1. Berikan 3 perbezaan antara tamadun barat dan tamadun Islam.

CIRI-CIRI KEDUDUKAN AGAMA TAMADUN ISLAM - Islam menjadi cara hidup yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia, sama ada keduniaan atau keagamaan. - Pembaharuan dalam Islam adalah mengikut agama bukan agama mengikut pembaharuan. Walaupun begitu ia tetap ‘flexible’ dan tidak rigid. TAMADUN BARAT - Agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan akhirnya agama juga dicorak oleh perubahan.

KONSEP KESEPADUAN DAN PENGAWALAN

Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Segala urusan tidak terlepas daripada mengikut prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak

Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Terikat dengan undangundang tetapi pengawalannya terlalu longgar. Bentuk pengawalan tidak didasarkan kepada iman yang kukuh.

KONSEP KEMAJUAN

Islam juga menganbil kira aspek kemajuan dan perubahan tetapai dengan menegaskan bagaimana cara ia dicapai dan apakah matlamatnya. Islam menolak konsep ‘matlamat menghalalkan cara’

Kamajuan berdasarkan keuntungan semata-mata. Berpegang konsep ‘ menghalalkan cara’ dengan matlamat

. iaitu setiap keuntungan adalah milik peribadi.  Sistem kapitalisme sama sekali tidak mengindahkan kesejahteraan sosial.3. kepentingan bersama.Sistem ekonomi kapitalis tidak adil. kepemilikan bersama ataupun yang semacamnya.  Wujudnya jurang yang luas kaya dan miskin serta mereka yang miskin dan bertambah miskin.  Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasakan kepentingan peribadi.  Asas kapitalisme adalah kepuasan sepihak. dimana semata-mata untuk menggaut profit.  Kapitalisme menjejaskan golongan pekerja kerana golongan kapitalis mendapat lebih banyak keuntungan sedangkan golongan pekerja mendapat gaji yang tidak setimpal. Huraikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful