You are on page 1of 25

FAIL MEJA

Guru Penolong SMK BANDAR UTAMA No. 1, Jalan Pintasan Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya

NAMA AGENSI ALAMAT Petaling Jaya, Selangor NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: SMK BANDAR UTAMA : No. 1, Jalan Pintasan Bandar Utama, 47800 : 03 7725 2829 : 03 7726 3708 : bea8631@btpnsel.edu.my : www.smkbu.edu.my/cmssimple

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

1. Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Muhaamad Ikhwan Safi Guru Penolong PPPS DG 41 SMK Bandar Utama 27 Julai 2010 27 Julai 2010

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

2. Objektif 2.1 Objektif Jabatan Pelajaran Selangor


2.1.1 Memberi peluang peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. 2.1.2 Melahirkan insan yang berakhlak mulia berilmu, berketrampilan dan sejahtera. 2.1.3 Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran. 2.1.4 Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di aklangan warga pendidikan. 2.1.5 Mengembangkan potensi individu pelajar melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan. 2.1.6 Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan unutuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. 2.1.7 Meningkatkan kepakaran pegawai-pwgawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan 2.1.8 Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. 2.1.9 Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan. 2.1.10 Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

2.2 Objektif Sekolah


2.2.1 Memastikan melindungi masa instruksional(MMI)melalui kepimpinan instruksional bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. Memastikan pembelajaran dan pengajaran berkesan dan berkualiti. Meminimakan masalah disiplin pelajar dan ponteng sekolah. Memaksimakan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Menggalakkan penglibatan komuniti dalam aktiviti sekolah.

2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

3 Carta Organisasi
3.1 Carta Fungsi Organisasi
Pengurusan Pejabat Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Pendaftaran Murid Pengurusan Kurikulum Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling PENGETUA Pengurusan Disiplin Sekolah Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Pengurusan Biasiswa Sekolah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Pengurusan Kantin Pengurusan Peperiksaan Pengurusan Kewangan Pengurusan Pembangunan Sekolah Pengurusan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengurusan Keselamatan

PIBG

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN KURIKULUM Kewangan Jadual Waktu Perkembangan Staf Peperiksaan Kawalan Keselamatan Guru Kanan Mata Pelajaran Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah Pembangunan & Bekalan

HAL EHWAL MURID Disiplin Daftar Kemasukan Testimonial / Sijil SPBT Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Dokumentasi

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PEMBANGUNAN KOKURIKULUM PENTADBIRAN Badan Beruniform Penyelarasan Kokurikulum Persatuan / Kelab MSSD Sukan / Permainan Setiausaha Sukan Majalah Koperasi Sekolah

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Kewangan Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah Pembangunan & Bekalan

TINGKATAN 6 KURIKULUM Jadual Waktu Peperiksaan Website Sekolah

Staf Sokongan

GK Mata Pelajaran

Setiausaha

Penyelaras

Kaunselor

Ketua Panitia

Ahli Jawatankuasa

Guru Penasihat

Guru-Guru

Murid-Murid

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

3.2 Carta Organisasi Perjawatan Mengikut Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan
GRED PPPSDG 52 PENGETUA ABM 1 ISI 1

PEN. KANAN PENTADBIRAN GRED ABM ISI PPPS DG48 1 1

PEN. KANAN HEM GRED ABM PPPS DG48 1

ISI 1

PEN. KANAN KOKU GRED ABM ISI PPPS DG48 1 1

PEN. KANAN TINGKATAN 6 GRED ABM ISI PPPS DG44 1 1

KUMPULAN SOKONGAN PERJAWATAN ABM KPT N 22 1 PT N 17 1 PAP N1 2 PEM. MAKMAL C 22 1 PEM. MAKMAL C 17 2 JUMLAH 7

ISI 1 1 2 1 2 7

KUMPULAN PROFESIONAL PERJAWATAN GURU KAUNSELING GURU MEDIA GURU DATA GURU AKADEMIK JUMLAH

ABM 2 1 1 48 52

ISI 2 1 1 48 51

ANALISISPERJAWATAN PERJAWATAN GRED PENGETUA DG52 PEN. KANAN PENTADBIRAN DG48 PEN.KANAN HEM DG48 PEN KANAN KOKURIKULUM DG48 PEN. KANAN TINGKATAN 6 DG44 GURU KANAN MATA PELAJARAN DG44 GURU KAUNSELING DG44 GURU MEDIA DG41 GURU DATA DG41 GURU AKADEMIK DG41 KPT N22 P. TADBIR N17 PA. PEJABAT NI P. MAKMAL C22 P. MAKMAL C17 JUMLAH

ABM 1 1 1 1 1 4 2 1 1 44 1 1 2 1 2 64

ISI 1 1 1 1 1 4 2 1 1 43 1 1 2 1 2 63

PERKHIDMATAN SWASTA PERJAWATAN ABM PEKERJA AM 6 P. KESELAMATAN 2 JUMLAH 8

ISI 6 2 8

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

3.3 Carta Organisasi Kurikulum


PENGERUSI PENGETUA TIMBALAN PENGERUSI PENOLONG KANAN NAIB PENGERUSI I PENOLONG KANAN HEM NAIB PENGERUSI II PENOLONG KANAN KOKURIKULUM NAIB PENGERUSI III PENOLONG KANAN PRA UNIVERSITI

SETIAUSAHA KURIKULUM

GURU KANAN MATA PELAJARAN

BAHASA

SAINS & MATEMATIK

TEKNIK & VOKASIONAL

KEMANUSIAAN

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

SAINS TERAS

KHB

SEJARAH

TASAWWUR ISLAM

BAHASA INGGERIS

FIZIK

EKONOMIASAS

GEOGRAFI

SAINS SUKAN

BAHASA CINA

KIMIA

PRINSIP AKAUN

PENDIDIKAN MORAL

PJK

BAHASA TAMIL

BIOLOGI

ICT/ICTL

PENDIDIKAN ISLAM

PENGAJIAN AM

MATEMATIK

PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATEMATIK TAMBAHAN

PENDIDIKAN SIVIK & KWGRAAN

MATEMATIK T

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

4. Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain


Nama Jabatan : Jawatan : Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Guru Penolong

Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam merancang, melaksana, dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: 1. Pengurusan Kurikulum 2. Pengurusan Hal Ehwal Murid. 3. Pengurusan Kokurikulum. 4. Pengurusan Fizikal dan Prasarana. 5. Bidang Umum. Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran dan Pegawai Pelajaran Daerah Petaling Utama dari semasa ke semasa. Tugas Pegawai Tugas & Tanggungjawab atasan yang ada hubungan Pengetua Membantu merancang dan menyelia Pelaksanaan Program/Aktiviti Pengurusan Kurikulum.

Kuasa Yang Diberi Menandatangani dokumendokumen yang memerlukan kelulusan

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan 1 Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Mata Pelajaran Guru-guru

Membantu menyelia Pelaksanaan Program/Aktiviti Hal Ehwal Murid.

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas & Tanggungjawab Membantu merancang Dan menyelia Pelaksanaan Program/Aktiviti Kokurikulum. Membantu merancang dan menyelia Pelaksaan Program/Aktiviti Fizikal dan Prasarana. Membantu melaksanakan lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa.

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan PK HEM PK Koku Pembantu Tadbir Ketua Staf Sokongan

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

5. Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain


Nama Jabatan : Jawatan : Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Guru Penolong

Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam merancang, melaksana, dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Pengurusan Data dan Maklumat Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Kendalian Sekolah Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Awam Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pengurusan Program Nilam Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Sahsiah & Bina Insan Pengurusan SPBT Pengurusan Bimbingan dan Kauseling Pengurusan Biasiswa dan Kebajikan Pengurusan Kebersihan, Kesihatan dan Keselamtan Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Majalah Sekolah

Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

6. Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja


1. 2. 3. 4. 5. Berpandukan Akta Pendidikan 1996 Seksyen 130 (2) (i) Menggunakan Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Menggunakan surat siaran yang dikeluarkan oleh Unit Perhubungan dan Pendaftaran / Jabatan Pelajaran Selangor. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pelajaran Selangor dan Pejabat Pelajaran Daerah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang tercatat dalam perlembagaan PIBG Sekolah yang diluluskan oleh Pendaftar / Pengarah Pelajaran Selangor

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

10. Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja


SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (PENTADBIRAN) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (KURIKULUM) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (HAL EHWAL MURID) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (KOKURIKULUM) Giga Wise Sdn. Bhd. Akta Pendidikan 1996 Seksyen 130 Surat Pekeliling Surat Siaran BIDANG HAL EHWAL MURID DISIPLIN SPI Bil 3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah. SPI Bil 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 SPI Bil 4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan Negaraku. SPI Bil 6A/1975 Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok. SPI Bil 7/1975 Salahguna Dadah Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Pengetua. SPI Bil 8/1975 Menyanyikan Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibarkan Bendera Persekutuan/Bendera Negeri-negeri Di Sekolah-Sekolah /Maktab-Maktab Perguruan SPI Bil 9/1975 Disiplin Di Sekolah.Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid. SPI Bil 2/1976 Potongan Rambut Murid-Murid. SPI Bil 3/1976 Pakaian Seragam untuk Murid-Murid Sekolah Rendah Pindaan. SPI Bil 4/1976 Pakaian Seragam Sekolah Untuk Murid-Murid Sekolah Menengah Pindaan. SPI Bil 11/1976 Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 2/1977 Pakaian Murid-Murid Perempuan di Sekolah-Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan. SPI Bil 9/1977 Menganjur dan Menjual Loteri di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 8/1997 Bacaan Doa Mengikut Agama Kristian di Sekolah-Sekolah Misyen. SPI Bil 12/1978 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah. SPI Bil 4/1982 Permainan Pin-table, Video Game, Gamewatch. SPI Bil 1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 3/1983 Pakaian Sragam Murid-Murid Sekolah-Sekolah SPI Bil 6/1983 Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran. SPI Bil 4/1984 Perhimpunan Sekolah. SPI Bil 23/1966 Lagu Kebangsaan. SPI Bil 4/1984 Perhimpunan Sekolah. SPI Bil 8/1985 Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan). SPI Bil 7/1986 Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. SPI Bil 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. SPI Bil 3/1992 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan. SPI Bil 6/1995 Menangani Masalah Ponteng di Sekolah. SPI Bil 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil 1/1996 Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan di Kalangan Pelajar. SPI Bil 2/1996 Penampilan Diri Pelajar,Kekemasan dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok. SPI Bil 5/1997 Sekolah sebagai Kawasan Larangan Merokok. SPI Bil 16/1998 Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah. SPI 11/2000 Membenteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil 6/2001 Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah. SPI Bil 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah. SPI Bil 9/2001 Penglinatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif. SPI Bil 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin. SPI Bil 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid. SPI Bil 8/2003 Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau laku Musnah (Vandalism) di Kalangan Murid-Murid Sekolah. PENDAFTARAN SPI Bil 5A/1975 Kemasukan Murid-Murid Warganegara Ke Sekolah-Sekolah Sewa Yang Dikhaskan Untuk Murid-Murid Dagang (Expatriate) BIMBINGAN DAN KAUNSELING SPI Bil 1/1976 Pameran/Ceramah Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 5/1976 Kemudahan Bilik Untuk Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 1/1985

Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar di Sekolah-Sekolah. Garis Panduan dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Pengurusan Hari Pertama Persekolahan. Keselamatan Diri Murid Dalam perjalanan Pergi dan Balik Sekolah. Menangani Masalah Keselamatan Dadah dan Gengster. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Perlaksanaan Program Sekolah Selamat.

KESELAMATAN SPI Bil 8/1988 SPI Bil 12/1989 Asrama. SPI Bil 13/1989 SPI Bil 8/1999 SPI Bil 6/2000 SPI Bil 7/2000 SPI Bil 4/2002

KESIHATAN SPI Bil 6/1976 Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di kantin Sekolah. SPI Bil 5/1988 Penyakit-Penyakit Demam Kepialu(Tiroid),Taun(Kolera),Penyakit Kuning (Hep.A) dan Keracunan Makanan. SPI Bil 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. KAFETARIA SPI Bil 7/1976 Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama. SPI Bil 6/1978 Penambahan Syarat-Syarat Perlaksanaan Kepada Pekeliling Ikhtisas Bil 7/1976 Mengenai Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama. KEBERSIHAN SPI Bil 4/1981 Kebersihan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 2/1982 Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 14/1989 Kebersihan Sekolah. KECERIAAN SPI Bil 3/2003 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih. KEBAJIKAN DAN BIASISWA SPI Bil 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 8/2006 Garis Panduan Perlaksanaan Borang Maklumat Murid Bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan di Sekolah Bantuan Kerajaan. SPI Bil 7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah.

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

11. Senarai Jawatankuasa


Jawatankuasa yang dianggotai adalah untuk tempoh sekurang-kurangnya enam(6) bulan; Nama Pegawai Jawatan Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. : : MUHAMMAD IKHWAN SAFI GURU PENOLONG Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Jawatankuasa Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Kekerapan Mesyuarat Setahun 4 4 4 4 4 4 Jenis Keanggotaan J/U Pentaksiran Guru Nilam Guru Disiplin Ting.4 Ahli Ahli Ahli

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

12. Senarai Borang-Borang Yang Digunakan


Jadual 1 Permohonan bagi pendaftaran persatuan Jadual 2 Perlembagaan Persatuan Jadual 3 Perakuan Pendaftaran

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

13. Norma Kerja


Norma Kerja merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan proses kerja. Bil 1. Mengajar 2. Memantau dan menyelia Kedatangan Murid 3. Pengurusan Kelas 4. 5. Mendaftar Mata Pelajaran dan Memasukkan Markah Dalam SAPS Menggubal Kertas Soalan Peperiksaan Dalaman Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 40 25 15 240 360 540 20 540 60 60 90 5 5 5 1 1
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 20

1 1

6. Mencatat Minit Mesyuarat 7. Perbincangan Dengan murid 8. Guru Bertugas Mingguan 9. Menguruskan Kerja Panitia Bahasa Melayu 10. Menguruskan Perjumpaan Rumah Sukan 11. Menguruskan Perjumpaan Unit Beruniform

12. Menguruskan Kejohanan Trek dan Balapan 13. Menguruskan Kejohanan Merentas Desa 14. Menguruskan Majlis Hari Anugerah Cemerlang 15. Menghadiri Mesyuarat dengan PPD/JPNS/KPM

300 240 300 180

1 1 1 1

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

DG41 DS41 GURU PAP JUMLAH PTR PEM. PT Jumlah Pengawal(S) PA. Pekerja PT. KPT P. GSTT GSST G. Makmal Tadbir Amali48.5 Akademik N17 PERJAWATAN Rendah Pejabat PEN. N1 KANAN N11 N22 KUMPULAN PPPS MAKMAL KAUNSELING GRED Am(S) ABM N11 N22 N17 C17 4.2 N1 11 45 ISI KANAN 8 0 2 1 4 3 DG44 N4C17 GURU PROFESIONAL SOKONGAN MEDIA 1.5 1 GMPT PERGADANGAN 1.5 1 GMPT TEK KEJTERAAN

14 . Senarai Tugas Harian


Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. :
:

: MUHAMMAD IKWAN SAFI GURU PENOLONG Butir-Butir Tugas Catatan

Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran Pengurusan Hem Pengurusan Kokurikulm Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Kendalian Sekolah Pengurusan Penilaian Dan Peperiksaan Awam Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pengurusan Disiplin

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

15. Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja


SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (PENTADBIRAN) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (KURIKULUM) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (HAL EHWAL MURID) Giga Wise Sdn. Bhd. SURAT PEKELILING IKTISAS Kementerian Pelajaran Malaysia 1969-2003 (KOKURIKULUM) Giga Wise Sdn. Bhd. Akta Pendidikan 1996 Seksyen 130 Surat Pekeliling Surat Siaran BIDANG HAL EHWAL MURID DISIPLIN SPI Bil 3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah. SPI Bil 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 SPI Bil 4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan Negaraku. SPI Bil 6A/1975 Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok. SPI Bil 7/1975 Salahguna Dadah Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Pengetua. SPI Bil 8/1975 Menyanyikan Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibarkan Bendera Persekutuan/Bendera Negeri-negeri Di Sekolah-Sekolah /Maktab-Maktab Perguruan SPI Bil 9/1975 Disiplin Di Sekolah.Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid. SPI Bil 2/1976 Potongan Rambut Murid-Murid. SPI Bil 3/1976 Pakaian Seragam untuk Murid-Murid Sekolah Rendah Pindaan. SPI Bil 4/1976 Pakaian Seragam Sekolah Untuk Murid-Murid Sekolah Menengah Pindaan. SPI Bil 11/1976 Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 2/1977 Pakaian Murid-Murid Perempuan di Sekolah-Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan. SPI Bil 9/1977 Menganjur dan Menjual Loteri di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 8/1997 Bacaan Doa Mengikut Agama Kristian di Sekolah-Sekolah Misyen. SPI Bil 12/1978 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah. SPI Bil 4/1982 Permainan Pin-table, Video Game, Gamewatch. SPI Bil 1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 3/1983 Pakaian Sragam Murid-Murid Sekolah-Sekolah SPI Bil 6/1983 Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran. SPI Bil 4/1984 Perhimpunan Sekolah. SPI Bil 23/1966 Lagu Kebangsaan. SPI Bil 4/1984 Perhimpunan Sekolah. SPI Bil 8/1985 Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan). SPI Bil 7/1986 Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. SPI Bil 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. SPI Bil 3/1992 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan. SPI Bil 6/1995 Menangani Masalah Ponteng di Sekolah. SPI Bil 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil 1/1996 Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan di Kalangan Pelajar. SPI Bil 2/1996 Penampilan Diri Pelajar,Kekemasan dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok. SPI Bil 5/1997 Sekolah sebagai Kawasan Larangan Merokok. SPI Bil 16/1998 Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah. SPI 11/2000 Membenteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil 6/2001 Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah. SPI Bil 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah. SPI Bil 9/2001 Penglinatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif. SPI Bil 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin. SPI Bil 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid. SPI Bil 8/2003 Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau laku Musnah (Vandalism) di Kalangan Murid-Murid Sekolah. PENDAFTARAN SPI Bil 5A/1975 Kemasukan Murid-Murid Warganegara Ke Sekolah-Sekolah Sewa Yang Dikhaskan Untuk Murid-Murid Dagang (Expatriate) BIMBINGAN DAN KAUNSELING SPI Bil 1/1976 Pameran/Ceramah Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 5/1976 Kemudahan Bilik Untuk Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 1/1985

Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar di Sekolah-Sekolah. Garis Panduan dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Pengurusan Hari Pertama Persekolahan. Keselamatan Diri Murid Dalam perjalanan Pergi dan Balik Sekolah. Menangani Masalah Keselamatan Dadah dan Gengster. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Perlaksanaan Program Sekolah Selamat.

KESELAMATAN SPI Bil 8/1988 SPI Bil 12/1989 Asrama. SPI Bil 13/1989 SPI Bil 8/1999 SPI Bil 6/2000 SPI Bil 7/2000 SPI Bil 4/2002

KESIHATAN SPI Bil 6/1976 Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di kantin Sekolah. SPI Bil 5/1988 Penyakit-Penyakit Demam Kepialu(Tiroid),Taun(Kolera),Penyakit Kuning (Hep.A) dan Keracunan Makanan. SPI Bil 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. KAFETARIA SPI Bil 7/1976 Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama. SPI Bil 6/1978 Penambahan Syarat-Syarat Perlaksanaan Kepada Pekeliling Ikhtisas Bil 7/1976 Mengenai Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama. KEBERSIHAN SPI Bil 4/1981 Kebersihan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 2/1982 Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 14/1989 Kebersihan Sekolah. KECERIAAN SPI Bil 3/2003 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih. KEBAJIKAN DAN BIASISWA SPI Bil 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah.
FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

SPI Bil 8/2006 Garis Panduan Perlaksanaan Borang Maklumat Murid Bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan di Sekolah Bantuan Kerajaan. SPI Bil 7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah.

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA

FAIL MEJA
SMK BANDAR UTAMA