You are on page 1of 2

INgy nay, ngnh CNTT cn phi p ng yu cu/thch thc ca nhng nhu cu kinh doanh, qun l ngy cng cao

Doing more with less (thu c nhiu vi u t t) Reducing risk (gim ri ro) Higher quality services (dch v cht lng cn cao Breakthrough agility (Kh nng t ph nhanh chng) i n ton m m y l mt trong nhng s l th IIn hi u r iu n y nh m h ng t i xin tr nh i n ton m m y l g ng ty les or e v nhng ih th nh ng Cloud Computing i n ton m m y l mt m hnh cho php s truy cp qua m ng khp m i ni, thun ti n v theo nhu cu n mt kho chia s cc ti nguyn tnh ton c th cu hnh c (v d, mng, my ch, thit b lu tr, ng dng v cc dch v), cc ti nguyn ny c th c nhanh chng cp pht v gii phng ch vi n l c qun l hoc tng tc vi nh cung cp dch v mc ti thi u nht in ton m my l mt loi hnh phn phi v tiu dng <Cloud is a delivery and consumption model> IIIDch v phn mm SaaS (Software as a Service) Dch v SaaS cung cp cc ng dng hon chnh nh mt dch v theo yu cu cho nhiu khch hng. Khch hng l a ch n ng dng ph hp vi nhu cu v s dng m khng quan tm ti hay b cng sc qun l ti nguyn tnh ton bn di. Dch v SaaS ni ti ng nht phi k n Salesforce.com vi cc ng dng cho doanh nghi p m ni bt nht l CRM. Cc ng dng cho doanh nghi p m ni bt nht l CRM. Dch v nn tng PaaS (Platform as a Service) y v vn ln h n gii quy t nhng th h

Dch v PaaS cung cp nn tng i n ton cho php khch hng pht tri n cc phn mm, phc v nhu cu tnh ton hoc xy d ng thnh dch v trn nn tng Cloud . Dch v PaaS c th c cung cp di d ng cc ng dng lp gia (middleware), cc ng dng ch (applicationserver) cng cc cng c lp trnh vi ngn ng lp trnh nht nh xy d ng ng dng. Dch v PaaS cng c th c xy d ng ring v cung cp cho khch hng thng qua mt API ring. Khch hng xy d ng ng dng v tng tc thng qua API . mc PaaS, khch hng khng qun l nn tng Cloud hay cc ti nguyn lp nh h iu hnh, lu gi lp di. Khch hng i n hnh ca dch v PaaS chnh l cc nh pht tri n ng dng. Dch v App Engine ca Google l mt dch v PaaS i n hnh, cho php khch hng xy d ng cc ng dng web vi mi trng ch y ng dng v pht tri n d a trn ngn ng lp trnh Java hoc Python Dch v h tng IaaS (Infrastructure as a Service) Dch v IaaS cung cp dch v c bn bao gm nng l c tnh ton, khng gian lu tr, k t ni m ng ti khch hng. Khch hng (c nhn hoc t chc) c th s dng ti nguyn h tng ny p ng nhu cu tnh ton hoc ci t ng dng ring cho ngi s dng. Vi dch v ny khch hng lm ch h iu hnh, lu tr v cc ng dng do khch hng ci t. Khch hng i n hnh ca dch v IaaS c th l m i i tng cn ti mt my tnh v t ci t ng dng ca mnh. V d i n hnh v dch v ny l dch v EC2 ca Amazon. Khch hng c th ng k s dng mt my tnh o trn dch v ca Amazon v l a ch n mt h iu hnh (vd,WindowshocLinux) v t ci t ng dng ca mnh IVPrivate cloud Community cloud Public cloud Hybrid cloud