ÖDEV VE TEZLERİNİZİN  ARAŞTIRILMASI  KAYNAK TARAMASI  YAZILMASI  ANKET TASARIMI  ANKET UYGULAMASI  SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI  www.odevofis.com  (216) 5504626­27  Söğütlü Çeşme Caddesi No:56 Altn Çarş Kat­1 D:39­40  Kadköy

www.odevofis.com 
­2­ 

SPSS  Kaliteofisi Yayınları No: 10  Eylül 2005 

Kaynak göstermek şartı ile alıntı yapılabilir. İzin alınmaksızın çoğaltılabilir.  Öneri ve bilgi talebi için kaliteofisi@kaliteofisi.com 

* Bu e­kitap kaliteofisi’ne gönderilen dokümanlar kullanılarak derlenmiştir. www.odevofis.com 
­3­ 

KaliteOfisi Hakknda 
Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katk sağlamak, kalite konusunda yaplan araştrmalara destek  olmak, yöneticilerin, uzmanlarn, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ksacas kalite ile ilgilenen herkesin çalşmalar  srasnda karşlaştklar problemlere çözümler getirmek ve bilgi alşverişini kolaylaştrmak için oluşturulmuş bir  iletişim portaldr. 

Misyonumuz  Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve paylaşmann hazzn yaşamaktr. 

Vizyonumuz  Kalitenin bir yaşam biçimi haline getirilmesine uzmanlğmz ve etkinliğimiz ile liderlik etmektir. 

İlkelerimiz  Bilgi ve deneyimin paylaşldkça çoğaldğna inanr, sağladğmz hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Kalite  konusundaki gelişmelerin, ülkemizdeki kuruluşlarn yönetim ve kültür dokusuna uygun bir şekilde sunulmasna  dikkat ederiz. Her bir talebi proje anlayş ile alarak hizmette bütünsellik sağlarz.

www.odevofis.com 
­4­ 

............................................. 19  Verilerin Düzenlenmesi (Frekans.......28  Güvenilirlik Analizi......................................................................................................................................................................................40  Mann­Whitney U Testi.. 6  İlk Ekran......... 9  Basit İstatistikler Bulma (Mean) ............................................................................................. Histogram) ........... 43 www.42  Friedman İki Yönlü Varyans Analizi.................................................................................................... Grafik............................................................................36  Faktör Analizi...............8  Değişken Tanmlama ve Veri Girme........................................ .............................. 23  Korelasyon (Correlation) ..............................................İÇİNDEKİLER  SPSS Kurulumu...............com  ­5­  ...............................................................................................odevofis...............  7  Data Editor Penceresi..........................

 Daha az  RAM'a sahipseniz SPSS çalşmayacaktr. www.  İslemci olarak Pentium 100Mhz ve üstü islemcileri  tavsiye ediyorum.SPSS açlacaktr.0 For  Windows'u tklayn.com  ­6­  .0  seçeneğini seçin; son açlan menuden de SPSS 8.odevofis.  SPSS'i Başlatma  Windows'da Start butonu ile açlan menuden Program  Files' seçin; yeni açlan menuden de SPSS 8.SPSS Kurulumu  Kurulum İçin Gereken Donanm  SPSS için en az 8 Mb RAM'a ihtiyacnz var.

Yeni bir data dosyas oluşturmanz  sağlayacaktr. yan tarafta  gördüğünüz pencere olacaktr.com  ­7­  .  İlk kez girdiğiniz için Type in data seçeneğini  seçin.İlk Ekran  Karşnzda ilk göreceğiniz ekran.odevofis.  SPSS for Windows başlğ ile açlan küçük pencere.  sizin ne yapmak istediğinizi seçmenizi bekliyor. www.

 Açilacak kucuk  menuden Define Variable (Degisken Tanimla)  secenegini secin. sütunda bir  degisken tanimlarsaniz.odevofis.com  ­8­  .İlk  açlşta hiçbir variable tanimli olmadigi icin sütunlarin  basliklari var diye adlandirilis olarak gelir. SPSS aradaki sütunlari da  birer degisken olarak tanimlar.Ancak SPSS arada bos sütun kalacak  sekilde variabla tanimlamaniza izin vermez.Data Editor Penceresi  Bu pencere SPSS'in Data Editor'üdür.Sütun ve Satirlardan  olusur.  Her bir satir da bir kisiye ait degerleri tutar.Yeni  variable tanimlamak icin istediginiz sütunun  basliginin uzerine gelip sag tiklayin.(Bu islemin ayrinitsini daha sonra  gorecegiz). www.siz arada 2 sütun birakip 3. yazildiklari kutucuk hangi  variable'a denk geliyorsa o biçimde (formatta)  görünür.  Mesela.  Her sütun bir değişkeni (variable) temsil eder. menuden Ok (Tamam) tusuna  basin. Kisilerin  deger ya da puanlari. Datalarinizin  yerlesecegi alan burasidir.

Değişken Tanımlama ve Veri Girme · · · · İstatistikte Değişken Nedir? Değişken Tanımlama Veri Girme Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken  Elde Etme www.odevofis.com  ­9­  .

. müzik dinleme oran bağml değişkendir.Yaş değiştikçe müzik  dinleme oran değişiyor mu? diye sorduğunuz  soruda. Bir bireyin  cinsiyeti.Bağmsz Değişken (Independent Variable):  Sizin control edebileceğiniz.)  Değişkenlerin tipini. yaş.Bağml Değişken (Dependent Variable):  Bağmsz değişkenin değerini değiştirerek elde  edebileceğiniz değişkenlerdir.Yaş  ise bağmsz.  testtin zorluk derecesi. vs.  2. www. genelde gruplama  yapmak için kullandğnz değişkendir. tarih bilgisi. Bu özellikler diğer bireyler içinde  geçerlidir ancak farkl değerler içerebilir. yaz.  SPSS'de değişken tanmlama aşamasnda bağmsz  ya da bağml diye bir fark yoktur. not ortalamas.odevofis. onlar tanmlarken belirlemeniz  gerekecek.Yaş. birer  değişkendir.  İstatistikte 2 tip değişken vardr:  1..com  ­10­  .İstatistikte Değişken Nedir  Gözlem ya da ölçüm yaptğnz gruptaki farkl bireyler  için farkl değerler alabilen özelliklerdir. Burada  değikeninizin ne tür bir veriyi barndracağ (tipi)  önemlidir.. vs. test notu.. Bunun nasl yaplacağn bir sonraki  sayfada göreceksiniz. (Saysal değer. cinsiyet.

: Değişken için geçersiz  saylacak.odevofis.... içindeki  verilerin sağa. Orjinal hali 8 karakter ve sağ taraftr. · Labels...: Değişkeninizin değerlerine etiket (label)  vermenizi sağlar. · Missing Values....Değişken Tanmlama  Data Editor'ündeyken var isimli ilk sütunun başlğna  sağ tklarsanz.: Değişkeninizin bulunduğu  sütunun kaç karakter genişliğinde olacağna. · Measurement: Verinizin hangi düzeyde  olduğunu seçersiniz.: Değişkeninizin tipini belirlemenizi sağlar. · Type.com  ­11­  . yani hesaplamalarda göz önüne  alnmayacak değerleri belirlemenizi sağlar. Define Vairable (Değişken Tanmlama)  adyla bir pencere açlacaktr:  Variable Name: Bu kutucuğa en fazla 8 karakter  olacak şekilde değişkeninizin ismini girebilirsiniz. · Column Format. sola ya da ortaya yazlmasna karar  veririsiniz. www. ya da Data menüsünden ilk seçeneği  seçerseniz.

 (Değişken Tipi)  Değişkenin tipini belirlemek için..odevofis. listeden uygun olan  seçeneği seçin.com  ­12­  .Değişken tipiniz belirlenmiş olacak..Type.Her bir tip için. www. birkaç özellik  belirleyebilmeniz için seçenekler görünecektir. Son  halini ayarladktan sonra Continue (Devam)  butonuna basn.

 Etiketleriniz hazr..Ancak  bir süre sonra erkekler mi 1 yoksa kadnlar m 1 diye  düşünebilirsiniz.Bunu engellemek için.odevofis.Label.Yanda  bunu nasl yapacağnz 3 aşamada gösteriliyor. bu değerlere  birer etiket(label) vererek temsil edersiniz. (Değer Etiketleri)  Değişkeniniz için gireceğiniz değerler yerine. 2 says da kadnlar  için kullanlsn.com  ­13­  . 1 says erkekleri.ki burada 3.  Yaptğnz bir etiketi silmek için. Değiştirmek için de  Change(Değiştir). Listeden seçip  Remove(kaldr) tuşuna basn. Continue  tuşuna basn. www. onlar  temsil eden etiketler kullanabilirsiniz. bu değişkeni  kullanarak işlemler yapacağnz için tipini string (yaz)  seçemezsiniz.. Mesela Cinsiyet  isminde bir değişkeniniz varsa. girip Add  tuşuna basn.  İlk önce değeri. sonra onu temsil edecek  etiketi.Onun yerine number (numara) tipini  kullanrsnz.  Bu iki değer SPSS için hiçbir zorluk çkarmaz. İstediğiniz  tüm değerlere etiket verdikten sonra. zengin.

. En fazla 3 değer  belirleyebilirsiniz.  Discrete Missing Values: Özellikle belirttiğiniz  değerler geçersiz olacaktr. araştrmac olarak siz.  No Missins Values: Hiçbir geçersiz değer tanm  yapmamak için seçin.  Ancak. SPSS için Missing Values (Geçersiz  Değer) olarak adlandrlr. www. (Geçersiz Değerler)  Bazi bireyler için herhangi bir değişkene ait değer  olmayabilir.  Range of Missing Values: Belirlediğiniz aralktaki  değerler geçersiz saylr. Bu durumda  değer kutucuğu yada hücresi boş kalacaktr. verilerinizin tümünü  geçerli değer olarak kabul etmek istemeyebilirsiniz.com  ­14­  .odevofis.  Range plus one discrete missing value:  Belirlediğiniz aralktaki ve ayrca belirteceğiniz bir  değer geçersiz olacaktr. Bu boş  değerler. Hesaplanamamş olabilir.Missing Values..  Bu durumda hangi değerlerin geçersin olacağn bu  menüden belirleyebilirsiniz.

.  Bu özellikler. Eğer Nominal  değişken tanmlayp.  Scale düzeyindeki değişkenler ise her türlü  hesaplamay kabul eder. "4 ve üzeri" vs.! www. değişkeniniz ile yapabileceğiniz  işlemlerin snrn belirler. gelir.  notlandrmalar.  Değişkenin düzeyini seçtikten sonra uygun olan tipi  de (Type) belirlemeniz gerekir."2".."3". B..com  ­15­  .) Scale;  hem rakam hem de metin içeriyorsa (kardeş says:  "1".) Ordinal;  sadece metin içerecekse (Snflar: A. siz belirlemediğiniz  sürece girdiğiniz rakamlardan oluşan değişkenleri  Scale yapacaktr. D. Onlar sadece  gruplama yapmak için ve grafiklerde verileri temsil  etmek için kullanlabilirler. vs.. SPSS. o değişkene yaz yazamazsnz. C. Mesela Ordinal ve Nominal  düzeyinde değişkenlerin ortalamas bulunamaz.String  yapmanz gerekir.odevofis.vs.Measurement  Değişkeninizde kullanacağnz değerler sadece  rakamdan oluşuyorsa (mesela yaş. ya  da aritmetik işlemlerde kullanlamaz. tipini numara olarak  brakmşsanz.)  Nominal seçeneklerini kullann.

  Tek yapmanz gereken girmek istediğiniz hücreyi  seçmek ve klavyeden değeri girip Enter tuşuna  basmak.  Eğer girdiğiniz değer değişkeninizin tipine  uymuyorsa.com  ­16­  . www.odevofis. Yazdğnz değer hücreye yerleşecektir. mesela numara tanml bir değişkene  metin girerseniz.Veri Girme  Değişkeninizi Tanmladktan sonra. veri girebilirsiniz. değer hücreye yazlmayacaktr.

 q2.odevofis. yeni değişkenin  değerlerinin hesaplanmas için formule benzer bir  ifade girin. elinizde öğrenciler için 3  ayr not varsa. Ok  tuşuna basn. Target Variable  kutusuna  oluşacak yeni değişkenin adn girin. Örneğin bu pencerede.. bunlarn toplamn 4.  isterseniz de listeden çift tklayarak bu ifadenin içine  dahil edebilirsiniz. Yeni değişkeniniz içerisindeki  hesaplanmş değerlerle boş olan ilk sütuna  yerleşecektir. varolan 6 quizin  toplam hesaplanarak total adyla bir değişken  oluşturulacak.  Bunun gibi diğer değişkenleri kullanarak  yaratacağnz yeni değişkenleri  Transform/Computer seçeneğinin altnda  bulabilirsiniz. Numeric  Expression  kutusuna ise. www.com  ­17­  . diye adlandrlan quiz  değişkenlerini. Örneğin.. bu Compute  penceresine ait. ister klavyeden adn yazarak. q1. bir değişken  olarak oluşturabilirsiniz.Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken  Oluşturma  Elinizdeki verileri kullanarak yeni veri ve değişken  yaratabilirsiniz. Yandaki şekil. İfadeniz son halini alnca.

Yeni Değişkenin görünümü.com  ­18­  . www.odevofis.

 Bu  değerler ile verilerinizin genel dağlm hakknda bilgi  edinirsiniz. standart sapma (standard  deviation).Basit İstatistikler Bulma (Mean)  Girdiğiniz veriler hakknda basit istatistikler bulmak  için Summarize / Descriptives seçeneğini seçin. basklk (kurtosis)'dr.  ortanca (median). ortalama (mean).ortalamann standart  hatas (standard error of the  mean).çarpklk(skewness).  Basit istatistikler dediğimiz.varyans (varience). www. tepe değeri (mode).com  ­19­  .odevofis. veri  aralğ(range).

 Sol  taraftaki değişkenler listesinden seçtiğiniz  değişkenleri.Options  seçeneği ile hangi istatistikleri istediğinizi seçin.odevofis. Ayn  şekilde birden fazla değişkeni sağ taraftaki listeye  ekleyerek hesaplamalar hepsi için ayn anda  yapabilirsiniz.  Bu menüde istatistiklerinini bulmak istediğiniz  verileri(değişkenleri) seçmeniz gerekiyor..Descriptives. ortadaki ok tuşuna basarak sağ  taraftaki Variables listesine geçirin. Tüm değişkenleri seçtikten sonra Ok  tuşuna bastğnzda istatistikler bulunup Output  penceresinde (ayr bir pencere) görüntülenecektir.. www.com  ­20­  .

.Son olarak Continue  tuşuna basn.com  ­21­  ../ Options  İstediğiniz seçenekleri kutucuklar işaretleyerek  belirleyin.  Descriptives menüsüne geri döneceksiniz www.odevofis.Descriptives.

 Bu sayfa sizin verilerinizin bulunduğu sayfadan  ayrdr.odevofis.com  ­22­  . Windows  Gezgini (Windows Explorer) ile benzer bir yaps var. İlki çktnzn başlklarn  gösteren soldaki bölümdür.  İki bölümü vardr.Output View (Çkt sayfas)  SPSS'de tüm hesaplamalarn sonucu yanda  gördüğünüz gibi bir çkt sayfasna (Output View)  gelir. www. Verilerinizi kaydettiğiniz gibi bu çktlar da  dosya halinde kaydedebilirsiniz. Çkt dosyasn oluşturur ve Print edileceği  zaman sadece buradaki bildiler yazlr.  İkinci bölüm ise sağ tarafta asl çktnn olduğu  alandr. Burada istediğiniz  başlğa tklayarak oraya ulaşabilirsiniz.

odevofis.  Histogram)  Elimizdeki verileri gruplamak ve bu gruplarn  frekanslarn bulmak için  Statistics/Summarize/Frequencies.com  ­23­  . gruplama yaparken  istediğiniz biçimde ve sayda gruplar oluşturmanz  sağlayan seçenekler vardr. Grafik.Verilerin Düzenlenmesi (Frekans. Grafikleri oluştururken de  birçok seçeneği kullanabilirsiniz. seçeneğini  kullanrz..  Ayrca verilerinizin grafik ve histogramlarn (bir çeşit  grafik) oluşturabilirsiniz. www.  Frequencies menüsü  Frequencies menüsü altnda..

  Charts.  Frekansn bulacağnz değişkeni bu listeden seçtikten  sonra (1). Şu anda sadece 1 tane değişken  olduğu için (süre) ve bu değişken de şu anda seçilip  sağ tarafa alndğ için bu liste boş görünüyor.  İstediğiniz sayda değişkeni sağ tarafa geçirerek ayn  anda frekanslarn bulabilirsiniz. aşağda bulunan Statistics. sol tarafta elinizdeki değişkenlerin listesi  yer almaktadr.odevofis. "OK" tuşuna  basmadan önde. "OK" tuşuna basnca frekans  dağlmlar Çkt Ekrannda görünecektir. ortadaki ok tuşu ile sağa geçirin(2). www.com  ­24­  .Frequencies (Frekans)  Bu menüde. ve Format  butonlar ile gerekli ayarlamalar  yapabilirsiniz.

com  ­25­  . Bu  menüden seçeceğiniz seçenekler. www.odevofis. çkt sayfasnda  Statistics başlğ ile bir tablo halinde size  sunulacaktr.Frequencies/Statistics  Bu başlk altnda frekans dağlmna ek olarak  verilerinizin istatistiklerini de elde edebilirsiniz.

Frequencies / Charts www.odevofis.com  ­26­  .

Frequencies / Format www.odevofis.com  ­27­  .

com  ­28­  . 0 hiç ilişki olmadğn. ­0. değişkenlerinizin her  ikisinin saysal (numaric) olmasdr.  değişkenlerinizin birindeki bir değişiklik. Korelasyon.Korelasyon (Correlation)  Elinizdeki iki değişken arasnda bir ilişki olup  olmadğn görmek için (korelasyon)  Statistics/Correlate/Bivariate seçenegini  kullann. Korelasyon katsays (r)  0 ile 1 arasnda bir değer alr. Burada kilo ve boy değişkenlerine baklyor.  Ancak korelasyon bir neden­sonuç ilişkisi değildir.89 olursa. ayn oranda  diğerinde de beklenebilir mi sorusuna verilen  cevaptr.  Kilosu yuksek olan birinin boyu da uzun olabilir mi  diye korelasyona bakyoruz.  Dikkat etmeniz gereken nokta.odevofis. Örneğin +0. Katsay +  yada ­ olabilir. biri  artnca diğeri azalacaktr ve negatif ilişki vardr denir.78 olursa iki değişken  arasnda pozitif bir ilişki var demektir. Biri artnca  diğeri de artacaktr diye beklenir. www.  1 ise tam bir ilişki olabileceğini bildirir.

 Bu değer  normal ölçümler için geçerlidir. bu  değişkenlerin kendi aralarnda 2'li korelasyonlarn  elde edersiniz. En az iki ya da  daha fazla olabilir.. Eğer 4 değişken seçerseniz.Correlation/Bivariate  Bu pencerede değişkenlerinizi seçmeniz gerekiyor.); ikinci değişken ise bu  kişilerin yine yl sonundaki sralarmalarn veriyorsa.  Mesela birinci değişken 10 kişinin snf içindeki  sralamalarn (1'inci. Test of significance'i  Two­tailed brakn.. Ediyorsanz siz karar verin.com  ­29­  .odevofis. değişkenleriniz sralanmş değerler ise kullanlr.  Eğer hipotez test etmiyorsanz. Bunlardan korelasyonuna bakmak  istediklerinizi seçip sol tarafa geçirin.  Options seçenegi ile ek özelliklere ulaşabilirsiniz.  Otomatik olarak Pearson katsays seçilidir.  Pencerenin sol tarafnda varolan değişkenleri  göreceksiniz.  bu sralamalar arasndaki korelasyonu bulmak için  Spearman katsaysn seçin. 2'nci. Spearman katsays  ise. www.

odevofis. Bu seçenekleri seçerseniz.com  ­30­  . çkt  ekrannzda ikinci bir tablo olarak ortalama ve  standart sapma da yer alr www.Correlation/Bivariate/Options Secenegi  Bu bölümde korelasyon katsaysnn yan sra  ortalama ve standart sapmay da (means and  standard deviations) hesaplatabilmeniz için  seçenekler vardr.

www. Bu değer pozitif ve  yüksek bir korelasyonun varolduğunu belirtir.Ayn  zamanda Sig. Descriptives. SPSS tarafndan baslan iki  yldz (**) işareti vardr.01 maindarlk düzeyinde geçerli bir korelasyon  katsays olduğunu berlirtir. Options  bölümünde seçtüğünüz ortalama ve standart  sapmay veren tablodur.828 olarak verilmiştir.  Önemli olan farkl iki değişkenin kesiştiği hücrelerdir.  İkinci ve asl tablo ise değişkenlerin ilişkilerini  vermektedir.(2­tailed) satrlarnda da 0.000 olarak  verilen değerler. Bu iki  sütunun kesişimde olan hücreleri dikkate almaynz. Pearson Correlation satrnda yer  alan saylar koreasyon katsaysn vermektedir. bulduğumuz korelasyon katsaysnn  0.  Dikkat ettiyseniz. tablonun KILO adnda hem bir  satr ve hem de bir sütunu bulunmaktadr. Zaten geçerli olan  katsaylarn yannda.Korelasyon Çkt Ekran  Bu tablolardan ilki.odevofis.  KILO ve BOY değişkenlerinin kesiştiği hücrede  kaysay 0.com  ­31­  .

 Bu durumda bu iki değişkenin ilişkisi  sağdaki ilk grafik (A) ile anlatlabilir.  Eğer iki değişken arasnda tam bir ilişki varsa. (r) katsay  0'a yakn demektir ve bir  ilişkiden söz edilemez. seçeneği ile elde edebilirsiniz . www.odevofis. KILO attkça. bu  ikinci grafik (B) ile örtüşür .Nokta Dağlm  Bir önceki bölümde bahsettiğimiz korelasyon  katsays. (r)  korelasyon katsaysn +1'e yakn bir değerde  bulursunuz.com  ­32­  ..  Bu grafikler ile iki değişken arasndaki katsaynn neyi  anlattğ daha rahat anlaşlr. ayn zamanda iki değişken arasndaki  noktasal dağlm grafiğinin de şeklini belirler. Ancak üçüncü grafik (C) gibi bir dağlm  elde ederseniz..  BOY da artyor. Her iki durumda da ilişki  kuvvetlidir. Eğer r. SPSS'de bu grafiği  Graphs/Scatter. ­1'e yakn bir değer alrsa.

Graph/Scatter  Bu seçeneği seçtikten sonra karşmza sağ tarafta  görünen küçük Scatterplot  penceresi gelecektir. Bu  ğencereden Simple seçeneğini seçin ve Define’  tklayarak devam edin.odevofis.com  ­33­  . www.

 grafikteki Y ekseninde KILO  değişkeni temsil edilmiş olur.com  ­34­  . www. OK  butonuna basnca grafiğiniz Output  penceresinde oluşacaktr. Hangi  değişkeni Y Axis ya da X Axis kutusuna koyduğunuz  fark etmez.  Title  ve Options  seçeneklerini kulanarak baz  ayarlamalar yapabilirsiniz.Graph/Scatter/Simple Scatterplot  Karşnza gelecek bu menüde. Y Axis kutusuna KILO değişkenini  koyarsanz. Sol taraftan iki değişkeninizi Y Axis ve  X Axis diye adlandrlan kutulara yerşeltirin.odevofis. değişkenlerinizi  seçeceksiniz. Bunu  ortadaki küçük butonlarla yapabilirsiniz. Bunlar yapmasanz da  olur.

www.  Gördüğünüz gibi noktalarn yerleşimi kilo arttkça boy  da artacak şekildedir. Doğrusal bir çizgi halinde  olmasa da. aralarnda pozitif ve yüksek bir iilşki  olacağn gösteriyor. boyda  da bekleneceğini ve bu iki değişkenin birbiriyle ilişkili  olduğunu belirtiyor. o kişinin kilosunu ya da  boyunu göstermektedir.Graph/Scatter/Simple Scatterplot/Grafik;  Çkt olarak elde ettiğimiz grafik yandaki gibi  olacaktr.odevofis.862 olarak  hesaplyoruz.com  ­35­  . kilodaki bir artşn. Bu iki sonuç. 0. Hakikaten de. böyle bir doğrusal çizgiye yaklaşmş  olmalar. Bu grafikte krmz noktalarn X ve Y ekseni  üzerinde dek geldiği yer. korelasyon  katsaysn (r) hesapladğmz zaman.

www. sütunlara her bir  değişkeni. SPSS Veri Editörüne.Güvenilirlik Analizi  Verileri.odevofis. satrlar ise her bir cevaplaycy temsil  edecek şekilde girin.com  ­36­  .

“Statistics menüsü” altndaki.com  ­37­  . “Scale” ve “Reliability  Analysis” alt menülerini tklayn.odevofis. www.

. analiz modelini seçin ve “Statistics.”  düğmesini tklayn.  Daha sonra. www.com  ­38­  . ilk  faktöre ait değişkenleri “Items” kutucuğuna atn.odevofis..Reliability Analysis tablosundaki oku kullanarak. “Model” kutucuğunun yanndaki oku  kullanarak.

 “Scale if  Item Deleted” istatistikleri bu basamak için  yeterlidir). Müteakiben “Continue” ve bir sonraki  tablodaki “OK” düğmelerini tklayn. istatistikleri  işaretleyin (Descriptives for “Item”. “Scale”. www.odevofis.Karşnza çkacak “Reliability Analysis: Statistics”  tablosundan ihtiyaç duyacağnz.com  ­39­  .

  anketin faktör yapsnn kantitatif olarak  doğrulanmasdr.com  ­40­  . “Data  Reduction”. “Factor” alt menülerini tklayn. www.odevofis.  İlk adm olarak “Statistcs” menüsü altndaki.Faktör Analizi  Güvenirlik analizinden sonra yaplmas gereken iş.

 ok yardmyla “Variables” kutucuğuna  atn. www. “Faktör Analysis: Ratation” tablosundan  kullanacağnz yönlendirme yöntemini seçin.Karşnza çkacak “Faktör Analizi” tablosundaki  değişkenleri.odevofis. Daha sonra ayn tablodaki Ratation düğmesini  tklayn.  “Continue” ve “OK” düğmelerini srasyla tklayn.com  ­41­  .

 bu değerlerin  grup kodlar “grup” sütununa girilir.odevofis..  Continue ve OK tklanr. Statistics >  Nonparametric Tests > 2 Independent Samples. Bu  ekranda Test Variable List alanna derece değişkeni. www. Test  Type seçeneğinden Mann­Whitney U seçeneği seçilir.  Define Groups seçeneğinden örnek kodlarnn  minimum ve maksimum değerleri tanmlanr.  Grouping Variable alanna snf değişkeni taşnr. Aşağdaki ekran görüntüye gelir.Mann­Whitney U Testi  SPSS’de Mann­Whitney U testini uygulamak için A ve  B seti srasyla alt alta “ab” sütununa.  seçeneği tklanr.com  ­42­  ..

 seçeneği tklanr.com  ­43­  .. www.  Aşağdaki ekran görüntülenir.odevofis.. Statistics > Nonparametric  Tests > K Related Samples .Friedman İki Yönlü Varyans Analizi  SPPS’de Friedman testi uygulamak için veriler  srasyla sütunlara girilir. Bu ekranda Test  Variables alanna değişkenler taşnr ve Test Type  seçeneklerinden Friedman işaretlenir. OK tklanr.

odevofis.com  (216) 5504626­27  Söğütlü Çeşme Caddesi No:56 Altn Çarş Kat­1 D:39­40  Kadköy www.ÖDEV VE TEZLERİNİZİN  ARAŞTIRILMASI  KAYNAK TARAMASI  YAZILMASI  ANKET TASARIMI  ANKET UYGULAMASI  SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI  www.odevofis.com  ­44­  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful