆıns˘a¸si. Spunem c˘a operat ¸ia este
autodual˘a.
Evident, duala dualei lui B este B.
Remarca anterioar˘a st˘a la baza Principiului dualit˘at ¸ii pentru algebre Boole:
orice rezultat valabil ˆıntr–o algebr˘a Boole arbitrar˘a r˘amˆane valabil dac˘a peste tot
ˆın cuprinsul lui interschimb˘am: ∨ cu ∧, ≤ cu ≥, 0 cu 1 (iar operat ¸ia r˘amˆane
neschimbat˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 19 / 54
Legile lui de Morgan pentru algebre Boole arbitrare
Peste tot ˆın cele ce urmeaz˘a, dac˘a nu se va ment ¸iona altfel,
B := (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1) va fi o algebr˘a Boole arbitrar˘a.
Urm˘atoarea propozit ¸ie cont ¸ine o proprietate aritmetic˘a foarte important˘a a
algebrelor Boole, pe care o cunoa¸stem deja pentru cazul particular al algebrei
Boole a p˘art ¸ilor unei mult ¸imi.
Propozit ¸ie (legile lui de Morgan)
Pentru orice x, y ∈ B:
1
x ∨ y = x ∧ y
2
x ∧ y = x ∨ y
Demonstrat ¸ie: (1) Avem de ar˘atat c˘a x ∧ y este complementul lui x ∨ y.
Conform definit ¸iei ¸si unicit˘at ¸ii complementului, este suficient s˘a demonstr˘am c˘a:
(x ∨ y) ∨ (x ∧ y) = 1 ¸si (x ∨ y) ∧ (x ∧ y) = 0.
Aplic˘am distributivitatea, comutativitatea, definit ¸ia complementului ¸si faptul c˘a 0
¸si 1 sunt minimul ¸si, respectiv, maximul lui B:
x ∨ y ∨ (x ∧ y) = (x ∨ y ∨ x) ∧ (x ∨ y ∨ y) = (1 ∨ y) ∧ (x ∨ 1) = 1 ∧ 1 = 1;
(x ∨ y) ∧ x ∧ y = (x ∧ x ∧ y) ∨ (y ∧ x ∧ y) = (0 ∧ y) ∨ (x ∧ 0) = 0 ∨ 0 = 0.
(2) Rezult˘a din (1), prin dualitate.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 20 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 21 / 54
Subalgebre Boole
Definit ¸ie
O submult ¸ime S a lui B se nume¸ste subalgebr˘a Boole a lui B ddac˘a este ˆınchis˘a
la operat ¸iile de algebr˘a Boole ale lui B, i. e.:
1
pentru orice x, y ∈ S, rezult˘a x ∨ y ∈ S;
2
pentru orice x, y ∈ S, rezult˘a x ∧ y ∈ S;
3
pentru orice x ∈ S, rezult˘a x ∈ S;
4
0, 1 ∈ S.
Propozit ¸ie
Au loc urm˘atoarele implicat ¸ii ˆıntre cele 4 propriet˘at ¸i din definit ¸ia unei subalgebre
Boole, aplicate unei submult ¸imi nevide S a lui B:
(1) ⇐ (2), (3)
(2) ⇐ (1), (3)
(4) ⇐ (1), (2), (3)
(3) (1), (2), (4)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 22 / 54
Subalgebre Boole
Demonstrat ¸ie: Fie ∅ , = S ⊆ B.
“(1) ⇐ (2), (3) :“ Presupunem c˘a S satisface (2) ¸si (3). Fie x, y ∈ S. Conform
(3), (2), legilor lui de Morgan ¸si idempotent ¸ei complement˘arii, rezult˘a c˘a
x, y ∈ S, deci x ∧ y ∈ S, deci x ∧ y ∈ S, dar x ∧ y = x ∨ y = x ∨ y, a¸sadar
x ∨ y ∈ S.
“(2) ⇐ (1), (3) :“ Prin dualitate, din implicat ¸ia anterioar˘a.
“(4) ⇐ (1), (2), (3) :“ Fie x ∈ S, arbitrar. Atunci, conform (3), (1) ¸si (2), rezult˘a
x ∈ S, deci 1 = x ∨ x ∈ S ¸si 0 = x ∧ x ∈ S.
“(3) (1), (2), (4) :“ De exemplu, ˆın L
2
2
(rombul, cu diagrama Hasse figurat˘a
mai jos), considerˆand S := ¦0, a, 1¦, se observ˘a c˘a S satisface (1), (2) ¸si (4), dar
nu satisface (3), ˆıntrucˆat a = b / ∈ S.
r
r r
r
d
d

d
d
0
a b
1
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 23 / 54
Subalgebre Boole
Remarc˘a
Proprietatea (4) din definit ¸ia unei subalgebre Boole arat˘a c˘a orice subalgebr˘a
Boole S este nevid˘a, fapt implicat ¸si de remarca de mai jos.
Remarc˘a
Este imediat c˘a o subalgebr˘a Boole S a unei algebre Boole B este o algebr˘a Boole
cu operat ¸iile induse pe S de operat ¸iile de algebr˘a Boole ale lui B ¸si cu ordinea
part ¸ial˘a indus˘a pe S de ordinea part ¸ial˘a a lui B.
Notat ¸ie
Operat ¸iile induse (adic˘a restrict ¸iile la S ale operat ¸iilor lui B) se noteaz˘a, de obicei,
la fel ca operat ¸iile de algebr˘a Boole ale lui B, iar ordinea part ¸ial˘a indus˘a (adic˘a
ordinea part ¸ial˘a a lui B restrict ¸ionat˘a la S) se noteaz˘a, de obicei, la fel ca ordinea
part ¸ial˘a a lui B.
Remarc˘a
Este imediat c˘a orice subalgebr˘a Boole S a unei algebre Boole B este ˆınchis˘a la
operat ¸iile derivate → ¸si ↔ ale lui B (adic˘a x → y, x ↔ y ∈ S pentru orice
x, y ∈ S), ¸si c˘a operat ¸iile pe care acestea le induc pe S sunt exact implicat ¸ia ¸si,
respectiv, echivalent ¸a algebrei Boole S (notate, ˆın mod uzual, la fel ca implicat ¸ia
¸si, respectiv, echivalent ¸a lui B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 24 / 54
Morfisme booleene
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, renunt ¸˘am la fixarea algebrei Boole notate B.
Definit ¸ie
Date dou˘a algebre Boole (A, ∨, ∧, , 0, 1) ¸si (B, ., ¯, , ⊥, ·), o funct ¸ie
f : A → B se nume¸ste morfism boolean (sau morfism de algebre Boole) ddac˘a f
comut˘a cu operat ¸iile de algebre Boole ale lui A ¸si B, i. e. ddac˘a f este
morfism de latici m˘arginite ˆıntre (A, ∨, ∧, 0, 1) ¸si (B, ., ¯, ⊥, ·) ¸si, pentru orice
x ∈ A, f (x) = (f (x)).
Scris desf˘a¸surat, o funct ¸ie f : A → B este morfism boolean ddac˘a:
1
pentru orice x, y ∈ A, f (x ∨ y) = f (x) . f (y)
2
pentru orice x, y ∈ A, f (x ∧ y) = f (x) ¯ f (y)
3
pentru orice x ∈ A, f (x) = (f (x))
4
f (0) =⊥ ¸si f (1) = ·
Un endomorfism boolean (sau endomorfism de algebre Boole) este un morfism
boolean ˆıntre o algebr˘a Boole ¸si ea ˆıns˘a¸si.
Un izomorfism boolean (sau izomorfism de algebre Boole) este un morfism
boolean bijectiv, ceea ce este acela¸si lucru cu un morfism boolean inversabil,
pentru c˘a inversa unui morfism Boolean bijectiv este morfism boolean, ceea ce se
observ˘a imediat, dac˘a aplic˘am rezultatul similar de la latici (tem˘a pentru acas˘a).
Un automorfism boolean (sau automorfism de algebre Boole) este un izomorfism
boolean ˆıntre o algebr˘a Boole ¸si ea ˆıns˘a¸si, adic˘a un endomorfism boolean bijectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 25 / 54
Morfisme booleene
Propozit ¸ie
Cu notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a, au loc urm˘atoarele implicat ¸ii ˆıntre cele 4
propriet˘at ¸i ale unui morfism boolean, aplicate unei funct ¸ii f : A → B:
(1) ⇐ (2), (3)
(2) ⇐ (1), (3)
(3) ⇐ (1), (2), (4)
(4) ⇐ (1), (2), (3)
Demonstrat ¸ie: Fie f : A → B o funct ¸ie.
“(1) ⇐ (2), (3) :“ Dac˘a f satisface (2) ¸si (3), atunci, pentru orice x, y ∈ A,
f (x ∨ y) = f (x ∨ y) = f (x ∧ y) = f (x ∧ y) = (f (x) ¯ f (y)) =
(f (x) ¯f (y)) = f (x) .f (y) = f (x) .f (y). Am aplicat idempotent ¸a
complement˘arii ¸si legile lui de Morgan.
“(2) ⇐ (1), (3) :“ Rezult˘a, prin dualitate, din prima implicat ¸ie.
“(3) ⇐ (1), (2), (4) :“ Dac˘a f satisface (1), (2) ¸si (4), atunci, pentru orice x ∈ A,
⊥= f (0) = f (x ∧x) = f (x) ¯f (x) ¸si · = f (1) = f (x ∨x) = f (x) .f (x), ceea ce,
conform definit ¸iei ¸si unicit˘at ¸ii complementului, arat˘a c˘a f (x) este complementul
lui f (x) ˆın algebra Boole B, adic˘a f (x) = f (x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 26 / 54
Morfisme booleene
“(4) ⇐ (1), (2), (3) :“ Dac˘a f satisface (1), (2) ¸si (3), atunci, pentru orice x ∈ A,
⊥= f (x) ¯ f (x) = f (x) ¯ f (x) = f (x ∧ x) = f (0) ¸si, dual, · = f (1).
Remarc˘a (tem˘a)
Orice morfism boolean comut˘a cu implicat ¸ia ¸si echivalent ¸a boolean˘a.
Compunerea a dou˘a morfisme booleene este un morfism boolean.
Imaginea unui morfism boolean este o subalgebr˘a Boole a codomeniului acelui
morfism boolean.
Urm˘atoarea propozit ¸ie cont ¸ine un exemplu foarte important de algebre Boole
izomorfe.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 27 / 54
Algebre Boole izomorfe
Propozit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime I , algebrele Boole (T(I ), ∪, ∩, , ∅, I ) ¸si (L
I
2
, ∨, ∧, , 0, 1) sunt
izomorfe (i. e. exist˘a un izomorfism boolean ˆıntre ele).
Demonstrat ¸ie: Dac˘a I = ∅, atunci cele dou˘a algebre Boole din enunt ¸ coincid cu
algebra Boole trivial˘a, a¸sadar sunt izomorfe, cu izomorfismul boolean dat de
identitatea algebrei Boole triviale.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, vom considera I nevid˘a.
Putem considera L
2
= ¦0, 1¦ ⊂ N, ceea ce ne permite s˘a exprim˘am operat ¸iile de
algebr˘a Boole ale lui (L
2
, ∨, ∧, , 0, 1) ˆın funct ¸ie de operat ¸iile aritmetice +, − ¸si
de pe N, astfel: pentru orice x, y ∈ L
2
= ¦0, 1¦:

x ∨ y = max¦x, y¦ = x + y −x y,
x ∧ y = min¦x, y¦ = x y,
x = 1 −x.
Aceste egalit˘at ¸i pot fi verificate u¸sor, de exemplu prin considerarea tuturor
cazurilor privind valorile posibile ale lui x, y ∈ L
2
= ¦0, 1¦.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 28 / 54
Algebre Boole izomorfe
A¸sadar, ˆın algebra Boole (L
I
2
= ¦f [f : I → L
2
¦, ∨, ∧, , 0, 1), operat ¸iile sunt
definite punctual pe baza celor ale lui L
2
, astfel:
0 : I → L
2
, pentru orice i ∈ I , 0(i ) := 0;
1 : I → L
2
, pentru orice i ∈ I , 1(i ) := 1;
pentru orice f : I → L
2
, f : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar fi i ∈ I ,
f (i ) := f (i ) = 1 −f (i ) = (1 −f )(i ), unde 1 este funct ¸ia constant˘a de mai
sus; a¸sadar f = 1 −f ;
pentru orice f : I → L
2
¸si g : I → L
2
, f ∨g : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar
fi i ∈ I ,
(f ∨ g)(i ) := f (i ) ∨ g(i ) = f (i ) + g(i ) −f (i ) g(i ) = (f + g −f g)(i );
a¸sadar f ∨ g = f + g −f g;
pentru orice f : I → L
2
¸si g : I → L
2
, f ∧g : I → L
2
, definit˘a prin: oricare ar
fi i ∈ I , (f ∧g)(i ) := f (i ) ∧g(i ) = f (i ) g(i ) = (f g)(i ); a¸sadar f ∧g = f g.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 29 / 54
Algebre Boole izomorfe
Amintim c˘a am demonstrat c˘a urm˘atoarea funct ¸ie este o biject ¸ie: ϕ : T(I ) → L
I
2
,
definit˘a prin: oricare ar fi A ∈ T(I ), ϕ(A) := χ
A
∈ L
I
2
= ¦f [f : I → L
2
¦ (funct ¸ia
caracteristic˘a a lui A raportat la I ).
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, vom aplica propriet˘at ¸ile funct ¸iilor caracteristice.
ϕ(∅) = χ

= 0 ¸si ϕ(I ) = χ
I
= 1.
Pentru orice A ∈ T(I ), ϕ(A) = χ
A
= χ
I \A
= 1 −χ
A
= 1 −ϕ(A) = ϕ(A).
Pentru orice A, B ∈ T(I ),
ϕ(A∪B) = χ
(A∪B)
= χ
A

B
−χ
A
χ
B
= ϕ(A)+ϕ(B)−ϕ(A)ϕ(B) = ϕ(A)∨ϕ(B).
Pentru orice A, B ∈ T(I ),
ϕ(A ∩ B) = χ
(A∩B)
= χ
A
χ
B
= ϕ(A) ϕ(B) = ϕ(A) ∧ ϕ(B).
A¸sadar ϕ este un morfism boolean, iar faptul c˘a este ¸si bijectiv˘a arat˘a c˘a ϕ este
un izomorfism boolean.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 30 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 31 / 54
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
Amintim:
Lem˘a
Fie (L, ∨, ∧, ≤) o latice ¸si a, b, x, y ∈ L.
Dac˘a a ≤ b ¸si x ≤ y, atunci: a ∨ x ≤ b ∨ y ¸si a ∧ x ≤ b ∧ y.
ˆ
In particular (aplicˆand proprietatea de mai sus ¸si reflexivitatea unei relat ¸ii de
ordine): dac˘a a ≤ b, atunci a ∨ x ≤ b ∨ x ¸si a ∧ x ≤ b ∧ x.
Propozit ¸ie
Fie (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1) o algebr˘a Boole. Atunci, pentru orice x, y ∈ B, au loc
urm˘atoarele echivalent ¸e:
1
x = y ddac˘a x = y
2
x ≤ y ddac˘a y ≤ x
3
x ≤ y ddac˘a x ∧ y = 0 ddac˘a x ∨ y = 1
4
x ≤ y ddac˘a x → y = 1
5
x = y ddac˘a x ↔ y = 1
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 32 / 54
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
Demonstrat ¸ie: Fie x, y ∈ B, arbitrare, fixate.
(1) Urm˘atorul ¸sir de implicat ¸ii demonstreaz˘a rezultatul de la acest punct: x = y
implic˘a x = y implic˘a x = y, ceea ce este echivalent cu x = y, conform
idempotent ¸ei complement˘arii.
(2) Aplicˆand, pe rˆand, definit ¸ia relat ¸iei de ordine ˆın funct ¸ie de ∨, punctul (1),
legile lui de Morgan ¸si definit ¸ia relat ¸iei de ordine ˆın funct ¸ie de ∧ ˆın orice latice
(¸si comutativitatea lui ∧), obt ¸inem ¸sirul de echivalent ¸e: x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y
ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = y ddac˘a y ≤ x.
(3) x ≤ y implic˘a x ∧ y ≤ y ∧ y = 0 implic˘a x ∧ y = 0. Am aplicat lema
anterioar˘a, definit ¸ia complementului ¸si faptul c˘a 0 este minimul lui B.
Acum aplic˘am faptul c˘a 0 este minimul lui B, distributivitatea lui ∨ fat ¸˘a de ∧,
definit ¸ia complementului, faptul c˘a 1 este maximul lui B ¸si definit ¸ia lui ≤ˆın
funct ¸ie de ∨ ˆın orice latice (¸si comutativitatea lui ∨): dac˘a x ∧ y = 0, atunci
y = y ∨ 0 = y ∨ (x ∧ y) = (y ∨ x) ∧ (y ∨ y) = (y ∨ x) ∧ 1 = y ∨ x, prin urmare
x ≤ y.
Am demonstrat faptul c˘a x ≤ y ddac˘a x ∧ y = 0.
Acum aplic˘am punctul (1), legile lui de Morgan, faptul evident c˘a 0 = 1 ¸si
idempotent ¸a complement˘arii, ¸si obt ¸inem: x ∧ y = 0 ddac˘a x ∧ y = 0 ddac˘a
x ∨ y = 1 ddac˘a x ∨ y = 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 33 / 54
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
(4) Din punctul (3) ¸si definit ¸ia implicat ¸iei booleene, obt ¸inem: x ≤ y ddac˘a
x ∨ y = 1 ddac˘a x → y = 1.
(5) S˘a observ˘am c˘a, oricare ar fi a, b ∈ B, are loc echivalent ¸a: a ∧ b = 1 ddac˘a
[a = 1 ¸si b = 1].
ˆ
Intr–adev˘ar, implicat ¸ia direct˘a rezult˘a din faptul c˘a a ∧ b ≤ a ¸si
a ∧ b ≤ b ¸si faptul c˘a 1 este maximul lui B, iar implicat ¸ia reciproc˘a este trivial˘a.
Reflexivitatea ¸si antisimetria lui ≤, punctul (4), proprietatea de mai sus ¸si definit ¸ia
echivalent ¸ei booleene ne dau: x = y ddac˘a [x ≤ y ¸si y ≤ x] ddac˘a [x → y = 1 ¸si
y → x = 1] ddac˘a (x → y) ∧ (y → x) = 1 ddac˘a x ↔ y = 1.
Propozit ¸ie (legea de reziduat ¸ie)
Fie (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1) o algebr˘a Boole. Atunci, pentru orice elemente α, β, γ ∈ B,
are loc echivalent ¸a:
α ≤ β → γ ddac˘a α ∧ β ≤ γ.
Demonstrat ¸ie: Vom demonstra echivalent ¸a din enunt ¸ prin dubl˘a implicat ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 34 / 54
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
“⇐“: Dac˘a α ∧β ≤ γ, atunci, conform lemei anterioare, luˆand supremumul dintre
fiecare membru al acestei inegalit˘at ¸i ¸si β, obt ¸inem: (α ∧ β) ∨ β ≤ γ ∨ β.
ˆ
In
aceast˘a inegalitate aplic˘am distributivitatea unei algebre Boole ¸si definit ¸ia
implicat ¸iei ˆıntr-o algebr˘a Boole, ¸si obt ¸inem inegalitatea echivalent˘a:
(α ∨ β) ∧ (β ∨ β) ≤ β → γ, adic˘a (α ∨ β) ∧ 1 ≤ β → γ, adic˘a α ∨ β ≤ β → γ, de
unde, ˆıntrucˆat α ≤ sup¦α, β¦ = α ∨ β ¸si aplicˆand tranzitivitatea unei relat ¸ii de
ordine, rezult˘a: α ≤ β → γ.
“⇒“: Dac˘a α ≤ β → γ, adic˘a, explicitˆand definit ¸ia implicat ¸iei ˆıntr-o algebr˘a
Boole, α ≤ β ∨ γ, atunci, conform lemei anterioare, luˆand infimumul dintre fiecare
membru al acestei inegalit˘at ¸i ¸si β, obt ¸inem: α ∧ β ≤ (β ∨ γ) ∧ β, adic˘a, aplicˆand
distributivitatea unei algebre Boole, α ∧ β ≤ (β ∧ β) ∨ (γ ∧ β), adic˘a
α ∧ β ≤ 0 ∨ (γ ∧ β), adic˘a α ∧ β ≤ γ ∧ β. Aplicˆand ˆın aceast˘a ultim˘a inegalitate
faptul c˘a γ ∧ β = inf¦γ, β¦ ≤ γ ¸si tranzitivitatea unei relat ¸ii de ordine, obt ¸inem:
α ∧ β ≤ γ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 35 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 36 / 54
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
Observat ¸ie
Pentru toate definit ¸iile legate de acest paragraf al cursului de fat ¸˘a ¸si pentru
demonstrat ¸iile rezultatelor enunt ¸ate aici, a se vedea, de exemplu, cartea de G.
Georgescu ¸si A. Iorgulescu din bibliografia din Cursul I, dar ¸si celelalte c˘art ¸i din
acea list˘a bibliografic˘a.
Pentru un exemplu de aplicat ¸ie la teorema urm˘atoare, a se vedea referatul despre
ecuat ¸ii booleene din seria de materiale didactice pe care le–am trimis pe mail.
Demonstrat ¸iile omise aici nu fac parte din materia pentru examen.
ˆ
In definit ¸ia ¸si rezultatele de mai jos, not˘am x
2
:= x x ¸si x y := xy.
Definit ¸ie
Se nume¸ste inel Boole un inel unitar (B, +, , −, 0, 1) cu proprietatea c˘a x
2
= x
pentru orice x ∈ B.
Lem˘a
ˆ
In orice inel Boole B, au loc: pentru orice elemente x, y ∈ B, xy = yx ¸si
x + x = 0 (cu alte cuvinte, orice inel Boole este comutativ ¸si orice element nenul
al unui inel Boole are ordinul 2 ˆın grupul aditiv subiacent inelului; sigur c˘a ordinul
lui 0 este 1, 0 fiind elementul neutru al acestui grup aditiv: 0 = 0).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 37 / 54
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
Teorem˘a (echivalent ¸a algebr˘a Boole ⇔ inel Boole)
Orice algebr˘a Boole poate fi organizat˘a ca un inel Boole, ¸si invers. Mai precis:
Fie B := (B, +, , −, 0, 1) un inel Boole. Definim operat ¸iile ∨, ∧ ¸si pe B
prin: pentru orice x, y ∈ B:

x ∨ y := x + y + xy
x ∧ y := xy
x := x + 1
Atunci (B, ∨, ∧, , 0, 1) este o algebr˘a Boole, pe care o vom nota cu /(B).
Fie B := (B, ∨, ∧, , 0, 1) o algebr˘a Boole. Definim operat ¸iile + ¸si pe B prin:
pentru orice x, y ∈ B:

x + y := (x ∧ y) ∨ (x ∧ y)
xy := x ∧ y
Atunci (B, +, , −, 0, 1) este un inel Boole, pe care ˆıl vom nota cu 1(B) (unde
am notat cu − operat ¸ia de inversare a grupului aditiv subiacent inelului).
Aplicat ¸iile / ¸si 1 sunt “inverse una alteia“, ˆın sensul c˘a, pentru orice inel
Boole B, 1(/(B)) = B, ¸si, pentru orice algebr˘a Boole B, /(1(B)) = B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 38 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 39 / 54
Filtre ale unei algebre Boole
Pentru cele ce urmeaz˘a, fix˘am o algebr˘a Boole B := (B, ∨, ∧, ≤, , 0, 1),
arbitrar˘a.
Vom nota ≥:=≤
−1
.
Definit ¸ie
O submult ¸ime nevid˘a F a lui B se nume¸ste filtru al algebrei Boole B ddac˘a,
pentru orice x, y ∈ B, urm˘atoarele condit ¸ii sunt satisf˘acute:
(F
1
) dac˘a x, y ∈ F, atunci x ∧ y ∈ F;
(F
2
) dac˘a x ∈ F ¸si x ≤ y, atunci y ∈ F.
Notat ¸ie
Mult ¸imea filtrelor lui B se noteaz˘a cu T(B).
Remarc˘a
Orice filtru al lui B ˆıl cont ¸ine pe 1.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a F este un filtru al lui B,
atunci F este nevid prin definit ¸ie, deci exist˘a un element x ∈ F; dar, ca orice
element al lui B, x satisface x ≤ 1, prin urmare 1 ∈ F, conform condit ¸iei (F
2
) din
definit ¸ia unui filtru.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 40 / 54
Filtre ale unei algebre Boole
Remarc˘a
Este imediat c˘a ¦1¦ ¸si B sunt filtre ale lui B, iar aceste filtre sunt respectiv
minimul (a se vedea remarca anterioar˘a) ¸si maximul posetului (T(B), ⊆).
Definit ¸ie
¦1¦ se nume¸ste filtrul trivial al lui B, iar B se nume¸ste filtrul impropriu al lui B.
Orice filtru F ,= ¦1¦ se nume¸ste filtru netrivial, ¸si orice filtru F ,= B se nume¸ste
filtru propriu al lui B.
Remarc˘a
Intersect ¸ia tuturor filtrelor lui B este ¦1¦ (filtrul trivial). Acest lucru rezult˘a
imediat din faptul c˘a ¦1¦ este cel mai mic filtru al lui B ˆın sensul incluziunii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 41 / 54
Filtre proprii
Remarc˘a
Un filtru al lui B este propriu ddac˘a nu ˆıl cont ¸ine pe 0.
ˆ
Intr–adev˘ar, un filtru este egal cu B ddac˘a ˆıl cont ¸ine pe 0, pentru c˘a B cont ¸ine pe
0, iar, dac˘a un filtru F ˆıl cont ¸ine pe 0, atunci F cont ¸ine toate elementele lui B,
conform condit ¸iei (F
2
).
Lem˘a
Fie F un filtru al lui B. Atunci: F = B ddac˘a exist˘a un element a ∈ B a. ˆı. a ∈ F
¸si a ∈ F.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a F = B, atunci 0 ∈ F ¸si 0 = 1 ∈ F.
Reciproc, dac˘a exist˘a un element a ∈ B a. ˆı. a ∈ F ¸si a ∈ F, atunci, conform
condit ¸iei (F
1
) din definit ¸ia unui filtru, rezult˘a c˘a 0 = a ∧ a ∈ F, prin urmare
F = B, conform remarcii anterioare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 42 / 54
Orice filtru cont ¸ine toate conjunct ¸iile finite ˆıntre elemente
ale sale
Lem˘a
Fie F un filtru al lui B. Atunci, pentru orice n ∈ N ¸si orice x
1
, . . . , x
n
∈ F, rezult˘a
c˘a x
1
∧ . . . ∧ x
n
∈ F.
Demonstrat ¸ie: Pentru n = 0, ne amintim dintr–un curs anterior c˘a
inf(∅) = max(B) = 1 ∈ F, pentru c˘a orice filtru ˆıl cont ¸ine pe 1, a¸sa cum am
ar˘atat ˆıntr–o remarc˘a de mai sus.
Pentru n ,= 0, demonstr˘am afirmat ¸ia prin induct ¸ie dup˘a n ∈ N

.
Pentru n = 1, afirmat ¸ia este trivial˘a.
Presupunem afirmat ¸ia adev˘arat˘a pentru un n ∈ N

, arbitrar, fixat. Consider˘am
n + 1 elemente x
1
, . . . , x
n
, x
n+1
∈ F. Conform ipotezei de induct ¸ie, rezult˘a c˘a
x
1
∧ . . . ∧ x
n
∈ F. Acum, asociativitatea lui ∧ ¸si condit ¸ia (F
1
) din definit ¸ia unui
filtru arat˘a c˘a x
1
∧ . . . ∧ x
n+1
= (x
1
∧ . . . ∧ x
n
) ∧ x
n+1
∈ F.
Rezult˘a c˘a afirmat ¸ia este valabil˘a pentru orice n ∈ N

.
A¸sadar, afirmat ¸ia este valabil˘a pentru orice n ∈ N.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 43 / 54
1
Algebre Boole – definit ¸ie ¸si notat ¸ii
2
Exemple de algebre Boole
3
Operat ¸ii ¸si operat ¸ii derivate ale unei algebre Boole
4
S˘a recapitul˘am definit ¸ia unei algebre Boole
5
Principiul dualit˘at ¸ii ¸si legile lui de Morgan
6
Subalgebre Boole ¸si morfisme booleene
7
Alte propriet˘at ¸i aritmetice ale unei algebre Boole
8
Echivalent ¸a algebre Boole – inele Boole
9
Filtre ale unei algebre Boole
10
Filtre generate de o mult ¸ime
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 44 / 54
Filtre generate de o mult ¸ime
Propozit ¸ie
Intersect ¸ia oric˘arei familii nevide de filtre ale lui B este un filtru al lui B.
Demonstrat ¸ie: Fie I o mult ¸ime nevid˘a ¸si (F
i
)
i ∈I
o familie de filtre ale lui B. S˘a
not˘am cu F intersect ¸ia acestei familii de filtre: F :=

i ∈I
F
i
. Conform unei remarci
de mai sus, pentru fiecare i ∈ I , 1 ∈ F
i
, a¸sadar 1 ∈

i ∈I
F
i
= F, deci F ,= ∅.
Demonstr˘am c˘a F satisface condit ¸ia (F
1
). Fie x, y ∈ F =

i ∈I
F
i
, a¸sadar, pentru
orice i ∈ I , x, y ∈ F
i
, deci, pentru orice i ∈ I , x ∧ y ∈ F
i
, conform condit ¸iei (F
1
)
aplicate filtrelor F
i
. Urmeaz˘a c˘a x ∧ y ∈

i ∈I
F
i
= F. Acum s˘a demonstr˘am c˘a F
satisface condit ¸ia (F
2
). Fie x ∈ F =

i ∈I
F
i
, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a, pentru orice
i ∈ I , x ∈ F
i
. Acum, fie y ∈ B, a. ˆı. x ≤ y. Rezult˘a c˘a, pentru orice i ∈ I ,
y ∈ F
i
, conform condit ¸iei (F
2
) aplicate filtrelor F
i
. A¸sadar, y ∈

i ∈I
F
i
= F.
Am demonstrat c˘a F =

i ∈I
F
i
este un filtru al lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 45 / 54
Filtre generate de o mult ¸ime
Corolar
Pentru orice submult ¸ime X a lui B, exist˘a un cel mai mic filtru al lui B care
include pe X, anume intersect ¸ia tuturor filtrelor lui B care includ pe X.
Demonstrat ¸ie: Fie X o submult ¸ime arbitrar˘a a lui B. Familia filtrelor lui B care
includ pe X, fie aceasta T, este nevid˘a, pentru c˘a aceast˘a familie cont ¸ine filtrul
impropriu, B. Conform propozit ¸iei anterioare, rezult˘a c˘a intersect ¸ia familiei T este
un filtru, care, evident, include pe X, fie acesta F.
ˆ
Inseamn˘a c˘a F ∈ T, conform
definit ¸iei familiei T. Dar F =

G∈F
G, a¸sadar F este inclus ˆın fiecare G ∈ T. Prin
urmare, F este minimul posetului (T, ⊆), i. e. F este cel mai mic filtru al lui B
care include pe X.
Definit ¸ie
Pentru orice submult ¸ime X a lui B, cel mai mic filtru al algebrei Boole B care
include pe X se noteaz˘a cu [X) sau < X > ¸si se nume¸ste filtrul lui B generat de
X.
Pentru orice element x ∈ B, filtrul generat de singletonul ¦x¦ se noteaz˘a cu [x)
sau < x > ¸si se nume¸ste filtrul principal al lui B generat de x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 46 / 54
Elementele filtrelor generate
Remarc˘a (caracterizarea filtrelor generate)
Definit ¸ia unui filtru generat arat˘a c˘a, pentru orice X ⊆ B, F = [X) ddac˘a
mult ¸imea F satisface urm˘atoarele trei condit ¸ii:
1
F este un filtru al lui B;
2
X ⊆ F;
3
pentru orice filtru G al lui B, dac˘a X ⊆ G, atunci F ⊆ G.
Ultima dintre aceste trei condit ¸ii afirm˘a c˘a, dac˘a un filtru G al lui B include o
submult ¸ime X a lui B, atunci G include filtrul lui B generat de X.
Remarc˘a
Conform remarcii care arat˘a c˘a ¦1¦ este cel mai mic filtru al lui B, urmeaz˘a c˘a
[∅) = ¦1¦.
Remarc˘a
Este imediat, atˆat direct din definit ¸ia unui filtru generat, cˆat ¸si din caracterizarea
anterioar˘a, c˘a, oricare ar fi un filtru F al lui B, are loc egalitatea: [F) = F.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 47 / 54
Elementele filtrelor generate
Propozit ¸ie
Pentru orice submult ¸ime nevid˘a X a lui B,
[X) = ¦a ∈ B [ (∃n ∈ N

)(∃x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ X)x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ a¦.
Demonstrat ¸ie: Fie
F := ¦a ∈ B [ (∃n ∈ N

)(∃x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ X)x
1
∧x
2
∧. . . ∧x
n
≤ a¦. Demonstr˘am
c˘a F = [X), folosind remarca de mai sus privind caracterizarea filtrelor generate.
Pentru ˆınceput, s˘a ar˘at˘am c˘a F este un filtru al lui B.
Fie x, y ∈ F. Atunci, conform definit ¸iei mult ¸imii F, exist˘a n, m ∈ N

¸si
x
1
, x
2
, . . . , x
n
, y
1
, y
2
, . . . , y
m
∈ X a. ˆı. x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ x ¸si
y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
m
≤ y. Conform unui rezultat valabil ˆın orice latice, rezult˘a c˘a
x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
∧ y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
m
≤ x ∧ y, a¸sadar x ∧ y ∈ F.
Acum, fie x ∈ F ¸si y ∈ B, a. ˆı. x ≤ y. Faptul c˘a x ∈ F ˆınseamn˘a c˘a exist˘a n ∈ N

¸si x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ X a. ˆı. x
1
∧x
2
∧. . . ∧x
n
≤ x, iar de aici, din relat ¸ia x ≤ y ¸si din
tranzitivitatea lui ≤, obt ¸inem x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ y, ceea ce arat˘a c˘a y ∈ F.
Am demonstrat c˘a F este un filtru al lui B.
Pentru orice x ∈ X, are loc x ≤ x, a¸sadar x ∈ F. Prin urmare, X ⊆ F.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 48 / 54
Elementele filtrelor generate
Fie G un filtru al lui B a. ˆı. X ⊆ G, ¸si fie x ∈ F. Ar˘at˘am c˘a rezult˘a x ∈ G.
Faptul c˘a x ∈ F arat˘a c˘a exist˘a n ∈ N

¸si x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ X a. ˆı.
x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ x. Dar X ⊆ G, a¸sadar x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ G, prin urmare
x
1
∧x
2
∧. . . ∧x
n
∈ G, conform lemei anterioare, ¸si deci x ∈ G conform propriet˘at ¸ii
(F
2
) din definit ¸ia unui filtru.
A¸sadar, F ⊆ G.
Conform remarcii de mai sus privind caracterizarea filtrelor generate, am
demonstrat c˘a F = [X).
Corolar
Pentru orice x ∈ B, [x) = ¦a ∈ B [ x ≤ a¦.
Demonstrat ¸ie: Se aplic˘a propozit ¸ia anterioar˘a ¸si idempotent ¸a lui ∧, din care, prin
induct ¸ie dup˘a n ∈ N

, se demonstreaz˘a imediat c˘a, pentru orice n ∈ N

,
n

i =1
x = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 49 / 54
Elementele filtrelor generate
Corolar
Pentru orice filtru F al lui B ¸si orice element x ∈ B,
[F ∪ ¦x¦) = ¦a ∈ B [ (∃f ∈ F)f ∧ x ≤ a¦.
Demonstrat ¸ie: Fie G := ¦a ∈ B [ (∃f ∈ F)f ∧ x ≤ a¦.
Fie a ∈ [F ∪ ¦x¦). Conform propozit ¸iei privind forma filtrului generat de o
mult ¸ime, aceasta ˆınseamn˘a c˘a exist˘a n ∈ N

¸si exist˘a x
1
, . . . , x
n
∈ F ∪ ¦x¦, a. ˆı.
x
1
∧ . . . ∧ x
n
≤ a.
Asociativitatea ¸si comutativitatea lui ∧ ne asigur˘a de faptul c˘a putem presupune
c˘a x
1
, . . . , x
k
∈ F ¸si x
k+1
= . . . = x
n
= x, pentru un k ∈ 0, n, unde k = 0
ˆınseamn˘a c˘a x
1
= . . . = x
n
= x, iar k = n ˆınseamn˘a c˘a x
1
, . . . , x
n
∈ F.
Idempotent ¸a lui ∧ arat˘a c˘a x
k+1
∧ . . . ∧ x
n
= x ∧ . . . ∧ x = x, atunci cˆand k < n.
Fie f := x
1
∧ . . . ∧ x
k
, cu f := 1 atunci cˆand k = 0. Conform unei leme de mai
sus, are loc f ∈ F.
Am obt ¸inut c˘a x
1
∧ . . . ∧ x
n
=

f , k = n,
f ∧ x, k < n.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 50 / 54
Elementele filtrelor generate
Dar x
1
∧ . . . ∧ x
n
≤ a, a¸sadar, dac˘a are loc k < n, atunci f ∧ x ≤ a, iar, dac˘a are
loc k = n, atunci f ∧ x = inf¦f , x¦ ≤ f ≤ a, prin urmare, ¸si ˆın acest caz,
f ∧ x ≤ a (datorit˘a tranzitivit˘at ¸ii lui ≤).
Am obt ¸inut c˘a a ∈ G, deci [F ∪ ¦x¦) ⊆ G.
Acum fie a ∈ G, adic˘a exist˘a f ∈ F a. ˆı. f ∧ x ≤ a.
f ∈ F, a¸sadar f , x ∈ F ∪ ¦x¦ ⊆ [F ∪ ¦x¦), deci f , x ∈ [F ∪ ¦x¦), iar [F ∪ ¦x¦)
este un filtru al lui B, prin urmare f ∧ x ∈ [F ∪ ¦x¦), conform condit ¸iei (F
1
), ¸si
deci a ∈ [F ∪ ¦x¦), conform condit ¸iei (F
2
) din definit ¸ia unui filtru.
Am obt ¸inut ¸si G ⊆ [F ∪ ¦x¦).
A¸sadar, [F ∪ ¦x¦) = G = ¦a ∈ B [ (∃f ∈ F)f ∧ x ≤ a¦.
Alt˘a demonstrat ¸ie: Se putea urma ¸si aceast˘a cale ˆın demonstrat ¸ia acestui
corolar: este u¸sor de ar˘atat c˘a mult ¸imea G definit˘a mai sus este un filtru ¸si c˘a
F ∪ ¦x¦ ⊆ G; acum, ultimul punct din remarca privind caracterizarea filtrelor
generate arat˘a c˘a [F ∪ ¦x¦) ⊆ G; apoi, ca mai sus, se demonstreaz˘a cealalt˘a
incluziune.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 51 / 54
Filtrele finit generate sunt principale
Notat ¸ie
Pentru orice mult ¸ime M, vom nota cu [M[ < ∞ faptul c˘a M este finit˘a.
Propozit ¸ie
Orice filtru finit generat (i. e. generat de o mult ¸ime finit˘a) este principal.
Demonstrat ¸ie: [∅) = ¦1¦ = [1).
R˘amˆane de analizat cazul filtrelor generate de mult ¸imi finite ¸si nevide.
Fie X := ¦x
1
, . . . , x
n
¦ ⊆ B, cu n ∈ N

, ¸si F := [X) (filtrul lui B generat de X).
Vom demonstra c˘a F = [x
1
∧x
2
∧. . . ∧x
n
) (i. e. c˘a F este filtrul principal generat
de conjunct ¸ia tuturor elementelor lui X).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 52 / 54
Filtrele finit generate sunt principale
F = [X), a¸sadar X ⊆ F, adic˘a x
1
, . . . , x
n
∈ F. O lem˘a de mai sus spune c˘a orice
filtru cont ¸ine toate conjunct ¸iile finite ˆıntre elemente ale sale. Rezult˘a c˘a
x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
∈ F.
Deci F este un filtru care cont ¸ine elementul x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
. Pe de alt˘a parte,
filtrul principal [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
) este, prin definit ¸ie, cel mai mic filtru al lui B
care include singletonul ¦x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
¦, adic˘a este cel mai mic filtru al lui B
care cont ¸ine elementul x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
. Rezult˘a c˘a [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
) ⊆ F.
Dar F = [X), deci, conform propozit ¸iei anterioare,
F = ¦a ∈ B [ (∃k ∈ N

)(∃y
1
, y
2
, . . . , y
k
∈ X) y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
k
≤ a¦.
Fie a ∈ F, arbitrar, fixat. Atunci exist˘a k ∈ N

¸si exist˘a y
1
, y
2
, . . . , y
k
∈ X, a. ˆı.
y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
k
≤ a. Dar X = ¦x
1
, x
2
, . . . , x
n
¦, deci
y
1
, y
2
, . . . y
k
∈ ¦x
1
, x
2
, . . . , x
n
¦, a¸sadar x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
k
,
datorit˘a idempotent ¸ei conjunct ¸iei. Am obt ¸inut c˘a
x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ y
1
∧ y
2
∧ . . . ∧ y
k
≤ a, prin urmare x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
≤ a, ceea
ce ˆınseamn˘a c˘a a ∈ [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
) (a se vedea mai sus forma unui filtru
principal).
Deci are loc ¸si cealalt˘a incluziune: F ⊆ [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
).
A¸sadar, F = [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 53 / 54
Filtrele finite sunt principale
Corolar
Orice filtru finit este principal.
Demonstrat ¸ie: Fie F un filtru al lui B, cu [F[ < ∞. Conform unei remarci de
mai sus, F = [F). A¸sadar F este un filtru finit generat, prin urmare F este un
filtru principal, conform propozit ¸iei anterioare.
Corolar
Orice filtru al unei algebre Boole finite este principal.
Demonstrat ¸ie: Fie F un filtru al lui B, prin urmare F ⊆ B. Dac˘a [B[ < ∞,
atunci [F[ ≤ [B[ < ∞, deci F este un filtru finit. Conform corolarului anterior,
rezult˘a c˘a F este un filtru principal.
Remarc˘a
Demonstrat ¸ia propozit ¸iei anterioare arat˘a c˘a, pentru orice n ∈ N ¸si orice
x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ B,
[¦x
1
, x
2
, . . . , x
n
¦) = [x
1
∧ x
2
∧ . . . ∧ x
n
),
fapt valabil ¸si pentru n = 0, ˆıntrucˆat inf(∅) = 1 (a se vedea un curs anterior).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs X logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 54 / 54
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul XI
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012–2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 1 / 54
Cuprinsul acestui curs
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 2 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 3 / 54
Definit ¸ia unei algebre Boole
Amintim c˘a: o algebr˘a Boole este o latice distributiv˘a m˘arginit˘a
complementat˘a, i. e. o structur˘a (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) compus˘a din:
o mult ¸ime B,
o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a ≤ pe B,
dou˘a operat ¸ii binare ∨ ¸si ∧ pe B, notate infixat,
dou˘a constante 0, 1 ∈ B,
o operat ¸ie unar˘a · pe B,
iar aceste componente au propriet˘at ¸ile:
(B, ∨, ∧, ≤) este o latice, i. e.:
oricare ar fi x, y ∈ B, exist˘a sup{x, y} ¸si inf{x, y} ˆın posetul (B, ≤);
∨ ¸si ∧ sunt idempotente, comutative ¸si asociative, i. e.: pentru orice
x, y, z ∈ B, au loc: x ∨ x = x, x ∨ y = y ∨ x, x ∨ (y ∨ z) = (x ∨ y) ∨ z, ¸si la
fel pentru ∧;
∨ ¸si ∧ verific˘a absorbt ¸ia: pentru orice x, y ∈ B, x ∨ (x ∧ y) = x ¸si
x ∧ (x ∨ y) = x;
pentru orice x, y ∈ B, x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = x;
pentru orice x, y ∈ B, x ∨ y = sup{x, y};
pentru orice x, y ∈ B, x ∧ y = inf{x, y};
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 4 / 54
Definit ¸ia unei algebre Boole
laticea (B, ∨, ∧, ≤) este distributiv˘a, i. e.:
∨ este distributiv˘a fat ¸˘a de ∧, i. e.: pentru orice x, y, z ∈ B,
x ∨ (y ∧ z) = (x ∨ y) ∧ (x ∨ z);
∧ este distributiv˘a fat ¸˘a de ∨, i. e.: pentru orice x, y, z ∈ B,
x ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ z);
(B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este o latice m˘arginit˘a, i. e., ˆın plus:
0 este minimul posetului (B, ≤);
1 este maximul posetului (B, ≤);
laticea m˘arginit˘a (B, ∨, ∧, ≤, 0, 1) este complementat˘a ¸si satisface
unicitatea complementului, datorit˘a distributivit˘at ¸ii, iar · este operat ¸ia de
complementare:
pentru orice x ∈ B, x este unicul complement al lui x, adic˘a unicul element
x ∈ B care satisface:

x ∨ x = 1
¸si
x ∧ x = 0.
ˆ
In plus, ˆın orice algebr˘a Boole (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1), se definesc urm˘atoarele operat ¸ii
binare derivate:
implicat ¸ia (boolean˘a), →: pentru orice x, y ∈ B, x → y := x ∨ y;
echivalent ¸a (boolean˘a), ↔: pentru orice x, y ∈ B,
x ↔ y := (x → y) ∧ (y → x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 5 / 54
Filtre ale unei algebre Boole
Pentru cele ce urmeaz˘a, fix˘am o algebr˘a Boole B := (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1),
arbitrar˘a.
Vom nota ≥:=≤
−1
.
Definit ¸ie
O submult ¸ime nevid˘a F a lui B se nume¸ste filtru al algebrei Boole B ddac˘a,
pentru orice x, y ∈ B, urm˘atoarele condit ¸ii sunt satisf˘acute:
(F
1
) dac˘a x, y ∈ F, atunci x ∧ y ∈ F;
(F
2
) dac˘a x ∈ F ¸si x ≤ y, atunci y ∈ F.
Notat ¸ie
Mult ¸imea filtrelor lui B se noteaz˘a cu F(B).
Remarc˘a
Orice filtru al lui B ˆıl cont ¸ine pe 1.
{1} este cel mai mic filtru al lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 6 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 7 / 54
Filtre prime, ultrafiltre
Definit ¸ie
Un filtru propriu P al lui B se nume¸ste filtru prim ddac˘a, pentru orice a, b ∈ B,
a ∨ b ∈ P implic˘a a ∈ P sau b ∈ P.
Definit ¸ie
Un element maximal al mult ¸imii filtrelor proprii ale lui B (raportat la incluziune)
se nume¸ste filtru maximal sau ultrafiltru al lui B.
Cu alte cuvinte, un ultrafiltru al lui B este un filtru propriu U a. ˆı., pentru orice
filtru propriu F, U ⊆ F implic˘a U = F.
Altfel formulat, un ultrafiltru al lui B este un filtru propriu U cu proprietatea c˘a,
pentru orice filtru F, U ⊆ F implic˘a U = F sau F = B.
Notat ¸ie
Mult ¸imea ultrafiltrelor (filtrelor maximale ale) lui B se noteaz˘a cu Max(B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 8 / 54
Filtre, filtre prime
Lem˘a
Fie P un filtru al lui B ¸si a, b ∈ B. Atunci:
1
a ∧ b ∈ P ddac˘a a ∈ P ¸si b ∈ P;
2
dac˘a P este un filtru prim, atunci: a ∨ b ∈ P ddac˘a a ∈ P sau b ∈ P.
Demonstrat ¸ie: (1) Implicat ¸ia direct˘a se obt ¸ine din condit ¸ia (F
2
) din definit ¸ia unui
filtru ¸si faptul c˘a a ∧ b = inf{a, b} ≤ a ¸si a ∧ b = inf{a, b} ≤ b. Implicat ¸ia
reciproc˘a rezult˘a din condit ¸ia (F
1
) din definit ¸ia unui filtru.
(2) Implicat ¸ia direct˘a se obt ¸ine din definit ¸ia unui filtru prim. Implicat ¸ia reciproc˘a
rezult˘a din condit ¸ia (F
2
) din definit ¸ia unui filtru ¸si faptul c˘a a ≤ sup{a, b} = a ∨ b
¸si b ≤ sup{a, b} = a ∨ b.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 9 / 54
Ultrafiltrele coincid cu filtrele prime
Propozit ¸ie (caracterizare a ultrafiltrelor)
Fie U un filtru propriu al lui B. Atunci urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
U este un ultrafiltru al lui B;
2
U este un filtru prim al lui B;
3
orice element a ∈ B satisface: a ∈ U sau a ∈ U.
Demonstrat ¸ie: (1) ⇒ (2): Ipoteza acestei implicat ¸ii spune c˘a U este ultrafiltru.
Presupunem prin absurd c˘a U nu este filtru prim, i. e. exist˘a a, b ∈ B a. ˆı.
a ∨ b ∈ U, a / ∈ U ¸si b / ∈ U.
Dar a ∈ U ∪ {a} ⊆ [U ∪ {a}) ¸si U ⊆ [U ∪ {a}), iar b ∈ U ∪ {b} ⊆ [U ∪ {b}) ¸si
U ⊆ [U ∪ {b}).
Prin urmare, U ⊆ [U ∪ {a}), iar a ∈ [U ∪ {a}) ¸si a / ∈ U, ¸si, de asemenea,
U ⊆ [U ∪ {b}), iar b ∈ [U ∪ {b}) ¸si b / ∈ U.
Rezult˘a c˘a U [U ∪ {a}) ¸si U [U ∪ {b}), prin urmare
[U ∪ {a}) = [U ∪ {b}) = B, ˆıntrucˆat U este un ultrafiltru al lui B. Acest fapt este
echivalent cu 0 ∈ [U ∪ {a}) ¸si 0 ∈ [U ∪ {b}), ˆın conformitate cu o caracterizare de
mai sus a filtrelor proprii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 10 / 54
Ultrafiltrele coincid cu filtrele prime
Conform unui corolar anterior, [U ∪ {a}) = {x ∈ B | (∃e ∈ U) e ∧ a ≤ x} ¸si
[U ∪ {b}) = {x ∈ B | (∃f ∈ U) f ∧ b ≤ x}.
Prin urmare, exist˘a e, f ∈ U a. ˆı. a ∧ e = b ∧ f = 0.
Aplicˆand distributivitatea lui B, obt ¸inem:
0 = (a ∧ e) ∨ (b ∧ f ) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ f ) ∧ (e ∨ b) ∧ (e ∨ f ) ∈ U, pentru c˘a
a ∨ b ∈ U, a ∨ f = sup{a, f } ≥ f ∈ U, e ∨ b = sup{e, b} ≥ e ∈ U,
e ∨ f = sup{e, f } ≥ f ∈ U, ¸si datorit˘a condit ¸iilor (F
2
) ¸si (F
1
) din definit ¸ia unui
filtru. Dar acest lucru ˆınseamn˘a c˘a U = B, conform aceleia¸si caracteriz˘ari a
filtrelor proprii la care am apelat ¸si mai ˆınainte. Dar U este un ultrafiltru, deci, ˆın
particular, U este un filtru propriu. Am obt ¸inut o contradict ¸ie.
Prin urmare, U este un filtru prim al lui B.
(2) ⇒ (3): Ipoteza acestei implicat ¸ii spune c˘a U este filtru prim. Pentru orice
a ∈ B, a ∨ a = 1 ∈ U, pentru c˘a orice filtru cont ¸ine pe 1, iar acum definit ¸ia unui
filtru prim arat˘a c˘a a ∈ U sau a ∈ U.
(3) ⇒ (1): Fie F un filtru al lui B a. ˆı. U F, a¸sadar exist˘a un element
a ∈ F \ U. Conform ipotezei acestei implicat ¸ii, faptul c˘a a / ∈ U implic˘a
a ∈ U ⊂ F, prin urmare a ∈ F ¸si a ∈ F, deci F = B conform unei caracteriz˘ari a
filtrelor proprii dintr–o lem˘a de mai sus. Dar acest lucru ˆınseamn˘a c˘a U este un
ultrafiltru al lui B, datorit˘a chiar definit ¸iei ultrafiltrelor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 11 / 54
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
Corolar (caracterizare a ultrafiltrelor)
Fie U un filtru al lui B. Atunci urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
U este un ultrafiltru al lui B;
2
oricare ar fi a ∈ B, exact unul dintre elementele a ¸si a se afl˘a ˆın U;
3
oricare ar fi a ∈ B, are loc echivalent ¸a: a ∈ U ddac˘a a / ∈ U.
Demonstrat ¸ie: (1) ⇒ (2) : Fie a ∈ B, arbitrar, fixat. Dac˘a U este un ultrafiltru
al lui B, atunci, conform propozit ¸iei anterioare, a ∈ U sau a ∈ U, ¸si, ˆın plus, U
este un filtru prim, a¸sadar nu putem avea simultan a ∈ U ¸si a ∈ U, cum arat˘a o
caracterizare a filtrelor proprii dintr–o lem˘a de mai sus.
ˆ
Inseamn˘a c˘a exact unul
dintre elementele a ¸si a apart ¸ine lui U.
(2) ⇒ (1) : Ipoteza acestei implicat ¸ii arat˘a c˘a nu exist˘a a ∈ B, a. ˆı. a ∈ U ¸si
a ∈ U, prin urmare U este un filtru propriu, conform aceleia¸si caracteriz˘ari a
filtrelor proprii dintr–o lem˘a de mai sus. Deci U este un filtru propriu ¸si, conform
ipotezei acestei implicat ¸ii, oricare ar fi a ∈ B, avem a ∈ U sau a ∈ U, ceea ce
ˆınseamn˘a c˘a U este un ultrafiltru, dup˘a cum arat˘a propozit ¸ia anterioar˘a.
(2) ⇔ (3) : Afirmat ¸ia (3) este o simpl˘a transcriere a lui (2), dac˘a t ¸inem seama de
autodualitatea operat ¸iei de complementare (a = a, pentru orice a ∈ B).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 12 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 13 / 54
Mult ¸imi inductiv ordonate
ˆ
In continuare, vom face o serie de preparative pentru demonstrarea celei mai
importante teoreme din teoria algebrelor Boole, anume Teorema de
reprezentare a lui Stone.
Pentru definit ¸iile elementelor distinse ale unui poset cu care vom lucra ˆın
continuare (majorant, element maximal), a se vedea cursurile anterioare.
Definit ¸ie
O mult ¸ime inductiv ordonat˘a este un poset cu proprietatea c˘a orice parte total
ordonat˘a a sa are (cel put ¸in) un majorant.
ˆ
In definit ¸ia anterioar˘a, parte total ordonat˘a a unui poset (P, ≤) ˆınseamn˘a
submult ¸ime S a lui P care este lant ¸ cu ordinea indus˘a (ordinea indus˘a este
≤ ∩S
2
), i. e. submult ¸ime S ⊆ P cu proprietatea c˘a oricare dou˘a elemente ale
submult ¸imii S sunt comparabile ˆın posetul (P, ≤).
Remarc˘a
Orice mult ¸ime inductiv ordonat˘a este nevid˘a, pentru c˘a ea cont ¸ine m˘acar un
element, anume un majorant al submult ¸imii ∅ a ei.
Remarc˘a
Dup˘a cum am demonstrat ˆıntr–un curs anterior, orice element al unui poset nevid
este majorant pentru ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 14 / 54
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
Remarc˘a
Cele dou˘a remarci anterioare arat˘a c˘a, pentru a demonstra c˘a un poset este
mult ¸ime inductiv ordonat˘a, este suficient s˘a demonstr˘am c˘a:
posetul este nevid;
orice parte total ordonat˘a nevid˘a a sa are (cel put ¸in) un majorant.
Lem˘a (Lema lui Zorn)
Orice mult ¸ime inductiv ordonat˘a are (cel put ¸in) un element maximal.
Pentru demonstrat ¸ia Lemei lui Zorn, a se consulta c˘art ¸ile din bibliografia din
Cursul I. De asemenea, numeroase c˘art ¸i de not ¸iuni de baz˘a de algebr˘a
superioar˘a cont ¸in demonstrat ¸ia acestei leme.
Acest enunt ¸ este uneori ˆıntˆalnit sub numele de Axioma lui Zorn. Motivul
este c˘a enunt ¸ul acesta este echivalent cu Axioma alegerii, ¸si unii autori ˆıl
includ ˆın sistemul axiomatic al teoriei mult ¸imilor ˆın locul Axiomei alegerii,
care, ˆın acest caz, devine Lema alegerii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 15 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 16 / 54
Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului
Cunoa¸stem aceste definit ¸ii:
algebra Boole trivial˘a este algebra Boole cu un singur element, i. e. algebra
Boole cu 0 = 1;
o algebr˘a Boole netrivial˘a este o algebr˘a Boole care nu este trivial˘a, i. e. o
algebr˘a Boole cu cel put ¸in dou˘a elemente, i. e. o algebr˘a Boole cu 0 = 1.
Remarc˘a
Este evident, din faptul c˘a filtrul trivial {1} este inclus ˆın orice filtru al lui B, c˘a au
loc echivalent ¸ele: B are filtre proprii ddac˘a {1} este filtru propriu al lui B ddac˘a B
este o algebr˘a Boole netrivial˘a.
Teorem˘a (Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului)
Orice filtru propriu al lui B este inclus ˆıntr–un ultrafiltru al lui B.
Cu alte cuvinte, pentru orice filtru propriu F al lui B, exist˘a un ultrafiltru U al lui
B, a. ˆı. F ⊆ U.
Demonstrat ¸ie: Fie F un filtru propriu al lui B.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 17 / 54
Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului
Not˘am cu P mult ¸imea filtrelor proprii ale lui B care ˆıl includ pe F:
P := {G | G ∈ F(B), G = B, G ⊇ F}.
Demonstr˘am c˘a (P, ⊆) este o mult ¸ime inductiv ordonat˘a.
Evident, F ∈ P, a¸sadar P = ∅.
Fie T o parte total ordonat˘a nevid˘a a lui P (i. e. ∅ = T ⊆ P, ¸si, oricare ar fi
G, H ∈ T , avem: G ⊆ H sau H ⊆ G).
Not˘am cu M :=

G∈T
G. Demonstr˘am c˘a M este un majorant al lui T ˆın (P, ⊆).
Evident, pentru orice G ∈ T , M ⊇ G, deci M este un majorant al lui T ˆın
mult ¸imea p˘art ¸ilor lui B, ordonat˘a cu ⊆. Mai avem de demonstrat c˘a M ∈ P, i. e.
c˘a M este un filtru propriu al lui B care ˆıl include pe F.
S˘a nu uit˘am c˘a T = ∅.
Fiecare element al lui P ˆıl include pe F, prin urmare fiecare G ∈ T ⊆ P satisface
G ⊇ F, a¸sadar M =

G∈T
G ⊇ F.
Acum s˘a demonstr˘am c˘a M este un filtru al lui B.
M ⊇ F = ∅ (pentru c˘a F este filtru), deci M = ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 18 / 54
Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului
S˘a demonstr˘am c˘a M satisface condit ¸ia (F
1
) din definit ¸ia unui filtru. Fie
x, y ∈ M =

G∈T
G, a¸sadar exist˘a G, H ∈ T , a. ˆı. x ∈ G ¸si y ∈ H. Dar (T , ⊆)
este total ordonat˘a, deci G ⊆ H sau H ⊆ G. Dac˘a, de exemplu, G ⊆ H, atunci
rezult˘a c˘a x, y ∈ H, iar H este un filtru al lui B, deci satisface condit ¸ia (F
1
),
a¸sadar x ∧ y ∈ H ⊆ M, prin urmare x ∧ y ∈ M. Cazul H ⊆ G se trateaz˘a analog.
Deci M satisface condit ¸ia (F
1
).
Acum s˘a demonstr˘am c˘a M satisface condit ¸ia (F
2
) din definit ¸ia unui filtru. Fie
x ∈ M ¸si y ∈ B, cu x ≤ y. x ∈ M =

G∈T
G, a¸sadar exist˘a G ∈ T a. ˆı. x ∈ G.
Dar G este un filtru al lui B, deci satisface condit ¸ia (F
2
), iar x ≤ y, a¸sadar
y ∈ G ⊆ M, prin urmare y ∈ M. Deci M satisface condit ¸ia (F
2
).
Am demonstrat c˘a M este un filtru al lui B.
Fiecare G ∈ T ⊆ P este un filtru propriu al lui B, deci 0 / ∈ G, conform unei
caracteriz˘ari a filtrelor proprii. Rezult˘a c˘a 0 / ∈

G∈T
G = M, deci M este un filtru
propriu al lui B, conform aceleia¸si caracteriz˘ari a filtrelor proprii.
Prin urmare, M ∈ P, deci M este un majorant al lui T ˆın posetul (P, ⊆).
Am demonstrat c˘a (P, ⊆) este o mult ¸ime inductiv ordonat˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 19 / 54
Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului
Conform Lemei lui Zorn, rezult˘a c˘a (P, ⊆) are (cel put ¸in) un element maximal.
Fie U un element maximal al lui (P, ⊆).
Atunci U ∈ P, deci U este un filtru propriu al lui B ¸si U ⊇ F.
Fie P un filtru propriu al lui B a. ˆı. U ⊆ P. Cum F ⊆ U, rezult˘a c˘a F ⊆ P.
A¸sadar P este un filtru propriu al lui B care ˆıl include pe F, adic˘a P ∈ P. Dar U
este un element maximal al lui (P, ⊆), iar P ∈ P ¸si U ⊆ P. Conform definit ¸iei
unui element maximal al unui poset, rezult˘a c˘a U = P.
A¸sadar, U este un filtru propriu al lui B ¸si, pentru orice filtru propriu P al lui B cu
U ⊆ P, rezult˘a c˘a U = P. Deci U este un element maximal al mult ¸imii filtrelor
proprii ale lui B, adic˘a U este un ultrafiltru al lui B.
Am demonstrat c˘a U este un ultrafiltru al lui B ¸si F ⊆ U.
Corolar
Orice algebr˘a Boole netrivial˘a are (cel put ¸in) un ultrafiltru.
Demonstrat ¸ie: Conform remarcii care preced˘a Teorema de existent ¸˘a a
ultrafiltrului, dac˘a algebra Boole B este netrivial˘a, atunci B are cel put ¸in un filtru
propriu, de exemplu filtrul trivial {1}. Aplicˆand Teorema de existent ¸˘a a
ultrafiltrului, rezult˘a c˘a B are (cel put ¸in) un ultrafiltru care include acest filtru
propriu.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 20 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 21 / 54
Caracterizare a injectivit˘at ¸ii morfismelor booleene
Pentru urm˘atoarele dou˘a rezultate, fix˘am dou˘a algebre Boole arbitrare
A := (A, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) ¸si B := (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1).
Remarc˘a
Pentru orice morfism boolean f : A → B, au loc:
f (0) = 0, deci 0 ∈ f
−1
({0}), adic˘a {0} ⊆ f
−1
({0});
f (1) = 1, deci 1 ∈ f
−1
({1}), adic˘a {1} ⊆ f
−1
({1}).
Propozit ¸ie
Fie f : A → B un morfism boolean. Atunci urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt echivalente:
1
f este injectiv;
2
f
−1
({0}) = {0};
3
f
−1
({1}) = {1}.
Demonstrat ¸ie: (1) ⇒ (3) : Fie x ∈ f
−1
({1}), ceea ce este echivalent cu
f (x) ∈ {1}, i. e. f (x) = 1. Dar f (1) = 1, a¸sadar faptul c˘a f e injectiv˘a implic˘a
x = 1, i. e. x ∈ {1}. Deci f
−1
({1}) ⊆ {1}, iar cealalt˘a incluziune are loc pentru
orice morfism boolean, prin urmare f
−1
({1}) = {1}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 22 / 54
Caracterizare a injectivit˘at ¸ii morfismelor booleene
(3) ⇒ (1) : Fie x, y ∈ A, a. ˆı. f (x) = f (y), ceea ce este echivalent cu
f (x) ↔ f (y) = 1, conform unei propriet˘at ¸i aritmetice a algebrelor Boole
demonstrate mai sus. Dar orice morfism boolean comut˘a cu echivalent ¸a boolean˘a,
prin urmare f (x) ↔ f (y) = f (x ↔ y). Am obt ¸inut: f (x ↔ y) = 1, i. e.
x ↔ y ∈ f
−1
({1}) = {1}, deci x ↔ y = 1, ceea ce este echivalent cu x = y,
conform aceleia¸si propriet˘at ¸i aritmetice la care am f˘acut apel ¸si mai sus. Am
demonstrat c˘a f este injectiv˘a.
Echivalent ¸a (1) ⇔ (2) rezult˘a, prin dualitate, din echivalent ¸a (1) ⇔ (3), pe care
tocmai am demonstrat–o.
Un alt mod de a ˆıncheia demonstrat ¸ia acestei propozit ¸ii este demonstrarea
echivalent ¸ei (2) ⇔ (3), care poate fi efectuat˘a astfel: pentru orice x ∈ A, au loc
echivalent ¸ele: x ∈ f
−1
({0}) ddac˘a f (x) = 0 ddac˘a f (x) = 0 (conform unei alte
propriet˘at ¸i aritmetice a algebrelor Boole demonstrate mai sus) ddac˘a f (x) = 1
ddac˘a x ∈ f
−1
({1}). A¸sadar, dac˘a f
−1
({0}) = {0}, atunci, pentru orice x ∈ A,
avem: x = x ∈ f
−1
({1}) ddac˘a x ∈ f
−1
({0}) = {0} ddac˘a x = 0 ddac˘a
x = x = 0 = 1 ddac˘a x ∈ {1}; deci f
−1
({1}) = {1}. Reciproc, dac˘a
f
−1
({1}) = {1}, atunci, pentru orice x ∈ A, avem: x ∈ f
−1
({0}) ddac˘a
x ∈ f
−1
({1}) = {1} ddac˘a x = 1 ddac˘a x = x = 1 = 0 ddac˘a x ∈ {0}; deci
f
−1
({0}) = {0}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 23 / 54
Teorema de reprezentare a lui Stone
Remarc˘a
Algebra Boole trivial˘a este izomorf˘a cu P(∅) = {∅} ¸si cu
L

2
= {f | f : ∅ → L
2
} = {(∅, ∅, L
2
)} (acest triplet este, dup˘a cum ¸stim, unica
funct ¸ie de la ∅ la L
2
).
Pentru o formulare clar˘a a urm˘atoarelor dou˘a rezultate, vom renunt ¸a, ˆın cele
ce urmeaz˘a, la fixarea algebrei Boole B.
Teorem˘a (Teorema de reprezentare a lui Stone)
Pentru orice algebr˘a Boole netrivial˘a B, exist˘a o mult ¸ime nevid˘a X ¸si un morfism
boolean injectiv d : B → (P(X), ∪, ∩, ·, ∅, X).
Demonstrat ¸ie: Fie B := (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) o algebr˘a Boole netrivial˘a ¸si
X := Max(B) (X este mult ¸imea ultrafiltrelor lui B).
Conform corolarului Teoremei de existent ¸˘a a ultrafiltrului, X = ∅.
S˘a definim o funct ¸ie d : B → P(X), prin: pentru orice a ∈ B,
d(a) := {U ∈ X | a ∈ U}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 24 / 54
Teorema de reprezentare a lui Stone
Fie a, b ∈ B ¸si U ∈ X, toate arbitrare ¸si fixate. Din lema care succede definit ¸ia
ultrafiltrelor ¸si faptul c˘a ultrafiltrele coincid cu filtrele prime, cunoscut din
propozit ¸ia privind caracterizarea ultrafiltrelor, obt ¸inem:
U ∈ d(a ∧ b) ddac˘a a ∧ b ∈ U
ddac˘a a ∈ U ¸si b ∈ U
ddac˘a U ∈ d(a) ¸si U ∈ d(b)
ddac˘a U ∈ d(a) ∩ d(b)
¸si
U ∈ d(a ∨ b) ddac˘a a ∨ b ∈ U
ddac˘a a ∈ U sau b ∈ U
ddac˘a U ∈ d(a) sau U ∈ d(b)
ddac˘a U ∈ d(a) ∪ d(b).
Am obt ¸inut: d(a ∧ b) = d(a) ∩ d(b) ¸si d(a ∨ b) = d(a) ∪ d(b), pentru orice
a, b ∈ B.
Cum orice filtru ˆıl cont ¸ine pe 1, are loc: d(1) = X.
ˆ
Intrucˆat orice ultrafiltru este
filtru propriu, iar niciun filtru propriu nu ˆıl cont ¸ine pe 0, are loc: d(0) = ∅.
Conform unei propozit ¸ii dintr–un curs anterior, rezult˘a c˘a d comut˘a ¸si cu operat ¸ia
de complementare (fapt care putea fi demonstrat ¸si folosind corolarul privind
caracterizarea ultrafiltrelor), a¸sadar d este un morfism boolean.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 25 / 54
Teorema de reprezentare a lui Stone
Pentru ˆıncheierea demonstrat ¸iei, a r˘amas de ar˘atat c˘a d este injectiv.
Fie a ∈ d
−1
({∅}), ceea ce este echivalent cu: d(a) = ∅. Presupunem prin absurd
c˘a a = 0. Atunci filtrul principal [a) = {b ∈ B | a ≤ b} nu ˆıl cont ¸ine pe 0, prin
urmare [a) este un filtru propriu, conform unei caracteriz˘ari a filtrelor proprii. Din
Teorema de existent ¸˘a a ultrafiltrului, rezult˘a c˘a exist˘a un ultrafiltru U cu
[a) ⊆ U. Dar a ∈ [a), prin urmare a ∈ U, adic˘a U ∈ d(a) = ∅; am obt ¸inut o
contradict ¸ie. A¸sadar, a = 0, adic˘a d
−1
({∅}) ⊆ {0}, deci d
−1
({∅}) = {0}, ˆıntrucˆat
cealalt˘a incluziune este satisf˘acut˘a de orice morfism boolean de la B la P(X).
Aceast˘a egalitate arat˘a c˘a morfismul boolean d este injectiv, conform propozit ¸iei
anterioare.
Corolar (reformulare a Teoremei de reprezentare a lui Stone)
Pentru orice algebr˘a Boole netrivial˘a B, exist˘a o mult ¸ime nevid˘a X ¸si un morfism
boolean injectiv d : B → L
X
2
.
Demonstrat ¸ie: Fie B o algebr˘a Boole netrivial˘a. Conform Teoremei de
reprezentare a lui Stone, exist˘a o mult ¸ime nevid˘a X ¸si un morfism boolean
injectiv d : B → P(X). Conform unei propozit ¸ii dintr–un curs anterior, exist˘a un
izomorfism boolean ϕ : P(X) → L
X
2
. Prin urmare, compunerea ϕ ◦ d : B → L
X
2
este un morfism boolean injectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 26 / 54
Consecint ¸˘a a Teoremei de reprezentare a lui Stone
Remarc˘a
Algebra Boole standard, L
2
, se scufund˘a ˆın orice algebr˘a Boole netrivial˘a, i. e.,
oricare ar fi o orice algebr˘a Boole netrivial˘a B, de la L
2
la B exist˘a un morfism
injectiv de algebre Boole, anume morfismul care duce pe 0 ˆın 0 ¸si pe 1 ˆın 1.
(Morfismele injective se numesc scufund˘ari.)
Remarc˘a
Cu terminologia ment ¸ionat˘a ˆın remarca anterioar˘a, Teorema de reprezentare a
lui Stone poate fi formulat˘a ¸si astfel: orice algebr˘a Boole netrivial˘a se scufund˘a ˆın
algebra Boole a p˘art ¸ilor unei mult ¸imi (sau ˆıntr–o putere a algebrei Boole standard).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 27 / 54
Consecint ¸˘a a Teoremei de reprezentare a lui Stone
Remarc˘a
O consecint ¸˘a a Teoremei de reprezentare a lui Stone ¸si a faptului c˘a algebra
Boole standard, L
2
, se scufund˘a ˆın orice algebr˘a Boole netrivial˘a este c˘a orice
identitate pentru elementele unei algebre Boole (arbitrare) este satisf˘acut˘a ˆın
orice algebr˘a Boole ddac˘a este satisf˘acut˘a ˆın algebra Boole standard, L
2
, ddac˘a
este satisf˘acut˘a ˆıntr–o algebr˘a Boole netrivial˘a fixat˘a.
Atent ¸ie: este vorba de identit˘at ¸i, adic˘a propriet˘at ¸i privitoare la elementele unei
algebre Boole arbitrare ˆın care apar doar variabile cuantificate universal (variabile
care denumesc elementele algebrei Boole), operat ¸ii ale algebrei Boole ¸si relat ¸ia de
egalitate. Desigur, poate ap˘area ˆın aceste propriet˘at ¸i ¸si relat ¸ia de ordine a algebrei
Boole, ˆıntrucˆat, dup˘a cum ¸stim, pentru orice elemente x ¸si y ale unei latici, au loc
echivalent ¸ele: x ≤ y ddac˘a x ∨ y = y ddac˘a x ∧ y = x, cu notat ¸iile uzuale.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, x, y ¸si z vor fi elemente ale unei algebre Boole arbitrare, iar
notat ¸iile componentelor structurii de algebr˘a Boole vor fi uzuale.
De exemplu, proprietatea x → (y ∨ z) = (x → y) ∨ (x → z) este o identitate, ¸si,
ˆıntrucˆat este satisf˘acut˘a ˆın L
2
, rezult˘a c˘a este satisf˘acut˘a ˆın orice algebr˘a Boole,
ceea ce rezulta ¸si dac˘a observam c˘a aceast˘a identitate este satisf˘acut˘a ˆın L
3
2
(cubul), de exemplu.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 28 / 54
Consecint ¸˘a a Teoremei de reprezentare a lui Stone
Remarc˘a (continuare)
Dar proprietatea x ∨y = 1 ⇒ [x = 1 sau y = 1] nu este o identitate, pentru c˘a ⇒
apare ˆın aceast˘a proprietate. Dup˘a cum se observ˘a, proprietatea aceasta este
satisf˘acut˘a ˆın L
1
¸si ˆın L
2
, dar nu este satisf˘acut˘a ˆın L
2
2
sau L
3
2
, de exemplu, de
fapt nu este satisf˘acut˘a ˆın nicio algebr˘a Boole diferit˘a de algebra Boole trivial˘a ¸si
de algebra Boole standard, pentru c˘a aceast˘a proprietate spune c˘a orice element x
al algebrei Boole fie este egal cu 1, fie ˆıl are drept complement pe 1, ¸si deci este
egal cu 0, a¸sadar {0, 1} sunt singurele elemente ale algebrei Boole care satisface
proprietatea, deci aceast˘a algebr˘a Boole poate fi doar L
1
(pentru cazul ˆın care
0 = 1) sau L
2
(pentru cazul ˆın care 0 = 1).
Pentru doritori, a se vedea ¸si Corolarul 20 de la pagina 65 din cartea General
Lattice Theory de G. Gr¨atzer.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 29 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 30 / 54
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
Pentru cele ce urmeaz˘a, fix˘am o algebr˘a Boole arbitrar˘a,
B = (B, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1).
S¸tim c˘a o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe o mult ¸ime este o relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a (adic˘a o preordine simetric˘a) pe acea mult ¸ime.
Definit ¸ie
Se nume¸ste congruent ¸˘a a algebrei Boole B o relat ¸ie de echivalent ¸˘a ∼ pe B care
este compatibil˘a cu operat ¸iile algebrei Boole B, adic˘a, pentru orice x, y, x

, y

∈ B,
avem:
1
dac˘a x ∼ x

¸si y ∼ y

, atunci x ∨ y ∼ x

∨ y

;
2
dac˘a x ∼ x

¸si y ∼ y

, atunci x ∧ y ∼ x

∧ y

;
3
dac˘a x ∼ x

, atunci x ∼ x

.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 31 / 54
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
Remarc˘a
Dac˘a, ˆın definit ¸ia anterioar˘a, vet ¸i generaliza cele trei relat ¸ii dˆand compatibilitatea
lui ∼ cu operat ¸iile binare ∨ ¸si ∧ ¸si operat ¸ia unar˘a ·, pentru a obt ¸ine relat ¸ia care d˘a
compatibilitatea unei relat ¸ii de echivalent ¸˘a cu o operat ¸ie de aritate oarecare,
atunci vet ¸i observa c˘a: compatibilitatea cu operat ¸iile zeroare ale lui B, i. e.
constantele 0 ¸si 1, se scrie astfel: 0 ∼ 0 ¸si 1 ∼ 1. Deci compatibilitatea cu
operat ¸iile zeroare este satisf˘acut˘a de orice relat ¸ie binar˘a reflexiv˘a pe B, ˆın
particular de orice relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe B. De aceea, compatibilitatea cu 0 ¸si
1 nu a ap˘arut ca o cerint ¸˘a ˆın definit ¸ia de mai sus.
Remarc˘a
O congruent ¸˘a a lui B este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe B care este ¸si subalgebr˘a
Boole a algebrei Boole produs direct B
2
= B ×B.
Pentru doritori, a se vedea ¸si o observat ¸ie de la pagina 20 din cartea A Survey on
Congruence Lattice Representations, de E. T. Schmidt.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 32 / 54
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
Propozit ¸ie
ˆ
In definit ¸ia de mai sus, a unei congruent ¸e pe o algebr˘a Boole, fiecare dintre
condit ¸iile (1) ¸si (2) este implicat˘a de celelalte dou˘a condit ¸ii.
Demonstrat ¸ie: (1) ⇐ (2), (3) : Fie ∼ o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe B compatibil˘a
cu ∧ ¸si cu ·, ¸si fie x, y, x

, y

∈ B, a. ˆı. x ∼ x

¸si y ∼ y

. Atunci
x ∼ x

¸si y ∼ y

,
deci
x ∧ y ∼ x

∧ y

,
prin urmare
x ∧ y ∼ x

∧ y

,
adic˘a
x ∨ y ∼ x

∨ y

,
conform legilor lui de Morgan.
(2) ⇐ (1), (3) : Analog, sau prin dualitate, din implicat ¸ia “(1) ⇐ (2), (3)“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 33 / 54
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
Propozit ¸ie
Orice congruent ¸˘a a unei algebre Boole este compatibil˘a cu implicat ¸ia ¸si
echivalent ¸a boolean˘a.
I. e., pentru orice congruent ¸˘a ∼ a lui B ¸si orice x, y, x

, y

∈ B, avem:
dac˘a x ∼ x

¸si y ∼ y

, atunci x → y ∼ x

→ y

;
dac˘a x ∼ x

¸si y ∼ y

, atunci x ↔ y ∼ x

↔ y

.
Demonstrat ¸ie: Fie x, y, x

, y

∈ B, a. ˆı. x ∼ x

¸si y ∼ y

. Aplicˆand
compatibilitatea lui ∼ cu · ¸si cu ∨, precum ¸si definit ¸ia implicat ¸iei booleene,
obt ¸inem:
x ∼ x

¸si y ∼ y

,
deci
x ∨ y ∼ x

∨ y

,
adic˘a
x → y ∼ x

→ y

.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 34 / 54
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
Acum, aplicˆand compatibilitatea lui ∼ cu →, pe care tocmai am demonstrat–o,
compatibilitatea lui ∼ cu ∧ ¸si definit ¸ia echivalent ¸ei booleene, din x ∼ x

¸si y ∼ y

obt ¸inem:
x → y ∼ x

→ y

¸si y → x ∼ y

→ x

,
a¸sadar
(x → y) ∧ (y → x) ∼ (x

→ y

) ∧ (y

→ x

),
adic˘a
x ↔ y ∼ x

↔ y

.
ˆ
In sect ¸iunea care urmeaz˘a ˆın acest curs, vom stabili o biject ¸ie ˆıntre mult ¸imea
congruent ¸elor unei algebre Boole ¸si mult ¸imea filtrelor sale. Pentru acest
lucru, ne va folosi remarca urm˘atoare.
Remarc˘a
Fie F un filtru al lui B ¸si x, y ∈ B. Atunci are loc echivalent ¸a: x ↔ y ∈ F ddac˘a
x → y ∈ F ¸si y → x ∈ F.
ˆ
Intr–adev˘ar, ¸stim, dintr–o lem˘a de mai sus, c˘a, pentru orice a, b ∈ B, are loc
echivalent ¸a: a ∧ b ∈ F ddac˘a a ∈ F ¸si b ∈ F. Aplicˆand acest rezultat elementelor
a := x → y ¸si b := y → x, obt ¸inem echivalent ¸a de mai sus.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 35 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 36 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
Notat ¸ie
Not˘am cu:
F(B) mult ¸imea filtrelor lui B (notat ¸ie consacrat˘a),
C(B) mult ¸imea congruent ¸elor lui B (notat ¸ie neconsacrat˘a).
Propozit ¸ie
Mult ¸imea congruent ¸elor unei algebre Boole este ˆın biject ¸ie cu mult ¸imea filtrelor
sale.
Existent ¸a unei biject ¸ii se demonstreaz˘a construind dou˘a funct ¸ii ˆıntre cele dou˘a
mult ¸imi, ˆın sensuri opuse, ¸si ar˘atˆand c˘a sunt inverse una celeilalte, a¸sadar sunt
inversabile, deci sunt biject ¸ii.
Iat˘a definit ¸iile celor dou˘a funct ¸ii pentru o algebr˘a Boole oarecare B:
funct ¸ia de la mult ¸imea filtrelor la mult ¸imea congruent ¸elor: oric˘arui filtru F ˆıi
asociem congruent ¸a ∼
F
, definit˘a prin: pentru orice x, y ∈ B, x ∼
F
y ddac˘a
x ↔ y ∈ F;
funct ¸ia de la mult ¸imea congruent ¸elor la mult ¸imea filtrelor: oric˘arei
congruent ¸e ∼ˆıi asociem filtrul F

, definit prin: F

:= {x ∈ B | x ∼ 1} (F

este clasa de echivalent ¸˘a a lui 1 raportat la ∼).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 37 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
A¸sadar, definim funct ¸iile:
ϕ : F(B) → C(B), pentru orice F ∈ F(B), ϕ(F)
notat ¸ie
= ∼
F
⊆ B
2
, definit˘a
prin: oricare ar fi x, y ∈ B, x ∼
F
y ddac˘a x ↔ y ∈ F;
ψ : C(B) → F(B), pentru orice ∼∈ C(B), ψ(∼)
notat ¸ie
= F

⊆ B, definit prin:
F

:= {x ∈ B | x ∼ 1}.
Pentru ˆınceput, s˘a demonstr˘am c˘a ϕ ¸si ψ sunt corect definite, i. e.:
pentru orice F ∈ F(B), are loc ∼
F
∈ C(B);
pentru orice ∼∈ C(B), are loc F

∈ F(B).
S˘a consider˘am, a¸sadar, un filtru F al lui B, ¸si s˘a demonstr˘am c˘a relat ¸ia binar˘a ∼
F
pe B definit˘a mai sus este o congruent ¸˘a a lui B.
Pentru orice x ∈ B, x = x, deci x ↔ x = 1 ∈ F, a¸sadar x ∼
F
x, deci ∼
F
este
reflexiv˘a.
Pentru orice x, y ∈ B, x ↔ y = y ↔ x, a¸sadar x ↔ y ∈ F ddac˘a y ↔ x ∈ F, deci
x ∼
F
y ddac˘a y ∼
F
x, a¸sadar ∼
F
este simetric˘a.
Pentru orice x, y ∈ B, x ∼
F
y ddac˘a x ↔ y ∈ F ddac˘a x → y ∈ F ¸si y → x ∈ F,
conform unei remarci de mai sus.
Fie x, y, z ∈ B, a. ˆı. x ∼
F
y ¸si y ∼
F
z, i. e. x → y, y → x, y → z, z → y ∈ F.
Demonstr˘am c˘a (x → y) ∧ (y → z) ≤ x → z.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 38 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
(x → y) ∧ (y → z) = (x ∨ y) ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ x) ∨ (y ∧ y) ∨ (y ∧ z) =
(x ∧ y) ∨ 0 ∨ 0 ∨ (y ∧ z) = (x ∧ y) ∨ (y ∧ z) ≤ x ∨ z = x → z (pentru c˘a
x ∧ y ≤ x ¸si y ∧ z ≤ z, ¸si aplicˆand o lem˘a amintit˘a la ˆınceputul cursului), a¸sadar
(x → y) ∧ (y → z) ≤ x → z.
Dar x → y, y → z ∈ F, a¸sadar (x → y) ∧ (y → z) ∈ F, deci x → z ∈ F, conform
condit ¸iilor (F
1
) ¸si (F
2
) aplicate filtrului F.
Analog, rezult˘a c˘a z → x ∈ F.
Am obt ¸inut: x → z, z → x ∈ F, deci x ∼
F
z.
A¸sadar ∼
F
este tranzitiv˘a.
Prin urmare, ∼
F
este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a.
Fie x, y, x

, y

∈ B, a. ˆı. x ∼
F
x

¸si y ∼
F
y

, deci
x → x

, x

→ x, y → y

, y

→ y ∈ F.
S˘a demonstr˘am c˘a ∼
F
este compatibil˘a cu ∨.
(x → x

) ∧ (y → y

) = (x ∨ x

) ∧ (y ∨ y

) ≤ (x ∨ x

∨ y

) ∧ (y ∨ x

∨ y

) =
(x ∧ y) ∨ x

∨ y

= x ∨ y ∨ x

∨ y

= (x ∨ y) → (x

∨ y

). Am folosit faptul c˘a
x ∨ x

≤ x ∨ x

∨ y

, y ∨ y

≤ y ∨ x

∨ y

, din nou lema la care am apelat ¸si mai
sus, ¸si legile lui de Morgan. Deci (x → x

) ∧ (y → y

) ≤ (x ∨ y) → (x

∨ y

).
Cum x → x

, y → y

∈ F, rezult˘a c˘a (x → x

) ∧ (y → y

) ∈ F, deci
(x ∨ y) → (x

∨ y

) ∈ F, prin aplicarea condit ¸iilor (F
1
) ¸si (F
2
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 39 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
Analog, se obt ¸ine faptul c˘a (x

∨ y

) → (x ∨ y) ∈ F.
Rezult˘a c˘a x ∨ y ∼
F
x

∨ y

, deci ∼
F
este compatibil˘a cu ∨.
S˘a demonstr˘am c˘a ∼
F
este compatibil˘a cu ·.
x ↔ x

= (x → x

) ∧ (x

→ x) = (x ∨ x

) ∧ (x

∨ x) = (x ∨ x

) ∧ (x

∨ x) =
(x ∨x

) ∧(x

∨x) = (x → x

) ∧(x

→ x) = x ↔ x

∈ F, prin urmare x ↔ x

∈ F,
deci x ∼
F
x

.
A¸sadar ∼
F
este compatibil˘a ¸si cu ·.
Conform propozit ¸iei care succede definit ¸ia unei congruent ¸e, rezult˘a c˘a ∼
F
este
compatibil˘a ¸si cu ∧.
Deci ∼
F
este o congruent ¸˘a a lui B, i. e. ϕ(F) =∼
F
∈ C(B), a¸sadar ϕ este corect
definit˘a.
Acum s˘a consider˘am o congruent ¸˘a ∼ a lui B, ¸si s˘a demonstr˘am c˘a submult ¸imea
F

a lui B definit˘a mai sus este un filtru al lui B.
∼ este reflexiv˘a, prin urmare 1 ∼ 1, deci 1 ∈ F

, a¸sadar F

= ∅.
Fie x, y ∈ B, arbitrare, fixate.
S˘a demonstr˘am c˘a F

satisface condit ¸ia (F
1
).
Dac˘a x, y ∈ F

, i. e. x ∼ 1 ¸si y ∼ 1, atunci, aplicˆand compatibilitatea lui ∼ cu ∧,
rezult˘a c˘a x ∧ y ∼ 1 ∧ 1 = 1, deci x ∧ y ∈ F

. A¸sadar F

satisface condit ¸ia (F
1
).
Acum s˘a demonstr˘am c˘a F

ˆındepline¸ste condit ¸ia (F
2
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 40 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
Dac˘a x ∈ F

¸si x ≤ y, atunci x ∼ 1 ¸si x ∨ y = y, deci, folosind faptul c˘a y ∼ y,
datorit˘a reflexivit˘at ¸ii lui ∼, ¸si aplicˆand compatibilitatea lui ∼ cu ∨, rezult˘a c˘a
y = y ∨ x ∼ y ∨ 1 = 1, deci y ∈ F

. A¸sadar F

satisface ¸si condit ¸ia (F
2
).
Am demonstrat c˘a F

este un filtru al lui B, i. e. ψ(∼) = F

∈ F(B), a¸sadar ψ
este corect definit˘a.
ˆ
In fine, s˘a demonstr˘am c˘a funct ¸iile ϕ ¸si ψ sunt inverse una celeilalte.
Fie F un filtru al lui B. Demonstr˘am c˘a F

F
= F.
Pentru orice x ∈ B, avem: x ↔ 1 = (x → 1) ∧(1 → x) = 1 ∧(1 ∨x) = 0 ∨x = x,
a¸sadar F

F
= {x ∈ B | x ∼
F
1} = {x ∈ B | x ↔ 1 ∈ F} = {x ∈ B | x ∈ F} = F.
Deci ψ(ϕ(F)) = F

F
= F.
Fie ∼ o congruent ¸˘a a lui B. Demonstr˘am c˘a ∼
F
∼=∼, prin dubl˘a incluziune.
Fie x, y ∈ B, arbitrare, fixate.
Dac˘a (x, y) ∈∼, i. e. x ∼ y, atunci, din compatibilitatea lui ∼ cu ↔, obt ¸inem:
x ↔ y ∼ y ↔ y = 1 ∈ F

, prin urmare x ∼
F
∼ y, i. e. (x, y) ∈∼
F
∼. A¸sadar
∼⊆∼
F
∼.
Calcul˘am: x ∧ (x → y) = x ∧ (x ∨ y) = (x ∧ x) ∨ (x ∧ y) = 0 ∨ (x ∧ y) = x ∧ y.
Dac˘a (x, y) ∈∼
F
∼, i. e. x ∼
F
∼ y, ceea ce este echivalent (vedet ¸i mai sus) cu
x → y ∈ F

¸si y → x ∈ F

, i. e. x → y ∼ 1 ¸si y → x ∼ 1, atunci, conform
calculului din paragraful anterior ¸si compatibilit˘at ¸ii lui ∼ cu ∧, avem:
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 41 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
x ∧y = x ∧(x → y) ∼ x ∧1 = x, deci x ∧y ∼ x. Analog, rezult˘a c˘a ¸si x ∧y ∼ y.
Deci x ∼ x ∧ y ∼ y, prin urmare x ∼ y, i. e. (x, y) ∈∼. A¸sadar ∼
F
∼⊆∼.
Deci ϕ(ψ(∼)) =∼
F
∼=∼.
Am demonstrat c˘a ψ ◦ ϕ = id
F(B)
¸si ϕ ◦ ψ = id
C(B)
, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a funct ¸iile
ϕ ¸si ψ sunt inverse una celeilate, deci sunt inversabile, a¸sadar sunt bijective, prin
urmare mult ¸imile C(B) ¸si F(B) sunt ˆın biject ¸ie.
Propozit ¸ie
Fie a, b, x ∈ B ¸si F un filtru al lui B. Atunci, cu notat ¸iile de mai sus, au loc:
1
a ∼
[x)
b ddac˘a a ∧ x = b ∧ x;
2
a ∼
F
b ddac˘a exist˘a un element f ∈ F astfel ˆıncˆat a ∧ f = b ∧ f .
Demonstrat ¸ie: A se vedea corespondent ¸a dintre filtre ¸si congruent ¸e, forma unui
filtru principal, ¸si legea de reziduat ¸ie pentru echivalent ¸ele care urmeaz˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 42 / 54
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
(1) a ∼
[x)
b ddac˘a a ↔ b ∈ [x) ddac˘a x ≤ a ↔ b ddac˘a x ≤ (a → b) ∧ (b → a)
ddac˘a

x ≤ a → b ¸si
x ≤ b → a
ddac˘a

x ∧ a ≤ b ¸si
x ∧ b ≤ a
ddac˘a

a ∧ x ≤ b ¸si
b ∧ x ≤ a
ddac˘a

a ∧ x ≤ b ∧ x ¸si
b ∧ x ≤ a ∧ x
ddac˘a a ∧ x = b ∧ x.
(2) “⇒“: a ∼
F
b ddac˘a a ↔ b ∈ F ddac˘a exist˘a un f ∈ F astfel ˆıncˆat a ↔ b = f ,
ceea ce implic˘a f ≤ a ↔ b, adic˘a a ↔ b ∈ [f ), ceea ce este echivalent cu a ∼
[f )
b,
ceea ce este echivalent cu a ∧ f = b ∧ f , conform lui (1).
“⇐“: Conform punctului (1), dac˘a exist˘a f ∈ F astfel ˆıncˆat a ∧ f = b ∧ f , atunci
a ∼
[f )
b, adic˘a a ↔ b ∈ [f ). Dar f ∈ F, deci [f ) ⊆ F (pentru c˘a F este filtru, deci
faptul c˘a ˆıl cont ¸ine pe f implic˘a faptul c˘a include cel mai mic filtru care ˆıl cont ¸ine
pe f , adic˘a filtrul generat de f ), a¸sadar a ↔ b ∈ F, adic˘a a ∼
F
b.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 43 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 44 / 54
Algebre Boole factor
Propozit ¸ie
Fie F un filtru al lui B ¸si ∼
F
congruent ¸a asociat˘a lui F.
Pentru fiecare x ∈ B, se noteaz˘a cu x/F := {y ∈ B | x ∼
F
y} clasa de
echivalent ¸˘a a lui x raportat la ∼
F
.
Mult ¸imea factor B/

F
= {x/F | x ∈ B} (i. e. mult ¸imea claselor de echivalent ¸˘a
ale elementelor lui B raportat la ∼
F
) se mai noteaz˘a cu B/F.
Atunci: B/F se poate organiza ca algebr˘a Boole cu urm˘atoarele operat ¸ii, pe care
le vom nota la fel ca pe acelea ale lui B:
pentru orice x, y ∈ B, x/F ∨ y/F := (x ∨ y)/F
pentru orice x, y ∈ B, x/F ∧ y/F := (x ∧ y)/F
pentru orice x ∈ B, x/F := x/F
0 := 0/F ¸si 1 := 1/F
Faptul c˘a ∼
F
este congruent ¸˘a pe B, i. e. echivalent ¸˘a care comut˘a cu operat ¸iile lui
B, arat˘a c˘a operat ¸iile lui B/F sunt bine definite.
ˆ
Intr–adev˘ar, s˘a consider˘am
x, y, x

, y

∈ B, a. ˆı. x/F = x

/F ¸si y/F = y

/F, i. e. x ∼
F
x

¸si y ∼
F
y

. Cum

F
este o congruent ¸˘a a lui B, rezult˘a c˘a:
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 45 / 54
Algebre Boole factor
x ∨ y ∼
F
x

∨ y

, i. e. (x ∨ y)/F = (x

∨ y

)/F, ceea ce arat˘a buna definire a
lui ∨ pe B/F;
x ∧ y ∼
F
x

∧ y

, i. e. (x ∧ y)/F = (x

∧ y

)/F, ceea ce arat˘a buna definire a
lui ∧ pe B/F;
x ∼
F
x

, i. e. x/F = x

/F, ceea ce arat˘a buna definire a lui · pe B/F.
Buna definire a operat ¸iilor zeroare ale lui B/F este trivial˘a, pentru c˘a 0 din B/F
este definit ca fiind constanta 0/F, iar 1 din B/F este definit ca fiind constanta
1/F.
Propriet˘at ¸ile acestor operat ¸ii, care arat˘a c˘a ele determin˘a pe B/F o structur˘a de
algebr˘a Boole, se obt ¸in imediat din propriet˘at ¸ile operat ¸iilor algebrei Boole B ¸si
definit ¸iile acestor operat ¸ii pe B/F. Iat˘a, de exemplu, demonstrat ¸ia distributivit˘at ¸ii
lui ∨ fat ¸˘a de ∧: fie x, y, z ∈ B; au loc egalit˘at ¸ile:
x/F ∨ (y/F ∧ z/F) = x/F ∨ (y ∧ z)/F = (x ∨ (y ∧ z))/F =
((x ∨ y) ∧ (x ∨ z))/F = (x ∨ y)/F ∧ (x ∨ z)/F = (x/F ∨ y/F) ∧ (x/F ∨ z/F).
Definit ¸ie
Algebra Boole (B/F, ∨, ∧, ·, 0 = 0/F, 1 = 1/F) se nume¸ste algebra Boole factor
(sau algebra Boole cˆat) a lui B prin filtrul F.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 46 / 54
Algebre Boole factor
Propozit ¸ie
Pentru orice filtru F, surject ¸ia canonic˘a p
F
: B → B/F, definit˘a prin: pentru orice
x ∈ B, p
F
(x) := x/F, este un morfism boolean surjectiv.
Demonstrat ¸ie: Surjectivitatea funct ¸iei p
F
este evident˘a (¸si cunoscut˘a de la
mult ¸imi factor raportat la o relat ¸ie de echivalent ¸˘a), iar comutarea lui p
F
cu
operat ¸iile de algebr˘a Boole rezult˘a din definit ¸ia operat ¸iilor algebrei Boole B/F.
ˆ
Intr–adev˘ar, pentru orice x, y ∈ B, avem:
p
F
(x ∨ y) = (x ∨ y)/F = x/F ∨ y/F = p
F
(x) ∨ p
F
(y);
p
F
(x ∧ y) = (x ∧ y)/F = x/F ∧ y/F = p
F
(x) ∧ p
F
(y);
p
F
(x) = x/F = x/F = p
F
(x);
p
F
(0) = 0/F = 0; p
F
(1) = 1/F = 1.
Lem˘a
Fie F un filtru al lui B. Atunci F = 1/F, a¸sadar, pentru orice element a ∈ B, au
loc echivalent ¸ele: a ∈ F ddac˘a a ∼
F
1 ddac˘a a/F = 1/F.
Demonstrat ¸ie: Din demonstrat ¸ia propozit ¸iei privind corespondent ¸a bijectiv˘a ˆıntre
filtre ¸si congruent ¸e, avem: F = F

F
= {x ∈ B | x ∼
F
1} = 1/F.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 47 / 54
Morfisme, filtre ¸si algebre Boole factor
Pentru urm˘atoarele dou˘a rezultate, fix˘am ˆınc˘a o algebr˘a Boole arbitrar˘a
A := (A, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1).
Propozit ¸ie (tem˘a pentru seminar)
Fie f : A → B un morfism boolean, iar F un filtru al algebrei Boole A ¸si G un
filtru al algebrei Boole B. Atunci:
1
f
−1
(G) este un filtru al lui A;
2
dac˘a f e surjectiv, atunci f (F) este un filtru al lui B.
Propozit ¸ie (tem˘a pentru seminar)
Fie f : A → B un morfism boolean. Atunci f (A) este o subalgebr˘a Boole a lui B,
izomorf˘a cu algebra Boole factor A/f
−1
({1}).
Indicat ¸ie: Se noteaz˘a cu F := f
−1
({1}), care este un filtru al lui A, fiind
preimaginea printr–un morfism boolean a filtrului trivial al lui B (a se vedea
propozit ¸ia precedent˘a), apoi se define¸ste funct ¸ia ϕ : A/F → f (A) prin: oricare ar
fi x ∈ A, ϕ(x/F) := f (x).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 48 / 54
Morfisme, filtre ¸si algebre Boole factor
Folosind definit ¸ia congruent ¸ei modulo filtrul F ¸si faptul c˘a F = f
−1
({1}), se arat˘a
c˘a, pentru orice x, y ∈ A, x/F = y/F ddac˘a f (x) = f (y).
ˆ
In aceast˘a echivalent ¸˘a,
implicat ¸ia direct˘a arat˘a c˘a ϕ este bine definit˘a (i. e. independent˘a de
reprezentantul clasei care constituie argumentul s˘au), iar implicat ¸ia invers˘a arat˘a
c˘a ϕ este injectiv˘a. Surjectivitatea lui ϕ este evident˘a. Folosind definit ¸ia
operat ¸iilor algebrei Boole factor A/F ¸si faptul c˘a f este morfism boolean, deci
comut˘a cu operat ¸iile booleene, se arat˘a c˘a ϕ comut˘a cu operat ¸iile booleene, deci
este morfism boolean. A¸sadar, ϕ este izomorfism boolean.
Propozit ¸ie (tem˘a pentru seminar)
Fie U un filtru al algebrei Boole B. Atunci: U este ultrafiltru ddac˘a algebra Boole
factor B/U este izomorf˘a cu L
2
.
Indicat ¸ie: Se aplic˘a lema anterioar˘a (conform c˘areia un element a ∈ B are
a/U = 1/U ddac˘a a ∈ U) ¸si un corolar de caracterizare a ultrafiltrelor de mai sus,
care afirm˘a c˘a un filtru U al algebrei Boole B este ultrafiltru ddac˘a, oricare ar fi
a ∈ B, exact unul dintre elementele a ¸si a apart ¸ine lui U.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 49 / 54
1
Mnemonic despre algebre Boole
2
Ultrafiltre ale unei algebre Boole
3
Mult ¸imi inductiv ordonate ¸si Lema lui Zorn
4
Consecint ¸˘a a Lemei lui Zorn
5
Teorema de reprezentare a lui Stone
6
Congruent ¸e ale unei algebre Boole
7
Corespondent ¸a bijectiv˘a filtre – congruent ¸e
8
Algebre Boole factor
9
Structura algebrelor Boole finite
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 50 / 54
Atomi ai unei algebre Boole
Pentru demonstrat ¸iile rezultatelor din aceast˘a ultim˘a sect ¸iune a cursului de
fat ¸˘a, a se vedea, de exemplu, cartea de G. Georgescu ¸si A. Iorgulescu din
bibliografia din Cursul I.
Definit ¸ie
Un atom al algebrei Boole B este un succesor al lui 0 din B (i. e. din posetul
(B, ≤)). Adic˘a, un atom al lui B este un element a ∈ B cu propriet˘at ¸ile:
a = 0 ¸si
nu exist˘a niciun element x ∈ B a. ˆı. 0 < x < a,
unde am notat cu <:=≤ \∆
B
, i. e. < este relat ¸ia de ordine strict˘a pe B
corespunz˘atoare relat ¸iei de ordine ≤ de pe B, adic˘a, pentru orice x, y ∈ B,
x < y ddac˘a

x ≤ y
¸si
x = y.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 51 / 54
Atomi ai unei algebre Boole
Remarc˘a
Algebra Boole trivial˘a nu are niciun atom (deci num˘arul atomilor s˘ai coincide
cu num˘arul ultrafiltrelor sale, anume 0).
Pentru orice n ∈ N

, algebra Boole
L
n
2
= {(x
1
, . . . x
n
) | x
1
, . . . , x
n
∈ L
2
= {0, 1}} are n atomi: atomii s˘ai sunt
elementele e
1
, . . . , e
n
, unde, pentru fiecare i ∈ 1, n, e
i
= (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)

vector de lungime n,
cu 1 pe pozit ¸ia i ¸si
0 pe celelalte pozit ¸ii
.
Pentru orice mult ¸ime nevid˘a X (nu neap˘arat finit˘a), atomii algebrei Boole
P(X) sunt submult ¸imile lui X cu cˆate un singur element: {a}, cu a ∈ X.
Am v˘azut la ˆınceputul acestui curs c˘a toate filtrele unei algebre Boole finite
sunt principale, adic˘a sunt generate de cˆate un singur element.
Remarc˘a
Ultrafiltrele unei algebre Boole finite sunt filtrele generate de cˆate un atom al
acelei algebre Boole.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 52 / 54
Structura algebrelor Boole finite
Remarc˘a
Remarca anterioar˘a arat˘a c˘a, dac˘a algebra Boole B este finit˘a, atunci exist˘a o
biject ¸ie ˆıntre mult ¸imea atomilor lui B ¸si mult ¸imea ultrafiltrelor lui B, care duce
fiecare atom a al lui B ˆın [a) (filtrul principal generat de a).
Teorem˘a (Teorema de structur˘a a algebrelor Boole finite)
Dac˘a B este o algebr˘a Boole finit˘a, atunci B este izomorf˘a cu L
n
2
, unde n ∈ N este
num˘arul atomilor lui B (care este egal cu num˘arul ultrafiltrelor lui B, conform
remarcii anterioare).
Corolar
Orice algebr˘a Boole finit˘a are cardinalul egal cu o putere natural˘a a lui 2 (cu
exponentul dat de num˘arul atomilor s˘ai, care este egal cu num˘arul ultrafiltrelor
sale).
Corolar
Dou˘a algebre Boole finite de acela¸si cardinal sunt izomorfe.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 53 / 54
Structura algebrelor Boole finite
Remarc˘a
Pentru orice mult ¸ime finit˘a X, de cardinal n ∈ N, au loc urm˘atoarele izomorfisme
ˆıntre algebre Boole: L
n
2

= L
1,n
2

= L
X
2

= P(X)

= P(1, n) (1, 0 = ∅).
Remarc˘a
Teorema de reprezentare a lui Stone spune c˘a, pentru orice algebr˘a Boole
B, exist˘a un morfism boolean injectiv d : B → L
X
2

= P(X), unde X este
mult ¸imea ultrafiltrelor lui B. Cu alte cuvinte, orice algebr˘a Boole B este
izomorf˘a cu o subalgebr˘a Boole a lui L
X
2

= P(X), unde X este mult ¸imea
ultrafiltrelor lui B (anume subalgebra d(B) dat˘a de imaginea morfismului
boolean injectiv d). Ca o parantez˘a, un morfism injectiv se nume¸ste
scufundare (morfismul injectiv nu trebuie neap˘arat s˘a fie morfism boolean, ci
poate fi orice morfism ˆıntre dou˘a structuri algebrice de acela¸si tip). Cu
aceast˘a terminologie, Teorema de reprezentare a lui Stone se poate
enunt ¸a astfel: orice algebr˘a Boole B se scufund˘a ˆın algebra Boole
L
X
2

= P(X), unde X este mult ¸imea ultrafiltrelor lui B.
Teorema de structur˘a a algebrelor Boole finite afirm˘a c˘a, ˆın cazul
particular al algebrelor Boole finite, are loc proprietatea c˘a orice algebr˘a
Boole finit˘a este chiar izomorf˘a cu algebra Boole L
X
2

= P(X), unde X este
mult ¸imea ultrafiltrelor lui B (a se vedea remarca anterioar˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XI logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012–2013, semestrul I 54 / 54
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul XII
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012-2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 1 / 63
Cuprinsul acestui curs
1
Ce este logica matematic˘a? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt
dimensiunile unui sistem logic?
2
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
3
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
4
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 2 / 63
1
Ce este logica matematic˘a? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt
dimensiunile unui sistem logic?
2
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
3
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
4
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 3 / 63
Logic˘a matematic˘a clasic˘a. Calculul propozit ¸ional
Logica matematic˘a este o ramur˘a a matematicii care se ocup˘a cu
exprimarea formalizat˘a (i. e. formal˘a, simbolic˘a) a legilor gˆandirii ¸si studierea
acestora cu mijloace matematice.
Ne propunem s˘a studiem logica clasic˘a, ˆın dou˘a forme ale ei: logica clasic˘a
a propozit ¸iilor ¸si logica clasic˘a a predicatelor sau a propozit ¸iilor cu
variabile. Vom face deosebirea dintre aceste dou˘a tipuri de logic˘a clasic˘a mai
tˆarziu. Ambele sunt logici bivalente, adic˘a opereaz˘a cu doar dou˘a valori de
adev˘ar: fals ¸si adev˘arat.
A¸sadar, ˆın logica clasic˘a, toate enunt ¸urile (propozit ¸iile, afirmat ¸iile) sunt
presupuse a fi adev˘arate sau false. Aceasta nu este o condit ¸ie trivial˘a, nici
m˘acar dac˘a elimin˘am din discut ¸ie enunt ¸urile interogative ¸si pe cele
exclamative, dup˘a cum ne amintim din primul curs, din exemplul cu enunt ¸ul
subiectiv, precum ¸si cel cu paradoxul mincinosului: s˘a se determine dac˘a
urm˘atoarea afirmat ¸ie este adev˘arat˘a sau fals˘a: Aceast˘a afirmat ¸ie este fals˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 4 / 63
Logic˘a matematic˘a clasic˘a. Calculul propozit ¸ional
ˆ
In acest curs vom ˆıncepe studiul logicii propozit ¸ionale clasice.
Vom studia sistemul formal al calculului propozit ¸ional clasic sub trei
aspecte fundamentale:
1
sintaxa, care se ocup˘a de limbajul formal al calculului propozit ¸ional clasic, i.
e. de cadrul formal, de exprimarea ˆın simboluri a obiectelor matematice cu
care vom lucra;
2
algebra, care asociaz˘a o structur˘a algebric˘a sistemului formal descris ˆın partea
de sintax˘a ¸si folose¸ste aceast˘a asociere pentru a transfera propriet˘at ¸ile
algebrice ale acelei structuri ˆın propriet˘at ¸i logice, ¸si invers;
3
semantica, aceasta fiind partea ˆın care, pe baza structurii algebrice ata¸sate
logicii, se calculeaz˘a efectiv valorile de adev˘ar ale enunt ¸urilor (fals sau
adev˘arat).
Exist˘a ¸si alte aspecte sub care poate fi studiat un sistem logic, cum ar fi:
aspectul topologic, cel probabilist etc., dar studierea lor dep˘a¸seste cadrul ¸si
scopul acestui curs.
Toate aceste aspecte sub care poate fi studiat un sistem logic sunt denumite
dimensiuni ale sistemului logic.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 5 / 63
1
Ce este logica matematic˘a? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt
dimensiunile unui sistem logic?
2
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
3
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
4
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 6 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ii ¸si notat ¸ii
Urm˘atoarele simboluri formeaz˘a alfabetul sistemului formal al calculului
propozit ¸ional clasic:
1
variabilele propozit ¸ionale, notate, de obicei, u, v, w etc., uneori cu indici,
care formeaz˘a o mult ¸ime infinit˘a; vom nota cu V mult ¸imea variabilelor
propozit ¸ionale;
2
conectorii logici primitivi:
¬ : negat ¸ia (se cite¸ste: “non“ sau “not“);
→: implicat ¸ia (se cite¸ste: “implic˘a“);
3
parantezele: (, ), [, ¸si ].
Simbolurile enumerate mai sus se numesc simboluri primitive ¸si sunt presupuse a fi
dou˘a cˆate dou˘a distincte (de exemplu ¬ / ∈ V etc.).
La acestea se adaug˘a conectorii logici derivat ¸i, care se definesc pe baza
conectorilor logici primitivi, ¸si care vor fi prezentat ¸i mai jos.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 7 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
S¸irurile finite ¸si nevide de simboluri primitive se numesc cuvinte.
Exemplu
u → ¬v, ¬(u → ¬v) → w, → u →→ uv¬) sunt cuvinte.
Observat ¸ie
Intuit ¸ia ne determin˘a s˘a conferim “ˆınt ¸eles“ simbolurilor primitive, ¸si ne spune c˘a
primele dou˘a cuvinte din exemplul anterior “au sens“, ˆın timp ce al treilea “nu are
sens“. Dintre cuvintele peste alfabetul definit mai sus, le vom selecta pe cele care
“au sens“, ¸si le vom numi enunt ¸uri. Definit ¸ia lor riguroas˘a succede aceast˘a
observat ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 8 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
Un enunt ¸ este un cuvˆant ϕ care satisface una dintre condit ¸iile urm˘atoare:
(E
1
) ϕ este o variabil˘a propozit ¸ional˘a;
(E
2
) exist˘a un enunt ¸ ψ a. ˆı. ϕ = ¬ψ;
(E
3
) exist˘a dou˘a enunt ¸uri ψ ¸si χ a. ˆı. ϕ = ψ → χ.
Definit ¸ie
Variabilele propozit ¸ionale se numesc enunt ¸uri atomice sau enunt ¸uri elementare.
Notat ¸ie
Vom nota cu E mult ¸imea tuturor enunt ¸urilor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 9 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Observat ¸ie
ˆ
In definit ¸ia de mai sus a enunt ¸urilor, se subˆınt ¸elege faptul c˘a parantezele au rolul
obi¸snuit: aici, parantezele pot ˆıncadra enunt ¸uri, ¸si se folosesc pentru a ˆıncadra
enunt ¸uri compuse ˆın interiorul altor enunt ¸uri compuse, indicˆand ordinea ˆın care se
aplic˘a regulile (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru obt ¸inerea unui enunt ¸ compus (impropriu
spus, ordinea “aplic˘arii conectorilor logici primitivi“ pentru obt ¸inerea acelui enunt ¸).
O parantezare corect˘a a unui enunt ¸ este o dispunere a parantezelor ˆın interiorul
acelui enunt ¸ astfel ˆıncˆat fiecare pereche de paranteze s˘a ˆıncadreze un (alt) enunt ¸,
¸si, desigur, astfel ˆıncˆat ordinea aplic˘arii regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru
obt ¸inerea enunt ¸ului respectiv s˘a fie indicat˘a corect de acea parantezare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 10 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Observat ¸ie
Observ˘am c˘a, ˆın scrierea enunt ¸urilor, dat˘a de definit ¸ia de mai sus, conectorii logici
primitivi apar scri¸si la fel ca ni¸ste operatori:
¬ apare scris la fel ca un operator unar;
→ apare scris la fel ca un operator binar.
Pentru a evita ˆınc˘arcarea scrierii cu prea multe paranteze, se face urm˘atoarea
convent ¸ie: se acord˘a prioritate mai mare conectorului logic “unar“ ¬ ¸si prioritate
mai mic˘a celui “binar“, →.
Not ¸iunea de prioritate are aici semnificat ¸ia obi¸snuit˘a, de determinare a ordinii
“aplic˘arii conectorilor logici“, corect spus de determinare a ordinii aplic˘arii regulilor
(E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru construirea unui enunt ¸.
Conectorul cu prioritate mai mare “se va aplica“ primul, de fapt regula (E
2
) se va
aplica ˆınaintea regulii (E
3
), i. e., pentru orice enunt ¸uri α ¸si β, scrierea ¬α → β va
semnifica (¬α) → β.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 11 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Observat ¸ie
Egalitatea ˆıntre enunt ¸uri care apare ˆın scrierea regulilor (E
2
) ¸si (E
3
) este egalitatea
obi¸snuit˘a ˆıntre cuvinte peste un alfabet, ˆıntre ¸siruri de simboluri, anume literal
identitatea, adic˘a egalitatea simbol cu simbol, i. e. egalitatea lungimilor ¸si
identitatea (coincident ¸a) simbolurilor de pe aceea¸si pozit ¸ie ˆın fiecare cuvˆant (ca la
¸siruri de caractere: identitatea liter˘a cu liter˘a, caracter cu caracter), desigur,
modulo parantezarea aleas˘a.
Adic˘a: dou˘a enunt ¸uri scrise numai cu simboluri primitive (vom vedea ce sunt
simbolurile derivate) sunt egale ddac˘a exist˘a cˆate o parantezare corect˘a pentru
fiecare astfel ˆıncˆat, cu acele parantez˘ari, enunt ¸urile respective s˘a fie literal identice
(ca ¸si cuvinte peste alfabetul prezentat mai sus, format din simbolurile primitive).
Remarc˘a
Dac˘a recitim observat ¸ia anterioar˘a, vom remarca faptul c˘a orice enunt ¸ se afl˘a ˆın
exact una (i. e. una ¸si numai una) dintre cele 3 situat ¸ii prezentate de regulile
(E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 12 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Remarc˘a
Not ¸iunea de enunt ¸ este definit˘a recursiv: se porne¸ste de la variabilele
propozit ¸ionale ¸si se aplic˘a recursia dat˘a de regulile (E
2
) ¸si (E
3
).
Din faptul c˘a enunt ¸urile sunt ¸siruri finite de simboluri primitive ¸si observat ¸ia c˘a,
prin aplicarea oric˘areia dintre regulile (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
), lungimea enunt ¸ului
format pˆan˘a la momentul curent cre¸ste cu cel put ¸in cˆate o unitate, deducem
faptul c˘a orice enunt ¸ se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) de un
num˘ar finit de ori, i. e. printr–un num˘ar finit de aplic˘ari ale regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si
(E
3
), i. e., pornind de la variabilele propozit ¸ionale (evident, de la un num˘ar finit
de variabile propozit ¸ionale), ˆıntr–un num˘ar finit de pa¸si, fiecare pas constˆand ˆın
aplicarea unei reguli de recursie: (E
2
) sau (E
3
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 13 / 63
Limbajul sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Notat ¸ie
Pentru orice enunt ¸uri ϕ, ψ ∈ E, introducem notat ¸iile (abrevierile):
ϕ ∨ ψ := ¬ϕ → ψ (disjunct ¸ia dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste: ϕ “sau“ ψ)
ϕ ∧ ψ := ¬(ϕ → ¬ψ) (conjunct ¸ia dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste: ϕ “¸si“ ψ)
ϕ ↔ ψ := (ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ) (echivalent ¸a logic˘a dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste:
ϕ “echivalent cu“ ψ)
Definit ¸ie
Simbolurile ∨, ∧ ¸si ↔ se numesc conectorii logici derivat ¸i.
Observat ¸ie
Conectorii logici derivat ¸i se scriu ca ni¸ste operatori binari, ¸si le vom acorda aceea¸si
prioritate cu aceea a conectorului logic primitiv “binar“ →.
Remarc˘a
ˆ
In aceast˘a prezentare a sistemului formal al logicii propozit ¸ionale clasice, am
considerat negat ¸ia ¸si implicat ¸ia ca ¸si conectori logici primitivi, iar disjunct ¸ia,
conjunct ¸ia ¸si echivalent ¸a ca ¸si conectori logici derivat ¸i, introdu¸si prin notat ¸iile de
mai sus, pe baza celor primitivi.
Exist˘a prezent˘ari ale sistemului formal al logicii propozit ¸ionale clasice care sunt
echivalente cu cea din acest curs ¸si care folosesc alt ¸i conectori logici primitivi.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 14 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Am definit limbajul cu care vom lucra. Acum vom defini, tot la acest nivel,
formal, sintactic, not ¸iunea de “adev˘ar“ ˆın logica pe care o construim.
“Adev˘arurile sintactice“ vor fi “teoremele“ acestei logici, iar, pentru a le
obt ¸ine, vom da un set de axiome ¸si vom defini o modalitate prin care, din
adev˘aruri sintactice stabilite pˆan˘a la un moment dat, se deduc alte adev˘aruri
sintactice. Acea modalitate se va numi regula de deduct ¸ie modus ponens.
Definit ¸ie
O axiom˘a a sistemului formal al logicii propozit ¸ionale clasice este un enunt ¸ de
oricare dintre urm˘atoarele trei forme, unde ϕ, ψ, χ ∈ E sunt enunt ¸uri arbitrare:
(A
1
) ϕ → (ψ → ϕ)
(A
2
) (ϕ → (ψ → χ)) → ((ϕ → ψ) → (ϕ → χ))
(A
3
) (¬ϕ → ¬ψ) → (ψ → ϕ)
Fiecare dintre scrierile (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
) este o schem˘a de axiome, adic˘a o regul˘a
pentru generarea unui num˘ar infinit de axiome.
Axiomele logicii propozit ¸ionale clasice se obt ¸in prin ˆınlocuirea, ˆın aceste scheme de
axiome, a enunt ¸urilor generice (arbitrare) ϕ, ψ, χ cu enunt ¸uri precizate (date),
adic˘a axiomele sunt enunt ¸uri de una dintre formele (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
), cu ϕ, ψ ¸si
χ enunt ¸uri date.
Prin extensie, vom numi uneori schemele de axiome (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
), simplu,
axiome.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 15 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
A¸sa cum am anunt ¸at, acum vom defini deduct ¸ia sintactic˘a (inferent ¸a
sintactic˘a), adic˘a modalitatea prin care, din aceste axiome, se obt ¸in toate
teoremele (adev˘arurile sintactice) ˆın acest sistem logic.
Remarc˘a
Se poate demonstra c˘a schemele de axiome de mai sus sunt independente, i. e.
niciuna dintre ele nu poate fi dedus˘a din celelalte dou˘a prin modalitatea de
deduct ¸ie sintactic˘a pe care o vom defini.
Acest fapt arat˘a ¸si c˘a, ˆıntre aceste trei scheme de axiome, nu exist˘a dou˘a din care
s˘a se deduc˘a sintactic toate adev˘arurile sintactice (teoremele) acestui sistem
logic, care se deduc din toate cele trei scheme de axiome.
Se pot, ˆıns˘a, defini alte seturi echivalente de scheme de axiome (adic˘a seturi de
scheme de axiome din care se deduc sintactic acelea¸si teoreme), cu aceia¸si sau cu
alt ¸i conectori logici primitivi.
Notat ¸ie
Notat ¸ia uzual˘a pentru reguli de deduct ¸ie ale unui sistem logic, pe care o vom
folosi ˆın cele ce urmeaz˘a, este aceasta:
condit ¸ia C
1
consecint ¸a C
2
, cu semnificat ¸ia c˘a: dac˘a
este satisf˘acut˘a condit ¸ia C
1
, atunci este satisf˘acut˘a consecint ¸a C
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 16 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
Teoremele formale (numite ¸si, simplu, teoreme, sau adev˘aruri sintactice) ale logicii
propozit ¸ionale clasice sunt enunt ¸urile definite prin urm˘atoarele trei reguli:
(T
1
) orice axiom˘a este o teorem˘a formal˘a;
(T
2
) dac˘a ϕ, ψ ∈ E sunt dou˘a enunt ¸uri a. ˆı. ψ ¸si ψ → ϕ sunt teoreme
formale, atunci ϕ este o teorem˘a formal˘a;
(T
3
) orice teorem˘a formal˘a a logicii propozit ¸ionale clasice poate fi obt ¸inut˘a
prin aplicarea regulilor (T
1
) ¸si (T
2
) de un num˘ar finit de ori.
Notat ¸ie
Mult ¸imea tuturor teoremelor formale va fi notat˘a cu T.
Notat ¸ie
Faptul c˘a un enunt ¸ ϕ este teorem˘a formal˘a se noteaz˘a: ϕ.
Definit ¸ie
Regula (T
2
) se nume¸ste regula de deduct ¸ie modus ponens (o vom abrevia “MP“)
¸si, cu notat ¸ia stabilit˘a mai sus, poate fi scris˘a astfel ˆın form˘a simbolic˘a:
ψ, ψ → ϕ
ϕ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 17 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
Fie ϕ un enunt ¸. O demonstrat ¸ie formal˘a pentru ϕ este un ¸sir finit (¸si nevid) de
enunt ¸uri ϕ
1
, . . . , ϕ
n
, a. ˆı. n ∈ N

, ϕ
n
= ϕ ¸si, pentru fiecare i ∈ 1, n, este
satisf˘acut˘a una dintre urm˘atoarele condit ¸ii:
1
ϕ
i
este o axiom˘a;
2
exist˘a k, j ∈ 1, i −1 a. ˆı. ϕ
k
= ϕ
j
→ ϕ
i
.
n se nume¸ste lungimea demonstrat ¸iei formale ϕ
1
, . . . , ϕ
n
.
Remarc˘a
ˆ
In scrierea definit ¸iei de mai sus, am folosit convent ¸ia: 1, 0 = ∅. Cu aceast˘a
subliniere, este clar c˘a, ˆıntr–o demonstrat ¸ie formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
n
, ϕ
1
este o axiom˘a.
Remarc˘a
Este imediat c˘a, dac˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
n
este o demonstrat ¸ie formal˘a, atunci, pentru orice
i ∈ 1, n, ϕ
1
, . . . , ϕ
i
este o demonstrat ¸ie formal˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 18 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Remarc˘a
Este u¸sor de observat c˘a regulile (1) ¸si (2) din definit ¸ia unei demonstrat ¸ii formale
exprim˘a exact regulile (T
1
) ¸si (T
2
), respectiv, ceea ce arat˘a imediat faptul c˘a un
enunt ¸ ϕ este o teorem˘a formal˘a ddac˘a exist˘a o demonstrat ¸ie formal˘a pentru ϕ.
Remarc˘a
Desigur, o teorem˘a formal˘a poate avea mai multe demonstrat ¸ii formale ¸si poate
avea demonstrat ¸ii formale de lungimi diferite.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 19 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
Fie Σ ⊆ E o mult ¸ime de enunt ¸uri. Enunt ¸urile care se deduc sintactic din ipotezele
Σ, numite ¸si consecint ¸ele sintactice ale lui Σ, se definesc astfel:
(CS
1
) orice axiom˘a se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
2
) orice enunt ¸ ϕ ∈ Σ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
3
) dac˘a ϕ, ψ ∈ E sunt dou˘a enunt ¸uri a. ˆı. ψ ¸si ψ → ϕ se deduc
sintactic din ipotezele Σ, atunci ϕ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
4
) orice enunt ¸ care se deduce sintactic din ipotezele Σ se poate obt ¸ine
prin aplicarea regulilor (CS
1
), (CS
2
) ¸si (CS
3
) de un num˘ar finit de ori.
Notat ¸ie
Vom nota faptul c˘a un enunt ¸ ϕ se deduce sintactic din ipotezele Σ ⊆ E prin:
Σ ϕ.
Definit ¸ie
Regula (CS
3
) se nume¸ste tot regula de deduct ¸ie modus ponens (o vom abrevia tot
“MP“) ¸si, cu notat ¸ia stabilit˘a mai sus, poate fi scris˘a astfel ˆın form˘a simbolic˘a:
Σ ψ, Σ ψ → ϕ
Σ ϕ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 20 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Definit ¸ie
Fie ϕ un enunt ¸ ¸si Σ o mult ¸ime de enunt ¸uri. O Σ–demonstrat ¸ie formal˘a pentru ϕ
este un ¸sir finit (¸si nevid) de enunt ¸uri ϕ
1
, . . . , ϕ
n
, a. ˆı. n ∈ N

, ϕ
n
= ϕ ¸si, pentru
fiecare i ∈ 1, n, este satisf˘acut˘a una dintre urm˘atoarele condit ¸ii:
1
ϕ
i
este o axiom˘a;
2
ϕ
i
∈ Σ;
3
exist˘a k, j ∈ 1, i −1 a. ˆı. ϕ
k
= ϕ
j
→ ϕ
i
.
n se nume¸ste lungimea Σ–demonstrat ¸iei formale ϕ
1
, . . . , ϕ
n
.
Remarc˘a
Amintindu–ne c˘a 1, 0 = ∅, este clar c˘a, ˆıntr–o Σ–demonstrat ¸ie formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
n
,
ϕ
1
este o axiom˘a sau un element al lui Σ.
Remarc˘a
Este imediat c˘a, dac˘a Σ este o mult ¸ime de enunt ¸uri ¸si ϕ
1
, . . . , ϕ
n
este o
Σ–demonstrat ¸ie formal˘a, atunci, pentru orice i ∈ 1, n, ϕ
1
, . . . , ϕ
i
este o
Σ–demonstrat ¸ie formal˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 21 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Remarc˘a
Este u¸sor de observat c˘a regulile (1), (2) ¸si (3) din definit ¸ia unei Σ–demonstrat ¸ii
formale exprim˘a exact regulile (CS
1
), (CS
2
) ¸si (CS
3
), respectiv, ceea ce arat˘a
imediat faptul c˘a un enunt ¸ ϕ este o consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ ddac˘a exist˘a o
Σ–demonstrat ¸ie formal˘a pentru ϕ.
Remarc˘a
Desigur, o consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ poate avea mai multe Σ–demonstrat ¸ii
formale ¸si poate avea Σ–demonstrat ¸ii formale de lungimi diferite.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 22 / 63
Induct ¸ia dup˘a un concept
Observat ¸ie
Not ¸iunile de teorem˘a formal˘a ¸si consecint ¸˘a sintactic˘a a unei mult ¸imi de
ipoteze au fost definite recursiv, la fel ca aceea de enunt ¸.
Observat ¸ie
O tehnic˘a important˘a de demonstrat ¸ie la care vom apela ˆın acest capitol al
cursului este ceea ce vom numi induct ¸ie dup˘a un concept, pe care o vomˆıntˆalni ˆın
trei forme:
1
induct ¸ie dup˘a enunt ¸uri
2
induct ¸ie dup˘a teoreme formale
3
induct ¸ie dup˘a consecint ¸e sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze
Acest tip de induct ¸ie poate fi privit atˆat ca induct ¸ie structural˘a, cˆat ¸si ca
induct ¸ia obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural.
ˆ
Intr–adev˘ar, s˘a descriem aceast˘a metod˘a de demonstrat ¸ie, ˆın fiecare dintre cele
trei forme ˆın care poate s˘a apar˘a ˆıntr–un rat ¸ionament matematic ˆın aceast˘a teorie,
¸si s–o analiz˘am, atˆat ca induct ¸ie structural˘a, cˆat ¸si ca induct ¸ie dup˘a un num˘ar
natural.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 23 / 63
Induct ¸ia dup˘a enunt ¸uri
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a enunt ¸uri.
Fie P o proprietate asupra cuvintelor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate enunt ¸urile satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice variabil˘a propozit ¸ional˘a
satisface proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a un enunt ¸ ψ satisface
proprietatea P, atunci enunt ¸ul ¬ψ satisface proprietatea P.
Pasul 3 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ψ ¸si χ
satisfac proprietatea P, atunci enunt ¸ul ψ → χ satisface proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a enunt ¸uri ne asigur˘a de faptul c˘a, dac˘a am parcurs tot ¸i cei
trei pa¸si de mai sus, atunci am demonstrat c˘a toate enunt ¸urile satisfac
proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa ˆın dou˘a moduri:
1
privind–o ca induct ¸ie structural˘a
2
privind–o ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 24 / 63
Induct ¸ia dup˘a enunt ¸uri
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a enunt ¸uri, privit˘a ca
induct ¸ie structural˘a)
Se poate demonstra c˘a mult ¸imea enunt ¸urilor este cea mai mic˘a (ˆın sensul
incluziunii) mult ¸ime de cuvinte care include mult ¸imea variabilelor propozit ¸ionale ¸si
care este ˆınchis˘a la regulile (E
2
) ¸si (E
3
) din definit ¸ia enunt ¸urilor, i. e. mult ¸imea E
a enunt ¸urilor este cea mai mic˘a mult ¸ime M de cuvinte care satisface propriet˘at ¸ile:
V ⊆ M;
ˆınchiderea la (E
2
): dac˘a ψ ∈ M, atunci ¬ψ ∈ M;
ˆınchiderea la (E
3
): dac˘a ψ, χ ∈ M, atunci ψ → χ ∈ M.
A¸sadar, odat˘a ce am parcurs cei trei pa¸si de mai sus, adic˘a am demonstrat c˘a
mult ¸imea M
P
a cuvintelor care satisfac proprietatea P include pe V ¸si este ˆınchis˘a
la regulile (E
2
) ¸si (E
3
), rezult˘a c˘a M
P
⊇ E, i. e. toate enunt ¸urile sunt printre
cuvintele care satisfac proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 25 / 63
Induct ¸ia dup˘a enunt ¸uri
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a enunt ¸uri, privit˘a ca
induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural)
Metoda induct ¸iei dup˘a enunt ¸uri poate fi privit˘a ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a
num˘arul natural nenul n dat de num˘arul de pa¸si ˆın care se obt ¸ine un enunt ¸ din
variabile propozit ¸ionale prin aplicarea regulilor (E
2
) ¸si (E
3
), care se poate scrie
detaliat astfel:
pasul de verificare: n = 1: dac˘a enunt ¸ul ϕ se obt ¸ine ˆıntr–un singur pas,
adic˘a ϕ este o variabil˘a propozit ¸ional˘a, atunci ϕ satisface proprietatea P;
pasul de induct ¸ie: 1, 2, . . . , n n + 1: dac˘a enunt ¸ul ϕ se obt ¸ine ˆın n + 1
pa¸si, cu n ∈ N

, atunci avem dou˘a cazuri:
1
ϕ = ¬ψ, pentru un enunt ¸ ψ care se obt ¸ine ˆın n pa¸si, deci, conform ipotezei de
induct ¸ie, ψ satisface proprietatea P; atunci rezult˘a c˘a ϕ satisface proprietatea
P;
2
ϕ = ψ →χ, pentru dou˘a enunt ¸uri ψ ¸si χ care se obt ¸in, fiecare, ˆın cel mult n
pa¸si, deci, conform ipotezei de induct ¸ie, ψ ¸si χ satisfac proprietatea P; atunci
rezult˘a c˘a ϕ satisface proprietatea P.
ˆ
Intrucˆat orice enunt ¸ se obt ¸ine ˆıntr–un num˘ar finit de pa¸si din variabile
propozit ¸ionale prin aplicarea regulilor (E
2
) ¸si (E
3
), principiul induct ¸iei
matematice (obi¸snuite, dup˘a un num˘ar natural) ne asigur˘a de faptul c˘a, prin
metoda de mai sus, am demonstrat c˘a orice enunt ¸ satisface proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 26 / 63
Induct ¸ia dup˘a teoreme formale
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a teoreme formale.
Fie P o proprietate asupra enunt ¸urilor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate teoremele formale satisfac
proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice axiom˘a satisface
proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ϕ ¸si ψ sunt
astfel ˆıncˆat enunt ¸urile ψ ¸si ψ → ϕ (sunt teoreme formale ¸si – este corect ¸si cu
¸si f˘ar˘a aceast˘a ad˘augire) satisfac proprietatea P, atunci enunt ¸ul ϕ satisface
proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a teoreme formale ne asigur˘a de faptul c˘a, dac˘a am parcurs
amˆandoi pa¸sii de mai sus, atunci am demonstrat c˘a toate teoremele formale
satisfac proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa ˆın dou˘a moduri:
1
privind–o ca induct ¸ie structural˘a
2
privind–o ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 27 / 63
Induct ¸ia dup˘a teoreme formale
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a teoreme formale,
privit˘a ca induct ¸ie structural˘a)
Se poate demonstra c˘a mult ¸imea teoremelor formale este cea mai mic˘a (ˆın sensul
incluziunii) mult ¸ime de enunt ¸uri care include mult ¸imea axiomelor ¸si care este
ˆınchis˘a la regula de deduct ¸ie (MP), i. e. mult ¸imea T a teoremelor formale este
cea mai mic˘a mult ¸ime M de enunt ¸uri care satisface propriet˘at ¸ile:
orice axiom˘a apart ¸ine lui M;
ˆınchiderea la (MP): dac˘a ϕ, ψ ∈ E, a. ˆı. ψ, ψ → ϕ ∈ M, atunci ϕ ∈ M.
A¸sadar, odat˘a ce am parcurs cei doi pa¸si de mai sus, adic˘a am demonstrat c˘a
mult ¸imea M
P
a enunt ¸urilor care satisfac proprietatea P cont ¸ine toate axiomele ¸si
este ˆınchis˘a la regula de deduct ¸ie (MP), rezult˘a c˘a M
P
⊇ T, i. e. toate teoremele
formale sunt printre enunt ¸urile care satisfac proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 28 / 63
Induct ¸ia dup˘a teoreme formale
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a teoreme formale,
privit˘a ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural)
Metoda induct ¸iei dup˘a teoreme formale poate fi privit˘a ca induct ¸ie obi¸snuit˘a
dup˘a num˘arul natural nenul n dat de lungimea unei demonstrat ¸ii formale pentru o
teorem˘a formal˘a, care se poate scrie detaliat astfel:
pasul de verificare: n = 1: dac˘a teorema formal˘a ϕ admite o demonstrat ¸ie
formal˘a de lungime 1, ϕ
1
, atunci ϕ = ϕ
1
este o axiom˘a, ¸si ˆın acest caz ϕ
satisface proprietatea P;
pasul de induct ¸ie: 1, 2, . . . , n n + 1: dac˘a teorema formal˘a ϕ admite o
demonstrat ¸ie formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
n+1
, de lungime n + 1, cu n ∈ N

, atunci
ϕ = ϕ
n+1
¸si, fie ϕ este o axiom˘a, caz ˆın care ϕ satisface proprietatea P, fie
exist˘a k, j ∈ 1, n a. ˆı. ϕ
k
= ϕ
j
→ ϕ
n+1
= ϕ
j
→ ϕ, iar:
teorema formal˘a ϕ
j
admite demonstrat ¸ia formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
j
, de lungime j ≤ n;
ipoteza de induct ¸ie ne asigur˘a de faptul c˘a ϕ
j
satisface proprietatea P;
teorema formal˘a ϕ
k
= ϕ
j
→ϕ
n+1
= ϕ
j
→ϕ admite demonstrat ¸ia formal˘a
ϕ
1
, . . . , ϕ
k
, de lungime k ≤ n; ipoteza de induct ¸ie ne asigur˘a de faptul c˘a
ϕ
k
= ϕ
j
→ϕ
n+1
= ϕ
j
→ϕ satisface proprietatea P;
rezult˘a c˘a ϕ = ϕ
n+1
satisface proprietatea P.
Principiul induct ¸iei matematice (obi¸snuite) arat˘a c˘a, prin metoda de mai sus,
am demonstrat c˘a orice teorem˘a formal˘a satisface proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 29 / 63
Induct ¸ia dup˘a consecint ¸e sintactice
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a consecint ¸ele sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze.
Fie Σ o mult ¸ime de enunt ¸uri ¸si P o proprietate asupra enunt ¸urilor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate consecint ¸ele sintactice ale lui Σ
satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice axiom˘a satisface
proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice enunt ¸ din Σ satisface
proprietatea P.
Pasul 3 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ϕ ¸si ψ sunt
astfel ˆıncˆat enunt ¸urile ψ ¸si ψ → ϕ (sunt consecint ¸e sintactice ale lui Σ ¸si –
este corect ¸si cu ¸si f˘ar˘a aceast˘a ad˘augire)) satisfac proprietatea P, atunci
enunt ¸ul ϕ satisface proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a consecint ¸e sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze ne asigur˘a
de faptul c˘a, dac˘a am parcurs tot ¸i cei trei pa¸si de mai sus, atunci am demonstrat
c˘a toate consecint ¸ele sintactice ale lui Σ satisfac proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa ˆın dou˘a moduri:
1
privind–o ca induct ¸ie structural˘a
2
privind–o ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 30 / 63
Induct ¸ia dup˘a consecint ¸e sintactice
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a consecint ¸e sintactice
ale unei mult ¸imi de ipoteze, privit˘a ca induct ¸ie structural˘a)
Se poate demonstra c˘a mult ¸imea consecint ¸elor sintactice ale lui Σ este cea mai
mic˘a (ˆın sensul incluziunii) mult ¸ime de enunt ¸uri care include mult ¸imea axiomelor,
include mult ¸imea Σ ¸si care este ˆınchis˘a la regula de deduct ¸ie (MP), i. e. mult ¸imea
consecint ¸elor sintactice ale lui Σ este cea mai mic˘a mult ¸ime M de enunt ¸uri care
satisface propriet˘at ¸ile:
orice axiom˘a apart ¸ine lui M;
orice enunt ¸ din Σ apart ¸ine lui M;
ˆınchiderea la (MP): dac˘a ϕ, ψ ∈ E, a. ˆı. ψ, ψ → ϕ ∈ M, atunci ϕ ∈ M.
A¸sadar, odat˘a ce am parcurs cei trei pa¸si de mai sus, adic˘a am demonstrat c˘a
mult ¸imea M
P
a enunt ¸urilor care satisfac proprietatea P cont ¸ine toate axiomele ¸si
toate enunt ¸urile din Σ ¸si este ˆınchis˘a la regula de deduct ¸ie (MP), rezult˘a c˘a M
P
include mult ¸imea consecint ¸elor sintactice ale lui Σ, i. e. toate consecint ¸ele
sintactice ale lui Σ sunt printre enunt ¸urile care satisfac proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 31 / 63
Induct ¸ia dup˘a consecint ¸e sintactice
Remarc˘a (Corectitudinea metodei induct ¸iei dup˘a consecint ¸e sintactice
ale unei mult ¸imi de ipoteze, privit˘a ca induct ¸ie obi¸snuit˘a dup˘a un
num˘ar natural)
Metoda induct ¸iei dup˘a consecint ¸ele sintactice ale lui Σ poate fi privit˘a ca induct ¸ie
obi¸snuit˘a dup˘a num˘arul natural nenul n dat de lungimea unei Σ–demonstrat ¸ii
formale pentru o consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ, care se poate scrie detaliat astfel:
pasul de verificare: n = 1: dac˘a enunt ¸ul ϕ admite o Σ–demonstrat ¸ie
formal˘a de lungime 1, ϕ
1
, atunci ϕ = ϕ
1
este o axiom˘a sau un enunt ¸ din Σ,
¸si ˆın acest caz ϕ satisface proprietatea P;
pasul de induct ¸ie: 1, 2, . . . , n n + 1: dac˘a enunt ¸ul ϕ admite o
Σ–demonstrat ¸ie formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
n+1
, de lungime n + 1, cu n ∈ N

, atunci
ϕ = ϕ
n+1
¸si, fie ϕ este o axiom˘a sau un enunt ¸ din Σ, caz ˆın care ϕ satisface
proprietatea P, fie exist˘a k, j ∈ 1, n a. ˆı. ϕ
k
= ϕ
j
→ ϕ
n+1
= ϕ
j
→ ϕ, iar:
ϕ
j
admite Σ–demonstrat ¸ia formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
j
, de lungime j ≤ n; ipoteza de
induct ¸ie ne asigur˘a de faptul c˘a ϕ
j
satisface proprietatea P;
ϕ
k
= ϕ
j
→ϕ
n+1
= ϕ
j
→ϕ admite Σ–demonstrat ¸ia formal˘a ϕ
1
, . . . , ϕ
k
, de
lungime k ≤ n; ipoteza de induct ¸ie ne asigur˘a de faptul c˘a
ϕ
k
= ϕ
j
→ϕ
n+1
= ϕ
j
→ϕ satisface proprietatea P;
rezult˘a c˘a ϕ = ϕ
n+1
satisface proprietatea P.
Principiul induct ¸iei matematice arat˘a c˘a aceast˘a demonstrat ¸ie este complet˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 32 / 63
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
Remarc˘a
Este imediat, direct din definit ¸iile date, c˘a, pentru orice enunt ¸ ϕ ¸si orice mult ¸ime
de enunt ¸uri Σ:
1
∅ ϕ ddac˘a ϕ;
2
dac˘a ϕ, atunci Σ ϕ;
3
dac˘a ϕ ∈ Σ, atunci Σ ϕ.
Am ˆıncheiat descrierea sintactic˘a a sistemului formal al logicii propozit ¸ionale
clasice.
Notat ¸ie
Vom nota acest sistem formal cu L.
Observat ¸ie
ˆ
Intreaga prezentare de pˆan˘a acum a fost efectuat˘a la nivel sintactic: am pornit
de la un alfabet (o mult ¸ime de simboluri), am definit un tip particular de
cuvinte peste acest alfabet, numite enunt ¸uri, apoi un tip particular de
enunt ¸uri, numite teoreme formale, ¸si deduct ¸ia sintactic˘a (inferent ¸a
sintactic˘a), care indic˘a modul ˆın care, din teoreme formale, se obt ¸in alte teoreme
formale, cu generalizarea la consecint ¸e sintactice ale unor mult ¸imi de enunt ¸uri.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 33 / 63
1
Ce este logica matematic˘a? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt
dimensiunile unui sistem logic?
2
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
3
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
4
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 34 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
ˆ
In aceast˘a sect ¸iune vom prezenta unele propriet˘at ¸i sintactice ale lui L, dintre
care cea mai important˘a este Teorema deduct ¸iei. Acest rezultat ne va
conduce la cele mai semnificative teoreme formale ale lui L.
Demonstrarea urm˘atoarei propozit ¸ii este un bun prilej de exersare a induct ¸iei
dup˘a un concept.
Propozit ¸ie (o numim ad–hoc Propozit ¸ia )
Fie Σ ⊆ E, ∆ ⊆ E ¸si ϕ ∈ E. Atunci:
1
dac˘a Σ ⊆ ∆ ¸si Σ ϕ, atunci ∆ ϕ;
2
dac˘a Σ ϕ, atunci exist˘a Γ ⊆ Σ a. ˆı. Γ este o mult ¸ime finit˘a ¸si Γ ϕ;
3
dac˘a Σ ψ pentru orice ψ ∈ ∆ ¸si ∆ ϕ, atunci Σ ϕ.
Demonstrat ¸ie: (1) Demonstr˘am, prin induct ¸ie dup˘a consecint ¸ele sintactice ale lui
Σ, c˘a orice consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ este ¸si consecint ¸˘a sintactic˘a a lui ∆.
Σ ϕ ˆınseamn˘a c˘a ne afl˘am ˆın unul dintre cazurile urm˘atoare:
Cazul 1: ϕ este axiom˘a. Atunci ∆ ϕ.
Cazul 2: ϕ ∈ Σ. Cum Σ ⊆ ∆, rezult˘a c˘a ϕ ∈ ∆, prin urmare ∆ ϕ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 35 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Cazul 3 (pasul de induct ¸ie): exist˘a ψ ∈ E, a. ˆı. Σ ψ, Σ ψ → ϕ, ¸si ψ ¸si
ψ → ϕ satisfac ipoteza de induct ¸ie, i. e. au loc: ∆ ψ ¸si ∆ ψ → ϕ. Atunci
∆ ϕ prin (MP).
Demonstrat ¸ia primului punct este ˆıncheiat˘a.
(2) S¸i aici proced˘am prin induct ¸ie dup˘a consecint ¸ele sintactice ale lui Σ.
Dac˘a Σ ϕ, atunci ne situ˘am ˆın unul dintre urm˘atoarele trei cazuri:
Cazul 1: ϕ este axiom˘a. Atunci ϕ, i. e. ∅ ϕ. ∅ ⊆ Σ ¸si ∅ este o mult ¸ime
finit˘a, deci, ˆın acest caz, ϕ satisface proprietatea pe care trebuie s˘a o demonstr˘am.
Cazul 2: ϕ ∈ Σ. Atunci: {ϕ} ϕ, iar {ϕ} ⊆ Σ ¸si {ϕ} este o mult ¸ime finit˘a.
Cazul 3 (pasul de induct ¸ie): exist˘a ψ ∈ E, a. ˆı. Σ ψ, Σ ψ → ϕ, ¸si ψ ¸si
ψ → ϕ satisfac ipoteza de induct ¸ie, i. e. exist˘a Γ
1
⊆ Σ ¸si Γ
2
⊆ Σ a. ˆı. Γ
1
¸si Γ
2
sunt finite ¸si Γ
1
ψ ¸si Γ
2
ψ → ϕ. Atunci Γ
1
∪ Γ
2
⊆ Σ,

1
∪ Γ
2
| ≤ |Γ
1
| +|Γ
2
| < ∞, deci Γ
1
∪ Γ
2
este o mult ¸ime finit˘a, iar, ˆıntrucˆat
Γ
1
⊆ Γ
1
∪ Γ
2
¸si Γ
2
⊆ Γ
1
∪ Γ
2
, prin aplicarea punctului (1) obt ¸inem: Γ
1
∪ Γ
2
ψ ¸si
Γ
1
∪ Γ
2
ψ → ϕ, deci Γ
1
∪ Γ
2
ϕ prin (MP).
Am ˆıncheiat demonstrat ¸ia punctului (2).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 36 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
(3) Aici vom folosi Teorema deduct ¸iei (vedet ¸i mai jos), ˆın demonstrarea c˘areia
se utilizeaz˘a numai punctul (1) din aceast˘a propozit ¸ie. Am preferat scrierea
punctelor acestei propozit ¸ii unul dup˘a altul, ˆın acela¸si rezultat, dar puteam
intercala, undeva ˆıntre punctele (1) ¸si (3), rezultatul de mai jos numit Teorema
deduct ¸iei ¸si abreviat (TD).
Dac˘a ∆ ϕ, atunci, conform punctului (2), exist˘a o mult ¸ime finit˘a Γ a. ˆı. Γ ⊆ ∆
¸si Γ ϕ.
Dac˘a Γ = ∅, atunci ∅ ϕ, adic˘a ϕ, prin urmare Σ ϕ.
Dac˘a Γ = ∅, atunci fie Γ = {γ
1
, . . . , γ
n
}, cu n ∈ N

¸si γ
1
, . . . , γ
n
∈ ∆.
Dac˘a orice enunt ¸ din ∆ este consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ, atunci, pentru fiecare
i ∈ 1, n, Σ γ
i
.
Γ ϕ ˆınseamn˘a c˘a {γ
1
, . . . , γ
n
} ϕ, ceea ce, conform (TD), este echivalent cu

1
, . . . , γ
n−1
} γ
n
→ ϕ, ceea ce, din nou conform (TD), este echivalent cu

1
, . . . , γ
n−2
} γ
n−1
→ (γ
n
→ ϕ), ¸si, continuˆand astfel, prin aplic˘ari succesive
ale (TD), obt ¸inem γ
1
→ (γ
2
→ . . . → (γ
n−1
→ (γ
n
→ ϕ)) . . .), a¸sadar
Σ γ
1
→ (γ
2
→ . . . → (γ
n−1
→ (γ
n
→ ϕ)) . . .), dar Σ γ
1
, de unde, prin (MP),
obt ¸inem Σ γ
2
→ (γ
3
→ . . . → (γ
n−1
→ (γ
n
→ ϕ)) . . .), dar Σ γ
2
, ¸si,
continuˆand ˆın acest mod, prin aplic˘ari succesive ale regulii de deduct ¸ie (MP), se
obt ¸ine Σ ϕ, ceea ce ˆıncheie demonstrat ¸ia punctului (3).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 37 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Propozit ¸ie (Principiul identit˘at ¸ii)
Pentru orice ϕ ∈ E, ϕ → ϕ. (Vom folosi abrevierea “PI“ pentru aceast˘a
teorem˘a formal˘a.)
Demonstrat ¸ie: Fie ϕ ∈ E. Aceasta este o demonstrat ¸ie sintactic˘a pentru enunt ¸ul
ϕ → ϕ:
ϕ → ((ϕ → ϕ) → ϕ) (A
1
)
[ϕ → ((ϕ → ϕ) → ϕ)] → [(ϕ → (ϕ → ϕ)) → (ϕ → ϕ)] (A
2
)
(ϕ → (ϕ → ϕ)) → (ϕ → ϕ) (MP)
ϕ → (ϕ → ϕ) (A
1
)
ϕ → ϕ (MP)
Observat ¸ie
Uneori, este convenabil ca demonstrat ¸iile formale (demonstrat ¸iile sintactice),
cum este cea de mai sus, dar ¸si multe rat ¸ionamente care urmeaz˘a ˆın acest curs, s˘a
fie alc˘atuite “de la coad˘a la cap“ (desigur, “pe ciorn˘a“). Demonstrat ¸ii ca, de
exemplu, cea a punctului (1) din propozit ¸ia ce succed˘a Teorema deduct ¸iei,
demonstrat ¸ie care ˆıncepe prin considerarea unei mult ¸imi de ipoteze, ar fi dificil de
conceput “de la cap la coad˘a“.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 38 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Teorem˘a (Teorema deduct ¸iei)
Pentru orice Σ ⊆ E ¸si orice ϕ, ψ ∈ E, are loc urm˘atoarea echivalent ¸˘a:
Σ ϕ → ψ ddac˘a Σ ∪ {ϕ} ψ.
(Vom abrevia prin “TD“ denumirea acestei teoreme.)
Demonstrat ¸ie: “⇒“: Din punctul (1) din Propozit ¸ia ¸si (MP), obt ¸inem:
Σ ϕ → ψ, a¸sadar Σ ∪ {ϕ} ϕ → ψ, dar Σ ∪ {ϕ} ϕ, deci Σ ∪ {ϕ} ψ.
“⇐“: Ipoteza acestei implicat ¸ii este: Σ∪{ϕ} ψ. Aici vom proceda prin induct ¸ie
dup˘a conceptul de consecint ¸˘a sintactic˘a a mult ¸imii de ipoteze Σ ∪ {ϕ}.
Faptul c˘a Σ ∪ {ϕ} ψ arat˘a c˘a ne situ˘am ˆın unul dintre cazurile urm˘atoare,
cazuri care dau pa¸sii rat ¸ionamentului prin induct ¸ie:
Cazul 1 (pas de verificare): ψ este o axiom˘a. Atunci ψ. Dar ψ → (ϕ → ψ)
conform (A
1
), iar o aplicare a regulii (MP) ne d˘a ϕ → ψ, ¸si deci Σ ϕ → ψ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 39 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Cazul 2 (tot pas de verificare): ψ ∈ Σ ∪ {ϕ}. Vom ˆımp˘art ¸i acest caz ˆın dou˘a
subcazuri:
Subcazul 2.1: ψ ∈ Σ. Atunci Σ ψ. Dar ψ → (ϕ → ψ) conform (A
1
), deci
Σ ψ → (ϕ → ψ). A¸sadar Σ ϕ → ψ prin (MP).
Subcazul 2.2: ψ = ϕ. Conform (PI), ϕ → ϕ, deci ϕ → ψ ¸si, prin urmare,
Σ ϕ → ψ.
Cazul 3 (pasul de induct ¸ie): exist˘a un enunt ¸ α a. ˆı. Σ ∪ {ϕ} α,
Σ ∪ {ϕ} α → ψ ¸si α ¸si α → ψ satisfac ipoteza de induct ¸ie, deci Σ ϕ → α ¸si
Σ ϕ → (α → ψ). Conform (A
2
), (ϕ → (α → ψ)) → ((ϕ → α) → (ϕ → ψ)),
deci Σ (ϕ → (α → ψ)) → ((ϕ → α) → (ϕ → ψ)). Aplicˆand (MP), obt ¸inem
Σ (ϕ → α) → (ϕ → ψ), ¸si, aplicˆand (MP) ˆınc˘a o dat˘a, obt ¸inem Σ ϕ → ψ.
A¸sadar ¸si cea de–a doua implicat ¸ie este satisf˘acut˘a de orice enunt ¸uri ϕ ¸si ψ ¸si
orice mult ¸ime de enunt ¸uri Σ.
Remarc˘a
ˆ
In demonstrat ¸iile pentru (PI) ¸si (TD), schema de axiome (A
3
) nu a fost folosit˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 40 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Observat ¸ie
Denumirea de teorem˘a pentru rezultatul anterior este o denumire din
metalimbaj, pentru c˘a acest rezultat este o proprietate a sistemului formal al
logicii propozit ¸ionale clasice.
Denumirea de teorem˘a formal˘a este din limbajul sistemului formal al logicii
propozit ¸ionale clasice, ea denume¸ste un tip de obiect cu care lucreaz˘a acest sistem
formal.
Este important˘a aceast˘a distinct ¸ie. Similaritatea celor dou˘a denumiri se datoreaz˘a
faptului c˘a acest sistem formal (al logicii propozit ¸ionale clasice) este o formalizare
a unor legi ale gˆandirii (ˆın special a procedeelor gˆandirii care sunt, ˆın mod curent,
folosite ˆın elaborarea rat ¸ionamentelor matematice), ¸si cont ¸ine denumiri care ˆıi
sugereaz˘a ˆıntrebuint ¸area, destinat ¸ia.
Acelea¸si considerat ¸ii sunt valabile pentru conectorii logici din sistemul formal al
calculului propozit ¸ional clasic: ¬, →, ∨, ∧, ↔, versus conectorii logici din
metalimbaj, folosit ¸i ˆın enunt ¸urile referitoare la calculul propozit ¸ional clasic, scri¸si
fie prin denumirile lor: “non“ sau “not“ sau “negat ¸ie“, “implic˘a“ sau “rezult˘a“,
“sau“, “¸si“, “echivalent“ sau “ddac˘a“, fie prin simbolurile consacrate, ˆın cazul
implicat ¸iei ¸si echivalent ¸ei: ⇒ ¸si ⇔, respectiv.
La fel pentru alt ¸i termeni din acest sistem logic, precum ¸si din sistemul formal al
calculului cu predicate clasic, prezentat ˆın ultimul curs.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 41 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Propozit ¸ie
Pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E ¸si orice Σ ⊆ E, sunt valabile urm˘atoarele teoreme
formale ¸si reguli de deduct ¸ie:
(1) (ϕ → ψ) → ((ψ → χ) → (ϕ → χ))
Demonstrat ¸ie: Vom aplica succesiv (MP) ¸si (TD).
{ϕ → ψ, ψ → χ, ϕ} ϕ
{ϕ → ψ, ψ → χ, ϕ} ϕ → ψ
{ϕ → ψ, ψ → χ, ϕ} ψ (MP)
{ϕ → ψ, ψ → χ, ϕ} ψ → χ
{ϕ → ψ, ψ → χ, ϕ} χ (MP)
{ϕ → ψ, ψ → χ} ϕ → χ (TD)
{ϕ → ψ} (ψ → χ) → (ϕ → χ) (TD)
(ϕ → ψ) → ((ψ → χ) → (ϕ → χ)) (TD)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 42 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
regula de deduct ¸ie (R
1
):
ϕ → ψ, ψ → χ
ϕ → χ
¸si
Σ ϕ → ψ, Σ ψ → χ
Σ ϕ → χ
Demonstrat ¸ie: Din (1) ¸si (MP). Varianta mai general˘a cu Σ arbitrar rezult˘a din
(MP) ¸si faptul c˘a (1) implic˘a Σ (ϕ → ψ) → ((ψ → χ) → (ϕ → χ)).
Demonstrat ¸ii analoge pot fi date pentru rezultatele de mai jos. Vom mai
exemplifica prin demonstrat ¸ii formale ˆın cazul unora dintre acestea. Pentru
celelalte, a se vedea, de exemplu, cartea de G. Georgescu ¸si A. Iorgulescu din
bibliografia din Cursul I. Regulile de deduct ¸ie sunt numerotate la fel ca ˆın aceast˘a
carte.
(2) ¬¬ϕ → ϕ
(3) ϕ → ¬¬ϕ
(4) ϕ → (ϕ ∨ ψ)
(5) ψ → (ϕ ∨ ψ)
regula de deduct ¸ie (R
3
):
ϕ → χ, ψ → χ
(ϕ ∨ ψ) → χ
¸si
Σ ϕ → χ, Σ ψ → χ
Σ (ϕ ∨ ψ) → χ
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 43 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
(6) (ϕ ∧ ψ) → ϕ
(7) (ϕ ∧ ψ) → ψ
regula de deduct ¸ie (R
4
):
χ → ϕ, χ → ψ
χ → (ϕ ∧ ψ)
¸si
Σ χ → ϕ, Σ χ → ψ
Σ χ → (ϕ ∧ ψ)
(8) (ϕ ∧ ψ) → (ψ ∧ ϕ)
(9) (ϕ ↔ ψ) → (ψ ↔ ϕ)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o consecint ¸˘a imediat˘a a lui (8).
regula de deduct ¸ie (R
0
):
ϕ ↔ ψ
ψ ↔ ϕ
¸si
Σ ϕ ↔ ψ
Σ ψ ↔ ϕ
(aceast˘a regul˘a de
deduct ¸ie va fi aplicat˘a, de obicei, f˘ar˘a a fi ment ¸ionat˘a ˆın mod explicit)
Demonstrat ¸ie: Din (9) ¸si (MP).
(10) ϕ → (ψ → (ϕ ∧ ψ))
(11) ((ϕ ∧ χ) ∨ (ψ ∧ χ)) → ((ϕ ∨ ψ) ∧ χ)
(12) ((ϕ ∨ ψ) ∧ χ) → ((ϕ ∧ χ) ∨ (ψ ∧ χ))
(13) (ϕ ∧ ¬ϕ) → ψ ¸si ψ → (ϕ ∨ ¬ϕ)
ϕ ∨ ¬ϕ (Principiul tert ¸ului exclus; ˆıl vom abrevia PTE)
(14) (ϕ → ψ) → (¬ψ → ¬ϕ)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 44 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
regula de deduct ¸ie (R
5
):
ϕ → ψ
¬ψ → ¬ϕ
¸si
Σ ϕ → ψ
Σ ¬ψ → ¬ϕ
Demonstrat ¸ie: Aceast˘a regul˘a de deduct ¸ie rezult˘a din (14) ¸si (MP).
(15) (ϕ → ψ) → (¬ϕ ∨ ψ)
Demonstrat ¸ie: Iat˘a o demonstrat ¸ie sintactic˘a pentru aceast˘a teorem˘a formal˘a:
(¬¬ϕ → ϕ) → ((ϕ → ψ) → (¬¬ϕ → ψ)) (1)
(¬¬ϕ → ϕ) (2)
(ϕ → ψ) → (¬¬ϕ → ψ) (MP)
(ϕ → ψ) → (¬ϕ ∨ ψ) form˘a echivalent˘a
(16) (¬ϕ ∨ ψ) → (ϕ → ψ)
Demonstrat ¸ie: Iat˘a o demonstrat ¸ie formal˘a pentru aceast˘a teorem˘a:
(ϕ → ¬¬ϕ) → ((¬¬ϕ → ψ) → (ϕ → ψ)) (1)
(ϕ → ¬¬ϕ) (3)
(¬¬ϕ → ψ) → (ϕ → ψ) (MP)
(¬ϕ ∨ ψ) → (ϕ → ψ) form˘a echivalent˘a
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 45 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
(17) (ϕ → (ψ → χ)) → ((ϕ ∧ ψ) → χ)
(18) (¬ϕ ∨ ¬ψ) → ¬(ϕ ∧ ψ)
Demonstrat ¸ie: Pa¸sii urm˘atori formeaz˘a o demonstrat ¸ie sintactic˘a pentru aceast˘a
teorem˘a:
(ϕ ∧ ψ) → ϕ (6)
¬ϕ → ¬(ϕ ∧ ψ) regula de deduct ¸ie (R
5
)
(ϕ ∧ ψ) → ψ (7)
¬ψ → ¬(ϕ ∧ ψ) regula de deduct ¸ie (R
5
)
(¬ϕ ∨ ¬ψ) → ¬(ϕ ∧ ψ) regula de deduct ¸ie (R
3
)
(19) ¬(ϕ ∨ ψ) → (¬ϕ ∧ ¬ψ)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o demonstrat ¸ie formal˘a pentru teorema de fat ¸˘a:
ϕ → (ϕ ∨ ψ) (4)
¬(ϕ ∨ ψ) → ¬ϕ regula de deduct ¸ie (R
5
)
ψ → (ϕ ∨ ψ) (5)
¬(ϕ ∨ ψ) → ¬ψ regula de deduct ¸ie (R
5
)
¬(ϕ ∨ ψ) → (¬ϕ ∧ ¬ψ) regula de deduct ¸ie (R
4
)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 46 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
regula de deduct ¸ie (R
6
):
ϕ → (ψ → χ)
(ϕ → ψ) → (ϕ → χ)
¸si
Σ ϕ → (ψ → χ)
Σ (ϕ → ψ) → (ϕ → χ)
Demonstrat ¸ie: Rezult˘a din axioma (A
2
), prin (MP).
regula de deduct ¸ie (R
7
):
ψ → χ
(ϕ → ψ) → (ϕ → χ)
¸si
Σ ψ → χ
Σ (ϕ → ψ) → (ϕ → χ)
Demonstrat ¸ie: Iat˘a o demonstrat ¸ie formal˘a:
ψ → χ ipotez˘a
(ψ → χ) → (ϕ → (ψ → χ)) (A
1
)
ϕ → (ψ → χ) (MP)
(ϕ → ψ) → (ϕ → χ) (R
6
)
regula de deduct ¸ie (R
8
):
ϕ, ψ
ϕ ∧ ψ
¸si
Σ ϕ, Σ ψ
Σ ϕ ∧ ψ
Demonstrat ¸ie: Din (10) ¸si dou˘a aplic˘ari ale lui (MP).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 47 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
(20) ¬¬ϕ ↔ ϕ
Demonstrat ¸ie: Din (2), (3) ¸si (R
8
).
(21) (¬ϕ ∧ ¬ψ) → ¬(ϕ ∨ ψ)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o demonstrat ¸ie sintactic˘a:
ψ → ¬¬ψ (3)
(¬ϕ → ψ) → (¬ϕ → ¬¬ψ) (R
8
)
¬(¬ϕ → ¬¬ψ) → ¬(¬ϕ → ψ) (R
5
)
(¬ϕ ∧ ¬ψ) → ¬(ϕ ∨ ψ) form˘a echivalent˘a
(22) ¬(ϕ ∨ ψ) ↔ (¬ϕ ∧ ¬ψ)
Demonstrat ¸ie: Din (19), (21) ¸si (R
8
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 48 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
(23) ¬(ϕ ∧ ψ) → (¬ϕ ∨ ¬ψ)
Demonstrat ¸ie: Iat˘a o demonstrat ¸ie sintactic˘a pentru aceast˘a teorem˘a formal˘a:
¬¬ϕ → ϕ (2)
(¬¬ϕ → ϕ) → [(ϕ → ¬ψ) → (¬¬ϕ → ¬ψ)] (1)
(ϕ → ¬ψ) → (¬¬ϕ → ¬ψ) (MP)
¬¬(ϕ → ¬ψ) → (ϕ → ¬ψ) (2)
¬¬(ϕ → ¬ψ) → (¬¬ϕ → ¬ψ) (R
1
)
¬(ϕ ∧ ψ) → (¬ϕ ∨ ¬ψ) form˘a echivalent˘a
(24) ¬(ϕ ∧ ψ) ↔ (¬ϕ ∨ ¬ψ)
Demonstrat ¸ie: Din (18), (23) ¸si (R
8
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 49 / 63
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
Notat ¸ie (abrevieri definite recursiv)
Fie γ
1
, γ
2
, . . . , γ
n
, . . . ∈ E, arbitrare. Atunci, pentru orice n ∈ N

, avem
urm˘atoarele scrieri (priorit˘at ¸ile: ca la operatori unari, deci aceea¸si prioritate ca ¬):
n

i =1
γ
i
:=

γ
1
, n = 1,
(
n−1

i =1
γ
i
) ∨ γ
n
, n > 1,
¸si
n

i =1
γ
i
:=

γ
1
, n = 1,
(
n−1

i =1
γ
i
) ∧ γ
n
, n > 1.
Exercit ¸iu (tem˘a)
Folosind (10) ¸si (MP), s˘a se arate c˘a, pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E, are loc:
((ϕ ∧ ψ) → χ) → (ϕ → (ψ → χ)),
iar, folosind acest fapt, ˆımpreun˘a cu (17) ¸si (TD), s˘a se arate c˘a, pentru orice
n ∈ N

¸si orice γ
1
, γ
2
, . . . , γ
n
, ϕ ∈ E, are loc echivalent ¸a:

1
, γ
2
, . . . , γ
n
} ϕ ddac˘a {
n

i =1
γ
i
} ϕ ddac˘a
n

i =1
γ
i
→ ϕ.
A se vedea ¸si Propozit ¸ia 7.2.53/pagina 160/cartea de G. Georgescu ¸si A. Iorgulescu
din bibliografia din Cursul I, precum ¸si demonstrat ¸ia Propozit ¸iei de mai sus.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 50 / 63
1
Ce este logica matematic˘a? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt
dimensiunile unui sistem logic?
2
Sintaxa sistemului formal al calculului propozit ¸ional clasic
3
Propriet˘at ¸i sintactice ale lui L
4
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 51 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Aceast˘a sect ¸iune a cursului expune construct ¸ia unei algebre Boole care este
asociat˘a ˆın mod canonic sistemului formal L.
Prin aceast˘a asociere, propriet˘at ¸ile sintactice ale lui L se reflect˘a ˆın
propriet˘at ¸i booleene, ¸si invers.
Pe tot parcursul acestei sect ¸iuni, Σ ⊆ E va fi o mult ¸ime arbitrar˘a fixat˘a de
enunt ¸uri ale lui L.
Σ va reprezenta o mult ¸ime de ipoteze, ceea ce este adesea numit˘a o teorie a
lui L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 52 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Lem˘a
Pentru orice ϕ, ψ ∈ E, are loc echivalent ¸a:
Σ ϕ ¸si Σ ψ ddac˘a Σ ϕ ∧ ψ.
Demonstrat ¸ie: “⇒“: Conform regulii de deduct ¸ie (R
8
).
“⇐“: Conform (6), (7) ¸si (MP).
Definit ¸ie
Definim o relat ¸ie binar˘a ∼
Σ
pe mult ¸imea E a enunt ¸urilor lui L, astfel: pentru
orice ϕ, ψ ∈ E,
ϕ ∼
Σ
ψ ddac˘a Σ ϕ ↔ ψ.
Remarc˘a
Conform lemei anterioare, pentru orice ϕ, ψ ∈ E,
ϕ ∼
Σ
ψ ddac˘a Σ ϕ → ψ ¸si Σ ψ → ϕ,
pentru c˘a ϕ ↔ ψ = (ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 53 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Lem˘a

Σ
este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe E.
Demonstrat ¸ie: Conform (PI), pentru orice ϕ ∈ E, ϕ → ϕ, deci Σ ϕ → ϕ,
a¸sadar Σ ϕ ↔ ϕ conform remarcii anterioare, i. e. ϕ ∼
Σ
ϕ, prin urmare ∼
Σ
este
reflexiv˘a.
Pentru orice ϕ, ψ ∈ E, conform regulii de deduct ¸ie (R
0
), Σ ϕ ↔ ψ ddac˘a
Σ ψ ↔ ϕ, a¸sadar ϕ ∼
Σ
ψ ddac˘a ψ ∼
Σ
ϕ, deci ∼
Σ
este simetric˘a.
Fie ϕ, ψ, χ ∈ E a. ˆı. ϕ ∼
Σ
ψ ¸si ψ ∼
Σ
χ, i. e. Σ ϕ ↔ ψ ¸si Σ ψ ↔ χ, ceea ce
este echivalent, conform remarcii anterioare, cu Σ ϕ → ψ, Σ ψ → χ,
Σ χ → ψ ¸si Σ ψ → ϕ. Atunci Σ ϕ → χ ¸si Σ χ → ϕ, conform regulii de
deduct ¸ie (R
1
). Din remarca anterioar˘a, rezult˘a c˘a Σ ϕ ↔ χ, i. e. ϕ ∼
Σ
χ,
a¸sadar ∼
Σ
este tranzitiv˘a.
Deci ∼
Σ
este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe E.
Notat ¸ie
S˘a not˘am, pentru fiecare ϕ ∈ E, cu ˆ ϕ
Σ
:= {ψ ∈ E | ϕ ∼
Σ
ψ} clasa de echivalent ¸˘a
a lui ϕ raportat la relat ¸ia de echivalent ¸˘a ∼
Σ
, ¸si s˘a consider˘am mult ¸imea factor
E/

Σ
= { ˆ ϕ
Σ
| ϕ ∈ E}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 54 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Definit ¸ie
Pe mult ¸imea factor E/

Σ
, definim relat ¸ia binar˘a ≤
Σ
, prin: oricare ar fi ϕ, ψ ∈ E,
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
ddac˘a Σ ϕ → ψ.
Propozit ¸ie

Σ
este bine definit˘a.
Demonstrat ¸ie: Fie ϕ, ψ, ϕ

, ψ

∈ E a. ˆı. ϕ ∼
Σ
ϕ

¸si ψ ∼
Σ
ψ

, i. e. Σ ϕ ↔ ϕ

¸si Σ ψ ↔ ψ

, adic˘a Σ ϕ → ϕ

, Σ ϕ

→ ϕ, Σ ψ → ψ

¸si Σ ψ

→ ψ,
conform remarcii anterioare.
Avem de demonstrat c˘a ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
ddac˘a
ˆ
ϕ

Σ

Σ
ˆ
ψ

Σ
, i. e. c˘a Σ ϕ → ψ ddac˘a
Σ ϕ

→ ψ

.
S˘a presupunem c˘a Σ ϕ → ψ. Aceast˘a relat ¸ie ¸si faptul c˘a Σ ϕ

→ ϕ ¸si
Σ ψ → ψ

, ˆımpreun˘a cu regula de deduct ¸ie (R
1
), implic˘a Σ ϕ

→ ψ

.
Implicat ¸ia reciproc˘a se demonstreaz˘a ˆın mod similar.
A¸sadar, ≤
Σ
este bine definit˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 55 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Lem˘a

Σ
este o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a pe E/

Σ
.
Demonstrat ¸ie: Conform (PI), pentru orice ϕ ∈ E, ϕ → ϕ, deci Σ ϕ → ϕ, i.
e. ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
, a¸sadar ≤
Σ
este reflexiv˘a.
Din remarca precedent˘a, pentru orice ϕ, ψ ∈ E a. ˆı. Σ ϕ → ψ ¸si Σ ψ → ϕ,
rezult˘a c˘a ϕ ∼
Σ
ψ, i. e. ˆ ϕ
Σ
=
ˆ
ψ
Σ
, deci ≤
Σ
este antisimetric˘a.
Regula de deduct ¸ie (R
1
) ne asigur˘a de faptul c˘a, pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E a. ˆı.
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
¸si
ˆ
ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
, i. e. Σ ϕ → ψ ¸si Σ ψ → χ, rezult˘a c˘a Σ ϕ → χ, i.
e. ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a ≤
Σ
este tranzitiv˘a.
Deci ≤
Σ
este o relat ¸ie de ordine pe E/

Σ
.
Propozit ¸ie
(E/

Σ
, ≤
Σ
) este o latice distributiv˘a, ˆın care, pentru orice ϕ, ψ ∈ E,
inf{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
} =

ϕ ∧ ψ
Σ
¸si sup{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
} =

ϕ ∨ ψ
Σ
.
Vom nota, pentru orice ϕ, ψ ∈ E, ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
:=

ϕ ∧ ψ
Σ
¸si ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
:=

ϕ ∨ ψ
Σ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 56 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Demonstrat ¸ie: Conform lemei precedente, (E/

Σ
, ≤
Σ
) este un poset.
Fie ϕ, ψ ∈ E, arbitrare, fixate.
Demonstr˘am c˘a, ˆın posetul (E/

Σ
, ≤
Σ
),

ϕ ∧ ψ
Σ
= inf{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
}, i. e.

ϕ ∧ ψ
Σ
este
cel mai mare minorant al elementelor ˆ ϕ
Σ
¸si
ˆ
ψ
Σ
, i. e.:
(a)

ϕ ∧ ψ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
¸si

ϕ ∧ ψ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
, i. e. Σ (ϕ ∧ ψ) → ϕ ¸si Σ (ϕ ∧ ψ) → ψ;
(b) pentru orice χ ∈ E a. ˆı. ˆ χ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
¸si ˆ χ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
, rezult˘a c˘a ˆ χ
Σ

Σ

ϕ ∧ ψ
Σ
, i.
e., pentru orice χ ∈ E a. ˆı. Σ χ → ϕ ¸si Σ χ → ψ, rezult˘a c˘a
Σ χ → (ϕ ∧ ψ).
Condit ¸ia (a) rezult˘a din (6) ¸si (7), iar (b) din regula de deduct ¸ie (R
4
).
Acum demonstr˘am c˘a, ˆın posetul (E/

Σ
, ≤
Σ
),

ϕ ∨ ψ
Σ
= sup{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
}, i. e.

ϕ ∨ ψ
Σ
este cel mai mic majorant al elementelor ˆ ϕ
Σ
¸si
ˆ
ψ
Σ
, i. e.:
(c) ˆ ϕ
Σ

Σ

ϕ ∨ ψ
Σ
¸si
ˆ
ψ
Σ

Σ

ϕ ∨ ψ
Σ
, i. e. Σ ϕ → (ϕ ∨ ψ) ¸si Σ ψ → (ϕ ∨ ψ);
(d) pentru orice χ ∈ E a. ˆı. ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
¸si
ˆ
ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
, rezult˘a c˘a

ϕ ∨ ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
, i.
e., pentru orice χ ∈ E a. ˆı. Σ ϕ → χ ¸si Σ ψ → χ, rezult˘a c˘a
Σ (ϕ ∨ ψ) → χ.
Condit ¸ia (c) rezult˘a din (4) ¸si (5), iar (d) din regula de deduct ¸ie (R
3
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 57 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
A¸sadar, am demonstrat c˘a (E/

Σ
, ≤
Σ
) este o latice, ˆın care, pentru orice
ϕ, ψ ∈ E, conjunct ¸ia este ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
=

ϕ ∧ ψ
Σ
, iar disjunct ¸ia este
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
=

ϕ ∨ ψ
Σ
.
(11) implic˘a faptul c˘a, pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E,
Σ ((ϕ ∧ χ) ∨ (ψ ∧ χ)) → ((ϕ ∨ ψ) ∧ χ), deci
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
) ∨
Σ
(
ˆ
ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
) ≤
Σ
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
) ∧
Σ
ˆ χ
Σ
.
(12) implic˘a faptul c˘a, pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E,
Σ ((ϕ ∨ ψ) ∧ χ) → ((ϕ ∧ χ) ∨ (ψ ∧ χ)), deci
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
) ∧
Σ
ˆ χ
Σ

Σ
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
) ∨
Σ
(
ˆ
ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
).
Cele dou˘a inegalit˘at ¸i de mai sus arat˘a c˘a, pentru orice ϕ, ψ, χ ∈ E,
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
) ∧
Σ
ˆ χ
Σ
= ( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
) ∨
Σ
(
ˆ
ψ
Σ

Σ
ˆ χ
Σ
), prin urmare laticea
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
) este distributiv˘a (amintim c˘a, ˆın orice latice, fiecare dintre
legile de distributivitate o implic˘a pe cealalt˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 58 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Remarc˘a
Conform lui (13), pentru orice ϕ, ψ ∈ E, Σ (ϕ ∧ ¬ϕ) → ψ ¸si
Σ ψ → (ϕ ∨ ¬ϕ), a¸sadar, pentru orice ϕ, ψ ∈ E,

ϕ ∧ ¬ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ

Σ

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
. Aceasta ˆınseamn˘a c˘a, indiferent cine este ϕ ∈ E,

ϕ ∧ ¬ϕ
Σ
¸si

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
sunt, respectiv, primul element ¸si ultimul element al laticii
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
).
Vom nota 0
Σ
:=

ϕ ∧ ¬ϕ
Σ
¸si 1
Σ
:=

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
, pentru un ϕ ∈ E, arbitrar. Conform
celor de mai sus, aceast˘a definit ¸ie nu depinde de alegerea lui ϕ ∈ E.
Am obt ¸inut:
Propozit ¸ie
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o latice distributiv˘a m˘arginit˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 59 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Notat ¸ie
Pentru orice ϕ ∈ E, not˘am: ˆ ϕ
Σ
Σ
:= ¬ϕ
Σ
.
Propozit ¸ie
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o algebr˘a Boole.
Demonstrat ¸ie: Rezultatele anterioare arat˘a c˘a (E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o
latice distributiv˘a m˘arginit˘a ˆın care, pentru orice ϕ ∈ E, au loc egalit˘at ¸ile:
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
Σ
= ˆ ϕ
Σ

Σ
¬ϕ
Σ
=

ϕ ∧ ¬ϕ
Σ
= 0
Σ
¸si
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ ϕ
Σ
Σ
= ˆ ϕ
Σ

Σ
¬ϕ
Σ
=

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
= 1
Σ
,
prin urmare ˆ ϕ
Σ
Σ
este complementul lui ˆ ϕ
Σ
.
Aceasta ˆınseamn˘a c˘a (E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o algebr˘a Boole.
Definit ¸ie
Algebra Boole (E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) se nume¸ste algebra
Lindenbaum-Tarski a lui Σ asociat˘a sistemului formal L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 60 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Remarc˘a
Dac˘a not˘am cu p
Σ
: E → E/

Σ
surject ¸ia canonic˘a (p
Σ
(ϕ) := ˆ ϕ
Σ
pentru orice
ϕ ∈ E), atunci, oricare ar fi ϕ, ψ ∈ E, au loc urm˘atoarele identit˘at ¸i (unde →
Σ
¸si

Σ
sunt, respectiv, implicat ¸ia ¸si echivalent ¸a boolean˘a ˆın algebra Boole
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
)):
1
p
Σ
(ϕ ∨ ψ) = p
Σ
(ϕ) ∨
Σ
p
Σ
(ψ);
2
p
Σ
(ϕ ∧ ψ) = p
Σ
(ϕ) ∧
Σ
p
Σ
(ψ);
3
p
Σ
(¬ϕ) = p
Σ
(ϕ)
Σ
;
4
p
Σ
(ϕ → ψ) = p
Σ
(ϕ) →
Σ
p
Σ
(ψ);
5
p
Σ
(ϕ ↔ ψ) = p
Σ
(ϕ) ↔
Σ
p
Σ
(ψ).
ˆ
Intr–adev˘ar, identit˘at ¸ile (1), (2) ¸si (3) sunt chiar definit ¸iile operat ¸iilor algebrei
Boole E/

Σ
. Definit ¸ia implicat ¸iei booleene, (1) ¸si (3) arat˘a c˘a
p
Σ
(ϕ) →
Σ
p
Σ
(ψ) = p
Σ
(ϕ)
Σ

Σ
p
Σ
(ψ) = p
Σ
(¬ϕ ∨ ψ), ceea ce arat˘a c˘a (4) este
echivalent cu faptul c˘a Σ (ϕ → ψ) ↔ (¬ϕ ∨ ψ), care rezult˘a din (15), (16) ¸si
prima remarc˘a din aceast˘a sect ¸iune. (5) se obt ¸ine, direct, din (2) ¸si (4).
Cele cinci identit˘at ¸i de mai sus arat˘a cum conectorii logici sunt convertit ¸i ˆın
operat ¸ii booleene.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 61 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Lem˘a
Pentru orice ϕ ∈ E, Σ ϕ ddac˘a ˆ ϕ
Σ
= 1
Σ
.
Demonstrat ¸ie: Fie ϕ ∈ E, arbitrar, fixat.
Au loc echivalent ¸ele: ˆ ϕ
Σ
= 1
Σ
ddac˘a ˆ ϕ
Σ
=

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
ddac˘a Σ ϕ ↔ (ϕ ∨ ¬ϕ).
A¸sadar, avem de demonstrat c˘a: Σ ϕ ddac˘a Σ ϕ ↔ (ϕ ∨ ¬ϕ).
S˘a presupunem c˘a Σ ϕ. Conform (A
1
), ϕ → ((ϕ ∨ ¬ϕ) → ϕ), deci
Σ ϕ → ((ϕ ∨ ¬ϕ) → ϕ). Prin (MP), obt ¸inem: Σ (ϕ ∨ ¬ϕ) → ϕ. Conform
(13), Σ ϕ → (ϕ ∨ ¬ϕ). A¸sadar, Σ ϕ ↔ (ϕ ∨ ¬ϕ), dup˘a cum ne asigur˘a
prima remarc˘a din aceast˘a sect ¸iune.
Reciproc, s˘a presupunem c˘a Σ ϕ ↔ (ϕ ∨ ¬ϕ), sau, echivalent,
Σ (ϕ ∨ ¬ϕ) ↔ ϕ, a¸sadar Σ (ϕ ∨ ¬ϕ) → ϕ, conform aceleia¸si prime remarci
din aceast˘a sect ¸iune. Dar (PTE) afirm˘a c˘a ϕ ∨ ¬ϕ, ¸si deci Σ ϕ ∨ ¬ϕ. Prin
(MP), obt ¸inem Σ ϕ.
Remarc˘a
Lema anterioar˘a ne ofer˘a o metod˘a algebric˘a pentru a verifica dac˘a un enunt ¸ este
o consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 62 / 63
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L
Notat ¸ie
ˆ
In cazul ˆın care Σ = ∅:
relat ¸ia de echivalent ¸˘a ∼

se noteaz˘a, simplu, ∼,
clasele ei de echivalent ¸˘a ˆ ϕ

(ϕ ∈ E) se noteaz˘a ˆ ϕ,
relat ¸ia de ordine ≤

se noteaz˘a ≤,
iar operat ¸iile ∨

, ∧

, ·

, 0

¸si 1

se noteaz˘a, respectiv, ∨, ∧, ·, 0 ¸si 1.
Definit ¸ie
Algebra Boole (E/

, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) se nume¸ste algebra Lindenbaum-Tarski
asociat˘a sistemului formal L.
Lema anterioar˘a devine, ˆın acest caz, o caracterizare a teoremelor formale:
Lem˘a
Pentru orice ϕ ∈ E, ϕ ddac˘a ˆ ϕ = 1.
Observat ¸ie
A se vedea la seminar exemple de demonstrat ¸ii algebrice ˆın logica propozit ¸ional˘a
clasic˘a (realizate prin calcul boolean, folosind lema anterioar˘a).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 63 / 63
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul XIII
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012-2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 1 / 42
Cuprinsul acestui curs
1
Mnemonic din sintaxa lui L
2
Mnemonic din algebra lui L
3
Semantica lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 2 / 42
1
Mnemonic din sintaxa lui L
2
Mnemonic din algebra lui L
3
Semantica lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 3 / 42
Scopul acestui curs
Amintim c˘a am notat cu L sistemul formal al calculului propozit ¸ional
clasic, pe care l–am studiat sub dou˘a aspecte: sintaxa ¸si algebra sa.
ˆ
In acest curs vom continua studiul lui L, ocupˆandu–ne de partea de
semantic˘a, adic˘a de studiul valorilor de adev˘ar ale enunt ¸urilor.
Vom atribui enunt ¸urilor dou˘a valori posibile de adev˘ar: 0 ¸si 1, reprezentˆand
respectiv fals ¸si adev˘arat, iar aceste valori de adev˘ar, 0 ¸si 1, vor fi considerate
ca elemente ale algebrei Boole standard: L
2
= ({0, 1}, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) (lant ¸ul
cu dou˘a elemente, cu operat ¸iile ¸si relat ¸ia de ordine uzuale de algebr˘a Boole).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 4 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Definit ¸ii ¸si notat ¸ii
Urm˘atoarele simboluri formeaz˘a alfabetul sistemului formal al calculului
propozit ¸ional clasic:
1
variabilele propozit ¸ionale, notate, de obicei, u, v, w etc., uneori cu indici,
care formeaz˘a o mult ¸ime infinit˘a; vom nota cu V mult ¸imea variabilelor
propozit ¸ionale;
2
conectorii logici primitivi:
¬ : negat ¸ia (se cite¸ste: “non“ sau “not“);
→: implicat ¸ia (se cite¸ste: “implic˘a“);
3
parantezele: (, ), [, ¸si ].
Simbolurile enumerate mai sus se numesc simboluri primitive ¸si sunt presupuse a fi
dou˘a cˆate dou˘a distincte (de exemplu ¬ / ∈ V etc.).
La acestea se adaug˘a conectorii logici derivat ¸i, care se definesc pe baza
conectorilor logici primitivi, ¸si care vor fi prezentat ¸i mai jos.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 5 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Definit ¸ie
S¸irurile finite ¸si nevide de simboluri primitive se numesc cuvinte.
Definit ¸ie
Un enunt ¸ este un cuvˆant ϕ care satisface una dintre condit ¸iile urm˘atoare:
(E
1
) ϕ este o variabil˘a propozit ¸ional˘a;
(E
2
) exist˘a un enunt ¸ ψ a. ˆı. ϕ = ¬ψ;
(E
3
) exist˘a dou˘a enunt ¸uri ψ ¸si χ a. ˆı. ϕ = ψ → χ.
Definit ¸ie
Variabilele propozit ¸ionale se numesc enunt ¸uri atomice sau enunt ¸uri elementare.
Notat ¸ie
Vom nota cu E mult ¸imea tuturor enunt ¸urilor.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 6 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Observat ¸ie
ˆ
In definit ¸ia de mai sus a enunt ¸urilor, se subˆınt ¸elege faptul c˘a parantezele au rolul
obi¸snuit: aici, parantezele pot ˆıncadra enunt ¸uri, ¸si se folosesc pentru a ˆıncadra
enunt ¸uri compuse ˆın interiorul altor enunt ¸uri compuse, indicˆand ordinea ˆın care se
aplic˘a regulile (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru obt ¸inerea unui enunt ¸ compus (impropriu
spus, ordinea “aplic˘arii conectorilor logici primitivi“ pentru obt ¸inerea acelui enunt ¸).
O parantezare corect˘a a unui enunt ¸ este o dispunere a parantezelor ˆın interiorul
acelui enunt ¸ astfel ˆıncˆat fiecare pereche de paranteze s˘a ˆıncadreze un (alt) enunt ¸,
¸si, desigur, astfel ˆıncˆat ordinea aplic˘arii regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru
obt ¸inerea enunt ¸ului respectiv s˘a fie indicat˘a corect de acea parantezare.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 7 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Observat ¸ie
Observ˘am c˘a, ˆın scrierea enunt ¸urilor, dat˘a de definit ¸ia de mai sus, conectorii logici
primitivi apar scri¸si la fel ca ni¸ste operatori:
¬ apare scris la fel ca un operator unar;
→ apare scris la fel ca un operator binar.
Pentru a evita ˆınc˘arcarea scrierii cu prea multe paranteze, se face urm˘atoarea
convent ¸ie: se acord˘a prioritate mai mare conectorului logic “unar“ ¬ ¸si prioritate
mai mic˘a celui “binar“, →.
Not ¸iunea de prioritate are aici semnificat ¸ia obi¸snuit˘a, de determinare a ordinii
“aplic˘arii conectorilor logici“, corect spus de determinare a ordinii aplic˘arii regulilor
(E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) pentru construirea unui enunt ¸.
Conectorul cu prioritate mai mare “se va aplica“ primul, de fapt regula (E
2
) se va
aplica ˆınaintea regulii (E
3
), i. e., pentru orice enunt ¸uri α ¸si β, scrierea ¬α → β va
semnifica (¬α) → β.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 8 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Observat ¸ie
Egalitatea ˆıntre enunt ¸uri care apare ˆın scrierea regulilor (E
2
) ¸si (E
3
) este egalitatea
obi¸snuit˘a ˆıntre cuvinte peste un alfabet, ˆıntre ¸siruri de simboluri, anume literal
identitatea, adic˘a egalitatea simbol cu simbol, i. e. egalitatea lungimilor ¸si
identitatea (coincident ¸a) simbolurilor de pe aceea¸si pozit ¸ie ˆın fiecare cuvˆant (ca la
¸siruri de caractere: identitatea liter˘a cu liter˘a, caracter cu caracter), desigur,
modulo parantezarea aleas˘a.
Adic˘a: dou˘a enunt ¸uri scrise numai cu simboluri primitive (vom vedea ce sunt
simbolurile derivate) sunt egale ddac˘a exist˘a cˆate o parantezare corect˘a pentru
fiecare astfel ˆıncˆat, cu acele parantez˘ari, enunt ¸urile respective s˘a fie literal identice
(ca ¸si cuvinte peste alfabetul prezentat mai sus, format din simbolurile primitive).
Remarc˘a
Dac˘a recitim observat ¸ia anterioar˘a, vom remarca faptul c˘a orice enunt ¸ se afl˘a ˆın
exact una (i. e. una ¸si numai una) dintre cele 3 situat ¸ii prezentate de regulile
(E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 9 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Remarc˘a
Not ¸iunea de enunt ¸ este definit˘a recursiv: se porne¸ste de la variabilele
propozit ¸ionale ¸si se aplic˘a recursia dat˘a de regulile (E
2
) ¸si (E
3
).
Din faptul c˘a enunt ¸urile sunt ¸siruri finite de simboluri primitive ¸si observat ¸ia c˘a,
prin aplicarea oric˘areia dintre regulile (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
), lungimea enunt ¸ului
format pˆan˘a la momentul curent cre¸ste cu cel put ¸in cˆate o unitate, deducem
faptul c˘a orice enunt ¸ se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si (E
3
) de un
num˘ar finit de ori, i. e. printr–un num˘ar finit de aplic˘ari ale regulilor (E
1
), (E
2
) ¸si
(E
3
), i. e., pornind de la variabilele propozit ¸ionale (evident, de la un num˘ar finit
de variabile propozit ¸ionale), ˆıntr–un num˘ar finit de pa¸si, fiecare pas constˆand ˆın
aplicarea unei reguli de recursie: (E
2
) sau (E
3
).
Notat ¸ie
Pentru orice enunt ¸uri ϕ, ψ ∈ E, introducem notat ¸iile (abrevierile):
ϕ ∨ ψ := ¬ϕ → ψ (disjunct ¸ia dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste: ϕ “sau“ ψ)
ϕ ∧ ψ := ¬(ϕ → ¬ψ) (conjunct ¸ia dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste: ϕ “¸si“ ψ)
ϕ ↔ ψ := (ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ) (echivalent ¸a logic˘a dintre ϕ ¸si ψ; se cite¸ste:
ϕ “echivalent cu“ ψ)
Simbolurile ∨, ∧ ¸si ↔ se numesc conectorii logici derivat ¸i, ¸si li se acord˘a aceea¸si
prioritate cu cea acordat˘a lui →.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 10 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Definit ¸ie
O axiom˘a a sistemului formal al logicii propozit ¸ionale clasice este un enunt ¸ de
oricare dintre urm˘atoarele trei forme, unde ϕ, ψ, χ ∈ E sunt enunt ¸uri arbitrare:
(A
1
) ϕ → (ψ → ϕ)
(A
2
) (ϕ → (ψ → χ)) → ((ϕ → ψ) → (ϕ → χ))
(A
3
) (¬ϕ → ¬ψ) → (ψ → ϕ)
Fiecare dintre scrierile (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
) este o schem˘a de axiome, adic˘a o regul˘a
pentru generarea unui num˘ar infinit de axiome.
Axiomele logicii propozit ¸ionale clasice se obt ¸in prin ˆınlocuirea, ˆın aceste scheme de
axiome, a enunt ¸urilor generice (arbitrare) ϕ, ψ, χ cu enunt ¸uri precizate (date),
adic˘a axiomele sunt enunt ¸uri de una dintre formele (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
), cu ϕ, ψ ¸si
χ enunt ¸uri date.
Prin extensie, vom numi uneori schemele de axiome (A
1
), (A
2
) ¸si (A
3
), simplu,
axiome.
Notat ¸ie
Notat ¸ia uzual˘a pentru reguli de deduct ¸ie ale unui sistem logic, pe care o vom
folosi ˆın cele ce urmeaz˘a, este aceasta:
condit ¸ia C
1
consecint ¸a C
2
, cu semnificat ¸ia c˘a: dac˘a
este satisf˘acut˘a condit ¸ia C
1
, atunci este satisf˘acut˘a consecint ¸a C
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 11 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Definit ¸ie
Teoremele formale (numite ¸si, simplu, teoreme, sau adev˘aruri sintactice) ale logicii
propozit ¸ionale clasice sunt enunt ¸urile definite prin urm˘atoarele trei reguli:
(T
1
) orice axiom˘a este o teorem˘a formal˘a;
(T
2
) dac˘a ϕ, ψ ∈ E sunt dou˘a enunt ¸uri a. ˆı. ψ ¸si ψ → ϕ sunt teoreme
formale, atunci ϕ este o teorem˘a formal˘a;
(T
3
) orice teorem˘a formal˘a a logicii propozit ¸ionale clasice poate fi obt ¸inut˘a
prin aplicarea regulilor (T
1
) ¸si (T
2
) de un num˘ar finit de ori.
Notat ¸ie
Mult ¸imea tuturor teoremelor formale va fi notat˘a cu T.
Notat ¸ie
Faptul c˘a un enunt ¸ ϕ este teorem˘a formal˘a se noteaz˘a: ϕ.
Definit ¸ie
Regula (T
2
) se nume¸ste regula de deduct ¸ie modus ponens (o vom abrevia “MP“)
¸si, cu notat ¸ia stabilit˘a mai sus, poate fi scris˘a astfel ˆın form˘a simbolic˘a:
ψ, ψ → ϕ
ϕ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 12 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Definit ¸ie
Fie Σ ⊆ E o mult ¸ime de enunt ¸uri. Enunt ¸urile care se deduc sintactic din ipotezele
Σ, numite ¸si consecint ¸ele sintactice ale lui Σ, se definesc astfel:
(CS
1
) orice axiom˘a se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
2
) orice enunt ¸ ϕ ∈ Σ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
3
) dac˘a ϕ, ψ ∈ E sunt dou˘a enunt ¸uri a. ˆı. ψ ¸si ψ → ϕ se deduc
sintactic din ipotezele Σ, atunci ϕ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
(CS
4
) orice enunt ¸ care se deduce sintactic din ipotezele Σ se poate obt ¸ine
prin aplicarea regulilor (CS
1
), (CS
2
) ¸si (CS
3
) de un num˘ar finit de ori.
Notat ¸ie
Vom nota faptul c˘a un enunt ¸ ϕ se deduce sintactic din ipotezele Σ ⊆ E prin:
Σ ϕ.
Definit ¸ie
Regula (CS
3
) se nume¸ste tot regula de deduct ¸ie modus ponens (o vom abrevia tot
“MP“) ¸si, cu notat ¸ia stabilit˘a mai sus, poate fi scris˘a astfel ˆın form˘a simbolic˘a:
Σ ψ, Σ ψ → ϕ
Σ ϕ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 13 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Observat ¸ie
Not ¸iunile de teorem˘a formal˘a ¸si consecint ¸˘a sintactic˘a a unei mult ¸imi de
ipoteze au fost definite recursiv, la fel ca aceea de enunt ¸.
Observat ¸ie
Amintim mai jos tehnica de demonstrat ¸ie numit˘a induct ¸ie dup˘a un concept, pe
care o intˆalnim aici ˆın trei forme:
1
induct ¸ie dup˘a enunt ¸uri
2
induct ¸ie dup˘a teoreme formale
3
induct ¸ie dup˘a consecint ¸e sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze
Acest tip de induct ¸ie poate fi privit atˆat ca induct ¸ie structural˘a, cˆat ¸si ca
induct ¸ia obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 14 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a enunt ¸uri.
Fie P o proprietate asupra cuvintelor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate enunt ¸urile satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice variabil˘a propozit ¸ional˘a
satisface proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a un enunt ¸ ψ satisface
proprietatea P, atunci enunt ¸ul ¬ψ satisface proprietatea P.
Pasul 3 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ψ ¸si χ
satisfac proprietatea P, atunci enunt ¸ul ψ → χ satisface proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a enunt ¸uri ne asigur˘a de faptul c˘a, dac˘a am parcurs tot ¸i cei
trei pa¸si de mai sus, atunci am demonstrat c˘a toate enunt ¸urile satisfac
proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 15 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a teoreme formale.
Fie P o proprietate asupra enunt ¸urilor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate teoremele formale satisfac
proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice axiom˘a satisface
proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ϕ ¸si ψ sunt
astfel ˆıncˆat enunt ¸urile ψ ¸si ψ → ϕ (sunt teoreme formale ¸si – este corect ¸si cu
¸si f˘ar˘a aceast˘a ad˘augire) satisfac proprietatea P, atunci enunt ¸ul ϕ satisface
proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a teoreme formale ne asigur˘a de faptul c˘a, dac˘a am parcurs
amˆandoi pa¸sii de mai sus, atunci am demonstrat c˘a toate teoremele formale
satisfac proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 16 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Remarc˘a
Descriem aici induct ¸ia dup˘a consecint ¸ele sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze.
Fie Σ o mult ¸ime de enunt ¸uri ¸si P o proprietate asupra enunt ¸urilor.
Presupunem c˘a avem de demonstrat c˘a toate consecint ¸ele sintactice ale lui Σ
satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:
Pasul 1 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice axiom˘a satisface
proprietatea P.
Pasul 2 (“pas de verificare“): demonstr˘am c˘a orice enunt ¸ din Σ satisface
proprietatea P.
Pasul 3 (“pas de induct ¸ie“): demonstr˘am c˘a, dac˘a dou˘a enunt ¸uri ϕ ¸si ψ sunt
astfel ˆıncˆat enunt ¸urile ψ ¸si ψ → ϕ (sunt consecint ¸e sintactice ale lui Σ ¸si –
este corect ¸si cu ¸si f˘ar˘a aceast˘a ad˘augire)) satisfac proprietatea P, atunci
enunt ¸ul ϕ satisface proprietatea P.
Metoda induct ¸iei dup˘a consecint ¸e sintactice ale unei mult ¸imi de ipoteze ne asigur˘a
de faptul c˘a, dac˘a am parcurs tot ¸i cei trei pa¸si de mai sus, atunci am demonstrat
c˘a toate consecint ¸ele sintactice ale lui Σ satisfac proprietatea P.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 17 / 42
Mnemonic din sintaxa lui L
Notat ¸ie
Cum am precizat ¸si la ˆınceputul acestui curs, am notat cu L sistemul formal al
logicii propozit ¸ionale clasice, a c˘arui sintax˘a am amintit–o mai sus.
Remarc˘a
Amintim c˘a, pentru orice Σ ⊆ E, orice ∆ ⊆ E ¸si orice ϕ ∈ E, au loc urm˘atoarele:
1
∅ ϕ ddac˘a ϕ;
2
dac˘a ϕ, atunci Σ ϕ;
3
dac˘a ϕ ∈ Σ, atunci Σ ϕ;
4
dac˘a Σ ⊆ ∆ ¸si Σ ϕ, atunci ∆ ϕ.
Teorem˘a (Teorema deduct ¸iei)
Pentru orice Σ ⊆ E ¸si orice ϕ, ψ ∈ E, are loc urm˘atoarea echivalent ¸˘a:
Σ ϕ → ψ ddac˘a Σ ∪ {ϕ} ψ.
(Vom abrevia prin “TD“ denumirea acestei teoreme.)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 18 / 42
1
Mnemonic din sintaxa lui L
2
Mnemonic din algebra lui L
3
Semantica lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 19 / 42
Mnemonic din algebra lui L
Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L este o algebr˘a Boole asociat˘a ˆın mod
canonic sistemului formal L.
Prin aceast˘a asociere, propriet˘at ¸ile sintactice ale lui L se reflect˘a ˆın
propriet˘at ¸i booleene, ¸si invers.
Fix˘am, pentru cele ce urmeaz˘a, o mult ¸ime de enunt ¸uri Σ ⊆ E.
Definit ¸ie
Definim o relat ¸ie binar˘a ∼
Σ
pe mult ¸imea E a enunt ¸urilor lui L, astfel: pentru
orice ϕ, ψ ∈ E,
ϕ ∼
Σ
ψ ddac˘a Σ ϕ ↔ ψ.
Remarc˘a
Pentru orice ϕ, ψ ∈ E, Σ ϕ ↔ ψ ddac˘a Σ ϕ → ψ ¸si Σ ψ → ϕ.
Lem˘a

Σ
este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a pe E.
Notat ¸ie
S˘a not˘am, pentru fiecare ϕ ∈ E, cu ˆ ϕ
Σ
:= {ψ ∈ E | ϕ ∼
Σ
ψ} clasa de echivalent ¸˘a
a lui ϕ raportat la relat ¸ia de echivalent ¸˘a ∼
Σ
, ¸si s˘a consider˘am mult ¸imea factor
E/

Σ
= { ˆ ϕ
Σ
| ϕ ∈ E}.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 20 / 42
Mnemonic din algebra lui L
Definit ¸ie
Pe mult ¸imea factor E/

Σ
, definim relat ¸ia binar˘a ≤
Σ
, prin: oricare ar fi ϕ, ψ ∈ E,
ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
ddac˘a Σ ϕ → ψ.
Propozit ¸ie

Σ
este bine definit˘a.
Lem˘a

Σ
este o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘a pe E/

Σ
.
Propozit ¸ie
(E/

Σ
, ≤
Σ
) este o latice distributiv˘a, ˆın care, pentru orice ϕ, ψ ∈ E,
inf{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
} =

ϕ ∧ ψ
Σ
¸si sup{ ˆ ϕ
Σ
,
ˆ
ψ
Σ
} =

ϕ ∨ ψ
Σ
.
Vom nota, pentru orice ϕ, ψ ∈ E, ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
:=

ϕ ∧ ψ
Σ
¸si ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
:=

ϕ ∨ ψ
Σ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 21 / 42
Mnemonic din algebra lui L
Propozit ¸ie
Vom nota 0
Σ
:=

ϕ ∧ ¬ϕ
Σ
¸si 1
Σ
:=

ϕ ∨ ¬ϕ
Σ
, pentru un ϕ ∈ E, arbitrar.
Aceast˘a definit ¸ie nu depinde de alegerea lui ϕ ∈ E.
0
Σ
este minimul, iar 1
Σ
este maximul posetului (E/

Σ
, ≤
Σ
), prin urmare, conform
celor de mai sus:
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o latice distributiv˘a m˘arginit˘a.
Notat ¸ie
Pentru orice ϕ ∈ E, not˘am: ˆ ϕ
Σ
Σ
:= ¬ϕ
Σ
.
Propozit ¸ie
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) este o algebr˘a Boole.
Definit ¸ie
Algebra Boole (E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
) se nume¸ste algebra
Lindenbaum-Tarski a lui Σ asociat˘a sistemului formal L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 22 / 42
Mnemonic din algebra lui L
Remarc˘a
Dac˘a not˘am cu p
Σ
: E → E/

Σ
surject ¸ia canonic˘a (p
Σ
(ϕ) := ˆ ϕ
Σ
pentru orice
ϕ ∈ E), atunci, oricare ar fi ϕ, ψ ∈ E, au loc urm˘atoarele identit˘at ¸i (unde →
Σ
¸si

Σ
sunt, respectiv, implicat ¸ia ¸si echivalent ¸a boolean˘a ˆın algebra Boole
(E/

Σ
, ∨
Σ
, ∧
Σ
, ≤
Σ
, ·
Σ
, 0
Σ
, 1
Σ
)):
1
p
Σ
(ϕ ∨ ψ) = p
Σ
(ϕ) ∨
Σ
p
Σ
(ψ);
2
p
Σ
(ϕ ∧ ψ) = p
Σ
(ϕ) ∧
Σ
p
Σ
(ψ);
3
p
Σ
(¬ϕ) = p
Σ
(ϕ)
Σ
;
4
p
Σ
(ϕ → ψ) = p
Σ
(ϕ) →
Σ
p
Σ
(ψ);
5
p
Σ
(ϕ ↔ ψ) = p
Σ
(ϕ) ↔
Σ
p
Σ
(ψ).
Cele cinci identit˘at ¸i de mai sus arat˘a cum conectorii logici sunt convertit ¸i ˆın
operat ¸ii booleene.
Lem˘a
Pentru orice ϕ ∈ E, Σ ϕ ddac˘a ˆ ϕ
Σ
= 1
Σ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 23 / 42
Mnemonic din algebra lui L
Notat ¸ie
ˆ
In cazul ˆın care Σ = ∅:
relat ¸ia de echivalent ¸˘a ∼

se noteaz˘a, simplu, ∼,
clasele ei de echivalent ¸˘a ˆ ϕ

(ϕ ∈ E) se noteaz˘a ˆ ϕ,
relat ¸ia de ordine ≤

se noteaz˘a ≤,
iar operat ¸iile ∨

, ∧

, ·

, 0

¸si 1

se noteaz˘a, respectiv, ∨, ∧, ·, 0 ¸si 1.
Notat ¸ie
Tot ˆın acest caz, vom nota surject ¸ia canonic˘a p

cu p : E → E/

(pentru orice
ϕ ∈ E, p(ϕ) := ˆ ϕ).
Definit ¸ie
Algebra Boole (E/

, ∨, ∧, ≤, ·, 0, 1) se nume¸ste algebra Lindenbaum-Tarski
asociat˘a sistemului formal L.
Lema anterioar˘a devine, ˆın acest caz, o caracterizare a teoremelor formale:
Lem˘a
Pentru orice ϕ ∈ E, ϕ ddac˘a ˆ ϕ = 1.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 24 / 42
1
Mnemonic din sintaxa lui L
2
Mnemonic din algebra lui L
3
Semantica lui L
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 25 / 42
Semantica lui L
Definit ¸ie
O interpretare (evaluare, semantic˘a) a lui L este o funct ¸ie oarecare h : V → L
2
.
Propozit ¸ie
Pentru orice interpretare h : V → L
2
, exist˘a o unic˘a funct ¸ie
˜
h : E → L
2
care
satisface urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
(a)
˜
h(u) = h(u), pentru orice u ∈ V;
(b)
˜
h(¬ϕ) =
˜
h(ϕ), pentru orice ϕ ∈ E;
(c)
˜
h(ϕ → ψ) =
˜
h(ϕ) →
˜
h(ψ), pentru orice ϕ, ψ ∈ E.
Observat ¸ie
Condit ¸ia (a) din propozit ¸ia anterioar˘a spune c˘a
˜
h |
V
= h, adic˘a funct ¸ia
˜
h
prelunge¸ste pe h la E.
ˆ
In condit ¸iile (b) ¸si (c), ˆın membrii stˆangi, ˆın argumentele lui
˜
h, ¬ ¸si → sunt
conectorii logici primitivi, pe cˆand, ˆın membrii drept ¸i, · ¸si → sunt operat ¸iile de
complementare ¸si, respectiv, implicat ¸ie ale algebrei Boole L
2
. A¸sadar, putem
spune c˘a funct ¸ia
˜
h transform˘a conectorii logici ˆın operat ¸ii booleene ˆın algebra
Boole standard.
Vom p˘astra notat ¸ia
˜
h pentru aceast˘a unic˘a funct ¸ie depinzˆand de interpretarea h.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 26 / 42
Semantica lui L
Demonstrat ¸ia propozit ¸iei anterioare: Demonstr˘am existent ¸a ¸si unicitatea lui
˜
h
prin induct ¸ie dup˘a conceptul de enunt ¸.
Fie h : V → L
2
o interpretare a lui L.
Orice enunt ¸ ϕ se afl˘a ˆın una ¸si numai una dintre situat ¸iile urm˘atoare (numai una
pentru c˘a, dac˘a nu se folosesc conectorii logici derivat ¸i, atunci dou˘a enunt ¸uri
coincid ddac˘a sunt literal identice ca ¸siruri de simboluri peste alfabetul lui L,
exceptˆand, eventual, folosiri diferite ale parantezelor, care nu influent ¸eaz˘a regulile
de mai jos):
(E
1
) ϕ ∈ V (ϕ este variabil˘a propozit ¸ional˘a)
(E
2
) exist˘a ψ ∈ E, a. ˆı. ϕ = ¬ψ
(E
3
) exist˘a ψ, χ ∈ E, a. ˆı. ϕ = ψ → χ
¸si ϕ se obt ¸ine ˆıntr–un num˘ar finit de pa¸si pornind de la variabile propozit ¸ionale ¸si
aplicˆand cele trei reguli de mai sus.
Fiec˘arui ϕ ∈ E ˆıi asociem un element al lui L
2
, pe care ˆıl not˘am cu
˜
h(ϕ), astfel:
1
dac˘a ϕ ∈ V, atunci
˜
h(ϕ) := h(ϕ)
2
dac˘a ϕ = ¬ψ pentru un ψ ∈ E cu proprietatea c˘a
˜
h(ψ) a fost definit˘a, atunci
˜
h(ϕ) :=
˜
h(ψ)
3
dac˘a ϕ = ψ → χ pentru dou˘a enunt ¸uri ψ, χ ∈ E cu proprietatea c˘a
˜
h(ψ) ¸si
˜
h(χ) au fost definite, atunci
˜
h(ϕ) :=
˜
h(ψ) →
˜
h(χ)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 27 / 42
Semantica lui L
Principiul induct ¸iei dup˘a conceptul de enunt ¸ ne asigur˘a c˘a, urmˆand cele trei reguli
anterioare, se definesc, recursiv, valorile
˜
h(ϕ), pentru toate ϕ ∈ E.
Faptul c˘a orice ϕ ∈ E se afl˘a ˆın una ¸si numai una dintre cele trei situat ¸ii de mai
sus arat˘a c˘a lui ϕ nu i se pot asocia dou˘a valori distincte prin aceast˘a recursie, i.
e. valoarea
˜
h(ϕ) ∈ L
2
este unic determinat˘a de ϕ.
Aceste dou˘a propriet˘at ¸i (existent ¸a ¸si unicitatea lui
˜
h(ϕ) ∈ L
2
, pentru orice ϕ ∈ E)
arat˘a c˘a am obt ¸inut o funct ¸ie
˜
h : E → L
2
complet ¸si corect definit˘a, care asociaz˘a
fiec˘arui ϕ ∈ E valoarea
˜
h(ϕ) ∈ L
2
.
De asemenea,
˜
h satisface condit ¸iile (a), (b) ¸si (c) din enunt ¸, prin chiar definit ¸ia ei.
Am ˆıncheiat demonstrat ¸ia existent ¸ei unei funct ¸ii
˜
h care satisface cerint ¸ele din
enunt ¸, ¸si fix˘am aceast˘a funct ¸ie pentru cele ce urmeaz˘a, anume demonstrat ¸ia
unicit˘at ¸ii ei.
Fie g : E → L
2
o funct ¸ie care satisface aceste trei condit ¸ii:
(a
g
) g(u) = h(u), pentru orice u ∈ V;
(b
g
) g(¬ϕ) = g(ϕ), pentru orice ϕ ∈ E;
(c
g
) g(ϕ → ψ) = g(ϕ) → g(ψ), pentru orice ϕ, ψ ∈ E.
Acum fie ϕ ∈ E, arbitrar, fixat. Vom demonstra prin induct ¸ie dup˘a conceptul de
enunt ¸ c˘a
˜
h(ϕ) = g(ϕ).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 28 / 42
Semantica lui L
Definit ¸ia unui enunt ¸ arat˘a c˘a ne situ˘am ˆın unul dintre aceste trei cazuri:
(E
1
) ϕ ∈ V; atunci (a) ¸si (a
g
) ne dau:
˜
h(ϕ) = h(ϕ) = g(ϕ);
(E
2
) ϕ = ¬ψ pentru un ψ ∈ E cu proprietatea c˘a
˜
h(ψ) = g(ψ); atunci (b)
¸si (b
g
) implic˘a:
˜
h(ϕ) =
˜
h(¬ψ) =
˜
h(ψ) = g(ψ) = g(¬ψ) = g(ϕ);
(E
3
) ϕ = ψ → χ pentru dou˘a enunt ¸uri ψ, χ ∈ E cu proprietatea c˘a
˜
h(ψ) = g(ψ) ¸si
˜
h(χ) = g(χ); atunci (c) ¸si (c
g
) arat˘a c˘a:
˜
h(ϕ) =
˜
h(ψ → χ) =
˜
h(ψ) →
˜
h(χ) = g(ψ) → g(χ) = g(ψ → χ) = g(ϕ).
Am demonstrat c˘a
˜
h(ϕ) = g(ϕ) pentru orice ϕ ∈ E, i. e.
˜
h = g, a¸sadar
˜
h este
unic cu proprietat˘at ¸ile din enunt ¸.
Corolar
Pentru orice interpretare h ¸si orice ϕ, ψ ∈ E, au loc:
(d)
˜
h(ϕ ∨ ψ) =
˜
h(ϕ) ∨
˜
h(ψ)
(e)
˜
h(ϕ ∧ ψ) =
˜
h(ϕ) ∧
˜
h(ψ)
(f )
˜
h(ϕ ↔ ψ) =
˜
h(ϕ) ↔
˜
h(ψ)
Demonstrat ¸ie: Imediat, din definit ¸iile conectorilor logici derivat ¸i ¸si propriet˘at ¸ile
operat ¸iilor ˆıntr–o algebr˘a Boole.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 29 / 42
Semantica lui L
Definit ¸ie
Spunem c˘a un enunt ¸ ϕ este adev˘arat ˆıntr–o interpretare h sau c˘a h satisface
ϕ ddac˘a
˜
h(ϕ) = 1; ϕ se zice fals ˆın interpretarea h ddac˘a
˜
h(ϕ) = 0. Faptul
c˘a enunt ¸ul ϕ este adev˘arat ˆıntr–o interpretare h se noteaz˘a cu: h ϕ.
Un enunt ¸ ϕ se zice universal adev˘arat ddac˘a ϕ este adev˘arat ˆın orice
interpretare; faptul c˘a ϕ este universal adev˘arat se noteaz˘a cu: ϕ.
Enunt ¸urile universal adev˘arate se mai numesc adev˘arurile semantice sau
tautologiile lui L.
Faptul c˘a o mult ¸ime Σ de enunt ¸uri are proprietatea c˘a toate elementele sale
sunt adev˘arate ˆıntr–o interpretare h se noteaz˘a cu: h Σ; ˆın acest caz,
spunem c˘a h satisface Σ sau c˘a h este un model pentru Σ.
Dac˘a Σ este o mult ¸ime de enunt ¸uri cu proprietatea c˘a exist˘a un model pentru
Σ, atunci spunem c˘a Σ admite un model.
Date un enunt ¸ ϕ ¸si o mult ¸ime de enunt ¸uri Σ, spunem c˘a ϕ se deduce
semantic din Σ sau c˘a ϕ este o consecint ¸˘a semantic˘a a lui Σ ddac˘a ϕ este
adev˘arat ˆın orice interpretare h a. ˆı. h Σ; acest lucru se noteaz˘a cu: Σ ϕ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 30 / 42
Semantica lui L
Remarc˘a
Uneori, funct ¸ia
˜
h asociat˘a unei interpret˘ari h este numit˘a tot interpretare.
Valoarea unei interpret˘ari ˆıntr–un anumit enunt ¸, uneori numit˘a interpretarea acelui
enunt ¸, este valoarea de adev˘ar 0 sau 1 care se obt ¸ine atunci cˆand se atribuie, prin
acea interpretare, valori de adev˘ar din L
2
tuturor variabilelor propozit ¸ionale care
apar ˆın acel enunt ¸. Un enunt ¸ universal adev˘arat, i. e. un adev˘ar semantic, o
tautologie, este un enunt ¸ a c˘arui valoare de adev˘ar este 1 pentru orice valori de
adev˘ar atribuite variabilelor propozit ¸ionale care apar ˆın acel enunt ¸.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a, vom vedea dou˘a rezultate deosebit de importante privind
sistemul formal L: Teorema de completitudine ¸si o generalizare a ei, Teorema
de completitudine tare, numit˘a ¸si Teorema de completitudine extins˘a.
Teorema de completitudine a lui L afirm˘a c˘a adev˘arurile sintactice ale lui L
coincid cu adev˘arurile semantice ale lui L, i. e. teoremele formale ale lui L sunt
exact enunt ¸urile universal adev˘arate, tautologiile lui L. Teorema de
completitudine tare pentru L afirm˘a c˘a, ˆın L, consecint ¸ele sintactice ale unei
mult ¸imi Σ de enunt ¸uri coincid cu consecint ¸ele semantice ale lui Σ, i. e. enunt ¸urile
care se deduc sintactic din Σ sunt exact enunt ¸urile care se deduc semantic din Σ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 31 / 42
Semantica lui L
Teorem˘a (Teorema de completitudine tare (extins˘a) pentru L)
Pentru orice enunt ¸ ϕ ¸si orice mult ¸ime de enunt ¸uri Σ,
Σ ϕ ddac˘a Σ ϕ.
Demonstrat ¸ie: “⇒:“ Presupunem c˘a Σ ϕ. Demonstr˘am c˘a Σ ϕ.
Fie h : V → L
2
, a. ˆı. h Σ, arbitrar˘a. Avem de demonstrat c˘a
˜
h(ϕ) = 1 ˆın L
2
.
Proced˘am prin induct ¸ie dup˘a conceptul de consecint ¸˘a sintactic˘a a mult ¸imii de
ipoteze Σ.
Σ ϕ ˆınseamn˘a c˘a ϕ se g˘ase¸ste ˆın una dintre urm˘atoarele situat ¸ii:
(CS
1
) ϕ este o axiom˘a; aici avem subcazurile:
axioma (A
1
): exist˘a ψ, χ ∈ E a. ˆı. ϕ = ψ → (χ → ψ);
atunci
˜
h(ϕ) =
˜
h(ψ) → (
˜
h(χ) →
˜
h(ψ)) =
˜
h(ψ) ∨
˜
h(χ) ∨
˜
h(ψ) = 1 ∨
˜
h(χ) = 1;
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 32 / 42
Semantica lui L
axioma (A
2
): exist˘a α, β, γ ∈ E a. ˆı.
ϕ = (α → (β → γ)) → ((α → β) → (α → γ));
dac˘a not˘am a :=
˜
h(α), b :=
˜
h(β) ¸si c :=
˜
h(γ), atunci
˜
h(ϕ) = (a → (b → c)) → ((a → b) → (a → c)) ˆın L
2
,
unde 1 → 0 = 0, iar celelalte trei implicat ¸ii au valoarea 1;
a¸sadar, dac˘a a = 0, atunci
˜
h(ϕ) = 1 → (1 → 1) = 1 → 1 = 1;
dac˘a a = 1 ¸si b → c = 0, atunci
˜
h(ϕ) = 0 → ((a → b) → (a → c)) = 1;
dac˘a b → c = 1, atunci b ≤ c, ¸si deci
a → b = a ∨ b ≤ a ∨ c = a → c,
prin urmare (a → b) → (a → c) = 1, deci
˜
h(ϕ) = (a → 1) → 1 = 1;
axioma (A
3
): exist˘a α, β ∈ E a. ˆı. ϕ = (¬α → ¬β) → (β → α);
dac˘a not˘am a :=
˜
h(α) ¸si b :=
˜
h(β), atunci
˜
h(ϕ) = (a → b) → (b → a) = 1,
pentru c˘a [b ≤ a ddac˘a a ≤ b],
¸si deci [b → a = 1 ddac˘a a → b = 1],
iar ˆın caz contrar ambele implicat ¸ii sunt 0,
pentru c˘a ne situ˘am ˆın L
2
,
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 33 / 42
Semantica lui L
deci a → b = b → a, prin urmare (a → b) → (b → a) = 1;
(CS
2
) ϕ ∈ Σ; atunci
˜
h(ϕ) = 1, pentru c˘a h Σ;
(CS
3
) exist˘a ψ ∈ E, a. ˆı. Σ ψ, Σ ψ → ϕ,
˜
h(ψ) = 1 ¸si
˜
h(ψ → ϕ) = 1
(aceste dou˘a egalit˘at ¸i pentru valori ale lui
˜
h reprezint˘a ipoteza de induct ¸ie);
atunci
˜
h(ψ) →
˜
h(ϕ) =
˜
h(ψ → ϕ) = 1, a¸sadar 1 =
˜
h(ψ) ≤
˜
h(ϕ), deci
˜
h(ϕ) = 1.
Demonstrat ¸ia implicat ¸iei directe este ˆıncheiat˘a.
“⇐:“ Ipoteza acestei implicat ¸ii este c˘a Σ ϕ.
Presupunem prin absurd c˘a Σ ϕ. Atunci ˆ ϕ
Σ
= 1 ˆın algebra Boole E/

Σ
.
Aplicˆand Teorema de reprezentare a lui Stone algebrei Boole E/

Σ
, obt ¸inem
c˘a exist˘a o mult ¸ime X = ∅ ¸si exist˘a un morfism boolean injectiv
d : E/

Σ
→ L
X
2
= {f | f : X → L
2
}.
ˆ ϕ
Σ
= 1 ˆın E/

Σ
¸si d : E/

Σ
→ L
X
2
este injectiv, prin urmare d( ˆ ϕ
Σ
) = d(1) = 1,
deci d( ˆ ϕ
Σ
) = 1(= funct ¸ia constant˘a 1) ˆın L
X
2
= {f | f : X → L
2
}, a¸sadar exist˘a
un element x ∈ X cu d( ˆ ϕ
Σ
)(x) = 1 ˆın L
2
.
Fie π : L
X
2
→ L
2
, definit˘a prin: pentru orice f ∈ L
X
2
, π(f ) := f (x) ∈ L
2
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 34 / 42
Semantica lui L
Se arat˘a u¸sor c˘a π este un morfism boolean. De exemplu, s˘a verific˘am comutarea
lui π cu ∨, iar comut˘arile lui π cu celelalte operat ¸ii de algebre Boole se
demonstreaz˘a analog: pentru orice f , g ∈ L
X
2
,
π(f ∨ g) = (f ∨ g)(x) = f (x) ∨ g(x) = π(f ) ∨ π(g) ˆın L
2
.
Consider˘am urm˘atoarele funct ¸ii: incluziunea i : V → E (i (u) := u pentru fiecare
u ∈ V), surject ¸ia canonic˘a p
Σ
: E → E/

Σ
, morfismul boolean injectiv
d : E/

Σ
→ L
X
2
considerat mai sus ¸si morfismul boolean π : L
X
2
→ L
2
considerat
mai sus. S˘a not˘am compunerea acestor funct ¸ii cu h: h := π ◦ d ◦ p
Σ
◦ i ;
h : V → L
2
este o interpretare.
Demonstr˘am, prin induct ¸ie dup˘a conceptul de enunt ¸, c˘a, pentru orice α ∈ E,
˜
h(α) = d(ˆ α
Σ
)(x). Folosim definit ¸ia lui
˜
h.
(E
1
) dac˘a α ∈ V, atunci
˜
h(α) = h(α) = π(d(p
Σ
(i (α)))) = π(d(p
Σ
(α))) = π(d(ˆ α
Σ
)) = d(ˆ α
Σ
)(x);
(E
2
) dac˘a α = ¬β, pentru un β ∈ E cu
˜
h(β) = d(
ˆ
β
Σ
)(x) (ipoteza de
induct ¸ie), atunci
˜
h(α) =
˜
h(¬β) =
˜
h(β) = d(
ˆ
β
Σ
)(x) = (d(
ˆ
β
Σ
))(x) =
d(
ˆ
β
Σ
Σ
)(x) = d(

¬β
Σ
)(x) = d(ˆ α
Σ
)(x);
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 35 / 42
Semantica lui L
(E
3
) dac˘a α = β → γ, pentru β, γ ∈ E cu
˜
h(β) = d(
ˆ
β
Σ
)(x) ¸si
˜
h(γ) = d(ˆ γ
Σ
)(x) (ipoteza de induct ¸ie), atunci
˜
h(α) =
˜
h(β → γ) =
˜
h(β) →
˜
h(γ) = d(
ˆ
β
Σ
)(x) → d(ˆ γ
Σ
)(x) = (d(
ˆ
β
Σ
) →
d(ˆ γ
Σ
))(x) = d(
ˆ
β
Σ

Σ
ˆ γ
Σ
)(x) = d(

β → γ
Σ
)(x) = d(ˆ α
Σ
)(x).
Demonstrat ¸ia prin induct ¸ie este ˆıncheiat˘a. A¸sadar, pentru orice α ∈ E,
˜
h(α) = d(ˆ α
Σ
)(x).
ˆ
In particular, pentru α := ϕ,
˜
h(ϕ) = d( ˆ ϕ
Σ
)(x) = 1.
Demonstr˘am c˘a h Σ.
Fie σ ∈ Σ, arbitrar, fixat.
Conform identit˘at ¸ii stabilite mai sus,
˜
h(σ) = d(ˆ σ
Σ
)(x).
Cine este ˆ σ
Σ
(clasa lui σ ˆın algebra Boole E/

Σ
)?
Conform definit ¸iei claselor echivalent ¸ei ∼
Σ
, unei propriet˘at ¸i a consecint ¸elor
sintactice, Teoremei deduct ¸iei, faptului c˘a σ ∈ Σ, ¸si deci ¸si Σ σ,
ˆ σ
Σ
= {τ ∈ E | Σ σ ↔ τ} = {τ ∈ E | Σ σ → τ ¸si Σ τ → σ} = {τ ∈
E | Σ ∪ {σ} τ ¸si Σ ∪ {τ} σ} = {τ ∈ E | Σ τ} =

γ ∨ ¬γ
Σ
= 1
Σ
, oricare ar
fi γ ∈ E, pentru c˘a, ˆın conformitate cu Principiul tert ¸ului exclus, γ ∨ ¬γ, prin
urmare Σ γ ∨ ¬γ, a¸sadar γ ∨ ¬γ ∈ ˆ σ
Σ
conform egalit˘at ¸ii de mult ¸imi pe care
tocmai am stabilit–o, i. e. γ ∨ ¬γ ∼
Σ
σ, deci ˆ σ
Σ
=

γ ∨ ¬γ
Σ
= 1
Σ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 36 / 42
Semantica lui L
A¸sadar,
˜
h(σ) = d(ˆ σ
Σ
)(x) = d(1
Σ
)(x) = 1(x) = 1 (funct ¸ia constant˘a 1 aplicat˘a ˆın
x).
Deci
˜
h(σ) = 1 pentru orice σ ∈ Σ, adic˘a h Σ.
Am g˘asit o interpretare h cu propriet˘at ¸ile: h Σ ¸si
˜
h(ϕ) = 1, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a
Σ ϕ. Am obt ¸inut o contradict ¸ie cu ipoteza acestei implicat ¸ii. A¸sadar, Σ ϕ,
ceea ce ˆıncheie demonstrat ¸ia teoremei.
Teorem˘a (Teorema de completitudine pentru L)
Pentru orice enunt ¸ ϕ,
ϕ ddac˘a ϕ.
Demonstrat ¸ie: Se aplic˘a Teorema de completitudine tare pentru Σ = ∅.
Remarc˘a
Uneori,
implicat ¸ia ϕ ⇒ ϕ este numit˘a corectitudinea lui L,
iar implicat ¸ia ϕ ⇐ ϕ este numit˘a completitudinea lui L.
Dar, cel mai adesea, echivalent ¸a din teorema anterioar˘a este numit˘a
completitudinea lui L.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 37 / 42
Semantica lui L
Corolar (noncontradict ¸ia lui L)
Niciun enunt ¸ ϕ nu satisface ¸si ϕ ¸si ¬ϕ.
Demonstrat ¸ie: Presupunem prin absurd c˘a exist˘a un enunt ¸ ϕ a. ˆı. ϕ ¸si ¬ϕ.
Atunci, conform Teoremei de completitudine, ϕ ¸si ¬ϕ, i. e., pentru orice
interpretare h, avem:
˜
h(ϕ) = 1 ¸si 1 =
˜
h(¬ϕ) =
˜
h(ϕ) = 1 = 0, deci 0 = 1 ˆın L
2
,
ceea ce este o contradict ¸ie.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 38 / 42
Semantica lui L
Propozit ¸ie
Pentru orice interpretare h : V → L
2
¸si orice Σ ⊆ E a. ˆı. h Σ, exist˘a un unic
morfism boolean h
Σ
: E/

Σ
→ L
2
care face urm˘atoarea diagram˘a comutativ˘a,
anume morfismul boolean definit prin: pentru orice ϕ ∈ E, h
Σ
( ˆ ϕ
Σ
) :=
˜
h(ϕ):
V
⊂ E
E
E
p
Σ
E/

Σ
c
˜
h
L
2
d
d

h

©
h
Σ
Demonstrat ¸ie: Unicitatea lui h
Σ
rezult˘a din condit ¸ia ca h
Σ
s˘a ˆınchid˘a comutativ
aceast˘a diagram˘a, care face ca singura definit ¸ie posibil˘a pentru h
Σ
s˘a fie: pentru
orice ϕ ∈ E, h
Σ
( ˆ ϕ
Σ
) = h
Σ
(p
Σ
(ϕ)) :=
˜
h(ϕ).
Cu aceast˘a definit ¸ie, h
Σ
devine morfism Boolean. De exemplu, pentru orice
ϕ, ψ ∈ E,
h
Σ
( ˆ ϕ
Σ

Σ
ˆ
ψ
Σ
) = h
Σ
(

ϕ ∨ ψ
Σ
) =
˜
h(ϕ ∨ ψ) =
˜
h(ϕ) ∨
˜
h(ψ) = h
Σ
( ˆ ϕ
Σ
) ∨ h
Σ
(
ˆ
ψ
Σ
). La
fel se demonstreaz˘a comutarea lui h
Σ
cu celelalte operat ¸ii de algebr˘a Boole.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 39 / 42
Semantica lui L
R˘amˆane de demonstrat buna definire a lui h
Σ
, i. e. independent ¸a sa de
reprezentant ¸ii claselor din E/

Σ
. Fie ϕ, ψ ∈ E, a. ˆı. ˆ ϕ
Σ
=
ˆ
ψ
Σ
, ceea ce este
echivalent cu ϕ ∼
Σ
ψ, i. e. Σ ϕ ↔ ψ, ceea ce este echivalent cu Σ ϕ ↔ ψ,
conform Teoremei de completitudine tare. Dar h Σ, a¸sadar
˜
h(ϕ ↔ ψ) = 1,
adic˘a
˜
h(ϕ) ↔
˜
h(ψ) = 1 ˆın L
2
, ceea ce este echivalent cu
˜
h(ϕ) =
˜
h(ψ), i. e.
h
Σ
( ˆ ϕ
Σ
) = h
Σ
(
ˆ
ψ
Σ
). A¸sadar h
Σ
este bine definit.
Corolar
Pentru orice interpretare h : V → L
2
, exist˘a un unic morfism boolean
h : E/

→ L
2
care face urm˘atoarea diagram˘a comutativ˘a, anume morfismul
boolean definit prin: pentru orice ϕ ∈ E, h( ˆ ϕ) :=
˜
h(ϕ):
V
⊂ E
E
E
p
E/

c
˜
h
L
2
d
d

h

©
h
Demonstrat ¸ie: Se aplic˘a propozit ¸ia precedent˘a pentru Σ = ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 40 / 42
Semantica lui L
Observat ¸ie
A se vedea la seminar exemple de demonstrat ¸ii semantice ˆın logica
propozit ¸ional˘a clasic˘a, realizate atˆat prin calcul boolean obi¸snuit ˆın L
2
, cˆat ¸si prin
intermediul tabelelor de adev˘ar (tabelelor semantice).
Observat ¸ie
Recomand c˘art ¸ile de G. Georgescu din bibliografia din Cursul I, precum ¸si alte
lucr˘ari din acea list˘a, pentru studiul sistemelor deductive, al mult ¸imilor
consistente ¸si a leg˘aturii lor cu mult ¸imile care admit modele ¸si cu Teorema de
completitudine ¸si Teorema de completitudine tare.
ˆ
In aceste materiale
bibliografice se g˘asesc mai multe rezultate decˆat cele enumerate mai jos, precum
¸si demonstrat ¸ii pentru toate aceste rezultate.
A SE VEDEA O SCURTA LECTIE DESPRE SISTEME DEDUCTIVE SI
MULTIMI CONSISTENTE IN FORMA FINALA A CURSULUI. ACEASTA
LECTIE VA FI FACUTA LA SEMINAR.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 41 / 42
Semantica lui L
O MULTIME ESTE CONSISTENTA DDACA ADMITE UN MODEL.
DEMONSTRATIE: IMPLICATIA DIRECTA: PROP. 7.4.11/PG. 191/CARTEA DE
GG SI AI.
IMPLICATIA INVERSA (LA SEMINAR): IMEDIATA, DIN FAPTUL CA
DEDUCTIA SINTACTICA, COINCIDE CU DEDUCTIA SEMANTICA SI FAPTUL
CLAR CA, DINTR–O MULTIME CARE ADMITE UN MODEL, NU SE POATE
DEDUCE O CONTRADICTIE (DIN DEFINITIA DEDUCTIEI SEMANTICE).
Observat ¸ie
Partea din acest curs care urmeaz˘a dup˘a observat ¸ia precedent˘a nu face parte din
materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIII logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 42 / 42
Logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a
Cursul XIV
Claudia MURES¸AN
cmuresan11@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro
Universitatea din Bucure¸sti
Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a
Bucure¸sti
2012-2013, semestrul I
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 1 / 44
Cuprinsul acestui curs
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 2 / 44
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 3 / 44
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
ˆ
In prima parte a acestui curs vom studia logica clasic˘a a predicatelor.
Predicatele se mai numesc propozit ¸ii cu variabile.
Exemplu de predicat: “x este un num˘ar prim“ −→ predicat cu variabila x.
Variabilei x i se indic˘a un domeniu al valorilor posibile, de exemplu N. Se
dore¸ste ca, prin ˆınlocuirea lui x din acest predicat cu o valoare arbitrar˘a din
acest domeniu, s˘a se obt ¸in˘a o propozit ¸ie adev˘arat˘a sau fals˘a.
ˆ
Inlocuind ˆın acest predicat pe x := 2, se obt ¸ine propozit ¸ia adev˘arat˘a “2 este
un num˘ar prim“, iar ˆınlocuind x := 4, se obt ¸ine propozit ¸ia fals˘a “4 este un
num˘ar prim“.
Pentru a descrie sistemul formal al calculului cu predicate clasic, vom avea
nevoie de not ¸iunea de structur˘a de ordinul I.
Intuitiv, structurile de ordinul I sunt structuri algebrice care posed˘a o
mult ¸ime suport ¸si operat ¸ii, relat ¸ii ¸si constante (operat ¸ii zeroare) pe aceast˘a
mult ¸ime suport, i. e. operat ¸ii ¸si relat ¸ii care act ¸ioneaz˘a asupra elementelor
mult ¸imii suport.
Cˆand, ˆıntr–o structur˘a algebric˘a, exist˘a operat ¸ii sau relat ¸ii care act ¸ioneaz˘a
asupra submult ¸imilor mult ¸imii suport, i. e. asupra unor mult ¸imi de elemente
din mult ¸imea suport, atunci spunem c˘a structura respectiv˘a este o structur˘a
de ordinul II.
ˆ
In acela¸si mod pot fi definite structurile de ordinul III, IV
etc..
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 4 / 44
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 5 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Definit ¸ie
O structur˘a de ordinul I este o structur˘a de forma
A = (A, (f
i
)
i ∈I
, (R
j
)
j ∈J
, (c
k
)
k∈K
),
unde:
A este o mult ¸ime nevid˘a, numit˘a universul structurii A
I , J, K sunt mult ¸imi oarecare de indici (care pot fi ¸si vide)
pentru fiecare i ∈ I , exist˘a n
i
∈ N

, a. ˆı. f
i
: A
n
i
→ A (f
i
este o operat ¸ie
n
i
–ar˘a pe A)
pentru fiecare j ∈ J, exist˘a m
j
∈ N

, a. ˆı. R
j
⊆ A
m
j
(R
j
este o relat ¸ie m
j
–ar˘a
pe A)
pentru fiecare k ∈ K, c
k
∈ A (c
k
este o constant˘a din A)
ˆ
In general, operat ¸iilor ¸si relat ¸iilor din component ¸a lui A li se ata¸seaz˘a indicele A,
pentru a le deosebi de simbolurile de operat ¸ii ¸si relat ¸ii din limbajul pe care ˆıl vom
construi ˆın continuare; astfel, structura de ordinul I de mai sus se noteaz˘a, de
regul˘a, sub forma: A = (A, (f
A
i
)
i ∈I
, (R
A
j
)
j ∈J
, (c
A
k
)
k∈K
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 6 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Definit ¸ie
Tipul sau signatura structurii de ordinul I A din definit ¸ia anterioar˘a este tripletul
de familii de numere naturale: τ := ((n
i
)
i ∈I
; (m
j
)
j ∈J
; (0)
k∈K
).
Orice structur˘a de forma lui A de mai sus se nume¸ste structur˘a de ordinul I de
tipul (sau signatura) τ.
Exemplu
Orice poset este o structur˘a de ordinul I de forma P = (P, ≤), de tipul
(signatura) τ
1
= (∅; 2; ∅) (≤ este o relat ¸ie binar˘a).
Orice latice este o structur˘a de ordinul I de forma L = (L, ∨, ∧, ≤), de tipul
(signatura) τ
2
= (2, 2; 2; ∅) (∨ ¸si ∧ sunt operat ¸ii binare (i. e. de aritate 2, i.
e. cu cˆate dou˘a argumente), iar ≤ este o relat ¸ie binar˘a).
Orice algebr˘a Boole este o structur˘a de ordinul I de forma
B = (B, ∨, ∧, ·, ≤, 0, 1), de tipul (signatura) τ
3
= (2, 2, 1; 2; 0, 0) (∨ ¸si ∧ sunt
operat ¸ii binare, · este o operat ¸ie unar˘a, ≤ este o relat ¸ie binar˘a, iar 0 ¸si 1 sunt
constante (operat ¸ii zeroare, i. e. de aritate zero, i. e. f˘ar˘a argumente)).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 7 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Fiec˘arei signaturi τ a unei structuri de ordinul I (fiec˘arei clase de structuri de
ordinul I de o anumit˘a signatur˘a τ) i se asociaz˘a un limbaj, numit limbaj de
ordinul I ¸si notat, de obicei, cu L
τ
, ˆın care pot fi exprimate propriet˘at ¸ile
algebrice ale structurilor de ordinul I de signatura τ (v. exemple ˆın seminar).
S˘a consider˘am o signatur˘a τ := ((n
i
)
i ∈I
; (m
j
)
j ∈J
; (0)
k∈K
), pe care o fix˘am.
Alfabetul limbajului de ordinul I L
τ
este format din urm˘atoarele simboluri
primitive:
1
o mult ¸ime infinit˘a de variabile: V = {x, y, z, u, v, . . .};
2
simboluri de operat ¸ii: (f
i
)
i ∈I
; pentru fiecare i ∈ I , num˘arul natural nenul n
i
se nume¸ste ordinul sau aritatea lui f
i
;
3
simboluri de relat ¸ii: (R
j
)
j ∈J
; pentru fiecare j ∈ J, num˘arul natural nenul m
j
se nume¸ste ordinul sau aritatea lui R
j
;
4
simboluri de constante: (c
k
)
k∈K
;
5
simbolul de egalitate: = (un semn egal ˆıngro¸sat) (a nu se confunda cu egalul
simplu!);
6
conectorii logici primitivi: ¬ (negat ¸ia), → (implicat ¸ia);
7
cuantificatorul universal: ∀ (oricare ar fi)
8
paranteze: (, ), [, ], precum ¸si virgula.
Pentru comoditate, vom spune uneori: “operat ¸ii“, “relat ¸ii“ ¸si “constante“ ˆın
loc de “simboluri de operat ¸ii“, “ simboluri de relat ¸ii“ ¸si “ simboluri de
constante“, respectiv.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 8 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Definit ¸ie
Termenii limbajului L
τ
se definesc, recursiv, astfel:
1
variabilele ¸si simbolurile de constante sunt termeni;
2
dac˘a f este un simbol de operat ¸ie n–ar˘a ¸si t
1
, . . . , t
n
sunt termeni, atunci
f (t
1
, . . . , t
n
) este un termen;
3
orice termen se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (1) ¸si (2) de un num˘ar finit de
ori.
Definit ¸ie
Formulele atomice ale limbajului L
τ
se definesc, recursiv, astfel:
1
dac˘a t
1
¸si t
2
sunt termeni, atunci t
1
=t
2
este o formul˘a atomic˘a;
2
dac˘a R este un simbol de relat ¸ie m–ar˘a ¸si t
1
, . . . , t
m
sunt termeni, atunci
R(t
1
, . . . , t
m
) este o formul˘a atomic˘a;
3
orice formul˘a atomic˘a se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (1) ¸si (2) de un num˘ar
finit de ori.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 9 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Observat ¸ie
Majoritatea autorilor consider˘a virgula ca avˆand semnificat ¸ie implicit˘a,
subˆınt ¸eleas˘a, ˆın scrierea termenilor ¸si a formulelor atomice, ¸si nu includ virgula ˆın
limbajul L
τ
.
Definit ¸ie
Formulele limbajului L
τ
se definesc, recursiv, astfel:
1
formulele atomice sunt formule;
2
dac˘a ϕ este o formul˘a, atunci ¬ϕ este o formul˘a;
3
dac˘a ϕ ¸si ψ sunt formule, atunci ϕ → ψ este o formul˘a;
4
dac˘a ϕ este o formul˘a ¸si x este o variabil˘a, atunci ∀xϕ este o formul˘a;
5
orice formul˘a se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (1), (2), (3) ¸si (4) de un num˘ar
finit de ori.
Notat ¸ie
Se noteaz˘a cu Form(L
τ
) mult ¸imea formulelor limbajului L
τ
.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 10 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Observat ¸ie
S¸i aici ne vom ˆıntˆalni cu induct ¸ia dup˘a un concept, care va fi, ca ¸si pˆan˘a acum,
induct ¸ia obi¸snuit˘a dup˘a un num˘ar natural (dat de num˘arul de pa¸si necesari pentru
a obt ¸ine acel concept printr–o recursie).
De exemplu, induct ¸ia dup˘a termeni sau formule ne asigur˘a de faptul c˘a mult ¸imile
variabilelor sunt definite pentru tot ¸i termenii, respectiv toate formulele, prin
recursiile de mai jos.
Notat ¸ie
Introducem abrevierile: pentru orice formule ϕ, ψ ¸si orice variabil˘a x:
conectorii logici derivat ¸i ∨ (disjunct ¸ia), ∧ (conjunct ¸ia) ¸si ↔ (echivalent ¸a)
se definesc astfel:
ϕ ∨ ψ := ¬ϕ → ψ
ϕ ∧ ψ := ¬(ϕ → ¬ψ)
ϕ ↔ ψ := (ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ)
cuantificatorul existent ¸ial ∃ (exist˘a) se define¸ste astfel:
∃xϕ := ¬∀x¬ϕ
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 11 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Observat ¸ie (convent ¸ie privind scrierea conectorilor logici, a
cuantificatorilor ¸si a simbolului de egalitate)
¬, ∀, ∃ vor avea prioritate mai mare;
→, ∨, ∧, ↔,= vor avea prioritate mai mic˘a.
Notat ¸ie (mult ¸imile din aceast˘a notat ¸ie vor fi definite recursiv mai jos)
Pentru orice termen t ¸si orice formul˘a ϕ, not˘am:
V(t) := mult ¸imea variabilelor termenului t
FV(ϕ) := mult ¸imea variabilelor libere ale formulei ϕ
Definit ¸ie
Pentru orice termen t:
dac˘a t = x, unde x este o variabil˘a, atunci V(t) := {x}
dac˘a t = c, unde c este o constant˘a, atunci V(t) := ∅
dac˘a t = f (t
1
, . . . , t
n
), unde f este un simbol de operat ¸ie n–ar˘a ¸si t
1
, . . . , t
n
sunt termeni, atunci V(t) :=
n

i =1
V(t
i
)
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 12 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Definit ¸ie
Pentru orice formul˘a ϕ:
dac˘a ϕ = (t
1
=t
2
), unde t
1
¸si t
2
sunt termeni, atunci FV(ϕ) := V(t
1
) ∪V(t
2
)
dac˘a ϕ = R(t
1
, . . . , t
m
), unde R este un simbol de relat ¸ie m–ar˘a ¸si t
1
, . . . , t
m
sunt termeni, atunci FV(ϕ) :=
m

i =1
V(t
i
)
dac˘a ϕ = ¬ψ, pentru o formul˘a ψ, atunci FV(ϕ) := FV(ψ)
dac˘a ϕ = ψ → χ, pentru dou˘a formule ψ, χ, atunci
FV(ϕ) := FV(ψ) ∪ FV(χ)
dac˘a ϕ = ∀xψ, pentru o formul˘a ψ ¸si o variabil˘a x, atunci
FV(ϕ) := FV(ψ) \ {x}
Remarc˘a
Este imediat, din definit ¸ia anterioar˘a ¸si definit ¸ia conectorilor logici derivat ¸i ¸si a
cuantificatorului existent ¸ial, c˘a, pentru orice formule ψ, χ ¸si orice variabil˘a x:
FV(ψ ∨ χ) = FV(ψ ∧ χ) = FV(ψ ↔ χ) = FV(ψ) ∪ FV(χ)
FV(∃xψ) = FV(ψ) \ {x}
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 13 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Definit ¸ie
Pentru orice variabil˘a x ¸si orice formul˘a ϕ:
dac˘a x ∈ FV(ϕ), atunci x se nume¸ste variabil˘a liber˘a a lui ϕ;
dac˘a x / ∈ FV(ϕ), atunci x se nume¸ste variabil˘a legat˘a a lui ϕ;
dac˘a FV(ϕ) = ∅ (i. e. ϕ nu are variabile libere), atunci ϕ se nume¸ste enunt ¸.
Exemplu
ˆ
In formula ∃x(x
2
=x), x este variabil˘a legat˘a. Aceast˘a formul˘a este un enunt ¸.
ˆ
In formula ∀y∀z(z · x ≤ y · z), x este variabil˘a liber˘a.
Notat ¸ie (cum specific˘am c˘a nu avem alte variabile libere)
Fie n ∈ N

¸si x
1
, . . . , x
n
variabile.
Dac˘a t este un termen cu V(t) ⊆ {x
1
, . . . , x
n
}, atunci vom nota t(x
1
, . . . , x
n
).
Dac˘a ϕ este o formul˘a cu FV(ϕ) ⊆ {x
1
, . . . , x
n
}, atunci vom nota ϕ(x
1
, . . . , x
n
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 14 / 44
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
Observat ¸ie (diferent ¸a dintre tipurile de variabile, intuitiv)
Variabilele libere sunt variabilele care nu intr˘a sub incident ¸a unui
cuantificator, variabilele c˘arora “avem libertatea de a le da valori“.
Variabilele legate sunt variabilele care intr˘a sub incident ¸a unui cuantificator,
deci sunt destinate parcurgerii unei ˆıntregi mult ¸imi de valori.
Definit ¸ie
Fie x o variabil˘a, ϕ(x) o formul˘a ¸si t un termen.
Formula obt ¸inut˘a din ϕ prin substitut ¸ia lui x cu t se noteaz˘a cu ϕ(t) ¸si se
define¸ste astfel:
fiecare y ∈ V(t) se ˆınlocuie¸ste cu o variabil˘a v / ∈ V(t) care nu apare ˆın ϕ(x),
ˆın toate aparit ¸iile legate ale lui y ˆın ϕ(x);
apoi se ˆınlocuie¸ste x cu t.
Exemplu
Fie variabilele x, y, z, formula ϕ(x) := ∃y(x < y) ¸si termenul t := y + z.
Atunci ϕ(t) se obt ¸ine astfel:
ϕ(x) = ∃y(x < y) se ˆınlocuie¸ste cu ∃v(x < v);
prin urmare, ϕ(t) = ∃v(y + z < v).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 15 / 44
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 16 / 44
Sintaxa calculului cu predicate clasic
Axiomele calculului cu predicate clasic: pentru ϕ, ψ, χ formule arbitrare, t termen
arbitrar, n, i numere naturale nenule arbitrare ¸si x, y, y
1
, . . . , y
n
, v
1
, . . . , v
n
variabile
arbitrare:
axiomele calculului propozit ¸ional:
(G
1
) ϕ → (ψ → ϕ)
(G
2
) (ϕ → (ψ → χ)) → ((ϕ → ψ) → (ϕ → χ))
(G
3
) (¬ϕ → ¬ψ) → (ψ → ϕ)
regula (→ ∀):
(G
4
) ∀x(ϕ → ψ) → (ϕ → ∀xψ), dac˘a x / ∈ FV(ϕ)
o regul˘a privind substitut ¸iile:
(G
5
) ∀xϕ(x, y
1
, . . . , y
n
) → ϕ(t, y
1
, . . . , y
n
)
axiomele egalit˘at ¸ii:
(G
6
) x=x
(G
7
)
(x=y) → (t(v
1
, . . . , v
i −1
, x, v
i +1
, . . . , v
n
)=t(v
1
, . . . , v
i −1
, y, v
i +1
, . . . , v
n
))
(G
8
)
(x=y) → (ϕ(v
1
, . . . , v
i −1
, x, v
i +1
, . . . , v
n
)=ϕ(v
1
, . . . , v
i −1
, y, v
i +1
, . . . , v
n
))
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 17 / 44
Sintaxa calculului cu predicate clasic
Notat ¸ie
Faptul c˘a o formul˘a ϕ este teorem˘a (formal˘a) (adev˘ar sintactic) a(l) lui L
τ
se
noteaz˘a cu ϕ ¸si se define¸ste, recursiv, ca mai jos.
Definit ¸ie
1
Orice axiom˘a e teorem˘a formal˘a a lui L
τ
.
2
Pentru orice formule ϕ, ψ,
ψ, ψ → ϕ
ϕ
(regula de deduct ¸ie modus ponens
(MP)).
3
Pentru orice formul˘a ϕ ¸si orice variabil˘a x,
ϕ
∀xϕ
(regula de deduct ¸ie numit˘a
principiul generaliz˘arii (PG)).
4
Orice teorem˘a formal˘a se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (1), (2) ¸si (3) de un
num˘ar finit de ori.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 18 / 44
Sintaxa calculului cu predicate clasic
Notat ¸ie
Fie Σ o mult ¸ime de formule ale lui L
τ
. Faptul c˘a o formul˘a ϕ se deduce (formal)
din ipotezele Σ (ϕ este consecint ¸˘a sintactic˘a a mult ¸imii de ipoteze Σ) se noteaz˘a
cu Σ ϕ ¸si se define¸ste, recursiv, ca mai jos.
Definit ¸ie
Fie Σ o mult ¸ime de formule ale lui L
τ
.
1
Orice axiom˘a a lui L
τ
se deduce formal din Σ.
2
Σ ϕ, oricare ar fi ϕ ∈ Σ.
3
Pentru orice formule ϕ, ψ,
Σ ψ, Σ ψ → ϕ
Σ ϕ
(regula de deduct ¸ie modus
ponens (MP)).
4
Pentru orice formul˘a ϕ ¸si orice variabil˘a x,
Σ ϕ
Σ ∀xϕ
(regula de deduct ¸ie
numit˘a principiul generaliz˘arii (PG)).
5
Orice consecint ¸˘a sintactic˘a a lui Σ se obt ¸ine prin aplicarea regulilor (1), (2),
(3) ¸si (4) de un num˘ar finit de ori.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 19 / 44
Sintaxa calculului cu predicate clasic
Remarc˘a
Pentru orice formul˘a ϕ, are loc echivalent ¸a:
∅ ϕ ⇔ ϕ.
Teorem˘a (Teorema deduct ¸iei)
Pentru orice mult ¸ime de formule Σ, orice enunt ¸ ϕ ¸si orice formul˘a ψ, are loc
echivalent ¸a:
Σ ϕ → ψ ⇔ Σ ∪ {ϕ} ψ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 20 / 44
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 21 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Fie A o structur˘a de ordinul I de signatur˘a τ.
Fix˘am pe A pentru cele ce urmeaz˘a.
A va fi universul structurii A (mult ¸imea ei suport).
Pentru fiecare simbol de operat ¸ie f , fiecare simbol de relat ¸ie R ¸si fiecare
simbol de constant˘a c din signatura τ, not˘am cu f
A
, respectiv R
A
, respectiv
c
A
operat ¸ia, respectiv relat ¸ia, respectiv constanta corespunz˘atoare din A.
Definit ¸ie
O interpretare (sau evaluare, sau semantic˘a) a limbajului L
τ
ˆın structura A este o
funct ¸ie s : V → A.
Fiecare variabil˘a x ∈ V este “interpretat˘a“ prin elementul s(x) ∈ A.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 22 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Definit ¸ie
Pentru orice interpretare s ¸si orice termen t, definim recursiv elementul t
A
(s) ∈ A,
ce reprezint˘a interpretarea lui t ˆın A:
dac˘a t = x, cu x variabil˘a, atunci t
A
(s) := s(x)
dac˘a t = c, cu c constant˘a, atunci t
A
(s) := c
A
dac˘a t = f (t
1
, . . . , t
n
), unde f este un simbol de funct ¸ie n–ar˘a, iar t
1
, . . . , t
n
sunt termeni, atunci t
A
(s) := f
A
(t
A
1
(s), . . . , t
A
n
(s))
Notat ¸ie
Pentru orice interpretare s : V → A, orice variabil˘a x ¸si orice element a ∈ A,
not˘am cu s[
x
a] : V → A interpretarea definit˘a prin: oricare ar fi v ∈ V,
s[
x
a](v) :=

a, dac˘a v = x,
s(v), dac˘a v = x.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 23 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Definit ¸ie
Pentru orice interpretare s ¸si orice formul˘a ϕ, valoarea de adev˘ar a lui ϕ ˆın
interpretarea s este un element din algebra Boole standard L
2
= {0, 1}, notat cu
||ϕ(s)||
A
sau ||ϕ(s)||, ¸si definit recursiv astfel:
dac˘a ϕ = (t
1
=t
2
), pentru doi termeni t
1
, t
2
, atunci
||ϕ(s)|| :=

1, dac˘a t
A
1
(s) = t
A
2
(s),
0, dac˘a t
A
1
(s) = t
A
2
(s)
dac˘a ϕ = R(t
1
, . . . , t
m
), unde R este un simbol de relat ¸ie m–ar˘a, iar
t
1
, . . . , t
m
sunt termeni, atunci
||ϕ(s)|| :=

1, dac˘a (t
A
1
(s), . . . , t
A
m
(s)) ∈ R
A
,
0, dac˘a (t
A
1
(s), . . . , t
A
m
(s)) / ∈ R
A
dac˘a ϕ = ¬ψ, pentru o formul˘a ψ, atunci ||ϕ(s)|| := ¬||ψ(s)|| ˆın L
2
dac˘a ϕ = ψ → χ, pentru dou˘a formule ψ, χ, atunci
||ϕ(s)|| := ||ψ(s)|| → ||χ(s)|| ˆın L
2
dac˘a ϕ = ∀xψ, pentru o formul˘a ψ ¸si o variabil˘a x, atunci
||ϕ(s)|| :=

a∈A
||ψ(s[
x
a])|| ˆın L
2
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 24 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Remarc˘a
Este imediat c˘a, pentru orice interpretare s : V → A, orice formule ψ, χ ¸si orice
variabil˘a x, au loc egalit˘at ¸ile:
||(ψ ∨ χ)(s)|| = ||ψ(s)|| ∨ ||χ(s)|| ˆın L
2
||(ψ ∧ χ)(s)|| = ||ψ(s)|| ∧ ||χ(s)|| ˆın L
2
||(ψ ↔ χ)(s)|| = ||ψ(s)|| ↔ ||χ(s)|| ˆın L
2
||(∃xψ)(s)|| =

a∈A
||ψ(s[
x
a])|| ˆın L
2
Lem˘a
Fie s
1
, s
2
: V → A dou˘a interpret˘ari. Atunci, pentru orice termen t, are loc
implicat ¸ia: s
1
|
V(t)
= s
2
|
V(t)
⇒ t
A
(s
1
) = t
A
(s
2
).
Propozit ¸ie
Fie s
1
, s
2
: V → A dou˘a interpret˘ari. Atunci, pentru orice formul˘a ϕ, are loc
implicat ¸ia: s
1
|
FV(ϕ)
= s
2
|
FV(ϕ)
⇒ ||ϕ(s
1
)|| = ||ϕ(s
2
)||.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 25 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Corolar
Dac˘a ϕ este un enunt ¸, atunci ||ϕ(s)||
A
nu depinde de interpretarea s : V → A.
Notat ¸ie
Corolarul anterior ne permite s˘a not˘am, pentru orice enunt ¸ ϕ ¸si orice interpretare
s : V → A, ||ϕ(s)||
A
cu ||ϕ||
A
sau ||ϕ||.
Definit ¸ie
Pentru orice enunt ¸ ϕ, not˘am:
A ϕ ddac˘a ||ϕ||
A
= 1.
ˆ
In acest caz, spunem c˘a A satisface ϕ sau ϕ este adev˘arat ˆın A sau A este model
pentru ϕ.
Pentru orice mult ¸ime Γ de enunt ¸uri, spunem c˘a A satisface Γ sau c˘a A este model
pentru Γ ddac˘a A ϕ, pentru orice ϕ ∈ Γ. Not˘am acest lucru cu A Γ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 26 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Remarc˘a
Este imediat, din definit ¸ia mult ¸imii variabilelor libere ale unei formule, c˘a, dac˘a
n ∈ N

, x
1
, . . . , x
n
∈ V ¸si ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este o formul˘a, atunci
∀x
1
. . . ∀x
n
ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este un enunt ¸.
Definit ¸ie
Pentru orice n ∈ N

, orice variabile x
1
, . . . , x
n
¸si orice formul˘a ϕ(x
1
, . . . , x
n
),
not˘am:
A ϕ(x
1
, . . . , x
n
) ddac˘a A ∀x
1
. . . ∀x
n
ϕ(x
1
, . . . , x
n
).
ˆ
In acest caz, spunem c˘a A satisface ϕ(x
1
, . . . , x
n
) sau ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este adev˘arat˘a
ˆın A sau A este model pentru ϕ(x
1
, . . . , x
n
).
Pentru orice mult ¸ime Σ de formule, spunem c˘a A satisface Σ sau c˘a A este model
pentru Σ ddac˘a A este model pentru fiecare formul˘a din Σ. Not˘am acest lucru cu
A Σ.
Remarc˘a
A ∅.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 27 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Renunt ¸˘am la fixarea structurii A (nu ¸si la fixarea signaturii τ).
Definit ¸ie
Dac˘a ϕ este un enunt ¸, atunci spunem c˘a ϕ este universal adev˘arat (adev˘ar
semantic, tautologie) ddac˘a A ϕ, oricare ar fi structura de ordinul I A de
signatur˘a τ. Not˘am acest lucru cu ϕ.
Definit ¸ie
Dac˘a n ∈ N

, x
1
, . . . , x
n
∈ V ¸si ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este o formul˘a, atunci spunem c˘a
ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este universal adev˘arat˘a (adev˘ar semantic, tautologie) ddac˘a enunt ¸ul
∀x
1
. . . ∀x
n
ϕ(x
1
, . . . , x
n
) este universal adev˘arat. Not˘am acest lucru cu
ϕ(x
1
, . . . , x
n
).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 28 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Definit ¸ie
Pentru orice mult ¸ime Σ de formule ¸si orice formul˘a ϕ, spunem c˘a ϕ se deduce
semantic din ipotezele Σ sau c˘a ϕ este consecint ¸˘a semantic˘a a mult ¸imii de ipoteze
Σ ddac˘a ϕ este adev˘arat˘a ˆın orice model A al lui Σ, i. e., pentru orice structur˘a
de ordinul I A de signatur˘a τ, are loc implicat ¸ia: A Σ ⇒ A ϕ. Not˘am acest
lucru prin: Σ ϕ.
Remarc˘a
Pentru orice formul˘a ϕ, are loc echivalent ¸a:
∅ ϕ ⇔ ϕ.
Teorem˘a (Teorema deduct ¸iei semantice)
Pentru orice mult ¸ime de formule Σ, orice enunt ¸ ϕ ¸si orice formul˘a ψ, are loc
echivalent ¸a:
Σ ϕ → ψ ⇔ Σ ∪ {ϕ} ψ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 29 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Teorem˘a (Teorema de completitudine tare (Teorema de
completitudine extins˘a))
Pentru orice formul˘a ϕ ¸si orice mult ¸ime de formule Σ, are loc echivalent ¸a:
Σ ϕ ⇔ Σ ϕ.
ˆ
In cazul particular ˆın care Σ = ∅, din Teorema de completitudine extins˘a
obt ¸inem:
Corolar (Teorema de completitudine)
Pentru orice formul˘a ϕ, are loc echivalent ¸a:
ϕ ⇔ ϕ.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 30 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Exercit ¸iu
Consider˘am sistemul formal al calculului cu predicate clasic. Fie signatura
τ = (1; 2; ∅) ¸si structura de ordinul I de aceast˘a signatur˘a A = (A; f
A
; R
A
; ∅),
unde A = {a, b, c, d} este o mult ¸ime cu 4 elemente, iar funct ¸ia f
A
: A → A ¸si
relat ¸ia binar˘a R
A
pe A vor fi notate respectiv cu f ¸si R, ¸si sunt definite prin:
f (a) = b, f (b) = c, f (c) = d, f (d) = a (vezi tabelul de mai jos) ¸si
R = {(a, b), (b, c), (c, b), (c, d)} ⊂ A
2
(vezi reprezentarea grafic˘a de mai jos). S˘a
se calculeze valorile de adev˘ar ale enunt ¸urilor: ∃x (R(x, f (x)) ∧ R(f (x), x)) ¸si
∃x ∀y (R(y, f (f (x))) ∨ R(f (x), y)).
x a b c d
f (x) b c d a
R :
r r r r - - -
a b c d
6
©
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 31 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
Rezolvare: Amintim c˘a, pentru orice t, u ∈ A:
||R(t, u)|| =

1, dac˘a (t, u) ∈ R,
0, dac˘a (t, u) / ∈ R.
Valoarea de adev˘ar a primului enunt ¸ este:
||∃x (R(x, f (x)) ∧ R(f (x), x))|| =

t∈A
(||R(t, f (t))|| ∧ ||R(f (t), t)||) = 1,
pentru c˘a:
||R(b, f (b))|| ∧ ||R(f (b), b)|| = ||R(b, c)|| ∧ ||R(c, b)|| = 1 ∧ 1 = 1.
Al doilea enunt ¸ are valoarea de adev˘ar:
||∃x ∀y (R(y, f (f (x))) ∨ R(f (x), y))|| =

t∈A

u∈A
(||R(u, f (f (t)))|| ∨ ||R(f (t), u)||) =
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 32 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor

u∈A
(||R(u, f (f (a)))|| ∨ ||R(f (a), u)||)

u∈A
(||R(u, f (f (b)))|| ∨ ||R(f (b), u)||)

u∈A
(||R(u, f (f (c)))|| ∨ ||R(f (c), u)||)

u∈A
(||R(u, f (f (d)))|| ∨ ||R(f (d), u)||)

=
0 ∨ 0 ∨ 0 ∨ 0 = 0,
pentru c˘a:
||R(a, f (f (a)))|| ∨ ||R(f (a), a)|| = ||R(a, c)|| ∨ ||R(b, a)|| = 0 ∨ 0 = 0,
deci

u∈A
(||R(u, f (f (a)))|| ∨ ||R(f (a), u)||) = 0;
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 33 / 44
Semantica logicii clasice a predicatelor
||R(a, f (f (b)))|| ∨ ||R(f (b), a)|| = ||R(a, d)|| ∨ ||R(c, a)|| = 0 ∨ 0 = 0,
deci

u∈A
(||R(u, f (f (b)))|| ∨ ||R(f (b), u)||) = 0;
||R(a, f (f (c)))|| ∨ ||R(f (c), a)|| = ||R(a, a)|| ∨ ||R(d, a)|| = 0 ∨ 0 = 0,
deci

u∈A
(||R(u, f (f (c)))|| ∨ ||R(f (c), u)||) = 0;
||R(d, f (f (d)))|| ∨ ||R(f (d), d)|| = ||R(d, b)|| ∨ ||R(a, d)|| = 0 ∨ 0 = 0,
deci

u∈A
(||R(u, f (f (d)))|| ∨ ||R(f (d), u)||) = 0.
Observat ¸ie
Recomand c˘art ¸ile de G. Georgescu din bibliografia din Cursul I, precum ¸si alte
lucr˘ari din acea list˘a, pentru studiul logicii clasice a predicatelor.
ˆ
In aceste
materiale bibliografice se g˘asesc mai multe rezultate decˆat cele enumerate mai
sus, precum ¸si demonstrat ¸ii pentru toate aceste rezultate.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 34 / 44
1
Subiectul primei p˘art ¸i a acestui curs
2
Structuri de ordinul I ¸si limbaje asociate signaturilor lor
3
Sintaxa calculului cu predicate clasic
4
Semantica logicii clasice a predicatelor
5
Teorii deductive Moisil
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 35 / 44
Teorii deductive Moisil
Observat ¸ie
Teoriile deductive, introduse de matematicianul romˆan Grigore C.
Moisil, sunt o construct ¸ie matematic˘a ce generalizeaz˘a, cuprinde toate
sistemele logice.
Pentru studiul teoriilor deductive, recomand cursul tip˘arit de bazele
informaticii al Profesorului Virgil–Emil C˘az˘anescu, indicat ˆın bibliografia din
Cursul I.
Definit ¸ie
O teorie deductiv˘a este o pereche T = (F, R), unde:
F este o mult ¸ime nevid˘a, ale c˘arei elemente se numesc fraze (ale lui T);
F
+
:= {f
1
f
2
. . . f
n
| n ∈ N

, f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F} este mult ¸imea succesiunilor
finite ¸si nevide de fraze; elementele lui F
+
se numesc texte; dac˘a n ∈ N

, iar
f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F, atunci n se nume¸ste lungimea textului f
1
f
2
. . . f
n
;
se consider˘a F ⊆ F
+
: frazele coincid cu textele de lungime 1;
R ⊆ F
+
; elementele lui R se numesc reguli (ale lui T).
Vom p˘astra notat ¸iile din definit ¸ia anterioar˘a pˆan˘a la sfˆar¸situl acestui curs.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 36 / 44
Teorii deductive Moisil
Notat ¸ie
O regul˘a de lungime mai mare sau egal˘a cu 2, f
1
f
2
. . . f
n
f , cu n ∈ N

¸si
f
1
, f
2
, . . . , f
n
, f ∈ F, se mai noteaz˘a sub forma {f
1
, f
2
, . . . , f
n
} → f .
O regul˘a de lungime 1, f , cu f ∈ F, se mai noteaz˘a sub forma ∅ → f .
Definit ¸ie
Regulile de lungime mai mare sau egal˘a cu 2 se numesc reguli de deduct ¸ie
(ale lui T).
Regulile de lungime 1 se numesc axiome (ale lui T). Vom nota cu A
mult ¸imea axiomelor lui T.
Remarc˘a
Conform definit ¸iei de mai sus, are loc: A = F ∩ R.
Observat ¸ie
Exemplific˘am mai jos pentru calculul propozit ¸ional clasic.
ˆ
In mod similar, calculul cu predicate clasic poate fi descris ca teorie deductiv˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 37 / 44
Teorii deductive Moisil
Exemplu
Calculul propozit ¸ional clasic este o teorie deductiv˘a T = (F, R), unde F = E este
mult ¸imea enunt ¸urilor calculului propozit ¸ional clasic, iar R este format˘a din:
o mult ¸ime infinit˘a de axiome, anume mult ¸imea regulilor ∅ → ϕ, cu ϕ ∈ E, ϕ
enunt ¸ de una dintre formele (A
1
), (A
2
), (A
3
) (→ este simbolul din notat ¸ia
pentru regulile unei teorii deductive);
o mult ¸ime infinit˘a de reguli de deduct ¸ie (toate de lungime 3), corespunz˘atoare
lui (MP), anume mult ¸imea {{ϕ, ϕ → ψ} → ψ | ϕ, ψ ∈ E = F} (→ din
interiorul acoladelor interioare este conectorul logic numit implicat ¸ie al
calculului propozit ¸ional clasic, ˆın timp ce → din exteriorul acoladelor
interioare este simbolul din notat ¸ia pentru regulile unei teorii deductive).
Definit ¸ie
Se nume¸ste demonstrat ¸ie (ˆın teoria deductiv˘a T) un text f
1
f
2
. . . f
n
, cu n ∈ N

¸si
f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F, cu proprietatea c˘a: pentru orice i ∈ 1, n, exist˘a k ∈ N ¸si
j
1
, j
2
, . . . , j
k
∈ 1, i −1, astfel ˆıncˆat {f
j
1
, f
j
2
, . . . , f
j
k
} → f
i
∈ R.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 38 / 44
Teorii deductive Moisil
Ca ¸si ˆın calculul propozit ¸ional clasic ¸si calculul cu predicate clasic:
Remarc˘a
Orice demonstrat ¸ie ˆıncepe cu o axiom˘a, i. e.: dac˘a f
1
f
2
. . . f
n
este o demonstrat ¸ie,
cu n ∈ N

¸si f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F, atunci f
1
not.
= ∅ → f
1
∈ R (desigur, axiom˘a).
Acest fapt rezult˘a din transcrierea definit ¸iei anterioare pentru cazul i = 1.
Notat ¸ie
Dac˘a α = f
1
f
2
. . . f
n
, β = g
1
g
2
. . . g
p
∈ F
+
, cu n, p ∈ N

¸si
f
1
, f
2
, . . . , f
n
, g
1
, g
2
, . . . , g
p
∈ F, atunci not˘am: αβ := f
1
f
2
. . . f
n
g
1
g
2
. . . g
p
∈ F
+
.
Remarc˘a
Fie α, β ∈ F
+
. Atunci:
dac˘a α ¸si β sunt demonstrat ¸ii, atunci αβ este o demonstrat ¸ie (prin induct ¸ie
matematic˘a (obi¸snuit˘a), acest rezultat poate fi generalizat de la concatenarea
a dou˘a demonstrat ¸ii la concatenarea unui num˘ar finit ¸si nevid de
demonstrat ¸ii);
dac˘a αβ este o demonstrat ¸ie, atunci α este o demonstrat ¸ie.
Acest fapt rezult˘a imediat din definit ¸ia unei demonstrat ¸ii.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 39 / 44
Teorii deductive Moisil
Definit ¸ie
Se nume¸ste teorem˘a (a teoriei deductive T) o fraz˘a f ∈ F cu proprietatea c˘a
exist˘a o demonstrat ¸ie care se termin˘a ˆın f , i. e. o demonstrat ¸ie de forma
f
1
f
2
. . . f
n
f , cu n ∈ N ¸si f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F.
Mult ¸imea teoremelor lui T se noteaz˘a cu Teor (T).
Remarc˘a
Teor (T) este nevid˘a ddac˘a A este nevid˘a.
ˆ
Intr–adev˘ar, am observat c˘a orice demonstrat ¸ie ˆıncepe cu o axiom˘a, ¸si, evident, o
axiom˘a constituie o demonstrat ¸ie (de lungime 1), a¸sadar exist˘a demonstrat ¸ii ddac˘a
exist˘a axiome, prin urmare exist˘a teoreme ddac˘a exist˘a axiome, ˆın conformitate cu
definit ¸ia de mai sus a teoremelor.
ˆ
In plus, se observ˘a c˘a A ⊆ Teor (T).
Definit ¸ie
O submult ¸ime X ⊆ F se zice R–ˆınchis˘a (sau ˆınchis˘a la regulile din R) ddac˘a,
pentru orice n ∈ N ¸si orice f
1
, f
2
, . . . , f
n
, f ∈ F, are loc:
dac˘a {f
1
, f
2
, . . . , f
n
} ⊆ X ¸si {f
1
, f
2
, . . . , f
n
} → f ∈ R, atunci f ∈ X.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 40 / 44
Teorii deductive Moisil
Remarc˘a
Orice mult ¸ime R–ˆınchis˘a include mult ¸imea axiomelor.
ˆ
Intr–adev˘ar, dac˘a X este o mult ¸ime de fraze R–ˆınchis˘a, atunci ∅ ⊆ X, prin urmare
A ⊆ X, ˆın conformitate cu definit ¸ia axiomelor ¸si definit ¸ia mult ¸imilor R–ˆınchise.
Propozit ¸ie
Teor (T) este cea mai mic˘a mult ¸ime R–ˆınchis˘a a lui T (desigur, ˆın raport cu
incluziunea).
Demonstrat ¸ie: Pentru ˆınceput, s˘a demonstr˘am c˘a Teor (T) este R–ˆınchis˘a,
folosind definit ¸ia mult ¸imilor R–ˆınchise, a teoremelor ¸si a demonstrat ¸iilor, precum ¸si
proprietatea care afirm˘a c˘a o concatenare (finit˘a ¸si nevid˘a) de demonstrat ¸ii este
demonstrat ¸ie.
Fie n ∈ N ¸si f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ Teor (T), iar f ∈ F, astfel ˆıncˆat
{f
1
, f
2
, . . . , f
n
} → f ∈ R.
Cum f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ Teor (T), rezult˘a c˘a, pentru fiecare i ∈ 1, n, exist˘a o
demonstrat ¸ie α
i
∈ F
+
pentru f
i
.
Atunci α
1
α
2
. . . α
n
f este o demonstrat ¸ie pentru f , ceea ce arat˘a c˘a f ∈ Teor (T),
a¸sadar Teor (T) este R–ˆınchis˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 41 / 44
Teorii deductive Moisil
S¸i acum s˘a demonstr˘am c˘a Teor (T) este cea mai mic˘a dintre mult ¸imile R–ˆınchise,
adic˘a s˘a consider˘am o mult ¸ime R–ˆınchis˘a X, ¸si s˘a ar˘at˘am c˘a Teor (T) ⊆ X.
Fie t ∈ Teor (T), arbitrar˘a, fixat˘a. Atunci exist˘a o demonstrat ¸ie f
1
f
2
. . . f
n
t, cu
n ∈ N ¸si f
1
, f
2
, . . . , f
n
∈ F (demonstrat ¸ie de lungime n + 1, care se termin˘a ˆın t).
Avem de demonstrat c˘a t ∈ X. Aplic˘am induct ¸ie matematic˘a dup˘a n.
Pasul de verificare: n=0: Dac˘a n = 0, atunci t ∈ A, prin urmare t ∈ X,
conform remarcii precedente.
Pasul de induct ¸ie: 0,1,. . .,n-1,n→n+1: Fie n ∈ N, cu proprietatea c˘a orice
demonstrat ¸ie de lungime cel mult n + 1 se termin˘a ˆıntr–o fraz˘a din X, ¸si astfel
ˆıncˆat exist˘a o demonstrat ¸ie f
1
f
2
. . . f
n+1
t, cu f
1
, f
2
, . . . , f
n
, f
n+1
∈ F.
Rezult˘a, conform definit ¸iei unei demonstrat ¸ii, c˘a exist˘a k ∈ N ¸si
j
1
, j
2
, . . . , j
k
∈ 1, n + 1, astfel ˆıncˆat {f
j
1
, f
j
2
, . . . , f
j
k
} → t ∈ R. Dar, pentru fiecare
s ∈ 1, k, f
1
f
2
. . . f
j
s
este o demonstrat ¸ie pentru f
j
s
, de lungime cel mult n + 1,
a¸sadar, conform ipotezei de induct ¸ie, rezult˘a c˘a f
j
s
∈ X.
Prin urmare, {f
j
1
, f
j
2
, . . . , f
j
k
} ⊆ X, iar {f
j
1
, f
j
2
, . . . , f
j
k
} → t ∈ R. Cum X este
R–ˆınchis˘a, rezult˘a c˘a t ∈ X.
Rezult˘a c˘a Teor (T) ⊆ X, ceea ce ˆıncheie a doua parte a demonstrat ¸iei propozit ¸iei.
A¸sadar, Teor (T) este cea mai mic˘a mult ¸ime R–ˆınchis˘a.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 42 / 44
Teorii deductive Moisil
Definit ¸ie
Se nume¸ste consecint ¸˘a (pe F) un operator de ˆınchidere finitar pe P(F), adic˘a un
operator de ˆınchidere C : P(F) → P(F) cu proprietatea c˘a, oricare ar fi X ⊆ F,
C(X) =

Y⊆X,
|Y|<∞
C(Y).
Propozit ¸ie
Mult ¸imea consecint ¸elor (pe F) este ˆın biject ¸ie cu P(F
+
) (mult ¸imea mult ¸imilor de
reguli).
Schit ¸a demonstrat ¸iei: Biject ¸ia c˘autat˘a duce orice R ⊆ F
+
ˆın consecint ¸a
C
R
: P(F) → P(F), definit˘a prin: oricare ar fi X ⊆ F, C
R
(X) := Teor (F, X ∪ R)
(mult ¸imea teoremelor teoriei deductive cu mult ¸imea frazelor F ¸si mult ¸imea
regulilor dat˘a de R, la care se adaug˘a elementele lui X ca axiome).
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 43 / 44
Teorii deductive Moisil
Inversa acestei biject ¸ii duce orice consecint ¸˘a C ˆın mult ¸imea R
C
:=
{{f
1
, f
2
, . . . , f
n
} → f | n ∈ N, f
1
, f
2
, . . . , f
n
, f ∈ F, f ∈ C({f
1
, f
2
, . . . , f
n
})} ⊆ F
+
.
Se arat˘a c˘a prima dintre aceste funct ¸ii este corect definit˘a, adic˘a imaginea ei este
o mult ¸ime de consecint ¸e. Este clar c˘a a doua funct ¸ie este corect definit˘a.
Apoi se arat˘a ca aceste funct ¸ii sunt biject ¸ii, demonstrˆand c˘a sunt inverse una
alteia, adic˘a, pentru orice consecint ¸˘a C, C
R
C
= C, ¸si, pentru orice R ⊆ F
+
,
R
C
R
= R.
Observat ¸ie
Acest curs nu face parte din materia pentru examen.
Claudia MURES¸AN (Universitatea din Bucure¸sti) Curs XIV logic˘a matematic˘a ¸si computat ¸ional˘a 2012-2013, semestrul I 44 / 44

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->