PENYELIDIKAN TINDAKAN : RANCANGAN DAN CADANGAN

Fokus/aspek amalan penambahbaikan Perbelanjaan & sumber

Soalan kajian

Jadual kerja

Sumber literatur

Refleksi :analisis dan huraian data

Merancang pelan tindakan

Mengumpul data

Melaksanakan pelan tindakan

Bagaimanakah caranya untuk
guru mengenal pasti amalannya dan seterusnya fokus padanya?

Kenapa pilih fokus ini? Tulis secara eksplisit nilai atau falsafah peribadi berkaitan dengan aspek yang telah dikaji.petanda atau petunjuk yang dianggap positif @ negatif Kenal pasti fokus / tujuan penyelidikan. Cuba kenal pasti isu-isu yang timbul daripada refleksi p&p Kenal pasti sebab. Apakah yang menjadi fokus ? Huraikan sebab pentingnya penyelidikan tindakan ini dilaksanankan.Refleksi terhadap amalan pengajaran sebelum ini. .

KEBOLEHTADBIR AN KOLABORASI & KERELEVALAN KPD SEKOLAH KEPENTINGAN 5 ASPEK KAWALAN KEBOLEHGUNAA N .

Soalan Kajian • Soalan kajian perlu jelas dan selari serta relevan dengan objektif kajian • Tiga aspek penting dalam kajian ialah fokus. • Contoh : • Biasanya objektif kajian ditulis dalam dua bentuk iaitu objektif umum dan objektif khusus.tindakan dan pencapaian. .

merancang Tindakan utk M mengenal pasti pecahan setara.? meningkatkan kefahaman pelajar tahun 4M 2. Sejauh manakah teknik mengenalpasti pecahan ‘mari warna-segi empatku’ setara menggunakan teknik dpt meningkatkan minat ‘mari mewarna-segi empat murid thn 4M menyiapkan ku’ latihan bg tajuk pchn setara? • 2. Sejauh manakah teknik ‘meari warna-segi empatku’ dapat meningkatkan Objektif khusus : kefahaman pelajar tahun 4 • 1. meningkatkan minat murid thn 4 M menyiapkan latihan bg tajuk pecahan .Objektif umum : • Meningkatkan kefahaman murid kelas 4M dlm tajuk pecahan setara dgn menggunakan teknik ‘Mari Warna-Segi Empatku’ setara menggunakan teknik ‘mari warna segi-empatku’ Contoh soalan kajian : 1.

Sumber Literatur .

. artikel-artiel yang dipilih perlu mempunyai hubungkait dengan isu keprihatinan atau fokus kajian yg telah dikenalpasti. • Penyelidik juga harus memilih sedutan atau petikan kata-kata (quotation) yg sesuai dngn kajian.• Digunakan u menyokong hujah atau penulisan penyelidik. • Walaubagaimanapun.

menganalisis secara kritikal dan memilih sedutan kata-kata yang benar-benar relevan bagi menyiapkan kertas cadangan kajian. sorotan kajian perlu merujuk sekurangkurangnya lima sumber rujukan lalu yang relevan. penyelidik perlu membaca. . Untuk penyediaan kertas cadangan.Jadi.

Persoalan sebagai panduan memilih sumber literatur. • Apa kata orang lain? • Apakah yang saya boleh fahami dari kajian orang lain? • Apakah dapatan yang ditemui dalam kajian lain? • Apakah tindakan yang dilakukan? .

Subjek kajian (kumpulan sasaran) .

• Kumpulan sasaran atau subjek kajian dipilih secara bertujuan. . • Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci iaitu: 1) bilangan responden 2) jantina 3) Nama kelas/jawatan 4) prestasi akademik 5) ciri-ciri unik (MI) • Tujuan: memperkenalkan kumpulan sasaran dalam penyelidikan yang dijalankan.

Perlaksanaan Kajian .

Merancang pelan tindakan 2. Refleksi: Analisis & huraian data 1.Pelaksanaan kajian 3. Mengumpul data .

Merancang pelan tindakan (perancangan langkah2 tindakan) • Bhgn ini menerangkn: perancangan langkah2 tindakan intervensi: pendekatan/program/aktiviti y digunakan u penambahbaikan amalan.1. turut dinyatakan bahan/alat y digunakn. perancangan langkah2 tindakan perlu selaras dgn obj kajian spy aktiviti/kaedah/program dpt mncapai obj kajian. . cara pelaksanaan tindakan intervensi scr terperinci & brperingkat.

. Triangulasi adalah satu keperluan dalam kajian kualitatif.2. cadangan mgunakan lbh drpd 1 alat kajian spy blh membuat ‘triangulasi’ data2 dr pelbagai alat kajian. Triangulasi bermaksud integrasi method yang berbeza bagi mendapatkan lebih dari satu bentuk data supaya dapatan kajian kualitatif yang bersifat subjektif akan lebih meyakinkan dan dapat meningkatkan kesahan data yang dikumpul. bagaimana menggunakan alat2 kajian u mndapatkn data. Mengumpul data (perancangan cara mengumpul data) • Bhgn ini menerangkn: cara mengumpul data bg stp 1 alat kajian.

refleksi:analisis & huraian data (perancangan cara menganalisis data) • Bhgn ini menerangkn: cara menganalisis data u stp alat kajian y digunakn u dptkn data. contoh:pemerhatian guna senarai semak .3.

Jadual kerja .

prosedur & langkah kajian & tarikh tentatif pelaksanaannya • Boleh m’gunakan: – Jadual Perancangan Pelaksanaan Tindakan – Carta Gantt .• Perlu utk rekod aktiviti.

Perbelanjaan .

upah menaip.PERBELANJAAN (KS) • Semua bhn yg digunakan dlm plaksanaan tindakan haruslah disenaraikan • Kos utk fotostat bhn. menjilid & memasukkan data boleh diambil kira • Contoh: .

SUMBER RUJUKAN .

Rujukan & Bibliografi • Rujukan: Senarai maklumat bahan yg dirujuk dlm kajian literatur. 2006) • Bibliografi: senarai bahan rujukan yg dirujuk termasuk rujukan yg tidak dipetik dalam kajian literatur. (Chua. (Chua. 2006) • Penulisan rujukan haruslah selaras – hanya guna 1 jenis format shj dlm laporan kajiaan. .

FORMAT SUMBER RUJUKAN APA ( American Psychological Association) TURABIAN CBE MLA (Modern Language Association) ACS ( American Chemistry Society) .

• Menekankan penulisan petikan berbanding nota kaki. • Membantu pembaca mendapatkan sumber maklumat yg ditulis dlm senarai rujukan .APA ( American Psychological Association) • Cara penulisan yg diterima pakai oleh byk universiti di dunia.

(2001) . H. Feedback for general practice trainers: Developing and testing a standardized instrument using the importance-quality-score method. N. Nature and operation of attitudes.Jurnal. 772-777.Baum . .Merle. Annual Review Psychology. Majalah & Akhbar Bercetak Satu pengarang: Ajzen.E. Medical Education. & Basler . (2003). 27-58 2 – 7 pengarang (senaraikan semua): Donner-Banzhof . 52. H. 37. . I. .

N. D. ……. Y.. . (2005. S. Newsweek. May 16). I. G. (2000) . Other winning equations. Lengua . D. West . J. A. 58-59 . Artikel Majalah Mathews. J. A. . Tein . & Brillman. 68 . Sandler. 145(20). S. Coatsworth . L .• 8 & lebih pengarang • (senaraikan 6 pengarang pertama.… dan pengarang terakhir) Wolchik . An experiment al evaluation of theory-based mother and motherchild programs for children of divorce.. D. W. . Berrett.Griffin . 843-856.. Journal of Consulting and Clinical Phychology ..

personality and behaviour. . DC: Pengarang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.Buku. (1994) . I . Attitude. Washington. (1988). Chicago: The Dorsey Press.) . laporan dan lainlain • Satu pengarang Ajzen . Pengarang korporat dengan edisi dan diterbitkan oleh pengarang korporat American Psychiatric Association . bab dlm buku.

93-112) . (2000) .) . . Dlm Abu Bakar Abdul Majeed & Abu Bakar yang (Eds . Kuala Lumpur: Institut kefahaman Islam Malaysia. Bab dalam satu buku Abdul Halim Sulaiman.) . Pertimbangan ekologi dalam pengurusan alam sekitar.• Tanpa nama pengarang Dorland’s illustrared medical dictionary (31st ed. PA: Saunders. Philadelphia . Pengurusan bijak alam sekitar (hlm. (2007) .

V. Student perceptions of instructional strategies : Voices of English language learners with disabilities.Dokumen ERIC Shyyan. University of Minnesota. Thurlow. Minneapolis . & Liu. MN : National center on Educational Outcomes . Retrieved from the ERIC database.(ED495903) . . . M. K . (2005) .

D. J. & Sanchez. D. J. Journal of Drug Issues.criminology. 1105-1137. Chitwoode. majalah..Jurnal.edu/~jdi/ . (2008) . Violent victimization and the routine activities/lifestyle of active drug users. Retrieved from http://www. suratkhabar atas talian (online) • Artikel diperolehi drp pengkalan data (data base atas talian) Koo.fsu.. 38. D.

12. Retrieved from http://www. May 23).htm .Artikel drpd majalah atas talian Lodewijkx. Current Issues in Social Psychology.edu/~grpproc / crisp /crisp. Individual-group continuity in cooperation and competition under varying communication conditions. H F. 166-182 . M.uiowa.6. (2001. 6 (12) .

ataupun maklumat baru telah berjaya dimasukkan dan disesuaikan dengan skema pengetahuan yg sedia ada (Slavin.Menulis sedutan dan petikan dalam teks • Petikan tidak langsung (with Parenthetical Citation) Pemerolehan penyataan telah wujud di dalam minda apabila maklumat baru disimpan pada jaringan pengetahuan deklaratif yang sama dengan pengetahuan lalu yang berkaitan dengannya. 2003). .

Petikan tidak langsung dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif Burns (2000) berpandangan. . sorotan literatur bukan hanya memberi maklumat tentang kajian-kajian yang telah dilakukan sebaliknya juga tentang kemungkinan faktor-faktor yang telah diabaikan.

1991.Petikan terus (with Parenthetical Citation) Darwin used the metaphor of the tree of life “to express the other form of interconnectedness genealogical rather than ecological” (Gould & Brown. p. 14) .

14) .Petikan terus dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif Gould and Brown (1991) explained that Darwin used the metaphor of the tree of life “to express the other form of interconnectedness-genealogical rather than ecological”(p.

1993) provided a glimpse into the world. .Menulis sedutan dari sumber sekunder Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart. Atkins. Curtis. & Haller.