VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

OPERATIVNI PLAN
POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZA 2011. GODINU

Zagreb, veljača 2011.

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Naslov dokumenta Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu (skraćeno: OPPMSP 2011.) Svrha dokumenta Ovaj dokument sadrži projekte, korisnike, mjere i sredstva poticaja za 2011. godinu u cilju provedbe Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008.-2012. Vlade RH od 18. travnja 2008. godine. Oznaka MINGORP – KLASA: 311-01/10-01/393 Status Konačni tekst prihvaćen na 109. sjednici Vlade Republike Hrvatske od 17. veljače 2011. godine

Inačica 2.0. Datum inačice 17. veljače 2011. Izvor Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Autorsko pravo: Ovo je javni dokument. Dozvoljeno je kopiranje i raspačavanje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova teksta.

KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

2

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

1.

Uvod

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu je provedbeni akt Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH za mandatno razdoblje 2008.-2012. Utvrđeni pogramski ciljevi obuhvatili su poticajna područja jačanja konkurentske sposobnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja, podizanja kvalitete poduzetničke infrastrukture, smanjenja administrativnih prepreka, jačanja poduzetničke klime u društvu i internetizaciju i elektroničko poslovanje. U razdoblju od 2008. do 2010. godine temeljem Operativnih planova provedeni su poticajni projekti i dodijeljene potpore kako slijedi:
iznos u kunama, bez lipa 2008-2010. potporaBroj dodijeljenih Iznos dodijeljenih potpora 223.706.871 20.400.890 18.500.000 8.700.000 23.140.300 11.524.700 10.000.000 15.700.000 9.650.000 262.417.487 17.349.000 15.037.450 20.516.006 7.144.515 16.180.000 7.883.122 9.884.100 62.738.203 8.139.300 768.611.944

2008. potporaBroj dodijeljenih potporaBroj dodijeljenih Iznos dodijeljenih potpora POTICAJNA PODRUČJA/PROJEKTI

2009. potporaBroj dodijeljenih Iznos dodijeljenih potpora

2010. Iznos dodijeljenih potpora 61.601.000 7.000.000 9.500.000 8.700.000 10.540.000 4.994.000 4.000.000 4.900.000 3.500.000 80.997.487 4.603.000 4.422.800 8.008.007 2.513.794 5.738.000 1.656.300 0 27.042.429 3.847.400 253.564.217

KONKURENTNOST I INOVACIJE Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva 2.624 106.332.199 1.210 55.773.672 Inovacijom do konkurentnosti 248 6.119.190 208 7.281.700 Gazele 0 0 30 9.000.000 Obveze za Gazele 0 0 Poduzetništvo žena 1.117 8.100.300 278 4.500.000 Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom 477 3.530.700 119 3.000.000 Poduzetništvo u kulturi 70 2.000.000 108 4.000.000 Klasteri 47 5.900.000 37 4.900.000 Zadružno poduzetništvo 45 2.650.000 56 3.500.000 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA Izgradnja poduzetničkih zona 135 113.210.000 77 68.210.000 Poduzetničke potporne institucije 73 6.373.000 66 6.373.000 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO Obrazovanje za poduzetništvo 142 6.402.800 117 4.211.850 OBRTNIŠTVO Obrazovanje u obrtništvu 246 5.151.999 306 7.355.999 Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu 654 2.079.851 1.063 2.550.870 Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 404 4.189.000 303 6.253.000 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA Promidžba poduzetništva 52 2.822.555 58 3.404.267 POTICANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJA Hrvatska izvozna ofenziva 126 9.884.100 0 0 Jačanje međunarodne konkurentnosti 0 0 159 35.695.774 Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva 0 0 55 4.291.900 UKUPNO 6.460 284.745.694 4.250 230.302.032
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

720 144 20 30 1.001 497 136 54 42 138 42 154 364 1.295 238 46 0 115 53 5.089

4.554 600 50 30 2.396 1.093 314 138 143 350 181 413 916 3.012 945 156 126 274 108 15.799

3

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Izvor: MINGORP - Registar potpora

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu izvršen je u cjelosti, a ukupna planirana proračunska sredstva preraspoređena su temeljem rebalansa proračuna. Povećani su iznosi bespovratnih potpora na projektima „Poduzetništvo žena“ i „Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom“, kao i za ulaganja u izgradnju poduzetničkih zona. Usporedno s provedbom poticajnih mjera donesene su razvojne strategije i dokumenti kako slijedi: Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. – donesena na 45. sjednici Vlade RH od 11. ožujka 2010.; Analiza razvoja i stanja obrtništva sa smjernicama za strategiju razvoja obrtništva i Smjernice za kratkoročni razvoj obrtništva 2011.-2012. – završeno u svibnju 2010.; Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014. – donesena na 60. sjednici Vlade RH od 10. lipnja 2010.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sukladno Planu provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2010. godine, izradilo je Program mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva (prihvaćen na 62. sjednici Vlade RH od 24. lipnja 2010. godine). Program mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva je podijeljen u dva područja: za olakšavanje ulaska u poduzetništvo i za olakšavanje poslovanja malih i srednjih poduzetnika koji obavljaju poduzetničku djelatnost. U Programu je utvrđeno 14 nositelja provedbe mjera prema mjerodavnoj nadležnosti i 27 mjera koje se odnose na područja i aktivnosti kako slijedi: 11 mjera na izmjene i dopune zakonodavstva, 4 mjere sustavne analize u cilju racionalizacije i učinkovitosti, 5 mjera za olakšavanje financiranja, 2 mjere za e-poslovanje i digitalizaciju, 1 mjera je obrazovanje i informiranje, 1 mjera se odnosi na savjetnike i konzultante poduzetništva, specijaliste za pružanje pomoći i stručne podrške oporavku gospodarskih subjekata, 2 mjere za promociju poduzetništva i 1 mjera strože primjene postojećih gospodarskih propisa. Do kraja 2010. godine provedena je 21 mjera, ostale se provode kontinuirano. 2. Malo gospodarstvo u brojkama

Globalna financijska kriza negativno se odrazila na svjetsku ekonomiju u 2008. i posebno u 2009. godini. Gotovo sve zemlje imale su pad bruto domaćeg proizvoda u tom razdoblju. Mjerama ekonomske politike vlade svih zemalja radile su na zaustavljanju gospodarske krize i u 2010. godini pokazuju se pozitivni učinci poduzetih mjera. Hrvatsko gospodarstvo poslovalo je u nepovoljnim uvjetima, te je u prva dva kvartala 2010. ostvaren pad bruto domaćeg proizvoda. U trećem kvartalu 2010. pojavili su se prvi ohrabrujući znaci oporavka jer je zabilježena dobra turistička sezona (rast noćenja 2,5%), bilježi se rast prometa u trgovini na malo, porastao je i izvoz uslijed inozemne potražnje, ali je nedovoljno za zaustavljenje negativne stope rasta bruto domaćeg proizvoda (procjenjuje se pad 1,5% do 2,0% u 2010. godini). Najveći utjecaj na kretanje bruto domaćeg proizvoda imaju poduzetnici obveznici poreza na dobit, koji su u prvih devet mjeseci 2009. godine ostvarili smanjenje gospodarske aktivnosti mjereno fizičkim i financijskim pokazateljima. Hrvatski su poduzetnici u prvih devet mjeseci 2010. godine ipak relativno uspješno poslovali.

KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

4

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Malo gospodarstvo zadržalo je svoje udjele u ukupnim rezultatima poslovanja, te u prvih devet mjeseci 2010. godine sudjeluje u broju zaposlenih 48,6%, u ukupnim prihodima 33,9%, u ukupnim rashodima 33,6%, u bruto dobiti 39,7%, u potraživanjima od kupaca 40,1%, u obvezama prema dobavljačima 45,5% i u ukupnim investicijama 40,8%.
Rezultati poslovanja gospodarskih subjekata po veličinama prema pokazateljima financijskih izvještaja Iznosi u mil. kuna Podaci ( iznosi Malo Veliko Ukupno Malo Veliko Ukupno u milijunima gospodarstvo gospodarstvo gospodarstvo gospodarstvo gospodarstvo gospodarstvo kuna) RH RH I-IX 2009. I-IX 2009. I-IX 2009. I-IX 2010. I-IX 2010. I-IX 2010. Broj poduzetnika 83 368 491 83.859 89.585 453 90.038 Broj zaposlenih 597 204 301 044 898 248 575.324 281.024 856.348 Ukupni prihodi 228.518 210.823 439.341 223.946 201.897 425.843 Ukupni rashodi 216.356 202.386 418.742 215.915 194.184 410.099 Bruto dobit 12.162 8.437 20.599 8.031 7.713 15.744 Investicije 19 306 21 533 40 838 15.168 13.913 29.080 Izvoz 24 464 32 150 56 614 27.740 33.826 61.566 Prihodi od 187 040 154 943 341 983 175.564 147.022 322.586 prodaje u zemlji

Izvor: FINA, obrada MINGORP Mali su poduzetnici u prvih devet mjeseci 2010. godine postigli najbolje financijske rezultate, jer su na uloženih 100 kuna ostvarili 104,53 kuna prihoda, srednje veliki poduzetnici imali su 102,28 kuna, a veliki poduzetnici 103,97 kuna. Podaci o broju subjekata malog gospodarstva za razdoblje od 2001. godine do 2009. godine prikazani su u nastavku.
2001. Veličina Mala trgovačka društva Srednje velika trgovačka društva Obrti Zadruge Ukupno malo gospodarstvo Velika trgovačka društva Udjel malog gospodarstva u gospodarstvu RH UKUPNO 54.213 2.203 91.066 286 147.768 571 99,62 148.339 2002. 60.562 2.279 96.605 347 159.793 720 99,55 160.513 2003. 54.213 2.597 98.419 414 155.643 889 99,43 156.532 2004. 2005. 2006. Broj poduzetnika 65.327 67.760 76.588 2.692 2.969 1.480 102.081 694 173.504 1.074 99,38 174.578 101.846 885 180.799 441 99,76 181.240 2007. 81.468 1.589 101.442 1.019 185.518 475 99,74 185.993 2008. 80.199 1.350 99.054 1.032 181.635 444 99,76 182.079 2009. 81.426 1.390 93.679 1.125 177.620 436 99,76 178.056

101.052 539 169.610 962 99,44 170.572

Izvor: FINA, obrada MINGORP 3. Rezultati provedbe Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu Ukupan iznos dodijeljenih državnih potpora za odobrenih 5.089 poduzetničkih zahtjeva iznosi 253.564.217 kuna.
iznosi u kunama Udio u ukupnom Prosjek iznosu (%) Iznos
24,29 13,45 3,16 1,74 31,94 1,82 85.557 88.802 22.000 28.719 586.938 109.595

Projekti i aktivnosti iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2010. Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva Konkurentnost i inovacije Obrazovanje u obrtništvu Obrazovanje za poduzetništvo Poduzetnička infrastruktura Poduzetničke potporne institucije
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

Dodijeljene potpore Broj
720 384 364 154 138 42

Iznos
61.601.000 34.100.000 8.008.007 4.422.800 80.997.487 4.603.000

5

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom Poduzetništvo žena Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu Promidžba poduzetništva Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta Zadružno poduzetništvo Poticanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacija UKUPNO

497 1.001 1.295 46 238 42 168 5.089

4.994.000 10.540.000 2.513.794 1.656.300 5.738.000 3.500.000 30.889.829 253.564.217

1,97 4,16 0,99 0,65 2,26 1,38 12,18 100,00

10.048 10.529 1.941 36.007 24.109 83.333 183.868 49.826

Broj i iznos dodijeljenih potpora po projektima iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu prema Odluci o karti regionalnih potpora (NN 52/08) Županija Broj dodijeljen ih potpora 460 233 332 145 180 1.350 164 179 195 115 99 152 283 162 1.349 302 64 139 91 236 285 62 1.179 1.211 5.089 Iznos dodijeljenih potpora u kunama 21.564.310 7.755.150 16.920.363 13.003.657 15.687.041 74.930.521 4.649.084 6.821.967 9.432.720 7.339.212 6.822.171 10.129.215 15.419.188 5.499.867 66.113.424 11.955.865 4.899.110 7.752.489 2.474.474 15.010.007 13.197.060 4.823.500 60.112.505 52.407.767 253.564.217

Zagrebačka Krapinsko-zagorska Varaždinska Koprivničko-križevačka Međimurska Sjeverozapadna Hrvatska Sisačko-moslavačka Karlovačka Bjelovarsko-bilogorska Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska Osječko-baranjska Vukovarsko-srijemska Panonska Hrvatska Primorsko-goranska Ličko-senjska Zadarska Šibensko-kninska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovačko-neretvanska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb UKUPNO

Grafikon 1. Regionalni udjeli u dodijeljenim potporama iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu po iznosima

Izvor: MINGORP -Registar potpora

Ukupan iznos dodijeljenih potpora iz Operativnog plana oticanja malog i srednjeg oduzetništva za 2010. godinu po županijama:

KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

6

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Realizacija kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ po županijama:
Županija Kreditni potencijal Iznos odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu Broj odobrenih zahtjeva u banci Iznos odobrenih zahtjeva u banci

Iznos predanih zahtjeva na Povjerenstvu

PovjerenstvuBroj predanih zahtjeva na

Zagrebačka Krapinsko-zagorska Karlovačka Varaždinska Koprivničko-križevačka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Ličko-senjska Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska Zadarska Osječko-baranjska Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Međimurska Grad Zagreb UKUPNO

100.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000 35.500.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 96.500.000 20.000.000 55.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 40.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 300.000.000 1.407.000.000

0 41 35 31 30 25 18 23 27 0 12 14 38 16 28 113 32 42 29 554

1.788.670,00 66.015.585,00 50.931.000,00 36.782.770,00 64.230.093,00 23.819.900,00 32.815.000,00 48.368.403,34 10.748.596,00 24.852.051,00 61.878.057,16 39.890.500,00 44.218.023,00 251.766.738,67 43.265.268,00 47.505.000,00 47.566.152,79 896.44 1.807,96

0 31 33 20 8 21 14 16 24 0 11 14 25 12 26 85 31 35 29 435

1.769.370,00 59.815.585,00 36.739.000,00 13.338.120,00 61.880.093,00 19.259.900,00 23.650.000,00 37.968.403,34 10.748.596,00 24.852.051,00 40.220.037,16 30.590.500,00 38.718.023,00 201.383.738,67 38.265.268,00 38.955.000,00 47.566.152,79 725.7 19.837,96

0 12 17 19 20 11 9 5 4 0 9 10 17 9 18 24 23 26 8 241

13.190.637,87 30.632.468,98 33.493.641,98 23.645.942,03 23.052.775,00 12.205.531,80 4.745.618,46 3.307.187,00 9.809.618,23 15.350.000,00 24.232.042,52 19.790.500,00 14.060.596,31 47.058.891,62 26.977.288,83 31.204.615,77 11.500.750,35 344.258.106,7 5

Izvor: MINGORP
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

Iskorištenost kreditnog potencijala 0,0% 33,0% 30,6% 67,0% 66,6% 76,8% 40,7% 47,5% 3,4% 0,0% 17,8% 30,7% 48,5% 79,2% 35,2% 23,5% 27,0% 41,6% 3,8% 24,5%

Broj odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu

7

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Realizacija kreditne linije „Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje“ po županijama:
broj predanih zahtjeva na Povjerenstvu iznos predanih zahtjeva na Povjerenstvu broj odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu iznos odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu iznos odobrenih zahtjeva u banci iskorištenost kreditnog potenencijala 0,0% 15,5% 8,0% 62,0% 15,3% 0,0% 6,8% 0,0% 24,7% 0,0% 3,0% 0,0% 10,1% 14,89 16,84 19,65 41,61 43,39 17,24 100 32,04 30,34 19,19 24,94 županija kreditni potencijal broj odobrenih zahtjeva u banci 0 5 3 43 6 1 2 0 7 0 4 0 71

Zagrebačka Krapinsko-zagorska Karlovačka Varaždinska Koprivničko-križevačka Primorsko-goranska Ličko-senjska Požeško-slavonska Šibensko-kninska Splitsko-dalmatinska Međimurska Grad Zagreb UKUPNO

5.000.000 4.000.000 5.000.000 9.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.00 30.000.000 89.500.000

0 17 5 102 13 6 15 1 9 0 10 0 178

2.384.000,00 820.000,00 12.744.018,00 1.600.000,00 716.900,00 2.300.000,00 100.000,00 1.650.000,00 830.000,00 23.144.918,00

0 15 5 66 9 4 14 1 9 0 7 0 130

2.084.000,00 820.000,00 9.800.230,00 1.250.000,00 380.000,00 2.100.000,00 100.000,00 1.650.000,00 550.000,00 18.734.230,00

618.839,35 400.000,00 5.580.404,11 690.000,00 337.713,47 1.235.000,00 149.992,20 9.011.949,13

Izvor: MINGORP Projekti bespovratnih potpora iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. prema rodnom kriteriju prikazani su u nastavku:
Broj dodijeljenih potpora Poduzetnici Projekt Poduzetnice Iznos dodijeljenih potpora Poduzetnice Poduzetnici Udio poduzetnica u ukupno dodijeljenim potporama Po broju Po iznosu UKUPNO Broj Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva Konkurentnost i inovacije Obrazovanje u obrtništvu Obrazovanje za poduzetništvo Poduzetničke potporne institucije Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom Poduzetništvo žena Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta Zadružno poduzetništvo Poduzetnička infrastruktura* Promidžba poduzetništva * KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1 Iznos

605 285 253 75 22 408

115 99 111 79 20 89 1.001 354 72 8 1.947

52.431.000 28.358.000 6.434.827 2.582.400 2.605.873 4.133.000

9.170.000 5.742.000 1.573.180 1.840.400 1.997.127 861.000 10.540.000 805.473 1.741.000 671.500 34.927.680

720 384 364 154 42 497 1.001 1.295 238 42 4.737 138 46

61.601.000 34.100.000 8.008.007 4.422.800 4.603.000 4.994.000 10.540.000 2.513.794 5.738.000 3.500.000 140.020.602 80.997.487 1.656.300

15,97 25,78 30,49 51,3 47,62 17,91 100 27,34 30,51 19,05 41,10

941 166 34 2.788

1.708.322 3.997.000 2.828.500 105.054.922

8

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Jačanje međunarodne konkurentnosti* SVEUKUPNO

168 5.089

30.889.829 253.564.217

* ne prikazuju se prema rodnom kriteriju Izvor: MINGORP - Registar potpora

4.

Poticaji obrtništvu

U 2010. godini obrtnicima kao i ostalim subjektima malog gospodarstva, zatim područnim obrtničkim komorama te srednjim strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih, po projektima „Obrazovanje u obrtništvu“, „Razvoj obrtništva“ i „Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu“ dodijeljeno je 1.895 bespovratnih potpora u iznosu od 16.221.802 kuna. Dodijeljeni iznos potpora za obrtništvo u 2010. godini nešto je veći od iznosa iz 2009. godine kada su sredstva povećana za 41,5 %, u odnosu na sredstava utrošena u 2008. godini za razvoj ovog sektora. Obrtnici su podnosili zahtjeve i na ostale projekte iz Operativnog plana, te im je u protekloj godini ukupno dodijeljeno 2.218 potpora u iznosu od cca. 29,6 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 28,73 % u odnosu na 2009. godinu. Obrazovanje u obrtništvu - bespovratnim potporama Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika unaprjeđena su osnovna i napredna informatička znanja obrtnika, - dodjelom stipendija u suradnji s područnim obrtničkim komorama i subjektima malog gospodarstva poticani su učenici na školovanje za obrtnička zanimanja, - bespovratnim potporama srednjim strukovnim školama koje izvode obrazovne programe za obrtnička zanimanja poboljšana je oprema školskih praktikuma te su obnovljena nastavna sredstava i pomagala škola, - bespovratnim potporama ustanovama za obrazovanje odraslih poboljšana je priprema za polaganje majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i pomoćničkih ispita, - dodjelom bespovratnih potpora izvođačima praktične nastave koji na naukovanje primaju učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja motivirani su obrtnici i pravne osobe na sudjelovanje u procesu obrazovanja mladih. Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta - bespovratnim potporama potaknut je razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te se doprinijelo povezivanju tradicijskih znanja sa suvremenim tehnologijama kako bi finalni obrtnički proizvodi bili konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu, - projekti promocije i edukacije o starim obrtničkim zanimanjima doprinijeli su očuvanju tradicijskih obrtničkih djelatnosti te zaštiti kulturnog naslijeđa. Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu - sufinanciranjem 70 % troškova polaganja majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i pomoćničkih ispita, te prekvalifikacija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, utjecalo je na stjecanje stručnih kompetencija za obavljanje obrta. U 2010. godini za potrebe hrvatskog obrtništva realizirani su slijedeći projekti:
iznosi u kunama
Broj podnesenih KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1 Iznos podnesenih Broj dodijeljenih Iznos dodijeljenih

9

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

zahtjeva

zahtjeva

potpora

potpora

Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu Obrazovanje u obrtništvu Obrazovanje u obrtništvu - Aktivnost A - Informatičko obrazovanje obrtnika Obrazovanje u obrtništvu - Aktivnost B - Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima Obrazovanje u obrtništvu - Aktivnost C - Razvoj strukovnih škola za obrtnička zanimanja Obrazovanje u obrtništvu - Aktivnost D - Cjeloživotno obrazovanje obrtnika Obrazovanje u obrtništvu - Aktivnost E - Poticaji izvođačima praktične nastave za obrtnička zanimanja Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta Projektna aktivnost A - Tradicijski obrti Projektna aktivnost B - Umjetnički obrti Projektna aktivnost C - Očuvanje obrtničke tradicije UKUPNO Izvor: MINGORP – Registar potpora

1.415 1.415 446 52 19 52 23 300 580 391 112 77 2.441

4.429.736 4.429.736 4.560.537 0,00 1.384.200 0,00 3.170.177 6.160 17.099.402 11.570.324 5.137.102 391.975 26.089.677

1.295 1.295 364 49 19 40 9 247 236 200 25 13 1.895

2.513.794 2.513.794 8.008.007 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.149.999 3.158.008 5.700.000 4.975.500 482.500 280.000 16.221.802

5. Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije RH - HIO 5.1. Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti Cilj projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja. Ovim projektom obuhvaćena su slijedeća prioritetna područja: - Jačanje marketinških aktivnosti i prezentacija na međunarodnim tržištima - Internacionalizacija novih proizvoda (razvoj novih proizvoda za međunarodno tržište) - Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište Za Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti u 2009. godini pristigla su 172 zahtjeva od kojih je odobreno 159 poticaja u ukupnoj vrijednosti od 35.695.774,00 kn. Projektom su sufinancirane sljedeće projektne aktivnosti: A1 - individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima u iznosu od 6.494.574,00 kn A2 - internacionalizacija novog proizvoda tameljem jačanja konkurentnosti u iznosu od 19.360.300,00 kn A3 - priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u iznosu od 9.840.900,00 kn U 2010. godini pristiglo je 135 zahtjeva, odobreno 115 poticaja u ukupnoj vrijednosti od 27.042.429,00 kn, a sufinancirane sljedeće projektne aktivnosti: A1 - individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima u iznosu od 5.671.400,00 kn A2 - razvoj novih proizvoda tameljem jačanja konkurentnosti u iznosu od 16.165.855,00 kn A3 - priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u iznosu od 5.205.174,00 kn 5.2. Projekt internacionalizacije hrvatskog gospodarstva U 2009. godini cilj projekta bio je jačanje partnerskih odnosa i povezivanja tvrtki radi njihove snažnije promocije te lakšeg izlaska na inozemna tržišta, a sufinancirani su sljedeći troškovi: zajednički nastup na inozemnim sajmovima organiziranje gospodarske misije na međunarodnim tržištima

KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

10

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

-

uspostava i rad promidžbeno - trgovačkih predstavništva na novim međunarodnim tržištima

Odobreno je ukupno 55 zahtjeva u vrijednosti 4.291.900 kuna i to 48 zahtjeva za zajednički nastup na sajmovima u vrijednosti 3.400.900,00, za organiziranje gospodarskih misija odobrena je 5 zahtjeva u iznosu 366.000,00 kuna, a za promidžbeno-trgovačka predstavništva odobrena su 2 zahtjeva u iznosu 525.000,00 kuna. Za 2010. godinu sufinancirani su sljedeći troškovi: zajednički nastup na inozemnim sajmovima organiziranje gospodarske misije na međunarodnim tržištima

Odobreno je ukupno 53 zahtjeva u vrijednosti 3.847.400 kuna i to 52 zahtjeva za zajednički nastup na sajmovima u vrijednosti 3.823.700,00, te 1 zahtjev za organiziranje gospodarske misije u iznosu 23.700,00 kuna. 6. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo 6.1. Projekt Mreža konzultanata Cilj provođenja projekta „Mreža konzultanata“ je unapređenje kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika. Projekt se provodi od strane HAMAG-a od 2004. godine i to u sklopu dvije mjere: Mjera I: Izobrazba i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i Mjera II: Sufinanciranje konzultantskih usluga. Trenutačno mreža certificiranih konzultanata broji 73 konzultanta koji su specijalizirani za sljedeća savjetodavna područja:
Financije Organizacija i upravljanje Marketing

postupciProizvodni sustavi i

Poslovno planiranje

Internacionalizacija poslovanja

Područje sepcijalizacije

Broj konzultanata* 67 38 11 *Pojedini konzultanti specijalizirani su za više područja

11

9

7

Certificirani konzultanti posluju u sljedećim županijama, ali među njima je veliki broj konzultanta svoje usluge pruža i u drugim županijama odnosno u cijeloj Hrvatskoj:
Županija Bjelovarsko - bilogorska Brodsko - posavska Dubrovačko - neretvanska Grad Zagreb Istarska Karlovačka Koprivničko - križevačka Osječko - baranjska Požeško - slavonska
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

Broj konzultanata 4 4 1 25 2 4 2 3 1

poslovanje 5

E-

11

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Primorsko - goranska Sisačko - moslavačka Splitsko - dalmatinska Šibensko - kninska Varaždinska Vukovarsko - srijemska Zadarska Zagrebačka Ukupno

5 2 11 1 2 2 3 1 73

Pripremljen je i krajem 2010 godine objavljen Javni poziv za certificiranje konzultanata u sklopu projekta Mreža konzultanata. Ukupno je pristiglo 55 zahtjeva za certificiranje te se, nakon procesa certificiranja koji bi trebao završiti početkom 2011. godine, očekuje značajan porast broja certificiranih konzultanata. Potencijalni konzultanti (njih 55) prijavili su se za sljedeća savjetodavna područja:
Područje specijalizacije Broj konzultanata* Strategija i marketing 24 Upravljanje i procesi 31 Financije 32 E- poslovanje 12

* Pojedini konzultanti specijalizirani su za više područja

Kod broja izdanih vaučera, u 2010. godini primjetan je pad broja izdanih vaučera za sufinanciranje konzultantskih usluga koje certificirani konzultanti pružaju poduzetnicima. Osnovni razlog smanjenog broja izdavanja vaučera može se povezati s gospodarskom situacijom i sve težem pristupu izvorima financiranja, s obzirom na to da se putem vaučera uglavnom sufinanciraju izrade poslovnih i investicijskih studija potrebnih za ishođenje investicijskih kredita.
Odobreni vaučeri po godinama 2007 2008 2009 2010 UKUPNO Broj odobrenih zahtjeva 6 107 118 96 327 Iznos odobrenih sredstava (kn) 26.000,00 588.500,00 763.182,00 610.853,00 1.988.535,00 Investicije proizašle iz savjetodavnih usluga (kn) / 520.966.026,91 323.236.003,11 307.739.928,00 1.151.941.958,02 Procjena izravnog povrata u proračun kroz / 114.612.525,92 71.111.920,68 70.780.183,44 256.504.630,04

6.2. Provedba jamstvenih programa HAMAG-a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo odobrava jamstva za vraćanje kredita bankama danih malim i srednjim poduzetnicima. Ovisno o programu, maksimalni iznos jamstva može biti do 80% glavnice kredita, a maksimalni iznos kredita za koji se jamči je 15.000.000,00 kuna. HAMAG je u protekle tri godine odobravao jamstva po 9 jamstvenih programa:
HAMAG - odobrena jamstva 1.1.2008. do 31.12.2010. Jamstveni program Broj odobrenih jamstava 201 56 67 52 Iznos Jamstava (u Kn) 224.724.301 45.263.711 96.850.646 41.127.820 Iznos Kredita (u Kn) 465.945.541 66.244.075 232.958.348 59.166.520 Planirani iznos investicije (u Kn) 757.275.758 127.633.869 504.045.488 94.103.295

POLJOPRIVREDA NOVI PODUZETNIK RAST I RAZVOJ PPDI
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

12

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

OBRTNI KAPITAL PODUZETNIK U ZONI NOVE TEHNOLOGIJE MIKROKREDITI FINANCIRANJE PRONALAZAKA UKUPNO

15 14 6 7 1 419

16.120.382 62.167.307 23.680.949 840.000 3.278.297 514.053.412

40.505.207 108.839.461 52.361.896 1.200.000 4.683.282 1.031.904.329

62.975.712 230.882.099 186.737.799 1.200.000 9.340.730 1.974.194.749

7. Poticaji malom i srednjem poduzetništvu iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. drugih nadležnih tijela/ministarstava 7.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Provedba programa i projekata za razvoj poduzetništva utemeljenog na znanju kroz Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO:
TABLICA POTPORA PREMA PROGRAMU Broj traženih Iznos traženih Broj potpora potpora (kn) dodijeljenih potpora 68 334.885.988,00 22 16 95.476.307,20 11 41 30.289.558,28 16 26 25.188.696,00 3 UKUPNO 151 485.840.549,48 52

PROGRAM Program RAZUM Program TEHCRO Program IRCRO Program EUREKA

Iznos dodijeljenih potpora (kn) 102.757.744,00 60.086.552,00 12.077.916,22 3.161.781,43 178.083.993,65

7.2.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Projekt/Mjera Iznos dodijeljenih potpora (kn) 65.000.000,00 115.981.851,23 180.981.851,23

TABLICA POTPORA PREMA PROJEKTU/MJERI Broj traženih Iznos traženih Broj potpora potpora (kn) dodijeljenih potpora Poticajna mjera iz područja ˝Poticanje 248 325.234.795,55 186 razvoja i održivosti hrvatske industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja˝ PSGO - Projekt socijalnog i gospodarskog 504 331.178.211,12 196 oporavka područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske UKUPNO: 752 656.413.006,67 382

7.3.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
TABLICA POTPORA PREMA MJERI Mjera Broj traženih potpora

Iznos traženih potpora (kn) 456.281,00 4.530.000,00 2.250.000,00 21.150.000,00 2.250.000,00

Mjera STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA Mjera SAMOZAPOŠLJAVANJA Mjera POTPORE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI Mjera POTICANJA OSNIVANJA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA Mjera POTPORE PROJEKTIMA
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

101 151 51 141 45

Broj dodijeljenih potpora 67 120 26 65 23

Iznos dodijeljenih potpora (kn) 338.619,00 3.600.000,00 1.350.000,00 9.750.000,00 1.150.000,00

13

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA Mjera KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA UKUPNO:

0 489

0 30.636.281,00

413 714

4.918.416,96 21.107.035,96

7.4.

Ministarstvo turizma

U realizaciji potpora namijenjenih za male i srednje poduzetnike koje dodjeljuje Ministarstvo turizma, a koje su navedene u Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010., došlo je do određenih izmjena u Programima, na način da se neki Programi u 2010. godini nisu uopće provodili, dok su umjesto njih realizirani novi programi, sadržajno drugačiji. TABLICA POTPORA PREMA PROGRAMU/MJERI
Projekt Broj traženih potpora 14 Iznos traženih potpora (kn) Broj dodijelje nih potpora 10 Iznos dodijeljenih potpora (kn) do 31.12.2010.g.

PROGRAM KREDITIRANJA SEOSKOG TURIZMA – „Razvoj turizma na selu“ (subvencija kamate u dodjeljenim kreditima)

15.756.800,00

379.972,75

Za subvenciju kamate po kreditima koji su odobreni 2008.-2009. POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH SUVENIRA- „Hrvatski suvenir“ Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu "ZELENA BRAZDA" 126 8.771.005,76 30 580.000,00

181

24.036.710,00

59

1.845.000,00

Poticanje plasmana ekoloških proizvoda u turizmu Potpora Programa poticanja, zaštite, obnove i ukljucivanja u turizam BAŠTINEu turistički nerazvijenim područjima Potpora Programa MANIFESTACIJAMA i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma Program sufinanciranja ulaganja u turisticku Infrastrukturu TURIZAM BEZ ZAPREKA 127 15.790.400,00 30

nije u provedbi u 2010. godini 1.009.000,00

199

21.326.862,00

55

2.320.000,00

26

2.234.097,00

3

130.000,00

Poticanje razvoja turističkih tematskih putova Razvoj selektivnih oblika turizma Razvoj turizma - Selektivni oblici turizma na moru Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „PLAVA BRAZDA“
KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

nije u provedbi u 2010. godini 14.420.652,00 22 1.300.000,00

119

14

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Projekt sufinanciranja HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE

237

21.684.000,00

40

1.530.000,00 nije u provedbi u 2010. godini

Program poticanja formiranja multisektorskih klastera Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmuu 2010 g. po ovom programu nije dodijeljena niti jedna potpora subjektu malog gospodarstva već samo poticaji (korisnici su županije, škole i učenici) Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu - "POTICAJ ZA USPJEH" (subvencija kamate u dodjeljenim kreditima) 476 1.930.727.877,00 476

42.832.340,00

Program je završio, a iskazani iznos odnosi se na preuzete obveze za 476 odobrenih kredita u razdoblju 2002.-2009. Program poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda „UPOZNAJ HRVATSKU“ 46 5.746.000,00 33 2.780.000,00

(Program „NOVI TURISTIČKI PROIZVOD“ provodio se pod drugim imenom UPOZNAJ HRVATSKU) UKUPNO 1.551 2.060.494.403,76 758 54.706.313

7.5.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uprava za otočni i priobalni razvoj provodi Program „Državna potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta“ (NN 77/06 i 66/07). Po provedenom Javnom pozivu objavljenom u javnim glasilima 21. ožujka 2010. godine koji je bio otvoren do 31. listopada 2010. godine, državne potpore dodijeljene su kako slijedi:

Državna potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta Red.br. Županija naziv Prijave Dodijeljeno(kn) 1. Dubrovačko-neretvanska 43 1.620.134,24 2. Primorsko-goranska 55 2.674.729,81 3. Splitsko-dalmatinska 42 1.229.716,70 4. Šibensko-kninska 9 212.800,00 5. Zadarska 34 993.153,08 UKUPNO 183 6.730.534,08

KLASA: 311-01/10-01/393 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

15

PROJEKTI, AKTIVNOSTI I SREDSTVA POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U 2011. GODINI
Plan proračuna 2011. 8.300.000 9.000.000 13.600.000 8.500.000 534.000 5.063.900 1.000.000 26.271.925 2.000.000 4.000.000 2.000.000 80.269.825 50.000.000 4.603.000 54.603.000 41.536.495 41.536.495 5.000.000 5.000.000 6.843.200 2.513.800 2.495.340 6.547.000 18.399.340 6.683.081 38.577.086 45.260.167 1.200.000 1.669.652 2.200.000 370.116 2.000.000 7.439.768 32.350.000 23.137.410 100.000,00 407.996.005

I. 1. 2. 3.

KONKURENTNOST I INOVACIJE

Projekt „Inovacijom do konkurentnosti“ Projekt „Gazele“

Obveze za GAZELE iz prethodnih razdoblja Projekt „Poduzetništvo žena“ Strategija razvoja ženskog poduzetništva 2010.-2013. – promidžbene aktivnosti 4. Projekt „Klasteri“ 5. Projekt „Zadružno poduzetništvo“ – potpora razvoju socijalnih zadruga Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) 6. Projekt „Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva“ 7. Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ 8. Projekt „Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom“ 5. Projekt „Zadružno poduzetništvo“ – potpora proizvodno-uslužnim zadrugama Ukupno konkurentnost i inovacije II. PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA 9. Projekt „Izgradnja poduzetničkih zona“ 10. Projekt „Poduzetničke potporne institucije“ Ukupno poduzetnička infrastruktura III. POVOLJNO FINANCIRANJE i SUBVENCIONIRANJE KAMATA 11. Subvencioniranje kamata za povoljne kredite – LPR-P, LPR-MG i LPR-MK Ukupno subvencije na poduzetničke kredite IV. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO 12. Projekt „Obrazovanje za poduzetništvo“ Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014. Projekt „Regionalni centar za poduzetničko učenje za zemlje jugoistočne Europe“ Ukupno obrazovanje za poduzetništvo V. OBRTNIŠTVO 13. Projekt „Obrazovanje u obrtništvu“ 14. Projekt „Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu“ Obrtni registar Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) 15. Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta Ukupno obrazovanje i razvoj obrtništva i e-obrt PROJEKTI EU ZA MSP CIP – Konkurentnost i inovacije IPA komponenta IIIc – regionalni razvoj – regionalna konkurentnost Ukupno EU projekti Zadružni registar i Zadružni savez Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu Promidžba poduzetništva Global Entrepreneurship Monitor – GEM projekt Portal HITPOP.hr Središnji informacijski sustav za provedbu i praćenje projekata potpora Ukupno aktivnosti za malo i srednje poduzetništvo Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije RH 2011. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) Ulaganja u fondove za razvoj – Fondovi za gospodarsku suradnju SVEUKUPNO

Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

I.

KONKURENTNOST I INOVACIJE
Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva
26.271.925,00 kuna

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

A563119 i A563040 Subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007), registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 - (NN 58/2007 i 72/07.) za područje C (Prerađivačka industrija) Odjeljak 10-32, Područje E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša) Odjeljak 37 – 39 i Područje J (Informacije i komunikacije) Odjeljak 62 A) UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I CERTIFICIRANJE - ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti ; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim proizvodima/poboljšanim proizvodima ili znatnim promjenama u proizvodnom procesu ) i ulaganje u ekološki prihvatljivije i energetski učinkovitije proizvodnje, - ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa gospodarskim subjektima iz djelatnosti računalstva i informatike (isključivo za tvrtke koje se bave razvojem informatičkog znanja i softvera), - transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog programa usmjerenog proizvodnji, - stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima, - uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti, - prva tržišna primjena novih proizvoda, usluga ili procesa koji su nastali kako rezultat uvođenja novih tehnologija, - certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti, - akreditacija laboratorija i metoda, - troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt, - nabavka normi. Minimalan iznos potpore po korisniku može iznositi 50.000,00 kuna, a maksimalan 400.000,00 kuna, uz obvezu minimalno od 70% ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija tj. nabavu strojeva, uređaja i sl. B) MARKETING - nastup na domaćim i stranim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup

MJERE

KLASA: 311-01/10-01/393 17 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

17

17

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

-

prostora, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta (match-making, benchmarking), kreiranje brenda, dizajn i posredovanje pri pripremi i/ili ulasku na strana tržišta.

Minimalan iznos potpore po korisniku može iznositi 10.000,00 kuna, a maksimalan 80.000,00 kuna. Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% prihvatljivih troškova. Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost , bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili ne.
DRŽAVNE POTPORE UVJETI

Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva sjedište na području Republike Hrvatske, subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007), registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 - (NN 58/2007 i 72/07) za područje C (Prerađivačka industrija) Odjeljak 10-32, Područje E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša) Odjeljak 37 – 39 i Područje J (Informacije i komunikacije) Odjeljak 62

PROVEDBA

- većinsko privatno vlasništvo, - poslovanje najmanje 2 godine do dana objave Javnog poziva, - najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme, - pozitivno poslovanje u prethodnoj godini, - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, - sukladnost s odredbama o potporama male vrijednosti (NN 45/2007). Na javnom pozivu ne mogu sudjelovati prijavitelji koji su u stečaju ili postupku likvidacije, i/ili su kažnjavani. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati. Nositelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Inovacijom do konkurentnosti
8.300.000,00 kuna A560099 a) Gospodarski subjekti: obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007) - koji se bave primijenjenim istraživanjem što podrazumijeva planirano istraživanje u

KLASA: 311-01/10-01/393 18 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

18

18

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

MJERE

cilju razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga ili značajna poboljšanja istih - koji se bave razvojnim istraživanjem što podrazumijeva kombiniranje, oblikovanje i primjenu postojećeg znanstvenog, tehnološkog, poslovnog i ostalog znanja i vještina u svrhu izrade planova, nacrta ili modela za nove ili poboljšane proizvode, proizvodne procese ili usluge b) Inovatori – fizičke osobe, čije je prebivalište na području Republike Hrvatske koji se bave istraživanjem i razvojem novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanjem već postojećih proizvoda, postupaka i usluga, c) Asocijacije inovatora koje organiziraju izložbe/sajmove inovacija u zemlji i inozemstvu Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge: - zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja tehnike, - podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO - patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu do 15.000,00 kn) - svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi - pripreme, prijevoda, postupka i sl.) (do 10.000,00 kn) - usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije (intenzitet potpore do 75%) - izrada/nabava naprava i alata za razvoj novog proizvoda (intenzitet potpore do 75%) - izrada i ispitivanje prototipa ili postupka (intenzitet potpore do 75%) - troškovi za instrumente i opremu za istraživanje (intenzitet potpore do 75%) - troškovi dizajna (intenzitet potpore do 75%) - troškovi komercijalizacije inovacija (intenzitet potpore do 50%) Minimalni iznos potpore po korisniku je 15.000,00 kuna, a maksimalni do 200.000,00 kuna. Inovatori-fizičke osobe: - zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja tehnike, podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu (do 10.000,00 kn) - svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi pripreme, prijevoda, postupka i sl., do 10.000,00 kn) - izrada i ispitivanje prototipa ili postupka (intenzitet potpore do 50%) - izlaganje na specijaliziranim sajmovima inovacija (intenzitet potpore do 50%). Minimalni iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kuna, a maksimalni do 50.000,00 kuna. Asocijacije inovatora: - za organizaciju izložbi inovacija (intenzitet potpore do 50%). Minimalni iznos potpore po korisniku je 15.000,00 kuna, a maksimalni do 100.000,00 kuna. Neprihvatljivi troškovi: - porez na dodanu vrijednost - nabava/kupnja manje opreme, uređaja i strojeva u vrijednosti manjoj od 10.000,00 kuna - nabava/kupnja potrošne robe - nabava/kupnja sirovine i repromaterijala - nabava/kupnja/najam vozila i pokretnih strojeva - izgradnja/dogradnja/adaptacija poslovnog prostora i proizvodnih objekata - oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku)

KLASA: 311-01/10-01/393 19 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

19

19

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

DRŽAVNE POTPORE UVJETI

reprezentacija, službena putovanja (prijevoz, hotel i sl).

Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva Za gospodarske subjekte: - pozitivno poslovanje, - sjedište na području Republike Hrvatske, - najmanje 1 zaposleni na neodređeno vrijeme, - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima. Na javni poziv ne mogu se javiti subjekti u stečaju ili postupku likvidacije. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Udruga inovatora Hrvatske, Hrvatski savez inovatora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski dizajn centar, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Hrvatsko društvo za kvalitetu

PROVEDBA

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Projekt „GAZELE“
9.000.000,00 kuna 13.600.000,00 kuna ugovornih obveza A560099 Proizvodni subjekti malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge vezane uz proizvodnju - trgovačka društva, obrti i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07) za Područje C, Odjeljak od 10 do 32, Područje F, Odjeljak 43, Skupina 43.2 i 43.3 te Područje J, Odjeljak 62. Poslovni subjekt – gazela prema ovom Projektu je gospodarski subjekt u malom i srednjem poduzetništvu koji: - posluje najmanje tri pune kalendarske godine (poslovna djelatnost je registrirana do 01. siječnja 2008. godine), - ima ostvareni prihod u 2010. godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2008. godini, - povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja, - ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja u iznosu najmanje 25% ukupnih prihoda. Djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, te primarne prerade proizvoda iz tih djelatnosti, kao i djelatnosti cestovnog prijevoza, financijske institucije, komunalno gospodarstvo, trgovina i agencije za posredovanje ne mogu koristiti ova sredstva. Sufinanciranje projekata/investicijskih programa - proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti - tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija - strateškog poslovanja i upravljanja Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva

MJERE

DRŽAVNE

KLASA: 311-01/10-01/393 20 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

20

20

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu POTPORE UVJETI

PROVEDBA

Sredstva potpore za sufinanciranje projekata utvrđuju se u iznosu do 50% vrijednosti podnesenog projekta/investicijskog programa odnosno, do ukupno 700.000,00 kuna. Najmanji iznos potpore je 200.000,00 kuna. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Poduzetništvo žena
8.500.000,00 kuna A 817018 Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske. - nabava opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila), - pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija), - troškovi osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački kapital), - uređenje-poboljšanje poslovnog prostora/radionice, - poduzetnicama početnicama sufinancirati će se troškovi čuvanja djece, odnosno 75% cijene troškova vrtića, 75% cijene troškova odgajateljice i 75% cijene troškova produženog boravka u školi, za razdoblje od jedne godine, a maksimalno do 10.000,00 kuna. Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova. Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost , bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili ne. Minimalan iznos potpore po korisniku može iznositi 5.000,00 kn, a maksimalan 80.000,00 kn. Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva pozitivno poslovanje u prethodnoj godini (sa izuzetkom gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine), - sjedište na području Republike Hrvatske, - najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnicu, - poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva, - upis novog obrta s početkom rada, - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima. Korisnici državne potpore po ovom Projektu nisu fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, predvoditelja, predavačke djelatnosti i sl.), ustanove i udruge. Zahtjevi podnositeljica koje nisu opravdale dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih -

MJERE

DRŽAVNE POTPORE UVJETI

KLASA: 311-01/10-01/393 21 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

21

21

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

godina neće se razmatrati.
PROVEDBA

Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom
4.000.000,00 kuna A 560095 Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07) u privatnom vlasništvu - mladih (do 30 godina starosti), - početnika (do 3 godine poslovanja) i - osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove). - nabava opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila), - uređenje-poboljšanje poslovnog prostora/radionice, - pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija), - troškovi osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački kapital). Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova. Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost , bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili ne. Minimalan iznos potpore po korisniku može iznositi 5.000,00 kuna, a maksimalan 80.000,00 kuna. Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva pozitivno poslovanje u prethodnoj godini (sa izuzetkom gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine), - sjedište na području Republike Hrvatske, - najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika/cu, - poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva, - upis novog obrta s početkom rada, - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima. Korisnici državne potpore po ovom Projektu nisu fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, predvoditelja, predavačke djelatnosti i sl.), ustanove i udruge. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati. Nositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

MJERE

DRŽAVNE POTPORE UVJETI

PROVEDBA

KLASA: 311-01/10-01/393 22 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

22

22

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Poduzetništvo u kulturi
2.000.000,00 kuna Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - HAMAG 2.000.000,00 kuna Ministarstvo kulture A 563119 HAMAG, A 784003 Ministarstvo kulture Gospodarski subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09) nabava novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedijalna oprema, - ulaganje u znanje za stručno usavršavanje, uključujući nove tehnologije u kulturi (tečajevi, seminari, radionice i sl.), - ulaganje u marketing kulturnih projekata (promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, internetski marketing – kreiranje i nadogradnja internetske stranice, banner oglasi), - zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.) - ne odnosi se na zakup prostora od državnih institucija ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, - pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi, - sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta). Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna. Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva pozitivno poslovanje (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine), - sjedište na području Republike Hrvatske, - najmanje 1 zaposlen na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija, - poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva, - upis novog obrta s početkom rada, - podmirene obveze prema državi, - podmirene obveze prema zaposlenicima. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati. Nositelji: Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

MJERE

DRŽAVNE POTPORE UVJETI

PROVEDBA

KLASA: 311-01/10-01/393 23 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

23

23

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

KLASTERI
5.063.900,00 kuna A 560113 Gospodarsko interesna udruženja, d.o.o. ili d.d, odnosno pravni predstavnik udruženja (klaster menadžer, lider subjekt i sl.), koji posluju pozitivno, te čije je sjedište na području Republike Hrvatske. a/ Pokriće dijela troškova klastera u osnivanju za: - stručno- savjetodavne usluge - usluge studije opravdanosti osnivanja klastera - izrade plana i programa rada, investicijskog projekta - tehničko-tehnološkog elaborata, stručnog usavršavanja i ostale intelektualne usluge - izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije promidžbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.) - ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda - nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije - operativni troškovi voditelja klastera do 50% Maksimalni iznos po pojedinom korisniku može iznositi do 50% troškova navedenih namjena, a najviše do 400.000,00 kuna b/ Bespovratna potpora operativnim klasterima - izrade plana i programa rada, investicijskog projekta - tehničko-tehnološkog elaborata - edukacija, stručno usavršavanje i ostale intelektualne usluge - izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije - promidžbene aktivnosti i nastupi na sajmovima - istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl. - ispitivanje, atestiranje, standardizacija proizvoda i zaštitu proizvoda - nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije - te 50% operativnih troškova voditelja klastera a maksimalno 500.000,00 kuna po korisniku.

MJERE

DRŽAVNE POTPORE UVJETI PROVEDBA

Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva Sredstva mogu ostvariti klasteri koji imaju dokaz o poslovnoj suradnji - minimalno jedna znanstveno istraživačka institucija. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST

Zadružno poduzetništvo
3.000.000,00 kuna A 563118 i A 560097

KLASA: 311-01/10-01/393 24 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

24

24

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

KORISNICI I UVJETI

Proizvodno - uslužne zadruge koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: a) ostvaruju pozitivne poslovne rezultate u prethodnoj godini, sa izuzetkom zadruga osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine b) imaju najmanje sedam zadrugara i jednog zaposlenog c) upisane su u evidenciju zadruga pri Hrvatskom savezu zadruga d) nemaju nepodmirenih obveza prema državi i zaposlenicima e) ciljevima, organizacijom, upravljanjem i poslovanjem poštuju zadružne vrijednosti i načela Prednost pri odobravanju potpore imaju zadruge koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara obavlja proizvodnu djelatnost. Potpora se neće odobravati zadrugama koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. g. (NN 58/2007) registrirane za obavljanje djelatnosti iz Područja A i B, Odjeljci 01-09 ili većina zadrugara pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo. Socijalne zadruge koje zapošljavaju osobe s umanjenom radnom sposobnošću i uključuju ih u radne i gospodarske procese ili pružaju pomoć osobama u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima te ih uključuju u širu društvenu zajednicu, a korisnici usluga zadruge ispunjavaju jedan ili više slijedećih uvjeta: - nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, - tjelesno ili mentalno su oštećene, starije, nemoćne i druge osobe koje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, - druge osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka. Zadruge koje razvijaju socijalno zadružno poduzetništvo da bi mogle biti korisnici ovog projekta moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete: a) imaju najmanje sedam zadrugara i jednog zaposlenog b) upisane su u evidenciju zadruga pri Hrvatskom savezu zadruga c) nemaju nepodmirenih obveza prema državi i zaposlenicima d) ciljevima, organizacijom, upravljanjem i poslovanjem poštuju zadružne vrijednosti i načela Potpora se neće odobravati zadrugama čije su članice pretežito pravne osobe.

DRŽAVNE POTPORE

Projektna aktivnost A – Proizvodno – uslužne zadruge Sredstva su namijenjena za: - Početna ulaganja, tj. pokriće dijela rashoda i izdataka za osnivanje zadruge (sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objava oglasa o registraciji i sl.), maksimalno do 5.000,00 kuna. - Ulaganja u materijalnu imovinu, tj. ulaganje u građevinsko zemljište, zgrade i opremu (osim prometnih sredstava i opreme). - Ulaganja u nematerijalnu imovinu, tj. nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja. - Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška zadruge, maksimalno do 50.000,00 kuna. Maksimalan iznos potpore po korisniku može iznositi najviše do 200.000,00 kuna. Projektna aktivnost B - Razvoj socijalnih zadruga Sredstva su namijenjena za:

KLASA: 311-01/10-01/393 25 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

25

25

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Početna ulaganja, tj. pokriće dijela rashoda i izdataka za osnivanje zadruge (sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objava oglasa o registraciji i sl.), maksimalno do 5.000,00 kuna. - Ulaganja u materijalnu imovinu, tj. ulaganje u građevinsko zemljište, zgrade i opremu (osim prometnih sredstava i opreme). - Ulaganja u nematerijalnu imovinu, tj. nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja. - Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška zadruge, maksimalno do 50.000,00 kuna. - Jednogodišnje rashode za jednog zaposlen(og)icu, maksimalno do 72.000,00 kuna. Maksimalan iznos potpore po korisniku može iznositi najviše do 200.000,00 kuna. Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost, bez obzira da li je zadruga u sustavu PDV-a ili nije. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati.
PROVEDBA

Nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Dionik: Hrvatski savez zadruga

II.

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA
Izgradnja poduzetničkih zona
50.000.000,00 kuna A 560089 Jedinice lokalne i područne samouprave (županije, gradovi i općine) koje ispunjavaju kriterije iz ovog Projekta Sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona kroz potpore za: - izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge) - izgradnju infrastrukture u zoni Prioritet kod odobravanja sredstava potpore imaju poduzetničke zone koje imaju iskazan poduzetnički interes i osiguravaju veću zaposlenost u: - proizvodno-prerađivačkim gospodarskim aktivnostima - tehnološkim razvojno-inovacijskim centrima - strateškim aktivnostima poslovne podrške (logističko-distributivnim centrima) Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Agencija za upravljanje državnom imovinom, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI MJERE

UVJETI

PROVEDBA

KLASA: 311-01/10-01/393 26 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

26

26

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI MJERE

Poduzetničke potporne institucije
4.603.000,00 kuna A 563116 Razvojne agencije, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi, registrirani i sa sjedištem na području RH 1. Projektna aktivnost - Razvojne agencije i Poduzetnički centri Sufinanciranje troškova: - promocije poduzetništva i promocije Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu - informiranja i savjetovanja poduzetnika - poticanja poslovnog povezivanja poduzetnika-osnivanje zadruga i clustera, te drugih oblika povezivanja - poticanja i privlačenja ulagača na području na kojem posluju - upravljanje jamstvenim fondovima - uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje Maksimalan iznos dodjeljenih sredstava po korisniku može iznositi 200.000,00 kuna. 2. Projektna aktivnost – Poduzetnički inkubatori Sufinanciranje troškova: - uređenja i opremanja objekata - pružanja stručne pomoći poduzetnicima - podizanje konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika - pružanja usluga za uspostavljanje i razvoj tehnološko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća - pružanja usluga za realizaciju inovacijskih projekata i uspostavljanje i razvoj inovativno usmjerenih poduzeća - uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje Maksimalan iznos dodjeljenih sredstava po korisniku može iznositi 250.000,00 kuna. 3. Projektna aktivnost – Tehnološki parkovi Sufinanciranje troškova: - uređenja i opremanja objekata - pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju tehnološko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća - pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju inovativno usmjerenih poduzeća - izrade projekata povezivanja poduzetnika, koji u svom radu koriste visoke tehnologije, za uspostavljanje transfera tehnologija, suradnjom sa znanstvenim i istraživačkim institucijama - izrade projekata za visoko inovativna poduzeća, suradnjom sa znanstvenim i istraživačkim institucijama - uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje

KLASA: 311-01/10-01/393 27 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

27

27

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Maksimalan iznos dodjeljenih sredstava po korisniku može iznositi 250.000,00 kuna.
UVJETI

PROVEDBA

korisnici Projekta mogu se prijaviti i dobiti sredstva sufinanciranja ako imaju najmanje 3 zaposlena djelatnika, - pozitivno posluju u prethodnoj godini, - imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima. Zahtjevi podnositelja koji nisu opravdali dodijeljene državne potpore iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva prethodnih godina neće se razmatrati. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo -

III.

SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik (LPR-P) Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje (LPR-MK) Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva (LPR-MG)
41.536.495,00 kuna A 560091

Servisiranje subvencija kamata za kreditne linije SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST PROVEDBA

Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje (LPR-MK) Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva (LPR-MG)
Izraditi će se dodaci Ugovorima o provedbi za preostala sredstva stvorenog kreditnog potencijala do njihova iskorištenja

IV.

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO
Obrazovanje za poduzetništvo
5.000.000,00 kuna A 560087 Poduzetničke potporne institucije, obrazovne i partnerske institucije Projektna aktivnost 1 Obrazovanje poduzetnika početnika, poduzetnika u rastu i razvoju, obrtnika i poduzetnika u zadrugama Projektna aktivnost 2 Obrazovanje za poduzetništvo u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Projektna aktivnost 3 – Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI MJERE

KLASA: 311-01/10-01/393 28 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

28

28

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Poticanje obrazovanja poduzetnika na visokoobrazovnim institucijama sufinanciranjem specijalističkih diplomskih stručnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija, doktorskih disertacija od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplinarnih projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih poduzetničkih inkubatora Projektna aktivnost 4 – Provedba projektne aktivnosti „Učenička zadruga i učeničko poduzeće“ Sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća u osnovnim i srednjim školama koje specijaliziranim programima uvode učenike u poduzetništvo, koordinativne aktivnosti za uspostavu informatičkog sustava SUVT (Središnji ured vježbeničkih tvrtki). Projektna aktivnost 5 Promocija poduzetništva - Poticanje poduzetništva mladih, poduzetništvom protiv siromaštva – u stvaranju egzistencije u rijetko naseljenim područjima
DRŽAVNE POTPORE PROVEDBA

Sufinanciranje troškova izvođenja Provedbenih aktivnosti utvrđenih ovim Projektom Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatski savez zadruga i Hrvatski Caritas

V. OBRTNIŠTVO
NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA KORISNICI DRŽAVNE POTPORE

Obrazovanje u obrtništvu (A 822029)
6.843.200,00 kuna Subjekti malog gospodarstva, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika Projektna aktivnost A - Informatičko obrazovanje obrtnika Organiziranje i izvođenje izobrazbe obrtnika za stjecanje: a) osnovnih informatičkih kompetencija: osnovni koncepti informacijske tehnologije, korištenje računala i rad s datotekama, obrada teksta, tablične kalkulacije, baze podataka, prezentacije, informacije i komunikacije b) proširenih informatičkih kompetencija: izrada Web stranica i računalne grafike. Planirana sredstva: 800.000,00 kuna Projektna aktivnost B - Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima Projekt je namijenjen učenicima koji se u školskoj godini 2011./2012. u srednjim strukovnim školama školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Sredstva se odobravaju Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim komorama, udruženjima obrtnika i subjektima malog gospodarstva, koji u suradnji s MINGORP dodjeljuju stipendije učenicima (učešće u financiranju stipendija 50% : 50%). Najviši iznos stipendije po učeniku/mjesečno 1.000,00 kuna. Planirana sredstva: 1.234.200,00 kuna Projektna aktivnost C - Razvoj strukovnih škola za obrtnička zanimanja Bespovratne potpore odobravaju se srednjim strukovnim školama koje izvode obrazovne programe za obrtnička zanimanja određena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) za: - opremanje školskih praktikuma za vježbe iz strukovnih predmeta i praktičnu nastavu,

KLASA: 311-01/10-01/393 29 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

29

29

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

- obnavljanje ili nabavku nastavnih sredstava i pomagala škole. Najniži iznos potpore: 20.000,00 kuna Najviši iznos potpore: 80.000,00 kuna Planirana sredstva: 1.500.000,00 kuna Projektna aktivnost D - Cjeloživotno obrazovanje obrtnika Projekt je namijenjen srednjim strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih koje, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), izvode prekvalifikacije, pripreme za polaganje pomoćničkog ispita, majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, organiziraju stručno usavršavanje majstora i nastavnika te organiziraju tečajeve za stjecanje znanja o poučavanju naučnika. Sredstva se mogu utrošiti za opremanje: - praktikuma za strukovne predmete - učionica za stručne i teorijske predmete - dvorana i predavaonica za održavanje seminara. Najniži iznos potpore: 80.000,00 kuna Planirana sredstva: 1.150.000,00 kuna Projektna aktivnost E - Poticaji izvođačima praktične nastave za obrtnička zanimanja Bespovratne potpore odobravaju se: - subjektima malog gospodarstva, u čijim se radionicama i pogonima izvodi praktična nastava za učenike srednjih strukovnih škola koji se školuju za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08). Najviši iznos potpore: 30.000,00 kuna Planirana sredstva: 2.159.000,00 kuna PROVEDBA Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA KORISNICI

Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu (A 822029) 2.513.800,00 kuna 1. Fizičke osobe koje su u 2010. i 2011. godini, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08): - položile ispit o stručnoj osposobljenosti, - položile majstorski ispit, - položile pomoćnički ispit, - uspješno završile prekvalifikaciju prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih. 2. Fizičke osobe koje su u 2010. i 2011. godini položile ispit o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) odnosno subjekti malog gospodarstva-poslodavci koji su svojim radnicima financirali polaganje navedenog ispita. 3. Subjekti malog gospodarstva–poslodavci, koji su u 2010. i 2011. godini, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), za svoje radnike, financirali prekvalifikaciju, polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog ili pomoćničkog ispita.

KLASA: 311-01/10-01/393 30 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

30

30

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

4. Subjekti malog gospodarstva koji su u 2010. ili 2011. godini ishodili dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. 5. Fizičke osobe koje su položile pomoćinički ispit, ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ili su se prekvalificirale za rad u obrtničkim zanimanjima te fizičke i pravne osobe, subjekti malog gopodarstva- poslodavci koji su za radnike financirali polaganje ispita iz točke 1,2 i 4 ovog Projekta, a zbog nedostatka proračunskih sredstava nisu ostvarili pravo na povrat sredstava u 2010. godini. DRŽAVNE POTPORE Bespovratne potpore odobravaju se za pokriće 70% troškova nastalih u svezi s: - pripremom za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita u ustanovama za obrazovanje odraslih odnosno područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika - polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita prema Rješenju o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i prekvalifikacijom prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih - izdavanjem dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

PROVEDBA

NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA KORISNICI

Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta (A 563094)
6.547.000,00 kuna Subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost na obrtnički način te izrađuju proizvode tradicijskog ili umjetničkog obrta definirani Pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim obrtima (NN 112/07) – Projektna aktivnost A. Institucije, ustanove i udruge koje provode programe predstavljanja i educiranja za zanimanja tradicijskih i umjetničkih obrta putem radionica, tečajeva i seminara – Projektna aktivnost B. Projektna aktivnost A - Tradicijski i umjetnički obrti Bespovratne potpore dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva, koji obavljaju djelatnosti koje su Projektom određene kao tradicijski i umjetnički obrti, proizvođačima proizvoda dizajnerske i umjetničke vrijednosti. Sredstva su namijenjena za: - nabavku alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava - poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru - usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, inovacije u designu proizvoda, izrada ambalaže i dr.) - edukaciju/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima - nastup na obrtničkim, poduzetničkim i drugim sajmovima u Republici Hrvatskoj (zakup i opremanje izložbenog prostora). Najniži iznos potpore: 10.000,00 kuna Najviši iznos potpore: 50.000,00 kuna Planirana sredstva: 6.000.000,00 kuna

DRŽAVNE POTPORE

KLASA: 311-01/10-01/393 31 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

31

31

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

PROVEDBA

Projektna aktivnost B - Očuvanje obrtničke tradicije Bespovratne potpore dodjeljuju se institucijama, ustanovama i udrugama radi sufinanciranja troškova provedbe programa predstavljanja i edukacije o tradicijskim i umjetničkim obrtničkim djelatnostima putem radionica, tečajeva i seminara što uključuje: - zakup, uređenje i opremanje prostora, - izradu web stranica, troškove izrade promidžbenog materijala, - troškove osnovnih sredstava i pribora za rad - troškove voditelja edukacije. Najniži iznos potpore: 10.000,00 kuna Najviši iznos potpore: 30.000,00 kuna Planirana sredstva: 547.000,00 kuna Nositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Dionik: Hrvatska obrtnička komora

Obrtni registar
SREDSTVA KORISNICI MJERE

2.495.340,00 kuna Subjekti malog gospodarstva, tijela javne vlasti te ostale državne institucije i građani Projektna aktivnost 1: Održavanje i razvoj sustava Obrtnog registra čiji je cilj omogućiti korisnicima što jednostavniji, brži, transparentniji i jeftiniji upis obrta u obrtni registar primjenom novih tehnoloških rješenja s posebnim naglaskom na korištenju Internet tehnologije.

Projektna aktivnost 2: Razvoj e-poslovanja u okviru Obrtnog registra i to: - finaliziranje projekta „Povezivanje informacijskog sustava Obrtnog registra s OIB sustavom Ministarstva financija“ - finaliziranje projekta „Povezivanje informacijskog sustava Obrtnog registra s informacijskim sustavom Kaznene i Prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa - realizacija projekta „Povezivanje informacijskog sustava Obrtnog registra s informacijskim sustavom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ - povećavanje broja korisnika – tijela javne vlasti – korisnika servisa za on-line isporuku podataka iz baze Obrtnog registra Republike Hrvatske - unaprjeđenje portala Obrtnog registra u segmentu javnog servisa za pretraživanje podataka Obrtnog registra (podizanje sigurnosne i tehnološke razine te stupnja ažurnosti uz postizanje ušteda kroz racionalniju organizaciju) Projektna aktivnost 3: Obnavljanje i održavanje informatičke opreme u registarskim tijelima. Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Promidžba poduzetništva
SREDSTVA KORISNICI 2.200.000 kuna Gospodarski subjekti, asocijacije malog i srednjeg poduzetništva, potporne institucije i razvojne agencije za malo i srednje poduzetništvo, jedinice lokalne i područne samouprave, te udruge i organizacije koje promiču poduzetništvo i provode

KLASA: 311-01/10-01/393 32 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

32

32

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

poduzetničke projekte NAMJENA SREDSTAVA Sredstva su namijenjena: a. za sufinanciranje troškova - skupova i ostalih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva - izdavanja stručnih časopisa za poduzetništvo - međunarodnih aktivnosti - stručne literature - projekata promidžbe poduzetništva b. za priznanja u obliku novčane nagrade c. za nagrade u obliku pokrića troškova sudjelovanja na Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Hrvatska izvozna ofenziva
NAZIV PROJEKTA SREDSTVA PRORAČUNA PRORAČUNSKA AKTIVNOST KORISNICI

Hrvatska izvozna ofenziva Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije RH 2011. 32.350.000 A 817012 Potpora prema ovom projektu može biti odobrena: - Trgovačkim društvima i obrtima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje i usluga vezanih uz proizvodnju - Udruženim gospodarskim subjektima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na inozemnom tržištu, - Asocijacije gospodarskih subjekata, klasteri, te partnerske institucije – HGK, HOK, HUP, HIZ, koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na međunarodnim tržištima. - nastup na inozemnim sajmovima, marketinške aktivnosti vezane uz internacionalizaciju, - jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda - priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište, - priprema internacionalnih poslovnih aktivnosti, - organiziranje gospodarskih misija na inozemnim tržištima. Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva. Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost. - pozitivno poslovanje, - sjedište na području Republike Hrvatske, - najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme, - ostvaruju najmanje 25% prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu, - imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima Na Javni poziv ne mogu se javiti gospodarski subjekti u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.

MJERE

DRŽAVNE POTPORE UVJETI

KLASA: 311-01/10-01/393 33 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

33

33

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

PROVEDBA

Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Dionici: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatski izvoznici, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska udruga poslodavaca REGISTAR potpora malom gospodarstvu - RPMGRH 2.000.000,00 kuna Informatizacija poslovnih procesa, transparentnost u dodjeli državnih potpora. Primjena informatičkog rješenja za podršku poslovnim procesima evidencije (unosa i kontrole), analize i mjerenja učinaka projekata poticanja malog gospodarstva s ciljem učinkovitog obuhvata informacija, praćenje povećanog obujma poslova i izrade kvalitetnijeg sustava izvještavanja zainteresiranih strana: MINGORP-a i HAMAG-a, poduzetnika i ostalih korisnika informacija. - MINGORP - Uprava za malo gospodarstvo, Uprava za obrt, Uprava za industriju, Uprava za energetiku, Uprava za gospodrsku diplomaciju, izvoz i investicije; - HAMAG; - poduzetnici; - korisnici informacija iz REGISTRA; - Planiranje razvoja programskog rješenja - Organizacija projekta uključiv tehnološke preduvjete - Razvoj programskog rješenja i nadogradnja sukladno zahtjevima i potrebama korisnika Registra I Faza- izrađeno programsko rješenje za obradu zahtjeva i unos podataka II Faza - izvršene su potrebne izmjene u programskom rješenju i postavljeni novi zahtjevi za obradu i analizu podataka – izvješća, III Faza – objedinjavanje izvora informacija (temeljem preporuke iz izvješća Revizije) u zajednički Registar; povezane su sve uprave MINGORP-a koje provode programe i dodjeljuju potpore malom gospodarstvu IV faza - dorada programskog rješenja za provođenje on-line ankete subjekata malog gospodarstva V faza – sustavno širenje programskog rješenja radi povezivanja svih resora koji dodjeljuju potpore malom gospodarstvu - Evidentiraju se svi potrebni podaci o Projektima i podaci o prijavama poduzetnika koji se uključuju u Projekte - Analiza, ocjenjivanje pristiglih prijava i procjena kriterija za bodovanje provodi se kroz Registar - Registar služi za pripremu izvještaja i dokumentacije za sjednice Povjerenstva - Iz Registra se obavlja ispis ugovora, odluka o dodjeli sredstava, izrađuju

NAZIV PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA CILJ

KORISNICI

PROVEDBENE AKTIVNOSTI

RAZVOJ PROJEKTA U FAZAMA

REZULTATI PROJEKTA

KLASA: 311-01/10-01/393 34 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

34

34

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

NOSITELJ SUDIONICI

se nalozi za isplatu sredstava na račun poduzetnika, te drugi potrebni akti za podnesene zahtjeve - Registar je povezan sa Službama računovodstva i financija MINGORP-a i HAMAG-a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Poslovno inovacijski centar Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

8. Projekt „Strukovno obrazovanje usmjereno na tržište rada u Republici Hrvatskoj “ Projekt je započet u 2006. godini, a završiti će u 2011. godini, u suradnji s Društvom za tehničku suradnju – GTZ (projekt financira financira Vlada Savezne Republike Njemačke) . Cilj projekta je unapređenje strukovnog obrazovanja u skladu s potrebama hrvatskog obrtništva i malih i srednjih trgovačkih društava. Aktivnostima Projekta potiče se razvoj sustava i to: - Razvoj škola: Cilj je urediti specijalizirane i dobro opremljene strukovne škole koje će nuditi obrazovne usluge za regiju. Odabrane su pilot-škole u Zadru, Novoj Gradišci, Zagrebu, Slavonskom Brodu i Velikoj Gorici, te druge strukovne škole koje surađuju u Projektu. Aktivnost uključuje i nabavu opreme za škole te povezivanje škola s gospodarskim subjektima. - Razvoj zanimanja, obrazovnih planova i programa: Izrađeni su nastavni planovi i programi za slijedeća dva nova zanimanja: automehatroničar i instalater sustava vode, plina, grijanja i klimatizacije koji se kao eksperimentalni uvode u odabrane pilot škole. - Razvoj ljudskih resursa: Radi uvođenja ovog obrazovnog modela (projektne nastave i novih zanimanja) dio Projekta odnosi se i na usavršavanje nastavnika i ravnatelja škola. - Razvoj socijalnog partnerstva između središnjih tijela državne uprave i strukovne organizacije Hrvatske obrtničke komore Ostale aktivnosti Projekta usmjerene su na razvoj profesionalne orijentacije te na profesionalno savjetovanje i profesionalnu pripremu što se realizira u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 9. EU Projekti 9.1. IPA – komponenta IIIC regionalni razvoj – regionalna konkurentnost 9.1.1. Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja Cilj ove operacije je povećanje konkurentnosti hrvatskih regija i uravnoteženi regionalni razvoj pružanjem potpore stvaranju i rastu malog i srednjeg poduzetništva širenjem i poboljšanjem poslovne infrastrukture i pripadajućih usluga u slabije razvijenim područjima RH. Ciljne skupine za ovu operaciju su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, regionalne/lokalne javne ustanove ili udruge, javna poduzeća u vlasništvu tijela samouprave, regionalne/lokalne turističke zajednice. Svi korisnici moraju biti pravne
KLASA: 311-01/10-01/393 35 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

35

35

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

osobe i moraju biti neprofitne organizacije. Operacija se provodi kroz ugovor o uslugama i shemu dodjele nepovratnih sredstava s tri otvorena poziva. Objavljivanje drugog poziva na natječaj „Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ očekuje se u ožujku 2010. godine. Kroz drugi poziv za dodjelu nepovratnih sredstava planira se dodijeliti 8.400.000 EUR od čega 6.300.000 EUR sredstava EU dok je 2.100.000 EUR sufinanciranje koje trebaju osigurati korisnici nepovratnih sredstava. U provedbi operacije sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. 9.1.2. Projekt „Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini“ Cilj projekta je poboljšanje donošenja politike na nacionalnoj razini i provedbe preporuka iz Strateškog okvira za razvoj 2006.-2013. o politici vezanoj za MSP. Svrha projekta je pružiti Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kapacitete i sposobnosti
potrebne za procjenu sadašnjih i budućih poticaja MSP, kao i širu ocjenu ukupnog poslovnog okruženja u Hrvatskoj, zajedno s odgovarajućim metodološkim alatima i sustavom prikupljanja podataka.

Vrijednost operacije: Projekt će se provoditi kroz ugovor o uslugama čija je ukupna vrijednost 1.460.000 EUR. Potpisivanje ugovora o uslugama se predviđa u prvom kvartalu 2011. godine. Predviđena je II. faza projekta koji će se provoditi kroz okvirni ugovor u vrijednosti 199.000 EUR, sukladno modifikaciji Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za razdoblje 2010-2011. 9.1.3. Projekt „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja“ (e-business) Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja. Svrha projekta je povećati kapacitete 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike Hrvatske, te obučiti osoblje u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama za potporu MSP u pružanju usluga e-poslovanja malim i srednjim poduzećima. Također, procijenit će se potrebe poduzetničkih potpornih institucija za ICT opremom i sukladno tome napraviti tehnička specifikacija za njezinu nabavu. Vrijednost operacije: Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi. Ukupna vrijednost projekta je 1.580.080 EUR. Od toga je vrijednost ugovora o uslugama 1.030.080 EUR, a vrijednost ugovora o nabavi 550.000 EUR. Ugovor o uslugama je potpisan 19. travnja 2010. te je implementacija u tijeku, dok se potpisivanje ugovora o nabavi predviđa u drugom kvartalu 2011. godine. Predviđena je II. faza projekta koji će se provoditi kroz jedan ugovor o uslugama u vrijednosti 1.000.000 EUR, te jedan ugovor o nabavi u vrijednosti 440.000 EUR, sukladno modifikaciji Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za razdoblje 2010-2011.

KLASA: 311-01/10-01/393 36 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

36

36

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Potpisivanje ugovora o uslugama se predviđa u prvom kvartalu 2012. godine, dok se potpisivanje ugovora o nabavi predviđa u drugom kvartalu 2013. godine. 9.1.4. Projekt „Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzećima“ Cilj projekta je pružanje konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetništvu o temama koje su presudne za međunarodnu konkurentnost, kao i temama neophodnim za poznavanje i dobro korištenje sredstava EU namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Svrha projekta je u dugoročnom razdoblju doprinijeti apsorpcijskom kapacitetu Strukturnih fondova, kao i ispunjenju ekonomskih kriterija potrebnih Hrvatskoj za pristupanje EU, te će se provesti tehnička pomoć na organizaciji i realizirati radionice za obuku, materijal i savjetodavne usluge za krajnje korisnike. Vrijednost operacije: Projekt se provodi kroz dva ugovora o uslugama. Ukupna vrijednost projekta je 4.133.140 EUR. Vrijednost prvog ugovora je 1.344.900 EUR, a vrijednost drugog ugovora 2.788.240 EUR. Prvi ugovor o uslugama je potpisan 12. kolovoza 2010., dok je drugi ugovor o uslugama potpisan 15. studenog 2010. godine. Oba ugovora se nalaze u fazi implementacije. Predviđena je II. faza projekta koji će se provoditi kroz jedan ugovor o uslugama u vrijednosti 2.700.000 EUR, sukladno modifikaciji Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za razdoblje 2010-2011. Potpisivanje ugovora se predviđa u drugom kvartalu 2012. godine. 9.1.5. Razvoj investicijskog okruženja Cilj projekta je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim županijama, kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima koji odgovaraju njihovim poslovnim potrebama, tako i istovremenim poboljšavanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja, odnosno poboljšati poslovnu i investicijsku klimu u Hrvatskoj u cilju promicanja ravnomjernog regionalnog razvoja. Ovaj projekt je nastavak uspješnog projekta CARDS 2002 “Razvitak poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj” u sklopu kojeg je tijekom 2006. godine proveden pilot projekt – prva faza projekta “Program certificiranja regija za ulaganja” (ICPR). Svrha projekta je provesti Program certificiranja regija za ulaganja u svim županijama u
Hrvatskoj, te razviti i isporučiti napredni program već certificiranim županijama.

Vrijednost operacije: Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama čija je ukupna vrijednost 2.496.715 EUR. Ugovor o uslugama je potpisan 12. siječnja 2010. godine, te je projekt u provedbi. 9.1.6. Podrška razvoju klastera Cilj projekta je izrada detaljnog popisa klasterskih inicijativa, priprema metodologije osnivanja clustera po principu top-down (odozgo prema dolje), osnivanje tri pilot clustera, izrada evaluacije pilot klastera u svrhu učenja za budući razvoj klastera, poboljšanje znanja i vještina klaster managera, članica klastera i javnih institucija.
KLASA: 311-01/10-01/393 37 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

37

37

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Svrha projekta je povećanje kapaciteta i sposobnost MSP za međunarodnu konkurentnost. Vrijednost operacije: Ovaj projekt će se provoditi kroz ugovor o uslugama čija je vrijednost 2.400.000 EUR. Potpisivanje ugovora o uslugama se predviđa u prvom kvartalu 2011. godine. 9.1.7. Podrška jačanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća Cilj projekta je povećati konkurentnost hrvatskih malih i srednjih poduzetnika. Svrha projekta je usmjeravati ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promoviraju zelenu ekonomiju i jačaju razvojni potencijal novih i konkurentnih proizvoda u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima. Vrijednost operacije: Projekt će se provoditi kroz dvije vrste ugovora – Ugovor o uslugama u vrijednosti 200.000 EUR i ugovor o bespovratnim potporama u vrijednosti 3.000.000 EUR. Potpisivanje ugovora o uslugama se predviđa u četvrtom kvartalu 2012. godine., dok se potpisivanje ugovora o bespovratnim potporama predviđa u trećem kvartalu 2012. godine. 9.1.8. Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – BIZIMPACT II Cilj projekta je unaprijediti poslovno okruženje kroz jačanje informiranja u cilju konkurentnosti i razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu učinka propisa (vezano na razvoj cjelovitog sustava procjene učinka propisa - PUP). BIZIMPACT II. je nastavak uspješno provedenog projekta pod istim nazivom financiranog iz sredstava CARDS2004 u razdoblju od 2007. do 2009. Svrha projekta je dalje razvijati kapacitete upravljačkih tijela i poslovnih udruženja i organizacija u identificiranju, analizi učinka i komunikaciji informacija o utjecaju ključnih regulatornih područja na poslovanje u Hrvatskoj, uz jačanje saznanja poslovne zajednice o tim područjima, posebno na regionalnoj razini, te razvoj poduzetničke kulture. Vrijednost operacije: Operacija će se provoditi kroz jedan ugovor o uslugama u vrijednosti 1.500.000 EUR. Potpisivanje ugovora o uslugama se predviđa u četvrtom kvartalu 2011. godine. 9.1.9. Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL Uz podršku svih zemalja JI Europe Hrvatska i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzimaju inicijativu za osnivanjem regionalnog centra sa sjedištem u Hrvatskoj i u tome dobiva i punu podršku Europske komisije. Diplomatsko-planskoprogramski proces uz prethodno izrađenu studiju izvodljivosti (od strane neovisne međunarodne konzultantske kuće) završio je potpisivanjem ugovora s Europskom komisijom o direktnom financiranju centra i njegovih aktivnosti kroz EU programski paket „Višekorisnička IPA – jačanje konkurentnosti“. Za rad centra osigurana su sredstva za razdoblje 2009 – 2012 u ukupnom iznosu od 2 milijuna EUR i to 1,7 milijun EUR Europska komisija i 0,3 milijuna EUR Hrvatska. Ugovor s Europskom komisijom potpisan je 21. 12. 2009. godine. SEECEL je osnovan kao neovisna institucija 2009. godine potpisivanjem ugovora između Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Model partnerstva Vlade i poslovnog
KLASA: 311-01/10-01/393 38 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

38

38

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

svijeta pohvaljen je od strane Europske komisije kao najnapredniji oblik suradnje koji je u suglasju svih preporuka vezanih za poduzetništvo i učenje poduzetništva. SEECEL je proglašen jednim od primjera najbolje prakse i kao takav promoviran i za zemlje članice EU na konferenciji u Stockholmu (listopad 2009) i konferenciji u Europskom parlamentu u Briselu (Partnerstvom biznisa i obrazovanja za konkurentnost - prosinac 2009). SEECEL je prvi primjer direktnog korištenja sredstava od strane zemalja što je Hrvatska uspjela sa svojim stručnim timom. Na taj način je potvrdila vodeću ulogu u regiji za ovo područje. Realna perspektiva je (vezano uz uspješnost rada i realizaciju prvog strateškog plana za razdoblje 2009 – 2012) je da SEECEL preraste u referentni centar za učenje poduzetništva u cilju razvoja konkurentnosti i za zemlje članice EU (što je i definirano misijom SEECEL-a). Slijedeći preporuke Europske komisije i Glavne uprave za proširenje uz prvotnih 7 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) SEECELu je pridružena i osma članica, Turska. Interes za suradnju sa SEECELom uvelike iskazuju i zemlje članice EU koje sudjelovanje ovoga trenutka mogu ostvariti na načelu samofinanciranja. SEECEL je do sada ostvario dogovore o struktiriranoj suradnji s Regional Cooperation Councileom, Europskom agencijom ETF-om, Međunarodnim univerzitetom u okviru EuroMeda procesa – EuroMeeda University u Sloveniji i OECD-om. Aktivnosti centra za period 2009. – 2012. vezana su uz tri područja gdje će se aktivnosti odvijati od razvoja konceptualnih rješenje za razvojne politike do njihove direktne implementacije u svih osam zemalja i to: (1) Poduzetničko učenje kao ključna kompetencija u ISCED 2 (osnovna škola); (2) Poduzetničko učenje kao ključna kompetencija u ISCED 5/6 (visokoškolsko obrazovanje); (3) Sustavno praćenje potreba za edukacijom malih i srednjih gospodarstava. Četvrtka sastavnica je horizontalna - stvaranje platforme za razmjenu i informiranje o najnovijim EU politikama iz područja poduzetničkog učenja te razmjena dobrih iskustava i praksi. U razradi je i plan aktivnosti za period 2012+ gdje će SEECEL proširiti svoje djelovanje na sve oblike i razine formalnog i neformalnog učenja za poduzetništvo. Taj pravac strateškog razvoja i promišljanja podržala je Europska komisija – Glavna Uprava za poduzetništvo i industriju. 10. Ulaganja u fondove za razvoj Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, a u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donijelo je Pravilnik o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju („Narodne novine“ 21/10). Fondovi za gospodarsku suradnju, temeljem Pravilnika, određeni su kao investicijski fondovi koji se osnivaju i posluju sukladno Zakonu o investicijskim fondovima kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom, te u skladu s uvjetima iz Odluke Vlade RH o namjeri osnivanja fondova za gospodarsku suradnju i Pravilnika. Fondovi za gospodarsku suradnju se osnivaju na određeno vrijeme od deset godina uz mogućnost produljenja za maksimalni dodatni rok od dvije godine, a isključivo mogu ulagati u trgovačka društva koja imaju sjedišta u Republici Hrvatskoj i koja isključivo ili pretežito

KLASA: 311-01/10-01/393 39 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

39

39

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju sudjeluje putem Kvalificiranog ulagatelja. Propisi Republike Hrvatske uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala, te je određen Kvalificirani ulagatelj koji će u svoje ime, a za račun Vlade Republike Hrvatske u svaki od Fondova za gospodarsku suradnju uložiti iznos koji odgovara iznosu koji će u takav fond uložiti Privatni ulagatelji, a prema uvjetima i ograničenjima iz Pravilnika. Fondovima za gospodarsku suradnju prema propisima mora upravljati društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, koje je dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Ukupni iznos sredstava kojima će Vlada Republike Hrvatske sudjelovati u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju, iznosit će najviše do milijardu kuna. 11. Potpore namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u suradnji s drugim tijelima državne uprave 11.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Provedba programa i projekata za razvoj poduzetništva utemeljenog na znanju kroz Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO, koji je financiran sredstvima iz zajma Svjetske banke za projekt Tehnologijskog razvitka Republike Hrvatske. U proračunu za 2011. godinu iz zajma su osigurana sredstva za subvencije u iznosu od 12.209.050 HRK. Uz ta sredstva dodatno su po programima osigurana sredstva iz državnog proračuna za 2011. godinu: Program RAZUM – program sjemenskog kapitala kroz koji se financiraju troškovi razvoja novog proizvoda. RAZUM je usmjeren na pružanje financijske potpore tehnološki orijentiranim i na znanju utemeljenim poduzećima. Odobrena sredstva u proračunu: 5.060.000 kuna Državne potpore: uvjetni zajam u maksimalnom iznosu od 12.000.000 kuna i ne više od 6.000.000 kuna za prvu godinu financiranja, ugovara se za kategoriju pretkomercijalnh projekata i to na način da se do 70% sredstava ukupne vrijednosti projekta financira iz Programa RAZUM, a preostalih 30% korisnik osigurava iz vlastitih izvora. Financiranje komercijalnih projekata vrši se kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Program financiranja pronalazaka. Program TEHCRO – program razvoja tehnologijske infrastrukture koji pruža financijsku i operativnu podršku za uspostavljanje, unaprjeđenje i razvoj samoodržive tehnologijske infrastrukture koja je neophodna za transfer tehnologije, komercijalizaciju rezultata istraživanja te pokretanje i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća. Odobrena sredstva u proračunu: 2.065.000 kuna Državne potpore: Gornja granica iznosa financiranja nije ograničena, uz ograničenje za financiranje troškova opreme i adaptacije objekta do 15% ukupne vrijednosti projekta. Financiranje se vrši u obliku zajma, darovnice ili ulaganja u vlasnički kapital. Dodijeljena sredstva financiranja ne premašuju 50% ukupnog troška Projekta. Korisnik treba osigurati
KLASA: 311-01/10-01/393 40 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

40

40

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

financiranje iz vlastitih (drugih) izvora najmanje 30%. Sufinanciraju se operativni troškovi poslovanja koji nastaju pri obavljanju unaprijed utvrđenih aktivnosti, poslovnih i razvojnih usluga za inovativna poduzeća. Program IRCRO – program poticanja istraživanja i razvoja, namijenjen je sufinanciranju projekata razvoja novih proizvoda ili unaprjeđenje postojećih u suradnji s znanstvenoistraživačkim institucijama. Svrha programa je jačanje suradnje između gospodarstva i znanstvenih institucija kroz zajedničke projekte razvoja novih proizvoda. Državne potpore: BICRO sudjeluje u sufinanciranju do 50% troškova projekta. Maksimalan iznos financiranja je 600.000 kuna po projektu u obliku uvjetnog zajma. Model financiranja – bespovratna sredstva. Program EUREKA – europska mreža za istraživanje i razvoj orijentiran prema tržištu. EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte, a okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 34 europske zemlje i EU. Hrvatska je članica od 23. lipnja 2000. godine. Odobrena sredstva u proračunu: 2.729.563 kuna Državne potpore: maksimalan iznos financiranja je 150.000 EUR po projektu, do 50% sufinanciranja troškova projekta. Mreža EUREKA nema zajednički fond za izravno financiranje, već svaka zemlja članica podržava sudjelovanje domaćih partnera kroz različite sustave sufinanciranja iz lokalnih izvora. Utvrđeni su posebni kriteriji za EUREKA projekte, te za Hrvatsku. Posebnim kriterijima za Hrvatsku utvrđeno je uklapanje projekta u nacionalne prioritete gospodarskog i tehnološkog razvoja, omogućavanje proizvodnje u hrvatskoj, ulaganja, transfer tehnologije, pristup hrvatskog partnera stranim tržištima, otvaranje novih radnih mjesta.“ 11.2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 11.2.1. Poticanje razvoja i održivosti hrvatske industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u razdoblju od 2011. do 2014. godine dodijeljivati će državne potpore svim kategorijama poduzetnika djelatnosti Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (NKD 2007 – C16) i Proizvodnja namještaja (NKD2007 – C31), uključujući i poduzetnike maloga gospodarstva. Dodjela državne potpore će se temeljiti na „Operativnom programu razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2011.-2014.“ Donošenje istoga je predviđeno u mjesecu veljači 2011. godine. Predmetna državna potpora po iznosu i intenzitetu je opća horizontalna potpora; po obliku, bespovratna sredstva, a prema namjeni subvencija. Poticajne mjere/aktivnosti su sljedeće: - Istraživanje i razvoj i inovacije – projekti istraživanja i razvoja, studije o tehničkoj izvedivosti, zaštita prava industrijskog vlasništva, savjetodavne usluge, unajmljivanje visokog stručnog kadra.

KLASA: 311-01/10-01/393 41 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

41

41

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

-

Mali i srednji poduzetnici – materijalna ulaganja (zemljište, građevine, i postrojenja, strojevi i oprema) i nematerijalna ulaganja (prijenos tehnologije otkupom patentnih prava, licenci, znanja i iskustva ili nepatentiranih tehničkih spoznaja). Zaštita okoliša – materijalna ulaganja (zemljište, građevine, postrojenja i oprema i prilagodba proizvodnih metoda u svrhu zaštite okoliša) i nematerijalna ulaganja (prijenos tehnologije kroz stjecanje dozvola za poslovanje ili patentiranog i nepatentiranog znanja).

-

Planirani iznos proračunskih sredstava za realizaciju poticajnih mjera područja „Poticanje razvoja i održivosti hrvatske industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja“ su odobrena na razdjelu 062 – Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, glava 06205, program 3207 Poticanje razvoja indsutrijske prerade drva, Program K828006 - Mjere razvoja konkurentnosti drvnog sektora, te za 2011. godinu iznose 65.000.000,00 kuna. Pravni temelj za „Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2011.-2014.“, zbog sadržavanja državne potpore, jest Zakon o državnim potporama (NN, broj 140/2005), Uredba o državnim potporama (NN, broj 50/2006) i Odluke Vlade RH koje se objavljuju temeljem Uredbe o državnim potporama, a uređuju pravila iz pojedinih kategorija državnih potpora: Odluka o objavljivanju pravila o potporama za istraživanje i razvoj (NN, broj 84/2007), Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša (NN, broj 154/2008) i Odluka o objavljivanju pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (NN, broj 37/2009). 11.2.2. IPA – komponenta IIIc Regionalna konkurentnost Prioritet: Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju Cilj ovog prioriteta je povećanje konkurentnosti hrvatskih regija i uravnoteženi regionalni razvoj pružanjem potpore stvaranju i rastu malog i srednjeg poduzetništva širenjem i poboljšanjem poslovne infrastrukture i pripadajućih usluga u slabije razvijenim područjima RH. Ciljne skupine su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, regionalne/lokalne javne ustanove ili udruge, javna poduzeća u vlasništvu tijela samouprave, regionalne/lokalne turističke zajednice. Svi korisnici moraju biti pravne osobe i moraju biti neprofitne organizacije. Operacija se provodi kroz ugovor o uslugama i shemu dodjelu bespovratnih sredstava s dva otvorena poziva. Ugovaranje projekata iz drugog poziva na natječaj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ očekuje se u lipnju 2011. godine. Kroz drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava planira se dodijeliti 20.283.000,00 EUR od čega 15.212.000,00 EUR iz sredstava EU, dok je 5.071.000,00 EUR sufinanciranje koje trebaju osigurati korisnici nepovratnih sredstava. U provedbi sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. 11.2.3. IPA komponenta II – Prekogranična suradnja U okviru komponenta II IPA programa – Prekogranična suradnja, u razdoblju od 2007. do 2013. godine, Republika Hrvatska sudjeluje u 6 programa prekogranične i 2 programa transnacionalne suradnje. Općenito uzevši, izravni korisnici projekata prekogranične i
KLASA: 311-01/10-01/393 42 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

42

42

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

transnacionalne suradnje su neprofitne pravne osobe, a zavisno o mjeri i prioritetu programa, pripadaju u jednu od sljedećih skupina: regionalna/lokalna javna tijela, javne neproftine organizacije koje uključuju sveučilišta, veleučilišta, srednje i osonovne škole, istraživačke institucije, nevladine organizacije iz područja zaštite okoliša i prirode, javna društva nadležna za komunalnu infrastrukturu i gospodarenje otpadom itd. Mogućnosti za financiranje malog i srednjeg poduzetništva postoje u okviru IPA programa jadranska prekogranična suradnja (Adriatic), unutar prioriteta 1. – ekonomska, socijalna i institucionalna suradnja, u Mjeri 1.2. – financijska podrška inovativnosti u malom i srednjem poduzetništvu. Važno je naglasiti da mali i srednji poduzetnici u okviru ovog programa mogu sudjelovati samo kao partneri, a ne vodeći partneri unutar pojedinog projekta. Veličina projekata se kreće od 500.000,00 EUR do 5 milijuna EUR. Natječaj za prijavu projektnih prijedloga unutar programa planira se sredinom 2011. godine. 12. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 12.1. Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja je zaključkom od 23. kolovoza 2008. godine (NN 90/07) prihvatila Vlada RH za razdoblje od 2008. do 2011. godine. Ciljnu skupinu Programa čine nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Opći cilj Programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada i smanjenje broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu. Posebni cilj Programa je stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno uključivanje u društvo osoba iz ciljne skupine. Program se sastoji od ukupno šest mjera: Mjera stručnog osposobljavanja (1) Primjena mjere utječe na poboljšanje kvalifikacijske strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena spomenute mjere su: stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina te polaganje majstorskih ispita. Ministarstvo kroz ovu mjeru može nezaposlenim osobama iz ciljne skupine odobriti sufinanciranje troškova za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u iznosu do 7.000,00 kuna, a za stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita u iznosu do 4.000,00 kuna. Predviđeni iznos za ovu mjeru u 2011. godini je 450.000,00 kuna (Aktivnost 753009, račun 3721) Mjera samozapošljavanja (2) Navedenom mjerom predviđena je mogućnost realizacije jednokratnog novčanog poticaja u iznosu 30.000,00 kuna nezaposlenim hrvatskim braniteljima koji namjeravaju registrirati vlastitu djelatnost (npr. obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, trgovačko društvo i
KLASA: 311-01/10-01/393 43 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

43

43

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

sl.). Poticaj u iznosu od 30.000,00 kuna isplaćuje se u dva dijela (15.000,00 kuna po odobrenju zahtjeva i 15.000,00 kuna po dostavi prvog izvješća o utrošku) i nepovratan je ukoliko se namjenski utroši. Predviđeni iznos: 4.750.000,00 kuna. (Aktivnost 753009, račun 3721) Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti (3) Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim poticajem u iznosu od 45.000,00 kuna (za zapošljavanje jedne osobe), 90.000,00 kuna (za zapošljavanje dvije osobe) ili 135.000,00 kuna (za zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine) Predviđeni iznos je 1.800.000,00 kuna. (Aktivnost 753009, račun 3721) Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja (4) Novčanom potporom u iznosu od 150.000,00 kuna Ministarstvo potiče osnivanje zadruga hrvatskih branitelja kao posebnog oblika poduzetništva, kojim se nastoji smanjiti broj nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, te potiče njihov zajednički nastup na tržištu. Predviđeni iznos je 8.400.000,00 kuna. (Aktivnost 753009, račun 3811) Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja (5) Ministarstvo kroz povrat sredstava za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost pomaže u realizaciji projekta. Potpora se može odobriti u iznosu do najviše 50.000,00 kuna. Predviđeni iznos je 3.100.000,00 kuna. (Aktivnost 753009, račun 3811) Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva (6) Novi zahtjevi za spomenutu mjeru se ne zaprimaju, već Ministarstvo nastavlja otplaćivati obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“. (Aktivnost 753009, račun 3523) Raspored javnih poziva u 2011. godini: JAVNI POZIV 2011. Javni poziv za odabir referalnih centara Mjera stručnog osposobljavanja Mjera samozapošljavanja Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja
KLASA: 311-01/10-01/393 44 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

Razdoblje zaprimanja zahtjeva 17. siječnja – 15. veljače 17. siječnja – 15. veljače 17. siječnja – 15. veljače 17. siječnja – 15. veljače 14. veljače – 15. ožujka 14. veljače – 15. ožujka

44

44

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

U Javnom pozivu se objavljuju kriteriji i potrebna dokumentacija, obveze podnositelja u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva, sankcije u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza, razdoblje zaprimanja zahtjeva, krajnji rok rješavanja i broj predviđenih poticaja. Javni pozivi za različite mjere Programa objavljuju se tijekom cijele godine, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave javnog poziva u sredstvima javnog priopćavanja za pojedinu mjeru. Učestalost ponavljanja objave javnih poziva za pojedine mjere ovisi o raspoloživim sredstvima i broju pozitivno riješenih zahtjeva zaprimljenih po prethodnom javnom pozivu. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti po završetku Javnog poziva za odabir referalnih centara, potpisati će ugovore s tri referalna centra – zadruge koje ispune postavljene uvjete te svakoj u skladu s ugovorom isplatiti 150.000,00 kuna za obavljanje poslova referalnog centra. (ukupno 450.000,00 kuna – Aktivnost 753009, račun 3811). 13. Ministarstvo turizma 13.1. Potpore Programa kreditiranja seoskog turizma – „RAZVOJ TURIZMA NA SELU“ Cilj ovog Programa je dinamičniji razvoj ruralnih prostora i sprječavanje depopulacije sela kroz povećanje broja seljačkih turističkih domaćinstava. Korisnici Programa su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 2.100.000,00 kuna Zakonske i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06). 13.2. Potpore Programa poticanje izrade izvornih hrvatskih turističkih suvenira„HRVATSKI SUVENIR“ Cilj ovog Programa je smanjenje broja uvezenih te afirmacija i povećanje broja domaćih autohtonih suvenira. Korisnici programa su trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.900.000,00 kn Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne
KLASA: 311-01/10-01/393 45 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

45

45

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

programe; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06). 13.3. Potpore Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu "ZELENA BRAZDA" Cilj ovog Programa je proširenje turističke ponude na kontinentu, povećanje sigurnosti i doživljaja pri odvijanju posebnih oblika turizma i stvaranje osnovne i dodatne ponude u nerazvijenim kontinentalnim destinacijama i zaleđa Jadranske obale i unutrašnjosti otoka. Korisnici programa su trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 3.400.000,00 kn Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06). 13.4. Potpore Programa poticanja plasmana ekoloških proizvoda u turizmu Cilj ovoga Programa je povećanje plasmana proizvoda s oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog porijekla i oznakom tradicijskog izgleda. Plasmanom ekoloških proizvoda na turističko tržište direktno se utječe na daljnji razvoj ponude te profiliranje Republike Hrvatske kao odredišta ekoturizma. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.000.000,00 kn Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07); Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,22/05,44/06). 13.5. Potpora Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima Ciljevi programa su: razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, a posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini; zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu; zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu. Korisnici državne potpore su trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna

KLASA: 311-01/10-01/393 46 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

46

46

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

gospodarstva - OPG, hrvatski državljani, koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 4.050.000,00 kuna Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23. rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu CNN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je defInirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,22/05,44/06). 13.6. Potpora Programa manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma Ciljevi programa su dodjela bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima koji potiču obogaćivanje turističke ponude odredišta, a u konačnici i ukupne turističke ponude zemlje. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje svih aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (tradicijskih, kulturnih, sportskih događanja, festivala) te drugih promotivnih aktivnosti koji doprinose bogatijoj turističkoj ponudi. Korisnici državne potpore mogu biti jedinice područne regionalne uprave (županije) i lokalne samouprave (gradovi i općine), turističke zajednice, udruge te fizičke i druge pravne osobe - nositelji aktivnosti. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 3.700.000,00 kn Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,22/05,44/06). 13.7. Potpora Programa sufinanciranja ulaganja u turističku infrastrukturu Programima se potiče priprema projekata javne turističke infrastrukture za korištenje fondova Europske unije (turistički višefunkcionalni centri, turistička infrastruktura za rekreaciju i šport, infrastruktura zimsko-planinskih centara, toplica, osnovna turistička infrastruktura destinacije, tematske i kulturne rute i slično), ulaganje u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Korisnici programa mogu biti jedinice područne regionalne uprave (županije) i lokalne samouprave (gradovi i općine), turističke zajednice, udruge, zadruge, ustanove, obrti, poduzetnici koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju pravo realizacije javne turističke infrastrukture. Planirani iznos proračunskih sredstava: 3.300.000,00 kuna Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade RH za mandat 2008. - 2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05), Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06), Zakon
KLASA: 311-01/10-01/393 47 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

47

47

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

o pružanju usluga u turizmu (članak 54 stavak 5. NN 68/07), Odluka o objavi pravila o potporama male vrijednosti (N.N. 45/07). 13.8. Potpore Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „PLAVA BRAZDA“ Cilj ovog Programa je zaštita podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao turističke resursne osnove, razvoj nautičkog, ribolovnog i ronilačkog turizma, izgradnja, dogradnja, obnova i opremanje plovila namijenjenih turističkoj ponudi na moru, unapređenje kvalitete i povećanja sigurnosti pri odvijanju posebnih oblika turizma na moru te unapređenje razvoja selektivnih oblika turizma na moru i priobalju. Korisnici programa mogu biti udruge, trgovačka društva (izvan javnog sektora) i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.600.000,00 kuna Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06), Odluka o objavi pravila o potporama male vrijednosti (N.N. 45/07). 13.9. Potpore Programima i projektima male vrijednosti za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije Sredstva potpore namijenjena su za sufinanciranje programa i projekata te izradu projektne dokumentacije usmjerenih na aktivnosti poduzetnika u ugostiteljstvu radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.500.000,00 kuna Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade RH za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03,50/06). 13.10. Potpore Programima obrazovanja i obuke kadrova u turizmu Sredstva su namijenjena gospodarskim subjektima koji kandidira ju edukativne programe za kadrove u turizmu i ugostiteljstvu u smislu stručnog usavršavanja postojećih, odnosno za stručnu edukaciju kod novog zapošljavanja s ciljem podizanja kvalitete turističke/ugostiteljske usluge te poticaja zapošljavanja stručnih kadrova. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 100.000,00 kuna

KLASA: 311-01/10-01/393 48 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

48

48

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade RH za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03,50/06). 13.11. Potpore Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Program - "POTICAJ ZA USPJEH" Program je poticajna mjera Vlade Republike Hrvatske sa subvencijom kamate u poduzetničkim kreditima korištenim za ulaganja u manje smještajne objekte u turizmu. Provedba Programa završila je 3. ožujka 2009. godine, jer je drugim Zaključkom Vlade (Kl. 334-01102-02/02, urbr: 5030122-06-3 od 2. ožujka 2006. godine) bio donijet za period od tri godine. Sredstva Ministarstva za subvenciju kamate predstavljaju državnu potporu malim i srednjim poduzetnicima, te je za Program dobiveno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o usklađenosti s odredbama Zakona o državnim potporama i Uredbom o državnim potporama (KI. 430-01/2005-04/36, ur.br. 580-03-06-17-05, od 2. veljače 2006. godine). U proračunskoj 2011. godini nisu osigurana sredstva za nastavak provedbe ovog Programa, a za preuzete obveze po kreditima koji su odobravani u periodu od 2002. do 2009. godine Ministarstvo je u obvezi za plaćanjem subvencije kamate do konačne otplate kredita. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 41.414.000,00 kuna Zakonske i druge pravne osnove: Program Vlade RH za mandat 2008.-2011. i 2009.-2011., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07); Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa od 14. ožujka 2002., 3. lipnja 2004. i 2. ožujka 2006. godine; Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05) i pripadajući provedbeni propisi. 13.12. Potpore Programa poticanja stvaranja (osmišljavanja i promocije) novih turističkih proizvoda i upravljanja destinacijom Cilj programa je stvaranje (osmišljavanje i promocija) novih složenih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura), koji obuhvaćaju turistički nerazvijena područja, i/ili se realiziraju u razdobljima pred i post sezone; stvaranje i promidžba novih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura) za tzv. „tržište posebnih interesa“; jačanje suradnje nositelja ponude unutar destinacije na zajedničkom stvaranju i promidžbi novih turističkih proizvoda; bolja iskorištenost postojećih ugostiteljskih kapaciteta u turistički nerazvijenim područjima; povećanje ukupnog dolaska broja gostiju u turistički nerazvijenim područjima te uključivanje što većeg broja pružatelja usluga u programe (izlet, tura, paket aranžman). Korisnici programa mogu biti turističke agencije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje organiziraju i prodaju usluge izleta i paket aranžmana. - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.500.000,00 kuna Zakonska i druge pravne osnove: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08); Program Vlade RH za mandat 2008.KLASA: 311-01/10-01/393 49 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

49

49

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

2011. i 2009.-2011.; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (23.rujna 2010.); Zakon o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03,50/06). 14. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Poticajne mjere Program potpora male vrijednosti za razliku u cijeni pogonskog goriva privatnim brodarima u nacionalnoj plovidbi za 2011. godinu Program izgradnje putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara – malih poduzetnika za 2011. godinu (obuhvaća gradnju trupa i rekonstrukciju putničkih linijskih brodova do 100 GT-a, izletničkih brodova do 500 GT-a, jahti za gospodarske namjene i brodica za gospodarske namjene (izuzev ribarskih brodica), školskih brodova te brodica namijenjenih unapređenju, ispitivanju i zaštiti mora u hrvatskim brodogradilištima). Državna potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta Planirani iznosi proračunskih sredstava u kunama 6.000.000,00 Obrazloženje u svezi zakonodavstva Zakon o državnim potporama (NN 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07). Zakon o državnim potporama (NN 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07).

4.000.000,00

7.000.000,00

Zakon o državnim potporama (NN 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07); Zakon o otocima (NN 34/99, 32/02 i 33/06); Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06, 66/07). Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 140/10); Zakon o državnim potporama (NN 140/05);

Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu

600.000,00

KLASA: 311-01/10-01/393 50 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

50

50

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu

Istraživanje i razvoj novih tehnologija

350.000,00

Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07); Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018 (NN 65/08). Zakon o državnim potporama (NN 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07);

Zaključak
Sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/06) kao i mjerama iz Programa gospodarskog oporavka i razvitka Vlade RH, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, nadzirat će i pratiti provedbu ovog Operativnog plana, analizirati rezultate i objediniti godišnja izvješća tijela zaduženih za provedbu mjera. Rezultati provedbe će se objaviti. U cilju transparentnosti u dodjeli potpora, svi korisnici potpora objavit će se na interentskoj stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr. .. / ..

KLASA: 311-01/10-01/393 51 URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1

51

51

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times