Revoluțiile de la1848-1849: programe și realizări Cuceririle napoleoniene au contribuit la cultivarea spiritului revoluționar în toată Europa.

Astfel în 1848 bătrînul continent a fost cuprins de un lanț de revoluții care au implicat direct sau indirect toate statele europene. Acest val de revoluții a fost supranumit,, Primăvara popoarelor’’.Cu toate că au avut loc în aceeiași perioadă de timp revoluțiile din 1848-1849 au înregistrat atît semilitudini cît și deosebiri. Din această perspectivă acestea pot fi divizate în revoluții social-politice și revoluții cu caracter naționalist. Revoluțiile social-politice au avut ca prevederi politice principale libertățile individuale, de întrunire,de asociere, a presei etc.. Acest tip de revoluții au avut loc în Franța idiologia careia o reproducea și o dezvolta în mare măsură pe cea din 1789. Ca personalitate importantă a revoluției franceze din 1848 se poate menționa A. de Lamartine poet și om politic francez, lider incontestabil a revoluției. Revoluțiile cu caracter naționalist au avut loc în Germania, Italia, Ungaria, Cehia, Croația, Țările Române unde lupta pentru înlăturarea dominației străine, emanciparea și unificarea națională au constituit jalonul principal al revoluției. Revoluția română ca și celelalte revoluții naționale a fost rezultatul nu numai a spiritului revoluționar din Europa, dar și a deceniilor de asuprire națională și după cum spunea N.Bălcescu ,, Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române’’, dar cu toate acestea programul revoluționar român avea multe similitudini cu cele europene numai că la toate ideile liberaliste se mai adauga și emanciparea națională care putea fi dobîndită numai prin unirea Poporului Român într-un singur stat. Aceleași prevederi ca și revoluția română le-au avut revoluția italiană în frunte cu Giuseppe Mazzini și revoluția germană. Revoluțiile din 1848-1849 au avut ca asemănare principală participanții și organizatorii revoluțiilor astfel acestea au fost organizate de grupuri liberale constituite în societăți de tip masonic, iar păturile mijlocii au avut un rol decisiv în cadrul revoluțiilor.Cu toate că au avut un caracter efemer revoluțiile din 18481849 au constituit acel punct de plecare pentru construirea unei Europe bazate pe principii liberale și naționaliste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful