You are on page 1of 2

CARTA ALIRAN

PELAKSANAAN AKTIVITI ORIENTEERING

A. Sebelum Pelaksanaan

Penyediaan Landasan

Taklimat Jurulatih Dan Peserta

Semakan Alatan Aktiviti Dan Logistik

Tak Lengkap

Lengkap

Penyediaan Alatan Kecemasan

Pengagihan Kumpulan Peserta

B. Semasa Pelaksanaan

Peserta Ke Lokasi Aktiviti (Doa Dan Regangan)

Penerangan Aktiviti

Aktiviti Dijalankan

C. Selepas Pelaksanaan

Berkumpul Dan Semakan Bilangan Peserta

Ulasan Dan Penilaian Oleh Jurulatih

Pemulangan Alatan

Semakan Dan Penambahbaikan Aktiviti