P. 1
Proiect Istoria U.e- Tratatul de La ROMA2003

Proiect Istoria U.e- Tratatul de La ROMA2003

|Views: 23|Likes:
Published by Irina Elena
Tratul de la Roma
Tratul de la Roma

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Irina Elena on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

Universitatea: Ştefan cel Mare Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Management An: II

Tratatul de la Roma

7. 6. 3.Cuprins: 1. Contextul european postbelic Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene Contextul apariției Tratatului de la Roma Tratatul CEE(Comunitatea Economică Europeană) Tratatul Euratom Instituţiile create cu ocazia instituirii tratatului Modificări ulterioare aduse tratatului 8. 5. 2. Concluzie Bibliografie . 4. 9.

Un alt motiv care a stat la baza procesului de integrare europeană a fost dorința statelor Europei Occidentale de a-și restabili pozițiile economice afectate de război. împărțită în câteva zone de ocupație) a devenit restabilirea propriilor poziții politice și a . Europa era victima principală a acestora. însă abia după cel de-Al Doilea Război Mondial s-au format premisele necesare demarării unui proces de integrare europeană. Ele au constituit un Comitet Internaţional pentru coordonarea mişcărilor în vederea promovării unităţii europene în 1947.1. În acest context. Conflictele de interese dintre noile puteri mondiale au dus la instalarea unui climat de suspiciune şi teamă pentru o lungă perioadă în relaţiile internaţionale. iar cele politice căutau să reliefeze factorii care puteau preveni potenţialele conflicte din Europa. consecinţele acestui război erau dintre cele mai grave pentru întreaga omenire. Cele două războaie mondiale au dus la renașterea pacifismului și conștientizarea pericolului naționalismului agresiv. 2. sociale şi morale din acele momente. Contextul european postbelic Sfârşitul celui de Al Doilea Rrăzboi Mondial ne oferă tabloul european al unui continent confruntat cu o mare instabilitate politică asociată cu tensiuni sociale dificil de gestionat. Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene Ideea crearii unei Europe unite datează de secole. Deşi în termeni materiali şi umani. preocupată de găsirea unor soluţii durabile problemelor care se impuneau în mod frecvent în dezbaterile economice. o necesitate vitală pentru statele care au suferit înfringerea (în primul rînd Germania. Chestiunile economice vizau refacerea activităţilor industriale în mod deosebit. ideea unificării europene a reaprins dezbaterile din cadrul mişcărilor proeuropene şi a celor federaliste. În plus. iar în urma Congresului de la Haga din mai 1948 a apărut Mişcarea europeană.

InWent.C.circa.E. Robert Schuman.O.F.G.)au trecut în 1957 la etapa a doua a integrării lor economice semnând tratatele de la Roma cu privire la Comunitatea Economică Europeană (C. Stanciu Leontin. IEP.Editura Universal.2008 3 www. Belgia.. Astfel s-au consolidat bazele integrării și ideea unui viitor comun pentru statele membre.1 Jean Monnet. Italia.autorității pe plan internațional. 2 Aceste șase țări își propuneau să-și uneasca eforturile în vederea scoaterii din criza a industriei carbonifere și a celei siderurgice prin crearea unei „piețe comune" a ramurilor respective. Tratatul a intrat în vigoare în luna august 1952.europa. considera după cel de Al Doilea Război Mondial ca pacea Europei trebuie susținută de o uniune economică. 1 2 Contextul apariției Tratatului de la Roma "Manualul programului de instruire in tematica UE".E. La 9 mai 1950. ministrul de externe al Franței. 2004 Merce Eugeniu.E. sau EURATOM). Fran ța. sau Piața comună) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E. propunea unirea celor două ramuri strategice – cărbunelui și oțelului – ale Franței și Germaniei. secretar adjunct al Societății Națiunilor.E. Aceasta administrare în comun a industriilor cărbunelui şi oţelului de către cele şase ţări europene a a reprezentat un prim pas spre integrarea europeană.eu .E. Pe baza acestei propuneri în aprilie 1951 a luat ființă Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului ( C. Olanda și Luxemburg. 3 3. Consolidarea forțelor statelor europene era vazută și drept un pas important în opunerea influenței crescânde a Uniunii Sovietice asupra Europei Occidentale.O) prin semnarea Tratatului de la Paris de catre șase state: R. De la Tratatul de la Roma la Uniunea Economică și Monetară. Țările membre ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (C.C.

În aprilie 1956. ministrul belgian al Afacerilor Externe din acea vreme. 5 În aceași zi a mai fost semnat un tratat care instituia Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA. crearea unei Comunităţi a Energiei Atomice.H.europa. Atât Tratatul de la Roma. însărcinat cu pregătirea unui raport privind crearea unei pieţe comune europene. Acesta se reuneşte la Bruxelles.eu www. Germania de Vest. au devenit Tratatele de la Roma. sub preşedinţia lui P. Uniunea vamală. împreună cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. printre alte lucruri. 6 4 5 www. Conferinţa de la Messina din iunie 1955 încearcă o relansare a proiectului european. Din acest motiv tratatul este denumit de cele mai multe ori Tratat de instituire a Comunității Europene sau Tratatul CE. Tratatul de la Maastricht l-a amendat eliminând. Uniunea economică și Uniunea politică.Momentul semnării Tratatului de la Roma a consfințit sfarșitul etapelor premergatoare. acest comitet prezintă un ansamblu de două proiecte care corespund celor două opţiuni alese de către state:4 • • crearea unei pieţe comune generalizate. În momentul în care începeau să existe temeri cu privire la viitorul CECO. Inițial. cu trei etape succesive.Editura Universal. CEE.wikipedia. De la Tratatul de la Roma la Uniunea Economică și Monetară. cuvântul "Economic" atât din numele comunității cât și al tratatului. Euratom) : cele două tratate. numele complet al tratatului era Tratat de instituire a Comunității Economice Europene. de pregatire a integrarii si a marcat începutul extinderii și consolidării acesteia într-un triunghi comunitar.2008 . care a expirat în 2002. CECO si EURATOM. Aceasta este urmată de o serie de alte reuniuni care au reunit miniştri şi experţi. Stanciu Leontin. Belgia și Luxemburg la 25 martie 1957. Tratatul de la Roma se referă la tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC) și a fost semnat de Franța. Olanda.org 6 Merce Eugeniu. Spaak. La începutul anului 1956 este creat un comitet pregătitor. Totuși. Italia. cât și Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958 pe o durată nelimitată.

precedate de un Preambul.  Joseph Luns și J. Snoy et d'Oppuers din partea Belgiei. semnatarii tratatului se declară: 9 7 8 9 www. a doua parte se referă la fundamentele Comunităţii.htm *** Tratatul de la Roma. Aceasta cuprinde patru titluri consacrate liberei circulaţii a mărfurilor. agriculturii.8 • • prima parte este consacrată principiilor care susţin instituirea CEE prin intermediul pieţei comune.Tratatul a fost semnat de către următorii:7  Paul-Henri Spaak și J. liberei circulaţii a persoanelor. ultima parte a tratatului se referă la dispoziţiile generale şi finale. cu un prim titlu care se referă la dispoziţiile instituţionale şi cu un al doilea care se referă la dispoziţiile financiare. a cincea parte este consacrată instituţiilor Comunităţii. a uniunii vamale şi a politicilor comune. Linthorst Homan din partea Olandei. În Preambul.wikipedia. • • • • a treia parte se referă la politica Comunităţii şi cuprinde patru titluri cu privire la regulile comune.  Christian Pineau și Maurice Faure din partea Franței.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_ro. Ch.  Joseph Bech și Lambert Schaus din partea Luxemburgului. a patra parte este consacrată asocierii ţărilor şi teritoriilor de peste mări. la politica economică. a serviciilor şi a capitalurilor şi a transporturilor. 4. Tratatul CEE(Comunitatea Economică Europeană) Tratatul CEE cuprinde 240 de articole şi este structurat în şase părţi distincte.  Konrad Adenauer și Walter Hallstein din partea Germaniei.  Antonio Segni și Gaetano Martino din partea Italiei. 25 martie 1957 . la politica socială şi la Banca Europeană de Investiţii.org http://europa.

în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.10Au mai fost anexate la actul final şi nouă declaraţii. pacea şi libertatea şi invitând şi celelalte popoare ale Europei.hotărâţi să consolideze. . care le împărtăşesc idealul.hotărâţi să pună bazele unei uniuni tot mai strânse între popoarele europene. să se alăture efortului lor. Perioada a fost însă redusă cu 18 luni. Italia.preocupaţi să întărească unitatea economiilor lor şi să asigure o dezvoltare armonioasă prin reducerea decalajului dintre diferitele regiuni şi a rămânerii în urmă a zonelor defavorizate. cafeaua verde.dornici să contribuie. precum uleiurile minerale.institutiieuropene..1970 a fost dominată de concretizarea obiectivelor Tratatului. a unor schimburi echilibrate şi a unei concurenţe loiale. . progresul economic şi social al ţărilor lor. Tratatul cuprinde.. Franţa. CEE va permite exprimarea atât a intereselor naţionale. Comunitatea Economică Europeană nu reproducea modelul Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului. Luxemburg şi Ţările de Jos) sau unui anumit produs. la eliminarea treptată a restricţiilor din schimburile internaţionale. la tranzacţii invizibile şi la ţările şi la teritoriile de peste mări. de asemenea. bananele.dispuşi să confirme solidaritatea dintre Europa şi ţările de peste mări şi dorind să asigure dezvoltarea prosperităţii acestora. printr-o acţiune comună.gata să recunoască faptul că eliminarea obstacolelor existente necesită o acţiune concertată în vederea garantării unei extinderi stabile.decişi să asigure. . Primul se referă la statutul Băncii Europene de Investiţii. . cât şi o viziune comunitară. în două sectoare principale: uniunea vamală industrială şi agricultura. Eliminarea taxelor vamale intercomunitare şi suprimarea contingentelor cantitative au fost programate pe o perioadă tranzitorie de 12 ani. patru anexe referitoare la anumite poziţii tarifare. prin eliminarea barierelor care divizează Europa. . respectiv crearea unei "Pieţe Comune". la produse agricole.ro/article/3451/Tratatul-de-la-Roma/0 .propunându-şi ca scop esenţial al eforturilor lor îmbunătăţirea constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale popoarelor lor. ceea ce a 10 http://www... care avea competenţe limitate. Perioada 1959 . . La tratat au fost anexate şi douăsprezece protocoale. iar următoarele la diferite probleme specifice unui anumit stat membru (Germania.”.„. . prin intermediul unei politici comerciale comune.

crearea politicilor comune pentru agricultură. urma să fie instaurată cel mai târziu în 1970. crearea Fondului Social European. eliminarea tuturor taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative din calea comerţului între statele membre. Ariile de acţiune au fost stabilite în Art. mai ales sub denumirea de "Piaţa Comună". o stabilitate crescută. Între 1958 si 1970. 3 al Tratatului. 10. 7. 3. dea lungul unei perioade de tranziţie de 12 ani. instituirea unui regim pentru asigurarea competiţiei reglementate în Piaţa Comună. divizată în 3 perioade de câte 4 ani fiecare . o expansiune continuă şi echilibrată. 6. 25 martie 1957 . De aceea. 2. proceduri care să permită coordonarea politicilor economice ale statelor membre şi să asigure securitatea împotriva dezechilibrelor balanţei de plăţi. Piaţa Comună urma să fie instituită progresiv. atunci când este cazul. Tratatul de la Roma. iar Produsul Intern Brut al ţărilor membre a crescut în medie cu 70 %. CEE a fost cunoscută. efectele înlăturării barierelor vamale au fost spectaculoase: comerţul intercomunitar a crescut de 6 ori. 2: „Comunitatea are ca misiune ca prin stabilirea unei pieţe comune şi prin apropierea progresivă a politicilor economice ale statelor membre să promoveze o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice în ansamblul Comunităţii.11 Conform termenilor Tratatului de la Roma. o ridicare accelerată a nivelului de viaţă si cât mai strânse relaţii între statele membre”. abolirea obstacolelor din calea liberei circulaţii a persoanelor. În Tratatul de Ia Roma instituind CEE se aratã la Art. serviciilor şi capitalului între statele membre. dupa cum urmează: 1. 4. 5.permis să se constate realizarea Uniunii Vamale la 1 iulie 1968. crearea de politici comune pentru transport. pentru buna funcţionare a Pieţei Comune. 8. 11 ***.altfel spus. pentru a ajuta la crearea de locuri de munca şi pentru a ridica standardul de viaţă. aproximarea legislaţiilor naţionale. instituirea tarifului vamal comun şi a unei politici comerciale comune în relaţiile cu terţe tari.crearea Băncii Europene de Investiţii pentru a ajuta expansiunea economică. între 1968 şi 1993. 9.

Acestea implicau politici comune: politica agricolă comună (articolele 38-43). urmărind formarea și dezvoltarea unei industrii nucleare europene. 171-183) cu privire la regulile financiare. Titlul VI (Art.11. înfiintarea unei piete nucleare. Titlul III (Art. 107-170) intitulat Institutii. Tratatul Euratom Tratatul constituind EURATOM a stabilit obiective foarte ambiţioase. 209-223) Dispozitii relative la perioada de inceput a activitatii. 12 Tratatul EURATOM . Tratatul are sase parti (titluri). Titlul II (Art. 1-3) se refera la Misiunea Comunitatii. 184-208) cuprinzand Dispozitii generale. politica de transport (articolele 74 şi 75) şi o politică comercială comună (articolele 110-113). și anume: • • • dezvoltarea cercetarii si difuzarea cunoștintelor tehnice.asocierea ţărilor şi teritoriilor extra-comunitare astfel încât comerţul să sporească şi să se continue dezvoltările sociale şi economice. Tratatul CEE a stabilit principii orientative şi a definit cadrul pentru activităţile legislative ale instituţiilor Comunităţii. 5. impunându-se sarcini multiple. asumarea unei funcții de reglementare a aprovizionarii statelor cu combustibili nucleari si minereuri. Titlul V (Art. Titlul IV (Art. precedate de un Preambul. Pentru a atinge aceste obiective. Titlurile sunt structurate astfel:12 Titlul I (Art. 4-106) cuprinde dispozitii menite sa favorizeze progresul in domeniul energiei nucleare.

13 14 http://circa. astfel încât acestea sa nu fie folosite în scopuri militare. 14 6.htm Tratatele de la Roma instituind C. Consiliul elaborează normele. de numeroase mijloace pentru a controla statele membre şi întreprinderile. există un alt organ care are un rol consultativ în cadrul procesului decizional.E. Tratatul Euratom a trebuit să îşi reducă ambiţiile.E. ea veghează la aplicarea acestora şi a dreptului derivat.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7204_ro.Totuşi. cât şi a unei viziuni comunitare.europa. Consiliul de Miniştri este compus din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre şi deţine cea mai mare parte a competenţelor decizionale. Echilibrul instituţional are la bază un „triunghi” format din Consiliu.E. care colaborează între ele. Comisia formulează propunerile.15 Comisia. Aceasta deţine monopolul iniţiativei legislative şi face propuneri de acte comunitare Consiliului de Miniştri. reprezintă interesele comune.52 al Tratatului prevede faptul ca EURATOM dispune de un drept de optiune asupra mineralelor.A.C. Acesta este asistat de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). orice întreprindere care manipuleaza materiale nucleare este obligata sa prezinte Comisiei informatii asupra activitatii desfasurate.europa. a materiilor brute si a materialelor fuzionabile speciale produse pe teritoriul statelor membre. În acest scop. Instituţiile create cu ocazia instituirii tratatului Tratatul CEE creează instituţii şi mecanisme decizionale care permit exprimarea atât a intereselor naţionale.E. iar Parlamentul are un rol consultativ. si EURATOM . Comisia dispune. Comisia dispune de putere executivă în vederea aplicării politicilor comune. în strânsă legătură cu interesele vitale ale statelor membre (apărarea şi independenţa naţională).eu . din cauza naturii complexe şi delicate a sectorului nuclear.13 Art. şi anume Comitetul Economic şi Social. În plus. care îi pregăteşte lucrările şi execută sarcinile care îi sunt atribuite. În cadrul misiunii sale. precum si de posibilitatea de a exercita un control de securitate asupra destinatiei finale a produselor. numită de către acestea printr-un acord comun. un colegiu independent de guvernele statelor membre. în acest sens. cu exceptia materialelor destinate nevoilor de aparare. -1957 (intrate în vigoare în 1958) 15 www. Comisie şi Parlamentul European. Gardian al tratatelor.

ro/article/3451/Tratatul-de-la-Roma/0 . Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de Fuziune în 1967. fonduri structurale. politica socială. reprezentând în acest moment. Consiliul şi Comisia devin instituţii comune celor trei Comunităţi (CECO. decât de putere de decizie. securitatea muncii şi piaţa internă. de asemenea. Aceasta acordă împrumuturi şi garanţii pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în vederea unei dezvoltări echitabile în cadrul UE. politica mediului. Modificări ulterioare aduse tratatului Prezentul tratat a fost modificat prin următoarele tratate:16 1. iar membrii săi nu sunt aleşi încă prin vot universal direct. semnat şi intrat în vigoare în acelaşi timp cu Tratatele de la Roma. denumite şi ţări ACP. respectând principiile economice şi bancare clasice în materie de împrumuturi şi lucrând în strânsă legătură cu celelalte instituţii financiare internaţionale. Prin Tratatul CEE a fost creat Fondul European de Dezvoltare (FED). cu competenţa de a da avize instituţiilor comunitare de decizie asupra unor proiecte de interes comunitar. iniţial. în scopul finanţării de proiecte de dezvoltare economico-socială a unor ţări în curs de dezvoltare din zona AfricaCaraibe-Pacific. dar şi în alte domenii. O dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma a fost înfiinţată şi Banca Europeană de Investiţii (BEI). după 1990. numit „Tratatul de Fuziune” (1965) 16 http://www. Tratatul prevede. Consultarea CES este obligatorie în următoarele domenii: politica agricolă. instituirea unei Curţi de Justiţie. 7. Tot prin Tratatul de la Roma s-a constituit Comitetul Economic şi Social (CES). politica de transporturi. Conform Acordului privind unele instituţii comune. şi în ţările Europei Centrale şi de Est candidate la aderare.Adunarea Parlamentară nu dispune. Tratatul de la Bruxelles. cu sediul la Luxemburg. instrumentul bancar al UE.institutiieuropene. cu care statele membre ale CEE au menţinut relaţiile comerciale din perioada colonială. Adunarea Parlamentară şi Curtea de Justiţie sunt comune Tratatelor CEE şi Euratom. CEE şi Euratom) şi se instituie principiul unităţii bugetare.

Actul Unic European (1986) Actul Unic European constituie prima modificare semnificativă adusă tratatelor. prin transferul către Comunitate a unei părţi din problemele relevante anterior în cadrul cooperării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii bugetare (1970) Acest tratat înlocuieşte sistemul de finanţare a Comunităţilor din contribuţiile venind din partea statelor membre cu cel al resurselor proprii. 7. 4. se instituie şi un buget de funcţionare unic. cu un Consiliu unic şi o Comisie unică. 6. 5. CECO. creşte rolul Parlamentului European (procedura de cooperare) şi lărgeşte competenţele comunitare. Tratatul de la Amsterdam (1997) Tratatul de la Amsterdam permite extinderea competenţelor Uniunii prin crearea unei politici comunitare de ocupare a forţei de muncă. al apărării. În plus. Euratom) şi Înalta Autoritate (CECO). introduce noi politici comunitare (educaţie. care trebuie realizat până în 1992. cultură) şi consolidează competenţele Parlamentului European (procedura de codecizie). după modelul regimului aplicabil teritoriilor de peste mări. Tratatul privind Groenlanda (1984) Acest tratat pune capăt aplicării tratatelor pe teritoriul Groenlandei şi stabileşte relaţii speciale între Comunitatea Europeană şi Groenlanda. 3. acest tratat instituie uniunea economică şi monetară. Actul Unic European introduce obiectivul pieţei interne. cele trei Comunităţi (Euratom. pe de altă parte. Pe lângă această fuziune administrativă. Acesta redenumeşte CEE. al poliţei şi al justiţiei. 2. numit „Tratatul de la Maastricht” (1992) Tratatul de la Maastricht reuneşte sub acelaşi acoperiş Uniunea Europeană. pe de o parte. care devine CE. prin . Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii financiare (1975) Acest tratat conferă Parlamentului European dreptul de a respinge bugetul şi de a da Comisiei descărcarea de gestiune pentru executarea acestuia. CECO şi Euratom). şi cele două Comisii (CEE. Acesta permite extinderea domeniilor în care votul în cadrul Consiliului se face cu majoritate calificată. Tratatul privind Uniunea Europeană.Acest tratat înlocuieşte cele trei Consilii de Miniştri (CEE. CEE) şi cooperarea politică instituţionalizată în domeniul politicii externe.

Austriei. Acesta simplifică utilizarea procedurii de cooperare consolidată şi eficientizează sistemul jurisdicţional. Tratatul de la Lisabona (2007) Tratatul de la Lisabona introduce largi reforme instituţionale. 9. la procesul decizional şi la repartiţia competenţelor între UE şi statele membre. modificări semnificative cu privire la modul de funcţionare al instituţiilor europene. care nu au fost soluţionate în 1997. Tratatul introduce. Acesta elimină vechea arhitectură instituţională introdusă de Tratatul de la Maastricht şi înlocuieşte Comunitatea Europeană cu Uniunea Europeană. precum cea dintre 1962 și . Poloniei. Finlandei şi Suediei (1994). Republicii Cehe. 8. Greciei (1979). Maltei. Tratatul de la Nisa (2001) Tratatul de la Nisa este consacrat în cea mai mare parte „reminiscenţelor” de la Amsterdam. Prezentul tratat a fost modificat de asemenea prin tratatele de aderare a Danemarcei. Este vorba despre componenţa Comisiei. Ciprului. Sloveniei şi Slovaciei (2003).măsurile menite să apropie Uniunea de cetăţenii săi şi prin posibilitatea unor cooperări mai strânse între anumite state membre (cooperări consolidate). Letoniei. Concluzie Uniunea Europeană de azi constituie rezultatul unei evoluții. Irlandei şi Regatului Unit (1972). Ungariei. de asemenea. Lituaniei. Bulgariei şi României (2005). Spaniei şi Portugaliei (1985). Această perioadă nu a fost lipsită de momente de criză. a unei construcții de-a lungul a cinci decenii. despre ponderarea voturilor în cadrul Consiliului şi despre extinderea domeniilor supuse votului cu majoritate calificată. 8. Estoniei. şi anume problemelor instituţionale privind extinderea.

IEP.Editura Universal. "Manualul programului de instruire in tematica UE". Fundamentală. motorul construcției europene pe care l-a reprezentat alianța franco-germană a funcționat aproape permanent în perioada președintelui francez Mitterand și a cancelarului german Kohl. aveau nevoie de o bază juridică solidă.2008 . Merce Eugeniu. 9.Toate aceste soluții. Bibliografie 1. Ceea ce este important însă este faptul că. În plus. revenit la președenția Franței.1969. din timpul generalului de Gaulle. Stanciu Leontin. în aceste perioade. a fost cooperarea între țările membre pentru a găsi soluții unanim-acceptabile diverselor provocări cu care s-a confruntat Uniunea. de fiecare dată s-au găsit personalități. fost prim-ministru al Luxemburgului care au făcut ca aceste momente să fie depășite cu brio. 2004 2. De la Tratatul de la Roma la Uniunea Economică și Monetară. Pierre Werner.adeseori din țări mici precum. InWent. de unde a decurs și nevoia modificării Tratatului de la Roma din 1957.

europa.eu 4. http://circa. www. http://europa.europa. Tratatul de la Roma.institutiieuropene.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_ro.3.C.circa.eu 5. si EURATOM . www.A. http://www.org 5. -1957 (intrate în vigoare în 1958) .wikipedia. Tratatul EURATOM 9.E.europa. 25 martie 1957 7. htm 6.E.ro/article/3451/Tratatul-de-la-Roma/0 8. www.E.Tratatele de la Roma instituind C.E.htm 10.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7204_ro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->