Moneda, test 2

1. Sursele de formare a capitalului de imprumut pot fi: mijloacele proprii; mijloacele atrase de la agentii economici si populatie; mijloacele provenite din emisiunea de hirtii de valoare; toate afirmatiile sunt corecte./ 2. In cadrul desfasurarii relatiilor de credit, debitorul: devine proprietar al mijloacelor imprumutate; devine temporar utilizator al mijloacelor imprumutate;/ devine atit proprietar, cit si utilizator al mijloacelor imprumutate; toate afirmatiile sunt corecte a) b) c) d) a) b) c) d) 5. a) b) 3. Participanti ai creditului comercial sunt: agent economic-agent economic;/ banca-agent economic; persoane fizice-banci; statul-banca.

4. Participanti ai creditului bancar sunt: agent economic-agent economic; banca-agent economic;/ persoane fizice-banci; statul-banca. Creditul reprezinta: o relatie financiara privind acumularea si repartizarea mijloacelor financiare; relatie economica realizata prin bani ce se stabileste intre o persoana fizica sau juridica, care acorda un imprumut in bani sau care vinde marfuri si servicii pe datorie (creditor), si o alta persoana fizica sau juridica, care primeste imprumutul sau cumpara pe datorie (debitor);/ c) un credit pe termen mijlociu sau scurt, acordat persoanelor individuale si destinat acoperirii costului bunurilor si serviciilor de care beneficiaza, prin reteaua de comercializare si de servicii; d) toate afirmatiile sunt corecte. 6. a) b) c) d) Abordarea moderna a creditului scoate in evidenta functiile acestuia: de repartitie si control; de emisiune si stimulare; de repartitie si emisiune; toate afirmatiile sunt corecte./ 7. Elementele relatiilor de credit inglobeaza: dobinda si scadenta; contractul si rambursarea; dobinda si garantarea; toate afirmatiile sunt corecte./ Necesitatea aparitiei creditului a fost conditionata de: constituirea permanenta a resurselor banesti temporar libere in unele sectoare ale economiei; aparitia necesitatii temporare de mijloace suplimentare in alte sectoare ale economiei; existenta diferentei in durata ciclului de rotatie a mijloacelor in diferite ramuri ale economiei; toate afirmatiile sunt corecte./ 8. Creditul in economiile moderne are rolul de: creare a conditiilor pentru folosirea completa a mijloacelor temporar libere ale intreprinderilor, statului si populatiei la necesitatile reproducerii; asigurare a incontinuitatii procesului de circulatie a capitalului in conditiile existentei multiplelor intreprinderi si ramuri cu diferita durata a ciclului de productie (de la citeva ore pina la citiva ani); organizare a functionarii mijloacelor de circulatie si plata, bazate pe caracterul creditar de emitere a monedei si instrumentelor de plata fara numerar; toate afirmatiile sunt corecte./ 9. In functie de scop creditul poat fi: credite de productie; credite de circulatie; credite de consum. toate afirmatiile sunt corecte./

1

cu prilejul vinzarii marfurilor. subscrisorii de obligatiuni. in calitate de creditori. articole de uz casnic)./ favorizeaza cererea la depozite. autoturisme. pe de alta parte. toate afirmatiile sunt corecte. Creditul obligatar reprezinta: un contract de credit. iar. pe de alta parte. prin care o banca se obliga sa puna la dispozitia unei persoane (debitor) o suma de bani (credit). pe de o parte. Prin creditul ipotecar se mobilizeaza capitaluri disponibile pe: termen lung. subscrisorii de obligatiuni. dobinda de la hirtiile de valoare. 16. pe de o parte. relatii intre unitati economice si institutii in calitate de debitori. care emit obligatiuni. test 2 10. „pretul” capitalului imprumutat si poate fi analizata atat ca marime absoluta. prin care o banca se obliga sa puna la dispozitia unei persoane (debitor) o suma de bani (credit). vanzarea cu plata in rate a unor bunuri de consum personal. toate afirmatiile sunt corecte. cu prilejul vinzarii marfurilor. stopeaza cererea la depozite. 18. 11. Dobinda reprezinta: o forma de remunerare a creditorului de catre debitor. acordarea reciproca a unei aminari a platii. 13./ toate afirmatiile sunt corecte. Creditul de consum reprezinta: un contract de credit./ termen mediu. gradul de risc. vanzarea cu plata in rate a unor bunuri de consum personal. O rata a dobinzii mai mare decit rata inflatiei: constituie un stimulent pentru intreprinderi de a contracta credite./ 12. Dobinda bonificata reprezinta: remunerarea disponibilitatilor banesti ale titularilor de conturi constituite ca depozite la banca./ dobinda de la operatiunile de rescontare. de catre agentii economici activi. acordarea reciproca a unei aminari a platii./ 19. societatile comerciale. care isi avanseaza capitalul in scopul obtinerii unei dobinzi. termen scurt. pentru folosirea capitalului imprumutat. iar debitorul se obliga sa restituie suma primita si sa plateasca dobinda si alte sume aferente prevazute de contract. toate afirmatiile sunt corecte. Dobinda perceputa reprezinta: remunerarea disponibilitatilor banesti ale titularilor de conturi constituite ca depozite la banca. care isi avanseaza capitalul in scopul obtinerii unei dobinzi. constituie o stopare a contractarii de credite. dobinda pe care o incaseaza bancile de la clientii lor in calitate de debitori./ administratiile publice locale. de folosinta indelungata si de mare valoare (mobila. cat si in marime relativa. care emit obligatiuni. O rata a dobinzii mai inferioara decit rata inflatiei: constituie un stimulent pentru intreprinderi de a contracta credite./ relatii intre unitati economice si institutii in calitate de debitori. pretul banilor in momentul actual exprimat in banii de maine. 17. articole de uz casnic). termen nelimitat. de folosinta indelungata si de mare valoare (mobila. constituie o stopare a contractarii de credite.Moneda. 15. Emitenti ai obligatiunilor de stat sunt: administratiile publice centrale. dobinda de la hirtiile de valoare. iar. in calitate de creditori. autoturisme. toate afirmatiile sunt corecte. de catre agentii economici activi. 14./ dobinda pe care o incaseaza bancile de la clientii lor in calitate de debitori. dobinda de la operatiunile de rescontare. iar debitorul se obliga sa restituie suma primita si sa plateasca dobinda si alte sume aferente prevazute de contract. Factorii de influenta asupra ratei dobinzii percepute: profitul bancar./ 2 . rezerva minima obligatorie.

/ 22. iar dobinda este reinvestita la fiecare scadenta. permite imprumutarea spre utilizarea eficienta a resurselor creditare./ permite imprumutarea spre utilizarea eficienta a resurselor creditare. intre proprietari in folosul unora si altora. ramurile economiei nationale. iar dobinda este reinvestita la fiecare scadenta. Factorii care influenteaza asupra ratei dobinzii reale: presiunea fiscala in economie. iar dobinda este reinvestita la fiecare scadenta. test 2 20. toate afirmatiile sunt corecte./ 21. cursul de schimb si balanta comerciala si de plati. regleaza nivelul producerii prin repartitia capitalului de imprumut intre agentii economici. Dobinda simpla se practica atunci cind: perioada de creditare sau de depunere este mai mare de un an. perioada analizata este mai mica de un an. Dobinda. intre proprietari in folosul unora si altora. “efectul Friedman”. pastreaza si majoreaza valoarea initiala a resurselor creditare imprumutate./ pastreaza si majoreaza valoarea initiala a resurselor creditare imprumutate. perioada de creditare sau de depunere este mai mica de un an. deoarece din veniturile obtinute trebuie sa fie rambursata nu numai suma creditului dar si achitata dobinda./ 25.Moneda. Factorii de influenta asupra ratei dobinzii bonificate: rata inflatiei. ramurile economiei nationale. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte. termenul imprumutului. Factorii care influenteaza asupra nivelului dobinzii sunt: productivitatea capitalului. Dobinda. Dobinda. iar dobinda nu este capitalizata. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte./ perioada de creditare sau de depunere este mai mica de un an. in functia de stimulare a utilizarii eficiente a valorii imprumutate: repartizeaza o parte a venitului (profitului) intre subiectii economici. permite imprumutarea spre utilizarea eficienta a resurselor creditare. ratele dobinzilor practicate de celelalte banci comerciale. regleaza nivelul producerii prin repartitia capitalului de imprumut intre agentii economici. rata de refinantare (taxa oficiala a scontului). 23. intre proprietari in folosul unora si altora. exercitind functia de reglementare: repartizeaza o parte a venitului (profitului) intre subiectii economici. deoarece din veniturile obtinute trebuie sa fie rambursata nu numai suma creditului dar si achitata dobinda. iar dobinda este reinvestita la fiecare scadenta. 3 . deoarece din veniturile obtinute trebuie sa fie rambursata nu numai suma creditului dar si achitata dobinda. exercitind functia de conservare a valorii imprumutate: repartizeaza o parte a venitului (profitului) intre subiectii economici. regleaza nivelul producerii prin repartitia capitalului de imprumut intre agentii economici./ 26. Corelatia dintre ratele dobinzii reale si nominale se realizeaza prin expresia cunoscuta sub denumirea de: “efectul Fisher”. Dobinda compusa se practica atunci cind: perioada de creditare sau de depunere este mai mare de un an. 28. pastreaza si majoreaza valoarea initiala a resurselor creditare imprumutate. deficitul bugetar. 24. raportul dintre cerere si oferta la credite./ “efectul curbei J”. 27. ramurile economiei nationale.

Regele Burebista./ activitatile financiare. toate afirmatiile sunt corecte. Banca de Venetia a fost infiintata in: 1171. iar dobinda nu este capitalizata. 35. toate afirmatiile sunt juste. hotariri si regulamente. instrumentele pietii monetare. toate afirmatiile sunt corecte./ organizarea functionala a instrumentelor de natura monetara in temeiul reglementarilor juridice sub supravegherea autoritatii monetare publice. toate afirmatiile sunt corecte./ faraonul Egiptului Tutanhaoman. 36. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte./ Hristia. 4 . test 2 perioada analizata este mai mica de un an. Cadrul juridic al sistemului de credit include: constitutia./ necesitatea pentru estimarea valorii bunurilor. Prima banca a fost infiintata de: Dogele Michele al XI-lea. trebuinta pentru mijlocirea schimbului. 29. Instrumentele de credit inglobeaza: moneda.Moneda. Temeiurile existentei bancii se afla in: productia materiala de bunuri si servicii si derularea normala a proceselor economice. 1470. 32. 34./ 33. toate afirmatiile sunt corecte. China si Roma. 30./ 1341. 37./ 31. ansamblul reglementarilor legale cu privire la moneda unui stat. legi./ institutiile financiar-monetare internationale./ toate afirmatiile sunt corecte. 1584. institutiile financiar-monetare regionale. Sistemul de credit reprezinta: organizarea functionala a instrumentelor de credit in temeiul reglementarilor juridice prin cadrul institutiilor financiare. Cadrul institutional al sistemului de credit inglobeaza: institutiile bancare si financiar-creditare speciale. Alexandru Macedon. trebuinta pentru mijlocirea schimbului. Originea bancii se regaseste in: activitatile monetare si de imprumut antice. creditul in diverse forme. Primele institutii financiare sunt considerate acelea aparute in: Babilon si Grecia.

/ 39. Moldova in baza principiilor economiei de piata s-a efectuat in: a. 1997-1999. Necesitatea aparitiei bancilor comerciale a fost conditionata de: existenta comertului cu banii practicat de zarafi si camatari si evolutia si dezvoltarea mijloacelor de plata. 43. emiterea carnetelor de cecuri si emiterea biletelor de banca. Banca Nationala a R./ Ministerului Finantelor. Moldovei se subordoneaza: Legea cu privire la Banca Nationala a Moldovei si Legea Institutiilor Financiare.a. unitare si universal. Banca Nationala a Moldovei a fost constituita la: 4 iunie 1991. acceptarea de depuneri de la populatie. 45. Banca Nationala a R. Moldovei se subordoneaza: Guvernului. operatiuni valutare pentru persoane fizice si juridice. Presedintiei. a./ universale si specializate. 40. Exista urmatoarele tipuri de sistemele bancare: binare si unitare./ a. 44. toate afirmatiile sunt juste.a. toate afirmatiile sunt corecte. Principalele activitati bancare desfasurate de bancile intemeiate in sec. transferabile prin diferite instrumente de plata. Moldova. a.a. Reorganizarea sectorului bancar al R. Regulamentul cu privire la reglementarea valutara pe teritoriul R. efectuarea decontarilor prin virament si acordarea creditelor bancare din contul mijloacelor atrase si eliberarea certificatelor de depozit cu termen fixat./ banca este institutia financiara ce-si axeaza activitatea pe atragerea depozitelor si acordarea creditelor. toate afirmatiile sunt juste. Legea valutara. 42./ Regulamentele cu privire la transferurile de credit si de debit. banca este o institutia financiara autentica toate afirmatiile sunt juste. finantarea schimburilor comerciale. ansamblul reglementarilor legale cu privire la moneda unui stat. dezvoltarea comertului si acumularea de capitaluri banesti considerabile. test 2 38. 5 ./ 46.Moneda. firme sau alte banci./ organizarea functionala a instrumentelor de natura monetara in temeiul reglementarilor juridice sub supravegherea autoritatii monetare publice. Sistemul bancar reprezinta: organizarea functionala a instrumentelor si activitatilor de natura monetar-creditara in temeiul reglementarilor juridice prin cadrul institutional bancar. 1991-1995. 1993-1995. si care utilizeaza aceste mijloace integral sau partial pentru a acorda credite sau a face investitii pe propriul cont si risc./ 22 iunie 1991. plasamentul fondurilor. internationalizarea schimburilor. 41.a. 12 mai 1993. binare si specializate. XVII-XVIII au fost: emisiunea banilor si acceptarea depozitelor si pastrarea lor. Parlamentului. 1996-1998. Care definitie a bancii este data potrivit Legii institutiilor financiare: banca este o institutie financiara care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. toate afirmatiile sunt corecte.

efectueaza de catre banca in virtutea functiilor sale care nu pot fi declarate strict active sau pasive si care sunt efectuate atit din nume propriu. functia comerciala. operatiuni cu metale pretioase. Potrivit formei de proprietate bancile comerciale pot fi: banci de stat si actionare./ mai mult sau mai putin provoaca modificari de bilant. cit si atrase. efectueaza de catre banca in virtutea functiilor sale care nu pot fi declarate strict active sau pasive si care sunt efectuate atit din nume propriu. operatiuni conexe (accesorii). 6 ./ toate afirmatiile sunt corecte. banci mixte. toate afirmatiile sunt corecte. banci cooperative si municipale. caracterizeaza prin formarea resurselor bancare atit proprii./ nu provoaca modificari de bilant. cit si atrase. principiul rentabilitatii. cit si din numele clientului. Operatiuni conexe se: caracterizeaza prin plasamente bancare care genereaza profituri. 53. Operatiuni extrabilantiere: provoaca modificari de bilant. mai mult sau mai putin provoaca modificari de bilant. Operatiuni de comision se: caracterizeaza prin plasamente bancare care genereaza profituri. operatiuni de leasing./ 49. 52. banci cooperative si municipale. 51. nu provoaca modificari de bilant. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte. lichiditatii si speculativ. toate afirmatiile sunt corecte. 54. toate afirmatiile sunt corecte./ 48. functia de investire. test 2 47. Abordarea moderna a functiilor bancii comerciale scoate in evidenta: functia de depozitare. operatiuni de comision. cit si din numele clientului. Exista urmatoarele tipuri de operatiuni ale bancilor comerciale: operatiuni bilantiere si extrabilantiere./ banci de stat si actionare. caracterizeaza prin formarea resurselor bancare atit proprii. Principiile de activitate ale bancii comerciale inglobeaza: liberalismul in decizii si relatiile cu clientela se formeaza ca relatii de piata. banca isi autofinanteaza integral activitatea si se supune cerintelor de reglementare a bancii centrale./ 50./ Operatiuni bilantiere: provoaca modificari de bilant.In functie de gama operatiunilor efectuate bancile comerciale pot fi: banci universale si specializate. banci mixte. toate afirmatiile sunt corecte.Moneda./ 55. toate afirmatiile sunt corecte. Operatiunile conexe includ: operatiuni de decontare si valutare.

transferul de fonduri in care sunt implicate 2 sau mai multe banci./ banca comerciala actioneaza in numele si in contul sau. formarea lichiditatilor bancare. In functie de deponenti depozitele pot fi: depozite a persoanelor fizice si juridice./ 61. operatiuni de underwriter. banca comerciala actioneaza in numele si in contul sau. In cadrul operatiunilor de comision: banca comerciala actioneaza in numele si in contul clientului sau. Resursele atrase reprezinta: totalitatea mijloacelor banesti care sunt utilizate de banca in procesul desfasurarii activitatii. 60./ transferul de fonduri intre clientii unei banci sau extragerea de numerar. toate afirmatiile sunt corecte. inregistreaza o dimensiune mai ridicata decit la bancile centrale./ 64. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte./ formarea lichiditatilor bancare./ depozitarea mijloacelor banesti. 63. toate afirmatiile sunt corecte.Moneda. Capitalul propriu constituit la dispozitia bancii comerciale are ca principala trasatura faptul ca: inregistreaza o dimensiune mai redusa decit la bancile centrale. 62. depozitarea mijloacelor banesti. Operatiunile investitionale se refera la plasarea in: valori mobiliare corporative. totalitatea instrumentelor de credit si de plata. toate afirmatiile sunt corecte. Decontarile intrabancare reprezinta: modificarea dreptului de proprietate asupra unui flux de mijloace banesti sau a formei de existenta. obligatiuni municipal. toate afirmatiile sunt corecte./ 56. test 2 caracterizeaza prin incasarea unui comision si nu presupun cheltuieli de capital. 58./ totalitatea modalitatilor de plata utilizate de bancile comerciale. 59. toate afirmatiile sunt corecte./ la vedere si la termen. Decontarile bancare pot fi: intrabancare si interbancare./ este egal cu capitalul propriu al bancilor centrale. depozite interbancare depozite ale statului toate afirmatiile sunt corecte. Decontarile bancare reprezinta: modificarea dreptului de proprietate asupra unui flux de mijloace banesti sau a formei de existenta. valori mobiliare de stat. transferul de fonduri intre clientii unei banci sau extragerea de numerar. Operatiunile de plasament reprezinta: sume cheltuite de banca in scopul obtinerii de profituri. dar care nu-i apartine si necesita rambursare./ 7 . Operatiunile de trezorerie reprezinta: sume cheltuite de banca in scopul obtinerii de profituri. 65./ 57. operatiuni de broker. Operatiunile de comision includ: operatiuni de consultanta. nominative si la purtator. 66. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte.

70.Moneda./ asigura rambursarea mijloacelor banesti la scadenta. Tipurile de operatiuni efectuate din nume propriu pot fi: atragerea de resurse in valuta sub forma de depozite si acordarea de credite in valuta. / toate afirmatiile sunt corecte. Decontarile interbancare reprezinta: modificarea dreptului de proprietate asupra unui flux de mijloace banesti sau a formei de existenta. Principiile decontarilor bancare se caracterizeaza prin faptul ca se efectueaza: doar in cadrul sistemului bancar prin intermediul mecanismelor existente in cadrul acestui sistem si in exclusivitate prin conturi bancare. Banca centrala. 67. cu detinerea dreptului de proprietate de catre locatar pe toata perioada contractata. toate afirmatiile sunt juste. 75. dobindeste atributii pe baza aplicarii politicii valutare a statului: 8 . transferul de fonduri in care sunt implicate 2 sau mai multe banci. cumparate de catre locator pentru locatar in scopul utilizarii lor in sfera de productie./ 69. creditarea bancilor comerciale. Ca “banca a bancilor”. ca centru valutar al tarii. creditarea bancilor comerciale si a altor banci./ 74. 68. 76. Intr-o economie de piata. bancile centrale realizeaza urmatoarele functii: emisiunea de moneda necesara circulatiei. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte. nu mai tirziu decit termenul impus de fiecare tip de decontare./ cambia si biletul la ordin. cu detinerea dreptului de proprietate de catre locator pe toata perioada contractata. banca centrala asigura: punerea in circulatie a monedelor. toate afirmatiile sunt corecte. o forma specifica de creditare a masinilor si utilajelor. obligatiuni municipale si corporative. Tipurile formelor de decontare aplicate in R./ 73. 71. Leasingul reprezinta: o forma specifica de creditare a masinilor si utilajelor. toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt juste. gestionarea rezervei valutare. transferul de fonduri intre clientii unei banci sau extragerea de numerar. cu detinerea dreptului de proprietate de catre locator pe toata perioada contractata./ executia de casa a bugetului de stat. 72./ influentarea cursului de schimb al monedei nationale. Trust reprezinta operatiunea prin care banca: preia in gestiune patrimoniul clientilor sai pentru un comision. efectuarea de transferuri valutare din numele si pe cont propriu. doar in limita soldului existent in cont sau a plafonului stabilit de banca sau in marimea creditului si din acordul scris al posesorului contului. toate afirmatiile sunt corecte. test 2 transferul de fonduri in care sunt implicate 2 sau mai multe banci. realizeaza valorile mobiliare stocate la aceasta. cumparate de catre locator pentru locatar in scopul utilizarii lor in sfera de productie./ o forma specifica de creditare a masinilor si utilajelor. cumpararea vinzarea de valuta pe piata interbancara pentru necesitati proprii. Moldova sunt: ordinul de plata si cererea de plata. Operatiunile valutare efectuate de bancile comerciale sunt: operatiuni pasive si active operatiuni extrabilantiere operatiuni de transfer valutar. toate afirmatiile sunt corecte. cumparate de catre locatar pentru locator in scopul utilizarii lor in sfera de productie.

toate afirmatiile sunt corecte./ toate afirmatiile sunt corecte. limiteaza posibilitatea statului de a contracta credite externe. efectuarea controalelor asupra institutiilor financiare si examinarea registrelor. toate afirmatiile sunt corecte. Banca centrala influenteaza cererea si oferta de valuta in functie de conjunctura si exigentele politicii valutare./ 85. 78. 84. Prin intermediul operatiunilor de vinzare-cumparare de aur si devize. emisiune monetara./ 81./ 82. emisiune monetara. documentelor si conturilor acestora. controlul platilor in moneda nationala. banca centrala: consolideaza rezerva valutara. este necesar a efectua o noua emisiune de moneda./ inregistreaza o dimensiune mai ridicata decit la bancile comerciale. bancile centrale isi manifesta functia de: banca a bancilor. procurarea VMS. emiterea actelor normative necesare pentru o activitatea eficienta a institutiilor financiare.Moneda. toate afirmatiile sunt corecte. influenteaza cursul monedei nationale fata de valutele de referinta. este egal cu capitalul propriu al bancilor comerciale. cresterea rezervelor in aur si valute. 83./ toate afirmatiile sunt corecte. toate afirmatiile sunt corecte. Independenta bancilor centrale influenteaza negativ in sens ca: politica economica a unui stat nu poate reusi daca nu este o concordanta dintre politica monetara si bugetara. toate afirmatiile sunt corecte. aduce rezultatele analizelor la cunostinta publicului. Functiile Bancii Nationale a Moldovei sunt: actioneaza ca bancher si agent fiscal al statului. Independenta bancilor centrale este importanta prin faptul ca: limiteaza posibilitatea statului de a efectua o emisiune de moneda pentru acoperirea deficitului bugetar./ este necesara o concordanta permanenta dintre politica monetara si bugetara. prin: interventii directe pe piata valutara . sub forma aplicarii unor stimulente la export. indeplineste obiectivele politicii valutare practicate de tara respectiva. Supravegherea si controlul activitatii institutiilor financiare de catre banca centrala se refera la: acordarea de licente institutiilor financiare pentru efectuarea operatiunilor bancare. Prin executia de casa a bugetului de stat./ limiteaza posibilitatea bancilor comerciale de a contracta credite de la banca centrala. test 2 sub forma unor restrictii valutare. nici o afirmatie nu e corecta. 79. toate afirmatiile sunt corecte. 80. Capitalul propriu constituit la dispozitia bancii centrale are ca principala trasatura faptul ca: inregistreaza o dimensiune mai redusa decit la bancile comerciale. a) b) c) 9 ./ 77. sub forma mentinerii cursului monedei nationale. controlul incasarilor in moneda nationala. Mecanismul actual de emisiune monetara de catre banca centrala consta in: creditarea bancilor comerciale. intocmeste analize economice si monetare si in baza lor adreseaza Guvernului propuneri.

250 ani in urma. a) b) c) d) 92. reducerea disponibilitatilor de la banci. a) b) c) d) 89./ interventia Ministerului Finantelor pe piata monetara de a majora impozitele. sunt organisme autonome cu personalitate juridica proprie./ Primele banci centrale au aparut cu: 350 ani in urma./ Operatiunile de open-market constituie: instrumente de actiune directa asupra bancilor. cresterea lichiditatii bancilor. capitalul acestora fiind in proprietatea statului. reducerea masei monetare in circulatie. metoda agreata de agentii economici. sporirea posibilitatilor bancilor de a acorda credite economiei. aflate in fruntea aparatului bancar. a) b) c) d) 87. toate afirmatiile sunt corecte. Majorarea ratei rezervei minime obligatorii determina: cresterea lichiditatilor bancilor. instrumente de actiune directa si indirecta asupra bancilor. a) b) c) d) 88./ cresterea masei monetare in circulatie./ Vinzarea de efecte publice de catre banca centrala determina: sporirea volumului creditelor acordate economiei./ metoda agreata de clientii bancii.Moneda./ instrumente de actiune asupra agentilor economici. Bancile centrale: sunt institutii bancare. conduc politica monetara si de credit in cadrul politicii economice si financiare si mentin stabilitatea monedei nationale. cu rol de supraveghere si organizare a relatiilor monetar-financiare ale unui stat./ 450 ani in urma. a) b) c) d) 93. punerea de moneda nationala in circulatie./ Micsorarea ratei rezervei minime obligatorii determina: sporirea lichiditatilor bancilor. nici o afirmatie nu e corecta. metoda de actiune a bancii centrale repudiata de bancile comerciale. sporirea masei monetare in circulatie. test 2 d) 86. 10 . instrumente de actiune indirecta asupra bancilor./ Sistemul rezervelor minime obligatorii este o: metoda de actiune a bancii centrale preferata de celelalte banci. Politica de OPEN MARKET reprezinta: interventia bancii centrale pe piata monetara de a diminua masa monetara. a) b) c) d) 94. toate afirmatiile sunt corecte. mixt si privat. a) b) c) d) 91. intreprinderi sau populatie. toate afirmatiile sunt corecte. sporirea volumului creditelor acordate economiei. a) b) c) d) 90. interventia bancii centrale pe piata monetara de a majora lichiditatile agentilor economici. cresterea lichiditatii bancilor. Cumpararea de efecte publice de catre banca centrala determina: sporirea masei monetare in circulatie. cit si in relatiile cu alte sisteme monetare. toate afirmatiile sunt corecte. a) b) c) d) toate afirmatiile sunt corecte. atit pe plan intern. sporirea volumului creditelor acordate economiei.

toate afirmatiile sunt corecte. d) toate afirmatiile sunt corecte. / b) o obligatie de utilizare a monedei centrale de catre bancile comerciale. d) toate afirmatiile sunt corecte.Moneda. mentinerea valorii interne si externe a monedei. a) b) c) d) 96./ Obiectivele fundamentale ale politicii monetare sunt: stabilitatea preturilor. pentru a diminua sau majora lichiditatile agentilor ce opereaza pe aceasta piata. test 2 95. toate afirmatiile sunt corecte. adica posibilitatile lor de acordare a creditelor si de creatie a monedei scripturale./ 11 . a) b) c) d) 97. pentru a diminua sau majora lichiditatile agentilor ce opereaza pe aceasta piata. a) Politica rezervelor minime obligatorii reprezinta: interventia bancii centrale pe piata monetara./ c) interventia bancii centrale pe piata comerciala. adica posibilitatile lor de acordare a creditelor si de creatie a monedei scripturale. mentinerea ratei dobanzii la un nivel corespunzator. a) La instrumentele si tehnicile de interventie indirecta se refera: taxa rescontului. a) b) c) d) Interventia valutara presupune: controlul schimburilor. toate afirmatiile sunt corecte. limitarea inflatiei. 99. politica de OPEN MARKET./ Obiectivele specifice politicii monetare: cresterea masei monetare pana la un nivel optim. reglementarile aplicabile dobanzilor platite pentru depozitele nerezidentilor si nivelul ratelor de dobanda. practicarea unui nivel optim al ratei de schimb./ Politica de open market reprezinta: interventia bancii centrale pe piata monetara. pentru a diminua sau majora lichiditatile agentilor ce opereaza pe aceasta piata. b) o obligatie de utilizare a monedei centrale de catre bancile comerciale. 100. pentru a diminua sau majora lichiditatile agentilor ce opereaza pe aceasta piata. toate afirmatiile sunt corecte. c) interventia bancii centrale pe piata comerciala. a) b) c) d) 98. rezervele obligatorii constituite pentru depozitele nerezidentilor . rata rezervelor minime obligatorii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful